Pravidla webu

Uživatel

 • zodpovídá za veškerý (i odkazovaný) obsah, který na web vkládá
 • je povinen řídit se platnými zákony České republiky a pravidly webu

Uživateli je zakázáno

 • hrubě urážet a napadat uživatele
 • pronásledovat a zastrašovat uživatele
 • zveřejňovat citlivá osobní data a fotografie uživatelů bez jejich souhlasu
 • šířit projevy rasismu a nesnášenlivosti vůči skupinám osob
 • publikovat vulgární, násilné a pornografické fotografie či jiné materiály
 • jakkoliv se vydávat za jiného uživatele nebo záměrně používat jeho ikonu
 • upravovat sdělení administrátorů či si tato sdělení zcela vymýšlet
 • neoprávněně se vydávat za osobu, která se podílí na tvorbě či administraci webu
 • používat pro přístup na web anonymizéry či jiné služby maskující skutečnou IP
 • zřizovat si nové účty za účelem obcházení blokace
 • zneužívat nahlášování závadných příspěvků (vědomě označovat nezávadné příspěvky)

Postihy za porušení pravidel

 • uživatel porušující pravidla může být dle závažnosti dočasně či trvale zablokován
 • fórum, na kterém dochází k častému porušování pravidel, může být smazáno