Jak se dotknout Boha?

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
kordusmark (2019-12-05 20:26:46)Kjara (2019-12-05 10:41:45)rose66 (2019-12-04 08:53:47)VMerhaut (2019-12-02 10:55:16)9marie04 (2019-11-20 16:39:23)Aitos (2019-11-13 00:24:52)slavidan (2019-10-30 00:26:28)Lavandis (2019-06-24 14:24:21)
Založeno: 17. 2. 2019 | Příspěvků: 1 376 | Členů: 8
Správci: Kjara (hlavní)

Možnost vyjádření svých pohledů a zkušeností na toto téma.
Je možné vyjádřit jakýkoliv názor, ale, prosím, nezaplavovat dlouhými tapetami zážitků.
Jakékoliv urážení se vzájemně nebo urážení Boha či používání vulgarit bude okamžitě mazáno.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • Kjara
  Kjara, 5.12.19 10:41:45  
   

  Svědkové mají deprese, proč ?

 • Kjara
  Kjara, 3.12.19 12:54:40  
   

  Radkojaga na versusu píše:

  přitom jsme na tom všichni stejně... tedy v momentě obrácní k Bohu, stojíme na stejné lodi jako bratři a sestry, a nikdo nemá právo se vydělovat jako ten "správný" a ostatní odsuzovat.
  ---------------------------------------------------

  To se mýlíš Radko. Co dělá KC s modlářstvím, uctíváním Marie a spiritismem.

  Je psáno, že jestliže je můj bratr modlář nebo smilník /myšleno duchovně smilnit s jinými Bohy/, ....."s takovým bratrem ani nejezte, ani ho nezdravte.....!

  Taky je psáno, sektáře jednou dvakrát napomeň a pak se ho zřekni !
  Největší sekta je KC ne Jehovisté, to jsou žabaři.

  To, že neznáš Písma tě neomlouvá, pokud tvrdíš, že jsi křesťanka !
  Není to o tom, že budeme všechno a všechny přijímat !
  Verše ti napíšu zítra.

 • Kjara
  Kjara, 3.12.19 12:43:53  
   

  Možná se vztahuje i na toto, že je falešný prorok ten, kdo neuznává Ježíše přišlého v těle.
  Mají to pomotané, protože vyučují lživě výkupné.

  To co očišťovalo od hříchu byla vždy krev, zvířecí a pak Kristova.
  Neočišťovalo tělo !
  Tělo jen tu krev dodalo. Proto je možné hovořit i o tělu Krista přeneseně.
  To jsou hloupé tělesné závěry tělesného člověka bez Ducha svatého, že si ho nemohl vzít zpátky, že by tím bylo zrušeno výkupné.
  Tím, že kněží snědli obětované maso zvířat se nezrušilo předchozí očištění člověka, který zvíře obětoval !

  Nemají tušení co je to opravdu očištění člověka krví Kristovou !

 • Kjara
  Kjara, 3.12.19 10:08:20  
   

  Margo dává : K zamyšlení:
  Filipanům 1:13, 14

  O tom, že jsem ve vězeňských poutecha kvůli Kristu, se totiž dozvěděla celá pretoriánská garda a všichni ostatní.b 14 A většina bratrů, kteří slouží Pánu, si je díky mým vězeňským poutům jistější a mají ještě větší odvahu beze strachu kázat Boží slovo.
  --------------------------------------------------
  O tom, že jsem ve vězeňských poutecha KVŮLI KRISTU, KVŮLI KRISTU, KVŮLI KRISTU ! MARGO !!

  JEŠTĚ JEDNOU MARGO, KVŮLI KRISTU !

  Vy nejste, ani náhodou pronásledováni kvůli Kristu !
  Nikdo by nikoho kvůli archandělu nepronásledoval !

  Takže nečekejte Kristovu duchovní podporu pro jeho následovníky !

  Vy jste selhali vůči Hitlerovi i komunistům, jen to pečlivě tutláte, jak je zvykem !
  Já sama osobně vím o starších od vás, kteří chodili práskat komunistům.....
  Podívejte se raději, jak strašně jsou pronásledováni skuteční křesťané a v kolika zemích a to opravdu kvůli Kristu ! Stačí si zagůglit .

 • Kjara
  Kjara, 2.12.19 08:57:44  
   

  Kjara, 1.12.19 18:56:23
  reagovat@!!!
  Margo kopíruje "zaručeně pravý výklad VRO" Bible o kterém se nesmí zapochybovat:
  Kdo tvoří „velký zástup“?
  -----------------------------------------------

  Zjevení od 9.kap.

  To je největší lež a podvod VRO.

  V roce 1935 už byly bludy svědků tak velké, že se přestali rodit křesťané, tak Rotheford vymyslel velkou lež, že v tomto roce byla změněna naděje křesťanů na život na zemi s tím, že nemusí být chrámem Ducha!

  Velký zástup z jazyků a národů jsou prostě křesťané z pohanů....
  A malé stádo jsou křesťané ze Židů.-....
  Jak prosté.....

  Obě skupiny mají jen jednu naději.../ je jen jedna naděje, jedna víra, jeden křest....!

  Obě skupiny jsou králové a kněží v Kristu !
  Jak píše 5.kap.: Zjevení:

  9A zpívali novou píseň: „Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví jsi Bohu vykoupil lidi ze všech..KMENŮ, JAZYKŮ, NÁRODŮ A RAS.....10a učinil je královským kněžstvem našeho Boha; a ujmou se vlády nad zemí.“
  ----------------------------------------------

  pRÝ TO NENÍ TÁŽ SKUPINA, JAKO VE zJEVENÍ V 9.KAPITOLE !

  To by znamenalo, že jsou tady dvě skupiny vycházející ze všech národů a ras,.....jedna má nebeskou naději a jedna pozemskou.

  O té z 9.kapitoly není nikde řečeno, že mají pozemskou naději !!!

  A taky nesedí prý, že ty národy zpívaly novou píseň......takže to nejsou ony, jak je zapletl VRO !

  Svědkové ovšem nemají v tomto učení žádnou naději a život!

  Oni vůbec nevnímají Boží slovo, jak ho dal zapsat Bůh sám...…, neuvidí 5.kapitolu, ani když by jim stříleli u uší !

  Poslouchají a důvěřují jen lživému výkladu člověka,....v "němž záchrany není"...!

 • Kjara
  Kjara, 30.11.19 11:26:22  
   

  Margo píše:
  K zamyšlení:
  Ať špatný člověk opustí své jednání
  a ničema své myšlenky.
  Ať se vrátí k Jehovovi, který se nad ním slituje,
  k našemu Bohu, protože velkoryse odpustí. (Iz. 55:7)
  --------------------------------------------------------
  To je jistě pravda.
  Ale pod SZ se člověk stal Božím lidem tím, že se musel stát proselytou, pokud nebyl Žid.
  A pod NZ se stane Božím lidem, pokud ho, zcela reálně, umyje Kristova krev a tím se narodí z Boha.
  Ne, že jen věří v archanděla !

 • Kjara
  Kjara, 30.11.19 11:17:23  
   

  Jan 4:24:
  24Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“

  PNS překlad:

  24 Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat...... V SOULADU..... s duchem a pravdou."
  -----------------------------------------

  Svědkové si přidali.....V SOULADU....!
  Kdo si přidá jediné slovo tomu bude přidáno ran !

  Tato slova Krista vyšla ze situace, kdy mělo skončit uctívání v chrámě v Jeruzalémě, protože zásluhou Krista a přibitím našich hříchů spolu s ním, už chrám ztratil smysl a byl zničen,

  A TÍM BŮH UDĚLAL CHRÁMY DUCHA Z LIDSKÉHO TĚLA ….Duch svatý přestal přebývat v truhle smlouvy v chrámu a začal přebývat v našem nově narozeném duchu !

  A uctívání Boha bylo přeneseno z chrámu z kamene do našeho Ducha svatého v nás.

  Takže se nejedná o to, jak svědkové zcela lživě svým účelovým překladem PNS.....a stačí k tomu jedno démonské slovo......V SOULADU.....ODVÁDĚJÍ OD PODSTATY TOHO, CO Kristus ŘÍKAL !

  V DUCHU JE MOŽNÉ UCTÍVAT JEN TEHDY, KDYŽ JE ČLOVĚK CHRÁMEM DUCHA, COŽ SVĚDKOVÉ NEJSOU !

  1.kOR.6.KAP:
  19Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!

 • Kjara
  Kjara, 29.11.19 12:15:19  
   

  Ono to škodí hlavně jim. Málokdo je tak těžce nábožensky manipulovaný jako svědkové.
  Manipulace je strašná věc, která bere člověku základní svobodu danou Bohem. Být člověkem , mít svobodu rozhodování a zodpovědnosti sám za sebe.

  Člověka to deghraduje na věc, se kterou si někdo dělá co chce, podle jeho vůle.

  V souvislosti s Bohem to bere člověku Boha, protože Bůh potřebuje od člověka svobodné rozhodnutí pro něj.

  Od se nepřetahuje s člověkem o jeho rozhodnutí mít místo něho jiného člověka, kterému vydává celou svoji mysl a srdce.
  Svoji svobodu i zodpovědnost za sebe.

  • rose66
   rose66, 29.11.19 12:53:40  
    

   Z duchovní NIC! Jen nadávat na jiné....
   To chapes jako dotek Boha? Ubohé.....

   • Kjara
    Kjara, 29.11.19 13:42:47  
     

    Duchovního nic ?

    Manipulace je čarodějnictví ! A manipulace Bohem je čarodějnictví horšího druhu !
    Ještě, že VRO není znovuzrozený ! Pak by to bylo čarodějnictví ještě jiného, toho nejhoršího druhu !

    Čarodějnictví je to, když se snažím nějakými prostředky, je jedno jakými, třeba čajovými lístky, propichováním panenky, sestavením planet,.....CÍLENÝM LŽIVÝM VÝKLADEM BIBLE,... atp. docílit toho, aby si dotyčný myslel to co já a dělal to co chci já !

    Neděje se to tak u VRO ?!

    Žádný Boží SZ vůdce, ani Mojžíš nikoho nemanipuloval !

    Nehlídal židy ve dne v noci, nepsal jim elaboráty na každý den co mají dělat, nehlídal denně jejich chování !

    Bůh takto nevede, jak to dělá VRO !

    Jste totálně slepí, že to nevidíte !

    a MYSLÍM, ŽE DUCHOVNÍCH VĚCÍ JE TADY VÍCE NEŽ DOST A TY NEDOKÁŽEŠ NA TO REAGOVAT !

    NEMUSÍM KOPÍROVAT VERŠE, VĚTŠINU ZNÁTE, JEN JE MANIPULUJETE DO JINÝCH SOUVISLOSTÍ !

    • rose66
     rose66, 1.12.19 11:11:34  
      

     Žádné duchovno, jen nadávky!!!

     • Kjara
      Kjara, 1.12.19 14:02:05  
       

      Jsi paranoidní jako jsou všichni manipulovaní lidé.

      Já nenadávám, jen konstatuju fakta, pravdu o svědcích s úmyslem jim pomoci prohlédnout, aby mohli být opravdu zachráněni,
      spaseni jen rukou Pána Ježíše Krista.
      Zaplatil za to nejvyšší cenu a jen on má ta slova věčného života !

      Strašně těžko se mi dívá na někoho, jak je tak krutě a těžce oklamaný a odvedený od spasení a od Boha .

      Nemám důvod nadávat, jsem z toho nešťastná a duchovní je to až příliš, i když u svědků z jiného duchovního soudku, než Stvořitelova a Kristova.

 • Kjara
  Kjara, 29.11.19 10:34:28  
   

  Margo píše:
  Naši bratři a sestry si ale připomínali, že podobně jako skončilo putování Izraelitů pustinou, i jejich pobyt v táboře jednou skončí. Tak si udržovali pozitivní postoj.
  ---------------------------------------------

  MARGO, NENÍ MOŽNÉ SROVNÁVAT SVĚDKY JAHVEHO SE ŽIDY !!!

  Židé byli Božím vyvoleným lidem a Bůh byl s nimi !

  Novodobý Boží lid jsou křesťané očištění krví Krista, kterým to Bůh potvrdil svým vlastním svědectvím jejich narozenému duchu, skrze Ducha svatého !

  VY NEJSTE BOŽÍM LIDEM, NEJSTE KŘESŤANÉ …..A NEJSTE PRONÁSLEDOVÁNÍ PRO KRISTA !!!

  Jste pronásledovaní kvůli vašemu vůdci, VRO,... v Americe !

  Jste vyučovaní tak, že to budí podezření z nějakého nečistého úmyslu !

 • Kjara
  Kjara, 26.11.19 18:08:22  
   

  abuka, 26.11.19 15:58:28
  Co to znamená být svatý?
  -------------------------------

  A zase. Spousta krásných veršů a slov, ale...….podstata tam není ! Naopak, je to lež, jako věž !
  Člověk se nikdy nemůže učinit svatým a odděleným pro Boha, čili Božím lidem, dnes křesťanem, ….jen svým rozhodnutím a svojí vůlí se chovat podle Bible !!

  Člověk se může stát svatým jen....DOKONALÝM OČIŠTĚNÍM KRISTOVOU KRVÍ !

  To není jen metafora, to se reálně musí stát a to jen přijetím Krista !

  Pak mně Bůh uvidí čistou, vloží do mně svého Ducha a tím si mně oddělí pro sebe !
  On sám si mně, tímto, označí jako jeho jeho lid, stanu se křesťankou....to znamená...SKRZE KRISTA SMÍŘENOU S BOHEM!

  tO JE TRAGÉDIE , SVĚDKOVÉ,....vy všechno víte, ale to nejdůležitější....SPASITELSKÉ...., o tom nemáte ani tušení !
  Místo Krista jste si vybrali kraso-žvanivého člověka, který vám Krista vyhodil do kanálu !!!!! Udělal z něj archanděla !

  Jistě, z Ducha svatého pak děláme skutky a taky je tomu možné říct, že naši duši dělají svatou...

  Ale být spasitelně svatým pro přijetí Boha, to udělal jen pravý Kristus !!!
  A nejdříve musíme přijmout dokonalé očištění a přijetí Boží,...to se děje v duchovní oblasti, ne v duševní.....

 • Kjara
  Kjara, 26.11.19 12:30:09  
   

  Kjara, 26.11.19 12:29:40
  reagovatsmazat@!!!
  Předobraz zdržování se krve ve SZ se týkal pouze zvířecí krve !
  Pouze jen zvířecí krev mohla očistit ve SZ od hříchu.

  Lidská zcela jistě ne !
  Proto nebyla o ní ani zmínka.

  Takže zdržovat se krve je možné biblicky jen od zvířecí krve !

  Pokud to bylo myšleno ještě jinak, pak aby nebyla zneužívána okultně.

 • Kjara
  Kjara, 26.11.19 10:05:19  
   

  Kjara, 26.11.19 10:03:01
  reagovatsmazat@!!!
  Abuka 26.11.19 00:11:59
  Ježíš říkal svým učedníkům, že mají být s ním "jedno", jako je on "jedno" se svým Otcem.
  Z toho je jasně vidět, že se jedná o jednotu v myšlenkách, emocích, cílech...atd.
  -------------------------------------------
  NE, DUCH SVATÝ PŘEBÝVÁ V NAŠEM NAROZENÉM DUCHU , V CHRÁMU NAŠEHO TĚLA.
  A KRISTUS SKRZE NĚJ TAKY !

  Proto Pavel může říct, ….žije ve mně Kristus...!
  ---------------------------------------

  I ten vztah Boha vůči nám je jiný, než je...."zajedno"!

 • Kjara
  Kjara, 26.11.19 10:04:34  
   

  abuka, 25.11.19 18:11:57
  Takže svatost krve jako symbolu života od Boha byla zrušena?
  Kym? Snad ne Pavlem?
  -------------------------------------------
  Svatost krve, ani že v krvi je život, nebylo zrušeno, stejně tak jako třeba sobota, ale byla naplněna Kristem tím, že v jeho prolité krvi získáváme život !!!!

  Tím že jeho krev očišťuje od každého hříchu !

  Svědkové proto nemůžeme být zachránění přesným poznáním !!

  Přijmou život můžeme jen v Kristu !
  Když vypereme svá roucha v Kristově krvi !

  To se ovšem neděje na základě našich tělesně vypocených skutků z Bible !

  Ano VRO vás omámil jakoby úžasným poznáním Bible,...ALE TO JEDINÉ DŮLEŽITÉ VÁM NEŘEKL !

  JAK SE SKUTEČNĚ TO ROUCHO PERE !

 • Kjara
  Kjara, 26.11.19 09:55:54  
   

  abuka, 25.11.19 18:11:57
  Takže svatost krve jako symbolu života od Boha byla zrušena?
  Kym? Snad ne Pavlem?
  -------------------------------------------
  Svatost krve, ani že v krvi je život, nebylo zrušeno, stejně tak jako třeba sobota, ale byla naplněna Kristem tím, že v jeho prolité krvi získáváme život !!!!

  Tím že jeho krev očišťuje od každého hříchu !

  Svědkové proto nemůžeme být zachránění přesným poznáním !!

  Přijmou život můžeme jen v Kristu !
  Když vypereme svá roucha v Kristově krvi !

  To se ovšem neděje na základě našich tělesně vypocených skutků z Bible !

  Ano VRO vás omámil jakoby úžasným poznáním Bible,...ALE TO JEDINÉ DŮLEŽITÉ VÁM NEŘEKL !

  JAK SE SKUTEČNĚ TO ROUCHO PERE !

 • Kjara
  Kjara, 24.11.19 11:16:49  
   

  Jedná se o krev.

  Pavel se velmi zdráhal nakládat pohanům na záda zase SZ předpisy a zatěžovat je tím, co by mohlo zavádět pod SZ !
  Protože křesťané byli svobodni v Kristu a už se na ně nevztahovaly.

  Skutky 15:10
  Proč tedy nyní pokoušíte Boha a chcete vložit na učedníky břemeno, které nemohli unést ani naši otcové ani my!

  11Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše.“
  --------------------------------------------------

  Kdo oni ? Pohané.

  Židé těžko přijímali, že spása se týká i pohanů a už vůbec nebyli schopni rychle žít svobodně v Kristu bez dodržování SZ předpisů.
  A tak vznikaly hádky a rozpory mezi křesťany z pohanů a křesťany z Židů, protože pohané pochopili velmi rychle, že už nemusí dodržovat SZ předpisy.

  Tak přece jen se muselo rozhodnout podle vzoru, když tvůj bratr nejí krev /maso/, ani ty ji nejez, abys nebyl kámen úrazu svému bratru, který je ještě slabý ve víře.

  Takže toto doporučení bylo dáno pouze křesťanům z pohanů !!!!!!

  Skutky 15:

  19. Proto já soudím, abychom nedělali potíže POHANŮM, kteří se obracejí k Bohu,
  20 ALE JEN JIM NAPSALI , aby se vyhýbali všemu, co přišlo do styku s pohanskou bohoslužbou, aby nežili ve smilstvu, aby nejedli maso zvířat, která nebyla zbavena krve, a aby nepožívali krev.

  TOTO DOPORUČENÍ BYLO NAPSÁNO POUZE POHANŮM !!!!!!!

  A tak to nemůže být obecně platný zákon ani náhodou !!!!!!

  I když se do to namíchalo i smilstvo, tím se nic nezkazilo !

  Pak se jim bude dařit dobře, nebudou se už hádat a rozbíjet sbory !