Jak se dotknout Boha?

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
Kjara (2020-03-12 11:36:17)rose66 (2020-03-11 10:32:37)radkojaga (2020-03-04 16:20:38)kordusmark (2020-02-16 17:26:57)VMerhaut (2020-02-04 06:52:07)slavidan (2020-01-10 14:39:28)9marie04 (2019-11-20 16:39:23)Aitos (2019-11-13 00:24:52)Lavandis (2019-06-24 14:24:21)
Založeno: 17. 2. 2019 | Příspěvků: 1 503 | Členů: 9
Správci: Kjara (hlavní)

Možnost vyjádření svých pohledů a zkušeností na toto téma.
Je možné vyjádřit jakýkoliv názor, ale, prosím, nezaplavovat dlouhými tapetami zážitků.
Jakékoliv urážení se vzájemně nebo urážení Boha či používání vulgarit bude okamžitě mazáno.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • Kjara
  Kjara, 11.1.20 11:14:19  
   

  rose, jsi schopen mi odpovědět, jak ti kdo stáli kolem Krista nezemřou, aniž by spatřili Království Boží...?!

  • rose66
   rose66, 11.1.20 13:32:15  
    

   Jak Adam zemřel týž den, kdy zhresil, když žil ještě 930 let?

   • Kjara
    Kjara, 12.1.20 09:11:40  
     

    Ten den zemřel jeho duch. Proto se musí v Kristu znovu narodit.

    Nechápu, jak to souvisí s Kristovým, výrokem.

    • rose66
     rose66, 12.1.20 09:53:02  
      

     Jak pak duch mohl jit do vecneho trapeni, kdyz nezil?! Mas v tom vykladu hodně chyb. Tim padem nerozumis ani tomu, co rekl Jezis!

     • Kjara
      Kjara, 12.1.20 11:13:41  
       

      Do jakého velkého trápení ?! Duch je část člověka, která komunikuje s Bohem. Adam toto ztratil.
      A zatím duch odchází k Bohu, který ho dal.

      rose, v tom je právě ten problém. Spasení člověka není v Bibli, ani v tom, jak ji dobře znáš.

      Spasení je jen a jen v Kristu !!!

      Proto Kristus říkal v Janovi 5.kap.:
      39Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně.
      40Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život.
      ---------------------------------------------
      A vy máte od VRO zakázáno přijít ke Kristu v modlitbě.

      To nestačí si o Kristu číst v Bibli a ještě mít úplně vadný výklad, hlavně o Kristu a ještě mít zakázáno přijít k němu. Vždyť, když byl Kristus na zemi lidé za ním chodili a Bůh jim to nezakazoval.
      A první křesťané vzývali jméno Ježíše Krista: 1.Kor.1.kap.:

      2církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, ať jsou shromážděni kdekoliv, jinde či u nás:

      • Kjara
       Kjara, 12.1.20 11:14:53  
        

       Děláte stejnou chybu jako Židé.

      • rose66
       rose66, 12.1.20 13:42:24  
        

       Děláš chybu, ze se snazis do Bible naroubicat sve bazory. Tim nemůžeš pochopit, co Jezis myslel tim, co rekl. Zadneho komunikativniho ducha Adam neztratil, vgdyt se po hříchu s Bohem jeste bavil....
       Kde sis vymyslela tuto pohádku?
       Ducha do Adama Bůh vdechnul a tím se stal živou duši..
       Myslia, že mu vdechnul komunikaci?
       Smrt Bůh jasné popsal:
       -prach si s do prachu se vratis....

       • Kjara
        Kjara, 12.1.20 19:17:01  
         

        rose, přímo blábolíš z cesty. Když tak se podívej alespoň do Písma.
        Adam mluvil s Bohem, ten den, kdy zhřešili.

        A Bůh nevdechnul žádného ducha do člověka, ale dech života !
        ----------------------------------------
        Genesis 2.kap:
        7I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem.
        -------------------------------------------

        Lidský duch není pouze komunikační schopnost, je to jeden z jeho funkcí.

        Rose, ty nemáš nejmenší představu, jak funguje někdo, kdo je chrámem Ducha. Přestože Boží slovo o těchto lidech jasně hovoří.
        Já si nedosazuju do Bible co mně napadne v hlavě, to děláte vy rose !

        Já dobře vím, že můj duch se narodil, vnímám ho v sobě a to je plně v souladu s Písmem. A v něm přebývá Duch svatý.

        Proč by se musel náš duch narodit znovu, kdyby kdysi nezemřel.

        Adam s Evou ztratili nejen možnost komunikace, ale hlavně se jedná o celý blízký vztah, který mohli prožívat s Bohem a ten ztratili !

        V Kristu se náš duch rodí znovu, právě proto, že je tím obnovený původní blízký vztah s Bohem !
        Vracíme se domů jako ztracení synové....., do jeho rodiny, do jeho náruče, do jeho Království !
        Zásluhou znovu narozeného ducha a Ducha svatého bydlícího v něm, můžeme být Bohu zase blízko, on s námi může zase mluvit,....může psát na desky našich srdcí....
        --------------------------------------
        Žid.:8.kap:
        10A toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, praví Hospodin: Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.
        ------------------------------------------

        Jednou se to stane v plnosti, jestliže Bohu zachováme věrnost, ale už dnes pouhým přijetím Krista, přecházíme ze smrti do věčného života, už dnes ochutnáváme moc budoucího věku.
        ----------------------------------------
        Židům 6:
        4Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha svatého
        5a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku,
        6a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího Syna a uvádějí ho v posměch.
        ------------------------------------------------
        Můžeme to ztratit jestliže budeme svévolně hřešit.

        rose, já nepotřebuju SZ prostředníka pro výklad Bible, jako máte vy, já mám reálně Ducha svatého, takže rozumím Písmu sama a nepotřebuju, aby mně někdo učil.
        -------------------------------------------------
        Jan 2:27:
        27Ale pomazání, které jste vy od něho přijali, zůstává ve vás, takže nepotřebujete, aby vás někdo učil; jeho pomazání vás učí všemu, a je pravé a není to žádná lež; jak vás vyučil, tak zůstávejte v něm.

        Ano, tělo se rozpadne na prach, ale my už teď můžeme vstupovat do nejsvětější......a ty absolutně nemůžeš tušit, jak se to děje...…., ale já o tom dobře vím, jak tam vstupuju a kdy.....

        • Kjara
         Kjara, 18.1.20 09:47:16  
          

         Zapomněla jsem nakopírovat verš o vstupu do nebeské svatyně.

         Žid.10.kap.
         19Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně

   • Kjara
    Kjara, 12.1.20 09:14:52  
     

    Zároveň, jestliže Boží království bylo uprostřed nich neznamenalo to, že to bylo tím, že byl mezi nimi Kristus, to by Kristus takto neřekl.
    Oni to Boží království měli uvidět, ne že ho vidí.

 • Kjara
  Kjara, 11.1.20 11:10:58  
   

  To byla ale hloupá otázka, proč Kristus nemluvil o našem vstupu do nebeské svatyně...…...rose.....

 • Kjara
  Kjara, 11.1.20 10:33:06  
   

  Přetahuju tu diskusi sem, protože brzy zmizí na předchozí stránce.
  ---------------------------------------------------

  rose66, 8.1.20 09:45:20
  reagovatsmazat@!!!
  A proč se mame modlit, aby království přišlo pokud si myslíte,ze mi do nej odejdeme?

  Kjara, 9.1.20 10:35:32
  smazat@!!!
  Máme se modlit, aby přišlo Boží království, protože ono přichází v různých fázích.

  * SZ - informace o Božím království někdy v budoucnu.

  /To je vaše údajně dnešní evangelium./

  * Kristus na zemi - Boží království je uprostřed vás.
  Někteří z tady stojících nezemřou dokud
  Boží království nespatří.

  Kristus to myslel tak, že přišla možnost skrze něj do Božího království vstoupit, skrze sejmutí hříchů a smíření s Bohem.

  Jinak by nemohl tvrdit: Jan 5.kap:
  24Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.
  ------------------------------------------------

  Jestliže....UŽ MÁME VĚČNÝ ŽIVOT...….., A PŘEŠLI JSME JIŽ ZE SMRTI DO VĚČNÉHO ŽIVOTA...….!

  jestliže UŽ ŽIJEME VE VĚČNÉM ŽIVOTĚ....., pak žijeme jedině v Božím království, jen tam panuje věčný život, nikde jinde !

  Znovu opakuju, že to není stát, ale Boží rodina....domov….., oblast kde vládne Bůh, kde jsou dokonalé Boží normy.

  Vcházíme tam skrze darovaného Ducha svatého a našeho nově narozeného ducha !

  Žid 10:
  19Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně
  20cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony – to jest obětováním svého těla.
  --------------------------------------------------

  Vcházíme do nebeské svatyně....rose !

  ------------------------------------------------------------

  Ale částečně, protože jsme v těle.

  TO OVŠEM NEVYLUČUJE, ABYCHOM SE MODLILI......PŘIJĎ TVÉ KRÁLOVSTVÍ !!!!!

  Přichod Božího království do života lidí dnes a pochopitelně příchod Božího království v plnosti na zem s příchodem Krista !!!

  rose66, 9.1.20 20:17:02
  smazat@!!!
  Uprostřed vás řekl farizeum, nemyslel, ze ho maji v srdci. Čti kontext, tady se velmi mylis..

 • Kjara
  Kjara, 11.1.20 10:31:57  
   

  Přetahuju tu diskusi sem, protože brzy zmizí na předchozí stránce.
  ---------------------------------------------------

  rose66, 8.1.20 09:45:20
  reagovatsmazat@!!!
  A proč se mame modlit, aby království přišlo pokud si myslíte,ze mi do nej odejdeme?

  Kjara, 9.1.20 10:35:32
  smazat@!!!
  Máme se modlit, aby přišlo Boží království, protože ono přichází v různých fázích.

  * SZ - informace o Božím království někdy v budoucnu.

  /To je vaše údajně dnešní evangelium./

  * Kristus na zemi - Boží království je uprostřed vás.
  Někteří z tady stojících nezemřou dokud
  Boží království nespatří.

  Kristus to myslel tak, že přišla možnost skrze něj do Božího království vstoupit, skrze sejmutí hříchů a smíření s Bohem.

  Jinak by nemohl tvrdit: Jan 5.kap:
  24Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.
  ------------------------------------------------

  Jestliže....UŽ MÁME VĚČNÝ ŽIVOT...….., A PŘEŠLI JSME JIŽ ZE SMRTI DO VĚČNÉHO ŽIVOTA...….!

  jestliže UŽ ŽIJEME VE VĚČNÉM ŽIVOTĚ....., pak žijeme jedině v Božím království, jen tam panuje věčný život, nikde jinde !

  Znovu opakuju, že to není stát, ale Boží rodina....domov….., oblast kde vládne Bůh, kde jsou dokonalé Boží normy.

  Vcházíme tam skrze darovaného Ducha svatého a našeho nově narozeného ducha !

  Žid 10:
  19Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně
  20cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony – to jest obětováním svého těla.
  --------------------------------------------------

  Vcházíme do nebeské svatyně....rose !

  ------------------------------------------------------------

  Ale částečně, protože jsme v těle.

  TO OVŠEM NEVYLUČUJE, ABYCHOM SE MODLILI......PŘIJĎ TVÉ KRÁLOVSTVÍ !!!!!

  Přichod Božího království do života lidí dnes a pochopitelně příchod Božího království v plnosti na zem s příchodem Krista !!!

  rose66, 9.1.20 20:17:02
  smazat@!!!
  Uprostřed vás řekl farizeum, nemyslel, ze ho maji v srdci. Čti kontext, tady se velmi mylis..

  • Kjara
   Kjara, 11.1.20 11:09:33  
    

   ose66, 9.1.20 20:17:02
   smazat@!!!
   Uprostřed vás řekl farizeum, nemyslel, ze ho maji v srdci. Čti kontext, tady se velmi mylis..
   ------------------------------------------------

   Já jsem o srdci nikdy nemluvila.

   Je psáno v 1.Kor.6.kap.:
   19Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha?
   ---------------------------------------------------

   Rose, kde v nás přebývá ?!

   V našem nově narozeném duchu. Duch svatý je kanál k Bohu, alespoň pro pochopení pro vás. Duch svatý je totiž taky Bůh sám. A pokud v nás přebývá, tak přebývá i se svým Královstvím.
   /Znovu, Boží království je oblast, kde vládne Bůh/.

   Okoušíme tak z částky nebeský svět, nebeský dar a moc budoucího věku.
   Budoucí věk je plnost Božího království, jak na nebi, tak i na zemi.
   -----------------------------------------

   Takže nemusíme pořád horečně počítat,kdy přijde Armagedon, jsme upokojeni alespoň z částky.

   Žid.6.kap.:
   4Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha svatého
   5a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku,
   ------------------------------------------
   Navíc, pokud se váš duch nenarodí, nikdy nespatříte Boží království, takže zahynete v tom vašem očekáváném Armagedonu, ať víte z Bible údajně všechno nejlíp a ať jste úžasně čistí a nejčistší.....
   Přehlížíte Ježíše Krista jako Židé...….

 • Kjara
  Kjara, 11.1.20 10:30:15  
   

  Přetahuju sem naši diskusi, protože brzy zmizí na předchozí stránce.
  ---------------------------------------------------------------

  rose66, 8.1.20 09:45:20
  reagovatsmazat@!!!
  A proč se mame modlit, aby království přišlo pokud si myslíte,ze mi do nej odejdeme?

  Kjara, 9.1.20 10:35:32
  smazat@!!!
  Máme se modlit, aby přišlo Boží království, protože ono přichází v různých fázích.

  * SZ - informace o Božím království někdy v budoucnu.

  /To je vaše údajně dnešní evangelium./

  * Kristus na zemi - Boží království je uprostřed vás.
  Někteří z tady stojících nezemřou dokud
  Boží království nespatří.

  Kristus to myslel tak, že přišla možnost skrze něj do Božího království vstoupit, skrze sejmutí hříchů a smíření s Bohem.

  Jinak by nemohl tvrdit: Jan 5.kap:
  24Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.
  ------------------------------------------------

  Jestliže....UŽ MÁME VĚČNÝ ŽIVOT...….., A PŘEŠLI JSME JIŽ ZE SMRTI DO VĚČNÉHO ŽIVOTA...….!

  jestliže UŽ ŽIJEME VE VĚČNÉM ŽIVOTĚ....., pak žijeme jedině v Božím království, jen tam panuje věčný život, nikde jinde !

  Znovu opakuju, že to není stát, ale Boží rodina....domov….., oblast kde vládne Bůh, kde jsou dokonalé Boží normy.

  Vcházíme tam skrze darovaného Ducha svatého a našeho nově narozeného ducha !

  Žid 10:
  19Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně
  20cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony – to jest obětováním svého těla.
  --------------------------------------------------

  Vcházíme do nebeské svatyně....rose !

  ------------------------------------------------------------

  Ale částečně, protože jsme v těle.

  TO OVŠEM NEVYLUČUJE, ABYCHOM SE MODLILI......PŘIJĎ TVÉ KRÁLOVSTVÍ !!!!!

  Přichod Božího království do života lidí dnes a pochopitelně příchod Božího království v plnosti na zem s příchodem Krista !!!

  rose66, 9.1.20 20:17:02
  smazat@!!!
  Uprostřed vás řekl farizeum, nemyslel, ze ho maji v srdci. Čti kontext, tady se velmi mylis..

 • Kjara
  Kjara, 9.1.20 09:55:22  
   

  Dala jsem to mna verzus, ale dám to i sem.
  ----------------------------------------------------

  Píšu sem, protože věřím, že si to tady svědkové čtou.

  Svědkové používají verš, kdy má padnout Velký babylon, pro ně křesťanstvo a oni věří, že z něj vyšli, takže jsou teď jediní praví.....
  Jenže ono je psáno: VYJDĚTE Z NĚHO LIDÉ MŮJ...….a vy svědkové, když jste vycházeli jste nebyli tehdy Boží lid, JÍM JSTE SE ÚDAJNĚ STÁVÁTE AŽ POD VEDENÍM JEDINÉHO PRAVÉHO vro….!

  jENŽE TADY JE PSÁNO O BOŽÍM LIODU JEŠTĚ PŮVODNĚ VYCHÁZÍZEJÍCÍM...!

  tAKŽE TO NEMŮŽETE BÝT VY, PROTOŽE JSTE PŮVODNĚ BOŽÍ LID NEBYLI, ŽE ?!

  A také není možné shromažďovat údajnou jedinou přenici na jednu hromadu. Protože o té je jasně řečeno, že se musí nechat růst spolu s koukolem, protože by se mohla poškodit i plevelem.

  A to se stalo vám !

  Pšenici od koukolu budou vytrhávat až andělé na konci věků. Jak je psáno ve Zjevení 14.kap.:
  15Vtom další anděl vyšel z chrámu a mocným hlasem zavolal na toho, který seděl na oblaku: „Pošli svůj srp a začni žeň, protože nastala hodina žně a úroda země dozrála.“
  16A ten, který seděl na oblaku, hodil svůj srp na zem, a země byla požata.
  ---------------------------------------------
  Takže výklad VRO je mimo mísu a vy rozhodně nejste ta jediná pšenice, ani jediní křesťané !

 • Kjara
  Kjara, 5.1.20 18:55:15  
   

  Radko, ano svědkové blbnou a nemají tušení, jak to udělat se sebeobranou.
  Ale klasicky přenášíš Boží království na zem, tak jak to dělá KC.

  Kristus ani Bůh nebude řešit tento svět skrze křesťany. A nikdy to v úmyslu neměl, to jen KC toho zneužívala pro své mocenské zájmy.
  Bůh bude řešit tento svět skrze Krista při jeho druhém příchodu v soudu sám !
  Zdá se, že snadno podlehneš ekumenismu a hnutí, které bude připravovat svět pro příchod Krista a očišťovat ho vojensky a mocensky !
  To ale rozhodně není náš úkol !

  • radkojaga
   radkojaga, 5.1.20 19:15:10  
    

   žádné Boží království na zem nepřenáším, jak jsi zase na tohle přišla. Jen kroutím hlavou nad tvojí fantazií.

   • Kjara
    Kjara, 5.1.20 20:30:57  
     

    Radko, je to v tom smyslu, že Kristus skrze nás bude napravovat zlo na zemi.

    • radkojaga
     radkojaga, 6.1.20 08:12:11  
      

     To si v žádném případě nemyslím, tedy ani nepřenáším.

     • Kjara
      Kjara, 6.1.20 09:07:12  
       

      Tak jo....

  • rose66
   rose66, 6.1.20 11:51:45  
    

   Ať přijde Tvé království, jak v nebi, tak KDE?

   • radkojaga
    radkojaga, 6.1.20 16:17:33  
     

    to máš nějakou jinou modlitbu. My to máme takhle.

    Otče náš, jenž jsi na nebesích,
    posvěť se jméno tvé,
    přijď království tvé,
    buď vůle tvá
    jako v nebi, tak i na zemi.
    Chléb náš vezdejší dej nám dnes
    a odpusť nám naše viny,
    jako(ž) i my odpouštíme našim viníkům
    a neuveď nás v pokušení,
    ale zbav (nebo: chraň) nás od zlého.

    • rose66
     rose66, 7.1.20 17:26:41  
      

     Precti si ji recky a preloz!

     • radkojaga
      radkojaga, 7.1.20 17:37:54  
       

      neumím řecky, takže ssi nic překládat nebudu.

      • rose66
       rose66, 7.1.20 17:42:31  
        

       Musí Ti byt jasné, ze ne v češtině a ze ne kazdy preklad je presny...

       • radkojaga
        radkojaga, 7.1.20 18:10:19  
         

        tak mi to přelož ty.

        • rose66
         rose66, 8.1.20 09:44:37  
          

         Interlinear
         Matouš 6
         Thus οὖν therefore προσεύχεσθε be praying ὑμεῖς YOUΠάτερ Father ἡμῶν of us ὁ the (one) ἐν in τοῖς the οὐρανοῖς· heavens; ἁγιασθήτω let be sanctified τὸ the ὄνομά name σου, of you, ἐλθάτω let come ἡ the βασιλεία kingdom σου, of you, γενηθήτω let take place τὸ the θέλημά will σου, of you ὡς as ἐν in οὐρανῷ heaven καὶ also ἐπὶ upon γῆς·

        • radkojaga
         radkojaga, 8.1.20 16:44:25  
          

         no tak mi ji přelož sám, když to umíš lépe. já se držím Otčenáše, tak jak ho znám. V němčině je to stejné a v latině asi taky. Tak mi to přeelož z té řečtiny, když je to podle tebe tam lepší.

         • rose66
          rose66, 9.1.20 20:12:16  
           

          Slovo po slově je nad textem anglicky.

         • radkojaga
          radkojaga, 10.1.20 13:45:28  
           

          a? pořád nechápu smysl diskuse. Mám si přeložit otčenáš z řečtiny, proč jako?

         • rose66
          rose66, 11.1.20 10:37:53  
           

          Proste se name modlit o prichod království i na zemi, ne o nas odchod do nebe....

         • radkojaga
          radkojaga, 11.1.20 11:00:45  
           

          a o odchodu do nebe mluvíš celou dobu jen ty.

       • rose66
        rose66, 8.1.20 09:42:23  
         

        A kde Ti tam chybí království, nebo Boží vůle?
        Proč se nemodlime o náš odchod do nebe, ale o prichod království?

        • radkojaga
         radkojaga, 8.1.20 16:50:00  
          

         protože je různý kontext, znovu si přečti Otčenáš.

         přijď království tvé! (Není napsáno kde to království je, Bible říká že Království boží je již zde mezi námi)
         Buď vůle Tvá jako na nebi tak i na zemi! Tedy prosíme aby se stala Vůle Boží a nikoliv nějaká jiná třeba ta naše.

         • rose66
          rose66, 9.1.20 20:14:18  
           

          A proc v nejdůležitější modlitbě nas Ježíš neuci modlit se o prichod do nebe?
          To s kontextem nemá nic společného.

         • radkojaga
          radkojaga, 9.1.20 20:52:07  
           

          A proč by měl? To není konkrétní místo

         • rose66
          rose66, 10.1.20 12:32:27  
           

          Nemluvim o miste, ale o modlitbě Otce nas....
          Kam ma prijit Království?
          Proč nás Ježíš neucil modlit se, at přijdeme my do nebe?

         • radkojaga
          radkojaga, 10.1.20 13:46:48  
           

          rosé, nechápu tvé dotazy. přijdou mi úplně mimo mísu... říkám že Královtví Boží není konkrétní místo. tedy jestli tam nebo zpátky je úplně jedno. Může to být tam i tady a zároveň nikde.

     • nikdoinic
      nikdoinic, 8.1.20 19:12:52  
       

      A co aramejsky ?

   • Kjara
    Kjara, 7.1.20 10:07:29  
     

    Samozřejmě se Boží království týká i země. Ale neuděláme to my do příchodu Krista.
    Toto království plně nastolí Bůh sám podle Daniele 2:44:

    44Ve dnech těch králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno navěky, a to království nebude předáno jinému lidu. Rozdrtí a učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane navěky,
    ------------------------------------------------
    Boží království je oblast, kde vládne Bůh. A dnes tam Bůh přenáši ty, kteří se nechají očistit Kristovou krví.
    Způsobuje to, že mění náš "genetický kód"...novým narozením našeho ducha a učí nás žít skrze Ducha svatého v jeho Království,....z částky.

    Co přednostně jako ti, kteří byli zadarmo očištěni , označeni Duchem, takže jsme přijali moc Ducha svatého, ….abychom byli Kristovými svědky a kázali toto úžasné evangelium až na sám konec světa:

    Skutky 1.kap.:
    8ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.“
    ----------------------------------------------
    Pak samozřejmě druhotně má náš způsob života dopad na lidi kolem nás a také samozřejmě můžeme pomáhat tam, kde je to třeba.
    Ovšem ….pomáhat.....Není to o tom, že když bude hodně křesťanů, mohou změnit problémy na zemi.
    Ty bude Kristus měnit sám při svém druhém příchodu v soudu !

    • radkojaga
     radkojaga, 7.1.20 13:48:58  
      

     ale uznáváš že Duchu již můžeme Království Boží zažívat?

     • Kjara
      Kjara, 7.1.20 14:00:35  
       

      Ano, jistě, jen ho nemůžeme realizovat teď na zemi.

      • rose66
       rose66, 7.1.20 17:31:32  
        

       A proč se mame modlit, aby království přišlo pokud si myslíte,ze mi do nej odejdeme? To by nas Pan učil modlit se: "Ať přijdem do nebe a na zemi uz to nejak doklepem, protoze tady se nemuze konat Boží vůle..."

       • Kjara
        Kjara, 7.1.20 19:28:40  
         

        Ale běž, ty trdlo, my do něj můžeme odejít, když zemřeme , RESPEKTIVE NÁŠ NAROZENÝ DUCH, JAK ŘÍKÁ šTĚPÁN…..Pane Ježíši, přijmi mého ducha,.....ale taky se můžeme modlit aby přišlo.
        A nejen to, my v něm můžeme žít už teď, z částky.
        Připomínám znovu, že Boží království je oblast, kde vládne Bůh. A Bůh má jistě v nebi a dnes už i na zemi, zásluhou Krista, oblast, které vládne.
        Jinak by nemohlo být psáno, že už máme věčný život, protože tam u Boha, v jeho království, doma,....je samozřejmě věčný život a že jsme už přešli ze smrti do věčného života. Jan.5:24.
        Boží království musí přijít v plnosti i na zem s příchodem Krista.
        Ono je to chlapče totiž záležitost vztahová a rodinná.....NENÍ TO ŽÁDNÁ STÁTNÍ ZÁLERŽITOST....!

        • rose66
         rose66, 8.1.20 09:45:20  
          

         A proč se mame modlit, aby království přišlo pokud si myslíte,ze mi do nej odejdeme?

         • Kjara
          Kjara, 9.1.20 10:35:32  
           

          Máme se modlit, aby přišlo Boží království, protože ono přichází v různých fázích.

          * SZ - informace o Božím království někdy v budoucnu.

          /To je vaše údajně dnešní evangelium./

          * Kristus na zemi - Boží království je uprostřed vás.
          Někteří z tady stojících nezemřou dokud
          Boží království nespatří.

          Kristus to myslel tak, že přišla možnost skrze něj do Božího království vstoupit, skrze sejmutí hříchů a smíření s Bohem.

          Jinak by nemohl tvrdit: Jan 5.kap:
          24Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.
          ------------------------------------------------

          Jestliže....UŽ MÁME VĚČNÝ ŽIVOT...….., A PŘEŠLI JSME JIŽ ZE SMRTI DO VĚČNÉHO ŽIVOTA...….!

          jestliže UŽ ŽIJEME VE VĚČNÉM ŽIVOTĚ....., pak žijeme jedině v Božím království, jen tam panuje věčný život, nikde jinde !

          Znovu opakuju, že to není stát, ale Boží rodina....domov….., oblast kde vládne Bůh, kde jsou dokonalé Boží normy.

          Vcházíme tam skrze darovaného Ducha svatého a našeho nově narozeného ducha !

          Žid 10:
          19Protože Ježíš obětoval svou krev, smíme se, bratří, odvážit vejít do svatyně
          20cestou novou a živou, kterou nám otevřel zrušením opony – to jest obětováním svého těla.
          --------------------------------------------------

          Vcházíme do nebeské svatyně....rose !

          ------------------------------------------------------------

          Ale částečně, protože jsme v těle.

          TO OVŠEM NEVYLUČUJE, ABYCHOM SE MODLILI......PŘIJĎ TVÉ KRÁLOVSTVÍ !!!!!

          Přichod Božího království do života lidí dnes a pochopitelně příchod Božího království v plnosti na zem s příchodem Krista !!!

         • rose66
          rose66, 9.1.20 20:17:02  
           

          Uprostřed vás řekl farizeum, nemyslel, ze ho maji v srdci. Čti kontext, tady se velmi mylis..

         • nikdoinic
          nikdoinic, 9.1.20 20:39:52  
           

          To by ale nebylo dobře kdyby ne v srdci.

         • radkojaga
          radkojaga, 10.1.20 13:48:18  
           

          Boží Království je uprostřed Vás! a kdo stál uprostřed? Ježíš Kristus.

     • radkojaga
      radkojaga, 7.1.20 14:08:09  
       

      že v Duchu... oprava. To snad nikdo z ŘKC neučí, nebo jsi to někde slyšela? Tedy kromě SJ to neučí nikdo.

      • Kjara
       Kjara, 7.1.20 15:51:44  
        

       Svědkové to neučí. KC to takto neformuluje, ale dělá.

       KC vždy usilovala také o světskou vládu. Papež se dodnes vyjadřuje ke světovému dění a má zato, že ho ovlivňuje.

       Na vesnici třeba kuchařka faráře hlídala, kdo jak hřeší a farář pak na to kázal.

       KC dala zavírat homosexuály atd.

       Člověk nevěřící nemůže být formován Božími nároky ! Není je schopen dodržet.
       Něco málo ano a může to člověka chránit. Ale v některých věcech třeba absolutně ne.

       Člověk je schopen se měnit teprve po přijetí Krista a Ducha svatého, právě jeho pomocí zevnitř.

       Takže měnit svět je proti vůli Boha.

       • radkojaga
        radkojaga, 7.1.20 17:37:17  
         

        Homosexuály dávali zavírat i protestanté :8: :8: a v některých zemích je dokonce trest smrti za homosexualitu, a nejsou to křesťanské země. tedy pleteš dohoromady světskou moc a zákony s vírou (nábožensstvím)