Jak se dotknout Boha?

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
Kjara (2019-07-21 17:51:34)rose66 (2019-07-21 13:59:48)9marie04 (2019-07-20 21:55:09)Lavandis (2019-06-24 14:24:21)lupino (2019-06-11 15:41:34)Aitos (2019-04-13 13:32:57)
Založeno: 17. 2. 2019 | Příspěvků: 979 | Členů: 6
Správci: Kjara (hlavní)

Možnost vyjádření svých pohledů a zkušeností na toto téma.
Je možné vyjádřit jakýkoliv názor, ale, prosím, nezaplavovat dlouhými tapetami zážitků.
Jakékoliv urážení se vzájemně nebo urážení Boha či používání vulgarit bude okamžitě mazáno.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • Kjara
  Kjara, 21.7.19 13:50:26  
   

  Co je evangelium:

  Já to nejen vím, co je evangelium, ale já ho kážu už skoro třicet let a uvěřilo této zvěsti za tu dobu desítky lidí v Krista a byli naplněni Duchem svatým, stali se chrámy Ducha !

  Tito lidé jsou dnes v různých církvích.

  Napsala jsem to už posté i tady co je evangelium: Kjara, 20.7.19 10:41:14 , ale dobře, znovu.
  ------------------------------------------------------------

  Evangelium je dobrá zpráva, zvěst o tom, že lidstvo a člověk má možnost se znovu vrátit k Bohu tím, že skrze přibití našich hříchů spolu s Kristem tím může být očištěn, ospravedlněn před Bohem ,Ttakže je pro Boha přijatelný a je také přijat. A skrze vzkříšení Krista přijmout život..

  Je to vyjádřeno ve velkém množství veršů NZ. Například v těchto:
  ---------------------------------------

  Jan 1.kap.:
  29Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl: „Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa.
  -------------------------------

  A JAK TY HŘÍCHY SNÍMÁ:
  ----------------------------------
  Kolos.2.kap:
  13Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil.
  14Vymazal dlužní úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám, a zcela jej zrušil tím, že jej přibil na kříž.
  ---------------------------------

  ČILI TÍM NÁS OČISTIL , OSPRAVEDLNIL.
  -----------------------------
  Gal.2:13:
  16víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista, a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona ‚nebude nikdo ospravedlněn‘.
  ----------------------------------------

  A TAKTO SPRAVEDLNOST OD KRISTA PŘIJÍMÁME, POUHOU VÍROU V NĚJ.
  --------------------------------------------
  Ap.Pavel např.říká:
  Řím.1:16, 16Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka.
  ------------------------------------------------

  Když řeknu toto evangelium, Kristus se může lidí dotýkat a dosvědčit svoji MOCÍ ,že je to jeho evangelium.

  Ten člověk to pocítí taky a já podle toho pokračuju dále. Když se nedotkne, tak přejdu třeba na Boží slovo, pokud má zájem.

  Tímto způsobem se nedá nic "nadrukovat" do nějakého člověka. Pokud to neudělá Kristus, onen člověk nic nepochopí a já nic nezmůžu.

  Toto jsou další některé verše: 1.Kor.1,23,24, 1.Ko.1:17 , 1.Kor.2:1,2, 2,Tim.2.kap:8-10, 1.Kor. 15:3, Gal.2:16, atd.

 • Kjara
  Kjara, 20.7.19 11:45:26  
   

  To není kritika, ale touha pomoci slepým k prohlédnutí. A těm, kteří jsou vedeni , jak ovce na porážku, aby se mohli zastavit a zamyslet.
  A to je i služba Bohu rose...…

  Nepotřebuju papouškovat strašnou věž a říkat lidem falešné evangelium....

 • rose66
  rose66, 20.7.19 10:57:07  
   

  Chudinka Kjara, celou svoji duchovni cinnost zameruje jenom na kritiku. Nechtel bych byt jejim zlucnikem!

  • rose66
   rose66, 20.7.19 10:57:44  
    

   Na vztah k Bohu nezbyva cas a misto!

   • Kjara
    Kjara, 20.7.19 11:47:04  
     

    soucet, 19.7.19 12:55:26

    Kjaro, jak bys nazvala lidi, co uvěřili evangeliu, přijali Ježíše Krista jako svého spasitele a následují ho, ale nebyli jim dosud sňaty hříchy, neboť neobdrželi Ducha svatého?
    ----------------------------------------------------------

    Pán Ježíš říká jasně, že kdo se nenarodí znovu, ten Boží království nespatří v Janovi ve 3.kap.
    A to předpokládá vložení Ducha svatého do nás, protože je v této kapitole napsáno.....co se narodilo z Ducha je duch...., náš duch.
    Do toho počítají i svědkové sami sebe, protože si vyložili tyto verše jako obrácení.

    A je jasné, že jim archanděl hříchy sejmout nemůže, ani jim vložit Ducha svatého, takže se jejich duch nemůže z Ducha narodit.
    A také jim dává spasení jejich organizace a jejich skutky. I když slovy to popírají.
    Ale Kristus zaplatil sám a to svým životem a nebude se dělit o svoji velmi bolestivou spásu s nikým a ničím jiným !

    A nejsou to zdaleka jen svědkové, ale všichni kdo vidí třeba spasitelnou svoji církev nebo právě ty své skutky podle Bible, i když na jiný způsob, než svědkové. Nebo cokoliv jiného.

    To je první skupina lidí, proč někdo od Boha nepřijímá Ducha svatého, i když Krista přijali a následují ho.
    /U svědků + další věci/.
    Bůh má jistě mnoho důvodů, proč do někoho svého Ducha nevloží. On totiž vidí do srdce člověka.
    Přesto, že stačí přijít za Kristem, omluvit se za minulost a poprosit o odpuštění, sejmutím hříchů, a skrze to poprosit o smíření s Bohem. A je do něj vložený Duch vzápětí, zadarmo.

    Ten komu se to nestane, by měl spíše jít na modlitby a prosit Krista, aby se mu dal poznat, než následovat Krista tělesně svými skutky, protože tím by se mohl Kristu a jeho spasení zadarmo, vzdalovat.

    Pak je také možnost, že člověk nezná Písma a církev to nevyučuje a člověk se znovuzrodí, když volá ke Kristu o pomoc, aniž to dokáže přesně biblicky definovat.
    Ale je možné to zvenčí rozpoznat.

    Pokud je tomu ovšem tak, jak popisuješ, pak není dobré tomu člověku tvrdit, že je křesťan, protože následováním se jím nestane.

    Samozřejmě jeho víra je hodná úcty, neměl by být v církvi odstrkován, naopak by mu mělo být pomáháno.

 • Kjara
  Kjara, 19.7.19 12:32:10  
   

  Svědkové Jehovy vystavěli své učení na chybách katolíků a vytvořili si něco co je naprosto totožné s katolíky a ještě mnohem horšího.

  1. vytvořili si mylně stejného SZ prostředníka a vůdce a také zfalšováním jednoho verše.

  2. mají stejný hierarchický systém jako katolíci, i když se jmenuje jinak.

  3. čili se už jen tímto obě skupiny dostávají pod zákon.

  A to je podstata toho, co způsobuje to, že tam je křesťanů hodně málo.
  U katolíků asi tak pět procent a u svědků je to pouze nějaké promile.

  U katolíků je nějaké procento křesťanů, protože byl přece jen zachován nějakým způsobem Kristus.

  Ale obě strany už v podstatě neznají evangelium a nevědí, kdo to křesťan je.

  Křesťan je člověk, kterému Kristus sňal hříchy a smířil ho s Bohem, Bůh mu to zpětně dosvědčuje tím, že je do něj, podle zaslíbení vložený Duch svatý a člověk se stává chrámem Ducha.

  K tomu Bůh nepotřebuje žádnou z těchto organizací. Je to schopen udělat na pustém ostrově.

  Jestliže člověk žije dnes ze zákona, to znamená podle principu: Kdo toto bude činit, bude živ", způsobuje to obrovské problémy.
  Je to život podle litery.....a ta zabíjí!

  Není to požehnání pro rodiny u katolíků i u svědků.

  Margo je sice vítězná, že ani misionáři katolíků nevědí, že je zapotřebí odvádět daně, ale to, že ona a svědkové to ví líp, tak nebude z toho spasená, ona zase neví kdo a k čemu slouží Kristus, pro ni je anděl !

  ALE OBĚ STRANY NEJDOU POUZE ZA KRISTEM PRO SPASENÍ, PRO OČIŠTĚNÍ OD HŘÍCHŮ !

  TO NEMŮŽE UDĚLAT ŽÁDNÁ ORGANIZACE, ANI CÍRKEV....., to může udělat jen Kristus sám !!!!
  Toto nesvěřil žádnému člověku !

  • rose66
   rose66, 21.7.19 13:59:47  
    

   Chudinka Kjara, celou svoji duchovni cinnost zameruje jenom na kritiku. Nechtel bych byt jejim zlucnikem!

   Na vztah k Bohu nezbyva cas a misto!

 • Kjara
  Kjara, 17.7.19 09:55:46  
   

  Slíbila jsem, že popíšu hlavní pilíř svědků. Lživé zneužití verše pro ustanovení VRO, věrného a rozvážného otroka, jejich vůdce.

  Vytrhli z kontextu verše z Matouše 24.kap.45-47.

  45Když pán ustanovuje nad svou čeledí služebníka, aby jim včas dával pokrm, který služebník je věrný a rozumný?
  46Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.
  47Amen, pravím vám, že ho ustanoví nade vším, co mu patří.
  -------------------------------------
  Tyto verše se synopticky opakují ve třech evangeliích.
  A je z nich jasné, Že je to výzva k bdělosti pro všechny křesťany a není to žádné ustanovení starozákonního prostředníka, celosvětového vůdce, který jediný má právo vykládat Bibli.
  Na úvod stejných veršů v Lukáši ve 12.kap.41-44, se učedníci Krista ptají:

  41Petr mu řekl: „Pane, říkáš toto podobenství jenom nám, nebo všem?“

  A v Markovi 13:14-37, Kristus pod synoptickými verši, odpovídá:

  37Co vám říkám, říkám všem: Bděte!“

  Takže Kristus sám říká, jak je to myšleno a pro koho jsou slova určena !

  JE TO PROSTĚ VÝZVA K BDĚLOSTI PRO VŠECHNY KŘESŤANY A NENÍ TO ŽÁDNÉ …"USTANOVENÍ"...VŮDCE !

 • Kjara
  Kjara, 16.7.19 12:42:06  
   

  Svědkové byly oklamáni dvěma verši: Janem 17:3 a Římanům 10:1-3.

  Jan 17:3: A věčný život je v tom, že poznají tebe jediného pravého Boha a toho, kterého jsi poslal Ježíše Krista.

  Řím.10.1-3: 2Vždyť jim mohu dosvědčit, že jsou plni horlivosti pro Boha, jenže bez pravého poznání.
  3Nevědí, že spravedlnost je od Boha, a chtějí uplatnit svou vlastní; proto se spravedlnosti Boží nepodřídili.
  4Vždyť Kristus je konec zákona, aby spravedlnosti došel každý, kdo věří.
  -----------------------------------------------

  Svědkové přesně toto udělali také jako Židé, vytvořili si vlastní spravedlnost na základě falšovaného verše, místo pravého poznání si napsali přesného poznání.

  Jenže 4.verš a další verše, jasně říkají, kým jsme ..OSPRAVEDLNĚNI...., čili učiněnými čistými a přijatelnými pro Boha......JEŽÍŠEM KRISTEM !
  Stejně tak je to myšleno v Janovi 17.kap.3. !

  Toto "poznání" není přesné poznání a znalost Bible a skrze ní Boha !

  Je to poznání Boha skrze odstranění překážky hříchu jeho přibitím na kříž spolu s Kristem !

  Přijetím Krista, podle zaslíbení, je poslán Duch svatý do nás a způsobí, že se narodíme z Boha !
  Vzniká tím propojka mezi námi a Bohem, můžeme ho vnímat napřímo ! Přenáší nás do Boží rodiny, do jeho Království a můžeme poznat Boha vztahově a zblízka !

  Toto je novozákonní evangelium a křesťanství Margo !
  Modli se, abys měla rozlišovací schopnost poznat Krista, nejen Bibli. Skrze Krista přijmeš Ducha s. a budeš rozumět Bibli nejlépe jak to jde.
  Pak budeš taky moci opravdu slavit večeři Páně a připomínat si jeho smrt tím, že budeš moct se napít vína a jíst chléb.

  VRO Bibli spálil tím, že ji NEVIDÍTE ! Nepřijali jste Ducha, takže ji sami nemůžete rozumět, takže snadno do vás vpálí manipulací lži a podvody.

  Jste fascinováni úžasným a moudrým Božím slovem, kterým vás zahlcuje a nejste schopni rozeznat skutečné evangelium pro spasení !

 • Kjara
  Kjara, 14.7.19 14:26:50  
   

  m.argo, 14.7.19 09:45:35
  reagovat@!!!
  (Zecharjáš 1:3) A řekneš jim: ‚Tak řekl Jehova vojsk: „‚Vraťte se ke mně,‘ je výrok Jehovy vojsk, ‚a vrátím se k vám,‘ řekl Jehova vojsk.“‘

  Tyto zprávy nás také ujišťují o tom, že když se budeme ze všech sil snažit zůstat čistí, náš nebeský Otec nás nezavrhne, ale bude nás chránit a odmění nás. I když zůstat čistí v tomto zkaženém světě je těžké, s Jehovovou pomocí to můžeme zvládnout. w17.10 21 ¶1; 25 ¶19
  -----------------------------------------
  Pořád návody SZ ! Nové smlouvě naprosto nerozumí !

  Svědkové nechápou zneužití těchto veršů. Bůh vybízí k návratu k němu jen svůj lid !
  Lid, který se stal nevěrný svými skutky.

  Nemohl se k němu navrátit nikdo z pohanů jen svými dobrými skutky podle Božích předpisů v té době !

  I pod SZ se musel stát nejdříve proselytou, splnit židovské předpisy, nechat se obřezat atd., pak teprve mohl být Bohem přijatý.

  Pod Novou smlouvou se také nemůže vrátit k Bohu někdo, jen, že se začne chovat podle Bible !

  Tady je podmínka mnohem důležitější, jak se stát Božím lidem !

  Musí se nejdříve nechat očistit Kristovou krví a musí mu to být potvrzeno samotným Bohem, že se tak stalo a že onen člověk byl zásluhou toho jím přijatý. Bůh to potvrdí zaslíbeným Duchem svatým, ze kterého se narodí náš duch a v něm pak začne Duch svatý přebývat !

  Tím je člověk přijatý do Božího lidu a tím se také stává křesťanem !

  VRO dělá všechno pro to, aby se vám to nestalo. Včetně archanděla místo Krista, urážením a ponižováním Ducha svatého.

  Nahražením jediného jména ke spasení Ježíše Krista....jehovou !
  Zneužitím jména Jahve !

  I Boží jméno může být zneužito Antikristem...., když si ho takto použije a to je hodně silný démon !

  A vy si myslíte, jak Jahvemu projevujete velkou úctu !
  Ne, neprojevujete ! On nechal zemřít svého Syna, abyste se dívali na něj, ale vy to ignorujete ! A lezete pořád za ním !

  Toto znamená, že k Jahvemu můžete jen skrze Krista ! To nestačí jen říkat v modlitbě třemi slovy. To je pak pouze mantra !
  Musíte být skrytí ve skutečném Kristu, jen tímto můžete přistupovat i k Otci !
  Byli jste krutě oklamáni !

 • Kjara
  Kjara, 10.7.19 10:53:20  
   

  Abyste více rozuměli Svědkům Jehovy.

  SJ jsou zpracováni krajně manipulativně tím, že někdo jim vykládá systematicky po dobu nejméně roku i dvou speciální výklad Bible z Ameriky.
  Pak to pokračuje celý život systematicky pomocí SV a jiné literatury.

  Oni neuvěřili ani tak, že někdo by jim předkládal svobodně argumenty a diskutoval s nimi.

  A s totalitním systémem nelze diskutovat. Je zcela uzavřený.

  Svědkové jsou také vyučováni, že mohou mluvit jen s ovcemi, které se nechají vést. Protože tam je šance, že se nechají přivést k tomu manipulativnímu vpravování lživých nauk.
  Diskutovat jinak nemohou, VRO jim říká, že by se jinak hádali.
  Výměnu názorů berou jako hádku.
  Proto jim také VRO zakazuje se prezentovat diskuzí na internetu.
  Proto se divím Abukovi, že to zavedl.
  Ono je pak jako na dlani to co říkám. Mažou všechny, ne protože komunikují agresívně nebo hrubě, ale protože dostávají záchvaty strachu a paranoi, protože někdo by jim mohl narušit jejich důmyslnou vymanipulovanou stavbu. To dělají podvědomě, nevnímají už realitu.

  Nesmějí a ani nedokáží diskutovat a jsou z toho nemocní!

  Proto si nechávají na stránce jen někoho, kdo blábolí nesmysly a nezná opravdu Písma, toho si snadno obracejí na rožni a je u nich možnost, že ho zaháčkují a bude mít třeba zájem o jejich "studium Bible"...….

  Pokud se to nestane a přestane být zářnou ukázkou vlastní blbosti a neznalosti Bible, na kterém se můžou předvádět světu se svojí údajnou znalostí Písma, ale dokonce začne vystrkovat růžky, no tak jde a má BL. Opravdu láska jako trám.

  Píšu to proto, abyste jim nesedali na lopatu a měli moudrost s těmito informacemi se jim dostat pod kůži.

 • rose66
  rose66, 9.7.19 11:14:41  
   

  Slovník náboženského poznání říká, že trojice je podle názoru mnohých „hniloba vypůjčená z pohanských náboženství a naroubovaná na křesťanskou víru“. A Pohanství v našem křesťanství prohlašuje: „Původ [trojice] je naprosto pohanský.“

  Proto napsal James Hastings v Encyklopedii náboženství a etiky: „V indickém náboženství například se setkáváme s trojicí Brahma, Šiva a Višnu, a v egyptském náboženství s trojicí Osiris, Isis a Horus. . . Pohled na Boha jako na trojici nenacházíme jen v historických náboženstvích. Je možné si připomenout zejména novoplatónský názor na Svrchovanou a Nejzazší Skutečnost,“ která je „představována jako trojice“.

  • Kjara
   Kjara, 9.7.19 12:40:54  
    

   Mně je úplně jedno, jestli trojici ustanovil koncil nebo byla v Indii či jiné tramtárii.
   Když mi byly sňaty hříchy a byla jsem naplněná Duchem svatým, tak mi to bylo jasné kdo je Duch svatý, protože ho člověk v sobě vnímá a stejně tak vnímá Ježíše Krista, který skrze Ducha ve mně začal přebývat.

   A vnímala jsem ho jako stejnou bytost a přesto jinou s jinou konzistencí a jiným zaměřením.

   I já jsem byla předtím učená, že trojice je pohanská, ale v tu chvíli jsem věděla, že tyhle přesvaté a přečisté sekty se mýlí....!

 • Kjara
  Kjara, 8.7.19 13:08:33  
   

  Kjara, 8.7.19 13:06:04
  reagovatsmazat@!!!
  rose píše: „Žádný člověk nadto nevystoupil do nebe, jen ten, který sestoupil z nebe, Syn člověka [Ježíš].“ (Jan 3:13)
  -------------------------------------------------

  Samozřejmě před Kristem...…., ale po výkupném se situace změnila !

 • Kjara
  Kjara, 8.7.19 10:12:21  
   

  Toto je reakce na diskusi Svědků Jehovových:

  rose66, 8.7.19 09:01:11
  Dnesni cirkev neni to, co hlasal Jezis!
  Jezisem zalozeba cirkev:
  Ma byt oddelena od politiky, neplest se do svetskych zalezitosti;
  vsechno delat bezplatne;
  -----------------------------------------

  Ovšem vrchol je, že někdo žádnou církev nemá.....!

  ---------------------
  m.argo, 8.7.19 09:12:41
  Co znamená jít za Kristem? Jak se pozná, že někdo jde za Kristem?
  ------------------------------------------

  Ovšem daleko větší problém je, že někdo nemá žádného Krista, ale má archanděla nebo někdy anděla, "božího syna"...

  A ještě k tomu ho následuje,....takže se dopouští modlářství !

  • Kjara
   Kjara, 8.7.19 13:07:25  
    

   Kjara, 8.7.19 11:52:31
   reagovatsmazat@!!!
   abuka, 8.7.19 11:29:32
   Ježíš bude soudit absolutně spravedlivě, protože vidí do srdce člověka.
   -----------------------------------------------
   Od kdy anděl nebo archanděl vidí do srdce člověka...cituj Písmo !

   -----------------------

   diky, 8.7.19 11:35:25
   V permanentním strachu z neschválení žiješ? To je mě tě líto, to musí být hrůza.
   ----------------------------------------------------

   Svědkové žijí ze zákona, takže opravdu trvale žijí v odsouzení !
   K tomu měl zákon sloužit! A aby lidé hledali skutečné očištění v Kristu !
   Ale svědkové nepřijali Krista, mají pouze anděla a ten je nemůže očistit ! Tím zůstávají v odsouzení !

   Proto také svědkové trpí ve větším procentu depresemi, než jiná populace ! Samozřejmě taky kvůli totální manipulaci !

 • cezas
  cezas, 10.6.19 17:47:02  
   

  rose66, 10.6.19 10:58:33 @!!!
  Slouzis Bohu tak, ze o nem svedcis nevericim, slovem i skutkem. Kazde krestanske shromazdeni, je uctivani Boha, ale ne služba.

  Jak jinak predkladas Bohu sve telo a rozum?
  Římanům 12:1
  12 Bratři, proto vás tedy snažně prosím při Božím soucitu, abyste předkládali svá těla jako živou, svatou,+ Bohu přijatelnou+ oběť, jako posvátnou službu se svou silou rozumu.

  Aha, SJ konají službu se svou silou rozumu. :9:
  Ostatní překlady: rozumná svatá služba nebo rozumná bohoslužba

  Vidíme, že SJ nespoléhají na DS, který je vede k rozumné bohoslužbě, nýbrž ze své síly rozumu, naučením zpaměti biblických veršů uctívají Boha. :8:

 • Kjara
  Kjara, 5.6.19 11:50:10  
   

  Rose píše: Nikdo by jistě nedošel k závěru, že syn a jeho otec jsou tatáž osoba. Všichni ale mohou vnímat silné pouto jednoty, které mezi nimi je.
  -----------------------------
  Toto je výrok tělesného pomýleného člověka.
  Je jasně psáno, že Duch svatý přebývá v člověku a tělo člověka je jeho chrámem. A tak skrze Ducha v nás může přebývat i Otec a Syn. Přebývají v našem nově narozeném duchu.
  Jestliže je to možné udělat u člověka, jak by to nemohlo být možné u Boha , že je s Kristem jedno.....ne zajedno, ale.....JEDNO !

  Vždyť i démoni přebývají jako duchovní OSOBY v člověku a vy říkáte, že Duch svatý nemůže být osoba, protože by nemohl přebývat v člověku.....!

 • Kjara
  Kjara, 4.6.19 11:17:34  
   

  Vedle se probírá co je to křest.

  Svědkové se umějí velmi rychle přizpůsobovat křesťanskému učení.
  Dokonce jsou schopni dnes napsat:
  -----------------------------------
  křtu a krokům, které k němu vedou, mohli na základě víry ve výkupní oběť Ježíše Krista získat čisté svědomí. (1. Petra 3:21) Proto Ježíš učil, …
  ---------------------------------------------
  I když je tam skryto spíše získávat.....

  Naše obrácení i křest se děje v podstatě na základě našeho rozhodnutí.
  Co je ale nejpodstatnější a to svědkové nemohou napodobit, je Boží zásah a Boží očištění od hříchů a díky tomu skutečně čisté svědomí.
  Mohou to jen okoukat, napodobit od křesťanů a neznalý člověk by tomu i uvěřil.
  Oni nemohou být reálně naplnění Duchem svatým, protože v něj nevěří, ale věří jen v boží účinnou sílu, nemohou jim být reálně sňaty hříchy, protože nemají víru v Krista, ale v archanděla.
  Může být jen vsugerováno, že to mají. Až na to sejmutí hříchů Kristem, protože o tom nemají ani ponětí.
  Svědkové věří jen ve výkupné.
  Celkově jim v tom všem brání vyvyšování jména Jehova.
  V učení svědků je toto jméno démonem antikristem, protože způsobuje ponižování Krista na bezmocného archanděla. Zabraňuje, aby svědkové mohli spoléhat ne Krista jako jediného Spasitele a brání jim přijít ke Kristu, modlit se k němu a požádat ho o sejmutí hříchů a tím být spaseni.

  Samotného jména Jahve si velmi vážím a i toho, když je napsáno jednou, dvakrát v Písmu, protože nepotírá a neutlačuje Kristovo jméno, které má být nade všechna jména a jediné jméno pro spasení.
  Špatné je i toto jméno, když je zneužito proti Kristu i samotnému Bohu, protože Bůh dal Kristu všechno a vyvýšil jeho jméno, ne svoje, pod Novou smlouvou ! A to je zapotřebí respektovat !

 • Kjara
  Kjara, 2.6.19 20:55:09  
   

  rose66, 2.6.19 09:59:52

  Dalsi lez. Jezis je jedina zachrana, v nikom jinem neni!
  ---------------------------------------------------------

  Zdá se, že provolávání frází je tvá doména. Jako..třeba ….se Sovětským svazem na věčné časy....

  Řeči se mluví a voda teče....

  Není důležité co se říká, ale co se dělá.

  V reálu pro vás Kristus spasitelem není. Ani nemůže být, když je archanděl.

 • Kjara
  Kjara, 29.5.19 18:14:21  
   

  Měl bys jít na kolena rose a ptát se Boha, jak to vlastně je s Otcem a Kristem.
  A ne si vytahovat co se mi hodí do mé logiky a co se mi nehodí, tak to z Bible překrucovat a tvrdit, že to tam není.

  Jistě archanděl nemůže být jedno s Otcem.

  Ale já vím zcela jistě, že Otec, Kristus a Duch svatý jsou rozdílné bytosti, ale jsou stejné podstaty !

  Takže nemám naprosto žádný problém s žádným výrokem v Písmu.

  Vy máte stejný problém jako Židé, oni měli jen jednoho Boha a tím byl Jahve, proto Krista nemohli akceptovat
  Vy sice jakoby o Kristu trochu mluvíte, ale to dělali i Židé, ale ve své podstatě máte jen Jehovu jako Židé.
  Archanděl nemá s Bohem nic společného a nikoho nemůže spasit !

  Ale jen jedno jméno bylo dáno pro spasení, ale Jehova to není !!!!

  Vy jste jako Galaťané, někdo vám řekl jiné evangelium a vy jste se nechali oklamat !
  Ale Galaťané alespoň ze začátku křesťané byli, na rozdíl od vás!
  Přečti si to rose dole.....

  • Kjara
   Kjara, 29.5.19 18:22:02  
    

   To co překrucujete je to, že verše ze Zjevení chcete napasovat na Jehovu.

   Ale je hovořeno o Kristu, že je všemocný a je Alfa a Omega, protože v této souvislosti je hovořeno o tom, ….KTERÝ PŘICHÁZÍ.....!

   jEHOVA NEPŘICHÁZÍ, PŘIJDE Kristus ALE JEHOVA NE ….!

   zJEVENÍ 1.KAP:

   7Hle, přichází v oblacích! Uzří ho každé oko, i ti, kdo ho probodli, a budou kvůli němu naříkat všechna pokolení země. Tak jest, amen.
   8Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.

 • rose66
  rose66, 29.5.19 11:04:32  
   

  Ježíš se během své služby nijak netajil tím, že ho Otec vyučoval. Řekl: „Právě jak mě Otec naučil, tak mluvím.“ (Jan 8:28)

  • rose66
   rose66, 29.5.19 11:05:11  
    

   Vyucuje i Tebe Otec Ježíše?

  • Kjara
   Kjara, 31.5.19 09:55:37  
    

   Tvoje logika je tvůj Bůh rose !

   Kristus se snížil na člověka, pro lidské vykoupení !
   Proto říkal, že jeho Otec je vyšší, než on a že říká, co se naučil od Otce, tím se chtěl přiblížit lidem, aby věděli, že není v rozporu s Otcem.

   A tak tímto nemůže být zrušen verš ze Zjevení 1.kap.
   Každý verš v Písmu je platný, jen musíte přijmou Ducha sv., abyste pochopili skutečně Boha do hloubky.

   Lidská logika na to nemá !

   • rose66
    rose66, 31.5.19 17:26:46  
     

    Jezis vedel jenom to, co ho Otec naucil. Boha nikdo nikdy nic neucil!

    • Kjara
     Kjara, 31.5.19 23:35:32  
      

     Rose, proto byli křesťané nazváni Kristovci….., protože svědčili jen a jen o Kristu, měli plnou pusu Krista , že ?! Ne Jehovy !

     Ty se odvažuješ posuzovat vztah Otce a syna, Boží vztahy až tak dalece, že zlikviduješ celé křesťanství.....!

     Jedna lidská hloupá pyšná myšlenka, že když Kristus byl vyučovaný tak nemůže být ten důležitý...…

     I v lidském rozměru je syn nejdříve otcem vyučovaný a pak vyroste, je dospělý a má minimálně stejnou hodnotu jako otec.

     Tím, že byl vyučovaný se ani náhodou nestal tak méněcenný, že z něho byl najednou anděl !

     Tím, že je někdo třeba v práci podřízený, tak přece nepřestane být člověkem !

     Tím, že se Boží syn narodí z Boha nemůže být nic jiného, než Bůh a když byl v nějaké fázi podřízený, tak se přece tím nestal andělem !

     Tím, že Otec byl vážený pod SZ, tím není ten důležitější koho máme poslouchat !
     Když Bůh Otec dal Kristu všechno, udělal ho králem pro nás, tak to musíme respektovat, ne se pořád drápat za Jehovou !

     Když Brežněv tady ustanovil v Česku pro nás prezidentem Husáka, tak taky jsme nemohli pořád lézt za Brežněvem do Moskvy, přestože byl silnější a vyšší !

     Vaše náboženství logiky není naprosto Boží ani biblické !

     Je uboze přízemní, tělesné a uboze lidské......, dokonce až absurdně nelogicky , nelidsky nesmyslné....

 • Kjara
  Kjara, 28.5.19 12:46:09  
   

  Svědkové Jehovovi prý probírají v téhle době dopis ap. Pavla Galatským.

  Pokusím se o to taky. První verše zní: 1.kap.:

  3Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista,
  4který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce.
  5Jemu buď sláva na věky věků. Amen.
  6Divím se, že se od toho, který vás povolal milostí Kristovou, tak rychle odvracíte k jinému evangeliu.
  7Jiné evangelium ovšem není; jsou jen někteří lidé, kteří vás zneklidňují a chtějí evangelium Kristovo obrátit v pravý opak.
  8Ale i kdybychom my nebo sám anděl z nebe přišel hlásat jiné evangelium než to, které jsme vám zvěstovali, budiž proklet!
  9Jak jsem právě řekl, a znovu to opakuji: Jestliže vám někdo hlásá jiné evangelium než to, které jste přijali, budiž proklet!
  10Jde mi o přízeň u lidí, anebo u Boha? Snažím se zalíbit lidem? Kdybych se stále ještě chtěl líbit lidem, nebyl bych služebníkem Kristovým.
  11Ujišťuji vás, bratří, že evangelium, které jste ode mne slyšeli, není z člověka.
  12Vždyť já jsem je nepřevzal od žádného člověka ani se mu nenaučil od lidí, nýbrž zjevil mi je sám Ježíš Kristus.
  ----------------------------------------------------------
  rose, je tady shrnuto všechno, co jsme se snažili ti teď říct.

  Pavel tady říká co je skutečné evangelium:
  -----------------------------------
  4který sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce.
  5Jemu buď sláva na věky věků. Amen.
  ------------------------------------------

  rose, takže to evangelium nekážu jen já, ale kázal ho i ap.Pavel !

  A totéž co jste udělali vy, udělali i Galatští ! Dobře si to přečti !

  Uvěřili falešnému evangeliu člověka a chtěli se mu zalíbit !
  ----------------------------------

  Stejně tak tvrdím společně s ap.Pavlem, že mé evangelium mi neřekl žádný člověk, ale Kristus sám !

 • Kjara
  Kjara, 28.5.19 10:42:38  
   

  Rose píše:
  rose66, 27.5.19 09:26:06

  Kecy kecy kecy

  ----------------------------------------------

  To, že to říkáš znamená, že to nejsou vůbec kecy. Hluboce tě to zasáhlo !
  A to je dobře.
  Protože, to že ve vaší sektářské bibli máte napsáno....."budou přijímat poznání...." v Janovi 17:3.kap., to je celý uzavřený okruh sektářských záměrů a uceleného vězení falešných nauk.
  "Přijímat" poznání, to evokuje, že někdo někoho bude učit a že se bude jednat o něco co se lze naučit.
  Jak je dnes na světě velmi obvyklé.

  A to VRO myslí "přesné poznání", kterým dá věčný život svým ovečkám, skrze pýchu, že ony to vědí lépe a čistěji.....až nejčistěji...., než špinavci křesťanstvo, jak je vidět u vás z každého mrknutí !
  Na to hodně lidí slyší a nechají se zajmout !

  Jenže tím se ovce nenažerou ! Maximálně se jedovatě zklamou....

  Slovo...."POZNAJÍ"......a už jsem to psala vícekrát, znamená v Písmu …..VZTAHOVÉ POZNÁNÍ !

  A Bůh to dělá tak, že skrze přibití hříchů člověka těm, kdo za ním přijdou může otevřít svou náruč a přivítat ho doma, ve svém Království, ve věčném životě, teď hned !

  Jistěže tímto přímým způsobem....POZNÁME.....Boha vztahově, vnímáme ho osobně a Krista taky.
  On nás přijímá osobně, rodíme se z něj.

  Rozumové poznání pouze nadýmá a vede k hádkám, jak tady vidíme......a dokonce k urážkám.....

 • Kjara
  Kjara, 27.5.19 22:29:10  
   

  Rose, jsi hluboce tělesný člověk a ještě je na tobě prokletí pro falešné evangelium !

  Posuzuješ všechno lidskými prostředky a srovnáváš Boha s ubohým člověkem !

  Otec a Ježíš nejsou zajedno, oni jsou jedno ! Nepřekrucuj Boží slovo, nejsi na komunistické schůzi !

  Jen proto, že svědkové potřebují být pyšní a jiní, než , podle vás, to špinavé křesťanstvo !

  Přesně tak rose, pokud nevíme kdo je náš Pán, nejsme jeho učedníci !

  Vy jste učedníci archanděla ! A pokud Bůh nevyhovuje vaší logice, tak si přepíšete i Boží slovo, aby to bylo v souladu s tím co je pochopitelné pro vás a je vám úplně putna, že to není v souladu s Bohem !

  Tomu řeknete, co by bylo vhodné si myslet a co udělat !

  Místo abyste se pokořili pod mocnou Boží ruku a prosili na kolenou, abyste mu rozuměli, když vám něco ubohým lidem připadá nepochopitelné, nesmyslné...……

  Vy jste ale chytřejší a znalejší než Bůh sám, vy mu poradíte, kdy by bylo vhodné udělat už ten Armagedon……..

  Termín, že.....BY BYLO VHDONÉ, ABY BŮH UDĚLAL, podle vašich výpočtů je něco.....čím se to jen hemží ve vaší literatuře.....

  To je nestydatost, manipulovat Boha ….!

  Umíš si představit, co by udělal Abuka, kdybych mu napsala......kecy, kecy, kecy !!!

  To bychom nebyli jen nenávistní, ale asi vrazi....!

  Tak to laskavě nedělej tady, to není diskuse !

  • rose66
   rose66, 28.5.19 08:21:19  
    

   To si myslim ja o Tobe.
   Pánův otrok nema bojovat!

   • Kjara
    Kjara, 28.5.19 08:52:39  
     

    Už jsem ti několikrát odpověděla na tuto tvoji frázi, kterou neustále opakuješ, když nevíš kudy kam.

    Příště to budu mazat.

    Ale naposledy, studujete Galatským, tak si dobře zafixuj, jak může služebník jednat v případě, že se někdo dostane pod zákon !
    Jeho ostrá slova platí i pro vás.

    • Kjara
     Kjara, 28.5.19 09:25:17  
      

     A dodávám, ta ostrá slova Pavla se vztahují také na vás !

   • rose66
    rose66, 29.5.19 11:02:00  
     

    Klidne si mazej, Krista z meho srdce nevymazes!

    • Kjara
     Kjara, 29.5.19 20:42:50  
      

     Chtěl jsi říct ….archanděla.....ne...?!

     • Kjara
      Kjara, 31.5.19 09:44:35  
       

      Víš, že je to modlářství mít v srdci archanděla....!

      • cezas
       cezas, 31.5.19 14:38:54  
        

       Aha, Rosse, váš malý ostatek 144000 má v srdci archanděla.

      • cezas
       cezas, 31.5.19 20:18:35  
        

       VRO neučí, že Ježíš je jediná spása, nýbrž myslí cenu vykoupenou za Adamovu duši dokonalou lidskou duší. Proto někteří SJ vyrozumějí, že Ježíš není jediná cesta k záchraně, že Jehova by mohl vybrat jiného z andělů, ale vybral první stvoření Syna Božího Ježíše Krista. Tehdy jsem odporoval jednomu učiteli SJ, on trval na svém. Také mě učil, že máme žít jen pro Jehovu, ne pro Krista, ale po nějaké době se mi omlouval. Vidíme, že SJ ulpívají jen na Jehovu a na Ježíše jen jako Božího služebníka, kterého nemáme vzývat (modlit se, volat, prosit), ale vzývat ho jen jako prostředníka.

       • rose66
        rose66, 2.6.19 09:59:52  
         

        Dalsi lez. Jezis je jedina zachrana, v nikom jinem neni!

        • cezas
         cezas, 2.6.19 22:26:03  
          

         Jenže VRO učí, že veliký zástup nepomazaných věřících bude mít užitek z Kristova vykoupení a že Kristus je svou krví nevykoupil, nýbrž 144000 lidí. Proto stále vzýváte Jehovovo jméno a Ježíšovo jméno nevzýváte. Nemáte to v popisu. Ježíšovo jméno jako spásu používáte jen při modlitbě k Bohu

         • rose66
          rose66, 4.6.19 12:24:30  
           

          Lzi a lzi. Bez obeti JK neni nikdo zachranen. Cti si Bibli a nemachruj tady z nazvem vro....

       • Kjara
        Kjara, 4.6.19 13:06:30  
         

        rose, přesně tak, bez přijetí Kristovy oběti nikdo nemůže být zachráněný.
        Takže když máte archanděla místo skutečného Krista, nemůžete být v žádném případě zachránění !

 • rose66
  rose66, 27.5.19 09:33:48  
   

  Já a Otec jsme jedno,“ řekl Ježíš. (Jan 10:30) Někteří citují tento verš, aby dokázali, že Ježíš a jeho Otec jsou dvě části trojjediného Boha. Vyjádřil tím Ježíš tuto myšlenku?

  Podívejme se na kontext. Ve 25. verši Ježíš prohlásil, že koná skutky ve jménu svého Otce. Od 27. do 29. verše mluví o symbolických ovcích, které mu dal jeho Otec. Oba výroky by jeho posluchačům nedávaly smysl, pokud by on a jeho Otec byly stejnou osobou. Ježíš tím v podstatě řekl: „Já a Otec jsme tak úzce spjati, že tyto ovce mi nikdo nemůže vzít, stejně jako je nemůže vzít mému Otci.“ Je to podobné, jako kdyby syn řekl nepříteli svého otce: „Pokud napadnete mého otce, je to, jako když napadnete mě.“ Nikdo by jistě nedošel k závěru, že syn a jeho otec jsou tatáž osoba. Všichni ale mohou vnímat silné pouto jednoty, které mezi nimi je.

  • zenika
   zenika, 27.5.19 09:49:38  
    

   Rose , tohle tu přece neřešíme. Psala jsem o tom , jak úzký vztah chce Pán Ježíš s námi mít. On nám nabízí užší vztah než vztah pána a otroka. Přál by si tak úzký a láskyplný vztah jako je mezi ním a Otcem.

   • rose66
    rose66, 27.5.19 10:28:42  
     

    Resime vztah k Panovi, pokud nevime kdo je, nejsme jeho ucednici!

    • zenika
     zenika, 27.5.19 10:45:04  
      

     Je mim líto , ale na tvém způsobu komunikace není vidět, že bys byl jeho učedník. Ten se totiž od svého mistra učí.

     Navíc učedníkům Pán řekl :Už vás nenazývám služebníky ( ve tvé bibli asi otroky) , protože služebník neví co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli , neboť jsem vám dal poznat
     všechno, co jsem slyšel od svého Otce.

     Ale ty zůstáváš otrokem. Ale ne Kristovým.

     • rose66
      rose66, 27.5.19 10:50:34  
       

      Je mu lito, to ja nevidim z tveho....

      • zenika
       zenika, 27.5.19 11:08:07  
        

       Nevykřikuji na tvé příspěvky "kecy kecy" , ale snažím se s tebou slušně a rozumně diskutovat. Žel že to není možné...
       asi jsem příliš naivní...je to nad tvoje síly a schopnosti.
       Tak mi to promiň.

       • rose66
        rose66, 28.5.19 08:20:02  
         

        Na pomluvy se neda jinak reagovat! Jinak je zivis.

        • rose66
         rose66, 1.6.19 07:57:36  
          

         Kjara tady svymi bachorky primo zneuctiva Krista!

   • radkojaga
    radkojaga, 27.5.19 18:24:01  
     

    Ježíš Kristus je přímo v nás a my tudíž v něm. Neoddělitelně, blíže to ani není možné.