Jak se dotknout Boha?

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
Kjara (2019-09-18 15:11:24)Pavla.119 (2019-09-17 21:09:05)rose66 (2019-09-15 09:33:27)9marie04 (2019-09-06 20:51:03)kordusmark (2019-08-15 04:15:15)Lavandis (2019-06-24 14:24:21)lupino (2019-06-11 15:41:34)Aitos (2019-04-13 13:32:57)
Založeno: 17. 2. 2019 | Příspěvků: 1 140 | Členů: 8
Správci: Kjara (hlavní)

Možnost vyjádření svých pohledů a zkušeností na toto téma.
Je možné vyjádřit jakýkoliv názor, ale, prosím, nezaplavovat dlouhými tapetami zážitků.
Jakékoliv urážení se vzájemně nebo urážení Boha či používání vulgarit bude okamžitě mazáno.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • Kjara
  Kjara, 15.9.19 10:25:33  
   

  rose66, 15.9.19 09:33:27

  Pavel pise uz o Nove smlouve, ty to nevidis?
  ----------------------------------------------------

  No, právě, že píše o Nové smlouvě.

  Ale VRO tyto verše zneužívá starozákonním způsobem.

  Novozákonní správce a starší má naprosto jinou úlohu ve sboru, než měl SZ prostředník, jako třeba Mojžíš.

  Pokus se zamyslet nad tím, že pod SZ Boží lid neměl Ducha svatého, pouze ho Bůh vložil právě do prostředníka a ten jediný mohl rozumět Bohu, co říká a pak to tlumočit Božímu lidu. Tomu se říká prostředník.

  Nová smlouva je postavená na tom, že hřích mezi Bohem a námi je smazán Kristem, takže Bůh může vložit svého Ducha do každého z Božího lidu.
  Takže každý křesťan může rozumět Bohu.

  Křesťané nepotřebují, aby jim někdo vykládal Bibli, rozumí Božímu slovu sami.

  Nepotřebují prostředníka, proto se jím stal jediný Ježíš Kristus !

  Správcování takového Božího lidu v NZ, kde každý má Ducha svatého v sobě, musí být nutně jiné, než bylo pod SZ, kdy Boží lid nebyl chrámem Ducha.

  Toto Písmo píše o založení NOVÉ SMLOUVY !

  žID.8.kap.:
  8Ale když Bůh kárá svůj lid, říká: ‚Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy s domem izraelským i s domem judským uzavřu smlouvu novou,
  9ne jako byla ta smlouva, kterou jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku, abych je vyvedl ze země egyptské. Neboť oni nezůstali v mé smlouvě, a já jsem se jich zřekl, praví Hospodin.
  10A toto je smlouva, kterou uzavřu s domem izraelským po oněch dnech, praví Hospodin: Dám své zákony do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Budu jim Bohem a oni budou mým lidem.
  11Pak už nebude učit druh druha a bratr bratra a nebude vybízet: ‚Poznej Pána,‘ protože mě budou znát všichni, od nejmenšího až po největšího.
  ----------------------------------------------

  To se nestane někdy v budoucnu, jak by si přál VRO, to už se děje na zemi od prvního století Božímu lidu !

  Nová smlouva už byla založena v prvním století a my ji žijeme !!!!!

 • rose66
  rose66, 14.9.19 11:06:50  
   

  A tohle je kdo?

  Titovi 1:7

  7 Vždyť dozorce je Boží správce, a proto musí být bez obvinění, nesmí být tvrdohlavý ani vznětlivý,+ nesmí to být opilec ani násilník a nesmí toužit po nečestném zisku.

  • rose66
   rose66, 14.9.19 11:08:13  
    

   Titovi 1:5
   Bible – Překlad nového světa
   5 Nechal jsem tě na Krétě, abys napravil věci, které nejsou v pořádku, a abys podle mých pokynů v jednom městě za druhým jmenoval starší.

  • rose66
   rose66, 14.9.19 11:09:45  
    

   „Poslouchejte ty, kteří mezi vámi poskytují vedení, a buďte poddajní, protože oni stále dávají pozor na vaše duše.“ (HEBR. 13:17)

   • Kjara
    Kjara, 14.9.19 12:50:30  
     

    rose, znám všechny tyto verše, mohl sis odpustit citace.

    Boží správce, starší i učitelé, nejsou v postavení starozákonních prostředníků, jako byli kněží a jiní prostředníci pod SZ !

    Jestliže jsou všichni křesťané naplnění Duchem, rozumí sami Božímu slovu i Bohu !

    Jistě, mají svoji odpovědnost, ale odsud posud.

    Rozhodně centrálně nevede křesťany, nevyučuje přesně čemu mají věřit a nevylučuje. když lidé nevěří všemu co přikazuje !

    Žádný vedoucí sbor v Jeruzalémě neexistoval !

    To máte společné s katolíky a nejen to !

    • Kjara
     Kjara, 14.9.19 12:54:18  
      

     Kjara, 14.9.19 12:41:49
     smazat@!!!
     Kněze dal Bůh ve svém uspořádání pod Starou smlouvou. protože byl hřích mezi Bohem a člověkem a Bůh nemohl přímo komunikovat s lidmi.

     Bůh naplnil svým Duchem jen kněze a další prostředníky mezi ním a lidem, který Ducha nepřijal a tlumočili lidu Boží vůli.

     Dnes je za hřích zaplaceno !

     • cezas
      cezas, 15.9.19 21:59:09  
       

      Kjaro, myslím si, že jsou znovuzrození a neznovuzrození křesťané. Ty znovuzrozené lidi Bůh vybírá pro budování církve tj. jsou pastýři, učitelé, evangelisté, misionáři, překladatelé, prostě kněží a králové zde na zemi pro neznovuzrozené lidi, kteří sice také uvěřili v Krista ale nemají DS, aby Boha znali, proto potřebují vedení. Znovuzrozené nepotká soud a neuvidí druhou smrt a budou vládnout na nebi nad poddanými na zemi, kdežto neznovuzrozené potká soud a dle skutků dostanou dědictví na zemi.

      • Kjara
       Kjara, 16.9.19 16:00:26  
        

       Cezasi,neni tomu tak. To je uceni svedku, ktere je strasne lzive.

       • cezas
        cezas, 16.9.19 22:06:15  
         

        A co tisícileté království na zemi kdo bude bydlet?
        Dále dle Mt 25,31 Ježíš odmění těm v pravici království, a ne Boží, čili pozemské království. Ježíš učil, že se máme modlit, aby se děla Boží vůle jak v nebi tak na zemi ohledně Božího království, ne?

        • Kjara
         Kjara, 17.9.19 11:18:42  
          

         Cezasi, na zemi budou pohané a my budeme vládnout nad pohany.

         Zjevení 2.kap.:

         26Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy:
         27bude je pást železnou berlou, jako hliněné nádobí je bude rozbíjet
         -----------------------------
         Národy jsou pohané....

         Zjev.5:

         10a učinil je královským kněžstvem našeho Boha; a ujmou se vlády nad zemí.“
         --------------------------------
         Země vždy znamenala pohany.

         Není naprosto možné, aby byly na zemi dvě skupiny jiných křesťanů.

         Kristus jen jedním způsobem sňal hříchy člověku. Je jen jedna víra, jedna naděje.....

         Na zemi jsou jen dvě možnosti....život nebo smrt...., neexistuje nic mezi tím...

         • cezas
          cezas, 17.9.19 19:15:55  
           

          Ovšem kdo jsou ty národy, které dostanou úděl na zemi? Ti, kteří činili dobro? Co ostatní tzv. křesťané, kteří jen tak věří ale nemají Ducha? Proto jsem na tyto lidi myslel. Nemyslel jsem na 2 třídy křesťanů, kristovců, ale znovozrození a neznovuzrození, které Bůh nevybral do nebe, ale činili dobro stejně jako někteří mírní lidé neznaje Krista. Na ty platí národy.

         • Kjara
          Kjara, 17.9.19 20:01:24  
           

          Cezasi, ten, kdo se chce spasit svými skutky a slyšel o Kristu, tak přece jedná přímo proti němu, nedělá dobro, i když se snaží.
          Šanci mají ti, kteří neslyšeli evangelium, budou souzeni podle svého svědomí.

          Nevím, kdo budou tito pohané, kterým budeme vládnout a zatím mně to ani nějak příliš nezajímá. Já nejsem spasená ze znalosti.
          Pro mně je teď důležité skutečné evangelium a to je Kristus a spasení v něm.

    • Kjara
     Kjara, 14.9.19 12:58:32  
      

     VRO....JE STAROZÁKONNÍ PROSTŘEDNÍK !

    • rose66
     rose66, 14.9.19 13:09:56  
      

     Ty nevidis, ze cituji NZ a apostola Pavla?

     • rose66
      rose66, 14.9.19 13:43:26  
       

      Ty si nevidis do pusy....

     • Kjara
      Kjara, 14.9.19 13:45:32  
       

      TY VERŠE ZNÁM UŽ PŘES ČTYŘICET LET , ROSE !

      Jenže váš VRO si je hezky účelově vykládá jinak. Stejně jako papež !

      Tady jde o to, že tělesný člověk, ten kdo není chrámem Ducha není schopný pochopit podstatu křesťanství a ta je právě v tom, že je za hřích zaplaceno za hřích, který je přijetím Krista z nás sejmutý. Přijímáme Ducha svatého, takže podstat křesťanství je někde úplně jinde, než byla pod starou smlouvou.

      Ale svědkové stejně jako katolíci mají ve svých řadách lidi, kteří Duchem naplnění nejsou, takže jste obě strany museli sáhnout po starozákonním řešení zprostředkovávání Boží vůle skrze nějakého člověka, protože ti, kteří nejsou chrámy Ducha a nejsou tedy křesťané,...BIBLI POCHOPITELNĚ NEROZUMĚJÍ ….do hloubky, takže je někdo musí učit SZ způsobem !!!

      To co napsal Pavel se dá vyložit právě tak blbě, jak to dělá VRO !! A to si každý velmi rád vyloží takto starozákonně, jak to udělal VRO ! To se velmi hodí do krámu, když chci vymyslet sektu, lidi poslouchají jako hodinky !

      Zvláště když se ještě pohrozí otevřením země..., když se někdo bouří !
      Nejste zdaleka jediná sekta, která takto vydatně pracuje !

      JENŽE DNES NIKDO NENÍ V POSTAVENÍ MOJŽÍŠE !

      tO VÁM ASI vro NEŘEKNE, ŽE ?!

      Všechno OPÍRÁTE O BIBLI že, ale Bible se dá blbě vyložit na stovky způsobů !!!!

      Závisí to na výkladu

      • Kjara
       Kjara, 14.9.19 13:48:24  
        

       STARŠÍ A SPRÁVCE....májí naprosto jiné postavení pod Novou smlouvou !

       • Kjara
        Kjara, 14.9.19 13:50:13  
         

        Ještě jednou :

        VRO....JE STAROZÁKONNÍ PROSTŘEDNÍK !

        • Kjara
         Kjara, 14.9.19 13:53:17  
          

         JENŽE NÁVRAT POD STARÝ ZÁKON ZNAMENÁ VYPADNOU Z BOŽÍ MILOSTI !

         Přečti si Galatským hlavně 3.kapitolu !

       • rose66
        rose66, 15.9.19 09:33:27  
         

        Pavel pise uz o Nove smlouve, ty to nevidis?

        • Kjara
         Kjara, 17.9.19 16:07:26  
          

         Odpověděla jsem ti více nahoře a vlastně ve všech i ostatních příspěvcích.

 • Kjara
  Kjara, 14.9.19 10:45:31  
   

  Kjara, 14.9.19 10:40:27
  reagovatsmazat@!!!
  Křesťané nepotřebují kněze, protože každý znovuzrozený křesťan je....kněz i král...., právě podle řádu Melchisedecha….

  1.Jana.2:9.

  9Vy však jste ‚rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu‘, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.

  To nemluví o pár kněžích, ale o celém novém Božím lidu, křesťanech !

 • Kjara
  Kjara, 14.9.19 10:44:05  
   

  Kjara, 13.9.19 13:06:34
  reagovat@!!!
  Začne to ustanovením SZ kněze, který v křesťanství nemá co dělat, a pak samozřejmě podléhá SZ předpisům...….

  Já tomu věřím, že visitor nepřehání, ale hodně kněží na to kašle....
  My nežijeme pod SZ předpisy, abychom se vraceli k tomu: neber, nejez, nedotýkej se.....a nevytváříme si tím nový druh náboženství, který slouží tělesné pýše.....,až to někdy dopadá takhle směšně...

  Kolos.2.kap.:
  20Jestliže jste spolu s Kristem zemřeli mocnostem světa, proč si necháváte předpisovat:
  21neber to do rukou, nejez, nedotýkej se – jako byste stále ještě byli v moci světa?
  22Jsou to lidské předpisy a nauky o věcech, které se použitím ničí.
  23Vydávají se za moudrost jako zvláštní projev zbožnosti, sebeponižování nebo tělesné umrtvování, ale nic neznamenají ,jen pro uspokojení tělesné pýchy.

  Zásluhou přijetí Krista, jsme naplněni a vedeni svobodně, individuálně, Duchem svatým. Takže chodíme tam, kam nám to osobně naše svědomí dovolí.

 • Kjara
  Kjara, 11.9.19 12:12:00  
   

  Visitore, když má člověk reálně sejmuté hříchy jen a jen Kristem, v tu chvíli je přenesen ze smrti do života, do věčného života k Bohu.
  Rodí se z Boha a přijímá trvale Ducha svatého, který přebývá v jeho narozeném duchu.
  Je to z částky, ne v plnosti, protože jsme v těle, ale nicméně okouší Boha zblízka a Kristu je mnohem blíž, než když s ním učedníci tělesně chodili !
  Protože Kristus , skrze Ducha, přebývá v člověku. Člověk vnímá Krista mnohem intimněji a více, než když se někdo mohl Krista dotýkat fyzicky tady na zemi !

  Jenže ty o tom nemáš ani tušení, protože to ti KC nemůže dát, to dává jen Kristus sám !

  Jan 5.kap.:
  24Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.

  • radkojaga
   radkojaga, 11.9.19 21:14:47  
    

   A proč se domníváš že v církvi to Kristus nedává?

   • Kjara
    Kjara, 12.9.19 10:03:43  
     

    Radko, Kristus to v KC nedela, protoze mu to vzal clovek a on respektuje rozhodnuti cloveka.
    Skrze vase svatosti Kristus nejedna. Proto si jen myslite ve vasi hlave, ze jste prijali DS,ale neni to realita.

    • radkojaga
     radkojaga, 12.9.19 19:46:44  
      

     jo takhle. Ale to může být taky jen v tvé hlavě :2: :2: celkově tyto tvé představy jsou naivní...katolík má ke Kristu vztah jako křesťan. Pokud jedná přímo s tebou tak to platí pro každého. ani katolíci nejsou výjimkou.

     • Kjara
      Kjara, 14.9.19 13:03:07  
       

      Radko, vy jste jistě podstoupili všechny svátosti a Ducha svatého ve vás nevidím.

      Jen si sugestivně myslíte, že ho máte.

      • Pavla.119
       Pavla.119, 14.9.19 17:04:17  
        

       Kjaro, já ani v tobě nevidím Ducha Svatého....

       Jak mne přesvědčíš že Ducha Svatého máš?

       • Kjara
        Kjara, 15.9.19 10:28:24  
         

        To je jistě tvá svoboda ho ve mně nevidět.

        Ale já ho nevnímám sugestivně, mně o tom svědčí Duch svatý mému narozenému duchu.

        Řím.8.kap.:
        16Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.

        • Pavla.119
         Pavla.119, 15.9.19 21:25:30  
          

         A ten ti dává právo posuzovat, kdo DS má a kdo ne?

         • Kjara
          Kjara, 17.9.19 11:25:21  
           

          Pavlo, ano Duch svatý mi nedává jen právo, ale i schopnost to posoudit.

          Na prvním místě, abych vůbec poznala své sourozence, narozené z Kristovy krve, poznat a připojit se k nim a tvořit Kristovo tělo.
          A taky si myslím, že je mnohem lepší nenechat v klamu ty, kteří si jen myslí, že jsou křesťané, aby neusnuli na vavřínech, že to mají v kapse, ale spíše hledali více Krista a on se jim mohl dát poznat.

          Rozhodně je to poctivější, než se jim posmívat.....

         • Pavla.119
          Pavla.119, 17.9.19 15:37:20  
           

          Ty máš opravdu schopnost to posoudit? Jen tak, z pár vět, které s tím člověkem písemně vyměníš a šup - už víš, kdo má DSv. a kdo ne? Tak to je úžasné! S člověkem s takovouto schopností se setkávám v životě POPRVÉ!

         • Kjara
          Kjara, 17.9.19 16:19:53  
           

          Pavlo, sloužila jsem desítkám lidí najednou /po jednom/, kteří řvali o pomoc a měla jsem na jednoho tak 20 minut.
          Musela jsem tedy během několika minut poznat, jestli je ten člověk znovuzrozený nebo ne.
          Protože služba znovuzrozenému a tomu, kdo si jen myslí, že je křesťan je naprosto rozdílná a mohla bych hodně ublížit a poškodit, kdybych to nepoznala dobře.

          Bylo to výjimečná a vyhrocená událost a Bůh velmi pomáhal.

          Normálně to není až tak rychle a dobře poznatelné. Ale nicméně je to možné, někdy rychle, jindy pomaleji a neříkám, že se nemůžu zmýlit.
          Ale i normálních situacích je zapotřebí to vědět, jinak člověk může ublížit.
          Tomu, kdo je znovuzrozený to rozlišování nevadí a těm, kdo není to může pomoci hledat Krista.

          Rozhodně toto zranění je menší, než když se tvářím, že je to vlastně jedno a beru nekřesťana jako křesťana.

          To dělají v církvích, aby nepřišli o člena a já si nemyslím, že je to dobře.

         • Pavla.119
          Pavla.119, 17.9.19 16:58:06  
           

          To bych spíš viděla na nějakého jiného ducha, než D.Sv.!

          Pozor na to!

          Pochybuji, že DSv. by se tak chvástal jako Ty....¨
          ...soudil....
          ...odsuzoval...

          Bane, tohle bude jiný duch! :9:

         • Kjara
          Kjara, 17.9.19 17:13:44  
           

          Pavlo, já nesoudím, neodsuzuju, pouze rozsuzuju a to dělat musím.

          I ty teď rozsuzuješ mně, máš svobodu to dělat a dokonce bychom to měli dělat, vybízí nás k tomu Písmo.

          1.Kor.14.kap.:

          29. Z proroků ať promluví dva neb tři a ostatní ať to rozsuzují.

      • Pavla.119
       Pavla.119, 14.9.19 17:04:54  
        

       Také si jenom sugestivně myslíš, že Ducha Svatého máš!

       • Kjara
        Kjara, 17.9.19 17:16:08  
         

        To je jistě tvá svoboda ho ve mně nevidět.

        Ale já ho nevnímám sugestivně, mně o tom svědčí Duch svatý mému narozenému duchu.

        Řím.8.kap.:
        16Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.

 • Kjara
  Kjara, 11.9.19 10:55:39  
   

  Kjara, 11.9.19 09:27:22
  reagovat@!!!
  Bylo mi v posledních dnech i hodně špatně, ale když jsem si vzpomněla na svědky, tak jsem si uvědomila, že svědkové jsou na tom mnohem hůře, že je to naprosté šílenství jak jsou zapleteni, překrouceni a devastováni, .....a ještě si myslí, jací jsou jediní nejlepší křesťané......., to je opravdu tragédie...., jaký žijí informovaný a nejlepší život a jen oni přežijí armagedon....
  --------------------------------------------------
  Jsou založeni na dnešním moderním systému, poznat věc na atomy a pak jsem ten nejlepší.
  Prostě moderní učitelé, kteří dobře, "lechtají uši" v duchu století vědy a poznání.....ovšem přeneseného na Bibli.....vydatně podpořené obecným odporem ke katolické církvi...., to vše je velmi příjemné ouškům a srdcím lidí, ....takže je máme v kapse.....snadno a rychle....

  Katolíci jsou oklamáni tím Zlým naprosto jiným způsobem. Jsou v jediné apoštolské posloupostní církvi, všechno za ně vykonávají kněží,křest, svátosti. Oni nemusí znát Písma. Rozhodují o nich vzdělanci, případně více vzdělanců.

  Takže jsou pohodlnou myší v prackách úžasných znalců Bible....příliš snadná kořist...

  Jenže, když se dva hádají, třetí se směje, protože pravda a Bůh se nedá nalézt jehovistickým způsobem, ani způsobem katolíků.

  Bůh je skrytý v Kristu, ve svém Synu a jen on má....."ta slova věčného života" !

  A nikomu nepropůjčil jednat za něho !!!!! Ani VRO, ani papeži !
  Žádné organizaci, ani církvi !

  • Kjara
   Kjara, 11.9.19 10:59:10  
    

   Pokusím se rozebrat toho Daniele pro rok 1914.
   https://www.jw.org/cs/publikace/casopisy/wp20141001/proroctvi-o-bozim-kralovstvi-1/

   Svědkové nekážou pravdivé evangelium, že se na místě můžeme smířit s Bohem jen sejmutím hříchů vejít hned k Bohu, okoušet moc budoucího věku, čili vejít do věčného života a být s Bohem nablízko, skrze nového narození z Boha a přijetí Ducha svatého..., což člověka dnes zatím plně naplňuje....a jen z vděčnosti a lásky se milovanému Bohu poddává celým svým životem.
   Ne zištně pro záchranu pro spasení !
   Svědkové také kážou příchod království, jednou v budoucnu a přežití v armagedonu, FALEŠNÉ EVANGELIUM, ovšem to člověka nenaplňuje a potřebuje nějakou konkrétnější naději,...PROTO POŘÁD A POŘÁD POČÍTAJÍ A ČEKAJÍ KDY TO PŘIJDE, .....
   ---------------------------------------------------

   Toto je jejich výklad z Daniele:

   hledejte si to, prosím v odkazu a já se pokusím k tomu vyjadřovat:
   Vím, že už píšu zase hodně, pokud to tady už nechcete mít, já si to nakopíruju na své téma, Jak se dotknout Boha, takže si klidně umažte, co chcete, ale odkažte lidi ke mně, prosím.
   -----------------------------------------------------

   Pokusím se rozebrat toho Daniele pro rok 1914.

   Svědkové nekážou pravdivé evangelium, že se na místě můžeme smířit s Bohem jen sejmutím hříchů vejít hned k Bohu, okoušet moc budoucího věku, čili vejít do věčného života a být s Bohem nablízko, skrze nového narození z Boha a přijetí Ducha svatého..., což člověka dnes zatím plně naplňuje....a jen z vděčnosti a lásky se milovanému Bohu poddává celým svým životem.
   Ne zištně pro záchranu pro spasení !
   Svědkové také kážou příchod království, jednou v budoucnu a přežití v armagedonu, FALEŠNÉ EVANGELIUM, ovšem to člověka nenaplňuje a potřebuje nějakou konkrétnější naději,...PROTO POŘÁD A POŘÁD POČÍTAJÍ A ČEKAJÍ KDY TO PŘIJDE, .....
   ---------------------------------------------------

   Toto je jejich výklad z Daniele:

   https://www.jw.org/cs/publikace/casopisy/wp20141001/proroctvi-o-bozim-kralovstvi-1/

   Uložte si to, abyste viděli, jak se zneužívají verše, jednotlivá slova k účelu, který potřebuju.

   I se dobře dívejte, jak se zachází s člověkem, aby podlehnul tomu co říkám !

   Arogantní odporná pochvala z pozice Boha, že má člověk zájem o Bibli a navádění na to, že je dobré zkoumat Bibli a opírat všechno o Bibli.

   To je zavádějící. Tělesný člověk nemůže rozumět Písmu do hloubky a už jen toto je manipulace.
   Je zapotřebí ho nejdříve vést ke Kristu, aby přijal Ducha svatého a pak sám rozuměl Písmu a mohl i mně pak korigovat.

   Tělesný člověk je schopen si z na základě Písma vytvořit desítky velmi logických konstrukcí a nemá šanci rozeznat, jestli se mýlí !
   Toto je už vymyšlená cílená konstrukce.

   • Kjara
    Kjara, 11.9.19 11:00:06  
     

    Je neustále injektován, jak se opírá o Bibli, zatím co se nenápadně přesune na publikaci společnosti, takže to není opírání se o Písmo, ale používání Písma pro můj výklad !

    Dále se vychází z Daniela 2:44, kde je popsán druhý příchod Krista v moci a Daniela 7:13,14, což je totéž.
    To je v pořádku.
    Ale pak je tam zneužitý verš :
    31„Když uplynuly ty dny, pozdvihl jsem já, Nebúkadnesar, své oči k nebi a rozum se mi vrátil. Dobrořečil jsem Nejvyššímu a chválil jsem a velebil Věčně živého, neboť jeho vladařská moc je věčná, jeho království po všechna pokolení.
    Toho, že on vyjadřuje vděčnost Bohu, který je nejvyšší atd., a toto je spojeno s verši Dan.2:44 o příchodu Krista jeho Království !
    ALE TAM VAZBA NENÍ ŽÁDNÁ !
    29Vyženou tě pryč od lidí a budeš bydlet s polní zvěří. Dají ti za pokrm rostliny jako dobytku. Tak nad tebou uplyne sedm let, dokud nepoznáš, že Nejvyšší má moc nad lidským královstvím a že je dává, komu chce.“

    • Kjara
     Kjara, 11.9.19 11:01:07  
      

     Z TOHOTO JE VYVOZENO, ŽE ZA SEDM LET /ČASŮ/……bude dáno království Kristu !
     Podle neustálé citace Dan2:44, by se to mělo fakticky týkat druhého Kristova příchodu v plnosti a soudu a ne začátek Kristova kralování, kterým se udělala ctnost z nouze, že Kristus v 1914 nepřišel !
     Schválně vynechali jeden rok-tisíc let, aby lidé byli ještě více ohromeni jejich znalostmi a byli více popleteni a nemohli fakticky počítat.
     Ovšem počítání takto stejně nevychází, takže si museli upravit všechny učebnice dějepisu, protože dobytí Jeruzaléma Babylóňany se nestalo podle jejich „výpočtu“ roku 607 p.n.l.
     A Kristus stejně jim nepřišel. Takže z nouze si překroutili co se dalo. On „přišel neviditelně“, „začal kralovat“, „ vyčistil a sjednotil pšenici“……., i když toto se bude dít až při skutečném příchodu Krista a nebude to dělat on, ale andělé !
     Nic se neopírá o Bibli !
     Margo říká, proč by to bylo v Bibli, kdybychom si to nemohli počítat !
     Není to tam kvůli počítání, ale kvůli povzbuzení.
     Proč by to Bůh chtěl, aby věděli příchod jeho Syna lidé a nedal tu informaci ani svému Synovi….KRISTUI !

 • cezas
  cezas, 9.9.19 23:54:21  
   

  https://www.youtube.com/watch?v=yvhdIrSFKq0

  Kornelius Novak uzdravil jednu svědkyni JHVH od chronického kašle.

  • zenika
   zenika, 11.9.19 09:08:04  
    

   Zamysli se nad tím, jak jsi to napsal. Mohl by to někdo špatně pochopit...
   Nikdy neuzdravuje člověk . Kornelius se modlil a Bůh uzdravil. I člověk , který má zvláštní dar uzdravování ,nemůže ho používat podle svého uvážení. Uzdravení je vždycky milost a záleží na Božím rozhodnutí , protože jenom
   On ví, co je pro toho nemocného to nejlepší.

   • cezas
    cezas, 11.9.19 21:44:05  
     

    Zeniko, máš pravdu, to vím co kázal Kornelius. Díky Bohu mluvil po lidsky, velmi srozumitelně. Stačí kliknout a uvidí Boží moudrost. Pomáhám svým lidem přeložit biblické příběhy do ZJ.

 • Kjara
  Kjara, 7.9.19 21:40:34  
   

  m.argo, 7.9.19 16:52:04
  reagovat@!!!
  O tom bratr taky hovořil. Členové týmu chtějí zůstat v anonymitě, aby veškerá sláva připadla Jehovovi. Je to jeho dílo.
  -------------------------------------------

  Jsem v úžasu z té šílené naivity Margo. Z toho, jak dokonce emotivně brečí nad takovým podvodem a nehanebností VRO !

  VRO se nepodepisuje, protože je nezodpovědný...…,a ne pro "slávu Jehovy"....., aby se mohl z následků líp vyvlíknout a svést to na ty hloupé bratry dole, co to pochopili špatně...…

  I pisatelé Bible se podepisovali a stáli si za tím, co napsali, i když to bylo psaní víceméně hlavně skutečně Boží...….!
  Neskutečné, neuvěřitelné....., jak lze člověka ovládat.....a on se ještě raduje, až brečí...…

  I ten rose je schopen přiznat, že se to vědělo víceméně předem...…,jako "slavík", ale naivita Margo je nebetyčná.....

  • Kjara
   Kjara, 8.9.19 09:32:25  
    

   Ráda bych něco řekla svědkům, jak rozeznat démonské jednání od Božího .
   1.Kor.14.kap.:

   32Prorok přece ovládá svůj prorocký dar.

   ----------------------------------------
   Taková prostá věta, ale říká mnohé.

   Když Bůh používá člověka, nikdy si ho nepoužívá jako věc skrze kterou třeba mluví, vždy respektuje svobodnou vůli člověka se rozhodovat, ale to obnáší zároveň i zodpovědnost člověka.

   V souvislosti s dary Ducha v této 14.kap. 1.Kor., to znamená, že prorok, přestože dostal proroctví, může respektovat kázeň, může VOLIT zda to proroctví řekne nebo ne, kdy ho řekne.

   Takže je tam podíl člověka a jeho zodpovědnosti za toto proroctví a Bůh ji bude vyhledávat z lidské ruky.

   TAKŽE KDYŽ VRO NEZVEŘEJNÍ LIDSKÉHO AUTORA PŘEKLADU BIBLE, NENÍ TO TO, JAK JEDNÁ BŮH STVOŘITEL !!

   Bůh vždy vyžaduje zodpovědnost lidskou v tom když si člověka použije !

   Pokud člověk jedná skrytě,....NENÍ POKORNÝ.....ale nezodpovědný....., v lepším případě, jinak může jednat i z démona!

   Ovládá tímto překladem tisíce lidí a odmítá za svůj lidský podíl na této věci, převzít zodpovědnost !

   TAKTO JEDNAJÍ JEN DÉMONI !

   Člověka si použijí jen jako věc, mluví skrze jeho ústa napřímo, automaticky malují, píší skrze jeho ruce...…

   Tam se člověk nevejde se svojí zodpovědností, jedině na úvod, že se otevřel démonu …..a dovolil démonu si ho používat, často i nevědomky…..

 • Kjara
  Kjara, 7.9.19 19:19:55  
   

  Alam zase boduje SV způsobem, vytahuje si co potřebuje pro své důkazy a nenapíše co jim odporuje !
  ----------------------------------------

  Pretože text Septuaginty predstavoval Bibliu prvých kresťanských generácií gréckeho jazyka, v ktorom boli napísané aj spisy Nového zákona, samotní prví kresťania nikdy nevyslovovali Boží tetragram.
  --------------------------------------------------

  Ještě jednou:
  "SAMOTNÍ PRVNÍ KŘESŤANÉ NIKDY NEVYSLOVOVALI BOŽÍ TETRAGRAM"...

  Alame, katolíci i se svojí Královnou nebes Marií, modlářstvím, spiritismem i mocenskými ambicemi...…, úporně odstavují Krista na vedlejší kolej, ….kupčením se světem s tím že jsou sídlem každého nečistého ptáka,......s tímto vším Krista úplně nevytěsnili a jeho jméno Kristovo zachovali alespoň tak, že babička se navzdory svátostem atd., ….přesto se Krista ještě dovolat, aby ji spasil...…!!!

  Ale vy jste se úplně zbavili Krista a totálně podlehli antikristu,...., i když Krista údajně znáte, že položil výkupné,...…….,ale ….."PŘESVATÝM", pro vás, JMÉNEM JEHOVA, ….které první křesťané, ani nynější křesťané vůbec nepoužívali,...….jste umlátili každou jiskřičku možnosti, aby vás Kristus mohl opravdu spasit...!!!!

  Protože nikdo nebude v krizi u vás volat Kristovo jméno !!!!!!!!
  Tak jak to dělali Korintští a první křesťané ve všech sborech !!!

  1.Kor.1.kapitola:

  2církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, ať jsou shromážděni kdekoliv, jinde či u nás:

  A proto je také v Antiochii nazvali …"Kristovci"......ne jehovisté !

 • Kjara
  Kjara, 7.9.19 18:50:18  
   

  .

  radkojaga, 7.9.19 16:54:32
  reagovat@!!!
  Domnívám se že všichni věřící katolící máme Ducha svatého... jen né každý ho dokáže zaslechnout, nebo li ne v každém se může realizovat.
  ---------------------------------------------

  To je další důkaz, že nejsi znovuzrozená. Věděla bys, co to znamená přesně a ani by tě nenapadlo říkat takové nesmysly !

 • Kjara
  Kjara, 7.9.19 16:20:51  
   

  radkojaga, 7.9.19 13:17:03
  reagovat@!!!
  taky tomu tak rozumím. Uctívají jediného Boha ale svým způsobem.
  -------------------------------------------------

  Ne, Radko, oni uctívají jiného boha !

  • radkojaga
   radkojaga, 8.9.19 07:16:38  
    

   Jakého jiného? Existuje jiný Bůh stvořitel všeho?

  • Kjara
   Kjara, 8.9.19 08:56:11  
    

   Radko, Bůh znamená mocný a tak si tento výraz přivlastnili i padlí andělé, démoni.
   Takto se také představují lidem. Záměrně, aby vyvolali dojem, že je onen démon Bohem Stvořitelem a oklamal lidi.
   Ovšem že existuje jen jeden Stvořitel.

   V biblických dobách nikdo nebyl nevěřící , ateista a pohan, jak ho známe my. Každý v nějakého boha věřil.
   Ovšem ti ostatní bohové byli démoni.

   Stejně tak dnes islamisté a jiní !

   Tady máš o tom Boží slovo:
   1.Korintským 10 kapitola, 20.verš:

   20.Nikoli, nýbrž že to, co pohané obětují, obětují démonům, a ne Bohu. Nechci, abyste vešli ve společenství s démony.
   21Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů. Nemůžete mít účast na stolu Páně i na stolu démonů.

   Není možné se kamarádit s náboženstvím Islámu, přestože v tom pan dr.Halík nevidí nic špatného !

   • radkojaga
    radkojaga, 8.9.19 13:26:50  
     

    Nemluvíme o padlém andělu. Mluvíme o Bohu Stvořiteli. Tedy pokud věřím že existuje Stvořitel... tak je řeč o Stvořiteli. To že si interpretují lidé různě a špatně a připisují to Bohu je přece něco zcela jiného. To není vina Boha, to si lidé takhle udělali. Ale Bůh Stvořitel je jen jeden.

    • Kjara
     Kjara, 8.9.19 14:41:28  
      

     Jo přesně tak, lidé si věří někomu, kdo se jim představil jako bůh stvořitel, že jím opravdu je, ale je to jen démon, který lže a říká si také Alláh....
     Nikde nepíšu, že by to byla vina Boha. A skutečný Bůh Stvořitel je jen jeden.

     • radkojaga
      radkojaga, 8.9.19 15:02:46  
       

      Tak blbí snad lidé nejsou :2: Tomu nevěřím.

      • radkojaga
       radkojaga, 8.9.19 15:04:20  
        

       Vůbec si nedovedu představit, že by se mi někdo představil jako Bůh a já tedy OK, v pořádku tak tedy jo :1:

       • Kjara
        Kjara, 8.9.19 17:22:20  
         

        Radko, démoni nejsou hloupí, podívej se na svědky jak mu skálopevně věří. Démoni mají své techniky různých náboženství a jsou velmi úspěšní.

        Svědkové taky věří, že věří ve Stvořitele. A klidně jim někdo může představit Krista jako archanděla a je to v pohodě.
        Věří tomu.

        Ale Jehova taky není Stvořitel, když má syna archanděla, to skutečný Bůh Stvořitel má Syna narozeného z něj a je pochopitelně taky Bůh.

        • rose66
         rose66, 8.9.19 18:44:23  
          

         Chytli Te, takze jsou chytri a jeste Te obelhali, ze svedkove jsou mimo. Si k politovani..

        • radkojaga
         radkojaga, 8.9.19 19:31:59  
          

         Oni věří v Boha Stvořitele. Svým způsobem. Je to jejích cesta a jejích učení.

         • Kjara
          Kjara, 8.9.19 20:15:36  
           

          Radko, všechny cesty ke Stvořiteli nevedou. Jen Kristus je ta ...CESTA,...pravda a život.....
          A svědků cesta k Bohu nevede skrze Krista,....archanděl nemůže být cestou...…, anděl je pouze posel.....

         • radkojaga
          radkojaga, 8.9.19 20:19:41  
           

          Ty nemůžeš teď v této chvíli vědět jak si je Bůh vede ke Kristu. Věřím v postupné dozrávání, i ten největší nepřítel církve a křesťanství je milované dítě Boží a je mu nabídnuta náruč. Kdydž ne teď, tak později... jak člověk zraje tak porozumí. a není tak vymezený a nesmlouvavě tvrdý.

         • Kjara
          Kjara, 8.9.19 20:27:38  
           

          Radko, Bůh není tak všeobecně objímající, to by nemusel nechat zemřít svého Syna. Naopak se jasně vymezuje.

          Já netvrdím, že oni nemohou být nikdy spasení. Já jen říkám, že jestliže setrvají v tomto klamu a lži organizace VRO, tak tímto způsobem se to nestane.
          Stejně tak ty, jestliže budeš spoléhat spíše na "Církev" místo na Krista, tak stejně tak můžeš dopadnout.

         • radkojaga
          radkojaga, 9.9.19 07:14:39  
           

          Nikdo nespoléhá na Církev... to je opět jen tvá představa. Lidé žijí své životy, milují, spí a dělají spoustu věcí. A pokud věří, tak přibrali k svému životu Krista. A Církev je posiluje na této cestě s Kristem. A oni tím že se cítí s Církví zpříznění posilují druhé a nessou na cestě sami. Ale Kristus je na prvním míste, byl a bude. Přála bych ti někdy zůčastnit se mše svaté... všecky texty a modlitby ukazují na Krista. n je Spasitel. Tvé úvahy nejsou na místě a mohla bych si teoreticky dělat o tebe taky starost. Ale nedělám. Pokud takhle usilovně hledáš Pána, nemůžeš Ho minout.