Jak se dotknout Boha?

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
Kjara (2019-05-25 23:30:45)lupino (2019-05-25 22:40:26)rose66 (2019-05-25 17:50:46)Lavandis (2019-05-22 20:40:50)Aitos (2019-04-13 13:32:57)
Založeno: 17. 2. 2019 | Příspěvků: 885 | Členů: 5
Správci: Kjara (hlavní)

Možnost vyjádření svých pohledů a zkušeností na toto téma.
Je možné vyjádřit jakýkoliv názor, ale, prosím, nezaplavovat dlouhými tapetami zážitků.
Jakékoliv urážení se vzájemně nebo urážení Boha či používání vulgarit bude okamžitě mazáno.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • Kjara
  Kjara, 25.5.19 11:32:50  
   

  rose, jsou tři funkce daru jazyka:

  1. mluvím jen k Bohu a nikdo mi nerozumí a Bůh mně skrze to vzdělává.

  2. mluvím v jazyku a někdo překládá co chce Bůh říct jiným.

  3. mluvím v jazyku a někdo mi rozumí ve své řeči.

  I ten třetí bod jsem zažila, rose.

  Přišel mi do krámku snědý hoch, chyběl mu zub, asi tak sedmnáct let a přišel mi nabízet bundu, kterou asi někde ukradl.
  Já jsem mu řekla, že kradené neberu a on spustil dost nepříjemné řeči včetně sexuálních a já v obav o sebe, jsem se začala modlit v jazyku a taky, aby přehlušila tu mluvenou špínu.
  Načež on po chvíli zmlknul a začal něco drmolit čemu jsem nerozuměla, myslela jsem, že cikánsky.

  Pak jsme chvíli mlčeli, on na mně koukal a řekl nakonec,....proč mi neodpovídáte ....
  Mluvím na vás hebrejsky a vy mi neodpovídáte !

  A já řekla, ale já hebrejsky neumím.
  on: vždyť jste teď na mně mluvila hebrejsky …

  No a došlo mi, co se děje.

  On rozuměl tomu, co jsem se modlila v "jazyku".

  Dokonce mi i řekl co jsem se modlila. Bylo to Boží slovo.

  Ale hlavně bylo důležité, že k němu promluvil Bůh, takže se jeho mluva změnila a on mi vyprávěl, že má za měsíc odjet za svým otcem di Izraele. Že jeho otec je rabín a chce ho učit o Bohu a on se toho bojí. A že jeho máma Češka ho nezvládá, takže musí jet.
  Takže jsem mu vyprávěla, co to obnáší, to učení a samozřejmě jsem mu řekla evangelium.

  ---------------------------------------

  Svědkové totiž tvrdí, že dnes to nejsou ty jazyky jako v prvním století, protože jim třeba rozuměli Řekové atd.-

  Proto jsem napsala tento příběh.

  • rose66
   rose66, 25.5.19 17:41:37  
    

   1. Korinťanům 13:8

   8 Láska nikdy neselhává. Ale jsou-li [dary] prorokování, budou odstraněny; jsou-li jazyky, přestanou; je-li poznání, bude odstraněno.

   • Domecek
    Domecek, 25.5.19 20:06:46  
     

    čti dál. Kdy to bude odstraněno? Až přijde to dokonalé, potom bude odstraněno to částečné. Až uvidíme Boha tváří v tvář. Kdy to bude? Přece v nebi!

    • Kjara
     Kjara, 25.5.19 22:14:10  
      

     A nebo taky, až Kristus přijde podruhé.

  • rose66
   rose66, 25.5.19 17:47:13  
    

   Někteří lidé věří, že hnací silou, která podněcuje ty, kteří dnes mluví jazyky, jsou charismatičtí církevní vůdci, kteří vybízejí členy svého stáda, aby tuto schopnost získali. V některých případech vzniká tato schopnost citovým vzrušením a nedostatkem rovnováhy. Cyril G. Williams v knize Tongues of the Spirit říká, že se tato schopnost stala „v mnoha případech jakýmsi znakem elitářství uvnitř určité skupiny“ a že člověku dodává „z hlediska této skupiny a také v jeho vlastních očích významnost a autoritu“. Pohnutkou tedy může být touha patřit k nadřazené skupině, která mluví neznámými jazyky.

   • Kjara
    Kjara, 25.5.19 21:45:00  
     

    rose, mně nezajímají názory lidí na dary Ducha, mně zajímá pouze Boží slovo.
    A nevšimla jsem si, že by ap.Pavel trpěl nerovnováhou a že by přijímal věci od Boha nějakým vzrušením.

    V církvi někdo mluví jazyky a někdo ne. Ale ten kdo nemá dar jazyků není nijak méněcenný.
    Ano ty tendence v počátku byly, ale i době Pavla všichni nemluvili jazyky, jinak by Pavel nepsal, že si přeje, aby všichni mluvili jazyky jako on.

    • Kjara
     Kjara, 25.5.19 22:10:47  
      

     Toto je dodatek k těm náboženským vůdcům, kteří člověka k něčemu nutí.

     Jinak, mimochodem,....Já jsem přijala prorocký dar v době, kdy jsem ještě ani nevěděla, že jiní křesťané naplnění Duchem existují.
     Dar jazyků jsem přijala po modlitbě v zaměstnání v nemocnici při odchodu z práce.

  • Kjara
   Kjara, 25.5.19 21:49:00  
    

   rose, odpovídá se pod příspěvek ne nahoru. Takže to máš tady.

   Rose píše:
   1. Korinťanům 14:4–6

   4 Kdo mluví jazykem, buduje sebe, ale kdo prorokuje, buduje sbor. 5 Rád bych, abyste všichni mluvili jazyky, ale dávám přednost tomu, abyste prorokovali. Kdo prorokuje, je vskutku větší než ten, kdo mluví jazyky, pokud skutečně nepřekládá, aby byl sbor budován. 6 Ale kdybych tentokrát přišel, bratři, a mluvil k vám jazyky, co dobrého bych pro vás udělal, pokud bych k vám nemluvil buď se zjevením, nebo s poznáním, nebo s proroctvím, nebo s vyučováním?

   • Kjara
    Kjara, 25.5.19 21:51:53  
     

    Vyzdvihuješ verš, který se ti hodí, oproti jiným.

    Tento verš ...POUZE.....zdůrazňuje prospěch jazyků pro jiné.

    Ale v žádném případě to neznamená, že jinak se dar jazyků nemá používat.

  • Kjara
   Kjara, 25.5.19 21:53:47  
    

   Znovu posílám příspěvek dolů.

   rose píše:

   Donald P. Merrifield, někdejší rektor university v Loyole, poznamenal, že „jazyky mohou být jakýmsi hysterickým zážitkem nebo podle některých lidí mohou být zážitkem ďábelským“. Duchovní Todd H. Fast řekl: „Jazyky jsou diskutabilní věcí. Ďábel má mnoho cest, jak na nás působit.“ Samotná Bible nás varuje, že Satan a jeho démoni jsou schopni ovlivňovat lidi a ovládat jejich řeč. (Skutky 16:17, 18) Ježíš zakročil proti jednomu démonskému duchovi, který přiměl jistého muže, aby křičel a padl k zemi. (Lukáš 4:33–35) Pavel varoval, že ‚Satan se bude proměňovat v anděla světla‘. (2. Korinťanům 11:14)

   • Kjara
    Kjara, 25.5.19 21:59:32  
     

    Já přece nepopírám, že démoni neimitují ….jazyky...

    Ale satan jen napodobuje. Takže musí tady být i Boží dar jazyků, aby měl vůbec co napodobit !

    Názor člověka a ještě k tomu z Loyoly, mně naprosto nezajímá, zajímá mně pouze Boží slovo !

    Jinak, mimochodem,....Já jsem přijala prorocký dar v době, kdy jsem ještě ani nevěděla, že jiní křesťané naplnění Duchem existují.
    Dar jazyků jsem přijala po modlitbě v zaměstnání v nemocnici při odchodu z práce.

 • rose66
  rose66, 23.5.19 16:07:39  
   

  Jan 8:32

  32 a poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.

  • Kjara
   Kjara, 23.5.19 22:14:25  
    

   Ta ...PRAVDA.....je ovšem Ježíš Kristus. On je ta cesta, pravda a život !
   Není to to údajné nejpřesnější poznání nejnepřesnější bible !

   A svědkové Jehovovi Krista nepoznali !

   Mají ho za archanděla !

   Takže znám málo lidí, kteří by byli tak nesvobodní jako Svědkové !

   • rose66
    rose66, 24.5.19 07:07:00  
     

    Letnicari jsou lez zalozena na dojmech a pocitech, ktere dokaze vyvolat i Satan. Nenech se porad obelhavat. Srdce je zradne, pise Bible!

    • Kjara
     Kjara, 24.5.19 10:37:22  
      

     Kristus nejsou dojmy a pocity. Sejmutí hříchů nejsou dojmy a pocity. Je to něco, pro co Kristus zemřel.
     Ducha svatého nemůžeš redukovat na dojmy a pocity, možná u vás..., stačí že jste ho redukovali na boží činnou sílu.
     Nespoléhám na žádné své srdce, protože toto se neodehrává v duševní rovině, ale v duchovní rovině.

     Ovšem ty duchovní rovinu neznáš, že ?
     Ty si myslíš, že všechno zvládneš svým mozkem, ale to vede jen k ukrutnému nadýmání a pýše...….a pýcha opravdu předchází pád.....

     A vy už jste dávno upadli, jen o tom nevíte !

     • rose66
      rose66, 24.5.19 12:16:23  
       

      2. Tesaloničanům 2:9–12

      9 Ale přítomnost toho nezákonného je podle Satanova působení s každým mocným skutkem a lživými znameními a předzvěstmi 10 a s každým nespravedlivým podvodem pro ty, kdo hynou odplatou za to, že nepřijali lásku k pravdě, aby byli zachráněni. 11 Proto Bůh na ně nechává působit omyl, aby uvěřili lži, 12 aby všichni byli souzeni, protože nevěřili pravdě, ale měli zalíbení v nespravedlnosti.

      • Kjara
       Kjara, 24.5.19 13:19:35  
        

       Rose, já miluju pravdu. Proto miluju Boha.

       Ale ty jsi uvěřil podvodnému člověku, který lahodí tvému uchu a tvému rozumu.
       Ty myslíš, že satan nemůže podvádět skrze rozum ?!

       Už jsme i idenfikovali ducha Antikrista ! Ten kdo takto deformuje a potlačuje Krista nemůže být nikdo jiný, než démon !

       Kdo se spokojí s výkladem člověka, že Kristus je archanděl, je krutě nespravedlivý !

       A tento šílený výklad vaší překroucené bible, tomu říkáš pravda, tomu, že mám uvěřit ?!

       • rose66
        rose66, 24.5.19 16:28:48  
         

        1. Kor. 13:1, 8: „Jestliže mluvím lidskými a andělskými jazyky, ale nemám lásku, stal jsem se zvučícím kusem mosazi nebo řinčícím činelem. . . Láska nikdy neselhává. Ale jsou-li dary prorokování, budou odstraněny; jsou-li jazyky, přestanou.“

        • cezas
         cezas, 24.5.19 19:38:34  
          

         Ještě: ,,poznání, to bude překonáno"

         SJ mají poznání překonané? Hm.

         Stále mění nauky prý proto, aby učedníci SJ byli tímto uchráněni před tvrdými zkouškami světa např. nacistů, aby po válce měli jiné poznání, to jiné pravé, přesné ku chvále Jehovy.

         Prosím Tě, co to blábolí VRO? To bylo u zákazu krve, vzývání Ježíšova jména, konce světa, významu generace atd.

         Ovce klidně pasou, ne proto, že jim chutnají, ale proto co jim jiného zbývá, když sami jsou bezmocní a závislí na VRO. Toť manipulace.

        • Kjara
         Kjara, 24.5.19 20:32:18  
          

         Tam je pouze zdůrazněná láska.

         Neznamená to, že dary Ducha se tedy mají vyhodit a že nic neznamenají.

         My dnes poznáváme částečně, skrze Písmo, skrze dary Ducha, skrze vedení Duchem atd.

         Až se setkáme s Kristem, nebude zapotřebí mít všechny tyto pomůcky k poznávání Krista , proto jazyky přestanou, proroctví utichne...., proč prorokovat, když ti to Kristus řekne osobně.

         Proto taky zůstane jen láska.

         Ale pro nejlepší poznání dnes pořád ještě potřebujeme všechny tyto pomůcky.

         • cezas
          cezas, 24.5.19 23:25:50  
           

          Jasně, Kjaro, jenže oni nepochopí, nevnímají, nechápou, jsou ve tmě. Mají svoje světlo a jdou tam, kde končí v jámě. Myslí si, že mají přesné poznání, ne proto že ví vše, ale pátrají po chybách v křesťanstvu. Radují se z toho, byť nemají Ducha, nenarodili se z vody a Ducha, nepřijímají chléb a víno. Jsou vyjimeční, pokorní, obětaví, pozorní, učenliví, ale bez srdce od Boha. Bylo by dobré, kdybys přeposlala do jiného fora např. SJ versus Bible

         • Kjara
          Kjara, 25.5.19 10:30:21  
           

          Cezasi, klidně překopíruj co chceš ode mně, kam chceš.

          Jestli myslíš, do tématu Svědkové Jehovovi, tak tam mi svědkové zablokovali přístup, to můžeš udělat jen ty.
          Ale oni to stejně vzápětí smažou.

        • rose66
         rose66, 25.5.19 07:35:10  
          

         V 1. Korinťanům 13:8 se pojednává o několika zázračných darech — prorokování, jazycích a poznání. Verš 9 se opět zmiňuje o dvou z těchto darů — poznání a prorokování — a říká: „Z částky zajisté poznáváme, a z částky prorokujeme.“ (KB) Nebo podle Pe: „Kusé je všechno naše poznání, nedostatečné je naše promlouvání z vnuknutí.“ Verš 10 potom říká: „Ale jakž by přišlo dokonalé, tehdyť to, což jest z částky, vyhlazeno bude.“ (KB) Slovo „dokonalé“ (používá je i Sý, Ži a Pe) je přeloženo z řeckého teleion, jež obsahuje myšlenku dosažení plného vzrůstu, úplnosti, dokonalosti. EP je zde podává jako „plnost“ a NS slovem „úplné“. Všimněme si, že to není dar mluvení jazyky, o němž se říká, že je ‚kusý, nedostatečný‘, „z částky“ neboli částečný. Říká se to o „proroctví“ a „poznání“. Jinými slovy, i když měli raní křesťané tyto zázračné dary, měli jen nedokonalé neboli částečné porozumění Božímu předsevzetí. Ale až proroctví dojdou naplnění, až bude Boží předsevzetí dovršeno, pak přijde to, co je „dokonalé“ neboli úplné. Zde se tedy nerozebírá, jak dlouho bude trvat ‚dar jazyků‘.

         Nicméně Bible naznačuje, jak dlouho bude dar jazyků patřit ke křesťanské zkušenosti. Podle zprávy byl udílen tento dar a jiné dary ducha vždy jen vkládáním rukou apoštolů Ježíše Krista nebo v jejich přítomnosti. (Sk. 2:4, 14, 17; 10:44–46; 19:6, viz také Sk. 8:14–18.) A tak po jejich smrti a po smrti těch, kteří tímto způsobem obdrželi dar ducha, musely zázračné dary vyplývající z působení Božího ducha skončit. Takový názor souhlasí s účelem oněch darů, jak je vyjádřen v Hebrejcům 2:2–4.

         • zenika
          zenika, 25.5.19 08:07:42  
           

          A jak si vysvětluješ Skutky 2 , 38.39. ?

         • rose66
          rose66, 25.5.19 09:15:22  
           

          Buh dal schopnost v cizich jazycich prichozim vydat svedectvi o Kristu! To nebyl zazrak pro zazrak, ale any cizinci rozumeli. Krestansky sbor byl v detskem veku, byla potreba pomahat zazraky, aby zacal rust!

         • rose66
          rose66, 25.5.19 09:17:59  
           

          Dar svateho ducha ma hodne projevu. Dar jazyku mel skoncit, laska mela zustat!

         • Kjara
          Kjara, 25.5.19 10:24:40  
           

          Tak rose, tohle je hodně velké plácnutí do vody.

          Všechny verše, které cituješ mluví o vylití Ducha svatého a pouze jeden verš o tom mluví i v souvislosti s dary Ducha a pouze jeden verš hovoří, že to bylo skrze vzkládání rukou.

          v Židům je o vylití Ducha hovořeno v souvislosti i se spasením.

          To co děláš, je demagogie a mystifikace !

          * Dary Ducha se nepředávaly skrze vzkládání rukou, takže to není důvod, aby skončily !
          * Vždy se jednalo o naplnění Duchem. A to zcela jistě neskončilo, to nevyučujete ani vy !
          * Jednou to bylo v souvislosti se spasením. A možnost spasení neskončila , že ?!
          * Nikdy to není zázrak pro zázrak ! Vždy plní velmi důležitou úlohu ! To je nejubožejší zdůvodnění.

          Skutky 2:17: Dokonce píše, že v posledních dnech bude vylitý Duch svatý v tak hojné míře, že i mládenci budou prorokovat, dcery, starci budou mít sny.....!

          Je to velmi jednoduché. My dnes nevidíme Boha osobně, ani Krista a poznáváme je.....skrze pomůcky a prostředky, které nám to umožňují alespoň z částky.

          Až Kristus přijde, uvidíme ho osobně, jako on vidí nás, tyto prostředky skončí...…., nač by nám byly....?!

          To je ona...PLNOST....!

          Když někoho vidím osobně, je to plné poznání !

         • rose66
          rose66, 25.5.19 10:38:23  
           

          1. Korinťanům 12:4

          4 Jsou rozmanité dary, ale je týž duch.

         • rose66
          rose66, 25.5.19 10:40:34  
           

          1. Korinťanům 12:8–11

          8 Jednomu je například dána prostřednictvím ducha řeč moudrosti, jinému řeč poznání podle téhož ducha, 9 jinému víra týmž duchem, jinému dary uzdravování tím jedním duchem, 10 ještě jinému působení mocných skutků, jinému prorokování, jinému rozlišování inspirovaných výroků, jinému různé jazyky a jinému výklad jazyků. 11 Ale všechna tato působení provádí jeden a týž duch a každému zvlášť přiděluje, právě jak chce.

         • rose66
          rose66, 25.5.19 10:43:33  
           

          1. Korinťanům 12:28–31

          28 A Bůh je jednotlivě dosadil ve sboru; za prvé apoštoly, za druhé proroky, za třetí učitele, potom mocné skutky, potom dary uzdravování, pomocné služby, schopnosti řídit, různé jazyky. 29 Jsou snad všichni apoštoly? Jsou snad všichni proroky? Jsou snad všichni učiteli? Provádějí snad všichni mocné skutky? 30 Mají snad všichni dary uzdravování? Mluví snad všichni jazyky? Jsou snad všichni překladateli? 31 Horlivě se však stále snažte o větší dary. A přece vám ukazuji vše převyšující cestu.

          A to cestou je laska!!!

         • Kjara
          Kjara, 25.5.19 10:50:11  
           

          rose píše: A to cestou je laska!!!

          Nevím co tím chtěl snad básník říci, protože jsem už na to odpovídala !

          Sám píšeš o všech darech Ducha a umístění v církvi.

          Takže je jasné, že mají fungovat, ne že když tady máme nejdůležitější....LÁSKU...., TAK TO MŮŽEME VŠECHNO VYHODIT....!

          To by bylo duchovně na úrovni mexické telenovely....

 • Kjara
  Kjara, 22.5.19 12:06:41  
   

  m.argo, 22.5.19 11:42:58, píše na tématu Svědci Jehovovi:

  Třeba když mi někdo zemře, nezatlačuju bolest do pozadí, ale vypláču se, mluvím o tom, nebráním se vzpomínkám, vyhledám si jeho fotky, a o svých pocitech mluvím s Bohem, těším se na vzkříšení... Takže svým pocitům věnuju péči.
  -------------------------------------------------------
  Mně zemřel před několika lety milovaný manžel, se kterým jsme měli naprosto výjimečný, láskyplný vztah, každým rokem jsme se více milovali a sloužili jsme spolu Bohu velmi intenzivně, což nás hluboce spojovalo.

  Takže když někdo takový člověku odejde, i křesťanu, není to opravdu snadné.

  To co píše Margo, je zase přepis z článků VRO. Je to prostě obyčejná psychologická rada, která někdy může i ublížit, místo aby pomohla.

  Mně po modlitbě Bůh udělal pravý opak, ukryl bolest i vzpomínky ve mně tak pevně a hluboko, že po letech nepronikají ven, ani když se trochu snažím.

  Jen někdy v některých situacích se něco vynoří a vypláču to.

  Samozřejmě, kdybych se hodně snažila, tak se to může dostat ven, ale Bůh ví i já vím, že bych to pořád vůbec neunesla a jsem za to Bohu vděčná, protože jen díky tomu jsem manželovu smrt přežila a žiju dones.

  Bůh udělal mnoho jiných nadpřirozených věcí, aby mně uchoval při životě.

  Fotografii jsem nemohla vidět tak pět let.

  Takže Bůh jednal přesně opačně, než jsou běžné univerzální psychologické rady.

  • rose66
   rose66, 23.5.19 18:57:03  
    

   Mezi těmi, kteří dnes „mluví jazyky“, jsou příslušníci letničního hnutí a baptisté, také římští katolíci, členové episkopální církve, metodisté, luteráni a presbyteriáni. Ježíš řekl, že svatý duch ‚uvede jeho učedníky do celé pravdy‘. (Jan 16:13) Věří členové každého z těchto náboženství, že druzí, kteří také ‚mluví jazyky‘, byli uvedeni do „celé pravdy“? Jak by to mohlo být, když si navzájem protiřečí? Jaký duch jim umožňuje „mluvit jazyky“?

   Společné prohlášení společnosti Fountain Trust a Evangelické rady anglikánské církve přiznalo: „Jsme si také vědomi, že podobný jev může nastat pod okultním/démonským vlivem.“ [Gospel and Spirit (Evangelium a duch), vydaly Fountain Trust a Evangelická rada anglikánské církve, duben 1977, s. 12.] Kniha Religious Movements in Contemporary America (Náboženská hnutí v současné Americe), vydali Irving I. Zaretsky a Mark P. Leone, cituje L. P. Gerlacha a sděluje, že na Haiti je „mluvení jazyky“ příznačné jak pro náboženství letniční, tak pro vúdú. — N. J., Princeton 1974, s. 693; viz také 2. Tesaloničanům 2:9, 10.

   • Kjara
    Kjara, 23.5.19 22:45:32  
     

    Rose, když Duch svatý uvádí do celé pravdy, to ještě neznamená, že jsou všichni uniformní jako svědkové Jehovy !

    Ty sis nevšimnul v Písmu, že křesťané selhávali a víš chlapče, že oni byli naplněni taky Duchem sv. !

    Vždyť jsem tady psala, že dokonce ti, kteří byli naplněni Duchem se nechají svést okultismem, mohou být také pod vlivem démonů v té oblasti, kde se otevřeli!
    A přesto hochu to můžu velmi jasně rozlišit, jakého původu jsou jazyky nebo jiné nadpřirozené projevy !

    Udělat z nouze ctnost,.... z toho, že Bůh se nemůže nadpřirozeně projevovat ve vašem náboženství, protože tam Stvořitel prostě není,.....a raději plivat na jiné, že je to démonské....., to je velmi laciný počin !!!

  • rose66
   rose66, 23.5.19 21:25:30  
    

   1. Korinťanům 14:5
   Rád bych, abyste všichni mluvili jazyky, ale dávám přednost tomu, abyste prorokovali. Kdo prorokuje, je vskutku větší než ten, kdo mluví jazyky, pokud skutečně nepřekládá, aby byl sbor budován.

   • Kjara
    Kjara, 23.5.19 22:34:31  
     

    Taky Pavel píše něco jiného, nevytrhuj z kontextu !

    1.Kor.14.kap:
    5Chtěl bych, abyste všichni mluvili jazyky,
    39A tak, bratří moji, horlivě se snažte prorokovat a nebraňte mluvit jazyky.
    1.Kor.13.kap. také jasně říká, že dary Ducha skončí, až budeme stát tváří v tvář Kristu. Ve 12.verši.
    Pak už nebude zapotřebí hmatat a poznávat z částky, když Krista přímo uvidíme !

    To, že satan se opičí a dary Ducha napodobuje, proto ještě nezahodím Boží dary !

    Je jen zapotřebí je umět rozlišit.

 • cezas
  cezas, 19.5.19 11:14:05  
   

  Rosse, SJ citují učení SV, a proto se nediv, proč vyloučený SJ např. manželka, maminka má zákaz mluvit s manželem, se svými dětmi. A ještě jsou skálopevně přesvědčeni díky falešnému učení SV, že jednají s láskou vůči své ženě a mamince. Je mi líto SJ, jak SV dokáže manipulovat se SJ. A ještě říkáš, že se učíte žít co říká JK.

  • rose66
   rose66, 19.5.19 11:36:46  
    

   Cti si Bibli, tam to mas jasneji nad slunce! Manzelstvi vyloucenim nekonci. Nanzele zustanou spolu a budou se chovat s laskou a uctou. Vuci nevericim pribuznyn mam stejne povinnosti. Až se maminka o sebe nepostara, musim se starat, nehlede na tom jestli je vyloucena. Tak to bylo vzdy. Mas zkreslene info!

   • rose66
    rose66, 19.5.19 11:38:32  
     

    Cituj mi, kde bylo napsano, ze ma nekdo zakaz mluvit s manzelem. To me zajima!

    • cezas
     cezas, 19.5.19 12:34:08  
      

     Také nechceš věřit jako jsem nechtěl věřit. Ve F-M dokonce muž s dětmi chodí na shromku a žena vyloučena taky ale odděleně jen proto, aby byla s dětmi. Byla velmi smutná. To bylo před tak 12 lety, mi to řekl můj kamarád z FM, nyní starší. Že se nestydí být horlivý vůči SV.

     • rose66
      rose66, 19.5.19 12:37:26  
       

      Blbost!
      To je jiny problem. Bible ho takhle neuci. To nejspis zena nerekla celou pravdu, proc s nim nezije!

      • rose66
       rose66, 19.5.19 12:40:03  
        

       Uz si asi nasla jineho a nez to priznat, je lepsi kydat hnuj na byvaleho,

       • Kjara
        Kjara, 21.5.19 10:25:57  
         

        Ty ovšem kydáš hnůj i tehdy, když nic nevíš, jen proto, že ti to tak řekl tvůj vůdce VRO !

        • rose66
         rose66, 22.5.19 07:29:50  
          

         Uz si to vro vyzen s hlavy, ja Ti cituji Bibli, ty nejake letnicare.....

         • Kjara
          Kjara, 22.5.19 10:43:25  
           

          "Už si našla jiného...…."

          To mi cituješ Bibli ?!

          Ne, vy jste velmi výstražně vyučování VROem vůči odpadlíkům !

          Takže všechen hnůj, který tě napadne máš pod schválením VRO ?!

          Aniž vůbec o té ženě něco víš...….?!

          Vyloučení jsou prostě verbež, špína, která za všechno může, se kterými nesmíte vůbec mluvit, jak jsi tady názorně předvedl Cezasovi !

          S tebou by neměli mluvit, za ty rychlé a podlé soudy......a taky s VROem, který vás učí, že odpadlíci obecně mají špatný charakter, zapřeli Boha, jen vás pomlouvají a rozhodně něco udělali zlého. Že rozhodně chtějí odvést ostatní a sami založit sektu !
          Protože nedostanete od právního výboru informaci, za co byl někdo vyloučený, tím se to dá nafouknout, jak se to hodí !
          Hanba !

      • cezas
       cezas, 19.5.19 12:55:32  
        

       Vtip je v tom, že on si našel věřící ženu SJ, mi to řekl kamarád SJ, nyní starší, ne žena.

       • cezas
        cezas, 19.5.19 13:03:46  
         

        Jak jsem odešel od SJ, tento můj kamarád se nestydí mi ani jedno slovo nepsat, odcizil se mi. Basta. A to jsme byli dobří kamarádi a v mládí společně sportovali a jeli na dovolenou, často jsme se vzájemně navštívili. On, můj kamarád, se rozvedl s nevěřící jen proto, že uvěřil jedné falešné ženě, nyní SJ. Jeho bývalá ovšem již asi 12 let s nikým nespí a on zoufá a čeká.... Opravdu zvláštní lidé pod SZ.

       • rose66
        rose66, 19.5.19 20:53:10  
         

        Kecas!

        • rose66
         rose66, 19.5.19 20:59:17  
          

         Pokud jsi odpadlik, tak Ti to nerekl ani ten kamos...

         • rose66
          rose66, 19.5.19 21:00:07  
           

          A timto s Tebou koncim take...

         • cezas
          cezas, 20.5.19 23:31:10  
           

          Proč odpadlík? Jsem znovuzrozený křesťan a Bůh mi obdařil svou milostí. Stále žijete pod SZ, nejste pod milostí, jinak byste přijali Krista jako svého Pána a vzývali jeho jméno, ne starozákonní jméno Jahve. Citovali Jahveho jméno a poukazovali na Krista. Čti Řím.10,9-14

         • cezas
          cezas, 22.5.19 20:22:38  
           

          Ne, byl jsem SJ a on mi řekl otevřeně. SJ tj. popletená organizace co poslušně následuje VRO. VRO řekne, může krev, dostanou krev. To se stalo myslím po roce 1955, kdy vyznamenali jednomu dárci SJ. Stejně vzývali Ježíšovo jméno a také pak zakázali. Russell kdyby vstal z mrtvých, nepoznal by VRO :7:
          Víš, že Russell byl vysoce postavený zednář a také pochován po vzoru pyramidy? :7:

     • cezas
      cezas, 19.5.19 12:53:41  
       

      Inu, záleží na starším, jak se rozhodne s těmi vyloučenými, ne na učení SV (pokrytecké samá láska). Mě vyloučili za přítomnosti 3 starších, jeden furt mluví, druhý akorát, třetí mlčí ani slůvkem se nezmínil až nakonec on rozhodl verdikt. Velmi směšné. Bůh byl se mnou, oni necitovali z Bible, ale učení VRO. Tvůj problém že nevěříš. Vidíš stále dokola, že Ježíš je archanděl.