Hledání pravdy

Otevřená diskuze | Kategorie: Politika
Liska_obecna (2018-08-20 19:30:22)klokan.Vendelin.u.D1 (2018-08-20 18:59:51)xroll (2018-08-20 15:17:17)nevimzevim (2018-08-20 01:40:30)jemi48 (2018-08-19 17:43:16)blaznivymrak (2018-08-18 14:01:44)osoba (2018-08-16 14:01:20)
Hledání pravdy
Založeno: 26. 7. 2018 | Příspěvků: 114 | Členů: 7
Správci: Liska_obecna (hlavní)

Vítány jsou jak názory tradiční, tak zejména názory kontroverzní a politicky nekorektní. Příspěvky by však měly být pro diskusi přínosem a ukázat náhled na různá témata z různých úhlů. Vítány myšlenky a úvahy všech názorových proudů, zde jsme velmi otevření. Zároveň však upozorňujeme, že zde uplatňujeme tvrdou diktaturu, jejímž jediným ideologickým cílem je věcnost a kvalita diskuse. Tomuto cíli podřizujeme vše ostatní a v tomto ohledu si na demokracii rozhodně nehrajeme. :4:

................................

Kapitalismus a válka jsou dvě strany jedné mince. Kapitalistický hospodářský systém spočívá na principu konkurence, jedná se o co nejvýhodnější výchozí pozici k docílení co největšího zisku. Vykořisťování a expanze jsou s kapitalismem vnitřně spjaté. Použití vojenských prostředků k vylepšení vlastní hospodářské pozice, zajištění přístupu ke zdrojům a umožnění jejich těžby je důsledkem kapitalistické logiky. Francouzský socialista Jean Jaures to trefně formuloval: „Kapitalismus s sebou nese válku stejně, jako mraky déšť.“Válka není nic jiného než prosazování maximalizace zisku vojenskými prostředky.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!