The Direct Path

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
radkojaga (2018-03-16 21:31:41)halibeli (2018-03-12 16:05:35)a.l.tereza (2018-03-10 09:21:18)lera (2018-02-16 14:51:33)
The Direct Path
Založeno: 4. 11. 2017 | Příspěvků: 522 | Členů: 4

Na tomto fóru bych chtěl především seznamovat s učením Advaity - Přímé Cesty, tak jak je prezentována soudobým učitelem Rupertem Spirou a jenž se v linii táhne až k učení jednoho ze tří velikánů Advaity 20. stol. Sri Atmananda Krishna Menona.

Zde pak pár slov v angličtině o přímé cestě od učitele Advaity Freda Davise:

https://awakeningclaritynow.com/sri-atmananda-krishna-menon-and-the-direct-path/

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • Yossa
  Yossa, 9.3.18 18:55:39  
   

  TONY PARSONS - ODHALENÉ TAJEMSTVÍ

  část čtrnáctá: VZTAHY

  (předchazející části jsou pak níže)

  • Yossa
   Yossa, 9.3.18 18:56:17  
    

   Mé rané vztahy s rodiči a ostatními lidmi dávají vzniknout mým vzorcům a šablonám pro vztahy obecně. Tyto šablony pak formují a ovlivňují každý můj pozdější vztah. To trvá do okamžiku, dokud znovu neobjevím, čím ve skutečnosti jsem.

   V jakékoliv hře, kterou hraji, se ti, ke kterým se vztahuji, stanou z větší části mými spoluhráči a budou posilovat a podporovat moji hru. Jestliže potřebuji cítit, že jsem potřebný, vytvořím si situaci potřebnosti. Potřebuji-li být odmítnut, budu přitahovat odmítnutí. Je tolik možností, kolik je jen na světě lidí. Nicméně tyto šablony jsou pouhým potvrzením mých individuálních potřeb a domněnek a odrážejí to, co jsem ještě nenalezl. Jsou pro mě zcela příhodné. A jsou součástí skrytého principu bezpodmínečné lásky, která mě nabádá, abych si všimnul, že zde existuje ještě jiná možnost.

   To, co prožívám jako vztah uprostřed svého světa času a oddělenosti, se zdá být pojítkem mezi mnou a někým druhým. Může to být výměna pocitů, zájmů a zálib, smíchu a slz, myšlenek a názorů. Jeden komunikující s druhým. Vztahuji se tak k tomu, co si představuji mimo sebe, a je v tom velice málo splynutí v pravém slova smyslu. Zdá se, že to je komunikace mezi dvěma projekcemi, dvěma podmíněnostmi, dvěma individualitami nebo vzájemná dohoda chlácholit si svá ega.

  • Yossa
   Yossa, 9.3.18 18:56:56  
    

   Když se poprvé s někým setkám, můj vnitřní computer umístí druhého člověka do šuplíku, ve kterém ho mohu držet pod svým dohledem. Občas tento šuplík přeskládám nebo ho tu a tam rozšířím či zmenším. Tímto způsobem mohu zůstat v bezpečí a vztahovat se spíše ke svým představám o daném člověku než přímo k němu.

   Když usiluji o to, abych se stal tím, čím se domnívám, že bych se měl stát, mohu celý život strávit srovnáváním se s druhými nebo je brát jako své porotce. Je to taková tichá soutěž.
   Taky se mohu na druhého člověka dívat jako na někoho, kdo dokáže zaplnit můj pocit prázdnoty. Může uznávat představu, kterou si chci promítat. Může posilovat můj pocit sebeúcty stejně jako mě může vzrušovat a těšit mě svou přítomností. Zkrátka naplňuje mé potřeby.

  • Yossa
   Yossa, 9.3.18 18:57:25  
    

   Způsob, jakým se vztahuji k ostatním, je nejsilnějším odrazem toho nejzákladnějšího vztahu ze všech. Vztahu, který mám sám k sobě.

   Jakmile jsem ale znovuobjevil, kým ve skutečnosti jsem, přestává otázka vztahu vyvstávat.
   V této otevřené a přívětivé přítomnosti není zapotřebí paměti ani oprav, srovnávání nebo očekávání. Není zde žádné místo pro jednu roli potkávající se s druhou. Žádná vzdálenost mezi dvěma oddělenými individualitami, a tedy ani žádná potřeba vztahu.

   Veškerá naše energie je vylita do neustále svěžesti a radosti z toho, co právě v daný okamžik je. Je to splynutí spontánního vydávání a přijímání, které může osvěcovat ty chvíle, kdy máme pocit, že jsme ve vztahu. Často u toho bývá ticho, neboť tu není žádná potřeba vyplnit prázdnotu, která se dříve zdála být tak hrozivou. Tato ticha jsou plná prostého společného bytí v existenci, která bez ustání tančí.

 • Yossa
  Yossa, 6.3.18 20:31:42  
   

  TONY PARSONS - ODHALENÉ TAJEMSTVÍ

  část třináctá: MYŠLENÍ

  (předchazející části jsou pak níže)

  • Yossa
   Yossa, 6.3.18 20:32:21  
    

   Mé myšlení utváří čas a čas utváří mé myšlení. V myšlení v čase udržuji svůj iluzorní pocit vlastní identity a oddělenosti. Něco jako: myslím, tedy pokračuji.

   Moje myšlení v čase především uchopuje a rozděluje, přičemž bez ustání vytváří představu pohybu směrem k nějakému uspokojení nebo k nějaké pohromě. Vyrušuje, a přitom mu jde o pořádek. Slibuje, a přitom ničí.

   Mé časové myšlení se pohybuje dopředu i dozadu přes oceány vzpomínek a projekcí, které všechny vycházejí z místa, které považuji za své já.

   Má mysl udržuje dokonalou rovnováhu mezi omezeností na jedné straně a osvobozením na straně druhé, zatímco po celou dobu své existence ve všem projeveném i neprojeveném neustále hledá toho, kdo hledá.

   Žádné velké úvahy neodhalí to, čím jsem. Pochopení je však to, co mě může přivést až na břeh řeky.

   Stav nehnutosti nelze navodit tím, že nebudeme myslet. Nehnutost totiž nemá co dělat s přítomností či absencí myšlenek. Nehnutostí se nemohu stát, ale jestliže jednou spatříme to, co se zdá nebýt nehnutostí, pak toto spatření vychází právě z ní. Z nehnutosti.

   Tvurčí myšlení přichází odnikud.

   Ale podívám-li za myšlení, kde jsem a kdo jsem?

   • a.l.tereza
    a.l.tereza, 6.3.18 21:28:26  
     

    :2: a víš to Ty?

    • Yossa
     Yossa, 7.3.18 02:51:42  
      

     Ne, nevím....třeba je to tím, ze tu nic k vědění není.

     • a.l.tereza
      a.l.tereza, 7.3.18 16:01:45  
       

      :2: a kdy to zjistíš?

 • Yossa
  Yossa, 3.3.18 15:35:27  
   

  TONY PARSONS - ODHALENÉ TAJEMSTVÍ

  část dvanáctá: POCIT VINY

  (předchazející části jsou pak níže)

  • Yossa
   Yossa, 3.3.18 15:36:11  
    

   Provinile se mohu cítit pouze tehdy, když sám sebe soudím podle systému hodnot, který mi byl vštípen nebo který jsem si sám pro sebe vytvořil. A tyto mnou vytvořené hodnoty a zásady opět mohou pocházet pouze z mých prožitků v čase. Tyto představy souvisejí s představou, že existuje něco jako cesta za nějakým cílem a že tato cesta je cestou vedoucí k očištění.

   Ve stavu bytí není žádné stávání se a žádné přimknutí k cílům. Vidím, že už nemusím splňovat žádné standardy ani se nemusím chovat určitým způsobem, abych si připadal správně.

   Naproti tomu pokaždé, když spotřebovávám svou energii, abych se cítil provinile, a zároveň se pokouším tento klamný pocit viny v sobě uhasit, neustále tím zahazuji možnost osvobození.
   Drama hříchu a karmy fascinuje mnoho lidí, což ale může být pouhou zástěrkou útěku před znovuobjevením toho, čím ve skutečnosti už dávno jsem. Vkládám tak své úsilí do iluzorní představy o správném a špatném, abych se vyhnul tomu, co se nachází zcela za oběma těmito protipóly.

  • Yossa
   Yossa, 3.3.18 15:36:42  
    

   V bytí nejsou žádné dluhy, jelikož tu není žádná minulost. V jakékoliv situaci se mohu cítit buď oddělen, nebo tu můze existovat stav bytí. V oddělenosti zůstávám odtržen, bez ohledu na to, co se děje. Ve stavu bytí však není žádné já, ale pouze to, co je. V každém případě tu nic nechybí. Vše se děje jen samo pro sebe. Je to zde a za chvíli je to zase pryč. Nejsou tu žádné dluhy k zaplacení.

   Když však bez ustání povoláváme nelítostného soudce, který sumíruje a hodnotí všechno, co děláme nebo jací jsme, vrháme sami sebe do vězení neustálých zápasů, viny a utrpení. A to jenom proto, abychom uspokojili boha, který je naší vlastní projekcí.

   Existuje pouze vědění a nevědění. Nemohu-li pochopit, pak tedy nechápu a temnota je zkrátka temnotou. Není v tom nic správného ani špatného.
   Všechny představy dobra a zla, prvotního hříchu, karmy nebo nesplacených dluhů jsou pouze produkty snící mysli uvězněné v čase, která by chtěla udržovat a posilovat představu nějaké vyšší otcovské či mateřské autority - a "já".

   • radkojaga
    radkojaga, 3.3.18 15:50:32  
     

    nojo, ale když budu tvrdit že žádné dluhy nejsou a ony se budou pořád hllásit k řešení (třeba alimenty), tak dotyčný bude sedět ve vězení a nebude vědět proč :7: :7: přece žádné dluhy neměl.

    • Yossa
     Yossa, 3.3.18 16:12:46  
      

     Radko a i kdyby ("a i kdyby" proto, že to zároveň nechci zlehčovat) šel dotyčný do vězení, změní se snad něco na tom, čím ve skutečnosti jsme....na onom bytí samotném?
     Ty to předkládáš čistě z pozice osobnosti - jenž může mít dluhy či neplatit alimenty.....ale k němu přece T.Parsons nehovoří. On hovoří k našemu bytí, které je tu neustále, kterým doopravdy jsme a jenž tu bude i v době, kdy už žádné dluhy, vězení, potažmo nějaká Země se svými pravidly, nebudou......a jenž je ve své věčnosti tímto zcela nedotčeno.
     Hovoří k němu právě proto aby se osvobodilo od podobných strachů jenž utvářejí onu fiktivní osobnost, jenž je vězením sama sobě...svými omezeními.

     • radkojaga
      radkojaga, 3.3.18 19:11:46  
       

      Pro Bytí je to jasné...jak má ale tohle pochopit osobnost.

      • a.l.tereza
       a.l.tereza, 4.3.18 00:49:09  
        

       pro ní je tu právě to náboženství, odříkání, pokání, Bůh kterého prosí o odpuštění, putování, cesta za osvobozením..., a to tak dlouho až dokud úplně nevyvane a nezůstane než jen samotná Podstata...

      • Yossa
       Yossa, 4.3.18 06:25:24  
        

       Žádná osobnost s pochopením tu jaksi není, jen myšlenky o něm. To co chápe (ono my či "já") je samotné bytí....respekt. když ustane mysl, je tu jen čisté pochopení.....už teď...vždy tomu tak bylo.

       • radkojaga
        radkojaga, 4.3.18 06:48:56  
         

        Rozumím tomu právě tak, že to co diskutuje, vtipkuje, má pocity viny, lítosti, ale také se cítí ublíženo, ukřivděno... je člověk z masa a kostí, ten co snámi chodí, jí raduje se usíná a vzbouzí se. který tápe, ztrácí, hledá a nachází v celé své pestrosti a bohtosti života.

        A pak je věčnost, stálost... kde není viny ani odpuštění, kde není padání ani vstávání, která probleskuje skrze osobní život, která "přikrývá" naše boly, odpouští viny, podpírá když padáme a utěšuje když plačeme. Protože JE. Tyto dvě roviny se protínají v každé vteřině existence v přítomnosti. Nemou říct že není lítosti ( viny) pokud právě něc provedu a je mi to líto, ale mohu říct že mi je odpuštěno tak jak každému odpuštím já... pokd někdy ucítím křivdu (jsem "jen" člověk) tak odpouštím... a nechávám se podpírat věčností, kteoru cítím každým nádechem a výdechem. A pokud právě ne... protože v daný moment toho nejsem schopna tak věřím z celého srdce že tam uvnitř je.

        • radkojaga
         radkojaga, 4.3.18 06:52:21  
          

         to co píšeš je namícháno dohromady... na jedné straně píše že viny nejsou, ale co má udělat člověk kterému právěněco líto je? když vidí plakat dítě, umírat bližního... něco opoměl,je mu to líto. Cítí vinu... a klade ji na oltář, odevzdává a přijímá věčnost, vnitřní mír, hlubokou lásku v jednotě.

         • Yossa
          Yossa, 4.3.18 07:27:21  
           

          Já myslím, že T.Parsons nenavádí k odmitání toho co už je, když už to je. Pokud je tu tedy už pocit viny, tak ho nechat žít...nekrmit ho, ale ani s ním nebojovat...jak přišel, tak odejde.
          Za učení advaity pak snad dodám, smím li...uvědomit si, že si ho uvědomuji....teda pokud jsme v tu chvíli toho schopni a nejsme s ním zcela ztotožněni a jím pohlceni.

          Parsons se dle mého obrací čistě na ono bytí v nás, v naději, že se samo začne probouzet (třeba i pomalu a pozvolna) a samo rozpozná čím je....jiná cesta není. Co by mohl dělat víc, než říkat stále v různých obměnách jak se věci ve skutečnosti mají? Jedině proč se tak děje (pro někoho: proč tak Parsons činí) jsme pak my, ona skutečnost sama.

 • Yossa
  Yossa, 2.3.18 20:23:40  
   

  TONY PARSONS - ODHALENÉ TAJEMSTVÍ

  část jedenáctá: STRACH

  (předchazející části jsou pak níže)

  • Yossa
   Yossa, 2.3.18 20:24:16  
    

   Můj život může být z velké části poháněn obavami a strachem, a to do té doby, dokud nepoznám, čím doopravdy jsem.

   Může to být právě strach, který je kořenem mé víry v počátek a konec.

   Je to strach ze ztráty sebe sama, co může prodlužovat a udržovat moji potřebu přežít a pokračovat. A je to právě nepřítomnost mého já, po čem nejvíc toužím a čeho se nejvíc bojím.

   Bojím se slabosti, a tak usiluji o kontrolu. Bojím se blízkosti, a tak usiluji o samotu. Bojím se být podřízený, a tak usiluji o dominanci. Bojím se být obyčejný, a tak se snažím být výjimečný.

   Je nespočet věcí, kterých se mohu bát, protože platí, že je-li jedna z obav překonána, je okamžitě vystřídána další.

  • Yossa
   Yossa, 2.3.18 20:24:45  
    

   Ve stavu bytí je strach pouze abstraktní představou... je strachem z toho, co přinese budoucnost, a rodí se z otisků zážitků v mé paměti. Jestliže však zmizí osobní příběh, který tyto obavy plodí, objevím, že vše, co zbývá, je jen tělesný pocit. Syrový a živý. Už mě nemůže nijak přemáhat a tiše zaujímá své místo uprostřed existence. To samé platí i pro tělesnou či duševní bolest. Když ji přestanu vlastnit, osvobodím se z jejích pout a jednoduše ji vidím takovou, jaká je.

   Přestanu-li označovat utrpení za špatné a přivlastňovat si je, pak je možné ho zanechat pouze jako energii v určité neopakovatelné podobě.

   Podstatou utrpení je, že ke mně promlouvá o jiné možnosti. Pokud toužím jen po příjemných věcech a vyhýbám se těm bolestivým, roztínám vedví sám kořen této možnosti.

 • Yossa
  Yossa, 27.2.18 20:02:47  
   

  TONY PARSONS - ODHALENÉ TAJEMSTVÍ

  část desátá: PŘEDSTAVY

  (předchazející části jsou pak níže)

  • Yossa
   Yossa, 27.2.18 20:03:17  
    

   Býval jsem fascinován a unášen svými představami; malováním si obrazu toho, co bych prožíval raději než to, co jsem zrovna prožívat nechtěl.

   To, co si představuji, se však nikdy nestává skutečností.
   Pouze čas od času probleskne do života, a to ve značně vyšedlé podobě.

   Mé představy jsou kouřovou clonou zrozenou z tužeb či frustrací a nabízejí mi jen to nejúžasnější. Jsou vždycky bezpečné, předvídatelné a jsou zakotvené v tom, co znám.

   Když abstraktní představy zmizí, je tu jen to, co tu je... Tělesné pocity, hrající symfonie.
   Nemusí být nutně dokonale sladěná, nicméně se neustále mění a pohybuje; něco přichází a něco odchází. Tu i onde se neustále něco děje... Jedna věc mizí a místo ní se objevuje další. Není tu nic, co mohu kontrolovat nebo ovládat. Je to nezměrné a neznámé, bytí a potom nebytí.

  • Yossa
   Yossa, 27.2.18 20:04:04  
    

   Stejně tak, když tu domněle nejsem, a přitom slyším, cítím, ochutnávám či vidím. A neexistuje absolutně žádný způsob, jak bych mohl dopředu poznat dojem z těchto pocitů. Mohu říct, že je možné předvídat zvuk švitořícího ptáka, ale je to jen informace založená na mé paměti.

   Už v tom není nic živoucího, energického a neznámého. Zvuk, který opravdu slyším, zvuk toho, co je, nemůže být stejný jako moje představa tohoto zvuku. Když poprvé zvuk uslyším, pokusím se jej uchopit a pojmenovat, abych ho mohl kontrolovat. Když se vzdám této kontroly, zbude jen posluchač a zvuk. Když zmizí posluchač, zůstane jenom zvuk. Pro mě tu už není místo. Je tu pouze nezakrytá a bující energie toho, co je. Ničeho není třeba, vše je naplněno.

   A právě v alchymii této živoucnosti spočívá svoboda.

   Život mě neustále vyzývá. Našeptává mi, volá na mě a nakonec na mě i křičí. Výkřiky krize či nemoci jsou často tím, co mě může přivést k znovuobjevení toho, čím doopravdy jsem. Protože utrpení je těžké si představovat.

 • Yossa
  Yossa, 25.2.18 17:31:47  
   

  TONY PARSONS - ODHALENÉ TAJEMSTVÍ

  část devátá: SMRT TĚLA A MYSLI

  (předchazející části jsou pak níže)

  • Yossa
   Yossa, 25.2.18 17:32:15  
    

   Smrt těla a mysli je pouze
   ukončením iluze oddělenosti.

   Procitnutí do bezpodmínečné lásky je okamžité. Jsme obklopeni svou původní přirozeností, bez ohledu na to,
   co se kdy zdánlivě zdálo.

   Když zmizí tělo a mysl, není tu žádný prostředkující proces přípravy či očišťování. Jak by také mohl? Kdo tu kdy byl? Všechny představy individuálního života po smrti či reinkarnace jsou jen projekcí mysli, která si přeje podržet iluzi, že bude pokračovat.

   Celá metafora je u konce. Božský román je dokončen a bez ohledu na to, co o tom soudí naše mysl, ani jedna čárka by nemohla být napsána jinak.

   Kulisy mizejí a herci opustili jeviště... jejich zdánlivá existence začíná a končí spolu se snem, který byl dohrán do konce.

   A přesto se vůbec nic nestalo. Už dávno jsme totiž oceánem, jeho vlnami, tamnotou i světlem, ničím a vším.

   • Yossa
    Yossa, 25.2.18 22:58:24  
     

    Od jednoho diskutéra jsem dostal na vzkazník vcelku zajímavý dotaz, cituji:

    "Smrt těla a mysli je pouze
    ukončením iluze oddělenosti.

    Procitnutí do bezpodmínečné lásky je okamžité. "

    Proc tedy nespacha(l) sebevrazdu? Kdyby tomu veril, je to naprosto logicky a dokonce jediny mozny krok, vse ostatni by bylo jen prodluzovani utrpeni

    • a.l.tereza
     a.l.tereza, 25.2.18 23:39:25  
      

     a co jsi mu na to odpověděl?

     • Yossa
      Yossa, 26.2.18 16:41:46  
       

      No,že je to spíše otazka pro T. Parsonse :1: ....no ale že jestli mohu soudit, tak snad proto, že už davno nevnímá rozdíl mezi bytím a nebytím....jsa vědomou jednotou prekračující oba stavy.
      ......

      Je to těžko akceptovatelný pro "někoho" kdo vnímá pisatele těch řádků jako osobu T.Parsonse s vůlí......to chápu.

      • a.l.tereza
       a.l.tereza, 26.2.18 18:24:29  
        

       ono asi mu i těžko vysvětlíš že tělo i mysl jsou iluzí a jejich smrt se bez smrti těla i mysli udála :2:

       • radkojaga
        radkojaga, 26.2.18 18:27:25  
         

        jj. i ukončení iluze je iluzí... :7:

        • Yossa
         Yossa, 27.2.18 04:23:25  
          

         Myslíš snad, že iluze je iluzí jen ve své "prostřední" části :15: ??
         ..............
         Každý nádech, vjem, objevení se sebemenší události je i naším zrozením a každý výdech, vjem či zmizení sebemenší události je i naším úmrtím....a tak pořád dokola....narození a smrt odehrávající se v nezrozeném a v neumírajícím.....iluze času, života a smrti...v něčem a z něčeho co prostě jen JE.

         • radkojaga
          radkojaga, 27.2.18 07:51:17  
           

          nemyslím :2: :2:

 • Yossa
  Yossa, 23.2.18 05:06:41  
   

  TONY PARSONS - ODHALENÉ TAJEMSTVÍ

  část osmá: MŮJ SVĚT

  (předchazející části jsou pak níže)

  • Yossa
   Yossa, 23.2.18 05:07:20  
    

   V tom, co zažívám jako svůj svět, je pro mě všechno naprosto jedinečné. Nikdo jiný nemůže znát můj dojem z červené barvy či chuti čaje, mé pocity strachu nebo štěstí a jaké to pro mě je chodit, snít nebo vstávat,

   Jsou to moje zkušenosti, co v průběhu času do značné míry ovlivňuje moje názory, a ty zase zpětně zdánlivě ovlivňují to, co zažívám. Podle všeho má tato dvojitá souhra vliv na příběh mého života, okamžik za okamžikem, den za dnem a tak neustále dál.

   Na této úrovni existence to vypadá, že já sám jsem producentem, scénáristou a režisérem filmu nazvaného "Můj příběh".

   Když se teď zpětně dívám na svůj život, tak naprosto jasně vidím, že jsem k sobě přitahoval přesně ty lidi, okolnosti a životní názory, které naprosto přesně odrážely mé tehdejší názory a představy.
   Pro tuto představu se nadchla spousta lidí a shodně nabádali, že pokud dokážeme změnit své myšlenkové a názorové systémy a šablony, můžeme také změnit způsob, jakým prožíváme svůj život. Zdá se, že by tomu tak mohlo být. Jenže je v tom přeci jen háček. To, čím ve skutečnosti jsme, je totiž dalece vzdáleno vší omezenosti prožitků a představ.

  • Yossa
   Yossa, 23.2.18 05:08:04  
    

   Dokud jsem nepoznal, čím jsem, jak mohu chtít vytvářet nějakou jinou existenci? Odkud si mohu být tak jistý, že to, co si myslím, že chci, je skutečně tím, co potřebuji? Bude má představa toho, co chci stvořit, lepší než tvá představa? Nebo se naše vize dostanou do střetu? A tohle se opakuje stále dokola.

   Co však mezi příznivci této myšlenky zůstává patrně zcela bez povšimnutí, je skutečnost, že na pozadí všech našich přání a tužeb vytvořit to, co si myslíme, že chceme, se skrývá jiná agenda...Jiný a mnohem mocnější princip bezpodmínečné lásky, která je neustále zde, většinou však nerozpoznána. Právě v tom se skrývá jádro paradoxu života.

   Celá skutečnost, jak ji známe v zajetí omezení času, je pouhopouhou reflexí tohoto skrytého principu, který nás neustále zve, abychom se rozpomněli na svou skutečnou podstatu. Na to, čím doopravdy jsme. A uvnitř této reflexe není žádné hodnocení, žádné správné ani špatné, lepší ani horší; je tu pouze toto pozvání.

  • Yossa
   Yossa, 23.2.18 05:08:42  
    

   Neboť dokud zůstáváme uvězněni v představě, že jsme oddělenými individualitami ve světě, se kterým se musejí potýkat, žijeme ve snu.

   V tomto snu se všechno, co děláme, podřizuje zákonu protikladů, podle kterého je každá takzvaně pozitivní událost naprosto rovnoměrně vyvážena svým opakem.

   Hlubokou reflexí a pochopením přijdeme na to, že dokud tento sen pokračuje, náš život se ve skutečnosti točí v kruhu a my s ním. Točíme se v kole, ve kterém se všechno neustále, zas a znovu opakuje v rozdílných podobách. To co jsme zdánlivě vytvořili, je zdánlivě zničeno, a co jsme zdánlivě zničili, znovu vytváříme.

  • Yossa
   Yossa, 23.2.18 05:09:18  
    

   A bez ohledu na to, co si myslíme o svobodné vůli a rozhodování, si uvědomíme, že jsme snovými postavičkami v božské hře, jejichž chování a reakce jsou založeny na několika podmíněných reflexech a přesvědčeních. Celý náš snový svět, ve kterém vidíme pokroky, existuje jen v rámci tohoto dokonale vyváženého a naprosto neutrálního stavu, který je pouze ukazatelem něčeho jiného.

   Jsme snícími ve snu, který nemá žádný jiný význam, než abychom se z něj probudili.

  • Yossa
   Yossa, 23.2.18 05:15:34  
    

   Ve skutečnosti jsme obklopeni bezpodmínečnou láskou, ať už to přijmeme, či nikoliv. Všechny zážitky a prožitky, které uprostřed času prožíváme, jsou pro nás naprosto příhodné a vhodné. Ať už to jsou velké či nepatrné události, které prožíváme, všechno naprosto přesně odpovídá jedinečným potřebám našeho znovuprobuzení.

   A ať už si myslíme, že naše aktivity jsou takové či makové, jakkoliv talentovaní, umělecky nadaní, užiteční, obyčejní či zbyteční si můžeme připadat, to všechno je jen a pouze účel tohoto skrytého principu.

   Je to zcela příhodná reflexe, která nam neustále dává možnost vstoupit do všech věcí a také za ně, a tím znovu-objevit zdroj, ze kterého vycházejí.

  • a.l.tereza
   a.l.tereza, 23.2.18 21:23:57  
    

   čteš to a průběžně vkládáš? máš v tom epiku? mně vyloženě to co je "V čirém Já" provází a to tvé do toho taky zapadá...

   • Yossa
    Yossa, 23.2.18 21:46:20  
     

    Já už to četl, teď to jen přepisuji a vkládám, dle toho jak mám čas. S prvním čtením a zároveň i přímým vkládáním budu mít "premiéru" až u Jeffa Fostera a jeho Nejhlubšího přijetí....na které se fakt těším a jenž snad dostanu k narozkám. Přijde mi hezké, sdílet čtení knihy....jít ve stopách stejných slov, podobného vnitřního prožívání těch myšlenek. :2:

    • a.l.tereza
     a.l.tereza, 24.2.18 16:23:39  
      

     jj, je to epický :1:

   • Yossa
    Yossa, 23.2.18 22:09:04  
     

    Jinak nevím co myslíš slovem epika. Výraz "epický" hojně používá má 17 letá dcerka a co jsem vyrozuměl, tak to má hrozně široký záběr a znamená to něco jako znamenal (pro mou generaci) výraz, že to je "boží" :1:

 • Yossa
  Yossa, 21.2.18 16:53:57  
   

  TONY PARSONS - ODHALENÉ TAJEMSTVÍ

  část sedmá: (NE) ROZHODNUTÍ
  .............

  (předchazející části jsou pak níže)

  • Yossa
   Yossa, 21.2.18 16:54:27  
    

   Ve stavu bytí si snadno uvědomím, že jsem se nikdy o ničem nerozhodoval ani jsem nikdy nic nedělal. Pouze skrze mě procházel život.

   A stejně jako jsem nikdy nezastavil moře a nepohnul sluncem, tak jsem se ani nikdy, byť jen na krok, nepřiblížil k tomu či nevzdálil od toho, co už je vším.

   Když přijmu svojí božskou bezmocnost, mohu si užívat svibody toho, že jsem nikdy neměl minulost ani budoucnost, které bych měl považovat za svoje vlastní.

   Někteří lidé se ptají: "Ale kdo o tom všem rozhoduje, kdo řídí tento neskutečný chaos?" Jsme-li však jednou v milencově náručí, na ničem jiném nám už víc nezáleží. A tehdy můžeme žít tak, jako bychom se rozhodovali, a přitom se těšit z naprosté oproštěnosti od jakékoliv potřeby rozhodovat.

 • Yossa
  Yossa, 20.2.18 22:35:35  
   

  TONY PARSONS - ODHALENÉ TAJEMSTVÍ

  část šestá: V PARKU
  .............

  (předchazející části jsou pak níže)

  • Yossa
   Yossa, 20.2.18 22:36:09  
    

   Jednoho dne jsem se procházel parkem na londýnském předměstí a při tom jsem si všimnul , že je moje mysl plně zaměstnána očekáváními, co přinese či nepřinese budoucnost. A pak najednou jsem se jakoby rozhodl zanechat těchto představ a jednoduše být jen svou chůzí. Všiml jsem si, jak je každý můj krok zcela jedinečný ve svém dopadu a tíze a že je tu jen pro tuto chvíli a hned je zase pryč. A nikdy ho už nelze naprosto stejně zopakovat.

   A jak se tohle všechno dělo, najednou nastal přechod z pocitu, že "já" pozoruji své kroky, k prosté přítomnosti chůze. To, co se poté přihodilo, vůbec nelze popsat. Mohu se jen slovy pokusit vyjádřit, že se nade vším rozprostřel naprostý klid. Všichni a všechno se stalo bezčasovým a ani já jsem už více neexistoval. Zmizel jsem a nezůstal nikdo, kdo by to prožíval.

  • Yossa
   Yossa, 20.2.18 22:36:38  
    

   Byla to jednota se všemi a se vším. Nemohu ale říct, že já jsem byl jedním, protože i já jsem zmizel. Mohu jenom říct, že tu byla naprostá jednota se všemi a vším a vše bylo naplněno objímající láskou. Spolu s tím přišlo i naprosté pochopení celku. A tohle všechno se událo v bezčasovém problesknutí, které připomínalo věčnost.

   Ve stejném okamžiku se spolu s tím odhalilo něco tak velkolepého a převratného, že jsem se musel posadit na travník, abych si plně uvědomil důsledky tohoto odhalení. Co jsem spatřil, bylo na jednu stranu neskutečně prostinké a zřejmé, na stranu druhou absolutně nesdělitelné. Bylo to, jako bych dostal odpověď, které nepředcházela žádná otázka. Zjevilo se mi tajemství, naprosto odhalené tajemství, ve kterém se skrývá a odráží všechno známé i dosud nepoznané. Příroda, lidé, zrození s smrt, naše zápasy, obavy a touhy... to všechno se skrývá v bezpodmínečné lásce a zároveň jsou jejím odrazem.

  • Yossa
   Yossa, 20.2.18 22:37:20  
    

   Najednou jsem měl pocit, jako bych byl proměněn a všechno na sebe vzalo novou tvář. Pozoroval jsem trávu, psy i lidi, jak se pohybují stejně jako předtím, jenže teď jsem nejenom rozpoznával jejich podstatu, ale i já sám jsem byl jejich podstatou stejně jako oni mou. Bylo to, jako by všechno včetně mě bylo obklopeno hlubokou všeobjímající láskou. Při tom se ale zdálo, že to co vidím, není nic výjimečného... Jako by to bylo naprosto běžné, co ovšem většinou nevidíme.

   Proč zrovna já a proč zrovna teď? Jak bych si jen mohl zasloužit takový dar a nic za něj nedat? Podle Bible ani jiných standardů jsem k tomu nebyl v žádném případě způsobilý; tedy alespoň jsem o tom byl přesvědčen. Nežil jsem žádným disciplinovaným způsobem života ani nijak jinak výrazně duchovně. Tento záblesk přišel bez jakéhokoli mého usilí, které bych vykonal. Pouze jsem se zdánlivě tozhodl pozorovat svoji chůzi a najednou se objevil tento poklad.

  • Yossa
   Yossa, 20.2.18 22:38:01  
    

   Poznal jsem i to, že tento "dar" tu vždycky byl a vzdycky bude. A to bylo to nejbáječnější poznání ze všech: totiž že bez ohledu na to, kdo jsem, kde se nacházím a kdy, tohle je v každém okamžiku připraveno mě přijmout. A tento poklad se nedá v žádném případě objevit prováděním náročné a rádoby významné duchovní praxe či rituálů. Tento úžasný všezahrnující poklad je přítomný v dopadu šlápoty, ve vrčení traktoru, v pocitu znuděnosti nebo uprostřed rušné ulice. Všude a za všech okolností jsem neustále obklopen a doslova uchvácen nehnutostí, bezpodmínečnou láskou a jednotou.

   Později jsem se začal zajímat, jak bych tento poklad mohl znovu nalézt. Ale znovu a znovu jsem zjišťoval, že toho, co toužím znovuobjevit, nelze dosáhnout a nelze to ani vlastnit. Není vůbec nic, co bych pro to mohl udělat. A vůbec samotná myšlenka, že musím něco udělat, abych si tento poklad zasloužil, zastiňuje skutečnost, že ve skutečnosti nebyl nikdy ztracen.

  • Yossa
   Yossa, 20.2.18 22:38:59  
    

   A je to opět paradox, že tento božský dotek je neustále přítomný. Je vždy tady, věčně připraven a podobně jako věrný milenec nelení přispěchat na každé naše zavolání.
   Pokud jej přijmu, je zde. Bráním-li se mu, je zde.

   Nevyžaduje žádné úsilí, nemá žádné
   požadavky ani preference.

   A protože to je bezčasové, ani není možné k tomu dokráčet nebo se jakýmkoliv úsilím přiblížit.
   Není tedy možné rozeznat správné od špatného a není ani nikdo provinilý ani odsouzený. Láska, která z tohoto místa vychází, je naprosto bezpodmíněčná a pouze s jistotou, soucitem a potěšením sleduje, jak se chystám vrátit se domů.