Trojice - velký omyl křesťanů

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
nikdoinic (2017-08-20 21:50:15)Divobyj (2017-08-20 12:09:52)m.argo (2017-08-19 14:28:13)rose66 (2017-08-19 13:01:21)Koumes47 (2017-08-09 08:54:36)osoba (2017-08-08 11:38:43)
Založeno: 23. 7. 2017 | Příspěvků: 175 | Členů: 6
Správci: rose66 (hlavní)

Trojice není v Bibli a má původ v babylonských naukách. Mnoho let byl na biblickém základě odpor proti rozvíjející se myšlence, že Ježíš je Bůh. Římský císař Konstantin se pokusil spor vyřešit tím, že svolal všechny biskupy do Nikaje. Dostavilo se jich tam asi tři sta, tedy zlomek celkového počtu. Konstantin nebyl křesťan. Údajně se v pozdějším životě obrátil, ale pokřtěn byl až na smrtelné posteli. Henry Chadwick v knize Raná církev o něm říká: "Konstantin uctíval neporažené Slunce jako jeho otec... jeho obrácení by se nemělo vykládat jako vnitřní zkušenost milosti... Byla to vojenská záležitost. Nikdy příliš jasně nepochopil křesťanské učení, ale byl přesvědčen, že vítězství v bitvě je darem Boha křesťanů."

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • rose66
  rose66, 14.8.17 20:40:40  
   

  ne, otevri si vlastni Bibli a cti

  Co říká Bible:

  • „Otec je větší než já [Ježíš].“ (Jan 14:28)*

  • „Poznají tebe, jediného pravého Boha.“ (Jan 17:3)

  • „Vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu.“ (Jan 20:17)

  • „Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista.“ (1. Petra 1:3)

  • „Toto praví ten, jehož jméno jest Amen [Ježíš]. . ., počátek stvoření Božího.“ (Zjevení 3:14

 • rose66
  rose66, 14.8.17 20:39:29  
   

  „V křesťanské Bibli, včetně Nového zákona, nejsou žádné výroky o Trojici ani žádné úvahy o nějakém božstvu v podobě Trojice.“ (Encyclopædia Britannica)

  „Nauka o Trojici . . . nepochází z rané křesťanské éry a nenacházíme ji jasně vyjádřenou před koncem druhého století.“ (Library of Early Christianity—Gods and the One God)

  „Pro vyjádření článku víry o Trojici musela [katolická] církev vyvinout vlastní terminologii s pomocí pojmů filozofického původu.“ (Katechismus katolické církve)

 • 69beran
  69beran, 13.8.17 21:12:22  
   

  Rose66 může sepsat novou bibli :13: :14:

  • nikdoinic
   nikdoinic, 14.8.17 06:58:53  
    

   To spíž novej katechizmus, Bible, ta je v pořádku.

  • rose66
   rose66, 14.8.17 20:35:00  
    

   berane berane, ani tu Bibli neznas

 • Divobyj
  Divobyj, 11.8.17 12:11:14  
   

  Dovolím si zde uvést svůj vlastní pohled na Trojjedinnost boží.

  Vycházím se starozákonního konstatování:I řekl bůh:
  Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.

  Má-li být člověk božím obrazem,měl by se tedy logicky Bohu nějak podobat.Nejdříve musíme vyloučit přímý vzhled,tvar člověka.Bůh v tomto smyslu jako živý člověk OPRAVDU NEVYPADÁ.Bůh je totiž nehmotným jsoucnem,které nemá žádný tvar,nezaujímá žádný prostor.
  Co tedy zbývá?-Člověk by měl vládnout na Zemi podobně,jako Bůh ve Vesmíru.Ano,to je logické.
  Asi přijdete na další přirovnání,které však z časových důvodů přeskočím a rovnou přejdu k tomu podstatnému.
  Živý člověk je vlastně TROJJEDINÝ.Tvoří jej tělo,duše a duch.

  1. TESALONIČANŮM 5:23-24: „Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal; on to také učiní.“

  A jak je na to Bůh?
  Mnozí křesťané věří,že je taktéž TROJJEDINNÝ(Otec,Syn,Duch svatý)
  Proč ne? Je to logické,ale já bych se přece jen zamyslel nad tím Synem.
  Synem je Ježíš Kristus,který to o sobě mnohokrát i řekl.
  Jenomže nikdy neřekl,že je synem JEDINÝM.
  Křesťané zdůvodňují Ježíšovo božství tím,že on byl vlastně tím SLOVEM,které bylo na počátku a bylo od Boha.

  Povšimněte si, že „logos“ je spíše o Kristu, než on sám osobně. Když se Kristus narodil, toto „slovo“ se přeměnilo do podoby těla /masa/ a krve – „Slovo se stalo tělem“ (Jan 1,14). Ježíš osobně byl spíše „Slovo učiněné tělem“ než „Slovem“; osobně se stal „Slovem“ svým zrozením z Marie, nikoli někdy předtím

  Je to vlastně také logické,jelikož prorok Ježíš,naplněn Duchem svatým zvěstoval lidem Boží lásku slovem....
  Jenomže Ježíš rozhodně neby sám,kdo boží SLOVO zvěstoval.Takových proroků bylo,je a bude.Co třeba takový Jan Křtitel,nebo proroci,zvěstující Ježíšův příchod? :7:

  Z toho,co jsem napsal prostě vyplývá,že Bůh-Stvořitel je skutečně TROJJEDINNÝ.Nicméně Syna je třeba nahradit Slovem,jelikož tím Slovem byli,jsou a budou mnozí. :6: :4:

  • nikdoinic
   nikdoinic, 11.8.17 15:15:11  
    

   Kristovo tělo jsou mnozí (1.Korintským 12/14,27), čímž je těch osob mnoho, nikoliv jenom dvě osoby a nebo tři osoby a Duchem Svatým mohou být naplněni všichni dle Bible: "a všichni byli naplněni Duchem Svatým"(Skutky 2/4, 11/15, 19/6), což je opět, osob mnoho, slovo Trojjedinný se v Bibli vůbec ani nevyskytuje, ani Bůh ve třech osobách a ke Slovu Božímu se nemá nic přidávat, je to zapovězeno:(Dt 4,2, Přísloví 30/6, Zjevení 22/18).

   • Divobyj
    Divobyj, 11.8.17 19:17:59  
     

    díky :4:

    • mytomamejiste
     mytomamejiste, 11.8.17 19:51:31  
      

     To slovo je Láska. A naší první starostí by mělo být učinit to slovo skutkem :15:

     • Divobyj
      Divobyj, 11.8.17 20:24:52  
       

      Proč ne?
      Souhlasím :2:

     • nikdoinic
      nikdoinic, 13.8.17 18:16:13  
       

      No ano, milovati bližní své tak jako sebe.(Galatským 5/14)

 • Koumes47
  Koumes47, 6.8.17 17:48:39  
   

  A proč je Otec trojjediný? :7:

  • nikdoinic
   nikdoinic, 7.8.17 01:25:52  
    

   Není trojediný, je mnozí, neb Kristovo tělo jsou mnozí:
   1. Korintským 12/14,20,27

   A nebo všichni:
   Jan 17
   21 aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli jedno v nás, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal.
   22 A já jsem jim dal slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno.
   23 Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonáni v jedno a aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mě.

   • Koumes47
    Koumes47, 7.8.17 06:58:57  
     

    Jako že tedy většina? :7:

    • nikdoinic
     nikdoinic, 7.8.17 10:56:35  
      

     Tak co jsem se dočetla o tom v Bibli tak tak nějako že většina, všichni a nebo mnozí..

     • osoba
      osoba, 7.8.17 14:55:09  
       

      Plést si církev s Bohem je opravdu dokonalý úlet, ale co čekat od člověka, který staví svůj omezený intelekt nad Boha.

      • Koumes47
       Koumes47, 7.8.17 16:00:13  
        

       Před chvílí jsi psala v životě po životě že nikoho s jiným názorem neurážíš :7: . Jak se to slučuje s tímto tvým tvrzením? Styď se, ale věř, že Bůh tě vidí. :9:

      • nikdoinic
       nikdoinic, 7.8.17 17:07:10  
        

       To potom by ale byl popleta Ježíš Kristus a to nechceš tvrdit, že jo.
       Ježíš Kristus káže o tom že je v nás a mi v něm, což je osob mnoho.
       Sv. Pavel to také učí, tak proč by to mělo být jinak?

       1.Korintským 3
       16 Zdaliž nevíte, že chrám Boží jste, a Duch Boží v vás přebývá?

       Ty mi osobo najdi kde je v Bibli že Bůh je trojjediný a nebo ve třech osobách, buď tak laskavá a potom se teprve vytahuj:-)a druhé ponižuj až to v Bibli najdeš.

       • Koumes47
        Koumes47, 7.8.17 17:30:38  
         

        Osobo, hovořím o urážení, ne o ponižování. Zaplať Jehova, že je to výše čitelné. :7: :7: :7: :7:

        • nikdoinic
         nikdoinic, 7.8.17 17:42:42  
          

         Asi si mne pleteš s nickem "osoba".

         Ja "v životě po životě " nemám nijaké příspěvky.

         A na Tebe jsem ani nereagovala, ale na příspěvek od "osoba".

         • Koumes47
          Koumes47, 7.8.17 17:46:06  
           

          Oh...Omlouvám se. Nevšiml jsem si. :7: :7: :7:

         • nikdoinic
          nikdoinic, 7.8.17 18:04:16  
           

          je to tu seřazeno poněkuď nepřehledně:-).

         • Divobyj
          Divobyj, 11.8.17 10:55:03  
           

          On Koumes občas bije hlava nehlava.
          Ale vidím ten jeho problém jen dočasně.
          Než si zvykne na to,jak probíhá vlákno diskuse :1: :6:

       • osoba
        osoba, 8.8.17 10:51:13  
         

        Ježíš není popleta, ale ty jsi pomatenec, když nechápeš rozdíl mezi Bohem a církví. Až pochopíš rozdíl, to snad bude celoplanetární svátek. Najdi si sám všechny výroky o Otci, Ježíši a Duchu svatému a namáhej si mozeček, pokud ti na to stačí. Zatím dokazuješ, že ne.

        • nikdoinic
         nikdoinic, 8.8.17 11:00:37  
          

         Nehodlám baštit tvoje nebiblické nesmysly, když nejsi schopna doložit biblickým textem to co tvrdíš, tak si jenom vymýšlíš, tečka.

         • osoba
          osoba, 8.8.17 11:05:41  
           

          Nehodláš sama studovat Bibli a uznat dostatečně zjevný fakt. Když tam není přesně formulovaná věta "Bůh je ve třech osobách", tak prostě neuznáš tři osoby jednoho Boha, i když je to z mnoha míst naprosto zjevné. Bůh Otec je Bůh, Ježíš je Bůh, Duch svatý je Bůh. Všichni TŘI jsou JEDEN Bůh. Ale to je nad tvé chápání, nebo spíš nad ochotu uznat něco, co odporuje tvému náboženskému názoru.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 8.8.17 11:08:35  
           

          Poslední Ježíšova modlitba je: "aby všichni jedno byli, ty Otče ve mně, ja v nich, oni v nás", (Jan 17/21-23)
          "všichni" to nejsou tři!!!

         • nikdoinic
          nikdoinic, 8.8.17 11:10:11  
           

          Že ti někde v nějaké církvi nakukali že je Bůh ve třech osobách tak ja tomu ale nejsem ochotna věřit neb v Bibli nic takového napsaného není, jestli jo, tak to sem laskavě dolož.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 8.8.17 11:12:59  
           

          Bibli jsem pečlivě studovala 35. let, nic takového co zde tvrdíš tam napsáno není, jestli jo, tak to laskavě dolož a nehandrkuj se zbytečně o bludných nesmyslech které mi tady podstrkuješ:-).

         • osoba
          osoba, 8.8.17 11:38:42  
           

          Nikdo mi nic nenakukal, kromě autora Bible a tím je Bůh. Spíš ty jsi "studovala" Bibli v souladu s náboženskou naukou, že Ježíš nebí Bůh a Duch svatý je asi taky něco jiného, než Bůh.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 8.8.17 11:46:12  
           

          V Bibli jsem se dočetla toto:
          Jan 10
          34. Ježíš jim odpověděl: "Není ve vašem Zákoně napsáno: 'Já jsem řekl: Jste bohové'?
          35. Jestliže nazval bohy ty, k nimž přišlo Boží slovo (a Písmo nemůže být zrušeno),
          36. proč mně, kterého Otec posvětil a poslal na svět, říkáte: 'Rouháš se,' když jsem řekl: 'Jsem Boží Syn'?

          A přestaň osobo laskavě podsouvat mi svoje výmysli a bludy!!!

         • nikdoinic
          nikdoinic, 8.8.17 11:48:58  
           

          A Společném Duchu jsem se dočetla například toto:
          Skutkové 2
          4 "všichni byli naplněni Duchem svatým"

          Všichni, to nejsou tři!

         • nikdoinic
          nikdoinic, 8.8.17 11:51:56  
           

          Osobo, naletěla jsi bludu o Bohu ve třech osobách ale mně do toho laskavě netahej:-) :15:

       • 69beran
        69beran, 10.8.17 21:20:42  
         

        Oháníš se biblí, ale máš v tom zmatek a píšeš svoje nesmyslné výklady :13: Ne biblické, svoje vlastní :13:

        • nikdoinic
         nikdoinic, 11.8.17 09:12:35  
          

         Tak jak mi to vnuknul Duch Svatý:-).

        • nikdoinic
         nikdoinic, 11.8.17 09:15:22  
          

         Nemám v tom vůbec žádnej zmatek, vůbec nijakej a už vůbec nepíšu nesmysly, jsi asi že jenom arogantní a zlý člověk, jinak si Tvoje výpady neumím vysvětlit.

        • nikdoinic
         nikdoinic, 11.8.17 09:20:11  
          

         V "Bůh je i rodu ženského" jsi mne taky nesmyslně napadal, musela jsem tě tam nakonec smazat, to považuješ za seriozní diskuzi napadat a nebo znevažovat spoludiskutující?

        • nikdoinic
         nikdoinic, 11.8.17 09:29:57  
          

         Že nejedu v zažitých lidmi vymyslených dognatech ještě neznamená že nejsem věrná Slovu Božímu z Bible.

        • nikdoinic
         nikdoinic, 11.8.17 09:31:20  
          

         Překlad Bible i do ženského rodu si nese dnešní doba, ženy už také umějí číst a psát.

        • rose66
         rose66, 15.8.17 12:19:02  
          

         pise to spravne

  • rose66
   rose66, 8.8.17 12:04:11  
    

   neni, to si vymyslela cirkev
   ve skole Te ucili 1+1+1=3 a ne 1

   • m.argo
    m.argo, 10.8.17 20:04:21  
     

    Ty jsi tu ještě nikdy nečetl, že Trojice se nesčítá, ale násobí?

    Tak to prý má být: 1 x 1 x 1 = 1!

    • rose66
     rose66, 14.8.17 20:34:21  
      

     si me pobavil, osoby v mistnosti nasobis, nebo scitas

    • rose66
     rose66, 15.8.17 12:18:24  
      

     kery genius zacina bytosti nasobit? To pak ma kazdy vytah I autobus nekonecny objem :15: :15: :15:

  • rose66
   rose66, 15.8.17 12:16:55  
    

   Dalším výplodem scestného lidského smýšlení, který se objevil o staletí později, je nauka o takzvané svaté Trojici. Ta vychází z tvrzení, že Ježíš je Všemohoucí Bůh a zároveň Boží Syn. V knize The Church of the First Three Centuries (Církev prvních tří století) její autor dr. Alvan Lamson píše, že nauka o Trojici „pocházela ze zdrojů zcela cizích židovským a křesťanským Písmům; že vyrostla a byla naroubována na křesťanství rukama Otců ovlivněných Platónem“. Kdo byli ti ‚Otcové ovlivnění Platónem‘? Nikdo jiný než odpadlí duchovní, kteří se slepě zamilovali do pohanských nauk řeckého filozofa Platóna.

   Naroubování nauky o Trojici na křesťanství bylo antikristovým mistrovským tahem, protože touto naukou byl Bůh zahalen do tajemna a zcela tím byla zastřena pravá podstata vztahu mezi ním a jeho Synem. (Jan 14:28; 15:10; Kolosanům 1:15) Vždyť jak se může někdo v souladu s vybídkou, která je uvedena v Bibli, ‚přiblížit k Bohu‘, jestliže je Bůh tajemný, a tudíž nepochopitelný? (Jakub 4:8)

 • milan.333
  milan.333, 5.8.17 16:24:49  
   

  Biblicky nepodložené nauky činí Ježíšovu výkupní oběť neplatnou.

  Předložená úvaha na toto téma nemá za cíl rozpoutat výkladovou bitvu, ale ukázat věřícím lidem , jak je nebezpečné založit uctívání Boha na názorech různých církevních autorit, mystice,  Božím tajemství a pod.
  I když jsou tyto nauky předkládány s láskou,přisuzuje se jim vznešenost a předkládají je hluboce věřící lidé, jsou tyto nauky zcela v rozporu s tím,co nám sdělil Bůh prostřednictvím Božího slova.
  Věnujme pozornost nauce o trojici a hypostatické jednotě a jejímu vlivu na spasení, které je
  jedině možné skrze víru ve výkupní oběť Ježíše Krista.
  Nauka o trojici je přijímána téměř ve všech křesťanských církví a náboženských skupinách.
  Některá vyjádření o trojici:
  Učení o trojici vykresluje Boha,který je naší spásou jako Otec, Syn, a Duch svatý.   Existuje věčně ve třech sobě rovných a věčných Osobách.   Otec je všemohoucí, Syn je všemohoucí, Duch svatý je všemohoucí, ale nejsou tři všemohoucí, ale jeden všemohoucí.  Biblický Bůh se zjevuje ve třech osobách.
  Nicejské vyznání odmítlo Ariovo učení, koncil zdůrazňuje, že Syn není stvořený, ale zplozený. ; Bůh je neproměnný a věčný;.
  Katechismus:
  253 Trojice je jedna. Nevyznáváme tři bohy, nýbrž jednoho Boha ve třech osobách: "soupodstatnou Trojici".61 Božské osoby se nedělí o jediné božství, nýbrž každá z nich je úplně celý Bůh: "Otec je všechno to, co je Syn, Syn všechno to, co je Otec, Otec a Syn všechno to, co je Duch svatý, totiž jediný Bůh, podle své přirozenosti."62 "Každá ze tří osob je onou skutečností, totiž podstatou, bytností nebo božskou přirozeností."63
  Chalcedonský koncil r.451:
  „My pak, následujíce svatých Otců všichni jednomyslně učíme lidi, aby vyznávali jednoho a téhož Syna, našeho Pána Ježíše Krista, jak dokonalého v božství, tak dokonalého v lidství, skutečně Boha a skutečně člověka, (který má) rozumovou duši a tělo, soupodstatného s Otcem co do božství a soupodstatného s námi co do lidství, jenž byl ve všem jako my, kromě hříchu, jenž byl počat přede všemi věky z Otce podle božství a v těchto posledních dnech za nás a za naši spásu narozeného z Panny Marie, Matky Boží, co do lidství, jednoho a téhož Krista, Syna, Pána, jednorozeného, aby (lidé) uznávali, že má dvě přirozenosti, nesmíšeně, neměnně, nerozdílně a neoddělitelně, a že toto rozlišení přirozeností není nijak zrušeno jejich spojením, avšak že vlastnost každé z přirozeností zůstala uchována, a je přítomna v jedné osobě a subsistenci, neodloučena ani nerozdělena do dvou osob, avšak v jednom a témž Synu, jednorozeném, Bohu-Slovu, Pánu Ježíši Kristu, jak o něm od počátku (stanovili) proroci a jak nás sám Pán Ježíš Kristus naučil a jak nám to předalo Vyznání svatých Otců.“

  Učení o hypostatické jednotě, kdy Ježíš je plně člověk a plně Bůh, že to není žádná směsice nebo rozředění nějakých osobností, a že On je a navěky bude jedna sjednocená Osoba.
  Definice Chalcedonský koncil r.451 - ,kdy obě tyto přirozenosti jsou „bez smíšení, beze změny, bez o

  • nikdoinic
   nikdoinic, 5.8.17 21:52:34  
    

   Poslední Ježíšova modlitba je o tom aby všichni jedno byli, Otec v Něm a On v nás a mi v nich, což je celkem osob mnoho, Duch naplňuje všechny zůčastněné osoby, v Bibli o Bohu ve třech osobách není nic napsáno.

 • nevimzevim
  nevimzevim, 4.8.17 19:30:08  
   

  rose66, 2.8.17 17:39:50
  reagovatsmazat@!!!

  muze vzejit z pohadky neco vazneho???

  úryvky z džátaky, části pálijského kánonu, a z Buddhačarity, sanskrtského textu o životě Buddhy z druhého století n. l. Nejprve vyprávění, jak Buddhu ve snu počala jeho matka, královna Mahámája:
  „Čtyři strážní andělé přišli a zvedli ji i s lehátkem a odnesli ji do Himálaje. . . Pak přišly manželky těchto strážných andělů a dovedly ji k jezeru Anotatta a vykoupaly ji, aby odstranily každou lidskou skvrnu. . . Nedaleko byl Stříbrný pahorek a v něm zlatý palác. Tam rozprostřeli božské lože čelem k východu a položili ji na ně. Nyní se stal budoucí Buddha nádherným bílým slonem. . . Vystoupil na Stříbrný pahorek a. . . třikrát obešel matčino lože obrácen k němu pravým bokem, udeřil ji do pravého boku a jako by vstoupil do jejího lůna. Tak došlo k početí o svátku letního slunovratu.“

  • rose66
   rose66, 15.8.17 12:21:57  
    

   co to furt opisujes, ja to sem nedal

 • Lockeroom
  Lockeroom, 4.8.17 10:38:11  
   

  Je to jen taková pomůcka v systému, ve skutečnosti je všechno jinak. :15:

  Pokud to někomu pomáhá a nevnucuje mi to a neotravuje mě s tím, nemám proti svaté trojici námitek. :4:

  • rose66
   rose66, 19.8.17 13:01:20  
    

   az na to, ze to je nesmysl a oni se o to perou jako by to byl malem zaklad zivota a pritom je to veskrze pohanske! a fuj

  • nikdoinic
   nikdoinic, 20.8.17 11:15:12  
    

   Ježíšovu pozvánku "aby všichni jedno byli"(Jan 17/21-23), Bohem ve třech osobách zahodili?
   Jan 17/21-23
   http://www.biblenet.cz/b/John/17

   1. Korintským 6.
   19 Anebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého ve vás, kterého máte od Boha, a nejste sami svoji?
   20 Byli jste přece koupeni za velikou cenu. Oslavujte tedy Boha svým tělem i svým duchem, což obojí je Boží.

   Lidem se víc líbí pohanství asi že, alias jakési modloslužebnictví..