Trojice - velký omyl křesťanů

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
Bergamp (2018-10-19 23:12:18)rose66 (2018-10-15 11:01:58)poko (2018-10-12 00:47:31)Koumes47 (2018-09-27 18:18:50)czjhdlkjhbfdhndjgbdhsdgcj (2018-08-06 16:03:39)MimVig123 (2018-07-31 09:42:24)osoba (2018-07-28 20:38:54)radiac (2018-01-01 20:42:24)
Založeno: 23. 7. 2017 | Příspěvků: 658 | Členů: 8
Správci: rose66 (hlavní)

Trojice není v Bibli a má původ v babylonských naukách. Mnoho let byl na biblickém základě odpor proti rozvíjející se myšlence, že Ježíš je Bůh. Římský císař Konstantin se pokusil spor vyřešit tím, že svolal všechny biskupy do Nikaje. Dostavilo se jich tam asi tři sta, tedy zlomek celkového počtu. Konstantin nebyl křesťan. Údajně se v pozdějším životě obrátil, ale pokřtěn byl až na smrtelné posteli. Henry Chadwick v knize Raná církev o něm říká: "Konstantin uctíval neporažené Slunce jako jeho otec... jeho obrácení by se nemělo vykládat jako vnitřní zkušenost milosti... Byla to vojenská záležitost. Nikdy příliš jasně nepochopil křesťanské učení, ale byl přesvědčen, že vítězství v bitvě je darem Boha křesťanů."

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • rose66
  rose66, 27.9.18 10:08:54  
   

  JK nemuze vsechno, viz Matous 20
  21 Řekl jí: „Co chceš?“ Řekla mu: „Dej slovo, že se tito dva moji synové posadí jeden po tvé pravici a jeden po tvé levici v tvém království.“ 22 Ježíš odpověděl a řekl: „Nevíte, oč prosíte. Můžete pít pohár, který se chystám pít já?“ Řekli mu: „Můžeme.“ 23 Řekl jim: „Skutečně budete pít můj pohár, není však na mně, abych [vám] dal posadit se po mé pravici a po mé levici, ale patří to těm, kterým to připravil můj Otec.“

  • Koumes47
   Koumes47, 27.9.18 18:18:50  
    

   JK je vševědoucí a všemohoucí!!!

   • rose66
    rose66, 15.10.18 10:55:49  
     

    neni...
    „O tom dni a hodině neví nikdo, ani nebeští andělé ani Syn, ale pouze Otec.“ (Matouš 24:3–36; Marek 13:3–32

 • rose66
  rose66, 2.9.18 14:04:01  
   

  1968: „Který, ač byl v Boží podobě, nepovažoval rovnost Bohu za věc, které by se měl chtivě zmocnit.“ La Bibbia Concordata.
  1976: „Vždy měl povahu Boha, ale nemyslil, že by se měl pokusit násilím se stát rovným Bohu.“ — Dnešní anglická verze.

 • rose66
  rose66, 2.9.18 13:52:10  
   

  Bůh odpověděl Mojžíšovi, který chtěl vidět jeho slávu: „Nejsi schopen vidět mou tvář, neboť žádný člověk mne nemůže vidět a přece žít.“ — 2. Mojžíšova 33:20.
  A JK lide videli!

 • poko
  poko, 30.8.18 20:47:23  
   

  Dlouhe se dobre preskakuje proto nemam ani na co reagovat

 • rose66
  rose66, 30.8.18 13:04:24  
   

  BIBLICKÉ učení, že Bůh je jeden, se jmenuje monoteismus. A profesor církevních dějin L. L. Paine naznačuje, že monoteismus ve své nejčistší podobě nepřipouští trojici: „Starý zákon je přísně monoteistický. Bůh je jediná osobní bytost. Názor, že se tam dá najít trojice. . . je zcela nepodložený.“
  Došlo snad po Ježíšově příchodu na zem k nějakému odklonu od monoteismu? Paine odpovídá: „V této věci není mezi Starým a Novým zákonem žádný zlom. Monoteistická tradice pokračuje. Ježíš byl Žid vychovaný židovskými rodiči ve starozákonních Písmech. Jeho učení bylo zcela židovské; skutečně nové bylo evangelium, ale nová nebyla teologie. . . A přijímal jako svou víru základní text židovského monoteismu: ‚Slyš, Izraeli, Pán, náš Bůh, je jeden Bůh.‘“
  Ta slova najdeme v 5. Mojžíšově 6:4. Katolická Nová jeruzalémská Bible [NJB, angl.] zde říká: „Naslouchej, Izraeli: Jahve, náš Bůh, je jeden, jediný Jahve.“ V gramatické stavbě toho verše nemá slovo „jeden“ žádné plurálové modifikátory, které by naznačovaly, že znamená něco jiného než jednoho jedince.

 • rose66
  rose66, 30.8.18 13:02:09  
   

  co je nad to, to si Poko vymysli teologicke nesmysly

 • rose66
  rose66, 30.8.18 13:01:40  
   

  prostrednik je prostrednik, ne samotny cil. prostrednik mezi Bohem a clovekem, tedy neni sam Buh...

  • poko
   poko, 30.8.18 20:43:55  
    

   Samotny Buh nestaci byl potreba nekdo u koho doslo k propojeni Boha s človekem kdo byl po Otci zpusobem bytí Bůh po Otci a zpusobem byti clovek po matce

   • rose66
    rose66, 15.10.18 10:57:01  
     

    zpusoby byti je nejaky cirkevny nesmysl, JK sam to neucil a bible to nerika, nepaposkuj nejake nesmysly, cituj Pismo

 • poko
  poko, 30.8.18 08:50:12  
   

  rose66, 14.8.18 10:23:49 reagovat@!!!
  prostrednik je prostrednik, ne samotny cil. prostrednik mezi Bohem a clovekem, tedy neni sam Buh...

  poko
  poko, 30.8.18 08:47:58 reagovat@!!!
  Prostředník mezi Otcem a člověkem je ten , kdo má obě podstaty a způsoby bytí Boží po Otci a lidskou po matce

  poko
  poko, 30.8.18 08:49:22 reagovatsmazat@!!!
  Ten u kterého došlo k propojení obou způsobů bytí a obou podstat

  • rose66
   rose66, 15.10.18 10:59:25  
    

   nesmysl, cituj Pismo

 • Koumes47
  Koumes47, 17.8.18 20:00:58  
   

  http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-krimi/559727/knez-donutil-chlapce-9-k-oralnimu-sexu-usta-mu-pak-vyplachl-svecenou-vodou.html K zblití ti Boží služebníci...

 • rose66
  rose66, 17.8.18 17:37:04  
   

  The New Encyclopaedia Britannica říká: „Ani slovo trojice, ani vyslovená nauka jako taková se v Novém zákoně nevyskytuje, ani Ježíš a jeho následovníci nezamýšleli odporovat starozákonní šemě: ‚Naslouchej, Izraeli: Pán náš Bůh je jeden Pán.‘ (5. Mojž. 6:4). . . Nauka se vyvíjela postupně několik staletí a za mnoha rozepří. . . Koncem 4. století. . . nabyla nauka o trojici v podstatě podoby, kterou si od té doby zachovala.“ — 1976, Micropaedia, Sv. X, s. 126.

 • rose66
  rose66, 17.8.18 17:36:07  
   

  15 Když Ježíš stál tváří v tvář smrti, projevil podřízenost Otci v modlitbě: „Otče, jestliže si přeješ, odejmi tento kalich ode mne. Ať se přesto neděje má vůle, ale tvá.“ (Lukáš 22:42) Ke komu se Ježíš modlil? K sobě? Ne, modlil se ke svému Otci v nebi. To je zřejmé ze slov: „Ať se . . . neděje má vůle, ale tvá.“ A potom, když umíral, zvolal Ježíš: „Můj Bože, můj Bože, proč jsi mě opustil?“ (Marek 15:34) Ke komu Ježíš volal? K sobě? Ne, volal ke svému Otci, který byl v nebi.

 • rose66
  rose66, 16.8.18 18:11:10  
   

  vymysl trojice, potrebuje podvody, cista Pravda ne!!!
  1. Jana 5:7, 8:

  V KB čteme: „Nebo tři jsou, kteříž svědectví vydávají na nebi: Otec, Slovo a Duch svatý, a ti tři jedno jsou. A tři jsou, kteříž svědectví vydávají na zemi: Duch, a voda, a krev, a ti tři jedno jsou.“ (Také ČB obsahuje tuto trinitářskou pasáž.) NS však neobsahuje část „na nebi: Otec, Slovo a Duch svatý, a ti tři jedno jsou. A tři jsou, kterýž svědectví vydávají na zemi:“ (Také EP, Pe, Ži vynechávají trinitářskou pasáž. Sý ji uvádí v závorce s vysvětlením pod čarou, že chybí „skoro ve všech rukopisech“.)

  O této trinitářské pasáži napsal textový kritik F. H. A. Scrivener: „Neváháme prohlásit jako své přesvědčení, že sporná slova nepsal sv. Jan; že byla přenesena do latinských opisů v Africe z jejich okraje, kde bývala umístěna jako zbožná a ortodoxní poznámka k verši 8; že z latiny pronikla do dvou či tří pozdních řeckých kodexů a odtamtud do tištěného řeckého textu, v němž nemají žádné právoplatné místo.“ — A Plain Introduction to the Criticism of the New Testament (Prostý úvod ke kritice Nového zákona), Cambridge, 1883, 3. vyd., s. 654.

  Viz také poznámku pod čarou o těchto verších v Pe, EP, Ži a dodatek v Rbi8, 1984, s. 1580.

 • rose66
  rose66, 14.8.18 14:26:00  
   

  PO NIKAJI pokračovaly debaty na tento námět po desetiletí. Ti, kdo věřili, že Ježíš není roven Bohu, se dokonce načas dostali opět do přízně. Ale později rozhodl císař Theodosius proti nim. Ustanovil vyznání víry Nikajského koncilu jako normu pro svou říši a v roce 381 n. l. svolal Konstantinopolský koncil, aby ujasnil její formulaci.
  Koncil se dohodl, že postaví svatého ducha na stejnou úroveň jako Boha a Krista. Poprvé se začala objevovat trojice křesťanstva.
  Ale ani po Konstantinopolském koncilu se trojice nestala obecně přijímaným vyznáním. Mnozí se stavěli proti ní, a tak si přivodili násilné pronásledování. Až v pozdějších stoletích byla trojice formulována do ustálených vyznání. The Encyclopedia Americana poznamenává: „Plný rozvoj trinitářství nastal na Západě ve středověké scholastice, kdy se objevil pokus o výklad v pojmech filozofie a psychologie.“

 • rose66
  rose66, 14.8.18 14:24:29  
   

  Vyučovali ji raní křesťané?
  VYUČOVALI trojici raní křesťané? Všimni si následujících poznámek historiků a teologů:
  „Prvotní křesťanství nemělo výslovnou nauku o trojici, jakou později vypracovala vyznání.“ — Nový mezinárodní slovník novozákonní teologie.
  „Raní křesťané však zprvu nepomýšleli na uplatňování myšlenky [trojice] na svou vlastní víru. Prokazovali oddanost Bohu Otci a Ježíši Kristu, Synu Božímu, a uznávali. . . Svatého Ducha; nikdy však ani nepomyslili na to, že ti tři jsou skutečná trojice, sobě rovná a spojená v jedno.“ — Pohanství v našem křesťanství.
  „Křesťanská víra zprvu neznala Trojici. . . Ani v apoštolských ani v poapoštolských dobách, jak vysvítá z N[ového] z[ákona] a jiných raně křesťanských spisů.“ — Encyklopedie náboženství a etiky, angl.
  „Formulace ‚jeden Bůh ve třech osobách‘ nebyla ustálena a rozhodně ne plně vtělena do křesťanského života a jeho vyznání víry dříve než na konci 4. století. . . Mezi Apoštolskými otci nebylo nic, co by se jen vzdáleně přibližovalo k takovému smýšlení nebo náhledu.“ — Nová katolická encyklopedie.

 • rose66
  rose66, 14.8.18 14:20:09  
   

  NEEXISTUJÍ však biblické verše, které mluví o duchu jako o osobě? Ano, ale všimni si, co o tom říká katolický teolog Edmund Fortman v Trojjediném Bohu (angl.): „Ačkoli je tento duch často popisován v osobních pojmech, zdá se zcela jasné, že posvátní pisatelé [Hebrejských písem] tohoto ducha nikdy nechápali ani nepředstavovali jako zřetelnou osobu.“

 • rose66
  rose66, 14.8.18 10:32:11  
   

  Jan 5:18. Říká, že Židé (jako u Jana 10:31–36) chtěli Ježíše zabít, protože „také nazýval Boha svým Otcem a tím se činil rovným Bohu“.
  Ale kdo říkal, že se Ježíš činí rovným Bohu? Ježíš ne. Hájil se proti tomuto nařčení hned v následujícím verši (19): „Ježíš jim na to řekl. . . ‚Syn nemůže sám ze sebe konat nic, ale jen to, co vidí konat Otce‘.“ — Petrů.
  Tím ukázal Ježíš Židům, že není roven Bohu, a proto nemůže jednat z vlastní iniciativy. Umíme si představit někoho rovného všemohoucímu Bohu, jak říká, že ‚sám ze sebe nemůže konat nic‘? (Srovnej Daniela 4:34, 35; 4:31, 32, KB) Je zajímavé, že kontext jak u Jana 5:18, tak 10:30 ukazuje, že se Ježíš hájil před falešným obviněním od Židů, kteří stejně jako zastánci trojice docházeli k nesprávným závěrům.

 • rose66
  rose66, 14.8.18 10:24:37  
   

  prostrednik je prostrednik, ne samotny cil. prostrednik mezi Bohem a clovekem, tedy neni sam Buh...

 • poko
  poko, 2.8.18 08:37:41  
   

  Není co řešit.
  Duch ze kterého pochází Písmo vzkázal nám toto-

  2 Timoteovi 3:16 Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,

  Jiné filozofické a teologické informace které jsou v rozporu nebo přináší informace, které Písmo nezná a ani biblický Ježíš neučil odhalují, že s tímto Duchem nemají nic společného, ŠEL BY PROTI SOBĚ..
  jde o jiného ducha jiný zdroj informací.

  Buď tohoto Ducha s jeho informací přijímáme nebo odmítáme a sloužíme jinému zdroji informací.
  Vzájemným porovnáváním se to celé odhaluje..

  • poko
   poko, 2.8.18 08:39:48  
    

   1 Janův 4:1 Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.

   • poko
    poko, 2.8.18 09:21:36  
     

    Nikdo asi nepochybuje o tom, že Syn není Otec a dokonce ani Otec není Syn. Nikdo asi ani nepochybuje o tom, že Otec je větší jako Syn a že i Syn se Otci podřizoval.
    Nicméně nejde přejít informaci i i Syn způsobem bytí a podstatou bytí které říkáme Bůh měl vyšší způsob bytí větší jak andělé a lidé a proto i mohl uzdravovat nemocné , dávat život a křísit mrtvé a konat zázraky a jako Bůh odpouštět hříchy. Nelze Ježíše Krista z Boha degradovat na archanděla nebo anděla. Neměl by být po kom, ani jeden z Jeho rodičů neměl způsob bytí a podstatu bytí anděl.
    Po Otci mohl být Bůh a po matce člověk

    • poko
     poko, 2.8.18 09:35:32  
      

     Mohl si říkat Boží Syn po Otci a stejně tak Syn člověka po matce. Nikde v Bibli není informace že by byl Syn anděla.
     Je způsobem bytí člověk a stejně tak je způsobem bytí Bůh .
     Mohl si říkat proto jak je zapsáno. Syn člověka a Boží Syn. Proto je Ježíš jediný prostředník mezi Bohem a člověkem , protože u nikoho nebylo propojení Boha s člověkem.

     1 Timoteovi 2:5 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, Kristus Ježíš,

     Náboženské povídačky z jiného náboženského ducha ,které se vloudily do nějaké církve o tom , že jsou i jiní prostředníci např. Panna Marie jsou jenom lidské teologické povídačky které nemají žádnou oporu v Písmu , pochází sice od nábožných teologů ,ale v žádném případě od pisatelů knih Bible.

     • rose66
      rose66, 14.8.18 10:23:49  
       

      prostrednik je prostrednik, ne samotny cil. prostrednik mezi Bohem a clovekem, tedy neni sam Buh...

      • poko
       poko, 30.8.18 08:47:58  
        

       Prostředník mezi Otcem a člověkem je ten , kdo má obě podstaty a způsoby bytí Boží po Otci a lidskou po matce

       • poko
        poko, 30.8.18 08:49:22  
         

        Ten u kterého došlo k propojení obou způsobů bytí a obou podstat

        • rose66
         rose66, 19.9.18 13:37:34  
          

         to je cirkevni kec, neni to z Bible

        • rose66
         rose66, 15.10.18 11:00:18  
          

         15 Když Ježíš stál tváří v tvář smrti, projevil podřízenost Otci v modlitbě: „Otče, jestliže si přeješ, odejmi tento kalich ode mne. Ať se přesto neděje má vůle, ale tvá.“ (Lukáš 22:42) Ke komu se Ježíš modlil? K sobě? Ne, modlil se ke svému Otci v nebi. To je zřejmé ze slov: „Ať se . . . neděje má vůle, ale tvá.“ A potom, když umíral, zvolal Ježíš: „Můj Bože, můj Bože, proč jsi mě opustil?“ (Marek 15:34) Ke komu Ježíš volal? K sobě? Ne, volal ke svému Otci, který byl v nebi.

  • Koumes47
   Koumes47, 2.8.18 14:26:29  
    

   Duch ze kterého pochází písmo??? Začínám se bát!! :9: :9: :9:

   • poko
    poko, 2.8.18 14:36:20  
     

    Ježíš ty svoje učil NEBOJTE SE

    • Koumes47
     Koumes47, 2.8.18 14:37:29  
      

     Asi nenaučil...

     • poko
      poko, 2.8.18 16:18:16  
       

      Pokud ne, tak se jim asi moc neřidili

      • Koumes47
       Koumes47, 4.8.18 14:36:02  
        

       Řídili... :9:

       • poko
        poko, 5.8.18 10:37:54  
         

        Pokud řídili tak se nebáli
        a strach jim nemohl býti vlastní když Ježíš učil NEBOJTE SE

 • rose66
  rose66, 1.8.18 11:03:32  
   

  Zesnulý anglikánský biskup John Robinson ve své nejprodávanější knize Honest to God (Poctiví k Bohu) dal na tuto otázku podnětnou odpověď. Napsal:

  „V praxi je to tak, že všeobecně rozšířené kázání a učení představuje Krista v nadpřirozeném světle. Tento pohled však nemůže být Novým zákonem doložen. Jednoduše se říká, že Ježíš byl Bůh, a říká se to takovým způsobem, že výrazy ‚Kristus‘ a ‚Bůh‘ jsou zaměnitelné. Ale Bible s nimi tak nikde nezachází. Nový zákon říká, že Ježíš byl Slovo Boží, že Bůh byl v Kristu, že Ježíš je Syn Boží; ale neříká, že Ježíš byl — prostě — Bůh.“

  • Koumes47
   Koumes47, 1.8.18 11:08:05  
    

   To je složitý jak hydrant. :9:

  • poko
   poko, 1.8.18 18:30:48  
    

   To přece říká Tomáš v Bibli,
   můj Pán a můj Bůh a Ježíš vůbec neprotestoval

   • poko
    poko, 1.8.18 18:51:28  
     

    Jan 20:27 Potom řekl Tomášovi: "Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!"
    28 Tomáš mu odpověděl: "Můj Pána a můj Bůh."

   • rose66
    rose66, 14.8.18 10:25:43  
     

    I moje babicka zkrikne "Boze", kdyz me vidi, je to dukaz, ze jsem Buh?

  • poko
   poko, 1.8.18 18:36:46  
    

   Židé mu odpověděli: "Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh."

   • rose66
    rose66, 14.8.18 10:26:29  
     

    to rikali farizei, ne jezis, On na to namital, ze rika, ze je Bozi syn....

  • poko
   poko, 2.8.18 06:32:31  
    

   Zastávat jiný názor, než to, co je v Bibli ukazuje na to, že názor jede v jiném zdroji než je Duch že kterého pochazí Písmo

  • poko
   poko, 2.8.18 08:45:08  
    

   Mě z toho vychází že i zesnulému anglikánskému biskupu Johnu Robinsonovi i něco z Bible uniklo.

   • rose66
    rose66, 15.10.18 11:01:14  
     

    spise Tobe!

 • Koumes47
  Koumes47, 30.7.18 16:03:38  
   

  Trojice, čtveřice, nebo pětice...Všechno omyl. :10:

  • poko
   poko, 30.7.18 19:26:04  
    

   A jak je to podle Tebe správně ,když je v Bibli záznam o Otci, Synu i Duchu

  • wwwJIRI.cz
   wwwJIRI.cz, 30.7.18 23:33:28  
    

   Je to prosté, kdo nechce, nepochopí. Předpojatý přístup je na nic.

   • Koumes47
    Koumes47, 1.8.18 10:51:45  
     

    Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod... :7:

    • poko
     poko, 2.8.18 06:36:34  
      

     Jak je to tedy podle Tebe správně?

     • poko
      poko, 2.8.18 06:41:29  
       

      Aby nakonec takové jiné správně nebylo vedené jiným zdrojem jiným duchem, než je Duch ze kterého pochází samotné Písmo

  • poko
   poko, 2.8.18 08:22:34  
    

   Trojicí se myslí Otec, Syn a Duch že jsou tři kteří mají co do činění se způsobem a podstatou bytí které říkáme Božstvo nebo krátce a obecně Bůh

   • rose66
    rose66, 14.8.18 10:33:24  
     

    podporu trojice je Jan 5:18. Říká, že Židé (jako u Jana 10:31–36) chtěli Ježíše zabít, protože „také nazýval Boha svým Otcem a tím se činil rovným Bohu“.
    Ale kdo říkal, že se Ježíš činí rovným Bohu? Ježíš ne. Hájil se proti tomuto nařčení hned v následujícím verši (19): „Ježíš jim na to řekl. . . ‚Syn nemůže sám ze sebe konat nic, ale jen to, co vidí konat Otce‘.“ — Petrů.
    Tím ukázal Ježíš Židům, že není roven Bohu, a proto nemůže jednat z vlastní iniciativy. Umíme si představit někoho rovného všemohoucímu Bohu, jak říká, že ‚sám ze sebe nemůže konat nic‘? (Srovnej Daniela 4:34, 35; 4:31, 32, KB) Je zajímavé, že kontext jak u Jana 5:18, tak 10:30 ukazuje, že se Ježíš hájil před falešným obviněním od Židů, kteří stejně jako zastánci trojice docházeli k nesprávným závěrům.

   • rose66
    rose66, 15.10.18 10:58:43  
     

    zpusoby a postaty, to je nejaky cirkevny kec, cituj Pismo

   • rose66
    rose66, 15.10.18 11:01:57  
     

    15 Když Ježíš stál tváří v tvář smrti, projevil podřízenost Otci v modlitbě: „Otče, jestliže si přeješ, odejmi tento kalich ode mne. Ať se přesto neděje má vůle, ale tvá.“ (Lukáš 22:42) Ke komu se Ježíš modlil? K sobě? Ne, modlil se ke svému Otci v nebi. To je zřejmé ze slov: „Ať se . . . neděje má vůle, ale tvá.“ A potom, když umíral, zvolal Ježíš: „Můj Bože, můj Bože, proč jsi mě opustil?“ (Marek 15:34) Ke komu Ježíš volal? K sobě? Ne, volal ke svému Otci, který byl v nebi.