Trojice - velký omyl křesťanů

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
rose66 (2019-08-20 17:03:51)Bergamp (2019-07-18 09:08:09)poko (2019-01-12 19:50:47)Divobyj (2018-12-02 11:11:16)2442 (2018-11-30 20:47:32)2012 (2018-11-30 20:42:56)czjhdlkjhbfdhndjgbdhsdgcj (2018-08-06 16:03:39)radiac (2018-01-01 20:42:24)
Trojice - velký omyl křesťanů
Založeno: 23. 7. 2017 | Příspěvků: 3 153 | Členů: 8
Správci: rose66 (hlavní)

Trojice není v Bibli a má původ v babylonských naukách. Mnoho let byl na biblickém základě odpor proti rozvíjející se myšlence, že Ježíš je Bůh. Římský císař Konstantin se pokusil spor vyřešit tím, že svolal všechny biskupy do Nikaje. Dostavilo se jich tam asi tři sta, tedy zlomek celkového počtu. Konstantin nebyl křesťan. Údajně se v pozdějším životě obrátil, ale pokřtěn byl až na smrtelné posteli. Henry Chadwick v knize Raná církev o něm říká: "Konstantin uctíval neporažené Slunce jako jeho otec... jeho obrácení by se nemělo vykládat jako vnitřní zkušenost milosti... Byla to vojenská záležitost. Nikdy příliš jasně nepochopil křesťanské učení, ale byl přesvědčen, že vítězství v bitvě je darem Boha křesťanů."

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • nikdoinic
  nikdoinic, 17.8.19 15:59:16  
   

  S tím jetelovým trojlístkem že k němu visitor přirovnává trojjediného Boha je to uplně jinak:
  Izajáš 40
  6 Hlas toho, jenž praví: „Volej!“ I otázal se: „Co mám volat?“ „Všechno tvorstvo je tráva a všechna jeho spolehlivost jak polní kvítí.
  7 Tráva usychá, květ vadne, zavane-li na něj vítr Hospodinův. Věru, lid je pouhá tráva.
  8 Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.“

  Kde že Bůh a jetel, "trojjedinost" ve Slově Božím totiž vůbec není.

  • rose66
   rose66, 18.8.19 08:14:07  
    

   To je tak na jeho urovni....

  • rose66
   rose66, 18.8.19 08:29:21  
    

   To je tak na Visitorove urovni. Srovnavat Boha s jetelem. A kde budeme, kdyz objevime 4listek, co k Bohu jeste prilepime?
   v 5. Mojžíšově 6:4 Katolická Nová jeruzalémská Bible [NJB, angl.] říká: „Naslouchej, Izraeli: Jahve, náš Bůh, je jeden, jediný Jahve.“ V gramatické stavbě toho verše nemá slovo „jeden“ žádné plurálové modifikátory, které by naznačovaly, že znamená něco jiného než jednoho jedince.

 • nikdoinic
  nikdoinic, 31.7.19 20:53:07  
   

  Tak jsem nešla to Atanášovo vyznání víry se kterým visitor tolik šermuje:
  https://bratrstvo-ziveho-ruzence-brno8.webnode.cz/katolicke-modlitby/vyznani-viry/atanasovo-vyznani-viry/
  Si myslím že si ten Atanáš vymýšlí.
  To tedy fakt nevím proč by jsem něčemu takovému měla věřit, tak asi katolíci se můžou něčím takovím chlácholit:-), to asi že jo..
  Biblické učení to ale vůbec není.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 3.8.19 08:17:27  
    

   Sedm hlavních hříchů (též sedm kardinálních hříchů či sedm smrtelných hříchů) vypočítává katolická tradice od časů Řehoře I. Velikého (asi 540 – 12. březen 604).

   No jasně: papež Řehoř I. Veliký byl horlivým stoupencem a podporovatelem kultu relikvií..
   https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eho%C5%99_I._Velik%C3%BD

   Měl negativní myšlení?
   Proč nespočítal raději 7 dobrých činů a proč uctíval fragmenty mrtvol?

  • rose66
   rose66, 5.8.19 03:12:04  
    

   Hlavne je to ciry nesmysl!
   Je to nejake vyznani, ale ne viry v praveho Boha a Jeho syna!

   • nikdoinic
    nikdoinic, 5.8.19 18:33:50  
     

    Tak tak:
    Přísloví 30
    5 Veškerá Boží řeč je ryzí, on je štít těch, kdo k němu spěchají.
    6 K jeho slovům nic nepřidávej, jinak tě pokárá a ze lži usvědčí.

 • rose66
  rose66, 23.7.19 09:03:16  
   

  The New Testament applies to Jesus the language and descriptions which the OT Wisdom literature (i.e. Proverbs 8) and Apocrypha (i.e. Wisdom 7:22-8:1, Sirach/Ecclesiasticus 24 etc.) apply to Wisdom. In fact, many of the early Christian writers such as Justin Martyr, Athanasius etc., believed these texts, specifically Proverbs 8:22, referred to Christ in his prehuman existence.
  https://www.answering-islam.org/Shamoun/q_wisdom_created.htm

 • rose66
  rose66, 22.7.19 18:18:30  
   

  Athanasius receiving ἔκτισεν ektisen took it in the sense of appointing, and saw in the Septuagint a declaration that the Father had made the Son the “chief,” the “head,” the “sovereign,” over all creation.

  https://www.studylight.org/commentary/proverbs/8-22.html

 • rose66
  rose66, 22.7.19 17:51:04  
   

  Ignatios, biskup v Antiochii, žil asi od poloviny prvního století n. l. do začátku druhého století. V žádném z jeho spisů se nemluví o rovnosti Otce, Syna a svatého ducha — i kdybychom připustili, že všechny spisy, které se mu přisuzují, jsou autentické.

  I kdyby Ignatios řekl, že je Syn roven Otci věčností, mocí, postavením a moudrostí, přece by to nebyla trojice, protože nikde neřekl, že je svatý duch roven Bohu v těchto ohledech. Ignatios však ani neřekl, že je Syn v těchto nebo v nějakých jiných směrech roven Bohu Otci. Ukázal naopak, že Syn je podřízen tomu, který je vyšší, Všemohoucímu Bohu.

  Ignatios nazývá Všemohoucího Boha „jediným pravým Bohem, nezplozeným a nedosažitelným, Pánem všech, Otcem a tím, kdo zplodil jediného zplozeného Syna“, a ukazuje, že je rozdíl mezi Otcem a jeho Synem. Mluví o „Bohu Otci a [o] Pánu Ježíši Kristu“. A prohlašuje: „Je jeden Bůh, Všemohoucí, který se zjevil prostřednictvím Ježíše Krista, svého Syna.“

  Ignatios ukazuje, že Syn nebyl jako osoba věčný, ale že byl stvořen. Podle Ignatia totiž Syn řekl: „Pán [Všemohoucí Bůh] mě vytvořil, počátek svých cest.“ Podobně Ignatios řekl: „Je jeden Bůh vesmíru, Otec Kristův, ‚z něhož je všechno‘; a jeden Pán, Ježíš Kristus, náš Pán, ‚skrze něhož je všechno‘.“ Píše také:

  „Svatý Duch nemluví své vlastní věci, ale Kristovy. . . stejně jako nám i Pán oznámil věci, které dostal od Otce. [Syn] totiž říká, [že] ‚slovo, které jste slyšeli, není mé, ale [je] Otce, který mne poslal‘.“

  • soucet
   soucet, 23.7.19 12:32:37  
    

   A teď jaká je skutečnost:

   http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=1787
   "Ignác, zvaný též Theoforos[1], církvi, jež ve velkomyslnosti nejvyššího Otce a Jeho jediného Syna Ježíše Krista nalezla milosrdenství, milované, osvícené vůlí Toho, jenž chce vše, co chce láska našeho Boha Ježíše Krista, církvi jež zaujímá přední postavení v krajině Římanů[2], ... co nejsrdečněji pozdravuji v našem Bohu Ježíši Kristu.[5]"
   III,2: "Bůh náš Ježíš Kristus, jenž je nyní u Otce, to dosvědčuje."

   http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=1635
   VII,2: "Jeden je lékař těla i duše, zrozený i nezrozený, vtělený Bůh, ve smrti pravý život, narozený z Marie i z Boha, trpící a nyní již netrpící Ježíš Kristus, náš Pán.[10]"
   XVIII,2: "Bůh náš Ježíš Kristus byl totiž počat v Marii z Davidova rodu podle Boží vůle z Ducha Svatého. Narodil se a byl pokřtěn, aby utrpením očistil vodu."

   • rose66
    rose66, 23.7.19 18:13:16  
     

    A ted jaka je skutecnost
    The New Testament applies to Jesus the language and descriptions which the OT Wisdom literature (i.e. Proverbs 8) and Apocrypha (i.e. Wisdom 7:22-8:1, Sirach/Ecclesiasticus 24 etc.) apply to Wisdom. In fact, many of the early Christian writers such as Justin Martyr, Athanasius etc., believed these texts, specifically Proverbs 8:22, referred to Christ in his prehuman existence.
    https://www.answering-islam.org/Shamoun/q_wisdom_created.htm

    Athanasius receiving ἔκτισεν ektisen took it in the sense of appointing, and saw in the Septuagint a declaration that the Father had made the Son the “chief,” the “head,” the “sovereign,” over all creation.

    https://www.studylight.org/commentary/proverbs/8-22.html

   • rose66
    rose66, 23.7.19 18:16:06  
     

    Nejvyssi Otec a jeho Syn!

    • soucet
     soucet, 23.7.19 18:25:14  
      

     Tady máš přímo ukázáno, že Ignác (váš Ignatios) považoval Ježíše Krista za Boha, za vtěleného Boha. Taková je skutečnost.

     • rose66
      rose66, 23.7.19 18:52:12  
       

      Cti originaly, ne katolicke elaboraty:

      As a matter of fact, primeval Christianity really did not think in John's parameters. Jesus was initially no god at all. Christians of the first century were quite satisfied with the concept of the transformation of a human being into an angel. But John would assert the divinity of Jesus from the very onset of his appearance on earth. If this essentially alien depiction of Jesus is given equal weight with the synoptic Gospels, one is unavoidable confronted with a fundamental conflict that immediately flares forth within the first chapter of John's gospel, i.e. 1:14 "And the Word became flesh."
      http://web.archive.org/web/20060914050823/http://www.thecosmiccontext.de/christianity/apostolic_trio.html

      • rose66
       rose66, 23.7.19 19:02:25  
        

       Dalsi napady, mimo zjevene Pismo, uz jsou odpadnuti od viry
       The dangers of falling into Tritheism, i.e. polytheism were exceedingly great. Roman's Hellenistic Church Father consequently integrated yet more Greek philosophy into their theology. They turned to Platonic, Trinitarian theology. One spoke now of the `hypostasis' (= `individualization,') of the three components of a single `ousia' (= substance). That is to say: one `ousia' and three `hypostaseis,' all of them, together, constituting a single `theotes,' i.e. Godhead in eternal "homoousios" (= equipoise). The term appears only once in the New Testament, but that is hardly decisive.

       Nebo spise tam neni vubec

       http://web.archive.org/web/20060914050823/http://www.thecosmiccontext.de/christianity/apostolic_trio.html

       Trinitarstvi popisuje jako odpadlictvi...

      • soucet
       soucet, 23.7.19 19:55:23  
        

       Tohle jsou originály. Můžeš na tom vidět, jak vám Strážná věž věší bulíky na nos.

       • rose66
        rose66, 24.7.19 11:48:52  
         

        Vidis, odkud To cituji, ty buliku? Nestojis za to, aby si clovek s tebou odiral kutikulu!

        • soucet
         soucet, 24.7.19 13:51:48  
          

         Odkud? :2:
         Čti originály a ne elaboráty Strážné věže. Ta vám jenom věší bulíky na nos, jak už jsi několikrát viděl.

        • soucet
         soucet, 24.7.19 13:53:23  
          

         mimochodem, ty máš kutikulu? :1:

        • rose66
         rose66, 24.7.19 18:19:39  
          

         Hele buliku, najdi si v medicine, co to je!

     • rose66
      rose66, 23.7.19 18:56:55  
       

      Jezis nasleduje Otce, ne sam sebe:
      Smyrnaeans 8:1 declares, "You must all follow the bishop as Jesus Christ followed the Father and follow the presbytery [understanding them] as the apostles; respect the deacons as the commandment of God. Let no one do anything that has to do with the church apart from the bishop."
      http://web.archive.org/web/20060914050823/http://www.thecosmiccontext.de/christianity/apostolic_trio.html

 • rose66
  rose66, 21.7.19 13:51:23  
   

  Zadna slovo trojice
  Zadny ramec Boha
  Zadne vyjmuti z Boha
  Zadny Jezis roven Bohu
  Zadne fyzicke telo do nebe
  Syn byl zrozen i stvoren.
  Vsechno Buh tvori jeho prostrednictvim I kdyz nejvyssim navzdy zustava.
  Nic z toho, co tvrdis, nelouhlasi s Bibli....

  Ke vsemu uz mas verse tak 100x....

  • soucet
   soucet, 21.7.19 16:47:59  
    

   Nenamlouvej si furt něco, skutečnost je taková, že na všechno tohle jsem ti odpověděl a tys neměl argumenty.

   • rose66
    rose66, 21.7.19 17:36:24  
     

    Neodpovedel, nejake nesmyslne zblepty, bez Biblickych dukazu a hromadu textu proti, ktere jsem Ti napsal ja!

    • soucet
     soucet, 21.7.19 17:59:41  
      

     Ke všem tvým textům jsem se vyjádřil i s biblickými důkazy. Ty k mým ne. Taková je skutečnost.

     • rose66
      rose66, 21.7.19 18:06:51  
       

      Zadne nemas...

      • soucet
       soucet, 21.7.19 18:07:55  
        

       Je to k nalezení v uplynulé diskuzi. Skutečnost nepřestane být skutečností tím, že jí budeš popírat.

      • rose66
       rose66, 21.7.19 18:12:19  
        

       Tys jenom dokola uvadel Izajase, jinak nic. Ja textu a citatu ruznych biblistu kvanta. Pouzivas silna slova a mas NIC.

       • soucet
        soucet, 21.7.19 18:15:57  
         

        Podívej se na to dozadu a uvidíš, že to tak neni. A nic na tom nezmění fakt, že to nechceš přijmout.

       • rose66
        rose66, 21.7.19 18:16:47  
         

        Cituj slovo trojice
        Jezis rovny Bohu
        Jezis vyjmut z Boha
        Telco a krev mazou do nebe...
        a pobavim se.....

        • soucet
         soucet, 21.7.19 18:18:09  
          

         To všechno už jsme probrali, máš to vzadu. Tak si to přečti a bav se.

        • rose66
         rose66, 21.7.19 18:23:46  
          

         Jediny text si neopsal, je to napad odpadle "krestaske" cirkve, pod vedenim nekrestana Konstantina! Citatu uz mas dost, zbytecne prudis!

         • soucet
          soucet, 21.7.19 18:57:07  
           

          Cože? Ty jsi úžasný v tom, že dokážeš napsat příspěvek, který nemá ani hlavu ani patu. Nejsem to já, kdo tu prudí.

         • rose66
          rose66, 22.7.19 17:29:40  
           

          K tomuto si nenapsal jediny vers:
          Zadna slovo trojice
          Zadny ramec Boha
          Zadne vyjmuti z Boha
          Zadny Jezis roven Bohu
          Zadne fyzicke telo do nebe
          Syn byl zrozen i stvoren.
          Vsechno Buh tvori jeho prostrednictvim I kdyz nejvyssim navzdy zustava.
          Nic z toho, co tvrdis, nelouhlasi s Bibli....

          Ke vsemu uz mas verse tak 100x....ode mne!

         • soucet
          soucet, 22.7.19 18:10:46  
           

          Ale prosimtě tohle už jsme dávno probrali. Tobě to furt nedává spát, že jsi úplně propadl. Všechny debaty skončili tím, že jsi neměl odpověď na moje argumenty.

         • rose66
          rose66, 22.7.19 18:17:33  
           

          Neuvedl si jediny vers pro tyhle songy!

         • soucet
          soucet, 22.7.19 19:31:44  
           

          Ale prosimtě tohle už jsme dávno probrali. Tobě to furt nedává spát, že jsi úplně propadl. Všechny debaty skončili tím, že jsi neměl odpověď na moje argumenty.

         • rose66
          rose66, 23.7.19 08:14:35  
           

          Ignatios, biskup v Antiochii, žil asi od poloviny prvního století n. l. do začátku druhého století. V žádném z jeho spisů se nemluví o rovnosti Otce, Syna a svatého ducha — i kdybychom připustili, že všechny spisy, které se mu přisuzují, jsou autentické.

          I kdyby Ignatios řekl, že je Syn roven Otci věčností, mocí, postavením a moudrostí, přece by to nebyla trojice, protože nikde neřekl, že je svatý duch roven Bohu v těchto ohledech. Ignatios však ani neřekl, že je Syn v těchto nebo v nějakých jiných směrech roven Bohu Otci. Ukázal naopak, že Syn je podřízen tomu, který je vyšší, Všemohoucímu Bohu.

          Ignatios nazývá Všemohoucího Boha „jediným pravým Bohem, nezplozeným a nedosažitelným, Pánem všech, Otcem a tím, kdo zplodil jediného zplozeného Syna“, a ukazuje, že je rozdíl mezi Otcem a jeho Synem. Mluví o „Bohu Otci a [o] Pánu Ježíši Kristu“. A prohlašuje: „Je jeden Bůh, Všemohoucí, který se zjevil prostřednictvím Ježíše Krista, svého Syna.“

          Ignatios ukazuje, že Syn nebyl jako osoba věčný, ale že byl stvořen. Podle Ignatia totiž Syn řekl: „Pán [Všemohoucí Bůh] mě vytvořil, počátek svých cest.“ Podobně Ignatios řekl: „Je jeden Bůh vesmíru, Otec Kristův, ‚z něhož je všechno‘; a jeden Pán, Ježíš Kristus, náš Pán, ‚skrze něhož je všechno‘.“ Píše také:

          „Svatý Duch nemluví své vlastní věci, ale Kristovy. . . stejně jako nám i Pán oznámil věci, které dostal od Otce. [Syn] totiž říká, [že] ‚slovo, které jste slyšeli, není mé, ale [je] Otce, který mne poslal‘.“

         • soucet
          soucet, 23.7.19 08:30:14  
           

          http://www.bible.ca/H-trinity.htm

         • rose66
          rose66, 23.7.19 08:46:55  
           

          K tomuto si nenapsal jediny vers:
          Zadna slovo trojice
          Zadny ramec Boha
          Zadne vyjmuti z Boha
          Zadny Jezis roven Bohu
          Zadne fyzicke telo do nebe
          Syn byl zrozen i stvoren.
          Vsechno Buh tvori jeho prostrednictvim I kdyz nejvyssim navzdy zustava.
          Nic z toho, co tvrdis, nelouhlasi s Bibli....

          Ke vsemu uz mas verse tak 100x....ode mne!

         • rose66
          rose66, 23.7.19 08:49:35  
           

          Bachorky trojicniku nectu, uved sve verse pro:
          slovo trojice
          ramec Boha
          vyjmuti Krista z Boha
          Jezis roven Bohu
          fyzicke telo do nebe

         • soucet
          soucet, 23.7.19 09:14:40  
           

          Ale prosimtě tohle už jsme dávno probrali. Tobě to furt nedává spát, že jsi úplně propadl. Všechny debaty skončili tím, že jsi neměl odpověď na moje argumenty.

         • rose66
          rose66, 23.7.19 09:17:08  
           

          Neuvedls jediny vers pro trojiční songy!

         • rose66
          rose66, 23.7.19 09:17:30  
           

          The New Testament applies to Jesus the language and descriptions which the OT Wisdom literature (i.e. Proverbs 8) and Apocrypha (i.e. Wisdom 7:22-8:1, Sirach/Ecclesiasticus 24 etc.) apply to Wisdom. In fact, many of the early Christian writers such as Justin Martyr, Athanasius etc., believed these texts, specifically Proverbs 8:22, referred to Christ in his prehuman existence.
          https://www.answering-islam.org/Shamoun/q_wisdom_created.htm

         • soucet
          soucet, 23.7.19 09:20:04  
           

          To ty nemáš jediný argument. Ty debaty už proběhly.

         • rose66
          rose66, 23.7.19 09:21:41  
           

          Mych textu bylo snad 100, pro Tvuj trojicny nesmysl nebyl jediny!

         • soucet
          soucet, 23.7.19 09:34:16  
           

          Přímo o Trojici jsme taky nemluvili.

         • rose66
          rose66, 23.7.19 09:35:49  
           

          The New Testament applies to Jesus the language and descriptions which the OT Wisdom literature (i.e. Proverbs 8) and Apocrypha (i.e. Wisdom 7:22-8:1, Sirach/Ecclesiasticus 24 etc.) apply to Wisdom. In fact, many of the early Christian writers such as Justin Martyr, Athanasius etc., believed these texts, specifically Proverbs 8:22, referred to Christ in his prehuman existence.
          https://www.answering-islam.org/Shamoun/q_wisdom_created.htm

          Athanasius receiving ἔκτισεν ektisen took it in the sense of appointing, and saw in the Septuagint a declaration that the Father had made the Son the “chief,” the “head,” the “sovereign,” over all creation.

          https://www.studylight.org/commentary/proverbs/8-22.html

         • rose66
          rose66, 23.7.19 09:44:33  
           

          soucet, 8.7.19 22:13:56 smazat@!!!
          Ano Bůh je 1 jediný. Ve třech osobách. Na to že by byl jednoosobní neexistuje biblický verš.

         • soucet
          soucet, 23.7.19 09:52:46  
           

          To byla jenom reakce na ty tvoje pokusy převést debatu na Trojici, ale já jsem tě o Trojici nikde nepřesvědčoval. Já jsem se striktně držel předmětu diskuze.

         • rose66
          rose66, 23.7.19 11:12:30  
           

          Hahaha

         • rose66
          rose66, 23.7.19 11:14:49  
           

          soucet, 16.7.19 12:42:28 smazat@!!!
          Ano, na druhém místě v uctívání hned po Otci a na třetím místě Ducha svatého. Takový je kontext.

         • soucet
          soucet, 23.7.19 11:20:51  
           

          To jsme mluvili o tom Justinovi. O tom co píše. Kde mimochodem říká, že křesťané uctívají Syna. A uctívání náleží pouze Bohu, že? Tohle je zrovna pěkná ukázka víry křesťanů prvních století.

         • rose66
          rose66, 23.7.19 11:22:20  
           

          Vykrucujes se jako nevesta na bale....
          soucet, 15.7.19 23:46:46 smazat@!!!
          Tak Ježíš opravdu je nižší než Bůh, je to jasné z Bible a říká to i učení o Trojici. Církevní Otcové ale vesměs považovali Syna za Boha, mluvili o jeho věčné existenci a o trojici Otec, Syn a Duch svatý.

         • soucet
          soucet, 23.7.19 11:27:08  
           

          To jsme pořád mluvili o tom Justinovi. Seš fakt divnej.

         • rose66
          rose66, 23.7.19 11:33:33  
           

          Tvuj citat, kterym si dokazoval svoji pravdu...

         • soucet
          soucet, 23.7.19 11:37:18  
           

          no a?

         • rose66
          rose66, 23.7.19 11:40:02  
           

          Tohle uz bylo mimo Justina. Jak si vyborne fandis. Videt, ze si do ust nevidis:

          soucet, 18.7.19 11:20:16 smazat@!!!
          Já dvěma veršema ze SZ dokazuju, že nauka SJ jnení biblická. Tyhle verše co uvádíš neodporují učení o Boží Trojici.

         • soucet
          soucet, 23.7.19 11:48:44  
           

          To jsem taky dokázal, to vyplynulo z diskuze. Když nemáš argument, tak nedokážeš svoje učení obhájit jako biblické.

         • soucet
          soucet, 23.7.19 11:52:05  
           

          Ostatně podívej se na svoje výroky a posuď kdo je tu suverén a nevidí si do huby:
          Tvuj trojicny nesmysl nebyl jediny!
          Neuvedls jediny vers pro trojiční songy!
          Bachorky trojicniku nectu

        • rose66
         rose66, 23.7.19 11:41:26  
          

         Ty jses primo krestanska pokora!!! Jak rad jinym radis.

         • rose66
          rose66, 23.7.19 11:55:06  
           

          Ignatios ukazuje, že Syn nebyl jako osoba věčný, ale že byl stvořen. Podle Ignatia totiž Syn řekl: „Pán [Všemohoucí Bůh] mě vytvořil, počátek svých cest.“ Podobně Ignatios řekl: „Je jeden Bůh vesmíru, Otec Kristův, ‚z něhož je všechno‘; a jeden Pán, Ježíš Kristus, náš Pán, ‚skrze něhož je všechno‘.“ Píše také:

          „Svatý Duch nemluví své vlastní věci, ale Kristovy. . . stejně jako nám i Pán oznámil věci, které dostal od Otce. [Syn] totiž říká, [že] ‚slovo, které jste slyšeli, není mé, ale [je] Otce, který mne poslal‘.“