Bůh je i rodu ženského

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
nikdoinic (2017-08-18 11:25:33)
Bůh je i rodu ženského
Založeno: 20. 2. 2016 | Příspěvků: 144 | Členů: 1
Správci: nikdoinic (hlavní)

Genezis 1/26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují..27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • rose66
  rose66, 18.8.17 10:06:51  
   

  tady to mas o slove otec cele

  Lemma: aba
  Form: Hwba
  Dict No: 0002
  Gloss: "Our Father"
  Morphology Tag: %ncmse+S1-p
  Part of Speech: Noun
  Suffix/Contraction: Suffix
  Suffix Parsing: 1st person,plural
  Parsing: masculine,singular,emphatic
  Pronunciation (Western): ava
  Pronunciation (Eastern): av-va
  Strong's (Hebrew): H1
  Strong's (Greek): G3

  Meanings:
  (1) father, parent(s)
  (2) forefather, ancestor
  (3) originator, founder

  Idiom: + Vyr = patriarch, lit. head of the fathers
  Notes: God is referred to as a spiritual Father; takes w before suffixes in sing.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 18.8.17 11:02:19  
    

   Bůh se ke své mateřskosti zná:
   Izaiáš 66
   13 Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu, a tak v Jeruzalémě potěšováni budete.

   I za slepici - kvočnu se vyhlašuje:
   Lukáš 13/34
   Matouš 23/37

  • nikdoinic
   nikdoinic, 18.8.17 11:12:13  
    

   Izaiáš 66
   8 Kdo slýchal co takového? Kdo vídal co podobného? Zdaliž může způsobeno býti, aby země zplodila lid dne jednoho? Zdaliž zplozen bývá národ pojednou? Ale Sion jen počal pracovati ku porodu, a porodil syny své.
   9 Což bych já, kterýž otvírám život matky, neplodil? praví Hospodin. Což bych já, kterýž činím to, aby rodily, zavřín byl? praví Bůh tvůj.
   10 Veselte se s Jeruzalémem, a plésejte v něm všickni, kteříž jej milujete. Radujte se s ním velice, kteříž jste koli kvílili nad ním,
   11 Proto že ssáti budete, a sytiti se z prs potěšení jeho, ssáti budete, a rozkoš míti v blesku slávy jeho.
   12 Nebo takto praví Hospodin: Aj, já obrátím na něj jako řeku pokoj, a jako potok rozvodnilý slávu národů. I budete ssáti, na rukou pěstováni a na klíně rozkošně chováni budete.
   13 Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu, a tak v Jeruzalémě potěšováni budete.
   14 Uzříte zajisté, a radovati se bude srdce vaše, a kosti vaše jako bylinka zkvetnou. I seznána bude ruka Hospodinova při služebnících jeho, a prchlivost proti nepřátelům jeho.

 • rose66
  rose66, 18.8.17 10:04:36  
   

  aramejsko - syrska peshita

  Copyright and Source Information:

  PEM NT Peshitta Morphology, Notes and Lexicon (2006)
  Copyright (c) 2006 Janet Magiera http://www.lightofword.org.

  This database provides morphological tags for each word in the PES NT Peshitta version in BibleWorks. Associated with the PEM is also a set of notes and links to a brief Aramaic Lexicon. The information in these supplemental databases will appear in the Analysis Window when you move a the mouse over a word in the PES or PEM text. All supplemental notes are (c) 2006 Janet Magiera.

  eshitta Entry for Mat 6:9
  Lemma: aba
  Form: Hwba
  Dict No: 0002
  Gloss: "Our Father"
  Morphology Tag: %ncmse+S1-p
  Part of Speech: Noun
  Suffix/Contraction: Suffix
  Suffix Parsing: 1st person,plural
  Parsing: masculine,singular,emphatic

  je tam Otec, zadna matka,,, I kdyz logicky vzato, Buj je pro nas oboji, ale v nebi nepotrebuje zenskou a stvoreni cloveka.

  kdo ma lepsi slovnik, sem s tim...
  aramejsky tcenas na siti je legrace napsana feministkami, etymologoe rika, ze tam byl jenom Otec

  • nikdoinic
   nikdoinic, 18.8.17 11:10:54  
    

   Matouš 22
   36„Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“
   37On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
   38To je největší a první přikázání.
   39Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘
   40Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

   Galatským 5
   14Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!

   Do ženského rodu by se měli tyto výroky přeložit aby to pro ženy mělo smysl.
   Ženy už také umějí číst a psát.
   Mužský rod je jenom zaužívaný, neb ženy se vzdělávat donedávna ani nesměly, to až po zavedení povinné školní docházky, ale to neznamená že budou navěky číst, mluvit a psát a přemýšlet jenom v mužském rodě ani že nebudou moci milovati Hospodinku Boha svou celým svým... a bližní své tak jako sebe.

 • rose66
  rose66, 21.7.17 18:49:00  
   

  duchovni bytosti nejsou On a Ona, ale tak se Buh prirovnava, abychom to chapali.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 22.7.17 00:40:24  
    

   Jenom že co jsou to ty duchovní bytosti?

  • rose66
   rose66, 7.8.17 19:34:05  
    

   jsme materialni, jiny rozmer nepochopime. je to mimo materii a mimo nasich trech rozmeru, nezavisle na hmote a pro nase omezene oci neviditelne

   • nikdoinic
    nikdoinic, 7.8.17 19:59:03  
     

    Kristus přišel v těle, kdo nevyznává Krista v těle je antikrist:
    1.Jan 4 /1-4
    http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=61&k=4&v=

    • rose66
     rose66, 17.8.17 11:44:00  
      

     tak jsme poznali bozi vlastnosti, ale ne jak vypada, nebot Syn dokonale jednal, jak by jednal jeho otec

     • nikdoinic
      nikdoinic, 17.8.17 15:35:31  
       

      O ne, Filipovi přeci řekl: "Kdo vidí mne, vidí Otce."

      Jan 14
      8 Filip mu řekl: „Pane, ukaž nám Otce, a víc nepotřebujeme!“
      9 Ježíš mu odpověděl: „Tak dlouho jsem s vámi, Filipe, a ty mě neznáš? Kdo vidí mne, vidí Otce. Jak tedy můžeš říkat: Ukaž nám Otce?

      nikdoinic: A na nás ženy když se pohlédne, když ženy vidíme, tak nevydíme otce, ni syny, ale vydíme dcery a matky.

 • nikdoinic
  nikdoinic, 1.6.17 07:23:20  
   

  Ženy v Afghánistánu mají nyní svoji vlastní televizi - Zan TV

  Zdroj: http://www.lidovky.cz/prvni-afghanska-televize-kde-jsou-zamestnane-jen-a-pouze-zeny-pu8-/video.aspx?c=A170531_214906_ln-video_ELE#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_lidovky&utm_content=main

 • nikdoinic
  nikdoinic, 13.3.17 09:00:06  
   

  Bůh není jenom Otcem, je i matkou..Boha nemusíme oslovovat jenom Bože můj, Boha můžeme oslovovat i Bože má:

  Izaiáš 66
  13 Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu, a tak v Jeruzalémě potěšováni budete.

  Lukáš 13
  34„Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!

  ....to také proto tak neb bližní své milovati máme tak jako sebe:

  Matouš 10
  38 Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.
  39 Kdo nalezne svůj život, ztratí jej; kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.
  40 Kdo přijímá vás, přijímá mne; a kdo přijímá mne, přijímá toho, který mne poslal.

  ARAMEJSKÝ OTČENÁŠ
  http://www.cez-okno.net/clanok/nabozenstva/aramejsky-otcenas
  Abvún d-bá-šmája.
  BIBLE KRALICKÁ: Otče náš, jenž jsi na nebesích.
  ARAMEJSKY: Ty, jenž zrozuješ, Otče-Matko Kosmu, soustřeď v nás své světlo, ať je k užitku..

  http://kralovskaoaza.cz/clanky/aramejsky_otcenas.html

  Olovo, z nějž jsou desky vyrobeny, bylo analyzováno, symboly a slova přeloženy a experti dnes již s jistotou prohlašují, že desky pochází z doby Ježíšova života. To, co obsahují, by mohlo být poučné nejen pro křesťany, ale také pro židy a muslimy. Naznačují totiž, že Kristus nezaložil své vlastní náboženství, ale snažil se obnovit tisíciletou tradici z časů krále Davida. Bůh, kterého uctíval, byl muž i žena v jednom.
  Zdroj: http://extrastory.cz/olovene-desky-s-nejstarsi-zminkou-o-jezisi-jsou-prave-a-vrhaji-tak-nove-svetlo-na-krestanstvi.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

  To je ale o tom o čem už léta diskutuji že jsem se to tak dočetla v Bibli že tomu takto je, porozuměla jsem Bibli tak že Bůh je i rodu ženského a že milovati máme Boha svého a nebo Boha svou celým svým srdcem, celou svoji duší, celou svoji myslí, celou svoji silou i celou svoji mocí a bližní své tak jako sebe, no protože člověk muž a žena je obraz a podobenství Boha.

  Davidova hvězda:
  Trojúhelník s vrcholem vzhůru značí oheň a mužskou energii.
  Trojúhelník opačně položený pak vodu a ženskou energii.
  Jejich základny symbolizují vzduch a zemi.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Davidova_hv%C4%9Bzda

  Jojo i řekl-a Bůh:
  https://www.novinky.cz/veda-skoly/431395-az-tragedie-ukazala-ze-pozarni-alarm-deti-vubec-nevzbudi-funguje-zensky-hlas.html

  • rose66
   rose66, 18.8.17 10:08:07  
    

   najdi si aramejsko syrskou peshitu a cti!

   • nikdoinic
    nikdoinic, 18.8.17 11:00:43  
     

    Tak dodej info.

 • jaspim
  jaspim, 24.11.16 09:31:22  
   

  TŘI-
  1. Janův 5, 7Tři jsou, kteří vydávají svědectví
  1. Janův 5, 8– Duch, voda a krev – a ti tři jsou zajedno.

  7 Nebo atři jsou, kteříž svědectví vydávají na nebi: Otec, fSlovo, a Duch Svatý, a ti tři jedno jsou.

  aMt 3,16; J 1,33; [Ž 33,6; Mt 28,19; fJ 1,1]

  8 A tři jsou, jenž svědectví vydávají na zemi: Duch, a Voda, a Krev, a ti tři jedno jsou.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 24.11.16 09:41:58  
    

   1.Jan 5
   5 Kdo je ten, kdo přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?
   6 Toto je Ten, který přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus; nejen skrze vodu, ale skrze vodu a krev. A Duch je Ten, který vydává svědectví, protože Duch je pravda.
   7 Neboť jsou tři, kteří vydávají svědectví na nebi: Otec, Slovo a Duch Svatý; a ti tři jsou jedno.
   8 A jsou tři, kteří vydávají svědectví na zemi: Duch a voda a krev; a ti tři jsou zajedno.
   9 Jestliže přijímáme svědectví lidí, Boží svědectví je větší. Neboť toto je Boží svědectví, které vydal o svém Synu.
   10 Kdo věří v Božího Syna, má svědectví sám v sobě. Kdo Bohu nevěří, udělal z něj lháře; neboť neuvěřil tomu svědectví, které Bůh vydal o svém Synu.
   11 A to svědectví je toto: že Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.
   12 Kdo má Syna, má život, kdo nemá Syna Božího, nemá život..

   Jo a tak méme život že.

 • nikdoinic
  nikdoinic, 11.11.16 01:18:01  
   

  Bůh už nechce býti jenom naším manželem, ale chce nám vejíti do srdce:
  ..a já abych zůstati měl manželem jejich?
  http://www.bible.is/CZCK13/Jer/31/32

  Bůh je i rodu ženského neboď obraz Boha a podobenství Boha je muž a žena:
  Genezis 1/26/27
  http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=0&k=1&v=0

  Bůh je i rodu ženského neboď Kristovo tělo jsou mnozí, mužové a ženy k obrazu Boha podle podobenství Boha učiněni, stvořeni.

  Bůh se ke své mateřskosti zná:
  Izaiáš 66/5-13
  http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=22&k=66&v=
  Lukáš 13/34
  http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=NBK&b=41&k=13&v=0

  To jenom v Bibli není psán i ženský rod, protože se to tak kdysi nepatřilo psáti i ženským rodem, ženy se naučili číst a psát teprve v minulém století..

  Bůh je Otec i Matka tak jako otcem a matkou je člověk.
  "Cti otce svého i matku svou" ale i "miluj bližní své tak jako sebe".

  A tak ženy nemusí říkat jenom "Bože můj", ale mohou říkat i "Bože má".

 • arecuk
  arecuk, 29.6.16 10:48:09  
   

  Tak znovu: Podle tebe tedy, aby muž i žena byli k božímu obrazu, musí být bůh zároveň muž i žena.

  Musí tedy (aby opravdu všichni lidé byli k jeho obrazu) být zároveň zrzavý, černovlasý, blonďatý i plešatý? Musí mít zároveň všechny možné barvy očí i kůže? Musí mít všechny typy lidské povahy? Musí být tlustý, hubený i střední postavy?

  A pokud ne – proč zrovna u pohlaví to tak být musí?

  • nikdoinic
   nikdoinic, 29.6.16 12:05:16  
    

   Nojo muž může být zrzavý, černovlasý, blonďatý i plešatý, může mít zároveň všechny možné barvy očí i kůže, může mít všechny typy lidské povahy, může být tlustý, hubený i střední postavy ale vždy je to člověk muž obrazem a podobenstvím po Bohu.

   Žena může být zrzavá, černovlasá, blonďatá i plešatá, může mít zároveň všechny možné barvy očí i kůže, může mít všechny typy lidské povahy, může být tlustá, hubená i střední postavy ale vždy je to člověk žena obrazem a podobenstvím po Bohu.

   • arecuk
    arecuk, 29.6.16 15:31:45  
     

    Zrzavý člověk může být muž či žena, ale pořád je to člověk zrzek obrazem po bohu.

    • nikdoinic
     nikdoinic, 29.6.16 19:01:17  
      

     Obraz Boha podobenství Boha je tak jako je tomu u člověka muž a žena:
     Genezis 1/26
     Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují..
     27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

     • arecuk
      arecuk, 30.6.16 15:48:49  
       

      Když tak slovíčkaříš, je tam jasně „stvořiL“, tedy ON. Není tam „muže stvořil a ženu stvořila je“.

      • nikdoinic
       nikdoinic, 30.6.16 15:56:46  
        

       Bůh a člověk je číslo jednotné pomnožné.

       Bůh někoho oslovuje když říká:
       "Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho".

       Obraz Boha a podobenství Boha je muž a žena, protože člověka takového ke svému obrazu podle svého podobenství stvořil.

       • arecuk
        arecuk, 1.7.16 14:11:00  
         

        Tak jsme se oklikou zase dostali k tomu, že nevíš, co znamená pomnožné podstatné jméno. Končím s házením hrachu na zeď – stejně na to, co píšu, neodpovídáš (přestože reaguješ). Měj se tu jak chceš!

        • nikdoinic
         nikdoinic, 1.7.16 14:31:26  
          

         Člověk je muž a žena a Bůh je také muž a žena.

         Člověk je pomnožné slovo neb je mužem a nebo ženou a u Boha je tomu také tak.

         Tak je možné že slovo "pomnožné" není přesně to které by se na toto mělo použít ale podtatu problému vystihuje.
         Tak ja nejsem jazykový vědec ani profesorka češtiny, ve skutečnosti nemám ani maturitu i když prospěšným vysvědčením uzavřené 4 ročníky střední školy jo, ale to snad nemělo by tomuto vadit, kdo chce rozumět, rozumí tomu co tím chci říct, možná se pokusím oslovit nějakého jazykového vědce jestli by s tím nevěděl radu, možná to opravdu špatně nazývám, ale Bůh mužem a ženou je, tak jako je jím i člověk na tom se nic změnit nedá:-), člověk, muž a žena je obraz a podobenství Boha.

         • 31.1.Marika
          31.1.Marika, 9.7.16 07:45:18  
           

          mně to nevadí, rozumím co chceš říct a vysvětlit bych to neuměla taky, i když nějakou tu školu za sebou mám :1:

  • 31.1.Marika
   31.1.Marika, 4.7.16 08:26:01  
    

   není dobře si představovat boha jako člověka, k obrazu svému nemusí nutně znamenat to, že se mu podobáme vzhledem, ba ani povahou ne

   • nikdoinic
    nikdoinic, 4.7.16 10:25:26  
     

    Ale jo jsme potomci boží rodina:
    Skutkové 17
    23 Když jsem tu totiž procházel a pozoroval, co uctíváte, našel jsem také oltář, na kterém je napsáno: 'Neznámému bohu'. Koho tedy uctíváte nevědomě, toho vám já zvěstuji.
    24 Bůh, který stvořil svět i všechno, co je v něm, ten, který je Pánem nebe i země, nebydlí v chrámech udělaných rukama.
    25 Ani si nedává sloužit lidskýma rukama, jako by něco potřeboval, protože on dává všem život i dech i všechno.
    26 A učinil z jedné krve celý lidský rod, aby přebývali na celém povrchu země; vyměřil jim uložené časy a hranice jejich přebývání,
    27 aby hledali Pána, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho, ačkoli není daleko od žádného z nás.
    28 Jím totiž žijeme, hýbeme se a trváme, jak to řekli i někteří z vašich básníků: 'Vždyť jsme jeho potomstvo.'
    29 Když tedy jsme Boží potomstvo, nesmíme se domnívat, že by božská bytost byla podobná zlatu, stříbru nebo kameni, výtvoru lidské zručnosti a důvtipu. (NBK)

    Kralický překlad:
    28 Nebo jím živi jsme, a hýbeme se, i trváme, jakož i někteří z vašich poetů pověděli: Že i rodina jeho jsme.
    29 Rodina tedy Boží jsouce,

   • nikdoinic
    nikdoinic, 4.7.16 10:28:35  
     

    Naše těla jsou Božím chrámem:

    1.Korintským 3
    16 Zdaliž nevíte, že chrám Boží jste, a Duch Boží v vás přebývá?
    17 Jestližeť kdo chrámu Božího poskvrňuje, tohoť zatratí Bůh; nebo chrám Boží svatý jest, jenž jste vy.

    1.Korinstkým 6.
    19 Zdaliž nevíte, že tělo vaše jest chrám Ducha svatého, jenž přebývá v vás, kteréhož máte od Boha, a nejste sami svoji?
    20 Nebo koupeni jste za velikou mzdu. Oslavujtež tedy Boha tělem vaším i duchem vaším, kteréžto věci Boží jsou.

   • Antony52
    Antony52, 3.8.16 06:11:14  
     

    Někteří mystici, bhaktijogini a další obdobná individua páchají meditaci o jménu bůžka kterého uctívají aby dosáhli něco jako viditelný projev. Z novější doby je známý příklad Ramakrišny který prý dosáhnul že se mu viditelně projevila bohyně Kali.
    http://3.bp.blogspot.com/_MLEqluvMII8/TFoBNwBXSmI/AAAAAAAAAA8/cTo9wAAUAow/s1600/Ramakrishna+Kali+poster.jpg

   • Antony52
    Antony52, 3.8.16 06:13:00  
     

    Tedy mnoho představ bohů pochází z vidění starých mystiků kteří doáhli nějaký viditelný projev.

   • nikdoinic
    nikdoinic, 16.8.16 17:04:07  
     

    O představách Bůh živých není..

 • 31.1.Marika
  31.1.Marika, 10.6.16 05:37:44  
   

  já si nejsem jistá, jestli jsem do diskuze přinesla bezpohlavnost, jen ta personifikace se mi nezdá :5:

  • nikdoinic
   nikdoinic, 10.6.16 11:48:45  
    

   Mně se jenom nelíbilo jak mi začal bezpohlavnost otloukat o hlavu kontrhel.
   Tady se to jmenuje "Bůh je i rodu ženského" a ne bezpohlavní Bůh, tedy moje myšlenka to není, neb to by potom neexistoval Bůh otců což je holej nesmysl :15: .

   • arecuk
    arecuk, 10.6.16 13:52:23  
     

    A proč by nemohl být bezpohlavní? To jako proto, že lidé jsou pohlavní, takže by pak nebyli k obrazu jeho? A má taky černý i blonďatý i zrzavý i šedivý vlasy? Rovný i kudrnatý? A je vysokej, štíhlej, malej i tlustej? Černej, bílej i šikmookej? Chytrej i blbej? Nemůže přece být ke stejnému obrazu malej tlustej chytrej eskymák i vysokej hubenej a úplně blbej zrzavej Američan. Nebo ne?

    • nikdoinic
     nikdoinic, 10.6.16 15:39:22  
      

     Tak když je Otcem a Synem tak to je jednou pro vždy pohlavnost mužská.

     Ježíš říká:
     "..Vidíš-li mne vidíš Otce.."(Jan 14/9)

     Ale na ženy když se pohlédne tak nevypadají ani jako Otec ani jako Syn, ale jako Matka.

     • arecuk
      arecuk, 10.6.16 17:19:50  
       

      Tak v tom případě jsou tedy jen dvě možnosti – vyber si:

      1) Stejně jako tvůj biologický otec nemusí být tak trochu ženská, aby mohl být otcem dcery (a neříkáš mu „ta moje táta“), nemusí být rodu ženského ani tvůj „nebeský otec“, přesto můžeš být „k obrazu jeho“ (i když ne zrovna v té jedné věci – ale protože i tak nejsme všichni stejní, jsme k obrazu jeho někdo více a někdo méně, takže o nic nejde).

      2) Žena není k obrazu jeho, není to tedy člověk, a stejně jako ostatní zvěř nemá nárok na nějaké spasení.

      • nikdoinic
       nikdoinic, 10.6.16 19:23:44  
        

       "k obrazu jeho?"

       To právě že se píše:
       " Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho"
       Nikoliv se nepíše "k obrazu jeho".

       Genezis 1/27
       "I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je."

       Slovo Bůh a slovo člověk je jednotné číslo pomnožné, obě slova Bůh i člověk je muž a žena, to je obraz a podobenství Boha.

       • arecuk
        arecuk, 13.6.16 17:48:10  
         

        Prosím tě, podívej se někam, co to je podstatné jméno pomnožné, ať tu nepíšeš voloviny. A taky se podívej, kdy lze a nelze použít „svůj“, a kdy se musí nahradit slovem „jeho“. Argumentuješ tu rozebíráním gramatiky, které ale vůbec nerozumíš.

        • nikdoinic
         nikdoinic, 13.6.16 18:00:56  
          

         Podstatné jméno pomnožné je něco jako dveře.
         Bůh i člověk je něco jako ty dveře.

         • arecuk
          arecuk, 13.6.16 20:22:31  
           

          Pomnožné podst. jméno má tvar množného čísla. Ty dveře. Ale ty bůh? No těbůh!

         • nikdoinic
          nikdoinic, 14.6.16 05:40:19  
           

          Ježíš to o sobě i říká: Ja jsem dveře, kdo jimi vejde nalezne pastvu.

         • arecuk
          arecuk, 16.6.16 14:11:02  
           

          A to má jako znamenat, že je pomnožný? Kdo vejde těmi Ježíšem?

         • nikdoinic
          nikdoinic, 3.7.16 07:59:50  
           

          No protože:

          Žalmy 82
          6 Řeklť jsem já byl: Bohové jste, a synové Nejvyššího vy všickni;

          No a nemůže to zůstati jenom při synech neboď Království boží je spravedlnost:
          Římanům 14
          17 Království zajisté Boží není pokrm a nápoj, ale spravedlnost a pokoj a radost v Duchu Svatém.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 3.7.16 08:09:59  
           

          Nový zákon o tom:

          Jan 10
          "Není ve vašem Zákoně napsáno: 'Já jsem řekl: Jste bohové'?
          35 Jestliže nazval bohy ty, k nimž přišlo Boží slovo (a Písmo nemůže být zrušeno),
          36 proč mně, kterého Otec posvětil a poslal na svět, říkáte: 'Rouháš se,' když jsem řekl: 'Jsem Boží Syn'?

          Marek 3
          35 Kdokoli totiž koná Boží vůli, ten je můj bratr a sestra a matka."

          Jan 15
          5 Já jsem vinný kmen a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; neboť beze mne nemůžete dělat nic.

          1. Korintským 12
          27 Vy jste tedy Kristovo tělo a jednotlivě jeho údy.

          Skutkové 17
          28 Jím totiž žijeme, hýbeme se a trváme, jak to řekli i někteří z vašich básníků: 'Vždyť jsme jeho potomstvo/rodina.'
          29 Když tedy jsme Boží potomstvo/rodina..

         • nikdoinic
          nikdoinic, 3.7.16 08:15:44  
           

          To je ta pitomost na světě že někdo kdysi dávno vyhlásil že Bůh je trojjedinný a asi všichni tomu zcela hloupě věří, což ale to vůbec není biblické učení, je to blud a žvást.
          Slovo trojjedinnost a nebo sousloví Trojjedinný Bůh se v Bibli vůbec nevyskytuje, někdo si to vymyslel a vehnal tím asi že všechny lidi v blud.

          Bůh je mnohost, Bůh je mnozí..

         • nikdoinic
          nikdoinic, 3.7.16 13:57:43  
           

          Jan 17
          21 aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli jedno v nás, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal.
          22 A já jsem jim dal slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno.
          23 Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonáni v jedno..

        • nikdoinic
         nikdoinic, 13.6.16 18:02:02  
          

         Když našeho tak našeho, tedy ne jeho.

         • arecuk
          arecuk, 13.6.16 20:24:48  
           

          Když něco stvořil k obrazu svému, je to stvořeno k obrazu jeho. Když někdo nakreslí SVŮJ obraz, tak je JEHO.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 14.6.16 05:36:55  
           

          Obraz Boha je muž a žena, zkus se s tím nějako smířit:-).

         • arecuk
          arecuk, 16.6.16 14:07:50  
           

          Ano, oba jsou k obrazu jeho.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 16.6.16 14:10:59  
           

          Není psáno že "k obrazu jeho".

          Genezis 1/26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují..27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

         • arecuk
          arecuk, 16.6.16 14:13:50  
           

          „I stvořil Bůh člověka k obrazu svému…“

          ON (bůh) ho stvořil k obrazu SVÉMU. Protože bůh je ON, člověk je stvořen k obrazu JEHO. Kdyby bůh byl ženská a stvořil člověka k obrazu svému, bude stvořen k obrazu JEJÍMU. Co je na tom divného?

         • nikdoinic
          nikdoinic, 16.6.16 14:26:54  
           

          Muž je stvořen k obrazu jeho, žena je stvožena k obrazu jejímu.

          Obraz Boha a podobenství Boha je také muž a žena tak jak je tomu i u člověka, člověk dostal obraz a podobenství Boha, muže a ženy.

         • arecuk
          arecuk, 16.6.16 14:32:37  
           

          Aha, už to chápu: takže ty jsi dcera své otce a já syn svého matky! Hurá!

         • nikdoinic
          nikdoinic, 16.6.16 14:34:48  
           

          Ne ty jsi po tatínkovi chlapeček a ja jsem po matce matkou.

         • arecuk
          arecuk, 16.6.16 14:52:41  
           

          Jenže ty jsi holčička taky po tatínkovi!

         • nikdoinic
          nikdoinic, 16.6.16 15:09:26  
           

          Nejsem ženou po tatínkovi.

         • arecuk
          arecuk, 16.6.16 15:47:25  
           

          Zda jsi žena, nebo muž závisí jen na tom, jestli máš chromozom X nebo Y po otci. Protože po matce máme všichni automaticky X.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 16.6.16 18:29:34  
           

          No a to je to tak podle obrazu a podle podobenství Boha, respektivě Bohů..

         • arecuk
          arecuk, 16.6.16 19:23:44  
           

          Takže nemusí ani bůh být trochu ženou, aby mohl mít dceru – když to u lidského otce jde a je to podle obrazu božího…

         • nikdoinic
          nikdoinic, 16.6.16 19:26:47  
           

          Obávám se ženy mají své ženství po matkách až k pramáti Evě a Eva byla stvořena podle jaké předlohy?
          Podle kterého obrazu a podobenství?

         • arecuk
          arecuk, 24.6.16 14:58:16  
           

          A jsou podle obrazu božího černovlásky nebo blondýny? Nebo je bůh černobílozrzavošedoholohlavý, aby se do jeho obrazu všichni vešli (když musí být ženomužem, aby se tam vešli ženy i muži)? A proč tedy nejsou všichni zcela stejní? To by přece byl nejspolehlivější způsob, jak zajistit, aby byli všichni podle téhož obrazu! Nebo že by nějaká ta modifikace nevadila? Tak proč vadí ausgerechnet zrovna ten rozdíl mezi mužem a ženou?

         • nikdoinic
          nikdoinic, 24.6.16 19:24:13  
           

          Nevadí, nevadí ale milovati mám:
          "Boha svého celým svým srdcem, celou svoji duší, celou svoji myslí, celou svoji silou i celou svoji mocí a bližní své tak jako sebe"
          ..a nebo milovati mám Boha svou celým svým srdcem, celou svoji duší, celou svoji myslí, celou svoji silou i celou svoji mocí a bližní své tak jako sebe?
          ..si myslím že ta druhá varianta je pro ženy pravdivá..

          To se okecat nedá protože:
          Galatským 5
          14 Vždyť celý Zákon se naplňuje v jednom slově, totiž v tomto: "Budeš milovat svého bližního jako sám sebe/jako samu sebe."

         • arecuk
          arecuk, 25.6.16 00:15:56  
           

          Opravdu je to tam i s tím lomítkem?

         • nikdoinic
          nikdoinic, 25.6.16 08:48:04  
           

          No není no, ale mělo-mohlo by být, ve dnešní době se tomu říká rovnoprávnost?
          V Kristu jsem si všichni jedno, ale to snad neznamená že ženy musejí mluvit jako mužové a nebo jo?
          Dneska se už uvádějí oba dva rody.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 25.6.16 08:52:13  
           

          Příklad:

          SPRÁVCE/SPRÁVKYNĚ PRO ŘÍZENÍ LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

          OBCHODNÍ ZÁSTUPCE/-KYNĚ - VÝCHODNÍ A SEVERNÍ ČECHY

          INŽENÝR/-KA KVALITY

          ŘIDIČ/-KA DODÁVKOVÉHO AUTOMOBILU

         • arecuk
          arecuk, 27.6.16 16:10:35  
           

          Žena snad mluví v ženském rodě o sobě, ne o otci…

         • nikdoinic
          nikdoinic, 27.6.16 16:27:55  
           

          Mojžíšovi se představil Bůh otců:
          Exodus 3
          Hospodin Bůh otců vašich ukázal mi se, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, a Bůh Jákobův,
          a poslal ho k synům.
          Bůh otců je Bůh synů..

          Milovati máme Boha svého celým svým srdcem, celou svoji duší, celou svoji myslí, celou svoji silou i celou svoji mocí a bližní své tak jako sebe.

          Takže přeložím-li si to do ženského rodu tak milovati mám Boha svou celým svým srdcem, celou svoji duší, celou svoji myslí, celou svoji silou i celou svoji mocí a bližní své tak jako sebe, to takto proto, protože:

          Galatským 5
          14 Vždyť celý Zákon se naplňuje v jednom slově, totiž v tomto: "Budeš milovat svého bližního jako sám sebe/jako samu sebe."

          Bůh se jmenuje JSEM, kteréžto jméno Boha žena když vysloví tak taky je, ale je matkou a nebo dcerou..

         • nikdoinic
          nikdoinic, 27.6.16 16:29:28  
           

          Jan 4
          24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě."

         • arecuk
          arecuk, 28.6.16 15:53:51  
           

          A proč by sis měla boha překládat do ženského rodu? Ženská jsi ty, on je ON.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 28.6.16 18:07:51  
           

          Žena je také učiněna/stvořena k obrazu Boha podle podobenství Boha, zrovna tak jako muž.
          Obraz Boha a podobenství Boha je muž a žena, tak jak je tomu i u člověka.

          Takto ti to řeknu, pro muže by bylo modloslužebnictví vyznávat Boha rodu ženského, ale pro ženu je to také modloslužebnictví vyznávat Boha rodu mužského, je to takto vždy ten nebo ta někdo oproti, ale milovati máme Boha svého celým svým.. a bližní své tak jako sebe, na tom stojí Zákon celý i proroci, tedy milovati mám Boha svou celým svým.. a bližní své tak jako sebe.

          Zjednodušeně je to takto:

          Galatským 5
          14 Vždyť celý Zákon se naplňuje v jednom slově, totiž v tomto: "Budeš milovat svého bližního jako sám sebe/jako samu sebe."(NBK)

          14 Nebo všecken Zákon v jednom slovu se zavírá, totiž v tom: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého/jako sebe samou.(Kr.př)

  • nikdoinic
   nikdoinic, 10.6.16 19:26:22  
    

   A co myslíš tou personifikací?

   • 31.1.Marika
    31.1.Marika, 11.6.16 05:37:58  
     

    zosobňování...děláme z boha člověka a on člověkem není

    • nikdoinic
     nikdoinic, 11.6.16 06:50:34  
      

     Člověk muž a žena je obraz a podobenství Boha, s tím nic nenaděláme a Kristovo tělo jsou mnozí..

     1.Korintským 12
     14 Nebo tělo není jeden úd, ale mnozí(mnoho)..
     27 Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.

     • 31.1.Marika
      31.1.Marika, 4.7.16 08:27:50  
       

      no jo...bible...víš jak to s ní mám...nevěřím všemu, co tam je

      • nikdoinic
       nikdoinic, 4.7.16 10:29:15  
        

       To ja zase všemu:-).

    • rose66
     rose66, 7.8.17 19:36:34  
      

     presne!
     duchovni bytosti nemaji pohlavi, nemnozi se jako lide, kazdy byl stvoren separe!