Bůh je i rodu ženského

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
nikdoinic (2018-04-19 20:09:28)
Bůh je i rodu ženského
Založeno: 20. 2. 2016 | Příspěvků: 250 | Členů: 1
Správci: nikdoinic (hlavní)

Genezis 1/26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují..27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • rose66
  rose66, 7.2.18 10:45:26  
   

  rod je problem pozemskeho byti, Bohu to muze byt ukradeno

  • nikdoinic
   nikdoinic, 7.2.18 10:47:06  
    

   Ale omezovat Boha jenom na rod mužský, to jaksi nelze:-).

 • Alena.Kopfova
  Alena.Kopfova, 31.1.18 23:52:45  
   

  Bůh je nekonečná bytost. Tečka! Nekonečno je pro člověka, respektive každou konečnou bytost, nepochopitelné. Tvrdit, že Bůh je cokoli, je absurdní. Jediné co se dá říci o Bohu je, že je nekonečný, nepochopitelný a neuchopitelný.
  Tvrdit, že "Bůh je i rodu ženského" je rouhání. Možná je, možná není. Je to Bůh či Bohyně, může být cokoli a kdokoli. Snažit se ho/ji za zaškatulkovat, je rouhání.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 1.2.18 02:25:39  
    

   Je to nezvyklé, neb se doposuď škatulkovalo jenom do rodu mužského ale rouhání to není neb Bůh je přeci nekonečná bytost a nekonečno není jenom rod mužský..:-).
   Dávat Bohu jenom rod mužský je omezování Boha?
   Bůh se ke své mateřskosti zná:
   Matouš 23
   37 ..Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste.
   Izaiáš 66
   13 Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu, a tak v Jeruzalémě potěšováni budete.

 • rose66
  rose66, 10.1.18 11:32:52  
   

  Z Bible se dozvídáme, že andělé byli stvořeni mnohem dříve než lidé. Když Jehova vytvořil naši planetu, která měla být zalidněna mnohem později, andělé — poeticky popisovaní jako jitřní hvězdy — ,spolu radostně provolávali a začali pochvalně křičet‘. (Job 38:4–7) Existovali tedy již celé věky před tím, než se na zemi objevil člověk.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 10.1.18 15:28:13  
    

   No ale tak ten Tvůj Jehova je taky i rodu ženského, že jo.

   • rose66
    rose66, 2.4.18 10:40:45  
     

    ten Jehova je I Tvuj, zacatek modlitby otcenas "Posvetve jmeno". Myslis ze JK neumel hebrejsky a nevidel v Bibli JHVH?

    • nikdoinic
     nikdoinic, 15.4.18 10:47:07  
      

     To právě že viděl dobře, nebylo tam napsáno Jehova ale je tam JHVH, Jehova je podvod všech dob, to snad i slepej vidí že tomu tvaru Jehova chybí poslední hláska H z původního JHVH..od Slova božího se odejímat nic nemá a ne ještě i z JHVH!!!

  • Antony52
   Antony52, 20.1.18 09:46:56  
    

   Četl jsem celou Bibli, ale o stvoření andělů jsem se tam nic nedočetl.

   http://www.biblenet.cz/b/Job/38

   • rose66
    rose66, 2.4.18 10:42:13  
     

    vrat se ke knize Job
    V otázce, kterou položil patriarchovi Jobovi, označil tyto andělské tvory za své syny. Zeptal se ho: „Kdes byl, když jsem zakládal zemi? Pověz mi, máš-li porozumění. . . . Kdo položil její úhelný kámen, když spolu radostně provolávaly jitřní hvězdy a všichni Boží synové začali pochvalně křičet?“ (Job 38:4, 6, 7) Je tedy zřejmé, že andělé byli stvořeni Bohem a existovali dávno před tím, než byli vytvořeni lidé.

 • rose66
  rose66, 30.12.17 10:30:08  
   

  prave rod nema, kvuli nasemu pochopeni pouziva rod muzsky, ale organy nepotrebuje

  • nikdoinic
   nikdoinic, 30.12.17 10:38:03  
    

   Jo rod mužský no, ony totiž ženy donedávna neuměli číst ani psát a tak se psalo jenom v rodě mužském, tím je to, ale si myslím že ve skutečnosti milovati mám Hospodinku Boha svou celým svým srdcem, celou svoji duší, celou svoji myslí i celou svoji silou a bližní své tak jako sebe, to že je Pánova vůle neb nésti si máme svůj kříž.

   • nikdoinic
    nikdoinic, 30.12.17 10:41:08  
     

    Galatským 5
    14 Vždyť celý Zákon se naplňuje v jednom slově, totiž v tomto: "Budeš milovat svého bližního jako sám sebe."
    (jako samu sebe)

 • nikdoinic
  nikdoinic, 12.12.17 06:39:43  
   

  Koloským 2 (ČEP)
  9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
  10 v něm jste i vy dosáhli plnosti.

 • nikdoinic
  nikdoinic, 10.12.17 07:57:57  
   

  Aramejský otčenáš:
  Ty, jenž zrozuješ! Otče - Matko Kosmu,
  soustřeď v nás své Světlo - ať je k užitku.
  Svou vládu jednoty stvoř teď.
  Tvá jediná touha pak s naší působí,
  jak ve všem Světle, tak i ve všech formách.
  Dopřej nám náš denní chléb i vhled - tolik,
  kolik potřebujeme každý den.
  Uvolni lana chyb, která nás svazují,
  jakož i my pouštíme z rukou vlákna, jimiž držíme viny ostatních.
  Nedej, aby nás oklamal povrch věcí,
  ale osvoboď nás od toho, co nás zdržuje.
  Z Tebe se rodí vůle vševládnoucí, život a síla k činu,
  píseň, která vše odívá do krásy
  a obnovuje se od věků do věků.
  Vpravdě - síla těchto výroků nechť je půdou,
  ze které vyrůstají všechny mé činy..

 • rose66
  rose66, 6.10.17 11:14:49  
   

  Buh nema pohlavi a proto nema rod a proto je toto forum uplne bezpredmetne

  • nikdoinic
   nikdoinic, 6.10.17 13:44:58  
    

   Jak je jednou Otcem, Synem tak je rodu mužského a je otázkou jestli je i rodu ženského, ja by jsem řekla že jo:
   Jan 17
   19 A já posvěcuji sám sebe za ně, aby i oni byli posvěceni pravdou."
   20 "Neprosím však jen za tyto, ale i za ty, kteří ve mne uvěří skrze jejich slovo,
   21 aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli jedno v nás, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal.
   22 A já jsem jim dal slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno.
   23 Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonáni v jedno a aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mě.

  • Kamilka
   Kamilka, 30.10.17 05:53:02  
    

   Se mi velmi líbí jak někteří vědí úplně všechno o Bohu. :1:

   • rose66
    rose66, 3.11.17 10:36:07  
     

    spise prazdne tlachy, asi jde o feministku, ktera nechape, ze buh se v bible predstavuje v muzskem rode a I kdyz jde o p.r.d. tak se tady hadaj!

    • Kamilka
     Kamilka, 8.11.17 15:16:26  
      

     No já neměla na mysli zrovna nikdoinic. :13:

    • nikdoinic
     nikdoinic, 11.11.17 17:55:54  
      

     Bůh otců a synů je v Bibli představen v mužském rodě, ale mi ženy, dcery a matky jak jsme na tom?
     Máme také Boha svou když bližní své milovati máme tak jako sebe?

     • rose66
      rose66, 25.12.17 11:17:03  
       

      rod je spojen s fyzickou existence, neplette ho do nebe

      • nikdoinic
       nikdoinic, 25.12.17 11:22:43  
        

       Příjď království tvé, buď vůle tvá jak v nebi tak i na zemi..chléb vezdejší dej nám dnes..:-)..

    • nikdoinic
     nikdoinic, 11.11.17 17:57:49  
      

     Nejsem feministka, vyznávám Boha otců a synů ale v životní praxi jak je to?
     Je i Hospodinka když je Hospodin?

    • nikdoinic
     nikdoinic, 11.11.17 18:34:50  
      

     Co když:
     Následovat Ježíše Krista ženě v praktickém životě je milovati Hospodinku Boha svou a bližní své tak jako sebe?

     Máme si přeci nésti svůj kříž.

     • rose66
      rose66, 25.12.17 11:14:39  
       

      pokud jde o hospodskou, tak ji rikej vycepni!

      • nikdoinic
       nikdoinic, 25.12.17 11:23:25  
        

       Nečepuji pivo:-(!! :15:

   • rose66
    rose66, 3.12.17 11:28:31  
     

    fsechno vi 0 lidi

 • nikdoinic
  nikdoinic, 4.10.17 11:23:28  
   

  https://www.bible.com/cs/bible/15/MAT.22.36-40.b21
  Následovat Ježíše Krista ženě v praktickém životě je milovati Hospodinku Boha svou a bližní své tak jako sebe:
  Marek 8
  34 Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: „Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.
  35 Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej.
  36 Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život?
  37 Zač by mohl člověk získat zpět svůj život?
  NBK:
  33 Ježíš se ale obrátil, podíval se na své učedníky a pokáral Petra slovy: "Odejdi ode mě, satane! Nemyslíš na Boží věci, ale na lidské."
  34 Potom svolal zástup se svými učedníky a řekl jim: "Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne.
  35 Kdokoli by si totiž chtěl zachránit duši, ztratí ji, ale kdokoli ztratí svou duši pro mne a pro evangelium, ten ji zachrání.
  36 Vždyť co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale uškodil své duši?
  37 A co dá člověk na oplátku za svou duši?

  • nikdoinic
   nikdoinic, 4.10.17 11:35:08  
    

   1.Korintským 3
   16 Cožpak nevíte, že jste Boží chrám a že Boží Duch přebývá ve vás?
   17 Jestliže někdo ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 5.10.17 10:50:12  
    

   To se asi že nic zlého ni špatného nestane když budu Bohu říkat, Bože má, že jo.

   • nikdoinic
    nikdoinic, 5.10.17 10:55:17  
     

    Jeremiáš 31
    31 Aj, dnové jdou, dí Hospodin, v nichž učiním s domem Izraelským a s domem Judským smlouvu novou.
    32 Ne takovou smlouvu, jakouž jsem učinil s otci jejich v ten den, v kterýž jsem je ujal za ruku jejich, abych je vyvedl z země Egyptské. Kteroužto smlouvu mou oni zrušili, a já abych zůstati měl manželem jejich? dí Hospodin.
    33 Ale tatoť jest smlouva, kterouž učiním s domem Izraelským po těchto dnech, dí Hospodin: Dám zákon svůj do vnitřnosti jejich, a na srdci jejich napíši jej; i budu Bohem jejich, a oni budou mým lidem.

 • nikdoinic
  nikdoinic, 29.9.17 09:41:47  
   

  . Déšť začíná jednou kapkou,“
  https://www.lidovky.cz/dest-zacina-jednou-kapkou-saudky-se-raduji-z-povoleni-ridit-a-volaji-po-zmenach-191-/zpravy-svet.aspx?c=A170928_161604_ln_zahranici_teh#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ln_lidovky&utm_content=main
  Kampaň za možnost řídit pro saudské ženy trvala řadu let.

 • rose66
  rose66, 16.9.17 18:50:36  
   

  Bibličtí pisatelé používali při popisu Boha mužský rod proto, že správně chápali úlohu muže.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 16.9.17 19:03:40  
    

   A tak to teť mi ženy musíme mluvit, číst a psát i přemýšlet v rodě mužském navždycky?

   • rose66
    rose66, 23.9.17 12:23:08  
     

    to je nepochopeni, Buh ma rad i zeny, vzdyt je stvoril, ale muz je podle Bible hlavou rodiny a kdyby Jezis prisel jako zena, v 1. stoleti by ho uz vubec nikdo neposlouchal, ale zen si vazil a jim se ukazal jako prvnim po vzkriseni

    • nikdoinic
     nikdoinic, 24.9.17 05:22:37  
      

     Nejde o to že "Buh ma rad i zeny", kdo by je taky rád neměl že:-), ale tak najdou se i tací:-(, ale jde o to že milovati máme Boha svého/svou celým svým... a bližní své tak jako sebe.

     • rose66
      rose66, 3.11.17 10:37:26  
       

      Buh si proste v bible zvolil muzsky rod a vystupuje jako Otec a tecka, vsechno nad to je zbytecne hekani a mlaceni slamy!

      • nikdoinic
       nikdoinic, 3.12.17 11:40:17  
        

       Čti pozorněji:
       Izaiáš 66
       8 Kdo slýchal co takového? Kdo vídal co podobného? Zdaliž může způsobeno býti, aby země zplodila lid dne jednoho? Zdaliž zplozen bývá národ pojednou? Ale Sion jen počal pracovati ku porodu, a porodil syny své.
       9 Což bych já, kterýž otvírám život matky, neplodil? praví Hospodin. Což bych já, kterýž činím to, aby rodily, zavřín byl? praví Bůh tvůj.
       10 Veselte se s Jeruzalémem, a plésejte v něm všickni, kteříž jej milujete. Radujte se s ním velice, kteříž jste koli kvílili nad ním,
       11 Proto že ssáti budete, a sytiti se z prs potěšení jeho, ssáti budete, a rozkoš míti v blesku slávy jeho.
       12 Nebo takto praví Hospodin: Aj, já obrátím na něj jako řeku pokoj, a jako potok rozvodnilý slávu národů. I budete ssáti, na rukou pěstováni a na klíně rozkošně chováni budete.
       13 Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu, a tak v Jeruzalémě potěšováni budete.
       14 Uzříte zajisté, a radovati se bude srdce vaše, a kosti vaše jako bylinka zkvetnou. I seznána bude ruka Hospodinova při služebnících jeho, a prchlivost proti nepřátelům jeho.

 • rose66
  rose66, 18.8.17 10:06:51  
   

  tady to mas o slove otec cele

  Lemma: aba
  Form: Hwba
  Dict No: 0002
  Gloss: "Our Father"
  Morphology Tag: %ncmse+S1-p
  Part of Speech: Noun
  Suffix/Contraction: Suffix
  Suffix Parsing: 1st person,plural
  Parsing: masculine,singular,emphatic
  Pronunciation (Western): ava
  Pronunciation (Eastern): av-va
  Strong's (Hebrew): H1
  Strong's (Greek): G3

  Meanings:
  (1) father, parent(s)
  (2) forefather, ancestor
  (3) originator, founder

  Idiom: + Vyr = patriarch, lit. head of the fathers
  Notes: God is referred to as a spiritual Father; takes w before suffixes in sing.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 18.8.17 11:02:19  
    

   Bůh se ke své mateřskosti zná:
   Izaiáš 66
   13 Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu, a tak v Jeruzalémě potěšováni budete.

   I za slepici - kvočnu se vyhlašuje:
   Lukáš 13/34
   Matouš 23/37

   • rose66
    rose66, 25.8.17 17:50:48  
     

    to se muzu I ja a nedokazuje to ze jsem zenska, tam Buh mluvi o vlastnosti, pokud to nechapes

    • nikdoinic
     nikdoinic, 25.8.17 18:21:34  
      

     Mluví o obrazu a o podobenství, o vlastnostech ani ťuk:-).

   • rose66
    rose66, 28.8.17 12:13:29  
     

    je to snad dukaz ze Buh je kvocna?

    • nikdoinic
     nikdoinic, 30.8.17 05:57:57  
      

     Je i matkou:

     Genezis 1/26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují..27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

     • rose66
      rose66, 1.9.17 10:53:15  
       

      vezmi vsechna podobenstvi doslova a nakresli Boha, dobracku
      rika to kvuli nam, nebot duchovni bytosti si nemuzeme predstavit, tak pouziva pozemske pojmy.
      Podle tve logiky ma Buh i zadek

      • nikdoinic
       nikdoinic, 1.9.17 11:08:39  
        

       Kristus přišel v těle.
       "kdo vidí mne, vidí Otce"

       Na čem by jiném seděl?

       • rose66
        rose66, 16.9.17 12:29:59  
         

        proc neprisel jako zenska?

        • nikdoinic
         nikdoinic, 16.9.17 13:07:30  
          

         Aby se mohl oženit:-).

        • rose66
         rose66, 16.9.17 18:48:05  
          

         a co kdyby byl jeziska a chtela se vdavat? Tva logika je scestna, sorry

         • nikdoinic
          nikdoinic, 16.9.17 18:54:09  
           

          Jak zcestné, vždyť přeci je psáno:
          Zjevení 19
          7 Radujme se, a veselme se, a chválu vzdejme jemu. Neboť jest přišla svadba Beránkova, a manželka jeho připravila se.
          8 A dáno jest jí, aby se oblékla v kment čistý a stkvoucí, a ten kment jsouť ospravedlňování svatých.
          9 I řekl mi: Piš: Blahoslavení, kteříž jsou k večeři svadby Beránkovy povoláni. A řekl mi: Tatoť slova Boží jsou pravá.

         • rose66
          rose66, 23.9.17 12:23:54  
           

          kdo je podle Tebe ta manzelka?

         • nikdoinic
          nikdoinic, 24.9.17 05:38:33  
           

          I budou jedno tělo.

         • rose66
          rose66, 4.10.17 19:52:24  
           

          neodpovidas na otazku

         • nikdoinic
          nikdoinic, 5.10.17 07:04:57  
           

          Kristovo tělo jsou nnozí..
          1.Korintským 12/14

          27 Vy jste tedy Kristovo tělo a jednotlivě jeho údy.

         • rose66
          rose66, 7.2.18 10:48:48  
           

          Jedním z největších problémů, které postihují společnost v řadě zemí, jsou rasové předsudky. Naproti tomu apoštol Petr řekl: „Uvědomuji [si], že Bůh není stranický, ale v každém národu je mu přijatelný ten, kdo se ho bojí a působí spravedlnost.“ A Pavel napsal: „Není Žid ani Řek, není otrok ani svobodný, není muž ani žena, neboť všichni jste jedna osoba ve spojení s Kristem Ježíšem.“ (Skutky 10:34, 35; Galaťanům 3:28)

         • nikdoinic
          nikdoinic, 8.2.18 18:39:57  
           

          Ale přesto zůstáváme tím čím jsme:-).

         • rose66
          rose66, 14.4.18 08:51:21  
           

          mas problem,
          nejsi schopna pochopit, jaky rod si Buh zvolil a tim ho nemuzes akceptovat, nebot ses rozhodla proti Bohu brojit!
          Co te hnete, jak se Buh vyjadruje? Proc s nim bojujes?
          Proc JK zacal otcenas slovem Otce?

         • nikdoinic
          nikdoinic, 19.4.18 19:17:23  
           

          Vůbec proti Bohu nezbrojím jenom s ním souzním, jako je Otcem tak i matkou je, neb co Bůh spojil, člověče nerozlučuj, a tak neodlučuji, jsme jedním tělem muži i ženy obrazem a podobenství po Bohu.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 19.4.18 19:18:47  
           

          Omezenost a hloupá tupost je myslet na Boha jenom jako na muže.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 19.4.18 19:20:49  
           

          Bůh, to přeci není jenom jakási modla v podobě muže:-).

         • nikdoinic
          nikdoinic, 19.4.18 19:26:34  
           

          Bůh sám chce být i matkou..(Izaiáš 66/10-13), ba i slepicí - kvočnou se nazývá..(Lukáš 13/34, Matouš 23/37), což v plné úctě i s láskou respektuji:-).