Obraz a podobenství Boha

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
nikdoinic (2018-10-17 12:58:47)poko (2018-10-02 14:38:20)
Obraz a podobenství Boha
Založeno: 26. 1. 2016 | Příspěvků: 613 | Členů: 2
Správci: nikdoinic (hlavní)

Obraz Boha a podobenství Boha je člověk, muž a žena.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • rose66
  rose66, 11.10.18 10:56:52  
   

  Podle George Buchanana, emeritního profesora Wesleyova teologického semináře ve Washingtonu ve Spojených státech, můžeme na tuto otázku odpovědět kladně. Profesor Buchanan vysvětluje: „Ve starověku rodiče často dávali svým dětem jména podle svých božstev. To znamená, že vyslovovali jména svých dětí stejně jako jméno příslušného božstva. Do jmen lidí byl začleněn i tetragrammaton a vždy se používala prostřední samohláska.“

  • nikdoinic
   nikdoinic, 11.10.18 11:09:19  
    

   Do češtiny je velice dobře i vhodně JHVH přeloženo na JSEM, nevím proč se s tím stále nemůžeš smířit.

   • rose66
    rose66, 11.10.18 11:18:25  
     

    kup si hebrejaky slovnik
    Učenci nedospěli k úplné shodě v tom, co Boží jméno Jehova znamená. Po intenzivním studiu této problematiky jsou však mnozí toho názoru, že toto jméno je tvarem hebrejského slovesa ha·wahʹ (stát se) a že znamená „Působí, že se stane“.

    • nikdoinic
     nikdoinic, 15.10.18 11:01:56  
      

     "Jehova", to je amputovaná skomolenina z JHVH.

    • nikdoinic
     nikdoinic, 15.10.18 11:03:01  
      

     Nic si kupovat nebudu, moc výborní překladatelé přeložili JHVH na JSEM.

     • rose66
      rose66, 17.10.18 10:28:45  
       

      spise ukazali svoji neznalost hebrejstiny

      • nikdoinic
       nikdoinic, 17.10.18 12:53:21  
        

       Když nechápeš význam JSEM tak to potom je neznalost tvoje.

 • rose66
  rose66, 11.10.18 10:55:35  
   

  Dvouslabičná výslovnost tetragrammatonu jako „Jahve“ by nedovolovala, aby samohláska o tvořila součást Božího jména. Avšak v desítkách biblických jmen, která obsahují Boží jméno, se tato hláska uprostřed objevuje, a to jak v původních, tak i ve zkrácených formách, například Jehonatan a Jonatan. Proto profesor Buchanan o Božím jménu říká: „Samohláska ú nebo ó není v žádném případě vynechána. Někdy bylo toto slovo zkráceno jako ‚Ja‘, ale nikdy jako ‚Ja-ve‘. . . . Když se tetragrammaton vyslovoval jednoslabičně, bylo to ‚Jah‘ nebo ‚Jo‘. Když se vyslovoval ve třech slabikách, mohlo to být ‚Jahova‘ nebo ‚Jahúva‘. Pokud by byl někdy zkrácen do dvou slabik, bylo by to ‚Jaho‘.“ (Biblical Archaeology Review)

  • nikdoinic
   nikdoinic, 11.10.18 11:02:37  
    

   „Jahve“ je spatlanina všech spatlanin, mi to sem porád nedávej, to nemůžeš odejímat z JHVH celou souhlásku H.
   Ze slova božího se nemá nic odejímat a ne ještě ze jména, to takto nejde Rosi.

 • nikdoinic
  nikdoinic, 5.10.18 17:17:28  
   

  Jméno Boha živých JSEM je uvědomění si přítomnosti?

  • nikdoinic
   nikdoinic, 5.10.18 17:26:11  
    

   Desatero se začíná slovy: Ja jsem..

   • nikdoinic
    nikdoinic, 5.10.18 17:26:58  
     

    ..a nebudeš mít jiných bohů okrem mně...

    • nikdoinic
     nikdoinic, 5.10.18 17:27:30  
      

     ..a potom dál je co se má a nemá..

     • nikdoinic
      nikdoinic, 5.10.18 17:29:45  
       

      ..jakýsi morální kodex pro: JA jsem.

 • rose66
  rose66, 3.10.18 11:30:02  
   

  V roce 1543 Luther s příznačnou otevřeností napsal: „Když dnes [Židé] tvrdí, že jméno Jehova je nevyslovitelné, nevědí, o čem mluví. . . Když může být jméno psáno perem a inkoustem, proč by nemohlo být vyslovováno, což je mnohem lepší než napsat je perem a inkoustem? Proč také neříkají, že se nedá napsat, přečíst či pochopit? Celkově zváženo, je v tom cosi falešného.“

  • nikdoinic
   nikdoinic, 3.10.18 16:18:11  
    

   Jméno "Jehova" je jenom skomolenina z JHVH, do češtiny je to přeloženo na JSEM.

   Exodus 3
   13 I řekl Mojžíš Bohu: Aj, já půjdu k synům Izraelským a dím jim: Bůh otců vašich poslal mne k vám. Řeknou-li mi: Které jest jméno jeho? co jim odpovím?
   14 I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝŽ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM poslal mne k vám.
   http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=1&k=3&v=

 • rose66
  rose66, 3.10.18 11:27:42  
   

  Zajímavý je případ překladu, od J. B. Rotherhama. Používal ve svém překladu Boží jméno, ale dával přednost tvaru Yahweh. Ve svém pozdějším díle Studies in the Psalms (Studie žalmů), vydaném roku 1911, se však vrací ke tvaru Jehovah. Proč? Vysvětluje: „JEHOVAH — použití tohoto anglického tvaru pamětního jména (Exodus 3:18) v současném překladu Žalmů nevychází z nějakých pochybností vůči správnější výslovnosti, kterou je Yahwéh, ale pouze z praktického osobního zjištění, že je záhodno zůstat v této záležitosti ve styku s uchem a okem veřejnosti, kdy základním záměrem je snadné rozpoznání Božího jména.“

  • nikdoinic
   nikdoinic, 3.10.18 16:19:04  
    

   Do češtiny je JHVH přeloženo na: JSEM.

   Exodus 3
   13 I řekl Mojžíš Bohu: Aj, já půjdu k synům Izraelským a dím jim: Bůh otců vašich poslal mne k vám. Řeknou-li mi: Které jest jméno jeho? co jim odpovím?
   14 I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝŽ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM poslal mne k vám.
   http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=1&k=3&v=

 • Alena.Kopfova
  Alena.Kopfova, 23.8.18 00:25:41  
   

  "Obraz Boha a podobenství Boha je člověk, muž a žena."

  To může tvrdit jen opravdu hodně namyšlený člověk.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 23.8.18 14:33:43  
    

   No a jak jinak mám rozumět těmto veršům?
   Genezis 1
   26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi.
   27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

   • nikdoinic
    nikdoinic, 23.8.18 14:38:00  
     

    Bůh stvořil svůj obraz a svoje podobenství, člověka, muže a ženu.

    Ty tomu Alena.Kopfova rozumíš nějako jinak?

    Člověk, muž a žena je obraz a podobenství Boha, to je v těch verších 26-27 z knihy Genezis 1.
    http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=0&k=1&v=0

    A v Novém zákoně je napsáno že jsme údmi Kristova těla:
    http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=45&k=12&v=

    • Alena.Kopfova
     Alena.Kopfova, 16.9.18 21:22:56  
      

     Rozumím tomu tak, že to napsal opravdu hodně namyšlený člověk.

     • nikdoinic
      nikdoinic, 16.9.18 21:29:33  
       

      To asi že ne.

      • Alena.Kopfova
       Alena.Kopfova, 16.9.18 21:35:53  
        

       Proč ne?

       • nikdoinic
        nikdoinic, 16.9.18 22:05:27  
         

        Je to svědectví o tom co řekl Bůh.

        • Alena.Kopfova
         Alena.Kopfova, 16.9.18 22:08:33  
          

         Proč věříte, že je to svědectví o tom co řekl Bůh? Pravděpodobnější je přeci to, že si to někdo vymyslel.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 16.9.18 22:13:11  
           

          Jan 8
          31 Ježíš tedy řekl těm Židům, kteří mu uvěřili: "Jestliže zůstanete v mém slově, jste opravdu mými učedníky.
          32 A poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí."

         • Alena.Kopfova
          Alena.Kopfova, 16.9.18 22:21:42  
           

          Jen citát z nějaké náboženské knihy. Co mi to má říci?

         • nikdoinic
          nikdoinic, 17.9.18 03:12:27  
           

          To je evangelium.

         • Alena.Kopfova
          Alena.Kopfova, 18.9.18 20:54:15  
           

          Evangelium je kniha jako každá jiná. Napsal ji člověk a se skutečným Bohem nemá nic společného.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 18.9.18 20:54:25  
           

          Ježíš Kristus měl 12 učedníků, jsou to zprávy od několika z nich.

         • Alena.Kopfova
          Alena.Kopfova, 18.9.18 22:13:18  
           

          Ježíš Kristus je čistě literární postava. První Evangelium bylo sepsáno v druhém století n.l. v Řecku a řecky. Příběh Krista je složen ze starých bájích o synech Diových Perseovi a Heraklovi a také z báje o Prométheovi. Učení Kristovo je pak odvozeno ze starořecké stoické filozofie. To celé je pak naroubováno na židovskou mytologii.
          Z literárního hlediska je to působivé, ale odvozovat od toho svou víru je stejně absurdní, jako odvozovat svou víru od učení Jediů z Hvězdných válek.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 19.9.18 03:08:19  
           

          To jsi jenom evangeliá asi ještě nečetla:-).

         • Alena.Kopfova
          Alena.Kopfova, 19.9.18 03:58:05  
           

          Vyrostla jsem v katolické rodině. Nový Zákon jsem četla mnohokrát.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 19.9.18 14:41:46  
           

          To že je někdo s katolické rodiny ještě neznamená že zná a nebo četl a dokonce mockrát Novej Zákon.

   • poko
    poko, 30.8.18 21:21:48  
     

    To platilo před selhanim člověka je to uvedeno dřiv než selhaní

    • nikdoinic
     nikdoinic, 31.8.18 07:15:15  
      

     No jo ale, byli vyhnáni z ráje jsouc jako jeden z nich a aby nevzali ještě i ze stromu života ale ve Zjevení 22 se píše že blahoslavení co dodrřují přikázání neb získají přístup ke stromu života.

   • poko
    poko, 30.8.18 21:24:49  
     

    Udy Kristova tela jsou lidi znovuzrozeni z Božího Ducha to se neznovuzrozenych netyka

   • Alena.Kopfova
    Alena.Kopfova, 16.9.18 21:20:55  
     

    Myslím , že těmto veršům máte rozumět tak, že je napsal hodně namyšlený člověk.

    • nikdoinic
     nikdoinic, 16.9.18 21:28:42  
      

     Mně to tak nepřijde být..

     • Alena.Kopfova
      Alena.Kopfova, 16.9.18 21:36:41  
       

      Mě jo.

      • nikdoinic
       nikdoinic, 16.9.18 22:04:47  
        

       To někdo jenom zaznamenal co řekl Bůh a proti Slovu Boha se raději nevzpěčuji:-).

       • Alena.Kopfova
        Alena.Kopfova, 16.9.18 22:06:55  
         

        Proč věříte tomu, že to někdo zaznamenal boží slova? Pravděpodobnější je přeci to, že si to někdo vymyslel.

        • nikdoinic
         nikdoinic, 16.9.18 22:15:06  
          

         „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek“ (Jan 14,23).

         • Alena.Kopfova
          Alena.Kopfova, 16.9.18 22:22:19  
           

          Jen citát z nějaké náboženské knihy. Co mi to má říci?

         • nikdoinic
          nikdoinic, 17.9.18 03:12:05  
           

          Je to evangelium.

         • Alena.Kopfova
          Alena.Kopfova, 18.9.18 20:53:48  
           

          Evangelium je kniha jako každá jiná. Napsal ji člověk a se skutečným Bohem nemá nic společného.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 18.9.18 20:54:46  
           

          Ježíš Kristus měl 12 učedníků, jsou to zprávy od několika z nich.

         • Alena.Kopfova
          Alena.Kopfova, 18.9.18 22:14:19  
           

          Ježíš Kristus je čistě literární postava. První Evangelium bylo sepsáno v druhém století n.l. v Řecku a řecky. Příběh Krista je složen ze starých bájích o synech Diových Perseovi a Heraklovi a také z báje o Prométheovi. Učení Kristovo je pak odvozeno ze starořecké stoické filozofie. To celé je pak naroubováno na židovskou mytologii.
          Z literárního hlediska je to působivé, ale odvozovat od toho svou víru je stejně absurdní, jako odvozovat svou víru od učení Jediů z Hvězdných válek.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 19.9.18 03:08:52  
           

          To jsi evangeliá asi ještě jenom nečetla:-).

         • Alena.Kopfova
          Alena.Kopfova, 19.9.18 03:59:55  
           

          Kdybych je nečetla, jak bych přišla na to, že jsou nemírně podobná starořecké mytologii a filozofii.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 19.9.18 14:38:51  
           

          Tos to mohla jenom někde zaslechlenout a zalíbilo se Ti to a tak to opakuješ.

  • poko
   poko, 25.8.18 01:07:28  
    

   To platilo před pádem člověka než selhal že byl k obrazu Boha po pádu už to dávno není podle toho co lidé vyvádí. Informace o člověku k obrazů Boha je před pádem ne až po pádu

   • nikdoinic
    nikdoinic, 26.8.18 12:01:24  
     

    Rekapitulace:

    Genezis 1
    26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují..
    27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

    Genezis 2
    7 I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země, a vdechl v chřípě jeho dchnutí života, i byl člověk v duši živou.
    8 Štípil pak byl Hospodin Bůh ráj v Eden na východ, a postavil tam člověka, jehož byl učinil.
    9 A vyvedl Hospodin Bůh z země všeliký strom na pohledění libý, a ovoce k jídlu chutné; též strom života u prostřed ráje, i strom vědění dobrého a zlého.
    16 I zapověděl Hospodin Bůh člověku, řka: Z každého stromu rajského svobodně jísti budeš;
    17 Ale z stromu vědění dobrého a zlého nikoli nejez; nebo v který bys koli den z něho jedl, smrtí umřeš.

    Genezis 3
    1 Had pak byl nejchytřejší ze všech živočichů polních, kteréž byl učinil Hospodin Bůh. A ten řekl ženě: Tak-liž jest, že vám Bůh řekl: Nebudete jísti z každého stromu rajského?
    2 I řekla žena hadu: Ovoce stromů rajských jíme;
    3 Ale o ovoci stromu, kterýž jest u prostřed ráje, řekl Bůh: Nebudete ho jísti, aniž se ho dotknete, abyste nezemřeli.
    4 I řekl had ženě: Nikoli nezemřete smrtí!
    5 Ale ví Bůh, že v kterýkoli den z něho jísti budete, otevrou se oči vaše; a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé.
    6 Viduci tedy žena, že dobrý jest strom k jídlu i příjemný očima, a k nabytí rozumnosti strom žádostivý, vzala z ovoce jeho a jedla; dala také i muži svému s sebou, a on jedl.
    7 Tedy otevříny jsou oči obou dvou, a poznali, že jsou nazí; i navázali lístí fíkového a nadělali sobě věníků.
    8 A v tom uslyšeli hlas Hospodina Boha chodícího po ráji k větru dennímu; i skryl se Adam a žena jeho před tváří Hospodina Boha, u prostřed stromoví rajského.
    9 I povolal Hospodin Bůh Adama, a řekl jemu: Kdež jsi?
    10 Kterýžto řekl: Hlas tvůj slyšel jsem v ráji a bál jsem se, že jsem nahý; protož skryl jsem se.
    11 I řekl Bůh: Kdožť oznámil, že jsi nahý? Nejedl-lis ale z toho stromu, z něhožť jsem jísti zapověděl?
    12 I řekl Adam: Žena, kterouž jsi mi dal, aby byla se mnou, ona mi dala z stromu toho, a jedl jsem.
    13 I řekl Hospodin Bůh ženě: Což jsi to učinila? I řekla žena: Had mne podvedl, i jedla jsem.
    14 Tedy řekl Hospodin Bůh hadu: Že jsi to učinil, zlořečený budeš nade všecka hovada a nade všecky živočichy polní; po břiše svém plaziti se budeš, a prach
    21 I zdělal Hospodin Bůh Adamovi a ženě jeho oděv kožený, a přioděl je.
    22 Tedy řekl Hospodin Bůh: Aj, člověk učiněn jest jako jeden z nás, věda dobré i zlé; pročež nyní, aby nevztáhl ruky své, a nevzal také z stromu života, a jedl by, i byl by živ na věky, vyžeňme jej.
    23 I vypustil jej Hospodin Bůh z zahrady Eden, aby dělal zemi, z níž vzat byl.
    24 A tak vyhnal člověka a osadil zahradu Eden cherubíny k východní straně s mečem plamenným blýskajícím se, aby ostříhali cesty k stromu života.

    Ale na poslední stránce Bible je:
    Zjevení 22
    14 Blaze těm, kteří plní jeho přikázání, aby měli právo na strom života a mohli vstoupit branami do města.

   • rose66
    rose66, 17.10.18 10:31:13  
     

    Uvažujme o několika příkladech vlastních jmen, která nacházíme v Bibli a která obsahují zkrácenou formu Božího jména. Jméno Jonatan, které se v hebrejské Bibli objevuje jako Jó·na·thanʹ nebo Jehó·na·thanʹ, znamená „Jaho nebo Jahova dal“, říká profesor Buchanan. Jméno proroka Elijáše je v hebrejštině ʼE·li·jahʹ nebo ‚E·li·jaʹhu‘. Podle profesora Buchanana toto jméno znamená: „Můj Bůh je Jahú nebo Jahú-va.“ Podobně i hebrejské jméno pro Jehošafata je Jehó·ša·fatʹ, což znamená „Jaho soudil“.

    Dvouslabičná výslovnost tetragrammatonu jako „Jahve“ by nedovolovala, aby samohláska o tvořila součást Božího jména. Avšak v desítkách biblických jmen, která obsahují Boží jméno, se tato hláska uprostřed objevuje, a to jak v původních, tak i ve zkrácených formách, například Jehonatan a Jonatan. Proto profesor Buchanan o Božím jménu říká: „Samohláska ú nebo ó není v žádném případě vynechána. Někdy bylo toto slovo zkráceno jako ‚Ja‘, ale nikdy jako ‚Ja-ve‘. . . . Když se tetragrammaton vyslovoval jednoslabičně, bylo to ‚Jah‘ nebo ‚Jo‘. Když se vyslovoval ve třech slabikách, mohlo to být ‚Jahova‘ nebo ‚Jahúva‘. Pokud by byl někdy zkrácen do dvou slabik, bylo by to ‚Jaho‘.“ (Biblical Archaeology Review)

    Tyto komentáře nám pomáhají pochopit to, co Gesenius, znalec hebrejštiny, který žil v 19. století, uvedl ve svém díle Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament Scriptures: „Ti, kdo se domnívají, že יְהוָֹה [Je-ho-va] byla skutečná výslovnost [Božího jména], nejsou tak docela bez dokladů, kterými by svůj názor podepřeli. Tímto způsobem mohou být uspokojivěji vysvětleny zkrácené slabiky יְהוֹ [Je-ho] a יוֹ [Jo], jimiž začíná mnoho vlastních jmen.“

    • rose66
     rose66, 17.10.18 10:31:36  
      

     a co ti nejde do kramu, to mazes

     • rose66
      rose66, 17.10.18 10:32:18  
       

      cti ucence

      Přesto Everett Fox v předmluvě ke svému nedávnému překladu The Five Books of Moses (Pět knih Mojžíšových) podotýká: „Ani staré, ani nové pokusy odhalit ‚správnou‘ výslovnost [Božího] hebrejského jména nebyly úspěšné; ani verze ‚Jehova‘, která je někdy slyšet, ani forma ‚Jahve‘, kterou uznávají učenci, nemůže být nezvratně dokázána.“

      Akademické debaty budou bezpochyby pokračovat dál. Židé přestali vyslovovat jméno pravého Boha ještě před tím, než masoreti zavedli systém samohláskových značek. A tak neexistuje žádný způsob, jak jednoznačně prokázat, které samohlásky provázely souhlásky JHVH (יהוה). Nicméně biblické postavy měly jména, jejichž správná výslovnost nebyla nikdy zapomenuta, a proto poskytují konkrétní vodítko k tomu, jak se Boží jméno vyslovovalo ve starověku. Z tohoto důvodu alespoň někteří učenci připouštějí, že výslovnost „Jehova“ není nakonec tak „zrůdná“.

      • nikdoinic
       nikdoinic, 17.10.18 12:58:47  
        

       „Jehova“, to je amputovaná skomolenina z JHVH.

     • nikdoinic
      nikdoinic, 17.10.18 12:57:51  
       

      Smazala jsem ti toto:
      rose66, 15.10.18 10:33:21
      "spise blbe"

      To není seriozmí příspěvek do seriozmí diskuze a nebo snad je?