Obraz Boha a podobenství Boha

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
nikdoinic (2017-04-06 02:19:00)chenrezig777 (2017-04-05 23:28:33)poko (2017-01-12 18:15:58)
Obraz Boha a podobenství Boha
Založeno: 26. 1. 2016 | Příspěvků: 161 | Členů: 3
Správci: nikdoinic (hlavní)

Obraz Boha a podobenství Boha je člověk, muž a žena.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • nikdoinic
  nikdoinic, 28.12.16 18:04:23  
   

  Olovo, z nějž jsou desky vyrobeny, bylo analyzováno, symboly a slova přeloženy a experti dnes již s jistotou prohlašují, že desky pochází z doby Ježíšova života. To, co obsahují, by mohlo být poučné nejen pro křesťany, ale také pro židy a muslimy. Naznačují totiž, že Kristus nezaložil své vlastní náboženství, ale snažil se obnovit tisíciletou tradici z časů krále Davida. Bůh, kterého uctíval, byl muž i žena v jednom.
  Zdroj: http://extrastory.cz/olovene-desky-s-nejstarsi-zminkou-o-jezisi-jsou-prave-a-vrhaji-tak-nove-svetlo-na-krestanstvi.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 • nikdoinic
  nikdoinic, 29.9.16 06:24:59  
   

  "JSEM" je i rodu ženského.

  • Josef.z.hor
   Josef.z.hor, 29.9.16 14:22:17  
    

   Platí pouze v hmotném světě. V duchovních sférách toto neexistuje. Duchové nemají rod a také se nepotřebují množit aby toto potřebovali. :1: :1: :1:

   • nikdoinic
    nikdoinic, 30.9.16 07:55:04  
     

    Jako je Bůh otců a synů tak je i Bůh matek a dcer.

   • nikdoinic
    nikdoinic, 30.9.16 08:24:53  
     

    To nejde o množení, to ty asi že jenom na nic jiného nemyslíš:-)

    Jde o to že milovati máme Boha svého/svou celým svým srdcem, celou svoji duší, celou svoji myslí, celou svoji silou i celou svoji mocí a bližní své tak jako sebe, víš?

    Vždyť Celý Zákon je zhrnut v jedné větě:
    "Milovati bližní své tak jako sebe"(Galatským 5/14)

    http://www.biblenet.cz/app/bible/passage?passagePath.path=matous%2022,37-40
    Toto Boží nařízení lze přeložit i do ženského rodu, neb je realizovatelné i pro ženy:
    37 „‚Miluj Hospodinku, Boha svou, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí..‘
    38 To je největší a první přikázání.
    39 Druhé je mu podobné: ‚Miluj své bližní jako samu sebe.
    40 Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

   • nikdoinic
    nikdoinic, 30.9.16 09:08:44  
     

    Josef.z.hor, 29.9.16 14:22:17
    "Duchové nemají rod"

    No ty tomu dáváš:-) a tak proč v češtine je Duch Svatý rodu mužského když dle tebe nemá rod?
    V hebrejském jazyce je Duch boží rodu ženského Rúach, v řečtině je to Pneuma což je rodu středního...

    Zřejmě je to tak že co kraj to jinej rod:-)?

    A Duchové je co za národ?

 • nikdoinic
  nikdoinic, 7.9.16 10:05:25  
   

  Bůh je i rodu ženského neboď obraz Boha a podobenství Boha je muž a žena:
  Genezis 1/26/27
  http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=0&k=1&v=0

  Bůh je i rodu ženského neboď Kristovo tělo jsou mnozí, mužové a ženy:
  1.Korinstkým 12/14,2o,27
  http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=NBK&b=45&k=12&v=0

  Bůh se ke své mateřskosti zná:
  Izaiáš 66/5-13
  http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=22&k=66&v=
  Lukáš 13/34
  http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=NBK&b=41&k=13&v=0

  To jenom v Bibli není psán i ženský rod, protože se to tak kdysi nepatřilo psáti i ženským rodem, ženy se naučili číst a psát teprve v minulém století a tak se na ně jaksi pozapomnělo, je čas to připomínat?

  Bůh Otec i Matka je tak jako otcem a matkou je člověk a o tomto v konečném důsledku je nebo-li bude i Království Boží, o vzájemnosti:
  "Cti otce svého i matku svou / miluj bližní své tak jako sebe."

  • Pavel.Hangurbadzo
   Pavel.Hangurbadzo, 12.9.16 12:08:00  
    

   Musíš začít od začátku.
   První bohy, si lidé začali vymýšlet starověcí neználci, na vysvětlení dějů v přírodě. Potom se ukázalo jako nepraktické uctívat celé hejna bohů, tak prolhaný Mojžíš, vymyslel "jednoho boha na všechno". A to inspirovalo Ježíška, a začal se vydávat za syna toho boha, kterého si vymyslel Mojžíš. A nikoho z nemyslících věřících nenapadlo, že vymyšlený bůh, sotva může mít syna! :15: :15: :15: Jenom věřit, je mnohem pohodlnější, než začít myslet! :15: :15: :15:

   • nikdoinic
    nikdoinic, 12.9.16 21:28:24  
     

    Od začátku je to takto:

    Milovati máme Boha svého/svou celým svým srdcem, celou svoji duší, celou svoji myslí, celou svoji silou i celou svoji mocí a bližní své tak jako sebe, na tom stojí zákon celý i proroci.

    Galatským 5
    14 Vždyť celý Zákon se naplňuje v jednom slově, totiž v tomto: "Budeš milovat svého bližního jako sám sebe."

    Tady na vysvětlení dějů v přírodě nic nevidím:-).

    • Pavel.Hangurbadzo
     Pavel.Hangurbadzo, 12.9.16 21:54:50  
      

     To tvrdí svatí kozli, aby jim věřící nedezertovali. Přišli by tak o bezpracné příjmy, a o život ve věčné zahálce. :15:
     Na vysvětlení hromů a blesků, byl vymyšlen Zeus, Na bouře na moři a tsunami, byl vymyšlen Neptum, Héfaistos byl vymyšlen na vysvětlení sopek, Hádes vládl podsvětí atd. atd.

     • nikdoinic
      nikdoinic, 12.9.16 22:14:01  
       

      Jo to myslíš vlky hltavé v rouše beránčím?
      Jo na ty si máme dát pozor:-).

      • Pavel.Hangurbadzo
       Pavel.Hangurbadzo, 12.9.16 22:17:48  
        

       Celé to zní: Svatí kozli, prznitelé učení Kristova. :15:

       • nikdoinic
        nikdoinic, 16.9.16 10:35:51  
         

        No neměli by jsme kde čemu naletět, je Slovo boží které je seskupeno v Bibli a ostatní co je přidáno je zavádějící bludné učení..

        Ale překládat i do rodu ženského by se Slovo boží mělo, to jo.

        • nikdoinic
         nikdoinic, 16.9.16 10:42:34  
          

         Tak například mohlo by to vypadat třebas nějako takto?

         Ja jsem Tvůj-Tvá Bůh, nebudeš mít jiné bohy přede mnou, nebudeš se jim klanět ni jim sloužit + další přikázání z desatera.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 16.9.16 10:56:54  
           

          No protože nemáme mít jiné bohy přede sebou..

         • nikdoinic
          nikdoinic, 16.9.16 11:17:42  
           

          A taky proto, protože jsme chrám boží, naše těla jsou chrámem božím, ale vypadáme a nebo jako muž a nebo jako žena, je v nás mateřství a nebo otcovství a Otec se ke své mateřskosti zná, na několika místech Bible se ke své mateřskosti zná i za kvočnu se vydává. ale lidi to takto nechtějí, na to si i stěžuje..(Lukáš 13/34,35)..

         • nikdoinic
          nikdoinic, 16.9.16 11:51:09  
           

          Bůh se projevuje skrze nás?

         • nikdoinic
          nikdoinic, 16.9.16 13:50:49  
           

          Izaiáš 66/11-13
          http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=22&k=66&v=

         • nikdoinic
          nikdoinic, 16.9.16 19:33:32  
           

          No a milovati máme Boha svého/svou celým svým... a bližní své tak jako sebe.

          Tak by to asi že mělo znít v překladu i do ženského rodu aby to bylo srozumitelné i pro ženy.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 25.9.16 15:40:21  
           

          Starý i Nový zákon má totiž za milováním Boha vždy přivlastňovací zájmeno "svého", což se dnes již často z hovorových textu vypouští ale odnímat od Slova božího by se nic nemělo, svoje opodstatnění tam to přivlastňovací zájmeno "svého" jistěže má..když se na to váže že "bližní své milovati máme tak jako sebe".

         • Pavel.Hangurbadzo
          Pavel.Hangurbadzo, 25.9.16 15:48:40  
           

          Nejdříve si boha vymyslíme, a potom se jej bojíme, milujeme ho, posloucháme, přinášíme mu oběti na usmířenou, a děláme všelijaké jiné skopičiny! :15: :15: :15:

         • nikdoinic
          nikdoinic, 25.9.16 16:03:05  
           

          Ježíš Kristus byla oběť poslední, od té doby už se nijaké oběti nikam nosit nemusí, takto tomu je už 2000let.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 25.9.16 16:21:46  
           

          Jenom Slovo Boží, to by se připomínat mělo a nemá se od něho nic odnímat ani k němu nic přidávat, což se velice často děje a tak tím vznikají všelijaká falešná zavádějící učení...
          Ale překlad i do ženského rodu to není přidávání ke Slovu božímu, to je jenom překlad k tomu účelu dobrý aby tomu Slovu Božímu všichni dobře porozuměli i ženy,
          to aby z Boha živých neměli jenom jakousi představu, idol a nebo modlu.

          Skutkové 17
          28 Nebo jím živi jsme, a hýbeme se, i trváme, jakož i někteří z vašich poetů pověděli: Že i rodina jeho jsme.

 • panMikimauz
  panMikimauz, 19.4.16 17:17:08  
   

  allah a zidovsky buh je mocnejsi nez ten krestansky. Vidime to vsichni

  • nikdoinic
   nikdoinic, 20.4.16 06:52:40  
    

   To je ten samej Bůh, všichni jsou potomci Abrahama:

   Všechna tři hlavní monoteistická náboženství, judaismus, křesťanství a islám, se hlásí k Abrahámovi, Židé i Arabové se považují za jeho potomky.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Abrah%C3%A1m

   • Pavel.Hangurbadzo
    Pavel.Hangurbadzo, 12.6.16 05:36:39  
     

    Kdy vám dojde, že všechna náboženství vzešlá z Judaismu, stojí pouze na tvrzení prolhaného Mojžíše? Kdy vám dojde, že s tím bohem "komunikoval" pouze Mojžíš, a nikdo jiný? :8: A aby přesvědčil soukmenovce, nechal udělat "bednu úmluvy", a spolu s komplicem, předváděli - hovory s bohem. Zas tak těžké na pochopení to nemůže být, že všechna ta náboženství stojí na lžích Mojžíše! :15:

    • nikdoinic
     nikdoinic, 12.6.16 07:15:43  
      

     No ještě že jsi dorazil, bez Tvého "Osvícení" by jsme jen ve tmách tápali:-) :15:

     • Pavel.Hangurbadzo
      Pavel.Hangurbadzo, 12.6.16 08:28:43  
       

      Neboj. Velice rychle pochopíš, že všichni bohové do jednoho, jsou vymyšlení! :4:

      • nikdoinic
       nikdoinic, 12.6.16 09:05:18  
        

       Bohová určitě ne:-).

       • Pavel.Hangurbadzo
        Pavel.Hangurbadzo, 12.6.16 10:50:36  
         

        Ta taky. :15:

        • nikdoinic
         nikdoinic, 13.7.16 08:30:54  
          

         Skutkové 17
         28 Jím totiž žijeme, hýbeme se a trváme, jak to řekli i někteří z vašich básníků: 'Vždyť jsme jeho potomstvo.'
         29 Když tedy jsme Boží potomstvo, nesmíme se domnívat, že by božská bytost byla podobná zlatu, stříbru nebo kameni, výtvoru lidské zručnosti a důvtipu.

         • Pavel.Hangurbadzo
          Pavel.Hangurbadzo, 13.7.16 09:01:51  
           

          Když si lidé mohou bohy vymýšlet, tak proč by si je nemohli vyrobit?

         • nikdoinic
          nikdoinic, 14.7.16 11:30:02  
           

          je Bůh živých, ten je v nás, a výrobky rukou lidských jsou neživé modly.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 14.7.16 11:32:46  
           

          Když je Bůh živých v ženě, tak je to Ona že jo, projevuje se žensky, něco jako Hospodinka.

         • Pavel.Hangurbadzo
          Pavel.Hangurbadzo, 14.7.16 11:35:43  
           

          Ten "jediný" Bůh, je především výmysl Mojžíše. Ostatní bohové, jsou výmysly starověkých neználků.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 14.7.16 11:37:51  
           

          No tak ty seš novověkej neználek, no:-).

         • Pavel.Hangurbadzo
          Pavel.Hangurbadzo, 14.7.16 11:41:22  
           

          To proto, že nevěřím na ty nesmysly, starověkých neználků? :8: :8:

         • nikdoinic
          nikdoinic, 14.7.16 11:54:21  
           

          Třebas jenom pro toto:
          Matouš 7
          1 "Nesuďte, abyste nebyli souzeni.
          2 Jakým soudem totiž soudíte, takovým budete souzeni, a jakou mírou měříte, takovou vám bude zase odměřeno.

         • Pavel.Hangurbadzo
          Pavel.Hangurbadzo, 14.7.16 12:28:39  
           

          ninkdoinic: Já nikoho nesoudím, jenom nevěřím těm volovinám, co si vymysleli starověcí neználci. Navíc poznání přírodních zákonů, už "zabilo" desítky bohů. :15: :15:

         • nikdoinic
          nikdoinic, 14.7.16 17:14:26  
           

          No jo, ty nic, ty muzikant:-).,

    • nikdoinic
     nikdoinic, 12.6.16 07:45:31  
      

     No jo ale kdo se zjevil mně v tom slunci?

     • Pavel.Hangurbadzo
      Pavel.Hangurbadzo, 12.6.16 08:27:17  
       

      Když pomineme autosugesci, zbývá možnost aktivace příslušných mozkových center, slabým magnetickým polem. Ale co vím bezpečně, je to, že bohy si lidé vymýšleli na vysvětlení dějů v přírodě. A protože se jedná o velké síly, musí být ta bytost velmi mocná, a s takovou bytostí, je dobré být zadobře. To je důvod různých darů a obětí, pro bohy. Potom už je jenom otázkou času, kdy si nějaký Mojžíš uvědomí, že je nepraktické, uctívat celé hejno bohů, a tak si vymyslí, jednoho boha na všechno.A když si přečteš Mojžíšovy knihy, tak zjistíš, že jsou tam desítky příkazů a zákazů, s dovětkem - jak ti nařizuje tvůj bůh, jak si přeje tvůj bůh, a tak podobně. Čili - Mojžíšovy knihy, jsou primárně určeny na ovládání lidí, pomocí boha.

      • nikdoinic
       nikdoinic, 12.6.16 09:09:06  
        

       No ale ja se hned ježím když mne chce třebas v diskuzích někdo ovládat, ani do církve žádné nepatřím protože v každé vyučují nějaké bludy, co se nezhodují s Písmem.

       U mně se asi že naplnilo toto:
       Jan 8
       "Jestliže zůstanete v mém slově, jste opravdu mými učedníky.
       32 A poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí."

       • nikdoinic
        nikdoinic, 12.6.16 09:18:56  
         

        „Svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.“
        – John Stuart Mill

        Zdroj: http://citaty.net/autori/john-stuart-mill/?q=21651

       • Pavel.Hangurbadzo
        Pavel.Hangurbadzo, 12.6.16 10:52:10  
         

        Jenomže je tu problém. Ježíš se vydával za syna toho boha, kterého si vymyslel Mojžíš. A může vymyšlený bůh, mít syna? :8:

        • nikdoinic
         nikdoinic, 12.6.16 15:15:33  
          

         Promiň ale ja tvoji věrouce nerozumím:-) :15:

         • Pavel.Hangurbadzo
          Pavel.Hangurbadzo, 12.6.16 15:43:47  
           

          Spíš nechceš rozumět.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 12.6.16 19:01:47  
           

          Ale On to ne jenom pro sebe tak, ale všem to tak přeje:
          Marek 3
          Nebo kdož by koli činil vůli Boží, tenť jest bratr můj, i sestra, i matka má.

         • Pavel.Hangurbadzo
          Pavel.Hangurbadzo, 13.6.16 06:03:39  
           

          nikdoinic: Faktem zůstává, že toho jediného, údajně nevymyšleného boha, si vymyslel prolhaný Mojžíš. Všichni předcházející bohové, jsou prokazatelně vymyšlení, tak Mojžíš, jenom pokračoval v tradici.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 13.6.16 06:40:56  
           

          Ja nevím proč ale mně takovéto Tvoje příspěvky tohoto druhu přijdou být legrační:-)

         • Pavel.Hangurbadzo
          Pavel.Hangurbadzo, 13.6.16 07:06:47  
           

          Protože jsi uvěřila prolhanému Mojžíšovi, který tvrdil, že s ním komunikuje Jehova, a uvěřila jsi podvodníkovi, který se vydával za syna toho boha, kterého si vymyslel Mojžíš. A víra zásadním způsobem ovlivňuje myšlení a chování věřícího.
          A k tomu Mojžíšovi: http://tinyurl.com/zmpou9l

         • nikdoinic
          nikdoinic, 13.6.16 08:55:29  
           

          Když víš ja jméno Boha Jehova neuznávám, je to jenom další pokus o blud, jméno Boha naši praotcové přeložili velice rozumně na: JSEM.
          http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=1&k=3

          "JSEM", to jsme vlastně každej živej člověk.

          "Ja jsem", tak se začíná i desatero přikázání, v ženském rodě by to mělo znít takto:
          Ja jsem Hospodinka tvá Bůh, nebudeš mít jiných bohů pře de mnou, mimo mne..nezobrazíš si Boha ničím co je na nebi, na zemi, ve vodách, ni v podzemí..atd.

         • Pavel.Hangurbadzo
          Pavel.Hangurbadzo, 13.6.16 08:55:31  
           

          nikdoinic: Pořád se jedná o výmysl neználků, kteří neměli ano ponětí, co je příčinou dějů v přírodě.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 13.6.16 08:58:18  
           

          No jo ale tohle je spíž o dění v nás, okolo nás, o mezilidských vztazích, o nás samotných..

          Přírodu tu ničíme, to jo, to jako děj docela dobře chápu.

         • Pavel.Hangurbadzo
          Pavel.Hangurbadzo, 13.6.16 09:10:07  
           

          nikdoinc: To je o faktu, že bohy si lidé vymýšlí. Jako důkaz pravdivosti tohoto tvrzení, může sloužit celé hejno antických bohů. Všichni už přestali pánbíčkovat, to znamená že na činnost, na kterou byli vymyšleni, se našlo odpovídající vysvětlení.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 13.6.16 09:16:46  
           

          "Ja jsem" všechny ostatní bohy ruší.

         • Pavel.Hangurbadzo
          Pavel.Hangurbadzo, 13.6.16 09:34:47  
           

          nikdoinic: Nahrazuje. A zasloužil se o to Mojžíš, který si ho vymyslel. :15: :15:

         • nikdoinic
          nikdoinic, 13.6.16 19:54:07  
           

          Už jsem ti to jednou psala že porušuješ tímto falešným obviněním jedno z přikázání z Desatera:
          "Nepodáš křivého svědectví.."

         • Pavel.Hangurbadzo
          Pavel.Hangurbadzo, 13.6.16 20:01:38  
           

          nikdoinic: Odpověz si na otázky: Mohl si Mojžíš vymyslet dalšího boha, tentokrát "na všechno"? Mohl nechat udělat "archu úmluvy", a s komplicem předvádět "hovory s bohem"? :8:

         • nikdoinic
          nikdoinic, 14.6.16 18:53:58  
           

          A jak to souvisí s obrazem a podobenstvím Boha?

         • Pavel.Hangurbadzo
          Pavel.Hangurbadzo, 15.6.16 06:09:26  
           

          Takže ti došlo, že všechno to co tvrdím, mohl Mojžíš snadno zorganizovat. Proto se snažíš vyhnout odpovědi, takovýmto průhledným manévrem. To ale potvrzuje, že ti došlo, že všechna náboženství, odvozená od Judaismu, stojí na lžích a manipulacích Mojžíše. Teď jde o to, jestli máš dost odvahy, podívat se nepříjemné pravdě do očí, nebo radši budeš dál setrvávat v omylu, a lhát sama sobě.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 15.6.16 06:29:20  
           

          Moji Boha Hospodinku ničím nepřeválcuješ:-). :15:

         • Pavel.Hangurbadzo
          Pavel.Hangurbadzo, 15.6.16 06:35:49  
           

          nikdoinic: Protože sis ji vymyslela ty? Potom jsi na stejné úrovni jako Mojžíš. Chybí ti jenom maličkost. Jak ostatní přesvědčíš, že opravdu existuje, ještě někde jinde než jenom ve tvojí mysli. :8:

         • nikdoinic
          nikdoinic, 15.6.16 06:56:37  
           

          Nejenom v moji mysli i ale v celé mé duši, v celém mém srdci, v celé mé síle i v celé mé moci, ona je moje dýchání i všechno:
          Skutkové 17
          28 Nebo jím živi jsme, a hýbeme se, i trváme,..
          http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=43&k=17&v=

         • Pavel.Hangurbadzo
          Pavel.Hangurbadzo, 15.6.16 07:03:11  
           

          nikdoinic: Citáty z Bible. Jelikož Bible obsahuje spoustu lží, je tím pádem, zcela nedůvěryhodná.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 15.6.16 07:09:56  
           

          Jenomže když to praktikuji na sobě tak se mi líp žije.

         • Pavel.Hangurbadzo
          Pavel.Hangurbadzo, 15.6.16 07:43:23  
           

          Víra ti umožňuje dívat se pozitivně na život i svět. Pozitivní přístup, plodí uspokojení, ale vůbec nic to nevypovídá o existenci Boha.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 15.6.16 07:49:15  
           

          No možná Tobě.
          Ale můj osobní život to řeší.

         • Pavel.Hangurbadzo
          Pavel.Hangurbadzo, 15.6.16 08:01:14  
           

          nikdoinic: To je to co povídám, Ale existenci Boha, to nijak nedokazuje.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 15.6.16 08:04:39  
           

          Pavel.Hangurbadzo, ja proti Tobě nic, jsi veselá kopa:-) ale tuhle jsi na sebe prásknul že chováte psa, a to je vlastně takovej tvůj bůh.
          Si myslím že mezi chovateli psů není moc věřících, tedy nevšimla jsem že by své psi uvazovali před kostelem:-).

         • Pavel.Hangurbadzo
          Pavel.Hangurbadzo, 15.6.16 08:08:43  
           

          ... a souvislost? :8:

         • nikdoinic
          nikdoinic, 15.6.16 08:11:02  
           

          To se psíčkařům fakt dost blbě vysvětluje, jeden můj známej mi říkal že psíčkaři si své ego vodějí na provázku.
          Ja přesně nevím jak to je, ale črtá se to:-).

         • chenrezig777
          chenrezig777, 5.4.17 23:28:33  
           

          v usa je 98% panbickaru, a psa ma kazdy druhy