Obraz a podobenství Boha

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
nikdoinic (2018-09-24 07:25:46)poko (2018-09-16 12:22:43)
Obraz a podobenství Boha
Založeno: 26. 1. 2016 | Příspěvků: 547 | Členů: 2
Správci: nikdoinic (hlavní)

Obraz Boha a podobenství Boha je člověk, muž a žena.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • Alena.Kopfova
  Alena.Kopfova, 23.8.18 00:25:41  
   

  "Obraz Boha a podobenství Boha je člověk, muž a žena."

  To může tvrdit jen opravdu hodně namyšlený člověk.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 23.8.18 14:33:43  
    

   No a jak jinak mám rozumět těmto veršům?
   Genezis 1
   26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi.
   27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

   • nikdoinic
    nikdoinic, 23.8.18 14:38:00  
     

    Bůh stvořil svůj obraz a svoje podobenství, člověka, muže a ženu.

    Ty tomu Alena.Kopfova rozumíš nějako jinak?

    Člověk, muž a žena je obraz a podobenství Boha, to je v těch verších 26-27 z knihy Genezis 1.
    http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=0&k=1&v=0

    A v Novém zákoně je napsáno že jsme údmi Kristova těla:
    http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=45&k=12&v=

    • Alena.Kopfova
     Alena.Kopfova, 16.9.18 21:22:56  
      

     Rozumím tomu tak, že to napsal opravdu hodně namyšlený člověk.

     • nikdoinic
      nikdoinic, 16.9.18 21:29:33  
       

      To asi že ne.

      • Alena.Kopfova
       Alena.Kopfova, 16.9.18 21:35:53  
        

       Proč ne?

       • nikdoinic
        nikdoinic, 16.9.18 22:05:27  
         

        Je to svědectví o tom co řekl Bůh.

        • Alena.Kopfova
         Alena.Kopfova, 16.9.18 22:08:33  
          

         Proč věříte, že je to svědectví o tom co řekl Bůh? Pravděpodobnější je přeci to, že si to někdo vymyslel.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 16.9.18 22:13:11  
           

          Jan 8
          31 Ježíš tedy řekl těm Židům, kteří mu uvěřili: "Jestliže zůstanete v mém slově, jste opravdu mými učedníky.
          32 A poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí."

         • Alena.Kopfova
          Alena.Kopfova, 16.9.18 22:21:42  
           

          Jen citát z nějaké náboženské knihy. Co mi to má říci?

         • nikdoinic
          nikdoinic, 17.9.18 03:12:27  
           

          To je evangelium.

         • Alena.Kopfova
          Alena.Kopfova, 18.9.18 20:54:15  
           

          Evangelium je kniha jako každá jiná. Napsal ji člověk a se skutečným Bohem nemá nic společného.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 18.9.18 20:54:25  
           

          Ježíš Kristus měl 12 učedníků, jsou to zprávy od několika z nich.

         • Alena.Kopfova
          Alena.Kopfova, 18.9.18 22:13:18  
           

          Ježíš Kristus je čistě literární postava. První Evangelium bylo sepsáno v druhém století n.l. v Řecku a řecky. Příběh Krista je složen ze starých bájích o synech Diových Perseovi a Heraklovi a také z báje o Prométheovi. Učení Kristovo je pak odvozeno ze starořecké stoické filozofie. To celé je pak naroubováno na židovskou mytologii.
          Z literárního hlediska je to působivé, ale odvozovat od toho svou víru je stejně absurdní, jako odvozovat svou víru od učení Jediů z Hvězdných válek.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 19.9.18 03:08:19  
           

          To jsi jenom evangeliá asi ještě nečetla:-).

         • Alena.Kopfova
          Alena.Kopfova, 19.9.18 03:58:05  
           

          Vyrostla jsem v katolické rodině. Nový Zákon jsem četla mnohokrát.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 19.9.18 14:41:46  
           

          To že je někdo s katolické rodiny ještě neznamená že zná a nebo četl a dokonce mockrát Novej Zákon.

   • poko
    poko, 30.8.18 21:21:48  
     

    To platilo před selhanim člověka je to uvedeno dřiv než selhaní

    • nikdoinic
     nikdoinic, 31.8.18 07:15:15  
      

     No jo ale, byli vyhnáni z ráje jsouc jako jeden z nich a aby nevzali ještě i ze stromu života ale ve Zjevení 22 se píše že blahoslavení co dodrřují přikázání neb získají přístup ke stromu života.

   • poko
    poko, 30.8.18 21:24:49  
     

    Udy Kristova tela jsou lidi znovuzrozeni z Božího Ducha to se neznovuzrozenych netyka

   • Alena.Kopfova
    Alena.Kopfova, 16.9.18 21:20:55  
     

    Myslím , že těmto veršům máte rozumět tak, že je napsal hodně namyšlený člověk.

    • nikdoinic
     nikdoinic, 16.9.18 21:28:42  
      

     Mně to tak nepřijde být..

     • Alena.Kopfova
      Alena.Kopfova, 16.9.18 21:36:41  
       

      Mě jo.

      • nikdoinic
       nikdoinic, 16.9.18 22:04:47  
        

       To někdo jenom zaznamenal co řekl Bůh a proti Slovu Boha se raději nevzpěčuji:-).

       • Alena.Kopfova
        Alena.Kopfova, 16.9.18 22:06:55  
         

        Proč věříte tomu, že to někdo zaznamenal boží slova? Pravděpodobnější je přeci to, že si to někdo vymyslel.

        • nikdoinic
         nikdoinic, 16.9.18 22:15:06  
          

         „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek“ (Jan 14,23).

         • Alena.Kopfova
          Alena.Kopfova, 16.9.18 22:22:19  
           

          Jen citát z nějaké náboženské knihy. Co mi to má říci?

         • nikdoinic
          nikdoinic, 17.9.18 03:12:05  
           

          Je to evangelium.

         • Alena.Kopfova
          Alena.Kopfova, 18.9.18 20:53:48  
           

          Evangelium je kniha jako každá jiná. Napsal ji člověk a se skutečným Bohem nemá nic společného.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 18.9.18 20:54:46  
           

          Ježíš Kristus měl 12 učedníků, jsou to zprávy od několika z nich.

         • Alena.Kopfova
          Alena.Kopfova, 18.9.18 22:14:19  
           

          Ježíš Kristus je čistě literární postava. První Evangelium bylo sepsáno v druhém století n.l. v Řecku a řecky. Příběh Krista je složen ze starých bájích o synech Diových Perseovi a Heraklovi a také z báje o Prométheovi. Učení Kristovo je pak odvozeno ze starořecké stoické filozofie. To celé je pak naroubováno na židovskou mytologii.
          Z literárního hlediska je to působivé, ale odvozovat od toho svou víru je stejně absurdní, jako odvozovat svou víru od učení Jediů z Hvězdných válek.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 19.9.18 03:08:52  
           

          To jsi evangeliá asi ještě jenom nečetla:-).

         • Alena.Kopfova
          Alena.Kopfova, 19.9.18 03:59:55  
           

          Kdybych je nečetla, jak bych přišla na to, že jsou nemírně podobná starořecké mytologii a filozofii.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 19.9.18 14:38:51  
           

          Tos to mohla jenom někde zaslechlenout a zalíbilo se Ti to a tak to opakuješ.

  • poko
   poko, 25.8.18 01:07:28  
    

   To platilo před pádem člověka než selhal že byl k obrazu Boha po pádu už to dávno není podle toho co lidé vyvádí. Informace o člověku k obrazů Boha je před pádem ne až po pádu

   • nikdoinic
    nikdoinic, 26.8.18 12:01:24  
     

    Rekapitulace:

    Genezis 1
    26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují..
    27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

    Genezis 2
    7 I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země, a vdechl v chřípě jeho dchnutí života, i byl člověk v duši živou.
    8 Štípil pak byl Hospodin Bůh ráj v Eden na východ, a postavil tam člověka, jehož byl učinil.
    9 A vyvedl Hospodin Bůh z země všeliký strom na pohledění libý, a ovoce k jídlu chutné; též strom života u prostřed ráje, i strom vědění dobrého a zlého.
    16 I zapověděl Hospodin Bůh člověku, řka: Z každého stromu rajského svobodně jísti budeš;
    17 Ale z stromu vědění dobrého a zlého nikoli nejez; nebo v který bys koli den z něho jedl, smrtí umřeš.

    Genezis 3
    1 Had pak byl nejchytřejší ze všech živočichů polních, kteréž byl učinil Hospodin Bůh. A ten řekl ženě: Tak-liž jest, že vám Bůh řekl: Nebudete jísti z každého stromu rajského?
    2 I řekla žena hadu: Ovoce stromů rajských jíme;
    3 Ale o ovoci stromu, kterýž jest u prostřed ráje, řekl Bůh: Nebudete ho jísti, aniž se ho dotknete, abyste nezemřeli.
    4 I řekl had ženě: Nikoli nezemřete smrtí!
    5 Ale ví Bůh, že v kterýkoli den z něho jísti budete, otevrou se oči vaše; a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé.
    6 Viduci tedy žena, že dobrý jest strom k jídlu i příjemný očima, a k nabytí rozumnosti strom žádostivý, vzala z ovoce jeho a jedla; dala také i muži svému s sebou, a on jedl.
    7 Tedy otevříny jsou oči obou dvou, a poznali, že jsou nazí; i navázali lístí fíkového a nadělali sobě věníků.
    8 A v tom uslyšeli hlas Hospodina Boha chodícího po ráji k větru dennímu; i skryl se Adam a žena jeho před tváří Hospodina Boha, u prostřed stromoví rajského.
    9 I povolal Hospodin Bůh Adama, a řekl jemu: Kdež jsi?
    10 Kterýžto řekl: Hlas tvůj slyšel jsem v ráji a bál jsem se, že jsem nahý; protož skryl jsem se.
    11 I řekl Bůh: Kdožť oznámil, že jsi nahý? Nejedl-lis ale z toho stromu, z něhožť jsem jísti zapověděl?
    12 I řekl Adam: Žena, kterouž jsi mi dal, aby byla se mnou, ona mi dala z stromu toho, a jedl jsem.
    13 I řekl Hospodin Bůh ženě: Což jsi to učinila? I řekla žena: Had mne podvedl, i jedla jsem.
    14 Tedy řekl Hospodin Bůh hadu: Že jsi to učinil, zlořečený budeš nade všecka hovada a nade všecky živočichy polní; po břiše svém plaziti se budeš, a prach
    21 I zdělal Hospodin Bůh Adamovi a ženě jeho oděv kožený, a přioděl je.
    22 Tedy řekl Hospodin Bůh: Aj, člověk učiněn jest jako jeden z nás, věda dobré i zlé; pročež nyní, aby nevztáhl ruky své, a nevzal také z stromu života, a jedl by, i byl by živ na věky, vyžeňme jej.
    23 I vypustil jej Hospodin Bůh z zahrady Eden, aby dělal zemi, z níž vzat byl.
    24 A tak vyhnal člověka a osadil zahradu Eden cherubíny k východní straně s mečem plamenným blýskajícím se, aby ostříhali cesty k stromu života.

    Ale na poslední stránce Bible je:
    Zjevení 22
    14 Blaze těm, kteří plní jeho přikázání, aby měli právo na strom života a mohli vstoupit branami do města.

 • nikdoinic
  nikdoinic, 19.8.18 00:35:36  
   

  rose66, 18.8.18 20:13:24
  " a pokud si myslis, ze pisateli bible krale Jakuba v 15. stoleti radili svedkove, aby tam napsal Jehova, tak me tak akurat pobavis, tym se sama ztrapnujes............."

  A co ja mám s pisateli Bible krale Jakuba v 15.?
  Vždyť to je někde ve Skotsku.

 • rose66
  rose66, 17.8.18 17:19:19  
   

  Bůh zde nemluví o své existenci. Někdo by se to mohl domnívat ze způsobu, jakým někteří překladatelé podávají hebrejský výraz ehjeh ašer ehjeh a ehjeh. Například Kralická bible tento verš překládá: „I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝŽ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM poslal mne k vám.“ Bůh však ve skutečnosti mluví o tom, že je něčím. To je dále potvrzeno překladem rabína Isaaca Leesera Dvacet čtyři knihy Svatých písem (angl.): „A Bůh řekl Mojžíšovi: CHCI BÝT, KÝM CHCI BÝT; a řekl: Tak máš říci dětem Izraele: CHCI BÝT mne poslal k vám.“*

  • nikdoinic
   nikdoinic, 17.8.18 18:26:19  
    

   Určitě nemluví o své neexistenci:-).

 • rose66
  rose66, 16.8.18 18:13:11  
   

  „Já jsem“
  U Jana 8:58 v řadě překladů, například v Ekumenickém, říká Ježíš: „Dříve než se Abraham narodil, já jsem“. Vyučoval tam Ježíš, jak tvrdí zastánci trojice, že byl známý titulem „Já jsem“? A znamená to, jak tvrdí oni, že byl Jehovou z Hebrejských písem, protože v Kralické bibli stojí v 2. Mojžíšově 3:14: „Řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝŽ JSEM“?
  Ve 2. Mojžíšově 3:14 (KB) je slovo „JSEM“ použito jako titul pro Boha a naznačuje, že skutečně existuje a udělá, co slíbil. Pentateuch a Haftorahs vydaný dr. J. H. Hertzem, říká o tomto výroku: „Pro Izraelity v otroctví to asi znamenalo: ‚Ačkoli On ještě neprojevil Svou moc vůči vám, učiní to; je věčný a jistě vás vykoupí.‘ Většina moderních překladatelů se řídí podle Rashiho [francouzský komentátor Bible a talmudu] a [2. Mojžíšova 3:14] u nich zní: ‚Chci být, čím chci být.‘“
  Výraz u Jana 8:58 je docela jiný než ten, který je použit ve 2. Mojžíšově 3:14. Ježíš jej nepoužil jako jméno nebo titul, ale jako způsob vysvětlení své předlidské existence. Všimni si proto, jak překládají Jana 8:58 některé jiné biblické verze:
  1869: „Od doby předtím, než byl Abraham, byl jsem já.“ Nový zákon od G. R. Noyese.
  1935: „Existoval jsem předtím, než se narodil Abraham.“ Bible–Americký překlad od J. M. P. Smithe a E. J. Goodspeeda.
  1965: „Než se narodil Abraham, již jsem byl tím, kdo jsem.“ Das neue Testament od Jörga Zinka.
  1981: „Byl jsem naživu, než se narodil Abraham!“ Jednoduchá anglická bible.
  1984: „Než Abraham začal existovat, byl jsem já.“ Překlad nového světa Svatých písem.
  Základní myšlenka zde použité řečtiny je ta, že Boží stvořený „prvorozený“, Ježíš, existoval dlouho předtím, než se narodil Abraham. — Kolosanům 1:15; Přísloví 8:22, 23, 30; Zjevení 3:14.
  Kontext opět ukazuje, že je to správné porozumění. Tentokrát chtěli Židé Ježíše kamenovat, protože tvrdil, že ‚viděl Abrahama‘, ačkoli mu podle nich nebylo ani padesát let. (Verš 57) Ježíšova přirozená odpověď byla říci pravdu o svém věku. Proto jim tedy oznámil, že byl „naživu, než se narodil Abraham“. — Jednoduchá anglická bible.

 • nikdoinic
  nikdoinic, 3.8.18 10:55:49  
   

  Efezským 4
  4 Je jedno tělo a jeden Duch, tak jako jste také povoláni v jedné naději svého povolání;
  5 jeden Pán, jedna víra, jeden křest,
  6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve vás všech.

 • Alena.Kopfova
  Alena.Kopfova, 12.7.18 01:32:59  
   

  "Obraz Boha ...."

  Bůh, jestliže existuje, je nekonečná, věčná a především všudypřítomná bytost. V této chvíli máte jeho obraz před očima a dokonce i přímo ve své mysli.

  "....podobenství Boha je člověk, muž a žena."

  Člověk je ve srovnání s Bohem, míň než červ plazící se hnojem.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 12.7.18 09:13:51  
    

   No jo ale co když jsme obraz a podobenství Boha, jako že muž a žena, no a co by jsme byli jiného.., tak jo, kát by jsem se měli, to jo.

   • Alena.Kopfova
    Alena.Kopfova, 12.7.18 21:49:33  
     

    Nerozumím. Můžete to rozvést?

    • nikdoinic
     nikdoinic, 13.7.18 01:06:03  
      

     Genezis 1
     26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi.
     27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.
     28 A požehnal jim Bůh, a řekl jim Bůh: Ploďtež se a rozmnožujte se, a naplňte zemi, a podmaňte ji, a panujte nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad všelikým živočichem hýbajícím se na zemi.

 • rose66
  rose66, 2.4.18 12:04:41  
   

  jsem je proste blby preklad, jdete uz dal a neopakujte chybu prekladatelu z 14 stoleti..........

  • nikdoinic
   nikdoinic, 2.4.18 13:40:06  
    

   Je to správný překlad, zřejmě jsi Bibli ještě neporozuměl, Bůh má být v Tobě a když řekneš v posvátné úctě JSEM tak se to ozřejmuje, že je tomu tak:
   1.Korintským 3
   16 Cožpak nevíte, že jste Boží chrám a že Boží Duch přebývá ve vás?

   • rose66
    rose66, 21.4.18 12:22:02  
     

    co si vystudovala Ty?

    • nikdoinic
     nikdoinic, 21.4.18 12:26:36  
      

     Tak ja mohla i můžu být vedena Ducehm Svatým při studiu Bible neb za mnou přišlo před 35 lety Slunce(světlo z nebe) a někdo odlomil mi z něho dal pojíst..