Obraz a podobenství Boha

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
rose66 (2019-03-22 13:58:19)nikdoinic (2019-03-07 10:16:03)chenrezig777 (2019-01-03 09:29:09)poko (2018-12-31 18:37:02)
Obraz a podobenství Boha
Založeno: 26. 1. 2016 | Příspěvků: 892 | Členů: 4
Správci: nikdoinic (hlavní), rose66

Obraz Boha a podobenství Boha je člověk, muž a žena.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • nikdoinic
  nikdoinic, 6.3.19 07:45:40  
   

  https://refresher.cz/63545-Jen-v-6-zemich-sveta-maji-zeny-a-muzi-stejna-prava-Situace-se-srovna-nejdrive-v-roce-2073?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 • nikdoinic
  nikdoinic, 13.2.19 13:26:00  
   

  1.Jan 4
  15 Kdokoli by vyznal, že Ježíš je Boží Syn, Bůh přebývá v něm a on v Bohu.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 15.2.19 06:53:47  
    

   Proč když chrám zděný se měl zbořit a ve třech dnech byl, je postaven chrám nový, chrám Kristova těla o mnoha údech, proč se těch zděných chrámů od té doby tolik mnoho postavilo a pořád ještě tolik se jich mnoho staví - boří - opravuje?

   Skutky 17
   24 Bůh, který stvořil svět i všechno, co je v něm, ten, který je Pánem nebe i země, nebydlí v chrámech udělaných rukama.
   25 Ani si nedává sloužit lidskýma rukama, jako by něco potřeboval, protože on dává všem život i dech i všechno.
   26 A učinil z jedné krve celý lidský rod,..

 • poko
  poko, 31.12.18 18:37:01  
   

  Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.

  Do dalšich roků

 • nikdoinic
  nikdoinic, 20.12.18 22:22:09  
   

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Davidova_hv%C4%9Bzda
  Trojúhelník s vrcholem vzhůru značí oheň a mužskou energii.
  Trojúhelník opačně položený pak vodu a ženskou energii.
  Jejich základny symbolizují vzduch a zemi.

 • rose66
  rose66, 13.12.18 11:22:21  
   

  V oddílu „Význam názvů, výrazů a jmen“ v takzvaném Kutnohorském vydání Kralické bible (1579–1593) z roku 1949 je uvedeno pod heslem „Jsem, kterýž jsem“: „. . . Odkudž Jehova, jméno podstatné Boží samému Bohu vlastní:. . . Místo kteréhož jména česky klade se Hospodin, protože již v zvyk přišlo, aby jméno to samému Bohu věčnému se přivlastňovalo a jinému žádnému.“ (Spolehli se tedy na vlastní názor o tom, co je přiměřené, a na tom základě odstranili ze Svaté bible osobní jméno jejího božského původce, jehož jméno se v původní hebrejštině objevuje častěji než kterékoli jiné jméno nebo jakýsi titul. Přiznávají, že se řídí zvykem. O stoupencích judaismu Ježíš řekl: „Tak jste učinili Boží slovo neplatným kvůli svému ústnímu podání.“ — Mat. 15:6.)

  • nikdoinic
   nikdoinic, 13.12.18 11:34:02  
    

   Přesto Jehova je nedokonalé z JHVH protože tomu chybí poslední hláska H.

 • rose66
  rose66, 8.12.18 19:08:24  
   

  Zajdi na ten LXX, ceske p reklady tezke pokulhavaji....

  • nikdoinic
   nikdoinic, 12.12.18 13:39:51  
    

   Do češtiny jse to přeloženo uplně skvěle na JSEM.

   • rose66
    rose66, 12.12.18 18:04:04  
     

    Uplne blbe!

    • nikdoinic
     nikdoinic, 12.12.18 18:06:22  
      

     Začíná se tak i Desatero přikázání: Ja jsem..

 • rose66
  rose66, 7.12.18 19:40:54  
   

  haw-yaw Sloveso
  Definice
  být, stane se, stane se, existuje, stane se, vypadne
  (Qal)
  ----- 1a
  stalo se, vypadlo, nastalo, proběhlo, přišlo, přišlo 1a
  přijde, stane se
  k tomu, aby se stalo, stává se 1a
  vyvstávat, vypadat, přijde 1a
  stát se 1a
  stát se 1a
  stát se jako 1a
  zřídit
  být 1a
  existovat, existovat 1a
  zůstat, pokračovat (se slovem místa nebo času) 1a
  stát, ležet, být v, být v místě (se slovem místa) 1a
  doprovázet, být s
  (Niphal)
  k tomu, aby se stalo, stalo se, bylo učiněno, přineseno
  být hotový, být hotový, být pryč

 • rose66
  rose66, 7.12.18 19:17:51  
   

  Pentateuch a Haftorahs vydaný dr. J. H. Hertzem, říká o tomto výroku: „Pro Izraelity v otroctví to asi znamenalo: ‚Ačkoli On ještě neprojevil Svou moc vůči vám, učiní to; je věčný a jistě vás vykoupí.‘ Většina moderních překladatelů se řídí podle Rashiho [francouzský komentátor Bible a talmudu] a [2. Mojžíšova 3:14] u nich zní: ‚Chci být, čím chci být.‘“

  • nikdoinic
   nikdoinic, 7.12.18 19:19:00  
    

   Chtíč se k Bohu nehodí.

   • rose66
    rose66, 7.12.18 19:41:44  
     

    Nahore mas slovnik, pokud doma nemas

    • nikdoinic
     nikdoinic, 8.12.18 19:05:40  
      

     No a?

     • rose66
      rose66, 8.12.18 19:09:42  
       

      Preklad slovwsa hawyah, zadne Jsem

      • nikdoinic
       nikdoinic, 8.12.18 19:13:06  
        

       Jsem je přítomnost Boha živých.

 • rose66
  rose66, 7.12.18 18:31:19  
   

  Jehova.“ Heb. יְהוָה (JHWH, zde se samohláskovými značkami pro Jehwahʹ), znamená „Působí, že se stane“ (z heb. הָוָה [ha·wahʹ, „stát se“]); LXXA(řec.) Kyʹri·os; syr. Mar·jaʼ; lat. Doʹmi·nus. První místo, kde se objevuje charakteristické Boží osobní jméno יהוה (JHWH); tato čtyři heb. písmena jsou označována jako tetragrammaton. Toto jméno charakterizuje Jehovu jako Boha, který má záměr. Jedině pravý Bůh může být oprávněným nositelem tohoto jména.
  ZnaK LXX znamena Septuagint, vzacny preklad hebrejsķých pisem, ktery si bere jako vzacny zeros informaci kazdy prekladatel hebrejsķých pisem!

  • nikdoinic
   nikdoinic, 7.12.18 18:33:43  
    

   1. Mojžíšova 2 | Bible online | Překlad nového světa
   https://jw.org/cs…-online/bi12/knihy/1-Mojžíšova/2/

   ^ „Jehova.“ Heb. יְהוָה (JHWH, zde se samohláskovými značkami pro Jehwahʹ), znamená „Působí, že se stane“ (z heb. הָוָה [ha·wahʹ, „stát se“]) LXXA(řec.) Kyʹri·os; syr. Mar·jaʼ; lat.
   Online Knihovna Strážné věže
   https://wol.jw.org/cs/wol/fn/r29/lp-b/1001060004/25

   „Jehova.“ Heb. יְהוָה (JHWH, zde se samohláskovými značkami pro Jehwahʹ), znamená „Působí, že se stane“ (z heb. הָוָה [ha·wahʹ, „stát se“]) LXXA(řec.) Kyʹri·os; syr. Mar·jaʼ; lat.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 7.12.18 18:35:32  
    

   Tady je diskuze: Obraz a podobenství Boha
   Nikoliv tu není kopírování stránek SJ.

 • rose66
  rose66, 7.12.18 11:00:55  
   

  JEHOVA

  [kauzativní tvar heb. slovesa ha·wahʹ (stát se) v imperfektu; znamená „působí, že se stane“].

  Boží osobní jméno. (Iz 42:8; 54:5) V Písmu jsou sice používány také popisné tituly, například „Bůh“, „Svrchovaný Pán“, „Stvořitel“, „Otec“, „Všemohoucí“ a „Nejvyšší“, ale osobnost a vlastnosti Boha — kým a čím on je — jsou plně shrnuty a vyjádřeny jedině tímto osobním jménem. (Ža 83:18)

 • nikdoinic
  nikdoinic, 25.10.18 08:13:17  
   

  Jan 2
  21 On však mluvil o chrámu svého těla.

  1.Korintským 3
  16 Cožpak nevíte, že jste Boží chrám a že Boží Duch přebývá ve vás?
  17 Jestliže někdo ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.

  1.Korintským 6
  19 Anebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého ve vás, kterého máte od Boha, a nejste sami svoji?
  20 Byli jste přece koupeni za velikou cenu. Oslavujte tedy Boha svým tělem i svým duchem, což obojí je Boží.

  1.Korintským 12
  27 Vy jste tedy Kristovo tělo a jednotlivě jeho údy.

  • poko
   poko, 6.12.18 01:44:16  
    

   To se týká a platí jen pro lidi jejichž duch se znovuzrodil z Božího Ducha a životodarne vody pro ducha Božího slova

   • poko
    poko, 6.12.18 17:43:44  
     

    Kdo si znovuzrozením neprošel ,tomu nepomuže si privlastňovat to ,co platí pro jiný druh lidí

    • nikdoinic
     nikdoinic, 6.12.18 18:04:24  
      

     Jan 10
     27 Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě.
     28 A já jim dávám věčný život a nezahynou navěky a nikdo je nevytrhne z mé ruky.
     29 Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všechny a nikdo je nemůže vytrhnout z ruky mého Otce.
     30 Já a Otec jsme jedno."

 • rose66
  rose66, 23.10.18 11:40:27  
   

  Pravdivost evangelia

  OD ROKU 1901 vlastní oxfordská Magdalen College tři drobné fragmenty rukopisu Matoušova evangelia známé jako P64. Nějakou dobu se učenci domnívali, že rukopis vznikl v druhé polovině 2. století n. l.

  Carsten P. Thiede, papyrolog z Padebornu v Německu, nedávno tento papyrus, jenž obsahuje části deseti veršů z šestadvacáté kapitoly Matoušova evangelia, důkladně prozkoumal. S jakým výsledkem? V časopise Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (Časopis pro papyrologii a epigrafiku) pan Thiede označuje oxfordské fragmenty za „zlomek křesťanského kodexu z prvního století, který byl možná (i když ne určitě) napsán před rokem 70 n. l.“.

  Thiedeovo zjištění vyvolalo mezi novináři a odborníky velký rozruch. Proč? Protože dnes se za nejstarší dochovanou část evangelia považuje P52 — zlomek Janova evangelia, který pochází přibližně z roku 125 n. l. a nebyl napsán dříve než ve druhém století.

  Zda nové datování pro papyrové fragmenty P64 bude všeobecně přijato, to ještě uvidíme. Ať už to dopadne jakkoli, toto dřívější datum by nejen znamenalo, že P64 jsou nejstarší dochované fragmenty evangelia, ale byl by to i další doklad, že Matoušovo evangelium bylo opravdu napsáno v 1. století, a možná i před rokem 70. n. l., kdy žilo ještě mnoho očitých svědků událostí Ježíšova života, kteří mohli pravdivost evangelia potvrdit.

  • poko
   poko, 6.12.18 01:53:15  
    

   Každý může vlastnit a vydavat za prave co chce, zaleží na Božím Duchu zda se postará aby to bylo zařazené mezi důlezité informace pro spásu nebo nechal mimo

 • rose66
  rose66, 11.10.18 10:56:52  
   

  Podle George Buchanana, emeritního profesora Wesleyova teologického semináře ve Washingtonu ve Spojených státech, můžeme na tuto otázku odpovědět kladně. Profesor Buchanan vysvětluje: „Ve starověku rodiče často dávali svým dětem jména podle svých božstev. To znamená, že vyslovovali jména svých dětí stejně jako jméno příslušného božstva. Do jmen lidí byl začleněn i tetragrammaton a vždy se používala prostřední samohláska.“

  • nikdoinic
   nikdoinic, 11.10.18 11:09:19  
    

   Do češtiny je velice dobře i vhodně JHVH přeloženo na JSEM, nevím proč se s tím stále nemůžeš smířit.

   • rose66
    rose66, 11.10.18 11:18:25  
     

    kup si hebrejaky slovnik
    Učenci nedospěli k úplné shodě v tom, co Boží jméno Jehova znamená. Po intenzivním studiu této problematiky jsou však mnozí toho názoru, že toto jméno je tvarem hebrejského slovesa ha·wahʹ (stát se) a že znamená „Působí, že se stane“.

    • nikdoinic
     nikdoinic, 15.10.18 11:01:56  
      

     "Jehova", to je amputovaná skomolenina z JHVH.

    • nikdoinic
     nikdoinic, 15.10.18 11:03:01  
      

     Nic si kupovat nebudu, moc výborní překladatelé přeložili JHVH na JSEM.

     • rose66
      rose66, 17.10.18 10:28:45  
       

      spise ukazali svoji neznalost hebrejstiny

      • nikdoinic
       nikdoinic, 17.10.18 12:53:21  
        

       Když nechápeš význam JSEM tak to potom je neznalost tvoje.

       • rose66
        rose66, 23.10.18 11:33:36  
         

        a nadavt Bozimu jmenum ze je to amputovana zkomolenina, pritom neumis spravne hebrejsky vyslovit ani jmeno jeho Syna, to si myslis, ze jsi hvezda? cti po sobe, so pises! To neni seriozni!

       • rose66
        rose66, 23.10.18 11:38:25  
         

        porad nerozumis, hawah neni jsem!!!

        • nikdoinic
         nikdoinic, 23.10.18 11:57:27  
          

         Ja mám v Biblích JHVH přeloženo do češtiny na JSEM a nepohneš s tím:-).
         http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=1&k=3&v=

         • rose66
          rose66, 30.10.18 11:08:55  
           

          Bůh však ve skutečnosti mluví o tom, že je něčím. To je dále potvrzeno překladem rabína Isaaca Leesera Dvacet čtyři knihy Svatých písem (angl.): „A Bůh řekl Mojžíšovi: CHCI BÝT, KÝM CHCI BÝT; a řekl: Tak máš říci dětem Izraele: CHCI BÝT mne poslal k vám.“

         • nikdoinic
          nikdoinic, 30.10.18 11:28:05  
           

          Efezským 4
          6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve vás všech.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 3.11.18 09:18:59  
           

          Promiň ale mně se tento překlad CHCI BÝT nelíbí a ani jej v Bibli nemám ani nevim od kuď jsi jej vzal.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 3.11.18 09:26:57  
           

          O co Ti jde, proč potřebuješ převracet Slovo boží?

          V českých Biblích máme to přeloženo na:

          Exodus 3
          13 I řekl Mojžíš Bohu: Aj, já půjdu k synům Izraelským a dím jim: Bůh otců vašich poslal mne k vám. Řeknou-li mi: Které jest jméno jeho? co jim odpovím?
          14 I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝŽ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM poslal mne k vám.
          15 Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, a Bůh Jákobův poslal mne k vám; toť jest jméno mé na věčnost, a tať jest památka má po všecky věky.

         • rose66
          rose66, 12.12.18 18:04:59  
           

          Prevracis ho Ty
          Bůh však ve skutečnosti mluví o tom, že je něčím. To je dále potvrzeno překladem rabína Isaaca Leesera Dvacet čtyři knihy Svatých písem (angl.): „A Bůh řekl Mojžíšovi: CHCI BÝT, KÝM CHCI BÝT; a řekl: Tak máš říci dětem Izraele: CHCI BÝT mne poslal k vám.“

         • nikdoinic
          nikdoinic, 12.12.18 18:07:03  
           

          Chtíč se k tomuto vůbec nehodí.

         • rose66
          rose66, 13.12.18 11:23:21  
           

          N echapes vyznam slove chtit. He to vule a ne chtit. Otevri si vlastni Bibli

          V oddílu „Význam názvů, výrazů a jmen“ v takzvaném Kutnohorském vydání Kralické bible (1579–1593) z roku 1949 je uvedeno pod heslem „Jsem, kterýž jsem“: „. . . Odkudž Jehova, jméno podstatné Boží samému Bohu vlastní:. . . Místo kteréhož jména česky klade se Hospodin, protože již v zvyk přišlo, aby jméno to samému Bohu věčnému se přivlastňovalo a jinému žádnému.“ (Spolehli se tedy na vlastní názor o tom, co je přiměřené, a na tom základě odstranili ze Svaté bible osobní jméno jejího božského původce, jehož jméno se v původní hebrejštině objevuje častěji než kterékoli jiné jméno nebo jakýsi titul. Přiznávají, že se řídí zvykem. O stoupencích judaismu Ježíš řekl: „Tak jste učinili Boží slovo neplatným kvůli svému ústnímu podání.“ — Mat. 15:6.)

         • nikdoinic
          nikdoinic, 13.12.18 11:35:35  
           

          Přesto Jehova je nedokonalé z JHVH protože tomuto tvaru chybí poslední hláska H.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 21.1.19 08:02:06  
           

          Našla jsem zajímavej článek: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ha-%C5%A0em

         • nikdoinic
          nikdoinic, 15.2.19 06:56:50  
           

          Ha-Šem, (hebrejsky הַשֵּׁם‎‎, doslova „to Jméno“) je jeden z výrazů, kterými Židé nahrazují Boží jméno. To je v hebrejském textu Bible zapisováno pomocí písmen JHVH (jod-he-vav-he, יהוה) a nevyslovuje se. Zvyk nevyslovovat Boží osobní jméno je velmi starý a sahá až do období druhého Chrámu, jenž stál v Jeruzalémě a byl zbořen Římany v roce 70 n. l. V některých z tzv. kumránských svitků (kniha Izajáš), v nichž se Boží osobní jméno objevuje, jsou nad jménem „jod-he-vav-he“ nadepsána hebrejská písmena אדוני. Toto nadepsání sloužilo pro toho, kdo četl, jako informace, že místo Božího jména má vyslovit slovo Adonaj [1]. Zvláštní na tomto zápisu slova Adonaj je, že je psáno s písmenem "vav" uprostřed, zřejmě jako pokus o naznačení samohlásky "o" ve výrazu Adonaj, které se jinak zapisuje bez "vav" (אדני).

         • nikdoinic
          nikdoinic, 15.2.19 06:59:18  
           

          Každý máme nějaké jméno, každý se nějako jmenujeme, to uplně stačí..vždyť jsme boží chrám a Boží Duch přebývá v nás.

        • rose66
         rose66, 13.12.18 11:55:10  
          

         V oddílu „Význam názvů, výrazů a jmen“ v takzvaném Kutnohorském vydání Kralické bible (1579–1593) z roku 1949 je uvedeno pod heslem „Jsem, kterýž jsem“: „. . . Odkudž Jehova, jméno podstatné Boží samému Bohu vlastní:. . . Místo kteréhož jména česky klade se Hospodin, protože již v zvyk přišlo, aby jméno to samému Bohu věčnému se přivlastňovalo a jinému žádnému.“ (Spolehli se tedy na vlastní názor o tom, co je přiměřené, a na tom základě odstranili ze Svaté bible osobní jméno jejího božského původce, jehož jméno se v původní hebrejštině objevuje častěji než kterékoli jiné jméno nebo jakýsi titul. Přiznávají, že se řídí zvykem. O stoupencích judaismu Ježíš řekl: „Tak jste učinili Boží slovo neplatným kvůli svému ústnímu podání.“ — Mat. 15:6.) Cti vlastni Bibli

         • nikdoinic
          nikdoinic, 13.12.18 11:56:10  
           

          Přesto Jehova je nedokonalé z JHVH protože tomuto tvaru chybí poslední hláska H.

         • rose66
          rose66, 13.12.18 11:56:44  
           

          alespon cti vlastni Bibli, jinak se uchylujes jenom k mazani, ale Boha nesmazes
          V oddílu „Význam názvů, výrazů a jmen“ v takzvaném Kutnohorském vydání Kralické bible (1579–1593) z roku 1949 je uvedeno pod heslem „Jsem, kterýž jsem“: „. . . Odkudž Jehova, jméno podstatné Boží samému Bohu vlastní:. . . Místo kteréhož jména česky klade se Hospodin, protože již v zvyk přišlo, aby jméno to samému Bohu věčnému se přivlastňovalo a jinému žádnému.“ (Spolehli se tedy na vlastní názor o tom, co je přiměřené, a na tom základě odstranili ze Svaté bible osobní jméno jejího božského původce, jehož jméno se v původní hebrejštině objevuje častěji než kterékoli jiné jméno nebo jakýsi titul. Přiznávají, že se řídí zvykem. O stoupencích judaismu Ježíš řekl: „Tak jste učinili Boží slovo neplatným kvůli svému ústnímu podání.“ — Mat. 15:6.)

         • rose66
          rose66, 13.12.18 11:57:17  
           

          alespon cti vlastni Bibli, jinak se uchylujes jenom k mazani, ale Boha nesmazes

         • nikdoinic
          nikdoinic, 13.12.18 11:57:43  
           

          Vůbec nic Ti tady nemažu protože jsi již tady také správcem.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 13.12.18 11:58:15  
           

          Si to prověř že ne.

         • rose66
          rose66, 14.12.18 10:57:33  
           

          Bůh však ve skutečnosti mluví o tom, že je něčím. To je dále potvrzeno překladem rabína Isaaca Leesera Dvacet čtyři knihy Svatých písem (angl.): „A Bůh řekl Mojžíšovi: CHCI BÝT, KÝM CHCI BÝT; a řekl: Tak máš říci dětem Izraele: CHCI BÝT mne poslal k vám.“

         • nikdoinic
          nikdoinic, 14.12.18 10:59:34  
           

          Ale když chce být tak není.

         • rose66
          rose66, 14.12.18 11:20:10  
           

          Hadas se o slova zcela nesmyslne. Je mi burt, cemu veris, ale Boha a pravdy se zastanu.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 14.12.18 11:34:45  
           

          ja taky ale v těchto diskuzích když si nezaplatím těch 120 kč tak jenom do konce roku, ještě si to rozmyslím jestli zaplatím jo a nebo ne, možná si dám dovolenou:-)..

        • rose66
         rose66, 14.12.18 11:22:05  
          

         Secti jsi, kolik h tam dava Kralicka Bible, to pisi asi po 5.
         V oddílu „Význam názvů, výrazů a jmen“ v takzvaném Kutnohorském vydání Kralické bible (1579–1593) z roku 1949 je uvedeno pod heslem „Jsem, kterýž jsem“: „. . . Odkudž Jehova, jméno podstatné Boží samému Bohu vlastní:. . . Místo kteréhož jména česky klade se Hospodin, protože již v zvyk přišlo, aby jméno to samému Bohu věčnému se přivlastňovalo a jinému žádnému.“ (Spolehli se tedy na vlastní názor o tom, co je přiměřené, a na tom základě odstranili ze Svaté bible osobní jméno jejího božského původce, jehož jméno se v původní hebrejštině objevuje častěji než kterékoli jiné jméno nebo jakýsi titul. Přiznávají, že se řídí zvykem. O stoupencích judaismu Ježíš řekl: „Tak jste učinili Boží slovo neplatným kvůli svému ústnímu podání.“ — Mat. 15:6.)

         • nikdoinic
          nikdoinic, 14.12.18 11:23:10  
           

          Jehovovi ale chybí poslední hláska H z JHVH.

         • rose66
          rose66, 14.12.18 11:27:20  
           

          To tam napsani Ti, ktery tak veris, to je KB, chapes to? Mam furt dokola rikas, ze h je v hebrejstinu pridech a proto to mnohe Bible uplne vynechavaji? Vzdyt je to dokola to same... To je uuunavne ze zrejme nectes a jedes 1 linii I furt a furt dokola

         • nikdoinic
          nikdoinic, 14.12.18 11:30:51  
           

          tak ja jsem si to našla co tvrdíš:
          he ה na konci slova se nepřepisuje,
          pokud není znělé (menšina případů) h
          https://cs.wiktionary.org/wiki/Wikislovn%C3%ADk:V%C3%BDslovnost/hebrej%C5%A1tina

          A tak jak víš že není znělé a že je to zrovinka tento případ?

         • nikdoinic
          nikdoinic, 14.12.18 11:31:24  
           

          A přepisovalo se vždy, aha: JHVH

         • nikdoinic
          nikdoinic, 14.12.18 11:33:12  
           

          Nesprávným čtením pak vznikl tvar Jehova či Jahve.
          https://cs.wikipedia.org/wiki/JHVH

         • rose66
          rose66, 14.12.18 11:34:23  
           

          Tohle pisou v KB, ktere tak veris, sezen si ten preklad a nebudes se tocit furt dokola
          Secti jsi, kolik h tam dava Kralicka Bible, to pisi asi po 5.
          V oddílu „Význam názvů, výrazů a jmen“ v takzvaném Kutnohorském vydání Kralické bible (1579–1593) z roku 1949 je uvedeno pod heslem „Jsem, kterýž jsem“: „. . . Odkudž Jehova, jméno podstatné Boží samému Bohu vlastní:. . . Místo kteréhož jména česky klade se Hospodin, protože již v zvyk přišlo, aby jméno to samému Bohu věčnému se přivlastňovalo a jinému žádnému.“ (Spolehli se tedy na vlastní názor o tom, co je přiměřené, a na tom základě odstranili ze Svaté bible osobní jméno jejího božského původce, jehož jméno se v původní hebrejštině objevuje častěji než kterékoli jiné jméno nebo jakýsi titul. Přiznávají, že se řídí zvykem. O stoupencích judaismu Ježíš řekl: „Tak jste učinili Boží slovo neplatným kvůli svému ústnímu podání.“ — Mat. 15:6.)

         • nikdoinic
          nikdoinic, 14.12.18 11:35:40  
           

          tak mně vyčítáš se melu porád to samé dookola a ty jsi kolikrát již okopíroval sem toto?

         • rose66
          rose66, 14.12.18 11:36:08  
           

          Wiki je lidova tvorba, to necituj
          Sam jsem tam neco pridal a nikoho nezajimalo, jestli je to Pravda!

         • rose66
          rose66, 14.12.18 11:36:59  
           

          Protoze nectes vlastny milovany preklad!

         • nikdoinic
          nikdoinic, 20.12.18 13:44:07  
           

          z roku 1949 ?
          Proč by jsem měla číst zrovinka tento ročník?

        • rose66
         rose66, 14.12.18 11:38:14  
          

         Kteremu tak veris, vic nez Bohu a on sam Ti ukazuje, ze pouziva Jehova a posledni h vynechava

         • rose66
          rose66, 14.12.18 11:38:53  
           

          Ale opakuj se, kolik chces, koncim!

         • nikdoinic
          nikdoinic, 14.12.18 11:39:39  
           

          Ale di ty:-), vždyť JHVH je v Bibli 7 000krát.

         • rose66
          rose66, 20.12.18 12:44:36  
           

          Jestli v novém roce koncis, tady mas na rozlucku 1 vers a jdi s Bohem JHVH
          Bůh „setře každou slzu s jejich očí a nebude již více smrt, nebude více ani nářek, ani křik, ani bolest. Dřívější věci pominuly.“ (Zjevení 21:4)

         • nikdoinic
          nikdoinic, 20.12.18 13:42:55  
           

          No nevim ještě jak se rozhodnu.