Obraz a podobenství Boha

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
nikdoinic (2018-11-16 14:09:50)poko (2018-11-14 10:49:17)
Obraz a podobenství Boha
Založeno: 26. 1. 2016 | Příspěvků: 700 | Členů: 2
Správci: nikdoinic (hlavní)

Obraz Boha a podobenství Boha je člověk, muž a žena.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • nikdoinic
  nikdoinic, 25.10.18 08:13:17  
   

  Jan 2
  21 On však mluvil o chrámu svého těla.

  1.Korintským 3
  16 Cožpak nevíte, že jste Boží chrám a že Boží Duch přebývá ve vás?
  17 Jestliže někdo ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.

  1.Korintským 6
  19 Anebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého ve vás, kterého máte od Boha, a nejste sami svoji?
  20 Byli jste přece koupeni za velikou cenu. Oslavujte tedy Boha svým tělem i svým duchem, což obojí je Boží.

  1.Korintským 12
  27 Vy jste tedy Kristovo tělo a jednotlivě jeho údy.

 • rose66
  rose66, 23.10.18 11:40:27  
   

  Pravdivost evangelia

  OD ROKU 1901 vlastní oxfordská Magdalen College tři drobné fragmenty rukopisu Matoušova evangelia známé jako P64. Nějakou dobu se učenci domnívali, že rukopis vznikl v druhé polovině 2. století n. l.

  Carsten P. Thiede, papyrolog z Padebornu v Německu, nedávno tento papyrus, jenž obsahuje části deseti veršů z šestadvacáté kapitoly Matoušova evangelia, důkladně prozkoumal. S jakým výsledkem? V časopise Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (Časopis pro papyrologii a epigrafiku) pan Thiede označuje oxfordské fragmenty za „zlomek křesťanského kodexu z prvního století, který byl možná (i když ne určitě) napsán před rokem 70 n. l.“.

  Thiedeovo zjištění vyvolalo mezi novináři a odborníky velký rozruch. Proč? Protože dnes se za nejstarší dochovanou část evangelia považuje P52 — zlomek Janova evangelia, který pochází přibližně z roku 125 n. l. a nebyl napsán dříve než ve druhém století.

  Zda nové datování pro papyrové fragmenty P64 bude všeobecně přijato, to ještě uvidíme. Ať už to dopadne jakkoli, toto dřívější datum by nejen znamenalo, že P64 jsou nejstarší dochované fragmenty evangelia, ale byl by to i další doklad, že Matoušovo evangelium bylo opravdu napsáno v 1. století, a možná i před rokem 70. n. l., kdy žilo ještě mnoho očitých svědků událostí Ježíšova života, kteří mohli pravdivost evangelia potvrdit.

 • rose66
  rose66, 11.10.18 10:56:52  
   

  Podle George Buchanana, emeritního profesora Wesleyova teologického semináře ve Washingtonu ve Spojených státech, můžeme na tuto otázku odpovědět kladně. Profesor Buchanan vysvětluje: „Ve starověku rodiče často dávali svým dětem jména podle svých božstev. To znamená, že vyslovovali jména svých dětí stejně jako jméno příslušného božstva. Do jmen lidí byl začleněn i tetragrammaton a vždy se používala prostřední samohláska.“

  • nikdoinic
   nikdoinic, 11.10.18 11:09:19  
    

   Do češtiny je velice dobře i vhodně JHVH přeloženo na JSEM, nevím proč se s tím stále nemůžeš smířit.

   • rose66
    rose66, 11.10.18 11:18:25  
     

    kup si hebrejaky slovnik
    Učenci nedospěli k úplné shodě v tom, co Boží jméno Jehova znamená. Po intenzivním studiu této problematiky jsou však mnozí toho názoru, že toto jméno je tvarem hebrejského slovesa ha·wahʹ (stát se) a že znamená „Působí, že se stane“.

    • nikdoinic
     nikdoinic, 15.10.18 11:01:56  
      

     "Jehova", to je amputovaná skomolenina z JHVH.

    • nikdoinic
     nikdoinic, 15.10.18 11:03:01  
      

     Nic si kupovat nebudu, moc výborní překladatelé přeložili JHVH na JSEM.

     • rose66
      rose66, 17.10.18 10:28:45  
       

      spise ukazali svoji neznalost hebrejstiny

      • nikdoinic
       nikdoinic, 17.10.18 12:53:21  
        

       Když nechápeš význam JSEM tak to potom je neznalost tvoje.

       • rose66
        rose66, 23.10.18 11:33:36  
         

        a nadavt Bozimu jmenum ze je to amputovana zkomolenina, pritom neumis spravne hebrejsky vyslovit ani jmeno jeho Syna, to si myslis, ze jsi hvezda? cti po sobe, so pises! To neni seriozni!

       • rose66
        rose66, 23.10.18 11:38:25  
         

        porad nerozumis, hawah neni jsem!!!

        • nikdoinic
         nikdoinic, 23.10.18 11:57:27  
          

         Ja mám v Biblích JHVH přeloženo do češtiny na JSEM a nepohneš s tím:-).
         http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=1&k=3&v=

         • rose66
          rose66, 30.10.18 11:08:55  
           

          Bůh však ve skutečnosti mluví o tom, že je něčím. To je dále potvrzeno překladem rabína Isaaca Leesera Dvacet čtyři knihy Svatých písem (angl.): „A Bůh řekl Mojžíšovi: CHCI BÝT, KÝM CHCI BÝT; a řekl: Tak máš říci dětem Izraele: CHCI BÝT mne poslal k vám.“

         • nikdoinic
          nikdoinic, 30.10.18 11:28:05  
           

          Efezským 4
          6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve vás všech.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 3.11.18 09:18:59  
           

          Promiň ale mně se tento překlad CHCI BÝT nelíbí a ani jej v Bibli nemám ani nevim od kuď jsi jej vzal.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 3.11.18 09:26:57  
           

          O co Ti jde, proč potřebuješ převracet Slovo boží?

          V českých Biblích máme to přeloženo na:

          Exodus 3
          13 I řekl Mojžíš Bohu: Aj, já půjdu k synům Izraelským a dím jim: Bůh otců vašich poslal mne k vám. Řeknou-li mi: Které jest jméno jeho? co jim odpovím?
          14 I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝŽ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM poslal mne k vám.
          15 Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, a Bůh Jákobův poslal mne k vám; toť jest jméno mé na věčnost, a tať jest památka má po všecky věky.

 • rose66
  rose66, 11.10.18 10:55:35  
   

  Dvouslabičná výslovnost tetragrammatonu jako „Jahve“ by nedovolovala, aby samohláska o tvořila součást Božího jména. Avšak v desítkách biblických jmen, která obsahují Boží jméno, se tato hláska uprostřed objevuje, a to jak v původních, tak i ve zkrácených formách, například Jehonatan a Jonatan. Proto profesor Buchanan o Božím jménu říká: „Samohláska ú nebo ó není v žádném případě vynechána. Někdy bylo toto slovo zkráceno jako ‚Ja‘, ale nikdy jako ‚Ja-ve‘. . . . Když se tetragrammaton vyslovoval jednoslabičně, bylo to ‚Jah‘ nebo ‚Jo‘. Když se vyslovoval ve třech slabikách, mohlo to být ‚Jahova‘ nebo ‚Jahúva‘. Pokud by byl někdy zkrácen do dvou slabik, bylo by to ‚Jaho‘.“ (Biblical Archaeology Review)

  • nikdoinic
   nikdoinic, 11.10.18 11:02:37  
    

   „Jahve“ je spatlanina všech spatlanin, mi to sem porád nedávej, to nemůžeš odejímat z JHVH celou souhlásku H.
   Ze slova božího se nemá nic odejímat a ne ještě ze jména, to takto nejde Rosi.

 • nikdoinic
  nikdoinic, 5.10.18 17:17:28  
   

  Jméno Boha živých JSEM je uvědomění si přítomnosti?

  • nikdoinic
   nikdoinic, 5.10.18 17:26:11  
    

   Desatero se začíná slovy: Ja jsem..

   • nikdoinic
    nikdoinic, 5.10.18 17:26:58  
     

    ..a nebudeš mít jiných bohů okrem mně...

    • nikdoinic
     nikdoinic, 5.10.18 17:27:30  
      

     ..a potom dál je co se má a nemá..

     • nikdoinic
      nikdoinic, 5.10.18 17:29:45  
       

      ..jakýsi morální kodex pro: JA jsem.

      • rose66
       rose66, 23.10.18 11:37:17  
        

       nesmysl!

       • nikdoinic
        nikdoinic, 26.10.18 09:33:36  
         

        Ale prosim tebe, to právě že má jedinej a prostej smysl.

 • rose66
  rose66, 3.10.18 11:30:02  
   

  V roce 1543 Luther s příznačnou otevřeností napsal: „Když dnes [Židé] tvrdí, že jméno Jehova je nevyslovitelné, nevědí, o čem mluví. . . Když může být jméno psáno perem a inkoustem, proč by nemohlo být vyslovováno, což je mnohem lepší než napsat je perem a inkoustem? Proč také neříkají, že se nedá napsat, přečíst či pochopit? Celkově zváženo, je v tom cosi falešného.“

  • nikdoinic
   nikdoinic, 3.10.18 16:18:11  
    

   Jméno "Jehova" je jenom skomolenina z JHVH, do češtiny je to přeloženo na JSEM.

   Exodus 3
   13 I řekl Mojžíš Bohu: Aj, já půjdu k synům Izraelským a dím jim: Bůh otců vašich poslal mne k vám. Řeknou-li mi: Které jest jméno jeho? co jim odpovím?
   14 I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝŽ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM poslal mne k vám.
   http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=1&k=3&v=

 • rose66
  rose66, 3.10.18 11:27:42  
   

  Zajímavý je případ překladu, od J. B. Rotherhama. Používal ve svém překladu Boží jméno, ale dával přednost tvaru Yahweh. Ve svém pozdějším díle Studies in the Psalms (Studie žalmů), vydaném roku 1911, se však vrací ke tvaru Jehovah. Proč? Vysvětluje: „JEHOVAH — použití tohoto anglického tvaru pamětního jména (Exodus 3:18) v současném překladu Žalmů nevychází z nějakých pochybností vůči správnější výslovnosti, kterou je Yahwéh, ale pouze z praktického osobního zjištění, že je záhodno zůstat v této záležitosti ve styku s uchem a okem veřejnosti, kdy základním záměrem je snadné rozpoznání Božího jména.“

  • nikdoinic
   nikdoinic, 3.10.18 16:19:04  
    

   Do češtiny je JHVH přeloženo na: JSEM.

   Exodus 3
   13 I řekl Mojžíš Bohu: Aj, já půjdu k synům Izraelským a dím jim: Bůh otců vašich poslal mne k vám. Řeknou-li mi: Které jest jméno jeho? co jim odpovím?
   14 I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝŽ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM poslal mne k vám.
   http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=1&k=3&v=

 • Alena.Kopfova
  Alena.Kopfova, 23.8.18 00:25:41  
   

  "Obraz Boha a podobenství Boha je člověk, muž a žena."

  To může tvrdit jen opravdu hodně namyšlený člověk.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 23.8.18 14:33:43  
    

   No a jak jinak mám rozumět těmto veršům?
   Genezis 1
   26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi.
   27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

   • nikdoinic
    nikdoinic, 23.8.18 14:38:00  
     

    Bůh stvořil svůj obraz a svoje podobenství, člověka, muže a ženu.

    Ty tomu Alena.Kopfova rozumíš nějako jinak?

    Člověk, muž a žena je obraz a podobenství Boha, to je v těch verších 26-27 z knihy Genezis 1.
    http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=0&k=1&v=0

    A v Novém zákoně je napsáno že jsme údmi Kristova těla:
    http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=45&k=12&v=

    • Alena.Kopfova
     Alena.Kopfova, 16.9.18 21:22:56  
      

     Rozumím tomu tak, že to napsal opravdu hodně namyšlený člověk.

     • nikdoinic
      nikdoinic, 16.9.18 21:29:33  
       

      To asi že ne.

      • Alena.Kopfova
       Alena.Kopfova, 16.9.18 21:35:53  
        

       Proč ne?

       • nikdoinic
        nikdoinic, 16.9.18 22:05:27  
         

        Je to svědectví o tom co řekl Bůh.

        • Alena.Kopfova
         Alena.Kopfova, 16.9.18 22:08:33  
          

         Proč věříte, že je to svědectví o tom co řekl Bůh? Pravděpodobnější je přeci to, že si to někdo vymyslel.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 16.9.18 22:13:11  
           

          Jan 8
          31 Ježíš tedy řekl těm Židům, kteří mu uvěřili: "Jestliže zůstanete v mém slově, jste opravdu mými učedníky.
          32 A poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí."

         • Alena.Kopfova
          Alena.Kopfova, 16.9.18 22:21:42  
           

          Jen citát z nějaké náboženské knihy. Co mi to má říci?

         • nikdoinic
          nikdoinic, 17.9.18 03:12:27  
           

          To je evangelium.

         • Alena.Kopfova
          Alena.Kopfova, 18.9.18 20:54:15  
           

          Evangelium je kniha jako každá jiná. Napsal ji člověk a se skutečným Bohem nemá nic společného.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 18.9.18 20:54:25  
           

          Ježíš Kristus měl 12 učedníků, jsou to zprávy od několika z nich.

         • Alena.Kopfova
          Alena.Kopfova, 18.9.18 22:13:18  
           

          Ježíš Kristus je čistě literární postava. První Evangelium bylo sepsáno v druhém století n.l. v Řecku a řecky. Příběh Krista je složen ze starých bájích o synech Diových Perseovi a Heraklovi a také z báje o Prométheovi. Učení Kristovo je pak odvozeno ze starořecké stoické filozofie. To celé je pak naroubováno na židovskou mytologii.
          Z literárního hlediska je to působivé, ale odvozovat od toho svou víru je stejně absurdní, jako odvozovat svou víru od učení Jediů z Hvězdných válek.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 19.9.18 03:08:19  
           

          To jsi jenom evangeliá asi ještě nečetla:-).

         • Alena.Kopfova
          Alena.Kopfova, 19.9.18 03:58:05  
           

          Vyrostla jsem v katolické rodině. Nový Zákon jsem četla mnohokrát.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 19.9.18 14:41:46  
           

          To že je někdo s katolické rodiny ještě neznamená že zná a nebo četl a dokonce mockrát Novej Zákon.

   • poko
    poko, 30.8.18 21:21:48  
     

    To platilo před selhanim člověka je to uvedeno dřiv než selhaní

    • nikdoinic
     nikdoinic, 31.8.18 07:15:15  
      

     No jo ale, byli vyhnáni z ráje jsouc jako jeden z nich a aby nevzali ještě i ze stromu života ale ve Zjevení 22 se píše že blahoslavení co dodrřují přikázání neb získají přístup ke stromu života.

   • poko
    poko, 30.8.18 21:24:49  
     

    Udy Kristova tela jsou lidi znovuzrozeni z Božího Ducha to se neznovuzrozenych netyka

   • Alena.Kopfova
    Alena.Kopfova, 16.9.18 21:20:55  
     

    Myslím , že těmto veršům máte rozumět tak, že je napsal hodně namyšlený člověk.

    • nikdoinic
     nikdoinic, 16.9.18 21:28:42  
      

     Mně to tak nepřijde být..

     • Alena.Kopfova
      Alena.Kopfova, 16.9.18 21:36:41  
       

      Mě jo.

      • nikdoinic
       nikdoinic, 16.9.18 22:04:47  
        

       To někdo jenom zaznamenal co řekl Bůh a proti Slovu Boha se raději nevzpěčuji:-).

       • Alena.Kopfova
        Alena.Kopfova, 16.9.18 22:06:55  
         

        Proč věříte tomu, že to někdo zaznamenal boží slova? Pravděpodobnější je přeci to, že si to někdo vymyslel.

        • nikdoinic
         nikdoinic, 16.9.18 22:15:06  
          

         „Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek“ (Jan 14,23).

         • Alena.Kopfova
          Alena.Kopfova, 16.9.18 22:22:19  
           

          Jen citát z nějaké náboženské knihy. Co mi to má říci?

         • nikdoinic
          nikdoinic, 17.9.18 03:12:05  
           

          Je to evangelium.

         • Alena.Kopfova
          Alena.Kopfova, 18.9.18 20:53:48  
           

          Evangelium je kniha jako každá jiná. Napsal ji člověk a se skutečným Bohem nemá nic společného.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 18.9.18 20:54:46  
           

          Ježíš Kristus měl 12 učedníků, jsou to zprávy od několika z nich.

         • Alena.Kopfova
          Alena.Kopfova, 18.9.18 22:14:19  
           

          Ježíš Kristus je čistě literární postava. První Evangelium bylo sepsáno v druhém století n.l. v Řecku a řecky. Příběh Krista je složen ze starých bájích o synech Diových Perseovi a Heraklovi a také z báje o Prométheovi. Učení Kristovo je pak odvozeno ze starořecké stoické filozofie. To celé je pak naroubováno na židovskou mytologii.
          Z literárního hlediska je to působivé, ale odvozovat od toho svou víru je stejně absurdní, jako odvozovat svou víru od učení Jediů z Hvězdných válek.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 19.9.18 03:08:52  
           

          To jsi evangeliá asi ještě jenom nečetla:-).

         • Alena.Kopfova
          Alena.Kopfova, 19.9.18 03:59:55  
           

          Kdybych je nečetla, jak bych přišla na to, že jsou nemírně podobná starořecké mytologii a filozofii.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 19.9.18 14:38:51  
           

          Tos to mohla jenom někde zaslechlenout a zalíbilo se Ti to a tak to opakuješ.

    • rose66
     rose66, 23.10.18 11:34:48  
      

     s tim evangeiem je to nesmysl, vsechny jsou z 1. stoleti!

     • rose66
      rose66, 23.10.18 11:37:37  
       

      Učenec opravuje datování biblického rukopisu

      Podle vyjádření Carstena Petera Thiedeho, německého odborníka v oboru papyrologie, existují přesvědčivé důkazy, že tři papyrové fragmenty Matoušova evangelia (uložené v oxfordské Magdalen College a známé jako P64) byly napsány v prvním století.

      Tyto fragmenty (které obsahují části 26. kapitoly Matouše) pan Thiede porovnal se starověkým obchodním dopisem, který byl nalezen v Egyptě. Potom prohlásil, že egyptský dokument vypadá „téměř jako protějšek papyrů z Magdalen College — pokud jde o celkový vzhled a způsob tvoření jednotlivých písmen“. Ve své knize Eyewitness to Jesus—Amazing New Manuscript Evidence About the Origin of the Gospels (Očité svědectví o Ježíšovi — Rukopisy poskytují nový, překvapující doklad o původu evangelií) pan Thiede a spoluautor Matthew D’Ancona vyvozují závěr, že podobnost mezi těmito dvěma dokumenty svědčí o tom, že oba byly napsány přibližně v téže době. Kdy? Obchodní doklad je datován „ ‚12. roku Nerona Pána, 30. epeifu‘ — což je podle našeho kalendáře 24. červenec 66 [n.l.]“.

      „Pokud je toto datování přesné, je mimořádně významné,“ poznamenává profesor Philip W. Comfort v článku, který vyšel v časopise Tyndale Bulletin, „protože zařazuje rukopis Matoušova evangelia do téhož století, v němž bylo napsáno.“ To by také znamenalo, že papyry uložené v Magdalen College jsou nejstarší dochované fragmenty evangelia.

      • rose66
       rose66, 23.10.18 11:39:54  
        

       Pravdivost evangelia

       OD ROKU 1901 vlastní oxfordská Magdalen College tři drobné fragmenty rukopisu Matoušova evangelia známé jako P64. Nějakou dobu se učenci domnívali, že rukopis vznikl v druhé polovině 2. století n. l.

       Carsten P. Thiede, papyrolog z Padebornu v Německu, nedávno tento papyrus, jenž obsahuje části deseti veršů z šestadvacáté kapitoly Matoušova evangelia, důkladně prozkoumal. S jakým výsledkem? V časopise Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik (Časopis pro papyrologii a epigrafiku) pan Thiede označuje oxfordské fragmenty za „zlomek křesťanského kodexu z prvního století, který byl možná (i když ne určitě) napsán před rokem 70 n. l.“.

       Thiedeovo zjištění vyvolalo mezi novináři a odborníky velký rozruch. Proč? Protože dnes se za nejstarší dochovanou část evangelia považuje P52 — zlomek Janova evangelia, který pochází přibližně z roku 125 n. l. a nebyl napsán dříve než ve druhém století.

       Zda nové datování pro papyrové fragmenty P64 bude všeobecně přijato, to ještě uvidíme. Ať už to dopadne jakkoli, toto dřívější datum by nejen znamenalo, že P64 jsou nejstarší dochované fragmenty evangelia, ale byl by to i další doklad, že Matoušovo evangelium bylo opravdu napsáno v 1. století, a možná i před rokem 70. n. l., kdy žilo ještě mnoho očitých svědků událostí Ježíšova života, kteří mohli pravdivost evangelia potvrdit.

  • poko
   poko, 25.8.18 01:07:28  
    

   To platilo před pádem člověka než selhal že byl k obrazu Boha po pádu už to dávno není podle toho co lidé vyvádí. Informace o člověku k obrazů Boha je před pádem ne až po pádu

   • nikdoinic
    nikdoinic, 26.8.18 12:01:24  
     

    Rekapitulace:

    Genezis 1
    26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují..
    27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

    Genezis 2
    7 I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země, a vdechl v chřípě jeho dchnutí života, i byl člověk v duši živou.
    8 Štípil pak byl Hospodin Bůh ráj v Eden na východ, a postavil tam člověka, jehož byl učinil.
    9 A vyvedl Hospodin Bůh z země všeliký strom na pohledění libý, a ovoce k jídlu chutné; též strom života u prostřed ráje, i strom vědění dobrého a zlého.
    16 I zapověděl Hospodin Bůh člověku, řka: Z každého stromu rajského svobodně jísti budeš;
    17 Ale z stromu vědění dobrého a zlého nikoli nejez; nebo v který bys koli den z něho jedl, smrtí umřeš.

    Genezis 3
    1 Had pak byl nejchytřejší ze všech živočichů polních, kteréž byl učinil Hospodin Bůh. A ten řekl ženě: Tak-liž jest, že vám Bůh řekl: Nebudete jísti z každého stromu rajského?
    2 I řekla žena hadu: Ovoce stromů rajských jíme;
    3 Ale o ovoci stromu, kterýž jest u prostřed ráje, řekl Bůh: Nebudete ho jísti, aniž se ho dotknete, abyste nezemřeli.
    4 I řekl had ženě: Nikoli nezemřete smrtí!
    5 Ale ví Bůh, že v kterýkoli den z něho jísti budete, otevrou se oči vaše; a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé.
    6 Viduci tedy žena, že dobrý jest strom k jídlu i příjemný očima, a k nabytí rozumnosti strom žádostivý, vzala z ovoce jeho a jedla; dala také i muži svému s sebou, a on jedl.
    7 Tedy otevříny jsou oči obou dvou, a poznali, že jsou nazí; i navázali lístí fíkového a nadělali sobě věníků.
    8 A v tom uslyšeli hlas Hospodina Boha chodícího po ráji k větru dennímu; i skryl se Adam a žena jeho před tváří Hospodina Boha, u prostřed stromoví rajského.
    9 I povolal Hospodin Bůh Adama, a řekl jemu: Kdež jsi?
    10 Kterýžto řekl: Hlas tvůj slyšel jsem v ráji a bál jsem se, že jsem nahý; protož skryl jsem se.
    11 I řekl Bůh: Kdožť oznámil, že jsi nahý? Nejedl-lis ale z toho stromu, z něhožť jsem jísti zapověděl?
    12 I řekl Adam: Žena, kterouž jsi mi dal, aby byla se mnou, ona mi dala z stromu toho, a jedl jsem.
    13 I řekl Hospodin Bůh ženě: Což jsi to učinila? I řekla žena: Had mne podvedl, i jedla jsem.
    14 Tedy řekl Hospodin Bůh hadu: Že jsi to učinil, zlořečený budeš nade všecka hovada a nade všecky živočichy polní; po břiše svém plaziti se budeš, a prach
    21 I zdělal Hospodin Bůh Adamovi a ženě jeho oděv kožený, a přioděl je.
    22 Tedy řekl Hospodin Bůh: Aj, člověk učiněn jest jako jeden z nás, věda dobré i zlé; pročež nyní, aby nevztáhl ruky své, a nevzal také z stromu života, a jedl by, i byl by živ na věky, vyžeňme jej.
    23 I vypustil jej Hospodin Bůh z zahrady Eden, aby dělal zemi, z níž vzat byl.
    24 A tak vyhnal člověka a osadil zahradu Eden cherubíny k východní straně s mečem plamenným blýskajícím se, aby ostříhali cesty k stromu života.

    Ale na poslední stránce Bible je:
    Zjevení 22
    14 Blaze těm, kteří plní jeho přikázání, aby měli právo na strom života a mohli vstoupit branami do města.

   • rose66
    rose66, 17.10.18 10:31:13  
     

    Uvažujme o několika příkladech vlastních jmen, která nacházíme v Bibli a která obsahují zkrácenou formu Božího jména. Jméno Jonatan, které se v hebrejské Bibli objevuje jako Jó·na·thanʹ nebo Jehó·na·thanʹ, znamená „Jaho nebo Jahova dal“, říká profesor Buchanan. Jméno proroka Elijáše je v hebrejštině ʼE·li·jahʹ nebo ‚E·li·jaʹhu‘. Podle profesora Buchanana toto jméno znamená: „Můj Bůh je Jahú nebo Jahú-va.“ Podobně i hebrejské jméno pro Jehošafata je Jehó·ša·fatʹ, což znamená „Jaho soudil“.

    Dvouslabičná výslovnost tetragrammatonu jako „Jahve“ by nedovolovala, aby samohláska o tvořila součást Božího jména. Avšak v desítkách biblických jmen, která obsahují Boží jméno, se tato hláska uprostřed objevuje, a to jak v původních, tak i ve zkrácených formách, například Jehonatan a Jonatan. Proto profesor Buchanan o Božím jménu říká: „Samohláska ú nebo ó není v žádném případě vynechána. Někdy bylo toto slovo zkráceno jako ‚Ja‘, ale nikdy jako ‚Ja-ve‘. . . . Když se tetragrammaton vyslovoval jednoslabičně, bylo to ‚Jah‘ nebo ‚Jo‘. Když se vyslovoval ve třech slabikách, mohlo to být ‚Jahova‘ nebo ‚Jahúva‘. Pokud by byl někdy zkrácen do dvou slabik, bylo by to ‚Jaho‘.“ (Biblical Archaeology Review)

    Tyto komentáře nám pomáhají pochopit to, co Gesenius, znalec hebrejštiny, který žil v 19. století, uvedl ve svém díle Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament Scriptures: „Ti, kdo se domnívají, že יְהוָֹה [Je-ho-va] byla skutečná výslovnost [Božího jména], nejsou tak docela bez dokladů, kterými by svůj názor podepřeli. Tímto způsobem mohou být uspokojivěji vysvětleny zkrácené slabiky יְהוֹ [Je-ho] a יוֹ [Jo], jimiž začíná mnoho vlastních jmen.“

    • rose66
     rose66, 17.10.18 10:31:36  
      

     a co ti nejde do kramu, to mazes

     • rose66
      rose66, 17.10.18 10:32:18  
       

      cti ucence

      Přesto Everett Fox v předmluvě ke svému nedávnému překladu The Five Books of Moses (Pět knih Mojžíšových) podotýká: „Ani staré, ani nové pokusy odhalit ‚správnou‘ výslovnost [Božího] hebrejského jména nebyly úspěšné; ani verze ‚Jehova‘, která je někdy slyšet, ani forma ‚Jahve‘, kterou uznávají učenci, nemůže být nezvratně dokázána.“

      Akademické debaty budou bezpochyby pokračovat dál. Židé přestali vyslovovat jméno pravého Boha ještě před tím, než masoreti zavedli systém samohláskových značek. A tak neexistuje žádný způsob, jak jednoznačně prokázat, které samohlásky provázely souhlásky JHVH (יהוה). Nicméně biblické postavy měly jména, jejichž správná výslovnost nebyla nikdy zapomenuta, a proto poskytují konkrétní vodítko k tomu, jak se Boží jméno vyslovovalo ve starověku. Z tohoto důvodu alespoň někteří učenci připouštějí, že výslovnost „Jehova“ není nakonec tak „zrůdná“.

      • nikdoinic
       nikdoinic, 17.10.18 12:58:47  
        

       „Jehova“, to je amputovaná skomolenina z JHVH.

     • nikdoinic
      nikdoinic, 17.10.18 12:57:51  
       

      Smazala jsem ti toto:
      rose66, 15.10.18 10:33:21
      "spise blbe"

      To není seriozmí příspěvek do seriozmí diskuze a nebo snad je?

      • rose66
       rose66, 21.10.18 13:29:25  
        

       vzdyt asni jmeno Jezis Bible neobsahuje a ty vyslovujes amputovanou zkomoleninu u tohoto jmena Ti to nevadi???

       • rose66
        rose66, 21.10.18 13:30:16  
         

        a King james version uvadi Jehovah, jak jsem psal 100x, secti si to!

        • nikdoinic
         nikdoinic, 26.10.18 09:39:15  
          

         Do češtiny je přeloženo jméno Boha živých na: JSEM.

      • rose66
       rose66, 23.10.18 11:30:40  
        

       je od tebe seriozni pristup tvrdit ze je neco spravne a dobre, kdyz neumis ani anglicky, natoz hebrejsky

       • rose66
        rose66, 23.10.18 11:31:05  
         

        Učenci nedospěli k úplné shodě v tom, co Boží jméno Jehova znamená. Po intenzivním studiu této problematiky jsou však mnozí toho názoru, že toto jméno je tvarem hebrejského slovesa ha·wahʹ (stát se) a že znamená „Působí, že se stane“.

       • nikdoinic
        nikdoinic, 26.10.18 09:35:54  
         

        Do češtiny je Bible přeložena častně i moudře, nevím pro by jsem neměla časem ověřeným překladům Bible důvěřovat.

      • rose66
       rose66, 23.10.18 11:32:54  
        

       a nadavt Bozimu jmenum ze je to amputovana zkomolenina, pritom neumis spravne hebrejsky vyslovit ani jmeno jeho Syna, to si myslis, ze jsi hvezda? cti po sobe, so pises! To neni seriozni!

       • nikdoinic
        nikdoinic, 26.10.18 09:38:25  
         

        Umím pojmenovat Syna jménem JSEM, všichni se tak jmenují:
        Matouš 28
        18 Ježíš přistoupil, promluvil k nim a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
        19 Proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů; křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého
        20 a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Amen.

       • nikdoinic
        nikdoinic, 26.10.18 09:48:53  
         

        Exodus 3
        13 I řekl Mojžíš Bohu: Aj, já půjdu k synům Izraelským a dím jim: Bůh otců vašich poslal mne k vám. Řeknou-li mi: Které jest jméno jeho? co jim odpovím?
        14 I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝŽ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM poslal mne k vám.
        http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=1&k=3&v=

        • rose66
         rose66, 26.10.18 16:44:14  
          

         nedostatecna znalost hebrejstiny!
         Toz vsechno, kdyz vyslovujes Halelujah, je to slozenia dvou slov, chvalit jah, coz Bible jako zkratku Boziho jmena pripousti a sama pouziva, zkratky Boziho jmena jsou plne Zalmy

         • rose66
          rose66, 26.10.18 16:51:07  
           

          otevri si hebrejsky slovnik
          Jméno Jehova pochází z hebrejského slovesa ha·wahʹ, „stát se“, a ve skutečnosti znamená „působí, že se stane“.

         • rose66
          rose66, 26.10.18 17:44:41  
           

          Exodus 3
          V překladu J. B. Rotherhama tento verš výstižně zní: „Stanu se, čím chci.“ Tento slovní obrat vysvětluje jeden znalec biblické hebrejštiny takto: „Ať bude situace či potřeba jakákoli..., Bůh se ‚stane‘ řešením té potřeby.“

         • rose66
          rose66, 26.10.18 17:46:32  
           

          Za zmínku stojí i poznámka v takzvaném Kutnohorském vydání Kralické bible (1579–1593) z roku 1949. Tam v oddílu „Význam názvů, výrazů a jmen“ je uvedeno pod heslem „Jsem, kterýž jsem“: „Eheie, ašer eheie, Budu, kterýž budu. Odkudž Jehova, jméno podstatné Boží samému Bohu vlastní; protože On sám Jest, a byt svůj v sobě věčný má . . . místo kteréhož jména česky klade se Hospodin, protože již v zvyk přišlo, aby jméno to samému Bohu věčnému se přivlastnovalo a jinému žádnému.“ Vynechání Božího jména se tedy ‚stalo zvykem‘, i když vzhledem k předcházejícímu odstavci si překladatelé význam Božího jména uvědomují.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 26.10.18 18:00:33  
           

          rose66, 26.10.18 17:44:41
          „Ať bude situace či potřeba jakákoli..., Bůh se ‚stane‘ řešením té potřeby."

          Jo s tím souhlasím a tak je Bůh i rodu ženského:-).

         • rose66
          rose66, 27.10.18 11:25:27  
           

          Jaký je význam Božího jména?

          Podle některých odborníků má jméno Jehova v hebrejštině význam „působí, že se stane“. To znamená, že Bůh se stává, kýmkoli je zapotřebí, aby uskutečnil svůj záměr. Může ale taky způsobit, aby se tím, co je zapotřebí ke splnění jeho záměru, stalo to, co stvořil. Jedině všemohoucí Stvořitel může dostát významu takového jména.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 27.10.18 16:09:10  
           

          "Nesprávným čtením pak vznikl tvar Jehova či Jahve.[6]"
          https://cs.wikipedia.org/wiki/JHVH

        • rose66
         rose66, 26.10.18 17:47:15  
          

         uz prekladatele v Kutnohorske Bibli to chapali!!!
         Rozsir si obzor!

         • rose66
          rose66, 26.10.18 17:49:04  
           

          Uznávaný znalec Bible Joseph Bryant Rotherham ve svém díle Studies in the Psalms z roku 1911 vysvětlil, proč místo „Jahwe“ použil „Jehova“. Řekl, že zvolil „tvar jména, který je známější (a zároveň zcela přijatelný) veřejnosti, jež čte Bibli“. V roce 1930 se k používání tvaru „Jehova“ vyjádřil odborník na hebrejštinu A. F. Kirkpatrick. Řekl: „Skutečně důležitá není přesná výslovnost, ale pochopení toho, že jde o vlastní jméno, ne o pouhý titul, jako je ‚Pán‘.“

         • nikdoinic
          nikdoinic, 26.10.18 18:02:13  
           

          Jo, hezky česky: JSEM :15:

         • rose66
          rose66, 27.10.18 11:22:03  
           

          Za zmínku stojí i poznámka v takzvaném Kutnohorském vydání Kralické bible (1579–1593) z roku 1949. Tam v oddílu „Význam názvů, výrazů a jmen“ je uvedeno pod heslem „Jsem, kterýž jsem“: „Eheie, ašer eheie, Budu, kterýž budu. Odkudž Jehova, jméno podstatné Boží samému Bohu vlastní; protože On sám Jest, a byt svůj v sobě věčný má . . . místo kteréhož jména česky klade se Hospodin, protože již v zvyk přišlo, aby jméno to samému Bohu věčnému se přivlastnovalo a jinému žádnému.“ Vynechání Božího jména se tedy ‚stalo zvykem‘, i když vzhledem k předcházejícímu odstavci si překladatelé význam Božího jména uvědomují.

         • rose66
          rose66, 27.10.18 11:22:46  
           

          tohle je hezky cesky a jeste s poznanim hebrejstiny

         • nikdoinic
          nikdoinic, 27.10.18 16:08:19  
           

          Když mně to jméno JSEM stačí:-)..vystihuje přítomnost Boha.

         • rose66
          rose66, 28.10.18 09:16:44  
           

          Zajímavý je případ překladu, od J. B. Rotherhama. Používal ve svém překladu Boží jméno, ale dával přednost tvaru Yahweh. Ve svém pozdějším díle Studies in the Psalms (Studie žalmů), vydaném roku 1911, se však vrací ke tvaru Jehovah. Proč? Vysvětluje: „JEHOVAH — použití tohoto anglického tvaru pamětního jména (Exodus 3:18) v současném překladu Žalmů nevychází z nějakých pochybností vůči správnější výslovnosti, kterou je Yahwéh, ale pouze z praktického osobního zjištění, že je záhodno zůstat v této záležitosti ve styku s uchem a okem veřejnosti, kdy základním záměrem je snadné rozpoznání Božího jména.“

         • nikdoinic
          nikdoinic, 28.10.18 09:50:59  
           

          Jo hezky česky, srozumitelně i stručně: JSEM:-).

         • rose66
          rose66, 28.10.18 11:33:31  
           

          Podle některých odborníků má jméno Jehova v hebrejštině význam „působí, že se stane“. To znamená, že Bůh se stává, kýmkoli je zapotřebí, aby uskutečnil svůj záměr. Může ale taky způsobit, aby se tím, co je zapotřebí ke splnění jeho záměru, stalo to, co stvořil. Jedině všemohoucí Stvořitel může dostát významu takového jména.

         • rose66
          rose66, 28.10.18 11:46:46  
           

          Isaac Leeser je Zid!

         • nikdoinic
          nikdoinic, 28.10.18 14:53:40  
           

          Jenom že jméno "Jehova" je jenom zkratka z JHVH a takto se to vůbec ale vůbec nepíše ani nečte:
          "Nesprávným čtením pak vznikl tvar Jehova či Jahve.[6]"
          https://cs.wikipedia.org/wiki/JHVH

        • rose66
         rose66, 27.10.18 11:26:01  
          

         Jaký je význam Božího jména?

         Podle některých odborníků má jméno Jehova v hebrejštině význam „působí, že se stane“. To znamená, že Bůh se stává, kýmkoli je zapotřebí, aby uskutečnil svůj záměr. Může ale taky způsobit, aby se tím, co je zapotřebí ke splnění jeho záměru, stalo to, co stvořil. Jedině všemohoucí Stvořitel může dostát významu takového jména.

         • rose66
          rose66, 27.10.18 11:26:49  
           

          „Každý, kdo vzývá Jehovovo jméno, bezpečně vyvázne.“ (Joel 2:32)

         • rose66
          rose66, 27.10.18 11:30:33  
           

          Význam svého jména vysvětlil sám Bůh, a to svému věrnému služebníkovi Mojžíšovi. Když se Mojžíš Boha ptal na jeho jméno, Jehova odpověděl: „Prokáži se být tím, čím se prokáži být.“ (2. Mojžíšova 3:14) Rotherhamův překlad říká: „Stanu se, čím chci.“ Jehova se tedy může stát tím, kým je potřeba, aby splnil svůj záměr.

         • rose66
          rose66, 27.10.18 11:34:20  
           

          Jehova

          Upozornění:

          vložil uživatel CS a ověřil editor

          Význam:

          [kauzativní tvar heb. slovesa ha·wah´ (stát se) v imperfektu - znamená "působí, že se stane"]

          Boží osobní jméno. (Iz 42:8, 54:5) V Bibli jsou sice používány také popisné tituly, například "Bůh", "Svrchovaný Pán", "Stvořitel", "Otec", "Všemohoucí" a "Nejvyšší", ale osobnost a vlastnosti Boha - kým a čím on je - jsou plně shrnuty a vyjádřeny jedině tímto osobním jménem. (Ža 83:18)

          Správná výslovnost božského jména. "Jehova" je nejznámější česká výslovnost božského jména, i když většina znalců hebrejštiny dává přednost výslovnosti "Jahve". Nejstarší hebrejské rukopisy uvádějí toto jméno v podobě čtyř souhlásek, tento tvar je obvykle označován jako tetragrammaton (z řeckých slov te·tra-, jež znamená "čtyři", a gram´ma, "písmeno"). Tato čtyři písmena mohou být do češtiny transliterována jako JHVH (nebo JHWH).
          https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/jehova

         • rose66
          rose66, 27.10.18 11:34:46  
           

          otevri si obycejny slovnik1

         • nikdoinic
          nikdoinic, 27.10.18 11:36:01  
           

          Když mně to jméno JSEM stačí:-).

         • nikdoinic
          nikdoinic, 27.10.18 16:05:37  
           

          Jméno "Jehova" mi opravdu nic neříká a myslím si že je to podvod na lidi a ani nechápu jak tomu mohli někteří lidi naletět:
          "Nesprávným čtením pak vznikl tvar Jehova či Jahve.[6]"
          https://cs.wikipedia.org/wiki/JHVH

         • rose66
          rose66, 28.10.18 09:15:44  
           

          Dvouslabičná výslovnost tetragrammatonu jako „Jahve“ by nedovolovala, aby samohláska o tvořila součást Božího jména. Avšak v desítkách biblických jmen, která obsahují Boží jméno, se tato hláska uprostřed objevuje, a to jak v původních, tak i ve zkrácených formách, například Jehonatan a Jonatan. Proto profesor Buchanan o Božím jménu říká: „Samohláska ú nebo ó není v žádném případě vynechána. Někdy bylo toto slovo zkráceno jako ‚Ja‘, ale nikdy jako ‚Ja-ve‘. . . . Když se tetragrammaton vyslovoval jednoslabičně, bylo to ‚Jah‘ nebo ‚Jo‘. Když se vyslovoval ve třech slabikách, mohlo to být ‚Jahova‘ nebo ‚Jahúva‘. Pokud by byl někdy zkrácen do dvou slabik, bylo by to ‚Jaho‘.“ (Biblical Archaeology Review)

         • rose66
          rose66, 28.10.18 09:17:13  
           

          Zajímavý je případ překladu, od J. B. Rotherhama. Používal ve svém překladu Boží jméno, ale dával přednost tvaru Yahweh. Ve svém pozdějším díle Studies in the Psalms (Studie žalmů), vydaném roku 1911, se však vrací ke tvaru Jehovah. Proč? Vysvětluje: „JEHOVAH — použití tohoto anglického tvaru pamětního jména (Exodus 3:18) v současném překladu Žalmů nevychází z nějakých pochybností vůči správnější výslovnosti, kterou je Yahwéh, ale pouze z praktického osobního zjištění, že je záhodno zůstat v této záležitosti ve styku s uchem a okem veřejnosti, kdy základním záměrem je snadné rozpoznání Božího jména.“

         • rose66
          rose66, 28.10.18 09:23:12  
           

          chce to vice cist a nezmrznout na 1 prekladu, Bozxi slovo se pored vice a vice objasnuje
          Prislovi 4: 18 Ale stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí více a více, dokud nebude pevně založen den.

          Za zmínku stojí i poznámka v takzvaném Kutnohorském vydání Kralické bible (1579–1593) z roku 1949. Tam v oddílu „Význam názvů, výrazů a jmen“ je uvedeno pod heslem „Jsem, kterýž jsem“: „Eheie, ašer eheie, Budu, kterýž budu. Odkudž Jehova, jméno podstatné Boží samému Bohu vlastní; protože On sám Jest, a byt svůj v sobě věčný má . . . místo kteréhož jména česky klade se Hospodin, protože již v zvyk přišlo, aby jméno to samému Bohu věčnému se přivlastnovalo a jinému žádnému.“ Vynechání Božího jména se tedy ‚stalo zvykem‘, i když vzhledem k předcházejícímu odstavci si překladatelé význam Božího jména uvědomují.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 28.10.18 09:50:26  
           

          Jo hezky česky, srozumitelně i stručně: JSEM:-).

         • rose66
          rose66, 28.10.18 11:03:35  
           

          spatny preklad!

         • nikdoinic
          nikdoinic, 28.10.18 11:21:09  
           

          To je jenom Tvůj názor, ja si myslím že je to tak dobře přeloženo na JSEM, je to neurčitého rodu, tedy hodící se pro kterýkoliv úd Kristova těla, pro muže a nebo i pro ženy:

          Jan 17
          21 aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli jedno v nás, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal.
          22 A já jsem jim dal slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno.
          23 Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonáni v jedno a aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mě.

          1. Korintským 12
          27 Vy jste tělo Kristovo, a každý z vás je jedním z jeho údů.

         • rose66
          rose66, 28.10.18 11:32:54  
           

          Význam svého jména vysvětlil sám Bůh, a to svému věrnému služebníkovi Mojžíšovi. Když se Mojžíš Boha ptal na jeho jméno, Jehova odpověděl: „Prokáži se být tím, čím se prokáži být.“ (2. Mojžíšova 3:14) Rotherhamův překlad říká: „Stanu se, čím chci.“ Jehova se tedy může stát tím, kým je potřeba, aby splnil svůj záměr.

         • rose66
          rose66, 28.10.18 11:33:44  
           

          Podle některých odborníků má jméno Jehova v hebrejštině význam „působí, že se stane“. To znamená, že Bůh se stává, kýmkoli je zapotřebí, aby uskutečnil svůj záměr. Může ale taky způsobit, aby se tím, co je zapotřebí ke splnění jeho záměru, stalo to, co stvořil. Jedině všemohoucí Stvořitel může dostát významu takového jména.

         • rose66
          rose66, 28.10.18 11:45:42  
           

          Bůh zde nemluví o své existenci. Někdo by se to mohl domnívat ze způsobu, jakým někteří překladatelé podávají hebrejský výraz ehjeh ašer ehjeh a ehjeh. Například Kralická bible tento verš překládá: „I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝŽ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM poslal mne k vám.“ Bůh však ve skutečnosti mluví o tom, že je něčím. To je dále potvrzeno překladem rabína Isaaca Leesera Dvacet čtyři knihy Svatých písem (angl.): „A Bůh řekl Mojžíšovi: CHCI BÝT, KÝM CHCI BÝT; a řekl: Tak máš říci dětem Izraele: CHCI BÝT mne poslal k vám.“

         • nikdoinic
          nikdoinic, 3.11.18 09:20:29  
           

          Promiň ale mně se tento překlad CHCI BÝT nelíbí a ani jej v Bibli nemám ani nevim od kuď jsi jej vzal.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 3.11.18 09:24:45  
           

          v CHCI BÝT slyším vidím slovo: "chcípni", je to tomu bohužel ale podobné, chtíč se ke jménu Boha totiž vůbec ale vůbec nehodí, přesně nevim o co Ti jde ale proč potřebuješ převracet Slovo boží?

          V českých Biblích máme to přeloženo na:

          Exodus 3
          13 I řekl Mojžíš Bohu: Aj, já půjdu k synům Izraelským a dím jim: Bůh otců vašich poslal mne k vám. Řeknou-li mi: Které jest jméno jeho? co jim odpovím?
          14 I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝŽ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM poslal mne k vám.
          15 Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, a Bůh Jákobův poslal mne k vám; toť jest jméno mé na věčnost, a tať jest památka má po všecky věky.

         • rose66
          rose66, 6.11.18 11:06:15  
           

          z kralictiny uz se probud, je prekonana novymi svitkami a lepsi znalosti puvodnych jazyku

         • nikdoinic
          nikdoinic, 14.11.18 21:16:29  
           

          To spíš se původní jazyky už jenom víc pozapomněli.

         • rose66
          rose66, 16.11.18 13:41:40  
           

          pust si tuhle pisen, je to dost zname

          Everlasting Praise
          Lyrics for Ieova Shama

        • rose66
         rose66, 28.10.18 11:47:28  
          

         Isaac Leeser je Zid!

         • rose66
          rose66, 28.10.18 11:55:02  
           

          Copyright and Source Information:

          LXE

          The English Translation of The Septuagint Version of the Old Testament by Sir Lancelot C. L. Brenton, 1844, 1851, published by Samuel Bagster and Sons, London, original ASCII edition Copyright © 1988 by FABS International (c/o Bob Lewis, DeFuniak Springs FL 32433). All rights reserved.

          LXE Exodus 3:14 And God spoke to Moses, saying, I am THE BEING; and he said, Thus shall ye say to the children of Israel, THE BEING has sent me to you. (Exod. 3:14 LXE)

         • rose66
          rose66, 3.11.18 10:18:42  
           

          potvrzeno překladem rabína Isaaca Leesera Dvacet čtyři knihy Svatých písem (angl.): „A Bůh řekl Mojžíšovi: CHCI BÝT, KÝM CHCI BÝT; a řekl: Tak máš říci dětem Izraele: CHCI BÝT mne poslal k vám.“

         • rose66
          rose66, 3.11.18 10:19:26  
           

          znas hebrejstinu lepe, ze posuzujes, co je prelozeno spravne?

         • nikdoinic
          nikdoinic, 3.11.18 10:20:20  
           

          Naši překladatelé to přeložili dobře a je to ověřeno časem na JSEM.

         • rose66
          rose66, 3.11.18 18:18:01  
           

          Neovereno a nedobre, budes se posmivat Bozimu jmeni, zastane se ho On sam, jinak tocis dokola nesmysly bez dukazu. Myslis, ze rozumis hebrejsky lepe nez rabin, tady je každé slovo zbytecne....

         • nikdoinic
          nikdoinic, 4.11.18 00:10:02  
           

          Proti tomuto překladu nejede vlak:
          http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=1&k=3&v=

         • rose66
          rose66, 6.11.18 11:04:06  
           

          otevri si hebrejsky slovnik
          Jméno Jehova pochází z hebrejského slovesa ha·wahʹ, „stát se“, a ve skutečnosti znamená „působí, že se stane“.

         • rose66
          rose66, 6.11.18 11:06:48  
           

          z kralictiny uz se probud, je prekonana novymi svitkami a lepsi znalosti puvodnych jazyku

         • rose66
          rose66, 6.11.18 11:10:14  
           

          Septuaginta je preklad zidu z hebrejstiny do rectiny, protoze v te dobe uz hodne zidu nemluvilo hebrejsky. tento preklad Ti ukase, ze Jsem je mimo

          Copyright and Source Information:

          LXE

          The English Translation of The Septuagint Version of the Old Testament by Sir Lancelot C. L. Brenton, 1844, 1851, published by Samuel Bagster and Sons, London, original ASCII edition Copyright © 1988 by FABS International (c/o Bob Lewis, DeFuniak Springs FL 32433). All rights reserved.

          Exodus 3:14 And God spoke to Moses, saying, I am THE BEING; and he said, Thus shall ye say to the children of Israel, THE BEING has sent me to you. (Exod. 3:14 LXE)enerations to come

         • rose66
          rose66, 6.11.18 11:11:25  
           

          prez Kralickou jede 1000 vlaku, prez septuagintu NE!

         • nikdoinic
          nikdoinic, 6.11.18 14:18:36  
           

          :-) :15: přijde mi to být komické jak oba dva víme kudy nejezděj vlaky:-).

         • rose66
          rose66, 14.11.18 09:47:46  
           

          jesdej prez Kralickou, kazdy preklad ma chyby a tady si prekladatele ulehcili, Rabin to vi lepe

         • rose66
          rose66, 14.11.18 09:48:58  
           

          Bůh zde nemluví o své existenci. Někdo by se to mohl domnívat ze způsobu, jakým někteří překladatelé podávají hebrejský výraz ehjeh ašer ehjeh a ehjeh. Například Kralická bible tento verš překládá: „I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝŽ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM poslal mne k vám.“ Bůh však ve skutečnosti mluví o tom, že je něčím. To je dále potvrzeno překladem rabína Isaaca Leesera Dvacet čtyři knihy Svatých písem (angl.): „A Bůh řekl Mojžíšovi: CHCI BÝT, KÝM CHCI BÝT; a řekl: Tak máš říci dětem Izraele: CHCI BÝT mne poslal k vám.“

         • rose66
          rose66, 14.11.18 09:49:47  
           

          Ty se posmivas bozimu jmenu, to si z tebou vyridi On, na ja

         • nikdoinic
          nikdoinic, 14.11.18 09:51:58  
           

          Třeba mne pochválí - co ty víš:-).

         • rose66
          rose66, 14.11.18 10:25:54  
           

          to urcite,

          vypusteni pridechu H v jinych biblickych versich
          Boží jméno je také možno najít ve většině Biblí ve Zjevení 19:1–6 jako součást výrazu „Alleluja“ nebo „Halelujah“.
          Chvalte Jah

         • nikdoinic
          nikdoinic, 14.11.18 21:14:27  
           

          velké H není přídech.

         • rose66
          rose66, 15.11.18 12:14:38  
           

          chybi ti poznani, kazde h je v hebrejstine pridech

         • nikdoinic
          nikdoinic, 15.11.18 14:23:40  
           

          Tak proč neříkáte JéVé?

         • rose66
          rose66, 16.11.18 13:38:29  
           

          tady mas neco z hebrejske abecedy
          he ה na konci slova se nepřepisuje,
          pokud není znělé (menšina případů)

          stara bulharska Bible skutecne psala Jeova
          nektere africke jazyky maji take Ieova

          vic studuj, jmeno jezis se v hebrejstine take nevyslovovalo jak ho vyslovujes Ty a ja ti nenadavam, ze pouzivas patvar, nebo ze to pripomina chcipni. Za to jsi budes sama pred Bohem zodpovidat!

         • nikdoinic
          nikdoinic, 16.11.18 14:08:28  
           

          Bůh se takto nevjadřuje : Chci..
          V tom mám docela určitě pravdu, je to tu od tebe úplná pitomost.

        • rose66
         rose66, 16.11.18 13:42:14  
          

         pust si tuhle pisen, je to dost zname

         Everlasting Praise
         Lyrics for Ieova Shama