Evoluce nebo stvoření?

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
9marie04 (2018-01-21 23:39:29)Kamilka (2018-01-21 09:16:18)eremir (2018-01-20 13:02:04)arecuk (2018-01-19 19:24:17)profesorateista (2018-01-08 10:15:39)poko (2017-12-18 05:02:47)2012 (2016-11-07 01:54:28)stihac (2016-11-05 02:59:49)
Evoluce nebo stvoření?
Založeno: 24. 1. 2016 | Příspěvků: 220 | Členů: 8
Správci: poko (hlavní)

Evoluce se se svým samo od sebe se samoorganizací hmoty,
nebo stvoření za kterým stoji inteligence a inteligentní program a zákonitosti??

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • eremir
  eremir, 18.1.18 09:00:52  
   

  Tak vážení podívejte se na svět , že existuje inteligence je jasný , vědci tomu říkají elektrochemické impulsy, myšlení,udělejme stejnou chemickou polévku jako Miller

  aparatura která měla tehdejší podmínky napodobovat, tvořila uzavření okruh skleněných nádob,kde podle mého názoru se simulovanými blesky vytvořily elektrochemické impulsy ,jinak dle mého názoru umělou inteligenci , takže ne náhoda tvořila ale umělá inteligence.V nádobách koluje voda, společné s metanem ,amoniakem , dusíkem,oxidem uhličitým a vodíkem viz schéma na videu v angličtině na internetu takže nic tak moc složitého.
  Že v chemické polévce kde probíhá proud dochází k elektrochemickým impulsům je zřejmé,co jsou elektrochemické impulsy v našem mozku... myšlení až do stupnů různého stavu inteligence.

  NÁHODNÝ VÝVOJ V CHEMICKÉ POLÉVCE BY se choval asi takhle jako míčky ve sportce pokaždé se namíchají stejné míčky a při losování vždy vyjdou jiná čísla.... takhle funguje fyzikální zákon v náhodném vývoji.... tak by to muselo být i s prebiotickou polévkou kdyby tam hrála roli náhoda .Kor když pokusy byli opakované tak by se při náhodném vývoji vždy v chemické polévce vždy musely složit jiné a pokaždé jiné základní stavební kameny jako viz příklad fyzikální zákon v náhodném vývoji ,ten se popřít nedá ,takže dle mého názoru v tom hrála roli nevědomky stvořená umělá inteligence ,která se rychle učí viz se to dá vygooglovat na internetu a tak následně skládala vždy dle fyzikálních zákonů základní kameny života.

  Takže věřící budou vědoucí až se prokáže že ne náhoda ale inteligentní stvořitel ....tady by to byla umělá inteligence za kterou může stát zase vyšší inteligence Bůh stvořitel.

  • arecuk
   arecuk, 18.1.18 17:34:06  
    

   Eremíre,
   tady je vidět, že spekuluješ na základě nulových znalostí.

   1) Kdo trochu něco zná z chemie, bude vědět, že když namícháš stejnou směs jednoduchých výchozích látek a necháš ji reagovat za stejných podmínek po stejný čas, vždycky dostaneš stejnou směs produktů. To je dáno vlastnostmi zúčastněných látek a vnějšími podmínkami.

   2) Pokud máš pocit, že elektrochemické impulzy na membránách nervových buněk a blesky jsou prakticky totéž, jen dokazuješ, že nevíš, o čem mluvíš.

   • eremir
    eremir, 18.1.18 17:47:59  
     

    Ano důležitý je že život nevzniká díky náhodě i kdyby tam nezjistili vědci umělou inteligenci ,tak vzniká v chemické polévce život díky fyzikálním zákonům a ne díky náhodě.

    • arecuk
     arecuk, 19.1.18 19:24:12  
      

     Ale Eremíre, který přírodní zákon podle tebe vylučuje náhodu?

     • eremir
      eremir, 20.1.18 13:02:04  
       

      Náhoda neexistuje , vše má příčinu.

 • rose66
  rose66, 27.9.17 10:13:09  
   

  Co vlastně ukazují zkameněliny?

  Bulletin Fieldova přírodovědného muzea v Chicagu uvedl: „Darwinova teorie [evoluce] byla vždy těsně spjata s důkazy ze zkamenělin a většina lidí pravděpodobně předpokládá, že zkameněliny tvoří velmi důležitou složku obecné argumentace pro darwinovský výklad dějin života. Naneštěstí to není tak docela pravda. . . geologické nálezy ani tehdy, ani dnes neposkytly jemně odstupňovaný řetěz pomalé a postupující evoluce.“ — Leden 1979, Sv. 50, č. 1, s. 22–23.

  Kniha A View of Life říká: „Počínajíce kambriem a pak v rozmezí asi 10 miliónů let se poprvé objevily všechny hlavní skupiny bezobratlých s kostrami, a to v nejokázalejší rozmanitosti, jaká kdy byla na naší planetě zaznamenána.“ — Salvador E. Luria, Stephen Jay Gould, Sam Singer, Kalifornie, 1981, s. 649.

  Paleontolog Alfred Romer napsal: „Pod ním [pod kambriem] jsou velice silné vrstvy usazenin, v nichž bychom očekávali předchůdce životních forem z kambria. Ale nenalézáme je; tyto starší vrstvy neposkytují téměř žádné doklady o životě, a dalo by se logicky říci, že celkový obraz odpovídá názoru, že na počátku kambria došlo k nějakému zvláštnímu stvoření.“ — Natural History, říjen 1959, s. 467.

  Zoolog Harold Coffin konstatuje: „Jestliže je správná postupující evoluce od jednoduchého ke složitému, měli by se nalézt předchůdci těchto plně rozvinutých tvorů z kambria; nenašli se však a vědci připouštějí, že je malá vyhlídka, že se vůbec někdy najdou. Samotným faktům, tomu, co se skutečně nachází v zemi, nejlépe odpovídá teorie náhlého tvůrčího aktu, při němž byly založeny hlavní formy života.“ — Liberty, září/říjen 1975, s. 12.

  Carl Sagan ve své knize Cosmos upřímně přiznal: „To, co dokládají zkameněliny, je v plném souladu s představou o velkém Konstruktérovi.“ — New York, 1980, s. 29.

  • Antony52
   Antony52, 10.12.17 11:39:12  
    

   https://cs.wikipedia.org/wiki/Kambrium

   "....Je nejstarším obdobím, v jehož horninách byly nalezeny četné fosilizované mnohobuněčné organismy. ..."

   Ofšem vývoj pochází od méněbuněčných organizmů ze kterých se tedy, ehm, žeano moc nedochovalo. :11: Co se asi zachová z takového jednobuněčného prvoka? :8: :11:

   • rose66
    rose66, 17.12.17 10:45:00  
     

    Co tvrdí mnozí vědci? Mnozí z těch, kdo věří v evoluci, ti řeknou, že život vznikl před miliardami let v kaluži mořské vody nebo hluboko v oceánu. Domnívají se, že na takovém místě se chemické látky samovolně uspořádaly do kulovitých struktur, které začaly vytvářet složité molekuly a dělit se. Jsou přesvědčeni, že veškerý život na Zemi náhodně vznikl z jedné nebo z více těchto „jednoduchých“ buněk.

    Jiní uznávaní vědci, kteří se také zastávají evoluční teorie, s tím však nesouhlasí. Věří, že první buňky nebo přinejmenším jejich hlavní složky se na Zem dostaly z vesmíru. Proč si to myslí? Navzdory veškeré snaze se totiž vědcům nepodařilo prokázat, že život mohl vzniknout z neživých molekul. V roce 2008 na tento problém poukázal profesor biologie Alexandre Meinesz. O výzkumu, který probíhal v posledních 50 letech, řekl: „Žádné empirické důkazy nepodporují hypotézy o samovolném vzniku života na Zemi z pouhé molekulární polévky a nepoukazuje na to ani žádný významný pokrok ve vědeckém poznání.“

   • rose66
    rose66, 17.12.17 10:45:34  
     

    Vědci zjistili, že k existenci buňky je zapotřebí spolupráce nejméně tří druhů složitých molekul — DNA (deoxyribonukleové kyseliny), RNA (ribonukleové kyseliny) a bílkovin. Málokterý vědec by dnes tvrdil, že ze směsi neživých chemických látek náhodou vznikla úplná živá buňka. Je ale možné, že by náhodou vznikla RNA nebo bílkoviny?

 • rose66
  rose66, 27.9.17 10:12:26  
   

  Je mezi těmi, kdo se zastávají evoluce, shoda? Jak ovlivňují tato fakta tvůj názor na jejich učení?

  Úvod k vydání, jež vyšlo ke stému výročí Darwinova díla Origin of Species (O vzniku druhů), Londýn, 1956, říká: „Jak víme, mezi biology se velmi různí názory nejen na příčiny evoluce, ale dokonce i na samotný proces. Toto rozrůznění existuje, protože doklady jsou nedostatečné a nepřipouštějí žádný určitý závěr. Je proto správné a náležité upozornit nevědeckou veřejnost na neshody ohledně evoluce.“ — W. R. Thompson, tehdejší ředitel kanadského Commonwealth Institute of Biological Control v Ottawě.

  „Sto let po Darwinově smrti ještě nemáme nejmenší dokazatelnou, ba dokonce ani věrohodnou představu o tom, jak evoluce skutečně proběhla — a v nedávných letech to vedlo k neobyčejné řadě bitek o celou tuto otázku. . . Mezi samotnými evolucionisty existuje stav téměř otevřené války a každá [evolucionistická] sekta prosazuje nějakou novou obměnu.“ — C. Booker (dopisovatel londýnských Times), The Star, Johannesburg, 20. dubna 1982, s. 19.

  Vědecký časopis Discover uvedl: „Evoluci. . . napadají nejen fundamentalističtí křesťané, ale zpochybňují ji i uznávaní vědci. Mezi paleontology, vědci, kteří studují zachované zkameněliny, roste nesouhlas.“ — Říjen 1980, s. 88.

 • rose66
  rose66, 27.9.17 10:11:20  
   

  Je evoluce skutečně vědecky prokázána?

  „Vědeckou metodou“ rozumíme následující postup: Pozoruj, co se děje; na základě pozorování vytvoř teorii o tom, co by mohlo být pravda; ověř teorii dalším pozorováním a pokusy; a sleduj, zda se plní předpovědi založené na teorii. Řídí se touto metodou ti, kdo jsou přesvědčeni o evoluci a vyučují ji?

  Astronom Robert Jastrow říká: „Ke svému zklamání nemají [vědci] žádnou vyhraněnou odpověď, protože chemikům se nikdy nepodařilo opakovat pokusy přírody se stvořením života z neživé hmoty. Vědci nevědí, jak se to stalo.“ — The Enchanted Loom: Mind in the Universe, New York, 1981, s. 19.

  Evolucionista Loren Eiseley připustil: „Potom, co věda pokárala teologa za to, že spoléhá na mýtus a zázrak, octla se sama v nezáviděníhodném postavení, kdy si musí vytvořit svou vlastní mytologii: totiž předpoklad, že to, o čem po dlouhém úsilí nebylo možné prokázat, že to probíhá v současné době, skutečně probíhalo v pravěké minulosti.“ — The Immense Journey (Nesmírná cesta), New York, 1957, s. 199.

  Podle časopisu New Scientist: „Rostoucí počet vědců, zejména rostoucí počet evolucionistů,. . . namítá, že darwinovská evoluční teorie vůbec není pravou vědeckou teorií. . . Mnozí z kritiků jsou nositeli nejvyšších akademických hodností.“ — 25. června 1981, s. 828.

  Fyzik H. S. Lipson řekl: „Jediné přijatelné vysvětlení je stvoření. Vím, že to pro fyziky, a ve skutečnosti i pro mne, znamená uvržení do klatby, ale nesmíme zavrhnout teorii, která se nám nelíbí, jestliže ji podporují experimentální důkazy.“ — Physics Bulletin, 1980, Sv. 31, s. 138.

 • rose66
  rose66, 27.9.17 10:10:45  
   

  Definice: Organická evoluce je teorie, že se první živý organismus vyvinul z neživé hmoty. Potom, když se množil, měnil se údajně v různé druhy živých organismů, až se během doby vytvořily všechny formy rostlinného a živočišného života, které kdy existovaly na této zemi. K tomu všemu údajně došlo bez nadpřirozeného zásahu Stvořitele. Některé osoby se pokoušejí spojovat víru v Boha s evolucí; říkají, že Bůh tvořil prostřednictvím evoluce, že uvedl v existenci první primitivní formy života, a vyšší formy života včetně člověka pak vznikly evolucí. Není to biblické učení.

 • eremir
  eremir, 17.9.17 10:24:33  
   

  Lidi otevřte oči ,kdyby počátek všeho byl nahodilý gravitačně fyzikální jev evoluce ,tak proč když je nahodilý by se za ty miliardy let udál proboha jen a jen jednou,není to náhodou důkaz ,přece by logicky muselo být počátků mnoho a vývojů v různých stádií ,takže logicky je to jasný ATEISTICKÝ prokázaný přehmat všech přehmatů. :4:

  • profesorateista
   profesorateista, 24.9.17 10:47:37  
    

   Ano uznávám že jsme se mi ateisté mýlily.

   • eremir
    eremir, 26.9.17 10:14:45  
     

    Začnem u lidského těla . Jeho základem je krev, životodárná tekutina, bez které bychom nepřežili. V současnosti známe u lidí čtyři krevní skupiny, A, B, AB a 0. Napadlo vás ale někdy, proč jsou čtyři? Vědce také, odpověď ale opět nemají.

    Nevyřešené záhady se ale netýkají pouze lidí. I krávy jsou pro vědce záhadou. Zjistili totiž, že drtivá většina z nich při přijímání potravy otáčejí hlavu směrem na sever nebo na jih. Není jen otázkou, proč tak konají, ale i, jak poznají, kde se která světová strana nachází.

    Máte doma kočku? Zkuste ji pohladit po hlavě a uvidíte, jak začne příst. Tímto způsobem dávají kočky najevo svou spokojenost, nikdo z nás ale zřejmě do hloubky nepřemýšlel na to, jakým způsobem předení vlastně probíhá. Jde o zvuk, který kočky vydávají pomocí hlasivek. Jak? Opět to nikdo přesně nezjistil.

    Obrovská nevyřešená tajemství se týkají i našeho vesmíru. Dodnes vlastně nevíme, kolik je v naší Sluneční soustavě planet. Stejně tak jsme dosud nezjistili, jestli existují i jiné vyspělé civilizace, nebo jestli jsou i další planety, na kterých jsou podobné podmínky pro život, jako ta naše.

    proč přemýšlejte logicky by se hmota tak složitě vyvíjela když logicky by měla jít nejsnajší cestou....HA.....

 • poko
  poko, 13.8.17 20:41:13  
   

  Před chvilkou mi přišlo toto.

  Shalom bratře, shalom sestro v Kristu,
  přijmi srdečné pozvání na konferenci "Vytržení" v Brně v Bílém domě dne 9.9.2017, kde bude kázat Sergej Mihál, autor knihy Vytržení, a zástupce biskupa AC bratr Pavel Bubik. V příloze zasílám pozvánku. Pošli prosím pozvánku všem bratrům a sestrám, o kterých víš, že by pro ně mohlo být toto téma důležité a aktuální.

  Pro informaci zasílám odkazy na přednášky Sergeje Miháľa na téma "Vytržení":
  https://www.youtube.com/watch?v=Zby9Xb0iaSM
  https://www.youtube.com/watch?v=fAuwVW-2rBo&list=PLxiHgH9dBPKMJXPscMgP9nR-2JRZJDxPq

  zajímavé
  https://www.youtube.com/watch?v=TbmcltDLc0Q

  • rose66
   rose66, 16.8.17 10:10:43  
    

   to je to, co ani nahodou nechci

   • rose66
    rose66, 16.8.17 10:18:01  
     

    vytrzeni ani nahodou nechci, sedi se mi dobre!

 • Petan.ja1
  Petan.ja1, 26.7.17 21:44:46  
   

  zdravím, něco málo k tématu a tvrzení "evoluce je 1000x dokázaná pravda":

  http://www.proc-krestanstvi.cz/a54-otazka-evoluce-je-dokazany-a-nezpochybnitelny-fakt-proc-to-nechcete-pochopit/

  • rose66
   rose66, 16.8.17 10:13:58  
    

   tohle je takovy dukaz, jakoze eskimak je cernoch

  • rose66
   rose66, 16.8.17 10:17:36  
    

   tady mas tech 1000 dukazu

   V roce 2004 časopis National Geographic uvedl, že zkameněliny jsou jako „film o evoluci, u něhož se 999 políček z každého 1 000 ztratilo ve střižně“. Skutečně ta zbývající jedna tisícina vypovídá o průběhu makroevoluce? O čem zkameněliny doopravdy svědčí? Niles Eldredge, nezlomný zastánce evoluce, přiznává, že zkameněliny ukazují, že po dlouhá časová období „se u většiny druhů nahromadily jen malé nebo žádné evoluční změny“.

   Až dodnes vědci po celém světě objevili a popsali asi 200 milionů velkých zkamenělin a miliardy mikrozkamenělin. Podle mnoha vědců tento rozsáhlý a podrobný soubor zkamenělin ukazuje, že všechny hlavní skupiny živočichů se objevily náhle a zůstaly prakticky nezměněné, přičemž některé druhy zmizely stejně náhle, jako se objevily. Biolog Jonathan Wells po prozkoumání důkazů patrných ze zkamenělin napsal: „Na úrovni říší, kmenů a tříd není patrné, že by probíhal vývoj ze společných předků na základě modifikací. Vzhledem k tomu, o čem svědčí zkameněliny a molekulární struktury, to není ani dobře podložená teorie.“

 • rose66
  rose66, 26.7.17 11:35:33  
   

  k pobaveniNyní však byl identifikován skutečný pachatel. Je jím bývalý kustod zoologie v londýnském Muzeu přírodních věd Martin A. C. Hinton, který zemřel v roce 1961. Před devíti lety byl v muzeu objeven velký plátěný kufr, který patřil Hintonovi. Uvnitř byly sloní zuby, kusy zkameněliny hrocha a další kosti. Po jejich pečlivé analýze se zjistilo, že všechny jsou zbarveny železem a manganem v tomtéž rozsahu jako kosti piltdownského člověka. Klíčovým objevem však bylo to, že v zubech byl objeven chróm, který byl také použit při barvení.
  Když profesor Brian Gardiner z londýnské King’s College předkládal fakta, řekl: „Hinton byl znám jako člověk, který má rád kanadské žerty. . . . [Jeho] motiv vyplývá z některých dopisů.“ Profesor Gardiner došel k závěru: „Jsem si stoprocentně jist, že to byl on.“ Doklady nasvědčují tomu, že se Hinton chtěl pomstít Arthuru Smithovi Woodwardovi, svému nadřízenému, od něhož se mu nedostávalo uznání nebo peněz, jež si podle svého soudu zasloužil. Woodward byl úspěšně napálen a až do své smrti, pět let před odhalením podvodu, zůstal přesvědčen, že piltdownský člověk je pravý. Jedinou nezodpovězenou otázkou zůstává, proč se ke svému žertíku Hinton nepřiznal, jakmile Woodward veřejně prohlásil, že nález považuje za pravý. Zdá se, že když Hinton viděl, že piltdownský člověk byl rychle přijat v celém vědeckém světě, měl pocit, že nemá jinou možnost než žít se svou lží.
  Když piltdownskou lebku uznali za pravou tak vynikající muži, uznala ji i veřejnost. Muzea na celém světě vystavovala kopie a fotografie lebky, a knihy a časopisy rychle šířily zprávu o nálezu. Škodlivé následky Hintonova kanadského žertíku jsou nevyčíslitelné. Jak výstižné je rčení v Bibli: „Jako nesmyslný vypouští jiskry a šípy smrtelné, tak jest každý, kdož oklamává bližního, a říká: Zdaž jsem nežertoval?“ (Přísloví 26:18, 19, Bible kralická)

 • rose66
  rose66, 21.7.17 10:38:15  
   

  Práce v laboratořích skutečně potvrzují Kenyonovo hodnocení, že „všechny současné teorie chemické evoluce v sobě mají zásadní trhlinu“. Když Miller a další odborníci provedli syntézu aminokyselin, vědci měli v úmyslu vytvořit bílkoviny a DNA, což jsou komponenty, bez nichž by život na zemi nebyl možný. Jaký byl výsledek tisíců pokusů v takzvaných prebiotických podmínkách? Kniha The Mystery of Life’s Origin: Reassessing Current Theories uvádí: „Je propastný rozdíl mezi význačným úspěchem, kterého bylo dosaženo syntézou aminokyselin, a neustálým nezdarem při snahách o syntézu bílkoviny a DNA.“ Pro tyto snahy je charakteristický „stálý nezdar“.

  • arecuk
   arecuk, 21.7.17 16:47:56  
    

   A taky je propastný rozdíl mezi tím, kolik prostoru a času na to měli oni vědci, a kolik příroda.

 • rose66
  rose66, 21.7.17 10:36:43  
   

  Evoluce není s Biblí slučitelná, protože dnešního člověka považuje za výsledek úspěšného vývoje ze zvířete, zatímco Bible ukazuje, že člověk je upadajícím potomkem dokonalého Adama.

  Byt vysledkem uspesne evoluce - budeme dokonali a nebudeme nemocni!

  • arecuk
   arecuk, 21.7.17 16:47:07  
    

   Byt vysledkem uspesne evoluce - budeme dokonali a nebudeme nemocni!

   A na to jsi přišel jak?

   • arecuk
    arecuk, 26.7.17 17:46:51  
     

    Aha, tak to jo!

 • pletiplot
  pletiplot, 2.5.17 23:15:29  
   

  Eremire vysmívat se ostatním je hřích a Bůh tě za to potrestá.

  • poko
   poko, 15.6.17 12:30:18  
    

   Žalmy 2:4 Ten, jenž trůní v nebesích, se směje, Panovníkovi jsou k smíchu.

  • eremir
   eremir, 6.7.17 10:17:23  
    

   Kdo jest bez chyby ať hodí kamenem. :4:

   • rose66
    rose66, 16.8.17 10:10:14  
     

    tato vast bible jana 8 je v novejsich prekladech vypusten, nepatri do original, Jezis by stejne nepodporoval cizolozstvi

 • eremir
  eremir, 25.1.17 08:04:43  
   

  Tak po pravdě vůbec nezávidím ateistům
  když věří že jejich předkové byli ryby
  jak je můžou jíst s chuťí brrr,
  za to věřící hezky poděkují pánu Bohu za dary
  a hezky si šmáknou.

  • eremir
   eremir, 25.1.17 14:09:52  
    

   Omlouvám se ateistům pravda je někdy krutá a já zní mám dost často legraci a
   pravda je neměl bych mít z toho takovou legraci co?
   Člověk stvoří auto ,následně probíhá vývoj po čase se najdou jedinci co uvěří že auto stvořil jen vývoj a né člověk a není pravda moudré z toho mít legraci ,přitom v national geografic popisují proč myšlení lidí zaostává že věří jen v následný vývoj,jak praví kdejaký myslitel z dávné doby by dnešní myšlení zahanbil a důkaz že nikoho z velkých řeckých myslitelů ani ve snu nenapadlo věřit jen že vše stvořil následný vývoj.

   Crabtree například tvrdí, že pokud by se v čase podařilo do dnešní doby přesunout průměrného Athéňana z éry před více než dvěma tisíci lety, patřil by k nejlepším myslitelům a byl by emočně mnohem stabilnější. Podobně někteří antropologové dokonce tvrdí, že lidstvo dosáhlo vrcholu vývoje před 40 000 lety v éře lovců sběračů a od té doby degeneruje s rozvojem civilizace, což mimo jiné dokumentuje zmenšování mozkovny.

   http://www.national-geographic.cz/clanky/kam-povede-evoluce-cloveka-vyviji-se-lidstvo-nebo-uz-jsme-dospeli-k-vrcholu.html

   • arecuk
    arecuk, 1.2.17 19:52:26  
     

    Eremíre, tomu možná někdo uvěří, až se auta budou vyvíjet sama. A taky opravovat a vyrábět. A to aspoň tak dlouho, aby už si nikdo nevzpomněl, že je kdysi dělal člověk.

  • poko
   poko, 15.6.17 12:32:54  
    

   Lidi jsou různí. Jeden druh je potomek už hotových lidí a druhý je potomek evolucí vyšlechtěných opic.

   • 9marie04
    9marie04, 27.7.17 21:40:07  
     

    Ano :2:

    • rose66
     rose66, 22.8.17 19:09:40  
      

     haha

     Vezměme si třeba rozmnožování. Některé organismy, například měňavky, nemají mužské a ženské protějšky. Tyto jednobuněčné organismy zkrátka vytvoří kopii své genetické informace a rozdělí se. Tomuto procesu se říká nepohlavní rozmnožování. Většina zvířat a rostlin se ale rozmnožuje pohlavně a genetické informace obou rodičů se sloučí. To je něco úžasného.

     Otázkou ale je, proč by se rozmnožovací systém, ve kterém se jeden organismus jednoduše rozdělí na dva – a tak to funguje už kdovíjak dlouho – vyvinul v systém, ve kterém se dvě věci slučují do jedné. Tento mechanismus vyžaduje polovinu genetické informace od samečka a polovinu od samičky. Informace se sloučí a to, co vznikne, je úžasně složité. Evoluční biologie to nedokáže vysvětlit. Podle mě pohlavní rozmnožování jednoznačně poukazuje na to, jak je Stvořitel moudrý.
     to rekl matematik

     Gene Hwang se narodil v roce 1950 v Tainanu na Tchaj-wanu. Je profesorem matematiky na tamní Státní univerzitě Čchun Čchen. Je také emeritním profesorem Cornellovy univerzity ve Spojených státech, kde učil statistiku a pravděpodobnost a v těchto oborech prováděl i výzkum. Mnoho let byl jedním z nejčastěji publikovaných odborníků na statistiku, kterou se stále zabývá. Když byl mladý, myslel si, že život vznikl evolucí. Později ale svůj názor změnil.

 • 2012
  2012, 7.11.16 01:51:32  
   

  Pěkný den vsem

  • eremir
   eremir, 12.11.16 07:21:05  
    

   AŽ NA VĚKY.

 • Kamilka
  Kamilka, 7.8.16 21:00:13  
   

  Vývoj člověka. :6:

  https://i.sli.mg/FMA3ap.jpg

  • rose66
   rose66, 10.1.18 11:47:03  
    

   Přání nalézt důkazy pro „opolidi“ vedlo některé vědce k vyloženému podvodu, jako například v roce 1912 v souvislosti s piltdownským člověkem. Po dobu čtyřiceti let ho téměř všichni evolucionisté považovali za pravého. V roce 1953 bylo konečně odhaleno, že jde o padělek, když bylo moderními metodami dokázáno, že byly sestaveny kosti opic a lidí a byly uměle upraveny, aby vypadaly staré. V jiném případě byl načrtnut „chybějící spojovací článek“ podobný opici a uveřejněn v tisku. Později se však připustilo, že „podklady“ spočívaly v jednom zubu, který pocházel z vymřelého druhu vepře

 • Kamilka
  Kamilka, 7.7.16 19:17:50  
   

  Tady je ukázané jak to bylo se stvořením doopravdy. :8:

  https://www.youtube.com/watch?v=Dsa_LVoZnAY

  • MimVig123
   MimVig123, 12.7.16 07:54:41  
    

   No vidíš s jakou zábavou se tvořilo :15: :15:

  • rose66
   rose66, 30.12.17 11:10:52  
    

   tos natocil u stvoreni?

 • poko
  poko, 14.6.16 18:48:13  
   

  https://www.youtube.com/watch?v=HnuFOeK-eZA

 • poko
  poko, 7.3.16 04:42:40  
   

  http://dokumentarnifilmy.cz/dokumenty-cesky/pravda-o-bibli-kumranske-svitky/#.VtwHoZzhDZY

 • poko
  poko, 7.3.16 04:41:18  
   

  https://www.youtube.com/watch?v=9r0UPzZJ7Zc

 • poko
  poko, 7.3.16 04:40:41  
   

  https://www.youtube.com/watch?v=RWt12jPUusc

 • MimVig123
  MimVig123, 3.3.16 15:18:40  
   

  > Předmět: : Nálezy, které by nemely existovat...
  >

  Nálezy,které bynemělyexistovat
  http://m.evoluce5d.webnode.cz/news/nalezy-ktere-by-nemely-existovat/
  zajímavé čtení. :15:

  • eremir
   eremir, 3.3.16 21:51:59  
    

   Tak to jsem zvědavý co tomu řeknou na ateistické inteligenci
   snad nějaký vysvětlení naleznou.Tam je jim vše jasné.

   https://www.diskutnici.cz/forum/3371-ateisticka-inteligence/

   • arecuk
    arecuk, 4.3.16 15:57:45  
     

    Tipuju to na podvrhy. Jinak by se to psalo i jinde než na takových tendenčních webech.

  • Josef.z.hor
   Josef.z.hor, 6.3.16 08:47:01  
    

   Vezmeme-li v úvahu, že se na této zemi vystřídalo již 6 lidstev, a současné sedmé,se nemůžeme e tomu divit, že dřívější civilizace byly vyspělejší technicky i když nic nevíme o jejich duchovních aspektech.

   • eremir
    eremir, 6.3.16 08:53:35  
     

    To dává smyl tohle by to taky vysvětlilo.

   • arecuk
    arecuk, 8.3.16 14:13:12  
     

    Šest lidstev? A to jako která?

    • MimVig123
     MimVig123, 9.3.16 15:01:25  
      

     Taky mě to zarazilo to někdo někdy už zjistil?

     • poko
      poko, 10.3.16 20:05:31  
       

      Fantazii se meze nekladou. :1: :1:

      • Pavel.Hangurbadzo
       Pavel.Hangurbadzo, 9.4.16 06:49:46  
        

       Správně! :15: Jakého Boha si lidé vymyslí, takového ho mají! :15: :15: :15:

       • poko
        poko, 9.4.16 10:19:34  
         

        Jak kdy a jak u koho, u dalších je to zase tak, jak se jim ten jejich představí a jak dá o sobě vědět

       • poko
        poko, 9.4.16 10:35:26  
         

        Exodus 3:14
        Bůh řekl Mojžíšovi: "JSEM, KTERÝ JSEM." A pokračoval: "Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám."
        Jan 20:28
        Tomáš mu odpověděl: "Můj Pán a můj Bůh."
        .................19 Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil.
        20 Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.

        • Pavel.Hangurbadzo
         Pavel.Hangurbadzo, 13.6.16 21:39:06  
          

         Ty věříš tomu lháři Mojžíšovi, který lhal jak Rudé právo, že dvakrát 40 dní, ležel před Jehovou, chleba nejedl a vodu nepil? V tamějších polopouštních podmínkách, by přežil maximálně 6 dní.
         Takovému lháři věříš? :8: :8: Potom máš v myšlení ještě pořádné rezervy! :15: :15: :15:

         • Domecek
          Domecek, 5.7.17 19:09:38  
           

          Už jsem tě kdysi poučila, že těch 40 dní byl v oblaku (takže mu nebylo horko) a na hoře a s Hospodinem, který se o něho staral. stejně jako se Hospodin postaral o Ježíše a Eliáše.

         • arecuk
          arecuk, 13.7.17 13:54:37  
           

          Ale najíst a hlavně napít mu nedal…

         • rose66
          rose66, 16.8.17 10:12:57  
           

          udelej si jasno v tom, jak vznikl zivot a toto pak bude hracka. Lide v komatu take nejedi a nepiji trebe 2 roky, nemuze Buh udelat lehci vec?

         • rose66
          rose66, 22.11.17 09:19:46  
           

          Zastaralá, nebo o krok napřed?

          VĚDA

          BIBLE SICE NENÍ VĚDECKÁ UČEBNICE, ALE OBSAHUJE INFORMACE, KTERÉ NAPROSTO PŘEDBĚHLY SVOJI DOBU.

          Měl vesmír počátek?

          Dlouhou dobu přední vědci zastávali názor, že odpověď je ne. V současnosti se ale obecně shodují, že vesmír počátek měl. Bible to tak říká celou dobu. (1. Mojžíšova 1:1)

        • rose66
         rose66, 22.8.17 19:10:57  
          

         spatnej preklad! Tak se Buh nejmenuje

        • rose66
         rose66, 30.12.17 11:12:01  
          

         sezen si lepsi preklad. ja take jsem a nejsem Buh

       • rose66
        rose66, 11.12.17 10:55:01  
         

        cekej, az se Ti vyvinou penize a nechod do prace, dobracku

    • poko
     poko, 9.4.16 14:21:46  
      

     Mám rozdělanou práci, kde v laboratoři Molekulární Genetiky a Onkologie - GENOMAC v Praze Ruzyni jsou schopni zmapovat podle DNA odkud se rozšířili předkové té či oné osoby, díky jeho odběru slin z horní části úst a ze spodní části, do historie 10 000 roků.

     Mám od nich informaci, že současné zachováné lidstvo pochází z větve jednoho muže a větví sedmi žen, ostatní větve už vymřeli.

     • poko
      poko, 9.4.16 14:23:45  
       

      http://www.rekreacnigenetika.cz/genograf-tajemstvi-vaseho-rodu

      • poko
       poko, 9.4.16 14:42:05  
        

       obě linie jak mužská Y tak ženská X stojí pouhých
       12 990 Kč odběr výtěru úst si po obdržení sady kde jsou dvě zkumavky a dva kartáčky na horní a dolní výtěr úst provádí každý sám doma a vzorky odešle.,

       Je to výhodné i pro ty, kteří chtějí zjistit svoje nemanželské děti pro případné doplacení alimentů. :1: :1:

     • poko
      poko, 9.4.16 14:52:30  
       

      Zjištění předků podle jména přijmení a data narození na matrice nemusí být přesné, pokud zapsaný otec není biologickým otcem
      DNA toto vylučuje

      • rose66
       rose66, 23.8.17 16:43:34  
        

       je Adam s Evou na matrice? A kde?

   • rose66
    rose66, 2.8.17 11:25:09  
     

    jmenuj ty lidsva! Kdes to vzal, rikala to souzka?

   • rose66
    rose66, 4.9.17 13:22:43  
     

    Vznikl přesně nastavený vesmír náhodou?

    Jedna ze základních otázek se týká faktu, že náš vesmír je velmi přesně nastaven. Proč ve vesmíru existují neměnné fyzikální zákony a přírodní konstanty, jež jsou pro tuto planetu a život na ní naprosto optimální?

    Co ale míníme přesným nastavením? Je to například ideální vyváženost čtyř základních fyzikálních sil. Jedná se o interakci elektromagnetickou, gravitační, silnou a slabou.* Tyto síly mají vliv na každý objekt ve vesmíru. Jsou nastaveny a vyváženy tak přesně, že dokonce i nepatrné narušení této rovnováhy by mohlo vést k zániku života ve vesmíru.

    Mnoho přemýšlivých lidí se domnívá, že tuto skutečnost nelze vysvětlit jako pouhou náhodu. Fyzik John Polkinghorne, který pracoval na Cambridgeské univerzitě, dospěl k tomuto závěru: „Když si uvědomíte, že k tomu, aby vznikl viditelný vesmír, musely být přírodní zákony nastaveny s neuvěřitelnou přesností, tak vám musí být jasné, že tento vesmír nemohl vzniknout náhodou, ale že to zjevně muselo mít nějaký účel.“

    Australský fyzik Paul Davies dochází k podobnému závěru: „Není pochyb o tom, že mnozí vědci . . . opovrhují představou, že by mohl existovat Bůh nebo i nějaký neosobní tvořivý princip.“ A dodává: „Já osobně jejich pohrdání nesdílím. . . . Nemohu věřit tomu, že naše existence v tomto vesmíru je pouhým rozmarem osudu, . . . nahodilou výchylkou ve velkém kosmickém dramatu.“