Slovanská vzájemnost - slovanská unie

Otevřená diskuze | Kategorie: Společnost
slovane.org (2017-10-14 19:45:31)
Slovanská vzájemnost - slovanská unie
Založeno: 20. 12. 2015 | Příspěvků: 78 | Členů: 1

Společenská diskuse o budoucnosti slovanské vzájemnosti v 21. století.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • slovane.org
  slovane.org, 14.10.17 19:45:30  
   

  Odborný časopis o slovanské tematice:
  http://slovjani.info/

  SLOVJANI.info jest profesionalny časopis naměreny do pytanj slovjanskyh narodov v širšem socio-kulturnom kontekstu sejčasnogo vrěmene. Časopis SLOVJANI.info jest medžunarodnym naslědnikom časopisa SLOVANSKÁ UNIE iz lět 2016-2017. Časopis imaje silny proces prěgledanja prislanyh člankov od ekspertov iz redakcije i publikuje originalne teksty pisane medžuslovjansky ili vsimi slovjanskymi jezykami, Esperantom, anglijskym, němečskym, hišpanskym, francuzskym, ili italijanskym jezykami, ale vsaky članok najmenje trěbuje iměti na svojem početku abstrakt i ključne slova v medžuslovjanskom jezyku.

 • slovane.org
  slovane.org, 14.9.17 21:01:10  
   

  Medžuslovjansky jezyk imaje svoj naučny profesionalny časopis!!!

  http://slovjani.info

 • slovane.org
  slovane.org, 27.7.17 07:31:22  
   

  Sojedinjenje dialektov medžuslovjanskogo jezyka. Možeme Vam s radostju oglasiti, že jesmo načeli projekt sojedinjenja dialektov medžuslovjanskogo jezyka. Na konferenciji CISLa 2017 byla sozdana medžunarodna komisija peti ljudij, ktora uže rabotaje i imaje prve rezultaty. Jednim iz njih jest razširjeny text metody Slavjanskoj kulturnoj diplomacije v novom pravopisanji i gramatikě napisany od prědsědnika Slovjanskoj unije v Čehiji Vojtěcha Merunky i viceprezidenta medžunarodnogo družstva Language Creation Society Jana van Steenbergena.

  Polny text dokumenta o metodě kulturnoj diplomacije jest možno čitati na profesionalnom naučnom sajtu ResarchGate.

  http://www.researchgate.net/publication/318452938_Slovjanska_kulturna_diplomacija_-_SWOT_analiza_strategija_i_taktika_do_buducnosti

 • slovane.org
  slovane.org, 28.5.17 15:12:29  
   

  Zápasíte s angličtinou? Což takhle zkusit novoslověnštinu.

  https://www.krajskelisty.cz/zlinsky-kraj/16538-zapasite-s-anglictinou-coz-takhle-zkusit-novoslovenstinu-tou-se-vsichni-slovane-domluvi-zvlast-kdyz-se-behem-vecere-jeste-neco-vypije-rika-docent-merunka.htm

 • slovane.org
  slovane.org, 8.3.17 07:05:11  
   

  Velvyslanectví slovanské mládeže, čtěte zde:

  http://ssg.sk/slovanske-velvyslanectvo-mladych/

 • slovane.org
  slovane.org, 29.1.17 18:29:15  
   

  Dragi prijateli Slověnskoj unije, hočemo Vam prědložiti internetovy projekt slověnskoj popularnoj muziky, ktory byl otvoreny lěta 2016. Na žalost, slověnska popularna muzika kromě domačej se v naših krajinah ni v televiziji ni v radiju ne razsylaje i internet ostavaje praktično jedinoju medžunarodnoju platformoju, ktora prezentuje popularnu muziku vsih slověnskih narodov. Zato Vas prosimo, da byste tutomu projektu pomagali i širili jego adresu http://www.mysuperhit.com. Hitparada jest neprěstojno otvorena i vsekaky posětitel interneta može glasovati za svoje najljubime pěsnje.

 • slovane.org
  slovane.org, 30.12.16 11:47:32  
   

  Novoroční dárek pro Vás.

  Díky laskavosti našich ruských přátel Vám můžeme nadělit krásný novoroční dárek, kterým je kniha LJUBOMUDR SLOVĚNSKY (v originále ЛЮБОМУДРЪ СЛОВѢНСКІЙ) od Arkadije Davidoviče. Arkadij Davidovič se narodil v roce 1930 a je zřejmě nejgeniálnějším mistrem krátce vyjádřených myšlenek všech dob a národů, který během svého života publikoval asi 60.000 aforismů.

  Předkládáme Vám zatím poslední a teprve dva měsíce starou knihu Arkadije Davidoviče, která obsahuje aforismy přeložené do všech slovanských jazyků včetně horní a dolní lužické srbštiny. Chorvatsko-bosensko-srbsko-černohorské jazykové kontinuum v knize zastupuje spisovná srbština.

  Na překladu spolupracovali odborníci z univerzit v Bělehradu, Sofii, Krakově, Grodně, Praze, Lipsku, Minsku, Žitomíru, Toruni, Štipu, Voroněži, Moskvě a také členové různých slovanských spolků, kulturních center a klubů. Jedná se tedy o občanskou iniciativu a všeslovanský projekt. Kniha byla vydána Fondem Chovanského v rámci oslav výročí 150 let od prvního vydání Slovanského věstníku v redakci Alexeje Chovanského.

  Myšlenka překladu do všech slovanských jazyků včetně malých národních vznikla na setkání členů Fondu Chovanského se zástupci Jagelonské univerzity v Polsku a je inspirována Starým Zákonem a také trojjazyčnou Rosetskou deskou, díky které bylo vráceno do života zapomenuté staroegyptské hieroglyfické písmo.

  Tato půvabná kniha originálním způsobem demonstruje velkou blízkost a společný základ všech našich slovanských národních jazyků nejen u základních slov popisující jednoduché hmotné věci a činnosti. Slovanská vzájemnost se totiž prakticky projevuje i při potřebě několika málo slovy popsat a sdělit složitější myšlenku. Na důkaz tohoto tvrzení si stačí představit, jak obtížný by byl překlad těchto aforismů například do celosvětově rozšířené a zdánlivě jednoduché angličtiny tak, aby byl v angličtině zachován přesný smysl sdělení a zároveň respektován její odlišný způsob myšlení a vyjadřování.

  Arkadij Davidovič začínal v dobách SSSR jako přispěvatel do humoristického časopisu Krokodil a jeho práce se postupně stala známou po celém světě. Dnes je jedním z nejcitovanějších ruských autorů a ve světové literatuře jsou jeho aforismy uváděny například spolu s mysliteli Lvem Tolským, Stanisławem Lecem nebo Arthurem Schopenhauerem.

  Knihu LJUBOMUDR SLOVĚNSKY v elektronické podobě můžete stáhnout a nekomerčně užívat i dále šířit pod tímto odkazem:

  http://slovane.org/doc/davidovic-ljubomudr.pdf

  Připomínáme, že na této adrese se nachází mnoho dalších zajímavých informací ze světa Slovanů, které si můžete zadarmo stahovat do svého počítače:

  http://e-shop.slovane.org/index.php/zadarmo

 • slovane.org
  slovane.org, 28.11.16 23:55:37  
   

  Forum slovanských kultur.

  mezinárodní organizace

  http://fsk.si

 • slovane.org
  slovane.org, 24.10.16 21:43:39  
   

  Zveme Vás na mezinárodní konferenci o možnostech mezislovanské komunikace CISLa 2017.
  http://cisla.slavic-union.org

 • slovane.org
  slovane.org, 23.9.16 07:19:22  
   

  Nakladatelství Lukáš Lhoťan existuje od roku 2011 a vydalo již 16 titulů, především na téma náboženství a historie. Do konce roku 2017 je naplánováno vydání dalších pěti titulů, které se nyní nacházejí v přípravě. V současné době se dokončuje vydání dvou zásadních knih.

  1) První knihou je dílo profesora Jana Bohuslava Miltnera o životě významného českého šlechtice s názvem „Hrabě Kaplíř, obránce Vídně proti Turkům roku 1683“.
  2) Druhým dílem je sbírka textů česko-francouzského emigranta před komunismem a historika Martina Janečka, který popisuje historické a náboženské souvislosti dnešní společenské krize v Evropě.

  Nakladatelství plánuje v dlouhodobém horizontu spolupracovat se Slovanskou unií a znovu vydat knihy autorů věnujících se nejen náboženským či historickým tématům, ale i díla filozofická, se zaměřením na slovanství, křesťanství a přínos Čechů, Moravanů a Slezanů světu. V současnosti nakladatelství čerstvě vydalo knihu „Obrana Vídně při obléhání Turky 1683“ česko-německého profesora Bena Imendörffera.

 • slovane.org
  slovane.org, 24.8.16 12:55:41  
   

  V pondělí 23. května 2016 skončil letošní v pořadí III. ročník DNŮ SLOVANSKÉ KULTURY. Tento ročník byl po mnoha stranách přelomový - konal se poprvé v novém prostředí a na základě aktivní spolupráce s novými subjekty předložil zcela novou strukturu festivalu, která obsahovala celkem 52 akcí, z toho 11 filmových představení, 14 besed s osobnostmi, jedno divadelní představení, 6 výstav, 12 koncertů a 7 společenských akcí pro asi 2500 návštěvníků.

  Slovanská vzájemnost je od poloviny 19. století značně zpolitizovaná, ale náš festival se nesl v duchu toho, že slovanská vzájemnost není výsledkem politické propagandy z 19. a 20. století ani to není jen řešení ruské otázky. Je to naše podobnost jazyků, kultury, a staletí společné historie ... jsou to desítky národů a národností žijících v celé Evropě. Myšlenka slovanské vzájemnosti sahá až do 15. století, kdy Slované byli ohroženi osmanskou expanzí a hledali pomoc pro svoji obranu. Je to celá řada osobností z různých slovanských národů. V současné době přímého civilizačního střetu odlišných kultur a snah o rozdělování Evropy na západ a východ je právě návrat ke kořenům a kulturním hodnotám výrazným posílením nejen naší národní, ale také společné evropské identity, kterou stojí za to rozvíjet a bránit. Slované žijí na obou stranách Evropy a leží na nich zodpovědnost, jestli budou mostem setkávání a vzájemného porozumění a nebo jestli toto rozdělení budou prohlubovat.

  http://slovane.org/index.php/akce/243-dsk2016-pressrelease

 • slovane.org
  slovane.org, 25.6.16 13:38:49  
   

  Aktualna tema u slučaju Brexita: Naučna beseda na temu antropologija budučnosti - jezyk i komunikacija.

  Zagreb, Hrvatska, srěda, 15-ogo Juna 2016. V ramkah cykla naučnih besed v knižnici grada Zagreb jesmo prezentovali projekt medžuslověnskogo pomočnogo jezyka. Besedu organizoval prof. dr. Emil Heršák iz Filosofskoj fakulty Univezity v Zagrebu, ktory na besedu prizval doc. Vojtěcha Merunku, Ph.D. iz Pragy i dva hrvatske experty iz Univerzity v Zagrebu: archeologa i etnologa prof. dr. Tomislava Pletenca i vedučego katedry kroatistiky prof. dr. Matea Žagara.

  video: http://www.youtube.com/watch?v=Q7NtLIhsdqU

  V publiku seděli studenti Filosofijskoj fakulty Univerzity v Zagrebu i znajemi lica hrvatskoj kultury i nauky, napr. lingvist u Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU i editor naučnih knig, dr. Alemko Gluhak. Beseda takože byla o prezentaciji diplomih rabot hrvatskih studentov i hrvatskogo učebnika novoslověnskogo jezyka, ktory bude gotov v blizkom terminu. Potom planujemo učebnik novoslověnskogo jezyka v činskom i ruskom jezyku.

 • slovane.org
  slovane.org, 26.5.16 12:56:29  
   

  V pondělí 23. května 2016 skončil letošní v pořadí III. ročník DNŮ SLOVANSKÉ KULTURY. Tento ročník byl po mnoha stranách přelomový - konal se poprvé v novém prostředí a na základě aktivní spolupráce s novými subjekty předložil zcela novou strukturu festivalu, která obsahovala celkem 52 akcí, z toho 11 filmových představení, 14 besed s osobnostmi, jedno divadelní představení, 6 výstav, 12 koncertů a 7 společenských akcí pro asi 2500 návštěvníků.

  http://slovane.org/index.php/akce/243-dsk2016-pressrelease

  • slovane.org
   slovane.org, 26.5.16 12:57:04  
    

   Slovanská vzájemnost je od poloviny 19. století značně zpolitizovaná, ale náš festival se nesl v duchu toho, že slovanská vzájemnost není výsledkem politické propagandy z 19. a 20. století ani to není jen řešení ruské otázky. Je to naše podobnost jazyků, kultury, a staletí společné historie ... jsou to desítky národů a národností žijících v celé Evropě. Myšlenka slovanské vzájemnosti sahá až do 15. století, kdy Slované byli ohroženi osmanskou expanzí a hledali pomoc pro svoji obranu. Je to celá řada hlavně historických osobností z různých slovanských národů. V současné době přímého civilizačního střetu odlišných kultur a snah o rozdělování Evropy na západ a východ je právě návrat ke kořenům a kulturním hodnotám výrazným posílením nejen naší národní, ale také společné evropské identity, kterou stojí za to rozvíjet a bránit. Slované žijí na obou stranách Evropy a leží na nich zodpovědnost, jestli budou mostem setkávání a vzájemného porozumění a nebo jestli toto rozdělení budou prohlubovat.

 • slovane.org
  slovane.org, 25.4.16 18:33:08  
   

  Organizujeme mezinárodní kulturní festival DNY SLOVINSKÉ KULTURY. Letos v kombinaci Slovinsko a Slovensko.

  http://dny-slovanske-kultury.cz/

 • slovane.org
  slovane.org, 24.3.16 21:48:13  
   

  "V době cyrilometodějské misie se bývalá jednota římského impéria rozpadala na dva antagonistické bloky. Ale mezi ně se najednou vsunula masa nových slovanských národů. Velkou otázkou doby bylo: Budou patřit na východ, nebo na západ? Cyril a Metoděj se obrátili do Říma. Tam pochopili, že by se Slované mohli stát mostem, který spojuje. Dostali k tomu mnoho církevních privilegií. Bohužel svět už byl tak rozdělen, že sami Slované, kteří měli být mostem, se rozpadli na východní a západní. Dnešní situace je analogická v širším rozsahu. Bloky východu a západu jsou ve světovém rozměru a dnešní Evropa by měla být mostem setkání. Ale musí si být nejdříve sama vědoma svých pravých hodnot. Bohužel syntéza evropské kultury dosud není vytvořena, nedýchá doposud oběma stranami plic."-- Kardinál Tomáš Špidlík

 • slovane.org
  slovane.org, 23.2.16 11:19:01  
   

  TŘI ÚVAHY O RUSKÉM SLOVANSTVÍ

  ===

  3. ZASTAVENÍ - STAV PO ROZPADU SOVĚTSKÉ ŘÍŠE
  Radomír Vlček - Historický ústav AV ČR (2002)

  Od počátku až dodnes byl propastný rozdíl mezi vnímáním panslavismu v Rusku a v ostatních slovanských národech. RUSKÝ PANSLAVISMUS BYL VE VŠECH ETAPÁCH SVÉHO VÝVOJE FIKCÍ USILUJÍCÍ O POSÍLENÍ RUSKÉHO IMPÉRIA. Realitou byl tím, že žil v myslích jedinců ochotných obětovat ruské velikosti cokoli, včetně obecně lidských hodnot. Determinací touto skutečností se zformoval nejprve v soubor idejí a později v ideologii, ve které člověk a národ prakticky neznamenal ve srovnání se státem a církevní organizací vůbec nic a naopak tvořil tradiční organickou součást ruského stylu života ochotného k mysticismu a vizionářství. V tom podle mého názoru spočívá nebezpečí recidívy některých panslovanských vizí více, než jejich uskutečnění v podobě státního panslovanského monstra. Od počátku devadesátých let našeho století totiž probíhá proces rozpadu sovětského a ruského impéria. V NASTALÉ KRIZOVÉ SITUACI RUŠTÍ INTELEKTUÁLOVÉ ZNOVU HLEDAJÍ OPORY, KTERÝMI BY POSÍLILI ZTRACENÉ RUSKÉ SEBEVĚDOMÍ. Úloha, jaká je ve společnosti připisována generálům, ukazuje, kam až je Rusko ochotno jít. Ve vyjádření nacionalistických extrémistů zaznívají mezi jinými slovy i panslovanská vyjádření. Jsou však jen jednostrannou nabídkou opakující vize bojovného ruského zpolitizovaného panslavismu druhé poloviny 19. století. Slovanské národy se k nim vesměs staví negativně. Dokazuji tím, že nikdy neměly o všeobjímající ruský panslavismus zájem. POKUD SE OBRACELY K RUSKU, PAK JEN VE SNAZE POSÍLIT SI VLASTNÍNÁRODNÍ VĚDOMÍ A NE NECHAT SE ROZPUSTIT V RUSKÉM NÁRODĚ. Existovaly však u nich osobnosti, které měly VLASTNÍ AMBICE A CÍLE, JICHŽ CHTĚLY PROSTŘEDNICTVÍM NEKRITICKÉHO RUSOFILSTVÍ DOSÁHNOUT. Pokud byla národní společnost dostatečně silná a sebevědomá, dokázala se jejich vlivu ubránit. To se nestalo po druhé světové válce. Ke slovu se však nedostal panslavismus, ale nekritické rusofilství levicového zaměření rozvíjející snahu napodobit ruský a sovětský vzor za každou cenu. DNEŠNÍ RUSKÁ PROPAGACE PANSLOVANSKÝCH VIZÍ STEJNĚ JAKO VE DRUHÉ POLOVINĚ 19. STOLETÍ SKRÝVÁ PROTIZÁPADNÍ SENTIMENT, EXPANZIONISMUS A PANRUSISMUS. Nebezpečí jejich prosazení trvá v souvislosti s nestabilitou ruského impéria, s jeho vnitřními a vnějšími problémy.

 • slovane.org
  slovane.org, 23.2.16 11:18:12  
   

  TŘI ÚVAHY O RUSKÉM SLOVANSTVÍ

  ===

  2. ZASTAVENÍ - STAV PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE
  Edvard Beneš - prezident republiky (1947)

  Je třeba velmi zdůraznit, že je nutno, aby všichni slovanští národové, pokud budou v dalším svém vývoji slovanskou politiku a slovanské souručenství pěstovat, (...) zůstali i pro budoucnost ve svém slovanství a ve svém slovanském rozpětí opravdovými realisty, aby ve svých plánech politických nepřeháněli jako kdysi slavjanofilové nebo panslavisté, aby dobře viděli a náležitě brali ve své politice a ve veškeré své činnosti v úvahu celé své okolí a celou Evropu a svět, který by se jinak snadno mohl na jejich škodu proti nim obrátit. … To platí především pro nás Čechy a Slováky, ze všech Slovanů nejohroženější a nejexponovanější. Každý útok na Slovany začne vždycky útokem proti Praze - to je náš osud a naše největší čest zároveň. A tento fakt sám nutí k tomu, abychom se především nikdy neodpoutávali od Východu, tj. od Sovětského svazu a od Polska, ALE ABYCHOM NA DRUHÉ STRANĚ NEZAPOMÍNALI - A MUSÍ TO CHÁPAT TAKÉ VŠICHNI DRUZÍ - ŽE SE NEMŮŽEME PRO SVOU GEOGRAFICKOU POZICI A PRO PŮLDRUHÉHO TISÍCE LET SVÉHO KULTURNÍHO VÝVOJE ODPOUTAT ANI OD ZÁPADU. Slovanství je pro nás nepostradatelnou základnou a každá československá politika musí od něho jako od základny, zejména po výsledcích druhé světové války vycházet.

 • slovane.org
  slovane.org, 23.2.16 11:17:21  
   

  TŘI ÚVAHY O RUSKÉM SLOVANSTVÍ

  ===

  1. ZASTAVENÍ - POLOVINA 19. STOLETÍ
  Karel Havlíček Borovský - politik, spisovatel a novinář (1846)

  Rusové chopili se ideje Všeslovanstva, jak říkáme, zuby nehty. V celém světě, zvlášť ale v Evropě, jsou Rusové buď nenáviděni neb opovrženi (a to skoro napořád z dobrých příčin); bylo jim tedy divno, ale nadmíru příjemno nalézti přece někde na západě přátele. I spřátelili se hned a sbratřili s námi a s Ilyry (dnes by se řeklo jižními Slovany), považujíce se však za starší bratry, za poručníky naše. RUŠTÍ PANSLAVISTÉ TOTIŽ DLE SVÉHO POŠETILÉHO SMÝŠLENÍ I O NÁS I O ILYRECH SE DOMNÍVAJÍ, ŽE BYCHOM RÁDI POD JEJICH VLÁDOU STÁLI! A pevně jsou přesvědčeni, že jednou všechny slovanské země v moci své míti budou!! Těší se již, jaká jim porostou v Dalmatsku vína. TITO PÁNOVÉ POČÍNAJÍ VŠUDE MÍSTO RUSKÝ ŘÍKATI A PSÁTI SLOVANSKÝ, ABY PAK MÍSTO SLOVANSKÝ ZAS TAKÉ RUSKÝ ŘÍCI MOHLI. … A roku 1806 vyšla v Petrohradě brožurka "Píseň o vysvobození Srbska", v které se Alexandr I. jmenuje velikým slovanským cárem a která se končí tím, že "celá rusko-slovanská síla jde vysvobodit všechny sestry své od tyranstva". Ve zvláštním poznamenání praví se tam: "Sestry tyto jsou: Polsko, Prusko, Míšeň saská, Slezsko, Uhry, Čechy, Štýrsko, Ilyrie čili Tyrol (sic), Benátky, Korošsko (Karinthia), Dalmácie, Dubrovnik, Černá Hora, Albánie, Nová Alaunie, Epirotie čili Malá Rus (!!), Bosna, Bulharsko, Sedmihradsko, Multany, Valašsko, stará ruská Halič, a slovem všechna plemena a národy slovanského původu.´ Nemůže se říci, že by zde byl který slovanský národ vynechán, není-li několik nových přimyšleno a přislovaněno!! … dosvědčiti … mohu, že RUSOVÉ S OSTATNÍMI SLOVANY NIKOLI BRATRSKY, NÝBRŽ NEPOCTIVĚ A SOBECKY SMÝŠLEJÍ. Jak směšno, jak neprakticky bylo by s tajným nepřítelem svým, který rouchem bratrským chtivost svou jen zakrývá, bratrovati se! Přiznávám se, že mi Maďaři co zjevní nepřátelé Čechů a Ilyrů jsou milejší než Rusové, kteří s jidášským políbením přicházejí – nás strčit do kapsy. Čechové jsme, a Čechové zůstati hodláme navždy a nechceme se státi ani Maďary, ani Němci, ani Rusy, a proto buďme k Rusům chladni, nemáme-li je dokonce nenáviděti. (Všimněte si, prosím, že se velkoruská říše, definovaná v brožuře, kterou Havlíček cituje, skoro přesně kryje se západní hranicí ruského komunistického impéria po roce 1945).

 • Dr.Martens
  Dr.Martens, 7.2.16 14:36:38  
   

  https://www.youtube.com/watch?v=1GXR5sSVftc
  Zajímavý dokument o životě na Sibiři. Je tam taková pěkná perlička rozhovory s původními obyvateli. Je nutné si uvědomit, že to, co Rusové na Sibiři prováděli, si nezadá s genocidou původních obyvatel Ameriky, s nimiž jsou také Sibiřané příbuzní. Jeden muž tam doslova říká "Přišli Rusové, přivezli vodku a byl všemu konec".

  • slovane.org
   slovane.org, 25.7.16 11:17:17  
    

   vždyť Sibiř je vlastně kolonie Ruské říše. Jediný rozdíl oproti např. britské Indii nebo Austrálii je v tom, že se Rusům podařilo to kolonizované území přímo propojit s jejich vlastní zemí.

   • arecuk
    arecuk, 10.1.17 16:40:33  
     

    Ano, kolonie. Jen nejsou za mořem. Přesně k tomuto závěru jsem nedávno došel. A jak vidím, nejsem sám…

 • Jerry_71
  Jerry_71, 7.1.16 19:25:45  
   

  Slovanská vzájemnost? Děkuji nechci.

  • slovane.org
   slovane.org, 23.2.16 11:21:21  
    

   Sibiř je pro Rusko stejnou kolonií jako byla třeba Indie, Severní Amerika nebo Austrálie pro Británii. Vlastně se dá říci, že dnes v 21. století zůstal poslední koloniální stát: Rusko.

 • Dr.Martens
  Dr.Martens, 6.1.16 13:22:50  
   

  Slovanská vzájemnost, proč ne. Ovšem je nutné uvědomit si jednu věc - Rusové mají se Slovany minimum společného.

  • cesta
   cesta, 6.1.16 14:23:49  
    

   Pak by asi bylo dobré si ujasnit, co to tedy slovanství je , když s tím nemají nic společného Rusové.

   • Dr.Martens
    Dr.Martens, 6.1.16 20:53:29  
     

    Slovanství je etnický původ. Rusové mají pouze slovanskou řeč, jinak jde o křížence všech možných Asiatů. Tataři, Čudové, Jakuti, Kalmyci, Enci, Čerkezové, Čukčové a spousta jiných. V podstatě různorodější směska než Američané z USA. Slovanští byli pouze jejich ukrajinští vládci, kteří přišli z Kyjeva s vojskem - to už je ale tisíc let a ta krev je zcela pryč. Všimni si, že sám Putin je šikmooký.

    • cesta
     cesta, 6.1.16 21:21:54  
      

     Nevím, co myslíš pod pojmem ,,etnický,, původ. Jestli, jak dále uvádíš rasový původ, tak to bych nesouhlasil. Když, tak se podívej na geny naše. To by byl ,,myšmaš,, nejspíše ještě větší. Přes Českou kotlinu přeběhlo snad vše, co v Eurazii existovalo. Slovan, nebo Rus, nebo Indián, to je dle mého soudu záležitost vlivu kulturního prostření ve kterém vyrůstáš. U Rusů je to znát velice zřetelně. Být rusem může být každý, bez ohledu na rasu. Mají v preferenci určitý typ vztahu k existenci a kvůli rase primárně nikoho nevylučují.

     • Dr.Martens
      Dr.Martens, 6.1.16 21:34:56  
       

      Ano, být Rusem může každý - a už to je odlišuje od Slovanů. My Slované jsme rasisti. Neříkám, že Rusové jsou nějak vrozeně špatní, ale prostě to nejsou Slované.

      • cesta
       cesta, 6.1.16 22:04:37  
        

       Jestli jsem naznačil, že jsme rasisti, tak to bylo špatně. V úmyslu to nebylo. Jsme v kruhu, který nepřekročíme, tož vše dobré, i dobrou noc.

    • michalborek
     michalborek, 7.1.16 21:59:31  
      

     Kdo není dnes kříženec? Se lze oprávněně ptát i uzavřených národů sebevíc si hlídajících své rodinné svazky. Přesto všechno lze ale dodnes vysledovat velmi zajímavou přibližnou korelaci indoevropských jazyků s výskytem haploskupiny R z Y-DNA, tedy té části DNA děděné pouze z otce na otce. Navíc zde můžeme poměrně jasně oddělit západní podskupinu R1b od východních R2 a R1a, kde R1a přibližně koreluje se slovanskými jazyky a nepochybně je majoritní skupinou v Rusku, jako jistě o malinko více i na Ukrajině či v Polsku a dalších slovanských zemích https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/R1A_map.jpg Nebo-li tvrdit, že Rusové nejsou vůbec slované, je velmi velmi zavádějící tvrzení, třebaže jistě v Rusku, jako tím spíše v celé Ruské federaci, najdeme mnoho národnosti. Ono lze spíše tvrdit, že to naše Země Koruny české jsou takovým genetickým mixem Evropy a lze tak mnohem více pochybovat o nějaké čisté slovanské etnicitě v tom rasovém slova smyslu zde, než tam na východě, třebaže zase zde nebude tolik asijských genů. Přesto bych úplně nepodceňoval ani vliv samotného jazyka na utváření myšlení jednotlivců, neb je to také nezanedbatelná součást celého kulturního paradigmatu, jež podle mě nebude bez vlivu na osobnost. Každopádně Rusové, Ukrajinci i Poláci jsou v mnohém mentalitou velmi podobní a je to zas o chlup jinde než mi tady, třebaže je tu jistě ještě čára vedoucí přes Ukrajinu, jež odděluje katolickou Evropu od samostatně se vyvíjejícího Ruského patriarchátu a jeho kulturního vlivu.

   • slovane.org
    slovane.org, 23.2.16 11:23:30  
     

    Tady je o tom článek: http://slovane.org/index.php/ze-sveta/146-rozdily-mezi-slovany

  • 69beran
   69beran, 24.1.16 12:19:11  
    

   Taky si to myslim. Rusy bych moc mezi Slovany nepocital.

   • 69beran
    69beran, 24.1.16 12:29:54  
     

    Otazkou ale je, ktere narody jsou slovanske. Nemci jsou Germani, ne Slovane. Na vychod od nas pocinaje Ukrajinou jsou Slovane? Rusove rekl bych ne. Polaci ano. A co Madari a dale na jih? Kam az?
    Ona i takova Str Evropa... Nemeckem pocina Zap. Evropa, UK uz je vychodni. Tak snad do ni spadame jen my, Polaci, na jih od nas uz jen par statu. Pri tom kazdou chvili mluvi i politici a novinari i o Nemecku a Francii jako o str. Evrope,coz je zap. Evropa. Tak jak teda sakra! :15:

    • Dr.Martens
     Dr.Martens, 25.1.16 15:31:37  
      

     Ukrajinci asi ano. V Německu bude v některých částech slovanských genů dost, viz třeba lužičtí Srbové. A svou kulturu si drží hodně. Řekl bych, že to bude dané expanzemi - Rusko expandovalo, tak si svou kulturu naprosto rozředilo. Lužiští Srbové se expanzi bránili, proto se své kultury drželi o to více.

 • slovane.org
  slovane.org, 20.12.15 14:30:05  
   

  Stane se slovanský svět mostem mezi západem a východem, jak o tom již snili bratři Cyril a Metoděj a nebo se slovanský svět v čele s Ruskem dostane do politické opozice proti evropské civilizaci?

  • cesta
   cesta, 21.12.15 20:30:26  
    

   Zdravím a vítám. Jsem zvědav, jak dlouho budeš odolávat aktivní činnosti českého vědomí. Já jsem člověk, který by se bez plodů ,,ruské duše,, těžko obešel. Ale uvidíš sám. Od štvavé stamice ČT 24/ Tvarůžková a její ,,politologové,,, přes Putnu /profesora/ až sem. Stačí zajít na forum Agresor-Moskva, kde se to názory o ,,ruských prasatech,, jen hemží. Tento národ řídí síly anglosaských rozvědek a bezproblému jej ovládají. Já se rád vracím na forum Ruština -rusko, když, tak tam mrkni.

   • janko.luptak
    janko.luptak, 22.12.15 05:58:19  
     

    Tuto zemí prokazatelně ovlivňuje Ruska tajná služba a rozesílá zde spoustu lži na upevnění obrazu Putina jako neomylneho vudce

    • janko.luptak
     janko.luptak, 22.12.15 07:30:17  
      

     https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpt1/v/t1.0-9/12345507_887441471303725_3718908750630462313_n.jpg?oh=c97b6603fe79cb69cc70ddfed4c5ff88&oe=56D7C80D
     nebo ti příjde tohle normální? takový kult osobnosti tu snad nebyl ani za Stalina. Vše placeno ruskem - zvedavec.org, aeronent atd. Hlasné trouby Kremlu.
     Zatímco u těchto webů je prokázáno, že jsou ruskem placené a také rusko opěvují, tvé obvinění na ČT je bez důkazů a jen výplodem tvé bujné fantazie.

    • michalborek
     michalborek, 22.12.15 21:51:24  
      

     V této zemi, jako prakticky v každé dle významu v různé intenzitě, působí spousty tajných služeb a to vždy v první řadě ve prospěch svých států a to nezávisle na spojeneckých úmluvách včetně nějakého unijního členství, je to jejich poslání, je to jejich povinnost, je to pochopitelné a očekávatelné od těchto služeb, pokud plní svoji práci dobře. Přesto prokazatelné toho zas tolik není již z povahy této práce a pokud tedy někde vidíš publikovaný nějaký masivní seznam médií, jež jsou pod vlivem ruské rozvědky, tak to už je spíš produkt fóbie bez reálných podkladů a nebo právě zase také nějaké propagandy. To ovšem neznamená, že nemohou weby těch kterých aktivistů přepublikovávat hoax vytvořený na objednávku třeba zrovna ruskou stranou, ale dělají tak mnohdy v dobré víře v jeho obsah, zvláště když je v souladu s jejich viděním světa. Přesto v realitě svět není rozdělen ani na hodnou Ameriku a zlé Rusko ani naopak a je oproti tomuto černobílému vidění světa mnohem složitější, kde je vcelku podivuhodné, že vůbec v tom množství cest různých lidí, národů a ideologií nějak funguje a nelehli již dávno všechny civilizace popelem bez náhrady. Což mi vrací k tématu této diskuze, kde si opravdu nemyslím, že existuje takový jednotný jednoduše definovaný slovanský blok a že by snad státy na té mapce zobrazené po nějakém takovém vůbec volali a tím neříkám, že by se žádné a nebo někteří jednotlivci nenašli. Každopádně Rusko je nepochybně v opozici k euroatlantickému vidění světa a to nejen v nějakých geopolitických zájmech, ale opravdu i v celém tom kulturním směřování daným i odlišným historickým vývojem. Každopádně nebyl by od věci spíše dialog s Ruskem než geopolitické soupeření a harašení zbraněmi, kde rozhodně není ruskou propagandou, že zde nelze vidět a ani nikdy zde nebyla férová snaha o takovéto navázání dialogu rovný s rovným, ale vždy jediná snaha a to protlačit právě to do sebe zahleděné euroatlentické vidění světa všem a tedy i Rusku jakýmikoliv prostředky. Mimochodem ta samá snaha má nemalý podíl, třebaže jistě ne jediný, na takzvaném Arabském jaru.

     • cesta
      cesta, 22.12.15 22:06:46  
       

      Myslím, že s tím souhlasím. Mě vadí ona černobílost. Co se týká práce zahraničních rozvědek, měl jsem na mysli modní tvrzení, že to jsou ,,spiklenecké teorie,,. Rozvědky prostě jsou a pracují a vidím to stejně jako ty. Co se týká Ruska, já mám rád Čajkovského a celou tu enklávu, kterou bych dlouho jmenoval. A tak mi vadí výroky o méněcennosti ruského národa jako celku. Rusové jsou trochu jiná kultura, i když ne nepochopitelná. Není lepší, ale ani horší. Plivání a surové urážky škodí i nám.

     • michalborek
      michalborek, 22.12.15 22:13:05  
       

      Jinak bych nekoukal jen na tajné služby států, neb světem a zvláště tím euroatlantickým vládne kapitál a kapitál personifikovaný s nejrůznějšími korporacemi, ale i jednotlivými jeho vlastníky, prosazuje také své zájmy a to ať sobecké či z přesvědčení o své pravdě. Takže zde máme plno štědře dotovaných lidskoprávních a jinak líbivě nazývaných organizací jež také ovlivňuji lidi i celé státy v rámci svých lepších, či horších vizí.

      • cesta
       cesta, 22.12.15 22:50:42  
        

       Jde o to, jak bych řekl-co je za zrcadlem. To jsou ty věci očima neviditelné, stojící jako řídící faktory. Máš pravdu, že jich je víc. Velcí myslitelé 19.století navrhovali každý nějaký, vzal bych pokus o syntezu. Euroatlantická civilizace nejvíc povykuje o lidských právech, lásce, pravdě atd., atd., A co by ne. Bojím se jen, že hlavním axiomem je jeden z bodu Listiny základních práv : nelze nikomu bránit v hromadění majetku. Jenže slovo kapitál je nebezpečné slovo, však víme, jaký ,,darebák,, ho používal

       • michalborek
        michalborek, 23.12.15 05:59:46  
         

        Tak nepochybně ta třída lidí jež tyhle hodnoty v počátku sepsala, než se pak v té Francii servala, měla zcela pochopitelný zájem na tomto bodu, ale jistě je třída ještě nižší než tato a když ta se snaží vládnout, tak je to nepochybně ještě horší, třebaže ten "darebák" jež ji ideologicky cestu k moci vystavěl, to podle mě zas tak zle nemyslel.

        • cesta
         cesta, 23.12.15 08:42:03  
          

         Jsem v naprostém souhlasu. Jen k tomu vládnutí těch ,,ještě horších,, bych dodal, že k jejich vládě teoreticky přispěl spíše ten, který je přidáván k ,,jeho jménu,,. Filozofie, jejíž podobu známe-to jest nemyslitelnou bez logiky /tedy ,,západní,,/, vylučuje koexistenci faktorů-ano, nebo ne, zapnuto-vypnuto, nula, nebo jednička--PC. Já poslední dobou vnímám staré číňany . Je dobré zapojit do vědomí i Jing-Jang.

         • michalborek
          michalborek, 23.12.15 11:31:49  
           

          Jen bych doplnil, že ta třída poslední v řadě je horší tím kam společnost vede, když vede a označoval jsem ji nižší z hlediska toho rozvržení společnosti od Boha, ale obecně bych ji za horší nepovažoval, neb má svoji nezastupitelnou roli.

          Jinak ono někdo vidí západní civilizaci jako spojenou se slovesem mít, na rozdíl od civilizací spojených se slovesem být, aneb Rus neřekne, "já mám knihu", ale "у меня есть книга".

        • cesta
         cesta, 23.12.15 11:51:48  
          

         Já bych ještě řekl, že ta poslední co ,,vede,, jednak nevede, ani nevadla a ten, na koho se tohle odvolávalo jen ozřejmil, že bohatství, o které se ostatní perou vytvářejí ti, co přetváří svět do potřeb lidí rukama. Tvrdil nehorázně, že bohatství nevytváří Dalajláma po dohodě s Papežem. Do vedení států propagandou to dostrkal ten druhý, s kterým se to jmenuje. Poznámka o východní kultuře se mi velice líbí. Pěkné, originální a pravdivé.

         • michalborek
          michalborek, 23.12.15 13:04:44  
           

          Tak ono je to věc složité, kdo vlastně vede i v těch nejdemokratičtějších demokraciích, ale principiálně se ideologie o níž mluvíme dovolávala uspokojení zájmů těch, jež příliš daleko nevidí a tak se omezovaly i cíle celé ideologie, nehledě na další sadu okolností, jež se k tomu nabalila a poměrně zdatné krutovládce připravila. S tím druhým hráčem to není také tak snadné, neb to také nebyla tak jednoduchá hra a souvislosti, jež mu přisoudili pro zjednodušenou historii vůdcovskou roli. Co bohatství se týče tak takhle by to vypadalo, že spíš snad o ironii se snažíš, neb jasné je, že ani papež, ani dalajláma nevykutal ani píď zlata, přesto bohatství má mnoho forem a významů a třídy ve společnosti se liší i tím, jaký právě mu význam dávají, nehledě na to, že vše co je, je tu od Boha.

         • cesta
          cesta, 23.12.15 13:22:49  
           

          Tohle nerozbalíme, i když je to snadné. Aplikace toho, o čem mluvíme nebyla aplikací původní teorie, ale středověký politický systém s plánovanou výrobou a příkazním politickým systémem, akorád se car jmenoval tajemník. To mate. Trvám na tom, že ten, ktrý byl zneužit nebyl blbec.I když samozřejmě také ne vynálezce absolutní pravdy. Rusové,ať jacíkoliv zvládají téměř každé století útoky téměř celeho světa, někdy i dvakrát. Naposledy přežili útok nejlepší armády světa, která je šla vyvraždit. Oddělil bych reálno od západních teorií a byl bych schovívavý.

         • cesta
          cesta, 23.12.15 13:37:54  
           

          Ještě bych dodal k tvému odkazu na absolutno-boha. Neznám národ, který by se dostal k duchovní síle čerpané z víry tak daleko, jako Rusové. Mimo jiné současný film ,,Ostrov,,.

         • michalborek
          michalborek, 23.12.15 14:39:14  
           

          Rozhodně to tak jednoduché není, ale hlubší pohled nechám někomu, kdo se tím chce zabývat, osobně rozhodně vše neodsuzuji, ale pro mě je ta ideologie ztracená již tím, že od počátku je bezbožná, jako že spoléhá na rovnost lidí, jež není realitou tohoto světa.

          Jaký národ je nejblíže Bohu také raději nechám ležet, neb bez tak je to věc spíše jednotlivců než národů a mnohdy jsou to nehostinné podmínky, jež dají vyrůst lotosu.

         • cesta
          cesta, 23.12.15 14:52:49  
           

          Říkáš, že to tak jednoduché není a přítom za hlavní odsudek považuješ dětský názor, že je to špatné jen proto, že tam není implicitně sdělený bůh. Připomíná mi to štvanici na křesťana Darwina proto, že vzal lidem primitivní představu stařečka na obláčku.To , že ti vadí představa, že jsou si lidé hodnotově rovni mě u věřícího člověka udivuje. Neměl by naši hodnotu řešit Búh?

         • cesta
          cesta, 23.12.15 15:04:46  
           

          Do lidské praxe zařadit Boha znamená ustanovit jeho mluvčího-papeže, dalajlámu, chalífa či jiného pitomce. Přeci musíš vidět, k čemu to vede.

         • michalborek
          michalborek, 23.12.15 16:02:11  
           

          To není jen o "bohu na obláčku", ale ta ideologie vidí smysl bytí ve zcela přízemních věcech a od smyslu bytí se vše odvíjí, neb to je to kam společnost směřuje a na této úrovni musí začít jakákoliv reforma společnosti, jež má vůbec nějaký smysl, ale není-li těch skutečných duchovních elit, kde se snoubí morálka s inteligencí jako poznáním Pravdy, elit jež ty viditelně neuznáváš, není tak nikoho kdo by přinesl světlo do tmy v níž vězí většina lidí a všechny snahy o cokoliv jsou bez nich jen blouděním ve tmě. Jinak to že si lidé nejsou rovni je prostý fakt, jež lze i bez problémů vědecky prokázat na těch nerovnostech, jež jsou měřitelné a jakou je například inteligence. Nerovnost je samozřejmě i mezi mužem a ženou a pozná jí každé malé dítě, pokud tedy zrovna nevyrůstá v moderní genderově vyvážené rodině dvou tatínků. Jistě ale je zde rovnost před Bohem, jež je ovšem mimo rozměr tohoto stvoření, ale nepochybně nás zavazuje k úctě a povinnostem, dle právě svých možností, vůči Všem bytostem.

         • cesta
          cesta, 23.12.15 16:18:51  
           

          Že neuznávám elity je špatně. Proč ne, jenže se neshodneme na tom, kdo elita je. My si nyní nerozumíme, protože každý mluví o něčem jiném.Již není středověk. Víš to? V naší galaxii jsou miliardy hvězd a miliardy jsou i galaxií. Naplití do obličeje našim technikům a dělníkům a nechat rozkrást národní bohatství ve jménu lásky a pravdy pro naplnění duchovní náplně národa? Kde je ten duch, bez kterého by pouzí obyčejní lidé byli slepí a tak jim to musel říct mimoň Havel a negramotný pletichář Schwarzmberg? To je ta elita, bez které bys strádal? Ale vše dobré. Strávil jsem trochu času i inteligentním člověkem, který se umí brilantně vyjadřovat. Je to vzácné. Sláva tedy Bohu na výsostech a pokoj lidem dobré vůle. Vše nejlepší ti přeji, vděčně

         • michalborek
          michalborek, 23.12.15 18:36:38  
           

          Kdyby skutečně tady byť jen v řádech omezených se ti, co jsou znalí Pravdy pohybovali, byla by jakákoliv cena ospravedlnitelná, ale zase já si nepletu pojmy a třebaže nechci se pouštět do rozboru osob jmenovaných, tak ani já je nijak zvláště neobdivuji, třebaže je ani hanit nepotřebuji. Každopádně není žádný jednoduchý recept jak změnit světa směřování a je třeba ještě mnoho času, než začnou zase lidi obdivovat Boží krásu.

          Děkuji každopádně za přání, jako i přeji tobě mnoho Světla do života.

         • cesta
          cesta, 23.12.15 18:47:01  
           

          Musím se přiznat, že poslední příspěvky již moc nedomýšlím. Jsem totiž již v předvánočním ,,blázinci,,. Témata, která tu nastolujeme chtějí více času a soustředění. Jsem si vědom, že v těchto posledních příspěvcích zjednodušuji a za to se omlouvám. Jinak vše dobré.

    • freekarol
     freekarol, 23.12.15 00:47:27  
      

     Není zas tak těžké poznat, jaké stránky slouží k ruské propagandě(obvykle mají v názvu pravdivé či objektivní). Placení trollové ruském, taky nejsou tajemstvím. Nakonec, dokud bude v rusku režim, jaký tam je, tak se vžy přikloním k americe či británii. A svobodně, aniž by mne někdo musel oblbovat. :D

     • michalborek
      michalborek, 23.12.15 05:48:29  
       

      To se máš, že svobodný jsi a že to tak všechno rozeznáš, ale mimochodem free je také oblíbená nálepka, ale také jenom nálepka. Pravou svobodu máš jen pokud nic od společnosti nepožaduješ a víceméně takovou možnost máš leckde, ale třeba uprostřed ruských sibiřských lesů ji máš jako nikde jinde. Přesto ta úplně pravá svoboda přichází teprve tehdy, když už nechceš ani nic od světa a setrváváš pouze tam, kde je začátek a konec všeho.

      • freekarol
       freekarol, 24.12.15 15:16:26  
        

       Polemizovat o svobodě, nehodlám, na filozování jsou totiž lepší fora. :13:

     • cesta
      cesta, 23.12.15 08:51:05  
       

      Rozhodně nechci provokovat, politické hádky s urážkami se mi zde z duše protiví a prudiči se mi hnusí. Ale souhlas s tím, co dělají USA na blízkém východě jen proto, že rusové mají prý špatný režim bych si rozmyslel.

      • freekarol
       freekarol, 24.12.15 15:13:57  
        

       Až na to, že já ale jaksi nenapsal svůj názor ohledně toho co USA dělá na středním východě. Nemluvě o tom, že jsem nezmínoval jen USA, ale i Británíí. Přístě holt budu muset napsat Západ. :1:

       • cesta
        cesta, 24.12.15 17:37:07  
         

        Bylo myšleno jako obecný příklad.

   • janko.luptak
    janko.luptak, 22.12.15 07:31:43  
     

    Ostatně - co má slovanská vzájemnost co do činění apriori s Ruskem, to je snad jedinej slovanskej národ? To už se počítá, že rovnou budeme opět pod jeho krutovládou, kterou jsme si už zažili? Děkujeme nechceme.

    • slovane.org
     slovane.org, 25.12.15 05:19:04  
      

     Přesně tak! Rusové jsou velmi milí národ, na osobní rovině to jsou srdeční a kulturní lidé. Ale jejich politické elity jsou tragédie. Rusko má dodnes tyto problémy: 1) velký odstup moci od obyčejných lidí, 2) neexistující svobodná občanská společnost, 3) militarizace politiky.

     • janko.luptak
      janko.luptak, 25.12.15 21:02:26  
       

      Ono je to již zakořeněno, bohužel ale není to jen jejich vinou.

     • cesta
      cesta, 26.12.15 05:32:16  
       

      Já osobně, než bych se pustil do ,,ostré,, kritiky ruského politického systému bych se /obrazně/ podíval na sebe. A co jsme my? Nechci řešit čí je to vina a v této chvíli je mi to jedno. Rozpadlý malý státeček po strátě 80% strategického kapitálu a zadlužený tak, že je bez perspektiv. Já se čím dál tím více přikláním k názoru, že rusové jsou jiné civilizační centrum a z naší strany by k nim byla více na místě slušnost.

      • cesta
       cesta, 26.12.15 05:36:05  
        

       Jo-a zcela bych opustil Kalouskem vnucovaný názor, že nám ze strany Ruska hrozí nebezpečí. :2:

      • slovane.org
       slovane.org, 26.12.15 21:01:53  
        

       Rusové jsou evropské civilizační centrum - ruská věda a kultura se podílela na naší civilizaci. Oni jen měli tu smůlu, že tu naši Evropu museli chránit od nájezdů z východu, takže neměli to pohodlí demokracie jako my na západ od Ruska.

       • michalborek
        michalborek, 28.12.15 10:00:22  
         

        Spíš byli právě od vývoje v Evropě izolovaní a nájezdníci z východu, co navštívili i Moravu, je přejali jak rozjetý vlak. Nemá cenu však zjišťovat jaký národ, co dal světu, ale ptát se, co mohu dát světu já teď a tady.

       • cesta
        cesta, 28.12.15 11:31:58  
         

        Já si právě myslím, že nejsou evropské, ale svébytné civilizační centrum a že dělají dobře, že si svůj typ civilizace chrání.

        • cesta
         cesta, 28.12.15 11:34:50  
          

         Potíž vidím v tom, že euroatlantská, popř.anglosasská, do které se cpeme Rusům nerozumí.

   • 69beran
    69beran, 22.12.15 10:24:10  
     

    Ty jsi tezkej pacient :7:
    A vubec...ty vitas spravce na jeho vlastnim foru??? Nebo jsi privital sam sebe, jako se onehda privital v 68 SSSR do CSSR? Tak to pak jo, svou logiku to v tvem pripade ma.

    • cesta
     cesta, 22.12.15 11:53:44  
      

     Nejpíš mnoho nepřesností. Rusové existují jinak a bylo my od nich hloupé, kdyby nám opět svůj způsob existence vnucovali. Podle mě se již dostatečně poučili a bezprostředně to nehrozí.Měl jsem na mysli Rusko Lermontova,Puškina, Šostakoviče atd, atd. Tedy ruskou literaturu, hudbu, folklor. Považuji za zbytečné, aby podléhaly politickým náladám. Shora uvedené politické názory mi nevadí, necítím potřebu je korigovat. Také proto, že bych chtěl tímto všem popřát heské svátky a vše nejlepší do Nového roku.

     • janko.luptak
      janko.luptak, 22.12.15 21:57:20  
       

      Proti Šostakovičovi či Lermontovi zde nikdo nebrojí, snad každý inteligentní člověk si váží dílá Čechova, Rimksy-Korsakova či Stravinského či Dostojevského, myslitelů a geniálních umělců mělo rusko vždy přehlšel.

      • cesta
       cesta, 22.12.15 22:10:21  
        

       Pak není třeba, abychom proti sobě nasazovali. Já bych ještě přihodil Netrebko a Šiškina. :2:

   • slovane.org
    slovane.org, 25.12.15 05:14:04  
     

    Ahoj! A co když mezi Slovany a Rusy není potřeba klást rovnítko? Buď se Rusové "poevropští" nebo budou Slované spolupracovat i bez Rusů. To nijak nemyslím proti Rusku, jen tím chci říci, že to jejich zpolitizovávání slovanské kulturní vzájemnosti ve prospěch militantních zájmů ruského státu není jediná možná cesta.

   • slovane.org
    slovane.org, 25.4.16 18:39:38  
     

    Ahoj! My proti Rusům nic nemáme, ale byla by chyba omezovat slovanskou spolupráci na Rusko a hlavně na politický vztah k Rusku. První panslované byli v 16. a 17. století jižané - např. Chorvat Jurij Križanić a Benátčan Vinko Pribojević. V té době se v Rusku nikdo o slovanskou vzájemnost nestaral. Pro Rusy to začalo být zajímavé až v druhé polovině 19. století, kdy ucítili příležitost rozšiřovat svoji říši. Říkám to nerad, ale o kulturní spolupráci jim nikdy nešlo.