Sethova filozofie

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
9marie04 (2018-03-15 23:30:03)krudox (2018-03-15 07:55:24)Divobyj (2017-12-25 22:27:16)slavidan (2017-09-06 12:14:26)SuperGuruJara (2017-03-07 19:13:58)
Sethova filozofie
Založeno: 17. 11. 2015 | Příspěvků: 398 | Členů: 5

Poznání dle Setha, channeling Jane Roberts.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • seth-mluvi
  seth-mluvi, 10.12.17 21:39:13  
   

  Seth:
  "(S lehkým humorem.) Lenoši, těšte se, smrt vám nepřinese věčný odpočinek. Možná si odpočinete, bude-li to vaše přání,ale jen na chvíli. Nejenže budete muset využívat své schopnosti po smrti, ale budete muset objevovat také ty, které jste během předešlých existencí neodhalili.
  Pokud věříte v život po životě, budete si lépe zvykat na nové prostředí a podmínky. Pokud ne, lze to napravit cvičením, které vysvětlím později. Tím rozšíříte své vnímání ostatních stupňů reality, pokud však budete dostatečně odhodlaní a vytrvalí.
  Vědomí tedy pracuje i v těchto krátkých obdobích fyzické neexistence. Pokud je mezidobí příliš dlouhé, může dojít k dezorientaci vědomí. Během spánku opouští vědomí fyzický systém na poměrně dlouhou dobu. Vědomí však není v normálním,fyzicky bdělém stavu a neuvědomuje si tyto mezery, relativně o ně nejeví zájem.
  (22.50) Když vědomí opustí tělo na stejně dlouhou dobu v normálním bdělém stavu, považuje se za mrtvé, protože si nedokáže rozumem vysvětlit odlišné dimenze a zkušenosti. Ve spánku každý z vás prochází stejným druhem odloučení vědomí od fyzické reality jako v okamžiku smrti.
  Po probuzení se však bez problémů vrátíte do těla. Během spánku jste mnohokrát překročili práh jiných realit. Experimenty s rozpomínáním snů a jiné duševní disciplíny, ke kterým se vrátíme později, vám mohou tyto záležitosti objasnit, budete-lise držet navrhovaných cvičení.
  Po fyzické smrti můžete být vítáni svými zemřelými přáteli a blízkými. Je to individuální, jako ostatně vše. Všeobecně můžete být daleko více zaujati bytostmi, které znáte z minulých existencí než těmi, které vám byly blízké v posledním životě.
  (23.03) Vyjdou najevo vaše skutečné vztahy k vašim blízkým, kteří jsou již mrtví. Zde totiž neexistuje přetvářka. Nebudete předstírat lásku k rodiči, který si vaši lásku a přízeň nezasluhuje. Telepatie v posmrtném životě nezná přetvářku. Pravda vyjde na povrch.
  Můžete přijít na to, že ten, koho jste považovali za nepřítele, si vlastně zasluhuje lásku a respekt, a podle toho se k němu budete chovat. Vykrystalizují vaše záměry. Na toto vyjasnění však budete reagovat svým způsobem, automaticky nezmoudříte, když jste až dosud moudří nebyli. Nebude možné skrývat své pocity, emoce ani záměry. Budete se stále učit. Naskytne se vám mnoho příležitostí k růstu a rozvoji. Odhalíte metody, které vám napomohou efektivně se rozvíjet.
  Budete mít možnost zpětně nahlížet na existence, které jste opustili. Pochopíte, že vaše zkušenost je výslednice vašich myšlenek a emocí, a jakým způsobem ovlivňuje ostatní. Dokud neprojdete touto zkušeností, nikdy nepoznáte větší část své vlastní identity. Jakmile si uvědomíte význam a důležitost života, který jste právě opustili, jste připraveni pro vědomé poznání pravé identity.
  Začnete vnímat své vyšší vědomí. Uvědomíte si své minulé životy a začnete plánovat své příští existence, pokud se pro nějaké rozhodnete. Můžete také vstoupit do jiné roviny reality, a teprve potom se vrátit do fyzického světa."

 • seth-mluvi
  seth-mluvi, 2.12.17 19:31:18  
   

  Tak ještě něco od Setha:
  "Vaše fyzické tělo je energetické pole, které má určitou formu. ..
  Stejně tak můžete pohlížet na identitu duše. Ta ví, kým je, a je si daleko jistější svou identitou než vaše fyzické já. Jak je tedy možné v elektromagnetickém energetickém poli najít identitu duše?
  Duše přetváří všechny části vašeho já a dodává jim identitu, která je vám vlastní. Zeptáme-li se: „Kdo jsi?“, pak odpoví: „Já jsem já.“
  (Pauza do 22.20.) Z psychologického pohledu je duše primární identita, souhrn mnoha individuálních vědomí. Je to neomezené já, které se projevuje v mnoha formách a způsobech, a přesto si udržuje svoji identitu, svoje „jáství“. Možná se vám zdá nepochopitelné, že toto „jáství“ zůstává neměnné, i když cestuje nebo splyne s jinými energetickými poli. Duše neboli podstata neustále dává nebo bere, rozvíjí se a roste, má nekonečné možnosti. Duše není uzavřený systém.
  Vaše současné bytí se soustřeďuje na příliš úzké pole, takže vaše definice sebe sama jsou velmi omezené a stejně limitované jako vaše názory na duši. Obáváte se o svoji fyzickou identitu a ze strachu, že si nedokážete udržet a zachovat své já, omezujete rozsah svého vnímání.
  Duše se nebojí o svou identitu. Je si jista sama sebou. Neustále hledá a objevuje. Neobává se, že bude zničena zkušenostmi nebo novými vjemy. Jakmile pochopíte pravý charakter své identity, rozplynou se vaše obavy z telepatie a z toho, že vaše identita bude smetena a přehlušena myšlenkami a názory ostatních.
  Žádný psychologický systém není uzavřený, nehledě na to,jak se projevuje ve vašem světě. Duše je cestovatel, ale je to také tvůrce všech vašich zkušeností a cílů. Vytváří svět takový, jaký je.
  Takový je pravý charakter psychologické bytosti, jejíž jste součástí. V dalších kapitolách vám prozradím několik praktických metod, jak odhalit své skryté schopnosti a využít je pro svůj rozvoj a potěšení.
  Vědomí není ve své podstatě založeno na protikladech dobra a zla, kterými se tolik zabýváte. Stejně tak ani duše. To ale neznamená, že ve vašem a v některých dalších systémech problém dobra a zla neexistuje. Duše si příliš dobře uvědomuje, že dobro a zlo jsou pouze dva různé projevy jedné reality.
  Uděláme si pauzu.
  (Od 22.37 do 22.41.)
  Znovu zdůrazňuji, že všechna slova a zvuky, které se mi tak těžko vyslovují, by vám byly daleko jasnější, kdybyste je vnímali intuitivně. Nedokážete cestovat svým fyzickým tělem a hledat zde svoji identitu, ale můžete cestovat svým psychologickým já.
  Vnitřní sebeobjevování skýtá mnoho divů a překvapení, kterým neuvěříte, dokud se nevydáte na cestu za svým já. Možná nebudete schopni vyjádřit své poznání slovy, ale to nijak nesnižuje a neznehodnocuje cenu ani platnost zkušenosti, kterou získáte, když se podíváte dovnitř.
  Můžete to nazývat duchovním, psychologickým nebo duševním sebeobjevováním. Nemusíte nic hledat, v tomto ohledu není co najít. Duše není ztracená, to vy jste se ztratili."

  • Divobyj
   Divobyj, 4.12.17 21:19:59  
    

   Ne,ne.
   Naše tělo je přece hmotné.
   Atomy našich molekul v těle mají přece mnohem větší hustotu,než je tomu u energií.
   Jako energetické(silové)pole můžeme vnímat právě lidskou duši.
   Ta má v těle funkci jakéhosi celkového oživovacího principu.Je-li v těle duše,tělo jako celek žije.Jakmile duše tělo opustí,tělo se vlastně jakoby rozdělí na miliony subjektů,které jsou sice samy o sobě živé,ale již netvoří živý celek.
   Cizí duši,jako samostatnou energetickou formu také lze v jistých případech i našimy smysly vnímat.Je bezpočet svědectví o průhledných fluidech,mnohdy ve tvaru lidského těla,která se vznášejí v prostoru.Lidskou duši lze i vnímat tak,že vidíme pohybujícíse předměty,na které duše,coby silové pole působí.
   Lze ji vnímat i tzv.šestým smyslem,kdy má člověk všelijaké, těžko popsatelné,vesměs nepříjemné pocity.O duši by se dalo psát ještě velmi dlouho,např. o její funkci-nositele ducha,nebo o její smrtelnosti atd.
   Jen bych na závěr zmínil jeden zažitý omyl.Lidé často tvrdí:viděl jsem ducha! :7:
   Kdepak,vážení!Nebyl-li to nějaký klam,pak to byla dozajista duše! :6: :2:

   • seth-mluvi
    seth-mluvi, 6.12.17 21:40:01  
     

    Já s tím tvým výkladem ale nemám problém... Až na větu "O duši by se dalo psát ještě velmi dlouho,např. o její funkci-nositele ducha,nebo o její smrtelnosti atd." s tím souhlasím, akorát s tou větou ne.

    • Divobyj
     Divobyj, 7.12.17 08:31:42  
      

     Dobrá a konkrétně s jakou částí té věty nesouhlasíš?
     Nebo nesouhlasíš s úplně celou?

     • seth-mluvi
      seth-mluvi, 7.12.17 22:14:10  
       

      Nevím to úplně přesně, ale chápu to tak, že považuješ to, co odejde po smrti z těla za duši a potom, jestli to projde-neprojde očistcem, tak to buď umírá a nebo to vejde v ducha svatého.
      Oprav to prosím.

      • Divobyj
       Divobyj, 7.12.17 22:32:12  
        

       :2: Máš to skoro dobře.
       Duše,která obsahuje ducha opouští mrtvé tělo.Pak prochází Očistcem.Nemusí jím ale projít ihned,některé duše se po smrti těla ještě nějaký čas mezi námi projevují.
       V tom Očistci se duše čistí od hříchů a nežádoucích informací.
       Duše,která je natolik zatížena hříchy,že ji nelze vyčistit v Očistci umírá(zaniká).Její energie se rozptýlí do energetického pole temné energie vesmíru.
       Ty duše,které se zdárně očistí se reinkarnují do jiných(dalších) těl. :4:

       • seth-mluvi
        seth-mluvi, 8.12.17 15:26:04  
         

        To, čemu říkáš duch, tomu Seth říká duše a to, čemu říkáš duše, Seth popisuje jako nehmotné posmrtné tělo.

        • Divobyj
         Divobyj, 10.12.17 00:31:15  
          

         Tak to je problém. :5:
         Ale to jsou základní věci :5:
         Duše je opravdu takovým posmrtným tělem.Je však hmotná,Je to jakési energetické silové pole,fluidum.
         Duch je vcelku dobře popsán v Bibli.Je to nehmotný soubor vlastností,informací.

         • seth-mluvi
          seth-mluvi, 10.12.17 19:13:20  
           

          Je jedno jak tomu říkáme. Třeba "soul" /podívej se do slovníku/ má význam duch i duše.
          Seth tvrdil, že boj o záchranu duše (ducha) probíhá symbolicky. Dělal dokonce zemřelým průvodce:
          "Jednou jsem také dělal takového průvodce, stejně jako dnespůsobí ve spánku Ruburt. Pro průvodce je to těžký úkol, protože musí působit psychologicky co nejšetrněji. Mojžíš například pro jednoho člověka neznamená totéž co pro druhého. Několikrát jsem představoval Mojžíše a jednou dokonce i pro Araba.
          (22.00) Měl velmi zajímavý charakter, nenáviděl židy, ale byl posedlý myšlenkou, že Mojžíš je mocnější než Alláh. To byl po dlouhá léta tajný hřích jeho svědomí. V době křižáckých tažení strávil nějaký čas v Konstantinopoli. Byl chycen a měl být křesťany velmi krutě potrestán. Otvírali mu ústa a cpali do nich žhavé uhlí, jako předkrm. Arab se modlil k Alláhu a potom v největším zoufalství k Mojžíšovi, náhle jeho vědomí opustilo tělo a přišel Mojžíš.
          Věřil mu více než Alláhovi, ale do poslední chvíle jsem nevěděl, kterou podobu mám přijmout. Byl to velmi sympatický chlapík a nevadilo mi, že očekával bitvu o svoji duši. Mojžíš bojoval proti Alláhovi. Nemohl se zbavit myšlenky na násilí,ačkoli jím zemřel. Nic jej nepřesvědčilo o klidu a míru, dokud bitva nebyla vyhrána.
          Spolu s přítelem jsme sehráli drama, z protějších oblaků jsme volali požadavky na jeho duši, zatímco on, ubohý muž,klečel zastrašen na zemi mezi námi. Dnes vyprávím příběh s velkou nadsázkou, ale to vše způsobila jeho víra. Vysvobození ho stálo mnoho sil.
          Volal jsem Jehovu, ale marně, Arab Jehovu neznal. Svoji víru vložil do Mojžíše. Alláh vytáhl kosmický meč, který náhle vzplanul v jeden oheň, odhodil jej a podpálil tak celou zem.Arab začal znovu vzlykat. Za Alláhem uviděl davy muslimů a za mnou procesí Židů. Byl přesvědčen, že jeden z nás tří musí být zničen, a obával se, že obětí bude právě on.
          Nakonec se mraky, na nichž jsme stáli, začaly přibližovat.V ruce jsem držel tabulku s nápisem: „Nezabiješ“ a Alláh držel meč. Přiblížili jsme se k sobě a vyměnili si tyto předměty a naši stoupenci se sjednotili. Přistoupili jsme k sobě a naše postavy splynuly ve slunce. „Jsme jedno.“
          Dvě diametrálně protikladné myšlenky musí být sloučeny, jinak člověk nikdy nedosáhne klidu a míru. Teprve po sloučení těchto protikladů jsme mohli začít s vysvětlováním jeho situace."

         • Divobyj
          Divobyj, 10.12.17 20:56:46  
           

          :2: Nemohu za to,že si někteří lidé pletou duši s duchem.Chápu však,že to pro nezasvěceného laika může být složité téma.
          I u nás se přece stávají případy,kdy nějaký vykulený svědek říká:Viděl jsem ducha! :7: Samozřejmě,že viděl duši,jelikož ducha,jako nehmotnou formu vidět nemohl :2:
          ANo,myslím,že jsem Setha v příběhu o záchraně arabovy duše pochopil.
          Nejdůležitější při tom,aby duše nebyla po smrti člověka neklidná je vnitřní mír,vyrovnanost.
          Souvisí to s tím,o čem diskutujeme.Duše člověka,který zemřel vnitřně nevyrovnaný může po jeho smrti ještě nějaký čas působit mezi lidmi,různě se projevovat.

         • seth-mluvi
          seth-mluvi, 10.12.17 21:30:05  
           

          Bavíme se o tomto, Seth:
          "Vědomí opouští organismus mnoha způsoby, záleží na jeho stavu. V některých případech je schopen do jisté míry fungovat, ale postrádá vedení a organizaci. Primitivní vědomí atomů, buněk a orgánů zůstává v těle i jistou dobu poté, co ho opustí vědomí.
          To vás může zmást. Záleží na vaší víře a stupni rozvoje. Nemyslím tím intelektuální rozvoj, ten může jít ruku v ruce s emocemi a intuicí, ale pokud se obrátí proti nim, mohou nastat problémy. Nově osvobozenému vědomí se může zalíbit myšlenka života po životě, než by čelilo realitě, ve které se v tu chvíli nachází. Popírá své pocity. Má tendenci přesvědčovat se o své nezávislosti na těle.
          (21.32) Některý jedinec si je natolik jistý, že smrt znamená absolutní konec, že může přijít zapomnění, i když pouze dočasné. Jakmile duše opustí tělo, přichází údiv a překvapení. Dokáže sledovat své tělo. Na mnoha pohřbech se tedy uprostřed společnosti objeví čestný host a nikdo jiný si neprohlíží mrtvé tělo s takovým údivem a zvědavostí.
          Chování jedinců se v tomto případě různí v souvislosti se získaným poznáním stejně jako prostředí, kam se dostávají mrtví.Podobnou zkušeností jsou člověku halucinace. Myšlenky a emoce vytvářejí nejen fyzickou realitu, ale formují také posmrtnou zkušenost. To neznamená, že by tyto zkušenosti byly o něco méně platné než fyzická existence.
          Existují určité symboly představující přechod z jedné existence do druhé. Většina z nich je velmi cenná, protože poskytuje určitý rámec a pochopitelné odkazy. Příkladem je překročení řeky Styx. Umírající předpokládá určité rituály. Předem zná cestu. V okamžiku smrti tedy vědomí vyvolává živé halucinace v podobě řeky. Příbuzní a přátelé, kteří jsou již mrtví, se účastní rituálu, který je pro ně oslavou. Řeka je skutečná a proradná pro ty, kteří nemají dostatek zkušeností. Kolem čekají průvodci napomáhající pocestným řeku přejít.
          Netvrdím, že řeka je pouhá iluze. Je to skutečný symbol. Cesta byla předem naplánována, proto není zapotřebí mapa. Už v ní neumíte číst. Křesťané věří v nebe a peklo, očistec a vykoupení. Průvodci se tedy převlékají do podoby křesťanských svatých."

 • rose66
  rose66, 27.9.17 11:58:58  
   

  v rozporu s Bibli
  Satan sliboval Eve "nezemrete", kdyz zemreli, musel si vymyslet jiny nesmysl!

 • seth-mluvi
  seth-mluvi, 15.9.17 14:16:31  
   

  Seth o reinkarnaci:
  "Reinkarnační cíle se velmi liší. Zdůrazňuji, že reinkarnace je nástroj. Každá osobnost jej používá svým vlastním způsobem. Někdo si libuje v ženských existencích, jiní prahnou po životě muže. Je však třeba projít obojím, proto se nabízí velké množství aktivit. Osobnosti mající problémy v některém poli se rychleji rozvíjejí v jiném směru. Předurčení zde nehraje žádnou roli, jsou dány jen okolnosti a cíl. Některé problémy lze například o několik existencí odložit. Některé osobnosti se naopak snaží vyřešit si svůj problém co nejdříve, aby se ho zbavili, a to v řadě existencí s přehnaně tvrdými podmínkami. Ty mírnější a klidnější povahy řeší své problémy postupně. Mezidobí odpočinku mohou mít vysoce terapeutické účinky. Uspokojivý život s minimálními problémy může být preludiem života plného úkolů nebo odměnou za život plný těžkostí. Nejlépe si počíná ten, kdo se dokáže radovat z fyzického života, aniž by jím byl posedlý. Osobnosti si osvojují metody reinkarnace tak, aby jim nejlépe vyhovovaly. "

  • seth-mluvi
   seth-mluvi, 15.9.17 14:19:48  
    

   "Již několikrát jsem hovořil o alternativních a pravděpodobných přítomnostech. Reinkarnační životy jsou také alternativními přítomnostmi. Mezi vaším současným já a já reinkarnačními dochází k neustálé komunikaci a spolupráci. Vaše přítelkyně Sue Watkinsová to správně nazvala jako „neustálý pohyb přes hranice“. (23.01) Ostatní já tedy nejsou mrtvá. Vy automaticky připouštíte pouze jednu existenci v dané době, protože máte lineární myšlení. Všechna reinkarnační já si však uvědomují vaše současné prostředí a spolupracují s vámi skrze vaše osobní vztahy s lidmi. Některé „současné události“ jsou důkazem takové spolupráce. Zatímco ostatní reinkarnační já promlouvají a spolupracují s vaší realitou skrze vás, mohou zároveň existovat na jiných rovinách reality. (Jane doprovázela řeč bohatou gestikulací, aby zdůraznila Sethova slova.) Podle vašeho názoru je čas nekonečný, což jistým způsobem ovlivňuje vaše pojetí minulých reinkarnačních já a vaši reakci na jejich prostředí. Obvykle se s nimi setkáváte ve snu, ne v bdělém stavu. Tyto zkušenosti jsou však následně zastíněny vašimi každodenními záležitostmi. (23.07) Silné emocionální asociace mohou často spustit takové reakce. (Pauza.) Reinkarnace, jako život před životem, jak ji obvykle chápete, je pouze mýtus, který vám napomáhá pochopit jistá fakta, která byste jinak odmítali jako nezapadající do vašeho pojetí času. "

   • Divobyj
    Divobyj, 19.9.17 23:08:54  
     

    Díky,zajímavé myšlenky.
    Dotaz:Jak lze charakterizovat zmíněnou "osobnost"?
    Je to duch?
    Nebo duch v duši?
    Či snad (kompletní :1: )živý člověk?

    • seth-mluvi
     seth-mluvi, 20.9.17 11:36:45  
      

     Jak jsem psal na fóru Život po životě, Seth pojem duch používal velmi málo. Snad jen jako označení duše bez fyzického těla..
     Tady je to ale doopravdy myšleno jako popis kompletního člověka = kompletní poznání duše. Je to myšleno tak, že jsme duše, ať vlastníme tělo nebo ne.
     Dejme tomu, že jsem byl v minulém životě varhaník. Pokud upřednostním krátké meziobdobí mezi životy, může se stát, že si na to jako dítě podvědomě vzpomenu a začnu třeba ve čtyřech letech prosit rodiče, aby mi koupili klávesy, na které se naučím během krátké chvilky brilantně hrát. Potom je to ale vnitřní vzpomínka duše na minulý život, co mě nutí, abych byl hudebník i v tomto životě. Proto nejsou ty hranice mezi životy tak jednoznačné..

     • Divobyj
      Divobyj, 20.9.17 20:15:49  
       

      Ano,reinkarnace duše je naprosto logický proces,který normálně myslící člověk snad ani nemůže zpochybňovat.
      Ovšem,duše musí obsahovat ducha.Duch je ve dle tvého příkladu právě ona schopnost hrát na klávesy(a nejen to,samozřejmě) :2:
      Bez ducha duše existovat nemůže.Bezduchá duše umírá podobně,jako bezduché tělo. :4:

      • krudox
       krudox, 21.9.17 09:29:50  
        

       a nebojíš se, že budeš v příštím životě třeba uprchlíkem z Afriky nebo ze Sýrie anebo třeba Cikánem?

       • Divobyj
        Divobyj, 22.9.17 21:59:11  
         

        Proč bych se měl bát?
        Budu opět dobrým člověkem bez ohledu na rasu.
        Mezi cikány bych byl výjimkou,ale určitě bych nebyl sám! :2:
        Z Afriky bych neprchal.Se zbraní v ruce bych bojoval proti Daeši,jako každý správný Arab.

        • seth-mluvi
         seth-mluvi, 23.9.17 08:36:57  
          

         To ale není vůbec špatný názor :1:

        • krudox
         krudox, 23.9.17 09:07:53  
          

         ty jsi dobrý člověk? :2:

         • Divobyj
          Divobyj, 23.9.17 11:07:18  
           

          Jistě. :2:

         • krudox
          krudox, 23.9.17 16:02:35  
           

          :1: :1: :1:
          to nezní zrovna pokorně...

         • Divobyj
          Divobyj, 24.9.17 20:06:09  
           

          Střízlivé zhodnocení reality je vždy lepší,než rádoby pokora,která se může snoubit s pokrytectvím.

         • krudox
          krudox, 24.9.17 20:12:49  
           

          :1:

      • rose66
       rose66, 22.11.17 10:05:16  
        

       naprosto nelogicky a v rozporu s ucenim Stvoritele, Bible ji popira. Kdyz JK krisil mrtve, udelal to ve stejnem a tele a se stejnou pameti a osobnosti, nevzkrisil Lazara jako kravu na poli

       • Divobyj
        Divobyj, 22.11.17 21:16:29  
         

        :1:
        To,že Bible(možná)popírá duši je velmi politováníhodné.
        Duše samozřejmě existuje.Zažil jsem to na vlastní kůži.(I když- duše samozřejmě žádnou kůži nemá :1: )

        • krudox
         krudox, 23.11.17 07:30:37  
          

         Bible duši nepopírá, akorát za tak dlouhé období, které popisuje, se názory na duši měnily...
         Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, duši však zabíti nemohou.
         (Mt 10,28)

         • krudox
          krudox, 23.11.17 08:08:14  
           

          http://www.vira.cz/Otazky/Nesmrtelna-duse-1Tes-413-18.html

         • Divobyj
          Divobyj, 23.11.17 17:39:42  
           

          Díky.
          Krásný verš.
          Z něj i z těch v odkazu jasně vyplývá skutečnost,že za jistých okolností se duše od těla odděluje.
          Ještě k tomu verši.
          Žádný člověk lidskou duši jako takovou samozřejmě zabít nemůže.
          To ale zároveň neznamená,že duše je nesmrtelná! :6:

         • seth-mluvi
          seth-mluvi, 28.11.17 13:40:37  
           

          A kdy teda podle tebe nastává konec duše?

         • Divobyj
          Divobyj, 29.11.17 20:59:57  
           

          Vidím to zcela jasně a logicky.
          Duše umírá v okamžiku,kdy je natolik zatížená hříchy,že ji nelze v Očistci náležitě očistit,tzn.tak,aby byla připravena pro novou misi v novém těle.
          V tomto případě duše umírá,zaniká coby energetická forma a stává se součástí temné vesmírné energie.
          Její zánik se vlastně podobá i zániku hmotného těla,které se mění v prach.

         • seth-mluvi
          seth-mluvi, 30.11.17 08:00:39  
           

          Já jsem to pochopil tak, že pokud duše neprojde tím sítem, kterému řikáš očistec, znamená to, že je příliš propojena s fyzickým tělem nebo s fyzickým děním kolem něho. Potom musí tyto problémy nějakým způsobem vyřešit nebo to uzavřít.
          Seth tvrdil, že ani peklo ani ráj nejsou navždy, jsou to iluze, které mají být překonány.

         • Divobyj
          Divobyj, 1.12.17 19:05:34  
           

          Vyřešit,vyřešit...
          Nevím,jak by tohle řešení technicky probíhalo.
          Také by to nepřímo znamenalo,že duše je vlastně nesmrtelná,což je zase logický nesmysl.

         • seth-mluvi
          seth-mluvi, 2.12.17 15:23:17  
           

          Seth:
          "Na otázku smrti neexistuje odpověď, která by dokonale pokryla tuto zkušenost. Liší se u každého jedince v souvislosti se stadiem rozvoje, ve kterém se vědomí nachází, se zkušeností, kterou vědomí prochází, a s rozvojem vědomí samotného, jeho celkovou charakteristickou metodou vnímání a přijímání zkušenosti.
          Vaše názory týkající se charakteru reality silně přibarvují vaše zkušenosti, protože si je interpretujete ve světle své víry a svého přesvědčení, i když nyní interpretujete svůj život podle vašich představ, co je možné a co nemožné. Vaše vědomí dokáže opustit vaše tělo pomalu i rychle, to záleží na mnoha okolnostech.
          (Pauza do 22.11.) V mnoha případech senility silně organizované části osobnosti již opustily tělo a čelí novým okolnostem. Příčinou takového psychologického stavu je strach ze smrti. Ve snaze o sebezáchovu omezujete své vědomí natolik, že se můžete dostat do kómatu.
          Víra v pekelný oheň může být příčinou halucinací, ve kterých se ocitnete v pekelném ohni. Víra v existenci ráje vás tam přivede. Svoji realitu si vytváříte sami svými myšlenkami a tužbami. Takový je charakter vědomí, ať už se nalézáte v jakékoli rovině reality. Ujišťuji vás, že tyto myšlenky a představy jsou pouze dočasné.
          Vědomí musí využívat své schopnosti. V nudném a strnulém ráji se žádné vědomí nezdrží dlouho. Po fyzické smrti nejste odkázáni sami na sebe, ztraceni ve svých halucinacích. Můžete, ale nemusíte si uvědomit, že jste mrtví pouze z fyzického hlediska.
          (22.20) Náhle se ocitnete v jiné formě, kterou budete považovat za fyzickou, dokud nezačnete využívat fyzický systém uvnitř. Teprve tehdy vyjdou najevo rozdíly mezi touto a fyzickou podobou.
          Pokud pevně věříte, že vaše vědomí je produktem vašeho fyzického těla, máte tendenci se k tomu upínat. Existují osobnosti, průvodci, kteří jsou připraveni poskytnout vám pomoc. Jsou to lidé, kteří jsou vašimi slovy „živí“ i „mrtví“. Žijí ve vašem systému reality, dokáží se věnovat těmto „mimotělesným“ aktivitám, když jejich fyzické tělo spí. Promítají své vědomí, aby nasměrovali ty, kteří se již do fyzického těla nevrátí.
          (22.26) Průvodci jsou stále zapojeni do fyzické reality a mají více okamžitého pochopení pro pocity a emoce umírajících. Schopnost promítat své vědomí a jisté poznání jeho pohyblivosti jsou velmi nápomocné při přípravě na fyzickou smrt. Je možné dopředu se seznámit s prostředím, kam se dostanete po fyzické smrti.
          Nemusí být nezbytně náročnější. Posmrtné prostředí nemusí znamenat vystřízlivění, naopak. Přináší daleko intenzivnější a radostnější zkušenosti než realita, kterou jste doposud znali.
          Stačí se pouze naučit pracovat v novém prostředí, kde platí jiná pravidla, méně omezující než ve světě, kde nyní žijete. Musíte se naučit chápat a využívat svoji svobodu.
          I tyto zkušenosti se neustále mění. Tyto změny budou pokračovat i v dalších fyzických životech. Někteří jedinci se rozvíjí a existují v několika systémech reality najednou."

         • Divobyj
          Divobyj, 2.12.17 17:37:24  
           

          To je tedy palba,todlencto... :6: :1:
          Pochopitelně,že smrt a její prožívání je individuální záležitost,všichni jsme přece originální a neopakovatelné individuality.
          Nelze však říci,že by byl tento proces nějak chaotický,bez pevného řádu,pravidel.Proč? Vše je přece spoutáno božími zákony a není sebemenší důvod se domnívat,že proces smrti je na tom jinak.

         • Divobyj
          Divobyj, 2.12.17 17:50:32  
           

          Velmi mne potěšila tato věta: V nudném a strnulém ráji se žádné vědomí nezdrží dlouho.
          To je přesně ono.Ráj je totiž věřícími vnímán jako prostředí,kde je jen dobro a kde zlo nemá své místo.
          Co to vlastně znamená?My jsme tím pádem nuceni pojmenovat úplně vše kolem nás,včetně všech mikročástic,zda je to dobré,či zlé.Pak se ale dostaneme do stavu,kdy např.pojmenujeme kladně nabité částice jako dobré a ty záporně nabité jako zlé.
          Když je pak od sebe oddělíme,přičemž ty kladné pošleme do ráje a ty záporné do pekla stane se to,že ustanou veškeré reakce,což zase znamená,že jak v ráji,tak v pekle bude vše strnulé,nehybné,bez akce a reakce.
          A považte,který zasloužilý věřící,který se celý život choval vzorně a bohabojně by stál o to,že by byl posmrtně namalován na obraze ráje,kde by se vůbec,ale naprosto NIC nedělo??? :7: :1:

         • Divobyj
          Divobyj, 2.12.17 17:58:01  
           

          Myslím,že východní náboženství mají celkem přijatelně zpracovaný proces reinkarnace duše. Je to podle mne naprosto samozřejmá a logická záležitost,kterou prostě musí soudný člověk přijmout za svou.Netvrdím,že se vším,čemu např.buddhisté věří souhlasím,ale kostra je pevná,jako skála.

         • seth-mluvi
          seth-mluvi, 3.12.17 18:33:03  
           

          Podle Setha ze všech náboženství došli nejdál budhisté, i když to nebylo bez výhrad.

  • rose66
   rose66, 17.12.17 20:18:41  
    

   blbne lidi, Satan rekl "nezemrete" a ted vyuziva lidske nesmysly, aby dale lhal, pouzil k tomu I Setha

 • rose66
  rose66, 21.7.17 11:18:05  
   

  je to proste Satanisticky kult, ruce pryc!

  • Divobyj
   Divobyj, 25.7.17 21:31:18  
    

   Hlavně nohy! Nohy pěkně v teple! :1:

  • seth-mluvi
   seth-mluvi, 26.7.17 12:44:10  
    

   No nevím, Seth tvrdí, že ďábel neexistuje.
   Narozdíl od Bible...

   • Divobyj
    Divobyj, 30.7.17 16:34:29  
     

    Tvrdím to i já,i když nejsem Seth :4:

    • seth-mluvi
     seth-mluvi, 31.7.17 17:09:33  
      

     Seth tvrdí, že pravda, kterou přináší, je jeho pravda. Tím pádem žijeme každý jinou pravdu. To bych řekl, že je částečně osvobozující /i od Setha/. Zvlášť v dobách dogmat..
     Není tedy "nalajnováno", co si má kdo myslet, ale je to "filozofie", která chápe jakékoliv chování jakéhokoliv jednotlivce a vysvětluje důvody tohoto chování.
     Neexistují dvě stejné formy vědomí. Vědomí jde vždy za určitým cílem a to je třeba si uvědomit:
     Vědomí je nesmrtelné. Je fyzické nebo nefyzické, jak kdy. Ale vždy kontinuální. To je podstata duše. Je kontinuální i při vzpomínkách, co bylo před narozením /tímto/... i při snech i v práci. Přesvědčení jsou klíč k tomu, co chceme dosáhnout.
     Stručně řečeno

     • Divobyj
      Divobyj, 5.8.17 19:49:51  
       

      Všeobecně se tvrdívá,že Bůh je dobro a Ďábel zlo.
      Jenomže zamyslíme-li se nad faktickou relativitou dobra a zla v subjektivní i objektivní rovině,pak lze směle říci,že dobro a zlo tak nějak splývají dohromady.
      Z toho jednoznačně plyne,že žádná bipolarita v těchto pojmech vlastně není a lze tedy konstatovat,že Bůh je naprosto vše(dobro i zlo).

      • seth-mluvi
       seth-mluvi, 6.8.17 22:22:00  
        

       Ano.
       Zlo je pouze nevědomost.
       V životě si lze vybrat cestu, která je pouze dobro.

       • Divobyj
        Divobyj, 7.8.17 10:14:03  
         

        Každá cesta je dobro,i když se to možná na první pohled nezdá.
        Vše,co se děje je totiž součástí božího záměru,o kterém sice nevíme zhola nic,ale věříme,že je dobrý :4:

        • seth-mluvi
         seth-mluvi, 7.8.17 21:46:05  
          

         Neřekl bych, že o něm nevíme zhola nic. Spíš si ho vědomé neuvědomujeme. Je to schováno v podvědomí. Určili jsme si směr svého života před narozením, jako umělec, když vybírá námět pro své nové plátno. Potom záleží na nás, jak využijeme prostor a čas tak, abychom naplnili své ideály.

         • Divobyj
          Divobyj, 8.8.17 19:05:27  
           

          My se z naší pozice můžeme pokoušet pochopit tak maximálně funkci systému,který Stvořitel v našem hmotném světě zavedl.
          Ale s jakým záměrem byl zaveden,jaký to má vlastně smysl,že jsme právě my,v tomto čase právě tady,o tom můžeme jen spekulovat.

         • seth-mluvi
          seth-mluvi, 21.8.17 17:33:00  
           

          Myšlenka je taková, že proč jsme tu a za jakým záměrem, je vlastně naše podvědomá volba. Tato volba spoluvytváří Boží záměr, který není pevně daný, není to nic strnulého. Je to nekonečný rozvoj možností a schopností vědomí.
          Vědomí je nástroj duše.
          Tak jsem to pochopil...

         • Divobyj
          Divobyj, 21.8.17 20:00:19  
           

          To jsou moudrá slova.
          My jsme vlastně ve své podstatě duchové,pocházející přímo od Stvořitele a jako ti duchové také jistě známe i ten zatrolený boží záměr!
          Problém tedy asi bude v našem mozku,který,ač pěkně vyvinut,nedokáže jisté informace přetransformovat do prostých lidských myšlenek :6: :4:

         • seth-mluvi
          seth-mluvi, 22.8.17 10:25:28  
           

          Přesně tak. Mozek je mezičlánek mezi tělem a myslí. Tělo je fyzické stejně jako mozek, mysl je nefyzická stejně jako myšlenka nebo duše. Mozek je schopen reagovat jak na fyzické podněty tak i na ty nefyzické.
          Seth o tom mluvil jako o používání vnitřních smyslů.
          Taky mluvil o tom, že touto cestou lze oživit latentní části mozku a poznat své minulé životy. Tím dochází k uvědomění si nesmrtelnosti duše.
          Tvrdil, že podvědomí není vůbec nevědomé. Odpovědi na zásadní otázky můžeme dostat pokud budeme zkoumat tyto oblasti vědomí, nejlepší technika je podle mě rozvzpomínání na sny, protože je naprosto přirozená.

         • Divobyj
          Divobyj, 22.8.17 17:53:21  
           

          Ano,až na tu "nesmrtelnost duše" souhlasím.

      • rose66
       rose66, 16.8.17 20:03:50  
        

       je to fuj, pak se demonu nezbavis...

   • rose66
    rose66, 8.8.17 17:44:58  
     

    Satan se hlavne snazil vzdy maskovat. Eve se predstavil jako had... a uz ji mel!

    • Divobyj
     Divobyj, 8.8.17 18:59:30  
      

     No,snad bys nevěřil na báchorky o pramáti Evě :1:

    • seth-mluvi
     seth-mluvi, 9.8.17 09:19:40  
      

     Pokud se budeš snažit za vším vidět satana, pak ho nepochybně někde najdeš.
     Existuje ale jenom pro ty, co v něj věří. Pro ty, co v něj nevěří, neexistuje.

     • Divobyj
      Divobyj, 22.11.17 21:24:15  
       

      :4:

     • rose66
      rose66, 25.12.17 20:25:51  
       

      zbytecna slova, je videt, ze Te take oblb.