Sethova filozofie

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
kontrhel (2016-10-23 11:37:50)Divobyj (2016-10-12 19:35:00)krudox (2016-10-11 15:55:49)seth-mluvi (2016-10-10 21:58:42)MimVig123 (2016-09-07 20:57:41)chenrezig777 (2016-08-07 05:57:10)SuperGuruJara (2016-06-27 10:55:48)slavidan (2016-04-16 15:36:12)karolko (2016-01-30 23:41:02)
Sethova filozofie
Založeno: 17. 11. 2015 | Příspěvků: 222 | Členů: 9
Správci: seth-mluvi (hlavní)

Poznání dle Setha, channeling Jane Roberts.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • seth-mluvi
  seth-mluvi, 10.10.16 21:58:41  
   

  Krudox-"však pamatuješ na mou pochybnost s tabákem v Římě..."
  Jasně, že pamatuju, byl to špatný překlad.
  Bylo tam psáno:
  "V období Kristova života jsem byl mužem, kterému říkali Millenius, žil jsem v Římě. Byl jsem obchodníkem, hodně jsem cestoval a měl jsem možnost poznat mnoho lidí.
  Byl jsem vysoký a také poměrně zavalitý. Svým zevnějškem jsem rozhodně nepůsobil jako patricij, především proto, že můj oděv byl často znečištěn od šňupání tabáku."
  Je fakt, že tabák mohl šnupat až mnohem mnohem později. Nicméně originál zní takto:
  "In the historical time of Christ, I was a man called Millenius, in Rome. In that life my main occupation was that of a merchant, but I was a highly curious gentleman, and my travels gave me access to many different groups of people.
  Physically I was round and stout, not at all patrician in my bearing, and given to untidiness in my dress. We had a type of snuff made from a certain kind of straw. I used it constantly, often spilling some upon my robe."
  Tady se o tabáku jako o "tobacco" nepíše.
  Já jsem ale rád za takovou inteligentní kritiku. Pozdějc jsem zjistil, že toho překladatelka zkomolila mnohem víc. Tou inlegentní kritikou myslím i příspěvek MimVig123 tady dole.
  Zatím nějvětší nesrovnalost, co jsem našel, je z prvního a druhého zasedání, kdy zaznamenávali text z ouija desky /v r. 1963/:
  ("Můžete nám sdělit rok vaší smrti, Franku Wattsi?")
  1942.
  ("Kolik roků jste byl mrtvý, Franku Wattsi?")
  32.
  ("Vaše manželka je živá nebo mrtvá?")
  Mrtvá.
  ("Který rok umřela?")
  1954.
  ("Jaký byl váš věk v času vaší smrti?")
  74.
  ("74? Je to správně?")
  Ano.
  ("A věk vaší manželky v času její smrti?")
  75.
  ("Je to správně?")
  Ano.
  ("Který rok jste se narodil, Franku Wattsi?")
  1985.
  ("Můžete odpovědět znovu na tu otázku?")
  1885.
  ("Jaký byl rok narození vaší manželky?")
  1888.

  Jak lze jednoduše zjistit, počty vůbec nesedí. Ovšem, kdyby to bylo od Jane celé jen podvod, tak tou nejjednodušší věcí na světě je přece spočítat si to na kousku papírku a zapamatovat...

  • krudox
   krudox, 11.10.16 15:55:48  
    

   dík za vysvětlení :4:

 • seth-mluvi
  seth-mluvi, 25.9.16 11:47:51  
   

  Seth:
  "Mým cílem není vracet se podrobně ke svým inkarnacím, ale využít je k vytvoření nadhledu a názoru. Byl jsem mužem i ženou a prošel jsem mnoho povolání, ale vše jsem dělal s myšlenkou, že se učím, abych mohl učit. Měl jsem pevnou základnu ve fyzickém životě, což je hlavní předpoklad mé „současné“ práce.
  Nikdy jsem nežil život žádné mimořádné osobnosti, alespoň ne v historickém kontextu, ale získával jsem zkušenosti v každodenním životě, v hledání životní rovnováhy, ve snaze dosáhnout úspěchu a lásky. Poznal jsem nevyslovitelnou touhu otce po synovi, muže po ženě, ženy po muži. Zapletl jsem se do sítě lidských vztahů. Ještě před začátkem vaší civilizace jsem byl Lumanian a mnohem později jsem se narodil v Atlantidě.
  Budu-li hovořit v kontextu vaší historie, vrátil jsem se jako jeskynní muž s funkcí Vypravěče a od té doby jsem jím byl vždy, nehledě na fyzické povolání. V Dánsku jsem byl obchodník s kořením a znal Ruburta i Josepha. V několika životech jsem byl černoch, jednou v nynější Etiopii a podruhé v Turecku.
  Můj život papeže následovalo několik inkarnací, kdy jsem žil jako mnich v klášteře. Jednou jsem se stal dokonce obětí španělské inkvizice. Mé zkušenosti se ženskými životy se různí od prosté holandské panny, přes kurtizánu z doby života biblického Davida, až po poctivé matky s dětmi.
  Když jsem se začal stýkat s Ruburtem a Josephem, skrýval jsem před nimi své minulé životy. (Smích.) Ruburt nevěří v reinkarnaci a myšlenka mnohačetných životních zkušeností je pro něho nepřípustná.
  Čas, jména a data nejsou tak důležitá jako zkušenosti a těch je příliš, abychom je zde vyčíslili. Jednou poznáte, že jsou plně přístupné. Některé jsme zmínili na ESP sezeních, a další v knize Sethův materiál.
  V další knize o reinkarnaci, jak doufám, promluví všechny mé minulé inkarnace a budou vyprávět svůj vlastní příběh. Měli byste si uvědomit, že stále existují a jsou nezávislé na té současné. Může se vám zdát, že jsem naplněn těmito osobnostmi,ale namísto toho jsem pro ně byl pouhým semínkem. Pamatuji si, kdo jsem byl, ale každá z těchto existencí by měla mluvit sama za sebe.
  Je to podobné, jako když se ve stavu hypnózy vracíte zpět do mládí. Tyto osobnosti však ve mně nejsou uzamčeny. Rozvíjejí se svým vlastním způsobem. Nejsou omezovány. Existují společně se mnou, pouze na jiné rovině reality."

 • seth-mluvi
  seth-mluvi, 21.9.16 16:52:01  
   

  Jane Roberts o Sethově materiálu:
  Při prvních sezeních jsem uvažovala o vydání materiálu pod svým
  jménem, aby bylo přijato pro svoji hodnotu, aniž by dalo vznik
  pochybnostem a otázkám ohledně jeho původu. To by však nebylo
  spravedlivé vzhledem ke způsobu, jakým Sethův materiál vznikal. Je
  součástí poslání, jeho zvýrazněním.
  Seth diktoval přesně tak, jak to Rob zaznamenal, jediný odstavec
  jsme nepřidali ani neubrali. Seth si je jistě vědom rozdílu mezi
  mluveným a psaným jazykem. Jeho sezení se studenty nejsou tak
  formální. Naše kniha působí spíše jako soukromé sezení, během kterého nás navštěvuje fyzická osoba. Důraz je kladen především na
  obsah a je zvýrazněno psané, ne mluvené slovo.
  Zůstává nezměněna i struktura věty, až na ojedinělé výjimky.
  (Někdy jsem například jednu dlouhou větu rozdělila do dvou
  kratších.) Většina interpunkce je dána také Sethem. Pauzy jsme
  nahradili čárkami, tečkami, středníky, pomlčkami, jak si přál,
  abychom neodváděli pozornost čtenáře. Kde Seth vyžadoval citaci,
  tam je řeč uvozena dvojitými uvozovkami, jinde, kde si to význam
  vyžaduje, jsou jednoduché uvozovky.
  Jeho věty jsou často velmi dlouhé, ale nikdy neztrácejí svůj řád
  a význam. Pokud se někde objevila chyba, porovnali jsme ji
  s původním záznamem a zjistili, že vznikla při přepisování. (Toho
  jsem si všimla především při práci s diktafonem.)
  Korektury jsme prováděli hlavně z Robových zápisků, protože
  byly mnohem podrobnější. V některých případech jsme zahrnuli
  i materiál, který původně neměl být součástí této knihy, ale považovali
  jsme jej za důležitý. Z poznámek je zřejmé, že Seth začal hned po
  dokončení poslední kapitoly diktovat Dodatek, zatímco já jsem se
  strachovala, kdo se o to postará. A pokud Seth, tak kdy.
  A ještě jedna zajímavost: své knihy vždy třikrát přepisuji a ještě
  nejsem úplně spokojena. Tato byla napsána hned napoprvé ve své
  konečné verzi. Seth se držel svého záměru a osnovy, což u mne není
  zvykem. Jen v několika případech se od ní odchýlil, což je ostatně
  právo každého autora...

 • seth-mluvi
  seth-mluvi, 11.9.16 21:37:38  
   

  A ted to, co jsem označil za podružné -
  Seth:
  "Pro vaše poučení: historický Kristus nebyl ukřižován.
  Původně neměl takto zemřít, ale ostatní považovali ukřižování za nezbytné, aby bylo naplněno proroctví.
  Kristus se toho neúčastnil. (Pauza.) Došlo ke spiknutí, které vedl Jidáš a jehož cílem bylo prohlásit Ježíše mučedníkem. Byl však zvolen jiný muž, kterého omámili a přesvědčili, že je Mesiáš a musí vláčet svůj kříž .
  Byl jedním z oklamaných, ale věřil, že on je Ježíš a má naplnit proroctví.
  Přišla Marie a oplakávala muže, který uvěřil, že je její syn.Soucítila s ním. Ukřižování Krista se však měla účastnit jen určitá část Židů, nikoho by nenapadlo, že by mohl být „obviněn“celý národ.
  Ježíšův hrob byl prázdný, protože stejná skupina těla odvezla. Marie Magdalena Krista spatřila u jeho hrobu. Kristus měl obrovskou psychickou energii, tou způsobil, že se na jeho těle objevily rány. Svým následovníkům se pak zjevoval ve fyzické i nefyzické podobě. Vysvětloval, co se vlastně stalo, ale ti, kdo se nezúčastnili spiknutí, mu nerozuměli a mylně vnímali jeho prohlášení.
  Petr třikrát zapřel Ježíše, když prohlásil, že člověk na kříži skutečně není Kristus.
  Člověk, který věřil, že je Ježíš, se ptal: „Petře, proč jsi mne opustil?“ Jidáš ukázal na tohoto muže, protože věděl o spiknutí, bál se, že pravý Ježíš bude ukřižován. Takže dal za úkol Šimonovi stát se Mesiášem a zachránit život historického Ježíše.
  Ukřižování symbolizuje hluboké rozpory, dilema lidské duše, proto se stalo realitou a spiknutí dostalo přednost před skutečnými událostmi.
  Kristus telepaticky zjistil pravděpodobné události, které se uskuteční. Člověk, který byl do nich zapojen, již nemohl od svého subjektivního rozhodnutí ustoupit. Byl ukřižován, aby tak naplnil staré židovské proroctví.
  (22.10) Při večeři Páně Kristus řekl: „Jezte, toto je mé tělo,“potom zvedl kalich a pravil: „Pijte, toto je má krev.“ Tím chtěl naznačit, že duch je obsažen v každé hmotě, je oddělen a propojen zároveň. Chtěl ukázat, že jeho duch je nezávislý na těle,a tudíž se se svým tělem neztotožňuje.
  To vše však bylo špatně interpretováno a pochopeno. Kristus změnil styl svého chování a svým stoupencům se zjevoval v mimotělesné podobě. Snažil se jim vysvětlit, že není mrtvý, ale oni jej přijali jako symbol.
  Jeho fyzická přítomnost už pro ně nebyla nezbytně nutná.
  Ježíš věděl, že bez ran na těle by nikdo nevěřil, kým je. Stigmata byla důkazem jeho smrti. Byl to způsob identifikace, aby mu lidé věřili, když vysvětloval skutečný chod událostí.
  Jedl, aby dokázal, že je stále živ , ale lidé si mysleli, že duch může také přijímat potravu. Nechtěli se vzdát své víry v ukřižování a vzkříšení."

 • seth-mluvi
  seth-mluvi, 6.9.16 20:48:16  
   

  Sethovy citace, každá je z jiné knihy:
  „…Církev ignorovala Kristovo fyzické narození, například, a udělala z jeho matky neposkvrněnou pannu, což znamenalo, že vědomí druhu bylo odkázané po delší čas ignorovat jeho vztah s přírodou a s jeho ženskými aspekty. Mluvím nyní o hlavním směru západní civilizace. Bůh otec by byl rozpoznán a Země Bohyně zapomenuta…“
  „…V Bibli existuje mnoho později připojených odkazů, třeba jako podobenství o fíkovníku, ve kterém je příroda bagatelizována. Kristův "otec" byl, nicméně, Bůh, který byl opravdu vědomý každého vrabce, který proletěl, který věděl o existenci každého stvoření, každého druhu. Příběh pastýřů a stád se hodně blíží Kristovu záměru, kde je každé stvoření pozorováno ostatními. Úředníci římskokatolické církve změnili mnoho záznamů - očistili je, řečeno jejich slovy, od všeho co by mohlo vést k pohanským praktikám nebo k uctívání přírody, tak jak to pochopili. V podmínkách vaší civilizace, se příroda a duch stali oddělenými, takže se setkáváte s událostmi vašich životů spíše v tomto kontextu. Do určité míry se pak musíte cítit oddělení od vašich těl a od přírodních událostí. Proto nepodporujete velký rozmach citové identifikace se samotnou přírodou. Studujete ty procesy, jako byste stáli jaksi mimo ně…“
  „…Vzájemně spolu komunikovali ve svých snech. Pavel si pamatoval většinu z nich, dokud se neobrátil na křesťanskou víru právě kvůli řadě opakujících se snů, v nichž se podílel na pronásledování křesťanů. Považoval Krista za ďábla, který jej přesvědčil ve spánku. Na vědomé rovině si však uvědomoval význam snu a jeho„obrácení“ bylo jen samozřejmou fyzickou událostí odrážející vnitřní zkušenost. Jan Křtitel, Kristus a Pavel spolu komunikovali ve snech, Jan si velmi dobře uvědomoval Kristovu existenci ještě před jeho narozením…“

  • MimVig123
   MimVig123, 7.9.16 05:56:46  
    

   Jak si mohl Jan uvědomovat narození Krista, když byl jen o půl roku starší. :15:

   • seth-mluvi
    seth-mluvi, 7.9.16 20:49:45  
     

    :15:
    Už jsem o tom psal.

    Sethův citát:
    "(11:52) Jedno z evangelií je padělek - to znamená, že bylo napsáno až po ostatních a události byly překrouceny tak, aby to vypadalo, že se některé z nich staly v úplně jiném kontextu, než se staly. Bez ohledu na to, Kristovo poselství bylo pro jednou stvrzeno.
    (Jane byla ve vytržení, jakmile si dala pauzu, vznesl jsem otázku. "Chtěl jsem se zeptat, u kterého evangelia se jedná o padělek, protože se určitě dá dostat k nějakým záznamům o tom.")
    Nebyl to Marek ani Jan. Existují zvláštní důvody, proč to nyní nechci specifikovat.
    ( "Dobře," řekl jsem, i když poněkud neochotně.)
    (Pauza.) V té době Kristus sjednotil lidské vědomí způsobem, který zasahoval do historie. Vědomí Krista nebylo izolováno. Mluvím teď vašimi termíny. Protože stejné vědomí bylo u zrodu všech vašich náboženství; byly to různé rámce, jejichž prostřednictvím se mohly v různých dobách národy vyjadřovat a růst. Ve všech případech začínala náboženství převažující vírou, promlouvala skrze čas, a pak byla rozšířena. Představují duchovní stránku evoluce člověka. Tato myšlenka - psychický rámec a rámec duševního života byly mnohem důležitější než fyzické aspekty toho, jak jste jako druh rostli a měnili se."

    Já jsem přesvědčený, že to falešné evangelium je Lukášovo.
    Lukáš psal o tom, že Alžběta počala půl roku před Marií.

    • MimVig123
     MimVig123, 7.9.16 20:57:40  
      

     No já nevím, mám na to svůj názor, nebudu to komentovat. :15:

     • seth-mluvi
      seth-mluvi, 7.9.16 21:13:34  
       

      V pořádku, klidně komentuj.

   • krudox
    krudox, 23.9.16 15:39:43  
     

    :1: :2:

 • seth-mluvi
  seth-mluvi, 4.9.16 16:37:50  
   

  Taky byhc nechtěl nikoho popudit, ale napíšu tady o třech největších omylech křesťanství:
  1/ narození z panny
  2/ podobenství o fíkovníku
  3/ pokušení Krista na poušti
  1/i 2/ odporuje poznání, že bůh neporušuje zákony, které stvořil.
  Ad3/Dábel nepokoušel Krista, ale Ježíš vysvětloval Pavlovi skutečnost.

  • seth-mluvi
   seth-mluvi, 4.9.16 16:38:47  
    

   Kristus nebyl ukřižován považuji jako podružné...

  • seth-mluvi
   seth-mluvi, 4.9.16 17:17:08  
    

   Abych to upřesnil - ženě se narodí dítě po oplodnění mužem a není důvod to měnit i když se jedná o prohlášení, že dítě je Kristus.
   Kristus jako projev boží lásky nemůže demonstrovat svou moc tím, že zahubí strom - živou bytost.
   Obě věci jsou podvrženy-účelově vymyšleny.
   To třetí je věcí diskuze, ale pokud jste křesťan, budete mě považovat za antikrista.
   Nejsem křesťan ani ateista, obojí mě odsuzují, takže vpodstatě všichni, co tady diskutují... ale můžu prohlásit, že k tomuto zjištění mě přivedla neukojitelná touha po pravdě.. pokud to k něčemu bude..

   • kontrhel
    kontrhel, 4.9.16 17:43:49  
     

    Seth: Abych to upřesnil - ženě se narodí dítě po oplodnění mužem a není důvod to měnit i když se jedná o prohlášení, že dítě je Kristus.

    kontrhel: Pochopitelně nehodlám tvrdit, že Bůh Ježíše přivedl na svět klonováním. Nicméně je vědecký prokázáno, že člověk se nemusí narodit pouze oplodněním ženy mužem. Bůh není omezen lidskou dovednosti. Dokáže jistě více, než klonovat, když je Stvořitelem všeho. Ale klidně si svůj názor, zdá-li se ti být „neprůstřelným“, uchovej.

    Seth: Kristus jako projev boží lásky nemůže demonstrovat svou moc tím, že zahubí strom - živou bytost.

    kontrhel: Bůh je Stvořitelem všeho, tedy i člověka a i stromu. Strom je stvořen pro člověka, který je završením a hlavním cílem veškerého stvoření. Ze všeho, co je stvořeno, má člověk, možná dokonce jako jediné stvořené jsoucno, šanci přejít z časovosti do věčnosti. Tento přechod však není ani pro člověka snadný, jelikož je podmíněn osobními vlastnostmi každého z nás. K těmto vlastnostem, z nichž mnohé jsou nabyté v průběhu pozemského pobytu, patří i schopnost přijmout milost. Zdá se to být snadné, ale v situaci, ve které člověk zjistí, že se nadhodnocoval a teď stojí tváří v tvář Pravdě o sobě samém, to tak lehké být nemusí. Proto je právem Stvořitele, který miluje člověka, na skutečnosti možného zániku, demonstrovat člověku hrozící nebezpečí. Navíc situace může být i taková, že tak jako nehyne automatický fyzickou smrti člověk, nemusí hynout za podobných okolnosti ani strom, ale to je opravdu má spekulace.

    Ke třetímu bodu, bez tvého bližšího upřesnění, nejsem schopen s vyjádřit.

    • seth-mluvi
     seth-mluvi, 4.9.16 18:04:02  
      

     To první jsem myslel v kontextu doby. Klonování jako zkopírování DNA, která vznikla početím, beru, ale není to případ Kristova mýtu, nešlo tu o dvojčata.
     Podobenstvi o fikovniku mi připadalo podivné už kdysi. Ale až jsem poznal Sethův materiál, kde se psalo - jedno evangelium je celé falsifikát, ale Marek ani Jan to není - potom mi došlo, že je to Lukáš.
     Seth tvrdil, že Pavel a Ježíš spolu komunikovali ve snech a že Pavel považoval ve snech Ježíše za ďábla. Až potom jsem pochopil 40 dnů v poušti.

     • kontrhel
      kontrhel, 4.9.16 19:24:46  
       

      Asi jsi můj text nečetl tak pozorně, jako čteš texty Setha. Píši přece, že klonování nevidím, jako způsob použitý při narození Ježíše. Pouze poukazuji na to, že pokud člověk, který není ani náhodou Všemohoucí, dokáže použit tělní buňku k oplodnění, proč by Bůh, který tvoří Slovem, stejným Slovem nemohl oplodnit ženu? Pochopitelně, že nevěřící člověk tuhle možnost nepřipouští a je ochoten ji označit za omyl křesťanů.
      Píšeš, že Seth tvrdil, že Pavel a Ježíš spolu komunikovali ve snech a že Pavel považoval ve snech Ježíše za ďábla. Mě je naprosto lhostejné, co tvrdí kdosi, kdo so říká Seth. Pro mne je podstatné, co říká Bůh, Stvořitel Setha, pokud Seth existoval, či existuje.

      • seth-mluvi
       seth-mluvi, 4.9.16 20:39:59  
        

       Ale čtu to pozorně.
       Akorát jsem chtěl naznačit, že Marek ani Jan nemluvili ani o fikovniku ani o zrozeni z panny.

       • kontrhel
        kontrhel, 4.9.16 21:54:39  
         

        Máme v bibli tři synoptická evangelia a čtvrté, zcela odlišně vystavěno, evangelium Janovo. Ta tři evangelia jsou v mnohém podobná, nejsou však naprosto shodná. Důvod shod vidím vtom, že popisují stejné události. Důvod odlišnosti vidím v tom, že každý autor je originální osobnosti, která svobodně posuzuje co je podstatné a jakými slovy to zaznamená. Schválně se pokus popsat průběh posledního měsíce tvého života a pak ať stejné období popíše někdo, kdo tohle období prožil po tvém boku. Pak spočítej, kolik události je zaznamenáno pouze v jedné práci.

        • krudox
         krudox, 19.9.16 16:38:43  
          

         naučené povídačky, co Tvůj osobní výzkum? nic, že? :2:

         • kontrhel
          kontrhel, 19.9.16 17:28:45  
           

          Co tvůj pohled na horizont? Rozumíš mé otázce? Tak vyjmenuj podle velikosti, jak je to seřazeno.

         • krudox
          krudox, 23.9.16 15:41:40  
           

          seřazeno je to schválně špatně, páč první - nejstarší je Markovo, to je ale v kánonu až druhé - opakuji - schválně, první je Matoušovo...

         • kontrhel
          kontrhel, 23.9.16 15:49:59  
           

          Já jsem někde něco seřazoval? Přiznám se, že jsou lidé, kterým nerozumím ani holou větu. Zdá se, že jejich řady úspěšně rozšiřuješ.

         • krudox
          krudox, 23.9.16 16:16:58  
           

          to já nikde netvrdím, seřadili to tehdá tehdy jiní, asi jsem nepochopil, na co se ptáš... :2:

         • krudox
          krudox, 23.9.16 16:19:16  
           

          v Bibli - v evangeliích jsou podstatnější neshody, než ty, které by vznikly jen odlišnou interpretací stejných událostí, jsou tam např. zeměpisné chyby, které naznačují, že pisatel nebyl z Izraele a nežil tam...

         • kontrhel
          kontrhel, 23.9.16 16:22:49  
           

          Nechme to plavat a jestli budeš souhlasit, můžeme to zkusit, najít řeč ve které si budeme vzájemně rozumět, jindy, jinde na jiné téma. Čtu, co jsi napsal vedle, na SJ vs. bible a tam ti poslední výroky jsem ochoten podepsat.

         • krudox
          krudox, 29.9.16 15:17:18  
           

          ok, nemám teď počítač, stejně...

      • seth-mluvi
       seth-mluvi, 4.9.16 20:59:34  
        

       A o té poušti mluví právě Lukáš, o kterém se reálně uvažuje, že skutečným autorem toho evangelia byl právě Pavel.
       Mě to celé dává smysl.

 • seth-mluvi
  seth-mluvi, 4.9.16 14:39:33  
   

  Před nějakým časem v diskuzi "život po životě" reagoval antony52 na Sethovu citaci o posmrtném životě takto:
  - Lidé jsou různé A mají různé názory. :11:
  b-texty.wz.cz/bardo.pdf -
  Je to odkaz na Tibetskou knihu mrtvých a nějak jsem si na to vzpomněl, začal jsem listovat a objevil jsem tři zajímavá místa:
  1/ - ...Ó, kéž nyní, kdy mi bardo snů svítá, a zanechávám mrtvolného spánku netečnosti, kéž chápaje tyto
  sny cvičím se v jasném světle podivuhodné proměny: kéž ne jako líné zvíře vysoce si cením splynutí
  spánku a bdělého prožívání, aby vědomí moje zůstalo soustředěno...
  2/ -...„Ó, urozený, majitel onoho druhu těla uvidí místa, která před tím znal na pozemské úrovni a příbuzné, jak je vidíme ve snu...
  3/ -... Čenjid Bardo (tib) — „přechodný stav během prožívání skutečnosti nebo pravdy“, ve kterém přicházíme k poznání, že jsme mrtvi, ve kterém jako ve snu život dále trvá; ...

 • seth-mluvi
  seth-mluvi, 29.8.16 09:14:24  
   

  Sny jsem taky považoval za jakousi aktivitu v mozku než se mi několikrát stalo, že se mi zdálo o někom, komu se zdálo to stejné o mě.
  Nebo lépe řečeno - oba jsme byli ve stejném snovém prostředí, komunikovali jsme, měli jsme nějaké aktivity a ráno jsme si na to vzpomněli.

 • seth-mluvi
  seth-mluvi, 29.8.16 08:59:51  
   

  Nejzásadnější rozpory mezi křesťanstvím a Sethovou filosofií:
  http://www.ragauian.cz/pravy-vyznam-nabozenstvi-puvodni-uceni-jezise-a-malo-zname-proroctvi-o-druhem-prichodu-krista/
  Autora neznám, ale myslím, že se považuje za křesťana..

 • seth-mluvi
  seth-mluvi, 22.8.16 13:38:54  
   

  Ahoj, zdravím všechny, kteří to tady navštěvují, díky za příspěvky ať jsou jakékoliv.
  Jedu na týden do chorválu, tak až se vrátím, múžeme pokračovat v diskutování, samozřejmě pokud budete chtít.. :15:

 • kontrhel
  kontrhel, 18.8.16 09:48:12  
   

  Převedeno z fóra „Důkaz, že Bůh je energie“
  seth-mluvi, 17.8.16 19:05:10
  Kdysi existovala civilizace, přírodní lidé, kteří žili v naprostém souladu s přírodou. Seth tvrdil, že uctívali boha květin boha stromů atd., ale ve skutečnosti si uvědomovali původ svého já v jednom Bohu, který byl vším. Vyhnání z Ráje prý symbolizuje vznik ega. Člověk se toužil více projevit chtěl začít manipulovat s realitou více než do té doby a proto se začalo rodit ego. V době Krista bylo lidské ego připraveno začít chápat svůj boží původ. Proto bylo rozehráno Kristovo drama, které je aktuální ještě dnes.
  Co se týče lásky Boha - snad jen, že je nevyčerpatelná.

  Předpokládám, že stoupenci Sethovy filosofie i dnes ctí víru v Boha, který je vším. Jak je to s vlastnostmi toho Boha? Je to Bůh bílý i černý, barevný i bezbarvý, smrtelný i nesmrtelný, laskavý i nenávistný? Je ten Bůh vším, tedy i ničím? Pokud je ničím, je nebo není? Nebo jsou přece jen nějaké možnosti, kterými tento Bůh není?

  • Divobyj
   Divobyj, 18.8.16 10:12:05  
    

   Jistě,NENÍ z tohoto světa.Ale to je názor můj.

  • seth-mluvi
   seth-mluvi, 18.8.16 17:08:24  
    

   Seth:
   "Bůh býval krutý a mocný, když lidstvo věřilo, že právě tyto vlastnosti jsou ty nejdůležitější v boji o přežití. Promítal je tedy na boha, záviděl mu a bál se ho. Pokud přemýšlíte o bohu, sami mu dáváte podobu.
   V multidimenzionální realitě je toto staré pojetí boha naprosto bezvýznamné. I výrazy jako nadčlověk, nejvyšší bytost jsou samy o sobě škodlivé, protože na ně promítáte lidské vlastnosti. Kdybych vám řekl, že bůh je pouze myšlenka, nebudete chápat, co tím myslím, protože neznáte dimenze, ze kterých tato myšlenka a její energie pochází. Nevěřili byste tomu stejně, jako věříte ve fyzické objekty. Pokud vám řeknu, že Bůh je jen myšlenka, vyložíte si to tak, že Boha považuji za něco méně platného, neskutečného, cosi mlhavého, matného, bez reality, cíle a motivu.
   Váš fyzický vzhled je vlastní materializací vaší představy o vás samých. Bez původní myšlenky by tato podoba neexistovala, i když je to často všechno, co si uvědomujete. Síla a energie myšlenky udržuje vaši podobu při životě. Myšlenky jsou tedy daleko důležitější, než si uvědomujete. Jakmile si osvojíte myšlenku, že vaše existence je multidimenzionální, stanete se médiem nekonečných pravděpodobností. Teprve potom můžete zahlédnout záblesk reality, která se skrývá za slovem „bůh“, snad pochopíte, proč je téměř nemožné správně porozumět pravému významu tohoto výrazu."

   • seth-mluvi
    seth-mluvi, 18.8.16 17:09:16  
     

    pokrač.
    "Bůh je Stvořitel nejen fyzického vesmíru, ale nekonečného množství pravděpodobných existencí, a to daleko obsáhlejšího, než jsou ty stránky vašeho fyzického světa, které odhalili vaši vědci. Prostě neposílá syny žít a umírat na vaši malou planetu,která je jen součástí všech pravděpodobností. Znáte mnoho pověstí o stvoření světa, jsou pouhou snahou zjednodušení poznání. Tyto otázky většinou ztrácejí význam, akmile se dostanete za hranice svého systému reality.
    Neexistuje žádný začátek ani konec. Vyprávějí se o nich sice příběhy, ale je to omyl způsobený vaším špatným pojetím času. Začátek a konec ve skutečnosti znamená jedno, jsou to nerozdělitelné a stejně platné události. Naučili jste se odvracet svoji pozornost od fyzické reality a získali tak důkazy o jiných rovinách reality. Vaše vědomí se stále přiklání ke starým názorům, které neumožňují skutečné porozumění a vyšší poznání. K multidimenzionálnímu vědomí můžete najít cestu ve snu, transu a často dokonce i v běžném každodenním životě. Zjistíte, že multidimenzionální vědomí neexistuje odděleně, ale kolem, skrze a uvnitř vašeho fyzického světa. Říkat, že fyzický život není skutečný, znamená zapřít, že realita je součástí všech jevů. Stejně tak i Bůh neexistuje odděleně nebo samostatně od fyzické reality. Existuje v rámci fyzické reality a zároveň je součástí jiných systémů existence."

    • seth-mluvi
     seth-mluvi, 18.8.16 17:09:53  
      

     pokrač.
     "(21.46) Vaše postava Ježíše symbolicky reprezentuje vaši představu Boha a jeho vztah k lidem. Byli to tři jedinci, jejichž historie se prolíná, a vám jsou známi pod společným jménem Ježíš Kristus, i když v této otázce panuje mnoho neshod. Všichni tři byli muži, protože v té fázi vašeho rozvoje by nepřijali ženskou podstatu.
     (Pauza do 21.55.) Jidáš například nebyl člověk ve vašem slova smyslu. Byl, ostatně jako všichni Kristovi učedníci, požehnanou „fragmentální osobností“ vytvořenou Kristem. Představuje sebezrádce. Reprezentuje tu část osobnosti, která se soustřeďuje na fyzickou realitu lakotným způsobem a z lakoty popírá své vnitřní já.
     Každý z dvanácti apoštolů představoval jednu vlastnost a Kristus reprezentuje vaše vnitřní já. Dvanáct apoštolů a Ježíš představují pozemskou osobnost, dvanáct hlavních charakteristik egoistického já. Stejně jako byl Ježíš obklopen svými učedníky, je vnitřní já obklopeno fyzickými vlastnostmi, které sesoustředí na každodenní realitu.
     (22.03) Následovníci Kristovi vytvořili fyzickou realitu díky vnitřnímu já, stejně jako všechny vaše pozemské vlastnosti vycházejí z vaší vnitřní podstaty. On sám je živým příkladem. Je to kosmická hra, která hraje ve váš prospěch a podle vám srozumitelných pravidel."

     • seth-mluvi
      seth-mluvi, 18.8.16 17:10:29  
       

      pokrač.
      "Kristové se narodili na vaší planetě a byli to lidé jako vy. Žádný z nich nebyl ukřižován. Dvanáct apoštolů Kristových je pouze materializovaná energie těchto tří osobností. Jejich hlavním cílem bylo jasně ukázat některé vlastnosti vrozené celému lidstvu.
      (22.12) Stejná dramata zároveň probíhala jinými způsoby, a ačkoli se v detailech lišila, podstata byla stejná. Neznamená to, že se Kristus objevil ve všech systémech reality, ale myšlenka Boha se projevila v každém systému způsobem, který byl pochopitelný a přijatelný jeho obyvatelům.
      Toto drama probíhá stále. Nepatří do minulosti, pouze jste jej označili za minulé. Drama není bezvýznamné a duch Krista, vašimi slovy, je stále živý. Je to božská hra, kterou jste zvolili ke sledování. Existují ještě další dramata, která ve vás probíhají souběžně."

      • kontrhel
       kontrhel, 18.8.16 18:15:36  
        

       Odkud tohle Seth ví a jaký význam mají pro člověka jeho informace?

       • seth-mluvi
        seth-mluvi, 19.8.16 10:00:12  
         

        Seth je osobnost, která se vymanila z reinkarnačního kruhu a jako taková má možnost získat jakékoliv informace od jakékoliv osobnosti, která kdy žila, když na to zaměří svoji pozornost.
        Co si z tohoto materiálu kdo odnese je každého věc.

        • kontrhel
         kontrhel, 20.8.16 15:03:02  
          

         Z reinkarnačního kruhu je možné se vymanit pouze za předpokladu, že takový kruh existuje. Křesťanství tuhle možnost nezná.

         • seth-mluvi
          seth-mluvi, 21.8.16 09:09:01  
           

          Je to založeno na myšlence, že duše je nesmrtelná.
          A jak to vidí křestané - odkud přichází duše?

         • kontrhel
          kontrhel, 21.8.16 17:22:38  
           

          Máme také nesmrtelnou duší, i když se v naších řadách jistě najdou heretici, kteří tohle budou popírat. Ovšem nesmrtelnost duše nelze zaměňovat za nekonečnost duše. Duše je zrozená, jako součást člověka, z Boží vůle a v čase. Je však nehmotná a proto, ač stvořena v čase, času nepodléhá. Začíná v něm, ale nekončí v něm. Duše přesahuje čas. Není tedy nekonečná, protože má počátek ale je nesmrtelná, protože nemá konec. Je to "zaviněno" Láskou. Nesmrtelnost však, podle učení Boha, nespočívá v cyklickém opakování utrpení, ale v nabíraní zkušenosti ze strany člověka, v odpuštění ze strany Boha, v přijetí milosti nebo v jejím odřeknutí a pak k verdiktu. Buď spása nebo zatracení. Přijmout spásu asi není jednoduché v situaci, kdy je nám velmi zřetelně předloženo, jací jsme byli gauneři za svého života. Proto i někteří z "připravených", na poslední soud, budou mít zřejmě problém milost přijmout ve chvíli, kdy jim bude jasné, že si milost skutečně z lidského hlediska nezaslouží. A proto se seznamujeme co nejlépe s učením našeho Boha, abychom na ty nejdůležitější chvíle naších životů byli co nejlépe připravení. Druhá šance už nebude! Když tam přijde někdo, kdo teprve tam bude řešit, zda je Ježíš Bůh nebo zda Ježíš je archanděl, no nevím, nechtěl bych být na tom podobně.

         • seth-mluvi
          seth-mluvi, 21.8.16 21:03:08  
           

          Seth:
          "(21.55) Stále hovořím o událostech bezprostředně následujících smrt. Potom přicházejí další stadia. Průvodci se ochotně stanou součástí vašich halucinací, aby vám napomohli najít cestu ven, ale nejprve ze všeho musí získat vaši důvěru.
          Jednou jsem také dělal takového průvodce, stejně jako dnes působí ve spánku Ruburt. Pro průvodce je to těžký úkol, protože musí působit psychologicky co nejšetrněji. Mojžíš například pro jednoho člověka neznamená totéž co pro druhého. Několikrát jsem představoval Mojžíše a jednou dokonce i pro Araba.
          (22.00) Měl velmi zajímavý charakter, nenáviděl 2idy, ale byl posedlý myšlenkou, že Mojžíš je mocnější než Alláh. To byl po dlouhá léta tajný hřích jeho svědomí. V době křižáckých tažení strávil nějaký čas v Konstantinopoli. Byl chycen a měl být křesťany velmi krutě potrestán. Otvírali mu ústa a cpali do nich žhavé uhlí, jako předkrm. Arab se modlil k Alláhu a potom v největším zoufalství k Mojžíšovi, náhle jeho vědomí opustilo tělo a přišel Mojžíš.
          Věřil mu více než Alláhovi, ale do poslední chvíle jsem nevěděl, kterou podobu mám přijmout. Byl to velmi sympatický chlapík a nevadilo mi, že očekával bitvu o svoji duši. Mojžíš bojoval proti Alláhovi. Nemohl se zbavit myšlenky na násilí, ačkoli jím zemřel. Nic jej nepřesvědčilo o klidu a míru, dokud bitva nebyla vyhrána.
          Spolu s přítelem jsme sehráli drama, z protějších oblaků jsme volali požadavky na jeho duši, zatímco on, ubohý muž, klečel zastrašen na zemi mezi námi. Dnes vyprávím příběh s velkou nadsázkou, ale to vše způsobila jeho víra. Vysvobození ho stálo mnoho sil.
          Volal jsem Jehovu, ale marně, Arab Jehovu neznal. Svoji víru vložil do Mojžíše. Alláh vytáhl kosmický meč, který náhle vzplanul v jeden oheň, odhodil jej a podpálil tak celou zem. Arab začal znovu vzlykat. Za Alláhem uviděl davy muslimů a za mnou procesí Židů. Byl přesvědčen, že jeden z nás tří musí být zničen, a obával se, že obětí bude právě on.
          Nakonec se mraky, na nichž jsme stáli, začaly přibližovat. V ruce jsem držel tabulku s nápisem: „Nezabiješ“ a Alláh držel meč. Přiblížili jsme se k sobě a vyměnili si tyto předměty a naši stoupenci se sjednotili. Přistoupili jsme k sobě a naše postavy splynuly ve slunce. „Jsme jedno.“
          Dvě diametrálně protikladné myšlenky musí být sloučeny, jinak člověk nikdy nedosáhne klidu a míru. Teprve po sloučení těchto protikladů jsme mohli začít s vysvětlováním jeho situace."

         • seth-mluvi
          seth-mluvi, 21.8.16 21:06:14  
           

          pokrač.
          "Stát se takovým průvodcem si vyžaduje velkou sebekázeň a disciplínu.
          Ještě před touto zkušeností jsem v průběhu svých předešlých životů pracoval jako průvodce pod dozorem ve stavu spánku.
          Může se například stát, že během halucinací na moment ztratíte své já, které vytváříte. V takových případech vám je váš učitel musí připomenout. Je tedy nezbytná zkouška psychologických procesů a halucinací, do kterých můžete zabřednout, a těch je nekonečné množství. Můžete si například propůjčit podobu zemřelého zvířecího mazlíčka.
          Halucinace většinou trvají jen krátce po smrti. Někteří jedinci si plně uvědomují svůj stav a své prostředí díky předešlému cvičení, během kterého dosáhli vyššího stupně rozvoje. Takové osobnosti jsou připraveny po kratším odpočinku pokročit do dalších stadií, pokud je to jejich přání.
          Dokážou si například vybavit své vlastní reinkarnační já, poměrně zřetelně rozeznávají osoby, které znaly během svých předešlých životů. Mívají také halucinace nebo „znovu prožívají“ některé části svých minulých existencí, pokud chtějí. Pak nastává fáze sebezpytování, vyúčtování, jak se říká, během které mohou pozorovat své celkové chování, své schopnosti a slabé stránky, a rozhodují se zda se vrátit do fyzické existence či nikoli.
          (22.55) Každý jedinec dobře snáší všechna stadia kromě sebezpytování, tomu se většinou vyhýbá. Důležitou roli hrají emoce a je velkou výhodou, pokud na vás někdo čeká. Vaši blízcí se však v mnoha případech nacházejí v dalším stadiu, takže na sebe masku přítele bere průvodce, abyste se cítili bezpečněji."

         • kontrhel
          kontrhel, 21.8.16 21:11:30  
           

          Nezlob se na mě, ale někde v tomhle vlákně, pokud se nepletu, jsem se vyjádřil k zodpovědnosti člověka za své činy. Mezi tu zodpovědnost odmítám zařadit případy, kdy se člověk nechá ovlivňovat například svými sny. zmiňuješ zde a nač ti odpovídám, je opět cosi, co má snahu manipulovat s egem člověka. Takové praktiky nemohou pocházet od Boha! Takových skutků je schopen jen Boží odpůrce.

         • seth-mluvi
          seth-mluvi, 22.8.16 13:48:24  
           

          A co říkáš na lucidní snění?

         • kontrhel
          kontrhel, 22.8.16 15:42:16  
           

          Podle mne to spadá do kategorie nežádoucích praktik. Pokud k tomuhle stavu dojde samovolně, a to se může stát každému člověku, pak za to dotyčný pochopitelně nenese zodpovědnost. Cílené vyvolání toho stavu je však srovnatelné například se spiritismem. Navíc není známo, podobně jako například při astrologii, co která "skutečnost" znamená, výklad každého takového prožitku může být vždy dvojí, od extrému po extrém.

      • Divobyj
       Divobyj, 18.8.16 22:21:41  
        

       Všemohoucí je především nehmotný.Nelze mu přiznávat jakoukoliv formu.Cokoliv nehmotného si lze představit jako vlastnost-prostor,čas,gravitace,existence,evoluce...Ovšem on je samozřejmě víc,než tyto vlastnosti,přičemž nepochází z tohoto světa.Děkuji za originální pohled na Ježíše a jeho učedníky.To je pro mne nová a zajímavá informace. :4:

       • seth-mluvi
        seth-mluvi, 19.8.16 10:25:28  
         

        Je to myšleno tak, že boha od člověka nelze oddělit.
        Já si to představuji tak, že stejně jako vlas na hlavě, který je zároveň vlasem a zároveň součástí těla, tak má člověk svou vlastní identitu a zároveň je součástí něčeho většího, co vytváří jenom tím, že existuje.
        Je to myšleno tak, že se bůh neustále rozvíjí. Je to myšleno tak, že všechna já jsou součástí jediného všezahrnujícího Já.

        • Divobyj
         Divobyj, 19.8.16 17:38:22  
          

         Ano,lze to tak chápat

         • seth-mluvi
          seth-mluvi, 21.8.16 09:17:33  
           

          Seth:
          "(Pauza do 21.24.) Čas není řada po sobě jdoucích momentů.Slova, kterými hovoříte, činy, které konáte, jen zdánlivě probíhají v čase, stejně jako židli nebo stůl jen zdánlivě pozorujete v prostoru. Tento klam je součástí velmi složitých rekvizit, které jste si předem sestavili a které musíte brát za skutečné.
          Čtyři hodiny odpoledne, to je pro vás naprosto jasný pojem.Můžete říci příteli: „Sejdeme se ve čtyři na rohu, nebo v restauraci na kávu, na kus řeči, nebo na večeři.“ A on bude vědět přesně, kdy a kde vás najde. Sejdete se i přesto, že čtyři hodiny odpoledne nenesou žádný podstatný význam, jde pouze o smluvenou dohodu. Jdete například do divadla, je devět večer, ale scéna na jevišti se odehrává v ranních hodinách, herci snídají a vy to přijímáte jako součást hry. Také předstíráte, že je ráno.
          Každý z vás je v současném momentě zapojen do daleko větší produkce. Přistupujete na jistá základní pravidla, která slouží jako rámec, uvnitř kterého může hra probíhat. Jedním z nich je tvrzení, že čas je řada po sobě jdoucích momentů, že objektivní svět existuje zcela nezávisle na vašem vnímání nebo že jste uvězněni ve fyzickém těle, které vám bylo přiděleno, a omezeni časově i prostorově.
          (21.35) Dalším předpokladem přijatým ze stejného důvodu je přesvědčení, že veškeré vnímání je možné pouze skrze vaše fyzické smysly, že všechny informace přicházejí zvenku, ne zevnitř. Proto jste nuceni intenzivně se soustředit na jednotlivá jednání. Tato dramata představují přesně to, co byste nazvali jednotlivými reinkarnacemi.
          Všechna se však v podstatě odehrávají najednou. Pro ty, kdož se účastní těchto komplikovaných dramat zvaných reinkarnační existence, je velmi těžké překročit jejich hranici. Odpočívající se snaží komunikovat s herci, ale ti nemají křídla, aby viděli tak daleko.
          Dramata se odehrávají jedno za druhým, a tak tato komunikace pouze potvrzuje mylnou představu, že čas je souslednost momentů, které se následují od nepředstavitelného začátku až po stejně nemyslitelný konec."

         • Divobyj
          Divobyj, 21.8.16 10:21:01  
           

          Myslím,že Vám rozumím,člověk hraje na Zemi pouze jakousi hru,ke které si "vypůjčí"fyzické tělo.To ovšem jaksi předpokládá existenci lidské duše.O duši jsme si,myslím,celkem dobře podiskutovali na jiných forech,např.Filosofické úvahy o světě.Já osobně nejen věřím,ale i VÍM,že lidská duše opravdu existuje.Jinak-ve vnímání času jsem na tom tak,že jej považuji za jednu z vlastností hmotných forem,stejně jako prostor,vývoj,gravitaci,existenci a pod.

         • seth-mluvi
          seth-mluvi, 21.8.16 21:15:49  
           

          ...ve vnímání času jsem na tom tak,že jej považuji za jednu z vlastností hmotných forem,stejně jako prostor,vývoj,gravitaci,existenci a pod....

          Tak to vnímá samozřejmě každý, ale lidské vědomí se chová jako vlna. Jeden vrchol je fyzická existence a druhý tvoří nefyzická existence. Každý den jsme nuceni usínat, abychom prožili nefyzickou existenci ve snu. Nejde, aby někdo nespal neomezeně dlouho.
          Ve snu, v tomto nefyzickém, avšak neméně platném stavu, pojmy jako prostor,vývoj,gravitace a existence ztrácejí na svém významu.

         • Divobyj
          Divobyj, 21.8.16 22:10:31  
           

          Jistě,sen je jakási aktivita mozku v době,kdy tělo odpočívá.Sny bych bral vážně,kdyby byly pravdivé.Tzn,kdyby se ve snu člověk přenesl jinam a tam snil reálný příběh v naprosto skutečném prostředí.Zde můžu mluvit pouze za sebe. Nic takového ve snu neprožívám.Téměř vždy se jedná o nesmysly.Někdy,když mám vážný problém,myslím na něj i ve snu.To dostává někdy i reálné kontury.Nejde však o nic převratného....