Svědkové Ježíšovi

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
Divobyj (2018-05-19 22:15:03)poko (2018-05-18 23:24:36)MimVig123 (2018-05-16 21:03:31)9marie04 (2018-04-15 23:50:41)radiac (2018-02-17 15:45:38)
Svědkové Ježíšovi
Založeno: 26. 10. 2015 | Příspěvků: 193 | Členů: 5
Správci: poko (hlavní), tank

Skutky apoštolské 1:8
ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • poko
  poko, 15.4.18 15:38:37  
   

  Vyučování o posledních časech

  https://www.youtube.com/channel/UCdjHnRFa6SdV4qTmglnGk0w/videos

 • poko
  poko, 15.11.17 12:27:14  
   

  https://www.youtube.com/watch?v=WjufM-c5ZRk&t=44s

 • poko
  poko, 13.11.17 16:23:36  
   

  BŮH
  Věříme v JEDINÝ způsob a podstatu bytí které říkáme Bůh (Dt 6,4), způsob který existuje ve třech osobách (Otec, Syn a Duch svatý) (Mt 3,16-17; 28,19; J 1,1.14; 10,30; Sk 5,3n; 2 K 13,14). Každá z osob jednoho způsobu a podstaty Boha je plně božskou bytostí, má všechny Boží vlastnosti i Boží podstatu a plně si zasluhuje naše uctívání a službu.

  OTEC
  Věříme, že Otec je první osobou Božího způsobu a podstaty bytí , že je věčný, neměnný, všemocný, vševědoucí, plný lásky a moudrosti, dokonale spravedlivý a svatý. Věříme, že je svrchovaným vládcem vesmíru a udržuje ho při životě. Je Otcem našeho Pána Ježíše Krista a Otcem všech opravdu věřících lidí (Gn 1,1-31; Ef 4,6; J 1,12-13; 5,19-21; 17,1-5; Iz 40,21-28; 43,10-13; 46,8-11; Ř 8,14-16).

  • poko
   poko, 13.11.17 16:24:33  
    

   SYN
   Věříme, že Ježíš Kristus je druhou osobou Božího způsobu a podstaty bytí a má stejné božské vlastnosti jako Otec. Otec stvořil všechno skrze Jeho Syna, Ježíš Kristus (J 1,1-3). Je to jediný Boží Syn, který se stal tělem (J 1,14.18; 3,16), aby lidem ukázal Boha (L 1,10-35; F 2,5-8; K 2,3.9), aby naplnil proroctví a stal se zachráncem a spasitelem ztraceného světa (Mk 10,45; Sk 2,22-24; 4,12; Ř 3,21-28). Když se Ježíš stal člověkem, nepřestal být Bohem, a proto je navěky člověkem a Bohem zároveň v jedné osobě (J 1,1.14.29; 10,30-38).
   Ježíš byl zázračné počat z moci Ducha svatého a narodil se panně Marii (Mt 1,18-25). Poté žil dokonalý život bez hříchu a zemřel na kříži jako zástupná, vše přikrývající oběť za všechny hříchy všech lidí v dějinách (Ř 3,25-26; Žd 10,5-14; 1 P 2,24; 3,18). Byl pohřben, vstal z mrtvých v těle a v tomto oslaveném těle vystoupil do nebe (L 23-24; Sk 1,9-11). Tam sedí po pravici Boha Otce a vykonává přímluvnou službu (Žd 1,3; Ř 8,34; 1 J 2,1). Ježíš se vrátí v těle a všichni lidé jej uvidí. Poté ukončí lidské dějiny a dovrší Boží plán tím, že vykoná soud a nastolí své tisícileté království, po kterém přijde věčnost (1 Te 4,13-18; F 3,20-21; Žd 9,28; Mt 24,44; Zj 19,11-21; Zj 21-22). Na základě Jeho díla na kříži je věřící hříšník osvobozen od trestu a moci hříchu (Ř 8,1-4).

   DUCH BOŽÍ
   Věříme, že Duch svatý je třetí osoba Božího způsobu a podstaty a má stejné božské vlastnosti jako Otec a Syn (Sk 5,3n). Duch svatý byl činný při stvoření a je činný také při spasení člověka (Gn 1,2; J 3,5-7). Věříme, že přišel do světa zvláštním způsobem na den letnic, aby oslavil Krista a umožnil lidem přijmout dar spasení v Kristu (Sk 2). Je to především Duch svatý, kdo usvědčuje lidi z hříchu a obnovuje je (J 16,3.7-15). Duch svatý vstupuje do života člověka ve chvíli spasení a křtem jej uvádí do těla Kristova (jeho církve) (1 K 12,13). Poté přebývá v každém věřícím a zapečeťuje jej až do dne vykoupení (1 K 6,19; Ef 1,13-14; 4,30). Duch svatý naplňuje (vede a ovládá) ty věřící, kteří se mu vydávají. Znovuzrození z Ducha svatého se projevuje nesením ovoce Ducha (G 5,16-17.22-23; Ř 8,5-13). Duch svatý učí věřící a zmocňuje je k plnosti života v Kristu mimo područí hříchu (J 16,13; 1 K 2,9-14). Také věříme, že Duch svatý dává věřícím lidem duchovní dary, které slouží církvi k tomu, aby rostla ve svatosti ve shodě s učením Písma (1 Pt 4,10-11; Ř 12,3-8).

   • rose66
    rose66, 17.12.17 20:39:16  
     

    to je strasny nebiblicky nesmysl!
    JK rekl jasne „Otec je větší než já.“ (Jan 14:28)

    • poko
     poko, 22.12.17 21:16:27  
      

     Však ano, a kde je psané že není Otec větší jak Syn? U slova Bůh je rovnost v podstatě a způsobu bytí,ale u slova Otec tam je Otec větší

     • poko
      poko, 22.12.17 21:20:37  
       

      Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,

      • poko
       poko, 22.12.17 21:21:49  
        

       Filipským ,2,6

    • poko
     poko, 22.12.17 21:36:51  
      

     Záleží zda se používá slovo Otec nebo slovo Bůh

     • rose66
      rose66, 25.12.17 20:15:23  
       

      to je dokonaly nesmysl, JK mel pocatek a byl stvoren Bohem, kdezto Buh je vecny, Jezis se o otce ucil, Buh se nikdy nicucit nemusel. Po 1000 letech se jezis podrida bohu a vrati mu vladu. Buh se nikdy nikomu nemusel podrizovat...
      1. Korintanum 15: 27 [Bůh] totiž „mu všechno podřídil pod nohy“. Ale když říká, že ‚všechno bylo podřízeno‘, je zřejmé, že s výjimkou toho, kdo mu všechno podřídil. 28 Ale až mu bude podřízeno všechno, potom se také sám Syn podřídí Tomu, kdo mu podřídil všechno, aby Bůh byl každému vším.

      • poko
       poko, 25.12.17 21:29:01  
        

       Kdyby Boží Syn neexistoval před tím, než na Sebe vzal lidské tělo, jak by mohlo platít, že skrze Něho Otec stvořil věky?

       Židům 1:2 v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.

       • rose66
        rose66, 2.1.18 16:32:08  
         

        ja netvrdim, ze neexistoval, zil jiz pred vznikem hmotneho vesmiru, ale mel pocatek, jako vsechno, co neni Buh!

        • poko
         poko, 27.3.18 06:19:26  
          

         A kdy Ten jeho pocatek zacina?

 • poko
  poko, 12.11.17 13:49:34  
   

  https://www.youtube.com/watch?v=AJVwGuNSHrk&feature=youtu.be

 • poko
  poko, 12.11.17 13:48:28  
   

  https://www.diskutnici.cz/forum/1198-cumici-forum/

 • poko
  poko, 13.8.17 20:43:11  
   

  Před chvilkou mi přišlo toto.

  Shalom bratře, shalom sestro v Kristu,
  přijmi srdečné pozvání na konferenci "Vytržení" v Brně v Bílém domě dne 9.9.2017, kde bude kázat Sergej Mihál, autor knihy Vytržení, a zástupce biskupa AC bratr Pavel Bubik. V příloze zasílám pozvánku. Pošli prosím pozvánku všem bratrům a sestrám, o kterých víš, že by pro ně mohlo být toto téma důležité a aktuální.

  Pro informaci zasílám odkazy na přednášky Sergeje Miháľa na téma "Vytržení":
  https://www.youtube.com/watch?v=Zby9Xb0iaSM
  https://www.youtube.com/watch?v=fAuwVW-2rBo&list=PLxiHgH9dBPKMJXPscMgP9nR-2JRZJDxPq

  zajímavé
  https://www.youtube.com/watch?v=TbmcltDLc0Q

  • rose66
   rose66, 16.8.17 19:43:11  
    

   nechci vytrzeni, jdi s tim nekam

   • poko
    poko, 19.8.17 02:03:19  
     

    Vytrzeni nebude taky pro lidi kteri ho nechteji

    • rose66
     rose66, 2.10.17 19:56:44  
      

     První vzkříšení. Ve Zjevení 20:5, 6 je vzkříšení těch, kdo budou vládnout s Kristem, označeno jako „první vzkříšení“. Apoštol Pavel mluví o tomto prvním vzkříšení také jako o ‚dřívějším vzkříšení z mrtvých [doslova „vyvzkříšení ven z mrtvých“]‘. (Fil 3:11, NS; Pa; Int) Ve svém díle Word Pictures in the New Testament (1931, sv. IV, s. 454) A. T. Robertson uvádí: „Je zřejmé, že Pavel zde má na mysli pouze to vzkříšení z mrtvých, jež budou mít věřící, a proto zde uvádí dvakrát ex [ven] (ten exanastasin ten ek nekron). Pavel tímto vyjádřením nepopírá všeobecné vzkříšení, ale zdůrazňuje vzkříšení věřících.“ Ve svém díle Commentaries (1865, sv. II, s. 87) Charles Ellicott v komentáři k Filipanům 3:11 vysvětluje: „‚Vzkříšení z mrtvých‘, tj. v souvislosti s kontextem první vzkříšení (Zjev. xx.5), kdy při Pánově příchodu ti, kdo jsou mrtví v Něm, vstanou nejprve (1. Tesalon. iv.16), a živí budou vytrženi, aby se s ním setkali v oblacích (1. Tes. iv.17); srovnej Lukáše xx.35. První vzkříšení se bude vztahovat pouze na pravé věřící a zjevně bude předcházet druhému vzkříšení, tedy nevěřících a pochybovačů . . . Vůbec nepřichází v úvahu, že by zde šlo o vzkříšení pouze etické (Cocceius).“ Jedním ze základních významů slova e·xa·naʹsta·sis je „vstát ráno z postele“; může tedy vhodně označovat vzkříšení, k němuž dojde časně a které se také označuje jako „první vzkříšení“. Rotherhamův překlad Filipanům 3:11 zní: „Zda mohu nějak postoupit k dřívějšímu vzkříšení, které je z mrtvých.“

    • rose66
     rose66, 2.10.17 19:58:02  
      

     dobre si to prostuduj spolecne s Biblickymi versi, at chapes, co to vytrzeni znamena, Ty muzes chtit, ale Buh Te tam mozna nechce

   • poko
    poko, 19.8.17 02:59:39  
     

    To je urceno tem kteri si ho preji

    • rose66
     rose66, 27.9.17 12:11:34  
      

     tak aT JDOU.
     Matous 5:5 Šťastní jsou [lidé] mírné povahy, protože zdědí zemi.

 • rose66
  rose66, 10.8.17 18:52:14  
   

  analyticky recky slovnik o preklad jmena jezis

  Friberg, Analytical Greek Lexicon

  [Fri] Ἰησοῦς, οῦ, ὁ (1) Joshua, masculine proper noun meaning Lord (Yahweh) saves, designating Moses' successor (AC 7.45; HE 4.8); (2) Joshua or Jesus, a common name among Jews (CO 4.11; LU 3.29); (3) predominately Jesus, as the name borne by the Messiah, Jesus Christ, and used in relation to his humanity (PH 2.5), his Davidic ancestry (MT 1.1), and his life in fulfillment of the divine promise of a coming Savior (MT 1.21)
  Ἰησοῦς N-NM-S Ἰησοῦς
  __________________________

 • rose66
  rose66, 21.7.17 11:21:00  
   

  viz pronasledovani Svedku Jehovovych v Rusku

 • rose66
  rose66, 21.7.17 11:20:32  
   

  KDYŽ Ježíš poprvé vyslal své apoštoly, aby kázali o Království, upozornil je na to, že se setkají s odporem. Řekl jim: „Budete předmětem nenávisti všech lidí kvůli mému jménu.“ (Matouš 10:5–18, 22) Už dříve, ve svém Kázání na hoře, však apoštoly i další posluchače ujistil, že takový odpor nemusí nutně ohrozit jejich vnitřní pocit štěstí. Ježíš dokonce uvedl štěstí přímo ve spojitosti s pronásledováním, které jakožto křesťané zažijí.

 • tank
  tank, 21.1.17 12:33:40  
   

  přišlo upozornění že jsem neaktivní, a pokud se do 30 dní nepřihlásím bude mi zrušeno správcovství na mých forech tož tedy DOBRÝ DEN všem.

  • Divobyj
   Divobyj, 22.1.17 19:19:12  
    

   Ty a neaktivní? :7:
   To bude asi nějaký omyl,ne? :1:

   • poko
    poko, 25.3.17 10:49:08  
     

    Je to možné to u správců sledují.

 • a.l.tereza
  a.l.tereza, 24.12.16 09:17:28  
   

  Všem krásné, požehnané, radostné, báječné, pokojné a ve zdraví prožité Vánoce. :2:

  terka

  • rose66
   rose66, 17.12.17 20:40:10  
    

   saturnalii, jsi chtela rict

 • Divobyj
  Divobyj, 30.7.16 20:49:46  
   

  :7:

  • Divobyj
   Divobyj, 30.7.16 20:52:31  
    

   Ježíš(v ranném mládí Ježíšek) :1: je přece nadmíru zajímavý objekt bádání pro věřící i ateisty.Takže-KDE JE NĚJAKÁ POŘÁDNÁ DISKUSE???

   • MimVig123
    MimVig123, 10.8.16 21:00:10  
     

    To se jenom založily fóra a diskuze nikde. :15:

    • Divobyj
     Divobyj, 10.8.16 21:34:49  
      

     :9:

    • poko
     poko, 11.8.16 23:19:24  
      

     Každý kdo chce může diskutovat pokud najde někoho kdo je ochotný.

     • Divobyj
      Divobyj, 12.8.16 11:28:34  
       

      No právě,a taky trochu schopný.... :6:

      • poko
       poko, 18.8.16 12:20:50  
        

       Existuji schopný i všehoschopný,

       • a.l.tereza
        a.l.tereza, 18.8.16 18:13:40  
         

        i neschopný a bezmocný.., není to prašť jako uhoď?

   • rose66
    rose66, 1.9.17 20:07:06  
     

    tak se nejmenoval, to rikaji ti, co z nehyo udelali nosice darku tesne po narozeni. uz jsi videl novorozence pracovat na poste, jak roznasi darky?

    • Divobyj
     Divobyj, 22.12.17 22:39:08  
      

     Ježíš se nejmenoval Ježíš? :7:
     Ježíšek je hezká česká zdrobnělina jména Ježíš(Pavel-Pavlíček)o co ti jde?
     No a ty dárky?Je možné,že tato konstrukce vznikla na základě toho,že malý Ježíšek dostával dárky od příchozích,které pak symbolicky předal všem lidem.
     Ale to je jen má úvaha.

     • rose66
      rose66, 25.12.17 20:17:21  
       

      nenarodil se v prosinci a darky mu prinesli magove z vychodu, kdyz uz byl vetsi, protoze uz bydleli v dome

      • Divobyj
       Divobyj, 27.12.17 20:34:50  
        

       Jistě,o datum Ježíšova narození se vedou spory a také se dá celkem jistě napsat,že báchorky o třech králíchK+M+B)jsou vymyšlené.Já nevěřím mnohem více věcem kolem Ježíše.

 • a.l.tereza
  a.l.tereza, 3.12.15 22:24:54  
   

  V čem tkví síla Ducha svatého?

  • zenika
   zenika, 4.12.15 10:46:27  
    

   Asi tě k té otázce přiměl obsah verše , který vidím nahoře.
   Tehdy potřebovali učedníci sílu Ducha svatého ke svědectví , tedy nesení evangelia druhým.
   I když potřebujeme Ducha svatého a jeho sílu a dary i v jiných situacích, myšlenka toho verše je aktuální i dnes. Když chceš o Kristu mluvit jiným, bez Ducha svatého se neobejdeš. Můžeš mít jakkoli velké schopnosti mluvit, znalosti Písma , odvahu...atd. , pokud se Duch svatý nedotkne srdce toho osloveného člověka, nepovede to k jeho obrácení . Nemůžeš Ducha svatého "mít". Musíš dovolit, aby Duch svatý "měl" tebe , aby tě mohl použít jako nástroj.

   • MimVig123
    MimVig123, 4.12.15 15:55:29  
     

    zeniko děkují.

  • Divobyj
   Divobyj, 18.8.16 22:56:48  
    

   Já vidím Ducha svatého jako soubor vlastností hmotných forem.Všemohoucí hmotné formy pomocí těchto vlastností(Ducha svatého) ovládá.Jeho síla je nepředstavitelná.

  • rose66
   rose66, 22.11.17 09:49:34  
    

   je to Bozi energie, pouziva ji od stvoreni vseho az po poteseni ducha cloveka

   • rose66
    rose66, 22.11.17 09:51:04  
     

    duch muze pusobit jako pest I pohlazeni

 • MimVig123
  MimVig123, 22.11.15 06:56:56  
   

  Přeji všem dobré ráno, hezkou nedělní pohodu.

 • Ruslana
  Ruslana, 19.11.15 19:25:15  
   

  poko, 19.11.15 16:44:02
  nikde není napsáno, že máme svědčit o sobě, je psáno být svědky Ježíšovi, svědčíme co dělá Ježíš skrze Božího Ducha v našich životech.

  Skutky apoštolské 1:8
  ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky

  A odpověď máš ve Skutky 2:2-4
  "Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. 3A ukázaly se jim jazyky jakoby z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil jeden. 4Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat."

  • poko
   poko, 20.11.15 17:55:44  
    

   **Duch Boží se neprojevuje vždycky u všech stejně, např u křtu Ježíše by, v podobě holubice a ani Ježíš po tom nemluvil rozličnými jazyky, v Bibli jsou i jiné příklady působení Ducha Božího, nejde všechno aplikovat na všechny stejně, je psáno, že Duch dává rozličné dary.**

   • Ruslana
    Ruslana, 20.11.15 19:02:55  
     

    poko, 20.11.15 17:55:44
    Duch Boží se neprojevuje vždycky u všech stejně, např u křtu Ježíše by, v podobě holubice a ani Ježíš po tom nemluvil rozličnými jazyky, v Bibli jsou i jiné příklady působení Ducha Božího, nejde všechno aplikovat na všechny stejně, je psáno, že Duch dává rozličné dary.

    Já ale nemluvím o darech které dává DS ale o obdržení DS. Už jsem psala hodně krát, že na dnešní dobu nejsou proroctví o tom že někomu bude dan DS.

    • poko
     poko, 22.11.15 13:14:42  
      

     **Ne že bude, ale už byl a je dáván stále, jinak by víra kterou přinesl Ježíš dávno nebyla, kdo by ji udržoval, když stáří odchází a mládí se s touto vírou nerodí, jestli není u Tebe, tak to vůbec neznamená, že není nikde a u nikoho**

     • MimVig123
      MimVig123, 23.11.15 08:45:57  
       

      Taky to tak vnímám.

     • rose66
      rose66, 17.12.17 20:42:34  
       

      s tske dava poznat pravdu a kdo si plete Jezise s Bohem, asi zadneho dycha nepobral

      Jezis rekl „Otec je větší než já.“ (Jan 14:28)

  • rose66
   rose66, 16.8.17 19:47:18  
    

   a ocem svedcil Jezis?

   Studijní Bible

   Jan 17:6 Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji, a dal jsi je mně, a zachovali tvé slovo.

   komu to Jezis rika v modlitbe?