Svědkové Ježíšovi

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
poko (2018-07-16 08:12:53)9marie04 (2018-07-14 23:23:51)Divobyj (2018-07-03 10:32:21)MimVig123 (2018-06-28 16:26:20)radiac (2018-02-17 15:45:38)
Svědkové Ježíšovi
Založeno: 26. 10. 2015 | Příspěvků: 224 | Členů: 5
Správci: poko (hlavní), tank

Skutky apoštolské 1:8
ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • poko
  poko, 29.6.18 21:05:59  
   

  To je právě ten nebiblický nesmysl, proti Božímu Duchu, degradovat někoho ze ZPLOZENÍ na pouhé STVOŘENÍ.

  Židům 1:5 Komu kdy z andělů Bůh řekl: 'Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil!' A jinde se praví: 'Já mu budu Otcem a on mi bude Synem.'

  Jasně je tam napsané, že byl zplozen.
  To je úplně jiné postavení, můžeme stvořit roboty k nerozeznání od lidí i s některými lepšími vlastnostmi přesto plodíme syny.
  Stvoření roboti nemají stejný způsob bytí jako zplození synové.
  Zplození synové dědí i v genech DNA zatím co stvoření nedědí.
  Vydávat zplození za stvoření je hloupá degradace.
  otec dává do stvoření celé svoje umění, ale do zplození tam už dává kus sebe.
  Židům 1:5 Komu kdy z andělů Bůh řekl: 'Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil!' A jinde se praví: 'Já mu budu Otcem a on mi bude Synem.'

 • rose66
  rose66, 28.6.18 11:28:15  
   

  „Rovný Bohu“?
  VE FILIPANŮM 2:6 říká katolická Česká bible z 18. století o Ježíšovi: „Jsa v způsobě Boží, nepoložil sobě toho za loupež, že jest roven Bohu.“ Kralická bible z roku 1613 zní velmi podobně. Řadu takových překladů někteří dosud používají na podporu myšlenky, že Ježíš byl rovný Bohu. Ale všimni si, jak zní ten verš v jiných překladech:
  1869: „Který, jsa v Boží podobě, nepovažoval za věc, po níž by se měl sápat, aby byl roven Bohu.“ Nový zákon od G. R. Noyese (angl.)
  1965: „On — vpravdě božské povahy! — se nikdy sebejistě nečinil rovným Bohu.“ Das neue Testament, revidované vydání, od Friedricha Pfäfflina.
  1968: „Který, ač byl v Boží podobě, nepovažoval rovnost Bohu za věc, které by se měl chtivě zmocnit.“ La Bibbia Concordata.
  1976: „Vždy měl povahu Boha, ale nemyslil, že by se měl pokusit násilím se stát rovným Bohu.“ — Dnešní anglická verze.
  1984: „Ačkoli existoval v Boží podobě, neuvažoval o tom, že by něco uchvátil, totiž aby byl rovný Bohu.“ Překlad nového světa Svatých písem.
  1985: „Který, jsa v podobě Boha, nepokládal rovnost s Bohem za něco, po čem by se měl sápat.“ Nová jeruzalémská bible, angl.
  1970: „Ačkoli měl božskou podobu, nepokládal rovnost s Bohem za žádoucí kořist.“ — Žilka.

  • poko
   poko, 29.6.18 09:00:38  
    

   Rovný Bohu a rovný Otci není jedno a totéž.
   Otci se podřizoval a Otec je větší, ale po Otci měl způsob bytí. Mohl uzdravovat, křísit mrtvé, odpouštět hříchy , dělat zázraky a nakonec i soudit jako Bůh protože byl vybaven Božskou mocí. On nebyl rovný Otci ale tomu způsobu bytí který měl po Otci a kterému říkáme Božstvo nebo krátce a obecně Bůh. Pro nás není Bůh jen osoba Otec ale všechno Boží je od Boha. Boží Syn, Boží Duch, Boží slovo, Boží plán, Boží vůle to všechno souvisí s Bohem

   • poko
    poko, 29.6.18 09:08:19  
     

    Na spoustě místech v Bibli je napsáno že soudit bude Bůh, který tak asi když Otec nikoho nesoudí a soudit nebude?
    Jan 5:22 Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi,

    Pro SJ je Bůh jen jedna osoba, asi jen Otec, všechno ostatní musí degradovat z Boha na něco nižšího, potom neumí odpovědět který Bůh bude soudit, když je napsané že Otec to nebude?
    Oni pod slovem Bůh vnímají jen Otce na rozdíl od jiných křesťanů pro které je Bůh způsob bytí a všechno co od Boha pochází a je tedy Boží.
    Boží Syn , Boží Duch, Boží slovo, Boží vůle, Boží plán, Boží milost, Boží láska atd atd.

  • Divobyj
   Divobyj, 29.6.18 21:05:35  
    

   Ježíš byl prostě prorok.Žádný Bůh,nebo nějaká jeho součást.
   Hlásal Boží Slovo,proto dokázal to,co dokázal.

   • poko
    poko, 29.6.18 21:13:11  
     

    Nejen prorok. Ježíš nebyl Otec, Otci se podřizoval, ale měl stejný způsob a podstatu bytí jako Jeho Otec a my tomu způsobu bytí říkáme Božský nebo krátce a obecně Bůh. Ježíš mohl ze svého způsobu bytí konat zázraky, uzdravovat, křísit mrtvé a i prorokovat a už má moc i soudit jako Bůh.
    Jan 5:22 Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi,

    Na spoustě místech v Bibli je ,že soudit bude Bůh a Bůh je soudce, ale jaký jiný Bůh když Otec nikoho nesoudí a nebude?

    Jan 5:22 Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi,

    • Divobyj
     Divobyj, 29.6.18 21:19:15  
      

     Boží soud se nezměnil.
     Je pro všechny stále stejný.
     Duše zemřelého stále směřuje za laskavým světlem-Bohem.
     Ježíš-posel božího Slova,to je neprosto o něčem jiném :2:

     • poko
      poko, 29.6.18 21:23:22  
       

      To je o tomto a pokud není pak by byl Ježíš lhář. Můžeš prohlásit že Ježíš lhal a Ty máš pravdu?
      Jan 14:6 Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

      • Divobyj
       Divobyj, 29.6.18 21:30:51  
        

       Duše přichází k božímu světlu sama, volně a svobodně.
       To není o nějaké víře, To je o reálné pravdě.

       • poko
        poko, 30.6.18 01:27:37  
         

        Moje duše mi ještě nedala vědět ale jinak,za co jineho by se mela lež vydavat,kdxž ne za pravdu,?

        • Divobyj
         Divobyj, 1.7.18 11:08:14  
          

         Neměj strach,dočkáš se světla i pravdy.

         • 9marie04
          9marie04, 1.7.18 23:31:54  
           

          Div.. ano, tak to je. ...KAŽDÁ duše se v její správné duchovní zralosti a čase dostane k Cestě, Pravdě, Životu, kterou je Pán Ježíš Kristus a s Ním a v Něm k Bohu Otci Stvořiteli, do Lásky a ke Spáse. Nikdo nevejde k Otci, než skrze MNE / Ježíš Kristus/. Tou Cestou musíme všichni projít...vezmi Svůj kříž a následuj MNE. K tomu je třeba Pána Ježíše přijmout za svého Spasitele a vyznat před lidmi, aby potom On mohl tuto duši-tohoto člověka vyznat před Bohem Otcem. Jen je třeba dávat pozor, když se to v životě člověka objeví, rozpoznat ten správný čas a nepropást nabízenou šanci. Ta šance mu bude ještě několikrát nabídnuta, když to nevyjde na první dobrou a natvrdo Ježíše neodmítne. :2:

         • Divobyj
          Divobyj, 2.7.18 10:44:34  
           

          Děkuji ti, Marie.
          Nyní to vše(díky tobě :4: )dává smysl.
          Ježíš měl na mysli "Životní cestu" každého z nás,což je naprosto v pořádku!

         • poko
          poko, 2.7.18 15:31:39  
           

          Ne osobni zivotni cestu ale ze On je ta cesta nase cesta neni Spasitel On je Spasitel

         • 9marie04
          9marie04, 2.7.18 18:38:08  
           

          Poko...ano, Ježíš řekl Já jsem ta Cesta, ....nikdo nevejde k Otci, než skrze Mne, tím myslel tu Cestu, kterou On nám ukázal a kterou musíme všichni, kdo chceme jít ke Spáse projít...vezmi Svůj kříž a následuj Mne. Pokud následujeme ukázanou Cestu, pak je to naše cesta s Ježíšem a v Něm naše cesta k Otci. :2:

         • Divobyj
          Divobyj, 3.7.18 10:32:20  
           

          Poko,krátce ti vysvětlím téma našeho rozhovoru.
          Lidská duše jde po smrti člověka vstříc božímu světlu.Toto světlo je sám Bůh.

         • poko
          poko, 11.7.18 13:54:15  
           

          Jak která,

         • poko
          poko, 11.7.18 13:56:26  
           

          1 Janův 3:10 Podle toho lze rozeznat děti Boží a děti ďáblovy: Není z Boha, kdokoliv nečiní spravedlnost...........

         • poko
          poko, 13.7.18 09:07:24  
           

          Ježíš neukazoval na nejakou cestu On tvrdil že On je cesta to je rozdil ukazat na nejakou cestu,nebo prohlasit že tou cestou je On

         • poko
          poko, 13.7.18 09:09:00  
           

          Jan 14:6 Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

 • rose66
  rose66, 28.6.18 11:26:44  
   

  Filipanum 2:6

  V tomto ohledu říká Ralph Martin v Pavlově epištole Filipanům (angl.) o původní řečtině: „Je však sporné, zda význam slovesa může sklouznout od svého skutečného smyslu ‚zmocnit se‘, ‚násilím uchvátit‘ ke smyslu ‚podržet‘.“ Vykladačův Řecký zákon (angl.) také říká: „Nemůžeme najít žádnou pasáž, kde ἁρπάζω [harpazo] nebo kterákoli jeho odvozenina má smysl ‚držet ve vlastnictví‘, ‚udržet‘. Bez výjimky se zdá znamenat ‚zmocnit se‘, ‚násilím uchvátit‘. Není tedy přípustné odklánět se od pravého smyslu ‚sápat se‘ k smyslu docela jinému, totiž ‚držet‘.“
  Z dosud řečeného vyplývá, že překladatelé verzí jako Česká bible a Kralická bible pozměňují pravidla, aby podpořili trinitářský záměr. Když přečteme řecký text Filipanům 2:6 objektivně, zdaleka neříká, že Ježíš pokládal za vhodné být roven Bohu, ale ukazuje pravý opak, že to Ježíš nepokládal za vhodné.
  Ze souvislosti okolních veršů (3–5, 7, 8, Česká bible) jasně vyplývá, jak chápat 6. verš. Filipané byli vybízeni k postoji: „V pokoře jedni druhých za vyšší nežli sami sebe držíce.“ Pak používá Pavel Krista jako vynikající příklad tohoto postoje: „To zajisté ciťte v sobě, což i v Kristu Ježíši.“ Co měli cítit? ‚Nepoložit sobě toho za loupež, že jsou rovni Bohu‘? Ne, to by byl pravý opak toho, co chtěl Pavel zdůraznit. Naopak, Ježíš, který ‚držel Boha za vyššího nežli sama sebe‘, by se nikdy ‚nesápal po rovnosti s Bohem‘, ale místo toho „ponížil sebe samého, učiněn jsa poslušným až k smrti“.
  To přece není řeč o nějaké části všemohoucího Boha. Je to řeč o Ježíši Kristu, který zde dokonale ztělesňoval Pavlovu myšlenku — totiž důležitost pokory a poslušnosti vůči nadřazenému stvořiteli Jehovovi Bohu.

  • rose66
   rose66, 28.6.18 11:28:59  
    

   uz chapes Poko, jak nechapes?

   • poko
    poko, 29.6.18 08:53:45  
     

    Uvedené verše ani předešlé materiály jsem nevymyslel všechno okopíroval od jiného autora, ale jinak mám další informace.

    (ekumenický)
    Filipským 2:6 Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,
    (kralický)
    Filipským 2:6 Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,

    Jan 20:28 Tomáš mu odpověděl: "Můj Pána a můj Bůh."
    Jan 1:1 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.
    Jan 10:33 Židé mu odpověděli: "Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh."

    1 Timoteovi 2:5 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi Kristus Ježíš,
    Ježíš by nemohl být jediný prostředník mezi člověkem a Bohem pokud by neměl oba způsoby bytí. Po matce člověk po Otci Bůh.

    Na spoustě místech v Bibli je že Bůh bude soudit, který ještě další Bůh když Otec to nebude?
    Jan 5:22 Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi,

    Kdo jiný by mohl křísit mrtvé,, odpouštět hříchy, uzdravovat, dělat zázraky než ten, kdo měl stejný způsob bytí jako má Otec?

    • poko
     poko, 29.6.18 09:16:47  
      

     U vztahu Otec + Syn platí toto.

     Jan 14:28 Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím - a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci; neboť Otec je větší než já.

     U vztahu Syn + Bůh(způsob bytí)
     platí naopak toto.
     Filipským 2:6 Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,

     znovu
     Otec + Syn = Otec větší
     Syn + Bůh(způsob bytí) = rovnost

     • poko
      poko, 29.6.18 09:26:48  
       

      Kdyby neměl Syn stejný způsob bytí jako Otec nemohlo by ani platit toto.

      Jan 20:28 Tomáš mu odpověděl: "Můj Pána a můj Bůh."
      Jan 1:1 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.
      Jan 10:33 Židé mu odpověděli: "Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh."

      Kdopak asi měl další jméno Slovo když je psáno, že Slovo je Bůh Snad ne Otec? (Jména se píší i uprostřed věty s velkým písmenem)
      Zjevení Janovo 19:13 Má na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je Slovo Boží.

   • poko
    poko, 29.6.18 09:30:22  
     

    Nechápu nechápu nechápu a nemám zájem chápat, já už mám vybráno. Svůj k svému. Můžete zkoušet svoje chápání na jiné další, Svůj k svému a co je doma, to se počítá

 • poko
  poko, 15.4.18 15:38:37  
   

  Vyučování o posledních časech

  https://www.youtube.com/channel/UCdjHnRFa6SdV4qTmglnGk0w/videos

 • poko
  poko, 15.11.17 12:27:14  
   

  https://www.youtube.com/watch?v=WjufM-c5ZRk&t=44s

 • poko
  poko, 13.11.17 16:23:36  
   

  BŮH
  Věříme v JEDINÝ způsob a podstatu bytí které říkáme Bůh (Dt 6,4), způsob který existuje ve třech osobách (Otec, Syn a Duch svatý) (Mt 3,16-17; 28,19; J 1,1.14; 10,30; Sk 5,3n; 2 K 13,14). Každá z osob jednoho způsobu a podstaty Boha je plně božskou bytostí, má všechny Boží vlastnosti i Boží podstatu a plně si zasluhuje naše uctívání a službu.

  OTEC
  Věříme, že Otec je první osobou Božího způsobu a podstaty bytí , že je věčný, neměnný, všemocný, vševědoucí, plný lásky a moudrosti, dokonale spravedlivý a svatý. Věříme, že je svrchovaným vládcem vesmíru a udržuje ho při životě. Je Otcem našeho Pána Ježíše Krista a Otcem všech opravdu věřících lidí (Gn 1,1-31; Ef 4,6; J 1,12-13; 5,19-21; 17,1-5; Iz 40,21-28; 43,10-13; 46,8-11; Ř 8,14-16).

  • poko
   poko, 13.11.17 16:24:33  
    

   SYN
   Věříme, že Ježíš Kristus je druhou osobou Božího způsobu a podstaty bytí a má stejné božské vlastnosti jako Otec. Otec stvořil všechno skrze Jeho Syna, Ježíš Kristus (J 1,1-3). Je to jediný Boží Syn, který se stal tělem (J 1,14.18; 3,16), aby lidem ukázal Boha (L 1,10-35; F 2,5-8; K 2,3.9), aby naplnil proroctví a stal se zachráncem a spasitelem ztraceného světa (Mk 10,45; Sk 2,22-24; 4,12; Ř 3,21-28). Když se Ježíš stal člověkem, nepřestal být Bohem, a proto je navěky člověkem a Bohem zároveň v jedné osobě (J 1,1.14.29; 10,30-38).
   Ježíš byl zázračné počat z moci Ducha svatého a narodil se panně Marii (Mt 1,18-25). Poté žil dokonalý život bez hříchu a zemřel na kříži jako zástupná, vše přikrývající oběť za všechny hříchy všech lidí v dějinách (Ř 3,25-26; Žd 10,5-14; 1 P 2,24; 3,18). Byl pohřben, vstal z mrtvých v těle a v tomto oslaveném těle vystoupil do nebe (L 23-24; Sk 1,9-11). Tam sedí po pravici Boha Otce a vykonává přímluvnou službu (Žd 1,3; Ř 8,34; 1 J 2,1). Ježíš se vrátí v těle a všichni lidé jej uvidí. Poté ukončí lidské dějiny a dovrší Boží plán tím, že vykoná soud a nastolí své tisícileté království, po kterém přijde věčnost (1 Te 4,13-18; F 3,20-21; Žd 9,28; Mt 24,44; Zj 19,11-21; Zj 21-22). Na základě Jeho díla na kříži je věřící hříšník osvobozen od trestu a moci hříchu (Ř 8,1-4).

   DUCH BOŽÍ
   Věříme, že Duch svatý je třetí osoba Božího způsobu a podstaty a má stejné božské vlastnosti jako Otec a Syn (Sk 5,3n). Duch svatý byl činný při stvoření a je činný také při spasení člověka (Gn 1,2; J 3,5-7). Věříme, že přišel do světa zvláštním způsobem na den letnic, aby oslavil Krista a umožnil lidem přijmout dar spasení v Kristu (Sk 2). Je to především Duch svatý, kdo usvědčuje lidi z hříchu a obnovuje je (J 16,3.7-15). Duch svatý vstupuje do života člověka ve chvíli spasení a křtem jej uvádí do těla Kristova (jeho církve) (1 K 12,13). Poté přebývá v každém věřícím a zapečeťuje jej až do dne vykoupení (1 K 6,19; Ef 1,13-14; 4,30). Duch svatý naplňuje (vede a ovládá) ty věřící, kteří se mu vydávají. Znovuzrození z Ducha svatého se projevuje nesením ovoce Ducha (G 5,16-17.22-23; Ř 8,5-13). Duch svatý učí věřící a zmocňuje je k plnosti života v Kristu mimo područí hříchu (J 16,13; 1 K 2,9-14). Také věříme, že Duch svatý dává věřícím lidem duchovní dary, které slouží církvi k tomu, aby rostla ve svatosti ve shodě s učením Písma (1 Pt 4,10-11; Ř 12,3-8).

   • rose66
    rose66, 17.12.17 20:39:16  
     

    to je strasny nebiblicky nesmysl!
    JK rekl jasne „Otec je větší než já.“ (Jan 14:28)

    • poko
     poko, 22.12.17 21:16:27  
      

     Však ano, a kde je psané že není Otec větší jak Syn? U slova Bůh je rovnost v podstatě a způsobu bytí,ale u slova Otec tam je Otec větší

     • poko
      poko, 22.12.17 21:20:37  
       

      Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,

      • poko
       poko, 22.12.17 21:21:49  
        

       Filipským ,2,6

      • rose66
       rose66, 28.6.18 11:25:00  
        

       spatny preklad... precti si jine

       „Rovný Bohu“?
       VE FILIPANŮM 2:6 říká katolická Česká bible z 18. století o Ježíšovi: „Jsa v způsobě Boží, nepoložil sobě toho za loupež, že jest roven Bohu.“ Kralická bible z roku 1613 zní velmi podobně. Řadu takových překladů někteří dosud používají na podporu myšlenky, že Ježíš byl rovný Bohu. Ale všimni si, jak zní ten verš v jiných překladech:
       1869: „Který, jsa v Boží podobě, nepovažoval za věc, po níž by se měl sápat, aby byl roven Bohu.“ Nový zákon od G. R. Noyese (angl.)
       1965: „On — vpravdě božské povahy! — se nikdy sebejistě nečinil rovným Bohu.“ Das neue Testament, revidované vydání, od Friedricha Pfäfflina.
       1968: „Který, ač byl v Boží podobě, nepovažoval rovnost Bohu za věc, které by se měl chtivě zmocnit.“ La Bibbia Concordata.
       1976: „Vždy měl povahu Boha, ale nemyslil, že by se měl pokusit násilím se stát rovným Bohu.“ — Dnešní anglická verze.
       1984: „Ačkoli existoval v Boží podobě, neuvažoval o tom, že by něco uchvátil, totiž aby byl rovný Bohu.“ Překlad nového světa Svatých písem.
       1985: „Který, jsa v podobě Boha, nepokládal rovnost s Bohem za něco, po čem by se měl sápat.“ Nová jeruzalémská bible, angl.
       1970: „Ačkoli měl božskou podobu, nepokládal rovnost s Bohem za žádoucí kořist.“ — Žilka.

       • poko
        poko, 29.6.18 21:26:38  
         

        Ty jiné nejsou v souladu s jinými verši v Bibli takže nic pro mne.

        Např.
        Jan 20:28 Tomáš mu odpověděl: "Můj Pána a můj Bůh."
        Jan 1:1 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.
        Jan 10:33 Židé mu odpověděli: "Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh."

    • poko
     poko, 22.12.17 21:36:51  
      

     Záleží zda se používá slovo Otec nebo slovo Bůh

     • rose66
      rose66, 25.12.17 20:15:23  
       

      to je dokonaly nesmysl, JK mel pocatek a byl stvoren Bohem, kdezto Buh je vecny, Jezis se o otce ucil, Buh se nikdy nicucit nemusel. Po 1000 letech se jezis podrida bohu a vrati mu vladu. Buh se nikdy nikomu nemusel podrizovat...
      1. Korintanum 15: 27 [Bůh] totiž „mu všechno podřídil pod nohy“. Ale když říká, že ‚všechno bylo podřízeno‘, je zřejmé, že s výjimkou toho, kdo mu všechno podřídil. 28 Ale až mu bude podřízeno všechno, potom se také sám Syn podřídí Tomu, kdo mu podřídil všechno, aby Bůh byl každému vším.

      • poko
       poko, 25.12.17 21:29:01  
        

       Kdyby Boží Syn neexistoval před tím, než na Sebe vzal lidské tělo, jak by mohlo platít, že skrze Něho Otec stvořil věky?

       Židům 1:2 v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.

       • rose66
        rose66, 2.1.18 16:32:08  
         

        ja netvrdim, ze neexistoval, zil jiz pred vznikem hmotneho vesmiru, ale mel pocatek, jako vsechno, co neni Buh!

        • poko
         poko, 27.3.18 06:19:26  
          

         A kdy Ten jeho pocatek zacina?

        • rose66
         rose66, 10.6.18 12:52:36  
          

         jak dlouho zije Jezis, to nikdo neumi spocitat, nebot byl Bohem stvoren jako prvorozeny jeste pred vesmirem, ale byl stvoren, kdezto Buh pocatek nema.........

         • poko
          poko, 29.6.18 21:01:07  
           

          To je právě ten biblický nesmysl. Jasně je napsané že byl zplozen. To je úplně jiné postavení můžeme stvořit roboty k nerozeznání od lidí i s některými lepšími vlastnostmi přesto plodíme syny. Stvoření roboti nemají stejný způsob bytí jako zplození synové. Zplození synové dědí i v genech DNA zatím co stvoření nedědí. Vydávat zplození za stvoření je degradace. otec dává do stvoření celé svoje umění ale do zplození tam už dává kus sebe.
          Židům 1:5 Komu kdy z andělů Bůh řekl: 'Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil!' A jinde se praví: 'Já mu budu Otcem a on mi bude Synem.'

 • poko
  poko, 12.11.17 13:49:34  
   

  https://www.youtube.com/watch?v=AJVwGuNSHrk&feature=youtu.be

 • poko
  poko, 12.11.17 13:48:28  
   

  https://www.diskutnici.cz/forum/1198-cumici-forum/

 • poko
  poko, 13.8.17 20:43:11  
   

  Před chvilkou mi přišlo toto.

  Shalom bratře, shalom sestro v Kristu,
  přijmi srdečné pozvání na konferenci "Vytržení" v Brně v Bílém domě dne 9.9.2017, kde bude kázat Sergej Mihál, autor knihy Vytržení, a zástupce biskupa AC bratr Pavel Bubik. V příloze zasílám pozvánku. Pošli prosím pozvánku všem bratrům a sestrám, o kterých víš, že by pro ně mohlo být toto téma důležité a aktuální.

  Pro informaci zasílám odkazy na přednášky Sergeje Miháľa na téma "Vytržení":
  https://www.youtube.com/watch?v=Zby9Xb0iaSM
  https://www.youtube.com/watch?v=fAuwVW-2rBo&list=PLxiHgH9dBPKMJXPscMgP9nR-2JRZJDxPq

  zajímavé
  https://www.youtube.com/watch?v=TbmcltDLc0Q

  • rose66
   rose66, 16.8.17 19:43:11  
    

   nechci vytrzeni, jdi s tim nekam

   • poko
    poko, 19.8.17 02:03:19  
     

    Vytrzeni nebude taky pro lidi kteri ho nechteji

    • rose66
     rose66, 2.10.17 19:56:44  
      

     První vzkříšení. Ve Zjevení 20:5, 6 je vzkříšení těch, kdo budou vládnout s Kristem, označeno jako „první vzkříšení“. Apoštol Pavel mluví o tomto prvním vzkříšení také jako o ‚dřívějším vzkříšení z mrtvých [doslova „vyvzkříšení ven z mrtvých“]‘. (Fil 3:11, NS; Pa; Int) Ve svém díle Word Pictures in the New Testament (1931, sv. IV, s. 454) A. T. Robertson uvádí: „Je zřejmé, že Pavel zde má na mysli pouze to vzkříšení z mrtvých, jež budou mít věřící, a proto zde uvádí dvakrát ex [ven] (ten exanastasin ten ek nekron). Pavel tímto vyjádřením nepopírá všeobecné vzkříšení, ale zdůrazňuje vzkříšení věřících.“ Ve svém díle Commentaries (1865, sv. II, s. 87) Charles Ellicott v komentáři k Filipanům 3:11 vysvětluje: „‚Vzkříšení z mrtvých‘, tj. v souvislosti s kontextem první vzkříšení (Zjev. xx.5), kdy při Pánově příchodu ti, kdo jsou mrtví v Něm, vstanou nejprve (1. Tesalon. iv.16), a živí budou vytrženi, aby se s ním setkali v oblacích (1. Tes. iv.17); srovnej Lukáše xx.35. První vzkříšení se bude vztahovat pouze na pravé věřící a zjevně bude předcházet druhému vzkříšení, tedy nevěřících a pochybovačů . . . Vůbec nepřichází v úvahu, že by zde šlo o vzkříšení pouze etické (Cocceius).“ Jedním ze základních významů slova e·xa·naʹsta·sis je „vstát ráno z postele“; může tedy vhodně označovat vzkříšení, k němuž dojde časně a které se také označuje jako „první vzkříšení“. Rotherhamův překlad Filipanům 3:11 zní: „Zda mohu nějak postoupit k dřívějšímu vzkříšení, které je z mrtvých.“

    • rose66
     rose66, 2.10.17 19:58:02  
      

     dobre si to prostuduj spolecne s Biblickymi versi, at chapes, co to vytrzeni znamena, Ty muzes chtit, ale Buh Te tam mozna nechce

   • poko
    poko, 19.8.17 02:59:39  
     

    To je urceno tem kteri si ho preji

    • rose66
     rose66, 27.9.17 12:11:34  
      

     tak aT JDOU.
     Matous 5:5 Šťastní jsou [lidé] mírné povahy, protože zdědí zemi.

     • poko
      poko, 29.6.18 21:20:05  
       

      I vytržených na svatbu Beránka se týká návrat s Ježíšem na zemi i vytržení, aby byli uchráněni Velkého soužení Armagedonu a dalších pohrom se nakonec s Ježíšem vrátí na zemi. Ani vytržené Země s Ježíšem nemine.