Svědkové Ježíšovi

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
9marie04 (2017-11-18 20:24:17)poko (2017-11-17 22:16:58)MimVig123 (2017-11-17 20:04:12)Divobyj (2017-11-15 18:28:34)beranek (2016-03-03 21:38:07)
Svědkové Ježíšovi
Založeno: 26. 10. 2015 | Příspěvků: 176 | Členů: 5
Správci: poko (hlavní), tank

Skutky apoštolské 1:8
ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • poko
  poko, 15.11.17 12:27:14  
   

  https://www.youtube.com/watch?v=WjufM-c5ZRk&t=44s

 • poko
  poko, 13.11.17 16:23:36  
   

  BŮH
  Věříme v JEDINÝ způsob a podstatu bytí které říkáme Bůh (Dt 6,4), způsob který existuje ve třech osobách (Otec, Syn a Duch svatý) (Mt 3,16-17; 28,19; J 1,1.14; 10,30; Sk 5,3n; 2 K 13,14). Každá z osob jednoho způsobu a podstaty Boha je plně božskou bytostí, má všechny Boží vlastnosti i Boží podstatu a plně si zasluhuje naše uctívání a službu.

  OTEC
  Věříme, že Otec je první osobou Božího způsobu a podstaty bytí , že je věčný, neměnný, všemocný, vševědoucí, plný lásky a moudrosti, dokonale spravedlivý a svatý. Věříme, že je svrchovaným vládcem vesmíru a udržuje ho při životě. Je Otcem našeho Pána Ježíše Krista a Otcem všech opravdu věřících lidí (Gn 1,1-31; Ef 4,6; J 1,12-13; 5,19-21; 17,1-5; Iz 40,21-28; 43,10-13; 46,8-11; Ř 8,14-16).

  • poko
   poko, 13.11.17 16:24:33  
    

   SYN
   Věříme, že Ježíš Kristus je druhou osobou Božího způsobu a podstaty bytí a má stejné božské vlastnosti jako Otec. Otec stvořil všechno skrze Jeho Syna, Ježíš Kristus (J 1,1-3). Je to jediný Boží Syn, který se stal tělem (J 1,14.18; 3,16), aby lidem ukázal Boha (L 1,10-35; F 2,5-8; K 2,3.9), aby naplnil proroctví a stal se zachráncem a spasitelem ztraceného světa (Mk 10,45; Sk 2,22-24; 4,12; Ř 3,21-28). Když se Ježíš stal člověkem, nepřestal být Bohem, a proto je navěky člověkem a Bohem zároveň v jedné osobě (J 1,1.14.29; 10,30-38).
   Ježíš byl zázračné počat z moci Ducha svatého a narodil se panně Marii (Mt 1,18-25). Poté žil dokonalý život bez hříchu a zemřel na kříži jako zástupná, vše přikrývající oběť za všechny hříchy všech lidí v dějinách (Ř 3,25-26; Žd 10,5-14; 1 P 2,24; 3,18). Byl pohřben, vstal z mrtvých v těle a v tomto oslaveném těle vystoupil do nebe (L 23-24; Sk 1,9-11). Tam sedí po pravici Boha Otce a vykonává přímluvnou službu (Žd 1,3; Ř 8,34; 1 J 2,1). Ježíš se vrátí v těle a všichni lidé jej uvidí. Poté ukončí lidské dějiny a dovrší Boží plán tím, že vykoná soud a nastolí své tisícileté království, po kterém přijde věčnost (1 Te 4,13-18; F 3,20-21; Žd 9,28; Mt 24,44; Zj 19,11-21; Zj 21-22). Na základě Jeho díla na kříži je věřící hříšník osvobozen od trestu a moci hříchu (Ř 8,1-4).

   DUCH BOŽÍ
   Věříme, že Duch svatý je třetí osoba Božího způsobu a podstaty a má stejné božské vlastnosti jako Otec a Syn (Sk 5,3n). Duch svatý byl činný při stvoření a je činný také při spasení člověka (Gn 1,2; J 3,5-7). Věříme, že přišel do světa zvláštním způsobem na den letnic, aby oslavil Krista a umožnil lidem přijmout dar spasení v Kristu (Sk 2). Je to především Duch svatý, kdo usvědčuje lidi z hříchu a obnovuje je (J 16,3.7-15). Duch svatý vstupuje do života člověka ve chvíli spasení a křtem jej uvádí do těla Kristova (jeho církve) (1 K 12,13). Poté přebývá v každém věřícím a zapečeťuje jej až do dne vykoupení (1 K 6,19; Ef 1,13-14; 4,30). Duch svatý naplňuje (vede a ovládá) ty věřící, kteří se mu vydávají. Znovuzrození z Ducha svatého se projevuje nesením ovoce Ducha (G 5,16-17.22-23; Ř 8,5-13). Duch svatý učí věřící a zmocňuje je k plnosti života v Kristu mimo područí hříchu (J 16,13; 1 K 2,9-14). Také věříme, že Duch svatý dává věřícím lidem duchovní dary, které slouží církvi k tomu, aby rostla ve svatosti ve shodě s učením Písma (1 Pt 4,10-11; Ř 12,3-8).

 • poko
  poko, 12.11.17 13:49:34  
   

  https://www.youtube.com/watch?v=AJVwGuNSHrk&feature=youtu.be

 • poko
  poko, 12.11.17 13:48:28  
   

  https://www.diskutnici.cz/forum/1198-cumici-forum/

 • poko
  poko, 13.8.17 20:43:11  
   

  Před chvilkou mi přišlo toto.

  Shalom bratře, shalom sestro v Kristu,
  přijmi srdečné pozvání na konferenci "Vytržení" v Brně v Bílém domě dne 9.9.2017, kde bude kázat Sergej Mihál, autor knihy Vytržení, a zástupce biskupa AC bratr Pavel Bubik. V příloze zasílám pozvánku. Pošli prosím pozvánku všem bratrům a sestrám, o kterých víš, že by pro ně mohlo být toto téma důležité a aktuální.

  Pro informaci zasílám odkazy na přednášky Sergeje Miháľa na téma "Vytržení":
  https://www.youtube.com/watch?v=Zby9Xb0iaSM
  https://www.youtube.com/watch?v=fAuwVW-2rBo&list=PLxiHgH9dBPKMJXPscMgP9nR-2JRZJDxPq

  zajímavé
  https://www.youtube.com/watch?v=TbmcltDLc0Q

  • rose66
   rose66, 16.8.17 19:43:11  
    

   nechci vytrzeni, jdi s tim nekam

   • poko
    poko, 19.8.17 02:03:19  
     

    Vytrzeni nebude taky pro lidi kteri ho nechteji

    • rose66
     rose66, 2.10.17 19:56:44  
      

     První vzkříšení. Ve Zjevení 20:5, 6 je vzkříšení těch, kdo budou vládnout s Kristem, označeno jako „první vzkříšení“. Apoštol Pavel mluví o tomto prvním vzkříšení také jako o ‚dřívějším vzkříšení z mrtvých [doslova „vyvzkříšení ven z mrtvých“]‘. (Fil 3:11, NS; Pa; Int) Ve svém díle Word Pictures in the New Testament (1931, sv. IV, s. 454) A. T. Robertson uvádí: „Je zřejmé, že Pavel zde má na mysli pouze to vzkříšení z mrtvých, jež budou mít věřící, a proto zde uvádí dvakrát ex [ven] (ten exanastasin ten ek nekron). Pavel tímto vyjádřením nepopírá všeobecné vzkříšení, ale zdůrazňuje vzkříšení věřících.“ Ve svém díle Commentaries (1865, sv. II, s. 87) Charles Ellicott v komentáři k Filipanům 3:11 vysvětluje: „‚Vzkříšení z mrtvých‘, tj. v souvislosti s kontextem první vzkříšení (Zjev. xx.5), kdy při Pánově příchodu ti, kdo jsou mrtví v Něm, vstanou nejprve (1. Tesalon. iv.16), a živí budou vytrženi, aby se s ním setkali v oblacích (1. Tes. iv.17); srovnej Lukáše xx.35. První vzkříšení se bude vztahovat pouze na pravé věřící a zjevně bude předcházet druhému vzkříšení, tedy nevěřících a pochybovačů . . . Vůbec nepřichází v úvahu, že by zde šlo o vzkříšení pouze etické (Cocceius).“ Jedním ze základních významů slova e·xa·naʹsta·sis je „vstát ráno z postele“; může tedy vhodně označovat vzkříšení, k němuž dojde časně a které se také označuje jako „první vzkříšení“. Rotherhamův překlad Filipanům 3:11 zní: „Zda mohu nějak postoupit k dřívějšímu vzkříšení, které je z mrtvých.“

    • rose66
     rose66, 2.10.17 19:58:02  
      

     dobre si to prostuduj spolecne s Biblickymi versi, at chapes, co to vytrzeni znamena, Ty muzes chtit, ale Buh Te tam mozna nechce

   • poko
    poko, 19.8.17 02:59:39  
     

    To je urceno tem kteri si ho preji

    • rose66
     rose66, 27.9.17 12:11:34  
      

     tak aT JDOU.
     Matous 5:5 Šťastní jsou [lidé] mírné povahy, protože zdědí zemi.

 • rose66
  rose66, 10.8.17 18:52:14  
   

  analyticky recky slovnik o preklad jmena jezis

  Friberg, Analytical Greek Lexicon

  [Fri] Ἰησοῦς, οῦ, ὁ (1) Joshua, masculine proper noun meaning Lord (Yahweh) saves, designating Moses' successor (AC 7.45; HE 4.8); (2) Joshua or Jesus, a common name among Jews (CO 4.11; LU 3.29); (3) predominately Jesus, as the name borne by the Messiah, Jesus Christ, and used in relation to his humanity (PH 2.5), his Davidic ancestry (MT 1.1), and his life in fulfillment of the divine promise of a coming Savior (MT 1.21)
  Ἰησοῦς N-NM-S Ἰησοῦς
  __________________________

 • rose66
  rose66, 21.7.17 11:21:00  
   

  viz pronasledovani Svedku Jehovovych v Rusku

 • rose66
  rose66, 21.7.17 11:20:32  
   

  KDYŽ Ježíš poprvé vyslal své apoštoly, aby kázali o Království, upozornil je na to, že se setkají s odporem. Řekl jim: „Budete předmětem nenávisti všech lidí kvůli mému jménu.“ (Matouš 10:5–18, 22) Už dříve, ve svém Kázání na hoře, však apoštoly i další posluchače ujistil, že takový odpor nemusí nutně ohrozit jejich vnitřní pocit štěstí. Ježíš dokonce uvedl štěstí přímo ve spojitosti s pronásledováním, které jakožto křesťané zažijí.

 • tank
  tank, 21.1.17 12:33:40  
   

  přišlo upozornění že jsem neaktivní, a pokud se do 30 dní nepřihlásím bude mi zrušeno správcovství na mých forech tož tedy DOBRÝ DEN všem.

  • Divobyj
   Divobyj, 22.1.17 19:19:12  
    

   Ty a neaktivní? :7:
   To bude asi nějaký omyl,ne? :1:

   • poko
    poko, 25.3.17 10:49:08  
     

    Je to možné to u správců sledují.

 • a.l.tereza
  a.l.tereza, 24.12.16 09:17:28  
   

  Všem krásné, požehnané, radostné, báječné, pokojné a ve zdraví prožité Vánoce. :2:

  terka

 • Divobyj
  Divobyj, 30.7.16 20:49:46  
   

  :7:

  • Divobyj
   Divobyj, 30.7.16 20:52:31  
    

   Ježíš(v ranném mládí Ježíšek) :1: je přece nadmíru zajímavý objekt bádání pro věřící i ateisty.Takže-KDE JE NĚJAKÁ POŘÁDNÁ DISKUSE???

   • MimVig123
    MimVig123, 10.8.16 21:00:10  
     

    To se jenom založily fóra a diskuze nikde. :15:

    • Divobyj
     Divobyj, 10.8.16 21:34:49  
      

     :9:

    • poko
     poko, 11.8.16 23:19:24  
      

     Každý kdo chce může diskutovat pokud najde někoho kdo je ochotný.

     • Divobyj
      Divobyj, 12.8.16 11:28:34  
       

      No právě,a taky trochu schopný.... :6:

      • poko
       poko, 18.8.16 12:20:50  
        

       Existuji schopný i všehoschopný,

       • a.l.tereza
        a.l.tereza, 18.8.16 18:13:40  
         

        i neschopný a bezmocný.., není to prašť jako uhoď?

   • rose66
    rose66, 1.9.17 20:07:06  
     

    tak se nejmenoval, to rikaji ti, co z nehyo udelali nosice darku tesne po narozeni. uz jsi videl novorozence pracovat na poste, jak roznasi darky?

 • a.l.tereza
  a.l.tereza, 3.12.15 22:24:54  
   

  V čem tkví síla Ducha svatého?

  • zenika
   zenika, 4.12.15 10:46:27  
    

   Asi tě k té otázce přiměl obsah verše , který vidím nahoře.
   Tehdy potřebovali učedníci sílu Ducha svatého ke svědectví , tedy nesení evangelia druhým.
   I když potřebujeme Ducha svatého a jeho sílu a dary i v jiných situacích, myšlenka toho verše je aktuální i dnes. Když chceš o Kristu mluvit jiným, bez Ducha svatého se neobejdeš. Můžeš mít jakkoli velké schopnosti mluvit, znalosti Písma , odvahu...atd. , pokud se Duch svatý nedotkne srdce toho osloveného člověka, nepovede to k jeho obrácení . Nemůžeš Ducha svatého "mít". Musíš dovolit, aby Duch svatý "měl" tebe , aby tě mohl použít jako nástroj.

   • MimVig123
    MimVig123, 4.12.15 15:55:29  
     

    zeniko děkují.

  • Divobyj
   Divobyj, 18.8.16 22:56:48  
    

   Já vidím Ducha svatého jako soubor vlastností hmotných forem.Všemohoucí hmotné formy pomocí těchto vlastností(Ducha svatého) ovládá.Jeho síla je nepředstavitelná.

 • MimVig123
  MimVig123, 22.11.15 06:56:56  
   

  Přeji všem dobré ráno, hezkou nedělní pohodu.

 • Ruslana
  Ruslana, 19.11.15 19:25:15  
   

  poko, 19.11.15 16:44:02
  nikde není napsáno, že máme svědčit o sobě, je psáno být svědky Ježíšovi, svědčíme co dělá Ježíš skrze Božího Ducha v našich životech.

  Skutky apoštolské 1:8
  ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky

  A odpověď máš ve Skutky 2:2-4
  "Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. 3A ukázaly se jim jazyky jakoby z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil jeden. 4Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat."

  • poko
   poko, 20.11.15 17:55:44  
    

   **Duch Boží se neprojevuje vždycky u všech stejně, např u křtu Ježíše by, v podobě holubice a ani Ježíš po tom nemluvil rozličnými jazyky, v Bibli jsou i jiné příklady působení Ducha Božího, nejde všechno aplikovat na všechny stejně, je psáno, že Duch dává rozličné dary.**

   • Ruslana
    Ruslana, 20.11.15 19:02:55  
     

    poko, 20.11.15 17:55:44
    Duch Boží se neprojevuje vždycky u všech stejně, např u křtu Ježíše by, v podobě holubice a ani Ježíš po tom nemluvil rozličnými jazyky, v Bibli jsou i jiné příklady působení Ducha Božího, nejde všechno aplikovat na všechny stejně, je psáno, že Duch dává rozličné dary.

    Já ale nemluvím o darech které dává DS ale o obdržení DS. Už jsem psala hodně krát, že na dnešní dobu nejsou proroctví o tom že někomu bude dan DS.

    • poko
     poko, 22.11.15 13:14:42  
      

     **Ne že bude, ale už byl a je dáván stále, jinak by víra kterou přinesl Ježíš dávno nebyla, kdo by ji udržoval, když stáří odchází a mládí se s touto vírou nerodí, jestli není u Tebe, tak to vůbec neznamená, že není nikde a u nikoho**

     • MimVig123
      MimVig123, 23.11.15 08:45:57  
       

      Taky to tak vnímám.

  • rose66
   rose66, 16.8.17 19:47:18  
    

   a ocem svedcil Jezis?

   Studijní Bible

   Jan 17:6 Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji, a dal jsi je mně, a zachovali tvé slovo.

   komu to Jezis rika v modlitbe?

 • a.l.tereza
  a.l.tereza, 17.11.15 20:45:38  
   

  Svědkové Ježíšovi? :7:

  • poko
   poko, 17.11.15 20:48:58  
    

   **//Proč by ne, když může mít jedna skupina fórum svědkové Jehovovi tak proč ne jiná, Svědkové Ježíšovi??**//

   • a.l.tereza
    a.l.tereza, 17.11.15 20:52:50  
     

    Nezní to právě jako odnož svědkové Jehovovi, no nevím?

    • poko
     poko, 17.11.15 20:57:24  
      

     //**Naopak je třeba dát najevo, že existují i novosmluvní věřící.**//

     • a.l.tereza
      a.l.tereza, 17.11.15 21:24:41  
       

      Kdo věří v Otce je starosmluvní věřící a kdo v Syna je věřící novosmluvní? Není Bůh jen jeden a tedy i víra v něj jen jedna?

      • poko
       poko, 18.11.15 18:06:43  
        

       **Tvoje slova nejsou moje i novosmluvní věřící přece věří v Otce, stejně jako Syna,věří přece všemu co zmiňuje Nová smlouva proto je novosmluvní. Zmiňuje Nová smlouva Otce?
       Zmiňuje,
       Tak není co řešit.**

      • poko
       poko, 18.11.15 18:14:55  
        

       **Oni jsou svědkové díky veršům Starého zákona a my jsme zase svědkové díky veršům Nové smlouvy.**

       • a.l.tereza
        a.l.tereza, 18.11.15 20:20:08  
         

        Nerozumím, jak díky veršům Starého zákona a Nové smlouvy, kterých konkrétně?

        • poko
         poko, 19.11.15 08:18:01  
          

         SJ mi dali tuto informaci

         Izajáš 43:10)
         „Jste moji svědkové,“ je Jehovův výrok, „ano můj sluha, kterého jsem vyvolil, abyste poznali a věřili ve mne a abyste rozuměli, že jsem Týž. Přede mnou nebyl vytvořen Bůh a po mně nadále nebyl žádný.
         (Izajáš 43:12)
         „Sám jsem sděloval a zachraňoval a působil, aby [to] bylo slyšet, když mezi vámi nebyl žádný cizí [bůh]. Jste tedy moji svědkové,“ je Jehovův výrok, „a já jsem Bůh.

        • poko
         poko, 19.11.15 09:04:55  
          

         **Oni jsou svědky Jehovovi na základě veršů jejich překladů Starého zákona a my jsme zase Svědkové Ježíšovi, my jsme novosmluvní na základě veršů Nové smlouvy**

         **//Skutky apoštolské 1:8
         ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.//**

         • rose66
          rose66, 2.8.17 18:33:13  
           

          a vem si slova Jezise
          „Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. . . . Dal jsem jim tvé jméno na vědomí a dám je na vědomí.“ JAN 17:6, 26

          jske jmeno? komu to Jezis rika?

       • Ruslana
        Ruslana, 18.11.15 21:55:44  
         

        poko, 18.11.15 18:14:55
        Oni jsou svědkové díky veršům Starého zákona a my jsme zase svědkové díky veršům Nové smlouvy.

        Nejsme žádné svědky nic jsme neviděli a ani nic neslyšeli, Ježíšovo očité svědky byli v prvním století.

        • poko
         poko, 19.11.15 04:27:39  
          

         Já nepíší za Tebe já píši za sebe.

        • poko
         poko, 19.11.15 09:08:32  
          

         **I v dnešní době můžeme svědčit o tom co pro nás Bůh dělá i skrze Božího Ducha. Jinak by naše víra dávno neexistovala. Stáří odchází a mládí se s vírou nerodí.**

         • Ruslana
          Ruslana, 19.11.15 11:20:16  
           

          poko, 19.11.15 09:08:32
          I v dnešní době můžeme svědčit o tom co pro nás Bůh dělá i skrze Božího Ducha. Jinak by naše víra dávno neexistovala. Stáří odchází a mládí se s vírou nerodí.

          A to je kde napsáno že máme něco svědčit o sobě?
          Nemůžeš být Ježíšovým svědkem, protože Pána Ježíše jsi neviděl, neslyšel prostě nežil jsi v době kdy Pán Ježíš chodil po zemi.
          To že SJ se považují za "Svědkové Jehovovi" je totální nesmysl, protože jedině Boží Syn vydával svědectví o Bohu, nikdo jiný nemůže vydávat svědectví o samotném Bohu. Žádný člověk nikdy Boha neviděl a proto nemůže o něm vydávat svědectví.
          Jan 1:18
          "18Boha nikdy nikdo neviděl;
          jednorozený Syn, který je v Otcově náručí,
          ten jej vylíčil."

         • poko
          poko, 19.11.15 16:44:02  
           

          **nikde není napsáno, že máme svědčit o sobě, je psáno být svědky Ježíšovi, svědčíme co dělá Ježíš skrze Božího Ducha v našich životech.

          Skutky apoštolské 1:8
          ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky

          Copak nevidíš co je tam napsané.

          BUDETE MI, né BUDETE SOBĚ..**

         • zenika
          zenika, 19.11.15 18:05:33  
           

          Poko, to je zbytečné ,Ruslana ti napíše, že to bylo jenom pro apoštoly. :4:

         • Ruslana
          Ruslana, 20.11.15 09:48:04  
           

          zenika, 19.11.15 18:05:33
          Poko, to je zbytečné ,Ruslana ti napíše, že to bylo jenom pro apoštoly. :4:

          Jsem rada že tomu co píšu rozumíš. Jenom ještě k těm apoštolům přidej i učedníky s prvního století, kteří byli nazvaní křesťane
          Skutky 11:26b
          "a v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany."

         • poko
          poko, 20.11.15 18:00:59  
           

          **Mě to nevadí, každý ať si píše co chce. Já to dělám taky.
          Nejde přece o to někoho přesvědčovat,jde o to, přidat názor který tady chyběl a ostatní si to už přebere, na mě to stejně nemá vliv a co si kdo napíše, je mi šuma fuk**

        • rose66
         rose66, 1.9.17 20:19:50  
          

         nic jsi nepochopila, JK se jako clen zidovskeho naroda narodil jak zasveceny Jehovovi a svedcil o svem otci, on je cesta, ale kam? k Otci!

       • rose66
        rose66, 2.8.17 18:31:17  
         

        placas, ke komu se modlil jezis "Otce nas na nebesich, at se posveti Tve jmeno", jake jmeno???

       • rose66
        rose66, 1.9.17 20:13:50  
         

        JK zil podle SZ a jasne rekl, ze neprisel zrusit ani jedine pismeno. SZ a NZ se doplnuji a jeden bez druheho nemaji smysl. Jk take svedcil o svem otci a to co ho naucil
        Ježíš o tom řekl: „Nemluvil [jsem] ze svého vlastního popudu, ale sám Otec, který mě poslal, mi dal přikázání, co povědět a co mluvit.“ (Jan 12:49)

     • a.l.tereza
      a.l.tereza, 17.11.15 23:25:21  
       

      Efezským 4

      4 Jedno tělo a jeden Duch, k jedné naději jste byli povoláni;
      5 jeden je Pán, jedna víra, jeden křest,
      6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech.

      • poko
       poko, 18.11.15 18:11:15  
        

       **Tomu věří právě novosmluvní, vždyť je to z Nové smlouvy, tak proč to zmiňuješ, když to dávno jako novosmluvní vím a představ si že to ví každý novosmluvni, protože je to z Nové smlouvy a právě proto je novosmluvní. **

      • rose66
       rose66, 22.7.17 18:34:15  
        

       a co toto? Izajas 43:12 „Sám jsem sděloval a zachraňoval a působil, aby [to] bylo slyšet, když mezi vámi nebyl žádný cizí [bůh]. Jste tedy moji svědkové,“ je Jehovův výrok, „a já jsem Bůh."

    • rose66
     rose66, 8.8.17 17:57:51  
      

     vem si preklad hebrejskeho jmena Jezise - Jehova je zachrana = svedkove Jezisovi = svedkove "Jehova je zachrana".
     Lide, premyslejte, nez neco placnete

     • rose66
      rose66, 16.8.17 19:48:26  
       

      Studijní Bible

      Jan 17:6

      Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji, a dal jsi je mně, a zachovali tvé slovo.

  • rose66
   rose66, 1.9.17 20:18:36  
    

   o kom svedcil samotny Jezis?
   Ježíš zjevoval pravdu o Otci svým učedníkům a vlastně i všem svým budoucím následovníkům. V tom, co učil, se odráželo hluboké pochopení Otcova smýšlení, pocitů a jednání. Ježíš přirovnal svého Otce například ke starostlivému majiteli stáda, který hledá ztracenou ovci, a když ji najde, „raduje [se z ní] více než z těch devětadevadesáti, které nezabloudily“. Ježíš vysvětlil: „Podobně není žádoucí v očích mého Otce, který je v nebi, aby zahynul jeden z těchto maličkých.“ (Mat. 18:12–14)