Svědkové Jehovovi vs. Bible

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
rudla (2019-01-23 04:23:37)slavidan (2019-01-22 21:59:59)Ruslana (2019-01-22 19:48:46)rose66 (2019-01-22 19:34:17)lupino (2019-01-22 18:48:00)DalkoT23 (2019-01-22 17:56:15)jonatan (2019-01-22 08:46:39)poko (2019-01-21 01:55:02)radkojaga (2019-01-18 16:26:10)PetrHovado (2019-01-07 18:21:47)harodd (2019-01-01 14:36:01)p.jojo (2018-12-31 19:02:21)dosia1 (2018-12-31 10:55:51)Divobyj (2018-12-04 20:59:26)renatka (2018-10-21 14:48:06)Khorosh (2018-09-25 23:59:09)osoba (2018-06-17 14:27:26)radiac (2018-03-10 09:29:51)kennedy (2018-02-11 16:27:50)vodnik-Kebule (2018-01-31 19:30:21)Julko (2018-01-13 21:36:10)Julo (2018-01-13 20:24:30)romek (2018-01-13 17:31:04)
Svědkové Jehovovi vs. Bible

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • Kjara
  Kjara, 22.1.19 11:21:45  
   

  Rose píše:Kristus nezalozil ani Vas, ale krestanstvi, kde byli vsichni bratri, zadni flaternici. Krestanu makali a zili za vlastni, a chapali slova sveho Pana
  --------------------------------------------------------------
  Ano, křesťané jsou bratři, protože se narodili ze stejné krve, krve Krista !
  Nejsou to členové stejného klubu, kteří vyznávají stejné iniformní, učení !
  Fráterníky máte taky, jen se jmenují třeba ….cestující dozorce....! A tito také nepracují !
  ----------------------------------------------
  R.: ve volnem case chodili kazat. Na ulici I po domech, jako Jezis....
  ----------------------------------------------------------
  Ano, ale kázali jiné evangelium, než svědkové !
  A to takové, že Kristus sejmul hříchy světa a my se zásluhou toho můžeme smířit s Bohem !
  A to já dělám jak vidíš zadarmo, sorry…..musela jsem si to tady zaplatit...!
  -----------------------------------------------------------
  R.: Nestavel zadne kostely
  Po kterem kazani nechal Ježíš kolovat misku na penize?
  Spise lidi nakrmil a vsechno zdarma.....
  ------------------------------------------
  Nemáme žádné kostely, ale vy máte draze zaplacené sály Království !
  Nekoluje u nás miska na peníze.
  Rose, vy snad někoho krmíte ?! Raději si zjisti, jak velký majetek hromadí váš vůdce v Americe ! Byly tady odkazy, na předchozích stránkách, stačí si kliknout dolů.
  Kam se hrabe papež....

  • wwwJIRI.cz
   wwwJIRI.cz, 22.1.19 17:05:58  
    

   Každý kazatel evangelia má právo na mzdu.

   Lukáš 10, 7V tom domě zůstaňte, jezte a pijte, co vám dají, neboť ‚hoden je dělník své mzdy ‘! Nepřecházejte z domu do domu.
   Deuteronomium 25, 4Při mlácení nedáš dobytčeti náhubek.
   1. Korintským 9,3Toto je má odpověď těm, kteří mne soudí:
   4Což nemáme právo přijímat od vás jídlo a pití?
   5Nemáme právo brát s sebou věřící ženu, tak jako ostatní apoštolové i bratří Páně i Petr?
   6To snad jen já a Barnabáš jsme povinni vydělávat si na živobytí?
   7Který voják slouží za vlastní peníze? Kdo vysadí vinici a nejí, co urodila? Kdo pase stádo a neživí se mlékem toho stáda?
   8Jsou to snad jen mé lidské úvahy? Neříká to sám zákon?
   9V Mojžíšově zákoně je přece psáno: ‚Nedáš náhubek dobytčeti, když mlátí obilí.‘ Má tu Bůh na mysli dobytek?
   10Není to řečeno spíše pro nás? Ano, pro nás to bylo napsáno, neboť ten, kdo oře a kdo mlátí, má pracovat s nadějí, že dostane svůj podíl.
   11Když jsme vám zaseli duchovní setbu, bylo by to mnoho, kdybychom sklízeli vaši pozemskou úrodu?
   12Mají-li na vás právo jiní, proč ne tím spíše my? Přesto jsme tohoto práva neužili, raději snášíme nedostatek, jen abychom nekladli žádnou překážku do cesty Kristovu evangeliu.
   13Což nevíte, že ti, kteří slouží ve svatyni, dostávají ze svatyně jídlo, a ti, kteří přisluhují při oltáři, mají podíl na obětech?
   14Tak i Pán ustanovil, aby ti, kteří zvěstují evangelium, měli z evangelia obživu.
   1. Timoteovi 5, 18Neboť Písmo praví: ‚Nedáš náhubek dobytčeti, když mlátí obilí,‘ a jinde: ‚Dělník si zaslouží svou mzdu.‘

   • nikdoinic
    nikdoinic, 22.1.19 18:02:56  
     

    V Diskutnících jenom admíni:-).

  • wwwJIRI.cz
   wwwJIRI.cz, 22.1.19 17:07:37  
    

   Ježíš sice nechodil do kostela, ale chodil do synagogy, ta se sama také nepostavila, etc.

   • nikdoinic
    nikdoinic, 22.1.19 17:59:33  
     

    Chodil, chodil, asi že i do chrámu, ale to byl k tomu veden rodiči, ale když dospěl tak kázal na hoře a nebo i hocikde a o zděném chrámu řekl: Zbořte tento chrám a ja ve třech dnech postavím nový a myslel tím své tělo, tak že stavět zděné chrámy to asi že není vůle boží, jsou o tom odkazy v Bibli ještě zde:
    Izaiáš 66.
    1 Takto praví Hospodin: Nebe jest mi stolice, a země podnože noh mých. Kdež ten dům bude, kterýž mi vzděláte? Aneb kde bude místo odpočívání mého?
    2 Nebo všecko to ruka má učinila, a jí stojí všecko, praví Hospodin. I však na toho patřím, kdož jest chudý a skroušeného ducha, a třese se před slovem mým.
    Skutky 7
    48 Nejvyšší však nebydlí v chrámech udělaných rukama, jak říká prorok:
    49 'Nebe je mi trůnem a země podnoží mých nohou. Jaký dům mi postavíte, praví Pán, a jaké bude místo, kde bych spočinul?
    50 Neučinila toto vše má ruka?'"
    51 "Tvrdošíjní a neobřezaného srdce i uší, vy stále jen vzdorujete Duchu Svatému - jak vaši otcové, tak i vy!
    Skutky 17
    24 Bůh, který stvořil svět i všechno, co je v něm, ten, který je Pánem nebe i země, nebydlí v chrámech udělaných rukama.

    1.Korintským 3
    16 Cožpak nevíte, že jste Boží chrám a že Boží Duch přebývá ve vás?
    17 Jestliže někdo ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy.
    1.Korintským 6
    19 Anebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého ve vás, kterého máte od Boha, a nejste sami svoji?
    20 Byli jste přece koupeni za velikou cenu. Oslavujte tedy Boha svým tělem i svým duchem, což obojí je Boží.

  • rose66
   rose66, 22.1.19 19:34:17  
    

   Starsi ve sborech nejsou placeni, maji svoji praci
   Zvestujeme to stejne, co Kristus, plus jeho vykupni obet
   Saly jsi stavime z vlastnich prispevku
   Stavime je jako dobrovolnici bez naroku na mzdu, nejsou tam zadne zlate predmety ani sochy. Clenove vedouciho sboru byli vsichni mnoho let misionari, dobrovolnici, kteri zili ze symbolickych prispevku od nas, be od lidi, kterym kazali....

   • Kjara
    Kjara, 22.1.19 21:01:32  
     

    rose : Zvestujeme to stejne, co Kristus, plus jeho vykupni obet
    …………………….----------------------------------------------

    O to právě jde.....

    Kristovo výkupné se nekáže až plus něco...…..ale káže se jen to a na prvním místě....

    • nikdoinic
     nikdoinic, 22.1.19 23:37:16  
      

     Ale to přeháníš:-).

 • wwwJIRI.cz
  wwwJIRI.cz, 21.1.19 15:43:32  
   

  Rudlo, ještě jeden off topic a jdeš do chládku !

 • Ruslana
  Ruslana, 21.1.19 13:21:52  
   

  Kjara, 21.1.19 10:49:00
  Ruslano, jistěže je to napsáno v Bibli a můžeš si to přečíst.
  Ale mně se stalo, když jsem byla naplněná Duchem, který je láska, na prvním místě......že jsem chodila po bytě a z celého srdce jsem prožívala lásku a vděčnost za spasení zadarmo, což je naprostý zázrak, že...…..a vyznávala jsem vřele.....Pane Ježíši ty jsi můj Pána, ty jsi můj vzácný Pán,......nejdražší Pán....., milovaný Pán.....

  Ty nezklameš, jako vždy píšeš nesmysly.

  • visitor77
   visitor77, 21.1.19 13:55:09  
    

   ako ona píše mimo Písma (resp. si selektuje, čo sa jej hodí), rovnako aj vy...

  • Kjara
   Kjara, 21.1.19 14:39:59  
    

   Ruslanko, věci Ducha svatého jsou tělesnému člověku bláznovstvím....a já jsem trdlo, že jsem ti to napsala....

  • rose66
   rose66, 22.1.19 08:21:48  
    

   Pan, ktery na Otce, jenz je vyssi, nezli on, a on je jenom cesta k nemu. Pokud zustanes stat na ceste, nepochopilas, proc Jezis prisel na zemi
   Svou hlavní práci na zemi Ježíš shrnuje slovy: „Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a dal jsi je mně a zachovali tvé slovo.“ Jan 17

   • Kjara
    Kjara, 22.1.19 10:44:46  
     

    Kristus není jen cesta k Bohu, je hlavně dveřmi, kterými se k Bohu vchází....!
    Hlavní význam, proč Kristus přišel na zem, je to, že přišel lidem sejmout hříchy, aby se mohli vrátit zpět k Bohu.

    Kristus zjevil Boží jméno v jeho významu lásky k člověku v tom, že obětoval svůj život, aby se lidé mohli znovu stát Božími vlastními dětmi !

    Nikdy jméno Jehova neřekl !!!! Dokaž mi opak !

    • nikdoinic
     nikdoinic, 22.1.19 10:49:57  
      

     O Božích dětech, to je jenom novodobej výmysl, to se začalo objevovat docela nedávno, Ježíš nic o Božích dětech neučil.

     • visitor77
      visitor77, 22.1.19 11:34:59  
       

      ale učil:
      Římanům 8, 16Tak Boží Duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti.
      Římanům 8, 17 A jsme-li děti, tedy i dědicové – dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy.
      Římanům 8, 21 že i samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích.
      Římanům 9, 8 dětmi Božími nejsou tělesné děti, nýbrž za potomky se považují děti zaslíbené.
      1. Janův 5, 2 Podle toho poznáváme, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a jeho přikázání zachováváme.

      • nikdoinic
       nikdoinic, 22.1.19 11:38:19  
        

       To máte právěže novodobé překlady Bible, to píšu, že je to novodobej výmysl, Ježíš to takto neučil.

       • visitor77
        visitor77, 22.1.19 11:40:26  
         

        to je z ČEP a vo všetkých prekladoch sveta, vo všetkých jazykoch...

        • nikdoinic
         nikdoinic, 22.1.19 11:46:55  
          

         V Kralickém překladu to takto není, jenom v novodobejch překladech.

         1 Korintským 13
         11 Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, myslel jsem jako dítě, měl jsem dětské názory; když jsem však dospěl, s dětinskými věcmi jsem se rozloučil.

         Ježíš Kristus když mu bylo již přes 30 let učí to takto:
         Marek 3
         32 A kolem něj seděl zástup lidí. Řekli mu: "Podívej se, tvá matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě."
         33 On jim však odpověděl: "Kdo je má matka a moji bratři?"
         34 Rozhlédl se po těch, kdo seděli okolo něj, a řekl: "Pohleďte, to je má matka a moji bratři.
         35 Kdokoli totiž koná Boží vůli, ten je můj bratr a sestra a matka."

         Kdyby měl zájem zdělit že jsme děti, tak by to určitě zdělil, nemyslíte?

         Ale tak chápu že když se dospělým lidem systematicky vtlouká do hlavy že jsou děti, že se lépe ovládají:-), ale kdo má zájem toto lidi učit?

         Ježíš Kristus ani Sv. Pavel nikoliv ne.

         • visitor77
          visitor77, 22.1.19 12:08:21  
           

          Kralický preklad je jediný na svete, ktorý si zmenil "Boží děti" na "Boží synové"...tento preklad samozrejme svet nuznáva, je to taký staročeský archaický kompilát protestantských pánov zo zač. 17. st., ktorí klamali, že prý použili pôvodné zdroje z biblických jazykov (ako mohli, keď tieto jazyky neovládali, a pôvodné zdroje nemali - mala ich len RKC), ktorí sa hrali na prekladateľov (poprekrúcali, zneužili a skomolili, čo sa dalo), pritom použili ako predlohu už vtedy dostupný katolícky preklad latinskej Vulgaty sv. Hieronyma (a jej kánon, latinsky a anglicky vtedy vedel každý intelektuál) a prípadne angl. preklad Bible Kráľa Jakuba (King James Version) - a prispôsobili si texty do staročeštiny...tak aj Boží děti skomolili na Boží synové (to akože ženské pohlavie (děvčata) tam bolo vylúčené? - komedianti, hrajúci sa na prekladateľov, dokonca prý z bibl. jazykov!

         • visitor77
          visitor77, 22.1.19 12:13:24  
           

          Kralickou Bibli nikto na svete neuznáva! je to takovej makovej preklad českých milovníkov staročeštiny, dobrá len pre lingvistov, aby študovali a porovnávali, ako sa historicky vyvíjal český jazyk...Kralická Bible z poľadu svetovej biblistiky, nemá žiadnu relevantnú odbornú hodnotu, je to jenom "české protrestantské dítě"...

         • nikdoinic
          nikdoinic, 22.1.19 12:18:32  
           

          Ježíš na ženy nezapomněl a vyučuje v Marek 3/35 v Mt 12/50 a v L 8/21 že jsou jeho sestrami i matkami, neříká o nich že by měli být dětmi, a nebo říká, že všichni jsou bratři v Matouš 23/8, nikoliv děti.

          To je jenom novodobé oblbování lidí tvrdit jim že jsou děti.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 22.1.19 12:28:50  
           

          Vy osobně visitore jste dítě a nebo Boží dítě?
          Ja by jsem tedy řekla že jste dědek, a nebo děda asi tak jako řepou je řepa:-).

         • visitor77
          visitor77, 22.1.19 12:38:14  
           

          prečo sa tak hlúpo ptáte? - nevidíte, ako je to v Bibli?

         • nikdoinic
          nikdoinic, 22.1.19 12:42:14  
           

          Jo vím jak je to v Bibli, do novodobých překladu si "svatí otcové" vměstnali že všichni okrem nich, jsou děti, ale otcem nemáme na zemi nikoho nazývati:
          Matouš 23
          9 A nikoho si na zemi nenazývejte 'Otcem', protože máte jednoho Otce, který je v nebi.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 22.1.19 12:47:41  
           

          Ježíš Kristus to prostě učil jinak no, i Sv Pavel., ale to pro Vás asi že není nijaká devíza:-).

         • nikdoinic
          nikdoinic, 22.1.19 12:51:46  
           

          Tady "své lidi" Ježíš nazývá dokonce přáteli, opět nikoliv dětmi:
          Jan 15
          14 Vy jste moji přátelé, děláte-li, co vám přikazuji.
          15 Nebudu vás už nazývat služebníky, protože služebník neví, co dělá jeho pán. Vás jsem ale nazval přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem slyšel od svého Otce.

         • visitor77
          visitor77, 22.1.19 13:02:07  
           

          dobře, to akože z KB překlad "Boží synové" vám nevadí? - to se má rozumět tak, že hospodyňky a všechny děvčata jsou z toho (ze spásy) vyloučeny?:-)

         • nikdoinic
          nikdoinic, 22.1.19 13:05:30  
           

          Ježíš vyučuje v Marek 3/35, v Mt 12/50 a v L 8/21 že ženy, jeho učednice, jsou jeho "sestra i matka".

        • nikdoinic
         nikdoinic, 22.1.19 11:48:47  
          

         ČEP:
         Český ekumenický překlad (často nazýváno pouze ekumenický překlad, zkratkou ČEP, zřídka jako ČBS podle České biblické společnosti, samotný text nese ve většině vydání název Písmo svaté Starého a Nového zákona) je český překlad bible, pořízený v letech 1961–1979 (a později několikrát revidovaný), aby tak vznikl moderní biblický text, uznávaný všemi křesťanskými církvemi (z toho ekumenický).
         https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_ekumenick%C3%BD_p%C5%99eklad

         • visitor77
          visitor77, 22.1.19 12:09:20  
           

          a? chcete ma poučovať?

         • nikdoinic
          nikdoinic, 22.1.19 12:20:20  
           

          A tohle je jako pravda jo:

          visitor77, 22.1.19 11:40:26
          "vo všetkých prekladoch sveta, vo všetkých jazykoch"

          Tak alespoň nelžete.

         • visitor77
          visitor77, 22.1.19 12:52:47  
           

          já nelžu, lžete vy! - vo všetkých prekladoch všetkých jazykov sveta (i vo všetkých českých i slovenských prekladoch) je je v textoch, ktoré som uviedol výše, je Boží děti/God's children/Children of God (možete si to skontrolovať)...tak čo s tým uděláte? proč lžete? - jediná Kralická Bible, ktorá je biblickým nekompatibilným prekladom, a ktorú som definoval, má "Boží synové"...
          - relevantné a všeobecne prijaté vo svete (odbornou biblistikou) sú len Vulgata a Jeruzalemská Bible (a ich preklady vo všetkých jazykoch), v češtine často používaný (a de facto prijateľný aj pre RKC) je ČEP, ktorá je značne (na 99%) kompatibilný s Vulgatou a JB...ostatné preklady (sú ich desiatky) nemajú relevantnú biblickú hodnotu...

         • nikdoinic
          nikdoinic, 22.1.19 12:54:17  
           

          Ve všech nikoliv ne, nehádejte se tu jako trhovec a nebo jako malé dítě:-)..

         • visitor77
          visitor77, 22.1.19 12:55:15  
           

          ve všech (okrem KB), dokážte, že tomu nie je tak...

         • nikdoinic
          nikdoinic, 22.1.19 12:56:24  
           

          Jan 10
          27 Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou..

          Nepíše se zde jehňata:-), že ne:-)..

         • nikdoinic
          nikdoinic, 22.1.19 13:02:57  
           

          Jeruzalémská Bible:
          Ř 8:14
          JB Všichni ti, které podněcuje Boží Duch, jsou totiž Božími syny.
          Ř 8:15
          JB Přece jste nepřijali ducha otroků, abyste opět propadli strachu; přijali jste ducha osvojených synů, který nám dává volat: Abba! Otče!

         • visitor77
          visitor77, 22.1.19 13:16:25  
           

          Rim 8, 19, 21 (Jerusalem Bible)
          19 for the whole creation is waiting with eagerness for the children of God to be revealed.
          21 with the intention that the whole creation itself might be freed from its slavery to corruption and brought into the same glorious freedom as the children of God.

         • visitor77
          visitor77, 22.1.19 13:21:49  
           

          Rim 9, 8 (JB)
          8 That is, it is not by being children through physical descent that people become children of God; it is the children of the promise that are counted as the heirs.
          Rim 8, 16
          16 The Spirit himself joins with our spirit to bear witness that we are children of God.
          1 Jn 5,2 (JB)
          2 In this way we know that we love God's children, when we love God and keep his commandments.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 22.1.19 13:40:09  
           

          Jde zřejmě o pokus zretardovat celé národy, ale Ježíš Kristus, ni ja se toho chválabohu, neúčastníme:-).

         • nikdoinic
          nikdoinic, 22.1.19 13:51:14  
           

          Sv.Pavel o tom také velice často vyučuje, například i zde:
          Efezským 4(Biblenet)
          13až bychom všichni dosáhli jednoty víry a poznání Syna Božího, a tak dorostli zralého lidství, měřeno mírou Kristovy plnosti.
          14Pak už nebudeme nedospělí, nebudeme zmítáni a unášeni závanem kdejakého učení – lidskou falší, chytráctvím a lstivým sváděním k bludu.
          Efezským 4 (Kr.př.)
          13 Až bychom se sběhli všickni v jednotu víry a známosti Syna Božího, v muže dokonalého, v míru postavy plného věku Kristova,
          14 Abychom již více nebyli děti, zmítající se a točící každým větrem učení v neustavičnosti lidské, v chytrosti k oklamávání lstivému;
          15 Ale pravdu činíce v lásce, rosťme v něj všelikterak, v toho, kterýž jest hlava, totiž Kristus,
          Efezským 4 (NBK)
          13 dokud všichni nedospějeme k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k míře postavy Kristova plného věku,
          14 abychom už nebyli nemluvňata zmítaná a unášená každým větrem učení, lidskou vrtkavostí a vychytralostí k lstivému oklamávání,
          15 ale abychom říkali pravdu v lásce a ve všem rostli v Toho, který je hlavou, totiž v Krista.

 • rudla
  rudla, 21.1.19 06:32:17  
   

  I toto se děje na Valašsku:
  https://valassky.denik.cz/zpravy_region/daniel-ott-z-apostolske-cirkve-cesi-nejsou-az-takovi-ateiste-20140915.html

  • Kjara
   Kjara, 21.1.19 10:40:46  
    

   rudlo, toto je docela zajímavý článek. Zajímalo by mně, proč ho sem dáváš...

   • rudla
    rudla, 21.1.19 14:44:25  
     

    Protože s těmi lidmi vedu biblické rozhovory.A pro součta.Už mám super loďku.

   • rudla
    rudla, 21.1.19 15:01:46  
     

    Apoštolská církev říká, že se drží Bible a ostatní církve jsou sekty.

    • nikdoinic
     nikdoinic, 21.1.19 15:26:50  
      

     He ale maj Trojjediného Boha a ten se v Bibli takto pojmenovaný vůbec nevyskytuje.

     • nikdoinic
      nikdoinic, 22.1.19 08:09:13  
       

      A taky kladou důraz na osobní vztah z Bohem, což také není biblické učení.
      Strana 1 z výsledků vyhledávání fráze "vztah " (celkem 4 veršů - 1 stran)
      http://www.biblenet.cz/app/bible/search?phrase=vztah+&search=Hledat

     • nikdoinic
      nikdoinic, 22.1.19 08:32:28  
       

      Je to jasný, maj osobní vztah z Trojjediným Bohem:-), to je dnes tak časté učení, ale Biblické učení to vůbec není.

      V Bibli je: Milovati Boha svého celým svým srdcem, celou svoji duší, celou svoji myslí, celou svoji silou i celou svoji mocí a bližní své tak jako sebe.(Matouš 22/36-40) http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=39&k=22&v=0

      • rose66
       rose66, 22.1.19 08:48:48  
        

       Tohle je Pravda pravdouci...

      • visitor77
       visitor77, 22.1.19 10:40:04  
        

       je to biblické učenie, v Trojicu veria všetky kresťanské cirkvi, t.j. 2,2 mld kresťanov (i keď nie všetky to nazývajú "Trojicou", ale napr. "tři v jedno" "tři božské osoby v jednom Bohu", "tři božské podstaty v jedno", a pod. - co s tím uděláte? vy, "Boží ženička" ste pupek světa?...

       • nikdoinic
        nikdoinic, 22.1.19 10:44:05  
         

        Trojice je nesmyl už třebas jenom proto že:
        Matouš 7
        13 Vcházejte těsnou branou. Prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kdo vcházejí skrze ni,
        14 neboť těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo je těch, kdo ji nalézají."

        • visitor77
         visitor77, 22.1.19 10:50:38  
          

         čo to s tým má spoločné?

         • nikdoinic
          nikdoinic, 22.1.19 10:52:48  
           

          No tak to zkuste projít těsnou branou a úzkou cestou z Trojicí:-) a nebo popřípadě i s nějakým tím davem:-)..

         • visitor77
          visitor77, 22.1.19 11:41:52  
           

          nemíchejte fazoli s hráchem, tema byla o něčem jiném, Hospodyňko!

         • nikdoinic
          nikdoinic, 22.1.19 11:54:54  
           

          Tak šikovné hospodinky těsnou branou i po úzké cestě zcela určitě vejdou, tím jsem si docela jistá:-), ty šanci tudyma projít mají:-).

      • visitor77
       visitor77, 22.1.19 10:42:35  
        

       priamo v "Trojicu" (používajú tento názov) veria RKC a 22 cirkví s ňou zjednotených, všetky anglikánske cirkvi, a mnohé protestantské cirkvi, napr. metodisti...

       • nikdoinic
        nikdoinic, 22.1.19 10:44:46  
         

        Ale biblické učení to není, bohužel.

        • visitor77
         visitor77, 22.1.19 10:51:05  
          

         povedala žienka domáca od sporáka..

         • nikdoinic
          nikdoinic, 22.1.19 10:54:57  
           

          Také nemáte pravdu, aha:
          Lukáš 10
          ..Marta ho přijala do svého domu.
          39 Ta měla sestru jménem Marie, která si sedla u Ježíšových nohou a poslouchala jeho slova.
          40 Ale Marta byla zaneprázdněna množstvím služby. Ta přistoupila a řekla: "Pane, tebe nezajímá, že mě má sestra nechala sloužit samotnou? Proto jí řekni, ať mi pomůže."
          41 Ježíš jí tedy odpověděl: "Marto, Marto, staráš se a trápíš se mnoha věcmi.
          42 Jen jedno je však potřeba. A Marie si vybrala dobrou část, která jí nebude odňata."

         • visitor77
          visitor77, 22.1.19 11:39:20  
           

          hej, ženička domácí, Hospodyňka - ta, když mluví do Bible, tak všichni biblisté stojí v pozoru...

         • nikdoinic
          nikdoinic, 22.1.19 11:56:39  
           

          Všichni ne, vy například se u toho asi že válíte v nějaké lenošce:-).

    • visitor77
     visitor77, 21.1.19 15:37:46  
      

     říkat může...hoci sa samozvane nazýva apoštolská, nie je apoštolská, nezaložil ju Kristus, a tak nie je to Kristova cirkev...

     • nikdoinic
      nikdoinic, 21.1.19 15:59:28  
       

      Ja by jsem asi že mohla založit církev, to by zřejmě byla apoštolská církev Kristova.

     • rose66
      rose66, 22.1.19 08:28:17  
       

      Kristus nezalozil ani Vas, ale krestanstvi, kde byli vsichni bratri, zadni flaternici. Krestanu makali a zili za vlastni, a chapali slova sveho Pana
      „ZDARMA jste dostali, zdarma dávejte.“ (Matouš 10:8)
      ve volnem case chodili kazat. Na ulici I po domech, jako Jezis....
      Nestavel zadne kostely
      Po kterem kazani nechal Ježíš kolovat misku na penize?
      Spise lidi nakrmil a vsechno zdarma.....

      • visitor77
       visitor77, 22.1.19 10:13:41  
        

       to s tým nemá nič spoločné, zatloukáte...koza-voz...

    • krudox
     krudox, 21.1.19 16:51:15  
      

     to neříká, chodil jsem tam...

     • krudox
      krudox, 21.1.19 16:58:33  
       

      ale je fakt, že jsou leckde na hranicích fanatismu...
      spolupracují s jinými církvemi, ale raději svého - letničního ražení, s ostatními méně...

    • Kjara
     Kjara, 21.1.19 21:22:30  
      

     rudlo, Apoštolská nic takového neříká !!!! Proč si to vymýšlíš !!!
     Já Apoštolskou dobře znám...

     • krudox
      krudox, 22.1.19 05:43:57  
       

      vždyť jsem říkal, že se v těch kruzích pohybuješ, přece poznám halelujáka... :2:

  • wwwJIRI.cz
   wwwJIRI.cz, 21.1.19 11:36:57  
    

   Tohle sem nepatří, rudlo !!

   Nebaví mě pořád něco mazat !

   • krudox
    krudox, 21.1.19 16:50:32  
     

    proč ne? že to není o SJ?, ale o AC? pro srovnání dobrý, ne?

    • wwwJIRI.cz
     wwwJIRI.cz, 21.1.19 17:02:56  
      

     Víš co je off topic ?

     • krudox
      krudox, 21.1.19 18:51:22  
       

      AC je taky vs. Bible :2: :2:
      kašli na to...

  • soucet
   soucet, 21.1.19 13:09:52  
    

   Pluj pluj Rudku pluj...