Svědkové Jehovovi vs. Bible

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
jonatan (2019-03-26 21:56:09)radkojaga (2019-03-26 20:45:29)slavidan (2019-03-26 20:38:31)Pavla.119 (2019-03-26 20:24:48)DalkoT23 (2019-03-26 19:51:51)rudla (2019-03-26 19:32:36)rose66 (2019-03-25 20:46:52)kordusmark (2019-03-24 08:46:44)PetrHovado (2019-03-03 21:10:52)Khorosh (2019-02-25 11:16:01)poko (2019-01-27 01:16:21)harodd (2019-01-01 14:36:01)tank (2019-01-01 03:45:00)p.jojo (2018-12-31 19:02:21)dosia1 (2018-12-31 10:55:51)czjhdlkjhbfdhndjgbdhsdgcj (2018-12-08 20:09:18)Xyz123 (2018-12-08 20:08:33)9876 (2018-12-08 20:07:42)Divobyj (2018-12-04 20:59:26)poko2 (2018-12-04 19:57:29)grande-moravia (2018-12-03 23:03:27)2442 (2018-12-03 23:02:42)jirka5 (2018-11-01 17:18:29)
Svědkové Jehovovi vs. Bible
Založeno: 8. 7. 2015 | Příspěvků: 92 429 | Členů: 38
Správci: wwwJIRI.cz (hlavní), soucet

PROVOKACE, HÁDKY, URÁŽKY + Off topic-MAŽEME BEZ VÝSTRAHY !
SOUSTŘEĎME SE NA NAUKY SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH VE SVĚTLE BIBLE, NE NA ČLENY ORGANIZACE.
https://1url.cz/jMG2sIKONA FÓRA
https://www.badatelebible.cz/o-nas Bývalí Svědkové
http://www.4jehovah.org/cs Bývalí Svědkové
http://www.straznavez.cz Informace o Svědcích
http://www.rozcesti.org Metodika na Svědky
http://www.krev.info Krev https://1url.cz/iMG0E Řečtina
https://1url.cz/nMpxc Struktura a metody SJ
https://1url.cz/XMpxn Svědkové Jehovovi- zákulisí
http://www.olam.cz/encyklopedie/jmeno_bozi1.1.html Boží Jméno
https://dspace.tul.cz/handle/15240/14729 Křesťané v římské armádě
http://revue.theofil.cz/krestanske-pojmy-detail.php?clanek=713 Trojice
https://1url.cz/rMpx6 Dvě přirozenosti Krista
https://1url.cz/bMpx8 Historický Ježíš
http://www.fatym.com/taf/knihy/patrol/index.htm Církevní Otcové
https://www.gotquestions.org/Cesky/Trojice-Bible.html Trojice
http://biblickyslovnik.pleva.info/#Prvorozenství Prvorozený http://biblickyslovnik.pleva.info/#Syn%20Bo%C5%BE%C3%AD Syn Boží http://biblickyslovnik.pleva.info/#Zploditi Zplozený
http://www.bible.ca/H-trinity.htm Trojice
https://1url.cz/AMpxx Kříž vypadá jako písmeno T https://www.diskutnici.cz/forum/1974-svedkove-jehovovi/post/235943 Kříž
https://1url.cz/aMGJvKříž-klamná citace strážné věže
https://www.studylight.org/dictionaries/ved/y/yoke-yoked.html Řečtina https://1url.cz/NMFSsR.Franz Hledání Křesťanské Svobody
https://jwfakty.sk/wp-content/uploads/2018/10/Krize-sv%c4%9bdom%c3%ad.pdf R.Franz Krize svědomí
http://www.straznavez.cz/Aktuality/Aktual.htm Strážná věž.cz

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • wwwJIRI.cz
  wwwJIRI.cz, 26.3.19 20:16:31  
   

  pro srovnání

  Prvním z těchto mužů je římskokatolický kněz Hans Kiing, profesor na
  univerzitě v Tubingenu v západním Německu. Po deseti letech se jeho
  otevřenou kritikou, včetně odmítnutí doktrinální neomylnosti papeže a
  biskupů, nakonec zabýval samotný Vatikán a v roce 1980 mu odňal
  oficiální statut katolického teologa. Přesto zůstal knězem a vedoucí
  osobností ekumenického výzkumného ústavu univerzity; ani studenti
  kněžství navštěvující jeho přednášky nejsou církví kterak kázeňsky
  postihováni.
  Druhým je profesor Adventistů sedmého dne Desmond Ford ,rodem
  Australan. Jeho řeč k tisíci členné skupíně laiků na vysoké škole v
  Kalifornii, ve které se zabýval otázkou učení adventistů o roku 1844, vedla
  k církevnímu slyšení. Fordovi bylo poskytnuto šest měsíců volna, aby si
  připravil svou obhajobu, a v roce 1980 se setkal asi se stem představitelů
  církve, kteří strávili na padesát hodin nasloucháním jeho svědectví.
  Církevní představitelé pak rozhodli odvolat jej z postu učitele a zbavit jej
  jeho (Účast na takových přednáškách! jim jednoduše není započtena.)
  pastýřské funkce. Ale nebyl vyloučen ze společenství (exkomunikován),
  ačkoliv publikoval své názory a nadále o nich v kruzích adventistů hovořil.

  Třetím mužem je Edward Dunlap, který byl po mnoho let tajemníkem
  samotné misionářské školy svědků Jehovových, biblické školy Strážné věže
  Gileád, byl též významným přispívatelem do biblického slovníku
  organizace (Pomůcka k porozumění Bible) a pisatelem jejího jediného
  výkladu k Bibli (Komentář k Jakubovu dopisu). Vyjádřil své názorové
  odlišnosti vzhledem k jistým učením pouze při soukromém rozhovoru s
  dlouholetými přáteli. Na jaře roku 1980 se s ním na tajném zasedání setkal
  na několik hodin výbor pěti mužů, z nichž žádný nebyl členem vedoucího
  sboru organizace, a vyptával se na jeho názory. Po více než čtyřicetiletém
  členství byl propuštěn ze své práce a vyloučen ze společenství organizace.

 • Kjara
  Kjara, 26.3.19 13:05:03  
   

  Vedle Abuka rozebírá návod VRO.
  Učí Bible nauku „jednou spasen, navždy spasen“?
  ----------------------------------------------------------
  Tady VRO rozebírá tuto větu a vážně používá ……….JEDNOU SPASEN...!
  Být spasen znamená to, že člověk je dokonale očištěn Kristovou krvi a jako čistý je přijatý Bohem !

  Bůh mu to zpětně dokazuje tím, že do něj vkládá svého Ducha svatého a z něho se rodí náš duch
  Pak nám může Duch svatý skrze našeho narozeného ducha dosvědčit, že jsme se narodili z Boha jako jeho děti. Jan 1:12-13., Řím 8:15.
  Pak na nás platí také, že už jsme přešli ze smrti do věčného života. Jan 5.24.
  Tím se stáváme taky křesťany !
  Ne, že nám to řekne nějaká organizace, ale Bůh sám !
  -----------------------------------------
  Netušila jsem, že satan opice a napodobitel Božího jednání už svědkům vytvořil i v tomto také falešný duplikát !
  Zřejmě pod vlivem skutečných znovuzrozených křesťanů, kteří jsou takto spaseni na úvod své víry !

  To, že nejsou navěky spaseni, oni jasně vědí, nemusí to nikdo vysvětlovat, i že pak nesou ovoce víry, VRO to zneužívá jen jako zástěrku, aby vyzdvihl své spasení skrze skutky a zahalil, co to spasení vůbec je !

  Nalhává lidem, že to čím je manipuluje z Bible je jediná pravda na tomto světě a tím, že svědkové nějak věří ve výkupné archanděla a dělají ty skutky, jak on je taktéž manipuluje, tak jsou asi spaseni, jak jsem pochopila..!

  Ale Marika se v tom správně plácá,......kdy vlastně nastane to první spasení v životech svědků..., stane se jednou, třikrát v průběhu života....?!
  -------------------------------------------
  Doložím to jen tímto veršem, jak je na tom člověk, který je skutečně spasený na úvod své víry a pak odpadne.
  Svědkové tvrdí ve svém spisku, že to jsou lidí, kteří poznali pravdu a pak odpadnou....., ale není tomu tak:
  ŽI.6.kap.:
  4Kdo byli už jednou osvíceni a okusili nebeského daru, kdo se stali účastníky Ducha svatého
  5a zakusili pravdivost Božího slova i moc budoucího věku,
  6a pak odpadli, s těmi není možno znovu začínat a vést je k pokání, protože znovu křižují Božího Syna a uvádějí ho v posměch.
  ---------------------------------------
  Svědkové neokusili nebeského daru, nestali se účastníky Ducha svatého, nezakusili moc budoucího věku...…
  Toto se stalo jen těm, kdo byli spaseni skutečně na úvod víry a to pouze přijetím Ježíše Krista zadarmo !

  • slavidan
   slavidan, 26.3.19 15:19:14  
    

   Zase je zle napadáš.

   • Kjara
    Kjara, 26.3.19 15:26:35  
     

    Zle, proč zle....
    Popisuju faktickou duchovní situaci.

    Kdybys viděl před sebou někoho, kdo pije jed,......tak by ses možná i něj vrhnul a urval mu tu sklínku od úst.....

    Co by bylo na tom zlého ?! Vypadalo by to tak pro neznalého člověka, což zřejmě jsi.....

    A tady je téma, které zní svědkové versus Bible.

    Čili je přímo učeno ke rvaní sklínek od huby...…, tak čemu se tady divíš...…., přišel jsi přímo útočit proti tomuto tématu...?!

    • slavidan
     slavidan, 26.3.19 19:24:26  
      

     Oni nevěří ve spásu ze skutků. Ty viníš jejich vedení, že úmyslně chce přivézt svoje ovečky do zatracení. Přijímání bývalých křesťanů i recidivujících hříšníků je běžná praxe v současných křesťanských církvích.

 • wwwJIRI.cz
  wwwJIRI.cz, 25.3.19 17:21:49  
   

  m.argo, 25.3.19 07:54:18
  reagovat@!!!

  Když jsem se začínala zajímat o Bibli, přečetla jsem na konci páté kapitoly 1. Mojžíšovy varování, co se Izraelitům stane, když odpadnou od Jehovy. Nebudu to hledat, ale mj. tam stojí, že budou rozprášeni do jiných národů a pronásledováni. Taky mě jako první napadl holokaust. Ale nikdy jsem to nechápala jako trest od Boha, ale jako důsledek jejich odpadnutí, tedy že přestali být Božím chráněným národem.

  PRÝ DŮSLEDEK ODPADNUTÍ !

  17Postavím se proti vám a budete poraženi svými nepřáteli, a budou nad vámi panovat ti, kdo vás nenávidí, budete utíkat, i když vás nikdo nebude pronásledovat.
  18Jestliže mě ani potom nebudete poslouchat, budu vás trestat za vaše hříchy ještě sedmkrát víc.
  19Roztříštím vaši pyšnou moc a učiním, že nebe vám bude jako železo a země jako měď.
  20Nadarmo bude spotřebována vaše síla. Země vám nedá svůj výnos a stromoví v zemi neponese ovoce.
  21Jestliže mi i pak budete odporovat a nebudete mě chtít poslouchat, přidám vám sedmkrát víc ran pro vaše hříchy.
  22Pustím na vás polní zvěř. Ta vás připraví o děti, vyhubí váš dobytek a ztenčí vaše řady; vaše cesty zpustnou.
  23Jestliže se tím nedáte ode mne napomenout a budete mi dále odporovat,
  24i já se vám budu stavět na odpor a budu vás bít sedmkrát víc za vaše hříchy.
  25Uvedu na vás meč pomsty, aby pomstil porušování smlouvy. Shromáždíte-li se do svých měst, pošlu mezi vás mor a budete vydáni do rukou nepřítele.
  26Až vám zlomím hůl chleba, bude deset žen pro vás péci chléb v jediné peci a budou vám odvažovat chléb na příděl. Budete jíst, ale nenasytíte se.
  27Jestliže mě ani přesto neuposlechnete a budete mi dále odporovat,
  28i já se vám budu stavět na odpor v rozhořčení a budu vás trestat sedmkrát víc za vaše hříchy.
  29Budete jíst maso svých synů a budete jíst maso svých dcer.
  30Zahladím vaše posvátná návrší a roztříštím vaše kadidlové oltáříky, vaše mrtvoly pohodím na mršiny vašich hnusných model a zprotivíte se mi.
  31Obrátím vaše města v trosky, vaše svatyně zpustoším a nepřivoním k libé vůni vašich obětí .
  32Sám zpustoším zemi tak, že nad ní strnou i vaši nepřátelé, kteří se v ní usadí.
  33Vás pak rozptýlím mezi pronárody, vpadnu vám s taseným mečem do zad, takže se vaše země stane pustinou a vaše města se promění v trosky.

  • krudox
   krudox, 25.3.19 18:50:37  
    

   ono je možná mimo spekulovat nad poslušností a trestáním Židů, jsou to spíš jejich nábožensko-nacionální představy, sebereflexe a očekávání, nelze brát všechno v Bibli jako přímou řeč Boží... :4:

   • krudox
    krudox, 25.3.19 18:54:00  
     

    vem si kolikrát byl Izrael dobyt a obrácen v trosky, to bylo x-krát, takže proroctví pak mluví o dobytí Babyloňany nebo Alexandrem nebo Římany anebo nějakým Gógem Magógem?
    nelze z toho JEDNODUŠE vyčítat dějinné souvislosti, je to složitější...

    • wwwJIRI.cz
     wwwJIRI.cz, 25.3.19 21:58:32  
      

     ale jo rozumím, ale reakce je na sj, právně oni rádi doslovismus

     • krudox
      krudox, 26.3.19 06:33:03  
       

      jo...

 • soucet
  soucet, 25.3.19 13:26:38  
   

  z jejich stránek:
  "14 Nemysli si, že existují různé cesty, jimiž by ses mohl dostat k životu v Božím novém systému. Je jen jedna. Byla jen jediná archa, která přečkala potopu, neexistovalo množství nějakých člunů. A bude jen jediná organizace — Boží viditelná organizace — která přežije rychle se přibližující „velké soužení“. Prostě není pravda, že všechna náboženství vedou k témuž cíli. (Matouš 7:21–23; 24:21) Chceš-li získat požehnání v podobě věčného života, musíš patřit k Jehovově organizaci a činit Boží vůli. — Žalm 133:1–3."
  https://wol.jw.org/cs/wol/d/r29/lp-b/1101989120#h=19

  pamatuju se, jak se vedle kdysi dušovali, že neučí, že armagedon přežijí jenom jehovisti - a toto co se píše v tom článku je co? :2:

  • Domecek
   Domecek, 25.3.19 13:38:34  
    

   Oni se rádi odvolávají na Ježíšova slova: "Každý, kdo činí Boží vůli...", ale zapomínají dodat (někdy i úmyslně), že tím myslí jen sami sebe.

   • soucet
    soucet, 25.3.19 19:21:42  
     

    hm, přitom oni jsou ti poslední...

    • Kjara
     Kjara, 25.3.19 19:32:32  
      

     Tak, tak,...

  • rudla
   rudla, 25.3.19 15:18:08  
    

   Že tě to baví pořád napadat SJ. Nech je být. Možná přijde doba kdy se k nám přidáš.

   • soucet
    soucet, 25.3.19 15:37:39  
     

    To bych musel být padlej na hlavu (i když i to se může stát) :2:
    Že tě to baví, chodit pořád "do služby" kázat. Nech to být. :6:

    • wwwJIRI.cz
     wwwJIRI.cz, 25.3.19 18:29:58  
      

     možná až nastoupí stařecká demence :1:

     • soucet
      soucet, 25.3.19 19:17:44  
       

      :2:

   • Kjara
    Kjara, 25.3.19 19:12:44  
     

    Rudlo, tady nejde o to přidat se k nám...

    Je zapotřebí se přidat ke Kristu, on je ten dnešní ….koráb…..

    Ne nějaká lidská organizace.

  • wwwJIRI.cz
   wwwJIRI.cz, 25.3.19 18:28:45  
    

   Marek 9, 38Jan mu řekl: „Mistře, viděli jsme kohosi, kdo v tvém jménu vyhání démony, ale s námi nechodil; i bránili jsme mu, protože s námi nechodil.39Ježíš však řekl: „Nebraňte mu! Žádný, kdo učiní mocný čin v mém jménu, nemůže mi hned nato zlořečit.
   40Kdo není proti nám, je pro nás.

  • Kjara
   Kjara, 25.3.19 19:09:43  
    

   Prosím tě, oni nikdy nic neřeknou na rovinu, to by mohlo někoho trknout....

   Vždyť jednu dobu, nevím jestli ne pořád, dokonce co nejdéle tají, že jsou svědkové, když to jde.

   • wwwJIRI.cz
    wwwJIRI.cz, 25.3.19 19:14:54  
     

    to je pravda, nikdy neřeknou my jsme sj a ...
    vždycky začnou, že jsou křesťané, nebo z křesťanské nadace etc

   • soucet
    soucet, 25.3.19 19:20:20  
     

    no právě... oni nám tady něco tvrdí a jejich literatura tvrdí něco jiného :8:

 • Domecek
  Domecek, 25.3.19 11:55:36  
   

  http://krestanem.cz/svedkove-jehovovi/
  Skoro úplně dole je podnadpis: Jehovas Vidners Stævneplads
  A tam uvidíte - tvar jejich pobočky v Dánsku. Nepřipomíná vám to něco? Co by to mělo připomínat je napsáno hned v odstavečku nad tím.

  • rudla
   rudla, 25.3.19 12:24:39  
    

   Byla jste tam? Je to nádherné architektonické dílo,které zapadá do krajiny. SJ dostali povolení od úřadů a tuto nádhernou stavbu postavili.

   • Domecek
    Domecek, 25.3.19 13:36:49  
     

    Nádherné možná je, ale proč vypadá půdorys jako znak zednářů?

   • rudla
    rudla, 25.3.19 13:48:16  
     

    Protože koupili pozemek v takovém trojúhelníkovém tvaru.Já bych v tom nic nehledal.Podívejte se na jiné půdorysy staveb a uvidíte i jiné symboly.Třeba hákový kříž.

   • Kjara
    Kjara, 25.3.19 17:02:11  
     

    Tady vůbec nejde o povolení ke stavbě, ale o okultní zednářské oko, pasticky svědky vyvedené.

  • Kjara
   Kjara, 25.3.19 19:11:04  
    

   Domečku díky za ten odkaz. Docela mi vstávaly vlysy na hlavě.....

  • wwwJIRI.cz
   wwwJIRI.cz, 25.3.19 19:20:41  
    

   je smutné, že i bývalí sj jsou zasaženi organizací, mnozí si v podstatě myslí, že organizace je vlastně ok, akorát v některých dílčích věcech se plate, ty okovy vlastně nikdy úplně neshodí (

   • Kjara
    Kjara, 25.3.19 19:35:18  
     

    Podívej na Ruslanu, ona ty jejich nauky a předpovědi ještě rozvíjí.....

    • wwwJIRI.cz
     wwwJIRI.cz, 25.3.19 22:19:49  
      

     dolaďuje )
     kde vůbec je ?

     • soucet
      soucet, 26.3.19 05:13:10  
       

      kde vůbec je Visitorius?

 • kosatka63
  kosatka63, 24.3.19 21:44:40  
   

  zlehčovat, bagatelizovat a poukazovat na druhé že i oni taky, to je také dobrá výmluva pro ty, kteří prohlašují, že byli vybráni jako jediné pravé náboženství na zemi a jako jediné náboženství schválené Bohem. i ta bible vytesaná do pyramidy, kterou tak Russell zkoumal a propočítaval a všechno s tím spojené, to všechno si umí sj omluvit. to jsou jen jejich počátky očišťování od nánosů falešného, zkaženého křesťanství. na výsměch jsou tu jiní, ne kosatka

  • kosatka63
   kosatka63, 24.3.19 21:45:49  
    

   mělo to být pod součtem, pardon

  • soucet
   soucet, 24.3.19 21:51:55  
    

   nejen náboženství, ale i organizace, která přežije armagedón...
   jj, to je očišťování jak fík :2:

   • kosatka63
    kosatka63, 24.3.19 22:31:08  
     

    Rutherford, ten byl úplně posedlý armagedonem, viděla jsem na netu ilustraci k jeho knize Armagedon. představ si hřbitov, rozbořené hroby a mezi hroby sj kteří mají v ruce řetízky s židovskou hvězdou a v druhé ruce drží židovské svitky, křesťanské hroby jsou rozvalené a trčí z nich kosti, to všechno hážou sj na nákladní auto, které má na boční korbě nápis Svědkové Jehovovi. v té době to muselo být velmi sugestivní. nevím jestli se to ještě dnes dá najít. sj to na netu velice osekali co se týče jejich historie.

    • soucet
     soucet, 24.3.19 22:44:16  
      

     To jsou příšerný uchylárny... nemocných mozků... Obrázky možná už dneska nejsou, ale víru mají porád stejnou.

     • wwwJIRI.cz
      wwwJIRI.cz, 24.3.19 23:06:00  
       

      dobře to píše Franz, jsou to oběti obětí, ale na to, že je ty jejich omyly fackují ze všech stran, tak jsou někteří namistrovaní, jako by měli v kapse, pravdu pravdoucí

      • soucet
       soucet, 25.3.19 13:09:36  
        

       přesně, tohle je na nich to nejzajímavější!

     • kosatka63
      kosatka63, 24.3.19 23:12:07  
       

      ale to ještě člověk musí znát souvislosti, Rutherford učil, že během druhé světové války přijde armagedon. pak teprve může člověk pochopit jejich postoje k válce.

      • wwwJIRI.cz
       wwwJIRI.cz, 25.3.19 07:00:22  
        

       ukaž se častěji

  • wwwJIRI.cz
   wwwJIRI.cz, 24.3.19 22:31:44  
    

   tobě se přeci nikdo nesměje !

   • kosatka63
    kosatka63, 24.3.19 22:48:31  
     

    myslela jsem tím sousedy vedle, že jako hýřím výsměchem proti nim. takové infantilní obvinění na zlehčení důvodu k vytvoření nového kalendáře, podobnost je čistě náhodná.

    • wwwJIRI.cz
     wwwJIRI.cz, 24.3.19 23:01:59  
      

     jejich obhajoba je opravdu ubohá, no, co jim také zbývá, jinak by to museli rozpustit

     ale jak jde vidět, tak je každá záplatička, na neklidné svědomí stáda, od rozvážných otroků, přijímána sj velmi dychtivě

     • kosatka63
      kosatka63, 24.3.19 23:48:29  
       

      a co se týká Židů, tak to musí být sj opravdu bez svědomí. nedovedu si představit co můžou kázat v Izraeli, když mě navštěvovali po revoluci a přišla řeč na holokaust, tak mi četli ze Starého Zákona všechna zlořečení a proroctví proti židům, když nebudou poslouchat Boha. všechno bylo proti nim. holokaust byl regulerní trest od Boha. a dnes by to popřeli. kdyby náhodou to někdo chtěl brát jako podněcování k náboženské nesnášenlivosti, tak moc dobře vím, kdo mi to řekl a kde bydlí

      • wwwJIRI.cz
       wwwJIRI.cz, 25.3.19 06:51:13  
        

       jo, je to pravda, už je to sice dvacet let, mi jeden svědek říkal totéž, dnes už je Starší, Židé se vzpouzeli Bohu, tak měli trest, jo, také mi četl ta zlořečení

       • Pavla.119
        Pavla.119, 25.3.19 07:16:44  
         

        Mně to nikdo z nich nikdy neřekl :7:

        • rudla
         rudla, 25.3.19 07:32:31  
          

         Už se čepuje voda:
         https://www.hvfree.net/?q=kamerastracka

         • Pavla.119
          Pavla.119, 25.3.19 07:35:29  
           

          :1: Včera mi načepoval a přivezl syn :1:

         • kiwiboy
          kiwiboy, 25.3.19 08:28:50  
           

          uzasne - znam Valmez hodnekrat jsem tam spal jezdil do Zubriho do gumaren ale tohle? dik nadhera :15:

         • rudla
          rudla, 25.3.19 12:27:33  
           

          Kiwiboy: Já bydlím v Zubří. Proč ses nezastavil. Mohli jsme pokecat o Bibli.

        • krudox
         krudox, 25.3.19 18:46:08  
          

         to je strava masitá, ta se hned nepodává... :1:

         • Pavla.119
          Pavla.119, 26.3.19 07:36:53  
           

          :1: Kdepák, to je tím, že jsem nikdy před nikým netajila svůj židovský původ :1: :1:

         • krudox
          krudox, 26.3.19 17:09:37  
           

          nevím, jestli si rozumíme, ty jsi holokaust nezažila ani nepocítila, ať už máš židovské krve třetinu nebo čtvrtinu, svědci jehovovi tvrdí (anebo ten jejich článek), že holokaust byl trestem Božím pro Židy, a to není v pořádku...

         • Pavla.119
          Pavla.119, 26.3.19 17:58:13  
           

          Ale jo, rozumím Ti! Neřekli mi to protože měli strach že ode mne dostanou přes hubu :4: :1:
          Jak tady čtu ty jejich názory (na diskuzi SJ) tak si uvědomuji že mi nikdy neřekli nic kontroverzního! Ani ti co chodili k nám, ani ti co chodívali k mamince.... takže to, co doopravdy učí, se dovídám až tady! :9: :10: :10:

         • krudox
          krudox, 26.3.19 18:51:31  
           

          copak to věděli, že máš té krve? ale krom toho, to zase není nějaká dogmatická nauka, protože jednou to učili, pak zase ne a tak dál, ti tvoji to třeba nemuseli ani vědět...
          chcu řéct, že svědci nejsou žádní antisemiti, jen si poněkud doslovně vykládají dějiny...