Hovory s Bohem

Moderovaná diskuze | Kategorie: Literatura
korloid (2017-04-20 16:15:47)9marie04 (2017-04-20 00:22:57)senja (2017-04-18 22:50:25)eremir (2017-03-31 08:25:20)KarelKeslly (2017-03-16 19:56:09)krudox (2016-05-24 09:30:50)profesorateista (2016-03-30 19:52:34)slavidan (2015-10-25 10:06:42)
Hovory s Bohem
Založeno: 16. 1. 2015 | Příspěvků: 268 | Členů: 8
Správci: senja (hlavní)

Fórum nejen pro čtenáře a příznivce knih N.D. Walsche, ale pro všechny, kterým není lhostejný osud naší planety.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • senja
  senja, 15.3.17 19:55:52  
   

  Tak jsem se trochu zasekla, ale jede se dál:

  14. Jedna věc je pro všechny lidi společná, a sice ta, že svou smrt budete prožívat postupně, v několika fázích. Samotná první část je rovněž pro všechny lidi společná.
  V této první fázi, v momentě smrti, si okamžitě uvědomíte, že se život nezastavil. Tohle prožije každý z vás. Můžete prožít krátký okamžik dezorientace, pramenící ze zjištění, že už nemáte své fyzické tělo, ale že jste od něj odděleni.
  Vzápětí pochopíte, že ačkoli jste "zemřeli", nepřestali jste žít. Právě v tomhle okamžiku si uvědomíte a dokonale procítíte, dost možná úplně poprvé, že nejste svým tělem, že tělo je něco, co můžete mít, ale ne něco, čím jste.
  Okamžitě postoupíte do druhé fáze své smrti. Ale tam už se cesty jednotlivců rozcházejí.
  Pokud víra, ve které jsi před smrtí žil, obsahovala jistotu, že život bude pokračovat i po ní, bude stačit, aby sis uvědomil, že jsi "zemřel", a hned budeš vědět, co se děje, a budeš tomu rozumět. Druhou fází smrti pro tebe bude prožitek toho, co podle tvého přesvědčení po smrti následuje, ať už je to cokoli. A to nastane okamžitě.
  Pokud věříš v reinkarnaci, možná uvidíš výjevy ze svých předchozích životů, které sis dříve nevybavoval.
  Pokud věříš, že budeš přijat do náruče bezpodmínečně milujícího Boha, stane se právě toto.
  Pokud věříš, že nastane Soudný den nebo nějaký jiný okamžik zúčtování, po kterém tě čeká ráj nebo věčné zatracení, budeš souzen, přesně tak, jak sis to představoval a bude nad tebou vysloven rozsudek přesně takový, jaký sis představoval.
  Pokud jsi zemřel v přesvědčení, že si zasloužíš jít do nebe, okamžitě prožiješ právě to, a pokud si myslíš, že si zasloužíš peklo, okamžitě prožiješ právě to.
  V jedné věci musíš mít jasno: Peklo neexistuje. Žádné takové místo prostě není.
  Ovšem ptáš-li se, jestli si můžeš stvořit své peklo na základě vlastního rozhodnutí nebo pocitu, že si ho "zasluhuješ", pak odpověď zní: Ano. Můžeš tedy sám sebe poslat do pekla, a to peklo bude zrovna takové, jaké si ho představuješ. Nezůstaneš v něm ovšem ani o vteřinu déle, než sám budeš chtít.
  Spousta lidí žije v takovém náboženském systému, který je přesvědčuje o tom, že jsou hříšníci a musejí být za své "hříchy" potrestáni, a takoví lidé pak skutečně zůstávají ve své iluzi "pekla" v domnění, že si to zaslouží, že to je přesně to, "co jim patří", co si musejí vytrpět.
  Na ničem z toho ovšem nezáleží, protože ani oni nebudou vůbec trpět. Budou sebe samé z odstupu sledovat a pozorovat, co se děje – jako kdyby se dívali na instruktážní video. Bude to tak, že se jim bude zdát, že trpí, ale ta část jejich já, která tomu bude přihlížet, nebude cítit vůbec nic. Dokonce ani lítost.
  Tihle pozorovatelé tedy uvidí sebe samé ve svém vlastním "pekle", ale budou vědět, že to není skutečné. A až dospějí k poznání, ke kterému podle svých vlastních předpokladů mají dospět, "propustí" sebe samé a postoupí do třetí fáze své smrti.

  • senja
   senja, 15.3.17 19:57:15  
    

   V okamžicích po své "smrti" se všichni ocitnete obklopeni těmi nejlaskavějšími anděly, průvodci a dobrými duchy, včetně duchů těch, kteří pro vás byli v životě důležití. Ti, které jsi nejvíc miloval, ti budou nejblíže. Budou tě obklopovat. Všechno závisí na tom, čemu věříš. Tak jako v životě, platí i ve smrti to, že v co věříš, to také prožiješ.
        Je důležité mít jasno ve své víře ohledně všeho. Není to jen okamžik smrti, který sám ovlivňuješ tím, v co věříš, ale celý tvůj život.

   • korloid
    korloid, 18.4.17 16:42:07  
     

    Tohle velmi připomíná učení jehovistů. Nelze říct, že by to byla lež, třeba skutečně někde existuje paralelní vesmír, kde naši blízcí nezemřeli, a my se vrátíme k nim, otázka je v jaké podobě, jakém stavu. Nebo je normální, že i když pokračují ve svém dalším vývoji, nějaká jejich část v podobě, kterou znal se oddělila, a čeká na dotyčného. Poměrně drsná by byla jiná varianta: jít do paralelního vesmíru, kde jme byli malí a znovu prožívali svůj život - je o tom i pár filmů o časových smyčkách (hlavní hrdina zapomene, že den už prožil, a prožívá ho znova a znova).

    • senja
     senja, 18.4.17 22:50:25  
      

     Neznám učení jehovistů, tak to nemohu posuzovat, ale zažila jsem pár zajímavých věcí a přečetla knihy, které to nějakým způsobem potvrzují.

  • KarelKeslly
   KarelKeslly, 15.3.17 23:40:08  
    

   zajímavé pojednání :2:

   • senja
    senja, 16.3.17 19:39:30  
     

    To zdaleka není všechno, takže pokračuji:

    15. Pokud umíráš s pocitem hluboké jistoty, že po smrti NIC NENÍ, tak hned v okamžiku, kdy si uvědomíš, že jsi zemřel, postoupíš do druhé fáze, kterou pro tebe bude prožitek, že není žádný život.
    Dobrá zpráva je, že každý jednou procitne. Tak jako spánek v hmotném světě netrvá věčně, tak ani v posmrtném životě nikdo nezůstane spát na věky. Duše procitne s pomocí svých nejbližších a andělů. Začne se podivovat, kde to je, proč se nic neděje a co se s ní stalo. A ve chvíli, kdy to pochopí, vstoupí s plným vědomím do druhé fáze.
    Když se začneš cítit ztracený a zatoužíš po tom, aby ti někdo pomohl, okamžitě si uvědomíš přítomnost svých blízkých, andělů a dobrých duchů, kteří tě obklopují, pomáhají ti a jen čekají, až si všimneš, že tam jsou.
    Říkám ti, že jsem tu pro každého, abych ho uvítal. Je nemožné zemřít bez Boha. Vždycky tu budu.
    Přijmu tě, utěším tě, přivítám tě a ujistím tě o tom, že jsi dokonalý právě takový, jaký jsi, a naprosto připravený vstoupit do království nebeského. Pak tě předám do péče duší tvých bližních a andělů, kteří se stanou tvými průvodci na zbytku cesty a zavedou tě do duchovního světa … anebo do toho, co bys nazval "pravým" nebem, na rozdíl od toho, které sis vytvořil ve svých představách. A tam vykonáš to, co jsi tam přišel vykonat.
    Nemusíš se bát, bude to jako hra. Budeš si hrát v Zahradách Božích. Bude to opravdové "nebe". Slovo "práce" tu platí jen ve smyslu "dosažení toho, čeho je tvým cílem dosáhnout".
    Přijmu jakoukoliv podobu, kterou ode mne očekáváš nebo která způsobí, že se v mé přítomnosti budeš cítit dobře.
    Bez konkrétní představy budu pouhým pocitem. Bude to ten nejnádhernější pocit, jaký jsi kdy poznal. Bude se ti zdát, jako bys byl ponořen do měkkého, hřejivého světla. Jako by tě objímala samotná láska.
    A prozatím věz, že neopustíš mou přítomnost, dokud tě nepodrobím svaté zpovědi.
    Smrt je okamžik tvoření. V momentě, který nazýváš "smrt", dochází k vyrovnání energie, k vyladění energie, se kterou jsi do tohoto momentu vstoupil, a vytvoření efektu duplikace v nehmotném světě, do kterého právě přicházíš. Díky tomu můžeš i nadále prožívat to, co jsi sám stvořil, ačkoli jsi přešel do jiného světa. (Tentýž proces probíhá v okamžiku zrození, jen v opačném směru.) Smrt je brána a energie, se kterou touto branou procházíš, určuje, co najdeš na druhé straně.
         Bůh naplní okamžik smrti absolutní blažeností, protože není nic lepšího než akt ryzího tvoření, a Bůh ti umožní stvořit v okamžiku smrti jakýkoli zážitek, který chceš prožít. Právě to se odehraje ve druhé fázi smrti.
         Naděje hraje nádhernou roli ve „smrti“ i v „životě“. Nikdy se nevzdávej naděje. Nikdy. Naděje je vyjádřením tvé nejhlubší touhy. Je to předzvěst tvého největšího snu. Naděje je myšlenka povznesená na Boží úroveň.
        

    • senja
     senja, 16.3.17 19:41:57  
      

     Smysl veškerého života ve 100 slovech:

     Naděje je tvou branou vedoucí k víře, víra je tvou branou vedoucí k vědění, vědění je tvou branou vedoucí k tvoření a tvoření je tvou branou vedoucí k prožitku.
     Prožitek je tvou branou vedoucí k výrazu, výraz je tvou branou vedoucí k nabývání a nabývání je podstatou života a jedinou úlohou Boha.
     Díky své naději jednou uvěříš, to, čemu jsi uvěřil, jednou poznáš, to, co jsi poznal, jednou stvoříš, to, co jsi stvořil, jednou prožiješ, to, co jsi prožil, jednou vyjádříš, a tím, co jsi vyjádřil, se jednou staneš.
     To je smysl veškerého života. A život je tak prostý. :2:

     • korloid
      korloid, 7.4.17 18:18:47  
       

      Zkusme se na to podívat hmatatelněji alias jakožto potomci národa Mistra Jana Husa máme nárok na trochu toho kacířství: Každý z nás tím, co říká, a tím, co píše, se programuje tj.vytváří svou vlastní budoucnost.

      Ale také lze říci, že: Naděje není ničím jiným než touhou. Touhou po štěstí, touhou po lásce, po bezpodmínečné lásce. Láska vede ke vztahům. Vztah může být milostný, který vede k sexu. Při sexu se může stvořit dítě. A dítě umožní prožít bezpodmínečnou lásku. Nazí se rodíme a s prázdnýma rukama odcházíme - jen a pouze prožitky a pocity si bereme s sebou.

      • senja
       senja, 7.4.17 22:44:17  
        

       I tak se to dá vyjádřit. :2:

 • 9marie04
  9marie04, 28.12.16 23:19:36  
   

  Senja...dostala jsem k vánocům zajímavou knihu " Transformace vědomí", neslyšela jsi náhodou o ní? :2:

  • senja
   senja, 29.12.16 23:35:31  
    

   Tu neznám. Až ji přečteš, dej k dobru, čím tě obohatila. :2:

   • senja
    senja, 29.12.16 23:36:33  
     

    Možná bude lepší uvést to v Duchovní literatuře.

   • 9marie04
    9marie04, 29.12.16 23:41:24  
     

    Napíši.Jen nevím, kdy to přečtu, mám problém se čtením-oči. :2:

    • senja
     senja, 29.12.16 23:45:35  
      

     Však to nespěchá, oči radši šetři. Třeba narazíš na něco zajímavého hned zkraje. :2:

     • 9marie04
      9marie04, 30.12.16 00:06:30  
       

      To víš, vždycky člověk narazí na něco zajímavého, ale jak jsem tím listovala až nakonec, je tam napsáno, že to je jen teorie a praxi už musí prožívat každý podle svého . Kdysi dávno, asi před 18i lůety jsem dostala od mé známé kopii překladu knihy přepólování, ta současná kniha je velmi podobná. Myslím, že popisů teorie je hodně, ale popisů praxe, tedy praktikování v našem každodenním životě moc není. Oči šetřím, ale to čtení a vidění z dřívějška / ještě před rokem/ mi moc chybí. :2:

      • senja
       senja, 30.12.16 13:11:20  
        

       Rozumím ti, než mě zbavili šedého zákalu, bylo to dost kruté. Ať je líp, je-li to možné.

       • 9marie04
        9marie04, 30.12.16 19:09:46  
         

        Sen..mám to trochu komplikovanější, jedno oko vidí na blázko, druhé na dálku, výsledek je dvojité vudění. Aby toho nebylo málo , mám na obou očích zelený i šedý zákal. zelený operovat nejde a šedý, operovat v očích se zeleným je výsledek prý nejistý. Moc mne oslepuje slunce a protijedoucí auta, takže jsen večer přestala jezdit. Mám čtvery různé brýle. Je to rok, kdy se to začalo hodně zhoršovat. tehdy jsem byla 2 měs hodně psychicky oslabena tím, že jsem skončila v práci. Mám kapičky, poctivě 3x denně kapu, snad to co nejdéle udržím. velmi dobře vím, že naše myšlenky mohou stav zhoršovat tím, jak to máme v hlavě nastaveno. Zatím se mi ale nedaří na to nemyslet vždy, když mne to nějak omezí, vyjdu z domu na slunce,oslní mne a nic nevidím, nosím kšilt,brýle, které podle intenzity sluneč. svitu mění tmavost, zkouším kdeco, stále musím doma svítit atd. Protože jsi to zažila, alespoň trochu si to dovedeš představit, ale operací se ti to zlepšilo.Neuměla jsem se vcítit do potíží mé maminky, měla šedý, až po operaci jednoho oka se jí to hodně zlepšilo.:2:

        • senja
         senja, 30.12.16 23:14:24  
          

         Držím ti pěsti a v novém roce přeji štěstí. :2:

         • 9marie04
          9marie04, 30.12.16 23:33:23  
           

          Sen..děkuji, potřebuji ho a i já tobě a ostatním na tomto foru přeji totéž, lásku, zdraví, štěstí a v rodině pohodu. :2: . :2:

 • senja
  senja, 28.12.16 16:15:44  
   

  Jsem tu s další várkou:

  11. Ty a Bůh jste jedno. Není nic, co by vás oddělovalo. Bůh jsi ty, je v tobě jasně patrný. Bůh je totiž všechno. Není nic, co by nebylo jako Bůh.
       Pokud je pravda, že Bůh je stvořitel, znamená to, že i ty jsi stvořitel. Bůh stvořil veškerý život a ty jsi stvořil veškerý svůj život. Je to prosté.
       Ty i Bůh neustále tvoříte – ty na mikroskopické úrovni, Bůh na makroskopické úrovni.
       Život je Bůh vtělený do hmotného světa. Tvoje přítomnost je důkazem existence Boha.
   
  12. Někteří lidé tvrdí, že vidět znamená uvěřit. Já ti říkám, že uvěřit znamená vidět.
       A to, jak na svět kolem sebe pohlížíš, je volba, kterou jsi učinil sám. Je to svobodná volba, která definuje, kdo jsi, kým chceš být a jak chceš sám sebe prožívat.
       Vědomí, že ty a Bůh jste jedno a že tohle rozhodnutí podnikáte společně, tě uvede do stavu naprosté vyrovnanosti.
       Neexistuje nic jako „věc, kterou si nepřeješ“. Všechno je výsledkem tvé volby.
   
  13. Tvůj náhled utváří tvůj názor a tvůj názor utváří tvou zkušenost. To co nazýváš „pravdou“, je zkušenost, která vzniká na základě tvého názoru. Tvá pravda je tedy to, co jsi zažil. Všechno ostatní jsou věci, které zažil někdo jiný, a pak ti o nich pověděl. To s tebou nemá nic společného. „Objektivní skutečnost“ je protimluv. Tvé vnímání je založeno na tvém úhlu pohledu a ten není objektivní. Je subjektivní.
       Nic, co je pozorováno, nezůstává neovlivněno pozorovatelem. Toto tvrzení je dokonce základem kvantové fyziky.
       Celý tenhle rozhovor ti ukazuje cestu tam, kam jsi vždycky chtěl jít: domů. Pokud tam dospěješ dříve, než zemřeš, už nikdy se smrti  nebudeš bát. Už nikdy se nebudeš bát umírání. Ve skutečnosti totiž neexistuje nic jako „smrt“. Smrt neexistuje.
       Je to konec tvé současné hmotné existence, to ano. Tento zážitek okamžikem tvé smrti končí, ale život samotný rozhodně ne.
       To, o čem se tady bavíme, není nic menšího než kosmologie celého vesmíru. Tajemství života. Cesta duše po smrti. Tvůj náhled – to, z jakého úhlu pohledu se na věci díváš  - utváří tvou realitu jak v tomto životě, tak i po něm.
       Nejvyšší realitu nemůžeš změnit, ale můžeš změnit svůj vlastní prožitek z ní.
       Pravda je taková, že v okamžiku smrti prožiješ to, v co věříš, a tvá víra vychází z tvého názoru a tvůj názor vychází z tvého náhledu na svět. Stejně jako během života před smrtí můžeš svůj názor změnit i v životě po smrti.

 • senja
  senja, 11.12.16 19:16:21  
   

  Tak jsem tu zas a pokračuji, kde jsem skončila:

  10. Skutečnost, že každý člověk je příčinou ukončení vlastního života, neznamená, že se na vědomé úrovni rozhodne svůj život ukončit. Neznamená to ani, že to dělá s úmyslem uniknout nějakému stavu nebo okolnosti. Většina lidí to vědomě nevnímá.
       K tomu, abychom mohli nějaké úmrtí označit jako sebevraždu, musejí být naplněny dvě podmínky.
  1.       Musíš si být vědom toho, co děláš, tj. musíš učinit vědomé rozhodnutí zemřít.
                      2.    Musíš se rozhodnout zemřít proto, abys unikl, nikoli proto, abys dokončil svůj život.
        Útěcha může pramenit z toho, že ten, kdo spáchal sebevraždu, je v pořádku. Nic mu nechybí. Je milován a Bůh ho nikdy nezatratí. Jen prostě nedosáhl toho, co bylo jeho cílem. Je důležité, aby si to každý, kdo uvažuje o sebevraždě, uvědomil.
       V tom, co nazýváte posmrtným životem, neexistuje nic jako „trest“. Potrestání jsou jen ti, kteří zůstanou naživu. Ti prožijí nepředstavitelný šok, ze kterého se někteří z nich už nikdy úplně nevzpamatují. Všichni trpí pocitem hluboké ztráty.
       Ukončit svůj život proto, abys před něčím unikl, vytváří situaci, ve které neunikneš před ničím, protože duše přišla na svět si to prožít. Ve chvíli, kdy tenhle člověk zjistí, že zkušenost, která ho čeká, je bolestivá a nepříjemná, snaží se uniknout do prázdnoty. Nikde ve vesmíru neexistuje žádná prázdnota.  Prázdnota je nedosažitelná. Ano, protože právě to, s čím umíráš, je to, s čím musíš žít dál.
        To čemu říkáš „smrt“, je překrásné, ale není to o nic krásnější než život. Ve skutečnosti totiž smrt JE život, který jen pokračuje trochu jiným způsobem.
       Na druhé straně smrti se setkáš se sebou samým a všechny věci, které tě zatěžovaly zaživa, budou pořád s tebou. A potom uděláš něco, co ti nejspíš bude připadat jako ironie osudu. Dáš sám sobě nový život, aby ses v něm vyrovnal s tím, s čím ses v tom posledním životě vyrovnat nestihnul.
       Protože účelem hmotného světa je poskytnout ti kontext, v jehož rámci můžeš prožít to, co si v duchovním světě stanovíš jako svůj cíl.
       Opuštěním hmotného světa tedy před ničím neutečeš, jen se obratem vrátíš zpátky do hmotného světa a přesně do té situace, před kterou se snažíš uniknout… Jenom s tím rozdílem, že budeš začínat znovu od začátku. Není nic „špatného“ na tom, že si znovu vytvoříš tentýž život se stejnými zkušenostmi a výzvami. V tomhle, stejně jako ve všem ostatním, máš svobodnou vůli.
       Nic, co jsi v životě udělal, není tak strašné, nic, co se ti kdy mohlo stát, není tak vážné, aby se to nedalo uzdravit. Já ti mohu navrátit úplnost, a také to udělám.
       Ale ty musíš přestat sebe sama soudit. Ten kdo tě nejvíc odsuzuje, jsi ty sám. Ostatní tě mohou soudit jen zvenčí, ale oni tě neznají a jejich soudy jsou neplatné. Nedodávej jim platnosti tím, že by si je přijal za vlastní. Nemají žádný význam.
       Když na tebe hledím, mám jen jedinou myšlenku: „Tohle je můj milovaný, se kterým jsem velice spokojen.“
        

  • senja
   senja, 11.12.16 19:16:41  
    

     V Božím království nemá umění odpouštět žádné místo. Boha není možné nijak urazit nebo zklamat. V celém vesmíru existuje jen jediná opravdu důležitá otázka. Souvisí s tvou identitou. Víš, kdo opravdu jsi? Pokud ano, pak se všechen pocit osamění ztratí, všechen pocit nedostatečnosti vyvane, všechen pocit beznaděje se promění v úžasný prožitek zázraku, kterým je život. A zázraku, kterým jsi ty.
      Používej smrt jako nástroj tvoření, nikoliv jako nástroj ničení. Jako nástroj, kterým se posouváš kupředu, ne jako nástroj, jímž se vracíš nazpátek. Touto volbou složíš hold samotnému životu a dovolíš mu uskutečnit tvůj největší sen, ačkoli ještě stále obýváš své tělo: Dosáhneš usmíření se svou duší.
        Eutanazii nelze srovnávat se sebevraždou. Lidé, kteří se rozhodnou ukončit život, o němž lékařská věda jasně prohlašuje, že už beztak velmi brzy skončí, řeší poněkud odlišný problém. Ti, kteří mají nezvratné lékařské důkazy, že jejich život na tomto světě se rychle chýlí ke konci, se mohou sebe samých ptát: „Je nutné, abych prožil i tu poslední bolest a ponížení?“ Každá duše dospěje k odpovědi, která je pro ni správná, a žádná se v odpovědi na tuto otázku nezmýlí, protože neexistuje nic jako „nesprávná odpověď.
    

   • eremir
    eremir, 27.12.16 07:35:35  
     

    Krásné budu sem chodit číst častěji a opakovaně.

    • senja
     senja, 27.12.16 23:38:03  
      

     Dík! Tak to se musím víc snažit a nezanedbávat to tu. :2:

     • eremir
      eremir, 8.2.17 11:49:41  
       

      Tak nový rok jsem začal s motem ,že jdu do nového roku s Boží pomocí ,říká se kdo je s Bohem tak Bůh je sním ,říkám si vyzkouším to jako moudrý napúl věřící a napůl ateista,nic nemůžu ztratit jen získat a jen si pořád říkám, když do něčeho jdu tak z Boží pomocí,a tak plyne čas a trochu hodnotím ,pozoruji že se mi vše daří,čím to asi je ,nad ateisty v diskuzi ateistická chybná logika i jinde mám argumentačně pravdu, že by zázrak,mám mnohem více energie,více si hlídám zdravou stravu a co čert nechtěl stalo se že jsem si uvědomil jak si ateisté pletou pohádkové peklo s pravým a od té doby mě provází divné štěstí,přijdu domu za plotem forota dřeva zdarma,sousedi poráželi starý obrovský ořech , ten rozřezali ,měli to vyhodit ,tak mi to dali ,čekám tři auta ,nikdy se nestalo za deset let že by přijeli všechny tři najednou takže je nemusím vyhlížet no už se vám stalo že přijeli dva popeláři najednou ,plasty a směs a jěště k tomu pošta .No co k tomu dodat ,snad že hájit pravdu o peklu nese čertovské ,nebo snad náhodné štěstí,vsadil jsem sportku ,tak uvidím.

      • senja
       senja, 8.2.17 15:23:48  
        

       To, o čem píšeš, je v souladu s Hovory s Bohem, ale také se spoustou dalších velmi zajímavých a podnětných knih.
       Teď zrovna čtu jednu, ve které by ses dočetl, proč je to tak, jak píšeš. Požádej a je ti dáno od Esther a Jerryho Hickse.

       • eremir
        eremir, 8.2.17 16:46:23  
         

        Děkuji.

       • eremir
        eremir, 15.2.17 10:50:10  
         

        Slavný fyzik tvrdí, že Bůh existuje, prý má na to důkazy

        10. 06. 2016 | 13:30

        Slavný fyzik Michio Kaku přišel s odvážným tvrzením, že má důkaz o existenci Boha. Tím jsou prý tachyonové částice.

        Tachyony jsou hypotetické, dodnes neprokázané částice, které mají podivuhodné schopnosti. Mimo jiné se pohybují nadsvětelnou rychlostí. Oproti klasickým částicím by se tachyony chovaly paradoxně – se zvyšující se energií by se zpomalovaly a se snižující zase zrychlovaly. Je to jen teoretický koncept, který vědci zatím nijak neprokázali. Kaku s ním přesto operuje a tvrdí, že právě tachyony ukazují na existenci Boha.

        "Došel jsem k závěru, že žijeme ve světě, jehož pravidla byla stvořena inteligencí. To, co dnes nazýváme jako náhoda, v budoucnu nebude dávat žádný smysl. Náš svět funguje podle plánu vyšší univerzální inteligence. Není to dílem náhody," tvrdí Kaku. Onou vyšší inteligencí tak podle všeho musí být Bůh.
        eremir
        eremir, 14.2.17 18:45:57 reagovatsmazat@!!!
        http://extrastory.cz/slavny-fyzik-tvrdi-ze-buh-existuje-pry-ma-na-to-dukazy.html

        • senja
         senja, 15.2.17 23:10:22  
          

         Jenomže to není o Bohu, jak ho vnímají různá náboženství. Je to o Zdroji veškerého bytí, a o tom jsou i Hovory s Bohem. Zvykli jsme si nazývat Bohem, co nás převyšuje, ale zapomněli jsme, že jsme toho nedílnou součástí.
         Rozhodně zajímavý odkaz. :2:

         • eremir
          eremir, 16.2.17 06:54:04  
           

          :4:

 • eremir
  eremir, 5.12.16 18:03:28  
   

  Předvánoční modlitba.
  Bože náš všemohoucí tak jak zmůžeš
  dej našim milím a dobrým ateistům moudrost a rozum
  ať vidí pravdu že pravý věřící nic zlého nespáchá
  že to jsou ateisté co podvádějí a hrají si na věřící, a podvádějí jak věřící tak i své dobré kolegy ateisty kterým schází ta moudrost aby to dokázali vidět v pravdě a reálně .
  Už nějaký čas na zkoušku táhnu tu Boží káru,
  jak těžké to bude s ateisty jsem neměl ani páru,
  proto prosím o Boží moudrost pro všechny ,či žádám jak píšou v Bibli svaté že stačí požádat ,tak přikládám prosbu svou ,ať co nejdřív ateisté a všichni moudří jsou,děkuji srdečně s láskou snad ne zbytečně.
  Amen.Amen.Amen.

 • KarelKeslly
  KarelKeslly, 22.11.16 05:57:02  
   

  senjo... nic? čekám že zas něco nadhodíš... :15: :4:

  • senja
   senja, 22.11.16 09:03:50  
    

   Neboj, já se zase rozhoupám, teď nějaký útlum mám. :4:

   • senja
    senja, 22.11.16 09:05:05  
     

    Včera jsem dostala od Walsche radu, ať nedělám nic. Vždycky mi radí dobře. :4:

    • KarelKeslly
     KarelKeslly, 22.11.16 09:37:09  
      

     :1: :1: :1: :1: :1:

    • 9marie04
     9marie04, 22.11.16 20:42:27  
      

     Sen...tak to znám také, aktivita a útlum-odpočinek. Než jsem se s tím smířila, že to je tak v pořádku, mrzelo mne to,chybělo mi to, ale potom jsem pochopila, to co přečteme a chápeme máme sdělit dál a potom to prožívat v praktickém každodenním životě . :2:

     • senja
      senja, 22.11.16 21:20:59  
       

      Tak, tak ... :2:

 • KarelKeslly
  KarelKeslly, 21.11.16 11:33:07  
   

  Milý Ježíšku. Píši ti, ač nevím, zda splníš mé vroucné přání. Chci, ať mají všichni tvorové ve vesmíru i všech dimenzích co nejmenší útrapy,mají domov i ty, kdož jim ukáží cestu a jsou tak jejich majákem na útesu, kterému se je třeba vyhnout. Prosím za všechny, jež jsou chudí duchem, dodej jim sílu, ať si víc věří, ať věří v zázraky, které svedeš jen ty. Prosím, za ty, jež mají slabou vůli k činům, ať si víc věří. Prosím za poraněná srdce, ať se rychle hojí rány, jež utrpěla. Prosím i za ty, k nimž život nebyl moc milostiv a opustili nás, aby došli věčného klidu. Chci a věřím v to, že nastane všude soulad zájmů a vše se správně vyváží, tak jak má. Ať se každý může ohřát v tvém světle a přitom se nespálit. Ty jsi má hvězda, můj maják na útesu. Děkuji ti, že pevně stojíš a varuješ tak moudré kapitány lodí před nebezpečím. Chci být také takový, ale nechť je tvá vůle jakákoli, přijmu ji. Na mě pramálo záleží, důležité je to, že vše se bude točit, tak jak se točit má, aby celé naše perpetum mobile běželo dál a život nezanikl. Byť jsem jen malým kolečkem, věřím, že jednoho dne budu stejně tak důležitý jako ty, nabo alespoň z poloviny, pro ty jež potřebují pomocnou ruku a potřebují vytáhnout z bahna na suchou zem. Věřím a chci tě poprosit, ať ta má podaná ruka je třeba, tam kde jí je třeba nejvíce. Děkuji ti za to, že jsi tuto moji prosbu a má přání vyslechl a prosím pošli je i dalším tvorům.

 • KarelKeslly
  KarelKeslly, 29.10.16 12:47:02  
   

  https://www.diskutnici.cz/forum/3737-nejen-nocni-proud-muziky/ muzika je teď můj bůh... pojďte zapařit a zaposlouchat se do svěžích rytmů muziky

  • KarelKeslly
   KarelKeslly, 30.10.16 13:12:38  
    

   Shaun Baker feat. Maloy - Could you, would you, should you (dance version)

   a kdo zná českou verzi? přiznetej se!!! :15: :15: :15: :15:

 • KarelKeslly
  KarelKeslly, 14.10.16 05:09:21  
   

  tak ti mám takový pocit senjo, že mluvím nejen s bohem,ale i s jinou civilizací... nebo to alespoň tak vypadá, dle toho,cose děje, když píšu román... svíčky zhsínají, prapodivné písničky mi k tomu v rádiu hrají... no ale schíza to není, to vím jistě... jen spousta náhod...

  • senja
   senja, 14.10.16 19:24:13  
    

   Buď v klidu, žádná schíza, jen věci mezi nebem a zemí. Já na náhody nevěřím. :2:

   • KarelKeslly
    KarelKeslly, 15.10.16 00:10:31  
     

    to víš píšu i o duchovních věcech.... tak to trochu nahání...

 • senja
  senja, 9.10.16 21:52:49  
   

  9. Lidské bytosti tvoří, také „vědí, že vědí“, na třech různých rovinách prožívání – na rovině podvědomé, vědomé a nadvědomé.
       Když umíráš, nemůžeš být neúplný, ale může se stát, že si to neuvědomuješ. Duše může na nadvědomé rovině vědět, že je pro tento život úplná, ale nemusí si toho být vědomá na vědomé nebo podvědomé rovině.
       Podvědomí je rovina prožívání, na které nevnímáš ani vědomě neutváříš svou realitu. Děláš to podvědomě, tedy aniž bys věděl, že to děláš, a tím méně proč to děláš. Je to dar, protože ti umožňuje dělat věci automaticky. Celé tvé tělo tak funguje – bez toho, že by sis k tomu dával vědomé pokyny. Na podvědomé úrovni vznikají také okamžitá řešení problémů.
       Vědomá rovina je ta, na které vnímáš a vědomě utváříš svou realitu. Tohle je hmotná rovina. To, jak velká část tvého života se odehrává na vědomé rovině, závisí na tvé „úrovni vědomí“.
       Nadvědomí je ta rovina, na které vnímáš a utváříš svou realitu s plným vědomím toho, co děláš. Je to rovina duše. Většina lidí si však na vědomé rovině neuvědomuje své vlastní nadvědomé záměry.
       Nadvědomí je ta část tebe samotného, na níž tvá duše naplňuje svůj vyšší záměr, kterým je dosáhnout úplnosti v tom, co jsi přišel na svět prožít a poznat.
       Sloučení všech tří rovin prožívání se nazývá supravědomí. Je to stav, kdy se všechny roviny sloučí a pak prostoupí. Tím dospíváš do stavu ryzího bytí. Toto bytí je nejvyšším zdrojem tvoření ve tvém nitru. Můžeš ho prožít před svou „smrtí“, nebo až po ní.
       Ty sám vytváříš všechny okolnosti ve svém životě. Pokud je vytvoříš na vědomé rovině, budeš si toho vědom. Pokud je vytvoříš na rovině podvědomí nebo nadvědomí, nemusí to tak být. Ale i přesto jsi ty okolnosti stvořil ty sám.
       Ale můžeš prožít cokoli, co chceš. Můžeš prožít to, co jsi přišel poznat, co ses přišel sám o sobě dozvědět a co vyplývá z tvého života v duchovním světě, který předcházel tvému narození, anebo můžeš prožít něco jiného, něco menšího než toto. V téhle věci, stejně jako ve všech jiných, máš svobodnou vůli.
         Vždycky jsi byl, jsi a budeš. Když přicházíš na svět, jednoduše se rozložíš. Přestaneš existovat jako jednota a rozdělíš se na tři části: na tělo, mysl a duši. Anebo také na rovinu podvědomí, vědomí a nadvědomí.
       Proto mysli jen na to, co chceš prožít, říkej jen to, co chceš učinit skutečným, a používej mysl k tomu, aby vědomě vedla tvé tělo k tomu, co chceš projevit jako svou nejvyšší realitu. Tak totiž tvoříš na vědomé úrovni.

 • senja
  senja, 7.10.16 19:50:26  
   

   8. Nemusíš s těmito slovy souhlasit, aby tě dovedla ke tvé pravdě. Najdeš cestu domů, protože pokud nesouhlasíš s těmito slovy, pak víš, s čím souhlasíš. Potom si najdeš jinou cestu. Až zjistíš, že tato cesta není pro tebe, zvolíš si jinou a pak zase jinou, až nakonec nalezneš cestu, která tě vyvede z toho zmatku a dovede tě domů. Tak to vskutku funguje. Celý život tě vede zpátky domů, zpátky ke mně. Proto žehnej každé události, každému člověku, každému okamžiku, protože každý z nich je posvátný.
       Na každé cestě čekají „značky na stromech“. Ty značky, které vidíš na stromech, jsou všechny tvoje. Není tu nic, co bys sem neumístil sám. Mluvíme samozřejmě o značkách ve tvém životě – zvlášť o těch, které bys nazval jizvami. Dávej si pozor a vyvaruj se pokušení myslet si, že je tam umístil někdo jiný. To by z tebe činilo oběť a z někoho jiného padoucha. Ale jak jsem řekl, v životě nejsou žádné oběti a žádní padouši. To si dobře zapamatuj.
       Takže když se sám na sebe budeš dívat jako na oběť, tak se jako oběť uvidíš. Budeš-li na sebe nahlížet jako na padoucha, uvidíš se jako padouch.
       Pokud budeš na každou událost ve svém životě, včetně smrti, pohlížet jako na dar, uvidíš ji jako poklad, který ti vždy bude sloužit a dávat ti radost. Pokud budeš na jakoukoliv událost ve svém životě, včetně smrti, pohlížet jako na tragédii, budeš kvůli ní truchlit a nedá ti nic jiného než věčné utrpení.
       Smrt není tragedie. Vždycky je to dar.
       Soustřeď se na tu myšlenku. Soustřeď se na událost, kterou nazýváš „smrt“. Protože když pochopíš, že to platí o smrti, snadno dospěješ k tomu, že to platí i ve všech ostatních událostech v životě. Ani pro tebe, ani pro nikoho jiného už nebude důvod truchlit. Jestliže všechny své „smrti“ prožiješ v dobrém, necháš i ostatní, aby s NIMI žili v dobrém. Jak s těmi malými, tak i tou velkou. A jestliže se bojíš i těch „malých smrtí“, které pro tebe představují porážky nebo ztráty, pak se bojíš i života. Bojíš se zemřít, bojíš se žít. To je nádherná existence!
       Když se přestaneš bát „velké smrti“, nebudeš se bát ani ničeho jiného. A pak již můžeš v pravém smyslu slova žít.
   

  • KarelKeslly
   KarelKeslly, 9.10.16 06:30:52  
    

   poslední věta!!! :6: :6: :6: :6:

   • KarelKeslly
    KarelKeslly, 9.10.16 06:35:36  
     

    tedy odstavec... :4:

    • senja
     senja, 11.10.16 21:56:22  
      

     Zdá se to jednoduché, ale není snadné tomu uvěřit, že? :4:

     • KarelKeslly
      KarelKeslly, 12.10.16 13:54:22  
       

      to chce prožitek... :4:

      • senja
       senja, 12.10.16 22:59:18  
        

       A ten je, bohužel, nepřenosný. :15:

       • KarelKeslly
        KarelKeslly, 13.10.16 14:00:46  
         

        ale dá se sdílet :15:

        • senja
         senja, 13.10.16 19:24:54  
          

         Ale jen s těmi, kteří mají zájem. :2: