Evropská unie

Otevřená diskuze | Kategorie: Politika
sv.slendrian (2018-03-03 09:05:18)Valika (2018-01-29 15:49:27)Abdul.Sonka (2016-01-14 16:22:26)doremila (2015-06-02 08:44:05)
Evropská unie
Založeno: 29. 7. 2014 | Příspěvků: 81 | Členů: 4
Správci: sv.slendrian (hlavní)

Prostor pro vaše názory.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • sv.slendrian
  sv.slendrian, 2.12.17 07:18:21  
   

  https://media.novinky.cz/911/649117-original1-cnsgt.jpg

  Zátarasy a Policisty do každé rodiny,šťastné a veselé prožití svátků,přejí sluníčka vítací....... :2: :1: :1: :4:

 • Toscali
  Toscali, 2.8.17 15:42:58  
   

  EINSTEINOVA TEORIE RELATIVITY NEPLATÍ !!!
  Einsteinova teorie relativity neplatí. Proč ???
  1). Tato teorie je pouze produkt matematicko-fyzikálního aparátu, který je špatně definovaný ve svých základech a tudíž celá tato matematicko-fyzikální soustava jako celek je neplatná, nepravdivá soustava. Tedy i ETR je neplatná.
  Všechny goniometrické funkce jsou definované plošně a musí se definovat prostorově. Na prostorovém modelu musíme definovat třeba funkci sinus jako průhyb rotační osy rotující koule kolem pevného středu této koule. Kdy tato koule je polarizovaná v prostoru. Důsledkem toho je zploštění této koule a průhyb osy této koule kolem pevného středu – dostaneme základní tvar prostorově definované funkce sinus.
  Pokud tato jednotková koule bude rotovat prográdně, můžeme dostat analogii kruhové frekvence ze současné fyziky. Kladnou frekvenci. Pokud bude jednotková koule rotovat retrográdně, potom budeme mocí získat zápornou frekvenci. Rozdíl mezi kladnou a zápornou frekvencí bude ve směru přenosu energie. Pokud bychom vychýlili tento model ze základního gravitačního směru, potom bychom mohli dostat angulární (úhlovou) frekvenci. A to jak kladnou, tak i zápornou angulární frekvenci.
  A protože tedy celá matematicko-fyzikální soustava jako celek je neplatná soustava, potom i produkt této neplatné a nepravdivé soustavy - Einsteinova teorie relativity - je neplatný produkt a je to nepravdivá teorie.
  Abychom co nejpřesněji mohli popsat vnější realitu tohoto světa, který je prostorově formátovaný, musíme k tomu použít prostorově modelovaný matematicko-fyzikální aparát (ekvivalent, etalon, model), který je nutno vytvořit. Potom transkripce vnějšího prostoru (objektů, dějů, jevů) do matematicko-fyzikálního zápisu bude přesnější a bude vyjadřovat skutečnou realitu našeho životního prostoru i celého Vesmíru.

  2). Einsteinova teorie relativity nemá nic společného s vnější realitou světa v kterém žijeme. Je to pouze teorie jako produkt neplatné a nepravdivé matematicko-fyzikální soustavy jako celku. Jsou tam zavedené nepravdivé konstanty a pojmy. Jako příklad uvedu vakuum a rychlost světla ve vakuu. Vakuum nikde neexistuje. Ten meziplanetární prostor není vakuum, ale určitý gravitační rovnovážný stav prostoru, který bychom mohli nazvat universálním prostorem – uniprostorem. Tento prostor má svoji viskozitu a optickou akomodaci. A protože není tento prostor homogenní a není ani hologenní, nemůže se v tomto prostředí šířit světlo danou rychlosti.

  • Toscali
   Toscali, 2.8.17 15:43:59  
    

   Neexistuje-li prostředí (vakuum) v kterém by se mělo šířit světlo rychlostí těch 299 792 km/s - nemohou existovat ani fotony, které se takovým prostředím šíří touto rychlostí v tomto neexistujícím prostředí–vakuu.
   Nemůže být ani platná projekce vzdáleností, která používá ve svém aparátu dané pojmy – vakuum a rychlost šíření světla ve vakuu – které nikde neexistuje.
   Gravitace není funkcí(důsledkem) hmoty, ale gravitace formatuje a určuje kvalitu a skupenství hmoty. Gravitace je napěťové prostředí–pozadí celého nekonečného Vesmiru.
   Vesmír nevznikl z nějakého singulárního bodu, ale Vesmír zde byl od pradávna, je zde a bude zde na věky věků. To, že jednotlivá souhvězdí a různé objekty mění svoji konfiguraci a nastávají různé formy metamorfózy je přirozenou součástí fluktuace, dynamiky celé soustavy zvané Vesmír.
   Žádný počátek neexistoval, neexistuje ani existovat nebude.
   Existuje pouze Vesmír se svými proměnami.
   3). Myšlení člověka probíhá na úrovní astrálního korpu (astrálního těla, duše, spiritua) člověka. Člověk žije v reálném prostředí a svými smysly přijímá informace z okolního životního prostoru, které jsou modelované prostorově a je to přirozený stav života. Protože i ten astrální korpus člověka je prostorově definovaný, modelovaný.
   Pokud člověk začne přijímat plošně definovanou inteligenci jako například výše uvedený matematicko-fyzikální aparát, který je špatně definovaný ve svých základech, potom v člověku vzniká schizma. Ta schizma je rozdíl mezi prostorově definovanými informacemi, které přijímá svými smysly a mezi plošně definovanými informacemi (nepravdivé, nikde neexistující), které přijímá při svém studiu daného matematicko-fyzikálního aparátu, kde základy jsou definovány plošně.
   Tato schizma ve vědomí člověka může způsobit to, že ten dotyčný jedinec třeba nevidí či jinak nevnímá určité reality vnějšího světa. Stává se zajatcem svého vlastního, vnitřního informačního systému, který vznikl jako průnik prostorových informacích přijatých svými smysly a plošně definovaných informací přijatých svým studiem matematiky a fyziky.
   Vznikají různé deformace myšlení, psychózy a daní jedinci začínají žít ve světě , který je mimo objektivní realitu toho fyzického, reálného, skutečného světa.
   Závěr:
   a). Einsteinova teorie relativity NEPLATÍ .
   b). Matematicko-fyzikální aparát je špatně definovaný. Jako celek NEPLATÍ .
   c). Všechny peníze investované do projektů pro ověření pravdivosti a platnosti Einsteinovy teorie relativity jsou zbytečně vyhozené peníze. Např. asi 750 000 000 USD za projekt Gravity Probe B . Škoda vynaložených peněz. Projekty ZASTAVIT .

   Toscali jméno mé...

  • Antony52
   Antony52, 17.11.17 15:45:59  
    

   :7: :7: To teda valim bulvy. :7: :7:

 • pepan.z
  pepan.z, 28.12.16 19:16:00  
   

  Trochu k Unii. :8: :8:
  https://www.youtube.com/watch?v=jXWg1TAQgls

 • sv.slendrian
  sv.slendrian, 20.12.16 06:27:34  
   

  http://www.kotanec.cz/media/k2/attachments/vyAnoany_pAuyAny_-_pAuyAnyaka_064.gif

 • PRALINKA007007
  PRALINKA007007, 30.11.16 10:17:58  
   

  :7: :7: :7: ZRUŠIT!♫♪♪OKAMŽITĚ...už jsem to psala? :15: :15: Nevadíí :13: :13: ..OPAKOVÁÁNÍ JE MATKA MOUDROSTI!..tak šššup-šššup,nelelkujte!!!!... :14: :14: do toho!hepčíík...hihihi♪♪ :14: :14: :14:

  :1: :1: Hehéééé♫♪♪šššalalááá♫♪♪♪ :1: http://lowbird.com/data/images/2016/09/hair-monkey-comb-brushing.gif :14: :14: :14:

 • Toscali
  Toscali, 18.10.16 18:04:51  
   

  Máš to tady nějak pusté...

  • Toscali
   Toscali, 18.10.16 18:06:24  
    

   PIKTOGRAMY - LASEROVÁ PUNKCE - PRÁCE s GP

   Si myslím ( 99% pravda), že někdo nebo něco libruje (vyvažuje) gravitační potenciál povrchu planety Zem. Jsou to laserové punkce, pomocí kterých se kvantují plazmou (energií) určité vrstvy v litosféře a vyvažuje se tím povrchový potenciál planety. Aby na rozhrání země - vzduch byl ten správný gravitační potenciál.

   Proč ???

   Proto. Ono by se klidně mohlo stát, že ten povrchový potenciál planety Zem v litosféře by se poškodil, narušila by se hologenita (úplnost, celistvost) a homogenita (stejnost, stejnorodost) gravitačního pole planety, začaly by vznikat poruchy v gravitačním poli planety Zem a klidně by se v důsledku toho mohlo stát, že ten zkur*venej vesmír by vycucnul atmosféru (biotop) z planety do meziplanetárního prostoru.

   V důsledku nějaké gravitační anomálie by se vytvořila "díra" do atmosféry a meziplanetární prostor by vysál to co dýcháme a všechny ty biogenní složky obsažené v biotopu, v kterém žijeme.

   Tou punkcí a donorací litosféry nějakou energií (plazmou) vlastně to rizikové místo potenciální gravitační anomálie stabilizujeme - "přilepíme" atmosféru - atmosférickou hmotu (biotop) k zemi .

   Ten piktogram je vlastně zaměřovací diagram (složitá triangulace) pro ten daný laser, který kvantuje a vyvažuje dané gravitační pole třeba do hloubky několika kilometrů litosférické vrstvy. Rozhrání dvou kvalitativně odlišných prostředí , kde se vytvoří daný piktogram je vlastně "ukotvení a přesné zaměření " toho laseru.

   Jsou dvě možnosti.

   1). Zdroj toho laseru je uvnitř planety .

   2). Zdroj toho laseru se nachází v atmosféře - nějaký diskový letoun - třeba.

   https://youtu.be/CXNw30s00Bw

  • PRALINKA007007
   PRALINKA007007, 30.11.16 10:20:18  
    

   :4: To bude tíím,že se nikdo nechodíí,žejo? :14: :14: ..hih♪♪♪ale když je tady spousta fóóor,která fakt nefungují :10: ...proč je tu necháávat :7: ...zabííráá to tu mííísto♪♪♪♪pííískho :14: :14:

   http://mixrat.wz.cz/images/G270113.gif

 • PRALINKA007007
  PRALINKA007007, 30.9.16 16:16:42  
   

  :1: :1: Jááá bych EU zrušila :4: :4: :4: ........můůůžu? :13: :13: :13: ...♪♪heheééé :2: :1: :1: ♫♪♪ššmudliprc♫♪♪♪ :13:

 • lumirek
  lumirek, 13.7.16 13:49:37  
   

  Test znalostí EU:
  http://www.qizy.cz/quizzes/test-znalosti-eu/75

  • Valika
   Valika, 17.7.16 11:57:44  
    

   Mám ráda podobné kvizy a testy.Díky.O EU toho vím málo, vyšlo mi to jen přes 60%.

   • sv.slendrian
    sv.slendrian, 17.7.16 12:37:18  
     

    Já sem genius ,
    90% IMPOZANTNÍ
    Máš naprosto skvělé znalosti Evropské unie - kandiduj!!
    Sdílej svůj výsledek s ostatními :1:

    • Valika
     Valika, 17.7.16 13:43:30  
      

     To bys mohl,snad bys je vyprovokoval i k nějaké činnosti pro Evropany-teda pro lidi,nejen pro pěstování jejich vlastních libůstek, a snad by se i méně "ti směšní dědkové " navzájem pusinkovali a vzájemně hladili... :15:

     • sv.slendrian
      sv.slendrian, 18.7.16 08:13:02  
       

      Vali,musím se Ti přiznat k tomu že jsem tohoto výsledku dosahl hned po okamžitém znovu udělání onoho testu potom co jsem v tom prvním dosahl pouhých 25ti % :1::6::4:

      • Valika
       Valika, 23.7.16 18:10:05  
        

       Tos mi ale zkazil radost,šlendri! :9: :15:

 • Radollko
  Radollko, 22.3.16 11:20:26  
   

  http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/bruselem-otrasla-serie-utoku-na-letisti-a-v-metru-jsou-obeti/1329477

  Západ sklízí to co před lety sám zasel.

 • Mary321
  Mary321, 15.2.16 00:20:57  
   

  Evropská unie zjevně umírá nejen tady,huráááá.

  • Carbon.de.Castel-Jaloux
   Carbon.de.Castel-Jaloux, 3.3.16 11:54:01  
    

   Především tohle fórum umírá, přitom je otázka EU zrovna tak aktuální.

   • Radollko
    Radollko, 7.3.16 21:57:01  
     

    Musíš se víc snažit. :4:

   • sv.slendrian
    sv.slendrian, 19.3.16 22:17:09  
     

    sv.slendrian, 15.12.14 14:26:46 reagovatsmazat@!!! Tak co Unionisté kde jste,otevřel jsem vám dveře.

    Na co si to vlastně stěžujete právě vy bývalí členové tohoto fora?
    Dveře jsem vám přeci otevřel když bývalý správce odešel a zahodil klíč,tak diskutujte,vkládejte dotazy a odpovědi.

 • Mary321
  Mary321, 4.2.16 15:38:24  
   

  Zase trefa: https://www.youtube.com/watch?v=gh-wVJ2lNDY

 • Mary321
  Mary321, 2.2.16 09:59:38  
   

  Chcete vidět politiky jako z jiného těsta? Mrkněte na www.euroseptik.cz

 • Mary321
  Mary321, 1.2.16 11:58:01  
   

  Nigel Farage, nebojácný politik: https://www.youtube.com/watch?v=qpFOXDQGpY4

 • sv.slendrian
  sv.slendrian, 25.1.16 10:45:24  
   

  Kdo může zato co se v současné Evropě děje?
  1. Kdo je dlouhá léta tím kdo si osobuje právo světového četníka(dozorce)
  2. kdo je hospodářsky na huntě a proto potřebuje suroviny a zdroje jiných států lacino(pokud možno zqadarmo) a zatím účelem si v různých státech světa dosazuje své loutokové vlády pod pláštíkem ochrany demokracie v těchto zemích a když to nejde jinak tam k té „demokracii“ pomůže vojenským vpádem
  3. kdo potřebuje tisknout ničím nepodloženou mněnu(pouhé papírky)bez žádné hodnoty
  4. který stát je pod nucenou správou USA v Evropě jako v je třeba Japonsko
  5. Komu je zapotřebí rozvrátit jako na blízkém východě Irák,Libyi,Sýryi ,zrovna tak i Evropu
  A tak by se dalo pkračovat ještě dlouho,kdo to asi je která velmoc,Čína ?Rusko?……………?

 • Radollko
  Radollko, 25.1.16 01:59:56  
   

  Prezident Miloš Zeman se ostře opřel do projektu Vysokého komisaře OSN pro lidská práva, který podle ministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD) přeložil tři roky starý komiks o uprchlících. Ten se následně objevil na českých školách. Valachová se od něj distancovala.

  Více na http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/369367/zeman-uprchlicky-komiks-je-idiotsky-projekt-zaoralka-zaskocil-smlouvou-s-nory.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=copy

  Ten komiks je jedním z těch euro nesmyslů.

 • sv.slendrian
  sv.slendrian, 15.1.16 12:13:08  
   

  Rakousko přitvrdí a nepustí do země běžence, kteří tam nepožádají o azyl....
  Rakousko zavádí tvrdší politiku vůči migrantům. Od příštího pátku chce na svých jižních hranicích zastavovat všechny běžence, kteří v zemi nemají v plánu požádat o azyl, napsal deník Kronen Zeitung s odvoláním na informace z rakouského ministerstva vnitra.

  Zase jedni co nejdřív konaj a pak myslí? :1:
  Tak to dopadnou jako Němci a nic tím pro EU nevyřeší protože oni u nich sice začnou žádat o azyl,ten dostanou a po jeho obdržení stejně zvednou krovky a poputují dál do své země zaslíbené...... :1: :2: :14:

 • sv.slendrian
  sv.slendrian, 13.1.16 07:51:19  
   

  Přiznejte chybu, chtěl marně po Merkelové radníMezi hlasitými kritiky otevřených dveří pro utečence vyniká Peter Dreier (48), člen strany Svobodní voliči, zemský rada bavorského okresu Landshut se 150 tisíci obyvateli, kam se uchýlilo již 1700 utečenců a každý den, i v zimě, přichází přinejmenším dalších 70.
  „Pokud Německo přijme milión uprchlíků, početně na můj okres jich vychází 1800. O ty se postarám, avšak všechny ostatní pošlu autobusy do Berlína před kancléřský úřad,“ napsal kancléřce v polovině října v dopise.

  Osmadvacátého října 2015, ve 14.45 zazvonil Dreierovi mobil. Bylo to pro něj překvapení až šok: volala osobně Merkelová.

  „Paní spolková kancléřko,“ nenechal se Bavor vyvést z míry, „musíte už konečně dupnout na brzdu. Jinak se vnitřní smír v naší zemi ocitne v ohrožení. Udělejte to, prosím, jako Císař (Franz Beckenbauer, řečený Císař, v korupční aféře FIFA – pozn. red.). Přiznejte, že jste se dopustila chyby.“

  Zavolejte mi den předtím, než autobusy vypravíte.
  Angela Merkelová
  A zavolejte mi prosím den předtím, než autobusy vypravíte,“ rozloučila se Merkelová se smíchem.

  Východní němci i západní začínají hořce litovat den kdy se spojili ,muti merkel zdá se to má spičítaný.......... :6:

 • Mary321
  Mary321, 6.1.16 16:50:56  
   

  Citace: Doposud se nám tvrdilo, že imigranti jsou vesměs inženýři a architekti. Po incidentech v Kolíně nad Rýnem, Hamburku a jinde se však zdá, že jsou to samí gynekologové.
  Ale vážně: ta nejapnost evropských „elit“ je neuvěřitelná: prý ty excesy nemáme spojovat s imigranty. Proboha, s kým tedy? Omluví se všem těm napadeným Merkelová osobně? Ale hlavně: není opravdu už nejvyšší čas všechny postrkem vyexpedovat zpět?
  M.Macek

  • sv.slendrian
   sv.slendrian, 6.1.16 17:25:46  
    

   Tetě Merkel to žíly netrá ani těm jí podobným z EU ,ti když bude nejhůř udělají to co vlády dělaly při různých válkách odfrčí do bezpečí za velkou vodu,nebo jinam do bezpečí,je "sranda" když třeba ti co se mají starat o bezpečí svých občanů,prohlásí že v bezpečí budou když nebudou chodit do míst kde jim bezpečínemohou zaručit,klasik by řekl asi toto "přichází doba ,kdy host rozhoduje otom co domácí smí,nebo-li,kdy host vyhazuje domácího"!

   • Mary321
    Mary321, 8.1.16 11:10:15  
     

    To bych taky řvala, proč mám teda platit daně. Nebo máme vzít zákon do svých rukou snad???

 • Mary321
  Mary321, 5.1.16 17:35:03  
   

  V Saúdské Arábii přijde 1 litr benzínu na 2.40 Kč. Zkuste si v CZ koupit něco, cokoliv, za 2,40.

  • sv.slendrian
   sv.slendrian, 5.1.16 17:44:45  
    

   Rohlík..... :14:

   • Mary321
    Mary321, 5.1.16 22:03:24  
     

    :14: Ze zmrazeného polotovaru? :1:

  • Toscali
   Toscali, 5.1.16 19:50:38  
    

   ...socialistický litr benzínu po zdražení stál v roce 1974 2,40 Kčs...

   • Mary321
    Mary321, 5.1.16 22:04:48  
     

    To byla ještě éra naftových kamen, ne? :15:

 • Toscali
  Toscali, 2.1.16 18:18:33  
   

  *
  *

  Vždy 3.ledna se nachází planeta Zem v periheliu tzn.přísluní. Je nejblíže ke Slunci. Říkají, že planeta Zem obíhá okolo Slunce po své oválné či skoro eliptické dráze. Dráha tedy není kruhová se středem ve Slunci ale je excentrická.

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Ob%C4%9B%C5%BEn%C3%A1_dr%C3%A1ha.jpg

  Říkají, že vzdálenost planety Zem v afeliu (odsluní) je as 152 miliónů km.
  Největší vzdálenost Slunce-Zem.

  Říkají, že vzdálenost planety Zem v periheliu (přísluní) je as 147 miliónů km.
  Nejmenší vzdálenost mezi Slunce-Zem.

  Z výše uvedeného vyplývá, že nyní 3. ledna bude planeta Zem nejblíže ku hvězdě Slunci. A to o celých 5 miliónů km než je v případě afelia (odsluní)

  A v čem je problém.

  Já tvrdím, že hvězda Slunce NENÍ zdrojem tepla pro planetu Zem. Logicky. Pokud by Slunce bylo zdrojem tepla a bylo by tím tepelným agregatem, potom by logicky muselo býti nyní na planetě Zem největší teplo, protože ten tepelný agregát zvaný Slunce je nejblíže planetě. A to největší teplo by tedy muselo býti právě 3.ledna.

  A ono to je přesně obráceně. 3. ledna, kdy je Slunce nejblíže planetě Zem, je nebo bývá největší mráz.

  Prosím místní inteligenty o vysvětlení tohoto problému.

  ************************************************************************

  Slunce NENÍ ani zdrojem světla na planetě Zem. :10: :10:

 • Mary321
  Mary321, 9.12.15 12:35:42  
   

  A zase má Klaus pravdu:
  „Masové vydaní se na pochod do Evropy pokládáme za iniciované, řízené,” řekl exprezident.
  Obviňuje evropské multikulturní elity, které jsou prý netrpělivé z toho, že se nedaří rozbít národní státy.
  „Češi pořád chtějí být Čechy, Portugalci Portugalci... Přišli na to, že když to promíchají migranty, tak vznikne tvárná hmota,” řekl Klaus, který je znám svým dlouhodobě kritickým vztahem k evropské integraci.

  • Valika
   Valika, 12.12.15 20:29:02  
    

   To,že to není náhoda- celá ta akce s přístěhovalci,je už jasné lidem,co jen trochu o světě a o dění ve světě přemýšlejí.
   Kdo jsou vlastně ti multikultúrní elity a proč mají tak veliký zájem rozložit a přivést k zániku staré národní země Evropy?
   Opravdu si myslí,že se jim podaří utvořit nějaký univerzální světový řád,aby byl spořádaný,spravedlivý,svobodný a prosperující a blahobytný pro všechny?
   Anebo pravda je úplně jiná a chtějí svět jako lidskou společnost z nějakých sebevlastných důvodu zničit.
   Jak to,že se zdají mocnější,jako všechny země,které se jejich politice a kultuře brání?
   Nějak si to nedovedu vysvětlit,i když chápu,že touhu po ovládání světa může mít mnoho patologických a psychicky narušených osob,chápu i to,že už několik desítek let cílevědomé působí na lidi a všemi prostředky se jim snaží "naroubovat nové a nám někdy cizí hodnoty"...prostě působí dlouhodobě skrze reklamy a propagandu o svobodě,demokracii atd.na všechny věkové kategorie...vidíme to,a nejsme schopní otevřeně říct,že my to tak nechceme...stydíme se za své tradice za národní dějiny,protože oni říkají,jak hloupí a nesvéprávní jsme byli...jen neříkají,že z nás udělají ještě méně "svépravné a svobodné"...

   • Korals
    Korals, 13.1.16 05:33:55  
     

    Ohledneme-li se zpatky do historie zjistime ze vetsina vudcu statnich utvaru byla svym zpusobem nenormalni. Pocinaje Napoleonem, pres Hitlera, Stalina a dalsi a dalsi. Dneska si dovolim rict ze je to cela sestava Bruselu. Vykriky o Shengenu, jistotach atd. se rozchazeji s realitou. Brusel neni schopen zajistit nic smysluplneho, zajistuje jen dobre ksefty pro nektere, bezpecnost uzemi EU je jim sumafuk.

    • Korals
     Korals, 13.1.16 05:34:42  
      

     Omluva - nedovolil jsem si vstoupit . Tedy dodatecne - muzu?

     • sv.slendrian
      sv.slendrian, 13.1.16 07:49:16  
       

      Proč se omlouváš máš přeci otevřeno.Otevřeno mají a budou mít vždy ti co chtějí slušně diskutovat,pro ostatn při zjištění opaku se dveře zavřou a u některých vím co jsou zač tak ti maj po ftákách i kdyby žádali s 100x

      • Korals
       Korals, 14.1.16 21:36:17  
        

       :2: Dik. :2:

 • klokan.Vendelin.u.D1
  klokan.Vendelin.u.D1, 28.10.15 12:32:50  
   

  EU potentovala z poslední 2-3 roky vše, na co sáhla.. :6: :15:
  A teď Evropu čekají ty důsledky. Chápu, že evropané jsou rozladění a naštvaní, ale realitě neutečeš..

  • Mary321
   Mary321, 5.12.15 11:45:12  
    

   Blbý je, že to bylo mnohým jasné od začátku, ale huráevropani to nechtěli slyšet. V referendu si odhlasovali vstup do EU. Hlavně a nejvíc politici, kteří chtěli pěkné místěčko v Bruselu Tomu se pak podřídilo všecko.

   • Valika
    Valika, 5.12.15 20:51:50  
     

    No,víš, Mary, já jsem taky byla za vstup do EU,i když jsem nebyla na referendu,byla jsem mimo ČR v ty době.
    Ale měla jsem dojem, že jako členský stát budeme dodržovat práva a zákony civilizovanější zap.Evropy,jako se o západu vždy mluvilo...Ale až dnes vidíme,co je to záp.Evropa a jaké plány s námi měla,abychom starým kapitalist. státům pomáhali udržet jejich status a z nás si udělali investory,co budou investovat do jejich ekonomik a také do levné prac.síly,které budou tvořit státisíce schopnejších migrantů ženoucích se do záp. Evropy...

 • Valika
  Valika, 17.10.15 16:49:20  
   

  Jak to,že jste na tomto disk.fóru tak tvrdě zaspali celý letošní rok?
  V EU se to pomalu řítí ke dnu,imigranti zastínili i naše dobře placené euro poslance,které už jen sem -tam vidíte mihnout se na obrazovce ČTV, jakoby taky neměli tam nahoře co řešit... :15:
  Už i "knížecí modrá strana" vidí věci jinak ,jako je viděla před kvartálem. Hle,co povídá táto "máma Top":

  http://domaci.eurozpravy.cz/politika/134514-evropa-nic-nevi-ostra-fakta-o-uprchlicke-krizi/

  ...jistě to konzultovala s Velkým Karlem i s jejich europoslanci,než udělala tento pravdivý závěr... :4:

  • sv.slendrian
   sv.slendrian, 19.10.15 11:37:17  
    

   Přeji úspěšný vstup do nového roku 2016 na tomto fóru. :4:

   • Valika
    Valika, 19.10.15 16:47:28  
     

    Jo,takové přání se mi zamlouvá...a ještě kdyby se splnilo, nemám námitek. :2: :4:

   • Carbon.de.Castel-Jaloux
    Carbon.de.Castel-Jaloux, 27.10.15 11:53:29  
     

    Jen aby nějaký vstup pro nás byl. Někdo psal na D-FENS (nebo jinde?), že právě tyhle Vánoce budou kritické. Pro nás.

  • Carbon.de.Castel-Jaloux
   Carbon.de.Castel-Jaloux, 27.10.15 11:51:34  
    

   To jsou mi novinky. Navíc ona něco "očekává". Místopředsedkyně politické strany!