Boží soud

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
Pavla.119 (2020-02-24 14:36:14)Hosamen (2020-02-19 14:39:15)slavidan (2020-01-05 20:25:33)Carbon.de.Castel-Jaloux (2019-12-24 11:41:51)a.l.tereza (2019-11-24 03:13:53)Josef.z.hor (2019-10-23 17:03:26)Kostic33 (2019-04-10 21:28:54)Ruslana (2019-04-01 18:48:22)paravan (2019-03-28 23:23:28)arecuk (2019-02-08 18:13:56)poko (2019-01-15 17:40:16)tank (2018-12-20 20:22:15)chenrezig777 (2018-12-16 04:41:31)ab.ba (2018-12-06 23:37:32)TX.2010 (2018-12-06 11:20:14)Divobyj (2018-12-01 16:09:03)2012 (2018-11-30 20:40:15)blaznivymrak (2018-11-30 05:10:45)profesorateista (2018-11-22 18:24:01)jirka5 (2018-10-31 15:20:23)2442 (2018-10-30 12:49:40)jelito (2018-09-19 10:33:58)bulldog (2018-08-26 08:12:54)
Boží soud
Založeno: 20. 3. 2014 | Příspěvků: 20 327 | Členů: 29
Správci: Pavla.119 (hlavní), Carbon.de.Castel-Jaloux

VOLNÁ DISKUZE O VŠEM O BOHU
a hlavně proč ateisté nechápou
BOHA a jeho systém.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • Carbon.de.Castel-Jaloux
  Carbon.de.Castel-Jaloux, 24.12.19 11:41:50  
   

  Všem požehnané Vánoce a jestli jste byli hodní, všechna přání se vám jistojistě splní :)

 • Pavla.119
  Pavla.119, 24.12.19 11:03:51  
   

  Přeji všem krásné Vánoce.

 • Josef.z.hor
  Josef.z.hor, 6.10.19 11:03:48  
   

  Jenže v historicky zformované kultuře dnešních dnů je existence Boha „diskutabilní otázkou“3. Jedni věří, že Bůh existuje, druzí věří že ne, ale málokdo z těch, kdo věří v Boha, věří Bohu a žije pod nadvládou diktatury svého svědomí (to poslední se týká nejen věřících v Boha, ale i uvědomělých ateistů). Ovšem nezávisle na názorech projevujících se ve sporech o existenci Boha«příroda zvěstuje Boha»2 M. V. Lomonosov: «…příroda je určité Evangelium neumlčitelně zvěstující o tvůrčí síle a velikosti . Nejen nebesa, ale i lůno zemské vypovídá o slávě Boží.» v případě věřících Bohu, tak i ateistů (věřících v Boha nebo nevěřících v Boha) má jejich objektivita odlišování Dobra a Zla v konkrétnosti jejich projevů – nezávisle na subjektivních představách lidí o nich a o existenci Boha – dopad na to, zda je život společnosti (a tím pádem i koncepce způsobu života a zákonodárství z ní vyplývající):

  •v rozporu s objektivními zákonitostmi, v důsledku čehož společnost trpí různorodými problémy: vnitřní sociální konflikty, růst statistiky nemocnosti, ekologické a ekonomické pohromy apod. – to všechno jsou zákonité následky narušení objektivních zákonitostí existence lidské společnosti v harmonii s Přírodou (v chápání ateistů) a stejně tak v rámci Božího Záměru; nebo se život společnosti o objektivní zákonitosti opírá a je jimi podporován, takže prakticky potvrzuje pravdivost výroku apoštola Pavla: «… Bůh není Bohem zmatku, nýbrž Bohem pokoje. Jako ve všech obcích Božího lidu» (První poslání apoštola Pavla Korintským, 14:33).
  To znamená, že potřeba shody koncepce způsobu života společnosti v návaznosti pokolení a zákonodárství a právní aplikační praxe, které z ní vyplývají, s objektivními přírodními zákonitostmi bytí lidí, kulturně svébytných společností a lidstva jako celku, je objektivní nutnost. Tato objektivní danost je jednotná a bezvýhradná jak pro nositele ateistického chápání světa, kteří uznávají objektivnost zákonů Přírody, tak i pro nositele náboženského chápání světa, kteří vidí v objektivních zákonech Přírody Boží předurčení existence Všehomíru1. A definice svobody jako uvědomělé nutnosti může být z hlediska života průkazná pouze v tom případě, rozumíme-li tou – výše nazvanou – nutností, že budeme žít tak, abychom se opírali o objektivní zákonitosti všech šesti skupin pod nadvládou diktatury svědomí.

 • Josef.z.hor
  Josef.z.hor, 2.10.19 08:52:42  
   

  Nicméně je tu jen jedno lidstvo skládající se z řady lidských pokolení, a proto je vztah k „dlouhotrvajícím“ procesům a k tomu, zda do nich bude vnesen dobrý nebo špatný vklad, svého druhu testem, zda člověk získal kvality opravdového člověka – zástupce Božího na Zemi: neboť pouze člověk – nositel lidského typu struktury psychiky – se může svým přínosem spolupodílet na věčnosti, jestliže porovnáme akceschopnost typů struktur psychiky s rozpětím doby trvání procesů.

  • a.l.tereza
   a.l.tereza, 5.10.19 20:41:57  
    

   Ahoj Josefe :2: "jestliže porovnáme akceschopnost typů struktur psychiky s rozpětím doby trvání procesů" tak podle mého z toho nic nevyleze..., totiž myslím si že neandrtálec když mu Pán Bůh dá může ve svém klanu podat stejně hodnotný výkon co do "přínosu a podílení se na věčnosti" jako třeba člověk v roce 2019, že nezáleží ani tak na době či struktuře mysli či mozku jako na tom jak si a k čemu Bůh toho konkrétního a pro co vyvolil :2:

   • Josef.z.hor
    Josef.z.hor, 8.10.19 19:14:54  
     

    Neandrtálec není v kategorii člověk rozumný. Do stavu člověka rozumného mu mnoho schází. Třeba ta láska která je motorem vývoje lidského druhu k božímu dítěti.

    • a.l.tereza
     a.l.tereza, 12.10.19 20:36:45  
      

     to že neandrtálec svou ženu nezahrnoval květinami ale mamuty a jeleny, neznamená, že nebyl lásky schopen, na to mít lásku k bližnímu svému nepotřebuješ až tak mozek jako srdce a to bez pochyby i neandrtálec měl a že nepatří do kategorie člověk rozumný tomu moc nevěřím, člověk nerozumný by asi nebyl schopen malovat v jeskyních obrazy s náboženskou a rituální tématikou a dokonce snad i s astronomickým významem.., tak nevím jestli jsi se s těmi neandrtálci v tom jejich rozumu nespletl, Josefe :1:

     • Josef.z.hor
      Josef.z.hor, 13.10.19 08:34:30  
       

      Zde není myšleno hmotné ale duchovno. Buď klidná, že bych se spletl. Člověk rozumný je myšlen člověk obdařený duší a vdechnutým duchem. U neandertálce tomu ještě tak nebylo.

      • a.l.tereza
       a.l.tereza, 14.10.19 20:18:49  
        

       bylo tomu tak od Adama a Evy a ti byli na počátku lidstva, nemyslíš si snad že nejdřív byli neandrtálci a až potom Adam a Eva, to by totiž asi byl dost nesmysl ne :7:

 • Josef.z.hor
  Josef.z.hor, 12.9.19 12:00:49  
   

  Takže historicky zformovaná technokratická kapitalokratická globální civilizace skutečně přestala chápat, v čem spočívá předurčení člověka (tedy smysl jeho života), a když — v důsledku toho — přišla o moc nad vědeckotechnickým pokrokem, vstoupila do konfliktu s biosférou Země, ani nemluvě o množství jejích vnitřních sociálních konfliktů různého charakteru i měřítka.
  Je to výsledek jednoznačně naprogramovaný záludností1, před níž varoval Kristus, a která se i přesto jako komponenta mravnosti miliard lidí ve střídajících se pokoleních projevila ve světonázorovém paradigmatu, jež opanovalo lidské rozumy a leží v základu kultury civilizovaných společností, jejich vědy a vzdělávacího systému.

 • Josef.z.hor
  Josef.z.hor, 1.9.19 08:56:33  
   

  V Prvním listu Korintským od apoštola Pavla
  je poučení:
  «Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.
  Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nejsem ničím» (hl. 131:1-2).
  Tato slova znají mnozí, ale vnímají je tak, jakoby znalosti a návyky byly nějakou slabou alternativou Lásky, takže jestliže člověk Miluje, nejsou pro něj znalosti a návyky nejen povinné, ale dokonce zbytečné: pořekadlo «Znát Krista, to je celá ta věda» vyjadřuje právě tento přístup k životu2. A správnost tohoto hlediska prý potvrzují následující slova ze stejné hlavy 13 Prvního listu Pavla Korintským: «8. Láska nikdy nezanikne. Proroctví - to pomine; jazyky - ty
  umlknou; poznání - to bude překonáno.»

 • Josef.z.hor
  Josef.z.hor, 1.9.19 08:47:52  
   

  Každý přichází k Bohu až poté,kdy se zřekne svých nároků na to, chovat se podle svých rozmarů, nebude si na nic činit nároky z vlastní svévole a uzná absolutní kompetenci Nejvyššího,se kterou je nezbytné (objektivní aspekt) a zapotřebí (etický aspekt) být v souladu. A pouze ve výsledku takového sebezapření může člověk získat dar Boží Lásky. Je pochopitelné, že v Lásce není místo pro otroctví (v jeho dnešním chápání) ani pro tyranii.

 • Josef.z.hor
  Josef.z.hor, 29.8.19 10:49:49  
   

  Jestliže není možné pustit nedostatečně rozvinuté lidstvo do „jemných světů“, ve kterých je zřetelně vidět, jak vše souvisí se vším, kde by po získání příslušných návyků lidé dokázali působit na cokoliv (možná se vzácnými výjimkami), musí zatím tu jednotu a vzájemné vazby všeho se vším ve Všehomíru umět vycítit a rozeznat pouze v jejich „hrubých“ hmotných projevech.

  • Josef.z.hor
   Josef.z.hor, 29.8.19 10:55:46  
    

   «Království Boží nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat; ani se nedá říci: „Hle, je tu“ nebo „je tam!“ Vždyť království Boží je uvnitř1 vás!» (Lukáš, 17: 20, 21).

 • Josef.z.hor
  Josef.z.hor, 25.8.19 11:09:55  
   

  A je to Láska, ne skepse či tvůrčí impotence a všeničící
  nihilismus1, která je tím jediným prostředkem schopným odhalit a vyřešit všechny problémy na cestě z nesvobody davo-„elitářství“ a jím vyprodukované technokracie k biologické civilizaci – ke Království Božímu na Zemi. Avšak slova „láska“ a „Láska“ (s velkým písmenem)
  si každý vykládá podle svého a ne vždy správně.

 • Josef.z.hor
  Josef.z.hor, 24.8.19 13:59:22  
   

  Vtělení je duši dáno
  kvůli tomu, aby se člověk
  naučil Lásce…
  A ne kvůli tomu, aby jedinec, který se člověku pouze podobá, hrabal pod sebe, „sám zneužíval“, umožňoval jiným „zneužívat“ sebe samotného i všechny okolo, občas si přitom zateoretizoval na téma „lidských práv“ a
  neustále si stěžoval na špatný život pod nadvládou darebáků a omezenců…
  Všechny znalosti a návyky jsou pouze „doplňkem“ k typu struktury psychiky,a právě tento typ určuje podstatu Člověka nebo osoby druhu Homo sapiens, která této kvality nikdy nedosáhla.

 • Josef.z.hor
  Josef.z.hor, 22.8.19 22:48:06  
   

  «Mějte víru Bohu, neboť vpravdě pravím vám, že kdo řekne této hoře: „Zdvihni se a vrhni do moře“ a nebude pochybovat v srdci svém, ale bude věřit, že se stane, co říká, bude mít vše, co řekne. Proto vám pravím: Věřte, že vše, oč v modlitbě poprosíte, je vám dáno a budete
  to mít» (Marek, 11:23, 24).

 • Pavla.119
  Pavla.119, 22.8.19 21:50:19  
   

  Z jiné diskuze - tam kiwiboy napsal:

  Krest - probirali jste to nedke dole -- co je to krest katolicky /RKC\ Je to Bozi spojeni mezi clovekem a Jezisem. Je uplne jedno jestli nejaka jina cirkev, spolecnost , sekta , sekupeni jinych vericich -- potapi obden pokrteneho katolika v bazenku nebo ve vane u kamose - to prvni katolicke pokrteni je na RKC nesmazatelne - proste porad zustane jenm katolikem /RKC\a ne nikym jinym. Logicky -- ted podle Bible - Co Buh spoji - clovek --- ale jiste jako badatele Bible znate.

  • Pavla.119
   Pavla.119, 22.8.19 22:12:27  
    

   Já osobně nepovažuji křest za nějaké "kouzlo", které člověka očistí od dědičného hříchu, tak, jak to prezentují katolíci.
   Ano, je to symbol očisty - ale - sám o sobě neznamená nic, i kdyby někoho křtil sám papež. Vždy musí být spojen s vírou v Boha.
   Já sama jsem se musela zamyslet a vyrovnat se s tím, že mne rodiče nechali pokřtít coby nemluvně a já si na to samozřejmě nepamatuji. Přijala jsem to, protože moji rodiče mne pokřtili na základě toho, že oni sami věřili v Boha a byli rozhodnuti mne k víře vést.
   Své rodiče ctím a proto jsem svůj křest sama vědomě přijala

 • kiwiboy
  kiwiboy, 22.8.19 10:21:16  
   

  Ahoj jsem tady novi --- co to znamena Bozi soud ?
  pokud vim tak Buh nechce nikoho soudit - soudit se budem my mezi sebou

  • Pavla.119
   Pavla.119, 22.8.19 10:24:42  
    

   O Božím soudu se v Bibli mluví hodně ale mne se to vlastně netýká. Když věřím Ježíši Kristu jako svému Spasiteli, tak se Božímu soudu vyhnu.
   Věřím totiž, že Kristus NELŽE.

   • kiwiboy
    kiwiboy, 22.8.19 11:11:37  
     

    Jezis nemuze lhat - v cem? npasl neco nebo nam odkazal neco co neni ze slov pisma jinych?

    • radkojaga
     radkojaga, 22.8.19 13:05:16  
      

     jj. můžeme špatně porozumět kontextu... nebo zaměřit pozornost na vedlejší věc a podstata nám unikne. a přitom je to psáno v Pravdě, ukazuje text na Pravdu ale člověk zmatený se dívá jinam.

    • Pavla.119
     Pavla.119, 22.8.19 20:11:26  
      

     Evangelium podle Jana, 3. kapitola:

     14Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen Syn člověka,
     15aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.
     16Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
     17Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
     18Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.
     19Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé.
     20Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo.
     21Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“

  • Carbon.de.Castel-Jaloux
   Carbon.de.Castel-Jaloux, 22.8.19 11:06:43  
    

   "A znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce."

   • Kolenik
    Kolenik, 22.8.19 11:11:46  
     

    Tak na to si postav betonovou čekárnu, aby ti vydržela! :1: :1: :1:

    • Pavla.119
     Pavla.119, 22.8.19 20:08:33  
      

     Koleníku, tady si budeme chvíli povídat bez Tvého kolovrátku. Děkujeme za pochopení.

   • Carbon.de.Castel-Jaloux
    Carbon.de.Castel-Jaloux, 22.8.19 11:18:50  
     

    Bude soudit i mrtvé, takže čekárnu nepotřebuji - mrtví vstanou z hrobů a budou souzeni.

 • Josef.z.hor
  Josef.z.hor, 21.8.19 08:52:49  
   

  Vtělení je duši dáno k tomu, aby se člověk naučil Lásce… a ne proto, aby hrabal, „vlastnil“, umožňoval druhým „vlastnit“ sebe samého, všechno a všechny okolo, a stačilo mu občas si přitom „zateoretizovat“ na téma morálky a zalamentovat na mizerný život pod nadvládou darebáků a omezenců… Všechny znalosti a návyky jsou pouze „nadstavbou“ k typu struktury psychiky, která určuje podstatu Člověka nebo osoby druhu „Homo sapiens“, která se jím nestala.

  • Kolenik
   Kolenik, 21.8.19 09:07:47  
    

   Vypadá to, že ti pořád nedochází, že starověcí neználci, si vymysleli "duši" na to, co je jenom a pouze činnost mozku. Až tohle pochopíš, tak dej vědět, a popojedem. :1:

   • Josef.z.hor
    Josef.z.hor, 21.8.19 09:13:15  
     

    Běž se namočit s tvými hloupými kecy. Nemáš na to aby jsi se stal člověkem.

    • Kolenik
     Kolenik, 21.8.19 15:32:00  
      

     Ani tak krátkou větu nejsi schopen pochopit? :8: Tak to je s tebou už hodně špatné! :1:

     • Josef.z.hor
      Josef.z.hor, 21.8.19 23:17:34  
       

      Nevím co na takové kravině je k nepochopení. Blbost nad entou.

      • Kolenik
       Kolenik, 22.8.19 08:19:51  
        

       Je to jasné, nepochopil jsi ani tak krátkou větu! :1: :1:

       • Pavla.119
        Pavla.119, 22.8.19 09:34:54  
         

        Ale to víš, že tak krátkou větu chápe! Chápeme ji všichni!
        Jenže Tvoje vědomosti u ní končí. Právě proto že Ty té větě VĚŘÍŠ tak víc už nevíš, neznáš NIC z toho, o čem se tady bavíme. Tak se tím vůbec nemusíš zabývat. To stejně nepochopíš.

        • Kolenik
         Kolenik, 22.8.19 11:06:35  
          

         Jasně. Lidská duše existuje, stejně tak jako nebeská klenba, nebo Ráj u pramenů Eufratu! :1: :1: :1: Kde jsi byla myslitelko? :8: Už mi ty tvoje nesmyslné reakce začínaly chybět! :1: :1: :1:

         • Josef.z.hor
          Josef.z.hor, 10.10.19 08:11:16  
           

          Koleniku. Ty nejenže jsi mentálně mimo, ale jsi navíc morální ubožák. Ty ani nevíš co je to "shůry dáno". Právě to je to hlavní co nemáš.

   • Pavla.119
    Pavla.119, 21.8.19 09:37:14  
     

    KAM chceš popojet?
    Vždyť nemáš kam :1: :1:

    • Kolenik
     Kolenik, 21.8.19 15:30:38  
      

     Směrem k pochopení skutečnosti, že bohy si lidé vymýšleli. Ale asi máš pravdu. S věřícími to určitě nepůjde. :1: :1: :1:

 • Carbon.de.Castel-Jaloux
  Carbon.de.Castel-Jaloux, 19.8.19 10:05:18  
   

  Chčije a tady nic nového, vracím se na chatu. Vidím, že jsem o nic nepřišel.

  • Josef.z.hor
   Josef.z.hor, 19.8.19 23:03:24  
    

   Alespoň bude voda. Ta je potřeba, bez ní není života. Také rostou houby a dost.

 • Josef.z.hor
  Josef.z.hor, 12.8.19 09:08:54  
   

  https://www.youtube.com/watch?v=yZnu0iSEzwU

 • Josef.z.hor
  Josef.z.hor, 6.8.19 15:05:55  
   

  Svědomí je vrozený náboženský smysl (tj. smysl registrující vzájemné spojení duše jedince s Bohem) napojený na nevědomé úrovně individuální psychiky. Funkčním významem svědomí v psychice jedince je na základě dialogu vědomí a nevědomých úrovní psychiky s
  předstihem informovat jedince o tom, že ty či ony jeho záměry a jednání z nich vyplývající (včetně projevení jeho souhlasu s určitými názory a jednáním jiných lidé) jsou hříšné. Stud informuje o tom samém jako svědomí, ale až poté, kdy se jedinec špatných činů dopustil, tj. až poté, kdy ignoroval varování svědomí, nebo kdy se mu povedlo své „svědomí uspat“, aby mu nebránilo „žít si“.
  Svědomí a stud, to jsou dva prostředky, které jedinci umožňují stát se člověkem. Jestliže jsou potlačeny, stává se z něj lidský nedodělek, který nebude schopný stát se člověkem, dokud se v něm stud a svědomí opět neprobudí.

  • Kolenik
   Kolenik, 6.8.19 15:14:18  
    

   "... vzájemné spojení duše jedince s Bohem", tohle budeš moci psát, až naprosto věrohodným způsobem dokážeš, že nějaký bůh existuje. Do té doby to jsou jenom samé JPP! :1: :1: :1:

   • Josef.z.hor
    Josef.z.hor, 6.8.19 15:16:53  
     

    Až se naučíš myslet tak budeš mít možnost toto prosté vyjádření pochopit.

    • Kolenik
     Kolenik, 6.8.19 15:23:18  
      

     Chtěl jsi říct, až přestanu myslet a začnu věřit, viď? :8: :1: :1: :1:

     • Josef.z.hor
      Josef.z.hor, 6.8.19 15:26:28  
       

      Zatím jsi nijak nedokázal, že umíš myslet a že se chceš stát člověkem.

      • Kolenik
       Kolenik, 6.8.19 15:47:23  
        

       Tak se předveď: Co si myslíš o tomto:
       Mojžíšova 7, 18 Vody zmohutněly a stále jich na zemi přibývalo. Archa plula po hladině vod. 19 Vody na zemi převelice zmohutněly, až přikryly všechny vysoké hory, které jsou pod nebesy. 20 Do výšky patnácti loket vystoupily vody, když byly přikryty hory. 21 A zahynulo všechno tvorstvo, které se na zemi pohybuje, ptactvo, dobytek i zvěř a také všechna na zemi se hemžící havěť, i každý člověk. 22 Všechno, co mělo v chřípích dech ducha života, cokoli bylo na suché zemi, pomřelo. 23 Tak smetl Bůh vše, co povstalo, co bylo na povrchu země: od lidí až po zvířata, po plazy a nebeské ptactvo, všechno bylo smeteno ze země. Zachován byl pouze Noe a to, co s ním bylo v arše. 24 Mohutně stály vody na zemi po sto padesát dnů. :8: :8:

       • Pavla.119
        Pavla.119, 6.8.19 22:32:06  
         

        Potopu popisují i jiné mýty, nejenom Bible! Zkus se trochu vzdělat!

        • Kolenik
         Kolenik, 6.8.19 22:35:56  
          

         Proč ne, ale v Bibli je takový nesmysl, až Bible přímo bučí! :1: :1: :1:

         • Pavla.119
          Pavla.119, 6.8.19 22:46:05  
           

          Vůbec tomu nerozumíš!

         • Kolenik
          Kolenik, 6.8.19 22:52:10  
           

          Pavla: A opět předvádíš obranu přesvatých hloupostí, před rozumovou argumentací! :1: :1: :1:

         • Josef.z.hor
          Josef.z.hor, 9.8.19 23:22:56  
           

          Koleniku ty jsi Bibli nikdy nepochopil. Mentálně na to nemáš.

         • Kolenik
          Kolenik, 10.8.19 08:46:34  
           

          jzh: A opět obrana přesvatých nesmyslů tvrzením, že ty nesmysly nechápu! :1: :1: :1:

       • Josef.z.hor
        Josef.z.hor, 9.8.19 23:21:28  
         

        K Bibli se vyjadřovat nebudu to je tvoje oblíbené mentální zatížení.

        • Kolenik
         Kolenik, 10.8.19 08:48:01  
          

         Raději poctivě přiznej, že nemáš argumenty, aby jsi mohl dokázat opak! :1: :1: :1:

         • Josef.z.hor
          Josef.z.hor, 10.8.19 21:39:09  
           

          Ty jsi mentálně zatížený s těmi požadovanými důkazy. Ty ani nevíš co blábolíš.

         • Josef.z.hor
          Josef.z.hor, 11.8.19 07:35:24  
           

          Tvoje bláboly tě před božím soudem nezachrání.

         • Kolenik
          Kolenik, 11.8.19 08:06:38  
           

          jzh: Když uvěříš lhářům, zákonitě naletíš na podvod. A náboženství, je největší podvod všech dob.

         • Josef.z.hor
          Josef.z.hor, 15.8.19 21:15:44  
           

          Ano ty jsi lhář a proto již z prevence ti nevěřím.

         • Kolenik
          Kolenik, 15.8.19 21:21:36  
           

          jzh: Rozumím, kdo nechce pochopit, ten nepochopí! :1: :1: :1:

         • Josef.z.hor
          Josef.z.hor, 15.8.19 21:26:06  
           

          Ano ty jsi skutečně neschopný jakéhokoliv poučení. Proto nemá význam na tvé nesmysly reagovat. O poctivosti z tvé strany velmi pochybuji.

         • Kolenik
          Kolenik, 15.8.19 21:36:42  
           

          Tak mě pouč a odpověz mi na otázku, co si myslíš o tvrzení v Bibli, že vody potopy vystoupaly 15 loket nad nejvyšší vrcholky hor, a zůstaly tak 150 dní? :8:

       • Josef.z.hor
        Josef.z.hor, 15.8.19 21:44:25  
         

        Neodpověděl jsi na otázku. Ty nesmysly které zde stále píšeš nikoho nezajímají.

        • Kolenik
         Kolenik, 15.8.19 22:09:05  
          

         Na jakou otázku jsem neodpověděl?