Dialog náboženství

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
krudox (2017-06-26 12:47:54)michalborek (2017-06-25 23:04:37)Divobyj (2017-06-06 09:19:58)Maatina (2017-05-22 01:37:22)9marie04 (2017-05-14 23:36:56)nordic.pride (2017-03-31 22:03:15)slavidan (2017-01-10 01:07:33)chatka88 (2016-12-14 09:12:22)Cho (2016-10-11 06:51:22)martindoubrava (2016-08-04 12:23:39)AYA12 (2015-07-06 08:43:15)chere123 (2015-04-05 14:32:42)AdelavonSterza (2015-02-07 20:28:18)Mafomet (2014-02-16 22:26:48)
Dialog náboženství
Založeno: 18. 1. 2014 | Příspěvků: 1 332 | Členů: 14

Mohou všechna náboženství vycházet z jedné Pravdy? Mohou si vzájemně něco nabídnout? Existují podobnosti mezi praxí, etikou a transcendentní zkušeností jednotlivých náboženství? Jaká je budoucnost náboženství a hraje v ní nějakou roli jejich vzájemný dialog? Vítejte ve fóru pro výše uvedené a obdobné otázky.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • michalborek
  michalborek, 14.5.17 20:07:21  
   

  Do týdne vyjde zajímavá kniha o mýtech: https://books.google.cz/books/about/Stru%C4%8Dn%C3%BD_%C3%BAvod_do_teorie_m%C3%BDtu.html?id=ZQXFDgAAQBAJ&redir_esc=y

 • michalborek
  michalborek, 24.4.17 22:28:58  
   

  V Coloradu otevřeli kostel zasvěcený marihuaně, uctívá se v něm číslo 420

  http://zpravy.idnes.cz/konopi-mezinarodni-konopna-cirkev-usa-kostel-fa9-/zahranicni.aspx?c=A170421_131326_zahranicni_och

 • michalborek
  michalborek, 23.1.17 23:49:18  
   

  Zdeněk Vojtíšek - o náboženství
  http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3773075

 • michalborek
  michalborek, 22.1.17 15:41:35  
   

  Dva výtahy z konce knihy "Richard Rohr – Budoucnost církve"

  1. Jaké místo v církvi bude hrát ekumenismus?

  To jediné místo. Jestliže církev nedokáže vidět obraz Krista ve všech svých rozličných členech, jakou bychom měli vůbec možnost vidět Krista ve zbytku světa nebo v jiných náboženstvích? Je to přímo hanba a skandál, jak se křesťané k sobě navzájem ve jménu Krista chovali. A pro většinu světa to učinilo naše učení doslova nevěrohodným, nepřijatelným. Ale to se týká těch prvních dvou tisíc let křesťanství, o kterých jsem mluvil. Děti a adolescenti ještě neumějí stavět mosty. Umějí jen vytvářet malé party, malá seskupení, do kterých mohou patřit, aby se cítili bezpečně. Nepotřebujeme církev jako soukromé seskupení příslušníků, kam bychom patřili a snažili se dokazovat, že to mé je lepší než tvé. Jen jedna věc je nebezpečnější než individuální ego, a tou je korporativní ego. Proto Ježíš strávil tolik času tím, že svoje vlastní náboženství kritizoval a tím nám dal povolení a vlastně příkaz, abychom dělali totéž. Proto mě stále více těší učit v ekumenických shromážděních, což doufám, je právě toto.
  Když mluvíte jenom k jedné denominaci, tak tam všichni sedí a kontrolují vás jestli jste dost loajální a kontrolují, jestli jste heretik nebo věrný věřící. To nás nikam nedostane. Takže vám doporučuji, abyste byli hluboce zakořeněni v jednom místě. Musíte se někde vzdát a někde se zodpovídat. A to vám dá kořeny, a to přesně k tomu, abyste měli křídla. Kořeny nejsou samy o sobě účelem. Máme lidi, kteří jsou tak zakořeněni, že se zdá jako by měli nohy zabetonované. Ale vím, že kdykoli postavíte most, budou přes vás chodit z obou stran. Nikomu se ovšem nelíbí, když se po něm z obou stran šlape. Možná právě toto měl Ježíš na mysli, když říkal, že „celý svět vás bude nenávidět“ , protože nebudete ani liberální ani konzervativní. Budete katolíci, ale budete mít rádi protestanty a některé skupiny k vám budou chovat nedůvěru. Katolíci si budou myslet, že jste příliš protestantští a protestanti si budou myslet, že jste příliš katoličtí. A to je vaše místo na kříži. Kdykoliv se totiž budete snažit udržovat pohromadě protiklady, budete podle svatého Bonaventury křižováni.

  • michalborek
   michalborek, 22.1.17 15:42:39  
    

   2. Jaký je váš názor na pronikání některých východních náboženstvích mezi křesťany a na to, co si myslíte o praktikování kombinace například jógy a křesťanství?

   Tomu se říká mezináboženský dialog a je to v porovnání s ekumenickým dialogem, širší. Myslím, že musíme rozpoznat, že všechna náboženství hledají Boha. To ale neznamená, že budou pro Boha používat naše symboly a naše metafory. Ale nemyslím si, že by si byl Bůh tak nejistý, že by potřeboval, abyste mu dávali správné jméno.
   Někdy lidi vyslovují špatně mé jméno, a já špatně vyslovuji všechna vaše česká jména. Vy to chápete velice dobře a nevypadáte, že by jste byli uraženi. Když my tak, jak jsme malí, tím nejsme rozčíleni, tak proč by se měl rozčilovat Bůh?
   Myslím, že každé náboženství přináší zvláštní pohled na přepestře prostřený stůl hostiny. To nám říkají dokumenty II.vatikánského koncilu, už tolik let staré, ale většina katolíků to ještě neví. To nám františkánům ve 13. století říkal svatý František, a to bylo v době, kdy celá Evropa islám nenáviděla - možná tak, jako dneska. Říkal nám, že kdybychom někdy našli třeba i jedinou stránku z koránu, máme ji políbit a položit na oltář, protože je to slovo Boží. Ale víme, že to byl jediný křesťan, který ve 13. stol. vykonal pouť do islámských zemí, protože k nim měl úctu. Řekl bych, že většina z nás k takové moudrosti dochází mnohem pomaleji.
   Například o buddhismu si myslím, že na úrovni praxe učí mnohem jasněji než v dnešní době většina křesťanů. Když půjdete na první hodinu vyučování buddhismu, řeknou vám tam, že vaším problémem je ego. A řeknou vám, že dokud nesvolíte, aby se vaše ego umenšovalo, nepoznáte moudrost a pravdu. My dneska víme příliš mnoho o všech ostatních náboženstvích světa, nemůžeme je opomíjet tak jako dřív. Myslím si, že naším úkolem není, jak jsem již říkal, s ostatními náboženstvími soutěžit, ale být pro všechna náboženství poselstvím zranitelnosti. A pro mě tím, kdo mne to učí, je Ježíš. Říká, abychom šli ke všem národům, ale nic o tom, abychom si brali něco sebou na cestu – nějakou bagáž, nýbrž abychom vstupovali do jejich světa.
   Dávám duchovní cvičení na téma kterému říkám: pravé já a nepravé já. A po mé přednášce tam přichází člověk, který ukazuje lidem, jak to prožívat pomocí jogínských pozic. A je to velice účinné cvičení. Musíme si uvědomit, že všechnu tu práci s proměnou nedokážeme udělat pouze pomocí těch nejsvrchnějších třech palců svého těla. My jsme jednota celého těla a duše. V některých ohledech máme prvky tohoto i v katolicismu; například znamení kříže je modlitbou těla. Klekáme si v kostele, chodíme na poutě a na křížové cesty. Jsou to jen náznaky, pomocí kterých poznáváme, že tělo se musí celého procesu zúčastnit. Znám několik svatých sester, které před Pánem tančí. Doufám, že se můžeme v tomto směru odvážit velkého pokroku a poznávat, že jsou tu takové věci jako kinestetické poznání. Zdá se, že tajemství zvané Bůh je něco, co nemůžete poznat pouze hlavou.

   • michalborek
    michalborek, 22.1.17 15:43:12  
     

    Tomuto tajemství můžete být přítomni pouze svou přítomností, a přítomnost není něco, co byste mohli zažít pomocí mysli. V tom mi, prosím, věřte. Přítomnost zakoušíme přítomností a přítomnost zahrnuje tělo, duši, mysl a emoce a každou z vašich součástí.
    Doporučuji vám, všem, ať je vaše duchovní praxe jakákoliv, abyste si našli nějakou duchovní praxi, která vám pomůže být přítomnými. Být přítomni tady a teď. Bůh už je tu přítomný, Boha nikdy nemusíte do místnosti zvát, jste to jen vy, kdo nejste přítomni. A když budete přítomni, poznáte to.

    • 9marie04
     9marie04, 22.1.17 18:25:15  
      

     Michal..přesně, nehledat zatvrzele co je odlišné, ale co je společné. Tady a teď v praxi. Boha nemusíte do místnosti zvát....moc pěkné. :2:

   • Divobyj
    Divobyj, 23.1.17 10:34:42  
     

    Boha není třeba hledat jako nějakou zatoulanou kočku.Bůh je obsažen v každém z nás prostřednictvím ducha.Stačí jen chtít jej poslouchat,respektovat a řídit se podle něho.
    Je velice chvályhodné,že se autor neuzavírá pouze do klece své církve,svého řádu a je otevřen globální moudrosti lidstva. :4:

  • Divobyj
   Divobyj, 23.1.17 10:15:43  
    

   Na konci druhé věty nemá být "chovali",nýbrž "chovají".
   Kvůli rozdílným pohledům na Písmo,které jsou mnohdy směšné,dnes nenávidí křesťan křesťana snad ještě víc,než atheistu.
   Myslím.že dost velkou roli v tom hraje žárlivost,což je průvodní jev lásky.Členové jednotlivých církví si chtějí Ježíše,potažmo Boha přivlastnit a nikomu jej "nepůjčit".
   Toto jednání je nejen dětinské a hloupé,ale přede vším velmi nebezpečné.

 • michalborek
  michalborek, 16.1.17 01:38:37  
   

  Křesťan 21. století a globalizovaného světa vypadá nejspíš jako indický jezuita a zenový mistr Ama Samy.

  http://www.dingir.cz/cislo/16/4/lepsim_knezem_diky_zenu.pdf

  Drobný povzdech jak daleko je od malomyslných křesťanů, jež lze také potkat na zdejším diskuzním fóru, tento do křesťanské rodiny v Barmě narozený, v muslimské výchově v Indii vychovaný, kovaný jezuitskou školou, spolubratry jako i indickým učením Ramana Maháršiho a nakonec žák japonského zenového mistra Yasutani Hakun Ryokeho. Přesto je to jen povzdech ne však nepochopení, že stále pro velkou část lidí je svět stále rozdělen na známý, který končící u nejbližšího lesa a pak na tu část za lesem, kde straší. Doufám však, že nakonec i mezi tyto přijdou pro ně důvěryhodní lidé, jež místo zneužívání tohoto strachu z neznáma, ukážou, že za lesem není ďábel, ale naopak něco obohacujícího a rozšiřujícího jejich poznání, je to však běh na dlouhou trať.

 • michalborek
  michalborek, 15.1.17 23:06:08  
   

  Religionista: Česká tolerance je mýtus, místo sekt se dnes děsíme islámu
  http://zpravy.idnes.cz/rozhovor-s-vojtiskem-0tq-/domaci.aspx?c=A170112_095027_domaci_zt

 • michalborek
  michalborek, 10.1.17 02:02:13  
   

  https://youtu.be/i8i4bWsEuAs

 • michalborek
  michalborek, 24.9.16 12:02:09  
   

  Ibn' Arabi - 'Alone with the Alone': Henry Corbin
  https://www.youtube.com/watch?v=zEroIpr2Yes

 • michalborek
  michalborek, 24.9.16 11:43:27  
   

  Religion Means 'To Do.' It is only the one two little acts that you actually do, that constitute religion and spirituality. To rise early and take the name of the Lord for ten minutes is what real dharma is. /Swami Sivananda/

 • michalborek
  michalborek, 6.9.16 20:01:26  
   

  http://eurodenik.cz/kaleidoskop/verici-deti-jsou-podle-vedecke-studie-mene-laskave-nez-jejich-neverici-vrstevnici

  • krudox
   krudox, 23.9.16 15:36:03  
    

   protože jde o víru netolerantní (hlavně k nevěřícím), která je ale vždycky tolerantní? asi žádná... :5:

   • krudox
    krudox, 23.9.16 15:38:08  
     

    http://www.antikvariat-ol.cz/product/agrese-tolerance-a-intolerance:4935/

   • michalborek
    michalborek, 23.9.16 23:06:31  
     

    Tak je to složité téma, neb tolerovat vše by vedlo k chaosu, ale čím dál víc se přikláním k tomu, že lidé mají napříč národy hledat hodnoty, jež si vykomunikují bez bohů i Boha, neb pokud je Bůh, tak tomu tak nesporně chtěl a dal většině lidí možnost promyslet důsledky svých činů a pokud by nebyl, tak lidem ani nic jiné nezbývá, než se bez něj domluvit. Přesto tím nezavrhuji spiritualitu a hledání sebe v rámci celku, hledání sebe v rámci Boha, souvztažnost všeho se vším, jako tedy pokoru před tím ohromným Všehomírem a že úplně vše promyslet nikdy nedokážeme, že svět nikdy nebude přesně takový, jaký bychom ho chtěli vidět z naší dětinské perspektivy, že každý z nás může přispět v negativním či pozitivním, v menším či větším duchu, ale nikdo tu opravdu není, ani žádná církev natož jednotlivec k tomu, aby celý svět přetvořil podle své představy, Bůh nezakládá církve, církve a náboženství rozdělují, Bůh spojuje. Jediný koho můžeme opravdu přetvořit jsme my sami a to buď druhé inspiruje a nebo odradí, třebaže ani to není zcela pravda, neb i naše srdce si bije podle svého. Přesto jaká starost, svět jako celý vesmír má svůj konec a jako každý sen ať je zlý nebo dobrý nakonec jednou skončí a to buď dřív a nebo až za čas, ale co je to čas a jako naše malé sny jsou na dlouhou, třebaže v reálu jsou jen okamžikem, tak i tohle vše je i vlastně už není, takže jde jen o to, zda opravdu chceme znát Pravdu a nebo snít nadále svůj sen, jež může trvat opravdu celé věky, jak to tedy alespoň nahlížím ze své nevědomosti.

    • krudox
     krudox, 29.9.16 15:13:02  
      

     já chcu znát pravdu - k čemu to všecko? :1:
     ale to můžu tak leda chtít...

     • a.l.tereza
      a.l.tereza, 18.10.16 18:03:08  
       

      myslíš, že ta pravda - k čemu to celé, není k mání? :2:

      • krudox
       krudox, 24.10.16 11:40:27  
        

       myslím že ne, jenže myslet znamená houno vědět...

    • Maatina
     Maatina, 18.10.16 01:37:23  
      

     Ušel si kus cesty, Michale..

    • seth-mluvi
     seth-mluvi, 5.12.16 15:18:34  
      

     Toto se mi líbí nejvíc:
     ...Jediný koho můžeme opravdu přetvořit jsme my sami a to buď druhé inspiruje a nebo odradí...
     :15:

 • michalborek
  michalborek, 5.9.16 18:15:28  
   

  http://tune.pk/video/6556075/rumi-the-wings-of-love-czech-subtitles
  Přeložil:www.tarak.cz

 • nordic.pride
  nordic.pride, 15.8.16 20:57:00  
   

  Akupunktura se používá i pro zvířata http://a-svet.cz/a/akupunktura-pro-zvirata/

 • michalborek
  michalborek, 1.8.16 01:23:56  
   

  Religionistická konference: Andělé a démoni v 19.-21. století.
  https://www.youtube.com/playlist?list=PLutnOd0u8-pznzs462eAxIkV-YzRR9zwH

 • krudox
  krudox, 14.7.16 15:59:21  
   

  Taky to tady chcípe, inu kdo by stál o dialog... :6:

 • michalborek
  michalborek, 20.6.16 09:12:04  
   

  Centrum pro studium politické filozofie, etiky a náboženství zahajuje svoji činnost

  http://www.farnostsalvator.cz/clanek/2119/centrum-pro-studium-politicke-filozofie-etiky-a-nabozenstvi-zahajuje-svoji-cinnost#.V2eXE-3XGNU

 • Loretta
  Loretta, 30.5.16 09:52:54  
   

  Strucne receno: dialog nabozenstvi se odrocil na neurcito.

  • krudox
   krudox, 30.5.16 11:45:33  
    

   :1:

 • michalborek
  michalborek, 29.1.16 01:27:21  
   

  Občas něco k náboženství řeknou Mluvící hlavy (FF UK) tady - https://www.youtube.com/playlist?list=PL4hnbqNUUmgQTf4yN12PINP0q0QJFInxa

 • michalborek
  michalborek, 21.1.16 22:39:24  
   

  I. Fórum dialogu na téma „Víra a společnost“
  věnované 25. výročí vzniku České křesťanské akademie a 50. výročí zakončení II. Vatikánského koncilu.

  RNDr. Václav Cílek - Klima a proměny civilizace
  https://youtu.be/2GAGf4NIszQ

  Tomáš Halík - Budoucí úloha církve
  https://youtu.be/hpTdWDYyZvU

  • michalborek
   michalborek, 22.1.16 20:08:35  
    

   Se vší úctou k Halíkovi, ale ten než se stačil pochválil, kde všude byl, tak jsem usnul :D, ale Cílek to je prostě vypravěč, třebaže pak si člověk má chuť stavět bunkr a střádat zásoby :D

  • michalborek
   michalborek, 30.1.16 23:50:02  
    

   RNDr. Václav Cílek - Dialog o výzvách dneška a zítřka
   https://youtu.be/RFAISwtMjlc

 • michalborek
  michalborek, 23.12.15 06:59:58  
   

  https://www.facebook.com/htf.cuni/videos/1051423814902255/
  Od ledna 2016 "Přednášky do kapsy" na Youtube kanálu Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze - https://www.youtube.com/channel/UCyaKu4xbNZ_0wxTHEvr5vHg

  • jo_toto
   jo_toto, 28.12.15 21:26:39  
    

   Proč je všecko náboženské tak dlouhé?! Protože jsou v tom -ženské?

   • krudox
    krudox, 28.12.15 22:43:33  
     

    :1:

 • jo_toto
  jo_toto, 22.12.15 09:46:19  
   

  Vida:
  http://sedmagenerace.cz/text/detail/zeleni-druidove

  Označení druid pochází ze slovního spojení keltského jazyka (dru-wid), které můžeme volně přeložit jako „ti, již znají stromy (speciálně duby)“ nebo „ti, již znají pravdu“, jelikož Galové i Anglosasové používali stejný pojem slovo pro označení stromu a pravdy (dru; treow — tree; truth). Starověké druidy a jejich kompetence přibližuje přehledně Caesar v Zápiscích o válce galské, kde o nich hovoří jako o příslušnících duchovní kasty tehdejší galské společnosti.

 • michalborek
  michalborek, 22.12.15 04:19:42  
   

  Večerní akademie religionistiky
  Letní semestr 2016
  http://www.htf.cuni.cz/HTF-304.html
  http://www.htf.cuni.cz/HTF-304-version1-plakatek.jpg

 • jo_toto
  jo_toto, 21.12.15 01:34:40  
   

  Vše podstatné je tedy jasné, už na tohle:
  Jádrem Halíkova článku je varování před tím, že se islámským extremistům ve spolupráci se západními islamobijci může podařit přesvědčit obyvatele muslimských zemí, „že Západ nenávidí islám, že nebojuje proti extremistům, nýbrž proti islámu jako takovému a proti všem muslimům.“
  http://denikreferendum.cz/clanek/21908-dva-profesori-o-bohu-krestanu-a-muslimu

  • michalborek
   michalborek, 21.12.15 12:45:02  
    

   K téhle výměně názorů se ještě přidal tradiční omezenec z vatikánského radia Milan Glaser - http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=22966

   Prostě realita je taková, že je zde značná část křesťanů jako muslimů, jež ani omylem neplánují o píď ustoupit ze svých fundamentalistických přesvědčení, jež ovšem zahrnují i netolaranci, respektive maximálně dočasnou toleranci těch ostatních, jímž psudopravdy těchto samozvaných vykladačů Boha nedošli. Pokud bych tedy podléhal fóbiím z islámu, tak daleko větší bych měl z křesťanství, neb od zvěrstev minulosti je dělí jen čas a příležitost a je jich tu stále víc než muslimů a většina je stejně tupá jako jsou přívrženci islámského státu.

   Osobně jsem přesvědčen, že křesťané, muslimové ale v podstatě absolutní většina lidí tohoto světa nemá stejného boha, protože většina lidí žije v nepoznaných pseudopravdách a jejich bůh, pokud nějakého vůbec mají, je konstrukt, parodie, výsměch Pravému Bohu, jež ovšem nikdy není a nebude těmto hlupákům zjevný a je i zbytečné ba přímo nežádoucí je k tomu Pravému přivádět, protože proto jsou v tomto světe klamu a temnoty, že jejich přirozenost je odpočátku temná a perly vždy končí jen pod jejich nohama. Nebo-li ať se hádají, ať se perou, není to moje starost. Když někdo přijde požádat o pomoc a budu moct, pomohu mu, ale odmítám pozvedat jakékoliv ideologické barvy, neb mudrci jsou dávno v Nebi, jako není spravedlivých králů dávno tady, není tak za co bojovat, ale jen je třeba sám za sebe vytrvat v alespoň nějakém pokusu o žití podle Pravdy.

  • Maatina
   Maatina, 21.12.15 15:44:25  
    

   Dobré, díky.

 • michalborek
  michalborek, 20.12.15 01:55:56  
   

  ThLic. Jaroslav Franc, Th.D.
  Islám – znamení doby (Duchovní vzdělávací pořad na radiu Proglas)


  1. Prorok Mohamed
  - http://www.proglas.cz/detail-poradu/2015-11-09-16-00.html
  - mms://audio.proglas.cz/audioarchiv/stream/audio_47820.wma
  2. Korán
  - http://www.proglas.cz/detail-poradu/2015-11-16-16-00.html
  - mms://audio.proglas.cz/audioarchiv/stream/audio_47821.wma
  3. Sunna
  - http://www.proglas.cz/detail-poradu/2015-11-23-16-00.html
  - mms://audio.proglas.cz/audioarchiv/stream/audio_47822.wma
  4. Pilíře islámu I.
  - http://www.proglas.cz/detail-poradu/2015-11-30-16-00.html
  - mms://audio.proglas.cz/audioarchiv/stream/audio_47823.wma
  5. Pilíře islámu II.
  - http://www.proglas.cz/detail-poradu/2015-12-07-16-00.html
  - mms://audio.proglas.cz/audioarchiv/stream/audio_47824.wma
  6. Islámské náboženství
  - http://www.proglas.cz/detail-poradu/2015-12-14-16-00.html
  - mms://audio.proglas.cz/audioarchiv/stream/audio_47825.wma

  Další dva díly na Radiu Proglas:
  21. 12. 2015, 16:00 nebo 22. 12. 2015, 02:00
  Duchovní vzdělávací pořad - Islám – znamení doby, 7. díl
  28. 12. 2015, 16:00 nebo 29. 12. 2015, 02:00
  Duchovní vzdělávací pořad - Islám – znamení doby, 8. díl

  Později taktéž v archivu http://www.proglas.cz/audioarchiv/

 • jo_toto
  jo_toto, 16.12.15 03:25:29  
   

  ´Nejméně jeden papež v historii stolce měl vagínu; na relikviích to ale není příliš znát.´ :4:
  http://manipulatori.cz/leos-kysa-prednaska-o-konspiracnich-teoriich/

 • 69beran
  69beran, 1.12.15 09:02:27  
   

  Vy co jste pro dialog s muslimy, nic vam nebrani. Jdete do mesity a reknete-jsme krestane a chceme s vami vest dialog a chceme s vami zit v lasce a miru. Pojdme se na tom domluvit.
  Uvidite ten "dialog" :1: Pokud vubec stacite utect, pochopite konecne,ze s islamem vest dialog nelze.

  • michalborek
   michalborek, 2.12.15 01:29:57  
    

   Vzhledem k tomu, že do brněnské mešity zrovna nedávno zvali veřejnost, tak to zřejmě není takový problém, pokud se ovšem nechováš jako zabedněný idiot, či tedy například jako první fanatičtí křesťanští mučedníci, jež svou vlezlostí a odhodláním evangelizovat celý svět šli natolik do extrému, že si jich většina smrt vykoledovala a tak vlastně nešlo ani tak o mučednictví jako o blbost. Jinak ale samozřejmě ve světě může být přístup do svatostánků různý a ani do každého hindského chrámu tě místní, když je tedy zrovna neuplatíš, nepustí, třebaže takových, kde tě budou chtít hnedka podříznout, pokud budeš jinak normální, bude opravdu na světě minimum. Přesto historicky zrovna pod islámskou nadvládou přežili mnohá jiná náboženství a kultury, ačkoliv tím netvrdím, že by to bylo nějaké bezproblémové a že bylo všechno růžové, ale i židé utíkali do Osmanské říše před mírumilovným křesťanstvím v Evropě, tedy předtím pod jehož vládou v nejlepších letech nepřežilo žádné jiné náboženství, žádná jiná kultura a jež dokázalo dokonat i pohřeb antické civilizace, z které máme zase především díky islámským učencům alespoň nějaké literární zbytky. Každopádně islámské země se trochu opozdili v čase a naopak křesťanské, když se zbavili toho křesťanství se trochu urychlili, avšak zase s negativy, jež vyplývají z post-náboženské konzumní společnosti, jež abych byl přesný byla jednou z pravých příčin zániku Říma a křesťanství bylo jen následkem v tom kole času, jež pořád běží a jímž podle některých andělé točí na příkaz Boží. Každopádně rozumní lidé se vždy nějak domluví a ta 99% většina idiotů napříč lidskou populací všech náboženství s tou je to vždycky složité :13: :13: :13:

   • 69beran
    69beran, 2.12.15 07:57:02  
     

    Jj,to oni pozvou :1: Ale zkus jim tam rict, ze maji upustit od prava sarija napr. Nebo ze krestane odmitaji a nesouhlasi s nedavnymi slovy jejich immama, ze islamske deti dobydou celou Evropu a ze nyni,po Parizi,je na rade Nemecko a Svedsko! A nerikej,ze o tom jeho vystupu v mesite nevis :15:
    Hele, s nasilnickou ideologii se dialog nevede! Ty se povazujes za krestana!? Ne,nejsi krestan.

    • michalborek
     michalborek, 2.12.15 09:33:33  
      

     V islámu je tolik lokálních autorit, že slova jednoho imáma nemají žádnou větší váhu a ono doporučuji někdy zabloudit na lefebristické stránky, tedy stránky křesťanů jež nerozdejchali Druhý vatikánský koncil a je to mnohdy taky pěkná podívaná, jako nakonec i na stránkách antiislamistů. Prostě vždy jsou nějací fanatici, ale jinak nemám problém, že si někdo nasadí vůči sobě nějaké třeba i extrémní standardy života, třebaže by se měli vejít do zákonného rámce země v nichž jsou nasazeny, ale zase zákonný rámec by se neměl zas tolik starat o svobodná rozhodnutí jednotlivců, rodin či celých komunit, jež jinak neovlivňují ty ostatní členy společnosti, netoužím po uniformní společnosti a to už jenom z toho důvodu, že uniformitu tvoří právě ta většina idiotů.

    • michalborek
     michalborek, 2.12.15 10:01:07  
      

     PS: Jinak, ne nepovažuji se za křesťana, jsem nepochybně muž, běloch a člověk, což je jediné nezměnitelné a kteréž to si nesu jako určující dědictví pro svoji roli zde. Momentální lidské přídavky jako kultura, národ či institucionální náboženství v místě zrození nepochybně nějak se mnou souvisí, ale nejsou nezměnitelné a krom jiného jsem se narodil v zemi bez náboženství v multikulturním globalizovaném světě, kde mohu nepochybně všechny známé kultury pozitivně využít i bez toho, abych se k nějaké hlásil na tričku. Nakonec ale jsem také jedna z mnoho bytostí vzešlých z jediného Boha, jež jsou si všichni bez rozdíl před tímto Bohem rovni, třebaže mezi sebou mají mnohdy velmi vzdálené role.