Židé

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
RybarJosef (2018-05-17 23:43:22)xkox (2018-04-27 17:16:19)poko (2018-04-25 21:52:22)shalom.telaviv (2018-03-31 14:49:01)slavidan (2018-01-18 18:15:56)Epirus (2017-09-14 23:33:17)stihac (2016-10-11 15:23:56)
Židé
Založeno: 25. 12. 2013 | Příspěvků: 446 | Členů: 7
Správci: poko (hlavní), hrdy.moravak

POVAŽUJETE ŽIDY ZA VYVOLENÉ, PROČ ANO A PROČ NE?
*****************************************
Pokud tady někomu chybí jeho geniální příspěvek, o kterém si myslí, že by měl zůstat pro příští generace uchován na věčné časy a nikdy jinak a který byl tady přesto vyhodnocen jako mimo téma, může ho najít přesunutý zde.

http://www.diskutnici.cz/forum/1198-cumici-forum/

tam můžete nejen v diskusi dál pokračovat, ale dokonce na to může od rána až do večera čumět.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • poko
  poko, 17.4.18 18:21:54  
   

  VELICE ZAJÍMAVÉ VIDEO O PROBLÉMU ŽIDŮ,

  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=423922154744872&id=100013812734321

  • Kajk
   Kajk, 22.4.18 20:16:46  
    

   https://www.youtube.com/watch?v=SiS6nztSs6o
   ------------------------
   :1: :1: :1: :1:

   • C.I.A.
    C.I.A., 17.5.18 20:38:24  
     

    Tak to tam vypadá a žiďák se nám snaží nakecat, že je to jinak, speciálně ta židule Shalom. Je to nejprolhanější a nejpokrytečtější národ na planetě Zemi. :8: :8: :1: :1: :1:

 • rose66
  rose66, 14.4.18 14:41:41  
   

  Josef se o Ježíše dobře staral, takže z něj vyrostl silný a vyrovnaný muž. Kromě toho svého syna učil řemeslu. Ježíš byl znám nejenom jako tesařův syn, ale také jako „ten tesař“. (Marek 6:3) Josef mu tedy své zkušenosti úspěšně předal.

 • rose66
  rose66, 11.4.18 14:51:31  
   

  Buh rozhodne hitlera neposlal, ale za vrazdu sveho Syna proste zidy pred nim neochranil,,,

 • rose66
  rose66, 6.2.18 12:05:50  
   

  zabili Krista a prestali byt vyvoleni, jejich jednani je dostihlo, viz koncentraky

  • jonatan
   jonatan, 27.2.18 22:02:43  
    

   Myslíš že Bůh povolal Hitlera aby potrestal židy? Ty si ateista který nemá představu o Bohu

  • Borst
   Borst, 14.3.18 08:35:51  
    

   Už se cítíš provinile?

  • poko
   poko, 26.3.18 05:33:23  
    

   Ty asi moc nevíš co tvrdí základní kniha křesťanské víry že tady presentuješ náboženské nesmysly, nějaké církve která si přivlastnila štafetový kolík a místo teologii VYVOLENÍ učí teologii NAHRAZENÍ.

   Římanům 11:13 Vám z pohanských národů říkám, že právě já, apoštol pohanů, vidím slávu své služby v tom,
   14 abych vzbudil žárlivost svých pokrevních bratří a některé z nich přivedl ke spasení.
   15 Jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa s Bohem, co jiného bude znamenat jejich přijetí než vzkříšení mrtvých!
   16 Je-li první chléb zasvěcen, je svatý všechen chléb; je-li kořen svatý, jsou svaté i větve.
   17 Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy,
   18 nevynášej se nad ty větve! Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen nese tebe!
   19 Řekneš snad: Ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován.
   20 Dobře. Byly vylomeny pro svou nevěru, ty však stojíš vírou. Nepovyšuj se, ale boj se!
   21 Jestliže Bůh neušetřil přirozených větví, tím spíše neušetří tebe!
   22 Považ dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. Jinak i ty budeš vyťat,
   23 oni však, nesetrvají-li v nevěře, budou naroubováni, neboť Bůh má moc naroubovat je znovu.
   24 Jestliže tys byl vyťat ze své plané olivy a proti přírodě naroubován na ušlechtilou olivu, tím spíše budou na svou vlastní olivu naroubováni ti, kteří k ní od přírody patří!
   25 Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratří, abyste věděli o tomto tajemství: Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nev

   • poko
    poko, 26.3.18 05:39:03  
     

    Římanům 11:24 Jestliže tys byl vyťat ze své plané olivy a proti přírodě naroubován na ušlechtilou olivu, tím spíše budou na svou vlastní olivu naroubováni ti, kteří k ní od přírody patří!
    25 Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratří, abyste věděli o tomto tajemství: Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů.
    26 Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno: 'Přijde ze Sióna vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost;
    27 to bude má smlouva s nimi, až sejmu jejich hříchy.'
    28 Pokud jde o evangelium, stali se Božími nepřáteli, ale vám to přineslo prospěch; pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce.
    29 Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná.
    30 Jako vy jste kdysi Boha neposlouchali, nyní však jste došli slitování pro jejich neposlušnost,
    31 tak i oni nyní upadli v neposlušnost, aby také došli slitování, jakého se dostalo vám.

    ASI NENÍ DOBRÉ CITOVAT VŠECHNO TO HLAVNÍ KDE SE DÁ VYHLEDAT TO DALŠÍ TAM MÁM. Je tam název knihy a čísla kapitol a veršů podle toho se dá vyhledat to další.

   • poko
    poko, 3.4.18 05:01:38  
     

    kdo likviduje Židy není Bůh, ale je to ďábel který potřebuje aby Bible nebyla pravda. V Bibli by to bez Židů nešlo

  • poko
   poko, 26.3.18 05:44:08  
    

   Bůh židy neodepsal, jsou jenom pozastaveni v poznání aby měli šanci i pohané. Pak přijdou na řadu i Židé.

   Ten kdo likviduje Židy není Bůh , ale ďábel. Pokud by se mu podařilo zlikvidovat všechny Židy pak Boží slovo v Bibli nemůže být pravdivé. Bez Židů to ani v Bibli nejde, židé jsou živé svědectví pro svět, že má Bible pravdu a není to Bůh kdo by sito přál, je to ďábel.

   • poko
    poko, 26.3.18 05:53:57  
     

    Bible to jsou i židovské dějiny a bez Židů by to nešlo a Bible by lhala.

    To že Bůh použil Piláta a Židy, kteří byli jenom nástroj ale ten kdo přivedl Ježíše ke smrti byly naše hříchy.

    Tam šlo o porážku ďábla a jeho zbraně smrt VZKŘÍŠENÍM.
    Vzkříšení ze smrti bez smrti asi nejde , zatím na to nepřišel žádný teolog a filozof jak by se dalo vzkřísit ze smrti, porazit smrt a přitom nezemřít. Asi na to nepřišel ani vševědoucí Bůh jak by se to dalo vymyslet.

    Aby bylo vzkříšení musela být i smrt a smrt je odplata za hřích, Jenže u Ježíše byl problém. Ježíš neměl svůj hřích. Ježíš byl bez hříchu. Tak vzal Otec hřích z člověka a vložil na Syna. ďáblovi a démonům hřích zůstal dál.

    • poko
     poko, 26.3.18 06:03:27  
      

     To hlavní pro Ježíše byla porážka ďábla s jeho zbraní SMRT VZKŘÍŠENÍM. To že Otec použil hřích člověka to už je druhá věc.

     Kdyby měl Ježíš nějaký svůj hřích tak by sice mohl zemřít, mohl by být dokonce i vzkříšen ale člověku by hřích zůstal a stále by zasloužil věčnou smrt, věčné oddělení od Boha.

     Umírat se musí, ale rozdíl v Ježíši je v tom, že vyvolení nemusí už ve smrti zůstat věčně.

   • poko
    poko, 26.3.18 06:10:31  
     

    To by ani nedávalo smysl kdyby to byl Bůh kdo by likvidoval svůj vyvolený národ. Je to ďábel.

    Genesis 12:2 Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!

    Genesis 12:3 Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země."

    Zacharjáš 2:12 Toto praví Hospodin zástupů, který mě poslal pro svoji slávu k pronárodům, které vás plenily: Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka.

    Hitler už si to vyzkoušel dokud dával lidem práci tak se mu dařilo, jak sáhl Bohu na Židy už to měl spočítaný a stejně tak Arabové už po dvou prohraných válkách od obnovení státuIzrael od 1948

  • poko
   poko, 26.3.18 06:13:27  
    

   Židé jsou požehnaní Bohem a mohou být požehnáním i pro svět. A brojit proti Židům nenechá ani Bůh jen tak.

   http://jdl.czechian.net/nobel.html

   • rose66
    rose66, 2.4.18 11:51:59  
     

    ale necha, Buh zidy opustil, kdyz zavrazdili Jeho Syna

    • poko
     poko, 3.4.18 04:37:24  
      

     Bůh dárce života neopustil celý Svůj vyvolený národ, protože se jim rodí potomci , kdyby opustil byli by bez potomků dávno vymřelí.

     Dokonce se naplňuje Boží slovo na Židech, že je opět povolá do země kterou jim dal kde byli jejich králové David a Šalamoun a ze které byli vyhnáni a po utvoření státu Izrael 1948 se tam vrací- Proroctví se naplňuje.

     zajáš 43:5 Neboj se, já budu s tebou. Tvé potomstvo přivedu od východu, shromáždím tě od západu.
     6 Severu poručím: »Vydej!« a jihu: »Nezadržuj!« Přiveď mé syny zdaleka a mé dcery od končin země,
     7 každého, kdo se nazývá mým jménem a koho jsem stvořil ke své slávě, koho jsem vytvořil a učinil."

     Bůh je nechal rozprášit po světě, protože soustředění Židé na jednom místě by byl pro ďábla lehčí terč. ďábel není všudypřítomný.

     • poko
      poko, 3.4.18 04:50:58  
       

      Aby Bůh zachoval tento národ, nechal je rozprášit na určitou dobu než se čas naplní po celém světě. Soustředění na jednom místě by byli pro ďábla lehčí terč. Ani ďábel není všudypřítomný, vševědoucí a všemohoucí. Až se čas naplní, opět se do své země navrátí. a od roku 1948 se proroctví naplňuje 1948 byl ustanoven stát Izrael a Židé se vrací

      • poko
       poko, 3.4.18 04:53:07  
        

       Izaijáš 43:5 Neboj se, já budu s tebou. Tvé potomstvo přivedu od východu, shromáždím tě od západu.
       6 Severu poručím: »Vydej!« a jihu: »Nezadržuj!« Přiveď mé syny zdaleka a mé dcery od končin země,

    • poko
     poko, 3.4.18 04:41:00  
      

     Nikdo nezrušil toto Boží slovo.

     Genesis 12:3 Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země."

     • rose66
      rose66, 11.4.18 14:52:55  
       

      obrazne pouziti. Viz NZ, kde je vyvolenym narodem kazdy, podle viry a ne puvodu

     • rose66
      rose66, 11.4.18 14:57:00  
       

      Základ této nové smlouvy byl položen, když Ježíš roku 33 n. l. zemřel a později předložil svému Otci hodnotu své prolité krve. (Lukáš 22:20; Hebrejcům 9:15, 24–26) V platnost však nová smlouva vstoupila až o Letnicích téhož roku, když byl vylit svatý duch a zrodil se nový národ, ‚Boží Izrael‘. (Galaťanům 6:16; Římanům 2:28, 29; 9:6; 11:25, 26) Když apoštol Petr psal pomazaným křesťanům, jasně uvedl: „Vy jste ‚vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid pro zvláštní vlastnictví, abyste široko daleko oznamovali znamenitosti‘ toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste totiž nebyli lidem, ale nyní jste Boží lid.“ (1. Petra 2:9, 10) Zvláštní vztah mezi Jehovou a doslovným Izraelem již byl ukončen. V roce 33 n. l. Jehova přenesl svou přízeň z pozemského Izraele na Izrael duchovní — na křesťanský sbor —, ‚národ, který nese ovoce‘ mesiášského Království. (Matouš 21:43)

     • rose66
      rose66, 11.4.18 14:59:32  
       

      veskere celedi, znamena vsechny rodiny, skrze Abrhama prisel JK a je pozehnanim tak pro mne jak pro Tebe a to ja nejsem zid...

    • Pavla.119
     Pavla.119, 3.4.18 07:54:51  
      

     Na to jsi přišel jak? Kdo ti to nakukal?

     • poko
      poko, 3.4.18 08:50:37  
       

      Asi nejakej farař z nejake cirkve kde nevi co je v Bibli nebo nejaký nabozensky antisemitský mozek

     • rose66
      rose66, 11.4.18 15:00:15  
       

      cti Bibli

    • poko
     poko, 3.4.18 08:23:16  
      

     Buh nedopustil aby na pribiti a probodeni srdce se podilel nekdo z Jeho naroda proto použil řimske pohany aby Ho usmrtili na kříži

  • poko
   poko, 3.4.18 05:06:06  
    

   Vyvolený není nadřazený, ale povolaný k naplnění Božího plánu. U nikoho v té době nenašel Bůh větší víru = důvěru jako u Abraháma, je logické že si vybral potomky Abraháma.

 • green-tea
  green-tea, 15.12.17 12:34:23  
   

  https://st2.depositphotos.com/1025571/9038/v/950/depositphotos_90383500-stock-illustration-hanukkah-hand-lettering-and-doodles.jpg

  https://cdn.myshoptet.com/usr/www.jewish-eshop.cz/user/shop/big/199665.png?5a0aff9a

  S veselou myslí jde všechno líp - tak veselé svátky, přátelé...

 • Epirus
  Epirus, 14.9.17 23:33:17  
   

  https://www.youtube.com/watch?v=yh1T7J6ynFU

  Zde je něco pro ty co si stále myslí jací jsou Židé utlačovaní chudáci. Nakonec jsou to jenom Chazaři za Židy se vydávající, lupiči Palestiny a s Hebrejci nemají vůbec nic společného. Podařilo se jim oblbnout celý svět, tak se nenechte zblbnout i vy. :4: :4:

  • 69beran
   69beran, 23.10.17 10:17:17  
    

   Lupiči Palestiny? Palestincům nikdy nic nepatřilo a patřit nebude.

   • shalom.telaviv
    shalom.telaviv, 28.10.17 16:27:56  
     

    nech mu iluze,jsou gratis. :6:

    • 69beran
     69beran, 31.3.18 20:09:15  
      

     Podle toho jak lže, je to nejspíš muslim.

  • shalom.telaviv
   shalom.telaviv, 28.10.17 16:26:35  
    

   :1: :1: :1: to vzdy pobavi..

  • poko
   poko, 29.3.18 05:36:53  
    

   Palestinci nejsou Filistinci nejsou ani narod jsou to Arabove potomci Arabu kteří až po vyhnani Židů obsazovali zemi kde vladl David a Šalamoun

 • rose66
  rose66, 7.9.17 11:59:23  
   

  Obrazné použití. Apoštol Pavel dokazoval, že Židé jsou na omylu, když jsou pyšní na svůj tělesný původ a když spoléhají na to, že jim skutky Zákona přinesou Boží přízeň, a řekl: „Židem totiž není ten, kdo jím je zevně, ani obřízka není to, co je zevně na těle. Ale Židem je ten, kdo je jím uvnitř, a jeho obřízka je obřízka srdce duchem, a nikoli psaným zákoníkem. Jeho chvála nepochází od lidí, ale od Boha.“ (Ří 2:28, 29) Pavel zde využil významu jména Juda a ukázal, že skutečným základem pro chválu od Boha je to, že člověk Bohu slouží ze srdce, tedy duchem. Tento argument se shoduje s Pavlovým pojednáním ve čtvrté kapitole dopisu Římanům, kde vysvětluje, že pravým semenem Abrahama jsou ti, kdo mají Abrahamovu víru. Dále poukazuje na to, že v křesťanském sboru nehraje národnost žádnou roli, protože „není Žid ani Řek [pohan]“. (Ga 3:28) Když vzkříšený Ježíš Kristus mluvil ke křesťanskému sboru ve Smyrně a utěšoval křesťany kvůli pronásledování, které ve značné míře zakoušeli od Židů, řekl: „Znám . . . rouhání těch, kdo říkají, že oni jsou Židé, a přece nejsou, ale jsou synagógou Satanovou.“ (Zj 2:9)

 • rose66
  rose66, 7.9.17 11:55:04  
   

  ŽID, ŽIDOVKA

  [z Judy; (patřící k) Judovi].

  Člověk patřící ke kmenu Juda. Až do pádu desetikmenného království Izraele není jméno Židé v biblické zprávě použito. Jižní království se jmenovalo Juda, a lid se nazýval synové Judy nebo kmen synů Judy. První, kdo použil označení Židé, byl pisatel knih Královských, což byl nepochybně Jeremjáš, který začal sloužit jako prorok v roce 647 př. n. l. (Viz 2Kr 16:6; 25:25.)

  • poko
   poko, 17.12.17 22:58:34  
    

   Potomci Abraháma, Izáka a Jákoba / Izrael = Bůh zápasí se nazývají Izraelité .Jákob měl 12 synů a jeden se jmenoval Juda. Židé patří do kmene Juda

 • poko
  poko, 13.8.17 20:41:56  
   

  Před chvilkou mi přišlo toto.

  Shalom bratře, shalom sestro v Kristu,
  přijmi srdečné pozvání na konferenci "Vytržení" v Brně v Bílém domě dne 9.9.2017, kde bude kázat Sergej Mihál, autor knihy Vytržení, a zástupce biskupa AC bratr Pavel Bubik. V příloze zasílám pozvánku. Pošli prosím pozvánku všem bratrům a sestrám, o kterých víš, že by pro ně mohlo být toto téma důležité a aktuální.

  Pro informaci zasílám odkazy na přednášky Sergeje Miháľa na téma "Vytržení":
  https://www.youtube.com/watch?v=Zby9Xb0iaSM
  https://www.youtube.com/watch?v=fAuwVW-2rBo&list=PLxiHgH9dBPKMJXPscMgP9nR-2JRZJDxPq

  zajímavé
  https://www.youtube.com/watch?v=TbmcltDLc0Q

 • rose66
  rose66, 26.7.17 11:06:35  
   

  zabitim Krista zidi pred Bohem sve vyznacne postaveni ztratili

  • Kahaja
   Kahaja, 7.8.17 14:18:53  
    

   Pokud by nebylo pokřiveno křesťanství,Židy by nikdo nepronásledoval :6:

   • hrdy.moravak
    hrdy.moravak, 9.8.17 13:40:09  
     

    Ale tož...! :4:

    • Kahaja
     Kahaja, 9.8.17 14:18:39  
      

     Oponuj :2:

     • hrdy.moravak
      hrdy.moravak, 9.8.17 14:38:59  
       

      Řeknu enom svůj názor opřený o všeobecné známé skutečnosti.
      Židé sů pronásledování jaksi všeobecně, důvodem je jejich nepřizpůsobivost, uzavřenost, a závist. Protože nemohli provozovat řemesla, nemohli učit, věnovali sa tomu co zbylo a tam dosáhli úspěchu. A úspěch sa jak známo co? Neodpouští! :4:

      • Kahaja
       Kahaja, 9.8.17 14:42:26  
        

       Ano,nemohli provozovat řemesla,učit a pročpak asi :2:

       • hrdy.moravak
        hrdy.moravak, 9.8.17 15:46:56  
         

        Nechám sa poučit. Tvůj názor mě zajímá.

        • Kahaja
         Kahaja, 9.8.17 16:04:36  
          

         Právě kvůli nesmyslnému výkladu pozdější církve,která vznikla ve 4.století a začala hlásat vinu Židů na smrti Krista,on sám byl Žid,takže vznikl tenhle paradox podporovaný vírou...pak již stačilo přilívat olej do ohně :6:

         • hrdy.moravak
          hrdy.moravak, 9.8.17 16:50:16  
           

          Jenomže to motáš víc věcí dohromady. Chování církve k židům bylo jaké bylo, my včíl s tým samozřejmě nesouhlasíme, teda pardon, mluvím sám za sebe, nesouhlasím! Ale nařízení církve o vyloučení židů na kraj společnosti nerovná sa nařízení jich týrat, okrádat a vraždit!
          To musíme rozlišovat!! Přece nechceš tvrdit, že Hitler se choval k židům tak jak se choval, protože to bylo nařízení církve!

         • Kahaja
          Kahaja, 9.8.17 17:21:15  
           

          Moraváku,přečti si ještě jednou mojí poslední větu,pro stíhání Židů se pak samozřejmě v tomhle kontextu nabalovalo mnoho dalších důvodů,samovolně vymyšlených různými lidmi a mocnostmi :6:

         • hrdy.moravak
          hrdy.moravak, 9.8.17 21:49:08  
           

          Ale já sem si teho všiml hneď napoprvní! :1:

      • Loretta
       Loretta, 19.8.17 20:04:08  
        

       Zidi jsou vesmes inteligentnejsi(viz pocet Nobelovych cen), nez ostatni etnika. Zidi mnohokrat dokazali, ze jsou prizpusobivi, zili v mnoha zemich a pokud nebyli orthodoxni, neodlisovali se nicim od ostatnich. Prave jim bylo a je zavideno, jejich neobycejnou schopnost zachazet s penezi, jejich hudebni nadani, jejich jazykovy talent. Vsechny tyto schopnosti byly podmineny prave nemoznosti provozovat jina zamestnani. Smeli delat jen to, co se da delat za pochodu. Je to prave jejich odlisnost v pristupu ke svym soukmenovcum, naucili se behem staleti, kdy byli pronasledovani, soudrznosti, ktera irrituje ostatni. Tento narod je obdivuhodny, dokazal se vzchopit z obrovskych ztrat na zivotech a z ponizeni, ktereho se mu dostalo a dostavalo. Dokazal si uchovat svuj jazyk i presto, ze nevlastnil sve uzemi. Antisemitismus je vsudypritomny a jak je vidno budou zidi jeste dlouho obetnim berankem, jenze dnes se uz umi branit.

       • rose66
        rose66, 22.11.17 09:25:59  
         

        dlouho byli Bozi vyvoleni, ale zabitim Jezise to skoncilo! uz s Bohem nemaji nic spolecneho! Jenom si to mysli
        Take proto byli dlouho napred. Kdyz si jine narody jenom skladali Pismo, lni uz psali jedny z nejkrasnejsich basni, jako je pisen pisni v Bibli

       • rose66
        rose66, 11.4.18 15:03:01  
         

        chytri jsou, ale zaryti take, proc pak je asi Buh nechal toliko krat utiskovat? Cti knihy kralu...

   • RybarJosef
    RybarJosef, 9.8.17 16:13:39  
     

    Útrapy Židé na sebe přivolaly samy:
    Mt 27,25 A všechen lid mu odpověděl: „Krev jeho na nás a na naše děti!“

    • Kahaja
     Kahaja, 9.8.17 16:48:53  
      

     Objasníš tuhle pasáž z Bible? :2:

     • RybarJosef
      RybarJosef, 9.8.17 18:08:18  
       

      Řekl bych, že zrovna tato pasáž Bible je naprosto jasná. Pilátovy se nechtělo dát Ježíše Krista ukřižovat a nabízel mu milost, neboť neviděl žádný důvod, proč by měl být Ježíš Kristus popraven. Židé ale trvali na popravě i za cenu toho, že zodpovědnost za smrt Ježíše Krista vzali na sebe, viz ten citát. Pilát jim vyhověl, ale sám dal od tohoto činu ruce pryč. Tento akt Židů nadlouho ovlivnil jejich osudy. A to velice razantním způsobem. Jak by také ne, vždyť nechali ukřižovat Samotného Boha. Do jisté míry je omlouvá to, že nevěděli, co činí. Takže naštěstí pro Židy nespáchali tzv. smrtelný hřích a neztratili tak tímto činem možnost spásy.

      • hrdy.moravak
       hrdy.moravak, 10.8.17 07:25:08  
        

       No ja strýcu, to je všecko pravda, ale uvaž ten dopad pro lidstvo, kdyby si to umučení na kříži nevyřvali! Byli bysme všeci v řiti!

       • RybarJosef
        RybarJosef, 10.8.17 10:58:31  
         

        :15: Taky pravda. No, Ježíš Kristus by si našel jiný způsob, jak to všechno zaonačit.

        Na tomto příkladu je krásně vidět, že Bůh dokáže všechno zlé využít pro něco dobré. I z tohoto pohledu zlo prostě nemá žádnou šanci.

     • rose66
      rose66, 15.8.17 09:32:19  
       

      zide tvrdi, ze odpovednost za smrt Jezise berou na sebe a sve potomstvo a tak se I stalo

      • Kahaja
       Kahaja, 15.8.17 13:04:15  
        

       S toho,co píšeš mi vyvstala jedna souvislost. Je možné,že se ŽIdé prakticky nechali diskriminovat a v 2.světové válce zabíjet bez jakéhokoliv pokusu o obranu,alespoń chabou s tohoto pocitu své viny?

       • rose66
        rose66, 25.8.17 17:09:12  
         

        asi na obranu vubec nemeli sanci, spise kdo mohl zdrhnul, coz chapu a dik tem, co alespon male deti zachranovali pred fasistickym bastardem

       • Borst
        Borst, 23.1.18 20:33:31  
         

        Tohle je pro mne už dlouho velkou záhadou. Nenašel jsem odpověď na otázku, proč naprostá většina až neuvěřitelně pokorně snášela všechny ty hrůzy.

        • rose66
         rose66, 11.4.18 14:58:10  
          

         co tak asi hrstka lidi mohla proti valecne masinerii nemecka?

   • rose66
    rose66, 15.8.17 09:31:05  
     

    pronasledoval, nebot Buh jim to slibil za to, ze zabili jeho syna a nedodrzeli smlouvu, ke ktere se zavazali

   • rose66
    rose66, 25.8.17 17:07:17  
     

    ale pronasledovali, vzdyt je honili vzdy vsechny narody, jelikoz je to souct prokleto od boha za nedodrzeni smlouvy, kterou s nim dobrovolne u zavreli a ted spini jeho jmeno po svete. V izraeli se furt valci, ale okolo nich nejsou krestane

   • rose66
    rose66, 7.9.17 11:50:25  
     

    zdyt je pronasledovalo milon narodu. od babylonu skrze RIM atd