Židé

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
slavidan (2020-01-23 22:50:16)liyliyth (2019-12-18 00:01:24)rose66 (2019-11-05 09:01:59)poko (2019-01-30 09:33:06)shalom.telaviv (2019-01-29 13:05:22)RybarJosef (2019-01-18 06:54:59)xkox (2018-10-16 18:25:54)stihac (2016-10-11 15:23:56)
Židé
Založeno: 25. 12. 2013 | Příspěvků: 503 | Členů: 8

POVAŽUJETE ŽIDY ZA VYVOLENÉ, PROČ ANO A PROČ NE?
*****************************************
Pokud tady někomu chybí jeho geniální příspěvek, o kterém si myslí, že by měl zůstat pro příští generace uchován na věčné časy a nikdy jinak a který byl tady přesto vyhodnocen jako mimo téma, může ho najít přesunutý zde.

http://www.diskutnici.cz/forum/1198-cumici-forum/

tam můžete nejen v diskusi dál pokračovat, ale dokonce na to může od rána až do večera čumět.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • rose66
  rose66, 17.3.19 11:35:04  
   

  Galatanum 3:28 Není Žid ani Řek, není otrok ani svobodný, není muž ani žena, neboť všichni jste jedna [osoba] ve spojení s Kristem Ježíšem

  • nikdoinic
   nikdoinic, 13.7.19 13:36:01  
    

   ..jedna (osoba)?

   To v Bibli nemám, to tam mám takto:
   Galatským 3
   28 Není už Žid ani Řek, není otrok ani svobodný, není muž ani žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.

   • rose66
    rose66, 5.10.19 11:28:50  
     

    Podívej do řeckého originálu. ...

 • rose66
  rose66, 3.1.19 09:53:03  
   

  Zidovsky novy rok bude 20. září

 • poko
  poko, 31.12.18 18:39:54  
   

  Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.

  Do dalšich roků

 • rose66
  rose66, 21.11.18 08:18:04  
   

  Galatanum 3:28 Není Žid ani Řek, není otrok ani svobodný, není muž ani žena, neboť všichni jste jedna [osoba] ve spojení s Kristem Ježíšem

  • poko
   poko, 31.12.18 18:18:57  
    

   Není už rozdíl mezi židem a pohanem, otrokem a svobodným, mužem a ženou.

   Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši. Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.

  • poko
   poko, 31.12.18 18:29:00  
    

   Co to je za vadný překlad?
   Jedno je zajedno nebo v jednotě.
   To je rozdíl ,než jedna osoba, jak může být vice osob ,jedna osoba?

 • rose66
  rose66, 2.11.18 08:14:15  
   

  Dne 11. nisanu roku 33 n. l. však Ježíš řekl vůdcům Izraele, že Bůh zavrhl tento národ a že Izrael už není jeho sluhou. Prohlásil: „Boží království vám bude odňato a bude dáno národu, který nese jeho ovoce.“ Shromážděným zástupům oznámil: „Pohleďte, váš dům je vám zanechán.“ (Matouš 21:43; 23:38

  • poko
   poko, 16.11.18 19:26:53  
    

   Římanům 11:13 Vám z pohanských národů říkám, že právě já, apoštol pohanů, vidím slávu své služby v tom,
   14 abych vzbudil žárlivost svých pokrevních bratří a některé z nich přivedl ke spasení.
   15 Jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa s Bohem, co jiného bude znamenat jejich přijetí než vzkříšení mrtvých!
   16 Je-li první chléb zasvěcen, je svatý všechen chléb; je-li kořen svatý, jsou svaté i větve.
   17 Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy,
   18 nevynášej se nad ty větve! Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen nese tebe!
   19 Řekneš snad: Ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován.
   20 Dobře. Byly vylomeny pro svou nevěru, ty však stojíš vírou. Nepovyšuj se, ale boj se!
   21 Jestliže Bůh neušetřil přirozených větví, tím spíše neušetří tebe!
   22 Považ dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. Jinak i ty budeš vyťat,
   23 oni však, nesetrvají-li v nevěře, budou naroubováni, neboť Bůh má moc naroubovat je znovu.
   24 Jestliže tys byl vyťat ze své plané olivy a proti přírodě naroubován na ušlechtilou olivu, tím spíše budou na svou vlastní olivu naroubováni ti, kteří k ní od přírody patří!
   25 Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratří, abyste věděli o tomto tajemství: Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nev

   • poko
    poko, 16.11.18 19:28:14  
     

    25 Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratří, abyste věděli o tomto tajemství: Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů.
    26 Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno: 'Přijde ze Sióna vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost;
    27 to bude má smlouva s nimi, až sejmu jejich hříchy.'
    28 Pokud jde o evangelium, stali se Božími nepřáteli, ale vám to přineslo prospěch; pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce.
    29 Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná.
    30 Jako vy jste kdysi Boha neposlouchali, nyní však jste došli slitování pro jejich neposlušnost,
    31 tak i oni nyní upadli v neposlušnost, aby také došli slitování, jakého se dostalo vám.

    ASI NENÍ DOBRÉ CITOVAT VŠECHNO TO HLAVNÍ KDE SE DÁ VYHLEDAT TO DALŠÍ TAM MÁM. Je tam název knihy a čísla kapitol a veršů podle toho se dá vyhledat to další.

 • Kaca01
  Kaca01, 29.10.18 21:26:37  
   

  Dobry vecer, jen jsem nakoukla z ciste zenske zvedavosti..... znam tady, kde ziju plno Zidu a zatim jsem nikdy s nimi nemela spatnou zkusenost, prave naopak.....a docela mi vadi, jak se na ne svadeji vsechny spatnosti sveta- tedy aspon nekteri lide tak pisou......za svou dlouhou historii si jako narod vytrpeli sve....proste chci rict, ze ja je mam rada...

  • rose66
   rose66, 30.10.18 16:52:28  
    

   Mas uplnou pravdu

  • 69beran
   69beran, 8.12.18 22:52:36  
    

   Holt některým pomatencům je bližší islám.

 • rose66
  rose66, 23.10.18 11:24:49  
   

  ted si Buh lidi vybira, podle jejich chovani a ne podle rasy!!!
  Apoštol Petr, který sám byl Žid, napsal v dopise křesťanům, mezi nimiž byli lidé židovského i nežidovského původu. Napsal jim: „Vy jste ‚vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid pro zvláštní vlastnictví‘. . . Kdysi jste totiž nebyli lidem, ale nyní jste Boží lid; byli jste těmi, kterým nebylo projevováno milosrdenství, ale nyní jste těmi, kterým bylo projeveno milosrdenství.“ (1. Petra 2:7–10)

  • Quatzalcoatl
   Quatzalcoatl, 23.10.18 21:23:03  
    

   https://www.youtube.com/watch?v=OMo5-tnCV4s&t=350s
   ---------------------
   Nějak si ty židy idealizuješ, Petr byl pravý hebrejec a ne sionistický Chazar který má na svědomí 60 milionů Rusů zakuklen za židobolševika. Měl by ses probrat ze snění a kouknout se realitě do očí a na to co provádí v Syrii kvůli svojemu snu o Velkém Izraeli.
   ------------------------
   https://i.nahraj.to/f/28L3.jpg

   • jakub.vandrovec
    jakub.vandrovec, 24.10.18 15:56:19  
     

    Šalom, Pussíku. Kolikátá tohle bude trvalá blokace, pátá?

    • 69beran
     69beran, 8.12.18 22:53:32  
      

     To je puss? A já ho měl za normálního :8:

   • shalom.telaviv
    shalom.telaviv, 8.12.18 15:42:38  
     

    :8:

 • rose66
  rose66, 23.10.18 11:23:38  
   

  V roce 33 n. l. doslovný izraelský národ ztratil právo být nazýván Božím vyvoleným národem, když zavrhl Mesiáše, Jehovova Syna. Sám Mesiáš to vyjádřil takto: „Jeruzalém, Jeruzalém, jenž zabíjí proroky a kamenuje ty, kdo jsou k němu vysláni . . . Pohleďte, váš dům je vám zanechán.“ (Matouš 23:37, 38) Tento Ježíšův výrok se splnil, když v roce 70 n. l. římské legie zničily Jeruzalém i s jeho chrámem a kněžstvem.

 • Quatzalcoatl
  Quatzalcoatl, 18.10.18 08:33:48  
   

  https://www.youtube.com/watch?v=P1n5Z8dxcyM
  ----------------------------
  Existuje pouze jeden národ na světě, který byl vždycky nevinný a nikdá se ničím neprovinil a proto byl vypovězen z každé země kam se nakýbloval, z některých i vícekrát. Co se týče nářku a kvikotu o tom, tak se rovněž zdokonalil k perfektnosti, ba až tak, že mu to spásají stáda bezmozků, jaké jsou i na tomto fóru. :1: :1: :1:

 • shalom.telaviv
  shalom.telaviv, 9.9.18 21:18:20  
   

  5779..shana tova..

 • rose66
  rose66, 21.8.18 13:23:13  
   

  Apoštol Pavel dokazoval, že Židé jsou na omylu, když jsou pyšní na svůj tělesný původ a když spoléhají na to, že jim skutky Zákona přinesou Boží přízeň, a řekl: „Židem totiž není ten, kdo jím je zevně, ani obřízka není to, co je zevně na těle. Ale Židem je ten, kdo je jím uvnitř, a jeho obřízka je obřízka srdce duchem, a nikoli psaným zákoníkem. Jeho chvála nepochází od lidí, ale od Boha.“ (Ří 2:28, 29) Pavel zde využil významu jména Juda a ukázal, že skutečným základem pro chválu od Boha je to, že člověk Bohu slouží ze srdce, tedy duchem. Tento argument se shoduje s Pavlovým pojednáním ve čtvrté kapitole dopisu Římanům, kde vysvětluje, že pravým semenem Abrahama jsou ti, kdo mají Abrahamovu víru. Dále poukazuje na to, že v křesťanském sboru nehraje národnost žádnou roli, protože „není Žid ani Řek [pohan]“. (Ga 3:28) Když vzkříšený Ježíš Kristus mluvil ke křesťanskému sboru ve Smyrně a utěšoval křesťany kvůli pronásledování, které ve značné míře zakoušeli od Židů, řekl: „Znám . . . rouhání těch, kdo říkají, že oni jsou Židé, a přece nejsou, ale jsou synagógou Satanovou.“ (Zj 2:9)

  • poko
   poko, 5.9.18 23:15:03  
    

   Přečti si verše z Římanům které jsem sem taky okopíroval možná i poopraviš názor ani tělesný Izrael není odepsány a i tělesný se stane duchovním až vejdou vyvolení pohané

 • rose66
  rose66, 28.6.18 11:02:09  
   

  tady mas ty Rimany, Poko
  Když apoštol Pavel psal křesťanům v Římě, přirovnal nežidovské křesťany k ratolestem plané olivy, které byly naroubovány na zahradní olivovník, aby nahradily přirozené ratolesti, jež byly vylomeny. Takový postup při roubování by samozřejmě byl „proti přirozenosti“. Přirozené ratolesti byli Židé, kteří pro nedostatek víry ztratili příležitost patřit k těm, kdo přicházeli v úvahu pro Mesiášovo nebeské Království. Naroubování ratolestí plané olivy, nežidovských křesťanů, které měly na zahradním olivovníku nahradit „přirozené ratolesti“, nebylo důvodem k tomu, aby tito Nežidé měli povýšené myšlenky, protože své postavení si mohli zachovat pouze vírou. Naroubování ratolestí z plané olivy na zahradní olivovník také znázorňuje trvalé spojení, k němuž došlo mezi Židy a pohany jako členy „Božího Izraele“. (Ří 11:17–24;

  • poko
   poko, 2.7.18 00:52:29  
    

   To je jen Tvůj výklad, jak tomu Ty chceš rozumět,aby to bylo k obrazu Tvému, to není to, co je v Bibli protože to nemá čísla kapitoly a veršů.
   Přečti si to raději znovu i s tím co jsi neuvedl a zamlčel a pokud chceš argumentovat co je v Bibli, pak je potřeba to přesně okopírovat . Výklad si nechej, ten mě nezajímá, mě zajímá co je skutečně v Bibli ne ve Tvé hlavě.

   • poko
    poko, 2.7.18 01:04:58  
     

    Když už se Ti nechce kopírovat a číst co tam skutečně je bez účelového a zavádějícího výkladu, tak co s tím? NIC , tak pro ostatní upozorňuji, že se mohou podívat na tomto foru o několik dní zpět a najdou tam kopii z Bible ode mne.

   • rose66
    rose66, 29.8.18 13:40:48  
     

    Ří 11:17–24

    • rose66
     rose66, 29.8.18 13:43:58  
      

     ze Svatého písma vyplývá, že výraz „celý Izrael“ se vztahuje na celý počet duchovních izraelitů. Z Galatským 3:28 jasně vidíme, že tělesné rozdíly již nehrají u Boha žádnou roli, protože tam čteme: „Není ani Žid, ani Řek, není ani otrok, ani svobodný, není ani muž, ani žena; neboť vy všichni jste jedna osoba ve spojení s Kristem Ježíšem.“ A v Galatským 6:16 je toto společenství věřících, pozůstávající z Židů a Nežidů, označeno jako „Boží Izrael“.

   • rose66
    rose66, 15.10.18 11:03:44  
     

    to neni vyklad, ale citat, cti lepe!

   • rose66
    rose66, 3.1.19 09:55:35  
     

    Cisla kapitol a versu jsou pridane lidmi, v dobe Ježíše zadne nebyly

 • rose66
  rose66, 30.5.18 20:35:15  
   

  V roce 33 n. l. doslovný izraelský národ ztratil právo být nazýván Božím vyvoleným národem, když zavrhl Mesiáše, Jehovova Syna. Sám Mesiáš to vyjádřil takto: „Jeruzalém, Jeruzalém, jenž zabíjí proroky a kamenuje ty, kdo jsou k němu vysláni . . . Pohleďte, váš dům je vám zanechán.“ (Matouš 23:37, 38) Tento Ježíšův výrok se splnil, když v roce 70 n. l. římské legie zničily Jeruzalém i s jeho chrámem a kněžstvem. Ale jak to dopadlo s tím „zvláštním majetkem ze všech ostatních národů, . . . královstvím kněží a svatým národem“, který si Bůh přál mít? (2. Mojžíšova 19:5, 6)

  Apoštol Petr, který sám byl Žid, na tuto otázku odpověděl v dopise křesťanům, mezi nimiž byli lidé židovského i nežidovského původu. Napsal jim: „Vy jste ‚vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid pro zvláštní vlastnictví‘. . . Kdysi jste totiž nebyli lidem, ale nyní jste Boží lid; byli jste těmi, kterým nebylo projevováno milosrdenství, ale nyní jste těmi, kterým bylo projeveno milosrdenství.“ (1. Petra 2:7–10)

  • poko
   poko, 25.6.18 06:47:44  
    

   Přečti si Boží slovo v Bibli v knize Římanům a bude Ti jasne že to dočasné vůbec nenì na vždy trvalé

   • rose66
    rose66, 17.11.18 09:43:40  
     

    ze Svatého písma vyplývá, že výraz „celý Izrael“ se vztahuje na celý počet duchovních izraelitů. Z Galatským 3:28 jasně vidíme, že tělesné rozdíly již nehrají u Boha žádnou roli, protože tam čteme: „Není ani Žid, ani Řek, není ani otrok, ani svobodný, není ani muž, ani žena; neboť vy všichni jste jedna osoba ve spojení s Kristem Ježíšem.“ A v Galatským 6:16 je toto společenství věřících, pozůstávající z Židů a Nežidů, označeno jako „Boží Izrael“.

 • rose66
  rose66, 30.5.18 20:32:06  
   

  Starověký Izrael byl národ vyvolený Bohem. Bůh dal Izraelitům své zákony a řekl jim, že budou-li naslouchat jeho hlasu, postaví je „vysoko nad všechny ostatní národy země“. (5. Mojžíšova 28:1) Nebyla to vlastní spravedlnost izraelského národa, která je vyvýšila, ale byla to spravedlnost Jehovy. Přikázání, která jim dal Bůh, byla nadřazená zákonům, které měly národy kolem nich. Byli stejně nedokonalými lidmi jako příslušníci okolních národů. Za skutečnost, že byli vyvýšeni nad tyto národy, mohli tedy vděčit Jehovovu nejvyššímu Zákonu a tomu, že se ho přísně drželi. Když dodržovali Jehovovy zákony, mohli se radovat z Boží přízně a požehnání. Král Šalomoun to během své vlády zažil. Mohl říci: „Spravedlnost, ta národ vyvyšuje.“ Ale také varoval: „Hřích je pro národnostní skupiny něco potupného.“ (Přísloví 14:34)

  Je tedy smutné, že se izraelský národ dostal kvůli častým skutkům neposlušnosti do poníženého postavení. Utrpěl národní potupu. Nakonec to vedlo k tomu, že byl navždy zavržen, a přízeň získal nový, duchovní národ. (Matouš 21:43)

  • poko
   poko, 25.6.18 06:34:33  
    

   Tady dává někdo o sobě vědět že neví co tvrdí Boží slovo v knize Římanům protože to co je dočasné není trvalé a věčné

   • rose66
    rose66, 3.1.19 10:00:17  
     

    Jezis sam rekl, ze prisel naplnit zakon, je to jako naplnit zavet, pri smrti cloveka, se majetek rozdeli podle jeho prank a pak uz zavet pre stand but funkcni, stejne to bylo s Mojziskym zakonem

 • poko
  poko, 17.4.18 18:21:54  
   

  VELICE ZAJÍMAVÉ VIDEO O PROBLÉMU ŽIDŮ,

  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=423922154744872&id=100013812734321

 • rose66
  rose66, 14.4.18 14:41:41  
   

  Josef se o Ježíše dobře staral, takže z něj vyrostl silný a vyrovnaný muž. Kromě toho svého syna učil řemeslu. Ježíš byl znám nejenom jako tesařův syn, ale také jako „ten tesař“. (Marek 6:3) Josef mu tedy své zkušenosti úspěšně předal.

 • rose66
  rose66, 11.4.18 14:51:31  
   

  Buh rozhodne hitlera neposlal, ale za vrazdu sveho Syna proste zidy pred nim neochranil,,,

 • rose66
  rose66, 6.2.18 12:05:50  
   

  zabili Krista a prestali byt vyvoleni, jejich jednani je dostihlo, viz koncentraky

  • jonatan
   jonatan, 27.2.18 22:02:43  
    

   Myslíš že Bůh povolal Hitlera aby potrestal židy? Ty si ateista který nemá představu o Bohu

  • Borst
   Borst, 14.3.18 08:35:51  
    

   Už se cítíš provinile?

  • poko
   poko, 26.3.18 05:33:23  
    

   Ty asi moc nevíš co tvrdí základní kniha křesťanské víry že tady presentuješ náboženské nesmysly, nějaké církve která si přivlastnila štafetový kolík a místo teologii VYVOLENÍ učí teologii NAHRAZENÍ.

   Římanům 11:13 Vám z pohanských národů říkám, že právě já, apoštol pohanů, vidím slávu své služby v tom,
   14 abych vzbudil žárlivost svých pokrevních bratří a některé z nich přivedl ke spasení.
   15 Jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa s Bohem, co jiného bude znamenat jejich přijetí než vzkříšení mrtvých!
   16 Je-li první chléb zasvěcen, je svatý všechen chléb; je-li kořen svatý, jsou svaté i větve.
   17 Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy,
   18 nevynášej se nad ty větve! Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen nese tebe!
   19 Řekneš snad: Ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován.
   20 Dobře. Byly vylomeny pro svou nevěru, ty však stojíš vírou. Nepovyšuj se, ale boj se!
   21 Jestliže Bůh neušetřil přirozených větví, tím spíše neušetří tebe!
   22 Považ dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. Jinak i ty budeš vyťat,
   23 oni však, nesetrvají-li v nevěře, budou naroubováni, neboť Bůh má moc naroubovat je znovu.
   24 Jestliže tys byl vyťat ze své plané olivy a proti přírodě naroubován na ušlechtilou olivu, tím spíše budou na svou vlastní olivu naroubováni ti, kteří k ní od přírody patří!
   25 Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratří, abyste věděli o tomto tajemství: Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nev

   • poko
    poko, 26.3.18 05:39:03  
     

    Římanům 11:24 Jestliže tys byl vyťat ze své plané olivy a proti přírodě naroubován na ušlechtilou olivu, tím spíše budou na svou vlastní olivu naroubováni ti, kteří k ní od přírody patří!
    25 Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratří, abyste věděli o tomto tajemství: Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů.
    26 Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno: 'Přijde ze Sióna vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost;
    27 to bude má smlouva s nimi, až sejmu jejich hříchy.'
    28 Pokud jde o evangelium, stali se Božími nepřáteli, ale vám to přineslo prospěch; pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce.
    29 Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná.
    30 Jako vy jste kdysi Boha neposlouchali, nyní však jste došli slitování pro jejich neposlušnost,
    31 tak i oni nyní upadli v neposlušnost, aby také došli slitování, jakého se dostalo vám.

    ASI NENÍ DOBRÉ CITOVAT VŠECHNO TO HLAVNÍ KDE SE DÁ VYHLEDAT TO DALŠÍ TAM MÁM. Je tam název knihy a čísla kapitol a veršů podle toho se dá vyhledat to další.

   • poko
    poko, 3.4.18 05:01:38  
     

    kdo likviduje Židy není Bůh, ale je to ďábel který potřebuje aby Bible nebyla pravda. V Bibli by to bez Židů nešlo

    • rose66
     rose66, 29.8.18 18:08:03  
      

     Apoštol Petr, který sám byl Žid, napsal v dopise křesťanům, mezi nimiž byli lidé židovského i nežidovského původu. Napsal jim: „Vy jste ‚vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid pro zvláštní vlastnictví‘. . . Kdysi jste totiž nebyli lidem, ale nyní jste Boží lid; byli jste těmi, kterým nebylo projevováno milosrdenství, ale nyní jste těmi, kterým bylo projeveno milosrdenství.“ (1. Petra 2:7–10)

    • rose66
     rose66, 17.11.18 09:44:12  
      

     ze Svatého písma vyplývá, že výraz „celý Izrael“ se vztahuje na celý počet duchovních izraelitů. Z Galatským 3:28 jasně vidíme, že tělesné rozdíly již nehrají u Boha žádnou roli, protože tam čteme: „Není ani Žid, ani Řek, není ani otrok, ani svobodný, není ani muž, ani žena; neboť vy všichni jste jedna osoba ve spojení s Kristem Ježíšem.“ A v Galatským 6:16 je toto společenství věřících, pozůstávající z Židů a Nežidů, označeno jako „Boží Izrael“.

  • poko
   poko, 26.3.18 05:44:08  
    

   Bůh židy neodepsal, jsou jenom pozastaveni v poznání aby měli šanci i pohané. Pak přijdou na řadu i Židé.

   Ten kdo likviduje Židy není Bůh , ale ďábel. Pokud by se mu podařilo zlikvidovat všechny Židy pak Boží slovo v Bibli nemůže být pravdivé. Bez Židů to ani v Bibli nejde, židé jsou živé svědectví pro svět, že má Bible pravdu a není to Bůh kdo by sito přál, je to ďábel.

   • poko
    poko, 26.3.18 05:53:57  
     

    Bible to jsou i židovské dějiny a bez Židů by to nešlo a Bible by lhala.

    To že Bůh použil Piláta a Židy, kteří byli jenom nástroj ale ten kdo přivedl Ježíše ke smrti byly naše hříchy.

    Tam šlo o porážku ďábla a jeho zbraně smrt VZKŘÍŠENÍM.
    Vzkříšení ze smrti bez smrti asi nejde , zatím na to nepřišel žádný teolog a filozof jak by se dalo vzkřísit ze smrti, porazit smrt a přitom nezemřít. Asi na to nepřišel ani vševědoucí Bůh jak by se to dalo vymyslet.

    Aby bylo vzkříšení musela být i smrt a smrt je odplata za hřích, Jenže u Ježíše byl problém. Ježíš neměl svůj hřích. Ježíš byl bez hříchu. Tak vzal Otec hřích z člověka a vložil na Syna. ďáblovi a démonům hřích zůstal dál.

    • poko
     poko, 26.3.18 06:03:27  
      

     To hlavní pro Ježíše byla porážka ďábla s jeho zbraní SMRT VZKŘÍŠENÍM. To že Otec použil hřích člověka to už je druhá věc.

     Kdyby měl Ježíš nějaký svůj hřích tak by sice mohl zemřít, mohl by být dokonce i vzkříšen ale člověku by hřích zůstal a stále by zasloužil věčnou smrt, věčné oddělení od Boha.

     Umírat se musí, ale rozdíl v Ježíši je v tom, že vyvolení nemusí už ve smrti zůstat věčně.

   • poko
    poko, 26.3.18 06:10:31  
     

    To by ani nedávalo smysl kdyby to byl Bůh kdo by likvidoval svůj vyvolený národ. Je to ďábel.

    Genesis 12:2 Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!

    Genesis 12:3 Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země."

    Zacharjáš 2:12 Toto praví Hospodin zástupů, který mě poslal pro svoji slávu k pronárodům, které vás plenily: Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka.

    Hitler už si to vyzkoušel dokud dával lidem práci tak se mu dařilo, jak sáhl Bohu na Židy už to měl spočítaný a stejně tak Arabové už po dvou prohraných válkách od obnovení státuIzrael od 1948

    • rose66
     rose66, 19.9.18 13:53:44  
      

     objev uz Novy Zakon!

  • poko
   poko, 26.3.18 06:13:27  
    

   Židé jsou požehnaní Bohem a mohou být požehnáním i pro svět. A brojit proti Židům nenechá ani Bůh jen tak.

   http://jdl.czechian.net/nobel.html

   • rose66
    rose66, 2.4.18 11:51:59  
     

    ale necha, Buh zidy opustil, kdyz zavrazdili Jeho Syna

    • poko
     poko, 3.4.18 04:37:24  
      

     Bůh dárce života neopustil celý Svůj vyvolený národ, protože se jim rodí potomci , kdyby opustil byli by bez potomků dávno vymřelí.

     Dokonce se naplňuje Boží slovo na Židech, že je opět povolá do země kterou jim dal kde byli jejich králové David a Šalamoun a ze které byli vyhnáni a po utvoření státu Izrael 1948 se tam vrací- Proroctví se naplňuje.

     zajáš 43:5 Neboj se, já budu s tebou. Tvé potomstvo přivedu od východu, shromáždím tě od západu.
     6 Severu poručím: »Vydej!« a jihu: »Nezadržuj!« Přiveď mé syny zdaleka a mé dcery od končin země,
     7 každého, kdo se nazývá mým jménem a koho jsem stvořil ke své slávě, koho jsem vytvořil a učinil."

     Bůh je nechal rozprášit po světě, protože soustředění Židé na jednom místě by byl pro ďábla lehčí terč. ďábel není všudypřítomný.

     • poko
      poko, 3.4.18 04:50:58  
       

      Aby Bůh zachoval tento národ, nechal je rozprášit na určitou dobu než se čas naplní po celém světě. Soustředění na jednom místě by byli pro ďábla lehčí terč. Ani ďábel není všudypřítomný, vševědoucí a všemohoucí. Až se čas naplní, opět se do své země navrátí. a od roku 1948 se proroctví naplňuje 1948 byl ustanoven stát Izrael a Židé se vrací

      • poko
       poko, 3.4.18 04:53:07  
        

       Izaijáš 43:5 Neboj se, já budu s tebou. Tvé potomstvo přivedu od východu, shromáždím tě od západu.
       6 Severu poručím: »Vydej!« a jihu: »Nezadržuj!« Přiveď mé syny zdaleka a mé dcery od končin země,

    • poko
     poko, 3.4.18 04:41:00  
      

     Nikdo nezrušil toto Boží slovo.

     Genesis 12:3 Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země."

     • rose66
      rose66, 11.4.18 14:52:55  
       

      obrazne pouziti. Viz NZ, kde je vyvolenym narodem kazdy, podle viry a ne puvodu

     • rose66
      rose66, 11.4.18 14:57:00  
       

      Základ této nové smlouvy byl položen, když Ježíš roku 33 n. l. zemřel a později předložil svému Otci hodnotu své prolité krve. (Lukáš 22:20; Hebrejcům 9:15, 24–26) V platnost však nová smlouva vstoupila až o Letnicích téhož roku, když byl vylit svatý duch a zrodil se nový národ, ‚Boží Izrael‘. (Galaťanům 6:16; Římanům 2:28, 29; 9:6; 11:25, 26) Když apoštol Petr psal pomazaným křesťanům, jasně uvedl: „Vy jste ‚vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid pro zvláštní vlastnictví, abyste široko daleko oznamovali znamenitosti‘ toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Kdysi jste totiž nebyli lidem, ale nyní jste Boží lid.“ (1. Petra 2:9, 10) Zvláštní vztah mezi Jehovou a doslovným Izraelem již byl ukončen. V roce 33 n. l. Jehova přenesl svou přízeň z pozemského Izraele na Izrael duchovní — na křesťanský sbor —, ‚národ, který nese ovoce‘ mesiášského Království. (Matouš 21:43)

     • rose66
      rose66, 11.4.18 14:59:32  
       

      veskere celedi, znamena vsechny rodiny, skrze Abrhama prisel JK a je pozehnanim tak pro mne jak pro Tebe a to ja nejsem zid...

     • rose66
      rose66, 30.5.18 20:33:37  
       

      — rozený Žid — pod inspirací řekl, že Bůh „obrátil svou pozornost k národům, aby z nich vybral lid pro své jméno“. (Skutky 15:14) Apoštol Pavel tento nový křesťanský národ nazval „Božím Izraelem“. (Galaťanům 6:16) Petr bral v úvahu účel jejich povolání, a napsal: „Vy jste ‚vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid pro zvláštní vlastnictví, abyste široko daleko oznamovali znamenitosti‘ toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.“ (1. Petra 2:9) Byli Božím vyvoleným lidem, a měli tedy ve světě zářit jako ti, kdo poskytují světlo.

     • rose66
      rose66, 23.10.18 11:23:06  
       

      cti uz NZ

    • Pavla.119
     Pavla.119, 3.4.18 07:54:51  
      

     Na to jsi přišel jak? Kdo ti to nakukal?

     • poko
      poko, 3.4.18 08:50:37  
       

      Asi nejakej farař z nejake cirkve kde nevi co je v Bibli nebo nejaký nabozensky antisemitský mozek

      • rose66
       rose66, 2.11.18 08:28:57  
        

       Dne 11. nisanu roku 33 n. l. však Ježíš řekl vůdcům Izraele, že Bůh zavrhl tento národ a že Izrael už není jeho sluhou. Prohlásil: „Boží království vám bude odňato a bude dáno národu, který nese jeho ovoce.“ Shromážděným zástupům oznámil: „Pohleďte, váš dům je vám zanechán.“ (Matouš 21:43; 23:38)

     • rose66
      rose66, 11.4.18 15:00:15  
       

      cti Bibli

      • poko
       poko, 2.7.18 00:58:43  
        

       Vzhledem k tomu, že Tě to přivádí k jiným závěrům asi by to chtělo něco vyměnit, můžeš si vybrat.

       1. bibli
       2. zdroj informací
       3. mozek

       • rose66
        rose66, 23.8.18 11:07:19  
         

        nic jineho neumis?

        • poko
         poko, 16.11.18 19:25:00  
          

         Ještě kopirovat co tvrdí Bible

         • rose66
          rose66, 17.11.18 09:46:30  
           

          Ježíš řekl vůdcům Izraele, že Bůh zavrhl tento národ a že Izrael už není jeho sluhou. Prohlásil: „Boží království vám bude odňato a bude dáno národu, který nese jeho ovoce.“ Shromážděným zástupům oznámil: „Pohleďte, váš dům je vám zanechán.“ (Matouš 21:43; 23:38

    • poko
     poko, 3.4.18 08:23:16  
      

     Buh nedopustil aby na pribiti a probodeni srdce se podilel nekdo z Jeho naroda proto použil řimske pohany aby Ho usmrtili na kříži

     • rose66
      rose66, 2.11.18 17:36:45  
       

      Propoden mu byl bok, alespon cti Bibli, at se tady neztrapnujes!

  • poko
   poko, 3.4.18 05:06:06  
    

   Vyvolený není nadřazený, ale povolaný k naplnění Božího plánu. U nikoho v té době nenašel Bůh větší víru = důvěru jako u Abraháma, je logické že si vybral potomky Abraháma.

   • rose66
    rose66, 19.9.18 13:54:42  
     

    objev uz Novy Zakon a necituj Stary
    Apoštol Petr, který sám byl Žid, napsal v dopise křesťanům, mezi nimiž byli lidé židovského i nežidovského původu. Napsal jim: „Vy jste ‚vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid pro zvláštní vlastnictví‘. . . Kdysi jste totiž nebyli lidem, ale nyní jste Boží lid; byli jste těmi, kterým nebylo projevováno milosrdenství, ale nyní jste těmi, kterým bylo projeveno milosrdenství.“ (1. Petra 2:7–10)

   • rose66
    rose66, 28.10.18 11:30:19  
     

    A prostřednictvím tvého semene si budou určitě žehnat všechny národy země pro tu skutečnost, že jsi naslouchal mému hlasu.“ (1. Mojžíšova 22:15–18) Tento rozšířený slib je často označován jako abrahamská smlouva; budoucí nová smlouva s ní měla úzce souviset.

    • rose66
     rose66, 28.10.18 11:31:05  
      

     vsichni lidi meli byt pozehnani prostrednictvi smlouvy s Abrahamem!

     • rose66
      rose66, 28.10.18 11:31:46  
       

      všechny národy země
      precti si ti znovu

      • rose66
       rose66, 2.11.18 08:12:43  
        

       Pár dní před svou smrtí se Ježíš zadíval na židovské hlavní město a povzdechl si: „Jeruzalém, Jeruzalém, jenž zabíjí proroky a kamenuje ty, kdo jsou k němu vysláni – jak často jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřátka pod svá křídla! Ale vy jste to nechtěli.“ (Matouš 23:37)

   • rose66
    rose66, 2.11.18 08:29:27  
     

    Dne 11. nisanu roku 33 n. l. však Ježíš řekl vůdcům Izraele, že Bůh zavrhl tento národ a že Izrael už není jeho sluhou. Prohlásil: „Boží království vám bude odňato a bude dáno národu, který nese jeho ovoce.“ Shromážděným zástupům oznámil: „Pohleďte, váš dům je vám zanechán.“ (Matouš 21:43; 23:38)

    • rose66
     rose66, 2.11.18 17:38:42  
      

     A tak se Buh rozesel s Izraelem, uz prijima lidi podle chovani a ne podle narodnosti

     • rose66
      rose66, 21.11.18 11:57:58  
       

      Galatanum 3:28 Není Žid ani Řek, není otrok ani svobodný, není muž ani žena, neboť všichni jste jedna [osoba] ve spojení s Kristem Ježíšem