Karma - víc než osud

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
9marie04 (2017-09-24 16:09:37)vecerlib (2017-09-24 12:17:15)Antony52 (2017-09-09 06:33:05)chatka88 (2016-11-20 10:19:53)andie418 (2016-05-08 04:18:19)biznasizna (2015-02-13 21:49:40)vita.minore (2015-01-24 19:11:18)karty.janina (2014-10-20 22:44:16)Ariwen (2014-07-02 12:40:49)Tynush1992 (2014-06-19 19:05:25)Qwerty (2014-02-05 19:04:14)
Založeno: 15. 11. 2013 | Příspěvků: 147 | Členů: 11

Cestu člověka provázejí kroky.Každý krok zanechá stopu.Karma je tvořena z našich stop. www.reikido.cz

Prevod z lide.cz

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • 9marie04
  9marie04, 20.8.17 20:33:47  
   

  Rose...nesouhlasíš se spravedlností Boží, která říká, abychom opustili špatné jednání? Protože dostaneme-sklidíme zpět všechno, co jsme kdy způsobili-zaseli? Je to ale nejen zlé, i dobré? Co je na tom nespravedlivého od soudce, který ve SZ dal pravidla..a porušení se opravovalo stejné stejným, oko za oko? Pokud připouštíš , že jsme duše a dokonce nesmrtelná, pak je logické, že každá duše je odpovědná za svou minulost, přítomnost a tím i budoucnost? V minulosti si duše stvořila přítomnost a nyní si v příromnosti tvoří budoucnost. Proto je odpovědná za své činy a spravedlivost Boží je v tom, že každý dluh se musí zaplatit a to takové množství, jaké jsme si vypůjčili, tedy stejné stejným, asi málokdo by půjčil někomu milion a stačilo by mu , že mu dlužník vrátil 100 tisíc? Boží spravedlnost je v tom, že měří každé duši stejným metrem, tedy za stejné dostane stejné.Co jinému jsi učinil, sobě jsi učinil, ..Nečiň jinému, co nechceš, aby druzí činili tobě...co zasejete-sklidíte. Až bude duše z mnoha vtělení tak zkušená, že už je schopna neporušovat Desatero a myslet, mluvit a jednat v pravdě-tedy nelhat, pak dokončuje duch. vývoj v 8. přik. Nepodáš křivého svědectví proti bliž. svému, tehdy je duchovně blízko místa vyjítí z porušenosti, kde nastává možnost , o které učil PJK a to, dodržovat Desatero a vejít na Cestu PJK, kde je možnost ..zaplatit do posledního haléře...neodejdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře-JK a už nedělat dluhy, které by opět musela spácet. Nezasévat , co nechce sklízet. Pak lze dosklidit, co již bylo zaseto v minulostech . Když duše-člověk v přítomnosti sklízí a nezasévá již negaci, jde po Cestě PJK 1. V Lásce k Bohu / důvěřuje Mu, že cokoliv se mu děje je dobré a co Bůh činí, dobře činí pro očištění duše / a 2. V lásce k bliž. svému, jako k sobě samému, když již chápe a přijímá , že co učinil jinému, sobě učinil a již negaci nevrací stejnou negací, dokončí starou sklizeň a nová je již jiná, bez negace, ubližování. Tak mohou být naplněna slova...staré pomine a bude vytvořeno nové . Toto je Spása, která vyvede duši z kola zrozování do negace. A pak již je duše vysvobozena z Musu , vracet se tam, kde má dluhy, kde smilnila, někomu ubližovala, kradla, křivě svědčila-lhala. Může tak vejít do přibližujícího se Kr. Božího, do lásky, k Otci,KR.B., do kterého, jak učil PJK nevejdou smilníci /6. přik., zloději/ 7. přik.,lháři 8. přik. a cizoložníci /9. přik. JK řekl...kdo Mne miluje, dodržuje Desatero, kdo Mne vyzná / přijme/ před lidmi, toho i já vyznám před svým Otcem. Vezmi SVUJ kříž / co to je? Kde se vzal?/ a následuj Mne, Já jsem ta Cesta, Pravda, Život. Nikdo nevejde k Otci, než skrze Mne, / tedy skrze tu Cestu /. :2:

  • pepan.z
   pepan.z, 6.9.17 06:45:08  
    

   A co když nedal pravidla ve Starém zákoně ale v Avestě. :8: :8:

   • 9marie04
    9marie04, 8.9.17 23:44:52  
     

    Pepan...abych pravdu řekla, já se o tom dozvěděla až ve St. zákoně, ale vím, že židovství je vývojově poračováním budhismu, který já neznám, jen vím, že vrcholem budh. je poznání a přijetí zákona karmy. A já v tomto životě byla křesťanka, která nic neznala hlouběji, to až před 25i lety, když jsem se octla na dně a "ptala se" , proč to mám takové, jak mám? A kupodivu mi byla vysvětlována karma, v té době nebyly o karmě žádné knihy,vůbec jsem neslyšela o reinkarnaci a MŽ a popírala jsem to. Až s učením karmy toto všechno přišlo, po karmě přišel zpět Bůh a později Ježíš Kristus. přicházelo mi to v meditacích. Takže dnes již dobře vím, že duch. vývoj nezačíná St. Zákonem, že ten je pokračováním předchozího a zase křesťanství - NZ , ve kterém se vysvětluje Zákon setí a sklizně. V podstatě totéž, co karma, jen s tím, jak z toho vyjít, což učil PJK a je pokračováním předchozího- St. zákona.Tak to vše a nejen toto spolu souvisí. A poznání SZ a NZ-setí a sklízení souvisí se současnými vztahy,nemocemi a dalším .Tím se zabývám. :2:

    • Antony52
     Antony52, 9.9.17 06:33:04  
      

     Židovství není pokračování buddhismu, protože buddhismus neuznává Boha.

 • rose66
  rose66, 19.8.17 12:14:41  
   

  proste s tim nesouhlasim, je to proti zakonu spravedlnosti I proti osobe Boha a jeho laskavosti

  • vecerlib
   vecerlib, 19.8.17 13:17:52  
    

   Souhlasit s tím nemusíš.....ale je to tak. :4: :2:

   • rose66
    rose66, 1.9.17 18:07:04  
     

    haha, neni to tak
    bude tak, az nastane Bozi soud, zatim svetu vladne satan, pouziva k tomu politiku, cirkve a prasule, ale ne Bozi spravdlnost

 • rose66
  rose66, 19.8.17 12:13:58  
   

  Skličující koloběh bytí
  základním článkem vír hindu, který ovlivňuje hinduistickou etiku a chování, a jedním z nejpodstatnějších, je učení o karmanu. Je to zásada, že každý čin má své následky, ať už pozitivní nebo negativní; karman určuje každé bytí stěhující se neboli převtělené duše. Jak vysvětluje Garudapurána:
  „Člověk je stvořitelem vlastního osudu, a již ve svém zárodečném životě je ovlivněn dynamikou skutků svého předešlého bytí. Ať uzavřen v horské pevnosti, nebo houpán v náručí moře, ať bezpečný na klíně své matky, nebo zvedán vysoko nad její hlavu, člověk nemůže uprchnout před účinky svých vlastních předešlých činů. . . Cokoli se má člověku stát v určitém věku nebo čase, to ho jistě tehdy a v ten den dostihne.“
  Garudapurána pokračuje:
  „Poznání získané člověkem při jeho předešlém zrození, bohatství rozdané na almužnách v jeho předešlém bytí a skutky jím učiněné v předcházejícím vtělení předcházejí jeho duši v jejím pobývání.“
  22 Na čem spočívá tato víra? Pro učení o karmanu je podstatná nesmrtelnost duše a karman odlišuje hinduistický pohled na duši od pohledu křesťanstva. Hinduista věří, že každá osobní duše, džíva neboli prána, prochází mnoha převtěleními a možná „peklem“. Musí usilovat o splynutí s „Nejvyšší skutečností“ nazývanou také brahman nebo brahma (nezaměňovat s hinduistickým bohem Brahmou). Nauky křesťanstva zase nabízejí duši výběr mezi nebem, peklem, očistcem nebo limbem, a to podle náboženského přesvědčení. — Kazatel 9:5, 6, 10; Žalm 146:4.

 • 9marie04
  9marie04, 14.8.17 23:29:27  
   

  Pro ty, kdo věří na Zákon karmy, příčina = důsledek. Když bude muž ženě nevěrný, jakou má přichystanou karmu? Jak se mu to v budoucnu v praktickém životě projeví?

  • Antony52
   Antony52, 15.8.17 09:41:04  
    

   Třeba tak že bude žena nevěrná jemu. :15:

   • 9marie04
    9marie04, 15.8.17 12:18:52  
     

    Antony..třeba. Co když ale žena nemá šanci být nevěrná např.je starší a on si najde mladou a odejde k ní. Pak to tomu nevěrnému manželovi nevadí, nebolíh ho to, jako to bolelo a bolí manželku. Jak se to vyrovná? :2:

    • Antony52
     Antony52, 17.8.17 19:13:48  
      

     No tak v příštím životě. :1: :1:

     • 9marie04
      9marie04, 17.8.17 19:28:38  
       

      Antony... ano, příští životy to budou řešit a to tak tvrdě, jak tvrdě si šel za svým,kolik bolesti způsobil, ale vysvětlit tomu, kdo žádné příští životy neuznává to nejde, je třeba počkat,je to nastaveno tak, že každý to jednou pochopí, až se mu to bude dít a on se bude jen ptát PROČ ? :2:

     • rose66
      rose66, 1.9.17 18:08:16  
       

      nesmysl, je to proti zakonu jakekoliv logiky a spravedlnosti. Trestat deti za hrichy rodicu je nesmysl

 • rose66
  rose66, 16.7.17 11:07:19  
   

  Bible jasně ukazuje, že naše rozhodování bude mít na náš osud vliv. Uveďme si příklad. Bůh se obrací na provinilce a říká jim: „Obraťte se zpět, prosím, každý od své špatné cesty a od špatnosti svých jednání . . ., abych vám nezpůsobil neštěstí.“ (Jeremjáš 25:5, 6) Kdyby Bůh již předtím určil osud každého jednotlivce, neměla by tato výzva žádný smysl. A v Božím slově kromě toho čteme: „Čiňte tedy pokání a obraťte se, aby byly vaše hříchy vymazány, aby přišla období osvezeni

  • Antony52
   Antony52, 9.8.17 09:45:29  
    

   To ukazuje i Korán. :14:

 • rose66
  rose66, 16.7.17 11:04:59  
   

  Pokud jde o nauku o karmě, je užitečné všimnout si toho, co Bible říká o smrti. V zahradě Eden, kde má lidstvo svůj původ, Stvořitel prvnímu člověku Adamovi řekl: „Z každého stromu zahrady smíš do sytosti jíst. Ale pokud jde o strom poznání dobrého a špatného, z toho jíst nebudeš, neboť v den, kdy z něho pojíš, určitě zemřeš.“ (1. Mojžíšova 2:16, 17)

 • Wotar
  Wotar, 5.1.17 10:00:01  
   

  Zkusil bych se na otázku karmy podívat odjinud: Karma není vyjádřením něčí vůle, která by oplácela dobro dobrem a zlo zlem (případně zcela naopak), ale jedná se o energii v prostoru, která se řídí zákonitostí vracet vyslané pulsy chtění a projevu myslících entit zpátky ke svému zdroji. Karma nezná pojmy jako dobro a zlo, ale jestliže je volně plynoucí tok energií přírody, planety anebo vesmíru rozčeřen víry vůle nějaké projevující se bytosti, pak tuto akci zaznamená v sobě jako otisk, vyšší silou ji otáčí, ohýbá do kruhu, až ji posléze vrací k prvopočátku, odkud povstala. Karma není odplata ani trest, ale vývojový proces, který živoucí entity neustále staví do nových situací, jež jsou de facto zrcadlovým odrazem jich samých, jejich předchozích přání a tužeb. Kdyby nebylo karmy, pak by bytost zaujala určitou roli, vytvořila prostředí kolem sebe a dále se už nevyvíjela. Protože by nepoznala stav mysli opačné strany, proces ve vědomí, který se jejím jednáním odehrává v jiných. A tak by v ní nenastartoval impuls, který samotnou změnu vytváří, který ji do změny nutí. Tudíž by se nakonec stávala letargickou a pasivní, neschopnou dalšího vývoje.

  Z tohoto principu je tedy možné Karmu chápat jako nadřazený vývojový program myslících bytostí. Jiné významy je problematické v ní hledat. Snadno mohou být jen projekcí našich představ vně sebe. Pouhou myšlenkovou konstrukcí, v níž se naše vědomí potom zachytí a nechá se spoutat archetypy.

  • Antony52
   Antony52, 5.1.17 10:57:55  
    

   Dovolím si mírně okomentovat. Ne pouze nějak moc myslících. Podle originál východních názorů, z jejichž repertoáru termit karma pochází existuje i tzv. smočinný karman kterému podléhá fšechno živé v přírodě a má nas svědomí něco jako vývoj.

   • Wotar
    Wotar, 6.1.17 01:34:34  
     

    Ano, to bezesporu, ale až teprve ty myslící bytosti si to mohou uvědomit a v důsledku toho přeladit svůj postoj ke světu i sobě samým.

   • chenrezig777
    chenrezig777, 23.2.17 08:19:50  
     

    zivy jeale kazdy kamena zrnko pisku

    • rose66
     rose66, 21.7.17 19:23:10  
      

     az se pisek zacne se mnou bavit a jist jidlo, bude zivym tvorem!

  • rose66
   rose66, 8.8.17 11:07:31  
    

   tak se definuje nesmysl zivota, to se Ti povedlo

  • rose66
   rose66, 8.8.17 11:19:13  
    

   co takhle jejich oficialni verze od tech, co to vymysleli?

   Karma jóga — „Cesta činu neboli karma jóga, metoda činu. V základu znamená karma márga konat svou dharmu podle svého místa v životě. Jisté povinnosti se vyžadují ode všech lidí, jako ahinsá a zdrženlivost od alkoholu a masa, ale specifická dharma každého jednotlivce závisí na kastě a životním stádiu osoby.“ — Great Asian Religions (Velká asijská náboženství).
   Tato karma se koná přísně v hranicích kasty. Čistota kasty se zachovává tím, že se člověk ani nežení ani nejí mimo svou kastu, jež byla určena karmanem z předešlého života. Proto se na kastu nepohlíží jako na bezpráví, ale jako na dědictví z předešlého vtělení. V hinduistické filozofii si muži a ženy nejsou všichni rovni. Jsou rozděleni kastou a pohlavím a vlastně barvou. Obvykle čím světlejší pleť, tím vyšší kasta.

  • rose66
   rose66, 1.9.17 18:09:51  
    

   jenomze Buh si takhle s nama nehraje, nenapsal by nam, jak mame zit, abychom zili dobre. pak cela Bible ztraci smysl

 • Antony52
  Antony52, 26.6.16 07:32:41  
   

  Zajímavá knížečka hinduistické provenience.
  https://uloz.to/!zVtfyLPpc/somadeva-ocean-rar
  Somadeva, autor knížky byl kašmírský šivaistický kněz. Zhruba jsou v ní naznačené hinduistické představy o karmě prózou. 1 díl.

 • chatka88
  chatka88, 24.9.15 12:13:38  
   

  karma vychází z našeho koloběhu života a smrti je to zákon akce a reakce..nejprve by se člověk měl zbavit špatných vlastností,aby si přestal tvořit karmu neg. a potom se musí zbavit a odevzdat i dobrou karmu..může si jí i za odměnu odžít,ale znova se vrátí do koloběhu zrozování a bude se vracet tak dlouho dokud nepochopí,že se má dobré karmy zříct,coý mu pomůže k osvobození koloběhu..))nezapoměla jsem na něco?

  • 9marie04
   9marie04, 25.9.15 16:23:59  
    

   Chatka..ano, karma vychází z našeho koloběhu života, koloběhu životů naší duše, kde existuje zákon příčina= důsledek, akce= reakce.Tato akce a reakce zajišťuje pohyb, aby život neustále a spravedlivě běžel, jak má běžet. Ano, máme se zbavit negativní karmy, jak ale na to? O tom učil PJK, když říkal,... co zasejete-sklidíte. A když nebudeme vracet stejným / uhodí-li tě někdo na pravou tvář, nastav i levou-JK,.... nečiň jinému, co nechceš, aby druzí činili tobě,... co jinému jsi učinil, sobě jsi učinil... Když takto budeme v pravdě myslet, mluvit a jednat a poté již nevracet stejným, tak se v budoucích vtěleních můžeme dočkat zlepšení nebo dokonce dokončení neg. karmy, neg.sklizně. Když však se zbavujeme negace, pak se snažíme být v lásce a tím tvoříme pozitivní karmu a tu jak píšeš můžeme chtít v lásce prožít nebo se jí zbavit, což je přání neexistence.To je tvé přání? Neexistence? Ano, i takové stadium duch . vývoje existuje, že si můžeme přát neexistenci, je to ale jen dočasné, pro duši a ducha to po delším období neexistence může začít být docela nuda, žít jenom v duch. světě, vidět hmotný svět a nemoct se zúčastňovat jeho možností. Takže se zase můžeme do světa vrátit. :2:

   • chatka88
    chatka88, 25.9.15 19:20:28  
     

    hmotný život by prý člověk měl brát jak leží a běží s tím co přináší jenom by si neměl dělat větší problémy než má..o jaké neexistenci je řeč Maruško..

    • 9marie04
     9marie04, 25.9.15 21:00:32  
      

     Chatka...jsou lidé, kteří na určitém duchovním stupni poznání začnou usilovat o rozplynutí, nebytí duše, natož přijít jako duše, žijící a tvořící ve hmotném těle. I tady na forech o tom probíhá občas diskuze, že kdyby člověk nebyl, neměl potřebu tvořit,nebylo by utrpení. O tom, že by člověk měl brát vše jak přichází do jeho života..je to pojmenováno Boží vůle..buď Vůle Tvá se modlíme. Ale už při sebemenších problémech od nich utíkáme a ano, tím si to velmi, velmi komplikujeme, protože karma-vých. učení říká že každá příčina má důsledek a v křesťanství to platí jako Zákon setí a sklízení...co zasejete-sklidíte...neodejdete, dokud nezaplatíte do posledního haléře...jsou slova PJK. Já to tak prožívám, co píši je má vlastní, prožitím nabytá, pochopená a přijatá zkušenost. Ale konstatuji, přijímat vše jako Boží vůli,je velmi dobré, ale já to tak cítím, že si přeji vědět, pochopit a vyvarovat se toho,PROČ tomu všemu , co se mi děje, tak je. Bez tohoto pochopení by mi Boží vůli přijímat šlo mnohem tíž a ani s pochopením působení karmy, či setí a sklízení to nejde lehce.I když jsem byla upozorněna na to, že se nemám ptát PROČ ?. :2:

     • Antony52
      Antony52, 9.11.15 11:03:38  
       

      Dobře to mají řešené v Joze. Viz překlady Originálních Indických jogových textů. Tam nikomu nevnucují žádné ukončení ani pokračování existence. Oni staří Originál Východní autoři ukazují čolověku fšechny možnosti které má před sebeou a nechávají na každém jednotlivém indiviuu :13: jakou cestu si zvolí, co si ono samo individálně vybere. A ztakový přístup se mi líbí ze fšeho nejvíc.

      • chenrezig777
       chenrezig777, 1.12.15 17:15:16  
        

       mylis se, kazda cesta skonci nebytim... je jedno, jestkli uplyne 10^n let... n bude konecne velke cislo. vzdy to skonci...

       • Antony52
        Antony52, 1.12.15 18:44:45  
         

        Toť otazník. Když si probereme staroindické duchovní nauky o karmě tak podle nich vývoj bytosti od života zárodkového k člověku trvá déle než je doba života Brahmy = od vzniku vesmíru do velkého rozplynutí (Praláji). A vzheldem k tomu, že podle oněch nauk jsou i bohové souč. vývoje tak je zde doba ještě mnohem delší. :8: Z čehož plyne co? :14:

        • chenrezig777
         chenrezig777, 2.12.15 01:33:16  
          

         po zaniku vesmiru bytosti zacinaji v dalsim tam, kde skoncili pod dalsim Brahmou

         • Antony52
          Antony52, 2.12.15 05:07:03  
           

          chenrezig777, 1.12.15 17:15:16
          mylis se, kazda cesta skonci nebytim... :13:

         • chenrezig777
          chenrezig777, 23.2.17 08:48:11  
           

          musi skoncit nebytim, nebot behem miliard let Teto prestane bavit

       • Antony52
        Antony52, 1.12.15 18:45:24  
         

        Viz jen tak pro příklad Brahmašutry a další chytré indické knížky.

        • chenrezig777
         chenrezig777, 28.4.16 21:09:53  
          

         jednou kazdeho byti omrzi

         • Antony52
          Antony52, 29.4.16 16:45:54  
           

          Masochisty třeba ne. :1: :1:

         • chenrezig777
          chenrezig777, 23.2.17 08:48:57  
           

          miliardy let udolaji kazdeho

      • rose66
       rose66, 8.8.17 11:15:08  
        

       tady mas neco o joze s jejich spisu

       Bhakti jóga — „Dnes nejpopulárnější forma hinduistické tradice. Je to cesta oddanosti, bhakti márga. Na rozdíl od karma márgy. . . je tato stezka snadnější, spontánnější a může se jí dát osoba kterékoli kasty, pohlaví nebo věku. . . Nechává spíše volně plynout lidské city a touhy, místo aby je překonávala jogínskou askezí. . . Spočívá výlučně v oddanosti božským bytostem.“ A tradice říká, že jich je k uctívání 330 miliónů. Podle této tradice znát znamená milovat. Bhakti ve skutečnosti značí „citovou vazbu na vyvoleného boha“. — Great Asian Religions.

       ale je 5 skol jogy, o ktere mluvis Ty?

  • Antony52
   Antony52, 15.12.15 19:12:32  
    

   Taktak. Je potřeba se zbavit i dobrých vlastností. :1: :1: :1:

 • Jar.Esch
  Jar.Esch, 2.11.14 09:17:00  
   

  Zdravím.
  Proč je karma víc než osud? Mně naopak jako osud připadá.
  Lze karmu nějak měnit? Lze z ní něco "usmlouvat"? Lze ze současného života, událostí, které jsou pro život důležité, nějak vysledovat (alespoň přibližně), situace z minulých životů, které k těm současným vedly?
  Zabývá se někdo těmito úvahami?

  • 9marie04
   9marie04, 6.11.14 13:23:43  
    

   Jar..ano a v historii tohoto i jiných for zpětně o tom najdeš mnoho informací. :2:

  • vecerlib
   vecerlib, 10.11.14 10:17:55  
    

   Usmlouvat ne, ale čistit a netvořit si novou. Každý den se dostáváš do situací a setkáváš se s lidmi, kde si můžeš vymazat karmu z minulých životů a netvořit si další. Je to vlastně opravná zkouška......

   • 9marie04
    9marie04, 10.11.14 18:17:06  
     

    Lib..ahoj, ano o tomto je zde pro opravdové hledání napsáno hodně. Netvořit novou, znamená přijmout-sklidit, co již nejde změnit,starou k., to již bylo v minulostech zaseto a nevracet stejným. O tom učil JK...nastav druhou tvář, netvoř novou karmu. :2:

   • Jar.Esch
    Jar.Esch, 11.11.14 10:04:46  
     

    Díky, ale možná bych potřeboval trošičku více rozebrat, co je to netvořit novou. Nastavit druhou tvář, je velice široký pojem. Ale udělat ze sebe fackovacího panáka pro okolí (každému vyhovět, všechno si nechat líbit a všechno rozdat....), znamená velice rychle a definitivně se zcela zničit.

   • Antony52
    Antony52, 14.11.14 08:19:39  
     

    ? Netvořit novou karmu? :8: Jak to chtít udělat? :7:
    Karma být následek činů. Jakýchkoliv. Ať udělat cokoliv vytvářet karmu. :8:
    Podle filosofie hindusimu ze kterého učení o karmě vychází jí podléhá vše živé v celé přírodě.

    • KarelKeslly
     KarelKeslly, 14.11.14 08:22:53  
      

     nejspíš myslela negativní... :4:

     • 9marie04
      9marie04, 15.11.14 13:02:27  
       

      KK..ano,nevracet stejným je myšleno nevracet negaci negací, pak nesejeme-li negaci, nebudeme negaci sklízet. Pozitivní karmu přece máme rádi, dal jsi dar, dostaneš dar, pomohl jsi v nouzi slabšímu, bude ti pomoženo, až budeš v nouzi a i když vrátíš stejným, dostaneš zpět opět příjemné, dar, pomoc.. O tom je to...miluj bližního svého, jako sebe sama. Miluji-li bližního a neubližuji mu ani když on mi ubližuje, nebude ani on už mít proč po určité době mi ubližování vracet.Karma znamená pohyb. Když je karma láska, pak důsledek je láska. Seji lásku, budu sklízet lásku. Ale nejdříve musím sklidit negativní setbu a již nesít negaci,nýbrž lásku, to je nastavování druhé tváře, nevracet stejným.To platilo ve SZ, NZ-JK dal návod, jak vyjít z kruhu neg. karmy. SZ však platí stále, jen ne již pro duše, které přijaly Zákon karmy za spravedlivý a žijí podle toho. Do NZ duše může vstoupit, když přestane vracet negaci stejné stejným, to je učení PJK, CESTA, PRAVDA, LÁSKA, SVĚTLO, ŽIVOT. :2:

      • KarelKeslly
       KarelKeslly, 16.11.14 22:36:18  
        

       ale pozor, i přehnanou láskou můžeš způsobit někomu zlo... musí to být přiměřené :4:

       • vecerlib
        vecerlib, 17.11.14 09:47:51  
         

        Ano, souhlasím. Není láska jako láska.....spíše soucit.

       • biznasizna
        biznasizna, 18.11.14 19:30:45  
         

        ....když strom ti zvadne pěstěním....

    • vecerlib
     vecerlib, 15.11.14 09:36:50  
      

     Karma je následek negativních emocí - vztek, odpor, zášť, lítost, odmítnutí situace, že je špatná, člověka apod. Denně se dostáváš do různých situací, potkáváš různé lidi a podle toho, jak reaguješ, tak karmu splácíš.

     • chenrezig777
      chenrezig777, 2.12.14 01:09:41  
       

      karma je dusledek jakychkoli dusevnich vznetu, kladna, zaporna, neutralni

      • Antony52
       Antony52, 29.4.16 16:47:36  
        

       A pak je ještě karma plynová u které rozhodně není dobré když vyhasne. :4:

       • rose66
        rose66, 1.9.17 18:11:34  
         

        to je asi jediny rozumny komentar ke karme!