Tradiční víra

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
nikdoinic (2018-02-23 13:54:04)radiac (2018-02-17 15:47:30)Antony52 (2018-02-02 04:31:48)krudox (2018-01-15 20:40:35)chatka88 (2018-01-15 20:26:51)slavidan (2017-09-06 12:30:47)nordic.pride (2016-09-05 00:28:33)beranek (2016-05-02 10:06:35)Aelfar (2015-06-30 16:00:41)sun-tzu (2015-02-24 15:26:32)xxxxxxx777 (2014-03-02 14:16:14)MilanRostejnsky (2014-01-09 13:54:59)
Tradiční víra
Založeno: 14. 11. 2013 | Příspěvků: 183 | Členů: 12
Správci: nikdoinic (hlavní)

Diskuze o původních evropských i neevropských kultech a náboženstvích. Olympský pantheon, Babylóňané, Egypťané, Keltové, Řekové, Římané, Germáni a další... Můžeme diskutovat i o historii Evropy
POHANSKÝ KLUB: http://pohanskykruh.wordpress.com/

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • nikdoinic
  nikdoinic, 2.2.18 03:31:29  
   

  2. 2. Hromnice
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Hromnice_(sv%C3%A1tek)
  Imbolc je jeden ze čtyř hlavních svátků irského kalendáře slavený Gaely a některými jinými keltskými kulturami, odehrává se na počátku února nebo při prvních známkách začínajícího jara. Nejčastěji je slaven 2. února, tedy mezi zimním slunovratem a jarní rovnodenností.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Imbolc

 • nikdoinic
  nikdoinic, 21.12.17 17:27:12  
   

  A tak dnes je zimní slunovrat v 17.28 hodin.

 • rose66
  rose66, 22.11.17 09:43:37  
   

  katolici jsou asi nejdal pryc od tradicni viry, jak skutky, tak ucenim

  • chatka88
   chatka88, 15.1.18 20:03:40  
    

   taky si myslím,že se tam cosi zvrtlo..jasně to řekli protestanti..

 • rose66
  rose66, 25.8.17 13:33:23  
   

  Jako o „jitřence reformace“ se často mluví o Johnu Viklefovi (1330?–1384), katolickém knězi a profesoru teologie v anglickém Oxfordu. Dobře si uvědomoval zlořády v církvi, a proto psal a kázal proti takovým věcem, jako byla zkaženost v mnišských řádech, papežské daně, učení o transsubstanciaci (tvrzení, že chléb a víno používané při mši se doslova mění v tělo a krev Ježíše Krista), zpověď a účast církve na světských záležitostech.
  Zvlášť výmluvný byl Viklef, když šlo o to, jak církev zanedbává vyučování Bible. Jednou prohlásil: „Kéž by Bůh dal, a každý farní kostel v této zemi měl dobrou Bibli a dobré výklady evangelia, a kéž by je kněží dobře studovali a pravdivě vyučovali lid evangeliu a Božím příkazům!“ Proto si Viklef v posledních letech svého života předsevzal přeložit latinskou Bibli Vulgatu do angličtiny. S pomocí svých druhů, zejména Nicholase Herefordského, vytvořil první úplnou Bibli v angličtině. To byl bezesporu Viklefův největší přínos lidskému hledání Boha.

  • rose66
   rose66, 25.8.17 13:33:56  
    

   Viklefovy spisy a části Bible byly šířeny po celé Anglii sborem kazatelů, jimž se často říkalo „chudí kněží“, protože chodili v prostém oblečení, bosi a bez hmotného majetku. Také se jim posměšně říkalo lollardi, podle holandského slova lollaerd neboli „ten, kdo mumlá modlitby nebo náboženské písně“. (Brewer’s Dictionary of Phrase and Fable [Brewerův slovník úsloví a bajek]) „Za několik let jich byl velmi značný počet,“ říká kniha The Lollards. „Počítalo se, že nejméně čtvrtina národa byla skutečně nebo nominálně nakloněna tomuto cítění.“ To vše samozřejmě nezůstalo nepovšimnuto církví. Viklefa nechali dík jeho významnému postavení u vládnoucích a učeneckých kruhů pokojně zemřít poslední den roku 1384. Jeho následovníci takové štěstí neměli. Za vlády anglického Jindřicha IV. byli označeni jako kacíři a mnozí byli vězněni, mučeni nebo upáleni.

 • rose66
  rose66, 25.8.17 13:32:54  
   

  Tradicn9 viru mas v bible, proc ji katolici tak zakazovali? nezili a neziji podle ni.

  • rose66
   rose66, 25.8.17 13:34:26  
    

   Viklefem byl silně ovlivněn Čech Jan Hus (1369?–1415), také katolický kněz a rektor pražské univerzity. Stejně jako Viklef kázal proti zkaženosti římské církve a zdůrazňoval důležitost čtení Bible. To na něho rychle přivolalo hněv hierarchie. Roku 1403 mu nařídili, aby přestal kázat protipapežské myšlenky Viklefa, jehož knihy také byly veřejně spáleny. Hus však nato napsal některé z nejzžíravějších odsudků církevních praktik, včetně prodeje odpustků. Roku 1410 byl odsouzen a exkomunikován.

   • rose66
    rose66, 25.8.17 13:35:24  
     

    Hus byl ve své podpoře Bible nekompromisní. „Vzbouřit se proti bloudícímu papeži znamená poslouchat Krista,“ napsal. Učil také, že pravá církev vůbec není papež a římské vedení, ale že „je souhrnem všech vyvolených a mystickým tělem Kristovým, jehož hlavou je Kristus, a Kristovou nevěstou, kterou ze své velké lásky vykoupil vlastní krví“. (Srovnej Efezanům 1:22, 23; 5:25–27.) Za to vše byl souzen před Kostnickým koncilem a odsouzen jako kacíř. Prohlásil, že „je lépe dobře zemřít než zle žít“, odmítl odvolat a byl upálen na hranici roku 1415. Týž koncil také nařídil vykopání a spálení kostí Johna Viklefa, přestože ten byl mrtev a pohřben už přes třicet let!
    Jiný raný reformátor byl dominikánský mnich Girolamo Savonarola (1452–1498) z kláštera svatého Marka ve Florencii. Stržen duchem italské renesance mluvil proti zkaženosti církve i státu. Jako základ si bral Písmo a rovněž vidění a zjevení, jež prý obdržel, a snažil se vytvořit křesťanský stát neboli teokratický řád. Papež ho roku 1497 exkomunikoval. Příští rok jej zatkli, mučili a oběsili. Jeho poslední slova byla: „Můj Pán zemřel za mé hříchy; nemám dát ochotně tento ubohý život za něho?“ Jeho tělo bylo spáleno a popel hozen do řeky Arno. Savonarola si přiléhavě říkal „předchůdce a oběť“. Za pouhých několik let vypukla reformace plnou silou v celé Evropě

    • chatka88
     chatka88, 15.1.18 20:26:51  
      

     sv.František z Assisi šel ve své době za papežem..ted nevím už který to byl,ale to se dá dohledat..a chtěl po něm,aby mohl jít svou cestou..založit svůj sektor..byla to vlastně první sekta,která se oddělila a podstatou té sekty byla ochran zvířat a celkově neubližování..snad i vegetariánství..kupodivu to papež povolil..

 • rose66
  rose66, 21.7.17 20:13:23  
   

  papez byl v Bibli predpovezen, ale velmi negativne

  2.tesal 2:3 Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nepřijde, pokud nejprve nepřijde odpadnutí a nebude zjeven člověk nezákonnosti, syn zničení. 4 Staví se na odpor a pozvedá se nad každého, kdo je nazýván „bohem“ nebo je předmětem hluboké úcty, takže usedá v chrámu BOHA a veřejně ukazuje, že je bohem. 5 Nevzpomínáte si, že jsem vám to povídal, dokud jsem byl ještě s vámi?

  • krudox
   krudox, 24.7.17 15:18:07  
    

   to je narážka na římského císaře, ty papeži jeden :2:

   • rose66
    rose66, 26.7.17 10:45:14  
     

    ne, na papeze

    Jeden z prvních římských biskupů, který uplatňoval svou autoritu, byl papež Lev I. (papežem v létech 440–461 n. l.). Michael Walsh dále vysvětluje: „Lev si přivlastnil kdysi pohanský titul pontifex maximus, který papežové používají dodnes a do konce čtvrtého století jej nosili římští císaři.“ Lev I. založil svůj postup na katolickém výkladu Ježíšových slov u Matouše 16:18, 19. (Viz rámeček, strana 268.) „Prohlásil, že jako byl sv. Petr první mezi apoštoly, měl by kostel sv. Petra dostat prvenství mezi kostely.“ (Man’s Religions [Lidská náboženství]) Tímto činem Lev I. ukázal, že zatímco císař drží světskou moc v Konstantinopoli na východě, on uplatňuje duchovní moc z Říma na západě. Tato moc se později ukázala, když roku 800 n. l. papež Lev III. korunoval Karla Velikého císařem Svaté říše římské.

    • krudox
     krudox, 26.7.17 12:49:29  
      

     papež v té době neexistoval a v předpovídání budoucnosti nevěřím, zato římský císař existoval a nechával se uctívat jako bůh, na to právě janovo zjevení naráží...

     • krudox
      krudox, 26.7.17 12:55:44  
       

      Hlubinně analytický výklad apokalypsy:
      http://www.hagioterapie.cz/?p=358

     • rose66
      rose66, 31.7.17 19:06:28  
       

      vznikl ve 4. stoleti, az riman Konstantin /jako nekrestan/ vymyslel katoliky a centralizoval penize a moc do rukou sefa = papeze

      • krudox
       krudox, 15.8.17 10:28:35  
        

       už dříve byly různé kř. směry a školy, které spolu soupeřily, už před konstantinem byla snaha, aby římský biskup byl nadřazen ostatním biskupům...

       • rose66
        rose66, 25.8.17 09:13:32  
         

        to je Pravda, predstavitele rimskeho sboru a konstantinopolskeho se prali o moc, Az ve 4. stoleti dal riman Konstantin moc do ruky predstaviteli rimskeho sboru a v 10. stoleti se ten vychodni sbor oddelil a nazval se pravoslavni, aby mel moc nezavisle na rimskem papa!

        • rose66
         rose66, 30.8.17 12:08:05  
          

         SKALNÍ MASIV

         Tímto vyjádřením se překládá řecké slovo peʹtra (ženského rodu), které označuje skalní blok (Mt 7:24, 25; 27:51, 60; Lk 6:48; 8:6, 13; Zj 6:15, 16), a je tedy odlišné od slova peʹtros (mužského rodu a použitého jako vlastní jméno Petr), které znamená „kus skály“. Z tohoto rozlišení je patrné, že Ježíš nepoužil synonyma, když řekl Petrovi: „Ty jsi Petr, a na tomto skalním masivu vystavím svůj sbor.“ (Mt 16:18) Rovněž v aramejských (syrských) překladech je toto rozlišení patrné z rozdílu v mluvnických rodech částic, které předcházejí slovu kiʼfaʼ, jež je použito jak na „Petra“, tak na „skálu“. Před slovem „Petr“ je slovesné zájmeno mužského rodu (hu), ale před slovem „skála“ je ukazovací přídavné jméno ženského rodu (hadeʼ).

         Apoštolové nepochopili Ježíšův výrok tak, že Petr je skalním masivem, což je zřejmé ze skutečnosti, že se později přeli o to, kdo z nich se zdá být největší. (Mr 9:33–35; Lk 22:24–26) Takový spor by nebyl vůbec opodstatněný, kdyby Petr dostal prvenství jako skalní masiv, na kterém měl být sbor postaven. Písmo jasně ukazuje, že jako základní kameny jsou si všichni apoštolové rovni. Všichni včetně Petra spočívají na Kristu Ježíši jako na základním úhelném kameni. (Ef 2:19–22; Zj 21:2, 9–14) Sám Petr označil Krista Ježíše jako skalní masiv (peʹtra), na kterém je sbor postaven. (1Pe 2:4–8) Podobně apoštol Pavel napsal: „Pili totiž z duchovního skalního masivu, který je [Izraelity] následoval, a ten skalní masiv znamenal Krista.“ (1Ko 10:4) Izraelitům byla zázračně opatřena voda ze skalního masivu nejméně při dvou příležitostech a na dvou různých místech. (2Mo 17:5–7; 4Mo 20:1–11) Proto je tedy skalní masiv jako zdroj vody vlastně následoval. Sám skalní masiv byl očividně předobrazem neboli symbolickým znázorněním Krista Ježíše, který řekl Židům: „Jestliže je někdo žíznivý, ať přijde ke mně a pije.“ (Jan 7:37)

         Je také zajímavé, že Augustin (354–430 n. l.), obvykle označovaný jako „svatý Augustin“, kdysi věřil, že skalním masivem byl Petr, ale později svůj názor změnil. V díle Commentary on the Holy Scriptures (Mt 16:18, ppč, s. 296) J. P. Lange cituje Augustina, který říká: „Skála nemá své jméno po Petrovi, ale Petr po skále (non enim a Petro petra, sed Petrus a petra), stejně jako Kristus není pojmenován po křesťanech, ale křesťané po Kristu. Proto důvodem, proč Pán řekl: ‚Na té skále vzdělám církev svou‘, bylo to, že Petr řekl: ‚Ty jsi Kristus, Syn Boha živého.‘ Na té skále, kterou jsi vyznal, říká, vzdělám církev svou. Proto Kristus byl tou skálou (petra enim erat Christus), na které byl postaven také sám Petr; neboť žádný člověk nemůže položit jiný základ než ten, který je položen, jímž je Ježíš Kristus.“ (Do angličtiny přeložil a vydal P. Schaff, 1976.)

         • nikdoinic
          nikdoinic, 30.8.17 13:12:35  
           

          No však, zrní co padne na skálu jak dopadne.
          To do úrodné půdy je lépe sypat zrní:-).

      • slavidan
       slavidan, 6.9.17 01:05:12  
        

       Katolíky nevymyslel, římský primas byl jen uznáván tehdy jako autorita mezi ostatními patriarchy ve věci výkladu víry.

       • rose66
        rose66, 7.9.17 12:31:12  
         

        presneji riman Konstantin

       • rose66
        rose66, 7.9.17 12:33:10  
         

        Papežský primát v průběhu historie

        32 n. l.: Ježíš předpovídá, že svou církev neboli sbor vybuduje na sobě; apoštol Petr nedostává nejvýznamnější postavení

        55–64: Apoštolové Pavel a Petr píšou dopisy, ve kterých vysvětlují, že Ježíš je jediný základ křesťanského sboru

        254–257: Římský biskup Štěpán prosazuje názor, že jako Petrův nástupce má primát nad ostatními biskupy; tito biskupové, jako třeba Firmilián z Cesareje a Cyprián z Kartága, tento názor odmítají

        296–304: První známý nápis dokládající používání titulu papa neboli papež v souvislosti s římským biskupem

        5. století: Jiný římský biskup, Lev I., opírá svůj primát nad ostatními biskupy o slova z Matouše 16:18

        6. století: Čím dál častěji se používá titul papa na římského biskupa; biskupové, kteří nepůsobí v Římě, si tak říkají až do 9. století

        1075: Řehoř VII. prohlašuje, že titul papež patří výhradně římským biskupům; z jeho buly Dictatus Papae (Papežský diktát) vyplývá, že úřad papeže „jakoby nahrazuje Krista,“ uvádí jeden historik

        1870: První vatikánský koncil stanovuje, že „římský papež je nástupcem svatého Petra, knížetem apoštolů, pravým náměstkem Krista a hlavou celé církve“

     • rose66
      rose66, 7.9.17 12:39:38  
       

      predpoved znamena, ze je to na neco, co jeste neexistuje, ujasni si vyznam slova, koukni do nejakeho slovniku. NZ je plny predpovedi o tom, co se stane az krestanstvo odpadne a co se stane v 20. stoleti, viz matous 24:
      7 Povstane totiž národ proti národu+ a království proti království a bude nedostatek potravy a zemětřesení na jednom místě za druhým. 8 To všechno je počátek tísnivých bolestivých křečí.

      9 Tehdy vás vydají do soužení a budou vás zabíjet a budete předmětem nenávisti všech národů kvůli mému jménu. 10 Potom také mnozí klopýtnou a budou se navzájem zrazovat a navzájem se nenávidět. 11 A povstane mnoho falešných proroků a zavedou na scestí mnohé; 12 a protože vzroste nezákonnost, ochladne láska většího množství. 13 Ale kdo vytrvá až do konce, ten bude zachráněn. 14 A tato dobrá zpráva o království+ se bude kázat po celé obydlené zemi na svědectví* všem národům; a potom přijde konec.

 • nikdoinic
  nikdoinic, 19.6.17 01:11:55  
   

  http://extrastory.cz/zeny-druidky-zapomenute-knezky-keltu.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 • chenrezig777
  chenrezig777, 25.2.17 04:36:40  
   

  http://reckamytologie.sweb.cz/

 • nikdoinic
  nikdoinic, 16.2.17 19:07:07  
   

  ARAMEJSKÝ OTČENÁŠ
  http://www.cez-okno.net/clanok/nabozenstva/aramejsky-otcenas
  Abvún d-bá-šmája.
  BIBLE KRALICKÁ: Otče náš, jenž jsi na nebesích.
  ARAMEJSKY: Ty, jenž zrozuješ, Otče-Matko Kosmu, soustřeď v nás své světlo, ať je k užitku..

  • nikdoinic
   nikdoinic, 16.2.17 19:47:07  
    

   http://kralovskaoaza.cz/clanky/aramejsky_otcenas.html

  • rose66
   rose66, 20.7.17 10:40:20  
    

   kecas!!!

   • nikdoinic
    nikdoinic, 26.7.17 04:40:21  
     

    Ja zcela určitě ne, ja to jenom zkopírovala, a autor určitě také ne, vždyť člověk, muž a žena je obraz a podobenství Boha.(Genezis 1/26,27)

    • rose66
     rose66, 15.8.17 10:01:23  
      

     Pravá, či nikoliv?

     V současnosti už je kniha v Etnografickém muzeu v Ankaře, kde probíhá její zkoumání. Vatikán ovšem několikrát požádal Ankaru, aby umožnila přístup ke knize i katolickým odborníkům. Zatím marně. Spekulace o tom, zda jde o první verzi textu, který byl později několikrát okopírován, jak věří někteří vědci, nebo zda jde jen o plagiát z pozdějších dob, proto trvají. V případě druhé možnosti by se jeho hodnota totiž rapidně snížila. Mohlo by jít snad jen o další z řady ve středověku účelově vytvořených textů vydávajících se za prastaré zdroje? Turecký protestantský pastor Ihsan Ozbek se nechal slyšet, že je velmi nepravděpodobné, aby byla aramejská Bible pravá, ať už evangelium obsahuje, či nikoliv.

 • nikdoinic
  nikdoinic, 28.1.17 06:14:59  
   

  Podle východního lunárního kalendáře nastal Rok ohnivého kohouta.

 • nikdoinic
  nikdoinic, 4.1.17 14:55:07  
   

  Naznačují totiž, že Kristus nezaložil své vlastní náboženství, ale snažil seobnovit tisíciletou tradici z časů krále Davida. Bůh, kterého uctíval, byl muž i žena v jednom.
  Zdroj: http://extrastory.cz/olovene-desky-s-nejstarsi-zminkou-o-jezisi-jsou-prave-a-vrhaji-tak-nove-svetlo-na-krestanstvi.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

  Davidova hvězda:
  Trojúhelník s vrcholem vzhůru značí oheň a mužskou energii.
  Trojúhelník opačně položený pak vodu a ženskou energii.
  Jejich základny symbolizují vzduch a zemi.
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Davidova_hv%C4%9Bzda

  • chenrezig777
   chenrezig777, 25.2.17 04:24:05  
    

   nezlobb se, ale jak to souvisi s tematem?

   Diskuze o původních evropských i neevropských kultech a náboženstvích. Olympský pantheon, Babylóňané, Egypťané, Keltové, Řekové, Římané, Germáni a další... Můžeme diskutovat i o historii Evropy
   POHANSKÝ KLUB: http://pohanskykruh.wordpress.com/

   • nikdoinic
    nikdoinic, 25.2.17 07:03:15  
     

    Diskuze o původních evropských i neevropských kultech a náboženstvích. :15: přece.

    • chenrezig777
     chenrezig777, 2.3.17 08:20:31  
      

     cili priklad... Puvodni bozstva Velke Moravy. Perun, Morena, Radegast a mnozi dalsi.....

     Velky, sovetsky mythologicky slovnik obsahuje ohromna kvanta bohu i bohyn. Asi 30.000.

     • nikdoinic
      nikdoinic, 2.3.17 11:38:31  
       

      No a mi milovati máme Boha svého/svou a bližní své tak jako sebe.

     • Antony52
      Antony52, 3.3.17 19:17:15  
       

      O původních božstvech velké Moravy toho není moc známo. Tak jejich jména a maximálně jejich význam. To již je zajímavější hindusistické tradiční náboženství vzhledem k tomu že je živé. A např. bhaktijogini se snaží aby se jim dostalo viditelmého projevu bůžka kterého uctívají, jako příkald je Ramakrišna a jeho vize bohyně Kali. Jinak viz též Joga od staré Indie k dnešku, kapitola o bhaktijoze.
      https://www.ulozto.cz/!SPabJniW4/joga-od-stare-indie-k-dnesku-pdf

      • rose66
       rose66, 25.8.17 09:16:39  
        

       ano, byli jsme pohane milujici peruna

  • rose66
   rose66, 25.8.17 09:15:46  
    

   nepravda, rekl ze na starou latku neda novou zaplatu, precti si tu pasa a uvazuj

 • nikdoinic
  nikdoinic, 25.11.16 11:30:37  
   

  Památka zesnulých: Proč se dříve Dušičky slavily už v květnu?
  http://epochaplus.cz/?p=26257

  • Antony52
   Antony52, 29.11.16 04:27:29  
    

   Když se podíváme do starých pohanských pověstí, viz pro příklad Od Máchala, či Růžičky a dalších o pohanském slovanském bájesloví tak zjistíme že květen byl pod vládou Venuše které se přezdívalo též Petka (bohyně pátku - dne zasvědceného Venuši). A bájilo se že Petka chodí se smrtí. Takže možno z onoho důvodu byly dušíčky v květnu.

  • Antony52
   Antony52, 29.11.16 04:28:52  
    

   Možná z toho důvodu jedna staroslovanská říkanka:
   "Kdo se v pátek roznemůže, tomu nikdo nepomůže...."

 • nikdoinic
  nikdoinic, 8.11.16 07:15:00  
   

  http://presny-cas-online.cz/cas-presny/zimni-slunovrat-magicka-noc-jmenem-zimni-slunovrat

 • Antony52
  Antony52, 3.8.16 09:40:37  
   

  https://uloz.to/!41fcrDV7N/snar-rar

  Antický Snář od Artemidora z Efezu. Vyšel v antické knihovně 1974. Vcelku krásná ukázka starořeckých duchovních a náboženských představ.

 • Antony52
  Antony52, 8.7.16 08:16:58  
   

  Zajímavá knížečka z Indické provenience. Oceán příběhů od Somadevy. Somadeva byl hinduistický šivaistický kněz, žil asi kolem roku 1000 našeho letopočtu. Knížka ukazuje prózou pojetí šivaistického náboženství. Originál se nazýval myslím "Příběhy sedmi vidjádharů". Vidjádharové jsou v šivaistické mystologii nejšižším stupněm nadpřirozených bytostí a mohou se mezi ně podle oněch nauk dostat např. lidé kteří mediatcí získají nadpřirozené síly a kouzelné vědění. (ze sanskrtu Vidjá = poznání, vědění; adhara = držet)
  https://uloz.to/!zVtfyLPpc/somadeva-ocean-rar
  1 díl.

  • Antony52
   Antony52, 5.12.16 04:34:46  
    

   A druhý díl téhož.
   https://ulozto.cz/!otlwqF7n15T1/soma2-rar

  • rose66
   rose66, 25.12.17 20:30:11  
    

   ČARODĚJNICE a duchové, tykve a hořící hranice, koledování — typické rysy Halloweenu není těžké rozpoznat. Co je však v pozadí této a jí podobných oslav? Halloweenu se také říká All Hallows’ Eve, což je předvečer svátku Všech svatých. Za tímto údajně křesťanským názvem se však skrývá původ, který vůbec není svatý. Vědci totiž říkají, že kořeny Halloweenu sahají do doby dlouho před křesťanstvím — do éry, kdy Británii a Irsko obývali starověcí Keltové. Ti pomocí lunárního kalendáře rozdělovali rok na dvě období — na temné, zimní měsíce a na jasné měsíce letní. Při úplňku, který byl nejblíže 1. listopadu, slavili svátek Samhain, což znamená „konec léta“.

   • rose66
    rose66, 25.12.17 20:30:57  
     

    Tento svátek, který označoval začátek keltského nového roku, připadal na konec léta, kdy úroda byla sklizena a stáda zahnána z pastvin pod přístřešky. Keltové věřili, že když se dny zkracují, je třeba dodat slunci sílu pomocí různých rituálů a obětí. Jako symbol starého, umírajícího roku byly všechny ohně uhašeny a nový rok byl slavnostně zahájen posvátnými ohni, od nichž si každý člen komunity zapálil své ohniště. Tyto ohně, jejichž obdobu lze dnes najít v britské Noci Guye Fawkese a v britských červnových slavnostech, měly také zahnat zlé duchy.

    Lidé věřili, že o svátku Samhain je odstraněn předěl mezi lidským a nadpřirozeným světem a že duchové — jak zlí, tak dobří — se toulají po světě. Domnívali se, že duchové mrtvých se vracejí do svých domovů a že rodinní příslušníci mají tyto přízračné návštěvníky uchlácholit připraveným jídlem a pitím a tak odvrátit neštěstí. Když se tedy dnes děti obléknou za duchy nebo za čarodějnice, jdou dům od domu a požadují halloweenové pochoutky nebo hrozí zlomyslnými šprýmy, bezděčně napodobují starověké rituály při Samhainu. Jean Markale ve své knize Halloween, histoire et traditions (Halloween — Historie a tradice) říká: „Tím, že děti něco dostanou, nevědomky podporují symbolickou bratrskou výměnu mezi viditelným a neviditelným světem. Takže maškarády o Halloweenu ... jsou ve své podstatě posvátné obřady.“

    • rose66
     rose66, 25.12.17 20:32:00  
      

     Během hladomoru, který byl v 19. století způsoben neúrodou brambor, irští přistěhovalci přinesli Halloween a s ním spojené zvyky do Spojených států. A odtud se tento zvyk v posledních letech zase vrátil do Evropy. Ne všichni však pohlížejí na rostoucí popularitu Halloweenu příznivě. Jak uvádějí noviny Le Monde, „Halloween, který se kryje se svátkem Všech svatých a s Dušičkami (1. a 2. listopadu), a který by je mohl dokonce nahradit, působí radost prodejcům a paniku v řadách kněží“.

     • rose66
      rose66, 25.12.17 20:33:42  
       

      Dílo The Catholic Encyclopedia definuje svátek Všech svatých jako slavnost „na počest všech svatých, známých i neznámých“. Na konci druhého století začali takzvaní křesťané uctívat ty, kdo byli pro svou víru umučeni. Také věřili, že tito mučedníci jsou již s Kristem v nebi, a proto se k nim modlili, aby orodovali v jejich prospěch. Pravidelné oslavy památky těchto mučedníků začaly 13. května* roku 609 nebo 610 n. l., když papež Bonifác IV. zasvětil Panteon — římský chrám všech bohů — Marii a všem mučedníkům. Pan Markale k tomu říká: „Římští bohové postoupili své místo světcům vítězného náboženství.“

      Ke změně data na listopad došlo za papeže Řehoře III. (731–741 n. l.), který jednu kapli v Římě zasvětil všem svatým a nařídil, že mají být uctěni 1. listopadu. Přesný důvod, proč to udělal, není znám. Možná to bylo proto, že se podobný svátek v tomto dnu již slavil v Anglii. Dílo The Encyclopedia of Religion uvádí: „V průběhu pokřesťanšťování Velké Británie byl Samhain mezi Kelty stále populárním svátkem. Britská církev se pokoušela zájem o tyto pohanské zvyky potlačit tím, že na stejné datum, jako byl Samhain, přidala do kalendáře křesťanskou oslavu. ... Středověká britská oslava svátku Všech svatých možná vedla k tomu, že se tento svátek začal slavit v celé křesťanské církvi.“

      Jean Markale zdůrazňuje, že v celé Evropě tehdy rostl vliv irských mnichů. Dílo New Catholic Encyclopedia také uvádí: „Irové často vyhrazovali první den v měsíci důležitým svátkům, a protože 1. listopad byl také začátkem keltské zimy, hodilo se toto datum pro svátek Všech svatých.“ Nakonec v roce 835 n. l. papež Řehoř IV. zavedl všeobecnou platnost tohoto svátku.

      • rose66
       rose66, 25.12.17 20:34:39  
        

       Svátek Dušičky, kdy se odříkávají modlitby za duše v očistci, aby dosáhly nebeské blaženosti, stanovili během 11. století mniši z Cluny ve Francii na 2. listopad. Dušičky jsou sice zdánlivě katolickým svátkem, ale obyčejní lidé v tom zjevně měli zmatek. Podle díla New Catholic Encyclopedia „byl ve středověku populární názor, že duše z očistce se v tento den mohou objevit jako bludičky, čarodějnice, ropuchy a podobně“.

       Tyto pohanské názory církev nedokázala ze srdce svých oveček vykořenit, a tak je jednoduše zakryla „křesťanskou“ maskou. Tento fakt osvětluje The Encyclopedia of Religion, která říká: „Křesťanský svátek Všech svatých oslavuje známé i neznámé světce křesťanského náboženství, stejně jako se při Samhainu vzdávala pocta keltským božstvům.“