Kvantová fyzika

Otevřená diskuze | Kategorie: Příroda a přírodní vědy
slavidan (2019-01-22 01:11:24)beastisbest (2019-01-09 20:45:39)Vlastik (2019-01-08 10:31:09)krudox (2018-12-28 12:28:27)profesorateista (2018-11-22 18:35:43)The.famous.hunter.Pampalini (2018-08-24 09:25:29)BaronQ (2018-06-04 01:28:14)Spravec (2018-01-16 12:54:05)nsho-tschi (2017-04-08 20:21:45)martindoubrava (2016-08-04 12:29:42)
Kvantová fyzika
Založeno: 30. 10. 2013 | Příspěvků: 7 683 | Členů: 10
Správci: slavidan (hlavní)

Vše o kvantové fyzice...

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • Vlastik
  Vlastik, 24.8.18 08:46:23  
   

  ps. Tokamak, plazma a fúze???? tj je možné v tokamaku vytvořit plazmu a pak snížit její teplotu tak, aby došlo k fúzi jader??? Ps. jaká je teplota fúze??? viz. v plazmě zřejmě k fúzi nedochází???

 • Vlastik
  Vlastik, 23.8.18 15:54:07  
   

  ps. můžeme vytvořit z několik částic de Broglieovu mřížku??? tj. fyzikální kvantový prostor vytvořený de Broglieovými vlnami několika částic???

 • Vlastik
  Vlastik, 23.8.18 15:18:58  
   

  Počítá se s de Broglieovou vlnou u protonů v LHC??? popř. s touto vlnou u procesorů ( vlnovou délkou elektronů ) jako dalšího parametru zpracování dat v procesoru???

  • Vlastik
   Vlastik, 23.8.18 15:51:23  
    

   ps. existuje tranzistor, který dokáže "spočítat", změřit de Brogliovu vlnovou délku elektronů??? viz tak by několik málo elektronů bylo??? 1 bitem informací???

 • Vlastik
  Vlastik, 23.8.18 12:40:35  
   

  Lze přinutit světlo, aby se pohybovalo kolmo na svoji vlnovou délku a mělo tak tuto délku menší než je právě vlnová délka světla, čímž by se dalo toto využít u laseru pro výrobu procesorů???

  • Vlastik
   Vlastik, 23.8.18 12:42:04  
    

   ps. je možné počítat Feynmanovy dráhové integrály pro pohyb světla kolmo na vlnovou délku??? či je toto možné nějak počítat v teorii elektromagnetismu???

 • Vlastik
  Vlastik, 23.8.18 09:41:39  
   

  existuje něco jako hustota Feynmanových integrálních drah pro mnoho částic v časoprostoru najednou???

 • Vlastik
  Vlastik, 23.8.18 09:36:42  
   

  Ps. lze mít Feynmanovy integrály po drahách po všech 11 dimenzionálních drahách??? Dostaneme tak 11 dimenzionální Vesmír????

 • Vlastik
  Vlastik, 23.8.18 09:35:36  
   

  Feynmanovy dráhové integrály platí nejen pro částice, ale i pro atomy a molekuly, čehož by se dalo využít v praxi??? viz. možná i teleportace podléhá těmto integrálům??? a tak je možné je zahrnout do těchto rovnic ( teleportace )??? Ps. dráhové integrály pro molekuly mohou být použité i při chemických reakcích ( při jejich určitém popisu )???

 • Vlastik
  Vlastik, 22.8.18 16:05:46  
   

  Ps. QCD na mřížce nejen pro gluony a kvarky, ale i pro Planckovy délky a kvantovou červí díru??? viz. můžeme tak simulovat červí díru??? ( existence určitého velmi malého času, určité energie a kvantového popisu???) Viz. může být červí díra takto popsána jako nestabilní velmi malá částice???? nebo spíše kvantový objekt???

  • Vlastik
   Vlastik, 22.8.18 16:07:39  
    

   ps. a můžeme pak kvantovou červí díru změřit jako např. s interakcí s jinými částicemi???

 • Vlastik
  Vlastik, 22.8.18 11:41:45  
   

  viz. nový druh procesoru??? může být procesor vytvořen kombinatorikou tranzistorů??? Tj. kombinatoricky ( umístěných ) pracujících tranzistorů??? viz. měli bychom tak tranzistory, které vytváří sami o sobě určitý software z hardwaru....

 • Vlastik
  Vlastik, 22.8.18 10:04:10  
   

  jak chápat zakřivení časoprostoru???viz. jde o zakřivení všech 4 dimenzí najednou tak, že toto je provázané??? nebo je možné uvažovat o zakřivení tří prostorových dimenzí a jedné časové???? viz. zakřivení časoprostoru podle toho jak se nazývá je provázané rovnicemi OTR...Je tedy možné díky atomovým hodinám měřit toto zakřivení časoprostoru v různých místech...atomové hodiny tak měří zakřivení všech 4 dimenzí časoprostoru...

 • Vlastik
  Vlastik, 22.8.18 08:45:50  
   

  ps. existuje kombinatorika vektorů v kvantové teorii a teorii relativity??? Ps. co znamená kombinace, variace a permutace vektorů v těchto teoriích???? viz. vektory v těchto teoriích např. popisují gravitační zakřivení a kombinatorika tohoto zakřivení může vést k upravené OTR???? popř kombinatorika vektorů v elektromagnetické teorii??? co jí lze popsat???

  • Vlastik
   Vlastik, 22.8.18 09:39:57  
    

   je možné mít kombinatoriku vektorů obou teorií najednou ( gravitační a elektromagnetické )???? viz a tak provázat geometrii těchto vektorů???

 • Vlastik
  Vlastik, 21.8.18 12:48:43  
   

  hologram v systému DVBT2??? je tak možné mít hologram ve vysokém rozlišení díky tomuto systému???

  • Vlastik
   Vlastik, 21.8.18 12:50:21  
    

   ps. je možné takto hologram přenášet v elektromagnetickému signálu DVBT2

 • Vlastik
  Vlastik, 21.8.18 09:58:44  
   

  ps. lze vytvořit elektromagnetický hologram z elektromagnetického pole, který by se šířil všemi směry a bylo jej možné zachytit anténou??? viz. je lepší hologramový přenos informace???než klasický???

  • Vlastik
   Vlastik, 21.8.18 10:05:35  
    

   ps. je možné klasický hologram zpracovat na elektromagnetický signál a ten pak zase přeměnit na hologram??? to by mělo jít???

 • Vlastik
  Vlastik, 21.8.18 09:00:47  
   

  lze v hologramu pracovat ( ne jen vytvářet, pozorovat hologramy v hologramovém mikroskopu ), ale pracovat s hologramy i v elektronovém mikroskopu??? ps. nebo mít třeba hologramovou tomografii???

  • Vlastik
   Vlastik, 21.8.18 09:04:04  
    

   tak tomografie už je možná i s hologramy...

 • Vlastik
  Vlastik, 21.8.18 08:39:26  
   

  ps. je možné vytvořit virtuální červí díru ( hologram??? ), se kterou budeme moci pracovat??? viz je tento případný hologram skutečnou??? červí dírou a můžeme tak skrz ní pozorovat, co se děje při cestování skrz ní nebo pozorovat pomocí teleskopu vzdálené galaxie...???
  viz co vše je možné díky hologramové technologii vytvořit??? :4:

  • Vlastik
   Vlastik, 21.8.18 08:44:26  
    

   viz. můžeme vytvořit hologramové nekonečna??? tj. hologramy šířící se rychlostí c do nekonečna prostoročasem???

 • Vlastik
  Vlastik, 20.8.18 15:35:54  
   

  ps. je možné využít najednou metodu CRISPR a sekvenátor genů??? čímž by se urychlily ( jako společnou metodou ) genové změny???

  • Vlastik
   Vlastik, 20.8.18 15:42:10  
    

   ps. je možné, že by se přitom ( těchto technologiích ) využil systém blockchainu???? Tj. je možné nechat sekvenátor libovolně sekvenovat genom a přitom jej libovolně měnit pomocí metody CRISPER??? viz. získali bychom tak obrovské množství dat v genetice???

 • Vlastik
  Vlastik, 20.8.18 12:09:04  
   

  Lze metodu CRISPR definovat jako teorii a nejen jako technologii??? viz. jako matematicko fyzikální či chemická teorie ( není-li to totéž )??? viz. Teorie CRISPR by pak měla dát odpovědět na mnoha věcí včetně léčby rakoviny???

  • Vlastik
   Vlastik, 20.8.18 12:16:14  
    

   ps. lze díky CRISPR teorii zjistit, jak vznikají v buňce jednotlivé bílkoviny??? popř. jak tyto látky ( bílkoviny, cukry atd. ) v buňce co nejvíce vyrobit??? a to v různých částech rostliny či živočichů???

 • Vlastik
  Vlastik, 20.8.18 10:13:23  
   

  ps. je možné zkombinovat všechny různé kvantové jevy ( pokud to jednotlivé vlastnosti částic a jejich interakce dovolí ) do jednoho kvantového celku??? viz. smartphone je svým způsobem takovýmto průnikem kvantových a relativistických jevů... Je otázkou, jestli tyto jednotlivé kvantové jevy lze využít v kombinaci s jinými a to i jinak, než je tomu dosud...Množství kvantových aplikací je velké a taky i jejich kombinace by měla být mnohem větší...Viz. využití každého kvantového jevu několika různými způsoby je taky další možností...

 • Vlastik
  Vlastik, 20.8.18 10:06:46  
   

  ps. Schrodingerova kočka platí i na kvantové jevy ( jako na vlastnosti částic a jejich interakce...). Všechny kvantové jevy tak můžeme odvodit od vlastností částic a jejich interakcí???

 • Vlastik
  Vlastik, 20.8.18 09:02:12  
   

  ps. je možné vytvořit ze spalin benzínového motoru molekulární motory, které mohou dále pohánět ??? https://nedd.tiscali.cz/kvantovy-motor-by-mohl-pohanet-atomy-i-molekuly-teoreticky-315947

 • Vlastik
  Vlastik, 20.8.18 08:56:43  
   

  ps. je možné v automobilovém průmyslu používat více kvantových dílů a kvantových jevů ( nejen např. diodová světla...)??? viz kvantových jevů je celá řada, ale aplikací jich je méně...

 • Vlastik
  Vlastik, 20.8.18 08:52:40  
   

  můžou neuronové sítě vytvářet hologramy??? Můžou se to naučit???

 • Vlastik
  Vlastik, 20.8.18 08:51:45  
   

  Je možné na displej smartphonu psát perem, které má vlastní elektrický proud nebo vytváří magenetické pole, kterými můžeme psát na displej... popř oběma nebo laserem ovládat hologramy na displeji???

 • Vlastik
  Vlastik, 19.8.18 11:27:14  
   

  Ps. čím jsou si podobně BEC a černá díra??? obě jsou kvantově relativistickými objekty, které zachovávají matematicko- fyzikální údaje o částicích...viz. černou díru tak máme částečně na i Zemi v podobě BEC a lze ji tak zkoumat i v laboratoři...

  • Vlastik
   Vlastik, 19.8.18 11:29:40  
    

   ps. zejména matematicko-fyzikální vztahy hmoty tak lze zkoumat i v BEC! viz v BEC tak máme novou matematiku, která dovoluje hmotě cestovat rychlostí c díky teleportačnímu paprsku...

 • Vlastik
  Vlastik, 19.8.18 10:22:24  
   

  ps. je možné provést srážku částic při jejich teleportaci??? tj. srážku teleportačních paprsků??? a je přenos hmoty ( data o ní ) při teleportaci rychlostí c??? viz. je tak možné "hmotu" přenášet díky teleportaci rychlostí c????

  • Vlastik
   Vlastik, 19.8.18 10:33:37  
    

   ps je vzájemná rychlost dvou teleportačních paprsků zase c??? a jaká je hmota teleportovaných částic???

 • Vlastik
  Vlastik, 19.8.18 09:36:18  
   

  Můžou mít chytré tv nebo smartphony zabudováný čas, který měří jak dlouho čistého času pracují??? A předpokládanou životnost ( např. Apple )???Viz data pro technologie... A teď to důležité????????: viz. můžou se dlouhodobou činností procesoru kvantovými jevy v procesoru ( např tunelováním atomů ) tento procesor sám poškodit nebo naopak zlepšit??? ( viz. třeba několikatisíckrát využitím určitého stejného programu by mohlo toto ( tunelování atomů??? ) být možné a tak by se procesor sám kvantově upravil na dané počítačové programy??? viz. je toto možné i u neuronových sítí????

 • Vlastik
  Vlastik, 19.8.18 09:35:14  
   

  ps. je možné na QCD mřížce rozbít proton ( dodáním energie jako v LHC??? ) Tj mít QCD mřížku pro produkty LHC???? a je možné tohoto využít i u rozbití jádra atomů pro produkty jaderného štěpení ??? Tj. mít QCD mřížku pro štěpení jader atomů???

  • Vlastik
   Vlastik, 19.8.18 10:31:26  
    

   ps. je tak možné díky srážení iontů olova v urychlovači částic mít produkty srážek na mřížkové QCD???

 • Vlastik
  Vlastik, 25.6.18 09:51:27  
   

  je možné mít tranzistor se dvěma nebo více paralelními bázemi???

 • Vlastik
  Vlastik, 23.6.18 09:57:39  
   

  ps. je možné rozštěpit jádro atomu na samé protony a neutrony??? viz. jaký by pak existoval hmotnostní úbytek tohoto štěpení ( viz. hmota protonů a neutronů v jádře - hmota všech odpovídajících protonů a neutronů rozštěpeného jádra na tyto částice )??? viz. jakou energii bychom museli dodat k rozštěpení jádra na jednotlivé protony a neutrony??? viz. říká toto něco o jaderné fyzice???

 • Vlastik
  Vlastik, 23.6.18 09:22:48  
   

  ps. mají protony a neutrony v jednom jádru atomu případně i společné kvarky??? tj. je možné, že díky pravděpodobnostnímu výskytu tak mohou tyto kvarky přeskakovat v jádře z jednoho protonu do druhého nebo z jednoho protonu do neutronu druhého a naopak????

 • Vlastik
  Vlastik, 23.6.18 09:11:33  
   

  ps. vytváří kreační rovnice pro vznik hmotných částic kvantovou fluktuací z vakua taky Higgsovy bosony těchto částic??

  • Vlastik
   Vlastik, 23.6.18 09:17:29  
    

   ps. jsou kreačními rovnicemi taky rovnice pro virtuální kvarky, se kterými je potřeba počítat u protonů a neutronů pro výpočet jejich hmoty???

 • Vlastik
  Vlastik, 22.6.18 14:52:39  
   

  ps. absolutní hodnota čtverce vlnové funkce částic znamená jejich pravděpodobnostní výskyt v poli... zároveň tak znamená pravděpodobnostní interakci této částice s jinými částicemi v poli...navíc sama částice díky tomuto pravděpodobnostnímu výskytu ovlivňuje i sama sebe!!! jako i původní pole!!

 • Vlastik
  Vlastik, 19.5.18 09:36:33  
   

  Možná by bylo v technologiích zajímavé využít částici jako vlnu i jako částici??? viz ve dvou na sebe navazujících dějích????

  • BaronQ
   BaronQ, 4.6.18 00:12:34  
    

   Fotoelektrický jev atd.

 • jonatan
  jonatan, 12.5.18 00:32:00  
   

  chtěl bych se zeptat světlo je částice nebo vlna?

  • Vlastik
   Vlastik, 12.5.18 09:46:01  
    

   v některých případech se uvažuje o fotonu jako o vlně ( má vlnovou délku ) a v některém jako o částici ( fotoelektrický jev )...viz částice jsou tedy obojím jak vlny tak částice...

  • Deimos
   Deimos, 26.6.18 01:28:15  
    

   Proč?