Kvantová fyzika

Otevřená diskuze | Kategorie: Příroda a přírodní vědy
Vlastik (2018-08-20 15:42:10)slavidan (2018-08-11 14:59:07)profesorateista (2018-07-20 17:51:14)beastisbest (2018-07-11 22:40:45)BaronQ (2018-06-04 01:28:14)krudox (2018-02-09 12:30:26)Spravec (2018-01-16 12:54:05)The.famous.hunter.Pampalini (2017-10-28 13:17:10)nsho-tschi (2017-04-08 20:21:45)martindoubrava (2016-08-04 12:29:42)
Kvantová fyzika
Založeno: 30. 10. 2013 | Příspěvků: 7 494 | Členů: 10
Správci: slavidan (hlavní)

Vše o kvantové fyzice...

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • Vlastik
  Vlastik, 20.8.18 15:35:54  
   

  ps. je možné využít najednou metodu CRISPR a sekvenátor genů??? čímž by se urychlily ( jako společnou metodou ) genové změny???

  • Vlastik
   Vlastik, 20.8.18 15:42:10  
    

   ps. je možné, že by se přitom ( těchto technologiích ) využil systém blockchainu???? Tj. je možné nechat sekvenátor libovolně sekvenovat genom a přitom jej libovolně měnit pomocí metody CRISPER??? viz. získali bychom tak obrovské množství dat v genetice???

 • Vlastik
  Vlastik, 20.8.18 12:09:04  
   

  Lze metodu CRISPR definovat jako teorii a nejen jako technologii??? viz. jako matematicko fyzikální či chemická teorie ( není-li to totéž )??? viz. Teorie CRISPR by pak měla dát odpovědět na mnoha věcí včetně léčby rakoviny???

  • Vlastik
   Vlastik, 20.8.18 12:16:14  
    

   ps. lze díky CRISPR teorii zjistit, jak vznikají v buňce jednotlivé bílkoviny??? popř. jak tyto látky ( bílkoviny, cukry atd. ) v buňce co nejvíce vyrobit??? a to v různých částech rostliny či živočichů???

 • Vlastik
  Vlastik, 20.8.18 10:13:23  
   

  ps. je možné zkombinovat všechny různé kvantové jevy ( pokud to jednotlivé vlastnosti částic a jejich interakce dovolí ) do jednoho kvantového celku??? viz. smartphone je svým způsobem takovýmto průnikem kvantových a relativistických jevů... Je otázkou, jestli tyto jednotlivé kvantové jevy lze využít v kombinaci s jinými a to i jinak, než je tomu dosud...Množství kvantových aplikací je velké a taky i jejich kombinace by měla být mnohem větší...Viz. využití každého kvantového jevu několika různými způsoby je taky další možností...

 • Vlastik
  Vlastik, 20.8.18 10:06:46  
   

  ps. Schrodingerova kočka platí i na kvantové jevy ( jako na vlastnosti částic a jejich interakce...). Všechny kvantové jevy tak můžeme odvodit od vlastností částic a jejich interakcí???

 • Vlastik
  Vlastik, 20.8.18 09:02:12  
   

  ps. je možné vytvořit ze spalin benzínového motoru molekulární motory, které mohou dále pohánět ??? https://nedd.tiscali.cz/kvantovy-motor-by-mohl-pohanet-atomy-i-molekuly-teoreticky-315947

 • Vlastik
  Vlastik, 20.8.18 08:56:43  
   

  ps. je možné v automobilovém průmyslu používat více kvantových dílů a kvantových jevů ( nejen např. diodová světla...)??? viz kvantových jevů je celá řada, ale aplikací jich je méně...

 • Vlastik
  Vlastik, 20.8.18 08:52:40  
   

  můžou neuronové sítě vytvářet hologramy??? Můžou se to naučit???

 • Vlastik
  Vlastik, 20.8.18 08:51:45  
   

  Je možné na displej smartphonu psát perem, které má vlastní elektrický proud nebo vytváří magenetické pole, kterými můžeme psát na displej... popř oběma nebo laserem ovládat hologramy na displeji???

 • Vlastik
  Vlastik, 19.8.18 11:27:14  
   

  Ps. čím jsou si podobně BEC a černá díra??? obě jsou kvantově relativistickými objekty, které zachovávají matematicko- fyzikální údaje o částicích...viz. černou díru tak máme částečně na i Zemi v podobě BEC a lze ji tak zkoumat i v laboratoři...

  • Vlastik
   Vlastik, 19.8.18 11:29:40  
    

   ps. zejména matematicko-fyzikální vztahy hmoty tak lze zkoumat i v BEC! viz v BEC tak máme novou matematiku, která dovoluje hmotě cestovat rychlostí c díky teleportačnímu paprsku...

 • Vlastik
  Vlastik, 19.8.18 10:22:24  
   

  ps. je možné provést srážku částic při jejich teleportaci??? tj. srážku teleportačních paprsků??? a je přenos hmoty ( data o ní ) při teleportaci rychlostí c??? viz. je tak možné "hmotu" přenášet díky teleportaci rychlostí c????

  • Vlastik
   Vlastik, 19.8.18 10:33:37  
    

   ps je vzájemná rychlost dvou teleportačních paprsků zase c??? a jaká je hmota teleportovaných částic???

 • Vlastik
  Vlastik, 19.8.18 09:36:18  
   

  Můžou mít chytré tv nebo smartphony zabudováný čas, který měří jak dlouho čistého času pracují??? A předpokládanou životnost ( např. Apple )???Viz data pro technologie... A teď to důležité????????: viz. můžou se dlouhodobou činností procesoru kvantovými jevy v procesoru ( např tunelováním atomů ) tento procesor sám poškodit nebo naopak zlepšit??? ( viz. třeba několikatisíckrát využitím určitého stejného programu by mohlo toto ( tunelování atomů??? ) být možné a tak by se procesor sám kvantově upravil na dané počítačové programy??? viz. je toto možné i u neuronových sítí????

 • Vlastik
  Vlastik, 19.8.18 09:35:14  
   

  ps. je možné na QCD mřížce rozbít proton ( dodáním energie jako v LHC??? ) Tj mít QCD mřížku pro produkty LHC???? a je možné tohoto využít i u rozbití jádra atomů pro produkty jaderného štěpení ??? Tj. mít QCD mřížku pro štěpení jader atomů???

  • Vlastik
   Vlastik, 19.8.18 10:31:26  
    

   ps. je tak možné díky srážení iontů olova v urychlovači částic mít produkty srážek na mřížkové QCD???

 • Vlastik
  Vlastik, 25.6.18 09:51:27  
   

  je možné mít tranzistor se dvěma nebo více paralelními bázemi???

 • Vlastik
  Vlastik, 23.6.18 09:57:39  
   

  ps. je možné rozštěpit jádro atomu na samé protony a neutrony??? viz. jaký by pak existoval hmotnostní úbytek tohoto štěpení ( viz. hmota protonů a neutronů v jádře - hmota všech odpovídajících protonů a neutronů rozštěpeného jádra na tyto částice )??? viz. jakou energii bychom museli dodat k rozštěpení jádra na jednotlivé protony a neutrony??? viz. říká toto něco o jaderné fyzice???

 • Vlastik
  Vlastik, 23.6.18 09:22:48  
   

  ps. mají protony a neutrony v jednom jádru atomu případně i společné kvarky??? tj. je možné, že díky pravděpodobnostnímu výskytu tak mohou tyto kvarky přeskakovat v jádře z jednoho protonu do druhého nebo z jednoho protonu do neutronu druhého a naopak????

 • Vlastik
  Vlastik, 23.6.18 09:11:33  
   

  ps. vytváří kreační rovnice pro vznik hmotných částic kvantovou fluktuací z vakua taky Higgsovy bosony těchto částic??

  • Vlastik
   Vlastik, 23.6.18 09:17:29  
    

   ps. jsou kreačními rovnicemi taky rovnice pro virtuální kvarky, se kterými je potřeba počítat u protonů a neutronů pro výpočet jejich hmoty???

 • Vlastik
  Vlastik, 22.6.18 14:52:39  
   

  ps. absolutní hodnota čtverce vlnové funkce částic znamená jejich pravděpodobnostní výskyt v poli... zároveň tak znamená pravděpodobnostní interakci této částice s jinými částicemi v poli...navíc sama částice díky tomuto pravděpodobnostnímu výskytu ovlivňuje i sama sebe!!! jako i původní pole!!

 • Vlastik
  Vlastik, 19.5.18 09:36:33  
   

  Možná by bylo v technologiích zajímavé využít částici jako vlnu i jako částici??? viz ve dvou na sebe navazujících dějích????

  • BaronQ
   BaronQ, 4.6.18 00:12:34  
    

   Fotoelektrický jev atd.

 • jonatan
  jonatan, 12.5.18 00:32:00  
   

  chtěl bych se zeptat světlo je částice nebo vlna?

  • Vlastik
   Vlastik, 12.5.18 09:46:01  
    

   v některých případech se uvažuje o fotonu jako o vlně ( má vlnovou délku ) a v některém jako o částici ( fotoelektrický jev )...viz částice jsou tedy obojím jak vlny tak částice...

  • Deimos
   Deimos, 26.6.18 01:28:15  
    

   Proč?