Kvantová fyzika

Otevřená diskuze | Kategorie: Příroda a přírodní vědy
krudox (2017-07-19 13:42:04)Vlastik (2017-07-19 10:17:44)slavidan (2017-07-06 23:27:23)The.famous.hunter.Pampalini (2017-07-03 19:20:34)Spravec (2017-07-02 04:21:41)beastisbest (2017-06-28 09:13:08)profesorateista (2017-06-07 04:02:24)BaronQ (2017-05-08 21:06:06)nsho-tschi (2017-04-08 20:21:45)martindoubrava (2016-08-04 12:29:42)jyzerskohorskafcela (2016-01-26 18:41:36)andie418 (2015-12-04 15:07:29)rakapka (2015-08-21 23:58:05)mnavii (2015-07-23 21:22:19)GZ23 (2015-06-05 09:17:06)Dr.Jekyl (2014-04-21 23:33:16)PANERYBO (2014-04-02 14:52:04)kaya (2013-11-14 23:19:23)
Kvantová fyzika
Založeno: 30. 10. 2013 | Příspěvků: 7 327 | Členů: 18
Správci: slavidan (hlavní)

Vše o kvantové fyzice...

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • The.famous.hunter.Pampalini
  The.famous.hunter.Pampalini, 22.6.17 19:19:54  
   

  Prosím o odpověď pouze modrou krev B :6:

 • The.famous.hunter.Pampalini
  The.famous.hunter.Pampalini, 22.6.17 19:16:18  
   

  Tak by Mě zajímalo, jestli baryonová hmota, zanechá po svém nekonečném putováním vesmíru, nějaké stopy (jako slimák, který si to žene přes zvlhlou cestičku po ranním deštíčku dříve, než slunce jeho trasu vysuší a zbrzdí jeho cestu, díky čemuž, bude muset vydat více energie :6: )? A jestli ano, jak by se to mohlo promítnout do výpočtu celkové hmoty a energie vesmíru :6:

  • The.famous.hunter.Pampalini
   The.famous.hunter.Pampalini, 22.6.17 19:18:45  
    

   Cestování časem by možná bylo o nějaký ten krůček jednoduší...ovšem pouze směrem vzad :7:

 • Vlastik
  Vlastik, 28.3.17 13:37:51  
   

  Ps. je teorie relativity spolu s kvantovou teorií vícedimenzionální??? tj. částice je s určitou pravděpodobností v určitém kvantovém časoprostoru ( výskyt v poli ve Schrodingerově rovnici ) a současně je tento pravděpodobnostní prostor součástí relativistického časoprostoru...

  • profesorateista
   profesorateista, 7.6.17 03:48:57  
    

   Mám dotaz ,co myslíte ,to co popisujete zde ,co myslíte , jaký důkaz nám to dává o životě ,mohlo se tohle vše náhodně vyvíjet a pak se bez rozmyslu a myšlení vyvinulo vše kolem nás.

   • Vlastik
    Vlastik, 19.7.17 09:53:15  
     

    je zajímavé že z hmoty jako takové vznikla inteligentní stvoření...I to je součást evoluce z neinteligentní hmoty až k inteligenci člověka. Člověk však vytváří něco co by mělo být ještě inteligentnější než je člověk a to opět na bázi hmoty ( člověkem upravené se schopností myslet ). Pak člověku nezbude, než se spojit s touto hmotou a vytvořit propojení živé hmoty ( člověka ) a inteligentní člověkem vytvořenou hmotou...Ps. nejen člověk bude inteligentnější... Počítám, že by mohli být inteligentnější i zvířata, na kterých by se AI měla taky zkoušet, abychom viděli, co vše je možné dosáhnout...

    • Vlastik
     Vlastik, 19.7.17 10:17:43  
      

     ps. může se nějak AI v podobě čipů přenést do dalších generací u zvířat?? Tj. možná další generace budou mít ovlivněn mozek nebo jiné vlastnosti spojené s mozkem...

 • Vlastik
  Vlastik, 25.3.17 09:00:15  
   

  Stephen Hawking tvrdí, že počítačový vir je určitým druhem života... Pak je možné tento život zkoumat a mít třeba AI viry, které budou vytvářet nové druhy virů... Co dává fyzikálním rovnicím život??? mohly by to být počítačové viry, které budou s těmito rovnicemi pracovat. Můžeme tak mít kvantové, relativistické či strunové AI viry, které budou počítat v odpovídajícím fyzikálním prostředí ( fyzikálních rovnic )...

 • Vlastik
  Vlastik, 18.3.17 09:00:56  
   

  Opět něco pro Stephena Hawkinga?: je možné, že filamenty galaxií jsou vesmírnými strunami???

 • Vlastik
  Vlastik, 8.3.17 09:20:21  
   

  počítač dokže porazit člověka v pokeru... znamená to, že dokáže využít nekompletní informace a zbylé neznámé informace o kartách lidí kombinovat tak, že dokáže vyhrát...Možná by tohle bylo zajímavé i pro teorii her, kdy hry postupně ovládly právě počítače... Tj teorie her je tak dnes ve své lepší variantě počítačovou teorií...Viz. toho lze pak využít při matematických a fyzikálních výpočtech!!! viz: https://www.novinky.cz/…/428373-umela-inteligence-poprve-zv…

  • Vlastik
   Vlastik, 8.3.17 09:21:40  
    

   ps. lze ze všech her, v nichž počítač dokáže vyhrát nad člověkem vyvinout obecný systém softwaru teorie her, která by byla součástí AI???

 • Vlastik
  Vlastik, 4.3.17 10:49:34  
   

  viz. můžeme tak počítat u kvantově relativistických šachů ( s více šachovnicemi ) na vícedimenzionální kvantové fyzice a vícedimenzionální relativitě??? Viz stejně tak můžeme počítat tohle u srážek v LHC!

 • Vlastik
  Vlastik, 4.3.17 09:29:25  
   

  Kvantové šachy ve více dimenzích??? tj šachy na více šachovnicích najednou?? Popř existuje možnost kvantově relativistických šachů, kdy bude existovat i anihilace případně energie částic ( viz políčko šachovnice může mít díky částici vyšší energii...)???

 • Vlastik
  Vlastik, 25.2.17 10:37:16  
   

  Nevím, jestli není možné nějak kvantově sčítat srážky v LHC s rozdílnými energiemi srážených částic. Popř, jestli nelze tyto rozdílné energie srážek nějak kvantovat??? viz. energie částic může být kontinuální a tak je kontinuální??? i kvantování srážek??? To by bylo poměrně zvláštní mít kvantovou teorii kontinuální???a to díky relativistickému zvětšování hmoty při urychlování??

 • Vlastik
  Vlastik, 25.2.17 09:42:07  
   

  Ps. je možné využít fyziku pro fyzikální chemii. Pro termojadernou fúzi tak získáme chemické rovnice pro určité teploty chemické soustavy...
  taky je možné získat chemické rovnice štěpení prvků s danou pravděpodobností tohoto štěpení...Taky termojaderná fúze má z tohoto hlediska pravděpodobnostní charakter...
  Ps. je možné odvodit pravděpodobnost fúze na Slunci z pravděpodobnosti Coulombovských srážek a fúzních srážek jako u deuteria urychlovaného na terč z tritia??? viz: Kdyby bylo Coulombovských srážek mnoho, iont by ztratil brzy energii a
  nemohl by způsobit fúzní reakci.
  Ps. je možné toto pozorovat i v LHC??? viz. jaký typ srážky je v LHC??? ( Coulombovský nebo ještě jiný???)???

 • Vlastik
  Vlastik, 25.2.17 09:35:07  
   

  Ps. je možné kvantově srovnat nosiče sil ( bosony ) : fotony, gluony pomocí počítačových simulací??? Viz. existuje simulace působení kvarků a gluonů, stejně pak můžeme simulovat působení nabitých?? částic ( nebo i nenabitých???) fotony??? Zvláště gluony mohou být zajímavé ( ps. lze je detekovat v LHC )...

 • BaronQ
  BaronQ, 19.2.17 00:39:08  
   

  Ty dva příspěvky pod mým smažte a zkuste bez pastnutých věcí, aby se dalo na to nějak reagovat. )))

 • Vlastik
  Vlastik, 18.2.17 10:43:44  
   

  Umělá inteligence prý zvládne lépe úkoly ve formě obrázků... Je tedy možné převést matematické úlohy na geometrické??? Viz. těmito matematickými úkoly může být jakýkoliv fyzikální či chemický problém. Příkladem chemické úlohy může být geometrické uspořádání atomů v molekule, u něhož umělá inteligence může snadněji řešit graficky chemické vazby ( a to délku i typ vazby )...což pak může zpětně AI převést na matematické výpočty... Je tedy možné nejprve převést úlohu na geometrickou, tu vyřešit a pak převést toto řešení zpět na matematickou či fzikální úlohu...http://connect.zive.cz/…/umela…/sc-321-a-185742/default.aspx
  To se mi líbí
  To se mi líbí
  Super
  Haha
  Paráda
  To mě mrzí
  To mě štve
  KomentářSdílet
  Komentáře
  Ps. určitě je možné převést matematickou úlohu ( či fyzikální ) na více geometrických variant, čímž by AI počítač měl získat výhodu proti lidem, kdy by dokázal úlohy řešit s mnohem více variant a tedy i ve větším % správněji než člověk...
  To se mi líbí · Odpovědět · 23 hod
  Ps. umí toto i počítač Watson ( tj využít data centra a přeměnit úlohy na obrazce, které by pak snadněji vyřešil ) případně pomocí superpočítače???
  To se mi líbí · Odpovědět · 23 hod
  příkladem můžou bít orbitaly, kdy můžeme vycházet při vzniku chem látky postupně s různých orbitalů po sobě...
  To se mi líbí · Odpovědět · 23 hod

 • Vlastik
  Vlastik, 18.2.17 10:17:35  
   

  Ps. je možné graficky ( geometricky ) zobrazit nekonečné zakřivení časoprostoru??? Ps. nejde mi o nekonečnou dilataci času a kontrakci délky pomocí známých relativistických vztahů vzhledem k rychlosti...Dilatace času a kontrakce délky ( viz. dohromady??? časoprostoru ) lze možná odvodit i jiným způsobem...!!! Tj. kontrakce a dilatace jako funkci časoprostoru!!!

  kontrakce a dilatace lze odvodit z Einsteinových gravitačních rovnic ( tj. jako funkci těchto rovnic!)...

  To se mi líbí · Odpovědět · 21 hod

  ..

  Ps. toto odvození kontrakce a dilatace je pak obecným řešením, jehož limitou je kontrakce času a dilatace délky...

  To se mi líbí · Odpovědět · 21 hod

  ..

  kontrakce a dilatace jsou součástí zakřivení časoprostoru... tj. zakřivení časoprostoru ( Einsteinovy rovnice ) popisují kontrakci a dilataci nebo-li zakřivení časoprostoru...

  To se mi líbí · Odpovědět · Právě teď

  ..

 • Vlastik
  Vlastik, 18.2.17 10:00:25  
   

  centrální mozek lidstva??? viz chytré domy a např. i obchody, v nichž každý člověk získá při vstupu dovnitř určité schopnosti ovládání domu pomocí smartphonu ( podle určité hierarchie osob vzhledem k domu...). Dominantní smartphone tak může rozdávat schopnosti ovládání chytrého domu ostatním lidem!!!

  • Vlastik
   Vlastik, 18.2.17 10:09:21  
    

   ps. je možné použít smartphone i v nákupních centrech či aquaparku...kdy smartphone nebo chytré hodinky nám umožní spustit určitou atrakci, která je jinak z důvodu malé návštěvnosti zastavena ( ps. je možné ji využít a zároveň šetřit energií...)...Je jen otázkou udělat atrakce či jiné služby smart, aby se využily ve vhodnou dobu a zároveň aby šetřily energie...

   • BaronQ
    BaronQ, 19.2.17 00:35:05  
     

    No právě, ty služby "smart" se musí nějak zaplatit a právě za vývojem nových technologií viceméně stojí komerce. Např. nebyl problém dát k dispozici uživatelům internetu dobrý prohlížeč a vyhledávač, ale tuším že rok trvalo jisté společnosti preferovat placené odkazy a dát placený prostor inzerentům tak, aby se zmíněný prohlížeč mohl vypustit do světa a vydělávat. Kromě toho, svému providerovi platíte za tzv rychlost připojení, nikoliv přenosu, takže i toto má vliv na šírokém užívání, tvářící se jako že je to zadarmo, ale jsou v tom obrovské peníze, tak obrovské peníze, že je problém vypnout internet zemím preferující džihád a násilí. Ovládat svůj dům pomocí mobilu či využívat cloudové umélé inteligence, určitě nebude problém a vše se zaplatí z podmíněných doplňkových služeb, např., že umělá inteligence za vás nakoupí rohlíky k ranní snídani a k tomu přidá nějaké letáky produktů, "zjistí" si vaše zvyky, vaše zájmy...ale vždyť to znáte ))

 • Vlastik
  Vlastik, 4.2.17 09:24:00  
   

  Ps. lze mít takovou křemíkovou technologii, v níž bude fotovoltaikou vznikat elektřina a tato v témže panelu rozkládat elektrolýzou vodu na vodík a kyslík???

  • Vlastik
   Vlastik, 4.2.17 09:25:08  
    

   BaronQ!!! ps. tj. mít na jedné straně panelu fotovoltaiku a na druhé mikroelektrody, které rozkládají vodu???

   • BaronQ
    BaronQ, 7.2.17 08:58:03  
     

    Za pár mincí si lze takovou hračku pořídit v internetovém shopu. Skládá se z fotovoltaického panýlku a palivového článku. Je možné použít i tužkové baterie k urychlení produkce vodíku atd.

    • eremir
     eremir, 15.2.17 10:35:48  
      

     Slavný fyzik tvrdí, že Bůh existuje, prý má na to důkazy

     10. 06. 2016 | 13:30

     Slavný fyzik Michio Kaku přišel s odvážným tvrzením, že má důkaz o existenci Boha. Tím jsou prý tachyonové částice.

     Tachyony jsou hypotetické, dodnes neprokázané částice, které mají podivuhodné schopnosti. Mimo jiné se pohybují nadsvětelnou rychlostí. Oproti klasickým částicím by se tachyony chovaly paradoxně – se zvyšující se energií by se zpomalovaly a se snižující zase zrychlovaly. Je to jen teoretický koncept, který vědci zatím nijak neprokázali. Kaku s ním přesto operuje a tvrdí, že právě tachyony ukazují na existenci Boha.

     "Došel jsem k závěru, že žijeme ve světě, jehož pravidla byla stvořena inteligencí. To, co dnes nazýváme jako náhoda, v budoucnu nebude dávat žádný smysl. Náš svět funguje podle plánu vyšší univerzální inteligence. Není to dílem náhody," tvrdí Kaku. Onou vyšší inteligencí tak podle všeho musí být Bůh.
     eremir
     eremir, 14.2.17 18:45:57 reagovatsmazat@!!!
     http://extrastory.cz/slavny-fyzik-tvrdi-ze-buh-existuje-pry-ma-na-to-dukazy.html

 • eremir
  eremir, 1.2.17 19:46:34  
   

  Na Harvardu dosáhli „svatého grálu fyziky“. Ale skoro nikdo tomu nevěří
  31. ledna 2017
  Po více než 80 letech snahy vědci z Harvardovy univerzity ohlásili, že se jim podařilo připravit kovový vodík. Materiál s velmi nezvyklými vlastnostmi by za jistých okolností mohl způsobit technologickou revoluci. Otázkou však zůstává, zda je možné informaci věřit.

  http://technet.idnes.cz/kovovy-vodik-0cr-/veda.aspx?c=A170130_133852_veda_kuz#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=technet&utm_content=main

  Tady vidíte vážení kam spěje myšlení člověka co nevěří nakonec to vypadá přesně takhle ,nevěřící ,zůstane vždy nevěřící až nakonec nebude věřit ani vědě.

 • Vlastik
  Vlastik, 30.1.17 11:54:52  
   

  BaronQ, je možné mít více AI díky více různým programovacím jazykům propojeným strojovým kódem???

  • BaronQ
   BaronQ, 7.2.17 08:49:52  
    

   Stroják je jen jeden a nezáleźí, jaký interpret (vyšší programovací jazyk) je použit.

 • Vlastik
  Vlastik, 30.1.17 11:52:54  
   

  Lze černá díra popsat z vnějšku pomocí relativity a zevnitř pomocí kvantové teorie či strun?? a je tak možné obě teorie takto propojit v přírodě???

 • Vlastik
  Vlastik, 28.1.17 10:35:49  
   

  ps. nekonečna např. počítají struny. Je tak tedy možné počítat se strunou v nekonečně velkém poli černé díry??? Viz něco jako vlnová rovnice jen se strunou místo částicí???

 • Vlastik
  Vlastik, 28.1.17 10:04:19  
   

  ps. proč se bát nekonečen??? když i vesmír považujeme za nekonečný??? Není možné toto vesmírné nekonečno převést na nekonečno černých děr???

 • Vlastik
  Vlastik, 28.1.17 09:59:44  
   

  je možné díky AI vytvořit novou fyzikální teorii???Viz máme černou díru, kde neplatí teorie relativity a klasická fyzika, ale platí tam zřejmě fyzika kvantová. Lze tak na tyto kvantové fyzikální základy navázat něčím, co by doplnilo představy o nekonečném zakřivení časoprostoru a nekonečných hodnotách??? viz šlo by o nějakou teorii nekonečen?

 • Vlastik
  Vlastik, 28.1.17 09:00:06  
   

  Existují matematické axiomy, algoritmy... Existují také počítačové axiomy a algoritmy či počítačová analýza??? pro AI počítačové programování např. programových antivirů? viz. existuje taky fyzikální či chemická AI atd.???

  • Vlastik
   Vlastik, 28.1.17 09:11:38  
    

   ps. měl jsem na mysli počítačovou analýzu počítačových programů...

   • BaronQ
    BaronQ, 7.2.17 08:47:22  
     

    Pro Fortran jsem kdysi měl trasovač a k assembleru byl k dispozici debugger.

 • Vlastik
  Vlastik, 23.1.17 09:38:15  
   

  Spojení gravitačních Einsteinových rovnic a kvantových rovnic v přírodě? na Slunci při termojaderné fúzi?Ps. je možné simulovat v počítači! Stejně u neutronové hvězdy, kdy protony a elektrony vytváří díky gravitaci neutrony, přičemž se mění základní částice ( kvarky a gluony ). Energie Einsteinovy gravitace tak mění dokonce i částice. Současně se díky energii gravitace uvolňuje při fúzi energie.Jaka energie se uvolní při fúzi protonu a elektronu a jaké základní konstanty se dají spočítat se změn gluonů a kvarků?

  • BaronQ
   BaronQ, 23.1.17 12:35:39  
    

   To se už simuluje a např. vznik neutronové hvězdy ze supernovy je čisté mechanickou a tepelnou záleźitostí, tj že ochlazením (zbavením se tepla) se hmota zhušťuje (rozbíjí se vazby, zmenšuje se její objem) a pochopitelně gravitace v tak malém prostoru nabývá obrovských hodnot - podobně lze docílit vysoké hustoty magnetického pole na krátký okamžik v laboratoři tak, lapidárně, že implozí stlačíte nějakou cívku. Samozřejmě, jak uvádíte, že v případě neturonových hvězd tomu všemu předchází teplota, fúze - železo, gravitace, tedy jedno s druhým.

   • Vlastik
    Vlastik, 24.1.17 09:28:58  
     

    viz. velké magnetické pole lze získat i u transformátoru např. velkým pulsem proudu, který se transformuje na magnetické pole... četl jsem, že v laboratoři jsou schopni vytvořit pole i 50? T pro kvantový Hallův jev za pokojové teploty... Není možné vytvořit ještě větší pole právě pulsem proudu u transformátoru???

    • BaronQ
     BaronQ, 24.1.17 13:36:28  
      

     To nevím, ale nejvyšší hustotu magnetického pole se podařilo vyrobit jednorázovým způsobem imploze.

 • Vlastik
  Vlastik, 21.1.17 10:19:09  
   

  je možné ke každému proměnnému pixelu pozorování určitého jevu přiřadit funkci ( např. kombinace Maxwellových rovnic a dalších fyzikálních rovnic popisujících třeba erupce Slunce??? ) a tak získat pixelový fyzikální popis jevů ( třeba i u mikroskopie ( např elektronové )???

 • Vlastik
  Vlastik, 21.1.17 09:53:02  
   

  nevím... je možné mít vícedimenzionální maticový zápis srážek v LHC ve formátu videa??? K co nejrychlejšímu zpracování velkého množství dat??? Popř. totéž pro teorii strun??? Je možné takto výpočty strun komprimovat???

 • Vlastik
  Vlastik, 21.1.17 09:40:58  
   

  ps. pozorování erupcí Slunce lze taky pomocí záznamu videa??? viz. proměnlivé pixely stejného místa pak jsou nějak provázány s Maxwellovými rovnicemi?? či složitějšími rovnicemi ( v nichž jsou nejen Maxwellovy rovnice ), ale i další popis erupcí...Viz. erupce jsou fyzikálně a matematicky složité jevy...Ps. lze nasimulovat i přeměnu Slunce v rudého obra??? Opět není z této simulace možné něco zjistit pro jadernou fúzi??

  • BaronQ
   BaronQ, 21.1.17 21:36:31  
    

   Sledování změn pixelů se spíš hodí do statického střeženého prostoru - více změn, podle nastavení citlivosti, způsobí poplach, tedy v tomto případě kamera nahrazuje pohybové čidlo.

 • Vlastik
  Vlastik, 20.1.17 16:21:49  
   

  Ps. je možné si pozpátku pustit záznam gravitačních vln z LIGO??? a mít tak možnost zpětného gravitačního působení v OTR??? Tj. mít popis reverzní OTR??? Podobně lze počítat! ( ne měřit!) gravitační vlny např. při pohybu Země a planet kolem Slunce...dostaneme neměřitelné, ale počitatelné energie gravitačních vln ( i kdyby šlo o energie řádu J??? nebo kJ???)?

  • Vlastik
   Vlastik, 20.1.17 16:31:55  
    

   ps. gravitační teorie by tak možná mohla přejít do kvantové teorie gravitačních vln??? viz. možná z těchto velmi malých energií vln vypadnou z OTR některé členy Einsteinových rovnic a zůstane gravitační ( neměřitelná ) kvantová vlna???

   • Vlastik
    Vlastik, 20.1.17 16:46:49  
     

    ps. kdy by se dalo použít reverzní OTR??????? např. při kvantové teorii gravitačních vln??????? při vzdalování se Země od Slunce????????? ( Země není na přesné kružnici...se středem Slunci )...

  • BaronQ
   BaronQ, 20.1.17 22:08:38  
    

   Záznam z průběžného detekování má formát nějakého grafu a ten by těžko zpětně vyvolal nějaké gravitační vlny. Je to samé jako zaznamenat zapisovačem zemětřesení - také jej nelze zpětně vyvolat ze záznamu.

 • Vlastik
  Vlastik, 20.1.17 14:03:01  
   

  data se asi nejlépe ( s největší datovou hustotou ) uchovávají ve formátu videa???. Proto i v LHC je možné přejít na tento formát???

  • Vlastik
   Vlastik, 20.1.17 14:06:28  
    

   ps. možná se v tomto formátu data i rychleji zpracovávají???

  • BaronQ
   BaronQ, 20.1.17 22:04:29  
    

   Formát videa je poměrně dost úsporný - pixely, které se ne nemění, jsou obnovovány z paměti (asi každý druhý nebo třetí snímek). Při poruchách nebo slabém příjmu dochází k "pixelizaci", tj že jsou vidět i ty "kostičky" oblasti bez záznamu (nejsou v paměti). Vynechávám komprimaci a ostatní, co souvisí s konkrétním formátem, ale pokud se mění každý pixel, naráží se na problém datového toku a obraz jde s kvalitou dolů - tak lze poznat, jak to provideři šidí. Zpoždění obrazu souvisí právě s ukládáním do paměti, korekcí chyb atd. Jakmile jsou data úplná, nastává přehrávání. Není-li dostatečná paměť pro nějakou závadu, obraz škube.