Kvantová fyzika

Otevřená diskuze | Kategorie: Příroda a přírodní vědy
slavidan (2018-10-18 23:40:14)Vlastik (2018-10-17 10:15:51)beastisbest (2018-10-14 12:06:13)The.famous.hunter.Pampalini (2018-08-24 09:25:29)profesorateista (2018-08-23 14:26:40)BaronQ (2018-06-04 01:28:14)krudox (2018-02-09 12:30:26)Spravec (2018-01-16 12:54:05)nsho-tschi (2017-04-08 20:21:45)martindoubrava (2016-08-04 12:29:42)
Kvantová fyzika
Založeno: 30. 10. 2013 | Příspěvků: 7 664 | Členů: 10
Správci: slavidan (hlavní)

Vše o kvantové fyzice...

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • Vlastik
  Vlastik, 17.10.18 09:18:14  
   

  ps. jednotlivé vlastnosti částice tak můžeme nasimulovat jako různé tvary částice!!! Tj částice může mít různý tvar pro spin, náboj...toto může být novou teorií v teorii částic!!! možná je výsledkem těchto tvarových proměnných určitá topologie částic???

  • Vlastik
   Vlastik, 17.10.18 09:19:06  
    

   ps. topologie vlastností částic = skutečné struny!!!

   • Vlastik
    Vlastik, 17.10.18 10:15:51  
     

    ps. jaká je topologie dvou nebo více částic, které spolu interagují ( tj. struny se propojí )??? viz. např. u protonu a neutronu jsou kvarky a gluony ve stálé interakci a vytváří tak společnou topologii!!! podobně složené částice tvořící jádro atomu pak vytváří ještě složitější topologie!!!

 • Vlastik
  Vlastik, 12.10.18 13:32:53  
   

  Je možné při výrobě elektrické energie počítat se všemi 4 relacemi neurčitostmi pro Maxwellovy rovnice??? viz. každá relace má určitou Maxwellovu interpretaci pro elektromagnetické pole a částice s nábojem...

 • Vlastik
  Vlastik, 12.10.18 11:46:10  
   

  viz náhodná evoluce baterií??? popř. náhodná evoluce webu??? ( kdy to nejlepší z webu, obrovské síti ) se doplní novými evolučními věcmi???

 • Vlastik
  Vlastik, 12.10.18 08:49:52  
   

  ps. je možné vytvořit evoluční počítač??? + ps. je možné naučit počítač mít stres nebo nervozitu...atd??? a další lidské vlastnosti pocházející z myšlení??? A získat tak více komplexní počítač více podobný mozku??? viz. jsou i tyto vlastnosti možné zjistit v EEG??? Ps. jak se tyto vlastnosti mozku dají využít při výpočtech počítače???

 • Vlastik
  Vlastik, 4.10.18 11:46:47  
   

  ps. lze vytvořit takovou exotickou hmotu ( atom ) v níž bude součástí elektronového obalu i proton??? Viz. např při protonové léčbě??? ( toto zařízení ) by se měl proton chvíli zastavit i v elektronovém obalu atomu??? viz máme k dispozici zařízení na kterém toto lze zjistit ( protonový urychlovač pro protonovou léčbu )??? viz lze tak nastavit určitou energii tohoto urychlovače na např. pravidelný krystal hmoty a na něm pozorovat interakci protonů s elektrony atomů???

 • Vlastik
  Vlastik, 1.10.18 11:40:12  
   

  Ps. není možné mít míst mřížkové QCD ( krychlové mřížky ) mřížku kulovou, kdy jednotlivé kulové plochy budou od sebe vzdáleny stejnou vzdáleností a právě proto na kulové mřížce poroste s rostoucí vzdáleností od středu koule silná energie???

 • Vlastik
  Vlastik, 1.10.18 09:42:22  
   

  ps. je možné využít určitého konstantního zakřivení časoprostoru ( gravitace ) v daném místě pro nějakou technologii??? viz. např budeme vědět díky atomovým hodinám, jak rychle mohou přeskakovat v atomu v daném místě elektrony z jednoho orbitalu na jiný???

 • Vlastik
  Vlastik, 1.10.18 08:49:46  
   

  Ps. je možné využít zakřivení časoprostoru pro technologii získání elektrické energie??? Viz gradient zakřivení by tak měl být využitelný k výrobě elektřiny jako jakýkoliv jiný gradient??? viz možná i kvarky a gluony mají v mřížkové QCD energetický potenciál a mohou tak být nabíjeny jako baterie??? tj. jako nekonečně možná nabíjecí a vybíjecí baterie??? Ps. zřejmě to je hloupost, ale kdo ví, možná QCD na mříži nám ukáže, jestli je něco takového možné???

 • Vlastik
  Vlastik, 25.9.18 14:31:11  
   

  ps. lze za takovýto kondenzátor považovat záporný iont???

 • Vlastik
  Vlastik, 25.9.18 14:21:47  
   

  ps. nelze vytvořit něco nového ( nový elektromagnetický prvek ) jako elektromagnetický kondenzátor????

  • Vlastik
   Vlastik, 25.9.18 14:29:45  
    

   ps. kondenzátor, který se nabije jedním elektronem má k tomuto nejblíže???

 • Vlastik
  Vlastik, 25.9.18 10:37:06  
   

  jak se šíří čas??? viz v OTR se s gravitací šíří čas rychlostí c... a v elektromagnetismu taky rychlostí c s těmito poli!!! v těchto polích ( při jejich šíření v časové "slupce" ) pak čas musí??? zamrznout???zatímco uvnitř této "slupky" se šíří "rychlostí" časoprostoru...???

 • Vlastik
  Vlastik, 25.9.18 08:52:06  
   

  co je čas z hlediska štěpení jader atomů??? viz platí STR, tj. že s rostoucí rychlostí částice se bude poločas rozpadu prodlužovat... A taky čas je součástí časoprostoru OTR, z čehož plyne, že by poločas rozpadu měl mít relativistické rovnice OTR???

 • Vlastik
  Vlastik, 24.9.18 10:48:07  
   

  viz lze relativistické jevy popsat kvantově a naopak??? viz např fotoefekt??? uvolněný elektron musí získat určitou relativistickou energii ( hmotu ) aby se uvolnil z orbitalu!!!

 • Vlastik
  Vlastik, 24.9.18 09:11:26  
   

  ps. můžeme si vymyslet cokoliv??? pak toto cokoliv naprogramovat a nakonec, pokud to jde naprogramovat tak i vyrobit??? viz platí toto pravidlo??? tj co jde naprogramovat lze i vytvořit???

 • Vlastik
  Vlastik, 23.9.18 09:11:30  
   

  je možné propojit síť počítačů a mozků s EEG v počítačovou síť těchto mozků viz práce torontských vědců??? viz mozek =1000000 počítačů... síť 10 mozků s 10 počítači = 10000000 počítačů

  • Vlastik
   Vlastik, 23.9.18 09:12:28  
    

   Ps. EEG s počítačem a mozkem je možné využít pro učení a práci člověka, kdy by člověk využil počítač k vybavení si všech možných dat po jediném??? shlédnutí těchto dat!!!!! Urychlila by se tak práce a UČENÍ POMOCÍ POČÍTAČE a EEG!! viz možná by stačilo EEG a výkonnější smartphone???+ data z data center zaměřená na výuku???

 • Vlastik
  Vlastik, 22.9.18 10:07:08  
   

  ps. je tak možné mít paměť ve 3D a možnost např. ukládat data do polí ( vůní, barev atd ) kvarků atomů???viz mít tak možnost ukládat data do jader atomů ( do kvarků )???viz. pole vůní, barev atd musí mít nekonečný dosah???

  • Vlastik
   Vlastik, 22.9.18 10:23:49  
    

   ps. může mřížková QCD potvrdit existenci těchto kvarkových polí a ukázat možnost jejich využití???

   • Vlastik
    Vlastik, 22.9.18 11:28:48  
     

    ps. je taky možné využít těchto polí pro nejmenší pixely barev??? tj. zajímavé by to bylo pro mikroskopii, kdy bychom měli pixel tvořený 3 atomy, které bychom ovládali pomocí těchto polí???

   • Vlastik
    Vlastik, 22.9.18 11:45:57  
     

    ps. jde do těchto polí ukládat ( a brát ) z nich energii???ps. s kombinací s elektrony , které by tak mohly??? ukládat do těchto polí energii????

 • Vlastik
  Vlastik, 20.9.18 15:56:36  
   

  Ps. bude nějaká změna v systému internetu!!! proto by tvůrce těchto www stránek měl vědět: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/483912-prestanou-fungovat-weby-internet-ceka-velka-ocista.html

 • Vlastik
  Vlastik, 20.9.18 13:09:05  
   

  viz. může tak být i mí(r) a epsylon(r) záporné pro mí0 a epsylon0???

  • Vlastik
   Vlastik, 20.9.18 13:10:02  
    

   co to znamená pro elektromagnetismus?? je symetrický???

 • Vlastik
  Vlastik, 20.9.18 11:10:53  
   

  ps. lze grupovou i fázovou rychlost laseru použít u křemíkových technologií???

 • Vlastik
  Vlastik, 20.9.18 10:39:53  
   

  ps. je možné pomocí mřížkové QCD ve velikosti na nm nově popsat laser??? viz toto může být taky zajímavé pro možnost dalšího zesílení laserového pulsu v ELI nebo při laserových technologiích???

  • Vlastik
   Vlastik, 20.9.18 10:45:37  
    

   ps. laser ve vakuu??? je možné použít laser ve vakuu na křemíkové technologie???

 • Vlastik
  Vlastik, 19.9.18 15:14:10  
   

  kolik stupňů C by bylo potřeba na fúzi C-N-O??? viz. tyto prvky jsou mnohem dostupnější než D,T!!! viz. byl by možný nějaký supertokamak??? viz. je toto ( tuto fúzi ) možné popsat energeticky a mřížkovou QCD??? viz byla by to velká výzva!!!

 • Vlastik
  Vlastik, 19.9.18 12:08:30  
   

  viz existuje fázová kvantová teorie ( Schrodingerova vlnová rovnice s fázovou rychlostí ) a taky fázová OTR s fázovou rychlostí??

 • Vlastik
  Vlastik, 18.9.18 08:09:03  
   

  Je možné mřížkovou QCD zjistit jak uvolnit z protonu nebo neutronu kvarky a získat tak energii gluonů, která by se tak měla uvolnit???

  • Vlastik
   Vlastik, 18.9.18 08:10:26  
    

   ps. lze v kvantové QCD nahradit něčím antihmotu pro získání energie mc2???viz proton nebo neutron + něco = mc2??? to něco by neměla být antihmota???

 • Vlastik
  Vlastik, 17.9.18 08:09:47  
   

  ps. je hmota částice = mc2 + 2bc2??? tj. rozpadlý Higgsův boson na dva b kvarky???

  • Vlastik
   Vlastik, 17.9.18 08:57:40  
    

   viz. je možné s kvarky b počítat při jaderném štěpení??? kdy kvarky b ( a nebo i ostatní kvarky ) mohou podobně jako neutrony způsobit rozpad jádra??? ps. popř mohou přirozenou radioaktivitu způsobit právě kvantové???? přeskoky kvarků v jádře mezi neutrony a protony??? a to i b kvarků??? viz. s kvarky tak lze možná počítat možná i v běžné hmotě u kvarkových technologiích???

   • Vlastik
    Vlastik, 17.9.18 08:58:18  
     

    ps i transmutace prvků!!!

    • Vlastik
     Vlastik, 17.9.18 09:41:37  
      

     ps. můžou kvantové přeskoky kvarků mezi neutrony a protony v jádře vést k transmutaci prvků??? nemůžou, protože neutrony a protony mají odlišné kvarky i gluony!!! viz. vznikly by tak nové prvky s novými částicemi ( nejen neutrony a protony )...které by byly nestabilní!!!

 • Vlastik
  Vlastik, 17.9.18 08:07:23  
   

  v technologiích lze využít pro jednu věc kvantovou teorii a relativitu tak, aby dohromady vytvořily společnou technologii!!! Viz. obě teorie se musí v dané technologii doplňovat, i když sami jsou neslučitelné!!! Dohromady pak vytvoří nové technologie. Viz. kvantových jevů je hodně a k nim přidáme relativitu...

 • Vlastik
  Vlastik, 16.9.18 10:27:47  
   

  ps. je možné u displejů zkombinovat OLED a plazmu???

  • Vlastik
   Vlastik, 16.9.18 10:30:00  
    

   ps a to tak, aby se vyloučily nedostatky každé z obou technologií!!!

 • Vlastik
  Vlastik, 15.9.18 10:37:09  
   

  viz. podobně např elektromagnetismus s dvěma prostorovými osami a jednou časovou a třetí prostorovou dimenzí pro výpočty??? viz jak se to projeví na záporném časovém kvadrantu???

  • Vlastik
   Vlastik, 15.9.18 10:40:12  
    

   ps. možná se to nějak projeví při výrobě elektřiny???

 • Vlastik
  Vlastik, 15.9.18 09:31:43  
   

  vím, že tohle bude divné ( ale možná zajímavé!!! )??? je možné mít pro mřížkovou QCD nebo pro OTR 3 osy souřadnic ( dvě prostorové a jednu časovou ) a třetí prostorovou dimenzi počítat na těchto třech osách??? viz. změní se tak spousta věcí???

  • Vlastik
   Vlastik, 15.9.18 09:35:15  
    

   ps. změní se tak rovnice těchto teorií!!! současně získáme čas v záporné oblasti, čímž dostaneme naprosto nové věci??? v relativitě i mřížkové QCD ( kvantové teorii )!!

 • Vlastik
  Vlastik, 12.9.18 16:07:11  
   

  ps. je možné vytvořit spinový displej??? spiny elektronů by měnily barvy pixelů???
  .

 • Vlastik
  Vlastik, 12.9.18 16:05:22  
   

  ps. dokáže počítač nebo člověk navrhnout tranzistor bez nutnosti využití náboje??? viz. např spinový tranzistor a spinový procesor??? kde bude stačit ke každému bitu informace jeden elektron s daným spinem??? viz. tranzistory tak mohou zůstat na 10 nm a přitom budou mnohem výkonnější než doposud!!!

  • Vlastik
   Vlastik, 12.9.18 16:06:03  
    

   ps. taky se ušetří spousta energie ( elektronů z baterie )...

 • Vlastik
  Vlastik, 12.9.18 15:29:43  
   

  ps. dokáže počítač nebo člověk navrhnout tranzistor bez nutnosti využití náboje??? viz. např spinový tranzistor a spinový procesor??? kde bude stačit ke každému bitu informace jeden elektron s daným spinem??? viz. tranzistory tak mohou zůstat na 10 nm a přitom budou mnohem výkonnější než doposud!!!

 • Vlastik
  Vlastik, 12.9.18 12:01:52  
   

  viz . vtípek??? co je to kvantová teorie??? odpověď : všechno sa zmenšuje! viz. jak velký je atom ze vzdálenosti jednoho metru nebo jednoho kilometru??? viz tak i lasery, které vytváří tranzistory procesorů musí být možná jeden milimetr??? nad křemíkovým waferem!!!

 • Vlastik
  Vlastik, 12.9.18 10:28:40  
   

  ps. při zhroucení hvězdy v černou díru se všechna hmota zhroutí do nekonečně zakřiveného časoprostoru. viz. pokud zachytíme toto zhroucení určitými rovnicemi např. Feynmanovými dráhovými integrály???, měli bychom dostat popis nekonečně zakřiveného časoprostoru??? viz. dokáže OTR ( nebo kvantová teorie ) popsat nekonečně zakřivený časoprostor??? viz. možná existují další rovnice OTR, které je třeba najít k popisu nekonečně zakřiveného časoprostoru??? viz. můžeme tak vycházet z tohoto nekonečně zakřiveného časoprostoru??? Viz. bezčasová OTR???

  • Vlastik
   Vlastik, 12.9.18 10:32:51  
    

   popř. bezčasová teorie strun???