Kvantová fyzika

Otevřená diskuze | Kategorie: Příroda a přírodní vědy
Vlastik (2018-04-21 10:51:02)beastisbest (2018-04-03 11:19:49)slavidan (2018-04-01 21:19:13)krudox (2018-02-09 12:30:26)profesorateista (2018-02-08 14:48:49)Spravec (2018-01-16 12:54:05)The.famous.hunter.Pampalini (2017-10-28 13:17:10)BaronQ (2017-05-08 21:06:06)nsho-tschi (2017-04-08 20:21:45)martindoubrava (2016-08-04 12:29:42)jyzerskohorskafcela (2016-01-26 18:41:36)andie418 (2015-12-04 15:07:29)rakapka (2015-08-21 23:58:05)mnavii (2015-07-23 21:22:19)GZ23 (2015-06-05 09:17:06)Dr.Jekyl (2014-04-21 23:33:16)
Kvantová fyzika
Založeno: 30. 10. 2013 | Příspěvků: 7 455 | Členů: 16
Správci: slavidan (hlavní)

Vše o kvantové fyzice...

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • Vlastik
  Vlastik, 21.4.18 10:51:02  
   

  kvantová fyzika ve stavu beztíže??? viz. je možné mít ve stavu beztíže přesnější měření kvantových jevů??? viz. lze pak započítat do Feynmanových dráhových integrálů dráhy ve stavu beztíže??? viz. lze toto nějak měřit i na klasických počítačích ve Vesmíru??? viz. možná určitá část zpoždění nebo urychlení signálu oproti Zemi je možné díky kvantovým jevům ve stavu beztíže??? viz. co klasické chemické vazby v prostředí mikrogravitace??? a další???

 • Vlastik
  Vlastik, 11.4.18 09:47:00  
   

  speciální klávesnice pro kvantovou teorii a relativitu???

 • Vlastik
  Vlastik, 7.4.18 10:40:54  
   

  ps. nová matematika??? viz. můžeme všechna řešení úloh, která kvantový počítač řeší všechna najednou a to i v nové matematice??? budeme tak mít možnost počítat i v nové matematice???

 • Vlastik
  Vlastik, 24.3.18 09:55:55  
   

  viz. mají virtuální brýle nejlepší oled technologie obrazů ( tj. nejlepší "obrazovku"???)

 • Vlastik
  Vlastik, 24.2.18 09:34:05  
   

  Ps. je možné studovat OTR na mnoha milionech galaxií??? Kdy počítače budou zpracovávat možné uspořádání struktur hmoty a energie v OTR???

 • Vlastik
  Vlastik, 21.2.18 11:56:12  
   

  ps. a co Ocamova břitva a tachyony a další částice??? z hlediska kvantových fluktuací??? Viz. tachyony se mohou pohybovat rychlostí větší než c, při kvantových fluktuacích by pak existovaly tachyony, které se pohybují rychleji než c a antitachyony s rychlostí zápornou c??? ps. energie těchto částic by byla větší než mc2 a další podmínky, které vychází z rychlosti větší než c můžou vytvořit tachyonovou teorii!!! tj. teorii odlišnou od všech známých teorií. Vzhledem k existenci této možné??? teorie by pak i Ocamova břitva mohla připustit existenci tachyonu v tachyonové teorii...

  ps. tachyonová teorie by měla vše potřebné rovnice k překonání rychlosti c...!!! viz existovaly by tak rovnice OTR s rychlostí větší než c...stejně tak kvantové rovnice by měly možnost rychlosti větší než c...možná takovou teorii dokáže vytvořit i umělá inteligence AI???

  tachyonová teorie tak může být součástí teorie černých děr???!!!
  tachyonové teorie by rovnice gravitace musely být takové, že při růstu rychlosti by se zmenšovala hmota!!!

 • krudox
  krudox, 9.2.18 12:29:52  
   

  Naučte se základy kvantování zdarma. Jen tak.

  Tyto videa vás připřaví k tomu, aby vám na dvoudenním kurzu šlo ještě lépe.

  Kurz je vždy dvoudenní.
  Začíná v sobotu a končí v neděli.
  Od 10h do 18h.
  Poznáte nové lidi naladěné na stejnou vlnu.
  Cena kurzu je 4 400 Kč.
  -------------------------------------------------------

  k: tohle info je pro mě nejpodstatnější, je vidět, že to souvisí hlavně s kvantovou peněženkou, ne s kvantovou fyzikou... :4:

 • marta79
  marta79, 9.2.18 10:25:27  
   

  chctěl bych se zeptat, jestli kvantování srdcem, což je metoda terapie, nějak souvisí s kvantovou fyzikou..více o kvantování třeba zde:
  https://www.cestavnitrnisvobody.cz/jak-kvantovat/

  • krudox
   krudox, 9.2.18 12:24:48  
    

   řekl bych, že ne, i když nevím, co je to zase za výmysl s tím srdcem...

 • Vlastik
  Vlastik, 8.2.18 12:04:35  
   

  Ps. je možné po vzniku antihmoty na BEC obnovit BEC novým impulsem paprsku??? tj. je tak možné počítačem řídit vznik antihmoty na BEC ( viz antihmota stejně jako hmota by měla mít určitý paprsek získaný s BEC ( a který je možné pak pouze vytvořit pomocí počítače a laseru???)??

 • Vlastik
  Vlastik, 3.2.18 09:22:21  
   

  černá díra???a nová matematika???
  viz má černá díra definovaný sinus jako sinus v bodě = 0/0 , s čímž se dá počítat jako s tím, že to nemá v naší matematice řešení??? viz. v černé díře to ale mít řešení může, platí tam jiná matematika, takže sinus x= 0/0 má nějaký význam a od tohoto pak můžeme mít novou matematiku a fyziku v černé díře??? Viz nekonečna nebo dělení nulou jsou právě ty nová řešení, která mají v černé díře svůj význam! Viz. známá matematika černých děr s nekonečny a dělením nulou tak vytváří potřebu nové matematiky...

  • Vlastik
   Vlastik, 3.2.18 10:02:12  
    

   černá díra???a nová matematika???
   viz. možná tato nová matematika a fyzika již existují a to v teorii strun, kdy svinuté dimenze jsou možná taky ???body??? na struně??? Svinuté dimenze by měli být nejmenšími dimenzemi ( rozměry ve Vesmíru??? ) Viz. pak každá částice, která se ocitne v černé díře se možná ... do jediné bodové dimenze???? tak lze mít novou fyziku částic svinutých v černé díře do bodu???

   • Vlastik
    Vlastik, 3.2.18 10:03:56  
     

    částice, která se dostane do černé díry se svine do bodové dimenze???

 • Vlastik
  Vlastik, 27.1.18 09:48:49  
   

  DNA origami???
  Může DNA origami v buňce vést k výrobě nových bílkovin??? Popř. k možnosti nového umělého života?? Určitý typ origami by tak mohl být možná životaschopný?? viz. jsou v origami stejné geny jako v běžné DNA??? Nebo je možné díky origami změnit i geny, které se uspořádají díky poskládání DNA do origami nově do nových sekvencí??? To by mohlo být zajímavé v DNA manipulaci???

  • Vlastik
   Vlastik, 27.1.18 10:07:23  
    

   DNA origami???
   ps. můžou DNA origami vytvořit různé DNA nanočástice??? tj. poskládat DNA do různých struktur samotné DNA nanočástice??? Viz. je tak možné vytvořit obrovské množství nanočástic složených z různých DNA ve formě origami??? Viz. z tohoto velkého množství DNA nanočástic může být velké množství různých genetických léků???

 • Vlastik
  Vlastik, 20.1.18 10:20:04  
   

  Feynmanova bra:ket symbolika a kvantové počítače???
  Feynmanova bra:ket symbolika a kvantové počítače??? Je tak možné použít bra:ket symboliku pro výpočty v kvantové teorii, kdy qubity jsou taky definovány jako určitý bra:ket vektor??? Můžou tak kvantové počítače počítat s Feynmanovou symbolikou??? Viz tak by se dala??? počítat celá kvantová fyzika???

 • Vlastik
  Vlastik, 13.1.18 10:14:56  
   

  Podobně např. OTR ( zakřivení časoprostoru ) můžeme mít jeho rovnice v Autocadu, v němž můžeme časoprostor různě modelovat!!! viz a tak i složité výpočty můžeme převádět na geometrii časoprostoru...

 • Vlastik
  Vlastik, 6.1.18 10:19:09  
   

  další smysly kromě 5???
  viz. ve virtuální realitě tak můžeme pozorovat více fyzikálních dějů najednou např převedenými do vizuální podoby ( např. silnou a slabou sílu tak můžeme pozorovat působící v jednom )... Podobně tak můžeme pozorovat děje z kvantové teorie a z teorie relativity převedené do viditelné podoby v počítači, když tyto  děje se budou navzájem ovlivňovat, což můžeme pozorovat očima... 

  • Vlastik
   Vlastik, 13.1.18 09:43:54  
    

   ps. pak do této vizualizované podoby fyzikálních dějů můžeme vkládat nové představy ( viz. např rozdělit určitý děj na více možností podle vizualizované představy ) a pak tyto vnitřní děje celkového děje popsat rovnicemi???

 • Vlastik
  Vlastik, 18.11.17 09:55:21  
   

  Ps. je tak možné počítat v soustavě částic s více neurčitostmi, kdy budeme měřit každé z částic jinou neurčitost??? viz pokud se tyto částice budou ovlivňovat např nábojem, co dostaneme kombinací jednotlivých neurčitostí???

 • Vlastik
  Vlastik, 18.11.17 09:39:04  
   

  Lze mít hru se smajlíky a top buď samostatnou nebo jako součást jiných her kdy člověk bude dávat smajlíky v těchto hrách?? viz. je tak možné při velkém množství emotikonů v mnoha hrách něco zjistit o emocích lidí???

  • Vlastik
   Vlastik, 18.11.17 09:53:28  
    

   ps. případně mít více současných měření??? kombinace neurčitostí??? viz např dvě různé neurčitosti E,t a p,x??? atd??? v tranzistorech???

 • Vlastik
  Vlastik, 18.11.17 09:33:26  
   

  lze mít technologie založené na relacích neurčitosti??? viz relace ve Smartphonech?? A to nejen relace E,t ale i ostatní tři rovnice relací??? A můžeme si u těchto relací definovat několik stavů ( úrovní ) měření relací neurčitostí?? Tyto stavy můžeme použít pro nové technologie. Viz třeba i tunelovací dioda ( neurčitost E,t ) může mít více stavů v současných procesorech... Možná můžou existovat obdobné diody pro ostatní neurčitosti???

 • Vlastik
  Vlastik, 16.11.17 11:45:11  
   

  kosmologická konstanta a Diracova rovnice???
  Lze do Diracovy rovnice vložit kosmologickou konstantu a tak využít její relativistické části k popsání části vesmíru na částicové úrovni???

 • Vlastik
  Vlastik, 11.11.17 10:10:43  
   

  Ps. inverzní programátorské algoritmy by měly mít možnost pro každou rovnici najít její inverzní podobu...Můžeme tak mít pomocí těchto programů inverzní teorie???

 • Vlastik
  Vlastik, 11.11.17 09:31:07  
   

  ps. existují inverzní teorie kvantové teorii a OTR??? Ps všechny pole mají společnou kinetickou a potenciální energii pro částici v těchto polích. Pole se liší silou těchto potenciálů...Ps. existují inverzní Maxwellovy rovnice??

 • Vlastik
  Vlastik, 11.11.17 09:27:44  
   

  Něco pro Stephen Hawkinga??? viz. jak se počítá hmota urychlených komet pohybujících se desítkami km/s... Popř. dokonce černých děr, které kolem sebe rotují a než splynou je jejich rychlost velmi velká?? odpovídá to růstu hmoty urychleným částicím???? viz. co se děje v urychlené černé díře s informacemi, které se zachovávají ( zároveň se tyto informace musí vyzařovat spolu s gravitačními vlnami ( viz černé díry přijdou při vzájemné rotaci a spojení při urychlení o 15%??? hmoty, která de vyzáří gravitačními vlnami )???? co se tedy děje při tomto ději s informacemi????

 • kunixicht
  kunixicht, 27.10.17 11:06:24  
   

  tak tady si pokecám

 • intago
  intago, 24.10.17 13:21:46  
   

  kámoš mi poslal tenhle odkaz
  http://objevto.blog.cz/1005/co-my-jen-vime-druhy-ci-rozsireny-dil

 • Vlastik
  Vlastik, 21.10.17 10:49:34  
   

  Interference zakřivených časoprostorů??? Tj. pokud budou tyto časoprostory plné elektromagnetických vln, je možné že tyto části budou vzájemně interferovat... Kde toho můžeme využít??? např při výpočtech vzájemného působení částí Slunce. Interference elmag vln znamená zánik těchto vln nebo jejich posílení ( v celkovém součtu se však elmag vlny částečně vyruší )... v tak velkém objektu jako je Slunce musí takto zaniknout značné množství energie. Z toho můžeme usoudit že buď neplatí zákon zachování hmoty a energie nebo se děje ještě nějaký nový děj, který interferované elmag. vlny nahradí??? Jen nevím co by to mohlo být, protože klasická fyzika nic takového neříká... Možná existuje nový kvantový jev, který tuto ztracenou??? energie nějak převádí na něco jiného???

 • Vlastik
  Vlastik, 21.10.17 09:32:19  
   

  ps. je možné zabránit kontrakci délky a dilataci času působením práce ( tj. dodáváním energie kontraktované hmotě )??? tj. lze toho i technologicky využít???

  • Vlastik
   Vlastik, 21.10.17 09:46:14  
    

   interference času a prostoru??
   ps. nebo spíše ubíráním energie kontraktované a dilatované hmotě??? tj. je možné získat energii z kontraktované a dilatované hmoty??? tj. jaký je vztah kontrakce délky a dilatace času k energii...??? Ps.ubráním energie kontraktované délky a dilatovaného času získáme dilataci délky a kontrakci času ( opak STR )...

   • Vlastik
    Vlastik, 21.10.17 09:48:33  
     

    ps tento opak je možné použít i při výpočtech v OTR, kdy dvě černé díry vyzáří energii ve formě gravitačních vln a odevzdají tak část své energie a tak se jejich celkový čas kontraktuje a délka dilatuje???

 • Vlastik
  Vlastik, 21.10.17 09:28:57  
   

  interference času a prostoru??
  viz. je možné dilataci času považovat za časovou interferenci a stejně tak i kontrakci délek za délkovou interferenci?? Je tedy možné mít nové rovnice v STR??? Ps. interferují tak navzájem čas s délkou nebo obojí zvlášť??? ps. lze počítat s interferencí času a délky i u kvantové teorie??? viz. další rovnice kvantové teorie???

 • Vlastik
  Vlastik, 7.10.17 09:38:43  
   

  Jak vypadají teorie našeho světa ( kvantová a relativita ) z vnitřku černé díry??? Jsou pro ty co jsou v černé díře nepochopitelné jako je naopak černá díru pro nás??? nebo jsou pochopitelné???

  • krudox
   krudox, 7.10.17 12:11:36  
    

   to by nám mohl prozradit intago, když vídá Boha...

   • intago
    intago, 9.10.17 17:56:39  
     

    tady na to není prostor, já jsem na jiné debatě...

   • Vlastik
    Vlastik, 10.10.17 13:39:04  
     

    měl jsem na mysli rovnice pro relativitu a kvantovou teorii z vnitřku černé díry kdy by měli odpovídat našim teoriím... Viz nějaké rovnice odvodil Hawking pro relativitu a kvantovou teorii na horizontu událostí!!! viz relativitu a kvantovou entropii....

    • intago
     intago, 10.10.17 16:21:19  
      

     když seš tak chytrej, mohl jsi mi na ty otázky odpovědět ty...

     • Vlastik
      Vlastik, 14.10.17 10:20:55  
       

      ps. možná lze náš vesmír ( teorii relativity a kvantovou teorii ) vidět i z vnitřku bílé díry???

      • Vlastik
       Vlastik, 16.10.17 10:42:57  
        

       ps. zevnitř bílé díry bychom měli vidět ( viz bílá díra je opakem černé díry ) opačnou kvantovou fyziku a relativitu než jaká existuje v našem vesmíru a z pohledu vevnitř do bílé díry bychom měli vidět naši relativitu a kvantovou fyziku. Ps. je otázka co je opačná relativita a kvantová teorie????

       • Vlastik
        Vlastik, 16.10.17 10:45:19  
         

        ps. současně bychom tuto opačnou kvantovou teorii a relativitu měli umět využít i v našem vesmíru, protože platí v tomto vesmíru???? současně pak v černé díře platí tyto opačné teorie????

        • Vlastik
         Vlastik, 16.10.17 13:22:58  
          

         viz. opak teorie relativity??? viz hmota zakřivuje časoprostor a zároveň zakřivený časoprostor vytváří hmotu???

 • profesorateista
  profesorateista, 24.9.17 11:40:45  
   

  Na počátku byla inteligentní hmota
  hmota jó jo všech hmot
  ta se prostě vyvíjela
  jak jí to přišlo vhod

  Mi všichni jsme děti inteligentní hmoty
  obouváme si na nohy bratra hmotu ,BOTY
  mi jsme všichni děti hmoty
  hmoty jó všech jo hmot
  tak se světem vyvíjíme
  jak nám to jo přijde vhod
  někdo je ateista
  kdo chce ten je křesťanem
  tak se to bude vyvíjet neustále
  až z vítězí pravda a rozum tak přestanem
  bude na vše všelékem být jen prostým člověkem

  Případné pochvaly na ateistickou poezii zde prosím.

  https://www.diskutnici.cz/forum/3371-ateisticka-inteligence/

  • The.famous.hunter.Pampalini
   The.famous.hunter.Pampalini, 29.9.17 20:07:50  
    

   My všichni jsme byli, jsme, a nějaký ten pátek budeme. Jedna z věcí, se kterou se dokáži smířit :1:

 • The.famous.hunter.Pampalini
  The.famous.hunter.Pampalini, 8.9.17 18:58:45  
   

  Dej si oddechovku Pejsku ;)

  https://www.youtube.com/watch?v=Uas3USgSEvM

 • The.famous.hunter.Pampalini
  The.famous.hunter.Pampalini, 8.9.17 18:56:10  
   

  "Pejsku".....Ty prostě mícháš jablka s višněmi.

  Srovnávat hypnózu s fyzikou nebo astrofyzikou je docela úsměvné. Tobě prostě jde o to, zda je možné myšlenkou ovlivnit hmotu (což je mimochodem telekineze). Až se Ti to podaří, dej nám vědět....

  PS: Nezatěžuj nás prosím 100% důkazem z youtube. Poslední takový "pohyb" zaznamenala komerční TV z USA, která na takových jako Ty vydělala a vydělává miliardy dolarů. A jestli máš alespoň špetku rozumu, jistě uznáš, že ty miliardy dolarů, které prožere vrcholný management těchto TV společností (a nejen ten), lze použít mnohem smysluplněji :4:

  • intago
   intago, 9.9.17 18:08:18  
    

   Kvantovka s hypnozou maji spolecne to ze se zkoumaji pres sto let a stale se nechapou.
   A ze laicke predstavy o nich jsou smesne.
   Ja ale kazdemu vysvetlim vsecky detaily jak hypnoza probiha ale fyzikove mi odmitaji vylozit samotne zaklady kvantovky...

   • The.famous.hunter.Pampalini
    The.famous.hunter.Pampalini, 13.9.17 18:59:24  
     

    Ale Pejsku, Kwai a má maličkost se Ti to tady snažíme vysvětlit. Házíme ti odkazy a Ty na ně prostě nereaguješ.

    Jako příklad uvedu odkaz na Schrödingerovu kočku, dokonce jsem ti zkopíroval část, která Ti danou věc vysvětluje. Ale je tady problém, musíš chápat celek. Ta věta byla vytvořena právě pro laiky, ale pořád musíš chápat celek toho experimentu.

    Ovšem jak Kwai trefně poznamenal - většina lidí, vytrhuje vědecké závěry z kontextu a vykládá si je po svém.

    Co se týče Tvé víry v telepatii a telekinezi, jsem skeptik a to z jednoduchého důvodu. Po naší milé planetě Zemi, by poletovali "šílení jedinci", většina bank by zkrachovala (není nic jednoduššího, než se stát miliardářem po jedné návštěvě banky) a na světě by vládnul mír :4:

    • intago
     intago, 14.9.17 10:56:58  
      

     kočku jsem si prostudoval, vím o ní už léta. Ale nikde žádné vysvětlení není, jen že v gravitaci prý takové věci jsou jinak...
     A v telepatii nevěřím, už ji 25 let dělám, se svou intuicí... Rovněž jsem to naučil asi 200 lidí, jestli chceš taky...
     A že se tak nedají vyhrát např.v Sazce? Intuice ti to nedovolí...
     Prostě tu všechny otázky zahráváte do autu, to je můj dojem... :11:

     • The.famous.hunter.Pampalini
      The.famous.hunter.Pampalini, 29.9.17 20:04:50  
       

      Ve vědě se do autu nezahrává. Teorie se buď dokáže, nebo vyvrátí. :4:

      • intago
       intago, 3.10.17 07:25:52  
        

       já už rezignoval, že se tu něco dozvím... :5:

  • intago
   intago, 9.9.17 18:19:02  
    

   Ani o telekinezu mi nejde ale o filozofii. V hypnoze prozivam mnohe co nechapu a je to hodne kvantovce podobne...