Bohové

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
Pavla.119 (2020-02-14 13:46:30)rose66 (2020-01-13 11:21:09)krudox (2020-01-11 11:13:10)slavidan (2020-01-07 19:25:08)DalkoT23 (2020-01-06 10:05:39)nikdoinic (2019-12-25 13:53:06)liyliyth (2019-12-18 19:04:53)Cho (2019-04-16 15:14:10)paravan (2019-03-28 23:23:31)poko (2018-12-23 04:57:34)ab.ba (2018-12-06 22:20:19)eremir (2018-12-01 18:19:55)profesorateista (2018-10-23 16:58:37)Rusalka (2018-06-15 10:30:52)radiac (2017-09-17 11:19:54)chenrezig777 (2017-05-26 12:37:20)tank (2016-08-31 17:33:41)LuXa (2016-07-19 14:40:53)
Bohové
Založeno: 24. 10. 2013 | Příspěvků: 1 555 | Členů: 18
Správci: nikdoinic (hlavní), slavidan

Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují ..
I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • Pavla.119
  Pavla.119, 24.12.19 11:03:44  
   

  Přeji všem krásné Vánoce.

 • nikdoinic
  nikdoinic, 16.12.19 20:17:14  
   

  Jozue 23
  11 Sami u sebe dbejte úzkostlivě o to, abyste milovali Hospodina, svého Boha.
  versus ?
  Sami u sebe dbejte úzkostlivě o to, abyste milovali Hospodinku, svého Boha.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 22.12.19 14:49:34  
    

   Rozumím tomuto takto: Milovati Hospodina/Hospodinku Boha svou.., a bližní své jako sebe.

   Matouš 22
   36 „Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“
   37 On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
   38 To je největší a první přikázání.
   39 Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘
   40 Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“
   (Biblenet)

   Rozumím tomuto takto: Milovati Hospodina/Hospodinku Boha svou.., a bližní své jako sebe.

   • nikdoinic
    nikdoinic, 22.12.19 14:50:55  
     

    TO PROTOŽE:
    Genezis 1
    Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují ..
    I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

 • rose66
  rose66, 16.10.19 09:58:29  
   

  Je Bible od Boha?
  https://www.jw.org/finder?srcid=share&prefer=content&applanguage=B&locale=cs&item=docid-502015752_1_VIDEO&docid=1011214

 • nikdoinic
  nikdoinic, 15.10.19 14:48:40  
   

  Vyznávat Hospodinku, Boha svou, by pro ženu podle Bible nemělo být od věci, Bůh ji oslovuje když říká: Učiňme člověka k obrazu našemu podle podobenství našeho, obraz Boha a podobenství Boha je tedy také muž a žena, tak jak je tomu dle obrazu a podobenství Boha u člověka a milovati máme Boha svého(svou) celým svým.. a bližní své tak jako sebe, na ženský rod v Bohu se pouze jenom pozapomnělo neb ženy do nedávna neuměli číst ani psát..

  Izaiáš 66
  12Toto praví Hospodin: „Hle, já k ní přivedu pokoj jako řeku a jako rozvodněný potok slávu pronárodů. Budete sát nošeni v náručí, hýčkáni na kolenou.
  13Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit..

  Lukáš 13
  34„Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!
  35Hle, ve svém domě zůstanete sami. Pravím vám, že mě neuzříte, dokud nepřijde chvíle, kdy řeknete: Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově.“

  To jméno je JSEM.(Exodus 3/14)

  Galatským 5
  14Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého! (jako sebe samou)