Bohové

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
DalkoT23 (2017-07-21 21:55:14)Pavel.Hangurbadzo (2017-07-21 18:58:39)krudox (2017-07-20 10:17:32)nikdoinic (2017-07-19 21:18:35)Koumes47 (2017-07-19 20:02:45)eremir (2017-07-15 13:36:33)paravan (2017-07-07 21:21:04)strejczbrna (2017-05-01 12:32:04)nsho-tschi (2017-04-08 20:15:46)profesorateista (2017-02-28 08:50:44)Cho (2017-01-10 15:36:08)tank (2016-08-31 17:33:41)martindoubrava (2016-08-21 20:02:53)LuXa (2016-07-19 14:40:53)poko (2016-06-04 21:33:02)slavidan (2015-05-17 00:20:19)johanka0001 (2014-12-01 16:38:07)Gorodet (2014-10-16 08:21:39)Mafomet (2014-07-15 00:10:48)xxxxxxx777 (2014-06-07 20:36:36)Dona_Yllenn_Nocturne (2014-04-17 19:49:36)Luanne (2013-10-27 18:59:30)
Bohové
Založeno: 24. 10. 2013 | Příspěvků: 799 | Členů: 22
Správci: nikdoinic (hlavní)

Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují ..
I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • rose66
  rose66, 19.7.17 19:57:27  
   

  ale knezi nemaji s Bohem nic spolecneho. JK byl obnyc delink! tesar!

  • Pavel.Hangurbadzo
   Pavel.Hangurbadzo, 20.7.17 06:28:33  
    

   Práce se štítící tesař.

   • rose66
    rose66, 21.7.17 11:36:35  
     

    do konce zivota pracoval! Cti v Bibli

    • Pavel.Hangurbadzo
     Pavel.Hangurbadzo, 21.7.17 12:30:48  
      

     Vážně se živil tesařinou, nebo jenom oblbováním lidí? :8:

     • rose66
      rose66, 21.7.17 18:36:16  
       

      „Což to není tesařův syn?“ MATOUŠ 13:55

      JEŽÍŠ byl známý nejen jako „tesařův syn“, ale také jako „ten tesař“. (Marek 6:3) Pravděpodobně se toto řemeslo naučil od svého adoptivního otce Josefa.

      • rose66
       rose66, 21.7.17 18:38:46  
        

       Ježíš byl mimořádně pilný i ve službě. Po tři a půl roku se této velmi důležité práci intenzivně věnoval. Chtěl se dostat k co největšímu počtu lidí, a proto brzy vstával a sloužil až do noci, aby co nejlépe využil čas. (Lukáš 21:37, 38; Jan 3:2) „Cestoval od města k městu a od vesnice k vesnici, kázal a oznamoval dobrou zprávu o Božím království.“ (Lukáš 8:1) Když lidem přinášel dobrou zprávu, nachodil po prašných cestách doslova stovky kilometrů.

       • DalkoT23
        DalkoT23, 21.7.17 21:55:13  
         

        A co dělal do třicítky?? :1: :1:

 • Koumes47
  Koumes47, 18.7.17 14:12:36  
   

  http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-svet/482336/ctyri-knezi-se-zritili-pri-vystupu-na-mont-blank-uvolnila-se-skala-2-jsou-v-kritickem-stavu.html Trefa.

 • rose66
  rose66, 18.7.17 09:37:49  
   

  at neplacas, mas to tam hebrejsky

 • rose66
  rose66, 18.7.17 09:37:31  
   

  וַיֹּ֤אמֶר אֱלֹהִים֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה אֶֽהְיֶ֖ה אֲשֶׁ֣ר אֶֽהְיֶ֑ה וַיֹּ֗אמֶר כֹּ֤ה תֹאמַר֙ לִבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל אֶֽהְיֶ֖ה שְׁלָחַ֥נִי אֲלֵיכֶֽם׃
  (Exod. 3:14 WTT)

 • rose66
  rose66, 18.7.17 09:36:24  
   

  הָיָה hayah {haw-yaw}
  Meaning: 1) to be, become, come to pass, exist, happen, fall out 1a) (Qal) 1a1) ----- 1a1a) to happen, fall out, occur, take place, come about, come to pass 1a1b) to come about, come to pass 1a2) to come into being, become 1a2a) to arise, appear, come 1a2b) to become 1a2b1) to become 1a2b2) to become like 1a2b3) to be instituted, be established 1a3) to be 1a3a) to exist, be in existence 1a3b) to abide, remain, continue (with word of place or time) 1a3c) to stand, lie, be in, be at, be situated (with word of locality) 1a3d) to accompany, be with 1b) (Niphal) 1b1) to occur, come to pass, be done, be brought about 1b2) to be done, be finished, be gone

 • Koumes47
  Koumes47, 15.7.17 13:17:30  
   

  Modleme se!!! :7:

 • nikdoinic
  nikdoinic, 23.6.17 10:50:42  
   

  Bůh živých je, se jmenuje JSEM. (Exodus 3/14)
  Lukáš 20
  38 Bůhť pak není mrtvých, ale živých, nebo všickni jsou jemu živi.

  Bůh Otcem i matkou je neb každý má svoje "Jsem" neb člověk, muž a žena učiněni jsou k obrazu podle podobenství Boha(Genezis 1/26-27), k čemuž se váže Desatero přikázáních které by jsme měli dodržovat, to jest nelhat (křivé svědectví), nekrást, nezabíjet atd., jo a v tomto je Zákon celý: Milovati bližní své tak jako sebe.(Galatským 5/14)

  • Pavel.Hangurbadzo
   Pavel.Hangurbadzo, 25.6.17 19:02:42  
    

   A nevadí, že s jedním bohem "na všechno", přišel prolhaný Mojžíš? :8:

   • nikdoinic
    nikdoinic, 25.6.17 19:45:47  
     

    To je asi že jenom ve tvojich očích prolhaný ale ví se že v mládí zabil člověka, tak asi věděl v jaké se ocitl pozici, že je to velice špatné někoho zabít a tak se i ocitlo v Desateru: Nezabiješ, v Desateru je i že nepodáš křivého svědectví proti bližnímu svému, je to o ovoci ze stromu poznání dobrého a zlého.

    • Pavel.Hangurbadzo
     Pavel.Hangurbadzo, 25.6.17 19:56:46  
      

     Tvrzení, že opakovaně ležel před pánbíčkem 40 dní a 40 nocí, nejedl ani nepil, je jednoznačně lživé. V tamních podmínkách by vydržel maximálně 6 dní.

     • nikdoinic
      nikdoinic, 25.6.17 20:05:39  
       

      Už jsem to kdysi do diskuzí dávala že cifra 40 je něco jako hodně, čtyřicítkou což nebývala číslice ale písmeno se označuje všechno co bylo víc jak tři:-).

  • rose66
   rose66, 18.7.17 09:30:03  
    

   buh tam nerika "jsem", otevri si slovnik hebrejstiny a podivej se na sloveso havah, to neni jsem!

 • Koumes47
  Koumes47, 13.6.17 16:19:58  
   

  modlíme se k Bohu otci, prostřednictvím Syna, v Duchu svatém

  • nikdoinic
   nikdoinic, 13.6.17 16:41:49  
    

   Syn se modlil k Bohu svému Otci.

   Je Bůh synů a je i Bůh matek a dcer?
   Proč by měl být Bůh jenom v rodě mužském?

   Matouš 23
   37 "Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posíláni! Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste.
   38 Hle, váš dům se vám zanechává pustý.
   39 Říkám vám totiž, že od této chvíle mě neuvidíte, dokud neřeknete: 'Požehnaný, který přichází v Pánově jménu!'"

   Lukáš 13
   34 "Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posíláni! Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste.
   35 Hle, váš dům se vám zanechává pustý. Ale říkám vám jistě, že mě už neuvidíte, dokud nepřijde čas, kdy řeknete: 'Požehnaný, který přichází v Pánově jménu!'"

   Jan 4
   24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.

   A nebo snad Duch Svatý ženy nenavštěvuje, není v nich přítomen?
   Ja by jsem řekla že v ženách je také, zrovna tak jako v mužích..

   • nikdoinic
    nikdoinic, 13.6.17 16:44:37  
     

    Izaiáš 66
    7 Prvé než pracovala ku porodu, porodila; prvé než přišla na ni bolest, porodila pacholátko.
    8 Kdo slýchal co takového? Kdo vídal co podobného? Zdaliž může způsobeno býti, aby země zplodila lid dne jednoho? Zdaliž zplozen bývá národ pojednou? Ale Sion jen počal pracovati ku porodu, a porodil syny své.
    9 Což bych já, kterýž otvírám život matky, neplodil? praví Hospodin. Což bych já, kterýž činím to, aby rodily, zavřín byl? praví Bůh tvůj.
    10 Veselte se s Jeruzalémem, a plésejte v něm všickni, kteříž jej milujete. Radujte se s ním velice, kteříž jste koli kvílili nad ním,
    11 Proto že ssáti budete, a sytiti se z prs potěšení jeho, ssáti budete, a rozkoš míti v blesku slávy jeho.
    12 Nebo takto praví Hospodin: Aj, já obrátím na něj jako řeku pokoj, a jako potok rozvodnilý slávu národů. I budete ssáti, na rukou pěstováni a na klíně rozkošně chováni budete.
    13 Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu, a tak v Jeruzalémě potěšováni budete.
    14 Uzříte zajisté, a radovati se bude srdce vaše, a kosti vaše jako bylinka zkvetnou. I seznána bude ruka Hospodinova při služebnících jeho, a prchlivost proti nepřátelům jeho.

   • nikdoinic
    nikdoinic, 13.6.17 16:45:57  
     

    Bůh podle dostupných informací z Bible i matkou je.

    • Koumes47
     Koumes47, 13.6.17 19:30:23  
      

     Je nejenom matkou, je i otcem, bratrem, strýcem, tetou, strejdou, dědečkem i babičkou. :7:

     • nikdoinic
      nikdoinic, 14.6.17 02:51:22  
       

      Efezským 4
      6 Jeden Bůh a Otec všech, kterýž jest nade všecko, a skrze všecko, i ve všech vás.

      • Koumes47
       Koumes47, 14.6.17 07:32:01  
        

       I pode všemi podešvemi. :7:

 • Koumes47
  Koumes47, 1.6.17 15:48:27  
   

  Bohové musí být šílení. :7:

  • Pavel.Hangurbadzo
   Pavel.Hangurbadzo, 1.6.17 18:11:41  
    

   A co potom ti, co na ně věří? :8: :15:

   • Koumes47
    Koumes47, 2.6.17 17:39:12  
     

    akákoliv víra je nebezpečná. Navíc je to alibistické dávat zodpovědnost za své životy nějakému Bohu. Lidi by měli víc uvažovat mozkem a být zodpovědní sami za sebe.

    • nikdoinic
     nikdoinic, 2.6.17 18:02:58  
      

     Copak uvažování, ale co srdce?

     V Ezechiele 36 se píše:
     25 A pokropím vás vodou čistou, a čisti budete; ode všech poškvrn vašich, i ode všech ukydaných bohů vašich očistím vás.
     26 A dám vám srdce nové, a ducha nového dám do vnitřností vašich, a odejma srdce kamenné z těla vašeho, dám vám srdce masité.
     27 Ducha svého, pravím, dám do vnitřností vašich, a učiním, abyste v ustanoveních mých chodili, a soudů mých ostříhali a činili je.

     • Koumes47
      Koumes47, 2.6.17 20:12:42  
       

      K tomu lze říci jediné: SLIBEM NEZARMOUTÍŠ!! :1: :1: :1: :1:

      • nikdoinic
       nikdoinic, 2.6.17 23:30:38  
        

       No tebe už ode všech ukydaných bohů očistil :-).

       • Pavel.Hangurbadzo
        Pavel.Hangurbadzo, 3.6.17 06:05:04  
         

        Mne taky! :15:

       • Koumes47
        Koumes47, 4.6.17 14:51:06  
         

        A na to se napijem!!!! :1: :1: :1: :1: :1:

        • nikdoinic
         nikdoinic, 4.6.17 15:18:05  
          

         Ja to dnes zapíjím bílým květem bezu černého který jsem včera strčila do skelnice vody, je to dobrý, porád si přilévám čistou vodu do toho a jako když je to hustější a hustější..

 • chenrezig777
  chenrezig777, 26.5.17 12:37:19  
   

  tohle je o bozich, nikoli o bohu...

  http://web.quick.cz/iveta_kulhava/Ref_RecB.htm

 • Koumes47
  Koumes47, 25.5.17 10:36:34  
   

  Pro Boha svatýho, to jsou ale bohapusté slinty. :8: :8: :8: :8:

  • nikdoinic
   nikdoinic, 25.5.17 14:06:08  
    

   Tak napiš něco duchaplného.

   • Koumes47
    Koumes47, 25.5.17 18:20:27  
     

    Búh není.

    • nikdoinic
     nikdoinic, 25.5.17 21:31:50  
      

     Tak to jsem si také vždy myslela že ne, byla jsem tak vychována že ne ale přišlo za mnou Slunce, Světlo a někdo odlomil mi z něho jako když z koláče palcem a dal mi pojíst slovy: Na najez se moji lásky.
     V Bibli jsem se potom po čase dočetla že takto přichází v podobě Světla Ježíš Kristus.

     • Koumes47
      Koumes47, 1.6.17 15:47:04  
       

      Mochomůrky bílé??? :1:

      • nikdoinic
       nikdoinic, 2.6.17 01:08:27  
        

       No jo, říkej si tomu jak chceš.

      • nikdoinic
       nikdoinic, 2.6.17 01:15:16  
        

       Skutkové 9
       3 Když pak byl na cestě a přibližoval se k Damašku, stalo se, že ho náhle obklopilo světlo z nebe.
       4 A když padl na zem, uslyšel hlas, jak mu říká: "Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?"
       5 Řekl tedy: "Kdo jsi, Pane?" A Pán řekl: "Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Je pro tebe těžké vzpírat se proti bodcům."
       Skutky 22
       6 Ale stalo se mi, že když jsem se okolo poledne blížil na cestě k Damašku, náhle mě obklopilo veliké světlo z nebe.
       7 Padl jsem na zem a uslyšel jsem hlas, který mi říkal: 'Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?'
       8 Odpověděl jsem: 'Kdo jsi, Pane?' A on řekl: 'Já jsem Ježíš Nazaretský, kterého ty pronásleduješ.'

       • Pavel.Hangurbadzo
        Pavel.Hangurbadzo, 2.6.17 08:07:22  
         

        I tohle jde zopakovat. Existuje technika, kdy subjekt podroben hypnóze, bez jeho souhlasu. Stačí, aby se do jeho blízkosti dostal některý z Ježíšových "učedníků".

        • nikdoinic
         nikdoinic, 2.6.17 14:40:24  
          

         Nějako nechápu co tím chceš říct.

         • Pavel.Hangurbadzo
          Pavel.Hangurbadzo, 2.6.17 15:30:50  
           

          Saul, byl zmanipulován, pomocí hypnózy. Ježíšovi učedníci, byli s hypnózou seznámeni. Viz:
          Mk 4,11 Řekl jim: „Vám je dáno znát tajemství Božího království; ale těm, kdo jsou vně, je to všecko hádankou,

         • nikdoinic
          nikdoinic, 2.6.17 16:32:26  
           

          Aha:-)
          A mne zhypnotizoval kdo?

         • Pavel.Hangurbadzo
          Pavel.Hangurbadzo, 2.6.17 18:10:20  
           

          Zřejmě se jednalo o autohypnózu, něco jako sen.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 2.6.17 18:13:43  
           

          Jo sen je sen, probudím se a je den:-)