Bohové

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
nikdoinic (2017-06-23 10:51:50)Koumes47 (2017-06-23 06:47:57)paravan (2017-06-19 15:19:21)Pavel.Hangurbadzo (2017-06-18 18:03:05)DalkoT23 (2017-06-14 09:54:21)strejczbrna (2017-05-01 12:32:04)nsho-tschi (2017-04-08 20:15:46)eremir (2017-03-02 10:30:47)profesorateista (2017-02-28 08:50:44)Cho (2017-01-10 15:36:08)tank (2016-08-31 17:33:41)krudox (2016-08-23 22:47:24)martindoubrava (2016-08-21 20:02:53)LuXa (2016-07-19 14:40:53)poko (2016-06-04 21:33:02)slavidan (2015-05-17 00:20:19)johanka0001 (2014-12-01 16:38:07)Gorodet (2014-10-16 08:21:39)Mafomet (2014-07-15 00:10:48)xxxxxxx777 (2014-06-07 20:36:36)Dona_Yllenn_Nocturne (2014-04-17 19:49:36)Luanne (2013-10-27 18:59:30)
Bohové
Založeno: 24. 10. 2013 | Příspěvků: 775 | Členů: 22
Správci: nikdoinic (hlavní)

Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují ..
I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • nikdoinic
  nikdoinic, 23.6.17 10:50:42  
   

  Bůh živých je, se jmenuje JSEM. (Exodus 3/14)
  Lukáš 20
  38 Bůhť pak není mrtvých, ale živých, nebo všickni jsou jemu živi.

  Bůh Otcem i matkou je neb každý má svoje "Jsem" neb člověk, muž a žena učiněni jsou k obrazu podle podobenství Boha(Genezis 1/26-27), k čemuž se váže Desatero přikázáních které by jsme měli dodržovat, to jest nelhat (křivé svědectví), nekrást, nezabíjet atd., jo a v tomto je Zákon celý: Milovati bližní své tak jako sebe.(Galatským 5/14)

 • Koumes47
  Koumes47, 13.6.17 16:19:58  
   

  modlíme se k Bohu otci, prostřednictvím Syna, v Duchu svatém

  • nikdoinic
   nikdoinic, 13.6.17 16:41:49  
    

   Syn se modlil k Bohu svému Otci.

   Je Bůh synů a je i Bůh matek a dcer?
   Proč by měl být Bůh jenom v rodě mužském?

   Matouš 23
   37 "Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posíláni! Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste.
   38 Hle, váš dům se vám zanechává pustý.
   39 Říkám vám totiž, že od této chvíle mě neuvidíte, dokud neřeknete: 'Požehnaný, který přichází v Pánově jménu!'"

   Lukáš 13
   34 "Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posíláni! Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste.
   35 Hle, váš dům se vám zanechává pustý. Ale říkám vám jistě, že mě už neuvidíte, dokud nepřijde čas, kdy řeknete: 'Požehnaný, který přichází v Pánově jménu!'"

   Jan 4
   24 Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě.

   A nebo snad Duch Svatý ženy nenavštěvuje, není v nich přítomen?
   Ja by jsem řekla že v ženách je také, zrovna tak jako v mužích..

   • nikdoinic
    nikdoinic, 13.6.17 16:44:37  
     

    Izaiáš 66
    7 Prvé než pracovala ku porodu, porodila; prvé než přišla na ni bolest, porodila pacholátko.
    8 Kdo slýchal co takového? Kdo vídal co podobného? Zdaliž může způsobeno býti, aby země zplodila lid dne jednoho? Zdaliž zplozen bývá národ pojednou? Ale Sion jen počal pracovati ku porodu, a porodil syny své.
    9 Což bych já, kterýž otvírám život matky, neplodil? praví Hospodin. Což bych já, kterýž činím to, aby rodily, zavřín byl? praví Bůh tvůj.
    10 Veselte se s Jeruzalémem, a plésejte v něm všickni, kteříž jej milujete. Radujte se s ním velice, kteříž jste koli kvílili nad ním,
    11 Proto že ssáti budete, a sytiti se z prs potěšení jeho, ssáti budete, a rozkoš míti v blesku slávy jeho.
    12 Nebo takto praví Hospodin: Aj, já obrátím na něj jako řeku pokoj, a jako potok rozvodnilý slávu národů. I budete ssáti, na rukou pěstováni a na klíně rozkošně chováni budete.
    13 Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu, a tak v Jeruzalémě potěšováni budete.
    14 Uzříte zajisté, a radovati se bude srdce vaše, a kosti vaše jako bylinka zkvetnou. I seznána bude ruka Hospodinova při služebnících jeho, a prchlivost proti nepřátelům jeho.

   • nikdoinic
    nikdoinic, 13.6.17 16:45:57  
     

    Bůh podle dostupných informací z Bible i matkou je.

    • Koumes47
     Koumes47, 13.6.17 19:30:23  
      

     Je nejenom matkou, je i otcem, bratrem, strýcem, tetou, strejdou, dědečkem i babičkou. :7:

     • nikdoinic
      nikdoinic, 14.6.17 02:51:22  
       

      Efezským 4
      6 Jeden Bůh a Otec všech, kterýž jest nade všecko, a skrze všecko, i ve všech vás.

      • Koumes47
       Koumes47, 14.6.17 07:32:01  
        

       I pode všemi podešvemi. :7:

 • Koumes47
  Koumes47, 1.6.17 15:48:27  
   

  Bohové musí být šílení. :7:

  • Pavel.Hangurbadzo
   Pavel.Hangurbadzo, 1.6.17 18:11:41  
    

   A co potom ti, co na ně věří? :8: :15:

   • Koumes47
    Koumes47, 2.6.17 17:39:12  
     

    akákoliv víra je nebezpečná. Navíc je to alibistické dávat zodpovědnost za své životy nějakému Bohu. Lidi by měli víc uvažovat mozkem a být zodpovědní sami za sebe.

    • nikdoinic
     nikdoinic, 2.6.17 18:02:58  
      

     Copak uvažování, ale co srdce?

     V Ezechiele 36 se píše:
     25 A pokropím vás vodou čistou, a čisti budete; ode všech poškvrn vašich, i ode všech ukydaných bohů vašich očistím vás.
     26 A dám vám srdce nové, a ducha nového dám do vnitřností vašich, a odejma srdce kamenné z těla vašeho, dám vám srdce masité.
     27 Ducha svého, pravím, dám do vnitřností vašich, a učiním, abyste v ustanoveních mých chodili, a soudů mých ostříhali a činili je.

     • Koumes47
      Koumes47, 2.6.17 20:12:42  
       

      K tomu lze říci jediné: SLIBEM NEZARMOUTÍŠ!! :1: :1: :1: :1:

      • nikdoinic
       nikdoinic, 2.6.17 23:30:38  
        

       No tebe už ode všech ukydaných bohů očistil :-).

       • Pavel.Hangurbadzo
        Pavel.Hangurbadzo, 3.6.17 06:05:04  
         

        Mne taky! :15:

       • Koumes47
        Koumes47, 4.6.17 14:51:06  
         

        A na to se napijem!!!! :1: :1: :1: :1: :1:

        • nikdoinic
         nikdoinic, 4.6.17 15:18:05  
          

         Ja to dnes zapíjím bílým květem bezu černého který jsem včera strčila do skelnice vody, je to dobrý, porád si přilévám čistou vodu do toho a jako když je to hustější a hustější..

 • chenrezig777
  chenrezig777, 26.5.17 12:37:19  
   

  tohle je o bozich, nikoli o bohu...

  http://web.quick.cz/iveta_kulhava/Ref_RecB.htm

 • Koumes47
  Koumes47, 25.5.17 10:36:34  
   

  Pro Boha svatýho, to jsou ale bohapusté slinty. :8: :8: :8: :8:

  • nikdoinic
   nikdoinic, 25.5.17 14:06:08  
    

   Tak napiš něco duchaplného.

   • Koumes47
    Koumes47, 25.5.17 18:20:27  
     

    Búh není.

    • nikdoinic
     nikdoinic, 25.5.17 21:31:50  
      

     Tak to jsem si také vždy myslela že ne, byla jsem tak vychována že ne ale přišlo za mnou Slunce, Světlo a někdo odlomil mi z něho jako když z koláče palcem a dal mi pojíst slovy: Na najez se moji lásky.
     V Bibli jsem se potom po čase dočetla že takto přichází v podobě Světla Ježíš Kristus.

     • Koumes47
      Koumes47, 1.6.17 15:47:04  
       

      Mochomůrky bílé??? :1:

      • nikdoinic
       nikdoinic, 2.6.17 01:08:27  
        

       No jo, říkej si tomu jak chceš.

      • nikdoinic
       nikdoinic, 2.6.17 01:15:16  
        

       Skutkové 9
       3 Když pak byl na cestě a přibližoval se k Damašku, stalo se, že ho náhle obklopilo světlo z nebe.
       4 A když padl na zem, uslyšel hlas, jak mu říká: "Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?"
       5 Řekl tedy: "Kdo jsi, Pane?" A Pán řekl: "Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ. Je pro tebe těžké vzpírat se proti bodcům."
       Skutky 22
       6 Ale stalo se mi, že když jsem se okolo poledne blížil na cestě k Damašku, náhle mě obklopilo veliké světlo z nebe.
       7 Padl jsem na zem a uslyšel jsem hlas, který mi říkal: 'Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?'
       8 Odpověděl jsem: 'Kdo jsi, Pane?' A on řekl: 'Já jsem Ježíš Nazaretský, kterého ty pronásleduješ.'

       • Pavel.Hangurbadzo
        Pavel.Hangurbadzo, 2.6.17 08:07:22  
         

        I tohle jde zopakovat. Existuje technika, kdy subjekt podroben hypnóze, bez jeho souhlasu. Stačí, aby se do jeho blízkosti dostal některý z Ježíšových "učedníků".

        • nikdoinic
         nikdoinic, 2.6.17 14:40:24  
          

         Nějako nechápu co tím chceš říct.

         • Pavel.Hangurbadzo
          Pavel.Hangurbadzo, 2.6.17 15:30:50  
           

          Saul, byl zmanipulován, pomocí hypnózy. Ježíšovi učedníci, byli s hypnózou seznámeni. Viz:
          Mk 4,11 Řekl jim: „Vám je dáno znát tajemství Božího království; ale těm, kdo jsou vně, je to všecko hádankou,

         • nikdoinic
          nikdoinic, 2.6.17 16:32:26  
           

          Aha:-)
          A mne zhypnotizoval kdo?

         • Pavel.Hangurbadzo
          Pavel.Hangurbadzo, 2.6.17 18:10:20  
           

          Zřejmě se jednalo o autohypnózu, něco jako sen.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 2.6.17 18:13:43  
           

          Jo sen je sen, probudím se a je den:-)

 • strejczbrna
  strejczbrna, 28.2.17 08:12:51  
   

  Jak tak koukám po diskuzích ,tak s ateismem to jde zkopce,
  včera jsem potkal ateistu jak Brno samo,říkám mu ,člověče ty pořád věříš že je země placatá ,a on na mně spustil ,nějakou povědomou ,jo já chodím po placaté zemi a dokud mi někdo nedokáže že je země kulatá tak neuvěřím ,to co je v televizi ,to můžou být triky a věda se může plést ,takže DOKUD MI NĚKDO NEDOKÁŽE ŽE ZEMĚ JE KULATÁ TAK TOMU NEUVĚŘÍM.A jejda na co přišel z BRNA strejda ,ateista taky tvrdí že Bůh neexistuje dokud mu ho někdo nedokáže,tak se ptám ,kam až vede to nevěření?

  • nikdoinic
   nikdoinic, 28.2.17 08:30:31  
    

   Jo to si taky myslím že když se koukneme pod svoje nohy tak placatá je:-).

   • profesorateista
    profesorateista, 28.2.17 08:50:43  
     

    Ano taky je to pravda jde o zem a zeměkoule je něco jiného a znám ateisty co jim nejde na rozum ,jak to že nespadnou,když chodí po kouli adokud jim nikdo nedokáže že jo neuvěří.

    • Pavel.Hangurbadzo
     Pavel.Hangurbadzo, 28.2.17 14:14:05  
      

     To jsi opravdu borec, když sám dokážeš vymyslet, takové nesmysly! :1: :1: :1:

    • DalkoT23
     DalkoT23, 28.2.17 16:11:48  
      

     :1: :1: :1: Kraviny psát,to ti jde!! :14: :14:

  • DalkoT23
   DalkoT23, 28.2.17 10:47:01  
    

   Jasnačka!!Dej si lampu červa a nepóštěj sem jedy!! :13: :14: :1:

   • strejczbrna
    strejczbrna, 1.3.17 00:34:47  
     

    Ale je fakt že takhle uvažují ateisté dokud jim někdo nedokáže že Bůh existuje neuvěří,a stejně uvažují i oni dokud jim někdo nedokáže že země je kulatá neuvěři, takže máte stejný myšlení.

    • Pavel.Hangurbadzo
     Pavel.Hangurbadzo, 1.3.17 05:17:54  
      

     Právě jsi se dopustil logického klamu. Když existuje "A", musí existovat i "X". Logický klam, není důkaz, že pánbíček existuje! :1: :1: :1: :1: :1:

     • eremir
      eremir, 2.3.17 08:17:04  
       

      Jasně když se vám nehodí pravda do krámu ,tak to hned označíte za klamání ale zapomínáte že to každý čte a vidí.

      • Pavel.Hangurbadzo
       Pavel.Hangurbadzo, 2.3.17 08:42:25  
        

       Logika je pro tebe jenom sprosté slovo, že? :8: :1: :1: :1:

       • eremir
        eremir, 2.3.17 10:12:23  
         

        To nezamluviš.

        • Pavel.Hangurbadzo
         Pavel.Hangurbadzo, 2.3.17 10:15:28  
          

         A proč bych já měl zamlouvat, že logika je pro tebe jenom nějaké sprosté slovo? :1: :1: :1: :1: :1:

         • eremir
          eremir, 2.3.17 10:22:45  
           

          Zamlouvaš když někdo nevědí vědě že je země kulatá tak jde logicky o nevěření tedy je nevěřící a nemůžete si ho plést s věřícím.

         • Pavel.Hangurbadzo
          Pavel.Hangurbadzo, 2.3.17 10:28:11  
           

          eremir: Kdy ti dojde, že se snažíš ty přesvaté hlouposti, obhajovat takto neskutečně hloupě? Asi nikdy, že? :8: :1: :1: :1:

 • nikdoinic
  nikdoinic, 16.2.17 18:49:55  
   

  ARAMEJSKÝ OTČENÁŠ
  http://www.cez-okno.net/clanok/nabozenstva/aramejsky-otcenas
  Abvún d-bá-šmája.
  BIBLE KRALICKÁ: Otče náš, jenž jsi na nebesích.
  ARAMEJSKY: Ty, jenž zrozuješ, Otče-Matko Kosmu, soustřeď v nás své světlo, ať je k užitku..

 • eremir
  eremir, 8.2.17 11:46:52  
   

  Tak nový rok jsem začal s motem ,že jdu do nového roku s Boží pomocí ,říká se kdo je s Bohem tak Bůh je sním ,říkám si vyzkouším to jako moudrý napúl věřící a napůl ateista,nic nemůžu ztratit jen získat a jen si pořád říkám, když do něčeho jdu tak z Boží pomocí,a tak plyne čas a trochu hodnotím ,pozoruji že se mi vše daří,čím to asi je ,nad ateisty v diskuzi ateistická chybná logika i jinde mám argumentačně pravdu, že by zázrak,mám mnohem více energie,více si hlídám zdravou stravu a co čert nechtěl stalo se že jsem si uvědomil jak si ateisté pletou pohádkové peklo s pravým a od té doby mě provází divné štěstí,přijdu domu za plotem forota dřeva zdarma,sousedi poráželi starý obrovský ořech , ten rozřezali ,měli to vyhodit ,tak mi to dali ,čekám tři auta ,nikdy se nestalo za deset let že by přijeli všechny tři najednou takže je nemusím vyhlížet no už se vám stalo že přijeli dva popeláři najednou ,plasty a směs a jěště k tomu pošta .No co k tomu dodat ,snad že hájit pravdu o peklu nese čertovské ,nebo snad náhodné štěstí,vsadil jsem sportku ,tak uvidím.

  • Pavel.Hangurbadzo
   Pavel.Hangurbadzo, 8.2.17 11:54:58  
    

   "nad ateisty v diskuzi ateistická chybná logika i jinde mám argumentačně pravdu,".... Panenko skákavá, ty jsi komik! :1: :1: :1: :1: :1: :1:

   • eremir
    eremir, 15.2.17 10:34:33  
     

    Slavný fyzik tvrdí, že Bůh existuje, prý má na to důkazy

    10. 06. 2016 | 13:30

    Slavný fyzik Michio Kaku přišel s odvážným tvrzením, že má důkaz o existenci Boha. Tím jsou prý tachyonové částice.

    Tachyony jsou hypotetické, dodnes neprokázané částice, které mají podivuhodné schopnosti. Mimo jiné se pohybují nadsvětelnou rychlostí. Oproti klasickým částicím by se tachyony chovaly paradoxně – se zvyšující se energií by se zpomalovaly a se snižující zase zrychlovaly. Je to jen teoretický koncept, který vědci zatím nijak neprokázali. Kaku s ním přesto operuje a tvrdí, že právě tachyony ukazují na existenci Boha.

    "Došel jsem k závěru, že žijeme ve světě, jehož pravidla byla stvořena inteligencí. To, co dnes nazýváme jako náhoda, v budoucnu nebude dávat žádný smysl. Náš svět funguje podle plánu vyšší univerzální inteligence. Není to dílem náhody," tvrdí Kaku. Onou vyšší inteligencí tak podle všeho musí být Bůh.
    eremir
    eremir, 14.2.17 18:45:57 reagovatsmazat@!!!
    http://extrastory.cz/slavny-fyzik-tvrdi-ze-buh-existuje-pry-ma-na-to-dukazy.html

    • Pavel.Hangurbadzo
     Pavel.Hangurbadzo, 15.2.17 12:11:20  
      

     Pořád svůj názor, nemůže nijak dokázat. To, že je přesvědčený, není ještě důkaz.

     • eremir
      eremir, 15.2.17 21:27:46  
       

      Tak najdi kdy tento vědec napsal něco co nebyla pravda....HA...

      Dr. Michio Kaku je mezinárodně uznávaným teoretickým fyzikem. Přestože se narodil na opačném konci Spojených států - v San José ve státě Kalifornie, žije v New Yorku, kde přednáší na City University of New York.

      Kaku se začal objevovat v různých televizních pořadech - zejména ve zpravodajství, na CNN, ABC, CBS, NBC, ale také v dokumentárních filmech, seriálech a diskuzích na tématických stanicích jako The Science Channel, The Discovery Channel, nebo v dokumentech vytvořených pro BBC. Jeho znalosti a schopnost prezentovat složité věci způsobem srozumitelným uvažování běžných lidí, jej učinily populárním a žádaným nejen v televizních, ale i rádiových vysíláních a novinových interview. Zatímco ve svých knihách se zabývá především teoretickou fyzikou, v ostatních médiích se dotýká mnoha témat od historie vesmíru, lidstva, vnímání času, až po zamyšlení nad lidskou budoucností - problémy toho, čeho lidstvo může dosáhnout a co přestává být problémem technickým a začíná být problémem morálním.

      Za milníky ve filmovém působení lze považovat jeho prezentaci ve filmu ME AND ISAAC NEWTON v roce 1999, který získal Speciální ocenění poroty v roce 2000 na Florida Film Festival. Na Montrealském filmovém festivalu v roce 2005 získal ocenění film OBSESSED & SCIENTIFIC, ve kterém Michio Kaku spoluprezentoval možnosti cestování v čase. Časem jako takovým se obšírně zabývá ve čtyřdílném dokumentárním seriálu BBC - TIME (rok 2006), který se snaží v jednotlivých epizodách poodhalit tajuplnost času, jeho paradoxy, jeho vliv na vesmír a jeho vnímání lidmi.

      Kromě popularizace vědy Michio Kaku vystupuje také ve věcech politických, kdy komentuje vliv člověka na globální změnu klimatu, nebo nutnost jaderného odzbrojení. Vystupoval také proti projektu NASA: Cassini-Huygens - družice nesoucí 30 kg plutonia jako radioaktivní palivo.

      http://www.csfd.cz/tvurce/51161-michio-kaku/

      • Pavel.Hangurbadzo
       Pavel.Hangurbadzo, 15.2.17 22:17:09  
        

       Tak ještě jednou: Nikdo netvrdí, že lže, ale tvrdím, že jeho přesvědčení, nic nedokazuje. Už to chápeš? :8:

       • eremir
        eremir, 16.2.17 15:11:24  
         

        Proč asi Britové chtějí výuku kreaconismu
        je vidět že lidé začínají chápat že jen na evoluci něco nesedí viz se potvrzují slova samotného Darvina.

        "Nikdy jsem nepopíral existenci Boha. Jsem přesvědčen, že vývojovou teorii je možné úplně sladit s vírou v Boha. Je nemožné dokázat a pochopit, že velkolepý a nadevše nádherný vesmír a stejně tak člověk povstali jen náhodou. Toto považuji za hlavní důkaz existence Boha."

        Charles Robert Darwin, anglický přírodovědec a biolog

        Vědci: Jsme zděšeni!

        Přední vědci a školské instituce jsou z výsledků výzkumu v šoku. Guardian cituje mimo jiné emeritního profesora biologie z University College London Lewise Wolperta: „Jsem zděšen. Ukazuje to, jak nedovzdělanou máme veřejnost. Inteligentní projekt ani kreacionismus namají žádnou souvislost s vědou, je to čistě náboženský koncept. Neexistuje o nich žádný důkaz, musí zůstat mimo hodiny přírodních věd.“

        ČTĚTE TAKÉ: Jak vznikl život? Uměle vytvořená molekula nabízí řešení

        Ale například Alison Ryanová z Asociace učitelů míní, že dobrý učitel, který má hodinu pod kontrolou, se nemusí nastínění kreacionismu a projektu vyšší inteligence obávat. „I učitelé přírodních věd mohou představit oba směry, které někteří lidé vyznávají, ale upozornit, že pro ně není žádný důkaz,“ dodává Ryanová.

        http://www.tyden.cz/rubriky/veda-a-technika/vedci-v-soku-britove-chteji-vyuku-o-stvoreni_145370.html

        • Pavel.Hangurbadzo
         Pavel.Hangurbadzo, 17.2.17 17:47:48  
          

         To chtějí jenom ti hloupější.

         • eremir
          eremir, 21.2.17 12:20:13  
           

          Vážení stvořitel udělal dost stvořil svět vesmír dál všemu zákony a základ desatero všimněte si prosím že vše odpracoval sám nikde se nepíše že by poroučel dělníkům to dost vypovídá o jeho charakteru , že byl pracovitý a co je hlavní že nikomu neporoučel to znamená když si mohl stvořit armádu dělníků a poroučet jim a neudělal to ,tak neměl už potřebu poroučet ani lidem ,na co by měnil charakter , takže z toho se dá usoudit že když si vše dělal sám , utvoří svět kde si lidé by měli vzít z něj příklad a dělat si taky vše sami podle desatera , a né čekat že náš pracující prapředek v zaslouženým odpočinku nás bude hlídat a napravovat to co se zkazí , mějte vážení ohled aspoň na jeho věk když už po něm chcete aby pracoval bez odpočinku.

         • Pavel.Hangurbadzo
          Pavel.Hangurbadzo, 21.2.17 19:58:48  
           

          eremir: Takže teď už jenom zbývá, jeho existenci dokázat. Tak se nežinýruj, a začni dokazovat.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 23.2.17 07:44:23  
           

          Dokazovat existenci Boha to je tak asi jako dokazovat neexistenci Boha, to je asi tak na stejné úrovni..
          Záleží na tom co by kdo s tím oním důkazem udělal.

         • Pavel.Hangurbadzo
          Pavel.Hangurbadzo, 23.2.17 07:54:58  
           

          nikdoinic: Dokazovat neexistenci, je nesmyslná činnost. To věděli už ve starém Řecku. Proto se dokazuje existence. To, co existuje, dokázat jde.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 23.2.17 08:00:17  
           

          No tak dobře, Syna ukřižovali.
          Mně tuhle volal jeden dávnej známej a říkal ať mu řeknu kde je Bůh že ho zabije, tak jsem mu odvětila že to by musel zabít sám sebe, tak asi tak nějako to je.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 23.2.17 08:02:26  
           

          Skutkové 17
          28 Jím totiž žijeme, hýbeme se a trváme, jak to řekli i někteří z vašich básníků: 'Vždyť jsme jeho rodina-potomstvo.'

         • Pavel.Hangurbadzo
          Pavel.Hangurbadzo, 1.3.17 05:22:46  
           

          nikdoinic: Tak to máš pravdu. Bůh (bohové), existují jenom v myslích věřících. U myslících lidí to nehrozí! :1: :1: :1:

       • DalkoT23
        DalkoT23, 16.2.17 18:09:38  
         

        Kreacionismus mladé Země se přiklání k doslovnému výkladu Písma a zejména knihy Genesis.Podle níž Bůh stvořil vesmír v 6 dnech z ničeho svým slovem.Stáří země vypočítává dle údajů uvedených v Písmu. Výpočty se různí,každopádně odhady nepřesahují 10 tisíc let.
        :1: :1: :1:
        Tomuto chceš věřit?? :14:

        • eremir
         eremir, 16.2.17 18:17:20  
          

         Myslím že je to následek bezhlavé víry v hmotu co dostala nápad podívat se na svět tak vyvinula zrak a jak to bylo pak to snad že slyšet chtěla nebo jak to vidí svět bylo to celé prapodivné dílo co nemá hlavu ani patu ,pak se divte že u lidích dojde k zvratu .

         • DalkoT23
          DalkoT23, 16.2.17 18:32:10  
           

          Víry v hmotu??
          Kreacionalisté vycházeji z Bible :13: :14:

         • eremir
          eremir, 16.2.17 19:06:12  
           

          Myslím co se dnes učí ve škole to je bezhlavá víra v hmotu.

         • DalkoT23
          DalkoT23, 16.2.17 19:15:21  
           

          Tak to už dávno ne - namíchali k tomu náboženství :13: :14:

   • eremir
    eremir, 23.2.17 13:30:23  
     

    CITÁT S O VESMÍRNÉ ZÁHADĚ.
    Jak je možné když inteligentní člověk ví
    že něco neexistuje ,pořád hlídá na diskuzích
    jako když se neexistujícího podle nich Boha bojí?
    Není to vesmírná záhada že inteligentní člověk se bojí neexistujícího,není to náhodou důkaz že existuje?

  • nikdoinic
   nikdoinic, 8.2.17 12:03:19  
    

   Letošek je nějakej silnej, možná je to tou tuhou zimou, nejmrazivější za posledních 77let, podle čínského lunárního kalendáře je rok ohnivého kohouta, loni byl rok opice a následovat bude pes, to ten kohout je takovej z těch všech zvířátek nej :-).

   • eremir
    eremir, 8.2.17 12:35:43  
     

    Pravda.