Intuice, channeling a transcendentno

Moderovaná diskuze | Kategorie: Tajemno a esoterika
Aitos (2017-04-26 10:53:26)Sasa (2017-04-26 08:00:12)jmsw (2017-04-25 12:58:53)Matemates (2017-04-24 01:33:33)intago (2017-04-22 20:55:13)Maatina (2017-04-17 23:58:10)vecerlib (2017-04-15 12:02:44)meleq (2017-03-30 07:01:05)roman.espanol (2015-05-25 00:06:39)primulka (2015-03-02 23:18:24)
Intuice, channeling a transcendentno
Založeno: 18. 10. 2013 | Příspěvků: 12 200 | Členů: 10
Správci: Aitos (hlavní), Sasa, jmsw

Channeling je proces zesílení intuice, komunikace s duchovními bytostmi, se svými vyššími Já, zástupci Stvořitele a návštěvy u Nich v Království božím v transu rozšířeného vědomí viz: http://mystika.mysteria.cz/metoda-meditace.htm a http://intuice.ml Pokud máte dobra alespoň 70% a duševní stabilu, channeling se můžete naučit i sami, ač je na webu množství kursů: 4639.blog.wz.cz/2011/12/Jak-uvidet-Boha.html /omluva, stránka nedostupná, bude na intuice.tk nově/ Můžete si pohovořit s tvůrcem vaší karmy i dokonalým Učitelem-guruem v božské gamese Sebepoznání. Pak můžete zažít setkání Bohem: http://www.youtube.com/watch?v=VJEWMfndJZs Weby v češtině http://buh.webpark.cz/ http://www.zitova.cz/ jinak http://www.channeling.net/ http://www.crystalinks.com/channeling.html
Obecné pojmosloví a význam channelingu http://zkraceno.cz/6z58
Videoukázky http://www.youtube.com/ Stačí vložit heslo "channeling"
Rychlý duchovní vývoj není zadarmo, vyšší zátěž a očistné procesy. Připravte se na TND, hlavní a dlouhodobý problém mystiky, viz mystika.mysteria.cz/temna-noc-duse.htm
...Toto fórum je určeno pro sdílení zkušeností v channelingu (vnitřní komunikaci s průvodci) a souvisejícím transformačním procesu, nikoliv pro plané filosofování a dohady....

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • Aitos
  Aitos, 26.4.17 10:53:25  
   

  Včera jsem si trochu stěžoval Intagovi, jak je mystika v nějaké fázi dlouho strohá, bez vidiny konkrétního rapidního zpepšení, a na co mě večer intuice nenavedla... https://cs.wikipedia.org/wiki/Simeon_Stylita_star%C5%A1%C3%AD

 • Aitos
  Aitos, 25.4.17 00:02:19  
   

  Kdo nechce doc stahovat http://docplayer.cz/25866115-Mestsky-samanismus-duchovni-a-psychosocialni-pusobeni-aneb-alsamanismus.html :7:

 • Aitos
  Aitos, 24.4.17 23:19:31  
   

  https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/130071968/?lang=cs
  I přesto, že z druhé strany jsou slyšet kritické názory o podvrzích a tricích,
  jsou dokumentovány pokusy s kartičkami a přenosy symbolů na kartičkách
  telepatickou cestou do druhé místnosti příjemci, a úspěšnost vylučuje náhodu.
  Channeling, senzibilita nebo psychotronika nepatří ani tak do výbavy
  městského šamana stejně jako další popsaná technika − remote viewing. Pro
  tuto práci je ovšem podstatné uzavřít kruh schopností, které využívají novodobí
  adepti z řad New Age, kam alšamanismus patří. Navíc se jedná o techniky
  odvozené od šamanských rituálů a technik a jsou odpozorované a zrodem jim je
  plastická osobnost šamana. Šamani pionýrsky mezi prvními dobývali v dávných
  dobách hlubiny lidské psychiky a možnosti člověka, přesvědčili ostatní, že jsou
  fyzicky a psychicky schopní léčit a předvídat lidem budoucnost nebo zajišťovat
  harmonii společnosti. S podobnými účely se vyvinul alšamanismus a jeho
  představitelé dnes vyvíjejí s manažery automobily, vstupují do manažerských
  týmů, aby zefektivnili produktivitu, zakládají léčitelské praxe a třeba pomáhají
  armádě. Není to ovšem v AČR, ale v americké armádě.
  Podplukovník Jim Channon založil prapor vojáků, kteří využívají prvky
  hnutí New Age. Sám Channon je magazínem Fortune popisován jako první
  korporátní šaman, tím je myšleno městský šaman. Nauka těchto vojáků vychází
  z mírových poslání vojáků, respektujících ekologii − Zemi chápou jako živý
  organismus, učí se ovládání těla a mysli přes meditaci a dýchací techniky, snaží
  se pacifikovat a nezabíjet, rozumět pestrosti světa a lidí a učí se východním
  bojovým uměním, jsou vegetariáni a cvičí jógu a dokážou opustit svoje tělo při
  OBE47. Jejich krédem je například „jedno lidstvo, jedna Země“. Před bojem si
  opakují modlitbu Zemi, dodržují kodex, ve kterém je například: „Rozuměj
  druhým … Dopřejte štěstí a humor“. Nejedná se o žert a tato jednotka čítala
  skoro tisíc mužů, osm generálů a je činná od vydání manuálu zhruba v 80.
  letech 20. století. Není však jedinou armádní oblastí, kde se využily techniky
  vyvinuté a používané šamany. Tou další je dálkové pátračství, které se údajně
  využívá armádou a dnes již také desetitisíci lidmi-laiky po celém světě. Je to
  schopnost přenést svůj mentální zrak na místo, které je fyzicky vzdálené, a
  prohlížet si ho při zavřených očích v klidu pohovky a místnosti bez ruchů, jako
  by se účastník na onom vzdáleném místě nacházel.
  Toto je popsáno v románu Psychická válka Davidem A. Morehousem, PhD.,
  který jako dálkový pátrač působil řadu let.48 Takové schopnosti mu způsobila
  kulka střelená do jeho helmy – po zážitku se začal propadat do snových stavů, a

  46 Drbal Karel, Rejdák Zdeněk, Perspektivy telepatie, str. 140
  47 OBE (Out-of Body Experience) zkušenost mimo svoje fyzické tělo, přes astrální tělo
  48 Morehouse David, Psychická válka
  32
  armáda jej vycvičila k plnění výzvědných misí. Jeho úkolem bylo získávat
  informace z bojiště, například z operace v Perském zálivu a ze Sovětsk

  • Aitos
   Aitos, 24.4.17 23:21:38  
    

   ...v době studené války, zatímco on sám se fyzicky nacházel kdesi ve Spojených
   státech, ve speciálně upravené místnosti bez barev i zvuků s nahrávacím
   zařízením. Důkazem, že nejde o výmysl je, že americká CIA nedávno na
   internetu zveřejnila zápisy z těchto pátrání pod projektem STARGATE.49
   Odkaz prohlášení úřadu CIA o zpřístupnění utajovaných dokumentů projektu
   STARGATE [ https://www.cia.gov/news-information/featured-story-archive/2007-featuredstory-archive/over-10-million-pages-of-cia-declassified-records-available.html
   ]

   • Aitos
    Aitos, 24.4.17 23:27:23  
     

    Je otázkou, co ještě je pojítkem mezi naposledy výše uvedeným jako
    channeling a remote viewing a šamanismem. V Morehousevě románu autor
    autobiograficky popisuje zážitek z indiánského týpí, kdy se jeho kolega
    z projektu zabývá šamanismem původních severoamerických indiánů a chce
    mu pomoci v jeho těžké životní situaci, kdy zveřejňuje přísně tajnou operaci
    dálkového pátračství a její dopad na účastníky experimentu. Je sledován,
    nadopován léky (protože mu byla vnucena psychiatrická léčba) a při zážitku
    rozšířeného stavu vědomí díky svému kamarádovi-šamanovi nachází ztracenou
    harmonii. Setká se s medvědem a šamansky umře, aby se zrodil znovu bez
    nemoci. S Channonem, podplukovníkem Prvního praporu Země, jak by mohl
    být volně přeložen jeho anglický název First Earth batalion, je šamanismus
    spjat od samého začátku − i on byl ve Vietnamu střelen těsně vedle srdce a zažil
    klinickou smrt a rozšířený stav vědomí, kdy se vznášel nad operačním stolem
    při záchraně jeho života, učil se od městských šamanů. Ve filmu, který byl volně
    zpracován 50 podle jeho autobiografie je scéna, kdy generál přijíždí na kontrolu
    posádky a vidí vojáka s orlími pery tancujícího kolem totemu. Jsou zde také
    zlehka zmíněny techniky, kterými se vojáci mění na šamany neboli alšamany.
    ---že mě intuice čas od času navede na tokové info, sám jen koukám.-))

    • Aitos
     Aitos, 24.4.17 23:52:37  
      

     Ne náhodou má mnoho společností − i velkých nadnárodních korporací − ve Spojených
     státech amerických ve vrcholovém managementu někoho, kdo šamansky pracuje. Takový
     manažer nepouští při práci ze zřetele zájmy planety, přírody a Univerza, a přesto − nebo spíš
     právě proto − je mimořádným přínosem pro firmu a její prosperitu.63
     Jak bylo zmíněno v kapitole o technikách, šamani si našli cestu do armády,
     kde pracují s parapsychologickými jevy (US Army, podplukovník Jim
     Channon).
     V Seattlu ve státě Washington pracuje na plný úvazek v pooperační péči žena
     jako spirituální pracovnice podobně jako na úrovni kaplana a léčitele a jmenuje
     se Judy Hilzer64
     , nebo v kalifornské nemocnici šaman Va Meng Lee. Je to těžko
     představitelné v českých podmínkách, kde prakticky neexistuje oficiální zápis
     společnosti sdružující šamany pod kolonkou náboženské společnosti. Není to jen
     otázka zákona, jedná se o kulturní diferenciaci a přístup oficiálních pracovišť,
     jako je nemocnice nebo vězení, k alternativním směrům. ...Na Filipínách se šamani zabývají operacemi na energeticko-fyzikální úrovni.
     Navštěvují i Prahu a sami jsou navštěvováni na Filipínách zubaři z Německa
     kvůli výuce nebo lidmi z USA, kteří vyhledávají pomoc ve finálních stádiích
     zhoubných nemocí nebo pro vyléčení orgánů. Jejich umění může být spjato
     s křesťanskou vírou nebo původní domorodou vírou. Důležitým prvkem je
     šamanský trans, při kterém „operují“.
     Šamani dávno vědí, že pokud dominuje v životě člověka postoj odmítnutí některých
     faktů a skutečností osobního života nebo zákonů světa, nastává nemoc orgánů (příkladem
     může být nepřijatá role ženy). Pokud žena odmítne svoji roli svého ženství, svou sexualitu a
     schopnost pokorně se starat o mužův záměr nebo odmítne muže jako takové, příhodně se to
     projeví na ženských orgánech − ze začátku se jí objeví cysty, poté jiné bujení, i zhoubné, a
     nakonec může přijít o vnitřek svých orgánů úplně, při operaci. Jako kdyby platilo, že když
     nepoužívá příslušný orgán, tak o něj přijde, stejně tak žlučník nebo problémy se slinivkou
     mají spojitost s neschopností „strávit pravdu“ o sobě, svých slabých stránkách, strachů a
     zlosti.65

 • Aitos
  Aitos, 24.4.17 22:27:36  
   

  Ke konci husté zážitky, začátek o vidění aury...
  http://zkraceno.cz/enh
  :6:

 • Aitos
  Aitos, 19.4.17 00:35:37  
   

  Jak už měla pocit Ms.Fly asi před rokem a půl, postupně to tu bude skomírat, až forum vyšumí... A letos mám pocit, jako by skoro ani nebylo. Dokonce se tu letos ani nikdo nepohádal.-))

  • jmsw
   jmsw, 19.4.17 21:10:36  
    

   Je klid před bouří :4:

   • Aitos
    Aitos, 20.4.17 15:27:47  
     

    Ty vždy tajemně a jen půl informace.-)) Tady, jinde, všude?? A co máš o bouři zase za vize?

    • Sasa
     Sasa, 22.4.17 18:50:51  
      

     Mluví se mezi lidmi o různých věcech. Třeba jako odhalení opony, a tak, ale moc tomu nevěřím. Proč by si zrovna teď s námi lidmi vyšší moc lámala hlavu, když tu ten humus pěkně šlapal desetitisíce let a vše šlapalo jak hodinky. :1:
     Prý že se budou přebírat vhodní a méně vhodní, ale to může trvat dalších 500 let a nic se nestane.

     Intu říká, že vše už brzy dobře dopadne a skutečné hrůzy nenastanou. Jaké máte info vy ostatní?

     • intago
      intago, 22.4.17 20:55:12  
       

      jo, nebudou

      • Sasa
       Sasa, 23.4.17 19:05:28  
        

       :1: a to je všechno?

   • Sasa
    Sasa, 22.4.17 19:19:55  
     

    Něco bys ale fakt mohl kápnout :1:

    • Aitos
     Aitos, 24.4.17 21:09:43  
      

     ...žbluňk :1:

  • Sasa
   Sasa, 22.4.17 18:57:27  
    

   Kdo by se hádal, když se tu bavíme jen my dva a já s tebou nemám problém. Divoký(á) AZA či Fly už tu dávno nejsou a ostatní jsou někde jinde :15:.

   • Sasa
    Sasa, 22.4.17 18:58:37  
     

    Změny se dějí venku, ne na diskusním fóru.

    • Aitos
     Aitos, 24.4.17 21:11:33  
      

     Jo, spíše uvnitř, upřesnil bych.-)

   • Aitos
    Aitos, 24.4.17 21:11:07  
     

    Ále, každý má v sobě rozhádané časti. Ani všechny mé nechtějí být v procesu, ovšem většinou jen žbrlají...

 • Aitos
  Aitos, 12.4.17 10:12:31  
   

  Dnešní sny: Něco s duchy a Adam tam,
  jsou stále mizi námi, ač to běžně nevnímáme...
  -Yamato - jsme taky exoti, jen pár v republice, druzí nás nechápou, stejně jako japonce.
  Mizuno, A. je ostřejší než se zdá, ale vše nastaveno pro výkon-sportovní boty.
  Kouzelník Jan Tlykač, neexistuje to jméno, jen Tleskač. I my jsme pro druhé mýtem, mystiku neberou jako reálnou věc, tak i nás...
  Jak je vám, mě už dnes lépěji..

  • Sasa
   Sasa, 12.4.17 19:22:50  
    

   Když jsi ve snu, jak moc si to uvědomuješ, můžeš s ním manipulovat, aspoň trochu?

   Na to téma se mi dnes stala zvláštní událost. V noci, chvíli před probuzení jsem si uvědomil, že poslanci dnes mají hlasování o "sportovcích". První mě napadlo, že je to asi ztraceno, ale pak jsem si řekl, ne nic není ztraceno a vizualizoval si v polospánku příznivý výsledek, že hlasování dopadne moudře a dopadlo. Chovanec zabodoval.

   • Aitos
    Aitos, 16.4.17 12:36:37  
     

    Ne. Proč bych měl? Beru to jako obraz nevědomí. V noci dobrá meditace. Intuice říkala ať kristovské síly nevolam. Ze v teto etapě již nejsou potřeba. Ani silna ani slabá. Ponor kolem 48ti. Jemna vznešenost. Obrazy tancí a tvořící intuice. Hodně i ta jeji az dětská radostnost a nadšení pro vše nové a tvůrčí. Brnely mi dost nohy. S hudbou 6te dim. Jsem asi po hod a půl usnul a vzbudil se uz bez ponoru ve 3h. Ze hlavnim darem byl uz celodenni zvýšený ponor. Dneska po dopol únavě opet dobrych 47. :2:

 • Aitos
  Aitos, 12.4.17 10:10:47  
   

  http://www.myartprints.cz/a/pisanello-1.html

 • Aitos
  Aitos, 11.4.17 12:22:10  
   

  Jsou celkem jasné příznaky TND, či PTD - proscesu transformace duše. Většina platí pro křesťanskou mystiku, ale i obecně, v knize jsou i zmiňování třeba i súfijští mystikové.
  Kolem stránky 425
  https://books.google.cz/books?id=751Oo94ot4QC&pg=PA425&lpg=PA425&dq=underhill+mystika+-+hlavn%C3%AD+znaky+temn%C3%A9+noc&source=bl&ots=QHBdzBSXkH&sig=HL5q1iZhEy2QdoRFj5cIM2V78KU&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwj3pc-PlpzTAhUD2RoKHSaMDAYQ6AEILjAC#v=onepage&q=underhill%20mystika%20-%20hlavn%C3%AD%20znaky%20temn%C3%A9%20noc&f=false

  • Aitos
   Aitos, 11.4.17 12:23:46  
    

   Blíží se Velikonoce, a právě symbol ukřižování je pro následovníky vnitnří Jiskry intuice, či Vnitřního Krista symbolem TND, či PTD...

  • Aitos
   Aitos, 11.4.17 14:39:48  
    

   zkrácený odkaz http://zkraceno.cz/b7is
   :6:

  • Sasa
   Sasa, 11.4.17 17:58:30  
    

   Na tohle musí být fakt nátura. Z mého pohledu by to málo kdo vydržel byť jen týden. Ale já nejsem žádný bojovník. V okolí znám spoustu lidí, co jdou přes překážky, snad ani neví proč, jen je žene pocit, že to tak má být, že je to tak správně k cíli.

   • Aitos
    Aitos, 12.4.17 10:10:39  
     

    Tam to už je popsaný extrém, je to třeba jak s lezením nebo divokou vodou, vše má své stupně nasazení a tím nutné míry zkušenosti a obtížnosti jakou kdo zvládne. A jak říkával už můj otec, i pomalu si nase... plné kalhoty.-))

    • Sasa
     Sasa, 12.4.17 19:09:10  
      

     Jenže takhle to popisují všichni klasičtí mystici, to se pak člověk nemá bát? :2:

     • intago
      intago, 13.4.17 12:57:30  
       

      hele, já to přežil a už mám skoro klid. Zas to nebylo tak zlý... fakt ne
      Je někdo bez problémů? Není. O moc víc to mystikové horší nemají než průměr lidí.
      Teda většina. Kdo dělá veřejně, má to daleko horší než ezoterici jako my.

      • intago
       intago, 13.4.17 13:10:26  
        

       prostě mystický důchod je dost klídek a užívání si božského. :4: Ta autorka knihy Evelyn Underhill je v mystice pojem. Rozdělila ji, sepsala etapy, prostě věda jak má být. Viz google

       • Aitos
        Aitos, 16.4.17 12:41:30  
         

        To jo. Jen se blbe cte. Moc rozvláčně na dnešní uspechanku. Jo Intago az na 7 let bez vetsich ponoru a med spise neutrálně tísňové ale i tak mel informace v med i mimo ně. Tak to měl vždy dobré. Jen ty bláznivé ženské kolem. Nez získal nadhled. Ale který chlap se jim v životě vyhne? :1:

 • intago
  intago, 11.4.17 08:42:43  
   

  tohle jste četli?
  http://www.darius.cz/ag_nikola/valicek_cl.html
  http://szeruda.cz/podstata-psyche/
  a hlavně http://szeruda.cz/zmenene-stavy-vedomi/

 • jmsw
  jmsw, 2.4.17 22:33:50  
   

  Tak jsem se byl podívat služebně v Aténách. Stoupnout si před Akropolis je velmi zajímavé a pocit blízkosti minulosti, přítomnosti a budoucnosti zároveň je famózní. Jestli tam byl nějaký ponor? Ano byl a luxusní. Přišel jsem si jako na Olympu.

  • Aitos
   Aitos, 3.4.17 13:53:46  
    

   No vida, a podromnosti, úrovně a jak se lišily, jaké doprovázely pocity a co poznání a hyperinteligence? Alespon do soukromého fora nebo emailu...
   Jinak u mě taky meditace, ponor mírny, pak se změni spíše na bezčasý pocit totálního vypnutí se a odechu, ale jako byl týden ležel na pláši a nevstal.-)) A ani nebyla potřeba. Do toho jsem vnímal jinak přírody, jak si jede podle svých rytmů, pomalu a vklídku, my se kamsi ženeme, že už nevíme ani kam a proč. Myšlenek tam moc nebylo, od toho jsem si právě taky dost odpočinul. Ke konci mírná tíseň ani nevím z čeho, asi ze svého omezení vnímání i úrovně vědomí a že se budu muset zase nahodit do toho zběsilého kolotoče, ve kterém už dávno nevidím jiný než hmotný smysl přežití, a spíše o přežívání.

   • Sasa
    Sasa, 3.4.17 17:44:47  
     

    Ani nevíš jak jsem rád, že to o přírodě píšeš. Nemám takové meditace jako ty. Mě to přichází při běžném prožívání, nebo při relaxaci na procházce. Či chvíli před probuzením. Dříve mě to její tempo štvalo, jakoby jí na nás vůbec nezáleželo. Rozčilovalo mě naprosto odlišné tempo. Mé hektické křeče a její klidný nadhled. Taky se rozvíjí, má své plány, je činorodá. Myslel jsem, že jen my jsem dříči. Kecy.
    Mě přichází informace postupně v momentech uvolnění, nebo když se probudím brzy ráno. a "hloubám". Jak je fajn, relaxovat s ptáky v pět ráno a nezatěžovat si hlavu myšlenkami co bych stihl, kdyby...

    Líbí se mi momenty, kdy jsem propojen s vesmírem a vnímám tělesa sluneční soustavu za hranicí atmosféry. Cítím se propojen se vším, Neodtržený.

    • Aitos
     Aitos, 4.4.17 14:24:20  
      

     Jo, pěkný, ponor ti přitom taky trochu dají? A asi se 4,8 nebo božskou intuicí ne? My rozšíření za hr. Země doporučovali lidem na přednáškách, kde nebylo jisté, zda je vhodné je napojit. Ale někteří se tak dostávali i do meditací a pluli na planety a tam cosi prožívali většinou hodně pěkného. :4:

     • Sasa
      Sasa, 4.4.17 19:04:42  
       

      Příjemný je u toho ten klid :4: . Na jiné světy zatím necestuji. Jen je cítím kolem sebe a za "klenbou" intuici a vedení.

      • Aitos
       Aitos, 7.4.17 11:29:57  
        

       I cítit je, je už dost, a hl. nechat se řídit intuicí, dát jí prostor, protože co zmůže sama naše omezená mysl?

       • Sasa
        Sasa, 7.4.17 19:21:03  
         

        Díky, je to tak.

        Ano mluví, ale těžko popisovat. Není to nic velkého, či významného co by stálo za řeč. Snažit se z toho mála udělat něco by jen podpořilo pýchu mého ega :2:

        • Aitos
         Aitos, 24.4.17 21:12:21  
          

         Mě by intuice brzo zkorigovala...

  • Sasa
   Sasa, 3.4.17 17:48:04  
    

   Mě jde už jen to prožívání :15:

   • Aitos
    Aitos, 4.4.17 14:24:52  
     

    Jo, to je správně, hl. je pocit, pak dlouho nic, a pak jak se člověk cítí.-))

 • Aitos
  Aitos, 27.3.17 10:28:34  
   

  Jste srdečně zváni na výstavu holotropního umění, kde budu také mezi vystavovateli...
  https://www.festivalholotropnikultury.cz/
  :4:

 • Aitos
  Aitos, 23.3.17 18:49:56  
   

  Tak jsem dostal ráno dvě hádnky, jaký význam má:
  1 https://www.google.cz/search?client=opera&q=pietro+branca&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
  2 https://www.google.cz/search?client=opera&q=urga+mári&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8

  • Sasa
   Sasa, 3.4.17 17:45:56  
    

   Máš těžké hádanky, nevěděl bych ti odpovědět. Naštěstí to nebyly hádanky pro mě :1: :1:

   • Aitos
    Aitos, 4.4.17 14:28:41  
     

    No jo, dodnes nevím a na lístečkách jich tu mám ještě hafo nezodpovězených... Včera Fibich, současník i žák B. Smetany. K tomu mi naznačili, že až moc obdivuji umělece co žili tvorbou. Ale jinak život taky neměly medový. Aneb mystika je v ledčems omezená, ale zase má to co, ani umělci moc neměli, časté stavy vytržení a ponorů nahoru. To oni zesíleně prožívali vše, a mnozí ani nevěděli, kde jim zrovna hlava stojí-)