Omyly Svědků Jehovových

Moderovaná diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
poko (2018-02-21 04:13:48)soucet (2018-02-19 22:22:40)krudox (2018-02-10 11:56:27)slavidan (2018-01-17 10:52:09)visitor77 (2017-11-22 23:36:27)9marie04 (2017-09-22 13:33:54)stihac (2016-11-02 23:43:03)czjhdlkjhbfdhndjgbdhsdgcj (2016-10-26 02:07:37)tank (2016-09-06 16:40:30)Martin (2016-05-18 20:00:48)beranek (2016-04-12 13:37:07)2012 (2015-11-08 10:53:54)liyliyth (2015-08-17 08:26:00)AYA12 (2015-07-10 21:20:39)tarnes (2013-10-29 22:48:34)
Omyly Svědků Jehovových
Založeno: 17. 10. 2013 | Příspěvků: 1 898 | Členů: 15
Správci: Khorosh (hlavní)

Může někdo popřít, že se svědkové Jehovovi mýlí?

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • Khorosh
  Khorosh, 5.3.14 21:37:01  
   

  Jen hlupák může srovnávat Pána Ježíše Krista, Alfu a Omegu, tedy Boha, s "bohem" tohoto světa, který je bohem falešným, tedy v podstatě nejsoucím, se satanem.

  • Bergamp
   Bergamp, 7.3.14 08:59:50  
    

   jen hlupák muže srovnávat Boha s Ježíšem Kristem..Alfa a Omega a ten První a ten Poslední.Označení Alfa a Omega se vztahuje na Jehovu Boha.Žádný nebyl před ním,a žádný nebude po ném.Zjev.21:6.22-13,,od první kapit.se ukazuje že ten první a ten poslední je označen Ježíš Kristus.prvním a jediným člověkem kterého k nesmrtelnému duchovnímu životu vzkřísil sam Jehova Buh.

   • visitor77
    visitor77, 7.3.14 09:16:23  
     

    "jen hlupák muže srovnávat Boha s Ježíšem Kristem" - nemyslím si, že sa vyjadrujete biblicky (a vôbec) správne. Ježiš je Syn Boha, obraz neviditeľného Boha - Boh sa zjavil vo svojom Sojom Synovi, Ježišovi Kristovi.
    Záver:
    Ježiš sa nám zjavil, a uskutočnil plán Otca (obety za naše hriechy) v tele ("Slovo sa stalo telom", Jn 1, 14).
    Ježiš má však rovnakú podstatu (podstatu Boha) ako Boh-Otec i Duch Svätý, a tak si ho ctíme a klaniame sa mu ako Otcovi...takže vyjadrujte sa presne a biblicky!

    • Bergamp
     Bergamp, 7.3.14 10:30:03  
      

     Jestě než jsem začal listovat v Bibli,dávno předtím jsem si neuměl představit že by satan zkoušel Boha,,to je prostě nemožný,,Postupem času mě Bible utvrdila v tom,mnoho veršu že Ježíš je Boží syn,,na Zemi představoval lidem svého Otce,našeho otce,to jest byl sním za jedno..A potom jsem se od Svědku Jehovových dozvěděl i Boží jméno,,,mám v životě asi štěstí :2: ,,pač mi to dává smysl. :4:

     • visitor77
      visitor77, 7.3.14 10:50:21  
       

      vidím, že vaše biblické vedomosti, resp. vnímanie Biblie, sú nedostatočné alebo mimo...niektorým aj nezmysel dáva zmysel...

      • Bergamp
       Bergamp, 7.3.14 11:13:19  
        

       hm,visitore,,kdo chodí z moudrými zmoudří,ale kdo jedná s hlupáky dopadně špatně.Pyšný člověk se vydává cestou,která se zdá že je pro něj nejprospěšnější,a přitom nebere v uvahu našeho stvořitele Boha Jehovu,,jak mám jít vaší cestou když jste panovační a pyšný,,,mějse pa

       • visitor77
        visitor77, 7.3.14 14:08:19  
         

        môj Boh-Stvoriteľ nie je Jehova, Stvoriteľom je Boh-Otec, stvorenie je dielom troch božských osôb v jednom Bohu: Boha-Otca, Boha-Syna a Boha-Ducha Svätého...pýcha je u tých, ktorí sa vyčleňujú z tradičnej viery apoštolských cirkví - axioma tejto viery je viera v tri božské osoby v jednom Bohu (je jedno, či to nazývame "Trojica", alebo nie)...

     • Khorosh
      Khorosh, 7.3.14 21:14:37  
       

      Ne. V této lži tě utvrdila Strážná věž. Písmo jasně hovoří o Kristu jako Bohu Logos-Bůh (ne "bůh" jako je "bůh" satan), Alfa a Omega ke Ježíš i Jahve.

      Zachariáš 12:10 ...a modliteb a tehdy pohlédnou na mě, jehož probodli. Budou ho oplakávat, jako se oplakává jediný syn;...

      Kh: Tady Jahve jasně hovoří o tom, že je proboden, ač proboden je Kristus. Tento verš WT zneuctila, pozměnila.

     • poko
      poko, 8.3.14 19:04:07  
       

      Co jiného může být lidský syn podstatou/způsobem bytí když ne člověk?

      A stejně tak co jiného může být Boží Syn když ne stejně tak podstatou/způsobem bytí Bůh po Otci.

      Když Bible na spoustě místech tvrdí že Bůh je soudcem a Bůh bude soudit, tak který jiný Bůh než Ježíš Kristus by to měl být.
      Je jasně napsané že Otec nesoudí, tak který jiný Bůh?

      Jan 5:22 Otec nikoho nesoudí, ale všechen soud dal do rukou Synovi,

     • visitor77
      visitor77, 27.3.14 13:40:02  
       

      satan skúšal ľudskú stránku/prirodzenosť Krista, na božskú stránku/podstatu nemal šancu - preto mu Ježiš aj odpovedal tak, ako odpovedal...

   • Khorosh
    Khorosh, 7.3.14 21:08:58  
     

    Titulem Alfa a Omega se označuje ve Zjevení sám Kristus Ježíš. Tento titul, jak správně uvádíš, patří pouze Bohu. Hádej kde? :2:

    • a.l.tereza
     a.l.tereza, 7.3.14 22:40:44  
      

     Jak "kde"? Myslíš ve kterém z veršů Písma Bible?

     • poko
      poko, 8.3.14 19:09:05  
       

      Jenom Bůh je pravda a život jenom Bůh může křísit mrtvé.
      Jan 14:6 Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život....

   • poko
    poko, 8.3.14 18:59:41  
     

    Proč hlupák, pokládáš snad Bibli za hlupáka v jejich výrocích?

    1 Janův 5:20 Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.

    an 20:27 Potom řekl Tomášovi: "Polož svůj prst sem, pohleď na mé ruce a vlož svou ruku do rány v mém boku. Nepochybuj a věř!"
    28 Tomáš mu odpověděl: "Můj Pána a můj Bůh."

    Jan 1:1 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.
    Jan 1:14 A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

    Po kom by asi tak byl podstatou/způsobem bytí když ne po Otci

  • slavidan
   slavidan, 10.3.14 22:07:45  
    

   V jaké souvislosti tě to napdlo zde zdůraznit?

 • Khorosh
  Khorosh, 4.3.14 19:26:38  
   

  Co učí Bible o Trojici?

  1) Je jenom jeden Bůh: Deuteronomium 6:4; 1. Korintským 8:4; Galatským 3:20; 1.Timoteovi 2:5.

  2) Trojice pozůstává ze třech osob: Genesis 1:1; 1:26; 3:22; 11:7; Izajáš 6:8; 48:16; 61:1; Matouš 3:16-17; Matouš 28:19; 2. Korintským 13:14. Pro Starozákonní pasáže je výhodné mít poznatky z hebrejštiny. V Genesis 1:1 je použitý plurál jména „Elohim“. V Genesis 1:26; 3:22; 11:7 a Izajáši 6:8 je použito zájmeno v množném čísle „nás“. Že se „Elohim“ a „nás“ vztahuje na více než dvě, je MIMO jakoukoliv pochybnost. My známe jenom dvě možnosti – jednotné nebo pomnožné číslo., tzv. duál. Duál je JENOM pro číslo dva. V hebrejštině se duál používá pro všechno, co existuje v párech jako oči, uši, ruce. Název „Elohim“ a zájmeno „nás“ jsou v množném čísle – určitě označují počet vyšší než dvě – a musí se vztahovat k počtu tři a více (Otec, Syn, Duch svatý).

  V Izajáši 48:16 a 61:1 mluví Syn a vzpomíná Otce a Svatého Ducha. Porovnejte Izajáše 61:1 s Lukášem 4:14-19 a uvidíte, že mluví Syn. Matouš 3:16-17 popisuje událost Ježíšova křtu. Je možné vidět zde Boha Svatého Ducha, jak sestupuje na Boha Syna, zatímco Bůh Otec vyslovuje zaslíbení v Synu. Matouš 28:19 a 2. Korintským 13:14 jsou příklady tří rozdílných osob v Trojici.

  3) Osoby Trojice jsou od sebe vzájemně odlišeny v různých pasážích: Ve Starém zákoně je „HOSPODIN“ odlišen od „Pána“ (Genesis 19:24; Ozeáš 1:4). „HOSPODIN“ má „Syna“ (Žalm 2:7, 12; Přísloví 30:2-4). Duch je odlišen od „HOSPODINA“ (Numeri 27:18) a od „Boha“ (Žalm 51::10-12). Bůh Syn je odlišen od Boha Otce (Žalm 45:6-7; Židům 1:8-9). V Novém zákoně v Janovi 14:16-17 Ježíš hovoří s Otcem, aby poslal Pomocníka, Svatého Ducha. Toto ukazuje, že Ježíš se nepovažoval za Otce nebo Svatého Ducha. Zvažte i ostatní místa v evangeliích, kde Ježíš hovoří s Otcem. Hovořil snad se sebou samotným? Ne. Hovořil s jinou osobou v Trojici – s Otcem.

  4) Každá osoba ve Trojici je Bůh: Otec je Bůh: Jan 6:27; Římanům 1:7; 1. Petrův 1:2. Syn je Bůh: Jan 1:1, 14; Římanům 9:5; Koloským 2:9; Židům 1:8; 1. Janův 5:20. Svatý Duch je Bůh: Skutky 5:2-4; 1. Korintským 3:16 (Ten, kdo přebývá je Svatý Duch – Římanům 8:9; Jan 14:16:17; Skutky 2: 1-4).

  5) Podřízenost v rámci Trojice: Písmo ukazuje, že Svatý Duch je podřízen Otci a Synu, Syn je podřízen Otci. Toto je vnitřní vztah a nepopírá božství žádné z osob Trojice. Je to jednoduše oblast, kterou naše omezená mysl nemůže pochopit, jelikož se jedná o nekonečného Boha. V souvislosti se Synem viz také: Lukáš 22:42; Jan 5:36; Jan 20:21; 1. Janův 4:14. V souvislosti se Svatým Duchem viz: Jan 14:16; 14:26; 15:26; 16:7 a zvláště Jan 16:13-14.

  6) Úkoly jednotlivých osob v Trojici: Otec je prvotním zdrojem anebo prapříčinou: 1) vesmíru (1. Korintským 8:6; Zjevení 4:11); 2) božského zjevení (Zjevení 1:1); 3) spasení ( Jan 3:16-17); a 4) Ježíšova díla jako člověka (Jan 5:17; 14:10). Otec je původcem všech věcí.

  • Khorosh
   Khorosh, 4.3.14 19:27:28  
    

   Syn je prostředníkem, skrze kterého Otec vykonal následovné: 1) stvoření a udržování vesmíru (1. Korintským 8:6; Jan 1:3; Koloským 1:16-17); 2) božské zjevení (Jan 1:1; Matouš 11:27; Jan 16:12-15; Zjevení 1:1); a 3) spasení (2. Korintským 5:19; Matouš 1:21; Jan 4:42). Otec činí všechny tyto věci skrze Syna, který je prostředníkem Jeho díla.

   Svatý Duch je prostředkem, kterým Otec činí následovné: 1) stvoření a udržování vesmíru (Genesis 1:2; Jób 26:13; Žalm 104:30); 2) božské zjevení (Jan 16:12-15; Efezským 3:5; 2. Petrův 1:21); 3) spasení (Jan 3:6; Titovi 3:5; 1. Petrův 1:2) a 4) Ježíšovo dílo (Izajáš 61:1; Skutky 10:38). Otec koná všechny tyto věci v moci Ducha.

   Žádná z populárních ilustrací nemůže úplně vyobrazit Trojici. Vejce (nebo jablko) jsou nedostatečné příklady, protože skořepina, bílek, žloutek jsou jenom jeho součástí, nejsou vejcem samotným. Otec, Syn a Svatý Duch nejsou části Boha, každý z nich je Bůh. Ilustrace vody je o něco lepší, ovšem pořád adekvátně nepopisuje Trojici. Tekutina, pára i led jsou formy vody. Otec, Syn a Duch Svatý nejsou formy Boha, každý z nich je Bůh. Tyto ilustrace poskytují částečný obraz Trojice, nejsou ale Jejím dokonalým vyobrazením. Nekonečný Bůh nemůže být dostatečně ilustrován žádným konečným obrazem. Místo soustředění se na Trojici, zkusme se soustředit na Boží velikost a nekonečně vyšší podstatu než je ta naše. „Jak nesmírná je hloubka Božího bohatství, jeho moudrosti i vědění! Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty! Kdo poznal mysl Hospodinovu a kdo se stal jeho rádcem?“ (Římanům 11:33-34).

   http://www.gotquestions.org/Cesky/Trojice-Bible.html

 • krudox
  krudox, 3.3.14 11:39:01  
   

  http://www.youtube.com/watch?v=me9QQzUMurw

  • Khorosh
   Khorosh, 4.3.14 19:28:48  
    

   Bylo by dobré, aby si to dnešní jehovisté dobře prohlédli. Pochopili by, že to, čemu věří dnes, není totéž, čemu věřili před lety. (Viz. Orwell 1984) :6:

 • Khorosh
  Khorosh, 1.3.14 15:05:53  
   

  BOJÍM SE, ŽE BUDU ZNIČEN V ARMAGEDONU — Co když mají svědkové Jehovovi přece jen pravdu?

  ---------------

  Povšimněte si, že nejprve musíme zůstávat v Ježíšovu slovu, abychom „byli jeho učedníci,“ a POTOM „poznáme pravdu,“ a POTOM budeme „osvobozeni.“ Asi se zeptáš „osvobozeni od čeho?“ No, osvobozeni od strachu, díky jedné věci! 2.Timoteus 1:7 říká, že Bůh nám nedal „ducha strachu“! Pavel říká v Galaťanům 5:1: „Pro takovou svobodu nás Kristus osvobodil.“

  Strážná věž na nás vkládá „otrocké jho,“ když nám říká, že texty o naší záchraně a jistotě života se netýkají nás, a že musíme poslouchat JI, jakožto jedinou „cestu,“ která je před Bohem správná, že musíme věřit a důvěřovat JÍ, jakožto jedinému zdroji čisté „pravdy,“ že musíme být oddaní JÍ a poslouchat JI, abychom měli nějakou naději na věčný život, ale toto učení NENÍ podle Ježíše ani podle pravdy Božího Slova (Jan 17:17).

  Nevinný následovník organizace Strážná věž žije v neustálém strachu, že by mohl všechno ztratit kvůli nějaké lidské nedostatečnosti či „selhání,“ a dokonce ztratit i samotný věčný život, když bude Jehovou ZNIČEN v Armagedonu. Tento strach z toho, že nebude shledán „hodným“ v Armagedonu a bude Jehovou zničen v „den jeho hněvu,“ je neustálé ohrožování opravdového pokoje, který máme mít v Kristu. Byli jsme vyučeni, že nejsme „elitní“ „malé stádo,“ kteří jediní údajně jdou do nebe, ale to je lež! Ježíš jasně říká u Jana 10:16, že všechny jeho ovce budou „jedním stádem,“ a v Efezanům 4:4 vidíme, že existuje pouze „jedna víra“ a „jedna naděje“ – nebeská naděje!

  Strach z Armagedonu by nás neměl dále děsit, jako kdybychom byly malé děti a bály se tmy. Nesmíme se bát vidět to, co nám říká Boží Slovo. Nesmíme se děsit „učení lidí,“ kteří nás chtějí „podvést“ a „zotročit.“ (Galaťanům 1:6-9; 2:4, 5)

  http://4jehovah.org/cs/bojim-se-ze-budu-znicen-v-armagedonu-co-kdyz-maji-svedkove-jehovovi-prece-jen-pravdu/

 • Khorosh
  Khorosh, 27.2.14 21:16:38  
   

  STRÁŽNÁ VĚŽ SVĚDKY JEHOVOVY OVLÁDÁ:
  Vedle zkreslování Božího Slova před lidmi má Strážná Věž způsob, jak ovládat myšlení svědků Jehovových a jejich víru v oblasti života a duchovního růstu. Svědkům Jehovovým je řečeno, aby “bojovali proti nezávislému uvažování” (Viz Strážná Věž, 1.říjen 1983, str. 31) a aby věřili všemu, co Strážná Věž vyučuje—bez ohledu na to, že Strážná Věž mění svůj názor v nesčetných doktrínách, takže to, co je dnes publikováno jako “pravda”, se může zítra ukázat jako “blud.”

  Svědkům Jehovovým je řečeno, čemu mají věřit, téměř ve všech oblastech—včetně toho, jaký druh hudby a jaké vysílání v rozhlase a televizi mohou poslouchat. (Viz Strážná Věž, 1.září 1988, str. 19 a Strážná Věž, 1.června 2000, str. 27) Jejich oddanost k politice Strážné Věže je natolik silná, že dokonce dovolí, aby jejich vlastní děti zemřeli odmítnutím krevní transfuse, protože transfuse krve jsou organizací Strážná Věž odsuzované. Svědkové Jehovovi jsou odrazováni od čtení “samotné” Bible bez literatury Strážné Věže a jsou varováni, že pokud by četli samotnou Bibli, skončili by odchodem do duchovní temnoty a věřili by doktrínám “odpadlého” křesťanstva. (Viz Strážná Věž, 1.září 1982, str. 27-28)

  Jaké podmínky Strážná Věž stanovuje svědkům Jehovovým, že nekriticky přijímají její autoritu nad svými životy? Je jim řečeno, že nemohou porozumět Bibli bez “pomoci” jejich organizace. (Viz Strážná Věž, 15.únor 1981, str. 19, anglické vydání a Strážná Věž, 1.říjen 1967, str. 587, anglické vydání) Vzhledem k tomu, že organizace Strážná Věž tvrdí, že pouze jí byla dána autorita Bohem Jehovou, aby vykládala Písmo, kritizování jakékoli její nauky je svědky Jehovovými považováno za kritizování Samotného Boha!
  “Pochybování” a kritika týkající se jakékoli nauky Strážné Věže jsou považovány za “lest”, kterou používá Satan, aby přivedl svědky Jehovovy k “odpadnutí” (opuštění Boha a Jeho organizace). Jestliže začne pokřtěný svědek Jehovův s kritikou či pochybnostmi o jakémkoli učení organizace Strážná Věž, je obviněn z “nedostatku víry” a pyšného přístupu, protože si myslí, že to ví “lépe než Bůh Jehova.” (Viz Strážná Věž, 1.únor 2001, str. 9 a Strážná Věž, 1.červenec 1981, str. 13-14) Tímto způsobem se Strážná Věž sama staví na místo Boha a z “loajality” ke svým náboženským doktrínám a taktikám činí “loajalitu” a oddanost k Bohu. (Viz Strážná Věž, 1.srpen 1997, str. 8)

  http://4jehovah.org/cs/co-bych-mel-vedet-predtim-nez-jsem-pokrten-jako-svedek-jehovuv/

 • Khorosh
  Khorosh, 25.2.14 20:54:00  
   

  JEDINÍ SPASENÍ:
  Pohled svědků Jehovových na okolní svět je velmi temný. Organizace Strážná Věž je přirovnávána k Noemově arše (jedinému místu záchrany) a okolní svět je “systém ovládaný Satanem ďáblem”, jenž brzy skončí v Armagedonské bitvě. Svědkové Jehovovi tvrdí, že člověk musí “přijít k Jehovově organizaci”, aby získal záchranu. (Viz Strážná Věž, 1.říjen 1982, str. 15) Je jim řečeno, že oni jsou jediní, kdo “mají biblickou naději na přežití pozdrženého konce tohoto odsouzeného systému ovládaného Satanem ďáblem” POKUD “setrvají v organizaci s pomazaným ostatkem [svědky Jehovovými].” (Viz Strážná Věž, 1.září 1989, str. 19, anglické vydání, a Strážná Věž, 1.leden 1983, str. 21-22)
  V protikladu k tvrzení Strážné Věže říká Bible, že “věčný život” má zajištěn každý, kdo dá svou plnou důvěru v život, smrt a vzkříšení Ježíše Krista (Viz 1.Korintským 15:1-4; 1.Jan 5:11-13). Osobním požádáním Ježíše, aby se stal Vaším Pánem a Spasitelem, můžete být “adoptován” ze Satanovy rodiny do Boží duchovní rodiny (Viz Jan 1:12). Neexistuje žádná “organizace” jako prostředník mezi Vámi a Bohem, protože Ježíš se stává Vaším jediným “prostředníkem”, neboť zaplatil plný trest za špatné skutky (hříchy), které Vy osobně pácháte (Viz 1.Petr 2:24) a přimlouvá se za Vás před Jehovou, Bohem Otcem (Viz 1.Timoteus 2:5). Nemusíte se připojovat k nějaké organizaci a usilovat podle jejích požadavků, abyste si zasloužil schválení Boha Jehovy. Jeho schválení již bylo získáno, jednou a pro všechny, díky spravedlivému životu Ježíše Krista a Jeho zástupné smrti místo Vás (Viz 2.Korintským 5:21). Vše, co musíte udělat, je osobně přijmout tento dar spasení, který Vám On nabízí (viz Římanům 6:23; 10:9) Proč se dnes nepomodlit k Ježíši a nepožádat Ho, aby Vám dal Svou spravedlnost výměnou za Váš hřích? (Viz Filipským 3:9; Jan 5:39-40; 10:28 a Kolosským 3:3) Další informace o tom, jak být spasen, získáte v naší přiložené brožuře “Jak mohu mít Jehovovo schválení svého života?”

  http://4jehovah.org/cs/co-bych-mel-vedet-predtim-nez-jsem-pokrten-jako-svedek-jehovuv/

 • Khorosh
  Khorosh, 24.2.14 19:31:22  
   

  ŽÁDNÝ ÚCTYHODNÝ ODCHOD:

  Neexistuje žádný úctyhodný odchod od Strážné Věže. Jednou jste se stal pokřtěným svědkem Jehovovým a pokud se rozhodnete Strážnou Věž opustit, bude na Vás pohlíženo jako na “odpadlíka” —někoho, kdo je ve “vzpouře proti Jehovovi.” I když odejdete sám s touhou následovat Boha Jehovu bez organizace Strážná Věž a jejího ovládání, přátelé a rodinní příslušníci, začlenění v této organizaci, se Vás budou stranit a bude jim řečeno, aby Vás “nenáviděli Boží nenávistí.” (Viz Strážná Věž, 1.říjen 1993, str. 19 a Strážná věž, 1.březen 1989. str. 22-24) Jako “odpadlíku” Vám nebude dovoleno ani vyjádřit Vaše znepokojení Vašim bývalým společníkům z řad svědků Jehovových písemnou formou, neboť jsou Strážnou Věží nabádáni, aby veškeré osobní dopisy od “odpadlíků” vyhazovali a neotvírali je. (Viz Strážná Věž, 1.prosinec 1986, str. 12-13) Setkáváme se s mnoha případy, kdy byly touto taktikou rozděleny rodiny, kdy bylo rodičům a prarodičům zakázáno se stýkat se svými dětmi a vnoučaty, protože opustili organizaci. Pokud si chcete přečíst více o taktikách Strážné Věže, které se týkají rodinných příslušníků a těch, kdo odešli, odkazujeme Vás na Strážnou Věž, 15.listopad 1952, str. 703-704 (anglické vydání) a Strážnou Věž, 1.červen 1982, str. 14-22.

  http://4jehovah.org/cs/co-bych-mel-vedet-predtim-nez-jsem-pokrten-jako-svedek-jehovuv/

 • Khorosh
  Khorosh, 22.2.14 19:03:59  
   

  STRÁŽNÁ VĚŽ BRÁNÍ LIDEM VE SPASENÍ:

  Strážná Věž zabraňuje lidem přijít k Ježíši, když tvrdí, že Ježíš “není prostředníkem pro celé lidstvo”, ale pouze pro malou skupinu lidí, kteří prohlašují, že jsou “pomazaní”. (Viz Worldwide Security Under the Prince of Peace, 1986, str. 10, anglické vydání) Strážná Věž vyučuje svědky Jehovovy, že nemohou být “znovuzrozeni” a tvrdí, že duchovní “adopce” je pouze pro jejich malou skupinu lidí, jejichž místa v nebi již byla zaplněna. Bible se Strážnou Věží nesouhlasí, neboť prohlašuje, že “Každý”, kdo vkládá víru v Ježíše je “narozen z Boha” (viz 1.Jan 5:1). Strážná Věž nedovoluje lidem osobní vztah s Ježíšem, když tvrdí, že “modlitba” k Ježíši je nepatřičná, avšak Ježíš řekl svým učedníkům: “…požádáte Mě o cokoli…udělám to” (Jan 14:14). Pavel se modlil k Ježíši ve 2.Korintským 12:8-9 a Štěpán se modlil k Ježíši ve Skutcích 7:59. Z těchto důvodů docházíme k závěru, že víra Strážné Věže je duchovní podvrh, jenž vede lidi k náboženskému otroctví a od věčného života, který lze nalézt pouze v osobním vztahu s živým Pánem Ježíšem Kristem.

  Naší modlitbou je, abyste přišel k poznání Ježíše jako Vašeho osobního Pána a Spasitele a nalezl pravý pokoj, bezpečí a odpuštění hříchů ne v náboženském podvrhu, nýbrž v důvěrném každodenním chození s Ježíšem skrze Jeho Slovo—Bibli.

  http://4jehovah.org/cs/co-bych-mel-vedet-predtim-nez-jsem-pokrten-jako-svedek-jehovuv/

 • Khorosh
  Khorosh, 20.2.14 17:12:50  
   

  Duch svatý = OSOBA

  Takže znova:

  UČENÍ STRÁŽNÉ VĚŽE DUCH SVATÝ: Boží „činná síla“

  „Biblické použití slova „svatý duch“ naznačuje, že je to ovládaná síla, kterou používá Jehova Bůh k uskutečnění rozmanitých cílů. Je ji možné…přirovnat k elektřině, síle, jež se dá použít ke konání velmi rozličných činností.“ -Měl bys věřit v Trojici?, str. 20 BIBLICKÉ UČENÍ DUCH SVATÝ: Třetí osoba Trojice, která je Bohem a má veškeré vlastnosti osoby.

  Svědčí o Kristu (Jan 15:26).
  Přimlouvá se za věřící (Římanům 8:26).
  Vyučuje věřící (Jan 14:26; Zjevení 2:7;
  1, Timoteus 4:1).
  Má „vůli“ a vydává příkazy (1. Kor. 12:11; Skutky 8:29; 13:2-4; 16:6).
  Vede věřící (Jan 16:13; Římanům 8:14).
  Má „úmysly“ a „zkoumá všechny věci“ Boží (Římanům 8:27; 1. Korinťanům 2:10-11).
  Má city a může se „zarmoutit“ (Efezanům 4:30; Izajáš 63:10).
  Je s ním jednáno jako s osobou a lze mu lhát (Skutky 5:3), rouhat se mu (Matouš 12:31) a pokoušet ho (Skutky 5:9).

  http://4jehovah.org/cs/odhalene-uceni-strazne-veze/

 • Donateus
  Donateus, 19.2.14 23:42:37  
   

  Svědci Jehovovi vycházejí pouze z evangelia sv. Jana, nejslabšího evangelia které je prapůvodně psáno jazykem chudých rybářů.
  Pokud člen SJ narazí na někoho, kdo je obeznámen od dětství s křesťanskou věroukou, Biblí či katechismem většinou neobstojí v argumentaci. Jsou to lidé převážně s ateistickou výchovou, takže mají naučeno jen pár argumentů, dogmat. Opravdu vážně nejsou schopni diskutovat jde jim jen o to se vykecat. :11:

  • krudox
   krudox, 20.2.14 09:05:46  
    

   trochu mě zarazil ten jazyk chudých rybářů :1: ,to nevím, kdo ti to řekl, ale Janovo evangelium je psáno řecky a je tam i pár filosofických pojmů (Logos), které chudí rybáři určitě neznali...

  • Khorosh
   Khorosh, 20.2.14 16:50:27  
    

   Ale né. To není pravda. Pouze Janovo Evangelium uznávají "lorberovci".

  • poko
   poko, 22.2.14 16:47:27  
    

   Nesmysl oni citují i Starý zákon

 • krudox
  krudox, 18.2.14 10:23:21  
   

  Na rozcestí
  V posledních pěti letech v organizaci celosvětově rapidně úbývá členů, křtů, klesají počty výtisků časopisů, snižují se náklady na tisk literatury. SJ v USA prodávají lukrativní budovy v centrech měst a stěhují se na okraje aglomerací. Finanční zdroje slábnou a nepružnost vedení způsobuje kolaps. V mnoha zemích SJ ututlávají aféry s rozšířenou pedofilií sahající až do vedoucích funkcí. Tajně jsou vypláceny desítky milionů dolarů na odškodnění dětským obětem pedofilů. Za rok 2006 SJ mimosoudně odškodnili 16 obětí, které byly zneužity jejich členy. Jak informovala agentura Associated Press, bylo tak ukončeno soudní stíhání trvající několik let. Jako strašidlo se vznáší nad SJ nevyřešená otázka ohledně pravdivé prezentace historie SJ v dobách nacismu. Mezi SJ v ČR se probírá spolupráce vrcholných představitelů SJ s komunistickým režimem a StB.

  Muž který vyvrátil dogmata SJ
  Raymond Franz se narodil 8. května 1922. V letech 1965 až 1980 pracoval v ústředí SJ v Brooklynu (New York) a mezi lety 1971 až 1980 byl členem nejvyššího vedení, tzv. Vedoucího sboru. Je spoluautorem biblické encyklopedie Pomůcka k porozumění Bible, která je dodnes SJ vydávána ve statisícových nákladech pod názvem Hlubší pochopení Písem. Po své exkomunikaci v roce 1981 napsal knihy Krize svědomí a Hledání křesťanské svobody vyšla v roce 2008 v českém jazyce). V obou knihách z pohledu zákulisních znalostí vyvrací všechna základní dogmata SJ. Popisuje, jak v minulosti i současnosti funguje organizace uvnitř a odhaluje mnohá nepříjemná tabu. Raymond Franz zemřel 2. června 2010.

  http://www.viryavyznani.estranky.cz/clanky/nabozenska-spolecnost-svedkove-jehovovi.html

  • Khorosh
   Khorosh, 18.2.14 21:52:00  
    

   Vidí to věřící i nevěřící, všichni vědí, co je Strážná věž zač, samozřejmě mimo těch, kteří nevidí, anebo častěji VIDĚT NECHTĚJÍ.

   Všichni znají, že falešně perorokovali VE JMÉNU BOHA JEHOVY a nešlo o žádné očekávání ale o DOGMA, které museli současní jehovisté přijmout jako fakt BOHEM ZJEVENÝ.

   Dále tu je krev, samozřejmě falšování Písma, pedofilie ve vedoucím sboru, spolupráce s OSN a StB a lži a lžim a lži o Církvi katolické (falšování dějin, vytrhávání z kontextu a to i v encyklopediích-vše doložitelné).

   TITO LIDÉ NEMAJÍ (možná nebudou i před Pánem) VÝMLUVU, UŽ NE.

 • krudox
  krudox, 18.2.14 09:55:59  
   

  Podvodníci jehovisti

  "Tahanice" o kompetence kdo je za co odpovědný, kdo, kdy a jak hlídal či nehlídal staveniště nevedly k ničemu. O této politování hodné situaci se ve sborech (organizačních buňkách společnosti) začalo nejprve potichu "šuškat" a posléze i otevřeně hovořit. Hledání viníka odpovědného za ztrátu prken nevedlo k žádným koncům. O problematice se hovořilo dostatečně dlouho na to, aby představitelé společnosti měli právo být neklidní, neboť se jednalo o prestiž před jejich podřízenými.
  Protože "ryba hnije od hlavy" tak se rozhodli, že raději vyloučí pana Petra Strejčka a jeho matku ze společenstva, jen pro to, aby ukončili debaty o ztrátě prken v průběhu přestavby domu na "Sál království".

  Co na to společnost "Svědkové Jehovovi" ?
  Společnost nadále hraje "mrtvého brouka" a zakazuje svým členům dozvědět se pravdu.
  Rodině Strejčkových ještě vyhrozila, že pokud budou v této věci podnikat kroky k nápravě, tak se mohou snadno a rychle setkat s velice nepříjemnými životními událostmi, protože ONI mají svého advokáta s "dobrými" kontakty na velice schopné lidi. Tento advokát se ukázal být zapleten do nechvalně známé aféry zločinného spolčení jejíž aktérem je soudce Jiří Berka. Advokát se jménem Daniel Thonat byl též vlastníkem "veřejných domů" v obci Rozvadov a v celé aféře je zapleten jako splupachatel a správce konkurzní podstaty při fingovaných a cenově upravovaných prodejích firem, a jejich majetku, na další osoby. Tyto skutečnosti jsou nyní veřejně známé po tom, co je uvedla v celostátním vysílání televize NOVA v pořadu 'Na vlastní oči'.
  V hlavních zpravodajských relacích byly tyto informace zvěřejněny na ČT1, ČT2, NOVA a PRIMA.
  Otázkou zůstává, jak se tak "slušní" lidé s vytříbeným vkusem pro "morální" jednání mohou vůbec zaštítit takovými věcmi jako je vlastnictví domů s takovou pověstí jako jsou "veřejné domy" v obci Rozvadov. Zde je vidět, že náboženská společnost "Svědkové Jehovovi" a jejich členové tak zvaně "Pijí víno a kážou vodu ...!".
  http://nemam.rad.jehovisty.sweb.cz/HTML/1st.html

  • Khorosh
   Khorosh, 18.2.14 21:44:31  
    

   Opět smutné je, že se staví být bohulibými, jakoby snad ani nebyli hříšníci, a často jsou to obílené hroby plné zatuchliny z mrtvol.

   To samozřejmě neplatí jen pro jehovisty.

 • krudox
  krudox, 18.2.14 09:37:06  
   

  Hnus!!!

  soucet, 18.2.14 00:28:43 Podívej, já tyhle hry nemam rád. Tady vůbec nejde o to, jestli já jsem něco nějak pochopil. Ta věta je napsaná jasně a tvoje snaha ji jakýmkoliv způsobem dát jiný význam, se mi hnusí. A to, že její znění ještě svádíš na mě, to už je vážně odporný a křivácký. Teď je mi jasný, proč máš blízko k tomu příměru o biblickém hadovi.

  A výrok, že s odpadlíkem nechtějí žít ani křesťané, ten už radši ani nezmiňuju.

  abuka, 18.2.14 00:32:31 Tohle je tedy tvoje reakce na to, že se snažíme s tebou mluvit upřímně a "na rovinu"???

  soucet, 18.2.14 00:35:53 Ne, tohle je reakce na hnus, který tady m.argo předvádí.

  abuka, 18.2.14 00:37:41 Važ slova, ano?

  aneb, tak jako Khoroshe nebo mě, nakonec vyštvou nebo vyhodí každého, kdo nazývá to jejich lhaní a překrucování pravým jménem...
  hnus...

  • Khorosh
   Khorosh, 18.2.14 21:41:18  
    

   Je tomu tak. Tragické je, že si myslí, že takto opravdu Bohu slouží. Je to spíš k pláči než k vzteku, jak jsou ti lidé manipulováni, a slepí slepé vedoucí.

   • krudox
    krudox, 19.2.14 10:24:21  
     

    jj...

 • Khorosh
  Khorosh, 16.2.14 10:07:40  
   

  UČENÍ STRÁŽNÉ VĚŽE

  DUCH SVATÝ: Boží „činná síla“

  „Biblické použití slova „svatý duch“ naznačuje, že je to ovládaná síla, kterou používá Jehova Bůh k uskutečnění rozmanitých cílů. Je ji možné…přirovnat k elektřině, síle, jež se dá použít ke konání velmi rozličných činností.“ -Měl bys věřit v Trojici?, str. 20 BIBLICKÉ UČENÍ DUCH SVATÝ: Třetí osoba Trojice, která je Bohem a má veškeré vlastnosti osoby.

  Svědčí o Kristu (Jan 15:26).
  Přimlouvá se za věřící (Římanům 8:26).
  Vyučuje věřící (Jan 14:26; Zjevení 2:7;
  1, Timoteus 4:1).
  Má „vůli“ a vydává příkazy (1. Kor. 12:11; Skutky 8:29; 13:2-4; 16:6).
  Vede věřící (Jan 16:13; Římanům 8:14).
  Má „úmysly“ a „zkoumá všechny věci“ Boží (Římanům 8:27; 1. Korinťanům 2:10-11).
  Má city a může se „zarmoutit“ (Efezanům 4:30; Izajáš 63:10).
  HeJe s ním jednáno jako s osobou a lze mu lhát (Skutky 5:3), rouhat se mu (Matouš 12:31) a pokoušet ho (Skutky 5:9).

  • Khorosh
   Khorosh, 16.2.14 10:09:32  
    

   UČENÍ STRÁŽNÉ VĚŽE

   DUŠE (ŽIVOTNÍ SÍLA) přestává při smrti existovat / PEKLO = neexistence.

   „Bible mluví o ‚životní síle‘, která působí v pozemských živých tvorech….‚Duch’, který při smrti odchází z člověka, je životní síla, která pochází od našeho Stvořitele….Tato životní síla nemá žádné charakteristické rysy tvora, kterého oživuje….Když životní síla přestane lidské tělo udržovat naživu, člověk — duše — zemře….Kam jdou mrtví? Jdou do šeolu (hebrejsky še’ol), do společného hrobu lidstva. Naši milovaní, kteří zemřeli, si nejsou ničeho vědomi. Netrpí….

   Náš všemohoucí Stvořitel tedy nepochybně dokáže zaznamenat podrobnosti o kterémkoli člověku, dokáže ho vzkřísit se stejnou osobností a zároveň mu vytvořit nové tělo….Všichni lidé, které má Jehova ve své paměti, budou vzkříšeni a budou poučováni o jeho cestách….

   Apoštol Jan dostal vzrušující vidění, v němž viděl vzkříšené lidi, jak stojí před Božím trůnem. Jan tehdy napsal: ‘….A smrt a hádes byly uvrženy do ohnivého jezera. To znamená druhou smrt, ohnivé jezero.“ (Zjevení 20:12–14) Zkuste se nad tím zamyslet! Všichni mrtví, které má Bůh ve své paměti, mají naději na to, že budou vysvobozeni z hádu…ze společného hrobu lidstva….Budou mít příležitost, aby svými skutky prokázali, zda Bohu chtějí sloužit. ‚Smrt a hádes’ potom budou uvrženy na místo, které je označováno jako ‚ohnivé jezero’, jež je symbolem naprostého zničení stejně jako výraz ‚gehenna’…Je pro nás opravdu útěchou, když se z Bible dozvídáme, že Bůh nikoho netrápí!“–Poznání, 1995, str. 81-83, 85, 87-88

   „Ve Zjevení 14:9–11 (KB) se říká o ctitelích symbolické ‚šelmy a obrazu jejího‘, že jsou ‚trápeni ohněm a sirou‘. To se nemůže vztahovat na vědomé trápení po smrti….Kouř související s jejich ohnivým zničením stoupá navždy, protože zničení bude věčné a nikdy nebude zapomenuto.“ –Rozmlouvat, str. 245

   BIBLICKÉ UČENÍ

   DUŠE (DUCH) je částí člověka, která po smrti dál existuje a přebývá buď s Bohem v nebi anebo se satanem v pekle – hořícím jezeře (Zjevení 20:13-15).

   ZJEVENÍ 6:9-10: „…viděl jsem pod oltářem duše zavražděných pro Boží slovo…a hlasitě volali: ‘Jak dlouho ještě, Hospodine, ty svatý a pravý, nebudeš soudit a trestat obyvatele země za naši krev?’“ **

   2. KORINŤANŮM 5:6, 8: „Jsme tedy stále plni důvěry, neboť víme, že pokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána…V této důvěře chceme raději odejít z těla a být už doma u Pána.“

   FILIPANŮM 1:21-23: „Život, to je pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk….táhne mne to na obě strany: Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší.“

   SMRT NÁS NEMŮŽE ODLOUČIT OD BOŽÍ LÁSKY–ŘÍMANŮM 8:38-39: “ani smrt…nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši….“

   ŽALM 116:15: „Velkou cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až k smrti.“ 12.

   • Khorosh
    Khorosh, 16.2.14 10:10:03  
     

    DUŠE = VNITŘNÍ ČÁST ČLOVĚKA:

    2. KORINŤANŮM 4:16: „Proto nepolevujeme, ale ačkoli ten náš vnější člověk podléhá zkáze, ten vnitřní se den ode dne obnovuje.“ **
    MATOUŠ 10:28: „A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle.“ 13.
    KAZATEL 12:5, 7: „…Člověk se vydá do svého věčného domu a ulici budou obcházet ti, kdo naříkají nad mrtvými….A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal.“ 14.
    MATOUŠ 25:41, 46: „Potom řekne těm na levici: Jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně….a půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života. “ 15.
    MARK 9:43-44: “…it is better for you to enter life crippled, than having your two hands, to go into hell, into the unquenchable fire, where their worm does not die, and the fire is not quenched.” **
    MATOUŠ 10:15; 11:21-24 POUKAZUJE, ŽE BUDOU EXISTOVAT RŮZNÉ MÍRY TRESTU; JAK BY MOHLY EXISTOVAT RŮZNÉ MÍRY NEEXISTENCE?
    HEBREJCŮM 10:29: „Pomyslete, oč hroznějšího trestu si zaslouží ten, kdo zneuctí Božího Syna….“

    http://4jehovah.org/cs/odhalene-uceni-strazne-veze/

 • Khorosh
  Khorosh, 13.2.14 18:13:10  
   

  UČENÍ STRÁŽNÉ VĚŽE

  TROJICE: „Nikdy neexistovalo rozvinutější a více zavádějící učení, než je trojice. Má původ pouze v jedné mysli, a to v mysli Satana Ďábla.“–Smíření, 1928, str. 101 (angl.)

  „Lidé, kteří uznávají, že Bible je Boží slovo, proto neuctívají Trojici, jež se skládá ze tří osob nebo bohů v jednom. Slovo „Trojice“ se v Bibli ani nevyskytuje.“ –POZNÁNÍ, které vede k věčnému životu, 1995, str. 31

  BIBLICKÉ UČENÍ

  TROJICE: Jeden Bůh, který se zjevuje ve třech osobách–Otec, Syn a Duch svatý; Trojice není Modalismus–názor, že Otec, Syn a Duch svatý jsou všichni jednou osobou; ani to není Triteismus–názor, že Otec, Syn a Duch svatý jsou tři oddělení Bohové.

  OTEC JE BŮH: Filipanům 2:11

  SYN JE BŮH: Jan 20:28; Titus 2:13; 2. Petr 1:1; Hebrejcům 1:8; Matouš 1:23; Izajáš 9:6; Kolosanům 2:9, Jan 1:1, 18

  DUCH SVATÝ JE BŮH: Skutky 5:3-4
  A přece nejsou tři „Bohové,“ ale pouze JEDEN BŮH: Izajáš 43:10-11; 44:6,8; 45:21-22; 46:9

  MATOUŠ 28:19: „…křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého“

  UČENÍ STRÁŽNÉ VĚŽE

  JEŽÍŠ KRISTUS je stvořený anděl, který, ač je božský, je pouze „bohem,“ odděleným od pravého Boha.

  „…Ježíš byl ve své předlidské existenci stvořená duchovní bytost, stejně jako byli duchovními bytostmi stvořenými Bohem andělé. Ani andělé ani Ježíš před svým stvořením neexistovali.“ -Měl bys věřit v Trojici?, str. 14

  ,„Dokazuje Jan 1:1, že Ježíš je Bůh?…Text tedy neříká, že Slovo (Ježíš) bylo totožné s Bohem, u něhož Ježíš byl, ale spíše, že to Slovo je podobné Bohu, božské, je bohem.“ -Rozmlouvat z Písma, 1993, str. 113

  BIBLICKÉ UČENÍ

  JEŽÍŠ KRISTUS vždycky existoval a je jediným pravým Bohem.

  HEBREJCŮM 7:3: „…jeho dny nemají počátek a jeho život je bez konce. A tak podoben Synu Božímu….“

  JAN 1:3: „Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.“ 2.

  1. JAN 5:20-21; 1:2: „…A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život….život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven.…“

  1. TIMOTEUS 1:17: „Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu, buď čest a sláva na věky věků. Amen.“

  • Khorosh
   Khorosh, 13.2.14 18:20:39  
    

   UČENÍ STRÁŽNÉ VĚŽE

   JEŽÍŠI KRISTU jakožto stvoření by se nemělo dostávat stejné pocty a stejného uctívání jako Otci.

   „Nečiňte mylné závěry, že křesťané mají uctívat Krista; to není jeho učení. Ano, je bohem, tím mocným, avšak sám sebe neuctíval a své učedníky neučil, aby ho uctívali.“ -Strážná věž, 15. června 1959, str. 421 (angl.)

   „Kdokoli používá při svém uctívání Ježíšovo jméno, ale nevzdává větší čest Jehovovi, neprojevuje opravdovou lásku k světlu.“ -Strážná věž, 1. srpna 1991, str. 9

   „I když někteří lidé tvrdí, že modlitba může být určena také jiným osobám, například Božímu Synovi, doklady jasně svědčí o opaku.“ -Hlubší pohled na Písma, sv. 1, 1998, str. 1234

   BIBLICKÉ UČENÍ

   JEŽÍŠI KRISTU se jakožto Bohu dostává stejné pocty a stejného uctívání jako Otci.

   ZJEVENÍ 5:13-14: „…‚Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků.’ A ty čtyři bytosti řekly: ‘Amen.’ Starci padli na kolena a klaněli se.“

   HEBREJCŮM 1:6: „A když chce uvést Prvorozeného do světa, praví opět: ‘Ať se mu pokloní všichni andělé Boží.’“

   JAN 5:23: „aby všichni ctili Syna, jako ctí Otce. Kdo nemá v úctě Syna, nemá v úctě ani Otce, který ho poslal.“

   JAN 14:14: „Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.“ 3.

   1. KORINŤANŮM 1:2, 9: „posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, kteří vzývají na všech místech jejich i našeho Pána….který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem.“

   • Khorosh
    Khorosh, 13.2.14 18:25:20  
     

    UČENÍ STRÁŽNÉ VĚŽE

    JEŽÍŠ KRISTUS byl před příchodem na zem archandělem Michaelem a nestal se nikým vyšším ani nižším než-li dokonalým člověkem, který zemřel, opustil své lidství a při svém vzkříšení se stal opět archandělem Michaelem.

    „Doklady tedy svědčí pro to, že Boží Syn byl znám jako Michael předtím, než přišel na zem, a je tím jménem znám i od svého návratu do nebe, kde přebývá jako oslavený duchovní Boží Syn.“-Rozmlouvat, 1993, str. 120

    „V nebi vypukla válka: Michael [což je vzkříšený Ježíš Kristus] a jeho andělé vedli bitvu s drakem….“ -Můžeš žít navždy v pozemském ráji, 1990, str. 21

    „Při smrti odložil lidské tělo, ve kterém po dobu tři a půl roku konal službu jakožto nové stvoření; a při svém vzkříšení již nebyl člověkem.“ -Království je blízko, 1944, str. 258 (angl.)

    „…neboť člověk Ježíš je mrtev, navždy mrtev….“ -Smíření mezi Bohem a člověkem, Studie sv. 5, str. 454 (angl.)

    „Lidské tělo z masa a kostí, které Ježíš Kristus navždy odložil jako výkupní oběť, bylo zbaveno Boží moci….“ -“Věci, v nichž Bůh nemůže lhát,“ 1965, str. 354 (angl.)

    „…Ježíš se prostě zhmotnil neboli přijal masité tělo….Aby přesvědčil Tomáše o tom, kdo je, použil těla, které mělo rány.“ -Můžeš žít navždy v pozemském ráji, 1990, str. 144

    BIBLICKÉ UČENÍ

    JEŽÍŠ KRISTUS, i když existoval jakožto Bůh, vzal na sebe při vtělení další přirozenost; a tak se stal bohočlověkem. Byl vzkříšen v oslaveném lidském těle. Ti, kdo v něho věří, dychtivě očekávají jeho druhý příchod v těle.

    FILIPANŮM 2:5-11: „…Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí….“ 4.

    HEBREJCŮM 1:5, 13; 2:5, 8: „Komu kdy z andělů Bůh řekl: ‚Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil!’….Kterému z andělů kdy řekl: ‘Usedni po mé pravici, dokud ti nedám nepřátele za podnož tvého trůnu!’…Andělům Bůh také nepodřídil budoucí svět, o němž mluvíme….Když mu tedy podrobil všecko, znamená to, že nezůstalo nic, co by mu nebylo podmaněno….“

    JAN 2:18-22: „Židé mu řekli: ‘Jakým znamením nám prokážeš, že to smíš činit?’ Ježíš jim odpověděl: ‘Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej vzkřísím.’…On však mluvil o chrámu svého těla. Když byl pak vzkříšen z mrtvých, rozpomenuli se jeho učedníci, že to říkal, a uvěřili Písmu i slovu, které Ježíš pověděl.“ 5.

    1. TIMOTEUS 2:5: „Je totiž jeden Bůh, a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi,člověk Kristus Ježíš….“

    SKUTKY 17:31: „Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil. Všem lidem o tom poskytl důkaz, když jej vzkřísil z mrtvých.“

    http://4jehovah.org/cs/odhalene-uceni-strazne-veze/

 • Khorosh
  Khorosh, 11.2.14 08:55:24  
   

  Lžiprorok Strážná věž ve své nahotě

  1. PŘEKRUCOVÁNÍ BOŽÍHO SLOVA: (Přísloví 30:6): Strážná Věž tvrdí, že překladatelé jejího Překladu Nového Světa zůstali v anonymitě, když však vyšlo najevo, kdo tito překladatelé jsou, bylo zjištěno, že většina z nich byli členové Vedoucího sboru Strážné Věže a všem chybělo potřebné vzdělání k vytvoření správného překladu. Řečtí učenci tento překlad stále považují za předpojatý, když v něm objevují zkomolené verše, které mají souhlasit s naukami Strážné Věže, a dále je v Křesťanských řeckých písmech přidáváno k Božímu Slovu “Jehova”, ač to žádný křesťanský řecký rukopis nepodporuje. Stál by Jehova za organizací, která “přidává” a “ubírá” z Jeho Slova?

  2. LŽI V JEJICH LITERATUŘE: (Titovi 1:2): Strážná Věž popírala, že by kdy publikovala Životopis Russella, protože nechtěla, aby lidé věděli, že první svědkové Jehovovi Russella “uctívali”. Zakrývali to výmluvami, že jejich historii popisují knihy, které jsou spojeny se Satanovým “duchem světa”, a lhali o skutečném učení raných Církevních otců, aby podpořili svou víru, že učení o Trojici bylo převzato od pohanů. Stál by Jehova, jenž je Bohem “pravdy”, za nečestnou organizací?

  3. NEDODRŽOVÁNÍ ZÁSAD NEUTRALITY: (Jan 18:36): Přestože Strážná Věž prohlašovala, že Spojené Národy představují “Šelmu” ze 17.kapitoly Zjevení, po dobu 10 let se s nimi spolčovala. Rovněž tvrdí, že během 2.světové války byla “neutrální”, ale v roce 1933 v dopise Hitlerovi připustila, že podporuje jeho režim. Je to opravdová neutralita anebo kompromis?

  4. FALEŠNÉ PROROKOVÁNÍ: (Deuteronomy 18:20-22): Přestože Strážná Věž prohlašovala, že je “Božím prorokem” a že mluví “ve jménu Jehovy,” několikrát uveřejnila nepravdivá data ohledně konce světa a dokonce tvrdila, že Kristova přítomnost začala roku 1874. Toto nepravdivé prohlášení týkající se Kristovy přítomnosti je přesným varováním, které dal Ježíš svým následovníkům, když řekl, že “falešní proroci” to v posledních dnech budou tvrdit! (Viz Matouš 24:11, 23-24) Proč by Jehova určil nějakou skupinu, aby Ho zastupovala, když by dělala totéž, před čím Ježíš varoval, že to v posledních dnech udělají “falešní proroci”?

  5. PROVINĚNÍ KVŮLI KRVI: (Jeremiáš 22:17): Strážná Věž nesprávně vykládá Boží zákon o krvi a tato nesprávná interpretace Božího Slova vede k nesčetným úmrtím nevinných dětí. Svědkové Jehovovi umírali a umírají nejen kvůli odmítání veškerých krevních transfuzí, jak je učí Společnost Strážná Věž, ale také kvůli dřívějšímu odmítání hemofilních preparátů, vakcín a transplantací orgánů — všemu, co je nyní přijatelné z hlediska Božího zákona o krvi! Zemřeli lidé, kteří zemřeli kvůli nesprávnému použití Božího zákona o krvi – jak je učila Strážná Věž – zbytečně?

  Když si uvědomíme, že organizace Strážná Věž je v této věci vinna nedodržováním Božího Slova (Bible), musíme se ptát: “Jak může tato organizace doopravdy splňovat podmínky pro zastupování Boha na zemi?”

  • Khorosh
   Khorosh, 11.2.14 09:00:25  
    

   ZMĚNY V “PRAVDĚ” STRÁŽNÉ VĚŽE:

   Strážná Věž připouští, že je “závažnou věcí”, když se změní učení klíčových nauk náboženské víry. Prohlašují: “Je závažnou věcí na jedné straně zastupovat Boha a Krista, a potom zjistit, že naše porozumění hlavnímu učení a základním naukám Písma bylo chybné, a poté se vrátit zpět ke stejným naukám, abychom po letech studia s jistotou rozhodli, že to byla chyba. Křesťané nemohou být nerozhodní co se týče základního učení. Jak důvěryhodná by byla upřímnost či soudnost takových osob?” —Strážná Věž, 15.květen 1976, str. 298 (anglické vydání)

   Strážná Věž tvrdí, že učení, které prosazuje ve své literatuře, je “Pravda.” Přesto od svého vzniku v roce 1879 změnila svůj názor v četných klíčových naukách, jak ukazuje výše uvedená tabulka.

   NAUKA

   Budou Sodomští vzkříšeni?

   Ano: 1879-1951
   Ne: 1952-1964
   Ano: 1965-1988
   Ne: 1988

   Totožnost “nadřazených autorit” z Římanům 13:1

   Lidská vláda: 1879-1929
   Jehova a Ježíš Kristus: 1929-1962
   Lidská vláda: 1963-nyní

   Totožnost “věrného a rozvážného otroka” z Mat.24:45-51

   Třída lidí: 1879-1897
   Jednotlivec: 1897-1928
   Třída lidí: 1929-nyní

   Archanděl Michael
   Není Ježíš: 1879
   Je papež: 1917
   Je Ježíš: 1920-nyní

   Měl by být Ježíš “uctíván”?

   Ano: 1879-1953
   Ne: 1954-nyní

   Co Ježíš popisoval, když řekl: “toto je mé tělo”?

   Církev: 1953-1955
   Jeho lidské tělo: 1956 -nyní

   Datum počátku Kristovy “neviditelné” přítomnosti

   In 1874: 1879-1929
   In 1914: 1929-nyní

   Zemřel Ježíš na kříži nebo na mučednickém kůlu?

   Kříž: 1879-1935
   Mučednický kůl: 1936-nyní

   Jsou transplantace orgánů pro svědky Jehovovy přípustné?

   Ne kanibalismus 1967 – 1979
   Ano: 1980- nyní

   Slavení Vánoc a narozenin

   Ano: 1879-1926
   Ne: 1927-nyní

   Podporování války a politiky

   Ano: 1879-1935
   Ne: 1936-nyní

   Velká Pyramida v Egyptě

   Boží svědek: 1879 –1927
   Satanova Bible: 1928–nyní

   http://4jehovah.org/cs/je-organizace-strazna-vez-verna-a-rozvazna/

 • Khorosh
  Khorosh, 9.2.14 11:43:52  
   

  Ještě fakta o krvi a bludných naukách jehovistů

  RIZIKO INFEKCE Z TRANSFUZE KRVE:

  Svědkové Jehovovi často poukazují na riziko, že by se někdo mohl nakazit vážnou nemocí z kontaminované transfuze krve, ale tentýž článek z Consumer Reports jak jsme uvedli výše, dokazuje, že možnost této náhody je značně menší než zabití při automobilové či letecké nehodě. Odmítání krve vede k daleko větším rizikům a k případům smrti, zvláště v případech, kde se používá doplnění objemu, aby se nahradil kyslík přenášený krví.
  ZAVRHUJE PÍSMO PŘENOS LIDSKÉ KRVE DO TĚLA?

  Odmítání svědků Jehovových přijmout transfuzi krve pramení ze špatného porozumění biblického textu v 17. kapitole Leviticus a ve Skutcích 15:29, kde se mluví o „nejedení“ krve. Kontext těchto textů odkazuje na zvířecí oběti, kde Bůh řekl Izraelitům, aby zvířecí krev vylili na zem, protože v krvi je život těla. Jakmile byla odstraněna krev, Izraelité mohli obětované maso jíst.

  V těchto biblických textech není nic o lidské krvi ani o neobětních transfuzích krve, kdy je krev člověka nahrazena jinou lidskou krví a není snědena. Tudíž činíme závěr, že biblické texty, které svědkové Jehovovi používají k podpoře své politiky odmítání krve, jsou zcela vytrženy z kontextu.

  Kromě toho vědci potvrzují, že nikdo „nejí“ krev, když ta vnikne do těla žilami, protože krev přenesená do žil funguje jako tělesný orgán a pouze nahrazuje krev ztracenou při chirurgickém zákroku nebo při zranění. Tělo tuto krev nevstřebává, a tak neexistuje vůbec žádné spojení s biblickou politikou zákazu jedení zvířecí krve.

  JSOU BEZKREVNÍ NÁHRAŽKY SVĚDKŮ JEHOVOVÝCH ÚČINNOU ALTERNATIVOU?

  Několik novinových zpráv ukazuje, že svědkové Jehovovi přišli o život kvůli politice Strážné věže, která je proti transfuzím krve. Kdyby jejich volba operace s bezkrevní náhražkou byla tak dobrá, proč jich tolik umírá? Jedna z těchto zpráv ukazuje na matku, která zemřela kvůli porodním komplikacím, jež vedly k vážné ztrátě krve. 1. Doplnění objemu, které jí poskytla politika Strážné věže, nemohlo zachránit její život, protože tyto náhražky nepřenášejí kyslík, jako to činí pouze lidská krev. Zde znovu vidíme jasný příklad, kdy mohla transfuze krve zachránit ženě život. A přesto jsou svědkové Jehovovi vyučováni, aby tuto tragédii považovali za „zkoušku věrnosti“ a je jim předkládáno, že se tato matka vzdala svého fyzického života, aby získala duchovní život s Jehovou. My říkáme, že toto je nebezpečné překroucení krveprolití, které pramení z překrucování Písma kvůli politice Strážné věže, jež zmařila mnoho životů.

  Starší svědků Jehovových často přicházejí do nemocnic, aby činili nátlak na SJ příbuzné, ať zůstanou věrní politice svědků Jehovových ohledně krve. Když soud zamítne návrh SJ rodičů ohledně námitky proti transfuzi krve pro jejich dítě, starší svědků Jehovových se pokoušejí vyvíjet na rodinu nátlak, aby jednala proti předpisům soudu/nemocnice a své dítě z nemocnice unesla. 2.

  • Khorosh
   Khorosh, 9.2.14 11:44:49  
    

   ROZPORUPLNOSTI V POLITICE STRÁŽNÉ VĚŽE OHLEDNĚ KRVE:

   Je ironií, že současný postoj Strážné věže proti transfuzím krve je neuvěřitelně rozporuplný, neboť připouští, že transfuze krve jsou transplantacemi orgánů 3. a povoluje transplantace všech ostatních orgánů s výjimkou krve. 4. Proč ten rozpor? Odvolává se pouze na Písmo, které nesprávně vykládá, jak je uvedeno výše, ale stojí za uvážení, jak ty samé biblické texty byly původně použity, aby zavrhovaly vakcíny, které jsou nyní přijímány. 5.

   Mimoto Strážná věž nedovoluje transfuze bílých krvinek, 6. a přece dovoluje transfuze všech částí, ze kterých se bílé krvinky skládají. 7. Znovu se ptáme, proč ten rozporuplný postoj? Strážná věž tvrdí, že tyto „faktory“ krve se přenášejí z matky na dítě zcela přirozeně v děloze. 8. A přesto ignoruje skutečnost, že celé bílé krvinky se také přirozeně přenášejí z matky na dítě v mateřském mléce, když matka kojí své novorozeně. 9. A tak to vypadá, že si Strážná věž vybírá, které důkazy bude akceptovat a které bude odmítat, aby jimi podpořila svou politiku.

   http://4jehovah.org/cs/proc-svedkove-jehovovi-odmitaji-transfuze-krve/

 • Khorosh
  Khorosh, 7.2.14 21:47:51  
   

  Vzkříšeni budou VŠICHNI!

  Aneb další nebiblická nauka Strážné věže, která tvrdí opak. (že někteří ničemní lidé z minulosti nebo z dnešní doby nebudou vzkříšeni.)

  Písmo praví:

  2.Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze. (Daniel 12)

  28.Nedivte se tomu, neboť přichází hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas
  29.a vyjdou: ti, kdo činili dobré, vstanou k životu, a ti, kdo činili zlé, vstanou k odsouzení. (Jan 5) ČEP