Katolická církev

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
visitor77 (2016-11-28 16:43:45)a.l.tereza (2016-11-27 01:46:32)eremir (2016-11-26 18:49:43)DalkoT23 (2016-11-26 18:49:09)strejczbrna (2016-11-09 14:21:26)LVCRETIVS (2016-11-08 15:04:19)9876 (2016-11-06 16:19:07)ElenaJakub (2016-10-17 00:05:39)slavidan (2016-09-15 16:08:56)Khorosh (2016-03-11 18:48:06)beranek (2015-12-28 19:55:24)INeedToReborn (2015-12-15 18:45:07)uvette (2015-08-30 15:38:57)Mafomet (2014-05-07 20:43:37)tarnes (2014-04-25 23:40:24)aidinka (2014-03-19 16:09:59)
Katolická církev
Založeno: 13. 10. 2013 | Příspěvků: 6 413 | Členů: 16
Správci: visitor77 (hlavní), Khorosh

Římskokatolická církev (ŘKC) je největší z 23 autonomních (22 východních cirkví v jednotě s ŘKC - spolu tvoří Ř(KC)) katolických církví se společným krédem, formulovaném v Nicejsko-konstantinopolském vyznání víry.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
Témy tohto fóra sú: vierouka, mravouka, tradícia, organizácia R(KC), jej história, úloha a pôsobenie v dnešnom svete, v budúcnosti, jej úloha pre kresťana v jeho ceste ku spáse, jej vzťah k judaizmu a iným nekresťanským a kresťanským náboženstvám a spoločenstvám a opačne (i zrovnávacia teológia), k sekulárnej spoločnosti, a pod. Bude tolerovaná aj vecná (ale zdôvodnená) kritika prípadnej (ak si to niekto myslí) činnosti R(KC) od katolíkov i nekatolíkov. Bulvárne a predpojaté "informácie", ani nevyberavé útoky a posmešky na R(KC), jej veriacich, ani pedofília v Cirkvi, sa tu neriešia.

Pozn.: akékoľvek údaje, informácie, citácie, odkazy (odborná literatúra, internetovské linky, osobné údaje,...) z reálií apoštolských- (1.- 2.st), ako aj poapoštolských cirkevných otcov (2.-5.st.), vo vzťahu k základnej vierouke (teológia troch božských osôb) budú veľmi vítané.

http://www.radiovaticana.cz/

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • DalkoT23
  DalkoT23, 26.11.16 08:45:21  
   

  Strach z pravdy tě donutil moderovat SJ vs. Bible??!?
  Je to primitivní,nedemokratické a svědčí to o tom,že mám pravdu a ty se ji bojíš!!!Jak se mohou jiní obhajovat,když tě musí nejdřív prosit o svolení!!
  FUJ!!

  • visitor77
   visitor77, 26.11.16 11:14:48  
    

   BL na SJ vs Bible má len poko s jeho 8 nickmi a nikdoinic na 2 týždne, vysvetlil so viackrát dôvody, a o tom s vami nemienim debatovať, všetko má svoje etické pravidlá, inak by bol chaos...

  • visitor77
   visitor77, 26.11.16 11:18:01  
    

   add: fórum SJ vs Bible som de facto založil ja, ale jeho správcom ostal na moje požiadanie Khorosh...

   • DalkoT23
    DalkoT23, 26.11.16 18:49:08  
     

    Dík za vysvětlení.
    Tak si tam můžete debatovat VY DVA!!
    Příjemnou zábavu :14: :14: :14:

 • visitor77
  visitor77, 20.11.16 14:01:41  
   

  Dnes slávime v Cirkvi sviatok Krista Kráľa, záver cirkevného roku, posledná nedeľa pred začiatkom Adventu (začiatok nového cirkevného roku). Tento rok je to aj záver svätého milostivého Roku milosrdenstva (vyhlásený p. Františkom na Sviatok Krista Kráľa v minulovm roku, 2015). Sviatok Krista Kráľa bol zavedený pápežom Piom XI. v r. 1925, v tento sviatok sa celá Cirkev aj zasväcuje Božskému srdcu Ježišovmu, srdci Krista Kráľa, ktorého kráľovstvo je kráľovstvom pravdy, života, svätosti, milosti, spravodlivosti a lásky.
  Sviatok Krista Kráľa pramení z biblických slov ap. Pavla, je teda podložený biblicky,
  Kol 1, 13-20:
  13On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do KRÁLOVSTVÍ SVÉHO MILOVANÉHO SYNA.
  14V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů:
  15On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření,
  16neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi – svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti – a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
  17On předchází všechno, všechno v něm spočívá,
  18on jest hlavou těla – totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých – takže je to on, jenž má prvenství ve všem.
  19Plnost sama se rozhodla v něm přebývat,
  20aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích – protože smíření přinesla jeho oběť na kříži...

  • visitor77
   visitor77, 20.11.16 14:02:55  
    

   z dnešnej liturgickej homílie na sviatok Krista Kráľa:
   - každým svojím hriechom osobne zrážame Krista z jeho kráľovského trónu, čím prestáva kraľovať našim srdciam,
   - ak máme Krista Kráľa v srdci, sme schpní roiť veľké skutky lásky a milosrdenstva...

 • visitor77
  visitor77, 27.10.16 15:59:18  
   

  Svätí, blahoslavení:

  Počas dvetisíc rokov Cirkev oficiálne uznala a kanonizovala 6658 osôb. Z ďalších 6881 kanonizovaných poznáme iba miesto a rok mučeníckej smrti za vieru, nie však mená.
  Celkovo katolícka cirkev oficiálne uznala okolo 15 tisíc svätých a blahoslavených. Zoznam svätých v RKC je uvedený v „Rímskom martyrológiu“ kde 4/5 svätých sú mučeníci. Rímske martyrológium vyšlo už v druhom vydaní. Má 844 strán v latinskom jazyku a pripravila ho Kongregácia pre Boží kult a správne vysluhovanie sviatostí. Prvé vydanie pred troma rokmi bolo výsledkom 20-ročnej práce historikov, teológov a liturgistov. Počas prác vyradili zo zoznamu svätých, u ktorých bola zrejmá historická pochybnosť ich života. Pridali však nových, ktorých vyhlásil za svätých či blahoslavených Ján Pavol II. počas svojho pontifikátu..Od prvého vydania v zozname svätých pribudlo 117 nových mien z ktorých 66 blahorečil Ján Pavol II. Za 26 rokov pontifikátu Svätý Otec vyhlásil 1343 nových svätých a blahoslavených. Pri príprave druhého vydania martyrológia sa uvažovalo o vyradení zo zoznamu svätých Apolónie, patrónky zubárov a Juraja, patróna rytierov a skautov. Nakoniec v zozname zostávajú, pretože tradícia ich uctievania je veľmi stará. Vyradených zo zoznamu bolo nakoniec 20 svätých. Rímske martyrológium sa v súčasnosti prekladá do taliančiny, francúzštiny a nemčiny. V zozname svätých a blahoslavených okolo 20 percent tvoria ženy. Ich počet stúpa pri udalostiach masového prenasledovania a v posledných dvoch storočiach aj v charitatívnej činnosti. Pokiaľ ide o mená, medzi mužmi vedie mneo Ján, ktorých je 331. Medzi ženami najviac svätých má meno Mária...

 • visitor77
  visitor77, 27.10.16 15:36:47  
   

  Slavnost Všech svatých
  je křesťanský svátek, který připomíná všechny svaté, a to nejen ty, kteří jsou oficiálně kanonizováni, ale také ty, o „jejichž svatosti neví kromě Boha nikdo“.

  Svátek je slaven napříč křesťanstvím, přičemž církve vzešlé ze západního křesťanství jej slaví 1. listopadu, zatímco východní křesťané první neděli po letnicích. Římskokatolická církev a některé další západní církve navazují 2. listopadu na tento svátek Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé, lidově tzv. Dušičkami. V tyto dva dny je v zemích s křesťanskou tradicí zvykem navštívit hřbitov a rodinný hrob (nebo rozptylovou loučku) a zapálit zde svíčku, položit kytici či věnec a se vzpomínkou se pomodlit.

  • visitor77
   visitor77, 27.10.16 15:42:13  
    

   Historie svátku:
   Ve 4. století se na Východě začal slavit společný svátek všech mučedníků. V syrském obřadu se slavil ve velikonoční době (13. 5.) a v byzantském obřadu první neděli po Seslání Ducha svatého. Do této doby se označení mučedník (martyr) vztahovalo nejen na ty, kteří přímo prolili za víru krev, ale i na ty, kteří trpěli ve vězení nebo ve vyhnanství, byť se vrátili a zemřeli pokojně. Teprve od 4. století byli ti, kteří nezemřeli mučednickou smrtí označeni za vyznavače (confessores).

   V Římě se slavnost všech mučedníků začala slavit 13. 5. 609 jako výroční den posvěcení (Bonifácem IV.) římského Pantheonu, který byl původně chrámem všech olympských bohů. Chrám byl zasvěcen Panně Marii a všem mučedníkům.

   Papež Řehoř III. (731—741) v bazilice sv. Petra určil jednu oratoř památce Spasitele, jeho Matky, apoštolů, vy­znavačů, mučedníků a všem v Pá­nu zemřelým. To je považováno za základ pro společný svátek. Slavení všech svatých (martyr i confessores) se objevilo v 8. století i v Irsku a v Anglii, u Keltů a Franků. Dnem slavení se stal 1. listopad možná prý proto, že u Keltů šlo zároveň o začátek nového roku. Skutečnost je spíše ta, že v IX. stol. nebyl 13. květen v Římě vhodný pro velké náboženské manifestace vzhledem k tomu, že bylo období přede žněmi, kdy se již projevoval nedostatek potravin. Papež Řehoř IV. (827—844) za těchto souvislostí přeložil oslavu ze 13. května na 1. listopad.

 • visitor77
  visitor77, 25.9.16 15:48:11  
   

  LVCRETIVS, svobodní zednáři nie su predmetom tohto fóra, a odmietam spájať p. Františka s touto oraganizáciou, opakujem poslednÿkrát, tieto RKC dehonestujúce bulvarizmy tu nedávajte!

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 2.10.16 11:39:14  
    

   Vidím, že ta cenzura tady pod argumentem znevažování nikoliv Boha, ale hodnostářů teda důsledně frčí.

   • visitor77
    visitor77, 2.10.16 11:51:04  
     

    odmietam vo vzťahu k RKC vaše špekulácie (i osobné) a konšpirácie (i špekulácie a konšpirácie o svobodných zednářech), ktoré unisono pochádzajú z bulváru alebo zo zdrojov nepriateľsky naladených ku RKC, resp. hrubo útočiacich na RKC a pápeža, dokonca i na p. Františka...v záhlaví je jasne povedané, o čom je toto DF...nie ste katolík, alebo odpadlý katolík, ktorý sa zvrhol do stavu non stop ataku RKC! ...RKC je o niečom inom...

    • LVCRETIVS
     LVCRETIVS, 2.10.16 12:16:49  
      

     Když už jste si osvojil onu roli, že můžete určit, kým já vlastně jsem, vyložte mi význam slova Katolík? Řádný Katolík podle Vás znamená podřízení se komu?

     • visitor77
      visitor77, 2.10.16 12:24:00  
       

      v jednom z minulých príspevkoch ste sa identifikovali ako katolík, - neviem, akým ste katolíkom - či rímskym alebo iným (z niektorých odpadlých cirkví, napr. "starokatolíckej")...ak ste rímskym katolíkom (v RKC), tak ste povinný dodržiavať pravidlá podľa Kódexu cirkevného práva (CIC); ak to nerobíte, ste (na základe cirkevného práva "latae sententiae") exkomunikovaný z RKC...

      • LVCRETIVS
       LVCRETIVS, 2.10.16 12:36:51  
        

       Jsem k. římského vyznání. Součásti Kodexu církevního práva je mlčet poznanému existujícímu zlu a vůbec ne před tím zlem druhých varovat? To by ovšem znamenalo, že CIC je určené pro vlastní sebevraždu, jako hrobnická lopata a krumpáč.

       • visitor77
        visitor77, 2.10.16 13:01:13  
         

        tu nejde o mlčanie, tu ide o šírenie drtivo smyšlenin a konšpirácií (i bulvárnych) nepriateľov cirkvi - pre vaše tvrdenia máte nejaké rukolapné dôkazy? - dali by ste za ich pravdivosť ruku do ohňa?...katolík nepomlová, neosočuje, nekonšpiruje (neatakuje) vlastnú cirkev, v ktorej sa zúčastňuje na sviatostnom živote (sv. omša/mše, sviatosť pokánia, eucharistia), že...katolík si váži a miluje svoju cirkev, nepomlouvá kňazov a tobôž pápeža (sú to vysvätené/pomazané osoby vkladaním rúk od Krista - majú apoštolskú postupnosť, preto sa za nich modlí - majú v sekulárnej spoločnosti dosť svojich problémov)...takže obráťte list - zmýšľanie, inak sa pasujete za exkomunikovaného pseudokatolíka...

        • DalkoT23
         DalkoT23, 8.11.16 16:04:20  
          

         Visitore - před pár lety se s tebou o jistých věcech nedalo vůbec diskutovat.Příspěvky týkající se "problémů" v ŘKC jsi mazal jako pomluvy a pod.

         Zdroj radiovaticany.cz

         Vatikán. „Kolik smutku bylo v papežově tváři, když jsem mu přečetl zprávu o dvou „řeholnicích“, nevěstách!“, píše substitut státního sekretariátu Svatého stolce na sociální síti Twitter. Arcibiskup Angelo Becciu (foto) popisuje reakci Svatého otce na článek italského listu La Repubblica ze 7. října,

         Takový příspěvek jsi bez pardonu o vysvětlení mazal.
         A v kolika případech jsme měli tehdy pravdu!??! :13:
         :4: :2: (mír a pokoj)

 • visitor77
  visitor77, 15.9.16 09:26:55  
   

  Dnes katolíci na Slovensku slávia sviatok "Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska - štátny sviatok

  Sedembolestnú Pannu Máriu si uctievajú Slováci ako svoju národnú Patrónku. V iných krajinách je známa pod menom „Bolestná Panna Mária“ (lat. Virgo Maria Dolorosa). Samozrejme, „sedem“ je symbolické číslo. Panna Mária mala vo svojom živote mnoho bolestí. Celý jej život je popretkávaný nečakanými, bolestnými udalosťami. Číslo sedem v biblickom slova zmysle znamená plnosť. No predsa tradícia hovorí o konkrétnych siedmich bolestiach, ktoré Panna Mária vo svojom živote prežila. Sú to:

  1.Proroctvo Simeona v chráme („tvoju dušu prenikne meč“)
  2. Útek do Egypta pred kráľom Herodesom, ktorý chcel zabiť malého Ježiša
  3. Strata dvanásťročného Ježiša v chráme
  4. Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste
  5. Ukrižovanie a smrť Ježiša
  6. Snímanie z kríža
  7. Ježišov pohreb

  http://www.zivotopisysvatych.sk/sedembolestna-panna-maria/

  • visitor77
   visitor77, 15.9.16 09:44:06  
    

   Panna Maria Bolestná
   P. Maria Virgo, Perdolens
   15. září, památka
   K historii svátku:

   Nejstarší zmínky o bolestné Panně Marii a úctě k ní jsou v asketické literatuře z 12. století. O bolestech, které prožívala, rozjímal údajně ve IV. století na př. sv. Efrém. Téma Mariina utrpení začalo být připomínáno místním svátkem v roce 1423 v Kolíně nad Rýnem. Podle sv. Ludvíka M. Grignona se mariánská úcta začala rozvíjet až později, aby lidé, nedostatečně znalí Krista, nebyli od něj odváděni zaměřením se na Mariinu oslavu, aby se nerozptylovali od toho, co je prvořadé. Na cestě ke Kristu je P. Maria naší starostlivou Matkou a průvodkyní, jejíž význam, úlohu a postavení zjevuje Duch svatý postupně, jak uzná za vhodné. S tím souvisí i růst mariánských svátků a titulů sv. Panny a Matky.

   První svátek P.M. Bolestné byl ustanoven na odčinění svatokrádeží, kterých od r. 1419, ve spojení s husitskými válkami, velmi přibývalo a slavil se v pátek po 5. postní neděli. V řádu servitů byl držen od r. 1627 třetí neděli v září a se slavením votivní mše sv. od r. 1668. Na stejné datum potvrdil slavení památky papež Inocenc XII. Ustanovení závazné památky pro celou církev zavedl až papež Benedikt XIII. v r. 1727 a s jeho souhlasem byla P.M. Sedmibolestná prohlášena za patronku Slovenska. Jako hlavní patronku ji pak potvrdil r. 1966 s oficiálním vyhlášením papež Pavel VI. Od roku 1913 bylo pro slavení závazné památky stanoveno datum 15. září....
   .........
   http://catholica.cz/index.php?id=4494

  • poko
   poko, 29.9.16 20:04:02  
    

   Křesťané by se měli řídít Ježíšem nebo snad ne? Je Ježíš jejich skutečný Pán? Učil něco takového Ježíš? Tvrdí něco takového Boží slovo v Písmu?

   • visitor77
    visitor77, 29.9.16 20:11:33  
     

    isteže sa riadia Ježišom, ale katolíci majú v úcte aj Pannu Máriu, čo je na tom špatné?...áno, máme to aj v Písme (Ježiš tak učil) v Lk 1, 46-55...

   • LVCRETIVS
    LVCRETIVS, 8.11.16 15:04:18  
     

    Je tomu tak.

    Lukáš 1, 46-55...(Ecce enim ex hoc beátam me dícent ómnes generatiónes. Od této chvíle mne budou blahoslavit všechna pokolení)

    I já mám k Marii Matce Boží úctu a s tím jsem od malička vyrůstal.

 • visitor77
  visitor77, 6.9.16 17:44:12  
   

  Rita Ora (pôvodom z Kosova) zaspeivala pre Matku Terezu. Koncert sa odohral v pápežskej Bazilike svätého Pavla.

  https://www.youtube.com/watch?v=8yslQ3MtroQ

  nádhera!

 • a.l.tereza
  a.l.tereza, 4.9.16 00:18:16  
   

  Sestra Prema: Matka Tereza není svatý obrázek, je živá a činná

  Řím. Nedělní svatořečení bl. Matky Terezy bude – podle přání papeže Františka - jedním z vyvrcholení Svatého roku milosrdenství. Pro mikrofony Vatikánského rozhlasu hovoří třetí generální představená misionářek lásky sestra Mary Prema (foto):

  „Svatořečení naší Matky je pro nás velkou poctou. Je to příležitost pohlédnout z větší blízkosti na její život, práci a velkou pozornost věnovanou druhým, ale také na náš vlastní život. Je to skutečně chvíle zpytování svědomí, abychom hlouběji viděly, jak žijeme povolání, které jsme obdržely jako misionářky lásky, a především jak žijeme své spojení s Bohem v modlitbě a spojení s Ježíšem v nejubožejších.“

  http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=24321

  Svatořečení Matky Terezy

  Přímý přenos bohoslužby, při které papež František prohlásí Matku Terezu za svatou.

  http://www.ceskatelevize.cz/porady/11502909273-svatoreceni-matky-terezy/

 • LVCRETIVS
  LVCRETIVS, 22.8.16 12:32:52  
   

  Papež František zcela přehlíží vraždění křesťanů muslimy

  Není to jen věc, která by byla propíraná v Katolické církvi, ale tohoto nového fenoménu si všímají i lidé mimo církev a ptají se, koho papež František zastupuje.

  Není to dávno, kdy papež František navštívil „uprchlíky“ na řeckém ostrově Lesbos odkud si sebou vzal do Itálie tucet těchto ztracenců. Na tom by asi nebylo nic divného, kdyby se nejednalo jen o muslimy. Pravda, papež František na Lesbu odsloužil Mši, ale poté se k syrským křesťanům obrátil zády. Byl to akt, který zarazil i nejvyšší představitele církve ve Vatikánu.
  Je chvályhodné, že papež má starost o uprchlíky, ale není chvályhodné, že ti co jsou nejvíce pronásledování a jsou součástí Církve, jsou mimo papežův zájem. Větší starost než o křesťany má o jejich pronásledovatele. Jako by neslyšel hlasy duchovních z Iráku, ze Sýrie, jako by neviděl, že křesťané jsou pronásledování i v uprchlických táborech v Německu a zatímco pro muslimy má vždy omluvu, tak pro křesťany jako by mu nezbylo nic jiného, než prázdná gesta. A někdy ani to ne.
  Křesťané v islámských zemích mohou znovu opakovat Kristova slova, tentokrát směřovaná k papeži….“Otče, proč jsi nás opustil.“
  Papež František je velice populární, taková popstar Katolické církve. Milují jej novináři, feministky, zastánci pohlavní rovnosti, homosexuálové, socialisté a komunisté. Citují jej liberálové, stejně jako novodobí hippies. Prostě, není to úžasné pro katolíky mít takového papeže, kterého miluje svět? Zvláště, když spolu s nimi odsuzuje katolíky, kteří se drží Tradice, Písma a lpí na učení církve. Svět papeže miluje, zvláště když říká, že v islámu není násilí, zvláště když papež potlačuje, kritizuje křesťany, kteří poukazují na to, že tomu tak není. Papež si nastěhuje do Vatikánu dvanáct muslimů, jak symbolické, ale odmítá křesťany, kteří se za něj modlí, nevnímá křik křesťanů, kteří umírají ve jménu islámského džihádu.
  Asi největší trapnost byla, když Kristův příkaz „Jděte do celého světa“ dal do jedné roviny s islámským džihádem, povinností muslimů ovládnou celý svět. Zatímco Kristův příkaz znamenal jít a kázat slovem, tak islám má povinnost dobýt svět pro Alláha a nastolit islám. Vlastně, ono to není podstatné. Podstatné je, že papež potvrdil, že islám je třeba vnímat, tak jak jej mnozí vnímat chtějí a ne takový jako opravdu je. A tak média tleskají. Pravda už nikoho dávno nezajímá a vlastně ani není žádaná. Proč také, když virtuální realita je tak krásná? Stačí ukázat pětileté dítě ušpiněné od prachu z písku na aranžované fotce a říci kdo za to může. Stačí ukázat Mohameda, jak pomohl stařence najít jablko a islám je v pohodě a pokud není, tak nejde o islám, ale psychické problémy jedince.
  Na druhou stranu, když se někdo postaví proti imigraci, když někde někdo vypálí ubytovnu, tak viník je vždy jasný. Pravicový radikál, xenofob, rasista a islamofob. A když tohle potvrdí i nejvyšší představitel katolické církve, tak to už musí být pravda.

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 22.8.16 12:35:30  
    

   Vlastně on ani nemusí nic říci. Stačí, když jako Tomáš Halík řekl v rozhovoru s otcem Milanem Badalem, že se jedná o předsudky. Proč a jak už není třeba vysvětlovat. Jedná se předsudky. Halík, by jako psycholog měl vědět, že předsudky nejsou nic jiného než získané zkušenosti a on to ví, ale také ví, jak manipulovat se svým obecenstvem a jak vytvářet svůj obraz „Mirka Dušína“ a stejně tak se chová papež František.
   Kdysi se tomu říkalo pokrytectví.

  • visitor77
   visitor77, 22.8.16 18:13:29  
    

   je to od vás veľmi skreslené, v štýle vytrhávania z kontextu...p. František má mnoho iných prejavov, vyjadrení pred novinármi a katechéz, kde sa presne vyjadruje k týmto veciam,...nic nepřehlíží...a názory p. Halíka sú irelevantné...

  • Xyz123
   Xyz123, 26.8.16 23:40:51  
    

   Jak vedoucímu tleská svět je něco hodně špatné

   • visitor77
    visitor77, 27.8.16 11:48:59  
     

    nie je to tak, ak hovorí v pravde...

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 28.8.16 15:33:11  
    

   Satan vypuštěn z pekelných hlubin a vede bitvu za zničení Církve. Od II. vatikánského koncilu koncilu ‘Satanův dým‘ pronikl do Církve a šíří se den za dnem se strašlivou silou narůstajícího zamoření.

   V katolických kruzích je dobře známé, že jednou, poté co celebroval mši, měl Lev XIII. vidění, v němž si uvědomil, že Satan bude ve 20. století vypuštěn z pekelných hlubin a povede bitvu za zničení Církve. Aby Lev XIII. takovému zlému vlivu zabránil, sestavil modlitby, které se až do Druhého vatikánského koncilu denně říkaly po mši. Byly známé jako Leoninské modlitby (Modlitby Lva XIII.).
   Vzhledem k tomu, že Luciferovým záměrem je zcela zničit Církev, může se člověk ptát: Co se ve 20. století událo, co zapříčinilo nesmírnou škodu Církvi a mohlo by být dílem ďábla předpovězeným Lvem XIII.?

   • visitor77
    visitor77, 28.8.16 21:31:24  
     

    uveďte zdoj(e) týchto článkov (z čoho ste to skopírovali?)....

    • LVCRETIVS
     LVCRETIVS, 29.8.16 15:51:43  
      

     Spíš jako katolíci, kterým záleží na budoucnosti katolické církve hledejme a ověřujme společně, co bylo příčinou dosud tutlaného vztahu třech posledních papežů ke svobodným zednářům a tajného světského sdružení NWO.
     Hledejme proč v možném důsledku dekretu Nostra Aetate došlo až k takto vypadajícímu aktu zrady:

     http://www.crisismagazine.com/2013/islam-and-the-outer-limits-of-ecumenism

     https://www.jihadwatch.org/wp-content/uploads/2016/03/Pope-kissing-feet.jpg

     https://i.ytimg.com/vi/ZxvXJvn8jQM/maxresdefault.jpg

     Když víme, že křesťan, který by projevil úctu u hrobu proroka lži Mohammeda má být podle sv. Tomáše Aquinského vyloučen z církevního společenství.
     Hledejme, co bylo příčinou unáhlení svatořečení Jana Pavla II, které se mělo zastavit až do objasnění závažných událostí v době jeho pontifikátu.

     Kristus a duch světa se totiž nikdy neshodoval. Buď církev patří světu, nebo Kristu, ale nemůže patřit obojímu.

     • visitor77
      visitor77, 29.8.16 17:38:51  
       

      odmietam vaše články, je to antikatolícka propaganda, demagógia, manipulácia s faktami, zmes právd, poloprávd a lží nepriateľov katolicizmu (aj tých, ktorí odpadli od RKC)...je to aj demagógia a manipulácia II. vatikánskeho koncilu, ktorý naopak priniesol obrovský pokrok a nový "vietor" do RKC,...propagandistické antikatolícke názory, ktoré uvádzate, sú cudzie v RKC, ide o naprosté nepochopenie reálií (filozofie, teológie, dejín) rímskokatolíckej cirkvi...upozorňujem, takéto propagandistické antikatolícke názory (i keď písané perom "beránka") tu už nenoste, nejaký čas to tu ponechám, skopírujte si to, a dajte to na fóra, ktoré sú tu zamerané proti RKC (je ich tu niekoľko)...držte sa témy toho fóra, ktoré je uvedené v záhlaví...

     • LVCRETIVS
      LVCRETIVS, 29.8.16 18:17:37  
       

      Ne, já nebojují proti církvi a netoužím ji škodit. Patřím k ní a záleží mi na její budoucnosti. Měl jsem stejné názory jako Vy. Ale nyní reagují na věci, o kterých jsem dřív neměl tušení a které mne dost zneklidňují a přál bych si, aby se měli opravdoví katolíci na pozoru, protože zkutečnost je tá, že ani Kristus, nás neučil k submissivitě k ďáblu.

      • visitor77
       visitor77, 29.8.16 18:28:42  
        

       nie, nie je to tak, to, čo ste tu podsunuli, je zmes právd, poloprávd a neprávd, čím sa to stáva demagógiou...nemyslím si, že ste veriaci/praktizujúci katolík,...na RKC vám nezáleží, keby vám záležalo, tieto veci by ste tu v danej demagogickej forme nepodsúvali a čerpali by ste z iných (serióznejších) zdrojov...píšete proti RKC, posledným trom pápežom, ako aj pápežom pred nimi (od II. VK)...

      • visitor77
       visitor77, 29.8.16 18:30:34  
        

       ešte raz, niekoľko dní to tu ponechám, skopírujte si to a presuňte (jak je vám libo) na iné (antikatolícke) fóra...

      • LVCRETIVS
       LVCRETIVS, 29.8.16 19:19:09  
        

       Nejsem vlastníkem žádného fóra a nejsem v jednotě s těmi co RKC urážejí a chtějí jí škodit. Myslím že se neznáme až tak dobře, že by jste mohl určit, zda praktikujícím katolíkem jsem, nebo ne. Jestli jde RKC cestou pravdy a jednoty s Kristem, jak by ji přece něco mohlo ohrozit? Záleží jen na tom komu patří. Jestli Kristu, nebo světu. Jestli patří světu a ztratila jednotu s Kristem, tak bude zřejmě něco moc špatně. Nemyslíte? E. Dohnal má zřejmě nějaké zvláštní doklady, které zřejmě vypovídají o něčem. Ověřování není hříchem. Stejně jako hledaní pravdy není hříchem. Dohnal církevním hodnostářům nabízel dialog a vzájemné vyříkání si těchto jeho zvláštních zjištění, ještě, když byl knězem jako ostatní. Proč by na stará kolena toužil jen tak vytvářet schizma. Vždyť v jeho věku touží každý být s Bohem usmířen. Čeho se oni bály, když neměli důvod ke strachu, že tento naléhavý dialog odmítli? Nikde jsem v Bibli nenašel, že ověřování pravdy a provokování k hledání je hřích. Jestli si myslite, že to co jsem napsal vrhá na naše společenství špatný immage, tak to smažte.

       • visitor77
        visitor77, 30.8.16 09:57:17  
         

        neviem, kto je p. Dohnal (môžete ma informovať viac o ňom?), je pošetilé komentovať a kritizovať 2000-ročnú katolícku cirkev z úst nejakého pána. Akú má kompetenciu?
        RKC nie je holubník, ani spolek myslivců, RKC nie je kompetentný kritizovať ani sám pápež, lebo vie, že to nejde! ...to, čo píšete na účet RKC je zjednodušené, z jedného zorného uhla, poprekúcané, nekompetentné, zaujaté, historicky neprijateľné, chabé, úbohé.
        Vážený pane, v poslednom storočí sú na margo RKC stovky všelijakých kritík, komentárov, polemík z různych pozícií a zdrojov a ľahko ten, kto sa riadi Duchom Božím a pozná vierouku a dejiny cirkvi, vie rozlíšiť demagógiu, polopravdu a pravdu...viete, ako sa jednoducho vyrába demagógia? - robia ju obyčajne šikovní neprajníci RKC, často ateisti, alebo protestantskí teológovia, ale hlavne odpadlí exkomunikovaní katolíci, často bývalí RKC kňazi a univerzitní profesori teologických fakúlt)? - stačí urobiť dobre štylizovanú směsku právd, polopráv a lží, takže človek je tak zmätený, že nevie, čo si má z toho vybrať - a niektorí odpadlí i katolícki intelektuáli sú v tom ozaj majstri!...takže neverte tomu, čo píšu títo ľudia, opakujem, RKC nie je holubník, nie je púarlamentnou demokraciou, ale pevný vieroučný, mravoučný a organizačný systém.

        Každý, kto je v RKC má byť hrdý na túto svoju apoštolskú cirkev, ktorá jediná má neprerušenú apoštolskú postupnosť, ktorú jedinú založil Kristus, cirkev svätú, a nie ju komentovať, dehonestovať, osočovať a pomlouvat aj ústami odpadlých možno bývalých katolíckych intelektuálov...RKC má dosť svojich problémov, ide o 1, 2 mld ľudí rôznych národov, etník, rás, vzdelania, riadiť takúto cirkev (vieroučne, mravoučne a organizačne) je nesmierne komplikované - ale vieme (Mt 16, 18, 19), že ani brány pekelnú ju nepremôžu....ak ste katolík, odporúčam zmeniť svoj prístup k RKC, a nedávajte zelenú tísícom všelijakých demagógov - i z radov intelektuálov RKC! - držme sa našej viery, mravov, našej organizácie, držme sa pápeža/pápežstva, lebo len v týchto je záruka jednoty...

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 28.8.16 15:36:28  
    

   Odpověď je zjevná: Byl to Druhý vatikánský koncil. Po ovoci jejich poznáte je. ... Nemůže strom dobrý nésti ovoce špatné, ani strom špatný přinášeti ovoce dobré.

   Tato svědectví to potvrzují:

   Pavel VI.: Ve svém prohlášení o pohromách pokoncilní Církve tvrdí, že měl pocit, že „nějakou trhlinou proniknul Satanův dým do chrámu Božího.“ Pokračuje: „Jak se to stalo?“ Papež předkládá jednu ze svých myšlenek všem přítomným: „Byl zde zásah zlé síly. Její jméno je ďábel, ona tajemná bytost, o níž se také zmiňuje epištola sv. Petra.“ (Homilie z 29. června 1972, Svátek sv. Petra a sv. Pavla)

   Jan Pavel II.: „Je nutné realisticky a s hlubokým a upřímným pohnutím připustit, že se křesťané dnes ve velkém měřítku cítí ztracení, zmatení a dokonce i zklamaní. Myšlenky protikladné k zjevené Pravdě, která se vždy hlásala, byly hojně šířeny; hereze v plném a vlastním smyslu toho slova byly šířeny v dogmatické a mravní oblasti a vytvářely pochyby, zmatení a vzpoury. Liturgie jimi byla narušena.“ (L´Osservatore Romano, 7. února 1981)

   Kardinál Ratzinger, pozdější Benedikt XVI.: „Výsledky, které přišly po koncilu, se jeví strašlivě protichůdné očekávání všech ... Papežové a koncilní Otcové očekávali novou katolickou jednotu a namísto toho člověk narazil na rozdělení, které – abych použil slova Pavla VI. – jak se zdá, přešlo od sebekritiky k sebezničení.“ (Ratzingerova zpráva, str. 29-30)

   Plinio Correa de Oliveira: „Je bolestné to říci, ale důkazy vydělují Druhý vatikánský koncil jako jednu z největších, ne-li největší, pohromu v dějinách Církve. Od koncilu ‘Satanův dým‘ v neuvěřitelném měřítku pronikl do Církve. A tento dým se šíří den za dnem se strašlivou silou narůstajícího zamoření.“ ...

   Dále se ptá: „Kdy však byly dějiny svědkem pokusu o zničení Církve, jakým je ten současný? Protože jej již nepodnikají protivníci, byl nazván ‘sebezničením‘ v nejnabubřelejším prohlášení, které má celosvětové dopady.“ (Revoluce a kontrarevoluce)

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 28.8.16 15:38:50  
    

   Střet mezi katolickou Církví a koncilní církví

   Ten nyní probíhá. Druhý vatikánský koncil a jeho zavádění vytváří pro věřící proces nepozorované ideologické změny přepečlivě prováděné církevní hierarchií dle metodiky revoluční psychologické války. Jak se však strašlivé dopady koncilu zhmotnily, způsobily překvapení, zvýšily zmatení a probudily odezvy.

   Jevem, který stojí za povšimnutí, je to, že odezvy se objevují mezi laiky. Pastýři kromě zřídkavých a bázlivých výjimek jsou plně oddáni koncilu, jako by byli jeden muž. Snaží se provádět tuto změnu u všech věřících nebo u jejich naprosté většiny.

   Ale, mirabile dicto [obdivuhodná věc], čím více tato změna postupuje, tím více roste nespokojenost, nepokoj a neklid u velkého množství katolíků. Zakoušejí narůstající pocit marnosti, který vyvolává vroucí vzpomínky na všechny, kteří byli vyhozeni a pošlapáni.

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 28.8.16 15:39:59  
    

   Souběžně s tím se čím dál častěji klade otázka, která byla často ignorována, jako by byla pokušením od zlého. Tou otázkou je: Je pokoncilní církev toutéž katolickou Církví všech dob?

   Taková pochybnost v myšlení natolik vzrostla, že způsobila, že Benedikt XVI. rozvinul svou tezi o hermeneutice kontinuity ve snaze prokázat, že katolická Církev a koncilní církev jsou totéž. Je to úsilí, které sotva přesvědčilo větší množství katolíků... Ve skutečnosti sama potřeba názorně ukázat kontinuitu Druhého vatikánského koncilu s Tradicí, je příznakem toho, že si to lidé nemyslí. To je podstatou tohoto problému. Jestliže neexistuje kontinuita, je koncilní církev odlišnou institucí? Jak se dá tato šlamastyka vysvětlit?

   Odpovědí je, že dnes máme dvě odlišné reality pod zevnějškem jedné Církve. Progresivistické elementy se úspěšně infiltrovaly do Církve a stávají se stále smělejšími. Postupně převzaly nejdůležitější pozice a nyní používají autoritu Církve, aby nám vnutily svůj progresivistický diktát. Jejich pole působnosti se stalo tak úplným, že v této církevní struktuře je v současnosti obtížné rozpoznat nějakého preláta, který není přímým stoupencem progresivismu nebo poslušným podřízeným, který poslouchá jeho příkazy.

   Parazit, který žije z rostliny, rakovina, která sžírá zdravé tělo, oheň, který stravuje kdysi se zelenající les. Tyto metafory, které vyjadřují velkou část dnešní reality, však míjí ústřední téma. Popisují zkázu rostliny, smrt pacienta nebo úplné zničení lesa. Tento důsledek se nevztahuje na Církev, protože je věčná. Její základ spočívá na Božím příslibu: „Jsem s tebou po všechny dny až do skonání věků.“

   Jak může někdo uvést do souladu zdání Církve, která je vedena na svou smrt svými nepřáteli, s příslibem její věčnosti? Tyto dvě perspektivy si neodpovídají; vzájemně si odporují.

   Ale vzhledem k tomu, že žijeme z Víry, víme, že Církev nezahyne. Víme, že nastane Boží zásah, aby zabránil jejímu zjevně nevyhnutelnému zničení, ale nevíme, kdy a kde se to stane. Od nás se žádá Víra, která zdolává všechna protikladná zdání. Tento akt víry je tím, oč nás Náš Pán a Naše Paní žádá.

   Proti všemu zdání Bůh změní chod událostí, potlačí tuto ohavnou progresivistickou infiltraci, porazí vnější nepřátelé a povede Církev svatou do nové fáze nádhery a svatosti.

   Bude to Boží zásah apokalyptických rozměrů.

 • LVCRETIVS
  LVCRETIVS, 17.8.16 09:56:38  
   

  Takže jak je to vlastně s bohem muslimů a Bohem křesťanů. Jaký byl historický postoj papežů vůči úspěšně šířicímu se islámu. Jaký byl postoj katolické církve před druhým vatikánským koncilem a po něm. Co znamená smutně proslulý dekret Nostra Etate.

  https://www.youtube.com/watch?v=NmFSK6EyvPc

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Nostra_aetate

  Kdo lže a kdo je oběti velikého podvodu.

  • visitor77
   visitor77, 22.8.16 18:18:03  
    

   viete, tie vaše You Tube a Wikipedia podsúvania a zaujaté bláboly nevyjadrujú pravdu, sú povrchné, zjednodušené, skreslené, vytrhnuté z kontextu, často mimo veci,...ak máte záujem o pravdu, citujte z Radio Vaticana, kde sú presné (autentické) vyjadrenia p. Františka na veci a udalosti tohto sveta...

   http://www.radiovaticana.cz/

 • visitor77
  visitor77, 5.8.16 15:47:39  
   

  Sv. Jan Maria Vianney, farár z Arsu”(připomínáme si 4. srpna jeho památku):

  - vedl své farníky k modlitbě, od nedělních prací ke zbožnosti a pospolitosti v rodině a připomínal:
  "V neděli nám milý Bůh otevírá své poklady a je na nás, abychom z nich nabírali plnýma rukama."

  "Člověk má krásný úkol a poslání: modlit se a milovat. Modlete se tedy a milujte, v tom spočívá štěstí člověka na zemi. Modlitba není nic jiného než sjednocení s Bohem. Kdo má srdce čisté a spojené s Bohem, cítí v sobě sladkost, která ho naplňuje rozkoší; obklopuje ho podivuhodné světlo. V tomto důvěrném sjednocení jsou Bůh a duše jako dva dohromady slité kusy vosku; nelze je už rozdělit. Toto spojení Boha s jeho maličkým tvorem je něco překrásného. Je to štěstí, jež nelze pochopit.

  "Pokora je jako řetěz růžence: když řetěz roztrhneme, perly se rozsypou. Když pokora zeslábne, zmizí všechny ctnosti!" K zamyšlení je i jeho vyjádření k pokušením a slabostem:

  "Potřebujeme pokušení, abychom pochopili, že sami o sobě nejsme nic. Ach jak jsme malí a jak málo můžeme spoléhat na všechna svá dobrá předsevzetí!"

  "Hřích zatemňuje ducha, zavírá oči i srdce", upozorňoval: "Hříchem utíkáte od Boží lásky - a vrháte se do náručí katu."

  "Naše chyby jsou zrnka písku ve srovnání s mohutným kopcem Božího milosrdenství".

 • eremir
  eremir, 5.8.16 14:30:38  
   

  Vážení přináším důkaz o Boží moudrosti.

  vyjmuto z Bible svaté.
  5 Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha a ten mu ji dá - je přece štědrý ke všem a bez výhrad!

  Apoštol Jakub byl člověkem veliké moudrosti. Pouští se totiž na velice tenký led. Nikdo z nás totiž nechce slyšet nic o tom, že je hloupý, že dělá chyby a že potřebuje pomoc. Člověk je ve své podstatě nezávislý, chce sám řešit své problémy, chce dělat svá vlastní rozhodnutí. Jsme příliš pyšní na to, abychom si přiznali, že potřebujeme moudrost.

  Ale moudrost není něco, co by nám bylo vlastní. Bůh je zdrojem veškeré moudrosti. Jestliže máme nějakou moudrost, tak pochází od Boha. Jádro opravdové moudrosti je poznání Boha. Správný pohled na Boha, to je základ veškeré moudrosti. Bůh nám říká:

  Žalmy 111,10 Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí.

  Tohle jsem kdysi objevil a požádal jsem zde na diskuzích o Boží moudrost,čekám ale jak poznám kdy jsem tu Boží moudrost dostal?Ptám se sám sebe,a hle dnes jdu do práce a bouřka kolem mě to třískalo až jsem si vzpomněl jak jsem se nachytal na článek o parazitovi který zbůsobuje lidstvu inteligenci a pocítil jsem strach CO KDYŽ JSEM BOHA URAZIL KDYŽ JSEM PSAL ŽE ZA INTELIGENCI MŮŽE PARAZIT A NE ON A HLE viz žalmy že..Žalmy 111,10 Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí.
  A zajímavé je posuďte sami co mě dnes v práci napadlo moudrého takže až bázeň z Boha ve mně probudila moudrost?
  Dnes banky u nás nabízejí půjčky s libovolnou dobou splátky ,samozřejmně vydělají na úrocích a a co by se stalo kdybych si půjčil dva miliony našel si banku ve švícarsku kde když uložíte na jejich určitou dobu peníze a nebudete je vybírat dostáváte měsíční rentu ve švícarských francích ty přeměníte na naše a tím splácíte u nás půjčku a ještě vám zbyde a nakonec dva miliony jsou vaše bez práce ,co vy na to?

  • visitor77
   visitor77, 5.8.16 15:26:39  
    

   eremire, stačí raz!:-)

 • ElenaJakub
  ElenaJakub, 18.7.16 01:29:37  
   

  WYD 2016
  https://www.youtube.com/watch?v=04ZYRjcXbl4

 • ElenaJakub
  ElenaJakub, 18.7.16 01:28:48  
   

  Pravoslavný názor na nepravoslavnou důchovnost.

  par vět s knihy: V jedné malé provincii na jihu Srbska se naleza Pravoslavný monastir, kde žijí bratři řeholnici. Vedle přes zahradu se nacházi malá podhorska Katolická farnost. Po rozpadu federace vlastně spada pod přímou správu Říma. Stejně jako více farnosti na uzemí byvalé SRJ. Mnoho let se představený hadal s farářem, kdo opravi plot. Jednou o velikonocích, zrovna kdýž vyšly svatky pro všechny křesťany ve stejnou dobu došlo k zázraku. Farař se objal s představených monastiru a usmiřili se. Dohodli se, že plot opraví společně. A v plotě udělají branu.

  • visitor77
   visitor77, 18.7.16 11:20:56  
    

   tak to prikázal Ježiš...