Katolická církev

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
visitor77 (2017-04-23 22:35:22)ElenaJakub (2017-04-19 23:53:49)2442 (2017-04-17 17:19:01)a.l.tereza (2017-04-11 18:56:15)DalkoT23 (2017-04-11 10:03:57)eremir (2017-03-16 05:23:22)slavidan (2017-03-03 15:21:42)strejczbrna (2017-02-28 08:23:09)Khorosh (2017-02-10 12:13:01)LVCRETIVS (2017-02-09 09:16:12)9876 (2016-11-06 16:19:07)beranek (2015-12-28 19:55:24)INeedToReborn (2015-12-15 18:45:07)uvette (2015-08-30 15:38:57)Mafomet (2014-05-07 20:43:37)tarnes (2014-04-25 23:40:24)aidinka (2014-03-19 16:09:59)
Katolická církev
Založeno: 13. 10. 2013 | Příspěvků: 6 485 | Členů: 17
Správci: visitor77 (hlavní), Khorosh

Římskokatolická církev (ŘKC) je největší z 23 autonomních (22 východních cirkví v jednotě s ŘKC - spolu tvoří Ř(KC)) katolických církví se společným krédem, formulovaném v Nicejsko-konstantinopolském vyznání víry.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
Témy tohto fóra sú: vierouka, mravouka, tradícia, organizácia R(KC), jej história, úloha a pôsobenie v dnešnom svete, v budúcnosti, jej úloha pre kresťana v jeho ceste ku spáse, jej vzťah k judaizmu a iným nekresťanským a kresťanským náboženstvám a spoločenstvám a opačne (i zrovnávacia teológia), k sekulárnej spoločnosti, a pod. Bude tolerovaná aj vecná (ale zdôvodnená) kritika prípadnej (ak si to niekto myslí) činnosti R(KC) od katolíkov i nekatolíkov. Bulvárne a predpojaté "informácie", ani nevyberavé útoky a posmešky na R(KC), jej veriacich, ani pedofília v Cirkvi, sa tu neriešia.

Pozn.: akékoľvek údaje, informácie, citácie, odkazy (odborná literatúra, internetovské linky, osobné údaje,...) z reálií apoštolských- (1.- 2.st), ako aj poapoštolských cirkevných otcov (2.-5.st.), vo vzťahu k základnej vierouke (teológia troch božských osôb) budú veľmi vítané.

http://www.radiovaticana.cz/

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • Khorosh
  Khorosh, 10.2.17 09:16:31  
   

  Mimo Církev není spásy je dogma víry, Bohem zjevená Pravda.

  Kh: Učení Církve o jiných náboženstvích je jasné. NEJSOU a nikdy si nebyla rovna s Církví Pána Ježíše Krista, jíž je Církev Římskokatolická, kde jedině je plnost Pravdy v Duchu Svatém.

  Cit:
  Náboženství jsou dále přiřazena k dějinám a ke kulturám národů, kde smíšenost dobra a zla nemůže být nikdy zpochybňována. Jako přípravu na evangelium je tedy nutno chápat nikoli všechno to, co se v náboženstvích nachází, nýbrž pouze to, co v nich "Duch Svatý působí". Z toho vyplývá důležitá věc: cesta ke spáse je dobrem přítomným v náboženstvích jako dílo Ducha Kristova a nejsou to tedy ona náboženství jako taková. To je potvrzeno samotným učením koncilu, když se mluví o semenech pravdy a dobra, jež jsou přítomna v ostatních náboženstvích a kulturách. Tato nauka je vyjádřena v koncilové deklaraci Nostra Aetate: "Církev neodmítá nic, co je v těchto náboženstvích pravdivé a svaté. S upřímnou vážností se dívá na jejich způsoby chování a života, pravid-la a nauky. Ačkoli se v mnohém rozcházejí s tím, co ona věří a k věření předkládá, přece nezřídka odráží paprsek Pravdy, která osvěcuje všechny lidi" (NA 2).

  http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Kontext-a-vyznam-deklarace-Dominus-Iesus-Joseph-Ratzinger.html#base

  • visitor77
   visitor77, 10.2.17 09:19:27  
    

   dík, vidíš nižšie, čerpal som z tvojich postrehov...

   • Khorosh
    Khorosh, 10.2.17 09:32:54  
     

    Pravda zůstává a zůstane Pravdou, i kdyby ji miliony "pravd" popíraly či relativizovaly.

    • visitor77
     visitor77, 10.2.17 09:48:11  
      

     práve tá "axioma" Benedikta XVI. o nevyhnutnosti KC pre spásu, je absolútne pre všetkých nekatolíckych kresťanobv, i drtivú väčinu katolíkov, a vôbec tých, ktorí sa nejako zaoberajú vierou a spásou (i filozofov), výsostne nepochopiteľná, a bude vždy predmetom ostrých sporov...preto toto vyjadrenie/vyjadrovanie emeritusa je pre všetkých hodne iritujúce, a dokonca poburujúce...

     • Khorosh
      Khorosh, 10.2.17 10:29:44  
       

      Podobně: Pán Ježíš Kristus je JEDEN, není přece rozdělen. Jedna tedy je Jeho Církev, která je Jeho mystickým Tělem.

      cit. z Písma sv:
      4. Jen jedno je ono tajemné tělo, jen jeden Duch a stejně tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni.
      5. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Efezským 4. kapitola (KLP)

      To, že to mnozí nechtějí přijmout nic nemění na faktu.

      Mnohým se jistě též nelíbí to, co Pán Ježíš Kristus řekl:
      cit. z Písma sv:
      15. A řekl jim: „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium všemu tvorstvu!
      16. Kdo uvěří a dá se pokřtít, bude spasen; kdo však neuvěří, bude zavržen.“ Marek 16. kapitola(KLP)

      • visitor77
       visitor77, 10.2.17 10:48:09  
        

       iste, ale aj protestanti (i sekty) hovoria o Kristovi-Spasiteľovi, v tom je problém...problém je to, že emeritus však hovorí o jedinečnosti a nevyhnutnosti práve KC pre spásu, inak povedané, iní "cirkvi" a náboženské spoločnosti nechápu, a neprijímajú (doslova ich to uráža a pohoršuje) túto "KC jedinečnosť"...

  • 69beran
   69beran, 15.3.17 18:45:54  
    

   Tolik lží hned v prvních větách :7: Tys určitě nikdy bibli nečetl. Jinak bys nepsal takové lži a polopravdy. Překroucené polopravdy.
   Tak např. nikde není psáno, že RKC je jediná správná církev. Ale co...dyť to vědět přece musíš, nemá smysl to rozebírat. Kdo patří do církve JK máš v bibli napsáno, tak to nepřekrucuj a piš pravdu. Vůbec nezáleží kdo je členem jaké církve. Máš to v bibli, koukni tam někdy farizeji :4:

   • visitor77
    visitor77, 15.3.17 18:54:57  
     

    k čomu potom Ježiš založil cirkev a dal jej moc "svazovať a rozvazovat"? (Mt 16, 18, 19)...

 • LVCRETIVS
  LVCRETIVS, 9.2.17 09:16:11  
   

  Slovo Polsku.

  https://www.youtube.com/watch?v=okz7Ay0rR1g

  https://www.youtube.com/watch?v=a8l0_AeNFJw

  https://www.youtube.com/watch?v=166DnOPS7NY

 • visitor77
  visitor77, 6.2.17 16:25:53  
   

  Vážne úvahy emeritného pápeža Benedikta XVI. o spáse:
  1. Benedikt XVI. hovorí, že domnienka o záchrane všetkých ľudí... spôsobila, že mnohí kresťania opustili vieru.
  2. Falošné cirkvi sú tie, ktoré sú založené na "zhromaždení ľudí, ktorí majú nejaké spoločné myšlienky."... ony nemôžu byť "garantom večného života."
  3. ..."Cirkev nie je svojim vlastným produktom, ona bola vytvorená Bohom a je ním neustále formovaná."
  4. Pápež odmieta modernú myšlienku, že všetci ľudia sú spasení, komentujúc pocit dnešných ľudí, že "Boh nedopustí zatratenie väčšiny ľudstva."
  5....pápež odmieta mylnú predstavu Karla Rahnera o tom, že väčšina ľudí nájde spásu ako "anonymní kresťania",...Benedikt potvrdzuje nemenné učenie, že Katolícka cirkev je jedinou Cirkvou a je absolútne nevyhnutnou pre spásu...
  6. pápež odmieta vieru ľudstva, že "Boh nepovolí zatratenie všetkých nepokrstených", či dokonca im umožní dostať sa na miesto "čistého prirodzeného šťastia (limbus)...
  http://www.lifenews.sk/content/emeritn%C3%BD-p%C3%A1pe%C5%BE-benedikt-xvi-katol%C3%ADcka-cirkev-je-absol%C3%BAtne-nevyhnutn%C3%A1-pre-sp%C3%A1su

 • Khorosh
  Khorosh, 4.2.17 19:49:22  
   

  Emeritný pápež Benedikt XVI: Katolícka cirkev je absolútne nevyhnutná pre spásu

  http://www.lifenews.sk/content/emeritn%C3%BD-p%C3%A1pe%C5%BE-benedikt-xvi-katol%C3%ADcka-cirkev-je-absol%C3%BAtne-nevyhnutn%C3%A1-pre-sp%C3%A1su

  • michalborek
   michalborek, 5.2.17 22:18:42  
    

   https://youtu.be/Nq7us5Lf5IU

   • michalborek
    michalborek, 5.2.17 22:56:15  
     

    To je to kde se máme sejít v lásce, ne v hádání se kdo kde dosáhne spásy, jakoby snad o spáse rozhodoval nějaký teolog. Je v pořádku, že katolík věří ve svou cestu i že jí třeba předkládá druhým a ti zase předkládají svojí. Každopádně katolická církev vyjadřuje svůj pohled v katechismu - http://www.katechismus.cz/paragraf.php?sel_paragraf=1260 a na této úrovni je rozumné zůstat. Co se týká Ratzingera, bohužel mu přebývající věk nedodal skutečné moudrosti, jen znalostí a tak se vzdálil právě od názorů největšího teologa minulého stoleté Karla Rahnera, jako od svých souputníků jako byl Schillebeeckx či Küng, každopádně Ratzinger už papežem není.

   • a.l.tereza
    a.l.tereza, 5.2.17 23:50:21  
     

    :15:

   • Khorosh
    Khorosh, 10.2.17 09:18:56  
     

    Což nic nemění na nauce Církve o tom, že POUZE katolická víra je pravdivá a plně uchovávaná a zvěstována Církví.

    Ostatní náboženství pouze sem tam odrážejí prvky pravdy, která je v plnosti přítomna POUZE v Církvi Římskokatolické.

 • LVCRETIVS
  LVCRETIVS, 31.1.17 18:47:37  
   

  Výzva kardinálu M.Vlkovi k pokání před smrtí

  http://uogcc.org.ua/cz/actual/article/?article=18137

 • Khorosh
  Khorosh, 28.1.17 20:06:18  
   

  Otec Tomáš Halík je opravdu mimo katolickou nauku, což dokládá i tento rozhovor: https://echo24.cz/a/ir3Gk/halik-dosavadni-cirkevni-praxe-je-nelidska-a-nekrestanska

  Ovšem tedy více než případný vztek a zlost potřebuje naše modlitby, aby znovu nalezl autentickou katolickou víru a uviděl, jak a v čem bloudí.

  • michalborek
   michalborek, 28.1.17 22:04:36  
    

   Modli se raději za sebe sama a vůbec se nauč pořádně modlit, což není jen nějaké odříkávání podle Breviáře, ale především naslouchání, protože o tom to je nediktovat, ale naslouchat.

   • Khorosh
    Khorosh, 28.1.17 23:06:13  
     

    Modlitba jistě není pouhé naslouchání, je to rozhovor s Pánem Bohem, dialog já-Ty.
    Díky Pánu Ježíši Kristu můžeme mít s Bohem Otcem důvěrný vztah, můžeme mu říkat "Tatínku-Abba!", a jako s Tatínkem hovořit.

    Modleme se jedni za druhé.

    "Kvalitu" modlitby může posoudit POUZE Bůh sám.

    • michalborek
     michalborek, 29.1.17 07:14:43  
      

     Tvé pouhé, třebaže jsem psal především, je nejvyšší stupeň modlitby kontemplace, tam už utichl člověk a zůstává jen Bůh. Třebaže pak z transcendentální povahy Boha lze spíše mluvit o nazírání než o naslouchání, ale spíš pak jsou slova zbytečná.

     Přesto na počátku tohoto procesu je naslouchání. Naslouchání v tradici již od židů skrze opakování žalmů a jiných biblických a k tomu účelu připravených textů pro katolíky shromážděných v Breviáři. Ne tedy pouhé odříkávání a tedy mluvení naprázdno před nímž odrazuje Ježíš (Mt 6,7). Ježíš v stejném místě i značně zjednodušuje modlitbu a shrnuje do ní vše podstatné, co má být slyšeno, aby se otevřelo Bohu naše srdce. Ano slyšeno námi, protože není to Bůh, kdo tu oslepl, ohluchl a ztratil se, On nás zří do morku kostí stále a není tak nic, co mu můžeme sdělit (Mt 6,8).

     Avšak z Ježíšovo slov by k tvému prvnímu příspěvku mělo spíše zaznít podobenství o modlitbě farizeje a celníka (Lk 18,9–14), kde farizej na rozdíl od celníka přistupuje k Bohu bez jediné pochyby o sobě, zato s naprostou jistotou o chybách druhých.

     • Khorosh
      Khorosh, 29.1.17 13:09:14  
       

      Boha lze "nazírat" pouze skrze Ducha Ježíše Krista Nazaretského, vtěleného Boha, Božího Syna, nikdy nikde jinde. Jinak to není "nazírání", ale přelud, iluze, klam mysli, "sebepřesvědčení" o tom "že vím", často podněcované zlým duchem.

      Pokud někdo recituje Breviář, či se modlí, či je přítomen Mši svaté "naprázdno", pouze si plní povinnost, bezpochyby.

      Ovšem POUZE Bůh ví, kdo si jen plní povinnosti. Nám nepřísluší posuzovat.

   • LVCRETIVS
    LVCRETIVS, 29.1.17 07:04:26  
     

    Tak na jedne straně rezolutně o sobě prohlášuješ, že s křesťanstvím nemáš nic jako hinduista společné a na druhé straně kážeš tady jako v kostele ruznýma poučkama. Nespletl sis forum s hinduismem? V židovské sinagoze by s tebou zametly.

    • michalborek
     michalborek, 29.1.17 07:12:57  
      

     Nejsem křesťan ani hinduista, neberu si škatulek, jež rozdělují bratrství všech lidi, jež všichni jsou ze stejného Boha a ke stejnému směřují.

     • Khorosh
      Khorosh, 29.1.17 13:13:12  
       

      Ano, všichni jsme stvořeni jedním Bohem, Hospodinem, bezpochyby, ne všichni však k Hospodinovi směřují.

      K Bohu Otci však lze směřovat pouze skrze Pána Ježíše Krista v Duchu Svatém, který je plně přítomen v Římskokatolické Církvi.

      • LVCRETIVS
       LVCRETIVS, 29.1.17 17:47:23  
        

       Správně napsáno. Je to podstata křesťanství.

       • michalborek
        michalborek, 29.1.17 21:28:15  
         

        Křesťanství, to by bylo sporné, ale katolická církev se opravdu stále podobného třebaže přeci jen kapánek obroušeného dogmatu drží a protože obdobné platí mnohdy na druhých stranách barikád jiných věrouk a skupin lidí, třebaže jinak i tito mnohdy usilují o dobro a poznání Pravdy a zároveň rozebrali už si všichni své zemské kouty a všichni společně už dávno nezávisle na ztrouchnivělých srdcích barikádníků budujeme nové vazby a utváříme Nový svět bez hranic a omezení, tak prostě doufám, že jednou tyhle zastaralé dogmata zmizí, třebaže vývoj, kde lháři a nebezpeční fanatici se uchopují ve světě vlády, mě trochu děsí, ale tak co naplat skutečné peklo je právě tady a možná se to nepodaří a zvířeckost jež i z Vás chlapci čiší, se prostě jen tak nevzdá vlády, ale pak o důvod víc nevzdat své ideály a nezapomínat, že o jiné království běží.

        • LVCRETIVS
         LVCRETIVS, 29.1.17 22:39:17  
          

         Za prvé. Katolická církev je církvi Kristovou a jinak tomu nebude. Za druhé ta zkutečná zvířeckost je v každým, kdo popírá dědičný hřích a existenci Satana a padlých andělů, kteří se vzepřeli Bohu a to ještě gor v každým, kdo sebe klade na místo Boha (ideologie New Age, atd.) Hold nedá se svítit.

         • michalborek
          michalborek, 29.1.17 22:44:54  
           

          Jistěže je v každém, ale slovy Ježíše dle Tomášovo apokryfního evangelia - Blažený je lev, kterého pozře člověk, takže se lev stane člověkem, ale zavržený je člověk, kterého pozře lev, takže se člověk stane lvem.

         • visitor77
          visitor77, 29.1.17 22:51:22  
           

          apokryfy by som tu necpal, vo vzťahu k vierouke sú irelevantné...

      • a.l.tereza
       a.l.tereza, 29.1.17 20:03:01  
        

       Jako křesťanka říkám že stoprocentně, jako žena konceptů náboženství neznalá říkám že k životu v Bohu lze dojít i nezměrnou láskou k Němu. :2:

       • visitor77
        visitor77, 29.1.17 22:08:44  
         

        to treba najprv mať tú lásku...k Bohu sa dá dôjsť postupne (alebo razom), s prijímaním (prijatím) viery - ale to je už i Jeho vôľa, nielen naša. Viera je dar, a sú stovky rozumových i "srdcových" dôvodov, ako sa človek môže disponovať k prijatiu tohto daru viery...dary sa dávajú hlavne za určité zásluhy (výnimočne nie však vždy), ktoré vedú k disponovanosti jednotlivca k prijatiu viery...

 • LVCRETIVS
  LVCRETIVS, 25.1.17 20:43:40  
   

  Kdo je to ta Asia Bibi?
  https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Asia_Bibiová

 • michalborek
  michalborek, 23.1.17 00:01:21  
   

  Informace o zdravotním stavu pana kardinála Vlka
  http://www.kardinal.cz/index.php?cmd=article&articleID=903#.WIU0Iu_ldU8.facebook

  • visitor77
   visitor77, 23.1.17 11:36:57  
    

   ajaj, nádor pľúc s metastázami do kostí, to je zlé, to hrozí koncom...ale všetko je v Božích rukách...

 • LVCRETIVS
  LVCRETIVS, 22.1.17 18:49:06  
   

  Skutečný necenzurovaný životopis Tomáše Halíka

  https://www.youtube.com/watch?v=0arq3QqqQcA

 • LVCRETIVS
  LVCRETIVS, 27.12.16 15:33:05  
   

  Jakého vyznání je vlastně pán Tomáš Halík a jakou že funkci v katolické církvi zastupuje?

  https://www.youtube.com/watch?v=FX3X85wiCZw

  https://www.youtube.com/watch?v=fO5-72mCfAc

  https://www.youtube.com/watch?v=QrXmQRcmFBI

  https://www.youtube.com/watch?v=Q2NtL_A4aIs

  • visitor77
   visitor77, 27.12.16 16:59:12  
    

   pozrite sa, mnohokrát som tu, v polemikách, napísal o p. Halíkovi, že nie on nie je v Cirkvi moja krvná skupina, neladí môjmu srdcu, ani ušiam, ani očiam; rovnako ignorujem názory a špekulácie Š. Hríba (laxný protestant), ktorý ako novinár/redaktor vŕta do všetkého, čo sa týka hlavne RKC, a robí zo seba mudrca na všetky problémy, aj problémy RKC...jednoducho, jeho programy (diskusie, polemiky - i "Pod lampou") musia byť sledované a pre TV a zarábať peniaze). Proti jeho programom RKC (menom biskupov) často protestuje, pretože nemá ani tušenie o Biblii, RKC, viere, Bohu, Kristovi. Š Hríb je jednoducho profánny novinár, ktorý rád provokouje kontraverznými názormi, a samozrejme si pozýva do svojich programov/besied kontraverzné osoby, včetne p. Halíka, - a oba provokujú katolícku verejnosť (o to predsa ide, že, to TV zarába prachy, že)...

   • LVCRETIVS
    LVCRETIVS, 27.12.16 17:06:41  
     

    Cože? A Vám je jedno kdo ve jménu církevního katolického diplomata hovoří za Vás, za mě a nakonec za celou KC jako mluvčí?
    Víte to, že Halík je Váš mluvčí a můj mluvčí? Vždyť on je zralý na vyloučení z KC jako profesionální heretik a nakonec na rozbití huby. Jste si vědom že on není jediný?

    • visitor77
     visitor77, 27.12.16 17:16:07  
      

     ...ale to nie je môj problém, problém p. Halíka (a jeho vystúpení na verejnosti/v médiách) je v kompetencii Českej biskupskej konferencie a Vatikánu, že, tak sa tam sťažujte...

    • visitor77
     visitor77, 27.12.16 17:19:09  
      

     p. Halík, nehovorí za mňa, ani nie je mluvčí RKC, - sú to jeho kontraverzné názory "na hrane", a tak je zrejme nepostihnuteľný (zatím)...všetko sa vyvíja a ukáže časom...

  • slavidan
   slavidan, 31.12.16 21:50:54  
    

   Tzv. Byzantský katolický patriarchát jsou extremisté vedení exkomunikovaným řeckokatolickým knězem Dohnalem.

   • visitor77
    visitor77, 31.12.16 22:02:28  
     

    hej, je o tom reč na DF "Papež František"...

   • LVCRETIVS
    LVCRETIVS, 31.12.16 22:21:08  
     

    Církev nemá nic společného s islámem, aby v ní byli extremisté. Jsou to tradicionalisté a jsou v opozici s církevními liberály, kterých je dnes ve Vatikánu většina. BKP vznikl odtržením od katolické církve na základě nesouhlasu s herezemi druhého Vatikánského koncilu. Je to jakási obdoba Lefebvristů.

    • visitor77
     visitor77, 2.1.17 17:37:42  
      

     tí páni odmietli preukázať/dokázať, že sú vysvätení (že sú nositelia sviatosti kňazstva, -...ak aj niektorí majú kňazstvo, sú exkomunikovaní z Cirkvi) takže kto sú tie persony? - a prečo havkajú ako zranení psíkovia? - nikto ich nepočúva a nepočuje...

     • LVCRETIVS
      LVCRETIVS, 8.1.17 11:17:31  
       

      Jelikož nejsem součásti BCP nemohu hovořit za ně. Jestli Vás zajímá co jsou oni zač, myslím že nic Vám nebrání s nimi navázat kontakt a tyto věci se přímo dovědět od nich. Na sektu moc nevypadají, když jsou vázaní zásadou návratu ke katolické církvi a tím i rovněž zánikem BCP argumentaci, že jíž nebude potřebný za předpokladu osvobozeni katolické církve z herezi modernismu a katolického liberalismu, který působí novodobě ve strukturách samotného nitra církve a je velikým problémem. BCP má plnit jen účel jakési Noemovy archy a poukazuje na infiltraci církve trojským koněm. Spíš se ptejte samotného papeže, proč reagoval vyhrožováním zbavením funkce italských biskupů, kteří chtěli objasnit jeho herezní návrhy v době synody o rodině. Tuto záhadu se v cenzurovaném radiu Vatikán určitě nedozvíte.

  • LVCRETIVS
   LVCRETIVS, 11.1.17 12:45:50  
    

   Takže pokračujeme:

   https://www.youtube.com/watch?v=X_mjtN8pP4Y

   https://www.youtube.com/watch?v=06zKrV1ErI4

   https://www.youtube.com/watch?v=oE7MxuIt_Ps

   https://www.youtube.com/watch?v=Q8fZGPXsxF4

   https://www.youtube.com/watch?v=XLPX_KnhYFs

   https://www.youtube.com/watch?v=FhXYqsMzGqY

   • michalborek
    michalborek, 11.1.17 21:50:26  
     

    http://www.bohnice.cz/

    • profesorateista
     profesorateista, 12.1.17 08:14:51  
      

     :1: :1:

    • LVCRETIVS
     LVCRETIVS, 13.1.17 20:10:34  
      

     Je velice obdivuhodné že využíváš ozdravné léčebné kůry v tomto osvědčeném institutu. I já Tvého velice obezřetného rozhodnutí chválím a vyjadřuji Tobě za Tvou správnou péči o své zdraví pochvalu, ale na tomto fóru se řeší něco trochu jiného.
     Zkus to příště tady:
     https://www.lide.cz/diskuze/4-Veda-a-technika/2568
     Tady se už můžeš z vesela bavit.
     Ju!!??

     • michalborek
      michalborek, 13.1.17 21:29:17  
       

      Lidé jež publikovali tebou odkazovaná videa byli v souladu s kanonickým právem veřejně exkomunikováni z katolické církve a sekta jejímž jménem mluví, je tedy také za hranou tohoto fóra, neb nemá s katolickou naukou nic společného. Tato nauka je totiž charakterizována živou tradicí vykonávanou v Duchu svatém, viz také paragraf 78 Katechismu katolické církve. Tento živý Duch je po celé generace zpochybňován rebely, jež by buď chtěli církev mrtvou a zakonzervovanou a nebo naopak řízenou duchem jejich vlastního ega, což k jejich obhajobě může být jen projevem nějaké poruchy osobnosti a lze jim tak pro jejich vlastní dobro doporučit návštěvu odborníka. Proto také můj odkaz, neb již v současné době se tato nekatolická sekta ocitá v majoritních médiích mezi nebezpečnými sektami a nejeden člověk si ťuká na hlavu při setkání se s jejími projevy.

      PS: Jistě i já nejsem dokonale normální, ale zatím jsem sektu nezaložil a ani se nechystám samozvaně exkomunikovat představitele největší světové církve v představě o vlastním povolání k záchraně světa.

      • LVCRETIVS
       LVCRETIVS, 13.1.17 22:30:52  
        

       Je mi jedno co oni jsou. Ale není mi jedno to o čem oni mluví. Být drzý a arogantní ještě zdaleka nemusí znamenat lhát.
       Alláh bůh islámu není Bohem Bible, ani nikdy nebyl. Je to Goliáš. Je to výplod šílené posedlé osobnosti, kterou je Mohammed. Jen profesionální heretik a lhář, tvrdí to, co tvrdí pán Halík. Já nejsem údem kurvičky, která se tyranovi přizpůsobuje, ale církve, která je vůči kultům tohoto typu nekompromisní a svůj postoj změnit nehodlám.