Katolická církev

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
DalkoT23 (2019-06-23 21:31:42)slavidan (2019-06-23 21:01:35)visitor77 (2019-06-09 18:18:56)ElenaJakub (2019-06-08 10:15:04)poko (2019-01-30 22:58:34)p.jojo (2019-01-13 19:58:57)Mafomet (2018-12-18 22:58:01)eremir (2018-12-01 18:20:17)jirka5 (2018-10-28 12:50:10)LVCRETIVS (2018-09-06 19:32:00)2012 (2017-12-06 14:21:46)radiac (2017-11-04 12:51:17)poko2 (2017-10-25 00:55:40)Khorosh (2017-10-05 23:22:06)grande-moravia (2017-09-25 21:23:34)9876 (2017-09-25 21:22:20)2442 (2017-07-04 17:01:10)Xyz123 (2017-07-04 11:24:39)chenrezig777 (2017-04-16 21:57:21)tank (2016-10-22 15:57:55)stihac (2016-10-22 15:50:34)beranek (2015-12-28 19:55:24)INeedToReborn (2015-12-15 18:45:07)
Katolická církev
Založeno: 13. 10. 2013 | Příspěvků: 6 645 | Členů: 27

Římskokatolická církev (ŘKC) je největší z 23 autonomních (22 východních cirkví v jednotě s ŘKC - spolu tvoří jeden celek katolických církví (Ř(KC)) sjednocených ve víře a v mravech, respektujúcí papežský úřad, se společným krédem, formulovaném v Nicejsko-konstantinopolském vyznání víry.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev (seznam)
Témy tohto fora jsou: věrouka (i církevních otců), mravouka, tradice, historie, úloha a působení Ř(KC) v dnešním světe, v budoucnosti, její úloha pro křesťana na jeho cestě ke spáse.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • nikdoinic
  nikdoinic, 23.6.19 20:08:23  
   

  visitor77 už nesprávcuje..?

  • nikdoinic
   nikdoinic, 23.6.19 20:09:07  
    

   he kocůr není doma myši by měli mít pré:-).

  • slavidan
   slavidan, 23.6.19 21:01:35  
    

   Obávám se, že zemřel či vážně onemocněl, tak že nemůže na počítač.

 • ElenaJakub
  ElenaJakub, 23.4.19 10:17:12  
   

  Milí přátele, ze srdce Vám přejí požehnaný velikonoční čas. Pokoj v duši a radost s přírody. Pro věříci, taký radost, že hrob je prázdný. Grobnica ostala pusta, Raduj se!!!
  https://www.youtube.com/watch?v=TGMhhz8459w

 • visitor77
  visitor77, 26.2.19 20:29:01  
   

  p. František:
  ...nemožno celý život stráviť obviňovaním Cirkvi. Komu prislúcha žaloba? Koho Biblia nazýva veľkým žalobníkom? Diabla!

  Ľudia, ktorí celý život len žalujú, sú diablovými priateľmi, bratrancami, príbuznými - nemôžem povedať deťmii, pretože tie diabol nemá. To nie je dobré, pretože nedostatky je síce dobré ohlásiť a napraviť, avšak za neustálej lásky k Cirkvi. Bez nej patríme satanovi...
  https://www.katolickenoviny.sk/spravodajstvo/category/zahranicne/article/kritika-cirkvi-bez-lasky-je-diablovo-dielo.xhtml

 • visitor77
  visitor77, 25.1.19 18:52:05  
   

  Dnes Cirkev slávi Obrácení sv. Pavla
  conversio Paulus, Apostolus

  Obrácení apoštola Pavla při setkání s Kristem na cestě do Damašku bylo nejrychlejším a nejvýznamnějším v dějinách. Chtěl sloužit Bohu tak, jak k tomu byl vychován, ke skutečné službě se však musel obrátit a to se stalo, když se Krista zeptal: "...Co mám dělat, Pane?"(Sk 22,10) O jeho obrácení se dočteme v Bibli na více místech NZ (Sk 9,1-22; 22,3-16; 1kor 15,9-10; Gal 1,11-24; 1 Tim1,12-16)...
  http://catholica.cz/

 • visitor77
  visitor77, 13.1.19 14:30:13  
   

  Papež: Modlitba vítězí nad osamoceností a beznadějí
  .........
  ...Modlitba vždycky proměňuje realitu, vždycky. Nezměníme-li věci kolem sebe, změníme se alespoň my, změní se naše srdce. Ježíš přislíbil dar Ducha svatého každému muži a každé ženě, kteří se modlí.
  Můžeme si být jisti, že Bůh odpoví. Jedinou nejistotu působí čas, ale nepochybujme, že Bůh odpoví. Nanejvýš budeme muset vydržet celý život, ale On odpoví. Slíbil nám to: On není jako otec, který dá hada místo ryby. Není nic jistějšího: touha po štěstí, kterou všichni nosíme v srdci, se jednoho dne splní. Ježíš říká: »Bůh by se nezastal svých vyvolených, kteří k němu volají ve dne v noci, a nechal by je dlouho čekat?« (Lk 18,7). Ano, zjedná spravedlnost, vyslyší nás. Jaký to jen bude den slávy a vzkříšení! Modlitba je už od nynějška vítězstvím nad osamocením a beznadějí.

  Modleme se. Modlitba mění realitu, nezapomínejme na to. Buď změní věci nebo naše srdce, ale vždycky mění. Modlitba je už od nynějška vítězstvím nad osamocením a beznadějí. Je viděním každého fragmentu stvoření, hemžícího se v neúprosnosti dějin, jejichž smysl někdy nechápeme"...
  https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28799

 • visitor77
  visitor77, 7.1.19 17:54:20  
   

  Arcibiskup Ladaria: "Ne" ke kněžskému svěcení žen je definitivní
  Vatikán. Prefekt Kongregace pro nauku víry, arcibiskup Ladaria, zveřejnil v dnešním vydání deníku Osservatore Romano text, ve kterém potvrzuje nezměněný postoj katolické církve k otázce kněžského svěcení žen. „Církev vždy vnímala závaznost Pánova rozhodnutí, které vylučuje, aby služebné kněžství bylo platně uděleno ženám,“ píše arcibiskup Ladaria.

  Svěcení mužů je součástí pokladu víry...
  ...
  https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=27747

 • visitor77
  visitor77, 6.1.19 15:10:02  
   

  Dnes v Cirkvi slávime sviatok Troch kráľov/Zjavenie Pána
  ...klanění mágů, či mudrců z Východu, které vedla hvězda přes Jeruzalém do Betléma. V Jeruzalémě ztratili spolehlivé vedení hvězdy, proto se ptali na novorozeného krále židovského. Dozvěděli se pouze o proroctví, že z Betléma vyjde vládce, který bude panovat izraelskému lidu. V králi Herodovi zpráva vyvolala velmi zlé úmysly. A mudrci za městem opět uviděli hvězdu, která se pohybovala před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo Dítě, kterému přišli vzdát hold. Když spatřili Dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ve snu pak dostali pokyn, aby se k Herodovi nevraceli, proto se vrátili jinou cestou do své země. - To nám vypráví evangelium dnešní slavnosti. Jeho zvěst předchází proroctví Izaiáše: "Záplava velbloudů tě přikryje, dromedáři z Midjanu a Efy, přijdou všichni ze Sáby, přinesou zlato a kadidlo, rozhlásí Hospodinovu slávu." (Iz 60,6)
  - pravoslávna Cirkev (nie však všetky pravoslávne cirkvi) na základe juliánskeho kalendára (posuv 13 dní) dnes slávi Vianoce/Narodenie Pána...
  http://catholica.cz/ (link platí len dnes)

 • visitor77
  visitor77, 1.1.19 14:22:52  
   

  dnes (1. januára) R(KC) (a 22 východných cirkví s ňou zjednotených vo viere) slávi Pannu Máriu ako "Bohorodičku", čím už samotný názov hovorí, že Panna Mária je matkou božskej osoby Ježiša Krista - Slova, ktoré je Boh (Jn 1, 1), a to Slovo-Boh sa stalo telom a prebývalo medzi nami (Jn 1, 14),
  - všeobecný cirkevný koncil v Efeze (431) takto vyhlásil Pannu Máriu ako matku Boha, čím poprel Nestoriov (carihradský patriarcha) blud, ktorý označil Pannu Máriu len za Kristorodičku (Christ-tokos), t.j., že je len matkou Krista človeka....
  - tým Efezský koncil priznal Panne Márii nesmiernu dôstojnosť, pretože jej, ako jedinej, priznal vznešené božie materstvo - že je matkou druhej božskej osoby, Ježiša Krista, Božieho Syna, Boha z Boha...

  • nikdoinic
   nikdoinic, 23.6.19 20:18:43  
    

   Pán Ježíš Kristus o "matce" rozhodl takto:
   Matouš 12
   44 Tehdy řekne: 'Vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel.' A když přijde, nalezne ho prázdný, vymetený a ozdobený.
   45 Potom jde a přibere k sobě sedm jiných duchů, horších než je sám. Pak vejdou dovnitř a bydlí tam a poslední věci toho člověka jsou horší než první. Tak tomu bude i s tímto zlým pokolením."
   46 A zatímco ještě mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku, neboť s ním chtěli promluvit.
   47 Někdo mu řekl: "Pohleď, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit."
   48 On však tomu, kdo mu to řekl, odpověděl: "Kdo je má matka? A kdo jsou moji bratři?"
   49 Ukázal rukou na své učedníky a řekl: "Pohleď, toto je má matka a moji bratři.
   50 Kdokoli totiž koná vůli mého nebeského Otce, ten je můj bratr a sestra a matka."

  • nikdoinic
   nikdoinic, 23.6.19 20:29:15  
    

   Lukáš 8
   18 Proto dávejte pozor na to, jak posloucháte. Tomu, kdo má, totiž bude dáno, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co si myslí, že má."
   19 Tehdy za ním přišla jeho matka a bratři, ale kvůli zástupu se k němu nemohli dostat.
   20 Oznámili mu tedy: "Tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí tě vidět."
   21 On jim však odpověděl: "Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a plní je."

 • visitor77
  visitor77, 20.12.18 15:59:34  
   

  První krok k blahořečení G. K. Chestertona
  Northampton.
  První krok směrem k beatifikaci anglického spisovatele Gilberta Keitha Chestertona (1874–1936) byla učiněn. Northamptonský diecézní biskup Peter John Haworth Doyle jmenoval kněze, který je pověřen zjištěním možností otevření procesu beatifikace. Zprávu oznámil 1. srpna prezident Americké Chestertonovy společnosti Dale Ahlquist na zahájení jejího každoročního zasedání. Jak dále Ahlquist oznámil, jedním z motivů tohoto rozhodnutí, které biskup Doyle učinil, bylo zjištění, že kardinál Bergoglio se ještě jako buenos-aireský arcibiskup příznivě vyslovoval ohledně otevření této kauzy. Současný papež je také doposud členem Argentinské Chestertonovy společnosti.

  Připomeňme, že Gilbert Keith Chesterton byl anglickým myslitelem, spisovatelem a novinářem. Svým dílem formoval postoje mnoha křesťanů moderní doby. Původně byl anglikánského vyznání, ale postupně se přibližoval katolické církvi, do které přestoupil v roce 1922. Většina jeho významných děl byla přeložena také do češtiny.
  https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=18692
  https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=19739

 • visitor77
  visitor77, 8.12.18 17:52:45  
   

  Panna Maria, počatá bez poskvrny prvotního hříchu
  Maria Virgo, Conceptio lmmaculata
  8. prosince, slavnost
  Neposkvrněné početí Panny Marie (lat. Immaculata conceptio) je křesťanské učení o početí Marie, budoucí matky Ježíše Krista, jejími rodiči, Annou a Jáchymem, bez poskvrnění dědičným prvotním hříchem. Římskokatolická církev uznává a oslavuje (8. prosince) Neposkvrněné početí od středověku.
  "Jsem Neposkvrněné početí." - Tak se představila Matka Boží Bernardettě v Lurdech čtyři roky poté, co Pius IX. r. 1854 vyhlásil jako dogma, že Panna Maria byla počatá bez poskvrny dědičného hříchu.
  S tímto katolickým dogmatem nesouhlasily odloučené církve. Zde však evangelista Lukáš oslovuje Pannu Marii "MILOSTIPLNÁ" - jak by mohla být plná milostí, kdyby měla v sobě stín dědičné viny, který do této chvíle bránil člověku k plnému spojení s Bohem? Proto je již v andělových slovech skrytá pravda, vyhlášená Piem IX...
  Pozn.: Nepoškvrnené početí Panny Marie je tak biblicky potvrdené, v ČEP (rozhodujúcu úlohu pri jeho preklade hral prof. Jan Heller z Českobratrské církve evangelické) je nesprávne preložené "milostí zahrnuta", kdežto Vulgata a Jeruzalémská Bible Lk 1, 26 prekladajú "milostiplná", čo je správne...

  • visitor77
   visitor77, 8.12.18 18:30:54  
    

   e to nesmierne dôležité pre kresťanskú vieru - len ako milostiplná (tak, ako ju nazval anjel) mohla byť bezhriešna...
   - je ňou vyjadrená česť a sláva Panny Márie, ako bezhriešnej (bez dedičného i osobného hriechu) Matky Boha Ježiša Krista (Bohorodička), a skrze túto dogmu veríme, že Panna ostala Pannou pred- i po pôrode svojho Syna, a že Mária nezomrela, ale usnula, a v tomto stave bola (ako bezhriešna) s telom i dušou vzatá do neba (čo je tiež katolícka dogma: Panna Mária Nenebovzatá), a je našou nebeskou Matkou, ku ktorej sa modlíme prímluvnými modlitbami, - je v nebi našou Prímluvnicou, Orodovnicou, a predkladá naše modlitby svojmu Synovi...Cirkev učí: skrze Máriu ku Kristovi...preto tá veľká úcta (hyperdulia) Panny Márie v katolíckych cirkvách zjednotených s RKC...tam, kde nie je Panna Mária v úcte, tam sú tieto cirkvi "mŕtve"...

   • visitor77
    visitor77, 8.12.18 18:32:08  
     

    tú výsadu "milostiplná" získala z osobitnej milosti Boha (bez jej osobných zásluh) - z plnosti Božej milosti - preto, rovnako, ako každý človek, i Panna Mária potrebuje (hoci je bezhriešna) Spasiteľa Ježiša Krista - to je aj odpoveď pre tých, ktorí tvrdia, že keby bola bez hriechu, nepotrebovala by Spasiteľa...

    • DalkoT23
     DalkoT23, 10.12.18 17:13:18  
      

     "milostiplná" jej prisudila církev - Len preto,aby bola v niečom "zaujímavá" :8:

     • visitor77
      visitor77, 11.12.18 10:42:26  
       

      naopak, je to v Písme/evanjeliu, prisúdil jej to Boh:
      Lk 1, 28
      28 Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ (ČEP) - protestantský preklad,
      28Vešel a řekl jí: "Raduj se, milostiplná; Pán je s tebou (Jeruzálemská Bible)"
      28 Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ (Vulgata/Hieronym)...

   • nikdoinic
    nikdoinic, 23.6.19 20:16:07  
     

    Ježíšova ne:
    Marek 3
    28 "Amen, říkám vám, že všechny hříchy budou lidským synům odpuštěny, i rouhání, jakkoli by se rouhali.
    29 Ale kdokoli by se rouhal proti Duchu Svatému, tomu nebude odpuštěno na věky, ale propadl věčnému odsouzení."
    30 Říkali totiž o něm: "Má nečistého ducha."
    31 Tehdy přišli jeho bratři a matka. Zůstali venku a vzkázali mu, že ho volají.
    32 A kolem něj seděl zástup lidí. Řekli mu: "Podívej se, tvá matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě."
    33 On jim však odpověděl: "Kdo je má matka a moji bratři?"
    34 Rozhlédl se po těch, kdo seděli okolo něj, a řekl: "Pohleďte, to je má matka a moji bratři.
    35 Kdokoli totiž koná Boží vůli, ten je můj bratr a sestra a matka."

 • visitor77
  visitor77, 7.12.18 13:56:25  
   

  Sv. Ambrož(340-397), 7. prosince, památka
  postavení: biskup a učitel církve
  Pocházel z Trevíru, vystudoval v Římě řečnictví a práva. Když ho povinnosti úřadu konzula zavedly z Uyrie do Milána, byl tam nečekaně zvolen biskupem města a 7. 12. 374 vysvěcen. Po svědomitém doplnění znalostí se osvědčil jako vynikající pastýř a učitel svěřeného lidu. Hájil čistotu pravé víry proti ariánům a s odvahou se stavěl i proti zneužívání císařské moci. Byl výmluvným kazatelem a významným autorem mnoha teologických spisů i liturgických hymnů. Zemřel o velikonoční vigílii...
  Ambrož respektoval císaře Teodosia, ale v zásadních věcech církve zůstával neoblomný. S rozhodností se mu postavil do cesty, když v roce 390 nařídil pobít na 7000 Soluňanů. Nevpustil ho do chrámu, dokud za tento čin neudělal několikaměsíční veřejné pokání. Císař ho zprvu nechtěl poslechnout, ale pak se podřídil a o Ambrožovi řekl: „Pravdu mi ještě nikdo neřekl do očí, jen tento milánský biskup.“ A vážil si ho pro jeho zásadovost a odvahu...
  V psaní morálně-asketických spisů se především zaměřoval na Bohu zasvěcené panny a kladl jim za vzor panenskou Matku Pána Ježíše...Když psal o Panně Marii, představoval ji ve vztahu k Ježíši jako panenskou Bohorodičku, ve vztahu k církvi jako její předobraz a druhou Evu a z morálního hlediska vyzdvihoval plnost jejích ctností...
  V roce 1295 jej papež Bonifác VIII. prohlásil za církevního učitele společně s Augustinem, Jeronýmem a Řehořem Velikým. Ambrožova památka byla stanovena na datum jeho posvěcení na biskupa...
  http://catholica.cz/

 • visitor77
  visitor77, 6.12.18 20:24:34  
   

  sv. Mikuláš (6. december; 270-343)
  Měl dobré srdce a stal se biskupem v městě Myra v maloasijské Lykii (na území dnešního Turecka). V době pronásledování, za vlády císaře Diokleciána, byl poslán do vyhnanství. Vrátil se a roku 325 se zúčastnil koncilu v Niceji. Pak navštívil v Římě papeže. Zemřel ve vysokém věku s pověstí svatosti. Je nejznámější pro ctnost milosrdné lásky...
  ....
  O Mikulášovi se píše, že byl pokorný a nikdy nevyhledával své vlastní cti, ale snažil se vždy šířit slávu Boží. Rozdával poučení, navštěvoval a těšil nemocné, vězně i zajatce. Sytil lačné a byl ochráncem dětí, zvlášť sirotků, vdov i všech lidí nevinně pronásledovaných. Vystupoval s laskavostí a mírností, ale za Kristovu víru statečně bojoval proti viditelným i neviditelným nepřátelům...
  ....
  http://catholica.cz/

 • visitor77
  visitor77, 27.11.18 18:02:57  
   

  Najstaršia zachovaná kresťanská homília
  2. Klementov list Korinťanom (sv. Klement, 97-101, 4. rímsky pápež, 88-92), - dôkaz, že už aj prednicejskí cirkevní otcovia uznávali božstvo Krista.
  2. Klementov list Korinťanonom (homília)
  Obsah homílie je dosť všeobecný. Kresťanská predstava o Kristovi ako sudcovi živých a mŕtvych má zodpovedať jeho božskej vznešenosti. Máme ho oslavovať dodržiavaním jeho prikázaní a opovrhovaním pôžitkami tohto sveta, a to s cieľom získať večný život.
  Kristológia
  V homílii je rozhodne dosvedčené Kristovo božstvo i ľudstvo:
  „Bratia, Ježiša Krista máme považovať za Boha, za sudcu živých i mŕtvych“.
  „Tak ako sa Kristus náš Pán, náš Spasiteľ, ktorý bol predtým duchom, vtelil a v takejto prirodzenosti nás povolal, tak aj my v tomto tele dostaneme odmenu“.
  Kristus za nás podstúpil veľké utrpenie:
  „Kristus sa nad nami zmiloval a zachránil nás. K súcitu ho pohol pohľad na poblúznenie a skazu, ktorej sme prepadli. Len v ňom sme mali nádej na spásu“.
  Kristus je nazývaný „kniežaťom nepominuteľnosti, skrze ktorého nám Boh zjavil pravdu a nebeský život“.
  https://svetkrestanstva.postoj.sk/38269/najstarsia-zachovana-krestanska-homilia

 • visitor77
  visitor77, 24.11.18 14:53:35  
   

  O očisci (III)
  - Žádný hřích člověka nemůže zůstat bez trestu. Ale je už zde každý trestán pro své hříchy? Vždyť mnohý umírá dříve, než mohl pocítit za své hříchy i nejmenší trest. Není-li ale na onom světě žádný očistec, je potřeba, aby člověku, odtud se odebravšímu, v malých a všedních hříších a bez dokonalého pokání buď byl odpuštěn každý trest, nebo aby byl odsouzen k věčně trvajícím mukám. Avšak ani to, ani tamto není příliš k uvěření.

  - Proti tomu, že by na onom světě byly tresty nemající konce, očistec se považuje za moudře ustanovenou věc Bohem, nad kterou nic podobnějšího a lepšího nemůže být.
  - Tak i druhá část toho, co o očistci věříme, v ničem zdravému rozumu neodporuje. Jestliže je dobré modlit se za živé, proč by mělo být zlé posílat přímluvy k Božímu trůnu za mrtvé? Jestliže živým slouží každý dobrý skutek, proč by neměl sloužit i těm, kteří trpí na onom světě a potřebují pomoc? Málokdo je při svém odchodu tak dobrý a dokonalý, abychom mohli očekávat, že svou cestu na věčnosti bude konat beze vší těžké a bolestné práce, bez trudného úsilí a trpného namáhání. Proč by tedy bylo zbytečné a marné, jestliže my, na zemi pozůstalí, se snažíme zemřelým přispět pobožnými přímluvami, postem, almužnou a jinými dobrými skutky?
  http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2253

 • visitor77
  visitor77, 22.11.18 16:17:00  
   

  O očistci (II)
  Co člověk tady na zemi zasel, to na onom světě sklidí. Někteří lidé odsud odcházejí bez jakékoli poskvrny duše. Dosáhli nejvyšší dokonalosti, jaké člověk dosáhnout může. O takových, vznešených mravní dobrotou, pevně věříme, že po své smrti za svůj předešlý život ničím netrpí, ale naopak přicházejí k užívání nevýslovné, žádným pomyšlením na svůj první život nezkalené radosti. Jejich přeblažený způsob života obecně nazýváme nebe.

  Odcházejí však odtud i zlí, zkažení a na nejvyšším stupni zpustlí lidé. Ti nežili podle pravidel rozumu a příkazů Božích, ale podle svých žádostí. Pro svou rozkoš a zisk, s plným vědomím a promyšleným úmyslem, jednali zle a páchali nepravosti. A ani při své smrti se nechtěli obrátit k Bohu a svatým přikázáním. I oni přicházejí po smrti k novému životu, avšak k životu nevýslovně trapnému a nešťastnému. Život vedený na zemi se jim proměňuje v hryzajícího a nikdy neumírajícího červa, v nepřestávající trud a žalost a v nekončící trápení na onom světě. Jejich přesmutný způsob života na věčnosti nazýváme peklem.

  Ale odcházejí odtud i lidé, jejichž život nebyl ani úplně dobrý, ani úplně zlý. Žili dobře svůj život, ale často také hřešili, pokud ne s plným vědomím, tedy alespoň z nepozornosti a lidské křehkosti, nebo tehdy, když nějaká náhle vzplanuvší chtivost přikryla temným mrakem slunce jejich rozumu. Odcházejí odtud lidé, kteří poznali své nepravosti a hříchy, ale své duše, hříchy porušené a znečistěné, dokonale neumyli a neuzdravili. Smrt na ně přišla dříve, než mohli udusit ve své duši náchylnost ke zlému, konáním zvláště dobrých skutků. Odcházejí odtud lidé s mnohými neduhy a křehkostmi, tak, že by ještě v mnohé hříchy upadli, kdyby jim bylo dáno déle na světě přebývat. Odcházejí odtud lidé neutvrzení v dobrém, bez mnoha ctností, kterými se ve svém životě mohli ozdobit. Takoví lidé přicházejí na věčnost a nacházejí nebe i peklo zavřené. Mají sice sladkou naději, že budou přijati do sídla nevyslovitelné, věčné radosti, ale musí nejdříve trpět časnými tresty. Souží a trápí je vyjasněné svědomí předešlého života, poznávají ve světle každou nedokonalost, a to jim působí velikou bolest. Nevíme sice, na jaké místo vlastně přicházejí a čím se zabývají, ale víme, že je Bůh vede takovými cestami a nechává je dělat věci a procházet zkouškami, které jsou sice bolestné, ale zároveň jsou prospěšné a spasitelné. Tam se jim teprve dokonale otevírají oči, tam se s mnohým utrpením učí věci, které se v životě z pouhé nedbalosti nenaučili znát. Tam, s úzkostí a trapným svíráním, ze sebe sundávají zlé návyky a přivykají ctnostem, kterými se měli zušlechťovat už zde na zemi. Jejich trápení jim slouží k úplné nápravě a polepšení a je podobné ohni, ve kterém se čistí zlato a zbavuje se strusky. Proto tento způsob jejich počátečního života na onom světě nazýváme očistcem...
  http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2253

  • DalkoT23
   DalkoT23, 22.11.18 20:31:03  
    

   No neviem.
   Ako može duša mrtvého niekam "smerovať",ked ešte nenastal "súdný deň??Po súdnom dni možno - dostali by od Boha v očistci "druhú" šancu - ale predtým - "samoobsluha"??
   Má to oporu v Bibli??
   :8:

   • visitor77
    visitor77, 23.11.18 17:46:12  
     

    duša človeka je nesmrteľná, po smrti tela ide k Bohu, do očisca, prípadne do pekla - je to tzv. prvý súd LEN DUŠE po smrti tela, nie je to Posledný súd, ktorý bude na konci vekov, kedy bude definitívne vzkriesenie (aj s telom, aké mu prináleží - spasení s novým osláveným telom, zatratení so starým hriešnym telom), a po vzkriesení aj konečné rozhodnutie, či bude vzkriesený (s dušou i telom) prijatý a vzatý Kristom do neba/Božieho kráľovstva, alebo večne zavrhnutý do pekla (Mt 25)...

  • nikdoinic
   nikdoinic, 23.6.19 20:31:10  
    

   Kde je o očistci v Bibli?
   z výsledků vyhledávání fráze "očistec" (celkem 0 veršů - 0 stran)
   http://www.biblenet.cz/app/bible/search?phrase=o%C4%8Distec&search=Hledat

 • visitor77
  visitor77, 13.11.18 20:50:33  
   

  Dnes Cirkev slávi sviatok sv. Anežky České (1211?-2. 1282).
  Pocházela z přemyslovského rodu v Čechách, nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. a královny Konstancie Uherské. Patřila k nejvýznamnějším představitelkám panovnické dynastie Přemyslovců. Působila jako řeholnice – abatyše kláštera Na Františku a byla také výraznou osobností politického, kulturního a společenského života.
  Jako královskou dceru ji chtěli několikrát provdat nejen za krále, ale i za císaře. Ona však dala přednost službě poníženému Kristu a životu v dokonalé chudobě.
  Založila špitální bratrstvo, z něhož se díky jí stal řád křižovníků s červenou hvězdou, a první klášter klarisek v Praze. Po 46 let zde žila jako strážný anděl národa.
  Jak napsal Jan Pavel II.: "Sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé, povzbuzovala bezradné a tak byla schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději." Zemřela s pověstí svatosti. Byla svatořečena 12. listopadu 1989 papeže Janem Pavlem II...
  Patron: Čech, Českých Velenic; řádu křižovníků s červenou hvězdou; plynárenských pracovníků (od r. 1991)...
  http://catholica.cz/

 • visitor77
  visitor77, 1.11.18 14:13:57  
   

  Všech svatých
  Sollémnitas ómnium Sanctórum
  obyvatelé nebeského království
  ........
  - Papež Řehoř IV. (827—844) za těchto souvislostí přeložil oslavu ze 13. května na 1. listopad...
  - Oslava těch, kteří dosáhli Božího království i následná připomínka všech věrných zemřelých. Připomínáme si vzory těch, kteří nás předešli ve spojení s Kristem, od nichž se můžeme učit, následovat jejich příklad, a také je prosit o pomoc...
  - Křesťané jsou povoláni k svatosti všedního dne, počínaje malými skutky lásky, a veškerá jejich svatost souvisí s posvěcováním od Krista, který vždy byl a je svatý. Proto se vše, co je jeho i v čem působí, může nazvat svatým, i církev s hříšníky. Ježíš je přišel povolat a zachránit, osvobozuje je a posvěcuje. Pro dosažení svatosti je tedy potřebný dar milosti, touha po ní a otevření se Bohu...
  - Povolání svatých spočívá v dovršení jejich života, který se stal naplněním lásky, která od Boha vychází, k němu směřuje a zároveň jej oslavuje. Ve spojení s ním se svatým dostává možnosti pomáhat nám (když o to prosíme) na cestě k dovršení tohoto cíle.
  - Všichni jsme povoláni ke svatosti, k níž máme dojít působením Ducha Svatého, necháme-li se od něj oživovat a přetvářet. Druhý vatikánský koncil nám říká, že křesťanská svatost není ničím jiným než plně prožívanou láskou. – Jak papež opět letos připomněl. - „Bůh je láska, kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm“ (1 Jan 4,16). Pro takové prožívání lásky jsme byli stvořeni a máme k němu dojít podobně jako už došli ti, jejichž svátek dnes slavíme...
  http://catholica.cz/

 • visitor77
  visitor77, 25.10.18 09:56:36  
   

  O očistci (I)
  ......
  - Věříme-li, že Bůh je původ očistce, potom smýšlíme lépe o jeho všemohoucnosti, než kdybychom věřili, že učinil jen nebe a peklo. Pokud by nebyl očistec, věřili bychom, že Bůh je svrchovaně spravedlivý? Kdyby toho, kdo odtud odchází s všedními hříchy, nebo má být ještě trestán za poznané a oplakané smrtelné hříchy, Bůh přijal do nebe, do blahoslavené společnosti těch, kteří odtud odešli jako svatí a naprosto čistí - mohlo by se pak říct, že Bůh soudí a odplácí podle zásluh? Kdyby ale odsuzoval do pekla ty, kdo přicházejí na onen svět pro skrovné hříchy a malé poklesky - nebyl by podobně nespravedlivý? Nebyl by dokonce spravedlivý ani jako naši soudcové, kteří za drobné přestoupení zákonů ukládají drobné tresty.

  - Kdyby nebylo očistce, ale jen nebe a peklo, pak by se zajisté každý bál umřít. Neboť téměř žádný není dost dobrý a dokonalý a nemohl by přijít do nebe - a kdyby nebylo časných trestů, nemohl by se vyhnout peklu. Kdyby na onom světě bylo jen nebe a peklo, pak bychom celý svůj život na zemi prožili v trapné nejistotě. Buď bychom si mysleli, že nejsme tak zlí, abychom si zasloužili peklo, a že už máme dost dobroty k dosažení nebe, nebo bychom byli přesvědčeni, že nejsme dostatečně dobří, abychom měli přístup k nebi a tak by se naše srdce ustavičně trápilo a lekalo. Mnohý člověk by dokonce neměl žádné klidné a pokojné chvíle a upadl by v zoufalství, kdyby nevěděl nic o očistci a o tom, že i na věčnosti může nabýt umění, citů a dokonalosti, potřebných k požívání nebeského blahoslavenství...

  http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2254

 • visitor77
  visitor77, 14.10.18 16:17:07  
   

  Kanonizace dvou mužů, kteří vydali život za církev

  Vatikán. Na nedělní kanonizaci (14. 10. 2018) na Svatopetrském náměstí se očekává účast sedmdesáti tisíc věřících. Brífink v Tiskovém středisku Svatého stolce přiblížil životní osudy dvou ze sedmi nových svatořečených, papeže Pavla VI. a salvadorského arcibiskupa Oscara Arnulfa Romera....
  http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=28341

  • visitor77
   visitor77, 14.10.18 16:25:57  
    

   ...p. František v kázni, ktorú označil Pavla VI. za "učiteľa otvorenej cirkvi", ktorý ju otvoril svetu. Romera vyzdvihol za to, že nehľadel na vlastný život a bezpečnosť, aby "bol blízko chudobným a svojmu ľudu".

 • visitor77
  visitor77, 12.10.18 11:17:44  
   

  O počtu andělů
  Jak veliký je počet andělů stvořených Bohem, nemůže nikdo pouhým přirozeným rozumem určit. Že je však nesmírný, učí jak
  a) Písmo svaté
  - texty proroka Daniela a sv. Jana vyjadřuje pravdu, že počet andělů je tak ohromný, že si ho rozum nemůže ani přibližně představit,
  - Kristus říká: "Copak myslíš, že nemohu poprosit svého Otce, a dá mi ihned více než dvanáct pluků andělů?",
  - sv. Pavel zde vyjadřuje pravdu, že Bůh je ve své nebeské slávě obklopen nesčetným zástupem čirých duchů, kteří bez ustání velebí jeho slávu a jsou ochotni ke každé službě.
  - z těchto výroků je patrné, že Písmo svaté jak Starého, tak i Nového zákona, ačkoliv nikde přesně a s určitostí neudává počet andělů, přesto vyznává, že jejich počet převyšuje všechny naše představy.
  b) Tradice:
  - poněvadž v Církvi svaté od samého počátku nikdo nepochyboval o velikém počtu andělů, postačí nám pro příklad uvést výroky jen některých svatých otců.
  Sv. Cyril Jeruzalémský: "...jak mnoho lidí žilo od Adama až do přítomné doby. Jaké to je ohromné množství! Avšak přece je jich jen nepatrně oproti množství andělů",
  Sv. Jeroným ve svém výkladu Danielova výroku „Tisícové tisíců sloužili jemu..." výslovně uvádí, že počet andělů je větší, než lidská řeč může vyjádřit,
  sv. Cyril Jeruzalémský a sv. Ambrož tvrdí, že "počet andělů se má k počtu lidstva jako devadesát devět k jedničce",
  - sv. Tomáš Akvinský uvádí také důvod, proč Bůh stvořil tak veliké množství andělů. Avšak poučeni Božím Zjevením, že Bůh stvořil nesčetné množství andělů...
  http://revue.theofil.cz/revue-clanek.php?clanek=2396

 • visitor77
  visitor77, 17.8.18 19:02:16  
   

  Dom, v ktorom dožila Panna Mária
  Na miesto v malom tureckom mestečku, kde Panna Mária údajne prežila zvyšok života, zavíta ročne asi dva a pol milióna pútnikov.

  Turecké mesto Selçuk sa nachádza na juhozápade krajiny, neďaleko historického Efezu. Práve sem mali odísť žiť apoštol Ján s Pannou Máriou po Ježišovom ukrižovaní...odtiaľ aj vzatá do neba. Hoci to cirkev oficiálne nepotvrdila, v minulosti sem už zavítali aj pápeži Ján Pavol II. a Benedikt XVI.

  https://svetkrestanstva.postoj.sk/35587/dom-v-ktorom-dozila-panna-maria-navstevuje-coraz-viac-ludi

  • nikdoinic
   nikdoinic, 23.6.19 20:22:53  
    

   Pěknej domeček

 • LVCRETIVS
  LVCRETIVS, 5.8.18 22:23:02  
   

  Jinak k tomu trestu smrti. I člověk průměrně inteligentní musí až moc dobře vědět, že rušit trest smrti v církvi je nesmysl, protože exekuce je v kompetencí soudníctví, které je zaležitosti politické administrativy státu a ne církve. Zase se někdo jen pouze chce zapsat do dějin a být ohodnocen nobelovou cenou.

  • a.l.tereza
   a.l.tereza, 6.8.18 00:28:55  
    

   myslíš že Vatikán jako suverénní městský stát nemá svou vlastní světskou vládu? :15

   • LVCRETIVS
    LVCRETIVS, 6.8.18 00:47:46  
     

    A ty jsi natolik naivní, že si myslíš že někdo bude někoho ve Vatikanu věšet? Zase zoufalý vykřík do tmy.

    • a.l.tereza
     a.l.tereza, 6.8.18 20:15:50  
      

     vždyť to máš níže v tom odkazu, Vatikán trest smrti zrušil před 50 lety a zbytky po něm kde ještě byly ponechány "zadní vrátka" do poslední tečky odstranil papež František, tedy ne že by zrušil, jak píšeš výše, ale pozůstatky o něm zcela odstranil - když co je psáno to je dáno..., takže ne, naivní nejsem...

 • visitor77
  visitor77, 2.8.18 18:03:36  
   

  Zmena učenia Cirkvi na trest smrti:
  ........
  Na rozdíl od předchozího znění dotyčného paragrafu, podle něhož “tradiční učení církve (…) nevylučuje použití trestu smrti”, nová verze ještě více tříbí morální stanovisko katolické církve a hovoří o nepřijatelnosti nejvyššího trestu. Dále zmiňuje “rozhodné úsilí katolické církve o zrušení trestu smrti v celém světě. “Po dlouhý čas”, čteme v nově formulovaném paragrafu 2267, “byl trest smrti, vykonaný po řádném procesu k tomu oprávněnou úřední mocí, považován za přiměřenou reakci na některé závažné zločiny a za přijatelný, byť krajní nástroj k ochraně obecného blaha. Dnes se stále výrazněji prosazuje vědomí, podle něhož člověk neztrácí důstojnost ani po spáchání nejtěžších zločinů. Navíc se rozšířilo nové chápání smyslu, jaký mají tresty uvalené státem. A konečně byly vyvinuty účinnější detenční systémy, které zajišťují patřičnou obranu občanů a zároveň pachateli definitivně neodnímají možnost nápravy. Církev proto ve světle evangelia učí, že «trest smrti je nepřípustný, protože útočí na nedotknutelnost a důstojnost člověka»......
  ..........
  https://www.vaticannews.va/cs/vatikan/news/2018-08/cirkev-odmita-trest-smrti-jeho-nepripustnost-nove-zapise-do.html

  • a.l.tereza
   a.l.tereza, 2.8.18 19:59:12  
    

   no ona vlastně Církev - potažmo papež - nepřišla s ničím novým, zrušení trestu smrti přijala již většina vyspělých zemí, na druhou stranu je fajn že papež František tahá z Církve na povrch to co už bylo zkostnatělé či zapáchalo dlouhá léta a vlastně plní jakousi funkci koncilu či reformaci Církve na které to "zaspání doby" již začínalo být patrné...

   • visitor77
    visitor77, 2.8.18 22:09:16  
     

    tá vaša rétorika k Cirkvi je protivná, vyberajte slová...zapáchajú vaše slová, ak nemáte čo povedať, radšej mlčte, ženo...

    • ElenaJakub
     ElenaJakub, 3.8.18 14:45:12  
      

     Tereza je velmi chytra žem a myslím si, že má i ŇAKÉ CÍRKEVNÍ VZDĚLANÍ.

     • visitor77
      visitor77, 3.8.18 18:10:48  
       

      nemá...

      • a.l.tereza
       a.l.tereza, 5.8.18 23:12:23  
        

       Církevní vzdělání ješte není všechno, Bernadetta ta 12 let malá nevzdělaná holka někde na kraji světa v zapadlé vesničce strčila všechna Církevní vzdělání a tituly, když přišla s Pannou Marií a jejím neposkvrněným početím, do kapsy, že? Duch vane kudy chce tak mi tu ještě chvíli vykládej něco o Tvém dosaženém vzdělání. :15:

       • visitor77
        visitor77, 5.8.18 23:20:00  
         

        zrejme o tom nič neviete, Bernardetta ani netušila o čom hovorí, o čom to je, keď pred kňazom vyslovila v miestnom nárečí výrok Paní "jsem Nepoškvrnené početí":-)

        • a.l.tereza
         a.l.tereza, 6.8.18 00:09:08  
          

         nemusela nic vědět ani nic z učení Církve, stačilo že měla zjevení Panny Marie a byla tak jako ona zastíněna Duchem svatým aby na otázky všech těch vzdělanců odpovídala v Duchu a v pravdě a celou tu jejich "vzdělanost" do kapsy strčila :15: Ty spíš nic nevíš o Duchu svatém...

    • a.l.tereza
     a.l.tereza, 5.8.18 09:35:11  
      

     visitore, proti Církvi jsem nic nenapsala, mám k Církvi úctu tak jako jí mám ke své matce - ona je obrazem mé matky, ujasněme si: když je něco staré a zapáchá to, tak se to vyhodí a nahradí novým a čerstvým a to je to co svede Duch svatý a papež který je Duchem svatým veden a ve věcích víry Bohem zpravován..., a tak i činí papež František - jinak řečeno to co jsem psala výše, rozumíme si?

     a teď příklad (vezmi si prosím k srdci) toho "nového a čerstvého" bez chození okolo horké kaše, slova papeže Františka: „Zde bych rád zdůraznil, že žena má zvláštní cit pro “Boží věci”. Zejména nám může pomoci, abychom lépe rozuměli milosrdenství, něze a lásce, kterou k nám má Bůh. Líbí se mi, že slovo církev je ženského rodu – “ta” církev, nikoliv “ten” církev. Církev je žena! Je to matka, a to je moc krásné. Nad tím se musíte zamyslet a dále to rozvést.“
     http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=18958

     ..žena je tedy ta poslední která by měla ve věcích Církve mlčet protože se jí podstata Církve bytostně dotýká a tedy i ta poslední která by pro post ženy měla být mužem striktně a nekompromisně umlčována...

     zde to máš černé na bílém:

     Kompetence nezávisí na pohlaví
     http://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=20613

    • 31.1.Marika
     31.1.Marika, 2.11.18 05:29:51  
      

     To, co jsi napsal tereze je fakt hnus.

     • visitor77
      visitor77, 2.11.18 09:37:16  
       

      katolík sa k svojej Cirkvi nikdy takto nevyjadruje...

      • 31.1.Marika
       31.1.Marika, 3.11.18 05:15:38  
        

       A slusmy, normalni muz nikdy nerekne, ani nenapise zene to, co jsi ty napsal tereze.

      • visitor77
       visitor77, 3.11.18 08:59:51  
        

       to nebolo nič v porovnaní s tým, ako atakuje Cirkev, ako sa o nej dhhodobo vyjadruje, - nie je možné, aby to robil slušný katolík,...nie ste katolíčka, a tak asi ani nechápete, o čom hovorím...

  • a.l.tereza
   a.l.tereza, 5.8.18 11:00:18  
    

   https://www.vaticannews.va/cs/svet/news/2018-08/ve-vatikanu-byl-trest-smrti-zrusen-jiz-pred-50-lety.html

   takže mi visitore nevykládejte že když se něco v r. 1969 zruší, v r. 2001 z Legge fondamentale po tom poslední stopy definitivně odstraní, ale po celou tu dobu jsou tomu v KKC ponechána "zadní vrátka", že to v něm po těch 50 letech již nezapáchalo a nebylo zkostnatělé tak že to Duch svatý s pomocí papeže Fraantiška do poslední tečky nemusel "vyvětrat"!

   • LVCRETIVS
    LVCRETIVS, 5.8.18 19:02:12  
     

    Jak by mohl sloužít Duchu Svatému někdo, kdo pod rouškou humanismu a láciným kompromisům se světem slouží satanovi a padlým andělům?

    • a.l.tereza
     a.l.tereza, 5.8.18 20:42:20  
      

     Tak to vidíš ty, proč? Já to vidím jinak, nevím jestli si praktikoval v (ŘK)Církvi, já jo, nemusíme se shodnout, ale co se týká jejího učení - myslím základních dogmat jakožto konceptu, ne KKC, to je jiná kapitola - tak to jsem shledala v Duchu a v pravdě a informace které se mi dostávaly z liturgií a od papeže Františka seděly s těmi které jsem od Ducha obdržela i já, jako prdel na hrnec. U mě je to jak spravuje svou Církev papež František a skutky které v ní koná v souladu s Písmem svatým a s tím co učil Ježíš, a že někdo někomu pod něčím slouží má u mě hodnotu JPP a dost často slýchávám právě od těch kteří ani nezažili ani u toho nebyli natož aby alespoň vůbec svítili.

     • LVCRETIVS
      LVCRETIVS, 5.8.18 21:58:49  
       

      Kým bych asi mohl být, když jsem byl pokřtěný v katolické církvi. Už v době totality jsem navštěvoval katechetický kroužek. Byl jsem prvokomunikantem a o deset lét později biřmovaný. Ministrantoval jsem. V té době jsem o mnoha věcech nevěděl. Nevěděl jsem např. že nás J.Pavel II podvádí a zrazuje Boha políbením koránu té odporné satanové knihy. Nevěděl jsem, že zrušil bulu exkomunikující zednáře z katolické církve jejichž nejvyšší bytosti, kterou oni sami uctívají v 33 stupní zasvěcení je satan. Nevěděl jsem, že byl v době jeho pontifikátu odměněn jako veliký humanista, který má respekt k ideologii zednářství. Nevěděl jsem že v Assisi frčí modlářství a synkretismus k. církve pod argumentem mezináboženského ekumenismu.Era pravověrných náměstků Boha se zastavila před druhým koncilem. Druhý vatikánský koncil je erou vzpoury proti Bohu a veřejného odpadu církve od pravověrného učení prostředníctvím herezních pseudohumanistických dekretů, které jsou humózním podhoubím heretiků a liberálů mezi které patří pán Halík, který jen čeká, až mu pán kardinál Duka uvolní místo. Bergoglio, který veřejně líbá nohy islamistům a transexuálům nemá s papežem nic společného. On je hambou katolické církve. Pravověrný katolík, by správně neměl přijímat svátosti od kněze, který při mší vědomě připomíná jednotu s apostatou Františkem Bergogliem. Když při mší zazní fráze ..v jenotě s naším .......Františkem ke svátostem nepřistupuji.

      • visitor77
       visitor77, 5.8.18 22:10:17  
        

       Jan Pave II. nikdy nepolíbil Korán, ten známy obr. je fotomontáž...

       • LVCRETIVS
        LVCRETIVS, 5.8.18 22:46:24  
         

        Vy víte až moc dobře že to s tou montáží není pravda, ale mediální manipulace a popirání pravdy. V době když toto on udělal, tak si mnozí katolíci ťukali na hlavu.

        • a.l.tereza
         a.l.tereza, 5.8.18 23:07:53  
          

         je snadné uvěřit fotce mimozemšťana když na mimozemšťany věříme, ale viděli jsme ho doopravdy? jak rozeznáš co je fikce a co pravda když si u toho nebyl a nevěříš tomu co jsi sám na vlastní oči neviděl?

         • LVCRETIVS
          LVCRETIVS, 5.8.18 23:19:43  
           

          Mimozemšťané nejsou tematikou této diskuze.

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 5.8.18 23:59:50  
           

          to bylo přirovnání, klidně si místo fotky mimozemšťana dosaď fotku papeže jak líbá Korán nebo Pohádky tisíce a jedné noci, když si u toho nebyl nemůžeš jistě vědět co je podvrh a co ne...

         • LVCRETIVS
          LVCRETIVS, 6.8.18 00:51:14  
           

          A ty jsi copak u toho byla? Já spoň narozdíl od toho tvého békání o ničem vychazím z vypovědí těch, co u toho byli.

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 6.8.18 21:36:45  
           

          a ty je co vypovídali znáš důvěrně abys jim mohl co říkali - že nebyli zmanipulovaní či na kameru podplacení (..a sestříhat se dá a překroutit kde co) - věřit?
          :2: nebo kdo tu o ničem béká jsi ty?

        • visitor77
         visitor77, 5.8.18 23:08:56  
          

         mimochodom, z toho obr. vôbec nevidieť, že ide o Korán, niektorí novinári sa domnievajú, že JP II. líbá Bibli, preloženú do arabštiny pre niektorú z východných kresťanských cirkví so svojím predstavteľom...myslím, že o tom v mimulosti podal dôkaz, ak sa nemýlim Khorosh, hl. správca tohto DF...takže, veľmi rýchlo robíte závery, pomluvy...

         • LVCRETIVS
          LVCRETIVS, 5.8.18 23:18:28  
           

          To nebyla Bible, ale korán. Proč by za přítomnosti muslimské delegace líbal arabsky psanou Bibli?

         • visitor77
          visitor77, 5.8.18 23:22:59  
           

          na tom obr. nevidíme, že ide o muslimského predstaviteľa, tak sú oblečení kňazi niektorých východných cirkví...

         • LVCRETIVS
          LVCRETIVS, 5.8.18 23:37:24  
           

          V bílém sunnitském hábu, nošeném běžně v SA? Navíc k fotce přisluší tisíc a jeda článku, vypovídajících jen o jednom. No vyjste ale demagog! Jste opravdovým mistrem ve lhání.

         • visitor77
          visitor77, 6.8.18 10:44:22  
           

          chcelo by to dôkaz, z akého je to stretnutia, a rovnako nie je tam dôkaz, že tú knihu tam líbá...

          ak je to pri nejakej návšteve JP II. nejakého islamského predstaviteľa (treba dôkaz), je možné že na tejto návšteve zobral do rúk ponúknutý Korán (ak by to neurobil, bola by to nehoráznosť od hosťa), tak ho zobral do rúk, urobil krátky úkon hlavy (je to posvätná kniha islamu), na znak úcty (hosť to musí urobiť), a potom mu ten Korán vrátil...robiť z toho aféru je smiešne...

      • a.l.tereza
       a.l.tereza, 5.8.18 23:02:56  
        

       a kde teda ke svátostem přistupuješ? v nějaké samozvané pravoslavné církvi která katolíky exkomunikuje? znám všechny ty konspirační teorie bulvární plátky fotomontáže antikatolická videa na zakázku..., jako katoličce je na mě sypali ze všech stran a v jiných církvích sektách sektičkách to nechodí jinak, všude stejná písnička navrhovatele a odpůrce, mě zajímala čistá ve víře praxe a jak se s učením Církve a skutky papeže Františka shoduje a mně vycházela nastejno, rozpor jsem ani jeden nenašla...

       • LVCRETIVS
        LVCRETIVS, 5.8.18 23:32:10  
         

        A já znám zase spoustu až na kost prolhaných lidí, co tvrdí vyslovně, že vidí barvu zelenou, která je ve zkutečnosti červená. Jeden filozof řekl. Můžete jím dát spoustu důkazů a oni vám to nikdy neuvěří.

        • a.l.tereza
         a.l.tereza, 6.8.18 00:01:42  
          

         a nebo spoustu podvrhů a oni to sežerou i s navijákem..., prašť jako uhoď...

         • LVCRETIVS
          LVCRETIVS, 6.8.18 00:54:11  
           

          Tak třeba je podvrhem všechno. I to že já na světě žijí. O čem se já s takovou nadutou svíčkovou babou mám bavit.

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 6.8.18 20:27:08  
           

          tady jsi na df kc, tak nemůžeš čekat že ti budu smažit palačinky