Duchovní diskuze

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
Pavla.119 (2018-03-21 08:01:59)radkojaga (2018-03-21 07:18:45)soucet (2018-03-21 07:03:16)sirStanley (2018-03-21 06:35:19)Lavandis (2018-03-21 06:01:16)Tokrol (2018-03-21 00:33:48)krudox (2018-03-21 00:31:48)senja (2018-03-20 21:52:54)a.l.tereza (2018-03-20 21:26:10)DalkoT23 (2018-03-20 20:36:20)9marie04 (2018-03-20 20:01:43)RybarJosef (2018-03-20 18:57:06)tom.sawyer (2018-03-20 16:47:14)halibeli (2018-03-20 16:23:12)herbertboss (2018-03-20 15:32:01)Tonda20 (2018-03-20 13:10:38)Cho (2018-03-14 14:40:58)Koumes47 (2018-03-13 18:22:34)profesorateista (2018-03-10 11:15:33)minoki (2018-03-08 20:41:17)eremir (2018-03-03 07:49:52)Kostic33 (2018-03-01 12:37:38)klokan.cz (2018-02-19 20:08:30)
Duchovní diskuze
Založeno: 13. 10. 2013 | Příspěvků: 22 171 | Členů: 55
Správci: tom.sawyer (hlavní)

Debata ohledně věcí duchovních. Přestože je slovo duchovní mírně zprofanované, nenapadl mě lepší název.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • krudox
  krudox, 20.3.18 17:37:10  
   

  a jedna ukázka přímo z Odpovědi na Joba:

  Jahve nemá rád kritické myšlenky, které by mohly nějak zmenšit příliv uznání, jež vyžaduje. Jakkoli hlasitě se jeho moc rozléhá kosmickým prostorem, základna jejího bytí je skrovná. Aby toto bytí skutečně existovalo, potřebuje vědomý odraz. Bytí má platnost jen potud, pokud si ho je někdo vědom. Proto přece potřebuje Stvořitel vědomého člověka, i když by mu z neuvědomělosti chtěl raději v uvědomování zabránit. Proto Jahve potřebuje pochvalný souhlas a uznání nějaké malé skupiny lidí. Lze si představit, co by se stalo, kdyby takovému shromáždění napadlo, že s pochvalou přestane: byl by to stav rozčilení se slepým, ničivým vztekem a pak ponoření do nesmírné osamělosti a nejmučivějšího nebytí, následovaný pozvolna znovu se probouzející nevýslovnou touhou po Něčem, co „Mně dá pocítit Sebe Samého“. Asi proto jsou všechny prvopočáteční věci – dokonce i člověk, než se z něho stane ničema – tak dojemně, ba čarovně krásné, neboť ve stavu zrodu představuje „všecko svým způsobem“ to drahocenné, nejvroucněji vytoužené, zárodečně nejněžnější, obraz nekonečné lásky a dobroty Stvořitele.

  • krudox
   krudox, 20.3.18 18:21:41  
    

   a ještě jedna:

   „Uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný* , .“
   Jahve skutečně může všechno a naprosto všechno si také dovolí, aniž by hnul brvou. Může s neoblomnou nestoudností projikovat svou stínovou stranu a zůstávat na úkor člověka nevědomým. Může si zakládat na své přesile a vydávat zákony, které pro něj samého znamenají méně než vzduch. Vražda a zabití nejsou pro něj ničím, a když se jej zmocní rozmar, může jako feudální velmož nevolníkům také někdy velkomyslně nahradit škody, které jim při štvanici způsobil na polích s obilím: „Ztratil jsi své syny, dcery a služebníky? Nic se nestalo, dám ti jiné a lepší.“

   • krudox
    krudox, 20.3.18 20:11:50  
     

    a hustěji:

    Vznikla tím situace, která nyní skutečně potřebuje uvažování a reflexi. Z tohoto důvodu zasahuje Sofia. Podporuje potřebné sebeuvědomění a umožňuje tím Jahvovo odhodlání, že se nyní sám stane člověkem.

    Za bezprostřední důvod toho, že se Bůh stane člověkem, považujeme tedy Jobovo povýšení a účel této události spatřujeme v diferenciaci Jahvova vědomí. K tomu bylo ovšem zapotřebí nějaké do krajnosti vyhrocené situace, nějaké afektově nabité peripetie, bez níž se nedosáhne žádné vyšší úrovně vědomí.

    • krudox
     krudox, 20.3.18 20:21:45  
      

     Vedle lásky k lidem lze na Kristově charakteru pozorovat určitou hněvivost a – jak tomu často u emocionálních povah bývá – stejně tak nedostatek sebereflexe. Nikde se nesetkáme s dokladem toho, že by Kristus někdy žasl sám nad sebou. Zdá se, že se sám se sebou nekonfrontoval. Z tohoto pravidla existuje jen jedna významná výjimka, totiž nejvýš zoufalé zvolání na kříži: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Zde dosahuje jeho lidská bytost božskosti, a to v okamžiku, kdy Bůh prožívá smrtelného člověka a zakouší to, co nechal vytrpět svého věrného služebníka Joba. Zde je dána odpověď na Joba a – jak je zřejmé – je také tento vrcholný okamžik právě tak božský jako lidský, je právě tak „eschatologický“ jako „psychologický“.

     • radkojaga
      radkojaga, 20.3.18 20:24:54  
       

      to je dobrý postřeh, zejména tedy ta druhá půlka. Nemyslím že trpí nedostatkem sebereflexe. Reflektuje v sobě Otce. Tedy i jeho rozhazování stánků obchodníků (kšeftování) tam kde má jít o věci Otce (duchovno)

     • Lavandis
      Lavandis, 21.3.18 05:44:30  
       

      Kristus je bůh a proto není sebereflexní, nemá o sobě nejmenší pochybnost, bůh nepochybuje jako člověk. :2:

      • radkojaga
       radkojaga, 21.3.18 06:24:09  
        

       sebereflexe nechapu jak pochybnost, nýbrž jako způsobilost k sebeuvědomění - že existuji.

       • radkojaga
        radkojaga, 21.3.18 06:26:42  
         

        tedy v momente "vystoupení" trojice dochází k způobilosti si být vědom. Syn v Otci a Otec v Synu skrze Ducha jsou. Ovšem pouze v trojici. Bůh jako teoretická entita)... nemá jak reflektovat. Pouze sám v sobě.

     • 31.1.Marika
      31.1.Marika, 21.3.18 06:36:34  
       

      .... nejvýš zoufalé zvolání na kříži: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ ... výkřik mučeného, umírajícího člověka, proto nevěřím tomu, že si na kříži povídal s ukřižovanými lumpy, natož aby jednomu z nich "sliboval ráj"

  • Lavandis
   Lavandis, 21.3.18 05:51:27  
    

   Jak pročítám Odpověď na Joba, tak bych řekla, že Bůh, kterého mám uvnitř, s kterým mám vztah, je to můj vnitřní partner, odpovídá popisu Sofie. Ale před vnitřním zrakem ho vidím jako muže ne jako ženu. :2: Ale to bude asi tím, že já jsem žena a tudíž vnitřní partner je vnímán jako druhá polarita. Koneckonců Ježíš Kristus, který byl logosem jako Sofie, asi stejná kategorie, prostě laskavý, milující aspekt Boha, je taky muž. Můj Bůh ale není Ježíš, vypadá jinak, ale přesto je tam velká podobnost s popisem Sofie nebo s Ježíšem. :2: Celkově v Odpovědi na Joba jsou hodně zajímavé postřehy. :2:

  • Lavandis
   Lavandis, 21.3.18 06:01:16  
    

   Jinak pasáž z Bible o Jobovi beru jako příklad zkoušky z pokory a smíření se s nevyhnutelným, třeba s osudem, uvědomění si lidské zranitelnosti a to že člověk je oproti Bohu zrnko vesmírného prachu. Jehve je Bůh v celém svém rozsahu, nejen láska, nejen spravedlnost, je všechno, všechno v sobě zahrnuje, všechny možnosti a i když se to člověku třeba nemusí líbit, může argumentovat morálkou jako v některých pasážích Jung, tak si nepomůže, je to prostě tak, Bůh je takový jaký je a nezbývá než toto přijmout. :2: A to vede, tedy mám s tím osobní zkušenost, k vnitřnímu objevu prostředníka mezi hrozivým Bohem Jahvem a člověkem, přimlouvače, utěšovatele, k laskavému aspektu Boha, který je s Bohem jedno, je to Bůh, ale jak jednou řekl Ježíš, je menší než jeho Otec, je to prostě jeden aspekt Boha, který je člověku nakloněn. :2:

 • krudox
  krudox, 20.3.18 16:27:08  
   

  další ukázka o starověkých magických praktikách:

  „Terafim byli bůžkové, kteří byli zhotovováni následujícím způsobem: Člověku – musel to být prvorozenec – byla uťata hlava a byly jí vytrhány vlasy. Nato se hlava potřela solí a pomazala olejem. Potom se vzala malá lžička z mědi nebo ze zlata, napsalo se na ni jméno nějakého bůžka (modly) a strčila se uťaté hlavě pod jazyk. Hlava byla vystavena ve světnici, zapálily se před ní svíčky a lidé se před ní ukláněli. I stalo se, že hlava, ve chvíli, když se před ní padlo na kolena, začala mluvit a zodpověděla všechny otázky, které jí byly položeny* .“

  • tom.sawyer
   tom.sawyer, 20.3.18 16:30:47  
    

   A ty tomu věříš?

   • krudox
    krudox, 20.3.18 16:33:04  
     

    neříkám tak ani tak, to je pro ilustraci k Jungovi a jeho hloubkovému zkoumání křesťanství - vidí zde paralely už i se starověkou magií...

    • tom.sawyer
     tom.sawyer, 20.3.18 16:47:13  
      

     Považuji za logické, že se jednotlivé kultury vzájemně ovlivňovaly. Lze to pozorovat i na mytologických příbězích.

     • krudox
      krudox, 20.3.18 17:33:55  
       

      v tomto případě je zajímavý ten dlouhý časový oblouk, tohle je ze vzpomínek starověkých autorů na minulost...

      • soucet
       soucet, 20.3.18 17:37:31  
        

       no on tam tuším Jung směřuje k tomu, že to jsou archetypální skutečnosti

      • krudox
       krudox, 20.3.18 17:39:45  
        

       teď jsem to popletl, tohle vlastně už s dneškem nesouvisí...

       • krudox
        krudox, 20.3.18 17:41:00  
         

        to spíš to pojídání boha (někdy ve formě chlebových placek) ve více starých kulturách...

        • senja
         senja, 20.3.18 19:41:06  
          

         Je-li Bůh vším, pak pojídáním čehokoliv, pojídáme i Boha.

         • soucet
          soucet, 20.3.18 19:55:17  
           

          tak teďs tomu dala korunu :2:

         • krudox
          krudox, 20.3.18 20:12:37  
           

          jj, pravda...

         • senja
          senja, 20.3.18 21:52:53  
           

          Můžete to vyloučit? :4:

         • krudox
          krudox, 21.3.18 00:15:03  
           

          já jsem Ti dal za pravdu...

         • soucet
          soucet, 21.3.18 01:44:37  
           

          My nejsme jehovisti, my nevylučujem... :2:
          Jenom že tady je řeč o určitém náboženském rituálním úkonu.
          Ale co... právě jsem snědl Boha v párku :4:

        • 31.1.Marika
         31.1.Marika, 21.3.18 06:38:38  
          

         senjo, nezlob se, ale my nejen pojídáme, ale taky vylučujeme...znamená to tedy, že konzumací jídla pojíme boha, abychom ho vzápětí dostali z těla ven?

 • krudox
  krudox, 20.3.18 14:30:37  
   

  a tady ho máme ve wordu ke stažení, lidé čtěte:
  https://uloz.to/!WoiYwUxMB/jung-carl-gustav-vybor-z-dila-4-obraz-cloveka-a-obraz-boha-doc

  • radkojaga
   radkojaga, 20.3.18 14:33:00  
    

   hoď krátký obsah. Co je cílem?
   Tedy ptala jem se již níže, co je cílem Jungovy terapie. Kdy je člověk ehm jak to říct, v cíli... tedy v požadovaném vyléčeném stavu.

   • krudox
    krudox, 20.3.18 14:39:28  
     

    to se nedá říct, co je cílem, asi hlubinná analýza, když je to Jung, není tam žádný úvod ani anotace, já jsem to četl už dávno, taky si to asi zopáknu, myslím, že je tam i rozbor apokalypsy, samozřejmě hlubinně psychologicko analytický :2:

    • radkojaga
     radkojaga, 20.3.18 14:41:38  
      

     přemýšlím zda se tím vůbec zabývat. Hledala jsem něcok tematu a našla jsem Franze Kafku. Od toho jsme četla snad všecko.
     Ten se netváří jako psycholog a má to v sobě. Tedy schopnost nahlížet dovnitř. :2: :2:

     • krudox
      krudox, 20.3.18 14:44:00  
       

      já jsem četl Proměnu :2:

      • radkojaga
       radkojaga, 20.3.18 14:45:40  
        

       Dobrý, žejo :2: :2:

       • krudox
        krudox, 20.3.18 14:46:50  
         

        na začátek dobrý, tehdy bych asi Junga ještě nechápal :2:

     • krudox
      krudox, 20.3.18 15:40:57  
       

      ukázka z kapitolky o Aztécích:

      A když si rozdělí z těsta uhnětené tělo boha mezi sebe, (dostane každý jednotlivec) jen velice malý kousek. Jedli ho mladí bojovníci. A toto ‚pojídání ho’ se nazývá ‚pojídání boha’. A ti, kteří ho jedli, se jmenují ‚boží strážci’* .“
      Představa božského těla a jeho obětování za přítomnosti hlavního kněze, kterému se bůh zjevuje a k němuž mluví, probodnutí kopím, smrt boha, následné rituální rozkouskování a pojídání (communio) malého kousku božského těla, to jsou paralely, jež nelze přehlédnout, a které také tehdejšímu španělskému knězi způsobily nemalé starosti.

      • radkojaga
       radkojaga, 20.3.18 16:03:03  
        

       mně by to starosti nedělalo :2: každé společenství má své rituály. v každém případě se v křesťanství neprováděli lidské oběti jak u Aztéků.

       • krudox
        krudox, 20.3.18 16:28:59  
         

        prováděly a hojně, viz inkvizice, mučení a upalování lidí, oni opravdu věřili, že duše těch upálených to očistí a vysvobodí...

        • tom.sawyer
         tom.sawyer, 20.3.18 16:32:27  
          

         Tím bych si nebyl tolik jist. Někteří tomu možná věřili a někteří možná ne. Ti druzí pak víru těch prvních zneužívali.

        • radkojaga
         radkojaga, 20.3.18 18:17:12  
          

         to si vymýšlíš :2: :2: nasazuješ psí hlavu, aby ti to hrálo do tvých karet.

         • krudox
          krudox, 20.3.18 18:24:32  
           

          jasně, jsem takový oblbovač věrných a svatých křesťanů a jehovistů a dělám vše proto, abych je dostal do spárů ďábla a zla :2: :14:

         • radkojaga
          radkojaga, 20.3.18 18:33:57  
           

          nikde ve věrouce ani v Bibli to není. Prostě argumentuješ něčím co není součástí učení. Nevylučuji hnusné praktiky na straně církve či světské moci. Ale nemá to s učením Krista nic společného, tedy není to součástí učení. A já se to taky neučím, ani se to nekáže, ani to není součástí liturgie. Tedy řekla bych, že to bylo součástí dobových poměrů... čímž to neomlouvám.

         • krudox
          krudox, 20.3.18 18:47:31  
           

          však to netvrdím, někde jsem to četl, ale nemůžu to najít, matka Tereza taky pěla chválu na utrpení, že nás to očišťuje...

         • krudox
          krudox, 20.3.18 18:52:28  
           

          Je krásné vidět chudé a nemocné, jak trpně přijímají svůj úděl a trpí jako Kristus o pašijích. Svět je jejich utrpením bohatší.
          Matka Tereza

          https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/413201-pochyby-kolem-matky-terezy-trvaji.html

   • soucet
    soucet, 20.3.18 14:40:22  
     

    Co vim, tak Jungova metoda spočívá na získání vhledu do své nemoci, tedy sebe-zvědomování a následné integraci zvědomeného. Kryje se to vlastně s tím, k čemu vede duchovní mistr žáka. Většina jeho pacientů prý v tomto procesu pokračuje i po ukončení terapie.

    • radkojaga
     radkojaga, 20.3.18 14:43:19  
      

     jenom, že my zde jsme všichni zdraví... tedy jeví se mi to. Zní to přízračně, nahlížet do způsobu terapie nemocných lidí, číst si o tom. Co hledá zdravý člověk? Kam se chce dopátrat... má fakticky nějaký level, kdy si řekne: Super, jsem zdravý. Kašlu na další nimrání

     • soucet
      soucet, 20.3.18 14:51:41  
       

      To neni tak jistý :2:
      Zdravý člověk hledá to samé, co duchovní žák u svého mistra: "duchovní růst", až k realizaci svého skutečného Já. Dosažení celosti osobnosti. Dokonanosti. (Jung: "Nesnažte se být dokonalí, nýbrž dokonaní. Tohle je jediná lidská dokonalost.")

      • radkojaga
       radkojaga, 20.3.18 14:54:42  
        

       Domníváš se že Jung to realizoval?

       • soucet
        soucet, 20.3.18 14:58:20  
         

        To nevim, vzhledem k tomu, že to dokázal popsat, tak bych hádal, že byl minimálně hodně blízko.

        • radkojaga
         radkojaga, 20.3.18 16:05:53  
          

         popsané je popsané...je to kus papíru. Pokud by měl být Mistrem, musel by to sdílet přímo. Předávat to skrze sebe. Nikoliv popisovat. Otázkou je zda jeho žáci dosáhli realizace. (spásy)

         • soucet
          soucet, 20.3.18 16:08:51  
           

          no to že to dokázal popsat ukazuje, že tou cestou prošel. Jinak by to nedokázal popsat.

         • radkojaga
          radkojaga, 20.3.18 18:17:48  
           

          možná, nevím... jeho cesta mi neukazuje nikam.

         • soucet
          soucet, 20.3.18 18:50:28  
           

          Chce to jenom rozumět daným pojmům, co je to integrace, celost, jednota osobnosti apod.

         • radkojaga
          radkojaga, 20.3.18 18:55:33  
           

          jak myslíš...nemohu k tomu víc říct.

  • soucet
   soucet, 20.3.18 14:34:16  
    

   hej kupujte si knížky :2:

   • soucet
    soucet, 20.3.18 17:41:23  
     

    ...ať mají vydavatelství prachy na vydávání dalších :6:

  • soucet
   soucet, 20.3.18 17:50:07  
    

   https://uloz.to/!HxtCVgsM/maggie-hyde-michael-mc-guinnes-jung-cesky-pdf
   to je tahle kniha:
   http://jung.sneznik.cz/knihy023.htm