Filozofické úvahy o světě

Moderovaná diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
radkojaga (2020-02-25 19:26:36)krudox (2020-02-25 16:40:20)slavidan (2020-02-24 16:43:36)komanc06 (2020-02-24 00:20:11)A.Lange (2019-12-23 13:12:48)9marie04 (2019-10-21 22:53:47)a.l.tereza (2019-10-05 20:51:03)Tokrol (2019-07-24 07:35:19)Divobyj (2019-04-28 21:52:36)janjanx (2019-04-26 09:33:29)klokan.cz (2019-04-03 18:37:17)harodd (2019-01-01 14:36:42)profesorateista (2018-10-23 15:53:17)Xashman (2018-09-18 22:14:41)chatka88 (2017-12-14 09:51:47)Raswan (2017-10-06 23:31:34)Falkon.Nightsdale (2017-01-01 17:54:27)BaronQ (2016-08-22 04:24:04)Xyz123 (2016-05-29 15:49:06)Derewi (2016-02-08 22:41:28)xsomalec (2015-10-25 19:38:33)Story (2015-09-26 15:07:53)vladislavsima (2015-08-10 22:48:16)
Filozofické úvahy o světě
Založeno: 13. 10. 2013 | Příspěvků: 9 273 | Členů: 28
Správci: Jopol (hlavní)

Účelem fóra je výměna myšlenek o našem světě a životě v podstatě ve všech jeho rovinách. Předpokladem účasti naprosto není být filozofem-profesionálem; ale předpokladem by měla být ochota k poctivému, serióznímu uvažování o věcech lidských.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • Jopol
  Jopol, 20.2.20 15:30:19  
   

  "Vědomí bylo stvořeno k tomu účelu, aby poznalo svůj původ z vyšší jednoty, aby tomuto zdroji věnovalo pečlivou pozornost, jeho pokyny inteligentně a zodpovědně provádělo" - no ano, toto Jungovo krédo přesně zapadá do stále toho samého vzorce, který se táhne od Platóna přes křesťanství až po východní nauky, ze všeho nejneskrývaněji je to snad znát u Lao-c', celé jeho dílo sestává v podstatě jenom ze znovu a znovu opakovaných návodů a příkazů, jak se člověk má naprosto p a s i v n ě podřídit tomu předpokládanému "Velkému".

  Ono to sice napohled vypadá velkolepě, tato představa nějaké obrovské a všezahrnující kosmické inteligence (ať už jí říkáme "Tao", "Bůh" či jakkoli jinak) - jenže druhou stránkou věci je právě ta strašlivě pasivní role, do které se tu člověk dostane. Vlastně nedůslednější jsou v tomto ohledu příkazy Konfucia: "Poslouchej císaře a své rodiče!"

  • soucet
   soucet, 20.2.20 17:41:55  
    

   To "Velké", to neni předpokládané, ono je to takto zažívané.

   Přívlastek "strašlivě" není na místě, protože my opravdu jsme v podřízené roli a tohle jsou jednoduše návody na to, jak se do této nám přirozeně vlastní, normální pozice vrátit. Protože člověk má tendenci se rozpínat přes své přirozené hranice a nárokovat (namlouvat) si různé nerealistické věci (např. když si umane, že nechce být ničemu podřízený). Tak jako je rozumné respektovat fyzikální zákony nebo "hlas" našeho těla, tak je stejně rozumné respektovat "hlas" naší duše. Naše tělo si třeba reguluje přísun potřebných látek tím, že v nás vyvolává pocit chuti na něco konkrétního (k jídlu). Když jíme dlouhodobě pořád jedno jídlo, tak se pak vytrácí na něj chuť a objevuje se chuť na něco jiného. Běžně se podřizujeme řadě takovýchto regulací a neshledáváme na tom nic nepatřičného. Proč bychom to tedy měli shledávat na regulaci přicházející z naší duše? V této "pasivitě" nejde o nic jiného. Ostatně referuje o tom ta konečná část Jungova citátu, kterou jsi vynechal.

   • komanc06
    komanc06, 20.2.20 22:14:37  
     

    To respektování nějaké vyšší jednoty nebo naslouchání hlasu naší duše mohou ovšem mnozí z nás vnímat naprosto různě, ba třeba i zcela protikladně. Někteří v náboženských obřadech některé církve, jiní v souladu s nějakými přikázáními, jimž přisuzují boží původ, další pak třeba v likvidaci těch, kdo věří něčemu jinému. Vždyť třeba i takové křížové výpravy začínaly přesvědčivým heslem - Bůh to chce!
    Podřízenost a poslušnost nějaké vyšší moci a zodpovědné provádění jejích pokynů (spojené s přesvědčením o jejich správnosti) vedlo mnohdy k těm nejtragičtějším událostem lidských dějin. :11:

    • soucet
     soucet, 21.2.20 00:34:09  
      

     Tak hlas duše nemůžeš vnímat v knihách, ale právě ve své duši. O tomto je tu řeč. Náboženství tento hlas a jeho zdroj zjevují, učí ho respektovat a předkládají praktiku, jak opět dosáhnout té vyšší jednoty (která byla vznikem vědomí porušena). Ty tragické události byli vždycky porušením principů daného náboženství.

   • Jopol
    Jopol, 21.2.20 11:23:42  
     

    K té "podřízenosti" - i tady platí to aristotelské "hledání pravého středu". Jmenovitě křesťané se pyšní tím, že křesťanství "bojuje proti pýše člověka". Tím že se člověk plně odevzdává do vůle Boží a vedení Bohem.

    Jenže, nedá se nic dělat - takto zcela podřízené a závislé postavení je nejen "přirozené" (v daném kontextu), ale navíc k tomu ještě i vědomé, programatické.

    Jinak řečeno: ten "správný střed" leží mezi naší - reálnou - závislostí na vnějších (i vnitřních) faktorech, ale zároveň mezi naší nepodmíněnou možností (a nepodmíněnou svobodou) být sami tvůrci svého osudu, svého vlastního světa.

    Právě takováto možnost v rámci křesťanského (ani taoistického apod.) modelu dána není: všechno podstatné je tu dáno už předem, apriori, a člověk tu principiálně nemá žádnou možnost vytvořit něco opravdu svého. Nakonec zůstává jenom pasivní loutkou ve hře režírované nějakou nadřazenou mocí či silou; a jediná jeho možnost je v tom, se s touto svou závislou rolí smířit, a ještě si ji racionalizovat jako svou "svobodu". Respektive jako splynutí se svou "přirozeností", se svou "podstatou".

    • soucet
     soucet, 21.2.20 18:16:20  
      

     Přijde mi zvláštní, že chceš hledat střed mezi organickými mechanismy vedoucími k nastolení či zachování stavu zdraví a lidskými touhami. Přece když je mi zima a pociťuji nutkání se pohybovat nebo třást, tak to dělám, nebo když mám chuť na zeleninu, tak si dám zeleninu, a nehledám žádný střed... ani si nedokážu představit, jak by takové hledání mělo vypadat.

     Podřízenost není vysloveně pasivita. Znamená závislost, ale nikoli vlastní nečinnost. Není to tak, že by všechno bylo dáno předem, že by ten "hlas duše" navigoval každý tvůj krok, něco ve stylu "teď jdi rovně, teď zahni doprava, teď se zastav, přejdi ulici...". Při hladu taky máš zpravidla chuť na nějaký druh pokrmů a ne přímo na jen a pouze jedno konkrétní jídlo, podobně to platí i tady.

     Ale při takovémto náhledu jsme vlastně pasivní loutkou neustále: když jednáme racionálně, jsme loutkou rozumu; když jednáme na základě citu (v souladu s ním), jsme loutkou citu; když jednáme na základě svědomí, jsme loutkou svědomí; když jednáme na základě pokynu druhých, jsme loutkou druhých; když jednáme na základě tělesných pocitů (hlad, únava...), jsme loutkou svého těla... Takže ano, v tomto smyslu jsme loutkami, ale není důvod, aby to představovalo nějaký problém.

     • krudox
      krudox, 22.2.20 10:19:10  
       

      prostě jsme takové hliněné figurky Bohům na hraní, jako v tom filmu Souboj titánů... :2:

    • radkojaga
     radkojaga, 22.2.20 07:56:45  
      

     Jopole, vidím to podobně jako součet. Co když si racionaizujeme svojí svobodu a nezávislost? A ve skutečnosti závisíme úplně ve všem. Na svých pocitech, na vnějších podmínkách, na kolí jak nás přijímá etc. Tedy jde teď o to jak moc závisíme na čem, co je pak rozhodující pro kvalitu života. Protože (snad) lidé chctějí žít naplněný šťastný život.

     • krudox
      krudox, 22.2.20 10:17:16  
       

      pokud jsme závislí úplně na všem (na mnoha věcech opravdu jsme) a ve všem, tak nemáme žádnou svobodu volby a taky neneseme žádnou vinu, neexistuje žádný hřích...

      • radkojaga
       radkojaga, 22.2.20 14:39:35  
        

       jsem závislí na všem ale neseme vinu (a hřích) za to co chceme. (touhy, žádosti, připoutání se)

       • krudox
        krudox, 22.2.20 14:51:25  
         

        nesmysl!

        • radkojaga
         radkojaga, 22.2.20 14:56:33  
          

         Proč si to myslíš? Třeba jen nerozumíš co jsem chtěla říct.

         • krudox
          krudox, 22.2.20 15:03:07  
           

          hmm, zjevně je to naopak, nerozumíš tomu, co říkám, proto reaguješ zcela nesmyslně...

         • radkojaga
          radkojaga, 22.2.20 15:05:41  
           

          řekněme že je několik lidí ve stejné situaci a přesto jsou mentálně na tom různě. Na čem závisí jejích mentální stav? Proč je u každého jiný?

         • krudox
          krudox, 22.2.20 17:15:24  
           

          ty fakt nereaguješ na to, co píšu (resp. o čem je řeč v tomto stromu), ale blábolíš úplně o něčem jiném, sorry...

          jsme-li ve všem na něčem závislí, tak jsme jen stroje a děláme, co musíme, žádnou vinu neneseme, žádný hřích neexistuje!
          pokud jsme aspoň v něčem nezávislí, tak máme jistou svobodu, pak je možné jednat dobře nebo špatně, pak neseme vinu, když jednáme špatně...
          ale nemůže platit oboje dohromady, proboha!

          existuje tvrzení A a tvrzení B, přičemž A je opakem B, takže je-li A pravdou, nemůže být pravdou B, je-li pravdou B, nemůže být pravdou A...

        • Jopol
         Jopol, 23.2.20 13:12:12  
          

         Tady je nutno především rozlišovat dvě věci: "být závislý" není bez dalšího totéž jako "být determinovaný".

         Klasický příklad: mohu být závislý na drogách - ale přesto konec konců nesu odpovědnost za to, jestli se té závislosti poddám, anebo se z ní vyhrabu.

         Takže jestli Krudox říká, že existuje j e n o m závislost anebo jenom svoboda, a že něco mezi tím není možné - pak je nutno říci, že je tomu přesně naopak, v reálném životě máme vždycky přítomné oba faktory, jak moment svobody tak i moment závislosti. A vždycky je to boj mezi nimi.

         • krudox
          krudox, 23.2.20 13:25:27  
           

          no pokud je to boj mezi nimi, jde o jistou míru svobody, ne?
          a je částečná svoboda svobodou nebo je svobodou jen absolutní stoprocentní svoboda?

         • Jopol
          Jopol, 24.2.20 13:08:56  
           

          No - pokud je řeč o té závislosti (a ne o determinovanosti), pak v daném smyslu opravdu i částečná svoboda je p r i n c i p i á l n ě svobodou.

          Ale stejně celá věc zůstává hodně problematická. Jak velkou míru svobody má někdo, kdo už je tak hluboko dejme tomu v drogové závislosti, že už vůbec nedokáže jasně myslet? Ten už je pak tou drogou fakticky víc determinovaný, než "jenom" na ní závislý.

         • krudox
          krudox, 24.2.20 20:26:19  
           

          ano...

 • Jopol
  Jopol, 9.2.20 14:21:58  
   

  Je "něco nad námi"? - Aneb křesťanský boj s lidskou pýchou.

  Ad Součet: ano, tohle křesťané znovu a znovu uvádějí jako argument pro potřebnost a nepostradatelnou hodnotu jejich modelu postavení člověka ve světě (a vůči Bohu).

  Na jedné straně nutno přiznat: není to v zásadě nijak marný počin. Člověk (přinejmenším mnoho lidí) má opravdu velký sklon k aroganci, k přeceňování se. Respektive vůbec k tomu, prohlásit sebe sama za středobod všeho dění; a za konečné měřítko všech věcí.

  Je tedy v zásadě naprosto správné poukázat na to, že člověk je součástí nějaké širší skutečnosti, která ho - jakožto jedince - přesahuje.

  Potud tedy dobře; ale tento křesťanský model má dvě slabiny.

  Za prvé: křesťané z tohoto jednoho - o sobě legitimního - článku křesťanství bez dalšího odvozují legitimitu víry v reálnou existenci personálního (křesťanského) Boha. A to jsou dvě zcela různé záležitosti. (Krátce řečeno, ten argument je asi takový: "Když je správné bojovat proti lidské pýše, tak p r o t o existuje křesťanský Bůh!")

  A za druhé a především: křesťané tímto pojetí porušují základní postulát antického myšlení - totiž nutnost nalézat "správný střed věcí". Ten křesťanský koncept je "ujetý" jenom k jedné straně, a to sice směrem k - dominantnímu - Bohu. Člověk v tomto modelu nejenomže nesmí být pyšný - ale on musí být konec konců vůči Bohu zcela devótní. A na tom nic nemění to, že křesťané sami to tak nepociťují. Bůh rozhoduje konec konců o všem, co má a co nemá být správné; a člověk nakonec nemůže udělat nic jiného, než jenom srazit podpatky a poslušně zahlásit: "Ano, Bože - ne jak já chci, ale jak TY chceš!"

  Ještě jednou: nijak nezpochybňuji potřebnost toho, aby si člověk uvědomil, že stojí ještě něco "nad ním". Ale opakuji znova: v křesťanství je to všechno přehnáno zase až do opačného extrému, co naprosté podřízenosti člověka vůči božskému momentu.

  • soucet
   soucet, 9.2.20 18:44:14  
    

   No nevim jestli zrovna tohle křesťané uvádějí, já jsem se s tím nesetkal. Je ale potřeba podotknout, že své pýchy si jsme vždycky vědomi jen zčásti. Všichni máme určitou míru pýchy, kterou nepozorujeme a ani bychom neřekli, že se o pýchu jedná. Jednak protože se ona děje spontánně a jednak protože člověk, pokud nezažije stav větší pokory, tak nemá srovnání. Existují nicméně určité fenomény, které pýchu indikují (což nepřekvapí, protože nějak projevovat by se měla). Běžný "pocit já", kdy se člověk vnímá jako oddělený od ostatních, je třeba oním stavem, kdy člověk přeceňuje (nalhává si) svou důležitost - nejen tedy, když se vyloženě cítí být důležitější/hodnotnější ale už pouhý pocit oddělenosti je projevem pýchy. Dalšími ukazateli jsou např. pocity méněcennosti, znevážení, nedostačivosti, stav uražení se, nevyrovnanosti, sníženého sebevědomí, snížení či až ztráty životního smyslu. Vše tohle se dostavuje v důsledku pýchy. Asi každý tyhle fenomény známe a čas od času se nám všem něco z toho přihodí, což ukazuje na to, že náš běžný "stav vědomí" není naším přirozeným stavem (neboť je uskutečňováním lži).

   1. Nikoli správnost boje proti lidské pýše, nýbrž zjevná existence mocného "vnějšího" činitele ospravedlňuje víru v Boha. Samozřejmě lze tohoto činitele interpretovat různě (karma, instinkt), na druhou stranu víra v Boha stojí na více skutečnostech.

   2. Odpověď na tuto námitku jsem v podstatě vyjádřil ve svém úvodním odstavci. Bůh představuje přirozenost, a tu, stejně jako např. přírodní zákony, je z pochopitelných důvodů moudré v životě zohledňovat. Je zvláštní, že člověk nemá problém s tím, když musí "srazit podpatky" před přírodními zákony, ale vadí mu, když má "srazit podpatky" před Bohem. Proč mu v jednom případě podřízenost nevadí a ve druhém vadí?

   • Jopol
    Jopol, 10.2.20 14:38:40  
     

    Že by zrovna pocity méněcennosti pramenily z "pýchy"?... To se zdá být dost málo pravděpodobné.

    Ale jinak mohu jenom zopakovat: já v zásadě plně uznávám pozitivní roli boje křesťanství proti - přemrštěné! - lidské pýše. Jenže - celá věc je mnohem složitější, než jak to křesťané chtějí vidět.

    Zastavme se například u té "přirozenosti". Jejímž ztělesněním a garantem má být Bůh. Jenže - CO je to vlastně tato "přirozenost"? Jistě - věřící si pod tím přestavují něco takového jako věčný, přirozený chod veškerého bytí, cítí - respektive hledají - v tom své vlastní bezpečné zakotvení v tomto božském řádu.

    Jenže: není přirozenost člověka právě v tom, že je - na rozdíl od všech ostatních živočichů - "NEpřirozenou" bytostí? Nemusel si svou lidskost - to jest svou schopnost poznávat a vědět - na svém Bohu vybojovat a vyvzdorovat, proti jeho výslovnému zákazu?!...

    Nějaká "přirozenost" pro člověka v posledním smyslu neplatí, platit nemůže a platit nesmí; jinak by člověk opravdu naprosto ztratil vlastní důvod své existence vůbec.

    Nahraďme tu "přirozenost" tím "řádem". Ano, na jedné straně člověk skutečně musí vnímat a musí zachovávat určitý prapůvodní řád veškerého bytí - ale na straně druhé je to právě člověk a jedině člověk, který tento "přirozený řád" musí znovu a znovu přezkoumávat na jeho platnost, znovu a znovu musí tomuto samovolně plynoucímu řádu dodávat autenticky humánní impuls a rozměr.

    • Jopol
     Jopol, 10.2.20 14:40:27  
      

     Ostatně: v oblasti samotné víry byl mnohem "přirozenější" svět polyteistických bohů (sdílejících s člověkem bezprostředně jeho životní prostor), nežli sofistikovaný křesťanský model transcendentálně fundované "Svaté trojice".

    • soucet
     soucet, 10.2.20 22:07:42  
      

     Ale ano, méněcennost je průvodním projevem pýchy. Lze to u sebe vypozorovat. U pokory k ní není důvod. Všechny fenomény, co jsem vyjmenoval, jsou stavy představující nekompatibilitu. Ta je vždy tím větší, čím víc se člověk vzdaluje své přirozenosti. Přirozenost je jednoduše přirozený stav. Nevim, co na tom vysvětlovat, např. organismus má nějakou teplotu, která je mu přirozená (36,6°C), dále pak nějaké PH, nějakou míru hydratace apod. Stejně tak má psychika nějaké přirozené prostředí či stav. Tak jako pro tělo existuje nějaký přirozený stav bytí, tak v oblasti psychiky či prožívání existuje nějaký přirozený stav bytí.

     Člověk má sice vědomí, které je důsledkem jeho vzdoru, ale to že člověk díky tomu již slepě nepodléhá animalitě, že má nad ní "nadstavbu", další "vrstvu" či "patro", vůbec neznamená, že by neměl žádnou přirozenost. Ostatně kdyby jí neměl, nemohl by se dostávat do stavu odcizení sobě samému (= stav pociťovaný jako "ztráta duše", průvodní to jev deprese) nebo by neexistovala neuróza (= stav rozporu se sebou samým); v obou případech figuruje přirozenost. Lapidárně řečeno, bez přirozenosti by člověk nevěděl, "čí je" :4:

     Důvod existence člověka se pak jeví v uvádění a konečném uvedení se do souladu se svou přirozeností, která se tak nechá projevit, jak by mělo vyplynout z toho, co jsem již napsal.

     Mluvit o řádu by se možná dalo, ale muselo by se konkretizovat, co se za termínem prapůvodní řád veškerého bytí skrývá. Protože nevim, co si pod tím přesně představit.

     Polyteismus měl svoje místo, ale dneska bych řekl, že už je překonán a není aktuální.

     • Jopol
      Jopol, 11.2.20 15:52:48  
       

      A kde se vlastně bere tato "přirozenost"? Vezměme si čirou přirozenost samotné přírody. Je tato "přirozenost přírody" opravdu "přirozená"? Nevzniká až jako finální stav neustálých b o j ů, neustálého zkoumání, neustálého experimentování, co je a co není životu přínosné, efektivní?

      A stejně tak i u člověka: to co my d n e s pociťujeme jako "přirozenost" našeho žití, to je až výsledkem neustálých životních bojů, hledání, zkoumání našich předků. Kteří se nemohli spolehnout (jenom) na nějakou "přirozenost", nýbrž v neustálém zápase o vlastní přežití museli sami znovu a znovu zkoumat, co je a co není přínosné.

      Tato takzvaná "přirozenost" je tedy jenom relativně ustálenou nahromaděnou zkušeností lidstva v jeho dosavadních dějinách, v jeho dosavadním vývoji; a teď je zase na nás, abychom my znovu a znovu zkoumali, co z této "přirozenosti" je ještě přínosné, a co je nutno opustit respektive modifikovat.

      • soucet
       soucet, 12.2.20 11:33:51  
        

       Tak jistě, přirozenost obecně je výsledkem adaptace organismu na životní prostředí a podmínky. Čili se v ní odráží fyzikální, chemické a biologické zákonitosti. Ovšem zpochybňovat "přirozenost přírody" je to samé jako zpochybňovat fyzikálnost fyzikálních zákonů. Přijde mi to poněkud nesmyslné.

       Přirozenost definuje danou bytost, je jejím základem. Rozhodně není v možnostech bytosti jí modifikovat nebo utvářet podle toho, co si myslí, že je přínosné a co není. Nedokážeme přikázat organismu, aby fungoval jinak. Nemůžeme si třeba usmyslet, že naše tělesná teplota bude 30°C, protože nám by to tak vyhovovalo. A ani by to nebylo moudré, poněvadž tělesné orgány a systémy fungují ideálně v nějakých přesně daných podmínkách. Proto se taky organismy snaží své optimální prostředí zachovat a kompenzují jakékoli výchylky od tohoto normálu (homeostáze). I když se mohou orgány a různé funkce evolucí proměňovat, tak pořád musí být z pochopitelných důvodů splněný ten základní princip, že musí být neustále zachováváno optimální prostředí, v němž mohou ideálně fungovat.

       A to samé platí o psychice. Ta má taky nějaké optimální prostředí či stav, jímž je respektování a příklon ke skutečnosti. (Nevím čí je výrok, snad to byl nějaký křesťan, že lidská duše přirozeně touží po pravdě.) Při navození takového stavu jsme prožitkově i funkčně tím, čím/kým bytostně, přirozeně jsme, a tuto svojí přirozenost plně realizujeme (svůj přirozený potenciál). Kdykoliv si usmyslíme, že jsme něco jiného, kdykoliv si přisuzujeme vlastnosti, schopnosti, význam, pozici apod., které ve skutečnosti nemáme či které nám ve skutečnosti nenáleží - čili kdykoliv se přeceňujeme, dochází ke kompenzaci, čímž se vzdalujeme své přirozenosti, své skutečné osobnosti či možná lépe plnosti své osobnosti. Upadáme tím do mizérie. A je to myslím i celkem logické, poněvadž jestliže nereflektuji pravdu/skutečnost, pak se také nutně nemohu pravdivě zažívat/zažívat takový, jaký ve skutečnosti jsem. K tomu je potřeba přestat blbnout a navrátit se do normálu :4: (křesťanskými pojmy řečeno, uvést se do souladu s Boží vůlí).

       • Jopol
        Jopol, 13.2.20 13:50:26  
         

        Zrovna v dnešním Právu (Salon) je citát od Erazima Koháka: "To že je něco přirozené, to ještě neznamená že je to dobré."

        A přitom - Kohák sám byl křesťansky založený člověk.

        Jenže, nedá se nic dělat, ta naše "přirozenost" nás vždycky víc táhne k našim animálním kořenům, nežli k vlastnostem ušlechtilejším. Ty lepší vlastnosti musíme (v sobě samých i v našem světě) vytvořit a prosadit už sami, svým vlastním vědomým úsilím.

        • krudox
         krudox, 13.2.20 13:57:36  
          

         nedávno zemřel, tak mě napadlo, je on do rodiny s tím Jakubem Kohákem?

         • Jopol
          Jopol, 13.2.20 14:12:23  
           

          Ne, E. Kohák měl jenom tři dcery. :6:

        • soucet
         soucet, 15.2.20 19:35:36  
          

         To jistě nutně neznamená, ačkoli záleží na tom, jak je slovo "dobré" míněno. Pokud je něco efektivní, tak to jistě dobré ve smyslu přínosné je. Naše přirozenost nepochybně efektivní je, čehož důkazem je, že tu stále jako druh jsme.

         Tradičně se tady mluví o dvou přirozenostech, "nižší" tělesné a "vyšší" duchovní, ale situace je spíše taková, že přirozenost máme jednu, jen má svojí komplexitu. Na animalitě jako takové není nic špatného, ta zahrnuje úplně to nejzákladnější chování, které nás udržuje při životě (pudy a instinkty). Problém je, když je zesílená či deformovaná (např. komplexy) díky tomu, že nejsme ve svém přirozeném stavu. Pudy totiž mají svou psychickou složku (tj. nejsou přítomny pouze v těle, ale "sahají" až do psychiky), takže jejich aktivita je spjata s psychickou situací. A vzhledem k tomu, že k naší přirozenosti patří také sebeuvědomění, které s sebou nese schopnost mít vlastní autonomii (vůle) a podílet se tak na psychické situaci - a to tak, že jsme "řidičem", na kterého je uplatňována zpětná vazba -, dost podstatně se podílíme na aktivitě či "podobě" naší animality. V principu máme možnost být pánem "ve svém vlastním domě", jenom se musíme naučit správně vládnout. A k tomu nás právě měje ona zpětná vazba ("hlas" naší přirozenosti) a tedy především ona prosazuje ty lepší vlastnosti.

       • Jopol
        Jopol, 13.2.20 13:58:07  
         

        Homeostáze - já samozřejmě chápu, o co se má jednat, sama o sobě je tato (dejme tomu) "systémová stabilita" prvkem užitečným a potřebným; ale já opakuji znovu: tento stav homeostáze není (u člověka, respektive vůbec u otevřených dynamických systémů jako je lidská společnost) něčím jednou provždy fixně daným.

        Lidská skutečnost se proměňuje, s ní se proměňuje i sám člověk; a je nutno vždycky znovu a znovu hledat a zkoušet, co je "tou pravou" homeostází právě v danou chvíli, v dané konstelaci, v daném kontextu lidské dějinné existence.

        Samozřejmě, i v těchto všech proměnách existuje nějaké určité základní jádro "lidství", které se udržuje relativně konstantně po celou linii vývoje lidstva.

        Ale položme si otázku takto: nejsme dnes opravdu ničím - a nikým - vůbec jiným, nežli čím byli dejme tomu lovci mamutů? Opravdu v té době nedošlo k vůbec žádnému pokroku?

        Kdyby si totiž ti lovci mamutů už tehdy řekli: "No tak my máme svou homeostázi, svůj setrvalý stav, a bylo by hříchem s tím chtít nějak hýbat" - no tak bychom dodnes lovili mamuty. Anebo alespoň divoká prasata, kdyby už mamuti nebyli.

        Zkrátka: jak řečeno nějaké základní jádro lidské "duše" tu dozajista je; ale právě že je to jenom to jádro, jenom ten základ, v žádném případě není možné jenom z toho základu vyžít natrvalo.

        • soucet
         soucet, 15.2.20 19:41:23  
          

         Mluvím o biologické homeostázi, jež je funkcí lidského organismu. Nedokážeme změnit fungování našeho organismu, nemůžeme tedy ovlivňovat homeostázi. Naše tělo se bude snažit zachovávat stálé přirozené prostředí stejně jako psychika a my s tím nic neuděláme (a proč bychom taky měli, když to slouží našemu dobru).

       • Jopol
        Jopol, 13.2.20 14:18:48  
         

        "Lidská duše přirozeně touží po pravdě" - tak tohle by mi daleko spíš pasovalo na takového Platóna. V každém případě Aristoteles napsal něco v tom smyslu, že lidská duše ze své přirozenosti touží po poznání (pravdy).

        Jenže: takhle to může souhlasit jenom v naprosto všeobecném, metafyzickém smyslu.

        Ale v případě konkrétního, jednotlivého člověka bych si dovolil postulovat tézi zcela opačnou: Člověk dělá všechno pro to, aby mohl u t é c i před pravdou.

        Jednotlivý člověk - a tedy i jeho individuální duše - prakticky nikdy nemůže poznat pravdu jako takovou. Protože pravda samotná je vždycky úplná, tedy komplexní, zahrnuje vlastně až nekonečné množství různých aspektů. Zatímco člověk svůj názor vždycky vybuduje jenom na jednom jediném aspektu, tedy jenom na dílčí pravdě.

        A protože on nesnese, aby se mu ukázal tento jeho omyl, tato omezenost jeho pravdy - tak dělá všechno pro to, aby tu celou pravdu n e m u s e l uznat, nemusel poznat, nemusel přiznat.

        • soucet
         soucet, 15.2.20 20:01:06  
          

         V touze po pravdě nebo po poznání pravdy rozdíl nevidím. I když záleží na tom, v jakém kontextu to Aristoteles mínil. Já to míním tak, že duše touží po svém skutečném, pravdivém, přirozeném, vyrovnaném stavu. Po zdraví, tak jako tělo.

         Ano je fakt, že člověk má znalost vždy jen dílčí pravdy. Pravděpodobně není schopen obsáhnout všechny aspekty a souvislosti. Ale že by mu to mělo způsobovat nějaký problém, to si nemyslím. Alespoň to nikde nepozoruji. Ale platí a lze pozorovat, že člověk má tendenci utíkat před pravdou o sobě samém. Protože poznání takové pravdy předpokládá umět u sebe uznat skutečnosti, které mi nejsou zrovna milé, jako např. přiznat si vlastnosti, které bych u sebe rád neviděl, přiznat si absenci schopnosti, kterou u sebe rád vidím, nebo uznat dosud odmítanou odpovědnost za nějaký svůj čin. Což nemusí být a taky nebývá tak úplně snadné a samozřejmé. :4:

         • Jopol
          Jopol, 16.2.20 11:56:00  
           

          Já odpovím víceméně souhrnně: zásadní rozdíl je zřejmě v tom, že ty mluvíš o člověku jako jednotlivci - zatímco já o člověku jako takovém. Tedy jako o bytosti na určitém stupni svého dějinného, kulturního a duchovního vývoje. A v určitém vztahu ke jsoucímu světu - jak ke světu materiálnímu, tak ke světu (dejme tomu) transcendentálnímu.

          Samozřejmě že pro toho jednotlivce jako takového je výhodné a "dobré", když se tak nějak opírá o svou přirozenost, o to co je mu dáno jako základ jeho osobnosti. (Pokud tato - jeho vlastní - přirozenost není nějak hrubě deformovaná.)

          Ale mně se jedná o to, že tento jednotlivec právě nikdy nemá k dispozici žádné objektivní měřítko pro to, zda zrovna to co on sám cítí jako svou (respektive boží) přirozenost, jestli je to opravdu dobré anebo ne.

          Platón - ten právě z toho důvodu celý svůj koncept člověka a světa vůbec zakotvil ve sféře "idejí"; tedy nehmotných, dokonalých předobrazů či praforem všeho co existuje materiálně, předmětně. A člověk - ten se má svým vlastním sebevzděláváním a sebekultivováním vypracovat až k úrovni těchto božských idejí.

          Napohled velmi přesvědčivý koncept; velmi příbuzný s konceptem křesťanským.

          Jenže: Platón byl alespoň tak důsledný, že celý jsoucí materiální svět pojal jako jenom nedokonalý odraz těch božských idejí. Člověk sám nemá vůbec možnost vytvořit něco autenticky nového, co by nějak přesáhlo ty fixní, předem dané "ideje". A s tou "přirozeností" je to velice podobné: ta tu vystupuje taky jako něco fixního, předem daného, a člověk nemá fakticky možnost s ní ještě nějak hýbat, přidat k ní něco opravdu svého.

         • soucet
          soucet, 16.2.20 14:07:26  
           

          "zda zrovna to co on sám cítí jako svou (respektive boží) přirozenost, jestli je to opravdu dobré anebo ne"

          Dobré v jakém smyslu?

          Já jsem reagoval na tvojí námitku vůči jednostrannosti křesťanství (což ale ostatně asi sedí na každé náboženství) a argumentoval jsem empirií. S tím, že pokud a dokud člověk respektuje skutečnost, nachází se ve svém přirozeném, vyrovnaném stavu - opravdu v psychickém stavu vyrovnanosti par excelence, dá se to popsat jako stav plnosti bytí, stav celosti nebo stav bez utrpení - přesněji bez mizérie či strasti. (Opak nastává, když si začne něco namlouvat nebo nárokovat, když se rozbují jeho žádostivost.) To že je to dobré vyplývá jednak z prožitku, jednak ze samotné povahy věci (nerespektování skutečnosti není racionální).

          Proč by měl člověk mít možnost vytvářet něco autenticky svého? Nebo přidávat ke své přirozenosti něco svého? Co "svého" vlastně má, když je cele odvozen ze své přirozenosti?

         • Jopol
          Jopol, 17.2.20 13:57:26  
           

          Především: takto pojatá "přirozenost" je příliš statická. Jako by nám tu bylo dáno něco, co je pro všechny časy stejné, pro všechny časy stejně platné, pro všechny časy stejně funkční a přínosné.

          Přičemž jak teorie evoluce, tak i myšlenky mnohých velkých antických myslitelů tvrdí pravý opak: nic není stálé, všechno je v neustálém pohybu, neustále tu spolu zápasí různé momenty, různé životní koncepty.

          Navíc: to že my osobně máme pocit, že jsme nějak splynuli se svou vlastní přirozeností, není žádný důkaz toho, že tomu tak doopravdy je. Tedy krátce řečeno: že se nemýlíme v sobě samých.

          Já opakuji znovu: samozřejmě že nějaký (relativně) konstantní element je tu také přítomen; ale na straně druhé jak řečeno je všechno v pohybu, v Hérakleitově "řece". Do jejíchž vod není možno vstoupit dvakrát.

         • soucet
          soucet, 17.2.20 20:07:27  
           

          Všechno je v pohybu, ale všechno je zároveň vyvažováno, vyrovnáváno. Všechno má (přirozenou) tendenci spět do rovnovážného stavu. Tohle je zákonitost platná obecně pro veškeré "systémy". Popravdě by mi nenapadlo vytýkat stavu psychické vyrovnanosti nebo stavu zdraví organismu, že je to příliš statické. Ano, rovnovážný stav je statický a v biologických systémech navýsost žádoucí. Protože nevyrovnanost tady znamená, že je něco pokřiveno.

          Emoční stav a "životní pocit" vyjadřují objektivně naší vnitřní situaci, jenom je problém, že člověk je může špatně interpretovat, ať už z hlouposti/nadutosti nebo nevědomosti, a vydávat je za něco, čím nejsou. Svůj omyl má ale možnost poznat podle různých příznaků, v čemž hraje svojí roli i přirozenost, která se snaží činnost vědomí neustále korigovat (sny, fantazie, pocity).

         • soucet
          soucet, 17.2.20 21:01:27  
           

          Přidám citát C.G.Junga: „Duše jako seberegulující systém hledá svou rovnováhu stejně jako život těla. Ke všem excesivním procesům se okamžitě a nezbytně objevují kompenzace. Bez nich by neexistovala normální látková výměna ani normální psýché. V tom smyslu se dá nauka o kompenzaci prohlásit za základní pravidlo psychického chování. Příliš málo tady vytváří příliš mnoho jinde. Rovněž vztah mezi tím, co je vědomé, a tím, co je nevědomé, je kompenzační.“

         • Jopol
          Jopol, 18.2.20 13:19:55  
           

          Ale jistě, to všechno je v pořádku. Co je u Junga "hledání rovnováhy", to je například u Aristotela neustálé hledání "správného středu věcí".

          Jenže: ten samý Aristoteles ví i to, že tento "správný střed" není nějaký statický geometrický bod mezi dvěma extrémními stavy.

          Aristoteles říká toto: ten "správný střed" je nutno vždy znovu a znovu hledat - vzhledem k právě danému kontextu. To jest: za určité situace, která je sama o sobě vychýlená, může být tím "správným středem" (to jest: mravně odpovědným postojem) zaujetí pozice, která se sama o sobě nachází velmi daleko od toho "geometrického středu".

          A Aristoteles říká ještě něco: aby někdo dokázal opravdu znovu a znovu nacházet ten "správný střed", tak k tomu je nutné, aby napřed poznal, zakusil oba mezní stavy, oba extrémy.

          Takže ještě jednou: to směřování k vyváženému stavu věcí je samo o sobě naprosto v pořádku; ale není možno se nijak spolehnout na to, že tento vyvážený stav nám bude dán jako nějaká fixní, konstantní, nehybná veličina. My ho musíme sami znovu a znovu nacházet - a také aktivně vytvářet.

         • soucet
          soucet, 18.2.20 15:43:28  
           

          Jung to "hledání" mínil ve smyslu neustálé snahy o navození normálního, optimálního stavu. Běžně třeba během dne přecházíš z chladnějšího prostředí do teplejšího a naopak a v reakci na to se tvoje tělo v zájmu udržení optimální tělesné teploty průběžně otepluje a ochlazuje, čili neustále je hledán ten optimální stav (kompenzacemi). Tohle je příklad termoregulace, ale takhle probíhají veškeré tělesné i psychické regulace - jedná se o automatický proces průběžného vyvažování.

          A protože je ten proces automatický, je pod správou organismu, tak člověk do něj nemůže zasahovat. My tu nemáme co nacházet nebo dokonce vytvářet.

         • soucet
          soucet, 18.2.20 15:48:33  
           

          Jinak když už jsem nakousl toho Junga, tak tady je výrok Ignáce z Loyoly:

          Člověk je [konečně] stvořen [za tím účelem], aby Boha, našeho Pána, chválil, prokazoval mu hlubokou úctu a sloužil mu, a tak zachránil svou duši.

          a tady Jungovo psychologická parafráze:

          Vědomí bylo stvořeno k tomu účelu, aby poznalo svůj původ z vyšší jednoty, aby tomuto zdroji věnovalo pečlivou pozornost, jeho pokyny inteligentně a zodpovědně provádělo, a tak celkové psýché zprostředkovalo optimální životní a vývojové možnosti.

         • krudox
          krudox, 18.2.20 20:59:20  
           

          to je tak blbě řečeno (a netvrdím, že myšleno), že to vypadá jako že človíček musí jen lézt pánbíčkovi do prdele, aby ho ten Vztekloun na věky nezavrhl a netrápil někde v pekle...
          takže nejlépe krom dobrých skutků (verbování), neustálé modlitby, že?

         • soucet
          soucet, 18.2.20 23:30:03  
           

          Hned následující Jungova věta:

          Tento překlad snad nejen tak zní, ale má být racionalistický, totiž rozumný, neboť dnes už, i přes opravdové úsilí, moderní duch téměř dva tisíce let starému teologickému jazyku nerozumí. Nebezpečí, že chybějící porozumění bude nahrazeno buď přijímáním názorů založených na cizích myšlenkách a citech, přepjatostí a křečí víry, nebo rezignací a lhostejností, nejenže hrozí, ale už se delší dobu se naplňuje.

          Jinak za sebe bych dodal, že pýcha akt pokory (uznání své poníženosti) a vůbec celou situaci vnímá právě takhle.

 • Jopol
  Jopol, 9.2.20 14:05:43  
   

  "Bůh stvořil člověka k obrazu svému" (a tedy jako kreativního), říká Radka.

  Jenže - právě v tom to je. Člověk je tu pouhým o b r a z e m, nápodobou; ale není originálem. A veškerá jeho "tvořivost" se vyčerpává zase jenom v napodobování (Boha).

  Člověk tu nikdy nemůže být tvořivým ve skutečném slova smyslu (tedy tvořit něco nového), nýbrž právě jenom v tom odvozeném smyslu konec konců pasivní nápodoby něčeho, co je tu už před ním.

  Je to asi něco takového, jako když dejme tomu Bůh stvořil veškeré zákony matematiky. Člověk pak může tyto zákony jenom nacházet; ale není tu nic, co by sám mohl navíc nového vytvořit.

  • radkojaga
   radkojaga, 9.2.20 14:17:28  
    

   no ano, když se snaží o něco jiného, skončí v slepé uličce. Osamocen, ve válce, v hádkách či pocitu zmaru. Protože snaha udělat něco sám pro sebe a za sebe ho oddělí od zbytku.

   • Jopol
    Jopol, 9.2.20 14:24:08  
     

    To je zase takové mechanicko-dichotomické dělení: buďto plná podřízenost Bohu, anebo naprostý zmar.

    Jinak řečeno: jakýkoli akt člověka směrem k jeho osvobození se od božské dominance je apriori diskvalifikován jako cesta do pekel, do vlastní izolace, do vlastní bezvýznamnosti.

    • radkojaga
     radkojaga, 9.2.20 14:33:54  
      

     ta podřízenost je podstatná, protože když vystoupíš jako samospravdlivý, díváš se z pohledu svého osobního úhlu a věci se dějí celistvě tedy objektivně. Akorát člověk chrání své zájmy, což je legitimní ale ostatní taky chrání své zájmy a tak se nakonec dostanou do křížku a vyřeší to kompromisem což od počátku byl boží záměr. a pokud se někdy nějaká věc jeví neřešitelně... tak se vkládá do božích rukou a ono se to nějak possune dál. Tedy jde o to že nevíme všecko, nemáme patent na správné řešení a pokud to předáme spravedlivé instanci a to věříme že bůh je sspravedlivý nacházme řešení které jsou postavné nad naše osobní zájmy a které fungují.

     • Jopol
      Jopol, 10.2.20 14:41:46  
       

      To všechno může samozřejmě hrát svou roli v čistě osobním, individuálním životě; ale člověk jako takový se nikdy nemůže - a nesmí - pasivně spoléhat na to, že všechno za něj udělá a vyřídí Bůh.

      • radkojaga
       radkojaga, 10.2.20 17:34:04  
        

       Bůj jedná jen skrze člověka tedy... mluvit o pasivitě není namístě.

       • Jopol
        Jopol, 11.2.20 15:47:58  
         

        No právě: Bůh "jedná" skrze člověka jakožto skrze svou vlastní figurku; není principiálně nic, co by člověk mohl vytvořit autenticky vlastního. Jeho jediná "svoboda" je v tom, že může odmítnout poslouchat Boha; pak je ovšem za trest okamžitě navždy zatracen.

        • radkojaga
         radkojaga, 11.2.20 17:12:06  
          

         jistě, ale je to logické. když se chová dle vůle Boží, stává se sám sebou, je autentický, tím čím je. Kdy to odmítá, ztrácí se a dostává do zmatků sebe i ostatní.

         • Jopol
          Jopol, 12.2.20 10:42:31  
           

          Takže když se chovám podle cizí vůle, tak se stávám "sám sebou"?... To je opravdu dost zvláštní logika.

         • krudox
          krudox, 12.2.20 13:45:58  
           

          :2: :1:

         • soucet
          soucet, 12.2.20 16:32:12  
           

          Taková je empirie a výše to vysvětluji biologicky. Logika je taková, že Bůh jakožto strůjce člověka taky vede člověka k životu v plnosti bytí.

         • Jopol
          Jopol, 13.2.20 13:37:59  
           

          Jde o to, že jestliže ta "plnost bytí" je od počátku výhradně a kompletně u Boha - pak je existence samotného člověka naprosto zbytečná. S příchodem člověka na svět k tomu "plnému bytí" nepřistoupilo naprosto nic nového. Člověk tedy nemá jinou možnost, než jenom pasivně napodobovat něco, co je někde jinde (u Boha) už tak jako tak dáno, v originále a v naprosto dokonalejší podobě.

         • soucet
          soucet, 15.2.20 20:10:51  
           

          Že se můžeme podílet na Boží slávě a Božím bytí, že to všechno můžeme zakoušet, to je málo?

         • krudox
          krudox, 15.2.20 22:30:51  
           

          a jak ty se podílíš na té Boží slávě? a na Božím bytí? a jak to zakoušíš líp než nekřesťani?

         • soucet
          soucet, 15.2.20 23:24:11  
           

          Celkem nijak. Tady vůbec nejde o příslušnost ke konkrétní konfesi.