Začíná to - končí to

Otevřená diskuze | Kategorie: Zábava
HStulc (2017-07-22 05:30:43)Allegretto (2017-07-22 05:10:13)IRacek74 (2017-07-22 05:00:05)senja (2017-07-21 22:28:58)anina (2017-06-29 14:35:04)meluzina999 (2017-05-08 10:58:54)Valinka (2016-12-26 17:03:18)kalipsao (2016-10-30 14:47:59)Nika050677 (2015-01-06 19:42:11)starman.filip (2014-03-16 12:48:42)
Začíná to - končí to
Založeno: 13. 10. 2013 | Příspěvků: 5 193 | Členů: 10
Správci: Allegretto (hlavní)

Hra je pro více hráčů, tvoříme stromy o devíti patrech= větvích. Každý strom má své zadání, které určuje hráč, který ukončil předešlý strom. Naopak - rozmanitější škála je vítána. Kdo ukončí strom, má právo začít nový s novým zadáním.Například - Kdo létá (ptáci - motýli - jejich názvy, ale také některé lidské profese). Kdo leze? (brouci ) Kdo leze po stromech?(zvířata většinou exotická), Kdo leze pod zemí, atd. - spoléhám i na Vaši vynalézavost a fantazii, ovšem v mantinelech zadání tohoto fóra.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • Allegretto
  Allegretto, 22.7.17 04:34:05  
   

  Dejme ještě jeden strom na Středočeský kraj:

  Mělník

  • IRacek74
   IRacek74, 22.7.17 05:00:04  
    

   Mladá Boleslav

   • Allegretto
    Allegretto, 22.7.17 05:10:13  
     

    Kostelec nad Černými Lesy

    • HStulc
     HStulc, 22.7.17 05:30:43  
      

     Slaný

 • IRacek74
  IRacek74, 20.7.17 14:51:50  
   

  Poznáváme obce v krajích - jeden strom = jeden kraj

  Středočeský: Kladno

 • HStulc
  HStulc, 19.7.17 09:30:54  
   

  Pytlíky na pirohy často praskají.

  Ul-znu s- zmzl-n- a v-kroč-m dál.

  • Allegretto
   Allegretto, 19.7.17 09:38:36  
    

   Ulíznu si zmrzliny a vykročím dál.

   Sm-ju prach, překročím prá-, vyl-j- šp-nu a budu m-t výborn- ob-d.

   • HStulc
    HStulc, 19.7.17 13:05:19  
     

    Smyju prach, překročím práh, vyliji špínu a budu mít výborný oběd.

    V-třu u v-tahu, pak zam-ř-m do skl-pku pro v-borné v-nečko.

    • Allegretto
     Allegretto, 19.7.17 14:55:13  
      

     Vytřu u výtahu, pak zamířím do sklípku pro výborné vínečko.

     Sv-žn-m tempem b-ch dnes raději nechodila.

     • HStulc
      HStulc, 19.7.17 22:20:32  
       

      Svižným tempem bych dnes raději nechodila.

      S pyšn-m- l-dm- b-vá m-zerná zábava.

      • Allegretto
       Allegretto, 20.7.17 06:24:18  
        

       S pyšnými lidmi bývá mizerná zábava.

       L-p- jsou strom- a b-val- i c-garet-.

       • IRacek74
        IRacek74, 20.7.17 06:36:47  
         

        Lípy jsou stromy a bývaly i cigarety.

        V-zdob-l- ty naše žen- moc hez - obl-benou v-nárn-čku.

        • Allegretto
         Allegretto, 20.7.17 06:47:19  
          

         Vyzdobily ty naše ženy moc hezky oblíbenou vinárničku.

         H-g-en-cké potřeb-.

         • IRacek74
          IRacek74, 20.7.17 14:50:18  
           

          Hygienické potřeby.

          A navrhuji další pěkné téma - jmenujme obce podle krajů (vyčerpat větší obce z každého kraje - jeden strom= jeden kraj)

 • Allegretto
  Allegretto, 18.7.17 10:12:05  
   

  Vyžehli mi, prosím, tu modrou košili.

  S těm- b-l-m- proužk-?

  • HStulc
   HStulc, 18.7.17 12:38:08  
    

   S těmi bílými proužky?

   P-cha předcház- pád.

   • IRacek74
    IRacek74, 18.7.17 13:15:38  
     

    Pýcha předchází pád.

    V-šivka na tr-čku b-la krásná.

    • Allegretto
     Allegretto, 18.7.17 13:28:06  
      

     Výšivka na tričku byla krásná.

     Jestřáb- zakrouž-l- nad B-l-nou(městem).

     • HStulc
      HStulc, 18.7.17 20:30:13  
       

      Jestřábi zakroužili nad Bílinou.

      V-chrtl-ny jsou nesm-rně hubené b-tost-.

      • IRacek74
       IRacek74, 18.7.17 20:34:44  
        

       Vychrtliny jsou nesmírně hubené bytosti.

       P-d-muž-k - trpasl-k

       • Allegretto
        Allegretto, 19.7.17 08:20:02  
         

        Pidimužík - trpaslík

        Nasl-boval- l-bé m-lenk-

        • HStulc
         HStulc, 19.7.17 09:07:08  
          

         Naslibovali libé milenky.

         V-sledky v-tržnost- p-romanů jsou zdál- v-d-teln- požár-.

         • IRacek74
          IRacek74, 19.7.17 09:24:16  
           

          Výsledky výtržností pyromanů jsou zdáli viditelné požára.

          p-tl-k- na p-roh- často praskají.

 • HStulc
  HStulc, 17.7.17 13:10:22  
   

  Vylizovat talíř není sice slušné, ale svědčí to o chutnosti pokrmu.

  S nam-šlen-m- l-dm- se v-cekrát nebav-m.

  • Allegretto
   Allegretto, 17.7.17 13:23:18  
    

   S namyšlenými lidmi se vícekrát nebavím.

   Od v-chodu sem m-ř- voz- -, na nich meč- samé koz-.

   • IRacek74
    IRacek74, 17.7.17 13:34:15  
     

    Od východu sem míří vozy, na nich mečí samé kozy

    V m-sl-vně na v-hl-dce b-valo veselo.

    • Allegretto
     Allegretto, 17.7.17 13:38:26  
      

     V myslivně na vyhlídce bývalo veselo.

     Pop-nav- keř nebyl šťov-k.

     • HStulc
      HStulc, 17.7.17 19:21:53  
       

      Popínavý keř nebyl šťovík.

      R-chl- provoz vede ke kol-z-m a úrazům.

      • Allegretto
       Allegretto, 17.7.17 21:16:19  
        

       Rychlý provoz vede ke kolizím a úrazům.

       V-pl-tvám v-hod- a v-hnu se úskal-m.

       • HStulc
        HStulc, 17.7.17 23:48:08  
         

        Vyplýtvám výhody a vyhnu se úskalím.

        Zv-kneš s- na c-z- zem- a jej- pl-skanice.

        • Allegretto
         Allegretto, 18.7.17 00:18:40  
          

         zvykneš si na cizí zemi a její plískanice.

         B-dl-m v v Mal-ch Svatoňov-c-ch. :1:

         • IRacek74
          IRacek74, 18.7.17 04:43:43  
           

          Bydlím v Malých Svatoňovicích.

          V-žehl- m-, pros-m, tu modrou koš-l-.

 • Allegretto
  Allegretto, 16.7.17 18:08:26  
   

  lampionovými průvody jsme procházeli a slavili některá výročí.

  P-l- holky, p-l- hoši, nechával- láhve v koš-.

  • senja
   senja, 16.7.17 20:55:36  
    

   Pily holky, pili hoši, nechávali láhve v koši. :1:

   M-sl-m, že m-sl-vc- b- se d-v-l-. :4:

   • Allegretto
    Allegretto, 16.7.17 22:31:13  
     

    Myslím, že myslivci by se divili.

    Sl-buj-, že b-lým- kalhotam- nebudu ut-rat prach.

    • IRacek74
     IRacek74, 16.7.17 22:41:49  
      

     Slibuji, že bílými kalhotami nebudu utírat prach.

     V-slouž-l- voják p-šně převzal meda-l-

     • Allegretto
      Allegretto, 16.7.17 22:48:16  
       

      Vysloužilý voják pyšně převzal medaili.

      Nahod-l-m v-běrem v-bral- V-ktora.

      • HStulc
       HStulc, 17.7.17 07:45:48  
        

       Nahodilým výběrem vybrali Viktora.

       V-b-z-m Tě ke sp-sovn-m v-razům.

       • Allegretto
        Allegretto, 17.7.17 08:13:22  
         

        Vybízím Tě ke spisovným výrazům

        L-chot-š m-, kd-ž mně chvál-š

        • IRacek74
         IRacek74, 17.7.17 09:44:12  
          

         Lichotíš mi, když mně chválíš.

         Hr-z- po m-š-ch jsou v-d-telné i zdál-.

         • Allegretto
          Allegretto, 17.7.17 11:48:05  
           

          Hryzy po myších jsou viditelné i zdáli.

          Vyl-zovat tal-ř není s-ce slušné, ale svědčí to o chutnosti pokrmu.

 • HStulc
  HStulc, 16.7.17 05:48:27  
   

  pichlavými pysky blizny

  vedle ml-na b-la v-dět bl-skav-ce

  • Allegretto
   Allegretto, 16.7.17 05:58:53  
    

   vedle mlýna byla vidět blýskavice

   star-m- ob-čej- se dř-ve l-dé bav-l-

   • HStulc
    HStulc, 16.7.17 14:07:15  
     

    starými obyčeji se dříve lidé bavili.

    u Př-b-slav- v-hrál- Hus-té b-tvu.

    • IRacek74
     IRacek74, 16.7.17 14:38:17  
      

     u Přibyslavi vyhráli Husité bitvu.

     slep-š pap-rového slep-še??

     • Allegretto
      Allegretto, 16.7.17 14:44:17  
       

      slepíš papírového slepýše?

      se s-rov-m- mas- mus-m r-chle do ledn-čk-.

      • HStulc
       HStulc, 16.7.17 16:57:21  
        

       se syrovými masy musím rychle do ledničky

       lamp-onov-m- průvod- jsme procházel- a slav-l- některá v-roč-