Boží zjevení

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
ElenaJakub (2019-10-17 17:39:20)Kolenik (2019-10-16 13:52:58)nikdoinic (2019-10-15 14:49:40)a.l.tereza (2019-10-12 20:37:44)slavidan (2019-09-16 11:02:57)chenrezig777 (2018-12-26 19:55:51)czjhdlkjhbfdhndjgbdhsdgcj (2018-11-18 22:02:22)jirka5 (2018-10-30 17:36:05)Khorosh (2018-09-25 22:40:43)ferdinand11111111 (2018-01-20 16:50:15)a.r.Lucie (2016-07-11 22:50:21)xxxxxxx777 (2014-06-08 11:42:50)
Boží zjevení
Založeno: 12. 10. 2013 | Příspěvků: 4 683 | Členů: 12
Správci: nikdoinic (hlavní)

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • nikdoinic
  nikdoinic, 1.10.19 21:54:26  
   

  Milovati mám Hospodinku Boha svou a bližní své tak jako sebe?

  Hospodin přeci není švadlenka:
  Genezis 3
  21 I zdělal Hospodin Bůh Adamovi a ženě jeho oděv kožený, a přioděl je.

  Na ten ženský rod v Bohu se asi že jenom pozapomnělo:
  Genezis 1
  26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují nad rybami mořskými, a nad ptactvem nebeským, i nad hovady, a nade vší zemí, i nad všelikým zeměplazem hýbajícím se na zemi.
  27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je

  • ElenaJakub
   ElenaJakub, 3.10.19 23:10:08  
    

   Vyhhodili mne před léty s teologické fakulty. Nerozumim tomu. Byl to takový pokus o studium, ale nešlo tam napsat ty seminarní práce. Práce s filozofickým slovníkem a podobně. Dějiny křesťanství, starý zákon a dogmatologie. To není nic pro mne. Ja tak uklidim kostel nebo zaspivam na svatbě, přečtu Boží slovo.

   • nikdoinic
    nikdoinic, 9.10.19 21:28:39  
     

    Ano stačí číst Bibli a rozumět ji.

   • nikdoinic
    nikdoinic, 15.10.19 14:46:46  
     

    Bůh skrze Tebe uklízi kostel, spivá na svatbě, čte Boží slovo, atd.

   • nikdoinic
    nikdoinic, 15.10.19 14:49:39  
     

    Vyznávat Hospodinku, Boha svou, by pro ženu podle Bible nemělo být od věci, Bůh ji oslovuje když říká: Učiňme člověka k obrazu našemu podle podobenství našeho, obraz Boha a podobenství Boha je tedy také muž a žena, tak jak je tomu dle obrazu a podobenství Boha u člověka a milovati máme Boha svého(svou) celým svým.. a bližní své tak jako sebe, na ženský rod v Bohu se pouze jenom pozapomnělo neb ženy do nedávna neuměli číst ani psát..

    Izaiáš 66
    12Toto praví Hospodin: „Hle, já k ní přivedu pokoj jako řeku a jako rozvodněný potok slávu pronárodů. Budete sát nošeni v náručí, hýčkáni na kolenou.
    13Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit..

    Lukáš 13
    34„Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!
    35Hle, ve svém domě zůstanete sami. Pravím vám, že mě neuzříte, dokud nepřijde chvíle, kdy řeknete: Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově.“

    To jméno je JSEM.(Exodus 3/14)

    Galatským 5
    14Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého! (jako sebe samou)