Boží zjevení

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
nikdoinic (2019-09-17 19:53:55)Kolenik (2019-09-16 20:30:09)slavidan (2019-09-16 11:02:57)ElenaJakub (2019-09-01 10:57:02)a.l.tereza (2019-08-04 14:59:59)chenrezig777 (2018-12-26 19:55:51)czjhdlkjhbfdhndjgbdhsdgcj (2018-11-18 22:02:22)jirka5 (2018-10-30 17:36:05)Khorosh (2018-09-25 22:40:43)ferdinand11111111 (2018-01-20 16:50:15)a.r.Lucie (2016-07-11 22:50:21)xxxxxxx777 (2014-06-08 11:42:50)
Boží zjevení
Založeno: 12. 10. 2013 | Příspěvků: 4 679 | Členů: 12
Správci: nikdoinic (hlavní)

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • nikdoinic
  nikdoinic, 16.9.19 18:59:06  
   

  Smazané mi příspěvky u "Svědkové Jehovovi vs. Bible":

  nikdoinic, 15.9.19 15:19:03
  Žalm 146
  3Nedoufejte v knížata, v člověka, u něhož záchrany není.
  4Jeho duch odchází, on se vrací do své země, tím dnem berou za své jeho plány.
  5Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu,..

  nikdoinic, 16.9.19 03:04:04
  Na mne to dělá porád dojem že ženy maj vzhlížet k Hospodince, Bohu své..že to je biblické učení že má každej Boha svého-svou v chrámu těla:
  1.Korintským 3.
  16 Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?
  17 Kdo ničí chrám Boží, toho zničí Bůh; neboť Boží chrám je svatý, a ten chrám jste vy.

  No protože co učí Ježíš Kristus?

  Matouš 22
  36„Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“
  37On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
  38To je největší a první přikázání.
  39Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘
  40Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

  Pavel to zjednodušil na:
  Galatským 5
  14Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!

 • nikdoinic
  nikdoinic, 21.8.19 03:48:48  
   

  Tak že k věci pane visitore jak se mohlo stát že ja která se věnovala tři - čtyři desetiletí studiu Bible si nerozumí s Váma s ortodoxním či s odrodilým katolíkem?
  Kde je a nebo kde se stala chyba?

  • Kolenik
   Kolenik, 21.8.19 08:24:37  
    

   Má magisterium církvi, a proto všemu rozumí lépe a rychleji! :1: :1: :1:

   • nikdoinic
    nikdoinic, 14.9.19 11:27:50  
     

    Tím spíš by měl umět diskutovat s kýmkoliv ale zmohl se akorád na blokace.

    • Kolenik
     Kolenik, 15.9.19 18:23:20  
      

     Jak dojdou rozumy, tak je to běžné.

 • visitor77
  visitor77, 20.8.19 18:47:31  
   

  tak zhumplovat forum "Boží zjevení" sa podarí len nikdoinic...

  • nikdoinic
   nikdoinic, 20.8.19 19:17:44  
    

   Ja to tak nevidím, co vy, jen by jste mne všude mazal, blajkoval, znevažoval a seriozní diskuze co ?
   To nic?

  • Kolenik
   Kolenik, 21.8.19 08:25:33  
    

   Měš něco proti citacím z Bible? :8: :8:

 • visitor77
  visitor77, 19.8.19 16:07:26  
   

  do tohto DF sa počas mojej 3 a pol mesačnej neprítomnosti dostala sila, ktorá nemá Ducha katolíckej cirkvi, ani kresťanského ducha, a tak aj píše - dehonestuje KC, a jej príspevky nereprezentujú KC, ani jej učenie...
  - admin mi odmieta (resp. nechce sa tým zaoberať), vrátiť mi správcovstvo na tomto fóre, čo mi je ľúto, a tak čítate, čo čítate...

  • nikdoinic
   nikdoinic, 19.8.19 18:19:17  
    

   No jo ale zase ta síla je biblická a požehnaná Ježíšem Kristem neb mi bylo dáno pojíst z jeho skutečného těla, tak ja nevim kde je chyba:-).
   A neodklonilo se vaše učení od Biblického?
   Přidávat se k Písmu Svatému nic nemá:-).

  • nikdoinic
   nikdoinic, 19.8.19 18:32:27  
    

   Co když je to nějako takto:
   Jan 16
   7Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.
   8On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud:
   9Hřích v tom, že ve mne nevěří;

   Co když naplňuji nějakou takovouto funkci, že připomínám Slovo boží:
   Jan 14
   26Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.

 • nikdoinic
  nikdoinic, 2.8.19 19:08:03  
   

  Jsem četla staré příspěvky na tomto foru a tak má se křtít ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého, a to jméno je JSEM.(Exodus 3/14 http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=1&k=3&v=)
  ..a každej pokřtěnej se tak má jmenovat:

  Efezským 4
  4 Je jedno tělo a jeden Duch, tak jako jste také povoláni v jedné naději svého povolání;
  5 jeden Pán, jedna víra, jeden křest,
  6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve vás všech.

  Začíná se tak i Desatero přikázání:
  Ja jsem....

 • Kolenik
  Kolenik, 26.7.19 15:43:09  
   

  Už ten jeho popisek fóra, je perla na perlu! :1: :1: :1:
  I přesto, že jsem tu několikrát napsal, že Ježíšek na svoje "zázraky", používal hypnózu, pořád umanutě trvá na tom, že je to projev Boha! :1: :1:

  • nikdoinic
   nikdoinic, 27.7.19 21:22:11  
    

   Bůh se různě projevuje.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 28.7.19 18:06:18  
    

   Efezským 4
   4 Je jedno tělo a jeden Duch, tak jako jste také povoláni v jedné naději svého povolání;
   5 jeden Pán, jedna víra, jeden křest,
   6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve vás všech.

   • Kolenik
    Kolenik, 28.7.19 19:58:01  
     

    To jenom samozvaní "služebníci Boha", využívají vymyšleného boha, k vlastnímu prospěchu a obohacení. Kdyby jim to pořád netloukli do hlavy, mohli by věřící začít myslet, a "služebníci Boha", by se museli začít živit poctivě.

    • nikdoinic
     nikdoinic, 29.7.19 16:46:01  
      

     Galatským 5
     14 Vždyť celý Zákon se naplňuje v jednom slově, totiž v tomto: "Budeš milovat své bližní jako sám sebe /jako samu sebe/."

     • Kolenik
      Kolenik, 30.7.19 07:49:05  
       

      I muslimské teroristy? :8:

      • nikdoinic
       nikdoinic, 30.7.19 16:05:32  
        

       No Ti by měli takovéto náboženství přijmout:-).
       Oni to maj uplně naopak, že.

       • Kolenik
        Kolenik, 30.7.19 17:23:03  
         

        Jenomže oni si myslí přesně totéž o nás. Mají to dokonce v Koránu: ...aby všechno učení na světě, bylo Alláhovo.

        • nikdoinic
         nikdoinic, 30.7.19 18:08:20  
          

         No a mi zase máme v Biblích že poslednímu kterému máme věřit je Ježíš Kristus.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 30.7.19 18:26:40  
           

          Matouš 24
          4 Ježíš jim odpověděl: "Dejte pozor, aby vás někdo nesvedl.
          5 Mnozí totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: 'Já jsem Kristus' a svedou mnohé.
          6 Budete pak slýchat války a zprávy o válkách. Hleďte, abyste se nestrachovali, protože se to všechno musí stát. Ale to ještě nebude konec.
          7 Povstane totiž národ proti národu a království proti království a budou hlady, mory a zemětřesení na různých místech.
          8 Ale to všechno jsou počátky porodních bolestí.
          9 Tehdy vás vydají soužení a budou vás zabíjet a budete nenáviděni všemi národy kvůli mému jménu.
          10 Tehdy se mnozí pohorší a budou se vzájemně zrazovat a nenávidět jedni druhé
          11 a povstane mnoho falešných proroků a svedou mnohé.
          12 A protože se rozmnoží nepravost, láska mnohých vychladne.
          13 Kdo však vytrvá až do konce, ten bude spasen.

          23 "Kdyby vám v té době někdo řekl: 'Hle, Kristus je zde!' anebo: 'Tady je!', nevěřte.
          24 Povstanou totiž falešní kristové a falešní proroci a budou dělat veliké divy a zázraky, takže by svedli (kdyby to bylo možné) i vyvolené.
          25 Hle, řekl jsem vám to předem.
          26 Řeknou-li vám tedy: 'Pohleďte, je na poušti!' nevycházejte; anebo: 'Hle, je na tajných místech,' nevěřte.
          27 Neboť jako blesk vychází od východu a září až na západ, takový bude i příchod Syna člověka.

         • Kolenik
          Kolenik, 30.7.19 21:25:21  
           

          Vlastně měl pravdu. Co je všelijakých sekt kteří věří v Krista, a navzájem se nenávidí.

 • nikdoinic
  nikdoinic, 22.7.19 01:48:29  
   

  a.l.tereza, 21.7.19 20:23:18
  ".. dospělí lidé a ještě k tomu máme Bohem do srdce vtisknuté nějaké morální zásady.."

  Jo taky se těším na nějaké morální zásady:-), že mne třebas tady visitor nesmaže když mu vrátím diskuze, to by totiž bylo dosti nefér:-).

  • Kolenik
   Kolenik, 26.7.19 15:38:33  
    

   Nic mu nevracej. Svým chováním potvrdil, že není nestranný správce, a celá jeho snaha směřuje k tomu, aby platila jenom ta "jeho jediná a správná" pravda. Jeho namyšlenost na to, že věří těm přesvatým kravinám jenom dokazuje, že odmítá myslet nad tím, co je mu předkládáno k věření. :1: :1: :1:
   Jako správný křesťan, se drží Bible:
   Př 3,5 Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. :1: :1: :1:

   • nikdoinic
    nikdoinic, 26.7.19 15:48:48  
     

    Když on není biblista, on Bibli vlastně nesnáší, proto mne všude pranýřuje že vyznávám Slovo Boží, Bibli, on uznává své církevní otce https://www.bible.com/cs/bible/15/MAT.23.9.B21, svoji církev kterou píše s velkým C a její katechizmus a dogmata což je ale nebiblické učení.

    • Kolenik
     Kolenik, 26.7.19 15:50:51  
      

     Církve je zaměřené na oblbování věřících, aby mohli nadále žít bezpracný život ve věčné zahálce, a ty tvoje příspěvky to odhalují, a to se jim hrubě nelíbí a proto vřeští, jak přišlápnutý potkan! :1: :1: :1:

     • nikdoinic
      nikdoinic, 26.7.19 16:05:22  
       

      Oni všichni zdejší křesťané Bibli vlastně vůbec ani nemusej, obejdou se lehce bez ní..

      • Kolenik
       Kolenik, 26.7.19 16:30:14  
        

       Taky si myslím! :1:

       • nikdoinic
        nikdoinic, 29.7.19 16:48:10  
         

        Když jim skopíruji něco z Bible tak je zle, jako by se to nesmělo:-)..

        • Kolenik
         Kolenik, 30.7.19 07:52:42  
          

         Těm, kteří podle Bible nežijí, je nepříjemné, když jim to připomínáš. Zalíbilo se jim žít podle hesla - holaj duša, peklo není! A že by měli žít jako Amiši, tak to nikdy! :1: :1: :1:

 • nikdoinic
  nikdoinic, 14.7.19 22:11:32  
   

  visitor77, 14.7.19 21:32:18(VERSUS)
  "Boh je láska...používanie slova "láska" nie je hriechom, naopak, je to najdôležitejšie a najčastejšie slovo používané v živote...naviac, my operujeme len s ľudským poňatím lásky, ktorá nie je Boh, ale je/pramení z Boha, je to akýsi "dych" Boha v nás, ktorý nás uschopňuje milovať, byť spravodlivý, láskavý a milosrdný, robiť dobro a nenávidieť zlo..."

  No nevim nevim visitore jestli evangelium je o tom že máme nenávidět zlo.

  • slavidan
   slavidan, 14.7.19 23:29:25  
    

   nenávidět zlo neznamená automaticky nenávidět jeho nositele

   • nikdoinic
    nikdoinic, 15.7.19 15:52:12  
     

    No ale stejně jak člověk něco nenávidí i když zlo tak je potom plnej nenávisti, ne?

    • slavidan
     slavidan, 19.7.19 13:08:55  
      

     ne

     • nikdoinic
      nikdoinic, 19.7.19 17:28:26  
       

      V Bibli je o tom takto:
      Matouš 5
      43 "Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Budeš milovat svého bližního a nenávidět svého nepřítele.'
      44 Já vám však říkám: Milujte své nepřátele! Žehnejte těm, kdo vás proklínají, konejte dobro těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají a pronásledují,
      45 abyste byli synové svého Otce, který je v nebesích. Vždyť on dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé.
      46 Když totiž milujete jen ty, kdo milují vás, jakou máte odplatu? Nedělají snad i celníci totéž?
      47 A když zdravíte jen své bratry, co mimořádného děláte? Nedělají to snad i celníci?
      48 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš Otec, který je v nebesích."

      • slavidan
       slavidan, 20.7.19 00:10:43  
        

       to není o hříchu, ale o lidech

       • nikdoinic
        nikdoinic, 20.7.19 17:21:49  
         

        ..je to o zlu, hřích tam vzpomínanej není...

        • slavidan
         slavidan, 20.7.19 18:37:05  
          

         to je spojené

         • nikdoinic
          nikdoinic, 20.7.19 18:58:37  
           

          Izaiáš 45/7 Kterýž formuji světlo, a tvořím tmu, působím pokoj, a tvořím zlé, já Hospodin činím to všecko.

          Hřích bude si že o jiném: "..a více nehřeš".

         • slavidan
          slavidan, 20.7.19 20:15:48  
           

          Mravní zlo, ty odkazuješ na fyzické zlo.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 20.7.19 20:26:08  
           

          Na fyzické zlo?

         • slavidan
          slavidan, 20.7.19 21:40:59  
           

          Ano.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 20.7.19 21:47:31  
           

          Přesně nevim co tím myslíš..

         • slavidan
          slavidan, 21.7.19 10:14:44  
           

          fyzické zlo je to co vadí a zraňuje, bez ohledu na původce.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 21.7.19 22:22:53  
           

          Vadí a zraňuje i psychické zlo.

         • slavidan
          slavidan, 21.7.19 23:10:52  
           

          V tvojí citaci bylo myšleno fyzické bez hříšného původce.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 21.7.19 23:29:10  
           

          V jaké citaci?

         • slavidan
          slavidan, 21.7.19 23:35:48  
           

          nahoře

         • nikdoinic
          nikdoinic, 21.7.19 23:44:06  
           

          No dole to asi že nebude:-).

         • slavidan
          slavidan, 22.7.19 09:26:59  
           

          V tomto vláknu je jen jedna tvoje citace z Bible, nebylo to vtipné.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 22.7.19 15:20:50  
           

          Aha a ja tam vidím dvě, Izaiáše 45/7
          a "..a více nehřeš".