Boží zjevení

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
a.l.tereza (2017-05-25 20:44:34)visitor77 (2017-05-24 23:08:22)radkojaga (2017-05-24 21:18:38)ElenaJakub (2017-05-19 00:50:28)eremir (2017-05-06 12:38:13)ferdinand11111111 (2017-03-31 15:48:15)Khorosh (2017-01-28 20:06:27)strejczbrna (2017-01-13 00:50:44)slavidan (2017-01-11 11:23:58)a.r.Lucie (2016-07-11 22:50:21)beranek (2016-01-03 16:53:10)AYA12 (2015-07-04 09:59:50)tarnes (2014-04-25 23:42:34)Selendra (2014-01-11 13:21:29)
Boží zjevení
Založeno: 12. 10. 2013 | Příspěvků: 4 518 | Členů: 14
Správci: visitor77 (hlavní), Khorosh

Bůh se ve své dobrotě a moudrosti rozhodl zjevit sebe samého a oznámit tajemství své vůle, že lidé prostřednictvím Krista, svého Syna, vtěleného Slova, mají v Duchu Svatém přístup k Otci a stávají se účastnými božské přirozenosti: "KDYŽ NÁM DAL POZNAT TAJEMSTVÍ SVÉHO ZÁMĚRU, SVÉHO MILOSTIVÉHO ROZHODNUTÍ, JÍMŽ SI PŘEDSEVZAL, ŽE PODLE SVÉHO PLÁNU, AŽ SE NAPLNÍ ČAS, PŘIVEDE VŠECHNO NA NEBI I NA ZEMI K JEDNOTĚ V KRISTU" (Ef 1, 9, 10),..."a co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují" (1 Kor 2, 9).
Debatujeme tu o "Božom zjavení" - viere, jej rozumovom zdôvodnení, osobnej skúsenosti s vierou; o nádeji; o veľkých božích skutkoch lásky k človeku, láske a obeti Kristovej; o spáse skrze Krista a Cirkev, o Božích požiadavkách pre spásu, ako aj o odpovedi človeka na Božie pozvanie a lásku, a pod. Bude vítaný každý postreh a názor v kontexte tejto témy...

Pozn.: akékoľvek údaje, informácie, citácie, odkazy (odborná literatúra, internetovské linky, osobné údaje,...) z reálií apoštolských- (1.- 2.st), ako aj poapoštolských cirkevných otcov (2.-5.st.), vo vzťahu k základnej vierouke (teológia troch božských osôb) budú veľmi vítané.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • visitor77
  visitor77, 23.5.17 22:37:47  
   

  KRESŤANSKÁ NÁUKA O MILOSTI

  kresťanská náuka o milosti (lat. gratia) nám hovorí,
  stručne: ide o:
  1) gratia gratis data - milosť, ktorá znamená to, čo je dané človeku Bohom bez zásluhy pre určitú činnosť človeka - tu ide o Božie charizmata,

  2) gratia gratum faciens - to, čo je (činí) milým pre Boha - rozdeľuje sa:
  2a) aktuálna milosť je okamžité nadprirozené Božie pôsobenie na dušu člověka,
  2b) habituálna milosť je trvalý stav duše;
  Pre spásu človeka je potrebné, aby človek bol v okamihu smrti v stavu habituální milosti, t.j. v stave nadprirodzeného priateľstva s Bohom skrze vieru nádej a lásku...
  Plná habituálnej milosti (gratia plena - milosti plná) bola jedine Panna Mária..."Ave Maria, gratia plena" - tak ju pozdravil anjel a oznámil jej, že sa stane matkou Spasiteľa...

  takže "milsot ako "nezaslúžená láskavosť" je hrubé prekrútenie Písma...nezalúženou láskavosťou je napr. neplácnutie dieťaťa na zadok, ak urobilo niečo zlé, a to predsa nemá nič spoločné s Božou milosťou, ako je vysvetlené.

  • a.l.tereza
   a.l.tereza, 24.5.17 18:06:47  
    

   Milost je nezasloužený dar, nelze jí tedy dosáhnout žádnými skutky, jak by však kdo k milosti přišel bez skutků lásky?

   • radkojaga
    radkojaga, 24.5.17 21:18:37  
     

    no nějak...najednou ta Milost je. Tedy rozsvítí se mu v hlavě i srdci. Myslím že skutky lásky jsou teprve plodem Milosti.

 • visitor77
  visitor77, 13.5.17 11:57:53  
   

  pápež František vo Fatime - 100-é výročie fatimských zjavení Panny Márie (ČT2, STV1, Lux),
  začína kázeň/homília (v portugalštine) p. Františka

  Trom deťom – 10-ročnej Lucii, 9-ročnému Františkovi a 7-ročnej Hyacinte – sa v roku 1917 šesťkrát, pravidelne raz za mesiac, počnúc od 13. mája a končiac 13. októbra, zjavovala Panna Mária a odvzdala svetu posolstvá...
  Potvrdenie pravosti Máriiných zjavení zázračným "tancom slnka" bolo vo všeobecnosti nevyvrátiteľné; videli ho desaťtisíce ľudí. Pozorovaná rotácia slnka sa nedala uspokojivo vedecky vysvetliť...

 • visitor77
  visitor77, 6.5.17 13:30:13  
   

  "Dôvody", prečo dnes mnohí sú proti cirkvi a odmietajú spoločenstvo v cirkvi:

  Príčiny vidím vo viacerých "dôvodoch": zaujatosti k "hriešnej minulosti" RKC (nehodní pápeži, križiacke války, inkvizícia, a i.); rovnako odmietanie cirkvi vidím aj v tom, že "veriť" v Krista bez cirkvi je dosť pohodlné, keďže človek odmieta pokánie pred cirkvou. Pokánie pred cirkvou je v RKC spoveď u kňaza, a následné prijímanie sviatostí, čo vyžaduje dosť "tvrdú" duchovnú i telesnú disciplínu.
  Človek, ktorý si hovorí "kresťan", ale odmieta cirkev, často tvrdí, že viera je len jeho osobná vec - teda tvrdí, že pre vieru stačí interakcia "Kristus a/vs já", - tvrdí, že Ježiš ma chápe takého, aký som, a tak nechce a odmieta zodpovednosť za hriechy pred cirkvou - často je to aj z príčiny nejakého osobného alebo spoločenského hriechu, ktorý nechce a odmieta zjaviť pred cirkvou (t.j. robiť pokánie pred cirkvou) - keďže je známe, že mnohí (i tzv. kresťania) žijú vo všelijakých "manželských" zväzkoch, v smilstve, cudzoložstve, pomlouvají, žijú v nenávisti, sú zlí, netaktní, neplatia dane, obohacujú sa na úkor iných/štátu, a pod.)...teda je jednoduché povedať: Kristus áno, cirkev nie, já si to osobne vybavím s Kristom (on ma pochopí aj v mojom permanentnom hriechu), je to moja vec - ale pravda je iná: pre odpustenie hriechov a spásu potrebujeme pokánie v cirkvi, lebo (ako čítame v Písme) Ježiš a cirkev sú jedno telo, a my sme údmi Kristovými v cirkvi, a cirkev je jeho nepoškvrnená Nevesta...

  • a.l.tereza
   a.l.tereza, 7.5.17 01:23:16  
    

   Nemůže být i další možnost že za církev Ježíše Krista nepovažují jen ŘKC?

   • radkojaga
    radkojaga, 7.5.17 08:22:19  
     

    drobné církve si staví svoje učení na odmítání ŘKC. Kritika je v pořádku, v každé církvi jsou lidé z masa a kostí, chybující s lidským charakterem. ŘKC akceptuje různé církve. i ty malé. samozřejmě odmítá jejích svátosti... jako neposvěcené z logických důvodů. Posvěcení probíhá vkládáním rukou z jednoho biskupa na druhého v nepřerušené posloupnosti od svatého Petra. Pokud toto posvěcení biskup nedá... tak kněz drobné církve není pomazán. Tedy tak to chápu.

    • a.l.tereza
     a.l.tereza, 7.5.17 12:37:15  
      

     Jistě, co se týká ŘKC a kompetentnosti jejích kněží u zpovědi hříchy odpustit, byla jim tato moc dána v posloupnosti vkládáním rukou od Petra, avšak nemyslím si - a brala bych to jako k Bohu opovážlivost si myslet - že by On Nejvyšší neměl ze své svrchovanosti tu moc hříchy při pokání se přímo Jemu odpustit On sám viz. a.l.tereza, 7.5.17 12:19:49

     • radkojaga
      radkojaga, 7.5.17 12:39:02  
       

      ano jistě... odpouští přímo, píšu to níže ještě než jsem četla tento tvůj příspěvek.

     • visitor77
      visitor77, 7.5.17 17:11:18  
       

      tereza, hriechy odpúšťa Boh, ale RKC ich môže podľa Mt 16, 19 "uvoľniť" k odpusteniu Bohom, alebo "zadržať" pre odpustenie Bohom...v texte
      Jn 20, 23 čítame:
      23Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.“ - to znamená to, čo som povedal - teda kňaz RKC de facto nepriamo "odpúšťa" hriechy...

   • a.l.tereza
    a.l.tereza, 7.5.17 13:26:41  
     

    Co se týká církve Ježíše Krista, v Bibli jsem se o ní dočetla, že církev je tělo Krista a tělo Krista že jsou ty údy, které Krista oblékly (přijaly křest atd.), žádnou další podmínku (jen z tohoto vyplývající doporučení: nezanedbávat v Jeho jménu společná shromáždění a pod.) která by měla být naplněna k tomu být v církvi Ježíše Krista jsem však v Písmu Bible nenašla.

    • radkojaga
     radkojaga, 7.5.17 13:28:47  
      

     ano, tak to je.

     • visitor77
      visitor77, 7.5.17 22:24:44  
       

      nie celkom, v Písme čítame o (jednej) cirkvi (založenej na Petrovi-Skále), nie o "cirkvi Ježiša Krista"...

      • a.l.tereza
       a.l.tereza, 7.5.17 22:31:54  
        

       teď jste vlastně napsal že církev založená na Petrovi není církev Ježíše Krista

       • visitor77
        visitor77, 7.5.17 22:34:25  
         

        vaše dojmy sú vaše, podsúvate, pletiete si osobné dojmy s pojmami...

        • a.l.tereza
         a.l.tereza, 8.5.17 00:16:01  
          

         dojem je na Vaší straně, ne na mojí, to nejsou moje slova, to jsou Vaše slova

         visitor77, 7.5.17 22:18:40 reagovat@!!!
         v Písme čítame verše o "cirkvi", nie o "cirkvi Ježiša Krista" - a tá "cirkev" je rímsko-katolícka cirkev

         • visitor77
          visitor77, 8.5.17 11:04:59  
           

          OK, asi sa nerozumieme, Ježiš založil jednu cirkev, ale nemôžeme ju striktne nazývať "církev Ježíše Krista" (čo viaceré tzv. cirkvi/protestantské a sekty zneužívajú a privlastňujú si tento názov, aby spochybnili RKC...t.j., všeobecne jej hovoríme "cirkev" tak, ako je to v Mt 16, 18...rozumiemem sa?

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 8.5.17 23:48:23  
           

          to je smutné že nemůžete církev Ježíše Krista nazývat Ježíše Krista jenom proto že si jí někdo tak pojmenoval aby jí tak jako ŘKC mohl zvát tou jedinou a pravou...

         • visitor77
          visitor77, 9.5.17 22:51:05  
           

          vyjadrujem sa jasne, máte v poslednom čase hodne "protestantské", až sektárske názory...

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 9.5.17 23:05:20  
           

          Váš pohled, ne můj...

         • visitor77
          visitor77, 9.5.17 23:15:21  
           

          oči ma neklamú, píšete dosť mimo katolicizmu, ale to je už váš problém...

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 9.5.17 23:32:24  
           

          tak Vy máte oči dobré, nemám jen osobní zkušenost s učením ŘKC, poznání pravdy je to co osvobodí, ne náboženský systém, takže s žádným - ani úhlem pohledu - problém nemám...

         • visitor77
          visitor77, 9.5.17 23:55:56  
           

          tak to si moc nerozumieme...vaša pravda často nie je mojou pravdou,...vaša pravda je vaša, katolíka neoslobodzuje...

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 10.5.17 00:24:22  
           

          i Vaše pravda je Vaše pravda a člověk je pořád člověk, ne katolík, protestant, evangelík...

         • visitor77
          visitor77, 16.5.17 09:28:42  
           

          iste, al o tomto nie je roeč: dnes presne vieme, čo je vo viere/vierouke spoločné, ale aj to, čo je rozdielne, čo nás bohužiaľ rozdeľuje...

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 16.5.17 20:33:13  
           

          ..potom co je to za věrouku která neslučuje ale rozděluje, a i tak, příčinou neslučování ale rozdělování nemusí být věrouka ale její nesprávné pochopení...

         • visitor77
          visitor77, 16.5.17 21:05:44  
           

          :-) asi nerozumiete, o čom je reč...je len jedna pravá vierouka apoštolskej rímsko-katolíckej cirkvi, a to, že si ju ostatní pozmenili (protestom) a odpadli, to je ich problém. RKC (ako pôvodná cirkev založená Kristom) predsa nebude prijímať vierouky odpadlých či schizmou odčlenených cirkví...

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 16.5.17 21:22:04  
           

          je-li jedna pravá věrouka tak jen ta v Duchu a v pravdě

          ..ještě aby ŘKC neměla pravou věrouku jen jednu, že?

         • visitor77
          visitor77, 16.5.17 21:36:25  
           

          nechme toho, nemyslím si, že by som mal o tom s vami debatovať, nerozumieme si...

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 16.5.17 23:01:30  
           

          nemyslete si klidně dál, ani já si nemusím myslet a pokračovat v diskuzi tam kde je pravda zjevná

         • visitor77
          visitor77, 17.5.17 10:01:20  
           

          fakt nemá zmysel pokračovať v tejto diskusii, DF je o niečom inom...

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 19.5.17 18:24:00  
           

          ..nemůže být o něčem jiném, jinak by to tu nebylo a nikdo by nečetl a nereagoval...

   • visitor77
    visitor77, 7.5.17 22:18:40  
     

    v Písme čítame verše o "cirkvi", nie o "cirkvi Ježiša Krista" - a tá "cirkev" je rímsko-katolícka cirkev (vzniklá zjednotením všetkých Pavlových cirkví, i iných apoštolských cirkví) známa z dejín cirkvi i profánnych dejín, dejín pápežstva a tradície cirkevných otcov i veriaceho ľudu celých dejín) - nie je to žiadna iná cirkev...

  • a.l.tereza
   a.l.tereza, 7.5.17 12:19:49  
    

   Tady odpouští hříchy bez účasti kněze sám Hospodin.

   Sírachovec 39, 5 Své srdce upře hned zrána na Hospodina, který je jeho tvůrcem; před Nejvyšším se pokoří, otevře svá ústa v modlitbě a bude prosit za své hříchy.
   Sírachovec 47, 11 Hospodin prominul jeho hříchy a na věky vyvýšil jeho roh; obdařil ho královskou smlouvou a trůnem slávy v Izraeli.

   • radkojaga
    radkojaga, 7.5.17 12:37:49  
     

    To ano, uvádíš úryvek ze Starého zákona. Křesťané věří ve spásu skrze Ježíše Krista, jeho oběť a vzkříšení. Tedy je zde posun...směrem k Ježíši Kristu. Věřím v odpuštění skrze víru. Tedy kněz není nutný. Vizitor to píše. Důležité je pokání a křest. Pokud je u ŘKC tak zpověď před knězem. Pokud není u ŘKC vyznává se svým spoluvěřícím, tedy opět církvi.

    • visitor77
     visitor77, 7.5.17 21:09:29  
      

     nie celkom súhlasím, kňaz v apoštolskej postupnosti je nutný pre odpustenie hriechov, pretože ide o vyznanie a odpustenie hriechov Bohom skrze Cirkev (Jn 20, 23)...to, že to protestantské cirkvi nevyznávajú, to je už ich problém, či ich protest proti pokániu a odpustenie hriechv skrze Cirkev je správny, to posúdi Boh - čo si odhlasovali protestom, to majú, ale od počiatku (i u cirkevných otcov) to bolo tak, ako píšem...

     • radkojaga
      radkojaga, 7.5.17 21:24:21  
       

      NO vidíš, to posúdi Boh, sám to připouštíš. Nemáme my lidi monopol na posuzování Boží spásy.

      • visitor77
       visitor77, 7.5.17 21:35:38  
        

       nič som nepripustil, len som telerantne a s nádychom eufemizmu naznačil, že sa protestanti mýlia, - Písmo, dejiny Cirkvi a posvätná tradícia cirkevných otcov, ako aj tradícia viery pospolitého veriaceho ľudu v Duchu Svätom hovoria a svedčia jasne, - protestanti žijú v omyle, ale ja nie som kompetentný sa o ich omyle vyjadrovať, ich omyl zdôvodňovať, s nimi polemizovať, a ani ich súdiť...dôkaz:? - no stop fragmentácia protestantských cirkví na iné, a iné cirkvi - až k sektám (dnes ich je už okolo 40 tis.) - ale Ježiš povedal: "aby ste v jedno boli", že...

       • a.l.tereza
        a.l.tereza, 7.5.17 21:55:16  
         

        ono vůbec mezi těmi církvemi se pšenička mele a mele, každá hlásá že to její je to pravé a přitom Bůh je jeden Církev jedna a monopol na Církev Ježíše Krista může mít zas jen Bůh...

        • visitor77
         visitor77, 7.5.17 22:21:25  
          

         Písmo hovorí o cirkvi, nie o cirkvi Ježiša Krista,...a tie vaše reči nemajú žiadny rozumný ani racionálny základ, sú to prázdne reči...

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 7.5.17 23:39:02  
           

          o jiné církvi než o církvi Ježíše Krista se v NZ nepíše, Vy nereflektujete co píšete Vy sám, nebo nejste schopen reflektovat co jste k diskuzi předložil: "V Písmu nečítáme o církvi Ježiša Krista.", ..dehonestovat jiného diskutníka je mnohem jednodušší než zapojit mozek, slušně a věcně odpovědět, reagovat, předložit vysvětlení, argument...

         • visitor77
          visitor77, 8.5.17 11:18:44  
           

          isteže v Písme nečítame o "církvi Ježíše Krista" (a ani nepoužívame tento názov, zneužívajú ho niektoré sekty), hoci VŠEOBECNE konštatujeme, že je to pôvodná, ktorú Ježiš založil na Petrovi, cirkev Kristova...

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 9.5.17 00:19:33  
           

          v Písmu o církvi Ježíše Krista čteme, že si tu svou někdo tak pojmenoval nebo tu svou za ní prohlašuje je věc jiná...

        • visitor77
         visitor77, 7.5.17 22:41:45  
          

         to, co se mele mezi církvami, to je ich problém, u RKC sa nič nemele, cirkev rímsko-katolícka je jedna, všeobecná/univerzálna/katolícka, apoštolská, svätá - Kristova, - lebo je založená Kristom (=známky pravosti Cirkvi)...

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 7.5.17 23:46:00  
           

          ..ani u protestantských, evangelických a pod. církví se nic nemele, to mají s ŘKC jednotné, nejednotné to mají mezi sebou, všechny tvrdí a předkládají "důkaz o pravosti" že je založil Kristus...

         • visitor77
          visitor77, 8.5.17 11:11:45  
           

          nie je to tak, mnohokrát sme už o tom hovorili,...protestantské cirkvi nie sú v jednote s RKC, majú len niečo spoločné s RKC (pochopiteľne, lebo z nej vyšli, a mnohé veci si z RKC ponechali)...najdôležitenšie je, že veria v tri božské osoby ...poznám len dve protestantské cirkvi, ktoré dokonca veria v "Trojicu" (anglikáni - oni ani vlastne nie sú klasickí "protestanti"), a metodisti), - ostatné (tie známejšie) veria v tri božské osoby, ale netvrdia (nemajú vieru), že sú v jednom Bohu,...

        • visitor77
         visitor77, 9.5.17 11:11:05  
          

         v Písme čítame o cirkvi, nie o cirkvi Ježiša Krista ...

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 9.5.17 17:18:52  
           

          ..o církvi koho když ne Ježíše Krista?

         • visitor77
          visitor77, 9.5.17 22:23:56  
           

          o církvi! Keď poviem "cirkev", hovorím automaticky o Kristovej cirkvi, bez toho, aby som to ("Kristovej") zdôrazňoval..."církev Ježíše Krista" má vo svojom názve mnoho siekt...Ježiš a ap. Pavel hovorili o "církvi", nie o "církvi Ježíše Krista"...

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 9.5.17 22:45:38  
           

          takže stačí "církev" a vždy je to ta Ježíše Krista?

         • radkojaga
          radkojaga, 10.5.17 06:51:58  
           

          Ano, církev je vždy Ježíše Krista. Pro mě jako konvertitu je nepochopitelné že lidé mají potřeby se vymezovat a odštěpovat a buď si vymyslí svoje nebo podsunou velkým církvím nějaké výhrady aby se mohli od ní izolovat. Jsou velké církve ŘKC a pravoslavná dlouhá léta. I když je mezi nimi "hádka" a to z mého pohledu divná o to zda Duch svatý vychází jen z Otce (pravoslavní)nebo i ze Syna (ŘKC), jejich výklad je totožný a za celá ta léta neměnný. Obě cíkve stojí na pilířích Vyznání víry a pokud se nějaká z malých církví chtěla odštěpit, tak vlastně musela něco z toho popřít nebo přidat. Jinak to nedává smysl

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 10.5.17 22:23:18  
           

          Kdyby Duch svatý vycházel jen z Otce, co by potom byl Syn? Sám bezduchá tělesná schránka na Ducha? Kým by byl? Loutka svého Otce ze kterého jen vychází zvuk? Existoval by vůbec jejich vzájemný vztah? Byl by takový vztah založen na vzájemné lásce?

          Duch nemůže jinak než vycházet z Otce i Syna, z jejich vzájemné láskyplné interakce.

   • visitor77
    visitor77, 7.5.17 22:36:10  
     

    odpustenie hriechov v NZ je deklarované Kristom, tak neviem, prečo tu podsúvate SZ...

    • a.l.tereza
     a.l.tereza, 8.5.17 00:07:22  
      

     Boží slovo čerpám jak ze SZ tak i z NZ, stejně jako v liturgiích i ŘKC.

     • visitor77
      visitor77, 8.5.17 11:14:32  
       

      iste, ale sú veci, kde v kresťanstve SZ už nemá miesto, lepšie povedané, nie je aktuálny (ako píše ap. Pavel: "staré, čo už pominulo", - je to aktuálne len v judaizme...

      • a.l.tereza
       a.l.tereza, 8.5.17 23:54:55  
        

       SZ vždy měl má a bude mít místo v liturgiích ŘKC, nevím kam to tedy na mši svatou chodíte...