Ježíš Kristus

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
radkojaga (2018-04-26 06:24:05)krudox (2018-04-26 05:39:37)a.l.tereza (2018-04-26 00:06:02)visitor77 (2018-04-25 23:43:15)jonatan (2018-04-25 23:33:40)Divobyj (2018-04-25 21:26:38)talk (2018-04-25 13:42:09)poko (2018-04-25 09:34:56)9marie04 (2018-04-24 23:04:26)Carbon.de.Castel-Jaloux (2018-04-23 08:45:16)osoba (2018-04-22 21:25:20)MimVig123 (2018-04-22 20:12:01)VMerhaut (2018-04-09 19:42:11)ceskypepa (2018-03-30 19:58:04)radiac (2018-03-10 09:28:29)ElenaJakub (2018-03-05 20:15:49)eremir (2018-03-02 13:48:03)Alam (2018-02-05 21:00:19)kennedy (2018-01-30 16:09:53)ruda.kostelnik (2017-12-26 01:12:45)poko2 (2017-12-12 01:36:25)tank (2017-10-25 16:17:53)grande-moravia (2017-07-05 22:41:51)
Ježíš Kristus
Založeno: 12. 10. 2013 | Příspěvků: 22 584 | Členů: 43
Správci: Carbon.de.Castel-Jaloux (hlavní)

********************************************************************
Jan 14:6 Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
********************************************************************

Toto fórum je věnované biblickému Ježíši Kristu.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • jonatan
  jonatan, 25.4.18 22:43:16  
   

  Pane visitor77 Rad bych vás požádal aby jste přestal reagovat na Ruslanu. Ona je Svědek Jehovův. Jehovisti před léty lhali když se chtěli zaregistrovat v ČR. Na dotaz zda zabraňují přijímaní krve odpověděli že nikoliv. Jehovisti Ježíše nepovažují za Boha ale za proroka.Duch Svatý není pro ně osoba ale energie.Jejich první zakladatel Rusel nechtěl platit v Americe alimenty tak byl souzenej byl to podvodník.V současnosti je to nejbohatší cirkev Ruslana musí odvádět Jehovistům desáty díl svých příjmů.Jejich bible to je téměř k nečtení jelikož je to překlad z angličtiny asi strojový nebo toho kdo měl bibli prvně v ruce.Jehovisti dříve předpovídali konec světa jenže se jim to 3x nevyplnilo a všichni z nich měli srandu tak tedka jsou opatrnější prý už běží v cílové rovince proto jsou tak aktivní čekají konec aspoň jim to furt mlatí do hlavy že když nebudou chodit a přesvědčovat tak nebudou mít věčný život zde na zemi.Katolická církev tu oni nesnáší nejvíc proto je Ruslana tak nabroušená.V jejich materiálech mají také spoustu obrázků. Dokonce tam mají namalovaného Boha na trůnu takže podle ní by byli také modloslužebníci.

  • jonatan
   jonatan, 25.4.18 22:55:21  
    

   Jo a v Americe jsou Jehovisté registrováni jako obchodní organizace. Což Ruslanu moc překvapí a nebude věřit, jelikož Jehovisti jsou i proti obchodním organizacím ,protože je považují za jeden z pilířů satana.Oni totiž až bude konec světa vyjdou se zelenou ratolestí a budou přebírat veškeré podniky na světe do Jehovových rukou tedy do svojich. Obyčejní Jehovisté nemají nárok na setkání s Bohem těm bude právě patřit na konci světa země.

 • Ruslana
  Ruslana, 25.4.18 08:03:36  
   

  visitor77, 24.4.18 18:50:26
  klania sa Kristovi, nie tej soške...soška Krista (Jezulátka) len znázorňuje...

  Proč lžete?, proč máte plné kostely obrázku, sošek, křížů....?, když se k nim nemodlete ani se jim neklaníte?
  Nejste schopen upřímně uznat, že vaše ŘKC je modlářska a celá je v rozporu s Božím slovem.
  Zastáváte se falši, faleš i sklidíte.

  • visitor77
   visitor77, 25.4.18 09:30:34  
    

   je to pripomienka vecí a osôb z dejín spásy, - obrazy a sochy svätcov, ktorí sú príkladom hrdinstva viery v Krista a lásky k blížnemu (mnohí mučeníci Cirkvi - v prvotnej Cirkvi je viac ako polovica mučeníkov), príklady statočnosti, obety a pokory, a sú teda aj našimi príkladmi - pre nás rodinný a spoločenský život...a vytvárajú aj akýsi kolorit kresťanského sťíšenia sa a pre meditácu v chráme,...a v nakoniec sú to aj umelecké diela, ktoré si ľudia (aj ateisti(turisti) radi pozrú)...bez katolíckych chrámov a katedrál by to bolo vo svete strašné, asi by sa ľudia chodili pozerať na "Havlove králikárny" alebo presklené krabice budov:-)

   • Ruslana
    Ruslana, 25.4.18 10:09:38  
     

    visitor77, 25.4.18 09:30:34
    Kecy, kecy a ještě jednou kecy
    Otevřete si konečně tu Bibli a čtěte:
    "Neuděláš si tesanou modlu ani jakékoliv zpodobení toho, co je nahoře na nebi nebo dole na zemi či ve vodě pod zemí. 5Nebudeš se jim klanět a nebudeš jim otročit, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivý, který s trestem navštěvuji vinu otců na synech i na třetí a na čtvrté generaci těch, kdo mě nenávidí"
    Ale jak vás znám tak vy to stejně nepochopíte, protože posloucháte víc lidi nežli Boha.

    • visitor77
     visitor77, 25.4.18 12:02:21  
      

     nikto si nevytvrára modly, nikto sa obrazom a sochám neklania, ani im neotročí, to obrazy a sochy si v kostole ani nikto nevšíma...nie ste v Cirkvi, nie te krstená (teda pohanka) - takže, najprv sa dajte sa pokrstiť v Cirkvi, a potom sa budeme ďalej baviť...ap. Pavel vám zakázal o viere (napadať a kritizvať' vieru Cirkvi) a Písme hovoriť verejne a v zhromaždení...

     • Ruslana
      Ruslana, 25.4.18 14:09:28  
       

      visitor77, 25.4.18 12:02:21
      Vy ani nevíte co to je Církev, Kristova Církev o které píše apoštol Pavel se skládá z svatých, vyvolených, vykoupených... a je jich celkem 144 000.
      Ta vaše je jedná z falešných církvi, plná model, klidně se tam křtěte a klidně se tam modlete ke kameni, zlatu, papíru (výtvoru lidských rukou).

      • visitor77
       visitor77, 25.4.18 15:06:31  
        

       je zaujímavé, ako sa chovajú pohania, a tobôž ženy (nekrstení)....

       • nikdoinic
        nikdoinic, 25.4.18 15:12:28  
         

        Pohani jsou Ti co uctívaj modly ať si jsou třebas i pokřtění:
        1. Korintským 12.
        Víte, že jste byli pohané, kteříž k modlám němým, jakž jste bývali vedeni, tak jste chodili.

        • visitor77
         visitor77, 25.4.18 18:27:02  
          

         pohani sú všetci nekrstení:-)

         • nikdoinic
          nikdoinic, 25.4.18 18:29:27  
           

          V 1. Korintským 12/2 se píše že pohani jsou modláři.

         • visitor77
          visitor77, 25.4.18 18:35:05  
           

          áno, pohan je nekrstený, a tak je automaticky modlár, - neklania sa Bohu/Kristovi (i keď môže mať plno prázdnych rečí okolo nich)....

         • nikdoinic
          nikdoinic, 25.4.18 18:38:39  
           

          ja jsem pokřtěná skrze Krista neb mi bylo dáno pojíst z jeho těla a On pokřtěný je tak ta pokřtěnost je i ve mně.
          Efezským 4
          4 Je jedno tělo a jeden Duch, tak jako jste také povoláni v jedné naději svého povolání;
          5 jeden Pán, jedna víra, jeden křest,

         • nikdoinic
          nikdoinic, 25.4.18 18:43:54  
           

          Jemu je dána všechna moc a vy to nezměníte nijako ani ničím..

         • visitor77
          visitor77, 25.4.18 19:37:49  
           

          krstí vodou a vo vyslovení a prijatí trojičnej viery Cirkev (Mt 28, 19), je to tak od samého Krista (dal nám príklad) a od počiatku kresťanstva (referuje o tom už Didaché už z 1. st.), sám sa človek nemôže pokrstiť...

         • nikdoinic
          nikdoinic, 25.4.18 19:44:33  
           

          Á už jste to nazval zase jinak, trojičná víra:-).

         • nikdoinic
          nikdoinic, 25.4.18 19:46:46  
           

          Matouš 28
          18 Ježíš přistoupil, promluvil k nim a řekl: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.
          19 Proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů; křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého
          20 a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Amen.

          Ani slovo zde není o trojiční víře.

         • radkojaga
          radkojaga, 25.4.18 19:54:17  
           

          Myslí se tím Jméno Otce, Syna i Ducha svatého. Tedy tři.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 25.4.18 20:00:45  
           

          Píše se tam:
          ..křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého.

          A tak v jaké jméno mám být pokřtěná?
          Si myslím že mám být pokřtěná ve jméno JSEM.

         • radkojaga
          radkojaga, 25.4.18 21:09:14  
           

          Aha, už ti rozumím... Jméno Otce, Syna i Ducha svatého je JSEM. Pak ale jak Otec, tak Syn i Duch svatý jsou JSEM. Což jistě. Ano.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 25.4.18 21:10:58  
           

          No a všichni pokřtění jsou také: JSEM.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 25.4.18 21:13:18  
           

          To by se mi líbila taková církev že by všichni měli jméno JSEM, to asi taková církev není že.

         • radkojaga
          radkojaga, 25.4.18 21:22:39  
           

          Asi ano, tedy tak chápu církev. Jako společenství sjednocené v Bohu (JSEM) (tedy v Otci skrze Krista v Duchu svatém) To je posláním církve...

         • radkojaga
          radkojaga, 25.4.18 21:23:00  
           

          tedy tak to chápu a cítím.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 26.4.18 04:37:23  
           

          No a milovati mám-e Boha svého JSEM a bližní své tak jako sebe, dle Bible.(Matouš 22/36-40)

         • radkojaga
          radkojaga, 26.4.18 06:24:05  
           

          pokud sebe nemiluješ... tak je to blbý :2: :2:

      • visitor77
       visitor77, 25.4.18 15:13:56  
        

       Cirkev Kristova sa skladá na zemi z tých, ktoré uverili v Krista, dali sa pokrstiť, počúvajú a zachovávajú Božie slovo, sú to miliardy ľudí...tých 144000 je symbolické číslo pre veľký zástup, nemá nič spoločné s presným počtom "vyvolených"...Cirkev Kristova je určená len pre zem, v nebi/Božom kráľovstve už nebude, lebo stratila svoj význam, - Božie kráľovstvo (v nebi) už nie je o Cirkvi, ale o spáse predpoznaných (předem určených, ktorí prijali Krista), vyvolených a povolaných - verných Kristovi...

       • nikdoinic
        nikdoinic, 25.4.18 15:15:56  
         

        Zjevení 22
        14 Blaze těm, kteří plní jeho přikázání, aby měli právo na strom života a mohli vstoupit branami do města.
        15 Venku však zůstanou psi, čarodějové, smilníci, vrahové, "modláři" a každý, kdo miluje a provozuje lež.

        • visitor77
         visitor77, 25.4.18 15:18:24  
          

         áno, modlári, ktorí odmietajú Cirkev, vieru a krst v Cirkvi, a ktorí si z Písma robia nástroj svojej osobnej fantázie a fantazírovania...

         • nikdoinic
          nikdoinic, 25.4.18 15:32:34  
           

          Nikdo mi ještě křest nenabídnul tak jsem ještě ani neměla možnost ba ani příležitost jej odmítnout:-)..a víru mám pevnou a na všechny somáriny nenaletím, nejsem totiž hloupá.. :15: .

         • visitor77
          visitor77, 25.4.18 15:43:16  
           

          křest se nenabízí, o křest sa žádá u příslušní církvi...

         • visitor77
          visitor77, 25.4.18 15:44:39  
           

          ale naletíte, a hodne, stačí vás čítať - predkladáte tu osobné názory mimo kresťanstva...

         • visitor77
          visitor77, 25.4.18 15:47:41  
           

          mimochodom, keď budete krstená v Cirkvi, keď sa zúčastníte aktívne na eucharistickom slávení umučenia, smrti a zmrtvýchvstania Krista (sv. omše/Verere Pánovej), keď prijmete jeho telo v podobe chleba, tak sa ozvite, a potom mi napíšte, že píšem modlárske bludy:-)

         • nikdoinic
          nikdoinic, 25.4.18 16:01:15  
           

          Nevim jestli nemám založit nějakou církev, nevím jaká je vůle boží, ale do ledajakého modlářského spolku se dát nemohu, to jistě chápete:-).

         • visitor77
          visitor77, 25.4.18 16:12:54  
           

          jo, založte si svoju cirkev...

     • nikdoinic
      nikdoinic, 25.4.18 15:00:43  
       

      Pražské Jezulátko porád převlíkaj do nějakých jiných šatiček, což je modloslužba.

      • visitor77
       visitor77, 25.4.18 15:16:43  
        

       modloslužba charakterizuje vás - odmietate Cirkev, vieru Cirkvi, krst v Cirkvi, prekrúcate si Píésmo podľa chuti...a tárate o nejakom sluníčku a létajúcím chlebe (to je práve tí modloslužba démonovi)...

       • nikdoinic
        nikdoinic, 25.4.18 15:33:31  
         

        Toto jsou všechno výplody vaší mysle, fantazírujete, vymýšlíte si, tedy i lžete.

       • nikdoinic
        nikdoinic, 25.4.18 15:40:28  
         

        Urážíte skutečného Krista!!!
        Jan 6
        48 Já jsem ten chléb života.
        49 Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli.
        50 Toto je ten chléb sestupující z nebe, aby ten, kdo z něho jí, nezemřel.
        51 Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Bude-li někdo jíst ten chléb, bude žít na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, které dám za život světa."

        Za svatým Pavlem také přišlo světlo z nebe a byl to Ježíš Kristus a vy se tomu posmíváte?

        Démonem jste potom tedy jen a jenom VY!!

 • nikdoinic
  nikdoinic, 24.4.18 18:30:37  
   

  To se mi snad zdá..
  Vy se tu tedy katolíci předvádiíte, jeden lépe než druhý a nebo třetí, jenom tím potvrzujete cosi..děkuji za debatu.

  • a.l.tereza
   a.l.tereza, 24.4.18 18:34:14  
    

   konkrétně kdo ti tím co potvrdil?

   • nikdoinic
    nikdoinic, 24.4.18 18:35:15  
     

    No hádej, co asi.

    • a.l.tereza
     a.l.tereza, 24.4.18 18:36:53  
      

     nevidím ti do hlavy nejsem vědma

     • nikdoinic
      nikdoinic, 24.4.18 18:39:09  
       

      To si tady můře každej přečíst, co.

      • a.l.tereza
       a.l.tereza, 24.4.18 20:18:59  
        

       tak co konkrétně?

  • Divobyj
   Divobyj, 24.4.18 20:18:04  
    

   :2: Klíííd.
   Každý pravý čaroděj(čarodějnice)je obdařen mimořádným darem od Boha.Musí ale počítat s lidskou malostí,závistí a zabedněností,nad které se musí umět povznést. :4:

 • jonatan
  jonatan, 23.4.18 23:38:54  
   

  Ruslana tyto pohádky nemá ze své hlavy.Musel ji to někdo naučit.Podezřelým je nějaká letniční uzdravovací církev,jehovisti nebo nějaká ortodoxní Luterská církev. Ruslano já vím že jsi v nějaké sektě kde ti tu polívku nalili do hlavy. V kostele nejsou žádné modly ale dřevěněné sochy andělů,Ježíše,Marie,Svatých atd..
  Věříci se těmto sochám neklaní.Lidé se modlí k Ježíši ne k soše.

  • Divobyj
   Divobyj, 24.4.18 08:36:05  
    

   Takže,když křesťan klečí před vyřezávaným panákem v podobě Ježíšovy matky Marie,tak se vlastně modlí k Ježíšovi.
   Asi budu staromodní,nebo naopak příliš moderní.
   Modlím se totiž zásadně a jedině k Bohu.

   • visitor77
    visitor77, 24.4.18 09:31:41  
     

    áno, veríme, že svätí a blahoslavení (hlavne Panna Mária) sú v nebi u Boha, a majú od Boha právo a moc orodovať/primlúvať sa za nás u Krista...k sochám sa nemodlíme ani sa im neklaniame, nikdy nikto to v Cirkvi neurobil, ani nerobí...- len ich prosíme (v stoji, alebo v pokľaku - neklaniame sa im), aby za za nás primlúvali u Krista, to je vše...iste, modlitby môžu byť priamo ku Bohu/Kristovi, ale aj skze týhto patrónov, zvlášť Pannu Máriu (máme to aj v Lukášovi) je to možné, je to učenie Cirkvi, ktorejKristus dal aj túto moc (mt 16, 18, 19): - ako sa hovorí, ku kráľovi sa dostaneš (prosbami) niekedy rýchlejšie, a možno ľahšie cez jeho obľúbenca, hovorcu, či radcu (ktorého osobne poznáš)...je to naša viera, a odmietam, abu sa do nej niekto navážal a montoval - ak takúto vieru protestant, či sektár nemá, môže len ľutovať, má sterilnú vieru...

    • Ruslana
     Ruslana, 24.4.18 10:20:09  
      

     visitor77, 24.4.18 09:31:41
     k sochám sa nemodlíme ani sa im neklaniame, nikdy nikto to v Cirkvi neurobil, ani nerobí.

     Ne, vy jenom je líbáte.

     • visitor77
      visitor77, 24.4.18 10:27:11  
       

      nie, ani ich nelíbáme...ak to vidíte u nejakej starenky, tak jej to odpustite - nie je to klaňanie sa, ani modlárstvo, je to prejav zbožnosti - asi tak, ako vy políbíte fotku svojej nebohej milujúcej matky:-)

      • poko
       poko, 24.4.18 20:05:38  
        

       Papež libal videl jsem fotku

       • poko
        poko, 24.4.18 20:11:13  
         

        V men profilu liba dokonce Koran který popira Ježíše Božího Syna a uz vubec ne Boha v men profilu v me fotogalerii některé mam

        • visitor77
         visitor77, 24.4.18 23:21:32  
          

         Korán nelíbal, to foto je podvrh antikatolíkov:-)

       • visitor77
        visitor77, 25.4.18 18:33:31  
         

        líbáni niečoho, čo symbolizuje niečo alebo niekoho z dejín spásy (svätca, svätice) alebo je znakom spásy (Kristov kríž), nie je modlárstvo...modlárstvo je uctievanie a klaňanie sa niečomu/niekomu, čo/kto vylučuje Boha a Krista...
        pri úcte ostatkov, obrazov, sôch (prísne vymedzených Cirkvou) nejde o modlárstvo, lebo nejde o vyläčenie Boha ani Krista z viery...

        • nikdoinic
         nikdoinic, 25.4.18 18:51:24  
          

         V žalmu 115 máte opis modly:
         4 Modly pak jejich jsou stříbro a zlato, dílo rukou lidských.
         5 Ústa mají, a nemluví, oči mají, a nevidí.
         6 Uši mají, a neslyší, nos mají, a nečijí.
         7 Ruce mají, a nemakají, nohy mají, a nechodí, aniž volati mohou hrdlem svým.

        • nikdoinic
         nikdoinic, 25.4.18 18:59:00  
          

         Deuteronomium 4
         5 Protož pilně pečujte o duše své, (nebo neviděli jste žádného obrazu toho dne, když k vám mluvil Hospodin na Orébě z prostředku ohně),
         16 Abyste neporušili cesty své, a neučinili sobě rytiny aneb podobenství nějakého obrazu, tvárnosti muže neb ženy,

      • poko
       poko, 24.4.18 20:13:28  
        

       Ty libas fotky to me ani ve snu nenapadlo

       • a.l.tereza
        a.l.tereza, 24.4.18 21:56:01  
         

        pořád lepší fotku na který je jeho máma než obrázek Bafometa :4:

     • nikdoinic
      nikdoinic, 24.4.18 15:16:13  
       

      http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1382807-papez-uz-je-v-cesku-poklonil-se-jezulatku

      • a.l.tereza
       a.l.tereza, 24.4.18 18:28:04  
        

       hm, a kde máš že soše a ne Pražskému Jezulátku?

       • nikdoinic
        nikdoinic, 24.4.18 18:33:57  
         

        Ona to není soška?

        • a.l.tereza
         a.l.tereza, 24.4.18 18:38:50  
          

         :15: a tvoje máma na fotce už není tvoje máma jenom proto že je na fotce?

         • nikdoinic
          nikdoinic, 24.4.18 18:39:51  
           

          Irelevantní, tedy řešíme, že vistor tvrdí že nikdo, když papež.

          • a.l.tereza
           a.l.tereza, 24.4.18 22:37:14  
            

           a kde to máš že sošce nic takového tam není se podívej, jen Pražskému Jezulátku, nemysli a podívej se jak to tam je, máš to nějak překroucené to vidění toho..., před soškou Jezulátka přeci není sošce ale Jezulátku - polibek na fotku na které je máma přeci není polibek mířený fotce ale mámě...

         • nikdoinic
          nikdoinic, 25.4.18 14:57:11  
           

          Pražské Jezulátko je soška, fosková figurka, někdo ji kdysi uhnětl z vosku a dnes ji mnozí uctívaj a klaněj se jí, což je modloslužba, nemyslela jsem si nechápeš takovéto zásadní věci, co je co.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 25.4.18 14:58:59  
           

          https://www.google.com/search?q=Pra%C5%BEsk%C3%A9+Jezul%C3%A1tko&client=firefox-b&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiCwaiLvdXaAhXDxqQKHRyqAGQQsAQIgwE&biw=1024&bih=603

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 25.4.18 17:22:17  
           

          nikdonic o sošce Pražského Jezulátka já o Jezulátku, nemám čas na debaty typu o voze a o koze, přeji krásný den...

         • nikdoinic
          nikdoinic, 25.4.18 18:18:04  
           

          a.l.tereza, 24.4.18 18:28:04
          hm, a kde máš že soše a ne Pražskému Jezulátku?

          Tak se prosimtě vyjádři přesněji co tím Jezulátkem myslíš, by jsem řekla že je tu řeč o Pražském Jezulátku.

      • visitor77
       visitor77, 24.4.18 18:30:19  
        

       jezulátku sa klaňali aj pastieri v Betleheme, my si to len pripomíname...

       • nikdoinic
        nikdoinic, 24.4.18 18:33:36  
         

        visitor77, 24.4.18 09:31:41
        k sochám sa nemodlíme ani sa im neklaniame, nikdy nikto to v Cirkvi neurobil, ani nerobí.

        • radkojaga
         radkojaga, 24.4.18 18:39:38  
          

         však to taky nikdo nedělá

         • nikdoinic
          nikdoinic, 24.4.18 18:41:04  
           

          Papež poklekl, se poklonil, pusť si video.

         • radkojaga
          radkojaga, 24.4.18 18:41:33  
           

          však jistě, neprojevoval úctu sošce nýbrž tomu koho symbolizuje... Jezulátku.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 24.4.18 18:48:20  
           

          To se nedá takto okecat, klaní se sošce?
          Klekl si a klaní se a bylo to to první co přijel z letiště udělat.

         • visitor77
          visitor77, 24.4.18 18:50:26  
           

          klania sa Kristovi, nie tej soške...soška Krista (Jezulátka) len znázorňuje...

         • nikdoinic
          nikdoinic, 24.4.18 18:52:27  
           

          Sošky většinou někoho znázorňují, zobrazují a to je právě že modla které se klaní.

         • radkojaga
          radkojaga, 25.4.18 07:34:25  
           

          a Kristus je modla? :2: :2:

         • nikdoinic
          nikdoinic, 25.4.18 14:54:40  
           

          Kterého Krista máš na mysli, nějakou sošku a nebo jeho podobiznu ?

         • radkojaga
          radkojaga, 25.4.18 16:02:40  
           

          Krista spasitele...

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 25.4.18 17:19:21  
           

          to je mi logika, ptáš se na Krista a nikdonic hned jeho "soška, podobizna?" asi nic jiného v té hlavě nemá jinak si to neumím vysvětlit že nechápe :8:

         • nikdoinic
          nikdoinic, 25.4.18 18:15:27  
           

          radkojaga položila otázku:
          radkojaga, 25.4.18 07:34:25
          "a Kristus je modla? :2: :2:"

          Tak je na to adekvátní odpověď a nebo si myslíš že ne?

         • radkojaga
          radkojaga, 25.4.18 18:20:19  
           

          ...fixní idea :2: :2:

         • nikdoinic
          nikdoinic, 25.4.18 18:22:55  
           

          radkojago, ptáš se jestli je Kristus modla, ptáš se na modlu, nevim co máš jiného na mysli když se ptáš na modlu.

         • radkojaga
          radkojaga, 25.4.18 19:07:06  
           

          myslela jsem zda je Kristus pro tebe modla? Ty mluvíš o soškách... neptala jsem se na sošky nýbrž na Krista. tedy nemyslela jsem ani podobiznu ani sošku nýbrž Krista... zda je modla.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 25.4.18 19:37:14  
           

          Modly jsou z neživých materiálů jako kámen, kovy, dřevo atd.
          V žalmu 115 je opis modly:
          4 Modly pak jejich jsou stříbro a zlato, dílo rukou lidských.
          5 Ústa mají, a nemluví, oči mají, a nevidí.
          6 Uši mají, a neslyší, nos mají, a nečijí.
          7 Ruce mají, a nemakají, nohy mají, a nechodí, aniž volati mohou hrdlem svým.

          ja si tu připadám mezi vám jak u blbejch, se na mne nezlobte ale jo.

         • radkojaga
          radkojaga, 25.4.18 19:47:28  
           

          a je Kristus modla nebo není?

         • nikdoinic
          nikdoinic, 25.4.18 19:51:14  
           

          Mně přijdete jak z retardované školky.
          Bůh živých modla není!!!

         • nikdoinic
          nikdoinic, 25.4.18 19:51:44  
           

          To se mi snad zdá tady to všechno.

         • radkojaga
          radkojaga, 25.4.18 19:52:26  
           

          Souhlas, Kristus je Bohem živých...pokud to tak myslíš.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 25.4.18 19:53:40  
           

          On to říká takto: Ty Otče ve mně, ja v nich ..

         • radkojaga
          radkojaga, 25.4.18 19:55:29  
           

          Jsem ráda, že nepovažuješ Krista za modlu nýbrž Boha živých. Potěšilo mě to...

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 25.4.18 21:03:44  
           

          pro retardovaného každý retardovaný :1:

         • nikdoinic
          nikdoinic, 25.4.18 21:11:25  
           

          :4:

    • Ruslana
     Ruslana, 24.4.18 10:26:45  
      

     visitor77, 24.4.18 09:31:41
     áno, veríme, že svätí a blahoslavení (hlavne Panna Mária) sú v nebi u Boha, a majú od Boha právo a moc orodovať/primlúvať sa za nás u Krista...

     Kdyby jste tu Bibli četl tak byste věděl, že vzkříšení nastane až s příchodem Pána Ježíše, takže ani Marije ani nikdo jiní se za vás přemlouvat u Krista nemůže.
     Kristus za nás trpěl, a je to On kdo se za nás přemlouvá u Boha, žádného prostředníka mezi Kristem a lidmi neustanovil, protože je to On kdo je cesta k Bohu.

     A ti vaši bláboly povídejte těm kdo nezná Bibli, možná vám i budou věřit.

     • visitor77
      visitor77, 24.4.18 10:31:36  
       

      veríme v nesmrteľnosť ľudskej duše (Mt 10, 28), a tak veríme, že duše svätých a blahoslavených (hrdinov viery, lásky a milosrdenstva) sú živé v nebi (nie sú ešte vzdkriesení v tele, ale živí v nebi - živá duša v nebi je si seba vedomá, má intelekt, a má moc prímluvy u Krista)...

      • Ruslana
       Ruslana, 24.4.18 13:15:42  
        

       visitor77, 24.4.18 10:31:36
       V nesmrtelnost lidské duše už věří jenom lidi, kteří neznají Písmo, a naprosto nerozumí co čtou, bohužel vy meze ně patříte.
       Ale i kdybych přistoupila na ten váš nesmysl s tou duši, tak přesto nikde v Bibli není napsáno abychom se my obraceli pro pomoc na svaté.
       Pán Ježíš nepotřebuje pomoc svatých On sám se za nás přemlouvá před Bohem.
       Neznáte Písmo a už vůbec nerozumíte Božímu Slovu.

       • visitor77
        visitor77, 24.4.18 18:31:14  
         

        :-) naopak, ľudia, ktorí poznajú Písmo vedia, že nesmrteľnosť duše je v Písme: Mt 10, 28, Kaz 12, 7...

        • a.l.tereza
         a.l.tereza, 24.4.18 20:18:25  
          

         Mt 10,28 A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle.

         Kaz 12,7 A prach se vrátí do země, kde byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal.

         z Matouše mně vychází že je tu někdo, kdo může jinému ukončit život tělesný, ale ne duševní (toho je netřeba se bát) a dále, že je tu někdo další, kdo v pekle může jinému ukončit/zahubit život i duševní i tělesný (toho je bát se třeba), z Kazatele mě vychází, že je to nikoli duše, ale DUCH, co je nesmrtelné a nepomíjitelné, co Bůh ze sebe - jakožto z Nesmrtelného a Nepomíjitelného - dal, co se zpět k němu navrátí...

         Jan 3,5 Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího.

         1.Kor 15,53 Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost.
         1.Kor 15,54 A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: ‚Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil!

        • a.l.tereza
         a.l.tereza, 24.4.18 20:32:24  
          

         duše není co duch a duch není co duše, duše jakožto soustava těla a mysli může být v pekle i zahubena, nikoli však toho duše kdo se narodil z vody a z Ducha, taková jeho duše je pak nesmrtelná...

    • Pavel.Hangurbadzo
     Pavel.Hangurbadzo, 24.4.18 11:57:03  
      

     Josef, když zjistil že se slečna Marie podběhla, měl ji nechat ukamenovat, jak bylo tenkrát zvykem, a lidstvo by bylo ušetřeno hrůz křesťanství.

     • a.l.tereza
      a.l.tereza, 24.4.18 18:32:05  
       

      to bys potom mohl dojít že nemělo smysl vůbec tvořit člověka a že ani ty ses neměl narodit

     • Divobyj
      Divobyj, 24.4.18 20:12:27  
       

      Neblázni,svět by přišel o Nový zákon,který je studnicí moudrosti lidstva.

    • Divobyj
     Divobyj, 24.4.18 20:08:06  
      

     Duch v člověku pochází přímo od Boha-Stvořitele.
     Komunikuje-li člověk skrze svého ducha s Bohem,nepotřebuje k tomu žádné prostředníky a už vůbec ne vyřezávané panáky.
     Nedokážu si představit jinou modlitbu-meditaci,než je ta k Bohu a naprosto chápu ty,kteří tvrdí,že modlitba ke každému jinému subjektu,než je Bůh je modlářství.

     • a.l.tereza
      a.l.tereza, 24.4.18 20:22:57  
       

      Divobyj, 24.4.18 20:08:06 reagovat@!!!
      Duch v člověku pochází přímo od Boha-Stvořitele.

      To podepisuji. :2: