Ježíš Kristus

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
czjhdlkjhbfdhndjgbdhsdgcj (2016-10-27 00:37:40)9marie04 (2016-10-27 00:05:12)talk (2016-10-26 22:23:01)visitor77 (2016-10-26 22:19:29)radkojaga (2016-10-26 22:09:15)Divobyj (2016-10-26 22:08:54)a.l.tereza (2016-10-26 22:03:57)Carbon.de.Castel-Jaloux (2016-10-26 08:56:17)poko (2016-10-25 19:19:42)TX.2010 (2016-10-25 17:03:31)stihac (2016-10-25 14:07:45)qwer (2016-10-24 01:07:13)grande-moravia (2016-10-23 20:49:52)MimVig123 (2016-10-23 17:33:54)9876 (2016-10-22 15:11:55)eremir (2016-10-16 21:12:36)osoba (2016-10-15 18:24:14)Xyz123 (2016-10-12 21:42:43)ElenaJakub (2016-10-09 23:02:25)VMerhaut (2016-10-09 07:41:14)tank (2016-10-03 20:45:30)krudox (2016-09-23 15:56:40)Alam (2016-08-12 18:53:26)
Ježíš Kristus
Založeno: 12. 10. 2013 | Příspěvků: 17 630 | Členů: 38
Správci: a.l.tereza (hlavní), Carbon.de.Castel-Jaloux

********************************************************************
Jan 14:6 Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
********************************************************************

Toto fórum je věnované biblickému Ježíši Kristu.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • a.l.tereza
  a.l.tereza, 25.10.16 16:56:06  
   

  Pro bezdůvodné mazání příspěvků jiných uživatelů - včetně jejich neoprávněné blokace a pro nepřehlednost duplicitních nicků správce poko z "funkce správce" odebrán.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 26.10.16 08:58:38  
    

   Zakladatel tohoto diskuzního fora a takto se s ním tu naložilo?
   Kam to ten poko oči dal, když ti tu to správcovství v dobré víře přenechal.

   Písmo Svaté ráda nemáš, podstrkuješ sem a nebo obhajuješ kde co jiného, šíříš poplašné zprávy že Ježíš Kristus jsou mnozí když On je jenom jeden Jednorozený, mně se tedy takováto správcová vůbec ale vůbec nelíbí.
   A necháváš tu pomluvy co jsou uplně ale úplně od věci.
   Pavlačovka je tu z toho.
   To se stalo něco hodně špatného že ses sem tak neomaleně vetřela za hlavní správcovou, no ale možná se k dobrému ještě obrátíš, změníš:-)..
   A po mně jsi vždy vyjížděla že bráním Slovo boží..

   Matouš 12
   "30 Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje.
   31 Proto vám říkám: Každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu lidem odpuštěno nebude.
   32 Kdokoli by řekl slovo proti Synu člověka, bude mu to odpuštěno, ale kdokoli by mluvil proti Duchu Svatému, nebude mu odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím.
   33 Buďto udělejte strom dobrým a jeho ovoce bude dobré, anebo udělejte strom špatným a jeho ovoce bude špatné. Strom se přece pozná po ovoci."

   V pokovi vždy byla i je alespoň ta jistota že nikdy nezapřel pokuď vím Slovo boží a takových lidí tu moc není i když se ostatním tímto asi že protivějí:-)

   Ježíš Kristus tu byl před dvěma tisíci lety, co tenkrát řekl, co je dnes v evangéliích, to je Jeho Slovo, ostatní přídavky to už je vždy jenom slovo někoho jiného a před nimi se máme mít na pozoru aby jsme jim, jejich zavádějícím učením nenaletěli, takto nás Ježíš Kristus dobře varuje v Písmu Svatém, v Bibli.

   • nikdoinic
    nikdoinic, 26.10.16 09:48:14  
     

    Verš z Matouše 12/32 má odkaz na tento verš
    1.Samuel 2.
    25 Zhřeší-li člověk proti člověku, souditi ho bude soudce; pakli kdo zhřeší proti Hospodinu, kdo se zasadí o něho?

    • talk
     talk, 26.10.16 12:34:16  
      

     Poko tu dela neporadek uz dlouho. Toto je dum bozi. :4:

   • a.l.tereza
    a.l.tereza, 26.10.16 18:26:54  
     

    Poko mně správcovství nepeřenechal, udělil mně ho admin, protože poko to tu opustil, tak si prosím - když nevíš - nevymýšlej, děkuji.

    • nikdoinic
     nikdoinic, 26.10.16 19:27:17  
      

     Mně o tom napsal admín jinačí zvěst.

     • nikdoinic
      nikdoinic, 26.10.16 19:43:53  
       

      I poko.

     • a.l.tereza
      a.l.tereza, 26.10.16 22:03:56  
       

      ..tak to sem překopíruj ať víme co přesně...

      • nikdoinic
       nikdoinic, 27.10.16 01:22:33  
        

       Hm to je událost několik let stará to už ve vzkazníku nemám a si je neukladám, ale šlo asi tak o to zbavit se tu mne bez dlouhejch řečí a bez pokové asistence.

   • a.l.tereza
    a.l.tereza, 26.10.16 18:29:21  
     

    Těším se na den, kdy ze sebe o jiném napíšeš alespoň jedno pravdivé.

    • nikdoinic
     nikdoinic, 26.10.16 19:35:53  
      

     To by jsem byla ráda kdyby to co jsem napsala nebyla pravda, ja si to pamatuji dobře, jak to bylo.

     • nikdoinic
      nikdoinic, 26.10.16 19:53:33  
       

      Jedinné co není pravdou je že "mně se tedy takováto správcová vůbec ale vůbec nelíbí."
      Totiž mně se to dnes večer docala zalíbilo:-).

   • a.l.tereza
    a.l.tereza, 26.10.16 18:45:39  
     

    Jistě že Ježíš Kristus jsou mnozí, když my jsme v něm a On je v nás, tak jsme s Ním jedno.

    Jan 17
    21 aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.
    22 Slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jsme jedno –
    23 já v nich a ty ve mně; aby byli uvedeni v dokonalost jednoty a svět aby poznal, že ty jsi mě poslal a zamiloval sis je tak jako mne.

    • nikdoinic
     nikdoinic, 26.10.16 19:29:08  
      

     Ježíš je jenom jeden a to jednorozený Syn Otce našeho skrze Marii, Kristovo tělo jsou mnozí..

     • a.l.tereza
      a.l.tereza, 26.10.16 21:46:37  
       

      bez slovíčkaření je vnuknutá myšlenka stejná...On v nás je Kristus v mnohých...

      • nikdoinic
       nikdoinic, 27.10.16 02:08:49  
        

       Ale spasitel je jenom jeden, On nás spasí ale mi nejsme tím Ježíšové Kristové, měl by Ti to vyložit asi že nějakej křesťan a nebo křesťanka takové privátní záležitosti když nemůžeme se dorozumět mi dvě na ničem konkrétním asi že, jak to tedy je třebas v té vaší církvi výklad o tom jakej je, protože v Bibli nikde nestojí že by Ježíš Kristus byli mnozí ale je tam že se mnozí budou za něho vydávat a těm že nemáme naletět, tak že skutečný Ježíš je jenom jeden a to jednorozený od Otce, není jich víc ale Kristovo tělo je církev, konkrétně každý je údem Kristova těla ale nejsme tím Ježíšové Kristové, ale to už se opakuji, ja nevím jak ti to jinak vyložit.

       "Ježíš Kristus jsou mnozí" je ale něco jiného než "Kristus v mnohých", ty ale taky porád tvrdíš něco jiného, je to takové kličkování od Tebe vlastně, ale tak doslovnost Bible by nás mohla osvobodit od sporu, to že "Ježíš Kristus jsou mnozí" se v Bibli nenachází, stačí to takto?

       Ale je tam že se mnozí budou za něho vydávat a těm že nemáme v nijakém případě naletět, tak že ja to neberu že Ježíš Kristus jsou mnozí, jo?
       Neb to takto ani není v Bibli napsáno, tedy to nepřijímám, přijímat nemohu.
       Je jenom jeden a ten svoje Slovo řekl před dvěma tisíci lety.

      • nikdoinic
       nikdoinic, 27.10.16 02:21:02  
        

       Přesně v Bibli je to rozepsáno zde jak to je:
       http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=NBK&b=45&k=12&v=

    • nikdoinic
     nikdoinic, 26.10.16 19:33:46  
      

     Jan 17/21-23 si prosimtě lépe přečti, aby všichni byli jedno, "Ty Otče ve mně, ja v nich, oni v nás" ale to potom všichni nejsou Ježíšové..

     • a.l.tereza
      a.l.tereza, 26.10.16 21:44:16  
       

      Ty si to dočti: "23 já v nich..."

      • nikdoinic
       nikdoinic, 27.10.16 01:34:47  
        

       Ty Otče ve mně, já v nich, oni v nás aby byli jedno, tak nějako je to tam zkráceně.

       • nikdoinic
        nikdoinic, 27.10.16 01:37:26  
         

        A nebo:
        Efezským 4
        4 Je jedno tělo a jeden Duch, tak jako jste také povoláni v jedné naději svého povolání;
        5 jeden Pán, jedna víra, jeden křest,
        6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve vás všech.
        7 Každému jednotlivému z nás pak byla dána milost podle míry Kristova obdarování.

    • nikdoinic
     nikdoinic, 26.10.16 19:47:29  
      

     A co říkáš na tohle:
     Matouš 24
     5 Mnozí totiž přijdou pod mým jménem a budou říkat: 'Já jsem Kristus' a svedou mnohé.

     • a.l.tereza
      a.l.tereza, 26.10.16 22:01:07  
       

      "ovce" hlas svého Pána pozná

      Jan 10, 14 Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne,
      Jan 10, 27 Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou

      • nikdoinic
       nikdoinic, 27.10.16 01:35:36  
        

       No vida, ovce a pastýř.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 26.10.16 09:58:47  
    

   I když nemáme být proti vládě, neboď ta je prý od Boha dle Písma, ale jak to že Vlk je proti vládě?
   http://zpravy.aktualne.cz/domaci/plzensky-biskup-na-hrad-nepujde-zemana-ostre-zkritizoval-kar/r~6b2cfd389aaf11e6b026002590604f2e/
   Mám asi že nějaký špatný příklad:-).

   • talk
    talk, 26.10.16 18:58:29  
     

    Pokud ta vlada neporusuje desatero, atd. Pokud to lze tolerovat, respektive neucastnit se toho. Vyjit s ni rozumne a dbat na sve bezpeci a zivot v Bohu.

   • Divobyj
    Divobyj, 26.10.16 22:08:53  
     

    Vlk,Halík a spol.by asi udělali nejlépe,kdyby se drželi doporučení jednoho občana,který pravil:
    Jedni na hrad půjdou,jiní zase nepůjdou...
    A někteří by měli jít rovnou do pr...e!

 • stihac
  stihac, 24.10.16 13:00:59  
   

  cituji.
  31.1.Marika, 24.10.16 12:03:11 reagovat@!!!
  Blíží se svátek zemřelých, to taky bude mela.konec citátu

  • stihac
   stihac, 24.10.16 13:04:53  
    

   Tak a všichni na povel na hřbitov zapálit svíčky,
   to mrtvým hodně pomáhá a hlavně ve dne, to na ně pak lépe vidí, oni mohou pak lépe zkontrolovat kdo za nimi přišel.

  • Carbon.de.Castel-Jaloux
   Carbon.de.Castel-Jaloux, 24.10.16 17:15:12  
    

   Ta ať kušuje, ta bonzačka!

   • Divobyj
    Divobyj, 24.10.16 18:21:31  
     

    Vidím,že ji "miluješ" podobně,jako já :4:

    • Carbon.de.Castel-Jaloux
     Carbon.de.Castel-Jaloux, 24.10.16 18:52:26  
      

     Klikla na !!! a zajistila mi ban na měsíc. Jsem prý rasista! :7: :7: :1: Přitom co všechno bych neudělal pro pigmentované ... Admin zrušil fórum Uprchlíci a zabanoval asi 8 lidí :)))))) Asi té žlučovité babě něco chybí.
     Tady se to mele. O ní to vím jistě, stejně tak o pralince bláznivé, mám různé zdroje, ale tuhle mě lupták veřejně na Praze aj. zmateně obvinil z bonzování - prý jsem ho oznámil :) To bych snad musel vědět. Krom toho na něj sr. Ani nenapsal z čeho. Poslal jsem dotaz Calverovi, pochopitelně mi neodpověděl. Tak jsem se na několika fórech ohradil.
     Jak říká klasik: Pomluvě neujdeš! :10: :10:

     • Divobyj
      Divobyj, 24.10.16 19:00:13  
       

      Myslím,že má nějaké osobní problémy a tak si tu léčí mindrák.Občas to někdo z nás odnese.Asi bychom se měli složit a koupit jí třeba boxovací pytel,aby se vyřádila na něm.....

  • nikdoinic
   nikdoinic, 26.10.16 09:55:26  
    

   Pro mne to byl vždy svátek všech svatých, kdo vi od kaď jsem měla tuto iformaci?

   • radkojaga
    radkojaga, 26.10.16 09:58:16  
     

    1. listopadu je svátek všech svatých

    • nikdoinic
     nikdoinic, 26.10.16 10:24:03  
      

     Díky:-).
     No jo ja mívám teť doma astronomický kalendář a tam se takovéto věci nepíšou:-)
     V něm se píše že 1.11. byla zjištěna první atmosféra u planety mimo naši soustavu.
     Takže jsem již trochu mimo:-).

     Tedy ja si myslím že svatí mohou být i a nebo jenom živí lidi, svatost to je něco jako stav duše a těla ne?

     1. Petrův 1
     15 ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života.

     Koloským 3
     12 Jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost.

     Židům 12
     14 Usilujte o pokoj se všemi lidmi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.

     Tedy že když hřešíme, tak to moc svatí nejsme:-).

 • talk
  talk, 1.10.16 15:13:52  
   

  Jak to resite, kdyz mate v rodine polovicniho ateistu, a polovicniho krestana?

  • a.l.tereza
   a.l.tereza, 1.10.16 15:16:25  
    

   to neexistuje, to vysvětli :2:

   • talk
    talk, 1.10.16 15:21:14  
     

    Proc by to neexistovalo? Slavi nektere svatky, svicky a tak, ale nechce se o krestanstvi bavit, ze pry tomu nikdo nerozumi, ale koukne prilezitostne kdyz je krestanstvi v tv, je v detstvi pokrten, ale nepraktikoval.

    • talk
     talk, 1.10.16 15:30:31  
      

     Desatero cele nedodrzuje. Pije a veri, ze vse je v hlave a ze charakter je take dany. Vysvetloval jsem mu zmenu charakteru z Ducha. Ono je to mozne I psychologii, ale nereaguje.

     • osoba
      osoba, 2.10.16 21:25:22  
       

      Trochu mi to připomnělo člověka, kterého jsme potkali při evangelizaci. Radek se ho ptal, jestli věří v uzdravení. On řekl, že si připouští, že když se srovná psychika, může se ledacos zlepšit. Pak se ho Radek zeptal, jestli má nějakou bolest. Řekl, že ho bolí rameno. Po modlitbě bolest zmizela - a on z toho měl "srovnanou" (totálně rozhozenou) psychiku.

      • talk
       talk, 3.10.16 01:11:48  
        

       On ma hlavu v poradku, narozdil od tebe. Trpis dusevni nemoci, ale presto se povazujes za nejzdravejsi a udilis nam vsem zde rady?
       Srovnej si srdce, dusi a hlavu, na pokojne. A mormony nech taky na pokoji, navstivil jsem je, uznavaji Bozi trojici a ctou vice Bibli, nez knihu mormonovu a jejich nadherne rodiny jim muze zavidet vetsina krestanu.
       Hlavne si uvedom, ze se chovas nespolecensky a nelaskave, a proto ani nepatris do komunity krestanu zde, a jsi zrala na ban.

       • visitor77
        visitor77, 3.10.16 11:44:40  
         

        taky si to myslím, pod image akési "kresťanky" z pozície "mluvčí Boha" len provokuje a uráža veriacich (i pápeža) i neveriacich...

       • osoba
        osoba, 3.10.16 12:51:30  
         

        Perfektně popisuješ sebe, arogantní urážení ti jde, tím by ses mohl živit. Ale nic nezměníš na pravdivosti toho, co říkám, i kdyby na tvé straně byl i papež (kacíř).

        • visitor77
         visitor77, 3.10.16 13:00:36  
          

         však len potvrdzujete moje slová...vy by ste na tieto DF nemal vôbec chodiť, všade máte poblém - urážate blížneho, takže chce to sebareflexiu...

        • visitor77
         visitor77, 10.10.16 11:29:57  
          

         prestaňte provokovať a urážať pápeža a my dva nebudeme mať problém! Ja s nikým nemám problém, kým on prvý nezačne nejakým atakom na moju cirkev, vieru, pápeža, bez toho, aby to aspoň nejako zdôvodnil...

         • osoba
          osoba, 15.10.16 14:04:44  
           

          Nikoho neurážím, konstatuju fakta. Hájíte papeže a bojíte se ověřit si, co vlastně dělá, jak se rouhá Bohu a naprosto zjevně slouží Antikristu. Byl byste schopen zastávat se i Hitlera, že likvidací Židů " přece slouží bohu".

         • visitor77
          visitor77, 15.10.16 16:04:34  
           

          vy len propagujete vaše osobné pokrivené urážajúce názory - ešte ste sa nepredstavila, všetci sa na týchto DF predstavili, každý sa nejako definoval, kam patrí (viera, cirkev) - takže len strieľate a plašíte, asi sa stydíte za vašu "vieru/cirkev"...

         • talk
          talk, 15.10.16 18:06:16  
           

          Je zcestna. Nedobra krestanka.

         • visitor77
          visitor77, 15.10.16 18:15:53  
           

          je pre ňu smutné, že to potvrdili aj viacerí diskutníci...

    • osoba
     osoba, 2.10.16 21:23:38  
      

     A Tohle se považuje za "křesťana"? asi ani neví, co to znamená "křesťan". Zjevně když se o tom nechce bavit, protože prý tomu nikdo nerozumí, je on sám ten "nikdo", který tomu nerozumí.

     • radkojaga
      radkojaga, 3.10.16 12:16:05  
       

      proč to opovržení? Nerozumím Ti, nechápu jak chceš získat lidi pro Boha když se k nim chováš opovržlivě a urážíš je.

      • osoba
       osoba, 3.10.16 12:49:48  
        

       Když v tom někdo vidí jen opovržení, tak to svědčí o negativismu v jeho myšlení a nic jiného si neumí připustit. To není můj problém.

       • radkojaga
        radkojaga, 3.10.16 12:54:46  
         

        co znamená označit druhého jako "tohle"? je to snaha ho urazit... shodit ho jako osobu. označit ho jako předmět.

        • osoba
         osoba, 15.10.16 14:06:18  
          

         Když v tom nevidíš nic než snahu urážet, to je pak těžký.

      • a.l.tereza
       a.l.tereza, 3.10.16 17:17:46  
        

       Tak mně osobně osoba Osoba mandlemi nehýbe, Tonda od ponku mluví přesně tak a přitom je to jak se lidově říká dobrák od kosti, co mně vadí je, že si na fóru Ježíš Kristus ta fanatická antikatolická hlava neodpustí dehonestovat papeže, ŘKC a vlastně vše co s ŘKC souvisí, ani ne tak že ŘKC, ale z principu, jak by jí asi hnali třeba na fóru Buddhismus, kdyby tam přišla se stejným na adresu Dalajlámy a Sanghy Dharmy, na Svědkové Jehovovi na adresu WT a pod., od toho jsou jiná fóra kde jí něco takového budou tolerovat v tom se rochnit a blahem chrochtat..., tedy zde prosím slušně, jinak zdvihám prst a uděluji BAN.

       • radkojaga
        radkojaga, 3.10.16 17:36:41  
         

        mě taky nehýbe mandlemi

       • osoba
        osoba, 15.10.16 14:10:01  
         

        Ta fanatická antikatolická hlava jen nazývá věci pravými jmény a ukazuje na extrémní rozpory v tom, jak extrémně vzdálený je svým chováním a vyjadřováním údajný "boží služebník od Boha a ve skutečnosti (čím dál zjevněji) slouží Antikristu. Ale kdo to nechce vidět, ten to neuzná, i kdyby to papež sám řekl. A co se týká budhistů apod., ty bys je klidně nechala v bludném učení, které odvádí od poznání pravého Boha a smíření s Ním??

   • a.l.tereza
    a.l.tereza, 1.10.16 15:46:18  
     

    i nepraktikující křesťan je v Boha věřící, ateista žije s absencí víry - v Boha, v bohy..., nemůže být napůl křesťan a napůl ateista stejně tak, jako nemůže být budoucí matka napůl těhotná, prostě buď věřící je a nebo není... :2:

    • talk
     talk, 1.10.16 15:49:15  
      

     Takze podle tebe je nebo neni?

     • talk
      talk, 1.10.16 15:53:05  
       

      Rodine se nevenoval spravne s laskou. Ted je stary a stale vybusny.

      • talk
       talk, 1.10.16 15:54:49  
        

       Modlim se za nej, ale nevim, jestli pujde do Nebe.

       • a.l.tereza
        a.l.tereza, 1.10.16 16:19:00  
         

        Nebe nemá nikdo jisté, není důležité vědět kdo do něj půjde a kdo ne, podstatné je za co se modlíme, co o nás ta modlitba vypovídá a jak se k člověku a v modlitbě k Bohu stavíme my, zda-li s vírou či bez ní.

        • osoba
         osoba, 2.10.16 21:30:22  
          

         Ale neříká o tom nááhodou Bůh něco trochu hodně jiného??

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 3.10.16 00:25:02  
           

          O čem a co konkrétně jiného?

       • osoba
        osoba, 2.10.16 21:26:36  
         

        Jestli se nesmíří s Bohem, tak zaručeně NE. Stále výbušný "křesťan"?

        • a.l.tereza
         a.l.tereza, 3.10.16 00:26:51  
          

         To je radikálnější - i když ne zcela pravdivý - pohled, ale jo.

     • a.l.tereza
      a.l.tereza, 1.10.16 16:00:53  
       

      neznám ho, Ty ho znáš, podle toho co o něm píšeš nežije v absenci víry v Boha, ateismus u něj lze tedy vyloučit...

      • talk
       talk, 2.10.16 22:13:21  
        

       Dekuji.

    • osoba
     osoba, 2.10.16 21:29:18  
      

     nestačí věřit v Boha. To věří i muslimové, satanisti, mormoni, ... a neznají ho, nevěří Mu. Buď můžeš praktikovat náboženské nauky a rituály nebo ŽÍT s Bohem. Ne každý praktikující katolík si může říkat křesťan, protože obvykle víc věří papeži než Bohu a následuje Bohu odporující nauky.

     • a.l.tereza
      a.l.tereza, 3.10.16 16:39:49  
       

      osoba, 2.10.16 21:29:18 reagovatsmazat@!!!
      nestačí věřit v Boha. To věří i muslimové, satanisti, mormoni, ... a neznají ho, nevěří Mu.

      alt: ..tak ne všichni, to můžeš "papírové" najít ve všech kde "papíry" vydávají, nejde o to jestli mormon, jehovista, křesťan, ale zda-li koná v souladu s tím co je vůlí našeho Otce na nebesích.

      • osoba
       osoba, 15.10.16 14:13:25  
        

       Když jsou učení něčemu v rozporu s Božím slovem a řídí se tím, tak asi zase tolik Boha vážně neberou a dávají přednost svému náboženskému vůdci. A jestli si myslíš, že nějaký Mormon, satanista, muslim může být skutečně znovuzrozený a přitom žít ve falešném náboženství, asi je někde problém.

       • talk
        talk, 15.10.16 18:03:26  
         

        Sama slouzis zlu. Uz mlc, ten tvuj rozeklany jazyk uz napachal dost nelasky.

        • osoba
         osoba, 15.10.16 18:24:13  
          

         Podle sebe soudím tebe, že?? Mluvíš o sobě.

         • visitor77
          visitor77, 15.10.16 18:44:49  
           

          vy čítajte po sebe - označiť pápeža za kacíra, to chce zlý charakter, zlé srdce - to si nedovoľujú ani najfanatickejší sektári, ani Svedovia Jehovovi...dá sa to jedine rozumieť tak, že ste poblúdená "kresťanská" netolerntná fanatička so zlým srdcom - naviac žena, čo je veľmi smutné...kresťanské vlastnosti, ako sú láska k blížnemu, úcta k osobe a jeho viere (zvlášť, keď ide o kresťana), dobroprajnosť, dobrosrdečnosť, láskavosť, pokora, tolerancia, a i., vám, ako vidíme, nič nehovoria...

  • poko
   poko, 5.10.16 12:17:14  
    

   Mám takové vzdálenější příbuzné, mají svobodu v názorech. Je to na Bohu.