Biblická víra

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
rose66 (2019-11-11 14:02:31)nikdoinic (2019-11-10 10:41:34)slavidan (2019-09-16 12:19:53)radiac (2019-04-03 21:02:53)poko (2019-01-30 19:32:11)chenrezig777 (2019-01-04 17:19:53)ab.ba (2019-01-01 12:43:46)tank (2018-12-20 20:29:14)java (2018-12-05 02:53:48)blaznivymrak (2018-11-28 21:24:09)czjhdlkjhbfdhndjgbdhsdgcj (2018-11-18 22:02:36)kacka.199 (2017-09-12 16:44:50)a.r.Lucie (2016-07-11 22:50:15)
Biblická víra
Založeno: 12. 10. 2013 | Příspěvků: 4 381 | Členů: 13
Správci: nikdoinic (hlavní)

O VÍŘE, KTERÁ ČERPÁ INFORMACE Z BIBLE.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • nikdoinic
  nikdoinic, 10.11.19 10:41:22  
   

  Tak že ja mám od svědků ve víře rozdílné jméno Boha živých a taky to že Bůh je mnoho osob v Kristově těle, všichni mají jméno Boha živých: JSEM, i Desataro se tak začíná: Ja jsem..., to je pro každého jednotlivce.

 • rose66
  rose66, 5.11.19 10:15:07  
   

  Je BiblE od Boha?
  https://www.jw.org/cs/knihovna/videa/#cs/mediaitems/VODBibleTeachings/docid-502015752_1_VIDEO

 • rose66
  rose66, 25.10.19 12:06:48  
   

  Milovali Bibli, fakt pekne:
  https://www.jw.org/cs/knihovna/videa/#cs/mediaitems/WebHomeSlider/docid-502017150_1_VIDEO

 • rose66
  rose66, 16.10.19 09:55:56  
   

  https://www.jw.org/finder?srcid=share&prefer=content&applanguage=B&locale=cs&item=docid-502016852_1_VIDEO&docid=1011214
  Kdo je autorem Bible....

 • nikdoinic
  nikdoinic, 15.10.19 14:48:13  
   

  Vyznávat Hospodinku, Boha svou, by pro ženu podle Bible nemělo být od věci, Bůh ji oslovuje když říká: Učiňme člověka k obrazu našemu podle podobenství našeho, obraz Boha a podobenství Boha je tedy také muž a žena, tak jak je tomu dle obrazu a podobenství Boha u člověka a milovati máme Boha svého(svou) celým svým.. a bližní své tak jako sebe, na ženský rod v Bohu se pouze jenom pozapomnělo neb ženy do nedávna neuměli číst ani psát..

  Izaiáš 66
  12Toto praví Hospodin: „Hle, já k ní přivedu pokoj jako řeku a jako rozvodněný potok slávu pronárodů. Budete sát nošeni v náručí, hýčkáni na kolenou.
  13Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit..

  Lukáš 13
  34„Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!
  35Hle, ve svém domě zůstanete sami. Pravím vám, že mě neuzříte, dokud nepřijde chvíle, kdy řeknete: Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově.“

  To jméno je JSEM.(Exodus 3/14)

  Galatským 5
  14Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého! (jako sebe samou)