Biblická víra

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
slavidan (2020-03-13 22:19:11)nikdoinic (2020-02-23 16:30:56)rose66 (2020-01-14 21:32:59)radiac (2019-04-03 21:02:53)poko (2019-01-30 19:32:11)chenrezig777 (2019-01-04 17:19:53)ab.ba (2019-01-01 12:43:46)tank (2018-12-20 20:29:14)java (2018-12-05 02:53:48)blaznivymrak (2018-11-28 21:24:09)czjhdlkjhbfdhndjgbdhsdgcj (2018-11-18 22:02:36)kacka.199 (2017-09-12 16:44:50)a.r.Lucie (2016-07-11 22:50:15)
Biblická víra
Založeno: 12. 10. 2013 | Příspěvků: 4 389 | Členů: 13
Správci: nikdoinic (hlavní)

O VÍŘE, KTERÁ ČERPÁ INFORMACE Z BIBLE.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • nikdoinic
  nikdoinic, 23.2.20 16:30:16  
   

  NOVOLUNÍ 23.2.2020 v 16:31 Ryby

  https://ukocouradoma.cz/novoluni/

 • nikdoinic
  nikdoinic, 22.12.19 14:47:05  
   

  Rozumím tomuto takto: Milovati Hospodina/Hospodinku Boha svou.., a bližní své jako sebe.

  Matouš 22
  36 „Mistře, které přikázání je v zákoně největší?“
  37 On mu řekl: „‚Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘
  38 To je největší a první přikázání.
  39 Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘
  40 Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“
  (Biblenet)

  Rozumím tomuto takto: Milovati Hospodina/Hospodinku Boha svou.., a bližní své jako sebe.

 • nikdoinic
  nikdoinic, 10.11.19 10:41:22  
   

  Tak že ja mám od svědků ve víře rozdílné jméno Boha živých a taky to že Bůh je mnoho osob v Kristově těle, všichni mají jméno Boha živých: JSEM, i Desataro se tak začíná: Ja jsem..., to je pro každého jednotlivce.

  • jonatan
   jonatan, 11.12.19 20:11:22  
    

   asi máš v sobě trávu? o co de?

   • nikdoinic
    nikdoinic, 11.12.19 20:16:19  
     

    Že milovati máme Boha svého - svou a bližní své tak jako sebe.

 • rose66
  rose66, 5.11.19 10:15:07  
   

  Je BiblE od Boha?
  https://www.jw.org/cs/knihovna/videa/#cs/mediaitems/VODBibleTeachings/docid-502015752_1_VIDEO

  • jonatan
   jonatan, 11.12.19 19:18:06  
    

   Bible je od Boha. Překlad nového světa Svatých písem není Bible.

   • rose66
    rose66, 19.12.19 12:55:43  
     

    Každý preklad neni od Boha!

 • rose66
  rose66, 25.10.19 12:06:48  
   

  Milovali Bibli, fakt pekne:
  https://www.jw.org/cs/knihovna/videa/#cs/mediaitems/WebHomeSlider/docid-502017150_1_VIDEO

 • rose66
  rose66, 16.10.19 09:55:56  
   

  https://www.jw.org/finder?srcid=share&prefer=content&applanguage=B&locale=cs&item=docid-502016852_1_VIDEO&docid=1011214
  Kdo je autorem Bible....

  • jonatan
   jonatan, 11.12.19 19:22:21  
    

   Bibli psalo spousta lidí.Nebylo to tak,že by jim Bůh text diktoval slovo po slově. Při psaní měli svobodu. Dokonce jsou tam texty ukazující na to,že ti lidé věřili něčemu,co nebyla pravda a Bůh nezasáhl.Text nechal tak,jak to bylo napsáno.

   • rose66
    rose66, 19.12.19 12:56:38  
     

    Zas nevíš o cem pises!

 • nikdoinic
  nikdoinic, 15.10.19 14:48:13  
   

  Vyznávat Hospodinku, Boha svou, by pro ženu podle Bible nemělo být od věci, Bůh ji oslovuje když říká: Učiňme člověka k obrazu našemu podle podobenství našeho, obraz Boha a podobenství Boha je tedy také muž a žena, tak jak je tomu dle obrazu a podobenství Boha u člověka a milovati máme Boha svého(svou) celým svým.. a bližní své tak jako sebe, na ženský rod v Bohu se pouze jenom pozapomnělo neb ženy do nedávna neuměli číst ani psát..

  Izaiáš 66
  12Toto praví Hospodin: „Hle, já k ní přivedu pokoj jako řeku a jako rozvodněný potok slávu pronárodů. Budete sát nošeni v náručí, hýčkáni na kolenou.
  13Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit..

  Lukáš 13
  34„Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!
  35Hle, ve svém domě zůstanete sami. Pravím vám, že mě neuzříte, dokud nepřijde chvíle, kdy řeknete: Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově.“

  To jméno je JSEM.(Exodus 3/14)

  Galatským 5
  14Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého! (jako sebe samou)

 • nikdoinic
  nikdoinic, 7.9.19 06:53:55  
   

  Hm objevilo se na netě toto:
  https://bible-online.cz/

 • rose66
  rose66, 13.8.19 12:01:46  
   

  https://www.jw.org/cs/publikace/videa/#cs/mediaitems/OriginsLife/pub-pcr_5_VIDEO

 • nikdoinic
  nikdoinic, 28.5.19 07:35:27  
   

  To je škoda že Bibli moc lidí nebere vážně, to asi že všichni maj nějaké nauky jiné.

 • nikdoinic
  nikdoinic, 12.5.19 13:53:52  
   

  https://www.diskutnici.cz/forum/3999-buh-otcem-i-matkou-je/first/0/

 • rose66
  rose66, 15.3.19 08:28:31  
   

  KDE NIC NENÍ ,ANI SMRT NEBERE

  Proto je Lenin vecne zivy!

  • slavidan
   slavidan, 26.4.19 22:14:43  
    

   V čem nic?

 • poko
  poko, 24.12.18 11:50:14  
   

  poko, 24.12.18 00:47:30 reagovat@!!!
  Bez té smrti, by to taky nešlo.
  Kdyby nebyla smrt,nebyla by její porážka vzkříšením.
  A smrt odplata za hřích,
  by nebyla bez hříchu, a jak a proč, by ji měl podstoupit někdo, kdo svůj hřích neměl, aby naplnil zákon?

  Tak vzal Otec hřích z člověka a vložil na Syna.

  tímto člověka osvobodil od hříchu a vykoupil z moci ďábla
  Bez hříchu už smrt ztratila moc,

  KDE NIC NENÍ ,ANI SMRT NEBERE

  Díky vzkříšeni se smrt dostala až na druhé místo, vzkříšení smrt přebilo
  i za cenu že nikdo nezrušil stàle platné Boží slovo a zákon.
  Ježíš zákon nezrušil a Bůh dárce života přinesl do nezrušeného to nové, přinesl vzkříšení, už se nemusí 've smrti,zůstat věčně.

  Ďablovi a demonum hřich zůstane, jejich hřích na sebe nikdo nevzal

  Ďábel vi, že už to má spočítaný a nechce u toho být sám, tak svadí do hříchu,kde se dá, jenže na ty ,co už patří Ježíši moc nemá.

  Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou

  a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve.

 • poko
  poko, 23.12.18 03:01:37  
   

  https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=72yxNER7Dhk

 • poko
  poko, 20.12.18 20:16:36  
   

  https://www.diskutnici.cz/forum/4077-evangelium-nebo-nabozenstvi/

 • rose66
  rose66, 18.8.18 19:46:10  
   

  Více než před 3000 lety, kdy se s psaním Bible začalo, byl Izrael jen jedním z mnoha malých národů, které žily na Středním východě. Bohem tohoto národa byl Jehova, zatímco okolní národy uctívaly nepřehlednou směsici bohů a bohyň. V tomto období nebyli Izraelité jediní, kdo měl náboženskou literaturu. Také jiné národy vytvářely psaná díla, v nichž se projevovalo jejich náboženství a jejich národní hodnoty. K dílům, jež byla bezpochyby velice populární, patřila například akkadská legenda o Gilgamešovi z Mezopotámie a eposy z Ras Šamry psané ugaritsky (jazykem, jímž se mluvilo v oblasti dnešní severní Sýrie). K rozsáhlé literatuře oné doby patřila také díla jako Napomenutí egyptského mudrce a Proroctví Nefer-Rehua v egyptském jazyce, sumersky psané chvalozpěvy určené různým božstvům a prorocká díla psaná akkadsky.
  3 Všechna tato díla, jež vznikla na Středním východě, však potkal stejný osud. Byla zapomenuta, a jazyky, v nichž byla napsána, dokonce zanikly. Teprve v nedávných letech se archeologové a filologové dozvěděli o jejich existenci a objevili způsob, jak je číst. Naproti tomu první knihy hebrejské Bible se dochovaly až do naší doby a stále je mnoho lidí čte. Učenci někdy tvrdí, že hebrejské knihy Bible byly nějakým způsobem odvozeny od těchto starověkých literárních děl. Ale to, že tak velká část tehdejší literatury upadla do zapomnění, zatímco hebrejská Bible se dochovala dodnes, svědčí o tom, že Bible je kniha naprosto odlišná.

  • poko
   poko, 26.8.18 08:57:06  
    

   Bible je odlišná protože i autor je jiný kdyby byl stejný pak by to odlišné nebylo

   • chenrezig777
    chenrezig777, 7.12.18 03:18:17  
     

    ano, tvrdi,ze Zeme stoji na pilirich...
    Uz to ukazuje,ze bible obsahuje lzi a vymysly

    • nikdoinic
     nikdoinic, 7.12.18 17:24:46  
      

     To máš špatnej překlad.

     • poko
      poko, 7.12.18 21:48:52  
       

      Nemá, tam to je,jenze pro někoho je to doslova sloup nebo piliř a pro jiného je to síla která udrzuje zemi na presne vypocitane draze aby se neochylila

      • chenrezig777
       chenrezig777, 8.12.18 05:01:13  
        

       to je prekrucovani. puvodniho vyznamu.....

       Ale bible sama popira vesmir.

       Jasne rika, ze buh shlizi z trunu, a lide, jsou jako kobylky, tedy z konkretniho mista...

       http://www.placata-zeme.cz/bible Zdeje to jasne....

       Kdo tvrdi, ze je zeme kulata, popira bili

     • rose66
      rose66, 15.3.19 08:29:43  
       

      Preklad je dobry, jde o obrazne vyjadreni.

 • rose66
  rose66, 18.8.18 11:01:36  
   

  O původu vesmíru říká Bible: „Na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi.“ (1. Mojžíšova 1:1) Ale mnozí vědci to považovali za nevědecké a tvrdili, že vesmír nemá počátek. Astronom Robert Jastrow však poukazuje na novější informace a říká: „Podivné na vývoji je v podstatě to, že vesmír měl v určitém smyslu počátek — začal existovat v určitém okamžiku.“ Jastrow zde poukazuje na teorii velkého třesku, která je nyní všeobecně přijímána, jak je o tom zmínka v 9. kapitole. Dodává: „Nyní vidíme, jak astronomické důkazy vedou k biblickému názoru na původ světa. Podrobnosti se liší, ale základní prvky astronomické i biblické zprávy o genezi jsou stejné.“

  • blaznivymrak
   blaznivymrak, 19.8.18 04:51:07  
    

   jiste..... Zeme stoji na pilirich, aby se nehybala....

   Genesis 1-6-7 Odelil vodu pod nebe, od vody nad nebem, tedy v nebi je voda...A co je nebe?

   Jób 37, 18dovedl bys jako on vzklenout oblohu pro mraky, pevnou jak lité zrcadlo?

   • rose66
    rose66, 19.8.18 09:30:53  
     

    slovo nebe se pouziva v Bibli ve 3 smyslech,kdyz se podivas nahoru, prijde Ti to jako pevne zrcadlo, napis Ty lepsi zpravu o vzniku zivota, pro maly kocovny narod

    • blaznivymrak
     blaznivymrak, 31.8.18 13:53:57  
      

     kazde dite ve 4.tride se uci o vesmiru.

     Diteti nakukas cokoli, tedy i pravdu o slunecni soustave.

     • rose66
      rose66, 14.11.18 09:56:26  
       

      zeme na piliricj je basnicky obrat, jak ma pevne zakony a ze se nepohne, jinak by to nebylo v souladu s jinymy versi!

      • blaznivymrak
       blaznivymrak, 18.11.18 00:50:31  
        

       Nejde o basnicky obrat. Jiz v Genesis 1/6-7 oddeleny vodyy od vod, voédy pod nebem, od vod nad nebem. Podle bible je na zemi jakysi poklop a to je nebe.....

       Ostatne, kretane, kteri veri bibli, tady predkladaji dalsi ukazky o placate zemi

       http://www.placata-zeme.cz/bible

       Take v knize job se pise, ze nebe je pevne, jako lite zrcadlo... tedy kameni podobne a v nem jsou vsazeny hvezdy..... To je biblicka predstava, je me lito...

       Takze, bud se stan placaťákem, jako tyto gumy, nebo ignoruj bibli, jako ja....

       Protoze oni maji 100% pravdu. V tom,ze bible to tak tvrdi. A protoze jsou idioti, tak tomu i veri

   • rose66
    rose66, 19.8.18 09:37:28  
     

    První verš Bible říká: „Na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi.“ (1. Mojžíšova 1:1) Výsledky pozorování vedly vědce k názoru, že hmotný vesmír skutečně měl počátek. Neexistoval odevždy. Astronom Robert Jastrow, který je v náboženských otázkách agnostikem, napsal: „Podrobnosti se liší, ale základní prvky astronomické a biblické zprávy o genezi jsou stejné: řetěz událostí vedoucích k člověku začal náhle a rázem v určitém okamžiku, v záblesku světla a energie.“
    Je pravda, že mnozí vědci sice věří, že vesmír měl počátek, ale nepřijímají výrok, že „Bůh stvořil“. Někteří z vědců však dnes již připouštějí, že důkazy určité inteligence, která je za vším, co existuje, je obtížné přehlížet. Freeman Dyson, který je profesorem fyziky, k tomu říká: „Čím více zkoumám vesmír a studuji podrobnosti jeho stavby, tím více nacházím důkazů o tom, že vesmír v nějakém smyslu musel vědět, že budeme existovat.“

    • blaznivymrak
     blaznivymrak, 27.9.18 14:10:58  
      

     No, tak predevsim prvni vers se da cist desitkami zpusobu.

     http://www.myty.cz/view.php?cisloclanku=2007110001

     To zaprve.

     Ale to uz veda prekonala. Cyklicky vesmir muze byt vecny, stejne tak multivesmir.

     Bible je plna nesmyslu

    • blaznivymrak
     blaznivymrak, 27.9.18 14:13:18  
      

     jestli ze, ma list stromu pocatek, neznamena to, ze ho nekdo stvoril. Je vysledkem procesu.

     • rose66
      rose66, 28.10.18 10:38:43  
       

      haha, kde ten process nechal opocloveka a kde mas dukazy ve zkamenelinach? Vedecky svet od evoluce typu Darwin couva!

      • rose66
       rose66, 28.10.18 10:39:33  
        

       Ve vědeckém časopise Discover byla situace vylíčena slovy: „Evoluci. . . napadají nejen křesťanští fundamentalisté, ale zpochybňují ji i uznávaní vědci. Mezi paleontology, vědci, kteří studují zkameněliny, vzrůstá nesouhlas s převládajícím darwinistickým názorem.“1 Francis Hitching, evolucionista a autor knihy Žirafí krk (angl.) prohlásil: „Přestože darwinismus došel ve vědeckém světě přijetí jako velký, vše zahrnující biologický princip, dostal se po jednom a čtvrt století do překvapivě velkých těžkostí.“

      • blaznivymrak
       blaznivymrak, 2.11.18 20:40:56  
        

       Dejme tomu,ze lidstvo vytvorili mimozemstane. A mas po ptakach.....

       nemuzes dokazat, ze cloveka nevytvorili mimozemstane

       • rose66
        rose66, 14.11.18 09:57:56  
         

        a kdo vytvoril ty mimozemstany, ty ptaku? To soupes otazku vzniku do jineho supliku, ale otazka zustava

        • blaznivymrak
         blaznivymrak, 15.11.18 07:03:44  
          

         Mimozemstane se klidne mohli

         a)vyvinout
         b)mohou byt vecni, existovat vecne, jako napriklad vesmiry v ramci multiverza. Jen prechazi z jednoho vesmiru do druheho, pokud dosahnou urcitych znalosti
         c)vzniknou kvantovou fluktuaci. Tou totiz muze vzniknout uplne cokoli.
         d)zijeme v pocitacove simulaci (nelze vyvratit) a zakladni svet ma uplne jine vlastnosti a umoznuje snadno vznik myslicich forem....

         A mas to, panbickari

         • rose66
          rose66, 3.1.19 10:40:23  
           

          Vsechny Ty teorie jsou nemocne a proti fyzikalnim zakonumm treba akce-reakce nihil est nihil, zakon entropie. Zadna z tvych nabidek neni spravne!

         • rose66
          rose66, 3.1.19 10:41:15  
           

          Nemozne jsem chtel napsat

 • rose66
  rose66, 17.8.18 16:12:12  
   

  panove, neplete se Buh, jenom my ve svych teoriich

  Podle výsledků původního experimentu přilétla neutrina o 60 nanosekund dříve, než by měla, pokud by se pohybovala rychlostí světla. Test šokoval vědecký svět, protože prolomení limitu rychlosti světla by znamenalo narušení jednoho z pilířů současné fyziky. Podle Einsteinovy teorie relativity, která je vědci na celém světě dosud uznávána jako správná, by nic nemělo být rychlejší než světlo.

 • rose66
  rose66, 17.8.18 16:05:57  
   

  Rychlejší než světlo jsou nově odhalené subatomární částice

  Vědci Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN), která provozuje unikátní velký částicový urychlovač (LHC) nedaleko Ženevy, zaregistrovali částice menší než atom, které se pohybují rychleji než světlo. Pokud se tento objev potvrdí, půjde o zásadní průlom do jednoho z dosud nenarušitelných pilířů vědy, napsala agentura AP.
  Pletete se jenom Vy, placalove...

  • blaznivymrak
   blaznivymrak, 2.11.18 20:38:48  
    

   to uz tu bylo mohokrat. Vzdy se ukazalo, ze to byla chyba

 • rose66
  rose66, 17.8.18 16:00:55  
   

  pokud zijes srovnatelne tak dlouho, jako efemera, co ty muzes filosofovat a PP?

 • rose66
  rose66, 17.8.18 16:00:10  
   

  oscilace treba ve stridavem proudu jeste neni dukazem, ze svet nema pricinu