Biblická víra

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
osoba (2017-08-21 15:35:02)poko (2017-08-19 16:37:20)radiac (2017-08-19 11:16:56)nikdoinic (2017-08-16 18:31:14)kacka.199 (2017-08-07 17:03:24)tank (2017-05-18 16:46:34)czjhdlkjhbfdhndjgbdhsdgcj (2016-10-26 03:06:13)slavidan (2016-07-23 08:42:27)a.r.Lucie (2016-07-11 22:50:15)xxxxxxx777 (2014-06-08 16:42:23)Vesna (2014-01-11 23:09:28)PetrV (2013-10-13 23:56:54)
Biblická víra
Založeno: 12. 10. 2013 | Příspěvků: 3 772 | Členů: 12
Správci: poko (hlavní), tank, nikdoinic

O VÍŘE, KTERÁ ČERPÁ INFORMACE Z BIBLE.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • poko
  poko, 13.8.17 20:44:50  
   

  Před chvilkou mi přišlo toto.

  Shalom bratře, shalom sestro v Kristu,
  přijmi srdečné pozvání na konferenci "Vytržení" v Brně v Bílém domě dne 9.9.2017, kde bude kázat Sergej Mihál, autor knihy Vytržení, a zástupce biskupa AC bratr Pavel Bubik. V příloze zasílám pozvánku. Pošli prosím pozvánku všem bratrům a sestrám, o kterých víš, že by pro ně mohlo být toto téma důležité a aktuální.

  Pro informaci zasílám odkazy na přednášky Sergeje Miháľa na téma "Vytržení":
  https://www.youtube.com/watch?v=Zby9Xb0iaSM
  https://www.youtube.com/watch?v=fAuwVW-2rBo&list=PLxiHgH9dBPKMJXPscMgP9nR-2JRZJDxPq

  zajímavé
  https://www.youtube.com/watch?v=TbmcltDLc0Q

 • rose66
  rose66, 21.7.17 10:19:24  
   

  neni nebezpecna vira, ale fanatismus, to jsou 2 rozdilne veci. vira muze vest k zasadovosti, co je fajn, protoze pak je na cloveka spoleh, nebo spatne pochopena vede k fanatismu a pak je jako tchyne naslapna typu vzduch vzduch!

  • osoba
   osoba, 3.8.17 14:44:00  
    

   Ježíš fanaticky věřil svému nebeskému otci, Jeho zákonům a prorokům. Náboženští fanatici věří čemukoli jinému, než On. I bludná víra může vést k zásadovosti a to není fajn.

 • Koumes47
  Koumes47, 31.5.17 10:09:18  
   

  Jakákoliv víra je nebezpečná. Navíc je to alibistické dávat zodpovědnost za své životy nějakému Bohu. Lidi by měli víc uvažovat mozkem a být zodpovědní sami za sebe.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 31.5.17 10:17:31  
    

   No šak Ježíš Kristus, ale i Starý Zákon učí milovati "Boha svého" celým svým... a bližní své tak jako sebe, tedy ja z toho vyvozuji že milovati mám Boha svou celým svým... a bližní své tak jako sebe.

   Galatským 5
   14 Vždyť celý Zákon se naplňuje v jednom slově, totiž v tomto: "Budeš milovat svého bližního jako sám sebe."(jako samu sebe)

  • nikdoinic
   nikdoinic, 31.5.17 10:21:10  
    

   http://www.biblenet.cz/app/bible/passage?passagePath.path=matous%2022,34-40

  • poko
   poko, 15.6.17 12:24:16  
    

   jak která jak kdy a jak pro koho?

  • Petan.ja1
   Petan.ja1, 26.7.17 21:53:16  
    

   no jo...jenže co když on nějaký ten Bůh existuje? To pak bez Něj jde jen těžko...Vaše výzva je založena na předpokladu, že prostě není...jenže já si myslím, že prostě je:)
   http://www.proc-krestanstvi.cz/a58-otazka-jake-jsou-dukazy-existence-boha/

  • osoba
   osoba, 3.8.17 14:41:45  
    

   proč nabádáš lidi k něčemu, co zjevně sám neděláš - ze strachu, abys nemusel uznat absurditu svým rádoby inteligentních výplodů?! Bůh sám vybízí lidi k přemýšlení, aby Ho poznali, protože všude kolem sebe mají spoustu důkazů a jejich vlastní svědomí jim potvrzuje pravý účel jejich existence - vztah s Bohem.

   • nikdoinic
    nikdoinic, 4.8.17 00:22:13  
     

    ??"Vztah z Bohem"??

    1. Korintským 3.
    16 Cožpak nevíte, že jste Boží chrám a že Boží Duch přebývá ve vás?

 • chenrezig777
  chenrezig777, 19.5.17 06:22:49  
   

  http://www.jezisvislamu.estranky.cz/clanky/bible/101-jasnych-rozporu-v-bibli.html

  • nikdoinic
   nikdoinic, 19.5.17 08:41:12  
    

   V Bibli je jasně srozumitelná Poslední modlitba Páně:

   Jan 17
   17 Posvěť je svou pravdou; tvé slovo je pravda.
   18 Jako jsi poslal na svět mne, tak jsem i já poslal na svět je.
   19 A já posvěcuji sám sebe za ně, aby i oni byli posvěceni pravdou."
   20 "Neprosím však jen za tyto, ale i za ty, kteří ve mne uvěří skrze jejich slovo,
   21 aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli jedno v nás, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal.
   22 A já jsem jim dal slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno.
   23 Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonáni v jedno a aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mě.
   24 Otče, chci, aby i ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby hleděli na mou slávu, kterou jsi mi dal; neboť jsi mne miloval před založením světa.
   25 Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a i tito poznali, že jsi mě poslal.
   26 A oznámil jsem jim tvé jméno a ještě oznámím, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a já v nich."

   • chenrezig777
    chenrezig777, 19.5.17 14:58:32  
     

    ano, vse je jedno byti, tedy stejne podstaty.

   • rose66
    rose66, 23.7.17 19:44:16  
     

    jake jmeno Otce oznamil?

    • nikdoinic
     nikdoinic, 27.7.17 06:15:48  
      

     Exodus 3
     13 I řekl Mojžíš Bohu: Aj, já půjdu k synům Izraelským a dím jim: Bůh otců vašich poslal mne k vám. Řeknou-li mi: Které jest jméno jeho? co jim odpovím?
     14 I řekl Bůh Mojžíšovi: JSEM, KTERÝŽ JSEM. Řekl dále: Takto díš synům Izraelským: JSEM poslal mne k vám.
     15 Řekl ještě Bůh Mojžíšovi: Takto díš synům Izraelským: Hospodin, Bůh otců vašich, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův, a Bůh Jákobův poslal mne k vám; toť jest jméno mé na věčnost, a tať jest památka má po všecky věky.

     • nikdoinic
      nikdoinic, 27.7.17 06:17:10  
       

      Co by řekl dcerám a matkám ?
      Asi určitě to samé, jenomže v ženském rodě: JSEM.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 19.5.17 08:43:11  
    

   Nějaké hadonošovi překlepy tím neotřesou:-).

  • nikdoinic
   nikdoinic, 19.5.17 08:46:40  
    

   Matouš 6
   33 Hledejte ponejprv Boží království a jeho spravedlnost ..

   nikdoinic: ..tedy nikoliv hadovi úskoky.

   • chenrezig777
    chenrezig777, 19.5.17 14:57:53  
     

    to je vsechno pekne. Jak rikaji muslimove: Nepochybujeme o tom, ze v bibli je bozi slovo, otazkou zustava, ktere pasaze bible to jsou. (odporujici si pasaze to logicky byt nemohou). Takze, to, co rikam ja. Bible je sbirkou ruznych textu, ruzne kvality, pravd, polopravd a lzi.

    • nikdoinic
     nikdoinic, 19.5.17 18:27:51  
      

     Každej si tam najde to svoje to k čemu tíhne jeho srdce:-).

 • tank
  tank, 18.5.17 16:45:59  
   

  Přišlo mi toto tak jsem musel projevit aktivitu.
  Omlouvám se musel jsem někde vstoupil a vy jste první po ruce, abych projevil aktivitu, přišlo mi toto.

  Dobrý den,

  Váš účet tank nebyl v posledních 30 dnech aktivní. V případě, že se nepřihlásíte do 30 dnů, bude Vám funkce správce odebrána! Děkujeme za pochopení.

  S pozdravem

  Diskutníci.cz

 • chenrezig777
  chenrezig777, 4.5.17 09:34:45  
   

  1. Kniha rodu Ježíše Krista syna Davidova, syna Abrahamova.

  2. Abraham zplodil Izáka. Izák pak zplodil Jákoba. Jákob zplodil Judu a bratří jeho.

  3. Judas pak zplodil Fáresa a Záru z Támar. Fáres pak zplodil Ezroma. Ezrom zplodil Arama.

  4. Aram pak zplodil Aminadaba. Aminadab pak zplodil Názona. Názon zplodil Salmona.

  5. Salmon zplodil Bóza z Raab. A Bóz zplodil Obéda z Rut. Obéd pak zplodil Jesse.

  6. Jesse zplodil Davida krále. David pak král zplodil Šalomouna, z té, kteráž [byla] Uriášova.

  7. Šalomoun zplodil Roboáma. Roboám zplodil Abiáše. Abiáš zplodil Azu.

  8. Aza zplodil Jozafata. Jozafat zplodil Joráma. Jorám zplodil Oziáše.

  9. Oziáš pak zplodil Joátama. Joátam pak zplodil Achasa. Achas zplodil Ezechiáše.

  10. Ezechiáš pak zplodil Manassesa. A Manasses zplodil Amona. Amon pak zplodil Joziáše.

  11. Joziáš pak zplodil Jekoniáše a bratří jeho v zajetí Babylonském.

  12. A po zajetí Babylonském Jekoniáš zplodil Salatiele. Salatiel pak zplodil Zorobábele.

  13. A Zorobábel zplodil Abiuda. Abiud pak zplodil Eliakima. Eliakim zplodil Azora.

  14. Azor potom zplodil Sádocha. Sádoch zplodil Achima. Achim pak zplodil Eliuda.

  15. Eliud zplodil Eleazara. Eleazar zplodil Mátana. Mátan zplodil Jákoba.

  16. Jákob pak zplodil Jozefa, muže Marie, z nížto narodil se JEŽÍŠ, kterýž slove Kristus.

  ------------------------
  Bible tvrdi, ze se Jezis narodil z panny. Bud tedy Josef nepatri do rodokmenu, tedy lez, nebo tam patri, pak by nebyla pravda, ze se narodil z panny.

  • nikdoinic
   nikdoinic, 4.5.17 11:01:19  
    

   chenrezig777, 4.5.17 09:41:27
   "cim nizsi IQ, tim radikaolnejsi lpeni na litere)))"

   Z diskuzního fora Ježíš Kristus.

   • chenrezig777
    chenrezig777, 4.5.17 11:29:48  
     

    ano. A kdo lpi na Bibli?

    Ja snad? Jasne rikam, ze je nepravdiva...

    • nikdoinic
     nikdoinic, 4.5.17 12:22:12  
      

     Ano, lpíš, jinak by jsi do diskuze toho tolik neskopíroval a ještě k tomu dokoce na rodokmenu lpíš, což je uplně divný.

     • chenrezig777
      chenrezig777, 16.5.17 15:37:37  
       

      nelpim na zadnem biblickem textu. Rodokmen ukazuji proto, abych mirnil fanatickou slepou viru v texty, ktere si odporuji

      • nikdoinic
       nikdoinic, 16.5.17 18:09:56  
        

       To že Bůh živých je a nebo měl-a by být v nás tím nezměníš.

       • nikdoinic
        nikdoinic, 16.5.17 18:11:57  
         

        Jan 17
        17 Posvěť je svou pravdou; tvé slovo je pravda.
        18 Jako jsi poslal na svět mne, tak jsem i já poslal na svět je.
        19 A já posvěcuji sám sebe za ně, aby i oni byli posvěceni pravdou."
        20 "Neprosím však jen za tyto, ale i za ty, kteří ve mne uvěří skrze jejich slovo,
        21 aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli jedno v nás, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal.
        22 A já jsem jim dal slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno.
        23 Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonáni v jedno a aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mě.

        • chenrezig777
         chenrezig777, 16.5.17 22:51:24  
          

         ano, slova pro lidi, co nic nechapou, tak musel pouzit alegorii...
         Kdyby rekl, vse je jedno byti a je pro ne dobre, aby si to uvedomili, mel by inteligentnejsi posluchace...

         • nikdoinic
          nikdoinic, 17.5.17 10:30:20  
           

          Vše není jedno bytí:
          Zjevení 22
          14 Blaze těm, kteří plní jeho přikázání, aby měli právo na strom života a mohli vstoupit branami do města.
          15 Venku však zůstanou psi, čarodějové, smilníci, vrahové, modláři a každý, kdo miluje a provozuje lež.

         • chenrezig777
          chenrezig777, 17.5.17 23:15:54  
           

          to nevylucuje jedno byti...

          Mam vodu, vse na zemi, je jedna voda, casto vody zmrazim, cast uvarim a cast promenim v paru....

          Stale jue vse jedna voda....
          Jestli urcitou cast vody budu preferovat, neznamena to, ze stale nejde o jednu vodu

         • chenrezig777
          chenrezig777, 17.5.17 23:17:20  
           

          Cili, Ti, co miluji lez, si nejsou vedomi jednoty...

  • rose66
   rose66, 23.7.17 19:45:35  
    

   tys nic nepochopil?

   • rose66
    rose66, 26.7.17 11:18:16  
     

    rodokmeny jsou 2, 1 prez Marii, 1 prez Josefa, oba jdou k Davidovi a tam se rozdeluji, aby mel Jezis zakonne pravo na kralovstvi po meci! I kdyz Jezis byl Josefovym adoptivnim synem

  • osoba
   osoba, 3.8.17 14:48:12  
    

   Máš hodně stupidní logiku, ta pasáž nedokazuje domnělou lež. Ale to ty nepochopíš.

 • nikdoinic
  nikdoinic, 1.5.17 09:42:54  
   

  Co znamenají biblická čísla?

  Zdroj: http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/veda/187315-co-znamenaji-biblicka-cisla-nejsou-nahodna-maji-svuj-vyznam/?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 • chenrezig777
  chenrezig777, 24.4.17 13:02:10  
   

  Bible napriklad rika, ze neexistuje vesmir....

  Opravdu tomu Ruslano a Tobe podobni verite?

  Veris, ze nebeska klenba je pevna (tvrda) a nad ni je voda?

  6. Řekl také Bůh: Buď obloha u prostřed vod, a děl vody od vod!

  7. I učinil Bůh tu oblohu, a oddělil vody, kteréž jsou pod oblohou, od vod, kteréž jsou nad oblohou. A stalo se tak.

  Zadne galaxie videt nemuzeme, jelikoz nad oblohou je masa vody...

  Vazne?

  • nikdoinic
   nikdoinic, 24.4.17 19:50:58  
    

   Prosim tě a kde se v Bibli píše že neexistuje vesmir?

   • chenrezig777
    chenrezig777, 25.4.17 00:29:26  
     

    Kde by byl, kdyz v nebi je voda? Hvezdy jsou pak ozdoba oblohy....

    • nikdoinic
     nikdoinic, 26.4.17 15:50:03  
      

     Když to tak cítiš ale někteří se milují z lásky.

     • chenrezig777
      chenrezig777, 27.4.17 00:32:32  
       

      opocity nejde..

      Proc tak komplikovane? Proc pri rozmnozovani probiha evolucni vyber?

      300.000.000 spermii v cm3. Nejakou dobu trva, nez se to povede, to znamena, mnoho miliard ku 1, ze se konkretni bunka ujme....

      Krasna ukazka vyberu.... Jen ta nejschopnejsi....

     • nikdoinic
      nikdoinic, 27.4.17 03:17:22  
       

      Je ja to dala pod špatné vlákno.

 • chenrezig777
  chenrezig777, 23.4.17 13:29:05  
   

  otazka pro kracionisty:

  Me by hlavne zajimalo, u tech panbickaru, co neuznavaji evoluci, proc panbicek udelal lidem stejne rozmnozovani, jako dobytku...

  Proc to zaridil tak, ze to vypada, jako evolucni rozmnozovani, pomoci prirodniho vyberu? vitezi nejrychlejsi spermie, jedna ze 300 milionu... A to jeste treba az na 100 pokus....
  --------------------------------
  Proc ne treba rozmnozovani myslenkou? Odpadla by znasilneni...

  Lide se rozmnozuji stejne, jako dobytek...

  • nikdoinic
   nikdoinic, 24.4.17 19:51:51  
    

   To asi jak kdo.

   • chenrezig777
    chenrezig777, 25.4.17 00:30:26  
     

    lide se pohlavne rozmnozuji, tedy, jako dobytek. kopulaci

    • nikdoinic
     nikdoinic, 27.4.17 03:19:53  
      

     Když to tak cítiš ale někteří lidi se milují z lásky.

     • chenrezig777
      chenrezig777, 27.4.17 11:48:13  
       

      o to nejde, je to ale stejny zpusob. Proc?

      • nikdoinic
       nikdoinic, 27.4.17 15:45:30  
        

       Hold jsme savci.

      • nikdoinic
       nikdoinic, 27.4.17 15:46:36  
        

       A dobytek je co za druh?
       To asi ani není stvořený takovej druh, to je nadávka.

      • nikdoinic
       nikdoinic, 27.4.17 15:51:55  
        

       Jisté je že k obrazu Boha podle podobenství Boha je stvořen jenom člověk, muž a žena a tak se věnuj člověčenství a Bohu a ne dobytku:-), dobytek to není obraz a podobenství Boha.

       • chenrezig777
        chenrezig777, 27.4.17 15:53:31  
         

        ale rozmnozovani proboha stejne.... evolucnim vyberem vajicka a spermie

        • rose66
         rose66, 16.8.17 10:59:40  
          

         ty ses take evoluce...

        • rose66
         rose66, 16.8.17 11:00:38  
          

         na to prisel i Hitler, vsechno slabsi povrazdit, tam vede Tvoje evoluce...a ted i islam