Biblická víra

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
rose66 (2019-11-11 14:02:31)nikdoinic (2019-11-10 10:41:34)slavidan (2019-09-16 12:19:53)radiac (2019-04-03 21:02:53)poko (2019-01-30 19:32:11)chenrezig777 (2019-01-04 17:19:53)ab.ba (2019-01-01 12:43:46)tank (2018-12-20 20:29:14)java (2018-12-05 02:53:48)blaznivymrak (2018-11-28 21:24:09)czjhdlkjhbfdhndjgbdhsdgcj (2018-11-18 22:02:36)kacka.199 (2017-09-12 16:44:50)a.r.Lucie (2016-07-11 22:50:15)
Biblická víra
Založeno: 12. 10. 2013 | Příspěvků: 4 381 | Členů: 13
Správci: nikdoinic (hlavní)

O VÍŘE, KTERÁ ČERPÁ INFORMACE Z BIBLE.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • nikdoinic
  nikdoinic, 10.11.19 10:41:22  
   

  Tak že ja mám od svědků ve víře rozdílné jméno Boha živých a taky to že Bůh je mnoho osob v Kristově těle, všichni mají jméno Boha živých: JSEM, i Desataro se tak začíná: Ja jsem..., to je pro každého jednotlivce.

 • rose66
  rose66, 5.11.19 10:15:07  
   

  Je BiblE od Boha?
  https://www.jw.org/cs/knihovna/videa/#cs/mediaitems/VODBibleTeachings/docid-502015752_1_VIDEO

 • rose66
  rose66, 25.10.19 12:06:48  
   

  Milovali Bibli, fakt pekne:
  https://www.jw.org/cs/knihovna/videa/#cs/mediaitems/WebHomeSlider/docid-502017150_1_VIDEO

 • rose66
  rose66, 16.10.19 09:55:56  
   

  https://www.jw.org/finder?srcid=share&prefer=content&applanguage=B&locale=cs&item=docid-502016852_1_VIDEO&docid=1011214
  Kdo je autorem Bible....

 • nikdoinic
  nikdoinic, 15.10.19 14:48:13  
   

  Vyznávat Hospodinku, Boha svou, by pro ženu podle Bible nemělo být od věci, Bůh ji oslovuje když říká: Učiňme člověka k obrazu našemu podle podobenství našeho, obraz Boha a podobenství Boha je tedy také muž a žena, tak jak je tomu dle obrazu a podobenství Boha u člověka a milovati máme Boha svého(svou) celým svým.. a bližní své tak jako sebe, na ženský rod v Bohu se pouze jenom pozapomnělo neb ženy do nedávna neuměli číst ani psát..

  Izaiáš 66
  12Toto praví Hospodin: „Hle, já k ní přivedu pokoj jako řeku a jako rozvodněný potok slávu pronárodů. Budete sát nošeni v náručí, hýčkáni na kolenou.
  13Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit..

  Lukáš 13
  34„Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!
  35Hle, ve svém domě zůstanete sami. Pravím vám, že mě neuzříte, dokud nepřijde chvíle, kdy řeknete: Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově.“

  To jméno je JSEM.(Exodus 3/14)

  Galatským 5
  14Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého! (jako sebe samou)

 • nikdoinic
  nikdoinic, 7.9.19 06:53:55  
   

  Hm objevilo se na netě toto:
  https://bible-online.cz/

 • rose66
  rose66, 13.8.19 12:01:46  
   

  https://www.jw.org/cs/publikace/videa/#cs/mediaitems/OriginsLife/pub-pcr_5_VIDEO

 • nikdoinic
  nikdoinic, 28.5.19 07:35:27  
   

  To je škoda že Bibli moc lidí nebere vážně, to asi že všichni maj nějaké nauky jiné.

 • nikdoinic
  nikdoinic, 12.5.19 13:53:52  
   

  https://www.diskutnici.cz/forum/3999-buh-otcem-i-matkou-je/first/0/

 • rose66
  rose66, 15.3.19 08:28:31  
   

  KDE NIC NENÍ ,ANI SMRT NEBERE

  Proto je Lenin vecne zivy!

  • slavidan
   slavidan, 26.4.19 22:14:43  
    

   V čem nic?

 • poko
  poko, 24.12.18 11:50:14  
   

  poko, 24.12.18 00:47:30 reagovat@!!!
  Bez té smrti, by to taky nešlo.
  Kdyby nebyla smrt,nebyla by její porážka vzkříšením.
  A smrt odplata za hřích,
  by nebyla bez hříchu, a jak a proč, by ji měl podstoupit někdo, kdo svůj hřích neměl, aby naplnil zákon?

  Tak vzal Otec hřích z člověka a vložil na Syna.

  tímto člověka osvobodil od hříchu a vykoupil z moci ďábla
  Bez hříchu už smrt ztratila moc,

  KDE NIC NENÍ ,ANI SMRT NEBERE

  Díky vzkříšeni se smrt dostala až na druhé místo, vzkříšení smrt přebilo
  i za cenu že nikdo nezrušil stàle platné Boží slovo a zákon.
  Ježíš zákon nezrušil a Bůh dárce života přinesl do nezrušeného to nové, přinesl vzkříšení, už se nemusí 've smrti,zůstat věčně.

  Ďablovi a demonum hřich zůstane, jejich hřích na sebe nikdo nevzal

  Ďábel vi, že už to má spočítaný a nechce u toho být sám, tak svadí do hříchu,kde se dá, jenže na ty ,co už patří Ježíši moc nemá.

  Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou

  a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve.

 • poko
  poko, 23.12.18 03:01:37  
   

  https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=72yxNER7Dhk

 • poko
  poko, 20.12.18 20:16:36  
   

  https://www.diskutnici.cz/forum/4077-evangelium-nebo-nabozenstvi/

 • rose66
  rose66, 18.8.18 19:46:10  
   

  Více než před 3000 lety, kdy se s psaním Bible začalo, byl Izrael jen jedním z mnoha malých národů, které žily na Středním východě. Bohem tohoto národa byl Jehova, zatímco okolní národy uctívaly nepřehlednou směsici bohů a bohyň. V tomto období nebyli Izraelité jediní, kdo měl náboženskou literaturu. Také jiné národy vytvářely psaná díla, v nichž se projevovalo jejich náboženství a jejich národní hodnoty. K dílům, jež byla bezpochyby velice populární, patřila například akkadská legenda o Gilgamešovi z Mezopotámie a eposy z Ras Šamry psané ugaritsky (jazykem, jímž se mluvilo v oblasti dnešní severní Sýrie). K rozsáhlé literatuře oné doby patřila také díla jako Napomenutí egyptského mudrce a Proroctví Nefer-Rehua v egyptském jazyce, sumersky psané chvalozpěvy určené různým božstvům a prorocká díla psaná akkadsky.
  3 Všechna tato díla, jež vznikla na Středním východě, však potkal stejný osud. Byla zapomenuta, a jazyky, v nichž byla napsána, dokonce zanikly. Teprve v nedávných letech se archeologové a filologové dozvěděli o jejich existenci a objevili způsob, jak je číst. Naproti tomu první knihy hebrejské Bible se dochovaly až do naší doby a stále je mnoho lidí čte. Učenci někdy tvrdí, že hebrejské knihy Bible byly nějakým způsobem odvozeny od těchto starověkých literárních děl. Ale to, že tak velká část tehdejší literatury upadla do zapomnění, zatímco hebrejská Bible se dochovala dodnes, svědčí o tom, že Bible je kniha naprosto odlišná.

  • poko
   poko, 26.8.18 08:57:06  
    

   Bible je odlišná protože i autor je jiný kdyby byl stejný pak by to odlišné nebylo

   • chenrezig777
    chenrezig777, 7.12.18 03:18:17  
     

    ano, tvrdi,ze Zeme stoji na pilirich...
    Uz to ukazuje,ze bible obsahuje lzi a vymysly

    • nikdoinic
     nikdoinic, 7.12.18 17:24:46  
      

     To máš špatnej překlad.

     • poko
      poko, 7.12.18 21:48:52  
       

      Nemá, tam to je,jenze pro někoho je to doslova sloup nebo piliř a pro jiného je to síla která udrzuje zemi na presne vypocitane draze aby se neochylila

      • chenrezig777
       chenrezig777, 8.12.18 05:01:13  
        

       to je prekrucovani. puvodniho vyznamu.....

       Ale bible sama popira vesmir.

       Jasne rika, ze buh shlizi z trunu, a lide, jsou jako kobylky, tedy z konkretniho mista...

       http://www.placata-zeme.cz/bible Zdeje to jasne....

       Kdo tvrdi, ze je zeme kulata, popira bili

     • rose66
      rose66, 15.3.19 08:29:43  
       

      Preklad je dobry, jde o obrazne vyjadreni.

 • rose66
  rose66, 18.8.18 11:01:36  
   

  O původu vesmíru říká Bible: „Na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi.“ (1. Mojžíšova 1:1) Ale mnozí vědci to považovali za nevědecké a tvrdili, že vesmír nemá počátek. Astronom Robert Jastrow však poukazuje na novější informace a říká: „Podivné na vývoji je v podstatě to, že vesmír měl v určitém smyslu počátek — začal existovat v určitém okamžiku.“ Jastrow zde poukazuje na teorii velkého třesku, která je nyní všeobecně přijímána, jak je o tom zmínka v 9. kapitole. Dodává: „Nyní vidíme, jak astronomické důkazy vedou k biblickému názoru na původ světa. Podrobnosti se liší, ale základní prvky astronomické i biblické zprávy o genezi jsou stejné.“

  • blaznivymrak
   blaznivymrak, 19.8.18 04:51:07  
    

   jiste..... Zeme stoji na pilirich, aby se nehybala....

   Genesis 1-6-7 Odelil vodu pod nebe, od vody nad nebem, tedy v nebi je voda...A co je nebe?

   Jób 37, 18dovedl bys jako on vzklenout oblohu pro mraky, pevnou jak lité zrcadlo?

   • rose66
    rose66, 19.8.18 09:30:53  
     

    slovo nebe se pouziva v Bibli ve 3 smyslech,kdyz se podivas nahoru, prijde Ti to jako pevne zrcadlo, napis Ty lepsi zpravu o vzniku zivota, pro maly kocovny narod

    • blaznivymrak
     blaznivymrak, 31.8.18 13:53:57  
      

     kazde dite ve 4.tride se uci o vesmiru.

     Diteti nakukas cokoli, tedy i pravdu o slunecni soustave.

     • rose66
      rose66, 14.11.18 09:56:26  
       

      zeme na piliricj je basnicky obrat, jak ma pevne zakony a ze se nepohne, jinak by to nebylo v souladu s jinymy versi!

      • blaznivymrak
       blaznivymrak, 18.11.18 00:50:31  
        

       Nejde o basnicky obrat. Jiz v Genesis 1/6-7 oddeleny vodyy od vod, voédy pod nebem, od vod nad nebem. Podle bible je na zemi jakysi poklop a to je nebe.....

       Ostatne, kretane, kteri veri bibli, tady predkladaji dalsi ukazky o placate zemi

       http://www.placata-zeme.cz/bible

       Take v knize job se pise, ze nebe je pevne, jako lite zrcadlo... tedy kameni podobne a v nem jsou vsazeny hvezdy..... To je biblicka predstava, je me lito...

       Takze, bud se stan placaťákem, jako tyto gumy, nebo ignoruj bibli, jako ja....

       Protoze oni maji 100% pravdu. V tom,ze bible to tak tvrdi. A protoze jsou idioti, tak tomu i veri

   • rose66
    rose66, 19.8.18 09:37:28  
     

    První verš Bible říká: „Na počátku Bůh stvořil nebesa a zemi.“ (1. Mojžíšova 1:1) Výsledky pozorování vedly vědce k názoru, že hmotný vesmír skutečně měl počátek. Neexistoval odevždy. Astronom Robert Jastrow, který je v náboženských otázkách agnostikem, napsal: „Podrobnosti se liší, ale základní prvky astronomické a biblické zprávy o genezi jsou stejné: řetěz událostí vedoucích k člověku začal náhle a rázem v určitém okamžiku, v záblesku světla a energie.“
    Je pravda, že mnozí vědci sice věří, že vesmír měl počátek, ale nepřijímají výrok, že „Bůh stvořil“. Někteří z vědců však dnes již připouštějí, že důkazy určité inteligence, která je za vším, co existuje, je obtížné přehlížet. Freeman Dyson, který je profesorem fyziky, k tomu říká: „Čím více zkoumám vesmír a studuji podrobnosti jeho stavby, tím více nacházím důkazů o tom, že vesmír v nějakém smyslu musel vědět, že budeme existovat.“

    • blaznivymrak
     blaznivymrak, 27.9.18 14:10:58  
      

     No, tak predevsim prvni vers se da cist desitkami zpusobu.

     http://www.myty.cz/view.php?cisloclanku=2007110001

     To zaprve.

     Ale to uz veda prekonala. Cyklicky vesmir muze byt vecny, stejne tak multivesmir.

     Bible je plna nesmyslu

    • blaznivymrak
     blaznivymrak, 27.9.18 14:13:18  
      

     jestli ze, ma list stromu pocatek, neznamena to, ze ho nekdo stvoril. Je vysledkem procesu.

     • rose66
      rose66, 28.10.18 10:38:43  
       

      haha, kde ten process nechal opocloveka a kde mas dukazy ve zkamenelinach? Vedecky svet od evoluce typu Darwin couva!

      • rose66
       rose66, 28.10.18 10:39:33  
        

       Ve vědeckém časopise Discover byla situace vylíčena slovy: „Evoluci. . . napadají nejen křesťanští fundamentalisté, ale zpochybňují ji i uznávaní vědci. Mezi paleontology, vědci, kteří studují zkameněliny, vzrůstá nesouhlas s převládajícím darwinistickým názorem.“1 Francis Hitching, evolucionista a autor knihy Žirafí krk (angl.) prohlásil: „Přestože darwinismus došel ve vědeckém světě přijetí jako velký, vše zahrnující biologický princip, dostal se po jednom a čtvrt století do překvapivě velkých těžkostí.“

      • blaznivymrak
       blaznivymrak, 2.11.18 20:40:56  
        

       Dejme tomu,ze lidstvo vytvorili mimozemstane. A mas po ptakach.....

       nemuzes dokazat, ze cloveka nevytvorili mimozemstane

       • rose66
        rose66, 14.11.18 09:57:56  
         

        a kdo vytvoril ty mimozemstany, ty ptaku? To soupes otazku vzniku do jineho supliku, ale otazka zustava

        • blaznivymrak
         blaznivymrak, 15.11.18 07:03:44  
          

         Mimozemstane se klidne mohli

         a)vyvinout
         b)mohou byt vecni, existovat vecne, jako napriklad vesmiry v ramci multiverza. Jen prechazi z jednoho vesmiru do druheho, pokud dosahnou urcitych znalosti
         c)vzniknou kvantovou fluktuaci. Tou totiz muze vzniknout uplne cokoli.
         d)zijeme v pocitacove simulaci (nelze vyvratit) a zakladni svet ma uplne jine vlastnosti a umoznuje snadno vznik myslicich forem....

         A mas to, panbickari

         • rose66
          rose66, 3.1.19 10:40:23  
           

          Vsechny Ty teorie jsou nemocne a proti fyzikalnim zakonumm treba akce-reakce nihil est nihil, zakon entropie. Zadna z tvych nabidek neni spravne!

         • rose66
          rose66, 3.1.19 10:41:15  
           

          Nemozne jsem chtel napsat

 • rose66
  rose66, 17.8.18 16:12:12  
   

  panove, neplete se Buh, jenom my ve svych teoriich

  Podle výsledků původního experimentu přilétla neutrina o 60 nanosekund dříve, než by měla, pokud by se pohybovala rychlostí světla. Test šokoval vědecký svět, protože prolomení limitu rychlosti světla by znamenalo narušení jednoho z pilířů současné fyziky. Podle Einsteinovy teorie relativity, která je vědci na celém světě dosud uznávána jako správná, by nic nemělo být rychlejší než světlo.

 • rose66
  rose66, 17.8.18 16:05:57  
   

  Rychlejší než světlo jsou nově odhalené subatomární částice

  Vědci Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN), která provozuje unikátní velký částicový urychlovač (LHC) nedaleko Ženevy, zaregistrovali částice menší než atom, které se pohybují rychleji než světlo. Pokud se tento objev potvrdí, půjde o zásadní průlom do jednoho z dosud nenarušitelných pilířů vědy, napsala agentura AP.
  Pletete se jenom Vy, placalove...

  • blaznivymrak
   blaznivymrak, 2.11.18 20:38:48  
    

   to uz tu bylo mohokrat. Vzdy se ukazalo, ze to byla chyba

 • rose66
  rose66, 17.8.18 16:00:55  
   

  pokud zijes srovnatelne tak dlouho, jako efemera, co ty muzes filosofovat a PP?

 • rose66
  rose66, 17.8.18 16:00:10  
   

  oscilace treba ve stridavem proudu jeste neni dukazem, ze svet nema pricinu

 • rose66
  rose66, 17.8.18 15:59:28  
   

  proto I cas neni rozmer, nebot de neda merit smerem a delkou

 • jonatan
  jonatan, 16.7.18 19:16:05  
   

  Bible odhaluje ,že Bůh jako nejvyšší bytost stvořila svět, je tedy prvotní příčinou=PP. Pak tu přijde qqq777 alias blaznivymrak a řekne že neexistuje PP snaží se dokázat vše bez PP důkazem prý je:nexistence singulatury,M-teorie,v Budhismu nekonečný řetězec příčin,oscilační vesmír atd.. Pravda je však jiná: Hmotný svět a jeho projevy jako je M teorie,singulatura,oscilační vesmír atd.. pokud existují tak je musel někdo vymyslet a uvést v život.Svět má 4 rozměry- třírozměrný prostor a čas díky kterému má počátek a konec.(Proto Budhistická představa o nekonečně příčin neexistuje) Svět má vždycky konečný počet příčin které se zbíhají v PP. Samotná PP tedy Bůh nemá příčinu jelikož není hmotou. Bůh je nekonečny bez rozměrů,času,počátku a konce.

  • blaznivymrak
   blaznivymrak, 17.7.18 10:56:24  
    

   Stejne , jako boha nikdo podle Tve viry nevymyslel, tak vecne cykly nemusel nikdo vymyslet, jen se skrtne panbicek....

   Ale , to je na Tvuj mozecek moc slozite, ze?

   • blaznivymrak
    blaznivymrak, 17.7.18 10:59:51  
     

    Matematicky popis je v poradku....

    Co trva vecne, nikdo nevymyslel.... Pouze nevecne muze byt vytvoreno...

    -------------
    Navic, panbicek mohl byt vytvoren dalsim panbickem, ten dalsim atd.... Muzes mit miliony nadpanbicku))) Kdyz na nej veris....

    • jonatan
     jonatan, 17.7.18 20:52:38  
      

     udělal si chybu jelikož si přisoudil Bohu vlastnosti hmoty a nevysvětlil si odkud se vzali věčné cykli které které nemůže mít hmota

     • blaznivymrak
      blaznivymrak, 17.7.18 22:23:04  
       

      Nikdy nevznikly, vzdy byly....

      Cyklicky vesmir,

      http://www.osel.cz/5401-tajemne-kruhy-z-minuleho-vesmiru.html

      • blaznivymrak
       blaznivymrak, 17.7.18 22:26:34  
        

       Jinak jeho knihu najdes na uloztocz a vypocty, co tam dava jsou ok, koukal jsem se na ne....

       https://www.ulozto.cz/!5ZzRGbhFm/zip-sv-34-penrose-cykly-casu-2013-pdf Tad6y je cela kniha, popisujici, nikdy nekonciic cyklicky vesmir

       • jonatan
        jonatan, 18.7.18 00:06:20  
         

        čtu tu knihu

      • jonatan
       jonatan, 17.7.18 22:50:13  
        

       Trochu jsem to četl:"Einsteinova teorie relativity je obírá o pojem „čas“ " Tak se mě zdá že Enšteinova teorie asi nebude tak stoprocentní.Jelikož hmota bez času nemůže existovat.

       • blaznivymrak
        blaznivymrak, 18.7.18 13:21:29  
         

        Cas neni presne definovan....
        Neexistuje zadna jednotna definice pojmu cas....

        • jonatan
         jonatan, 18.7.18 16:16:18  
          

         to vím že čas je sled událostí navazující na sebe a navíc to není nějaké konstantní ale podle toho jak co děláme tak ten čas se prodlužuje nebo skoro stojí. Ale stále to je projev hmoty bez sledu události hmota nemůže být

         • blaznivymrak
          blaznivymrak, 18.7.18 19:39:34  
           

          Jenze casoprostorova pena cas nema..... Tam neplati ani pricina, nasledek, nic z toho....
          Pri jeji,m rozvazeni dojde ke kvantove fluktuaci....

          Nejen to, pohybujes li se rycholosti blizkou rychlosti svetla, mas jiny cas, pro jineho pozorovate;le...Cas tedy neni nic absolutniho.... Ale je relativni....

          Castice treba miony se rozpadaji velmi rychle, diky ale tomu,ze se pohybuji rychlosti blizkou svetlu, staci na povrch Zeme dopadnout..... Protoze cas pro ne plyne ,mnohem pomaleji.....
          navic, klasicky model vesmiry, se singularitou, vede k tomu, ze teorie relativity neplati na kvantove urovni...

          To znamena chybu v puvodnich predpokladech....

      • jonatan
       jonatan, 19.7.18 22:46:39  
        

       nejde o to že byli ale že zanikají a znovu vznikají a samotné cykli nejsou nekonečné ale omezené časem a prostorem.A navíc nové vesmíry mohou mít jiné vlastnosti než ty co právě zanikly.

       • blaznivymrak
        blaznivymrak, 20.7.18 02:19:41  
         

        na tom vubec nezalezi. Pri nekonecnem poctu vesmiru je i nekonecny pocet obyvatelnych....

       • blaznivymrak
        blaznivymrak, 20.7.18 15:51:14  
         

        Ony jsou omezene casem a prostorem,a le ten cas a prostor vznika prave diky kvantove fluktuaci, ktera casem a prostorem omezena neni, jen cas a prostor utvari....

        • jonatan
         jonatan, 22.7.18 14:10:45  
          

         ta fluktuace ale sama o sobě bez času a prostoru nemůže existovat stejně jako třeba magnet bez přitažlivosti?

         • blaznivymrak
          blaznivymrak, 22.7.18 18:55:35  
           

          Ona utvari cas a prostor. To je prave casoprostorova pena

         • rose66
          rose66, 18.8.18 11:47:03  
           

          nezapomen, ze to jsou fsechno teorie, do konce poznani jsme nedospely ani nahodou! fsechny nove teorie preci nemusim sezrat a povazovat je za konecnu pravdu

         • blaznivymrak
          blaznivymrak, 28.9.18 16:23:43  
           

          Jiste, Napriklad biblickou, o placate zemi....

         • rose66
          rose66, 31.10.18 12:34:20  
           

          Placata země je cirkevni nesmysl, Bible tvrdi of 7. stoleti pnl
          Tvar planety Země: Iz. 40:22: „Je Jeden, který bydlí nad kruhem země.“

         • blaznivymrak
          blaznivymrak, 15.11.18 07:00:20  
           

          Kruh a koule jsou dva rozdilne geometricke utvary. Koule je 3D a kruh 2D. Takze potvrzujes placatost zeme, dle bible

      • rose66
       rose66, 18.8.18 19:42:11  
        

       uz jsi nekdy opustil hmotny versmir, abys vedel tak urcite, co je mozne a co je nemozne? Jsem si jisty, zes jeste ani neopustil nasi zemi...

       • blaznivymrak
        blaznivymrak, 27.9.18 19:00:36  
         

        Jeste nikdy jsi nevidel zadneho cloveka, ani nevis, zda li jini lide existuji.

        • rose66
         rose66, 14.11.18 09:59:42  
          

         teorie o cyklickem vesmiru dokazuje, ze zivot nema smysl a mas po ptakach...

         • rose66
          rose66, 14.11.18 10:14:21  
           

          a hlavne, kdyz je neco moc slozite a clovek by to nevytvoril, mate kouzelne sluvko SAMO. To je ten vas Samo silnejsi nez Buh!
          A zakon entropie samovolny neporadek vylucuje!

         • blaznivymrak
          blaznivymrak, 18.11.18 00:45:01  
           

          vubec ne, entropie mizi v cernych dirach....To je velmi dobre zpracovavano. Matematika to jasne ukazuje....

          Jenze jehoviste na mysleni nikdy moc nebyli...
          A tim ani na matematiku

   • jonatan
    jonatan, 19.7.18 22:38:46  
     

    Spletl si se Bůh se neškrtne.Vzhledem k tomu že je to hmota a má příčinou kterou je Bůh cyklický vesmír vymyslel Bůh.Jelikož je to jenom jiná možnost fungování vesmíru. Jeden vesmír Bůh uvede v život potom ho nechá zaniknout a znovu vzniknout nový cyklicky se toto opakuje.

    • blaznivymrak
     blaznivymrak, 20.7.18 02:20:24  
      

     cyklicky vesmi existuje vecne, nikdo ho nevymyslel.

     • jonatan
      jonatan, 21.7.18 00:17:39  
       

      Tato odpověď vypadá že je pravdivá sama o sobě, ale problém je jinde. "cyklický vesmír" je jen název pro více vesmírů které vznikají a zanikají těsně po sobě nejde tedy o jeden vesmír.Důkazem že to tak je,je, že hmota nemůže být nekonečná, díky času a prostoru musí mít i svoji příčinu kterou je Bůh.

      • blaznivymrak
       blaznivymrak, 21.7.18 00:48:24  
        

       zase nechapes.Casoprostorova pena muze byt nekonecna a tedy stale utvaret vesmiry....

       • rose66
        rose66, 19.9.18 11:05:41  
         

        az na to, ze se vyucuje o velkem tresku, jako o pocatku vesmiry, pokud tvrdis, ze trva vecne, patris se vzdelanim do 18. stoleti..........

        • blaznivymrak
         blaznivymrak, 27.9.18 21:04:34  
          

         Azna to, ze vesmir nemusel povstat ze singularity. To uz je naopak zastarale.

         http://www.osel.cz/5401-tajemne-kruhy-z-minuleho-vesmiru.html

         Vubec nemas tuseni o moderni fyzice,ustrnul jsi v 80.tych letech 20. stoleti

         • blaznivymrak
          blaznivymrak, 28.9.18 08:58:58  
           

          A multivesmir? Ten je take vecny. Obsahuje bezpocet vesmiru, jako je ten nas, ktere v nem zanikaji a vznikaji bez singularity, tudiz ma zde tez smysl otazka, co bylo pred velkym treskem.

         • rose66
          rose66, 14.11.18 10:16:11  
           

          entropie Te uplne anuluje

          Podle časopisu Newsweek zde byl někdo, kdo vesmír jakoby „nastavil“, když uvádí: „Uberte jen tu nejmenší jednotku (viz výše uvedenou jednu kvadriliontinu jednoho procenta jako rozpětí chyby), . . . a to, co nastane, není pouhý nesoulad, ale věčná entropie a věčný led. Takže, co — nebo kdo? — ‚nastavil‘ vesmír?“

          Podle astrofyzika Alana Lightmana je pro vědce „záhadou, že vesmír byl vytvořen v tak vysoce uspořádaném stavu“. Tento astrofyzik dodává, že „tuto záhadu entropie“ — otázku, proč se vesmír nestal chaotickým — „by nakonec měla vysvětlit nějaká úspěšná kosmologická teorie“.

         • rose66
          rose66, 14.11.18 10:16:47  
           

          a teorie porad neni Pravda, jenom teorie

         • blaznivymrak
          blaznivymrak, 15.11.18 07:07:31  
           

          Mas li nekonecno vesmiru, neb nekonecne se opakujici vesmiry , cyklicke vesmiry,l problem nevznika....

          Nevhodne nastavene vesmiry, totiz nemaji zadny vliv....

          Nebot mas li nekoencne vesmiru, tak napriklad nasobky 10^1000000000000000000 se vejdou na ciselnou osu nekonecnekrat.

          Entropie a jeji problem byl jiz vyresen

          Nejlepsim soucasnym matematikem Penrosem:

          http://www.osel.cz/5401-tajemne-kruhy-z-minuleho-vesmiru.html

          Entropie je velmi elegantne vyresena

          Smula panbickari.....

          Nemluve o dalsim bezpoctech modelu, ktere panbicka nepotrebuji...

         • blaznivymrak
          blaznivymrak, 15.11.18 08:25:54  
           

          m-teorie ukazuje, ze vetsina vesmiru je prave neusporadana, nicmene usporadanych vesmiru je zlomkek, ovsem jen tam, je mozne klast tyto otazky.....

          V jednom filmu se pani podivuje, kdyz sedi v kupe ve vlaku,ze tam jede uz mnohokrat a vzdy jsou zavory dole...

          To, abychom tu mohli hovorit, musi byt vesmir s extremne malou pravdepodbnosti existence....

          Tvuj otec vstriknul miliardy spermnii, nez jsi z toho byl ty....

          Presto nikdo nezpochybnuje na tom zaklade tvoji existenci....

          Je to jen uvazovani nevzdelaneho cloveka, ktery neumi pracovat s pravdepodobnosti, co predvadis.

        • rose66
         rose66, 17.11.18 10:23:38  
          

         Je to porad teorie a ne Pravda, chybi dukazy!

         • rose66
          rose66, 17.11.18 10:25:07  
           

          Entropie te anuluje!

         • blaznivymrak
          blaznivymrak, 18.11.18 00:46:43  
           

          Je to logicky bezrozporne. Naopak, klasicky model vesmiru, vede k rozporum, nebot na kvantove urovni teorie relativity neplati. Ackoli funguje a bez ni by nefungovala ani GPS:

          Kdezto, zminene modely, napriklad multivesmir, tento problem nemaji

         • rose66
          rose66, 18.11.18 19:24:45  
           

          Moc reci a par fyzikalnich zakonu Te anuluje

         • blaznivymrak
          blaznivymrak, 19.11.18 20:58:06  
           

          Penrose to zpracoval velmi dobre, v jeho praci nejsou patrny zadne chyby. jen Ty nemas schopnost chapat. mysleni nikdy nebyla parketa jehovistu a krestanu vubec.

          Zadny protiargument nemas, jen vykriky. Mame li nekonecne vesmiru, realizuje se vse, co ma nenulovou pravdepodobnost.

  • poko
   poko, 18.7.18 18:10:58  
    

   Pro nēho je všechno jen sen

   • chenrezig777
    chenrezig777, 26.12.18 23:43:56  
     

    ja netvrdim, zeje vse sen,ale ze vse muze byt sen....

    chapu, ze jsi jen delnik, ale i clovek, co vychodil jen zakladni skolu by to mohl pochopit. Tak se snaz