Křesťanská víra

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
krudox (2018-05-25 05:42:48)poko (2018-05-24 20:56:27)osoba (2018-04-22 15:18:46)radiac (2018-02-17 15:47:06)slavidan (2018-01-17 10:49:22)Jeffreym (2017-12-30 06:03:38)tank (2017-12-28 06:55:45)czjhdlkjhbfdhndjgbdhsdgcj (2017-12-13 05:05:45)Alam (2017-10-12 15:16:00)kacka.199 (2017-08-07 17:03:53)grande-moravia (2017-07-05 22:42:24)mistr-flanwen (2016-11-22 21:35:21)stihac (2016-10-23 12:38:03)martindoubrava (2016-08-04 12:26:58)a.r.Lucie (2016-07-11 23:00:48)
Křesťanská víra
Založeno: 12. 10. 2013 | Příspěvků: 2 478 | Členů: 15
Správci: poko (hlavní)

A přistoupiv Ježíš, mluvil jim, řka: Dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi.
Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého,
Učíce je zachovávati všecko, což jsem koli přikázal vám. A aj, já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • poko
  poko, 24.5.18 20:56:26  
   

  Přesun z jiného fora kde se maže.

  A kdopak mě smazal toto? Aby se tam jiní nedověděli,, tam si taky někdo něco přisvojuje.

  Mě zajímá víc Boží slovo v Písmu než nějaká Didache nebo Katechismy kterými se ohání.
  Já tam vidím u Božího Ducha slovo Písmo, ne slovo Didache nebo Katechismus .
  2 Timoteovi 3:16 Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,

  Právě takovou Didache nebo Katechismus si mohli pro sebe napsat stejné mozky, které praktikovali právě to co tvrdí ta Didache a ty Katechismy a když si tito náboženští jedinci pojmenovali toho jejich náboženského ducha Duchem svatým mají i svoji Didache z Ducha svatého . Jak jednoduché. Ale že Písmo to má někdy i jinak to přece u nich nehraje roli. Didache a Katechismus je pro ně víc jako Písmo
  Copak jim na tom záleží, že jejich Duch svatý posílá jiné informace než Boží Duch skrze Písmo?
  Duch sem, Duch tam.
  Boží slovo sem, Boží slovo tam.

 • poko
  poko, 15.4.18 15:36:29  
   

  vyučování o posledních časech

  https://www.youtube.com/channel/UCdjHnRFa6SdV4qTmglnGk0w/videos

 • rose66
  rose66, 7.2.18 10:03:33  
   

  Buh matku nema, ale kristus ma Stvoritele, ktery mu dal zivot a a zemi matku mel, ale ta byla hrisna jako vsichni lide a proto zemrela jako vsichni lide

  • poko
   poko, 2.4.18 02:03:25  
    

   Tak tak titulovat Marii Matka Boží je náboženský nesmysl . Bůh byl dřív jako všechny matky.
   Ježíš Kristus byl po matce způsobem bytí a podstatou bytí člověk proto si říkal Syn člověka, ale to co ho dělalo způsobem bytí a božskou podstatou bytí Bůh měl po Otci tady je Boží Syn.

   Náboženský duch si v rámci Marianského kultu vymýšlí různé nesmyslné tituly jako Matka Boží nebo i po porodu Panna Marie

  • nikdoinic
   nikdoinic, 3.4.18 04:46:42  
    

   Marek 3
   31 Tehdy přišli jeho bratři a matka. Zůstali venku a vzkázali mu, že ho volají.
   32 A kolem něj seděl zástup lidí. Řekli mu: "Podívej se, tvá matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě."
   33 On jim však odpověděl: "Kdo je má matka a moji bratři?"
   34 Rozhlédl se po těch, kdo seděli okolo něj, a řekl: "Pohleďte, to je má matka a moji bratři.
   35 Kdokoli totiž koná Boží vůli, ten je můj bratr a sestra a matka."

  • nikdoinic
   nikdoinic, 3.4.18 04:47:30  
    

   Lukáš 8
   20 Oznámili mu tedy: "Tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí tě vidět."
   21 On jim však odpověděl: "Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a plní je."

 • rose66
  rose66, 17.12.17 14:58:57  
   

  Co říká Bible?

  „Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího. . . . Proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží.“ (Lukáš 1:31–35, Ekumenický překlad, kurziva od nás)

  V této biblické pasáži je jasně uvedeno, že Marie byla matkou ‚Syna Božího‘, a ne samotného Boha. Mohla snad ve svém nitru nosit Toho, kterého ani „nebesa . . . nemohou obsáhnout“? (1. Královská 8:27) Marie nikdy nic takového netvrdila. Byla to právě nauka o Trojici, která způsobila zmatek v otázce, kým tato žena vlastně je. Když v roce 431 n. l. Efezský koncil prohlásil, že Marie je Theotokos (řecké slovo, jež znamená „Bohorodička“) neboli „Matka Boží“, připravil tím půdu pro mariánský kult. Efez, v němž se tento církevní koncil konal, byl už po celá staletí střediskem modlářského uctívání, při němž byla oslavována bohyně plodnosti Artemis.

  A tak se stalo, že mnohé rysy uctívání Artemidiny sochy, „která spadla z nebe“, byly pojaty do mariánského kultu. K těmto rysům patřilo například procesí. (Skutky 19:35) Dalším zvykem, který se vloudil do křesťanského učení, bylo uctívání Marie a jiných osob pomocí obrazů a soch.

  • poko
   poko, 17.12.17 15:11:37  
    

   Bůh nemá matku, Bůh byl dřív jak všechny matky. Titul matka Boží a stejně tak i panna po porodu v současnosti Panna Marie jsou náboženské nesmysly na podporu marianského kultu náboženských mozků

   • nikdoinic
    nikdoinic, 17.12.17 17:36:53  
     

    Dle těchto veršů je obraz Boha a podobenství Boha muž a žena:
    Genezis 1
    26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují ..
    27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

    • poko
     poko, 17.12.17 19:52:06  
      

     Co to má společného s Boží matkou?

     • nikdoinic
      nikdoinic, 17.12.17 19:53:00  
       

      A z Otcem co?

      • poko
       poko, 17.12.17 21:01:23  
        

       Taky nic, ale pokud jsi si ještě nestačila všimnout, tak se diskutuje o titulu Boží matka.

       • nikdoinic
        nikdoinic, 17.12.17 21:06:45  
         

        poko 17.12.17 15:11:37
        "Bůh nemá matku, Bůh byl dřív jak všechny matky."
        verzus, Genezis 1/26-27, nejde spolu dohromady.

        • poko
         poko, 17.12.17 22:02:29  
          

         Proto výmysl titul Boží matka je náboženský úlet.
         Ježíš měl po matce jen tělo, ale to co Ho dělalo způsobem a podstatou bytí Bůh měl po Otci.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 17.12.17 22:05:06  
           

          v něm přebývá vskutku plnost božství" (Kol 2,9) a "z jeho plnosti jsme my všichni obdrželi" (Jan 1,16).

    • rose66
     rose66, 25.12.17 12:12:38  
      

     mluvil k synovi, ktereho udelal mistrem v dile a ktery byl jeho 1. stvorenim

     • nikdoinic
      nikdoinic, 25.12.17 18:09:47  
       

      To by ale ten stvořený člověk vypadal jako muž a muž ale on ten stvořený člověk vypadá jako muž a žena.

    • rose66
     rose66, 2.4.18 11:17:06  
      

     resis nesmysl

     • nikdoinic
      nikdoinic, 22.4.18 15:00:36  
       

      To vůbec není nesmysl, obraz Boha a podobenství Boha přeci není nesmysl, to je přeci podstata!!

   • poko
    poko, 24.12.17 21:53:27  
     

    Ježíš Kristus byl človekem po matce ale to co Ho dělalo Božím mēl po Otci Duchu svatém. Po matce byl Syn človeka ale po Otci byl Božím Synem

    • rose66
     rose66, 30.12.17 11:26:17  
      

     zadna zena nemuze porodit Boha

     V této biblické pasáži je jasně uvedeno, že Marie byla matkou ‚Syna Božího‘, a ne samotného Boha. Mohla snad ve svém nitru nosit Toho, kterého ani „nebesa . . . nemohou obsáhnout“? (1. Královská 8:27) Marie nikdy nic takového netvrdila. Byla to právě nauka o Trojici, která způsobila zmatek v otázce, kým tato žena vlastně je. Když v roce 431 n. l. Efezský koncil prohlásil, že Marie je Theotokos (řecké slovo, jež znamená „Bohorodička“) neboli „Matka Boží“, připravil tím půdu pro mariánský kult. Efez, v němž se tento církevní koncil konal, byl už po celá staletí střediskem modlářského uctívání, při němž byla oslavována bohyně plodnosti Artemis.

     A tak se stalo, že mnohé rysy uctívání Artemidiny sochy, „která spadla z nebe“, byly pojaty do mariánského kultu. K těmto rysům patřilo například procesí. (Skutky 19:35) Dalším zvykem, který se vloudil do křesťanského učení, bylo uctívání Marie a jiných osob pomocí obrazů a soch.

     • nikdoinic
      nikdoinic, 1.1.18 05:55:13  
       

      Jan 17
      17 Posvěť je svou pravdou; tvé slovo je pravda.
      18 Jako jsi poslal na svět mne, tak jsem i já poslal na svět je.
      19 A já posvěcuji sám sebe za ně, aby i oni byli posvěceni pravdou."
      20 "Neprosím však jen za tyto, ale i za ty, kteří ve mne uvěří skrze jejich slovo,
      21 aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli jedno v nás, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal.
      22 A já jsem jim dal slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno.
      23 Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonáni v jedno a aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mě.
      24 Otče, chci, aby i ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby hleděli na mou slávu, kterou jsi mi dal; neboť jsi mne miloval před založením světa.
      25 Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a i tito poznali, že jsi mě poslal.
      26 A oznámil jsem jim tvé jméno a ještě oznámím, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a já v nich."

  • nikdoinic
   nikdoinic, 17.12.17 17:28:34  
    

   Marek 3
   32 A kolem něj seděl zástup lidí. Řekli mu: "Podívej se, tvá matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě."
   33 On jim však odpověděl: "Kdo je má matka a moji bratři?"
   34 Rozhlédl se po těch, kdo seděli okolo něj, a řekl: "Pohleďte, to je má matka a moji bratři.
   35 Kdokoli totiž koná Boží vůli, ten je můj bratr a sestra a matka."

   • nikdoinic
    nikdoinic, 17.12.17 17:29:55  
     

    Matouš 12
    46 A zatímco ještě mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku, neboť s ním chtěli promluvit.
    47 Někdo mu řekl: "Pohleď, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit."
    48 On však tomu, kdo mu to řekl, odpověděl: "Kdo je má matka? A kdo jsou moji bratři?"
    49 Ukázal rukou na své učedníky a řekl: "Pohleď, toto je má matka a moji bratři.
    50 Kdokoli totiž koná vůli mého nebeského Otce, ten je můj bratr a sestra a matka."

    • nikdoinic
     nikdoinic, 17.12.17 17:31:05  
      

     Lukáš 8
     20 Oznámili mu tedy: "Tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí tě vidět."
     21 On jim však odpověděl: "Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a plní je."

  • poko
   poko, 2.4.18 01:24:17  
    

   S tim se da souhlasit. Jezis byl po matce zpusobem a podstatou byti človek ale zpusob byti a podstatu Bůh mel po Otci ne po matce

 • rose66
  rose66, 17.12.17 11:11:46  
   

  Marie byla nedokonala jako vsechny zeny na svete a zemrela kvuli zdedenemu hrichu jako vsechny zeny na svete

  • osoba
   osoba, 17.12.17 13:06:36  
    

   Kdyby ONA byla počatá bez hříchu, nepotřebovala by porodit Ježíše a mohla vzít na sebe hříchy světa sama. To jaksi katolickým mariánským bludařům nedochází. Lžou o Marii to, co platí JEN o Ježíši.

   • rose66
    rose66, 17.12.17 14:37:15  
     

    v tom je PRAVDA, osoba se nemyli

    • osoba
     osoba, 23.12.17 20:30:58  
      

     Především Bůh se nemýlí a rozhodně není blb, jakého z něj chtějí udělat lidé, kteří mají vlastní Jemu odporující výklady Jeho slova.

     • rose66
      rose66, 25.12.17 12:11:32  
       

      a rozhodne se Buh nemuze narodit jako clovek, proto jezis nebyl Bohem a kdyz se modlil, prosil o neco otce a ne sam sebe

      • nikdoinic
       nikdoinic, 1.1.18 05:56:48  
        

       1.Jan 4
       4 Vy jste z Boha, synáčkové, a zvítězili jste nad nimi; neboť větší je Ten, který je ve vás, nežli ten, který je ve světě.

   • poko
    poko, 17.12.17 15:29:43  
     

    Marie protože si byla sama dobře vědoma, svého stavu přece zmínila svého Spasitele, na co bezhříšný potřebuje Spasitele, kdyby byla?
    Lukáš 1:47 a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,

    Proč by právě ji anděl oslovil takto?
    Lukáš 1:28 Přistoupil k ní a řekl: "Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou."

    Napřed musí existovat průšvih a pak soudce nebo president uděluje milost. Ještě jsem neviděl že by čistý bezúhonný dostal milost.

    • poko
     poko, 17.12.17 15:38:16  
      

     Zapoměl jsem tam dát, že to řekla Marie
     Lukáš 1:46 Maria řekla: "Duše má velebí Pána
     47 a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,

  • poko
   poko, 17.12.17 15:45:33  
    

   Bůh si Marii jen použil tak jako si použil jiné, to neznamená že si z ní vyrobíme MODLU k uctívání a modlitbám jako ke Stvořiteli.

   Mariino místo v dějinách spásy je nezpochybnitelné a nevyvratitelné, díky biblické Marii že její víra neselhala. Marie si zaslouží obdiv a poděkování ale ne zbožňování které patří Bohu.
   Stejně tak patří díky Abrahámovi že taky jeho víra
   podruhé neselhala.
   Poprvé nečekal na Boží plán a selhal a narodil se Izmael a podruhé už neselhal a narodil se Izák a on byl ochoten svého syna obětovat Bohu proto mohl i Bůh zase obětovat Svého Syna pro člověka. Každá vyvolená osoba si zaslouží díky.

 • osoba
  osoba, 14.12.17 23:07:27  
   

  https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=0SNL6w6CkwM&app=desktop

  • qwer
   qwer, 15.12.17 09:25:12  
    

   pěkné díky

 • tank
  tank, 13.12.17 04:57:58  
   

  Oznamuji že poko + poko2 jsou na foru **Setkávání křesťanů** zablokován, jsou na BL a nemmohou sem už nic psát, protože se i tady maže, budou asi fungovat přes vzkazník tam ani tento druh správců nebude vědět co se šustne nebo na jiném foru, Křesťanská víra.

  • czjhdlkjhbfdhndjgbdhsdgcj
   czjhdlkjhbfdhndjgbdhsdgcj, 13.12.17 05:05:45  
    

   To je hrozné co si teď počnou? Dá se to přežít?

   • poko
    poko, 13.12.17 05:08:00  
     

    :1: :1: V pohodě.
    Římanům 8:31 Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?

    • tank
     tank, 13.12.17 05:45:35  
      

     1 Janův 4:4 Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.

 • poko
  poko, 9.12.17 01:26:34  
   

  visitor77, 8.12.17 13:58:51 reagovat@!!!
  Dnes RKC slávi sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie,

  • poko
   poko, 9.12.17 01:46:59  
    

   Svátek ..Neposkvrněné početí Panny Marie.. je svátek zavedený jednou denominací která si říká církev a má podpořit dogma , že Panna Marie byla svými jen lidskými rodiči počata, tak jako Ježíš byl počatý bez skvrny hříchu, to znamená, že byla Marie od narození uchráněna jakéhokoliv hříchu.

   To je dogma na podporu marianskému kultu. a účelově směřuje pozornost k Panně Marii místo ke skutečnému Spasiteli Ježíši Kristu.
   Dogma které nemá v Božím slově v Bibli oporu.

   Kdyby byla Marie skutečně naprosto čistá, bez poskvrny počata svými rodiči, na kterou by se nevztahoval žádný hřích který se vztahoval na každého člověka který měl lidského rodiče.
   Pak by jako jediný člověk nepotřebovala svého osobního Spasitele. Ale co říká Bible? Sama Marie svého Spasitele zmiňuje.
   Lukáš 1:46 Maria řekla: "Duše má velebí Pána
   47 a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli,

   Byl by to první člověk na kterého by se nevztahoval zákon že odplata za hřích je smrt, takže čistá by si ani smrtí nemohla projít.
   Jak to tedy že se i v této církvi mluví o hrobu Marie, na co by ho potřebovala?

   Další informace v Bibli které popírá toto učení.

   Lukáš 1:26 Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do Galilejského města, které se jmenuje Nazaret,
   27 k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria.
   28 Přistoupil k ní a řekl: "Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou."

   Na co by člověk uchráněný každého hříchu potřeboval Boží milost?

   Milost přece i president uděluje lidem čekajícím na soud nebo odsouzeným.

   Už viděl někdy někdo někoho bezúhonného kterému by i president uděloval milost? K čemu by ji potřeboval?

   • osoba
    osoba, 9.12.17 17:04:28  
     

    Kazolíci přisuzují Marii všechno, co se týká Ježíše, aby z ní udělali nějakého nadčlověka a obhájili si vzporu vůči Božímu zákazu vyvyšovat a uctívat jakéhokoli člověka. Mezi Adamem a Ježíšem neexistoval na světě ani jediný tak dokonalý člověk, který by mohl před Bohem sám obstát nebo si něco zasloužit. Ke všemu si Bůh používá úplně obyčejné hříšné lidi, všichni kromě Ježíše jsou narozeni s touto padlou přirozeností a samozvaný Boží náhradník na tom svými výplody nic nezmění.

   • rose66
    rose66, 17.12.17 14:56:20  
     

    Jaký příklad dal sám Ježíš, když se zmiňoval o své matce?

    Jan 2:3, 4, Pe: „Došlo víno [na svatební hostině v Kaně], a proto řekla matka Ježíšovi: ‚Nemají už víno.‘ Ježíš jí odpověděl: ‚Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla moje hodina.‘“ (Když byl Ježíš dítětem, podřizoval se své matce a svému adoptivnímu otci. Ale nyní, když dospěl, laskavě, ale pevně odmítl Mariino vedení a ona pokorně přijala napomenutí.)

   • rose66
    rose66, 17.12.17 14:56:53  
     

    Luk. 11:27, 28, Pe: „Když to [Ježíš] mluvil, zavolala na něho jedna žena ze zástupu: ‚Blahoslavený život, který tě nosil, a prsy, které tě kojily!‘ On však řekl: ‚Spíše jsou blahoslaveni, kdo slyší Boží slovo a zachovávají ho.‘“ (To by jistě bývala znamenitá příležitost, aby Ježíš prokázal zvláštní čest své matce, kdyby to bylo náležité. Neučinil to.)

   • rose66
    rose66, 11.4.18 14:07:16  
     

    mariansky kult je pohansky ulet. marie zemrela za svuj zdedeny hrich jako vsechny ostatni zeny, jinak by nezemrela a byla by s name tady doted!

  • poko
   poko, 9.12.17 01:56:23  
    

   Náboženský falešný duch aby odváděl pozornost od skutečného Spasitele, posílá lidem do cesty různé svaté a další prostředníky jen aby nešli cestou kterou je Ježíš Kristus a odbočovali, k prostředníkům.
   Ale co říká Bible, jací další prostřednicí existují, když samotné Boží slovo v Bibli tvrdí, že je JENOM JEDEN?

   Proč se obracet v modlitbách na ty různé kovaříčky když můžeme přímo na kováře?

   1 Timoteovi 2:5 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, Kristus Ježíš,

  • poko
   poko, 9.12.17 01:58:36  
    

   Jan 14:6 Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

   • rose66
    rose66, 17.12.17 11:08:45  
     

    ale ta cesta vede nekam, kam? Kdyz zustanes stat na ceste, k bohu neprijdes

    • poko
     poko, 17.12.17 22:07:16  
      

     cesta je Ježíš Kristus samotný. Každý zakladatel nějakého náboženství např. buddhismu Budha, Islámu Mohamed, komunismu Marx, a další co jich po světě běhá, ukazovali cestu k NĚKAM. Jejich cesta vedla NĚKAM. Ale Ježíš ukazoval na Sebe.

     • nikdoinic
      nikdoinic, 18.12.17 08:54:18  
       

      By sem řekla že si máme nésti kříže svého:-).

     • rose66
      rose66, 25.12.17 12:15:06  
       

      a vede kam? K Bohu! JK je jenom prostrednik

      • rose66
       rose66, 30.12.17 11:28:41  
        

       mas v cechach cestu, ktera vede sama do sebe? Jenom kruhac a jezis nebl kruhac, byl cestou k Bohu, modlil se: "Otce nas jez jsi na nebesich", kdyz sam stal na zemi, uvazuj

       • nikdoinic
        nikdoinic, 1.1.18 05:58:16  
         

        Přijď království tvé..buď vůle tvá jak v nebi tak i na zemi.

   • rose66
    rose66, 11.4.18 10:26:19  
     

    k Otci skrze..., ale pokud zustanes stat ve dverich, uvnitr nejsi, jdi dal, kam je JK prostrednikem, abyz prisel

  • nikdoinic
   nikdoinic, 9.12.17 18:30:13  
    

   A tak Marie, podle Jakubovho apokryfu, byla ve třech letech předána do výchovy správě jeruzalémského chrámu ale kněží tohoto chrámu Ježíše neuznali za Spasitele, ni za Syna Otce, nemýlím-li se, je to divné, ba co víc chtěli jeho smrt:
   (Marek 14/55-64)

   • poko
    poko, 9.12.17 23:16:42  
     

    Nerozumim co ma spolcneho nejaka udajna vychova Marie s dogmatem o jejim neposkvrnenem poceti

    • nikdoinic
     nikdoinic, 10.12.17 05:27:14  
      

     Obojí je o ní..o Marii:
     https://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_(matka_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ova)

     • osoba
      osoba, 10.12.17 12:40:43  
       

      Když je pro tebe závazný blábol ze světské encyklopedie, kam přidává příspěvky kdokoli včetně náboženských bludařů, tak není co řešit. Mělo by pro tebe být důležitější, co říká Bůh. Ale to tě zjevně absolutně nezajímá, tvou autoritou je chorý mozek bezbožných náboženských šílenců včetně papeže.

     • nikdoinic
      nikdoinic, 10.12.17 12:49:13  
       

      :15:
      Tak nechtělo se mi setrvávat jenom u "Nepoškvrneného počatia Panny Márie" neb čas postoupil a je již 10.12. a zamyšlení tady povyše mám biblické..kdyby Ti chybělo:-).

      • poko2
       poko2, 10.12.17 17:56:35  
        

       Já uznávám Písmo , toho se týká toto.

       2 Timoteovi 3:16 Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,

       Jiné informace a rádoby evangelia a různé podvrhy, nemají pro mne takovou váhu, už jenom proto, že se Duch kterého jsem si vybral tak se nepostaral o to, aby to bylo v Písmu zařazené a proto to zůstává mimo. Buď to pro naši spásu není potřeba a nic nového nám to stejně neřekne ohledně vykoupení, nebo je to falešný podvrh který pochází z jiného náboženského ducha jiného zdroje informací.

       Bible, která se překládá z Písma je podle Guinessovy knihy rekordů bezkonkurenčně na prvním místě, co do počtu vydání a překladů a předběhla i jiné rádoby duchovní knihy i s větším historickým náskokem.
       To mi ukazuje, že ti jiní náboženští falešní duchové nestojí za nic když si nechali vyfouknout prvenství a že to Boží vítězí. Ohledně křesťanské víry mě proto jiné zdroje jiné Katechismy atd nezajímají,

       1 Janův 4:1 Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.

       • nikdoinic
        nikdoinic, 10.12.17 18:24:33  
         

        Jakubovo protoevangelium ze 2. století, jehož autorství je připisováno Jakubu Alfeovu, považované církevní tradicí za apokryf, popisuje Mariino dětství...
        Zdroj https://cs.wikipedia.org/wiki/Maria_(matka_Je%C5%BE%C3%AD%C5%A1ova)
        Co to je Apokryf
        https://cs.wikipedia.org/wiki/Apokryf

        Tak že by se k tomu přihlížet mohlo, neb nic na tom nestojí a jako životní příběh vidí se mi to docela i možné že ji velice staří rodiče, a nebo již jenom její matka, dali do chrámu v dobré víře že tam bude o ni dobře postaráno a asi se jim tam dostalo dobrého vzdělání neb vychovala v tomto Duchu Syna Ježíše.

        • nikdoinic
         nikdoinic, 10.12.17 18:36:23  
          

         A nebo kdo jiný by jej učil v Zákoně ?

         Lukáš 2
         40 Dítě pak rostlo a sílilo v duchu, naplňováno moudrostí a Boží milost byla na něm.
         41 Jeho rodiče chodívali každý rok do Jeruzaléma na svátek Veliké noci.
         42 Také když mu bylo dvanáct let, šli podle toho svátečního zvyku vzhůru do Jeruzaléma.
         43 A když se naplnily dny toho svátku, a už se vraceli, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě a Josef ani jeho matka o tom nevěděli.
         44 V domnění, že je v karavaně, ušli den cesty a hledali ho mezi příbuznými a známými.
         45 Když ho však nenalezli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho.
         46 Po třech dnech se pak stalo, že ho nalezli v chrámu, jak sedí uprostřed učitelů, naslouchá jim a dotazuje se jich.
         47 A všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho rozumností a odpověďmi.
         48 Když ho rodiče spatřili, ulekli se a jeho matka mu řekla: "Synu, proč jsi nám to udělal? Pohleď, tvůj otec a já jsme tě s bolestí hledali."
         49 A on jim řekl: "Proč jste mě hledali? Copak jste nevěděli, že musím být v tom, co je mého Otce?"

         • nikdoinic
          nikdoinic, 10.12.17 18:52:04  
           

          Tak mohl jej učit i otčím tesař Josef, ale si myslím že větší pravděpodobnost je, že jej od jeho narození vzdělávala jeho matka Marie, no nevím to jistě, ale někdy zamýšlím se nad tím takto, že jo, asi že tedy jeho matka, kdo jinej.

         • poko2
          poko2, 11.12.17 21:36:15  
           

          Slovo PRAVDĚPODOBNOST nám, říká že se to jenom pravdě podobá neříká nám to nic o tom, že je to pravdivé a nepomůže ani když si tam dáš VELMI PRAVDĚPODOBNÉ.

     • poko2
      poko2, 10.12.17 18:06:03  
       

      Kdyby se dalo na Marii uplatnit to, co na Ježíše, pak by mě zajímala tak jako Ježíš.

      Jan 14:6 Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

      1 Timoteovi 2:5 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, Kristus Ježíš,

      Bůh si Marii vyvolil a její místo je v dějinách spásy nezpochybnitelné a nevyvratitelné . Tak jako si vybral třeba Abraháma i on byl ochoten dát syna Izáka a na základě toho i Bůh mohl dát zase Svého Syna.
      Díky Marii že její víra neselhala.
      Ale to neznamená že z ní budeme dělat modlu a budeme uctívat jako Spasitele..

      • nikdoinic
       nikdoinic, 10.12.17 19:10:14  
        

       Z Marie modlu nedělám, ni Spasitele..kdo mne čte tak to moc dobře ví..

       • poko2
        poko2, 11.12.17 21:41:09  
         

        Netvrdím že Ty , já mám na mysli a píši o těch, co ji uctívají a modlí se k ní jako by to byl prostředník i když Boží slovo tvrdí , že prostředník je jenom jeden. Takže si zase něco v rámci náboženského kultu z prstu vycucali.

        1 Timoteovi 2:5 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, Kristus Ježíš,

        • poko2
         poko2, 11.12.17 21:42:29  
          

         Nevím nic o tom, že by Ježíš nebo Boží Duch učil se modlit ke své matce.

         • poko2
          poko2, 11.12.17 21:47:14  
           

          Matouš 6:9 Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno.

          Pozor tam není slovo toto a jen toto stále dokola jako kolovrátek a básničky,
          ale je tam slovo TAKTO = tak nějak svoji slovní zásobou.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 25.12.17 09:45:27  
           

          Jo Otče náš, ale Otec může být i matkou, mluví o sobě jako o kvočně v Lukáš 13/34, v Mt 23/37.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 25.12.17 09:46:53  
           

          Izaiáš 66
          10 Veselte se s Jeruzalémem, a plésejte v něm všickni, kteříž jej milujete. Radujte se s ním velice, kteříž jste koli kvílili nad ním,
          11 Proto že ssáti budete, a sytiti se z prs potěšení jeho, ssáti budete, a rozkoš míti v blesku slávy jeho.
          12 Nebo takto praví Hospodin: Aj, já obrátím na něj jako řeku pokoj, a jako potok rozvodnilý slávu národů. I budete ssáti, na rukou pěstováni a na klíně rozkošně chováni budete.
          13 Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu, a tak v Jeruzalémě potěšováni budete.

         • rose66
          rose66, 25.12.17 12:17:40  
           

          potom, co JK uvedl vzorovou modlitbu, nikde v NZ nemate, ze by to krestane odrikali jako formulku. Slo jen o to, pochopit zpusob, Bozi veci na 1. miste a pak osobni. A take duraz na to, jak Bohu zalezi na jeho jmenu a ze chce I na zemi privest Bozi kralovstvi a konat tady svou vuli!

       • rose66
        rose66, 30.12.17 11:29:54  
         

        apokryfy vyhod, to je blud vsech bludu

        • rose66
         rose66, 11.4.18 10:24:27  
          

         hele kvocno, resis nesmysly, pokud se buh rozhodl k nam mluvit v muzskem rode, proc mu do toho kecas?

         • nikdoinic
          nikdoinic, 22.4.18 15:02:19  
           

          To protože:
          Zjevení 22
          17 A Duch i Nevěsta říkají: "Přijď!" A ten, kdo slyší, ať řekne: "Přijď!" A kdo žízní, ať přijde, a kdo chce, ať zdarma nabere vodu života.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 22.4.18 15:03:20  
           

          A nesmysl to vůbec není, to má právě že smysl životní..

   • rose66
    rose66, 17.12.17 14:38:29  
     

    kdyz ctes apokryfy dopadnes apokryfycky

  • rose66
   rose66, 17.12.17 11:07:41  
    

   kde mas o tom dukaz, marie byla clovek jako kazdy jiny a zemrela za sve hrichy, jenom mela prednost porodit Boziho syna, ktery byl pocat bez muzskeho pricineni, toz vse