Křesťanská víra

Moderovaná diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
poko (2018-09-20 09:07:44)tank (2017-12-28 06:55:45)
Křesťanská víra
Založeno: 12. 10. 2013 | Příspěvků: 2 551 | Členů: 2
Správci: poko (hlavní)

SKLADIŠTĚ SKLADIŠTĚ SKLADIŠTĚ
V současné době slouží k ukládání reakcí kterým hrozí smazání nebo je správce už odstranil jako pojistka.
Bohužel nejde původní název odstranit a přepsat... Hodil by se název FORA ... SKLADIŠTĚ

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • poko
  poko, 20.9.18 09:00:57  
   

  m.argo, 20.9.18 07:06:20 reagovat@!!!
  K zamyšlení:

  Jestliže máte nějaké slovo povzbuzení ..., povězte je (Sk. 13:15)

  poko
  poko, 20.9.18 08:51:14 reagovatsmazat@!!!
  Dnes bude hezký den, dnes můžeme dýchat Bohem dobře namíchaný vzduch. V zdravém těle zdravý vzduch.

  poko
  poko, 20.9.18 08:59:45 reagovatsmazat@!!!
  Po našem.
  2 Korintským 13:13 Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.

 • poko
  poko, 18.9.18 16:18:44  
   

  m.argo, 18.9.18 11:56:16 reagovat@!!!
  Tak asi to znáš, Kjaro. Ježíš zemřel, aby vykoupil náš hřích, k němuž jsme přišli následkem Adamovy neposlušnosti. On sám byl vzkříšen k věčnému životu jako první, a dal tak zaslíbení, že všichni, kteří ho budou následovat, můžou být vzkříšeni do Božího království.

  Dáváš moc široké otázky, těžko stručně odpovídat.

  poko
  poko, 18.9.18 16:05:49 reagovatsmazat@!!!
  A od koho tak asi ten hřích vykoupil? Kdo Mu ho prodal?

  Je to nesmysl.
  Ježíš na sebe vzal hřích člověka, protože svůj hřích neměl aby mohl naplnit zákon že odplata za hřích je smrt a ta smrt byla zase potřeba protože bez smrti by nebylo to vzkříšení, které bylo potřeba aby tu smrt porazilo a přebilo.

  Ježíš nevykoupil hřích, Ježíš vykoupil člověka z moci ďábla tím že na Sebe ten hřích vzal.

  Jestli se u vás vyučuje že Ježíš vykoupil náš hřích, tak potěš koště, tak asi místo člověka je nakonec vykoupený hřích, který může k Otci.

  • poko
   poko, 18.9.18 16:19:52  
    

   poko, 18.9.18 16:16:51 reagovatsmazat@!!!
   S hříchem nemůže nikdo k Otci.
   Každý by automaticky patřil ďáblu.
   Tím že Ježíš na Sebe vzal hřích člověka, tak ne hřích, ale člověka vykoupil z moci ďábla.
   Jediný Ježíš mohl na Sebe vzít hřích z člověka protože jediný Ježíš neměl lidského otce a jediný Ježíš neměl svůj hřích, kdyby měl svůj pak by umíral za svůj a lidem by zůstal jako zůstal ďáblovi a démonům jeho svedeným andělům a bez té smrti by zase nemohlo přijít to vzkříšení o které šlo.

   Celá léta o tom přemýšlím jak by se dalo vzkřísit ze smrti a přitom nezemřít. Asi to fakt jinak nešlo, když na to nepřišel ani vševědoucí Otec a musel se proto koukat, jak bičují a zabíjejí Jeho Syna a vůbec nemohl zasáhnout a nejen to, On do toho pekla ještě navíc toho Syna poslal.

 • poko
  poko, 14.9.18 10:59:41  
   

  soucet, 13.9.18 22:31:19 reagovat@!!!
  nj, armagedon se blíží... :4:

  rudla
  rudla, 13.9.18 22:41:30 reagovat@!!!
  Přestaň konečně.

  poko
  poko, 14.9.18 05:31:53 reagovat@!!!
  Pokud má Bible pravdu tak určitě.
  Ten se očekává až po vytržení pravé církve pravé nevěsty a zmíněných družiček co měli dost oleje dost očekávání, na svatbu Beranka a zatím toto vytržení ještě nenastalo .
  Armagedon a VELKÉ souženi nastane až po vytrženi pravé církve a odchodu Božího Ducha s ní a vlády antikrista

  Armageddon se týká těch zanechaných, družiček bez oleje, bez očekávání , falešných církví ,soudu nad nevěstkou a státu Izrael
  až po vytrženi pravé církve pravé nevěsty a odchodu Božího Ducha která toho bude uchráněna a toto vytrženi ještě nenastalo .

  Armagedon nastane po vytrženi pravé církve za vlády Antikrista kdy odejde pravá církev a s ní i Boží Duch a na zemi zůstanou jenom zákony a vlády států, které bude Antikrist měnit k obrazu svému .

  Aby se mohl ďábel projevit naplno, tak mu v tom překáží ještě
  1,- pravá církev a její modlitby
  2,- Boží Duch
  3, -vlády a zákony států

  Po vytržení odejde pravá církev s Božím Duchem
  na zemi zůstanou vlády a zákony ,které začne Antikrist měnit k obrazu svému , nakonec i takové nesmysly proti Božímu slovu a Božímu Duchu jako stejnopohlavní manželství, už se někde praktikuje, stejně jako čipování lidí, aby byli pod kontrolou a bez čipu se nikdo nikam nedostane,nic nenakoupí, nic neprodá a nikdo ho neošetří, na úřadech nic nevyřídí, bez čipu nebude mít přístup.

  Co je proti Božímu slovu neslouží Bohu a ti co to praktikují si prohrávají život, slouží ďáblu , půjdou s ním.

  poko
  poko, 14.9.18 10:28:34 reagovat@!!!
  Pravá nevěsta se nezabývá Armagedonem ani Velkým soužením ani antikristem protože se ji nic z toho netyká, prava nevesta vola s Duchem PRIJD PANE JEŽÍŠI Ona se tesi

  Green
  Green, 14.9.18 10:50:03 reagovat@!!!
  Matouš 24 „Hned po soužení oněch dnů ‚slunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské mocnosti se zachvějí.‘ Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří Syna člověka přicházet na nebeských oblacích s velikou slávou a mocí. A on pošle své anděly s hlasitou polnicí a ti shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran, od jednoho konce nebe až po druhý.

  Zjevení 7 Jeden z těch starců pak promluvil a zeptal se mě: „Kdo jsou ti oblečení do bílých rouch a odkud přišli?“ Odpověděl jsem: „Pane můj, ty víš.“ Tehdy mi řekl: „To jsou ti, kteří přišli z velikého soužení. Vyprali svá roucha a vybílili je v krvi Beránka. Proto jsou před Božím trůnem a slouží mu v jeho chrámu dnem i nocí. Ten, který sedí na trůnu, bude přebývat mezi nimi.

  Jak je patrné z písma nic z toho v co doufáš se nestane .
  Kladu si otázku kam na tyto bludy chodíš ?
  Z jakého zdroje čerpáš ???

  poko
  poko, 14.9.18 10:41:26 reagovatsmazat@!!!
  Věřící kteří mají informace už začínají všímat a přechází a rozlišují skutečnou Ježíšovu církev NEVĚSTU od falešné nebo nevěstky.

 • poko
  poko, 10.9.18 13:22:28  
   

  Rozdíl mezi Duchem Božím a v církvi jejich Duchem svatým.

  Bible tvrdí , že Písmo = soubor vybraných knih pochází z Božího Ducha.

  2 Timoteovi 3:16 Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,

  A pak existují i falešní duchové před kterými Boží slovo varuje.
  1 Janův 4:1 Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa.

  Proto je těch náboženství ve světě tolik a mají různá učení protože jsou ovládány každé svým duchem, který to udržuje při životě.
  A když si každé náboženství toho svého falešného pojmenovalo Duchem svatým pak mohou říci cokoli mají to z Ducha svatého který vůbec není Boží Duch ze kterého pochází Písmo a proto i tento duch přináší rozpory a informace které ani Písmo nezná ani Ježíš neučil.

  To je asi tak když si komunisté pojmenovali deník slovem PRAVDA který stejně lhal, nakonec za co jiného by se měla lež vydávat když ne za PRAVDU a i když to byla sebevětší pitomost, pro komunisty když to bylo z PRAVDY tak to byla pravda.

  Nepředpokládám že by Boží Duch prohrával, co by to bylo za Boha který prohrává?
  A právě informace z Písma přeložené do Bible jsou podle Guinessovy knihy rekordů bezkonkurenčně na prvním místě co do počtu vydání a překladů a předběhly ty jiné informace uz jiných duchů i ty které měli větší historický náskok, to odhaluje že ti jiní duchové zdroje informací, nestojí za nic, když si nechali vyfouknout prvenství.
  Co by to bylo za boha který prohrává?

 • poko
  poko, 10.9.18 13:03:16  
   

  poko, 10.9.18 12:07:30 reagovatsmazat@!!!
  Proč mě mažeš odpověď na Tvoji tučnou otázku, co tam bylo závadného?

  abuka
  abuka, 10.9.18 12:07:37 reagovat@!!!
  Smazán poko.
  Sáhodlouhé příspěvky o ničem tady jen zabírají místo.
  Upozornil jsem tě na to.

  poko
  poko, 10.9.18 12:14:34 reagovatsmazat@!!!
  Tak k čemu jsou Tvoje požadavky abych se vyjadřil k větám v článku když reakce na první větu mažeš? Víš kolik by zabraly místa další věty?

  poko
  poko, 10.9.18 12:18:12 reagovatsmazat@!!!
  Co tam bylo závadného když jsem upozornil na rozdíl mezi Duchem Božím ze kterého pochází Písmo a Duchem svatým kterého si tak v církvích toho jejich nábožného pojmenovali?

 • poko
  poko, 10.9.18 13:02:04  
   

  Jména se v Bibli píši i uprostřed věty velkým písmenem a biblická jména jsou i slovesa a velká písmena to rozlišují.

  Je lež že Boží Duch nemá jméno.

  Jan 14:16 a já požádám Otce a on vám dá jiného Přímluvce, aby byl s vámi navěky -
  Jan 14:26 Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.
  Jan 15:26 Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
  Jan 16:7 Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.
  1 Janův 2:1 Toto vám píšu, děti moje, abyste nehřešili. Avšak zhřeší-li kdo, máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého.

  Je rozdíl kdy se jedná o jméno a kdy o sloveso .

  Jan 14:26 Ale Přímluvce, Duch svatý,
  máme u Otce přímluvce, Ježíše Krista spravedlivého.

  Jenom toho Božího Ducha degradujete z Boha na jakousi činnou sílu a klamete ostatní.
  Ananiáš lhal Božímu Duchu a co řekl Petr, že lhal nějaké činné síle?
  Řekl že lhal Bohu.

  Skutky apoštolské 5:3 Ale Petr mu řekl: "Ananiáši, proč satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému a dal stranou část peněz za to pole?
  4 Bylo tvé a mohl sis je přece ponechat; a když jsi je prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!"

  Proto je to Boží protože souvisí s Bohem, tak jako Boží slovo a je jedno kdo vyslovil zda Otec Syn nebo Duch, je to Boží a pochází o Boha.
  Podle vaší teorie nemohou být Ježíšovy výroky Boží slovo, ale jen Synovo slovo

 • poko
  poko, 9.9.18 13:01:33  
   

  poko, 9.9.18 12:33:29 reagovat@!!!
  Učení části teologů z jisté církve o Očistci nepokládám za biblické, slovo Očistec jsem v Bibli nenašel, jde o teologii a Katechismus ne Bibli

  Zatím mě můj názor nikdo nevyvrátil tím že by ukázal takový text z Bible.

  Neberu proto Očistec vážně a samozřejmě i obřady s tím spojené, které Nový zákon po Ježíšově oběti kdy už se mnohé úplně změnilo nezná.
  Jde o zbytečné ne biblické ale teologické obřady jako zádušní mše, dušičky, modlitby za mrtvé a dříve placené odpustky, dnes jen v podobě úkonů jako modlitby , návštěva hřbitova, a mše s přijímáním..

  To co vidím dokonce na takovém učení hloupé a škodlivé je to , že to (u) popírá dokonanou oběť Ježíše za hříchy.
  Jak může být potom taková oběť dokonána i po tom co sám Ježíš zvolal DOKONÁNO JEST,když je ještě potřeba další dodatečné očištění v mezistanici zvané Očistec (b)

  poko
  poko, 9.9.18 12:52:11 reagovat@!!!
  Pozor
  jistá církev si přidala a má ve své Bibli další knihy DEUTEROKANONICKÉ, které jiní křesťané nemají a tam je ve Druhé knize Makabejské, že se Juda Makabejský modlil za zemřelé vojáky a jistá církev dokonce v době platnosti už Nové smlouvy kdy se dokonanou obětí Ježíše mnohé změnilo , např. i pohané kteří nebyli v krevní smlouvě skrze obřízku mohou díky oběti Ježíše i oni k Otci, a oni stále odkazují účelově co je zavádějící na knihy z doby Starého zákona, před touto obětí.

  To mi nejde do hlavy ani logicky.
  Proč se modlit za někoho kdo už přijal Ježíše a je Jeho obětí očištěný a ani Bůh neodflákne něco na půl, aby se dostal tam kde už je nebo má být jeho místo?

  Proč se modlit za někoho kdo Ježíše nepřijal, když ani Bůh nepůjde proti slovu a zákonům které už dal?

  A proč nosit na hroby zapálené svíčky ve dne, jak ty mrtvým pomáhají??? tak to moje myšlení už nebere vůbec, když vzpomínat se dá i nad albumem fotek.
  Tim nepopírám ,že svíčky nepomáhají vůbec, jen u mrtvých to nechápu.
  Pomáhají živým od peněz a i prodejci musí z něčeho žít.

  poko
  poko, 9.9.18 13:00:18 reagovatsmazat@!!!
  Před stavbou kostela není jediný záznam že by byla zmíněna mezistanice zvaná Očistec nebo by vyslovil nějaký apoštol nebo Ježíš samotný

 • poko
  poko, 5.9.18 22:40:52  
   

  poko, 5.9.18 22:39:51 reagovatsmazat@!!!
  Přikládám duchovní školení o hovně.
  Hovno se nedá podceňovat ani v duchovním životě.
  Naopak je třeba si hovno předcházet.
  Kdo má hovno ten určitě nemá problém co s penězi, to je přece pozitivní, hovno udržuje život ve skromnosti.

  Kdo je šéfem nebo vedoucím?

  Na začátku lidstva, když byl stvořen člověk, lidské vitální orgány začaly diskutovat o tom, kdo je mezi nimi šéfem.

  Mozek měl následující názor:
  Já musím být šéfem, protože jen já dávám pokyny, jak máte fungovat.

  Oči měly jiný argument:
  My bychom měly být vedoucím, protože my vedeme tělo tam, kam má jít.

  Srdce řeklo:
  Přece jenom já bych mělo být šéfem, protože vám všem přináším krev, abyste vůbec fungovaly!

  A žaludek poznamenal:
  Já budu šéfem, protože vás všechny živím.

  Nohy vyjádřily svůj názor:
  My se musíme stát šéfem, protože nosíme celé tělo.

  Každý byl přesvědčený, že právě on musí být šéfem. Ale vtom se ozvalo hovno, že ono chce být šéfem a všichni se zasmáli.
  Hovno však jednoduše prohlásilo:
  Já budu šéfem, ať se vám to líbí nebo ne.
  A rozhodlo se nevylézt
  celých 5 dní!!!!!

  Tělo se cítilo zle.
  Břicho se svíjelo v křeči.
  Oči se zamžily.
  Srdce bylo v agónii.
  Nohy se chvěly.
  A tehdy jednohlasně všichni zvolali:
  ¡¡¡Ať se hovno stane šéfem!!!

  • krudox
   krudox, 6.9.18 19:19:48  
    

   podstatné je, co o hovně říká Boží Slovo, nejpodstatnější, co o něm uvádějí evangelia, tedy co o něm míní Pán Ježíš, takže skládat o něm básničky, filosofovat či jinak tuto duchovní záležitost zlehčovat, je úplně o hovně...

   • poko
    poko, 9.9.18 13:03:01  
     

    Něco na tom je, nicméně i Boží slovo v Bibli zná slovo hovno pod jiným výrazem jako lejno

 • poko
  poko, 4.9.18 12:55:58  
   

  Matouš 22:36 "Mistře, které přikázání v zákoně je největší?"
  37 On mu řekl: "'Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.'
  38 To je největší a první přikázání.
  39 Druhé je mu podobné: 'Miluj svého bližního jako sám sebe.'
  40 Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci."

 • poko
  poko, 4.9.18 12:45:42  
   

  • Není a proč by nás mělo zajímat Mojžíšovo desatero, které bylo dáno starozákonním Židům?
  Nás má zajímat Ježíšovo dvojtero, které stejně desatero jako tak zahrnuje a navíc je dokonaléjší.
  Miluj Boha a miluj bližního.
  Kdo toto dodržuje nemusí vědět zvlášť že nemá krást, zabíjet , lhát.

  U Mojžíšova desatero byl ten kdo zcizoložil s cizí ženou byl cizoložník.
  Matouš 5:27 Slyšeli jste, že bylo řečeno: 'Nezcizoložíš.'

  U Ježíše je to jinak.

  28 Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.

  U Mojžíše byl vrah ten, kdo zabil člověka, u Ježíše je to jinak.
  Matouš 5:21 Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu.
  22 Já však pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu.

  Mojžíšovo desatero řešilo následek hříchu, který začal v nitru. Ježíš řeší počátek hříchu ne až následek
  Matouš 22:36 "Mistře, které přikázání v zákoně je největší?"
  37 On mu řekl: "'Miluj Hospodina, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.'
  38 To je největší a první přikázání.
  39 Druhé je mu podobné: 'Miluj svého bližního jako sám sebe.'
  40 Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci."


  Židům bylo dáno desatero ,něco jako zákon ,aby je jednak trošku chránilo ,aby si nedělali tolik zla, ale hlavně proto, aby se jim v makovicích konečně rozsvítilo, že jsou na to slabí a že to celé nikdo nedokáže dodržet ve všech bodech každou vteřinu svého života a porušení jednoho je stejně porušené celé.
  Aby jim konečně došlo, že budou
  potřebovat Spasitele
  protože nikdo z nich nemá šanci se k Otci dostat i s desaterem.

  • poko
   poko, 4.9.18 13:11:54  
    

   Proto přece poslal Otec Syna protože věděl že na spásu desatero stačit nebude
   Musel je připravit na Svůj plán spásy postupně, tak jim nejprve dal desatero, aby uviděli svoji slabost, teprve pak mohou uvidět že bude ještě potřeba Spasitel.

   Z Egypta se dá dojít do zaslíbené země,
   za 18 dní, Židům to trvalo 40 roků
   kdy je Bůh připravoval aby mohli vstoupit jako naprosto svobodní lidé, protože si nesli z Egypta mentalitu otroků.

   • osoba
    osoba, 8.9.18 21:28:46  
     

    Desatero nebylo určené na spásu, ale na odhalení hříšnosti a poznání potřeby Spasitele. Izraelité neuvízli na poušti za Božím (předem naplánovaným) účelem přípravy na svobodu. ONI se Mu vzepřeli a sami sebe odsoudili k zahynutí na poušti, Bůh jim to dopřál - stalo se jim podle jejich slov, nikoli podle Jeho plánu.

    • poko
     poko, 10.9.18 01:16:54  
      

     Jak kteří ,to vůbec neplatí o všech ,jinak by nikdo nevešel a my víme ,že tam někteří došli, to takto vůbec o všech neplatí jen pro část

 • rose66
  rose66, 2.9.18 13:18:00  
   

  JEŽÍŠ znovu a znovu ukazoval, že je tvorem odděleným od Boha a že má nad sebou Boha, kterého uctívá, Boha, kterému říká „Otče“. V modlitbě k Bohu, totiž k Otci, mluvil Ježíš o „tobě, jediném pravém Bohu“. (Jan 17:3) U Jana 20:17 řekl Marii Magdaléně: „Vystupuji ke svému Otci a k vašemu Otci, k svému Bohu a k vašemu Bohu.“ (Petrů) V 2. Korinťanům 1:3 potvrzuje apoštol Pavel tento vztah: „Požehnaný buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista.“ Protože Ježíš měl Boha, svého Otce, nemohl zároveň být tím Bohem.

  • osoba
   osoba, 3.9.18 09:02:00  
    

   Jak můžeš svým omezeným lidským mozečkem posuzovat božství Ježíše, když své rozumování povyšuješ nad autoritu Božího slova. A nechápeš ani to, že Boží Syn je rovnocenným Bohem jako Bůh Otec. Buď Ho poznej osobně, abys pochopila (jestli se vůbec o pochopení snažíš), nebo do toho vůbec nerej.

   • krudox
    krudox, 3.9.18 21:13:22  
     

    Boha z něj udělali později lidé...

    • osoba
     osoba, 3.9.18 22:59:22  
      

     Bohem byl dávno předtím, než nějaký člověk existoval. Ale to TY nepochopíš, protože jsi zbabělý. Máš strach si to ověřit.

     • krudox
      krudox, 4.9.18 05:12:06  
       

      jen se nepo... :2:

 • poko
  poko, 2.9.18 12:36:45  
   

  m.argo, 2.9.18 00:52:24 reagovat@!!!
  Svědkové Jehovovi a vrcholový sport:

  https://www.super.cz/587356-oslavy-1-narozenin-se-dcera-sereny-williams-nedocka-tenisova-kralovna-ji-to-nedovoli-je-clenkou-svedku-jehovovych.html

  Že naše společnost vrcholový sport nedoporučuje, a to z mnohých dobrých důvodů, ještě neznamená, že odsuzuje či dokonce vyloučí ty, kteří se mu přesto věnují. Stejné to je např. s vysokými školami apod.

  soucet
  soucet, 2.9.18 02:08:54 reagovat@!!!
  Co, vy vysoké školy nedoporučujete?

  Alam
  Alam, 2.9.18 08:54:24 reagovat@!!!
  Že by sa azda ich absolvovaním posilnila viera, ich vzťah k Bohu?

  poko
  poko, 2.9.18 12:19:08 reagovatsmazat@!!!
  Posilní se služba pro ostatní to nejde proti Bohu

  soucet
  soucet, 2.9.18 12:20:32 reagovat@!!!
  A jejich neabsolvováním se posílí nebo co? A vyučením se řemeslu se posílí nebo ne? :7: :8:

  poko
  poko, 2.9.18 12:26:31 reagovat@!!!
  Posílí se přece sobecká lenost

  Alam
  Alam, 2.9.18 12:33:12 reagovat@!!!
  Netrep šašku.

  Alam
  Alam, 2.9.18 12:34:24 reagovat@!!!
  Každý musí zvážiť na čo má.

 • poko
  poko, 23.8.18 20:33:33  
   

  Toto fórum mám jako skladiště na reakce mám jiná

 • rose66
  rose66, 17.8.18 17:00:02  
   

  Jezis nebyl Bohem, jinak by se nemodlil k Bohu a nemel na veci jiny nazor
  napr: Když Ježíš stál tváří v tvář smrti, projevil podřízenost Otci v modlitbě: „Otče, jestliže si přeješ, odejmi tento kalich ode mne. Ať se přesto neděje má vůle, ale tvá.“ (Lukáš 22:42) Ke komu se Ježíš modlil? K sobě? Ne, modlil se ke svému Otci v nebi. To je zřejmé ze slov: „Ať se . . . neděje má vůle, ale tvá.“ A potom, když umíral, zvolal Ježíš: „Můj Bože, můj Bože, proč jsi mě opustil?“ (Marek 15:34) Ke komu Ježíš volal? K sobě? Ne, volal ke svému Otci, který byl v nebi.

  • osoba
   osoba, 17.8.18 22:40:26  
    

   Zjevně Ho neznáš a stavíš svůj omezený rozoumek nad autoritu Božího slova. Pořád jen do všeho reješ, místo aby poznala Boha a podřídila se Mu.

   • rose66
    rose66, 18.8.18 11:54:15  
     

    spise ho neznas Ty

    • rose66
     rose66, 18.8.18 11:55:19  
      

     Jan napsal v první kapitole, ve verši 18: „Žádný člověk nikdy neviděl [Všemohoucího] Boha.“ Ale Ježíše, Syna, lidé přece viděli, protože Jan říká: „Slovo [Ježíš] se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu.“ (Jan 1:14, EP) Jak by potom Syn mohl být součástí Všemohoucího Boha? Jan také říká, že Slovo bylo „u Boha“. Jak by ale někdo mohl být u někoho jiného a zároveň být tou osobou, u které je? Navíc z Jana 17:3 se dozvídáme, že Ježíš dělal jasný rozdíl mezi sebou a svým nebeským Otcem. Svého Otce nazývá ‚jediným pravým Bohem‘. A ke konci svého evangelia Jan shrnuje svou výpověď slovy: „Tato [slova] byla zapsána proto, abyste věřili, že Ježíš je Kristus, Boží Syn.“ (Jan 20:31) Všimněme si, že Ježíš zde není označen jako Bůh, ale jako Boží Syn.

     • blaznivymrak
      blaznivymrak, 20.8.18 17:31:46  
       

      Opet se mylis, boha podle bible videl mojzis a mnoho dalsich.... Soucasne ho ale nevidel nikdo, protoze nikdo nemuze zustat ziv, aby boha videl...Bible neustale popira sebe sama.... Je to logicky nekonzistetni text.

    • osoba
     osoba, 18.8.18 16:38:39  
      

     Kdybys Ho znala, nezpochybňovala bys Jeho božství. Je to trapný!! Jen rozumuješ a ignoruješ pravdu. jsi jen jakési ubohé lidské mládě, ale rozhodně NE člověk.

     • rose66
      rose66, 18.8.18 20:05:42  
       

      neznas ho ty, a pokud nechapes Syna, nepochopis ani Otce

      Komu, tak asi, bude Jezis predavat Kralovstvi a pod koho se podridi?

      1. Korinťanům 15:24–28

      24 Potom konec, až předá království svému Bohu a Otci, když [předtím] přivede vniveč všechnu vládu a všechnu autoritu a moc. 25 Musí totiž kralovat, dokud mu [Bůh]* nepoloží všechny nepřátele pod nohy. 26 Jako poslední nepřítel má být přivedena vniveč* smrt. 27 [Bůh] totiž „mu všechno podřídil pod nohy“. Ale když říká, že ‚všechno bylo podřízeno‘, je zřejmé, že s výjimkou toho, kdo mu všechno podřídil. 28 Ale až mu bude podřízeno všechno, potom se také sám Syn podřídí Tomu, kdo mu podřídil všechno, aby Bůh byl každému vším.

   • rose66
    rose66, 21.8.18 12:44:13  
     

    „Otče, jestliže si přeješ, odejmi tento kalich ode mne. Ať se přesto neděje má vůle, ale tvá.“ (Lukáš 22:42)

  • blaznivymrak
   blaznivymrak, 20.8.18 17:35:39  
    

   take rekl: Zborte tento chram, do tri dnu jej postavim.... Tedy,ze si sam vzkrisi telo

   • rose66
    rose66, 21.8.18 12:35:33  
     

    nesmysl, nechapes, mrtvy nic delat nemuze, natoz se krisit

   • rose66
    rose66, 23.8.18 10:39:42  
     

    Bible ukazuje, že mrtví „si neuvědomují naprosto nic“ a že smrt je stav absolutní nečinnosti. (Ka 9:5, 10; Ža 146:4) O lidech, kteří umírají, je řečeno, že odcházejí „do prachu smrti“ (Ža 22:15), stávají se ‚bezmocnými ve smrti‘. (Př 2:18; Iz 26:14) Ve smrti není zmínka o Bohu ani o tom, že by Bůh byl chválen. (Ža 6:5; Iz 38:18, 19) Jak v Hebrejských, tak i v Řeckých písmech je smrt přirovnána ke spánku a toto přirovnání je výstižné nejen proto, že mrtví si nejsou ničeho vědomi, ale také v souvislosti s nadějí, že budou probuzeni při vzkříšení. (Ža 13:3; Jan 11:11–14)

    • krudox
     krudox, 23.8.18 11:54:59  
      

     to tvrdí starozákonní žalmy a kazatel, novozákonní teologie tvrdí něco jiného, inu vývoj, i přednovozákonní židé už věřili na duši, která přežívá smrt těla...
     ale jehovista musí věřit tomu, co je mu nakázáno, i kdyby to v té bibli nebylo vůbec... :1:

     • rose66
      rose66, 29.8.18 12:55:19  
       

      NZ tvrdi to same, Lazar vysel po 4 dnech z hrobu a nerikal nic

      • rose66
       rose66, 29.8.18 12:57:19  
        

       Ježíš řekl, že Lazara ‚probudí ze spánku‘

       • rose66
        rose66, 29.8.18 13:00:26  
         

        Překvapil snad Martu Ježíšův výrok, že Lazar „vstane“? Zřejmě ne, protože odpověděla: „Vím, že vstane při vzkříšení v posledním dnu.“ Marta už věřila slibu, že nastane vzkříšení. Ježíš jí pak řekl: „Jsem vzkříšení a život. Kdo projevuje víru ve mne, i když zemře, ožije.“ (Jan 11:23–25) Když byl Lazarovi zázračně vrácen život, víra Marty se tím posílila a jiní lidé víru získali. (Jan 11:45)

        • rose66
         rose66, 29.8.18 13:01:42  
          

         a podle krista, jsou mrtvi v hrobech a nikde jinde
         Ježíš Kristus řekl: „Přichází hodina, kdy ti všichni v pamětních hrobkách uslyší jeho [Ježíšův] hlas a vyjdou.“ (Jan 5:28, 29)

         • rose66
          rose66, 29.8.18 13:02:51  
           

          a hlavne zadne nebicko!

          Ježíš Kristus prohlásil: „Žádný člověk nadto nevystoupil do nebe, jen ten, který sestoupil z nebe, Syn člověka.“ (Jan 3:13) Ekumenický překlad říká: „Nikdo nevstoupil na nebesa, leč ten, který sestoupil z nebes, Syn člověka.“

         • krudox
          krudox, 2.9.18 01:22:57  
           

          tak to asi neznal písma o Elijášovi, co?

          https://cs.wikipedia.org/wiki/Elij%C3%A1%C5%A1

        • krudox
         krudox, 2.9.18 01:17:38  
          

         máš to překroucené, sprvně je to tak:
         25„Já jsem vzkříšení i život,“ řekl jí Ježíš. „Kdo věří ve mě, i kdyby zemřel, bude žít. 26A každý, kdo žije a věří ve mě, nezemře navěky. Věříš tomu?“

         A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může duši i tělo zahubit v pekle. Matouš 10,28.

 • poko
  poko, 26.7.18 14:43:08  
   

  Toto fórum je SKLADIŠTĒ co se kde maže aby bylo jasné co, reakce na zde uložené budou mazaný na reakce jsou jiná fora

 • poko
  poko, 25.7.18 22:48:47  
   

  Pavel.Hangurbadzo, 23.7.18 13:09:41 reagovat@!!!
  Ježíšek byl podvodník a na svoje "zázraky", používal hypnózu.
  Důkaz je přímo v Bibli:
  Matouš 17, 1 Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami.
  2 A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý.
  3 A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají.
  4 Nato promluvil Petr a řekl Ježíšovi: "Pane, je dobré, že jsme zde; chceš-li, udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi".
  5 Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: "To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte".
  6 Když to učedníci uslyšeli, padli tváří k zemi a velmi se báli.
  7 Ale Ježíš přistoupil, dotkl se jich a řekl: "Vstaňte a nebojte se".
  Tohle je přesný popis hypnotické seance, včetně vyvedení z transu dotykem!
  A jestli chceš dokázat, že nemám pravdu, tak dokaž, že uvedené verše, jsou lživé. Tak se nežinýruj, a začni dokazovat, že v Bibli jsou lži. :1: :1: :1:
  ************************************************
  poko
  poko, 25.7.18 22:46:37 reagovatsmazat@!!!
  Jakou technologii použil přece nehraje žádnou roli, hlavně že Mu to fungovalo tam šlo o předání informace i kdyby to bylo ve snu zase nehraje roli.

  Mojžíš přestavuje zákon a Eliáš proroky a Petr nikomu nedával přednost všechny postavy bral stejně jako že jsou od Boha a proto i Bůh musel zasáhnout kým už se začít řídit, zda zákonem Mojžíš nebo proroky Eliáš.

  4 Nato promluvil Petr a řekl Ježíšovi: "Pane, je dobré, že jsme zde; chceš-li, udělám tu tři stany, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi".
  5 Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: "To jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte".

  Než byl poslán Ježíš řídili se zákonem a proroky až byl seslán Ježíš tak se to změnilo.
  Starý zákon přebila a nahradila Nová smlouva

  • blaznivymrak
   blaznivymrak, 26.7.18 00:48:26  
    

   Vetsina z Bible citovaneho, mohla byt vymyslena

   • poko
    poko, 26.7.18 12:18:37  
     

    Mohla mohla je nic neříkající slovo
    mohla ano,mohla ne
    .

    zatím nikdo nepřišel s tím jak je to tedy správně. Asi by to tedy měl vědět když zpochybňuje,,Zatím jsem si vybral toho Ducha ze kterého to pochází Písmo a jeho překlady Bible.
    2 Timoteovi 3:16 Veškeré Písmo pochází z Božího Duchaa je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,

    Jít proti autoru myšlenek jít proti Písmu vyvracením a zpochybňováním toho, rozhodně nepochází ze stejného Ducha ale takové nápady pochází z jiného zdroje kterému nositel toho otročí a slouží.

    • blaznivymrak
     blaznivymrak, 20.8.18 17:39:08  
      

     veskere pismo, tedy i marxisticke spisy...Pokud myslis
     biblicke texty, ty se uzavrely, co by kanon az roku cca 350 n.l. Do te doby nebylo jasno, a rozhjhodl9i o tom rimsti biskupove...noho krestanskych cirkvi s tim nesouhlasilo a tak ruzni krestane maji ruzny pocet knih v bibli, vice, nebo bene, nez 66 knih

  • poko
   poko, 26.7.18 11:42:54  
    

   Obětí Ježíše se mnohé změnilo, bylo už osvobozeno z prokletí, smrt největší ďáblova zbraň , kterou okrádal Boha o lidi, byla přebita vzkříšením, zákon a proroci Ježíšem, změnily se i některé předpisy např. nejíst nečistá zvířata a i pohané kteří nebyli v krevní smlouvě skrze obřízku už i oni mohou k Otci. Ustaly oběti krve zvířat na přikrytí hříchu, protože Ježíšova oběť Jeho vlastní krve je dokonalejší, , hřích nepřikrývá, ale přímo odstraňuje.
   Starý zákon nahradila dokonalejší Nová smlouva

   Skutky apoštolské 10:9 Druhého dne, právě když se blížili k městu, vyšel Petr za poledne na rovnou střechu domu, aby se modlil.
   10 Pak dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravovali jídlo, upadl do vytržení mysli:
   11 Vidí, jak se z otevřeného nebe cosi snáší; podobalo se to veliké plachtě, kterou spouštějí za čtyři cípy k zemi.
   12 Byly v ní všechny druhy živočichů: čtvernožci, plazi i ptáci.
   13 Tu k němu zazněl hlas: "Vstaň, Petře, zabíjej a jez!"
   14 Petr odpověděl: "To ne, Pane! Ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskvrňuje a znečišťuje."
   15 Ale hlas se ozval znovu: "Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté."

   Židům 10:8 Předně říká: 'Oběti ani dary, oběti zápalné ani oběti za hřích jsi nechtěl a nenašel jsi v nich zalíbení' - totiž v takových, jaké se obětují podle zákona.
   9 Potom však řekne: 'Zde jsem, abych konal tvou vůli.' Tak ruší prvé, aby ustanovil druhé.

   Ježíš nepřišel zákon zrušit, ve své době platil a týká se lidí pod zákonem. Ježíš přišel zákon naplnit a přebít, proto už nejsme pod zákonem, ale pod MILOSTÍ

  • rose66
   rose66, 17.8.18 16:52:53  
    

   pokud dokazes, ze tva vlastni existence je hypnoza, pak byla hypnoza I toto

 • poko
  poko, 15.7.18 23:07:18  
   

  NEPOTŘEBUJÍ pokud chtějí zůstat ve zděděném stavu po selhání prvních lidí v odděleni od Boha pak opravdu nepotřebují žádnou cizí oběť.

  V Boží plánu šlo o porážku ďábla odpadlého anděla, který ví, že prohrál a aby v tom nejel sám potřebuje ukrást Bohu co nejvíce lidí.
  On ví ,že když člověka svede ke hříchu, že se nemůže k Bohu dostat,protože odplata za hřích je duchovní smrt duchovní oddělení od Boha .

  Bůh proto musel porazit a přebít samotnou smrt vzkříšením.
  Jak by se dala porazit smrt vzkříšením,a přitom nezemřít, tak na toto nepřišel ani vševědoucí Bůh, asi to vzkříšení ze smrti a bez smrti nejde.

  Jenže jak měl zakusit smrt jako odplatu za hřích někdo, kdo neměl svůj hřích, protože přišel od Boha a tam není hřích. U Boha není míjení Boha.

  Tak vzal Otec hřích z člověka, který už ho měl jako měl ďábel a jeho andělé démoni a hřích člověka vložil na Syna.
  ďáblovi a démonům jejich hřích zůstal-

  Tak zbavil člověka hříchu za který zasluhoval věčnou smrt. Díky hříchu který vzal Ježíš na Sebe mohl Ježíš zemřít a naplnit zákon, že odplata za hřích je smrt, teprve pak mohl být ze smrti vzkříšen.
  To pořadí se nedá přehodit, to má svůj postup.

  Žádný člověk na světě nemohl na sebe vzít cizí hřích protože každý už měl svůj.

  Jedině to mohl být někdo od Boha, kdo ještě neměl.

  Zatím na to nepřišel žádný teolog ani filozof a dokonce ani vševědoucí Bůh.
  Jak by se dalo vzkřísit ze smrti a přitom nezemřít, stejně jak by mohl někdo naplnit zákon a díky hříchu zasloužit smrt, která je zase potřeba pro to vzkříšení,
  Bez hříchu není duchovní smrt a bez smrti není vzkříšení

  Když se ďáblovi dá najevo, že jeho největší zbraň hřích a smrt je přebita vzkříšením, pak ani ďábel už větší zbraň nemá TOTÁLNĚ PROHRÁL a kde nic není ani smrt nebere.

  poko
  poko, 15.7.18 19:17:56 reagovat@!!!
  ďábel nemá už žádnou větší zbraň jak oddělit lidi od Boha, na rozdíl od Boha který má v zásobě to vzkříšení

 • poko
  poko, 12.7.18 17:20:57  
   

  Zase jsem na něco narazil, EKUMENA, to je mazec.

  https://www.youtube.com/watch?v=bQuVOxr6KHQ