Teologie Bible, Bůh

Moderovaná diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
Alam (2017-02-08 17:45:38)visitor77 (2017-02-05 13:51:16)soucet (2017-02-02 21:21:38)a.l.tereza (2017-02-02 18:17:02)RybarJosef (2017-02-02 17:16:53)Divobyj (2017-02-02 17:08:42)osoba (2017-02-02 12:27:14)eremir (2017-02-02 01:20:38)Khorosh (2017-01-28 20:06:34)MimVig123 (2017-01-15 22:54:00)chere123 (2016-12-25 20:39:37)Jeffreym (2016-08-14 07:29:31)Martin (2016-05-18 22:43:52)slavidan (2016-04-20 23:08:01)a.r.Lucie (2015-10-08 19:42:03)AYA12 (2015-07-07 12:47:42)therion666 (2015-04-08 09:21:26)liyliyth (2015-02-07 09:27:44)GonzoH (2014-03-25 16:03:08)notallowed (2014-02-28 09:22:13)Selendra (2014-01-11 13:24:18)Vesna (2013-11-04 22:34:52)tarnes (2013-10-29 22:39:45)
Teologie Bible, Bůh
Založeno: 12. 10. 2013 | Příspěvků: 9 919 | Členů: 24
Správci: Khorosh (hlavní), visitor77

Boha Bible nedokazujeme, ale předpokládáme. Komu je jasné, že Bůh a Bible jsou nesmyly, ať neruší. TÉMATEM DEBATY JE OBSAH BIBLE !!

Zde neřešíme : papeže, pedofilní kněží, povahu křesťanů, křtění zbraní, čarodějnické procesy, křížové výpravy, chování církví, ani jiná podobná témata !!

Pozn.: akékoľvek údaje, informácie, citácie, odkazy (odborná literatúra, internetovské linky, osobné údaje,...) z reálií apoštolských- (1.- 2.st), ako aj poapoštolských cirkevných otcov (2.-5.st.), vo vzťahu k základnej vierouke (teológia troch božských osôb) budú veľmi vítané.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • eremir
  eremir, 2.2.17 01:20:37  
   

  Přijde ateista na vysokou školu
  a náhodou probírají Bibli svatou .
  Ateista chce dotyčné oslnit tak se hlásí
  a praví že země je placatá je jasný nesmysl.
  Učitel se diví jak k tomu přišel ,tak mu odpoví ,
  možná si pleteš planetu zemi s jakoukoliv zemí na zeměkouli ,to nic ,vždy víc přemýšlej a míň mysli a to se spraví.

  A teď si představte že s takovým myšlením dělá někdo politiku .

 • kontrhel
  kontrhel, 13.7.16 20:25:49  
   

  RybarJosef:
  Kdyby si lidé o Bohu vymysleli tisíc nesmyslů, tak by Boha mohli zapřít tisíckrát bez ohledu na to, že Bůh je jednou Osobou. Jinými slovy trojí zapření nevyjadřuje, jak to s Bohem ve skutečnosti je, ale jak Boha chápou lidé.

  Aha!A proto to Bůh nechal napsat do bible, abychom i my věděli, že to chápeme špatně. Tak to má ale bible málo stránek! Spousta věcí, které lidi špatně chápou, tam vůbec není. Neměl by to někdo po večerech začít dopisovat? Nechceš se toho ujmout? :1:

  • RybarJosef
   RybarJosef, 13.7.16 23:09:07  
    

   Zdá se, že mi nevěříš. Nemusíš. Nikomu nic nevnucuji.

   • kontrhel
    kontrhel, 14.7.16 06:48:54  
     

    Ale vnucuješ Rybáři, vnucuješ! Šířením falešného učení svádíš ty, kteří hledají, na nepravou cestu. Ze zodpovědnosti se asi nevykroutíš, ale to bude soudit Bůh. Já jsem zde proto, abych tě upozornil na nebezpečí, které ti z takového počínání plyne.Také mi nemusíš věřit.

    • RybarJosef
     RybarJosef, 14.7.16 12:07:30  
      

     Tak. Nech to na Bohu, neboť ty nejsi schopen posoudit, co je a co není falešné učení.

     • kontrhel
      kontrhel, 14.7.16 12:31:42  
       

      Vidíš, a to je tvůj veliký omyl. Pokud bychom nebyli schopni rozeznat dobro od zla, nebyli bychom schopni vůbec žít. Ale to jsem se možná pustil do hodně složitého téma.

      • RybarJosef
       RybarJosef, 14.7.16 17:16:40  
        

       Hmm. Tak dobro je podle tebe to, co hlásá křesťanství a zlo je všechno, co křesťanství není?

       Lidé možná do určité míry jsou schopni rozeznat dobro od zla, ale rozhodně nejsou schopni rozeznat pravdu od lži. Tím jsou všichni lidé odsouzení ke smrti. Nemyslím k fyzické smrti, ale smrt ve smyslu propadnutí peklu.

       • kontrhel
        kontrhel, 14.7.16 17:39:12  
         

        To, že křesťanství je pravdivá víra nám řekl Bůh. Není to tedy podle mě, ale podle Boha.

        Jestli lidé umí rozpoznat dobro od zla, pak umí rozpoznat i pravdu od lži, protože pravda je dobro a lež je zlo. Lidé nekonají zlo, neslouží lži proto, že neumí zlo a lež rozpoznat od dobra a pravdy. To by za všech okolnosti platilo, „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ Lži a zlu sloužíme proto, že každý z nás může s Pavlem prohlásit: "Víme, že zákon je svatý – já však jsem hříšný, hříchu zaprodán. Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím." (Římanům 7:14, 15)

        • RybarJosef
         RybarJosef, 14.7.16 22:37:45  
          

         Bůh o křesťanství řekl pravý opak. Křesťanství svým životem symbolizoval Petr. A jak jistě víš, Petrovi bylo řečeno toto:

         L 22,31 "Šimone, Šimone, hle, satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici."

         J 21,18 Amen, amen, pravím tobě: Když jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš.

         Toto vyjadřuje, že křesťanství si zachová svoji čistotu jen v době svého počátku.

         A do třetice, způsob ukřižování Petra symbolizuje to, že celé křesťanství je postaveno na hlavu.

         Dobro a zlo je mnohem snadnější rozeznat než pravdu od lži. Satan využil toho, že se s pravdou dá různě manipulovat, aby napálil téměř všechny lidi na této planetě. Kdyby tomu tak nebylo, pak by spása a druhý příchod Ježíše Krista nebyl vůbec nutný.

         Lidé budou tak dlouho v moci ďábla, dokud nepochopí, že mu už dávno podlehli.

         • kontrhel
          kontrhel, 16.7.16 06:02:52  
           

          Myslím si, že do těchto složitějších, filosoficko-náboženských otázek, bychom se neměli pouštět, pokud nemáme zvládnuté jednodušší, základní, vize své víry. Jsem ochoten pokusit se je s tebou, ty jednodušší otázky, probrat, třeba by to nám oběma nějak prospělo. Jestli tedy souhlasíš, pokus se mi "představit" Boha ve kterého a kterému věříš. Napiš mi, co o něm víš, jaký je a jaký není. Nemusíš mi zatím zdůvodňovat, proč některé vlastností má a proč jiné mít nemůže.

         • RybarJosef
          RybarJosef, 16.7.16 19:52:38  
           

          To je celkem prosté. Bůh je Absolutní láska a Absolutní moudrost. Absolutní láska tvoří základ ženského principu a Absolutní moudrost tvoří základ mužského principu. Z Absolutní lásky se dále odvíjí Dobro a další ženské principy jako například Milosrdenství, Soucit, Empatie a pod. Z Absolutní moudrosti se odvíjí Pravda a další mužské principy např. Odpuštění, Rozumovost, Logika, Poznání, Pochopení a pod.
          Dále platí, že Absolutní láska a všechny ženské principy představují Absolutní stav, neboli Jsoucno a Absolutní moudrost spolu se všemi mužskými principy představuje Absolutní proces, neboli Bytí.

          A jaké vlastnosti Bůh nemá? Jelikož je Bůh Absolutní láskou a Absolutní moudrostí, naprosto u Boha není žádné místo pro zla a nepravdy a pro všechny negativní vlastnosti, které mnozí lidé Bohu přisuzují. U Boha není možný ani jen náznak nějaké zlé myšlenky, neboť to by způsobilo stejnou reakci, jako když se dá dohromady hmota a antihmota. Proto Bůh může být jen Absolutní pozitivností.

         • visitor77
          visitor77, 16.7.16 20:40:17  
           

          Len Boh je absolútna láska i absolútna múdrosť, Boh;...neexistuje žiadny mužský a ženský princíp, muž i žena sú rovnako Božie stvorenie, je rovnako (skrze Ducha Svätého) rovnako prítomný v mužovi i v žene, pretože oba sú v jednote tej istej Božej lásky...

         • soucet
          soucet, 16.7.16 23:04:46  
           

          Jsoucno a bytí je snad jedno a to samé, ne?

         • kontrhel
          kontrhel, 17.7.16 11:46:52  
           

          Pro Rybáře Josefa:
          http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/absolutni

          Slovo: absolutní
          Význam: úplný, naprostý, neomezený, nepodmíněný, zcela bezvýhradný (op. relativní)

          Visitor ti to píše naprosto správně. Jakmile bychom našli v Bohu mužský a ženský princip, což by bylo pochopitelně možné jedině na teoretické úrovni, na stejné teoretické úrovni bychom mohli jeden z těch principů z Boha odstranit. Takže myšlenkový pokus: máme Boha, který je absolutní, tedy úplný, naprostý, neomezený, nepodmíněný, zcela bezvýhradný. Teď tomuhle Bohu přiřkneme mužský a ženský princip. A tím zbavíme toho Boha jeho absolutnosti. Už nemáme absolutního Boha.

          Z toho plyne, že absolutní Bůh nemůže mít mužský a ženský princip a že úvaha vedená tímto směrem je nesmyslná. Chceš li věřit dokonalému Bohu, který je absolutní, musíš najít jinou, lepší, charakteristiku toho Boha. Pokud ji nenalezneš a setrváš na své dosavadní představě Boha, budou z tebe padat nesprávné závěry o křesťanském Bohu. Jinými slovy. Nebudeme si moci porozumět, protože ty i já budeme hovořit o zcela odlišném Bohu.

         • RybarJosef
          RybarJosef, 17.7.16 19:19:25  
           

          Jestliže chápeš Boha nesprávným způsobem, tak si určitě nebudeme rozumět.

          Nevidím jediný důvod, proč by Bůh nemohl obsahovat mužský a ženský princip. Nevidím ani jediný důvod, proč by mužský a ženský princip zbavoval Boha Jeho Absolutnosti. Je více než patrné, že mužský a ženský princip tvoří základ každého života. A protože jediným zdrojem života je Bůh, je zcela logické, že i základ Absolutního života tvoří Absolutní feminita a Absolutní maskulinita.

          Pokládáte se s Visitorem za křesťany, ale zcela popíráte Boží slovo, na kterém je vaše víra postavena. Není snad psáno:

          Gn 1,27 Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.

          Uvědomte si vy dva, že popíráním mužského a ženského principu u Boha náramně sloužíte peklu, neboť šíříte o Bohu nepravdy.

         • RybarJosef
          RybarJosef, 17.7.16 19:25:18  
           

          Pro Součet:

          Jsoucno a Bytí není jedno a to samé. Jsoucno je stav a Bytí je proces. Jedno bez druhého nemůže být. Proces vychází ze svého stavu a stav se může projevovat jedině prostřednictvím svého procesu.

         • kontrhel
          kontrhel, 17.7.16 20:25:35  
           

          Je mi to opravdu líto, ale pokud myslíš vážně to, co jsi napsal zde,
          RybarJosef:
          Nevidím jediný důvod, proč by Bůh nemohl obsahovat mužský a ženský princip. Nevidím ani jediný důvod, proč by mužský a ženský princip zbavoval Boha Jeho Absolutnosti. Je více než patrné, že mužský a ženský princip tvoří základ každého života. A protože jediným zdrojem života je Bůh, je zcela logické, že i základ Absolutního života tvoří Absolutní feminita a Absolutní maskulinita.

          pak se opravdu sám diskvalifikuješ v jakékoli diskuzi o jediném možném a skutečném Bohu. A nejen to. Dokonce se diskvalifikuješ i v debatě o životě. Ne jen, že například u takového nezmara žádný mužský a ženský princip při „vzniku nového života“, tedy přesněji nového jedince, potřebný není, ale co hůř, život vlastně ani nevzniká ani nezaniká. Bůh je živý a také nevznikl působením mužského a ženského principu. Nebo podle tebe ano? Způsob tvé argumentace je opravdu trapně nedotažený do důsledků. Měl by sis to uvědomit. To, že Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, vůbec neznamená, že Bohu hrozí problémy s prostatou a že má měsíční cyklus. Dokonce to neznamená ani to, že je schopen psát takové blbosti, jako píšeš ty.

         • RybarJosef
          RybarJosef, 17.7.16 21:05:14  
           

          Blbosti píšeš ty, neboť si pleteš mužský a ženský princip se sexualitou.

         • soucet
          soucet, 18.7.16 00:55:59  
           

          Žádný proces a žádný stav.
          Slovo "jsoucno" je od slova "jest", slovo "bytí" je od slova "být" a slovo "jest" je 3. os. j. č. slova "být". "Jsoucno" či "bytí" je označením pro něco, co existuje. Existovat znamená býti, neboli když něco existuje, tak to jest (je to jsoucí).
          To je celé tajemství.

         • kontrhel
          kontrhel, 18.7.16 07:13:28  
           

          Místo toho, abys mi vyvrátil ty mé blbosti, mi píšeš tohle: Blbosti píšeš ty, neboť si pleteš mužský a ženský princip se sexualitou. Tak nám všem prosím tě vysvětli jak je to s tím vznikem života u Boha, který se obešel jak bez mužského a ženského principu tak i bez sexuality a s tím nezmarem bych to možná pochopil ještě lépe. Jestli toho nejsi schopen, tak si dopisuj třeba někde s někým o akvaristice nebo zkus korespondenční šachy, jsou to také zajímavé a složité oblasti lidské činnosti, ale na zdejší téma raději zapomeň. Copak nestačí že nevíš co je to jsoucno?

         • visitor77
          visitor77, 3.8.16 11:35:22  
           

          Ryubár Josef:
          Nevidím jediný důvod, proč by Bůh nemohl obsahovat mužský a ženský princip.
          V:
          nevidím, že by to tu niekto zo serióznych diskutérov podsúval...

         • nikdoinic
          nikdoinic, 11.8.16 18:40:14  
           

          Bible seriozní je a tam se píše že člověk muž a žena je obrazem a podobenstvím Boha.

          Bůh se k tomu že je i matkou zná..je to v Bibli zmíněno několikrát.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 11.8.16 18:55:42  
           

          Genezis 1
          26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho, a ať panují..
          27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

          Izaiáš 66
          10 Veselte se s Jeruzalémem, a plésejte v něm všickni, kteříž jej milujete. Radujte se s ním velice, kteříž jste koli kvílili nad ním,
          11 Proto že ssáti budete, a sytiti se z prs potěšení jeho, ssáti budete, a rozkoš míti v blesku slávy jeho.
          12 Nebo takto praví Hospodin: Aj, já obrátím na něj jako řeku pokoj, a jako potok rozvodnilý slávu národů. I budete ssáti, na rukou pěstováni a na klíně rozkošně chováni budete.
          13 Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu, a tak v Jeruzalémě potěšováni budete.
          14 Uzříte zajisté, a radovati se bude srdce vaše, a kosti vaše jako bylinka zkvetnou.

          Lukáš 13
          34„Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo byli k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako kvočna shromažďuje kuřátka pod svá křídla, a nechtěli jste!
          35 Hle, ve svém domě zůstanete sami. Pravím vám, že mě neuzříte, dokud nepřijde chvíle, kdy řeknete: Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově.“

         • nikdoinic
          nikdoinic, 11.8.16 18:56:47  
           

          Problém je akorád v tom že neseriozní lidi, nebo-li neseriozní křesťané berou Bibli na lehkou váhu.
          Už se to tu v diskuzích provalilo na některé křesťany mockrát.

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 11.8.16 21:23:14  
           

          Matka je Marie a Bůh je náš Otec, ..seriózní neseriózní, Bible je pravdivá...

         • nikdoinic
          nikdoinic, 11.8.16 21:27:46  
           

          Ježíšova slova o matce jsou takováto:
          Marek 3
          31 Tehdy přišli jeho bratři a matka. Zůstali venku a vzkázali mu, že ho volají.
          32 A kolem něj seděl zástup lidí. Řekli mu: "Podívej se, tvá matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě."
          33 On jim však odpověděl: "Kdo je má matka a moji bratři?"
          34 Rozhlédl se po těch, kdo seděli okolo něj, a řekl: "Pohleďte, to je má matka a moji bratři.
          35 Kdokoli totiž koná Boží vůli, ten je můj bratr a sestra a matka."

          Naštěstí jsem tu v diskuzích ja a hodlám Jeho Slovo plně respektovat a.l.terezo, je o tom ve všech evangéliích.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 11.8.16 21:29:29  
           

          Matouš 12
          46 A zatímco ještě mluvil k zástupům, hle, jeho matka a bratři stáli venku, neboť s ním chtěli promluvit.
          47 Někdo mu řekl: "Pohleď, tvá matka a tvoji bratři stojí venku a chtějí s tebou mluvit."
          48 On však tomu, kdo mu to řekl, odpověděl: "Kdo je má matka? A kdo jsou moji bratři?"
          49 Ukázal rukou na své učedníky a řekl: "Pohleď, toto je má matka a moji bratři.
          50 Kdokoli totiž koná vůli mého nebeského Otce, ten je můj bratr a sestra a matka."

         • nikdoinic
          nikdoinic, 11.8.16 21:32:27  
           

          Lukáš 8
          20 I pověděli mu, řkouce: Matka tvá a bratří tvoji stojí vně, chtíce tebe viděti.
          21 A on odpověděv, řekl k nim: Matka má a bratří moji jsou ti, kteříž slovo Boží slyší a plní je.

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 11.8.16 21:47:17  
           

          ..stačí citovat jen z Marka, ..a i ten vycházel z toho co slyšel od ap. Petra...

         • nikdoinic
          nikdoinic, 11.8.16 21:52:58  
           

          A to máš od kaď takovouto informaci?
          ..ja si myslím že objektivní je nahlížet do všech evangélií..

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 11.8.16 22:39:31  
           

          Z Markova - považované za nejstarší - evangelia čerpá Matouš a Lukáš, jde o tzv. synoptická evangelia, viz. Sbírka logií Q.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 11.8.16 22:51:54  
           

          No ale stejně jsou zajímavá všecha tři, každé to vypovídá trochu jinak což je důkazem toho že jsou to originály a ne kopie Marka..

         • nikdoinic
          nikdoinic, 11.8.16 22:57:42  
           

          Vždycky má váhu víc svědectví a u toho co se odhrálo zde bylo hodně lidí, davy lidí, zástupy lidí, tedy je předpoklad takovej že to mohlo být x-krát zaznamenáno různými učedníky, tedy ne jenom Markem.

      • Divobyj
       Divobyj, 20.7.16 14:26:17  
        

       Dobrý den.Již delší dobu sháním odborníka na určování dobra a zla.Velmi rád bych zjistil,které atomární,či subatomární částice jsou dobré a které zlé.Velmi by mi to pomohlo při odhalení podstaty pekla a ráje.Předem děkuji.

       • kontrhel
        kontrhel, 20.7.16 14:54:32  
         

        Zlo je absence lásky. Pokud tedy hledáte atomární,či subatomární částice dobra a zla, doporučil bych nalézt atomární,či subatomární částice lásky a to budou ty dobré a ty ostatní budou zlé, mohly by se tedy případně recyklovat nebo i jinak, pochopitelně ekologický, zužitkovat. Dejte mi vědět, jak jste uspěl.

        • Divobyj
         Divobyj, 20.7.16 21:28:21  
          

         Jenomže najít částice lásky já prostě nedokážu.Vy,specialisté na pojmenování dobra a zla máte k ruce Bibli,a dle ní jste schopni poznat,který člověk je dobrý a který je zlý,taktéž víte,že ve sférách kosmických dobrý Bůh nakonec porazí zlého Ďábla,ovšem stejně jako mezi dobrými a zlými lidmi dochází k prudkým reakcím,boj mezi Bohem a Ďáblem bude reakce gigantická,vskutku na kosmické úrovni.Jenomže co takové chemické prvky,které mezi sebou mnohdy velmi bouřlivě reagují?Jste vy,odborníci schopni určit,který reagující prvek je dobrý a který zlý?

         • kontrhel
          kontrhel, 21.7.16 06:55:28  
           

          Podívej se kámo, ty sis stanovil nějaké své definice, na základě kterých následně vkládáš do úst jiným, že říkají to, či ono. Je to podobné, jako kdybys napsal, že rozpoznáš psa od kopretiny a já bych se tě na základě této tvé informace ptal, proč konzumuješ psí granule. Chceš li se o něčem bavit, pokus se být alespoň trochu seriózní, v opačném případě to zkus s někým jiným. :15:

         • Divobyj
          Divobyj, 21.7.16 09:04:47  
           

          A nestačilo by prostě jen odpovědět?Já vím,že je těžké napsat,že na vcelku prostou otázku nemám odpověď.Mnohem jednodušší je tazatele obvinit z neserioznosti.Děkuji,myslím,že mi to od Vás stačí.

         • kontrhel
          kontrhel, 21.7.16 10:17:20  
           

          Odpovědět na co? Na to, co se děje ve tvé hlavě?Jak mám já vědět co se tam děje, to by snad měl vědět majitel té hlavy, ne? Ty tvrdíš cosi o mém myšlení, že já se stavím do jakési role a myslíš si, že jsi bystrý, vtipný a kdo ví jaký ještě. Mohu tě ujistit, že si dost fandíš. A že nejsem ochoten přistoupit na tvůj způsob komunikace, tomu se nediv. Takových mudrlantů jsem potkal za svůj život tolik, že o rozšíření jejích řad opravdu nestojím.

         • soucet
          soucet, 21.7.16 10:34:32  
           

          Divobyj: Za sebe bych to řekl takto: pokud máte IQ jenom o trošku větší než má idiot, tak si na základě vyjádření, že "zlo je absence lásky", dokážete na svou poslední otázku odpovědět sám a žádné odborníky k tomu nepotřebujete.

         • kontrhel
          kontrhel, 21.7.16 10:41:08  
           

          :1: :1: :1:

        • Divobyj
         Divobyj, 21.7.16 11:09:43  
          

         Odpověď na co? Na mé otázky.To plácání do vody kolem mne fakt nezajímá.Pro kolegu-pokud jde o mé IQ,které jste tak bystře odhadl.Je opravdu velmi nízké.Vždy mi chybí 2-4 body k hranici geniality :9: Nyní mne již omluvte,potřebuji najít moudré lidi k diskusi.

         • kontrhel
          kontrhel, 21.7.16 12:01:00  
           

          Tak to, s těmi body bych neřekl. Spíš se mi zdá, že ti přebývají, ne? :1: A že jsem tak smělý, čemu říkáš genialita?

 • osoba
  osoba, 17.6.16 14:07:35  
   

  https://www.youtube.com/watch?v=0ZVpVsmwOoQ

  • visitor77
   visitor77, 18.6.16 11:04:58  
    

   môžete to komentovať 3-4 vetami? sú mnohí, ktorí nevedia anglicky, alebo im angličtina robí problém...

   • a.l.tereza
    a.l.tereza, 18.6.16 18:41:46  
     

    jsou tam české titulky

    • visitor77
     visitor77, 14.7.16 12:35:08  
      

     tak či tak, nie je čas na vysedávanie pri dlhých pasážach You Tube...každý vstup a predloženie z You Tube treba krátko komentovať nosnou informáciou, resp. osobným alebo spoločenským názorom...irituje ma, keď niekto predloží pol hodinový program a nosná myšlienka je na jeho konci...chápeme sa?

     • a.l.tereza
      a.l.tereza, 14.7.16 13:30:18  
       

      myslím, že příspěvek sám o sobě má nosnou informaci, když nemám čas nebo mě nezajímá, tak nečtu a nedívám se, naopak co mě zajímá to čtu a dívám se, popř. i reaguji, jinak co s osobním a společenským názorem někoho jiného když mám - a jsem s ním spokojená - svůj vlastní?

      • visitor77
       visitor77, 14.7.16 13:51:37  
        

       pre ušetrenie času treba podsunuté príspevky z You Tube (a iných portâlov) krátko komentovať, môj názor...

 • MimVig123
  MimVig123, 10.5.16 17:15:47  
   

  Zdravím. Přečetla jsem si vaše příspěvky.

 • lastovka
  lastovka, 7.5.16 01:12:01  
   

  Objevil jsem řadu indicií, jež zřetelně naznačují, že Nový Zákon není hebrejského původu, nýbrž je původu řeckého. Kdyby to chtěl někdo probrat, budu rád.

  • a.l.tereza
   a.l.tereza, 7.5.16 10:49:03  
    

   mně je to celkem fuk v jakém jazyce NZ spatřil světlo světa když rozumím češtině a přečtu si v češtině tak mně spíš zajímá co si přečtu než v jakém jazyce světlo světa spatřil

   • lastovka
    lastovka, 8.5.16 06:00:33  
     

    Co s tím má co společného jazyk? Já chtěl mluvit o původu Nového Zákona, to v jakém je psán jazyce, může být jisté vodítko, ale není to pro rozřešení této otázky nijak rozhodující.

    • a.l.tereza
     a.l.tereza, 8.5.16 09:18:27  
      

     voditko k cemu?

     • lastovka
      lastovka, 9.5.16 05:35:30  
       

      K pravému původu Křesťanství.

      • RybarJosef
       RybarJosef, 9.5.16 11:54:19  
        

       Pravý původ křesťanství je znám. Pravý původ křesťanství se neodvíjí od Ježíše Krista a Petra, jak křesťanství rádo hlásá, ale od Saula, který si po svém tzv. obrácení začal říkat Pavel a který sám sebe lživě prohlásil za apoštola. Počátek křesťanství je zachycen zde:

       Sk 11,25 Proto se Barnabáš odebral do Tarsu, aby vyhledal Saula.
       Sk 11,26 A když ho nalezl, vzal ho s sebou do Antiochie. Pracovali spolu v tamější církvi po celý rok a vyučovali velké množství lidí; a právě v Antiochii byli učedníci poprvé nazváni křesťany.

       • visitor77
        visitor77, 9.5.16 12:54:52  
         

        nezmysly, Josefe!:-)

        • RybarJosef
         RybarJosef, 9.5.16 16:22:07  
          

         Podívej se na celou historii křesťanství. Má za sebou horu mrtvých. Tohle myslíš, že je církev Ježíše Krista? Křesťanství zradilo učení Ježíše Krista. Tuto zradu křesťanství sám Ježíš Kristus předpověděl.

         Mt 26,34 Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, že ještě této noci, dřív než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš."

         "Této noci" znamená vítězství zel a nepravd v lidském životě.
         "Třikrát mě zapřeš" je poukázání na falešné pojetí Boha ve třech Osobách.

         Mt 16,23 Ale on se obrátil a řekl Petrovi: "Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka!"

         To je též na adresu křesťanství, které svým životem Petr představoval.

         A nebo tady:
         J 21,18 "Amen, amen, pravím tobě: Když jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodil jsi, kam jsi chtěl; ale až zestárneš, vztáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš."

         To je také o křesťanství.

         • kontrhel
          kontrhel, 12.7.16 15:08:51  
           

          RybarJosef:
          ...Tuto zradu křesťanství sám Ježíš Kristus předpověděl.

          Mt 26,34 Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, že ještě této noci, dřív než kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš."

          "Této noci" znamená vítězství zel a nepravd v lidském životě.
          "Třikrát mě zapřeš" je poukázání na falešné pojetí Boha ve třech Osobách.

          kontrhel:
          Pokud by byl Bůh jednoosobní, pak by podle tvého "moudrého" uvažování bylo snad pravděpodobnější, že by Petrovi stačilo Boha zapřít jen jednou, že? Takhle se zdá, že Ježíš předpověděl, že Petr zapře jednou Boha jako Otce, pak jako Syna a pak i jako Ducha svatého, tedy třikrát. :4:

         • RybarJosef
          RybarJosef, 13.7.16 12:38:07  
           

          Kdyby si lidé o Bohu vymysleli tisíc nesmyslů, tak by Boha mohli zapřít tisíckrát bez ohledu na to, že Bůh je jednou Osobou. Jinými slovy trojí zapření nevyjadřuje, jak to s Bohem ve skutečnosti je, ale jak Boha chápou lidé.

         • visitor77
          visitor77, 13.7.16 13:12:30  
           

          cirkev od počiatku učí (a vychádza len z Písma) o evanjeliovej predstave Boha, ako dobrotivého a láskavého Otca, ktorú nám zdelil Kristus. Písmo jasne (i keď nie výslovne) naviac zjavuje vnútorný život jediného Boha v jednote troch božských osôb, je to od počiatku jej učenie, podporené aj učením apoštolských (i neskorších) cirkevných otcov, všetkých koncilov (hlavne ekumenických do r. 1054), ako aj vierou veriaceho ľudu v celých dejinách cirkvi...bolo by veľmi odvážne a rúhajúce sa tvrdiť (a robia to dnešní falošní proroci) z pozície dnešného laika, že všetko toto učenie je falošné...

         • soucet
          soucet, 13.7.16 13:50:28  
           

          Rybář: Když je trojí zapření poukázáním na falešné pojetí Boha, tak proč se jedná o trojí zapření Ježíše? Aby ta analogie "seděla", tak by musel být třikrát zapřen ten jednoosobní Bůh, ne Ježíš.

         • RybarJosef
          RybarJosef, 13.7.16 18:02:15  
           

          Bůh Starého zákona a Ježíš Kristus je jedna a ta samá Osoba. Takže zapření Ježíše Krista = zapření Boha.

         • RybarJosef
          RybarJosef, 13.7.16 18:20:50  
           

          Visitore, tebe a celé křesťanství od počátku až dodnes mate to, že Ježíš Kristus byl označen za Božího Syna a že On sám v některých situacích se obracel k Otci na nebesích. Toto uspořádání bylo ve své době nutností, neboť nikdo z lidí v té době by nikdy nepřijal myšlenku, že Bůh Sám ve své nejčistší Svatosti by se ponížil na úroveň něčeho tak nečistého a hříšného, jako byl v té době lidský život. Tato situace musela být zmírněna tím, že způsob inkarnace Boha do lidského života byl nazván Božím Synem. To byli lidé schopni přijmout. Ostatně tato situace je popsána v evangeliu.

          J 1.9 Bylo tu pravé světlo, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo do světa.
          J 1.10 Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal.
          J 1.11 Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.

         • soucet
          soucet, 13.7.16 20:17:48  
           

          Aha, takže za Ježíšova života nebyl Bůh na nebi, protože chodil po Zemi?

         • visitor77
          visitor77, 13.7.16 20:27:54  
           

          RybarJosef, 13.7.16 18:02:15
          Bůh Starého zákona a Ježíš Kristus je jedna a ta samá Osoba. Takže zapření Ježíše Krista = zapření Boha.
          RybarJosef, 13.7.16 18:02:15
          smazat@!!!

          Bůh Starého zákona a Ježíš Kristus je jedna a ta samá Osoba. Takže zapření Ježíše Krista = zapření Boha.
          V:
          väčší nezmysel v prvej vete sa ťažko niekde dá čítať...druhá veta je pravda...

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 13.7.16 20:43:23  
           

          Vložil jste dvakrát jednu a tu samou větu.

         • RybarJosef
          RybarJosef, 13.7.16 22:56:56  
           

          Pro Součet: Inkarnace Boha proběhla tak, že Bůh oddělil od Sebe jednu nejvhodnější část a pouze tato část Boha se zde projevila jako Ježíš Kristus. Co je třeba pochopit, je to, že jakákoli část Boha je jedním a nedělitelným Absolutním vědomím JÁ JSEM.

         • soucet
          soucet, 13.7.16 23:40:58  
           

          No takže tím byly dvě osoby Boha. Jedna byla v nebi a druhá chodila po Zemi.

         • RybarJosef
          RybarJosef, 14.7.16 12:06:22  
           

          Nebyly to dvě Osoby. Je jen jedno Absolutní vědomá JÁ JSEM. Kdyby jsi chtěl například vyčistit rybičkám akvárium, také tam nevlezeš celý, ale strčíš tam jenom ruku, abys v tom akvárku udělal, co potřebuješ. Rybičky tě uvidí vevnitř i venku a přitom ty také nebudeš dvě osoby. Proč myslíš, že Ježíš Kristus řekl, kdo vidí mne, vidí i Otce.

         • soucet
          soucet, 14.7.16 12:58:03  
           

          Jenomže strčením ruky do akvária tu ruku od sebe neodděluji. Kdybych jí oddělil, neni už součástí mé osoby. Máme tu pak dvě věci: mě a ruku.

         • RybarJosef
          RybarJosef, 14.7.16 17:22:00  
           

          Je to jenom přirovnání a jsem si vědom, že pokulhává. U Boha ale nešlo o oddělení nějaké části těla, ale určité části Jeho mysli. V případě Boha je to tak, že každá Jeho část je stejně Absolutní jako celek.

         • soucet
          soucet, 14.7.16 17:46:51  
           

          No dobře, ale jakmile dojde k oddělení, tak už máme dvě věci, ne jednu. Už nemáme jeden celek, ale dva kusy.

         • RybarJosef
          RybarJosef, 14.7.16 22:48:02  
           

          Ano, ale ty dvě části byly stále jedním Bohem, neboť je jenom jedno Absolutní vědomí. Ne dvě vědomí. Nehledě na to, že ona oddělená část se po splnění svého poslání opět spojila se svým celkem.

          J 16,28 Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď svět opouštím a navracím se k Otci.

          To křesťanství naprosto přehlíží. Přehlíží i to, že uznáváním více Božských Osob porušuje první přikázání.

         • soucet
          soucet, 15.7.16 10:51:24  
           

          No tak to jsi vytvořil dvou-osobního Boha. Máš tu dvě entity, které jsou jednou bytostí.

          Hele, nepřehlížíš tam spíš ty nějaké věci, jako že třeba Syn sedí po pravici Otce?

         • RybarJosef
          RybarJosef, 15.7.16 11:21:03  
           

          To je jen doslovný význam. Boží slovo, které je obsaženo v Bibli, má výhradně symbolický význam. Pomocí symbolů je vyjádřena určitá duchovní skutečnost. Je to proto, že spojení s duchovním světem je pro nás možné právě jen skrze symboly. Doslovný význam může být, a často i je, nejen plný rozporů, ale i zavádějící.
          V tomto případě to neznamená, že by Ježíš Kristus doslovně seděl vedle trůnu Otce, ale znamená to, že Bůh může nyní soudit lidský život a veškerý negativní stav na základě své vlastní zkušenosti. Ostatně to je řečeno i tím, že Otec dal veškerý soud Synovi.

         • kontrhel
          kontrhel, 15.7.16 11:52:40  
           

          RybarJosef, 13.7.16 22:56:56
          ...Inkarnace Boha proběhla tak, že Bůh oddělil od Sebe jednu nejvhodnější část a pouze tato část Boha se zde projevila jako Ježíš Kristus.

          Bůh je naprosto dokonalý. Ano? Pokud ano, pak k významným skutečnostem dokonalost náleží vlastnost nedělitelnosti! Co je naprosto dokonalé, nelze dělit na části. Pokud se nám povede dokonalé jsoucno rozdělit třeba jen na dvě části, pak jedna z těchto části může být dokonalá a druhá již dokonala být nemůže. Ta část, která po rozdělení bude dokonalá nemohla být před svou změnou, před oddělením nedokonalé části dokonala. Prostě píšeš nesmysly.

         • soucet
          soucet, 15.7.16 12:24:21  
           

          No tak samozřejmě vyfantazírovat se dá takovýmhle způsobem cokoli :4: Existuje takový "prubířský kámen" takovýchhle pokusů o interpretaci: obrátit to. Kdyby jsi chtěl vyjádřit symbolem, že Bůh může nyní soudit lidský život a veškerý negativní stav na základě své vlastní zkušenosti, použil by jsi k tomu obraz, že Syn sedí po pravici Otce? Neměl by ten obraz spíš vypadat tak, že po návratu Syna na nebesa se Bůh změní na Ježíše Krista? Takto by v tom byla přímo a přesvědčivě obsažena jak idea zohlednění té zkušenosti, tak idea opětného připojení Syna k celku (nebyly by dvě entity ale zase jen jedna). Zatímco ten obraz, který je použit, jen velice velice vzdáleně tyto skutečnosti připomíná (nehledě na to, že třeba Štěpán tam toho Krista skutečně viděl).
          Apropos, když bude Bůh soudit na základě své zkušenosti, tak ten soud bude jiný, než jaký by byl, kdyby tu zkušenost neměl?

         • RybarJosef
          RybarJosef, 15.7.16 16:20:27  
           

          Správně tušíš, že opětovným spojením obou částí Boha došlo v samé přirozenosti Boha k významné změně. Ovšem ta změna nebyla jednoduchá, neboť do své podstaty Bůh velice komplikovaným a zdlouhavým postupem začlenil i lidské tělo Ježíše Krista. Tento proces byl dokončen někdy kolem Vánoc v roce 1987. Od té doby se už Bůh nenazývá Otcem, ale Pánem Ježíšem Kristem. Tato nová přirozenost Boha je v Bibli označována jako Beránek.

          Kdyby Bůh neměl vlastní zkušenost s lidským životem, nemohl by jej soudit vůbec. A nejen to, nikdo by nemohl být spasen od zel a nepravd a ty by existovaly už na věčnost.

         • RybarJosef
          RybarJosef, 15.7.16 16:29:30  
           

          Pro kontrhel: Přehlédl jsi, co jsem psal výše, že každá část Boha je stejně Absolutní, tedy stejně dokonalá, jako celek. Dokonalý celek se nemůže skládat z nedokonalých částí.

         • kontrhel
          kontrhel, 15.7.16 16:53:10  
           

          Ty nechápeš, že dokonalé jsoucno nelze dělit. Jestli dělit lze, nemůže být dokonalé.

         • soucet
          soucet, 15.7.16 20:48:52  
           

          Ještě bych to upřesnil: dokončení toho procesu známého pod kódovým označením "Beránek" proběhlo někdy kolem Vánoc roku 1987 přesně v 16:05 hongkongského času. Dalo to fušku, ale konečně je to tam!

          Hele Rybáři, to už si ale fakt děláš prdel. :2:

         • RybarJosef
          RybarJosef, 16.7.16 19:57:29  
           

          O těchto věcech bych si nikdy nedovolil žertovat. Jsou to příliš závažné věci, jejichž význam si nikdo nedovede ani vzdáleně představit.

         • soucet
          soucet, 16.7.16 23:04:27  
           

          Tím si nejsem jistý. S postupující debatou dostávam čím dál absurdnější odpovědi a navíc ignoruješ některé předložené argumenty.

        • RybarJosef
         RybarJosef, 9.5.16 16:46:26  
          

         Ještě jedna věc je o křesťanství, a sice způsob ukřižování Petra. To symbolizuje, že křesťanství je učení postavené na hlavu.

         • visitor77
          visitor77, 9.5.16 16:53:54  
           

          ja sa pýtam: ste pri zmysloch? vtipkujete? alebo to myslíte vážne?:-)

         • RybarJosef
          RybarJosef, 9.5.16 22:59:25  
           

          Probrat by ses měl ty. Dobře víš, kdo je vládcem tohoto světa. Proč by křesťanství mělo být výjimkou?

         • a.l.tereza
          a.l.tereza, 10.5.16 00:37:42  
           

          Vtipné na jaké nesmysly Vy nepřijdete. :1:

         • nikdoinic
          nikdoinic, 11.5.16 08:19:10  
           

          No jo a proč je psáno?
          Skutkové 17
          24 Bůh, který stvořil svět i všechno, co je v něm, ten, který je Pánem nebe i země, nebydlí v chrámech udělaných rukama.

          A tak proč je tolik chrámů postavených?

          A nebo proč si knězi nechávají říkat Otče?
          Když je psáno.
          Matouš 23
          A nikoho si na zemi nenazývejte 'Otcem', protože máte jednoho Otce, který je v nebi.

          Nehledě na to že proč jsou v diskuzích moji největší "nepřátelé" a.l.tereza a visitor77, zdejší představitelé katolické církve :-),
          zablokovali si totiž přede mnou co jen šlo :-)
          Ja jim ovšemže nezablokobvala nic:).
          To je taky divný:-) :15
          Je přeci psáno, milujte své nepřátele:-)

          Jo je to "křesťanství" fakt nějaké divné:-).
          No jo a těch mrtvejch v historii křesťanství, co jich jen je, achyh ouvej:-).
          Byl jsi nepohodlný-á, tak na mučení a na hranici a majetky jejich skonfiskovat.

       • lastovka
        lastovka, 10.5.16 16:39:57  
         

        Jsem přesvědčen, že pravý původ Křesťanství není znám. Zároveň jsem objevil indicie, které praví původ Křesťanství odhalují. Snažím se je zde s někým probrat, ale stále se to nedaří. Jen tu neustále čtu citace z Bible. To není seriózní diskuze.

        • RybarJosef
         RybarJosef, 10.5.16 16:57:49  
          

         Myslím, že ti jde o něco jiného. Nikoli o původ křesťanství, ale o původ Nového zákona. Myslím si, že za tím vším je tvoje snaha zpochybnit Nový zákon jako Boží slovo. Nebo se snad mýlím?

         • lastovka
          lastovka, 10.5.16 17:23:04  
           

          Ale já se nesnažím zpochybnit Nový zákon jako Boží slovo. Mne by nikdy nenapadlo považovat nějakou knihu za Boží slovo. To bych považoval za rouhání. Já v Boha věřím, ale nic o něm nevím. Každý kdo tvrdí, že něco o Bohu ví, je podle mne neskutečně namyšlený rouhač.
          Já se jen snažím o diskuzi na téma, jak vzniklo nejrozšířenější náboženství na zemi. Nic nezpochybňuji, naopak snažím se najít nejméně zpochybnitelné vysvětlení.

         • visitor77
          visitor77, 10.5.16 20:04:33  
           

          JosefeR, hrubé urážky ap. Pavla, zmazané...

         • RybarJosef
          RybarJosef, 10.5.16 20:22:03  
           

          Nesneseš pravdu, Visitore. Před pravdou ale tímto způsobem neutečeš.

         • visitor77
          visitor77, 10.5.16 20:50:45  
           

          zamieňate pravdu za lož...

         • RybarJosef
          RybarJosef, 10.5.16 22:54:47  
           

          Nevíš o tom nic. To, že jsi smazal, co jsem napsal, jsi jednoznačně prokázal, že sloužíš peklu a ne Bohu.

        • osoba
         osoba, 28.5.16 16:26:20  
          

         Nesnažíš se něco s někým probrat, snažíš se obhájit proti všemu svoje názory a převzaté teorie, které jsou pro tebe přijatelnější než pravda, kterou odmítáš, protože "víš, že nic nevíš" a tohle prostě vědět odmítáš.

       • osoba
        osoba, 28.5.16 16:25:01  
         

        Demagogie. Křesťanství JE odvozeno od podobnosti Ježíšových následovníků Kristu - právě proto, že byli jako On. Pavel na tom žádnou zásluhu nemá.

        • visitor77
         visitor77, 16.6.16 10:13:25  
          

         "kresťanstvo" je od Krista - znamená rozšírenie jeho náuky medzi Židmi a pohanmi - ap. Pavel má rozhodujúci podiel na rozšírení Kristovej náuky medzi pohanmi, teda aj medzi nami, bez Pavla by sme o Kristovi nevedeli nič!...