Poslední slabika

Otevřená diskuze | Kategorie: Zábava
Allegretto (2020-02-20 14:56:11)HStulc (2020-02-20 13:33:09)IRacek74 (2018-12-30 23:16:14)Pontia.Daplidice (2018-04-02 13:19:46)
Poslední slabika
Založeno: 11. 10. 2013 | Příspěvků: 10 817 | Členů: 4
Správci: Allegretto (hlavní)

navazujeme plynulým řetězcem bez klikání na pokyn reagovat - tvoříme slova navazující na poslední slabiku slova předešlého - je to velmi jednoduché a zábavné.Dbáme na správné dělení slov na slabiky a pokud to nelze udělat, tvoříme slovo , které začne poslední hláskou předešlého.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • Allegretto
  Allegretto, 17.1.20 13:00:16  
   

  ha tu

  obr.: tuze (jí) haraší

 • HStulc
  HStulc, 17.1.20 12:44:35  
   

  vá ce

  váha cementu

 • Allegretto
  Allegretto, 17.1.20 11:29:58  
   

  si no

  obr.: nová situace

 • HStulc
  HStulc, 17.1.20 10:51:06  
   

  čí na

  čísi - napsáno

 • Allegretto
  Allegretto, 17.1.20 10:07:51  
   

  sku dí

  obr.: dívčí skupina

 • HStulc
  HStulc, 17.1.20 09:54:12  
   

  vé tě

  obr.: Těšínsku vévodí (Lysá hora).

 • Allegretto
  Allegretto, 17.1.20 09:36:12  
   

  no ře

  nové řečiště

 • HStulc
  HStulc, 17.1.20 09:27:07  
   

  la pek

  lacino (nakoupila u) pekaře. :1:

 • Allegretto
  Allegretto, 17.1.20 09:09:59  
   

  sy vy

  obr: vyprala (nový) sypek

 • HStulc
  HStulc, 17.1.20 08:47:12  
   

  ká vou

  obr.: (měl) vousy (od) kávy

 • Allegretto
  Allegretto, 17.1.20 07:45:52  
   

  ří ho

  říká hovorovou (češtinou)

 • HStulc
  HStulc, 17.1.20 07:37:36  
   

  da ně

  daří (se jí) někoho (ukecat.)

 • Allegretto
  Allegretto, 17.1.20 07:28:35  
   

  nec ní

  neckyáda (bývá u nás na potoce v ) nížině

 • senja
  senja, 16.1.20 23:00:28  
   

  kon če

  konec čekání

 • Allegretto
  Allegretto, 16.1.20 21:15:44  
   

  si ská

  silikon - skáče

 • HStulc
  HStulc, 16.1.20 21:10:27  
   

  čí že

  čísi ženská

 • Allegretto
  Allegretto, 16.1.20 21:06:37  
   

  ni ly

  ničí lyže

 • HStulc
  HStulc, 16.1.20 20:21:28  
   

  vor go

  vorvani (útočili na posádku) gondoly.

 • Allegretto
  Allegretto, 16.1.20 20:14:43  
   

  la vu

  lavor vulgo (umyvadlo)

 • HStulc
  HStulc, 16.1.20 19:56:30  
   

  da ský

  dala (mu) skývu (chleba)

 • Allegretto
  Allegretto, 16.1.20 19:44:03  
   

  vé lo

  vévoda lotrinský

 • senja
  senja, 16.1.20 19:23:07  
   

  le dí

  ledové dílo

 • Allegretto
  Allegretto, 16.1.20 19:02:15  
   

  pis li

  pistole (u) lidí

 • HStulc
  HStulc, 16.1.20 18:58:58  
   

  ná ta

  nápis (na) tabuli

 • HStulc
  HStulc, 16.1.20 18:54:06  
   

  vá ce

  vážená celebrita

 • Allegretto
  Allegretto, 16.1.20 18:10:34  
   

  dá le

  dává lekce (angličtiny)

 • HStulc
  HStulc, 16.1.20 18:04:06  
   

  še pi

  šedá pistole

 • Allegretto
  Allegretto, 16.1.20 17:52:53  
   

  na kou

  napíše (smlouvu o) koupi(auta)

 • HStulc
  HStulc, 16.1.20 17:19:15  
   

  ja ba

  Jana (je) baletkou.

 • Allegretto
  Allegretto, 16.1.20 17:00:00  
   

  va lí

  Valja (a) Líba (jsou kámošky).

 • senja
  senja, 16.1.20 15:49:21  
   

  lá va

  láva (se) valí

 • HStulc
  HStulc, 16.1.20 14:39:58  
   

  ce bu

  celá budova

 • Allegretto
  Allegretto, 16.1.20 14:25:51  
   

  lím chy

  límce (nemají) chybu.

 • HStulc
  HStulc, 16.1.20 14:08:33  
   

  vy cích

  vyžehlím cíchy

 • Allegretto
  Allegretto, 16.1.20 14:03:23  
   

  že vě

  žertvy věřících

 • HStulc
  HStulc, 16.1.20 11:20:20  
   

  la tu

  lanýže tutově (nekoupím)

 • Allegretto
  Allegretto, 16.1.20 11:12:28  
   

  ha ce

  hala (plná) cementu

 • HStulc
  HStulc, 16.1.20 11:04:26  
   

  lo ho

  lodyha hořce

 • Allegretto
  Allegretto, 16.1.20 10:31:00  
   

  te že

  teplo ženského (těla)

 • HStulc
  HStulc, 16.1.20 06:55:26  
   

  dej ní

  dejte (laťku) níže

 • Allegretto
  Allegretto, 16.1.20 06:44:54  
   

  ran há

  obr.: hádej, ranní (ptáče)

 • HStulc
  HStulc, 16.1.20 06:30:33  
   

  va čí

  varan číhá (na kořist)

 • Allegretto
  Allegretto, 16.1.20 05:46:23  
   

  ná za

  náplava (ze) zahraničí

 • senja
  senja, 15.1.20 23:21:28  
   

  vá ka

  vážná kauza

 • Allegretto
  Allegretto, 15.1.20 23:19:42  
   

  lo ka

  lojová kapsička

 • senja
  senja, 15.1.20 23:14:01  
   

  di jí

  obr. jídlo z divočáka

 • HStulc
  HStulc, 15.1.20 23:09:23  
   

  rá lá

  rádi (někoho) lákají

 • Allegretto
  Allegretto, 15.1.20 22:58:52  
   

  chá ce

  chátrá celá (chalupa)

 • HStulc
  HStulc, 15.1.20 22:48:17  
   

  su ru

  suchá rukavice

 • Allegretto
  Allegretto, 15.1.20 22:30:33  
   

  la pu

  obr.: pusu (si myl v) lavoru.

 • senja
  senja, 15.1.20 22:20:13  
   

  la cí

  obr. cídila lampu