Poslední slabika

Otevřená diskuze | Kategorie: Zábava
Allegretto (2019-12-05 17:05:20)HStulc (2019-12-05 14:59:43)IRacek74 (2018-12-30 23:16:14)Pontia.Daplidice (2018-04-02 13:19:46)
Poslední slabika
Založeno: 11. 10. 2013 | Příspěvků: 10 270 | Členů: 4
Správci: Allegretto (hlavní)

navazujeme plynulým řetězcem bez klikání na pokyn reagovat - tvoříme slova navazující na poslední slabiku slova předešlého - je to velmi jednoduché a zábavné.Dbáme na správné dělení slov na slabiky a pokud to nelze udělat, tvoříme slovo , které začne poslední hláskou předešlého.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • HStulc
  HStulc, 17.11.19 19:54:47  
   

  ce ni

  celkem nikdo (tu není)

 • Allegretto
  Allegretto, 17.11.19 12:24:23  
   

  det je

  detonace (v) jeskyni

 • HStulc
  HStulc, 17.11.19 12:14:14  
   

  ge za

  geodet -zaměřuje

 • Allegretto
  Allegretto, 17.11.19 12:04:37  
   

  cí ko

  cíge = koza :1:

 • HStulc
  HStulc, 17.11.19 03:28:25  
   

  ro lů

  rozkládací lůžko

 • Allegretto
  Allegretto, 17.11.19 02:52:37  
   

  ér ce

  éro cestovatelů

 • HStulc
  HStulc, 16.11.19 23:14:06  
   

  lik jí

  likér (z) jírovce

 • Allegretto
  Allegretto, 16.11.19 22:54:39  
   

  ně tů

  několik tůjí

 • HStulc
  HStulc, 16.11.19 22:47:44  
   

  by mé
  obr.: (dnes je) méně bytů

 • Allegretto
  Allegretto, 15.11.19 14:11:36  
   

  ry ně

  ryby (jsou) němé

 • HStulc
  HStulc, 15.11.19 12:07:40  
   

  da že

  dary ženě

 • Allegretto
  Allegretto, 15.11.19 10:38:28  
   

  rá mu

  (má) ráda (svého) muže

 • HStulc
  HStulc, 15.11.19 10:32:08  
   

  ká ni

  kárá ničemu

 • Allegretto
  Allegretto, 15.11.19 10:23:25  
   

  če ku

  čeká (v) kuchyni

 • HStulc
  HStulc, 15.11.19 02:24:39  
   

  ská že

  skáče (ze) žebříku

 • Allegretto
  Allegretto, 14.11.19 22:07:46  
   

  ze tí

  zemská tíže

 • HStulc
  HStulc, 14.11.19 22:03:49  
   

  pou cí

  pouze cítí (a už běží za kořistí)

 • Allegretto
  Allegretto, 14.11.19 19:48:02  
   

  kou ho

  koupou (se v ) horoucí (vodě)

 • HStulc
  HStulc, 14.11.19 19:38:46  
   

  tek ru

  tekou (do) Rudého (moře)

 • Allegretto
  Allegretto, 13.11.19 23:11:35  
   

  ná na

  náčrtek - nahoru

 • HStulc
  HStulc, 13.11.19 21:53:11  
   

  že vy

  železná vyvřelina

 • Allegretto
  Allegretto, 13.11.19 20:13:36  
   

  lá ka

  obr.: kaluže lávy

 • HStulc
  HStulc, 13.11.19 18:23:54  
   

  ho lu

  holá luka

 • Allegretto
  Allegretto, 13.11.19 16:15:57  
   

  ma že

  obr.: železného materiálu (je dostatek)

 • HStulc
  HStulc, 13.11.19 15:37:45  
   

  rý muž

  rýma (je pro) muže (smrtelná choroba) :1:

 • Allegretto
  Allegretto, 13.11.19 14:55:44  
   

  něk mu

  některý muž (ho trefil) lopatou. :14: :1:

 • HStulc
  HStulc, 13.11.19 03:09:54  
   

  če lo

  Čeněk (si v) lomu (odřel) čelo. :1:- a vyber si!'

 • Allegretto
  Allegretto, 12.11.19 21:41:31  
   

  pa tě

  papuče - tělo

 • HStulc
  HStulc, 12.11.19 20:55:38  
   

  cha ru

  chalupa (vedle) rumiště

 • Allegretto
  Allegretto, 12.11.19 14:33:00  
   

  cí la

  cícha (v) lavoru

 • HStulc
  HStulc, 12.11.19 14:24:50  
   

  lož hna

  ložnicí (se) hnala (voda)

 • Allegretto
  Allegretto, 12.11.19 14:13:38  
   

  ná ba

  nálož bahna

 • HStulc
  HStulc, 12.11.19 09:21:49  
   

  ry ze

  obr.: zelená ryba

 • Allegretto
  Allegretto, 12.11.19 08:37:54  
   

  dí tra

  díry (v) traverze

 • HStulc
  HStulc, 11.11.19 14:57:21  
   

  ná ta

  náledí - tatra

 • Allegretto
  Allegretto, 11.11.19 14:44:12  
   

  mi ře

  mizerná řešeta

 • HStulc
  HStulc, 11.11.19 08:34:07  
   

  řit pek

  řitními (cestami od) pekaře (k východu z těla)

 • Allegretto
  Allegretto, 11.11.19 08:28:32  
   

  vno tý

  vnořit- týpek

 • HStulc
  HStulc, 11.11.19 06:50:19  
   

  dá že

  dávno ženatý

 • Allegretto
  Allegretto, 11.11.19 06:46:00  
   

  se ní

  sedá níže

 • HStulc
  HStulc, 11.11.19 06:11:57  
   

  za ží

  zase (padá) žízní

 • Allegretto
  Allegretto, 11.11.19 05:59:14  
   

  ří tí

  říza tíží

 • HStulc
  HStulc, 11.11.19 05:18:44  
   

  ho ra

  hoří (jí líce) radostí

 • Allegretto
  Allegretto, 10.11.19 20:17:56  
   

  ně ví

  někoho (drží) víra

 • HStulc
  HStulc, 10.11.19 18:23:43  
   

  ho ty

  hodně tykví

 • Allegretto
  Allegretto, 10.11.19 17:48:46  
   

  je ka

  jeho kalhoty

 • HStulc
  HStulc, 10.11.19 17:31:44  
   

  ší če

  šíje - čelenka

 • Allegretto
  Allegretto, 10.11.19 17:23:05  
   

  ru mě

  ruší měniče

 • HStulc
  HStulc, 10.11.19 14:54:37  
   

  sí zi

  síru (cítím i v) zimě

 • Allegretto
  Allegretto, 10.11.19 14:24:59  
   

  mu pen

  musí (si vyzvednout) penzi

 • HStulc
  HStulc, 10.11.19 11:14:38  
   

  něk lu

  někomu (stačí) lupen