Poslední slabika

Otevřená diskuze | Kategorie: Zábava
Allegretto (2019-01-17 00:24:59)HStulc (2019-01-16 22:20:53)IRacek74 (2018-12-30 23:16:14)Pontia.Daplidice (2018-04-02 13:19:46)
Poslední slabika
Založeno: 11. 10. 2013 | Příspěvků: 8 949 | Členů: 4
Správci: Allegretto (hlavní)

navazujeme plynulým řetězcem bez klikání na pokyn reagovat - tvoříme slova navazující na poslední slabiku slova předešlého - je to velmi jednoduché a zábavné.Dbáme na správné dělení slov na slabiky a pokud to nelze udělat, tvoříme slovo , které začne poslední hláskou předešlého.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • Allegretto
  Allegretto, 17.1.19 00:24:58  
   

  li nou

  lidé (nemají) nouzi

 • HStulc
  HStulc, 16.1.19 22:20:52  
   

  da ji

  dali (nám) jinou (značku)

 • Allegretto
  Allegretto, 16.1.19 20:02:27  
   

  rá ma

  ráda maluji

 • HStulc
  HStulc, 16.1.19 13:04:28  
   

  ká cha

  kárá - charisma

 • Allegretto
  Allegretto, 15.1.19 21:59:44  
   

  lá le

  láká lenocha

 • HStulc
  HStulc, 15.1.19 21:52:34  
   

  bí ka

  bílá kaple

 • Allegretto
  Allegretto, 15.1.19 19:56:04  
   

  vá lou

  (milence) vábí (rozkvetlá) louka

 • HStulc
  HStulc, 15.1.19 19:47:23  
   

  dá ce

  dává celou (výplatu na charitu)

 • Allegretto
  Allegretto, 15.1.19 13:58:28  
   

  če še

  obr.: šedá čepice

 • HStulc
  HStulc, 15.1.19 13:53:38  
   

  pa ka

  papuče - kamaše

 • Allegretto
  Allegretto, 15.1.19 11:15:43  
   

  ná ce

  nápad celníka

 • HStulc
  HStulc, 15.1.19 11:08:22  
   

  ze si

  zelená sinice

 • Allegretto
  Allegretto, 14.1.19 22:47:16  
   

  le co

  leze cosi (ze země)

 • HStulc
  HStulc, 14.1.19 22:11:10  
   

  me ně

  mele něco

 • Allegretto
  Allegretto, 14.1.19 21:06:05  
   

  dej že

  dejme ženě (šanci)

 • HStulc
  HStulc, 14.1.19 19:01:58  
   

  há strá

  hádej - stráže

 • Allegretto
  Allegretto, 14.1.19 18:53:52  
   

  vá by

  váhá - bystrá

 • HStulc
  HStulc, 14.1.19 16:55:26  
   

  dá chy

  dává (pozor na ) chyby

 • Allegretto
  Allegretto, 14.1.19 14:12:46  
   

  hle pach

  hledá (odkud se šíří)pachy

 • HStulc
  HStulc, 14.1.19 14:01:32  
   

  to tum

  tohle (je nějaký) tumpach!

 • Allegretto
  Allegretto, 14.1.19 13:41:53  
   

  sí dat

  síto - datum

 • HStulc
  HStulc, 14.1.19 13:30:32  
   

  hlá na

  hlásí - nasedat!

 • Allegretto
  Allegretto, 14.1.19 13:21:16  
   

  tá do

  táhlá dolina

 • HStulc
  HStulc, 14.1.19 12:32:57  
   

  ní tor

  nížinatá (krajina)- torpédo

 • Allegretto
  Allegretto, 14.1.19 10:37:27  
   

  hra i

  hraniční - irigátor

 • HStulc
  HStulc, 14.1.19 10:27:22  
   

  vý lo

  výhra (v) loterii

 • Allegretto
  Allegretto, 13.1.19 18:48:45  
   

  le ty

  lenivý - tykadlo

 • HStulc
  HStulc, 13.1.19 13:33:49  
   

  dá la

  dále - labyrinty

 • Allegretto
  Allegretto, 12.1.19 22:39:32  
   

  še ka

  šedá kabela

 • HStulc
  HStulc, 12.1.19 22:32:40  
   

  na ja

  naše Janička

 • Allegretto
  Allegretto, 12.1.19 22:15:19  
   

  zo tka

  obr.: tkadlena (se jmenuje) Zoja

 • HStulc
  HStulc, 12.1.19 19:39:36  
   

  lý tor

  ob.: torzo lýtka

 • Allegretto
  Allegretto, 12.1.19 14:40:26  
   

  mi kant

  milý kantor

 • HStulc
  HStulc, 12.1.19 14:33:13  
   

  pil lu

  pilinami - lubrikant

 • Allegretto
  Allegretto, 11.1.19 12:37:42  
   

  kou nu

  koupil (si) nutelu.

 • HStulc
  HStulc, 11.1.19 11:20:20  
   

  kou nu

  koupeš (se) nudou

 • Allegretto
  Allegretto, 11.1.19 10:32:32  
   

  da pe

  dalekou pevninu (viděli z lodi)

 • HStulc
  HStulc, 10.1.19 22:38:24  
   

  ton ko

  Tonda kope (do mičudy).

 • Allegretto
  Allegretto, 10.1.19 22:04:31  
   

  že to

  žeton - topůrko

 • HStulc
  HStulc, 10.1.19 21:56:50  
   

  ká le

  káže - legato

 • Allegretto
  Allegretto, 10.1.19 21:50:16  
   

  ří ška

  říká - škatule

 • HStulc
  HStulc, 10.1.19 20:12:20  
   

  pe ši

  peří - šiška

 • Allegretto
  Allegretto, 10.1.19 19:57:06  
   

  lé čí

  lépe (drž) číši!

 • Allegretto
  Allegretto, 10.1.19 19:36:07  
   

  bí je

  bílé jehličí

 • HStulc
  HStulc, 10.1.19 13:58:55  
   

  zl ku

  zlobí- kupuje

 • Allegretto
  Allegretto, 10.1.19 13:13:30  
   

  ve ba

  vezl babičku

 • HStulc
  HStulc, 10.1.19 13:07:39  
   

  te chu

  teprve - chudoba

 • Allegretto
  Allegretto, 10.1.19 06:38:16  
   

  me po

  mete potichu :1:

 • HStulc
  HStulc, 10.1.19 06:28:29  
   

  lá na

  láme naslepo

 • Allegretto
  Allegretto, 9.1.19 22:32:23  
   

  ma ček

  malá čekárna

 • HStulc
  HStulc, 9.1.19 20:35:56  
   

  ni chu

  ničema chudáček