Poslední slabika

Otevřená diskuze | Kategorie: Zábava
Allegretto (2018-03-17 23:38:05)HStulc (2018-03-17 23:28:53)IRacek74 (2018-03-15 19:51:06)Pontia.Daplidice (2017-12-26 16:29:56)biznasizna (2015-10-21 20:49:53)Nika050677 (2015-01-06 19:41:42)
Poslední slabika
Založeno: 11. 10. 2013 | Příspěvků: 7 536 | Členů: 6
Správci: Allegretto (hlavní)

navazujeme plynulým řetězcem bez klikání na pokyn reagovat - tvoříme slova navazující na poslední slabiku slova předešlého - je to velmi jednoduché a zábavné.Dbáme na správné dělení slov na slabiky a pokud to nelze udělat, tvoříme slovo , které začne poslední hláskou předešlého.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • Allegretto
  Allegretto, 17.3.18 23:38:04  
   

  kan bil

  kantáta - Billa

 • HStulc
  HStulc, 17.3.18 23:28:53  
   

  sko lí

  skokan (se divákům) líbil

 • Allegretto
  Allegretto, 17.3.18 21:42:36  
   

  ral ší

  Ralsko - šílí

 • HStulc
  HStulc, 17.3.18 19:57:27  
   

  zo da

  zoral další (pole)

 • Allegretto
  Allegretto, 17.3.18 18:33:12  
   

  tor ba

  torzo - balada

 • HStulc
  HStulc, 17.3.18 15:37:06  
   

  men da

  mentor - dareba

 • Allegretto
  Allegretto, 17.3.18 15:32:42  
   

  ká za

  kámen - zahrada

 • HStulc
  HStulc, 17.3.18 05:42:46  
   

  tě že

  těžká železa

 • Allegretto
  Allegretto, 17.3.18 05:23:17  
   

  sí ní

  sítě - níže

 • Allegretto
  Allegretto, 16.3.18 06:28:42  
   

  hlá ze

  hlásí zemětřesení

 • HStulc
  HStulc, 16.3.18 06:13:25  
   

  tá ka

  táhlá - katarze

 • Allegretto
  Allegretto, 15.3.18 22:26:31  
   

  kul pas

  kulatá paspulka

 • IRacek74
  IRacek74, 15.3.18 19:51:06  
   

  kal to

  kalkul - topas

 • Allegretto
  Allegretto, 14.3.18 22:49:31  
   

  lo tím

  lokal tímto (způsobem)

 • IRacek74
  IRacek74, 14.3.18 22:39:18  
   

  dí ry

  dílo - rytím

 • Allegretto
  Allegretto, 14.3.18 22:31:19  
   

  dol cho

  obr.: chodí (za) dolary

 • HStulc
  HStulc, 14.3.18 21:14:22  
   

  si ti

  Sidol - ticho

 • Allegretto
  Allegretto, 14.3.18 10:45:47  
   

  čí by

  čísi - bytosti

 • IRacek74
  IRacek74, 14.3.18 10:25:30  
   

  zu dra

  obr.: dračí zuby

 • Allegretto
  Allegretto, 14.3.18 10:18:30  
   

  ře hy

  řetězu - hydra

 • HStulc
  HStulc, 14.3.18 09:49:07  
   

  la - tr

  laboratoře - trhy

 • Allegretto
  Allegretto, 14.3.18 09:37:33  
   

  dor psy

  dorzála - psychiatr

 • HStulc
  HStulc, 14.3.18 09:26:43  
   

  ard pě

  ardor - Pětipsy

 • Allegretto
  Allegretto, 14.3.18 09:10:00  
   

  bil dou

  bilboard - doupě

 • IRacek74
  IRacek74, 14.3.18 08:44:30  
   

  slí - še

  slíbil - šedou

 • Allegretto
  Allegretto, 13.3.18 21:39:21  
   

  my ky

  myslí - kyše

 • HStulc
  HStulc, 13.3.18 19:50:18  
   

  dá ru

  dámy (nosí) rukavičky

 • Allegretto
  Allegretto, 13.3.18 15:31:03  
   

  hle las

  hledá lasturu

 • HStulc
  HStulc, 13.3.18 15:21:01  
   

  ta mam

  tahle - mamlas

 • Allegretto
  Allegretto, 12.3.18 16:11:50  
   

  ra sti

  rarita - stihomam

 • HStulc
  HStulc, 12.3.18 15:21:05  
   

  ká by

  kára - bytosti

 • Allegretto
  Allegretto, 12.3.18 15:11:44  
   

  tek ka

  tektonická (činnost) - katakomby

 • HStulc
  HStulc, 12.3.18 10:13:22  
   

  do - na

  dovětek - nadílka

 • Allegretto
  Allegretto, 12.3.18 09:52:00  
   

  to bář

  Toledo - Bářina (sestra)

 • HStulc
  HStulc, 12.3.18 05:58:53  
   

  lé ry

  léto - rybář

 • Allegretto
  Allegretto, 12.3.18 05:53:47  
   

  ma da

  malé dary

 • Allegretto
  Allegretto, 12.3.18 05:47:17  
   

  dá ce

  dáma - celulitida

 • IRacek74
  IRacek74, 12.3.18 05:44:36  
   

  hle za

  hledá zastánce

 • HStulc
  HStulc, 12.3.18 05:31:03  
   

  to lů

  tohle (je ta) lůza

 • Allegretto
  Allegretto, 11.3.18 05:52:52  
   

  ži py

  žito (patří do) pytlů

 • HStulc
  HStulc, 10.3.18 23:20:43  
   

  mu rou

  muži (mívají někdy) roupy :1:

 • Allegretto
  Allegretto, 10.3.18 23:12:15  
   

  dal tin

  dalšímu (zraněnému vyčistili ránu) tinkturou

 • HStulc
  HStulc, 10.3.18 18:40:33  
   

  da kop

  dal (mi kytici) kopretin

 • Allegretto
  Allegretto, 10.3.18 09:23:16  
   

  ná la

  náhoda - laparoskop

 • HStulc
  HStulc, 10.3.18 08:59:55  
   

  še tě

  šeredná těla

 • Allegretto
  Allegretto, 8.3.18 15:44:32  
   

  dí če

  obr.: češe dítě

 • HStulc
  HStulc, 8.3.18 10:35:05  
   

  ří lu

  řídí lupiče

 • Allegretto
  Allegretto, 8.3.18 10:01:08  
   

  ská mě

  obr.: měří skálu

 • IRacek74
  IRacek74, 8.3.18 09:41:01  
   

  tle str

  tleská - strmě

 • Allegretto
  Allegretto, 8.3.18 09:30:48  
   

  py atr

  pytle - atrapa

 • HStulc
  HStulc, 8.3.18 09:20:27  
   

  rou psy

  roupy - psychiatr