Poslední slabika

Otevřená diskuze | Kategorie: Zábava
Allegretto (2019-03-22 14:16:12)HStulc (2019-03-22 08:39:33)IRacek74 (2018-12-30 23:16:14)Pontia.Daplidice (2018-04-02 13:19:46)
Poslední slabika
Založeno: 11. 10. 2013 | Příspěvků: 9 201 | Členů: 4
Správci: Allegretto (hlavní)

navazujeme plynulým řetězcem bez klikání na pokyn reagovat - tvoříme slova navazující na poslední slabiku slova předešlého - je to velmi jednoduché a zábavné.Dbáme na správné dělení slov na slabiky a pokud to nelze udělat, tvoříme slovo , které začne poslední hláskou předešlého.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • Allegretto
  Allegretto, 22.3.19 14:16:11  
   

  dí vé

  dítě vévodkyně

 • HStulc
  HStulc, 22.3.19 08:39:33  
   

  cho le

  chodí (se po) pravé (straně)

 • Allegretto
  Allegretto, 22.3.19 06:53:24  
   

  ti di

  ticho (v) divadle

 • HStulc
  HStulc, 22.3.19 05:18:50  
   

  rá ter

  obr. termiti rádi (vyžírají staré dřevo)

 • Allegretto
  Allegretto, 21.3.19 12:33:29  
   

  ká cha

  kárá - charakter

 • HStulc
  HStulc, 21.3.19 07:12:34  
   

  cí vel

  obr.: velká cícha

 • Allegretto
  Allegretto, 21.3.19 07:05:15  
   

  ra ple

  rašící plevel

 • HStulc
  HStulc, 21.3.19 05:28:42  
   

  ká pa

  kára - paraple

 • Allegretto
  Allegretto, 20.3.19 20:39:21  
   

  ně ky

  nějaká kypa

 • HStulc
  HStulc, 20.3.19 08:34:25  
   

  ho lá

  hodně lásky

 • Allegretto
  Allegretto, 20.3.19 04:43:15  
   

  mi je

  obr.: jeho milá

 • HStulc
  HStulc, 19.3.19 22:38:14  
   

  per ší

  perlami (ozdobená) šíje

 • Allegretto
  Allegretto, 19.3.19 08:34:22  
   

  ra tě

  raper (se) těší (oblibě)

 • HStulc
  HStulc, 18.3.19 22:40:09  
   

  dí ta

  díra (v) tapetě

 • Allegretto
  Allegretto, 18.3.19 08:40:25  
   

  ha ru

  hadí - ruleta

 • HStulc
  HStulc, 18.3.19 08:29:26  
   

  tou še

  touha (v) šeru

 • Allegretto
  Allegretto, 17.3.19 22:17:46  
   

  ma če

  mačetou češe (třtinu)

 • HStulc
  HStulc, 17.3.19 20:26:13  
   

  té ro

  téma rodiče

 • Allegretto
  Allegretto, 16.3.19 22:31:01  
   

  ry nu

  ryté numero

 • HStulc
  HStulc, 16.3.19 22:22:30  
   

  da kat

  dary (pro) Kateřinu

 • Allegretto
  Allegretto, 16.3.19 21:51:12  
   

  le če

  leda čekat

 • HStulc
  HStulc, 16.3.19 19:42:58  
   

  ta ská

  tarantule - skáče

 • Allegretto
  Allegretto, 16.3.19 19:05:20  
   

  trum dě

  trumpeta dětská

 • HStulc
  HStulc, 16.3.19 18:58:12  
   

  mon vod

  monstrum (ve) vodě

 • Allegretto
  Allegretto, 16.3.19 18:34:54  
   

  dé lo

  démon - lodivod

 • HStulc
  HStulc, 16.3.19 18:28:06  
   

  še ty

  šedé tykadlo

 • Allegretto
  Allegretto, 16.3.19 17:22:21  
   

  va by

  vaše byty

 • HStulc
  HStulc, 16.3.19 17:16:26  
   

  či du

  čivava - duby

 • Allegretto
  Allegretto, 16.3.19 16:40:40  
   

  ři jí

  řidiči (musejí zvládnout) jízdu

 • HStulc
  HStulc, 16.3.19 15:21:17  
   

  ry na

  rybáři nahazují (udice.)

 • Allegretto
  Allegretto, 16.3.19 14:36:38  
   

  lik hy

  likéry - hygiena

 • HStulc
  HStulc, 16.3.19 05:46:13  
   

  to tí

  tolik tíhy (na duši)

 • Allegretto
  Allegretto, 15.3.19 23:01:29  
   

  mě ná

  město - náměstí

 • HStulc
  HStulc, 15.3.19 22:52:32  
   

  ze vy

  země vyvolená

 • Allegretto
  Allegretto, 15.3.19 07:33:09  
   

  bá ká

  báze kávy

 • HStulc
  HStulc, 15.3.19 00:11:42  
   

  lí hý

  líbá - hýká

 • Allegretto
  Allegretto, 14.3.19 14:04:40  
   

  sí tu

  sílí - tuhý

 • HStulc
  HStulc, 14.3.19 06:07:04  
   

  hlá ka

  hlásí kalamitu

 • Allegretto
  Allegretto, 13.3.19 07:37:55  
   

  tá za

  táhlá zatáčka

 • HStulc
  HStulc, 12.3.19 23:26:18  
   

  sy ce

  sytá - celuloza

 • Allegretto
  Allegretto, 12.3.19 21:48:29  
   

  le ko

  lesy (bez) konce

 • HStulc
  HStulc, 12.3.19 21:19:35  
   

  dé ši

  déle - široko

 • Allegretto
  Allegretto, 12.3.19 20:55:36  
   

  še nů

  (v) šedé nůši

 • HStulc
  HStulc, 12.3.19 20:18:08  
   

  ří del

  (vodní) říše delfínů

 • Allegretto
  Allegretto, 12.3.19 10:27:56  
   

  kou jí

  kouří (se z uvařených ) jídel

 • HStulc
  HStulc, 12.3.19 10:08:10  
   

  mat lem

  mateřídouškou lemují (hroby)

 • Allegretto
  Allegretto, 11.3.19 21:11:04  
   

  ko lám

  obr.: lámat (kosti) kolem

 • HStulc
  HStulc, 10.3.19 22:28:53  
   

  da ska

  daleko (ke) skalám

 • Allegretto
  Allegretto, 10.3.19 13:09:52  
   

  vé tě

  vévoda (z) Těšínska

 • HStulc
  HStulc, 10.3.19 12:19:56  
   

  dí ži

  obr.: živé dítě

 • Allegretto
  Allegretto, 10.3.19 07:23:38  
   

  la mu

  (něžnost ženy) lahodí muži