Poslední slabika

Otevřená diskuze | Kategorie: Zábava
IRacek74 (2018-09-18 20:01:04)Allegretto (2018-09-18 19:50:02)HStulc (2018-09-18 19:41:33)Pontia.Daplidice (2018-04-02 13:19:46)
Poslední slabika
Založeno: 11. 10. 2013 | Příspěvků: 8 456 | Členů: 4
Správci: Allegretto (hlavní)

navazujeme plynulým řetězcem bez klikání na pokyn reagovat - tvoříme slova navazující na poslední slabiku slova předešlého - je to velmi jednoduché a zábavné.Dbáme na správné dělení slov na slabiky a pokud to nelze udělat, tvoříme slovo , které začne poslední hláskou předešlého.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • IRacek74
  IRacek74, 18.9.18 20:01:03  
   

  ra sni

  raději snila (o tom, že bude bohatá) :1: :1:

 • Allegretto
  Allegretto, 18.9.18 19:50:02  
   

  vě tí

  Věra (se ocitla v) tísni

 • HStulc
  HStulc, 18.9.18 19:41:33  
   

  ša mov

  (v) Šanově (bydlí) movití (lidé)

 • Allegretto
  Allegretto, 18.9.18 19:27:07  
   

  rik pel

  rikša - Pelhřimov

 • HStulc
  HStulc, 18.9.18 19:17:40  
   

  cho če

  cholerik - čepel

 • Allegretto
  Allegretto, 18.9.18 13:01:15  
   

  ti sy

  ticho - sytiče

 • IRacek74
  IRacek74, 18.9.18 11:49:49  
   

  by ku

  bytosti - kulisy

 • HStulc
  HStulc, 18.9.18 11:40:52  
   

  pa ry

  paryby (nejsou v ) rybníku

 • Allegretto
  Allegretto, 18.9.18 11:07:29  
   

  sto žon

  stopa (pro) žongléry

 • HStulc
  HStulc, 18.9.18 07:01:59  
   

  tě de

  těsto - demižon

 • Allegretto
  Allegretto, 18.9.18 06:47:19  
   

  ješ je

  ještě jede (někdo)

 • IRacek74
  IRacek74, 18.9.18 00:08:26  
   

  sled lel

  sleduješ, (jak) lelkuje??

 • Allegretto
  Allegretto, 17.9.18 23:55:42  
   

  na ší

  naposled šílel

 • HStulc
  HStulc, 17.9.18 21:50:08  
   

  toč čí

  točna - číší

 • Allegretto
  Allegretto, 17.9.18 21:39:45  
   

  ko kvi

  kolotoč - kvičí

 • HStulc
  HStulc, 17.9.18 21:32:26  
   

  há ře

  háďátko (v) ředkvi

 • Allegretto
  Allegretto, 17.9.18 20:48:20  
   

  vrh ta

  vrhá talíře :1:

 • IRacek74
  IRacek74, 17.9.18 12:28:30  
   

  ná la

  návrh laboranta

 • HStulc
  HStulc, 17.9.18 12:08:57  
   

  ží ka

  žíhaná kamizola

 • Allegretto
  Allegretto, 17.9.18 11:54:01  
   

  vá šle

  váží - šlehačka

 • HStulc
  HStulc, 17.9.18 05:57:59  
   

  zí ka

  zívá - kašle

 • Allegretto
  Allegretto, 17.9.18 05:36:27  
   

  ci ru

  cizí ruka

 • IRacek74
  IRacek74, 16.9.18 20:56:48  
   

  ží lov

  lovci (číhali blízko) žíru

 • Allegretto
  Allegretto, 16.9.18 20:20:25  
   

  ná pa

  nádraží Pavlov

 • HStulc
  HStulc, 16.9.18 18:15:25  
   

  la cha

  laciná chalupa

 • Allegretto
  Allegretto, 16.9.18 12:16:10  
   

  sí du

  síla ducha

 • HStulc
  HStulc, 16.9.18 05:10:36  
   

  no vo

  nosí vodu

 • Allegretto
  Allegretto, 15.9.18 12:01:09  
   

  rá ku

  ráno (hledá) kuřivo

 • IRacek74
  IRacek74, 15.9.18 10:56:10  
   

  há chod

  hárá (na) chodníku

 • Allegretto
  Allegretto, 15.9.18 06:56:38  
   

  čí nách

  číhá - Náchod

 • HStulc
  HStulc, 15.9.18 06:25:55  
   

  tla le

  tlačí (v) ledvinách

 • Allegretto
  Allegretto, 15.9.18 06:16:55  
   

  vy ci

  vyrostla (velká) cibule

 • HStulc
  HStulc, 14.9.18 20:26:22  
   

  né pě

  névy - pěvci

 • Allegretto
  Allegretto, 14.9.18 19:53:29  
   

  nem dou

  nemravné doupě

 • HStulc
  HStulc, 14.9.18 14:14:07  
   

  ho je

  honem - (už) jedou!!

 • Allegretto
  Allegretto, 14.9.18 11:46:43  
   

  dlo sl

  dlouho (jí to) slibuje

 • IRacek74
  IRacek74, 14.9.18 10:04:59  
   

  jí my

  jídlo - mysl

 • Allegretto
  Allegretto, 14.9.18 09:49:10  
   

  ří re

  říkají - reformy

 • HStulc
  HStulc, 14.9.18 09:41:59  
   

  kou že

  kouří - žere

 • Allegretto
  Allegretto, 14.9.18 09:29:47  
   

  pil ře

  pilkou (se) řeže

 • IRacek74
  IRacek74, 14.9.18 09:20:33  
   

  la stop

  lapil stopaře

 • HStulc
  HStulc, 14.9.18 09:15:39  
   

  pad non

  padla - nonstop

 • Allegretto
  Allegretto, 14.9.18 09:04:31  
   

  ná ká

  nápad - kánon

 • HStulc
  HStulc, 13.9.18 23:55:07  
   

  že ček

  železná - čeká

 • Allegretto
  Allegretto, 13.9.18 23:44:21  
   

  ji jí

  jistěže - jídelníček

 • IRacek74
  IRacek74, 13.9.18 23:36:45  
   

  ra há

  raději hájí (pravdu)

 • Allegretto
  Allegretto, 13.9.18 19:38:40  
   

  žel vá

  Želmíra - váhá

 • HStulc
  HStulc, 13.9.18 14:26:29  
   

  man dá

  manžel dává ( ženě peníze)

 • Allegretto
  Allegretto, 13.9.18 12:56:43  
   

  strá ťa

  obr. Ťaman (NE)strádá :1: :1:

 • HStulc
  HStulc, 13.9.18 07:04:40  
   

  by ká

  bystrá Káťa

 • Allegretto
  Allegretto, 12.9.18 15:25:56  
   

  ké ní

  kéžby (cena byla) nízká!