Poslední slabika

Otevřená diskuze | Kategorie: Zábava
HStulc (2017-06-23 09:24:34)Allegretto (2017-06-23 07:41:52)Pontia.Daplidice (2016-12-01 10:26:12)biznasizna (2015-10-21 20:49:53)Nika050677 (2015-01-06 19:41:42)
Poslední slabika
Založeno: 11. 10. 2013 | Příspěvků: 5 017 | Členů: 5
Správci: Allegretto (hlavní)

navazujeme plynulým řetězcem bez klikání na pokyn reagovat - tvoříme slova navazující na poslední slabiku slova předešlého - je to velmi jednoduché a zábavné.Dbáme na správné dělení slov na slabiky a pokud to nelze udělat, tvoříme slovo , které začne poslední hláskou předešlého.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • HStulc
  HStulc, 23.6.17 09:24:34  
   

  le do

  letovisko - dovolená

 • Allegretto
  Allegretto, 23.6.17 07:41:51  
   

  pis ri

  pistole - ritardando (v hudbě zpomalovati)

 • HStulc
  HStulc, 23.6.17 07:30:47  
   

  do ka

  dopis - kapari

 • Allegretto
  Allegretto, 22.6.17 21:32:31  
   

  ron vo

  rondo - volenka

 • HStulc
  HStulc, 22.6.17 19:09:58  
   

  ba slo

  baron- slovo

 • Allegretto
  Allegretto, 22.6.17 07:12:59  
   

  lí če

  Líba česlo

 • HStulc
  HStulc, 22.6.17 06:48:50  
   

  so pe

  solí - peče

 • Allegretto
  Allegretto, 22.6.17 00:44:27  
   

  ma sá

  maso - sápe

 • HStulc
  HStulc, 21.6.17 13:34:13  
   

  al tr

  alma - trsá

 • Allegretto
  Allegretto, 21.6.17 13:29:38  
   

  ant ba

  Antal - barometr

 • HStulc
  HStulc, 21.6.17 08:51:21  
   

  mut ry

  mutant - ryba

 • Allegretto
  Allegretto, 21.6.17 08:41:57  
   

  ma lek

  mamut - lektvary

 • HStulc
  HStulc, 20.6.17 21:05:05  
   

  dá ce

  dáma - celek

 • Allegretto
  Allegretto, 20.6.17 14:57:30  
   

  ka - pec

  každá peckovice (dobrá)

 • HStulc
  HStulc, 20.6.17 14:47:31  
   

  lá ko

  láska - kopec

 • Allegretto
  Allegretto, 20.6.17 14:16:08  
   

  bí ši

  bílá - široko

 • HStulc
  HStulc, 20.6.17 13:53:24  
   

  chy to

  chybí tovaryši

 • Allegretto
  Allegretto, 20.6.17 10:20:09  
   

  ple fo

  pletichy - foto

 • HStulc
  HStulc, 20.6.17 10:11:06  
   

  lem ha

  lemple! - hafo

 • Allegretto
  Allegretto, 20.6.17 09:45:49  
   

  tes rý

  tesilem rýha

 • HStulc
  HStulc, 20.6.17 07:57:05  
   

  no lec

  notes - leckterý

 • Allegretto
  Allegretto, 20.6.17 07:28:42  
   

  ko ze

  koleno zemědělec

 • HStulc
  HStulc, 20.6.17 07:23:31  
   

  pér ha

  pérko - haluze

 • Allegretto
  Allegretto, 19.6.17 10:56:43  
   

  sto lo

  stopér - lodyha

 • HStulc
  HStulc, 19.6.17 10:51:02  
   

  mě cha

  město - chapadlo

 • Allegretto
  Allegretto, 19.6.17 08:12:30  
   

  ze val

  země - valcha

 • HStulc
  HStulc, 19.6.17 07:58:46  
   

  re do

  revize - doplaval

 • Allegretto
  Allegretto, 18.6.17 19:45:41  
   

  be rá

  bere rádo

 • HStulc
  HStulc, 18.6.17 17:02:49  
   

  dlo zí

  dloube - zírá

 • Allegretto
  Allegretto, 18.6.17 16:57:33  
   

  le ví

  letadlo - vítězí

 • HStulc
  HStulc, 18.6.17 16:10:41  
   

  ta nem

  tarantule - nemluví

 • Allegretto
  Allegretto, 18.6.17 11:20:23  
   

  le bal

  levota - balvanem

 • HStulc
  HStulc, 18.6.17 10:47:46  
   

  tr ši

  trvale - šibal

 • Allegretto
  Allegretto, 18.6.17 08:42:35  
   

  psy to

  psychiatr - tovaryši

 • HStulc
  HStulc, 18.6.17 08:30:33  
   

  mo ko

  Mokropsy- kopyto

 • Allegretto
  Allegretto, 17.6.17 23:42:43  
   

  dy pír

  dynamo - pírko

 • HStulc
  HStulc, 17.6.17 18:39:11  
   

  bil dem

  bilboardy - dempír

 • Allegretto
  Allegretto, 17.6.17 16:47:44  
   

  slí li

  slíbil lidem

 • HStulc
  HStulc, 17.6.17 10:48:02  
   

  my ty

  myslí - tykali

 • Allegretto
  Allegretto, 16.6.17 10:09:13  
   

  zi ži

  zimy - životy

 • HStulc
  HStulc, 16.6.17 09:50:09  
   

  me mu

  mezi muži

 • Allegretto
  Allegretto, 16.6.17 09:08:10  
   

  ří ji

  říkáme jinému

 • HStulc
  HStulc, 16.6.17 08:11:24  
   

  da ra

  daří - raději

 • Allegretto
  Allegretto, 15.6.17 09:20:05  
   

  vý ti

  výhoda - tinktura

 • HStulc
  HStulc, 15.6.17 07:54:37  
   

  del dar

  deltový - darmožrouti

 • Allegretto
  Allegretto, 15.6.17 07:05:18  
   

  ron če

  dondel - čedar

 • HStulc
  HStulc, 15.6.17 06:51:44  
   

  ba pa

  baron - papuče

 • Allegretto
  Allegretto, 14.6.17 12:16:59  
   

  chy sto

  chyba - stopa

 • HStulc
  HStulc, 14.6.17 06:40:44  
   

  cí mě

  cíchy - město

 • Allegretto
  Allegretto, 12.6.17 21:10:54  
   

  tle ze

  tlející země

 • HStulc
  HStulc, 12.6.17 13:51:32  
   

  py sa

  pytle - saze