Poslední slabika

Otevřená diskuze | Kategorie: Zábava
Allegretto (2019-07-16 06:14:48)HStulc (2019-07-16 05:55:36)IRacek74 (2018-12-30 23:16:14)Pontia.Daplidice (2018-04-02 13:19:46)
Poslední slabika
Založeno: 11. 10. 2013 | Příspěvků: 9 659 | Členů: 4
Správci: Allegretto (hlavní)

navazujeme plynulým řetězcem bez klikání na pokyn reagovat - tvoříme slova navazující na poslední slabiku slova předešlého - je to velmi jednoduché a zábavné.Dbáme na správné dělení slov na slabiky a pokud to nelze udělat, tvoříme slovo , které začne poslední hláskou předešlého.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • Allegretto
  Allegretto, 16.7.19 06:14:48  
   

  da li

  davy lidí

 • HStulc
  HStulc, 16.7.19 05:55:36  
   

  rá le

  ráda (suší) levanduli

 • Allegretto
  Allegretto, 15.7.19 02:28:08  
   

  ká vě

  kárá věřitele

 • HStulc
  HStulc, 15.7.19 00:07:45  
   

  ří la

  říká laskavě

 • Allegretto
  Allegretto, 14.7.19 07:52:12  
   

  pe sí

  peří - síla

 • HStulc
  HStulc, 14.7.19 07:40:10  
   

  lé no

  lépe (se) nosí

 • Allegretto
  Allegretto, 13.7.19 18:54:23  
   

  bí ki

  bílé kimono

 • HStulc
  HStulc, 13.7.19 15:37:25  
   

  í vi

  líbí (se jí) Viki

 • Allegretto
  Allegretto, 13.7.19 15:30:13  
   

  ná ka

  násilí (na) kamarádovi

 • HStulc
  HStulc, 13.7.19 14:35:26  
   

  ze ček

  zelená čekanka

 • Allegretto
  Allegretto, 12.7.19 16:35:20  
   

  le ří

  leze (do malých) říček

 • HStulc
  HStulc, 12.7.19 16:28:38  
   

  dé ry

  éle rybaří

 • Allegretto
  Allegretto, 11.7.19 07:42:24  
   

  li rou

  lidé - roury

 • HStulc
  HStulc, 11.7.19 07:32:45  
   

  vrh dův

  vrhli (se na něj s)důvěrou

 • Allegretto
  Allegretto, 10.7.19 21:15:08  
   

  ná ka

  návrh kamarádův

 • HStulc
  HStulc, 10.7.19 20:25:08  
   

  si my

  silná myšlenka

 • Allegretto
  Allegretto, 10.7.19 20:07:19  
   

  čí rý

  čísi rýmy

 • HStulc
  HStulc, 10.7.19 18:18:15  
   

  vý sta

  výběrčí (je) starý (mládenec)

 • Allegretto
  Allegretto, 9.7.19 14:45:18  
   

  den nec

  obr.: necitlivý dentista

 • HStulc
  HStulc, 9.7.19 13:51:59  
   

  je mi

  jeden milenec(stačí)

 • Allegretto
  Allegretto, 6.7.19 16:28:43  
   

  tan brá

  tancuje (mezi) brázdami :1:

 • HStulc
  HStulc, 6.7.19 16:11:45  
   

  lach že

  lachtan žebrá o(rybu)

 • Allegretto
  Allegretto, 4.7.19 17:46:56  
   

  pot tí

  potlach - tíže

 • HStulc
  HStulc, 4.7.19 16:51:29  
   

  še dě

  šepot dětí

 • Allegretto
  Allegretto, 4.7.19 16:27:39  
   

  pí nu

  píše (o) nudě.

 • HStulc
  HStulc, 2.7.19 23:09:13  
   

  trá tka

  (uzlíky) trápí tkadlenu

 • Allegretto
  Allegretto, 2.7.19 05:42:43  
   

  chy tr

  chytrá trémistka

 • HStulc
  HStulc, 2.7.19 04:05:23  
   

  děl cen

  dělbuchy - centimetr

 • Allegretto
  Allegretto, 1.7.19 09:59:52  
   

  vi jí

  (lékař) viděl (Petrův) jícen

 • HStulc
  HStulc, 1.7.19 07:08:29  
   

  pe dá

  Petrovi dávají (léky)

 • Allegretto
  Allegretto, 1.7.19 04:48:35  
   

  lé vy

  lépe vypadá

 • HStulc
  HStulc, 30.6.19 21:43:03  
   

  hla ho

  obr.: holé hlavy

 • Allegretto
  Allegretto, 30.6.19 19:48:15  
   

  tá ně

  táhla někoho

 • HStulc
  HStulc, 30.6.19 16:32:38  
   

  ho sy

  obr.:
  sytá hospodyně

 • Allegretto
  Allegretto, 24.6.19 14:40:30  
   

  je fou

  jeho fousy

 • HStulc
  HStulc, 23.6.19 06:13:42  
   

  la ži

  laškuje (s) žirafou

 • Allegretto
  Allegretto, 23.6.19 04:33:14  
   

  da mu

  (žena) dala muži :1:

 • HStulc
  HStulc, 23.6.19 04:24:58  
   

  fer zi

  Ferda (neměl rád) zimu :1:

 • Allegretto
  Allegretto, 22.6.19 12:52:41  
   

  tra me

  transfer mezi (národy)

 • HStulc
  HStulc, 22.6.19 08:03:45  
   

  zí le

  zítra letíme.

 • Allegretto
  Allegretto, 21.6.19 05:30:49  
   

  há cí

  hází (míč do) cíle

 • HStulc
  HStulc, 20.6.19 22:00:30  
   

  lož tr

  obr.: trhá ložnicí

 • Allegretto
  Allegretto, 20.6.19 20:45:13  
   

  ná ce

  nálož - centimetr

 • Allegretto
  Allegretto, 17.6.19 23:09:33  
   

  lí pě

  obr.: pěstěná líce

 • HStulc
  HStulc, 17.6.19 23:02:31  
   

  sí kou

  sílí koupě

 • Allegretto
  Allegretto, 17.6.19 19:50:40  
   

  hlá vy

  hlásí vysokou (teplotu)

 • HStulc
  HStulc, 17.6.19 19:26:48  
   

  ná hla

  náhlá (bolest) hlavy

 • Allegretto
  Allegretto, 17.6.19 19:15:44  
   

  že je

  železná jehla

 • HStulc
  HStulc, 17.6.19 14:27:30  
   

  tem me
  Temže - Metuje

 • Allegretto
  Allegretto, 17.6.19 11:51:28  
   

  sí řík

  sítem - říkáme

 • HStulc
  HStulc, 16.6.19 13:24:00  
   

  vi že

  visí žebřík (na skobě)