Poslední slabika

Otevřená diskuze | Kategorie: Zábava
Allegretto (2019-09-14 20:50:47)HStulc (2019-09-14 19:09:25)IRacek74 (2018-12-30 23:16:14)Pontia.Daplidice (2018-04-02 13:19:46)
Poslední slabika
Založeno: 11. 10. 2013 | Příspěvků: 9 855 | Členů: 4
Správci: Allegretto (hlavní)

navazujeme plynulým řetězcem bez klikání na pokyn reagovat - tvoříme slova navazující na poslední slabiku slova předešlého - je to velmi jednoduché a zábavné.Dbáme na správné dělení slov na slabiky a pokud to nelze udělat, tvoříme slovo , které začne poslední hláskou předešlého.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • Allegretto
  Allegretto, 14.9.19 20:50:47  
   

  pej hle

  pejsek hledá (páníčka)

 • HStulc
  HStulc, 14.9.19 19:09:25  
   

  ne toh

  nekopej (do) tohohle (kamene)!

 • Allegretto
  Allegretto, 14.9.19 14:54:43  
   

  tá ba

  táhne (těžký) batoh.

 • HStulc
  HStulc, 14.9.19 14:22:11  
   

  du tu

  dutá tuba

 • Allegretto
  Allegretto, 14.9.19 14:00:28  
   

  den bu

  obr.: budu (měnit) dentistu.

 • HStulc
  HStulc, 14.9.19 09:53:56  
   

  tý ta

  (tento) týden (je mnoho věcí) tabu.

 • Allegretto
  Allegretto, 13.9.19 20:53:44  
   

  ráz tát

  rázovitý táta

 • HStulc
  HStulc, 13.9.19 20:47:07  
   

  zi ma

  zimostráz - majestát

 • Allegretto
  Allegretto, 13.9.19 18:16:43  
   

  me ho

  mezi horama

 • HStulc
  HStulc, 13.9.19 08:44:04  
   

  jí dlo

  jíme (někdy) dlouho

 • Allegretto
  Allegretto, 11.9.19 13:36:06  
   

  vě jí

  věru (dobré) jídlo

 • HStulc
  HStulc, 11.9.19 13:31:01  
   

  tra du

  obr.: (v) Duchcově (se) tradují (Casanovské slavnosti.)

 • Allegretto
  Allegretto, 11.9.19 12:33:04  
   

  zí me

  zítra (si dám lžíci) medu

 • HStulc
  HStulc, 11.9.19 10:34:34  
   

  ci nech

  cizí (tu) nechceme

 • Allegretto
  Allegretto, 10.9.19 13:39:07  
   

  lez ka

  lezci (po) kamenech

 • HStulc
  HStulc, 9.9.19 22:18:32  
   

  ná ce

  nález celníka

 • Allegretto
  Allegretto, 9.9.19 20:29:12  
   

  ska řád

  obr.: řádná skartace

 • HStulc
  HStulc, 9.9.19 01:55:24  
   

  lá na

  láska napořád

 • Allegretto
  Allegretto, 8.9.19 20:41:57  
   

  ma že

  malá žena

 • HStulc
  HStulc, 8.9.19 17:53:22  
   

  té ní

  téma (je uvedeno) níže

 • Allegretto
  Allegretto, 8.9.19 17:26:24  
   

  slo dě

  složité dělení

 • HStulc
  HStulc, 8.9.19 17:20:10  
   

  čí lo

  číslo lodě

 • Allegretto
  Allegretto, 8.9.19 14:04:37  
   

  ně tě

  něčí tělo

 • HStulc
  HStulc, 8.9.19 13:44:51  
   

  vé dí

  vévodkyně - dítě

 • Allegretto
  Allegretto, 8.9.19 13:30:24  
   

  ta nál

  takové náledí

 • HStulc
  HStulc, 8.9.19 10:55:39  
   

  ra ka

  rarita - kanál

 • Allegretto
  Allegretto, 8.9.19 10:36:59  
   

  on ří

  ondatra - říčka

 • HStulc
  HStulc, 8.9.19 10:26:07  
   

  la je

  lampion - Jezeří

 • Allegretto
  Allegretto, 8.9.19 08:10:20  
   

  ka mo

  kapela - moje

 • HStulc
  HStulc, 8.9.19 07:01:15  
   

  ro let

  roletka - letmo

 • Allegretto
  Allegretto, 7.9.19 19:58:24  
   

  pat ba

  patro - balet

 • HStulc
  HStulc, 7.9.19 19:08:21  
   

  nek da

  neklepat - dareba

 • Allegretto
  Allegretto, 7.9.19 14:11:24  
   

  dý roš

  dýchánek - rošáda

 • HStulc
  HStulc, 7.9.19 08:23:09  
   

  chu cho

  chudý - choroš

 • Allegretto
  Allegretto, 6.9.19 19:37:30  
   

  tr su

  trochu (dlouhé) sucho

 • HStulc
  HStulc, 6.9.19 05:31:36  
   

  pe bik

  Petr (závodí v) bikrosu.

 • Allegretto
  Allegretto, 2.9.19 15:06:07  
   

  chá sla

  chápe (tvoření) slabik

 • HStulc
  HStulc, 30.8.19 07:52:11  
   

  ti řem

  tichá řemesla

 • Allegretto
  Allegretto, 29.8.19 21:21:06  
   

  bý nec

  býti Neckářem - (to bych si (ne)přál)

 • HStulc
  HStulc, 29.8.19 16:08:43  
   

  sla je

  slabý jedinec

 • Allegretto
  Allegretto, 29.8.19 08:47:16  
   

  čí py

  čísla - Pyreneje

 • HStulc
  HStulc, 29.8.19 06:28:46  
   

  tan sy

  tančí - synkopy

 • Allegretto
  Allegretto, 27.8.19 21:53:13  
   

  tar tra

  Tartan - trapasy

 • HStulc
  HStulc, 27.8.19 15:50:13  
   

  mos ta

  Mostar - Tatra

 • Allegretto
  Allegretto, 26.8.19 21:51:56  
   

  kos dr

  kosmos - dramata

 • HStulc
  HStulc, 26.8.19 21:45:17  
   

  rák pu

  rákos - pudr

 • Allegretto
  Allegretto, 26.8.19 20:21:20  
   

  tří du

  třípatrák - dupu

 • HStulc
  HStulc, 26.8.19 10:09:47  
   

  še vé

  šetří vévodu

 • Allegretto
  Allegretto, 26.8.19 06:10:42  
   

  ga lich

  galoše - Lichtenštejnové

 • HStulc
  HStulc, 25.8.19 22:02:40  
   

  tan ku

  tanga - kulich

 • Allegretto
  Allegretto, 25.8.19 06:19:16  
   

  ta ry

  tartan - rypáku