Poslední slabika

Otevřená diskuze | Kategorie: Zábava
HStulc (2018-07-19 05:04:52)Allegretto (2018-07-18 20:51:11)IRacek74 (2018-07-12 06:54:50)Pontia.Daplidice (2018-04-02 13:19:46)
Poslední slabika
Založeno: 11. 10. 2013 | Příspěvků: 8 180 | Členů: 4
Správci: Allegretto (hlavní)

navazujeme plynulým řetězcem bez klikání na pokyn reagovat - tvoříme slova navazující na poslední slabiku slova předešlého - je to velmi jednoduché a zábavné.Dbáme na správné dělení slov na slabiky a pokud to nelze udělat, tvoříme slovo , které začne poslední hláskou předešlého.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • HStulc
  HStulc, 19.7.18 05:04:52  
   

  py mi

  pylovým - mizerou

 • Allegretto
  Allegretto, 18.7.18 20:51:11  
   

  ší sa

  šípy - sazenicemi

 • HStulc
  HStulc, 18.7.18 13:41:06  
   

  da cha

  další - chasa

 • Allegretto
  Allegretto, 18.7.18 13:32:30  
   

  vý ti

  výhoda ticha

 • HStulc
  HStulc, 18.7.18 12:16:38  
   

  ta vrh

  takový - vrhnouti

 • Allegretto
  Allegretto, 18.7.18 09:06:32  
   

  den ná

  dentista - návrh

 • HStulc
  HStulc, 18.7.18 08:57:43  
   

  tý lín

  týden - líná

 • Allegretto
  Allegretto, 18.7.18 08:09:03  
   

  fle ci

  flekatý cibelín

 • HStulc
  HStulc, 18.7.18 04:57:52  
   

  šta vid

  štafle - vidláci

 • Allegretto
  Allegretto, 18.7.18 03:58:06  
   

  ba da

  bašta - David

 • HStulc
  HStulc, 17.7.18 20:48:11  
   

  po bul

  podoba - bubitida

 • Allegretto
  Allegretto, 17.7.18 19:50:46  
   

  ká ist

  kápo - Istanbul

 • HStulc
  HStulc, 17.7.18 19:10:41  
   

  to tour

  toká - tourist

 • Allegretto
  Allegretto, 17.7.18 14:37:19  
   

  šla že

  Šlapeto - Žentour

 • HStulc
  HStulc, 17.7.18 13:34:27  
   

  na la

  našla lanýže

 • Allegretto
  Allegretto, 17.7.18 08:58:49  
   

  ni ci

  Nirvána - citadela

 • HStulc
  HStulc, 17.7.18 08:49:09  
   

  ha di

  harlekýni - diváci

 • Allegretto
  Allegretto, 17.7.18 04:02:24  
   

  tí lo

  tíha lodi

 • HStulc
  HStulc, 17.7.18 03:52:47  
   

  ry dí

  rytí - dílo

 • Allegretto
  Allegretto, 16.7.18 13:41:04  
   

  lik la

  likéry - lahodí

 • HStulc
  HStulc, 16.7.18 13:21:25  
   

  ko da

  kolik dala

 • Allegretto
  Allegretto, 15.7.18 21:58:55  
   

  lý ba

  lýko - balada

 • HStulc
  HStulc, 15.7.18 19:58:28  
   

  ma da

  malý dareba

 • Allegretto
  Allegretto, 15.7.18 10:32:42  
   

  dá za

  dáma zamlada :1:

 • HStulc
  HStulc, 15.7.18 10:22:55  
   

  še me

  šedá metalíza

 • Allegretto
  Allegretto, 15.7.18 06:19:18  
   

  ti by

  tiše - bydlíme

 • HStulc
  HStulc, 15.7.18 05:57:50  
   

  ný er

  nýtovati erby

 • Allegretto
  Allegretto, 15.7.18 05:50:19  
   

  la lan

  laciný landauer

 • HStulc
  HStulc, 15.7.18 05:39:07  
   

  tek nek

  Tekla - Neklan

 • Allegretto
  Allegretto, 15.7.18 05:34:09  
   

  my dost

  obr.: dostatek myšlenek

 • HStulc
  HStulc, 14.7.18 22:16:22  
   

  fil ra

  filmy (pro) radost

 • Allegretto
  Allegretto, 14.7.18 17:45:21  
   

  tr cha

  trefil chachara

 • HStulc
  HStulc, 14.7.18 17:32:20  
   

  li mí

  litr - mícha

 • Allegretto
  Allegretto, 14.7.18 17:13:45  
   

  rva tle

  rvali (se a teď se tomu) tlemí :1:

 • HStulc
  HStulc, 14.7.18 15:57:28  
   

  la ra

  larva - rachejtle

 • Allegretto
  Allegretto, 12.7.18 22:31:50  
   

  pad dů

  padla důvěra

 • HStulc
  HStulc, 12.7.18 22:12:54  
   

  ná ka

  nápad kamarádů

 • Allegretto
  Allegretto, 12.7.18 21:29:27  
   

  ho čer

  obr.: černá hodinka

 • HStulc
  HStulc, 12.7.18 17:27:30  
   

  dlo kač

  dlouho - kačer

 • Allegretto
  Allegretto, 12.7.18 17:06:14  
   

  ře sty

  ředidlo - stykač

 • HStulc
  HStulc, 12.7.18 07:22:37  
   

  ší ce

  šíře cesty

 • Allegretto
  Allegretto, 12.7.18 07:16:04  
   

  dal ci

  další citace

 • IRacek74
  IRacek74, 12.7.18 06:54:50  
   

  ky da

  obr.: dal (jí) kytici (růží)

 • Allegretto
  Allegretto, 12.7.18 05:46:08  
   

  dár rá

  dárky (mám) ráda

 • HStulc
  HStulc, 12.7.18 05:38:24  
   

  dro zí

  dromedár zírá :1:

 • Allegretto
  Allegretto, 11.7.18 09:49:42  
   

  vě ci

  vědro - cizí

 • HStulc
  HStulc, 11.7.18 09:24:17  
   

  dy skop

  dychtivě - skopci

 • Allegretto
  Allegretto, 11.7.18 04:03:33  
   

  bil te

  bilbordy - teleskop

 • HStulc
  HStulc, 10.7.18 13:23:22  
   

  slí and

  slíbil - andante

 • IRacek74
  IRacek74, 10.7.18 13:12:09  
   

  my mit

  myslí - Mitterand

 • Allegretto
  Allegretto, 10.7.18 12:46:12  
   

  kl dy

  klamy - dynamit