Poslední slabika

Otevřená diskuze | Kategorie: Zábava
Allegretto (2017-07-20 13:04:40)HStulc (2017-07-20 06:53:16)Pontia.Daplidice (2016-12-01 10:26:12)biznasizna (2015-10-21 20:49:53)Nika050677 (2015-01-06 19:41:42)
Poslední slabika
Založeno: 11. 10. 2013 | Příspěvků: 5 143 | Členů: 5
Správci: Allegretto (hlavní)

navazujeme plynulým řetězcem bez klikání na pokyn reagovat - tvoříme slova navazující na poslední slabiku slova předešlého - je to velmi jednoduché a zábavné.Dbáme na správné dělení slov na slabiky a pokud to nelze udělat, tvoříme slovo , které začne poslední hláskou předešlého.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • Allegretto
  Allegretto, 20.7.17 13:04:40  
   

  py ka

  pylu (z) kalichu (květiny bylo dost pro včely)

 • HStulc
  HStulc, 20.7.17 06:53:15  
   

  ště šlap

  štěpy - šlapka

 • Allegretto
  Allegretto, 20.7.17 06:44:07  
   

  ko da

  koště - darmošlap

 • HStulc
  HStulc, 20.7.17 06:29:17  
   

  vy bí

  vysoko - bída

 • Allegretto
  Allegretto, 20.7.17 06:10:38  
   

  ša vá

  šaškovy (exhibice) vábí (zejména děti)

 • HStulc
  HStulc, 19.7.17 22:25:47  
   

  dá zí

  Dáša zívá

 • Allegretto
  Allegretto, 19.7.17 13:10:12  
   

  há ví

  hádá - vítězí

 • HStulc
  HStulc, 19.7.17 13:07:23  
   

  šle trá

  šlehá - tráví

 • Allegretto
  Allegretto, 19.7.17 09:32:02  
   

  ka chá

  kašle - chátrá

 • HStulc
  HStulc, 19.7.17 09:12:26  
   

  vi ti

  vika - tichá

 • Allegretto
  Allegretto, 19.7.17 08:44:04  
   

  ly če

  lyšajovi - čelisti

 • HStulc
  HStulc, 18.7.17 20:25:29  
   

  ží sty

  žížaly - stykače

 • Allegretto
  Allegretto, 18.7.17 13:29:55  
   

  le ce

  leží (u) cesty

 • HStulc
  HStulc, 18.7.17 12:42:18  
   

  kot sek

  kotle - sekrece

 • Allegretto
  Allegretto, 18.7.17 00:13:19  
   

  ště pa

  štěkot - pamlsek

 • HStulc
  HStulc, 17.7.17 23:41:40  
   

  by lí

  bydliště - lípa

 • Allegretto
  Allegretto, 17.7.17 21:19:35  
   

  vrch ba

  vrchcáby - balí

 • HStulc
  HStulc, 17.7.17 19:15:29  
   

  na vý

  navrch - výroba

 • Allegretto
  Allegretto, 17.7.17 13:25:36  
   

  var nou

  Varna - nouzový

 • HStulc
  HStulc, 17.7.17 13:13:02  
   

  da kot

  Daruvar - kotlinou

 • Allegretto
  Allegretto, 17.7.17 08:15:31  
   

  le cin

  lebeda - cinkot

 • HStulc
  HStulc, 17.7.17 07:49:50  
   

  fem jel

  female - jelcin

 • Allegretto
  Allegretto, 16.7.17 18:12:01  
   

  ty za

  tyfem zabíjel

 • HStulc
  HStulc, 16.7.17 16:59:56  
   

  tem pem

  temnoty - pemza

 • Allegretto
  Allegretto, 16.7.17 14:40:08  
   

  le kem

  letem kempem

 • HStulc
  HStulc, 16.7.17 14:29:04  
   

  ře nář

  řehole - nářkem

 • Allegretto
  Allegretto, 16.7.17 05:53:31  
   

  ší ho

  šíře - hokynář

 • HStulc
  HStulc, 16.7.17 05:38:35  
   

  te ně

  tehdejší - někoho

 • Allegretto
  Allegretto, 15.7.17 20:30:59  
   

  ka lov

  karate - lovkyně

 • HStulc
  HStulc, 15.7.17 09:25:27  
   

  va ry

  vařečka - rybolov

 • Allegretto
  Allegretto, 15.7.17 09:09:54  
   

  vý men

  výchova - menhiry

 • HStulc
  HStulc, 15.7.17 09:01:04  
   

  zlo - ře

  zlobivý - řemen

 • Allegretto
  Allegretto, 15.7.17 08:06:34  
   

  kou ší

  kouzlo - šíře

 • HStulc
  HStulc, 15.7.17 00:00:27  
   

  lá ha

  láskou - haraší

 • Allegretto
  Allegretto, 14.7.17 20:43:58  
   

  ma ně

  malá něha

 • HStulc
  HStulc, 14.7.17 16:39:33  
   

  da ho

  dalajláma - hospodyně

 • Allegretto
  Allegretto, 12.7.17 10:47:53  
   

  la mno

  Lada - mnoho

 • HStulc
  HStulc, 11.7.17 23:13:05  
   

  to ta

  tombola - tajemno

 • Allegretto
  Allegretto, 11.7.17 22:58:44  
   

  tě ješ

  těsto - ješita

 • HStulc
  HStulc, 11.7.17 15:27:38  
   

  hla li

  hlasitě lituješ

 • Allegretto
  Allegretto, 11.7.17 14:35:56  
   

  tá ci

  táhla cibuli

 • HStulc
  HStulc, 11.7.17 05:57:15  
   

  ský pec

  skýtá peckovici

 • Allegretto
  Allegretto, 11.7.17 05:44:04  
   

  ho ko

  horský kopec

 • HStulc
  HStulc, 9.7.17 21:21:44  
   

  pil ši

  pilného - šidítko

 • Allegretto
  Allegretto, 9.7.17 21:11:55  
   

  kou mi

  koupil - Miloši

 • HStulc
  HStulc, 9.7.17 16:25:12  
   

  dál bank

  dálkou - bankami

 • Allegretto
  Allegretto, 9.7.17 15:55:34  
   

  ran va

  randál - vabank

 • HStulc
  HStulc, 9.7.17 15:11:28  
   

  sí žel
  síran - Želetava

 • Allegretto
  Allegretto, 9.7.17 12:38:43  
   

  mu pe

  musí - petržel

 • HStulc
  HStulc, 8.7.17 22:15:23  
   

  ně sy

  někomu sype

 • Allegretto
  Allegretto, 8.7.17 15:41:57  
   

  da vo

  daně - vosy