Poslední slabika

Otevřená diskuze | Kategorie: Zábava
Allegretto (2019-05-21 15:04:50)HStulc (2019-05-21 15:00:08)IRacek74 (2018-12-30 23:16:14)Pontia.Daplidice (2018-04-02 13:19:46)
Poslední slabika
Založeno: 11. 10. 2013 | Příspěvků: 9 501 | Členů: 4
Správci: Allegretto (hlavní)

navazujeme plynulým řetězcem bez klikání na pokyn reagovat - tvoříme slova navazující na poslední slabiku slova předešlého - je to velmi jednoduché a zábavné.Dbáme na správné dělení slov na slabiky a pokud to nelze udělat, tvoříme slovo , které začne poslední hláskou předešlého.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • Allegretto
  Allegretto, 21.5.19 15:04:32  
   

  ná ka

  (s) dobrou) náladou (v) kabině

 • HStulc
  HStulc, 21.5.19 13:02:23  
   

  si ci

  silná cizinka

 • Allegretto
  Allegretto, 21.5.19 06:18:30  
   

  ko pě

  kosi (jsou dobří) pěvci

 • HStulc
  HStulc, 21.5.19 06:07:29  
   

  da tu

  daleko - tupě

 • Allegretto
  Allegretto, 21.5.19 05:58:46  
   

  rá ka

  ráda (hraje) kanastu.

 • HStulc
  HStulc, 21.5.19 05:52:04  
   

  zí du

  zírá (na) dudáka

 • Allegretto
  Allegretto, 20.5.19 22:01:01  
   

  há del

  hází (na dráhu kluzák ve tvaru) deltoidu.

 • HStulc
  HStulc, 20.5.19 21:46:17  
   

  dr kou

  drhá koudel

 • Allegretto
  Allegretto, 20.5.19 21:33:15  
   

  ce la

  cedr nad lavičkou

 • HStulc
  HStulc, 20.5.19 21:22:51  
   

  je go

  jepice - gondola

 • Allegretto
  Allegretto, 20.5.19 17:02:16  
   

  sli lo

  slibuje (nové) logo

 • HStulc
  HStulc, 20.5.19 14:14:07  
   

  my jí

  mysli (nejen na) jídlo! :1:

 • Allegretto
  Allegretto, 20.5.19 12:20:25  
   

  fá ří

  fámy říkají (často nepravdy)

 • HStulc
  HStulc, 20.5.19 10:56:16  
   

  dou ho

  doufá - hovoří

 • Allegretto
  Allegretto, 17.5.19 16:24:32  
   

  me to

  metodou toho ( je šizunk zákazníků)

 • HStulc
  HStulc, 17.5.19 15:28:09  
   

  jí ty

  jíme tyto (srákory) :8:

 • Allegretto
  Allegretto, 16.5.19 22:14:26  
   

  hle by

  hledají (volné) byty

 • HStulc
  HStulc, 16.5.19 21:27:46  
   

  chod ty

  obr.: tyhle chodby (vedou do podzemí)

 • Allegretto
  Allegretto, 16.5.19 20:43:07  
   

  vý tem

  východ (z) temnoty

 • HStulc
  HStulc, 16.5.19 12:17:59  
   

  to no

  obr. nový totem

 • Allegretto
  Allegretto, 14.5.19 22:44:47  
   

  ře nu

  řešeto (je) nutno (vyplést - opravit)

 • HStulc
  HStulc, 14.5.19 22:17:48  
   

  sta ší

  obr.: šíře stadionu

 • Allegretto
  Allegretto, 14.5.19 22:03:13  
   

  ce nů

  cesta (s) nůší (na zádech)

 • HStulc
  HStulc, 14.5.19 19:22:45  
   

  ví dé

  více démonů

 • Allegretto
  Allegretto, 14.5.19 14:58:04  
   

  ži li

  živí lidé

 • HStulc
  HStulc, 14.5.19 13:57:12  
   

  mu vi

  muži viděli (pěkné baby)

 • Allegretto
  Allegretto, 14.5.19 13:04:20  
   

  da fu

  dalšímu fušerovi

 • HStulc
  HStulc, 14.5.19 10:34:38  
   

  vý ta

  výhoda tarifu

 • Allegretto
  Allegretto, 13.5.19 09:19:00  
   

  bil den

  biliárový (stůl) - dentista

 • HStulc
  HStulc, 13.5.19 09:00:51  
   

  tý slí

  obr.: slíbil (jí) týden ( dovolené u moře)

 • Allegretto
  Allegretto, 12.5.19 21:50:06  
   

  si my

  siřičitý - myslí

 • HStulc
  HStulc, 12.5.19 21:43:30  
   

  čí fá

  čísi - fámy

 • Allegretto
  Allegretto, 12.5.19 18:41:41  
   

  lou zou

  loučí (ses milým a) zoufá (si).

 • HStulc
  HStulc, 12.5.19 18:29:58  
   

  bí ří

  bílou řízou

 • Allegretto
  Allegretto, 12.5.19 16:42:24  
   

  vá la

  vábí - lanaří

 • HStulc
  HStulc, 12.5.19 13:06:08  
   

  ská ži

  obr. živcová skála

 • Allegretto
  Allegretto, 12.5.19 10:29:35  
   

  že mu

  ženská (s více) muži

 • HStulc
  HStulc, 12.5.19 01:16:36  
   

  ká ka

  káže (o) kanibalismu

 • Allegretto
  Allegretto, 11.5.19 18:57:08  
   

  ně la

  nějaká labradorka

 • HStulc
  HStulc, 11.5.19 18:50:46  
   

  ka slí

  Kateřině slíbila (nové lyže)

 • Allegretto
  Allegretto, 11.5.19 18:20:36  
   

  ma my

  maminka myslí( na děti)

 • HStulc
  HStulc, 11.5.19 16:53:36  
   

  té lo

  téma - logaritmy

 • Allegretto
  Allegretto, 11.5.19 16:12:09  
   

  mý tek

  obr.: tekuté mýdlo

 • HStulc
  HStulc, 11.5.19 15:34:30  
   

  let sku

  letmý skutek

 • Allegretto
  Allegretto, 11.5.19 13:42:02  
   

  ba če

  balet (v) Česku

 • HStulc
  HStulc, 11.5.19 10:07:05  
   

  pe lí

  obr.: Líba peče (maso)

 • Allegretto
  Allegretto, 10.5.19 09:57:21  
   

  chá ší

  chápe - šílí

 • HStulc
  HStulc, 10.5.19 09:36:51  
   

  či ru

  čichá - ruší

 • Allegretto
  Allegretto, 10.5.19 08:46:17  
   

  ra hled

  obr.: hledači (z) radaru

 • HStulc
  HStulc, 10.5.19 08:38:48  
   

  ná na

  nádhera napohled

 • Allegretto
  Allegretto, 10.5.19 07:29:22  
   

  šet hy

  šetrná hygiena