Poslední slabika

Otevřená diskuze | Kategorie: Zábava
Allegretto (2016-10-26 15:24:24)HStulc (2016-10-26 13:48:17)Pontia.Daplidice (2016-10-20 10:44:22)biznasizna (2015-10-21 20:49:53)Nika050677 (2015-01-06 19:41:42)
Poslední slabika
Založeno: 11. 10. 2013 | Příspěvků: 3 998 | Členů: 5
Správci: Allegretto (hlavní)

navazujeme plynulým řetězcem bez klikání na pokyn reagovat - tvoříme slova navazující na poslední slabiku slova předešlého - je to velmi jednoduché a zábavné.Dbáme na správné dělení slov na slabiky a pokud to nelze udělat, tvoříme slovo , které začne poslední hláskou předešlého.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • Allegretto
  Allegretto, 26.10.16 15:24:23  
   

  tvor ka

  tvorstvo (spěje ke) katastrofě

 • HStulc
  HStulc, 26.10.16 13:48:17  
   

  vý lý

  výtvor (z) lýka

 • Allegretto
  Allegretto, 26.10.16 13:19:48  
   

  ta tá

  takový táhlý (kopec)

 • HStulc
  HStulc, 26.10.16 13:10:54  
   

  ce ka

  cesta kamenitá

 • Allegretto
  Allegretto, 25.10.16 21:44:06  
   

  si lo

  situace - logika

 • HStulc
  HStulc, 25.10.16 20:23:17  
   

  čí tě

  čísi tělo

 • Allegretto
  Allegretto, 25.10.16 20:03:46  
   

  kon dí

  končí (jako) dítě

 • HStulc
  HStulc, 25.10.16 19:55:25  
   

  bal li

  balkon (plný) lidí

 • Allegretto
  Allegretto, 25.10.16 19:36:24  
   

  ši či

  šibal čikuli

 • HStulc
  HStulc, 25.10.16 14:36:24  
   

  ho ře

  hoši (vedli velké) řeči

 • Allegretto
  Allegretto, 25.10.16 08:22:11  
   

  to ku

  (na) toho kuchaře

 • HStulc
  HStulc, 25.10.16 08:13:07  
   

  ča tel

  často (kouká na) telku.

 • Allegretto
  Allegretto, 25.10.16 07:55:22  
   

  ká ček

  Káča čekatel

 • HStulc
  HStulc, 25.10.16 07:43:46  
   

  ště bro

  štěká Broček?

 • Allegretto
  Allegretto, 25.10.16 07:29:38  
   

  kol že

  kolbiště - žebro

 • HStulc
  HStulc, 25.10.16 07:17:38  
   

  dr ka

  drtikol - kaluže

 • Allegretto
  Allegretto, 24.10.16 19:43:50  
   

  chom li

  chomládr - liduška

 • HStulc
  HStulc, 24.10.16 19:31:16  
   

  by da

  bychom dali

 • Allegretto
  Allegretto, 24.10.16 08:47:59  
   

  ra dr

  obr.: drby - rada

 • HStulc
  HStulc, 23.10.16 20:36:38  
   

  sí pu

  síra - pudr

 • Allegretto
  Allegretto, 23.10.16 16:17:31  
   

  mu lu

  musí (použít) lupu

 • HStulc
  HStulc, 23.10.16 09:39:41  
   

  lí tě

  línému tělu

 • Allegretto
  Allegretto, 22.10.16 12:16:44  
   

  pad ře

  padlí - řečiště

 • HStulc
  HStulc, 22.10.16 07:46:27  
   

  ná fa

  nápad faráře

 • Allegretto
  Allegretto, 22.10.16 07:11:05  
   

  vá ka

  válečná katastrofa

 • HStulc
  HStulc, 21.10.16 20:47:39  
   

  by še

  obr.: šedivá bytovka

 • Allegretto
  Allegretto, 21.10.16 19:23:17  
   

  vot lo

  votruby - lokše

 • HStulc
  HStulc, 21.10.16 19:06:12  
   

  ži jí

  život - jídlo

 • Allegretto
  Allegretto, 20.10.16 22:07:52  
   

  mu vá

  muži váhají

 • HStulc
  HStulc, 20.10.16 19:10:48  
   

  ně dá

  někomu dává (ochotně) :1:

 • Allegretto
  Allegretto, 20.10.16 13:43:03  
   

  ší ble

  šíleně bledá (osoba)

 • HStulc
  HStulc, 20.10.16 13:26:42  
   

  tra ny

  obr.: nynější trable

 • Allegretto
  Allegretto, 20.10.16 10:01:08  
   

  zí no

  zítra (koupím) noviny

 • Pontia.Daplidice
  Pontia.Daplidice, 19.10.16 18:16:49  
   

  ci ví

  cizí víno

 • HStulc
  HStulc, 19.10.16 14:25:05  
   

  cel še

  celníci - šediví

 • Allegretto
  Allegretto, 19.10.16 13:26:32  
   

  ská va

  skácel vaše (stromy)

 • Pontia.Daplidice
  Pontia.Daplidice, 19.10.16 13:04:20  
   

  ro vých
  rodičovská výchova

 • Allegretto
  Allegretto, 18.10.16 22:50:58  
   

  še še

  šestero šedivých (ptáků)

 • HStulc
  HStulc, 18.10.16 22:14:55  
   

  tuš lo

  tuše - loktuše

 • Allegretto
  Allegretto, 18.10.16 19:42:09  
   

  ret le

  retuš - lepidlo

 • HStulc
  HStulc, 18.10.16 14:25:15  
   

  la ta

  lazaret - tabule

 • Allegretto
  Allegretto, 18.10.16 14:16:52  
   

  řek bě

  řekla Běta

 • HStulc
  HStulc, 18.10.16 13:58:05  
   

  ná ka

  nářek (v) katakombě

 • Allegretto
  Allegretto, 18.10.16 13:41:30  
   

  pil ka

  pilná kamarádka

 • HStulc
  HStulc, 18.10.16 13:28:23  
   

  kou va

  koupil (smradlavá) vajíčka

 • Allegretto
  Allegretto, 18.10.16 10:04:55  
   

  dec či

  deckou (vína) - čivava

 • HStulc
  HStulc, 18.10.16 09:56:58  
   

  vě ři

  vědec - řidiči

 • Allegretto
  Allegretto, 16.10.16 19:43:30  
   

  řev lich

  řevnivě - lichváři

 • HStulc
  HStulc, 16.10.16 19:24:42  
   

  te ku

  tetřev - kulich

 • Allegretto
  Allegretto, 16.10.16 19:21:16  
   

  nos tu

  noste tuniku

 • HStulc
  HStulc, 16.10.16 14:23:52  
   

  ná ce

  nános cementu