Poslední slabika

Otevřená diskuze | Kategorie: Zábava
Allegretto (2017-10-22 21:32:03)HStulc (2017-10-22 09:28:20)IRacek74 (2017-10-19 21:34:43)Pontia.Daplidice (2016-12-01 10:26:12)biznasizna (2015-10-21 20:49:53)Nika050677 (2015-01-06 19:41:42)
Poslední slabika
Založeno: 11. 10. 2013 | Příspěvků: 6 135 | Členů: 6
Správci: Allegretto (hlavní)

navazujeme plynulým řetězcem bez klikání na pokyn reagovat - tvoříme slova navazující na poslední slabiku slova předešlého - je to velmi jednoduché a zábavné.Dbáme na správné dělení slov na slabiky a pokud to nelze udělat, tvoříme slovo , které začne poslední hláskou předešlého.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • Allegretto
  Allegretto, 22.10.17 21:32:03  
   

  ká ha

  kárá - hašteří

 • HStulc
  HStulc, 22.10.17 09:28:20  
   

  se no

  seká - noha

 • Allegretto
  Allegretto, 19.10.17 23:07:19  
   

  za pl

  zase plno

 • IRacek74
  IRacek74, 19.10.17 21:34:36  
   

  vá lem

  váza - lempl

 • Allegretto
  Allegretto, 19.10.17 21:25:12  
   

  zí tál

  zívá - tálem

 • IRacek74
  IRacek74, 19.10.17 20:14:45  
   

  ci ka

  cizí kapitál

 • Allegretto
  Allegretto, 19.10.17 09:43:02  
   

  skop kl

  skopčáci - klasika

 • IRacek74
  IRacek74, 19.10.17 01:24:50  
   

  tel dek

  teleskop - dekl

 • Allegretto
  Allegretto, 19.10.17 01:15:30  
   

  ček le

  čekatel - ledek

 • HStulc
  HStulc, 18.10.17 22:38:13  
   

  há cí

  háček - cíle

 • Allegretto
  Allegretto, 18.10.17 21:14:05  
   

  čí ká

  číhá - kácí

 • HStulc
  HStulc, 18.10.17 14:21:44  
   

  sko ti

  skotačí - tiká

 • Allegretto
  Allegretto, 18.10.17 14:16:25  
   

  ty mu

  Tyrolsko - mutanti

 • IRacek74
  IRacek74, 18.10.17 13:59:21  
   

  kal zi

  kalhoty (na) zimu

 • Allegretto
  Allegretto, 18.10.17 13:01:22  
   

  dost te

  dostrkal televizi (na místo)

 • HStulc
  HStulc, 18.10.17 10:50:12  
   

  ble dí

  bledost dítěte

 • Allegretto
  Allegretto, 18.10.17 10:43:42  
   

  tra li

  trable lidí

 • HStulc
  HStulc, 18.10.17 09:31:09  
   

  zí či

  zítra (koupím) čikuli :1:

 • Allegretto
  Allegretto, 18.10.17 07:04:51  
   

  ci vy

  cizí vyzvědači

 • HStulc
  HStulc, 18.10.17 06:57:22  
   

  vod dě

  vodníci - děvy

 • Allegretto
  Allegretto, 17.10.17 21:55:26  
   

  lo lo

  lodivod - lodě

 • IRacek74
  IRacek74, 17.10.17 21:00:27  
   

  br tě

  brnělo tělo :1:

 • HStulc
  HStulc, 17.10.17 20:06:35  
   

  kan le

  kandelábr- letiště

 • Allegretto
  Allegretto, 17.10.17 18:24:20  
   

  la rif

  labakan - rifle

 • HStulc
  HStulc, 17.10.17 18:06:33  
   

  sy ta

  symetrála - tarif

 • Allegretto
  Allegretto, 17.10.17 18:02:50  
   

  k pas

  klasy pasta

 • IRacek74
  IRacek74, 17.10.17 14:01:08  
   

  še ko

  šeřík - konipas

 • HStulc
  HStulc, 17.10.17 13:52:16  
   

  květ rus

  Květuše - Rusko

 • Allegretto
  Allegretto, 17.10.17 12:36:59  
   

  vý cha

  výkvět - chabrus

 • IRacek74
  IRacek74, 17.10.17 12:34:32  
   

  ta du

  takový - ducha

 • Allegretto
  Allegretto, 17.10.17 10:50:05  
   

  la da

  lafeta - dalekohledu

 • IRacek74
  IRacek74, 17.10.17 10:47:49  
   

  ce fan

  cela - Fanda

 • Allegretto
  Allegretto, 17.10.17 08:34:22  
   

  on ha

  ondulace - hafan

 • HStulc
  HStulc, 17.10.17 08:11:24  
   

  bat tí

  batalion - tíha

 • Allegretto
  Allegretto, 17.10.17 08:02:04  
   

  zo ry

  zobat - rytí

 • HStulc
  HStulc, 17.10.17 07:44:39  
   

  tor ho

  torzo - hory

 • Allegretto
  Allegretto, 17.10.17 06:18:21  
   

  men ni

  mentor - nikoho

 • HStulc
  HStulc, 17.10.17 06:11:48  
   

  ká ka

  kámen (na) kameni

 • IRacek74
  IRacek74, 17.10.17 06:07:20  
   

  ří mín

  říká - mínka

 • HStulc
  HStulc, 17.10.17 06:03:32  
   

  kou ko

  kouří komín

 • Allegretto
  Allegretto, 17.10.17 04:53:10  
   

  mou dář

  moukou - Dářko

 • HStulc
  HStulc, 17.10.17 04:47:25  
   

  dá ka

  dámou - kalendář

 • Allegretto
  Allegretto, 16.10.17 21:59:51  
   

  še ba

  šedá baretka

 • HStulc
  HStulc, 16.10.17 21:17:18  
   

  ka ba

  kaše - baba

 • Allegretto
  Allegretto, 16.10.17 20:31:34  
   

  let chle

  letka - chleba

 • HStulc
  HStulc, 16.10.17 20:25:48  
   

  ba ry

  balet - rychle

 • IRacek74
  IRacek74, 16.10.17 19:55:50  
   

  chu mí

  chudoba - míry

 • Allegretto
  Allegretto, 16.10.17 19:49:53  
   

  tr se

  trochu sebevědomí

 • HStulc
  HStulc, 16.10.17 13:53:43  
   

  pe de

  Petr (má) deprese

 • Allegretto
  Allegretto, 16.10.17 13:38:36  
   

  tá za

  tápe - zajede

 • HStulc
  HStulc, 16.10.17 13:30:32  
   

  ský že

  skýtá (hodně) železa.