Poslední slabika

Otevřená diskuze | Kategorie: Zábava
HStulc (2017-08-23 05:59:58)Allegretto (2017-08-22 21:31:51)Pontia.Daplidice (2016-12-01 10:26:12)biznasizna (2015-10-21 20:49:53)Nika050677 (2015-01-06 19:41:42)
Poslední slabika
Založeno: 11. 10. 2013 | Příspěvků: 5 370 | Členů: 5
Správci: Allegretto (hlavní)

navazujeme plynulým řetězcem bez klikání na pokyn reagovat - tvoříme slova navazující na poslední slabiku slova předešlého - je to velmi jednoduché a zábavné.Dbáme na správné dělení slov na slabiky a pokud to nelze udělat, tvoříme slovo , které začne poslední hláskou předešlého.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • HStulc
  HStulc, 23.8.17 05:59:58  
   

  je da

  její dareba

 • Allegretto
  Allegretto, 22.8.17 21:31:50  
   

  há ku

  hákuje - kulajda

 • HStulc
  HStulc, 22.8.17 21:28:25  
   

  šle nář

  šlehá - nářku

 • Allegretto
  Allegretto, 22.8.17 20:45:31  
   

  ma mi

  mašle - milicionář

 • HStulc
  HStulc, 22.8.17 19:58:33  
   

  dá ka

  dáma (s) kameliemi

 • Allegretto
  Allegretto, 22.8.17 08:57:37  
   

  še ska

  šedá skalka

 • HStulc
  HStulc, 22.8.17 08:42:44  
   

  lá va

  obr.: vaše láska

 • Allegretto
  Allegretto, 22.8.17 08:35:03  
   

  ma so

  malá sova

 • HStulc
  HStulc, 22.8.17 08:28:32  
   

  té tě

  téma - těleso

 • Allegretto
  Allegretto, 22.8.17 08:12:04  
   

  sy dí

  syté dítě

 • HStulc
  HStulc, 22.8.17 06:56:21  
   

  le po

  lesy - pořadí

 • Allegretto
  Allegretto, 21.8.17 21:47:41  
   

  pis tem

  pistole - tempo

 • HStulc
  HStulc, 21.8.17 21:05:32  
   

  děj to

  dějepis - totem

 • Allegretto
  Allegretto, 21.8.17 20:55:36  
   

  zlo tit

  zloděj - tito

 • HStulc
  HStulc, 21.8.17 19:35:07  
   

  že um

  žezlo - umlátit

 • Allegretto
  Allegretto, 21.8.17 19:27:29  
   

  pak ly

  pakliže - lyceum

 • IRacek74
  IRacek74, 21.8.17 11:49:41  
   

  čí by

  čípak byly?

 • Allegretto
  Allegretto, 21.8.17 11:37:06  
   

  chy ně

  obr.: něčí chyby

 • HStulc
  HStulc, 21.8.17 11:23:18  
   

  ple bá

  plechy - báně

 • Allegretto
  Allegretto, 21.8.17 07:22:44  
   

  ka lí

  kaple - líbá

 • HStulc
  HStulc, 21.8.17 07:18:54  
   

  fy ší

  fyzika - šílí

 • Allegretto
  Allegretto, 21.8.17 07:13:35  
   

  hou my

  houfy myší

 • HStulc
  HStulc, 21.8.17 06:46:30  
   

  lo fá

  lodyhou - fámy

 • Allegretto
  Allegretto, 21.8.17 06:40:18  
   

  má dou

  málo doufá

 • HStulc
  HStulc, 21.8.17 05:34:28  
   

  kou hal

  koumá - haldou

 • Allegretto
  Allegretto, 20.8.17 23:07:58  
   

  pil ta

  pilkou tahal

 • HStulc
  HStulc, 20.8.17 22:54:01  
   

  la rek

  lapil - rekruta

 • Allegretto
  Allegretto, 20.8.17 22:45:11  
   

  tá ko

  táhla kočárek

 • HStulc
  HStulc, 20.8.17 22:35:26  
   

  lí vy

  lítá vysoko

 • Allegretto
  Allegretto, 20.8.17 19:46:14  
   

  sí si

  sílí - silákovy(svaly)

 • HStulc
  HStulc, 20.8.17 19:36:54  
   

  musí kdosi (přijít)

 • Allegretto
  Allegretto, 20.8.17 19:25:39  
   

  to ně

  tomu někdo (schází).

 • HStulc
  HStulc, 20.8.17 18:51:15  
   

  to ská

  toto (tvrdím) skálopevně

 • Allegretto
  Allegretto, 20.8.17 18:42:34  
   

  ta že

  tato ženská

 • HStulc
  HStulc, 20.8.17 13:59:00  
   

  sa mů

  samota může (být skličující.)

 • Allegretto
  Allegretto, 20.8.17 13:47:28  
   

  ra do

  rasa - domů

 • HStulc
  HStulc, 20.8.17 13:01:24  
   

  ho ho :1:

  hora - Hokaido

 • Allegretto
  Allegretto, 20.8.17 12:16:08  
   

  to ně

  toho němého

 • HStulc
  HStulc, 20.8.17 09:47:42  
   

  ži ko

  žito - koně

 • Allegretto
  Allegretto, 20.8.17 08:49:52  
   

  mu ní

  muži - nízko

 • HStulc
  HStulc, 20.8.17 08:00:30  
   

  sta ně

  obr.. (k) nějakému stavení

 • Allegretto
  Allegretto, 20.8.17 07:31:12  
   

  há ce

  obr.: cesta (k) hájovně

 • HStulc
  HStulc, 20.8.17 07:15:51  
   

  čí kan

  číhá (na) kance

 • Allegretto
  Allegretto, 20.8.17 06:47:46  
   

  kon tu

  končí - tukan

 • HStulc
  HStulc, 20.8.17 00:22:53  
   

  vý tr

  výkon trestu

 • Allegretto
  Allegretto, 19.8.17 23:48:00  
   

  nou lo

  nouzový - lotr

 • HStulc
  HStulc, 19.8.17 22:11:15  
   

  pad ky

  padnou - kyselo

 • Allegretto
  Allegretto, 19.8.17 21:42:18  
   

  ná ma

  nápad maminky

 • HStulc
  HStulc, 19.8.17 21:25:26  
   

  dá na

  obr.: namyšlená dáma

 • Allegretto
  Allegretto, 19.8.17 20:48:04  
   

  py še

  obr.: šedá pytlovina

 • HStulc
  HStulc, 19.8.17 19:48:48  
   

  ší čí

  šípy - číše