Poslední slabika

Otevřená diskuze | Kategorie: Zábava
Allegretto (2018-11-15 09:22:32)HStulc (2018-11-15 09:13:37)IRacek74 (2018-11-07 13:55:33)Pontia.Daplidice (2018-04-02 13:19:46)
Poslední slabika
Založeno: 11. 10. 2013 | Příspěvků: 8 727 | Členů: 4
Správci: Allegretto (hlavní)

navazujeme plynulým řetězcem bez klikání na pokyn reagovat - tvoříme slova navazující na poslední slabiku slova předešlého - je to velmi jednoduché a zábavné.Dbáme na správné dělení slov na slabiky a pokud to nelze udělat, tvoříme slovo , které začne poslední hláskou předešlého.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • Allegretto
  Allegretto, 15.11.18 09:22:31  
   

  si vá

  situace (je) vážná

 • HStulc
  HStulc, 15.11.18 09:13:37  
   

  kdo na

  kdosi nadává

 • Allegretto
  Allegretto, 14.11.18 22:19:33  
   

  lec hy

  leckdo (se chová jako) hyena

 • HStulc
  HStulc, 14.11.18 00:39:11  
   

  pa no

  palec (u) nohy

 • Allegretto
  Allegretto, 13.11.18 15:15:28  
   

  kl ra

  klopa - rameno

 • HStulc
  HStulc, 13.11.18 13:33:34  
   

  da ko

  dakl (honil) kocoura

 • Allegretto
  Allegretto, 12.11.18 08:37:55  
   

  fan ní

  Fanda (létá moc) nízko

 • HStulc
  HStulc, 12.11.18 08:32:43  
   

  ha ho

  hafan honí (kluka)

 • Allegretto
  Allegretto, 12.11.18 07:23:51  
   

  vá da

  váha dalšího (kusu)

 • HStulc
  HStulc, 11.11.18 21:02:16  
   

  no ná

  nová návnada

 • Allegretto
  Allegretto, 11.11.18 19:56:43  
   

  ra čí

  rameno - číhaná

 • HStulc
  HStulc, 11.11.18 12:39:49  
   

  bar lov

  barbora - lovčí

 • HStulc
  HStulc, 11.11.18 12:35:37  
   

  ly ry

  lybar - rybolov

 • Allegretto
  Allegretto, 11.11.18 00:48:34  
   

  pas ce

  pastely - cedry

 • HStulc
  HStulc, 10.11.18 22:55:02  
   

  tra de

  trapas delegace

 • Allegretto
  Allegretto, 10.11.18 20:05:16  
   

  zí vy

  zítra vyjede

 • HStulc
  HStulc, 10.11.18 19:58:06  
   

  ry ré

  ryzí - révy

 • Allegretto
  Allegretto, 10.11.18 17:00:51  
   

  me ně

  mezery - některé

 • HStulc
  HStulc, 10.11.18 16:54:18  
   

  za ho

  zahodíme hodně (příležitostí)

 • Allegretto
  Allegretto, 10.11.18 16:44:59  
   

  tra je

  traverza (z) jednoho (kovu)

 • HStulc
  HStulc, 9.11.18 14:39:33  
   

  chá na

  chátra nastupuje

 • Allegretto
  Allegretto, 9.11.18 14:32:08  
   

  ti že

  tichá žena

 • HStulc
  HStulc, 9.11.18 13:55:34  
   

  ter ní

  termiti - níže

 • Allegretto
  Allegretto, 9.11.18 09:08:11  
   

  cha za

  charakter - zavoní

 • HStulc
  HStulc, 9.11.18 08:17:17  
   

  pa lů

  pastucha - lůza

 • Allegretto
  Allegretto, 9.11.18 08:09:43  
   

  sto chov

  stopa chovatelů (dravců)

 • HStulc
  HStulc, 9.11.18 08:00:19  
   

  mě ta

  město Tachov

 • Allegretto
  Allegretto, 9.11.18 07:28:01  
   

  ze nu

  země - nulita

 • HStulc
  HStulc, 9.11.18 07:13:52  
   

  le pe

  leze (pod) peřinu

 • Allegretto
  Allegretto, 9.11.18 07:05:04  
   

  ko šlap

  (na) kole (se) šlape

 • HStulc
  HStulc, 8.11.18 21:36:03  
   

  lý náš

  lýtko- nášlap

 • Allegretto
  Allegretto, 8.11.18 21:03:07  
   

  bí mec

  bílý mecenáš

 • Domecek
  Domecek, 8.11.18 17:34:55  
   

  ry sa

  rybí samec

 • Allegretto
  Allegretto, 8.11.18 14:22:11  
   

  da les

  dary lesa

 • HStulc
  HStulc, 8.11.18 10:35:11  
   

  hal tě

  halda těles

 • Allegretto
  Allegretto, 8.11.18 06:06:08  
   

  zal by

  zalhal (fakta o) bytě

 • HStulc
  HStulc, 8.11.18 05:53:27  
   

  vy chy

  vymazal chyby

 • Allegretto
  Allegretto, 8.11.18 05:43:34  
   

  jí či

  jívy - čichy

 • HStulc
  HStulc, 8.11.18 05:22:57  
   

  ma ře

  mají řeči

 • Allegretto
  Allegretto, 7.11.18 14:05:52  
   

  dá na

  dáma nahoře

 • IRacek74
  IRacek74, 7.11.18 13:55:33  
   

  pe še

  obr.: šedá perelína

 • Allegretto
  Allegretto, 7.11.18 00:24:13  
   

  ka nů

  kanape - nůše

 • HStulc
  HStulc, 6.11.18 22:24:08  
   

  vá ra

  válka Rakušanů

 • Allegretto
  Allegretto, 6.11.18 22:18:46  
   

  ha ná

  hašteřivá nátura

 • HStulc
  HStulc, 6.11.18 19:09:50  
   

  vá tě

  váha - tělesná

 • Allegretto
  Allegretto, 3.11.18 18:01:32  
   

  dá dí

  dává dítě (do školky)

 • HStulc
  HStulc, 3.11.18 17:31:54  
   

  bá ra

  bádá - radí

 • Allegretto
  Allegretto, 3.11.18 10:53:08  
   

  lí rek

  líbá rektora :1:

 • HStulc
  HStulc, 2.11.18 13:43:26  
   

  pad dá

  padlí - dárek

 • Allegretto
  Allegretto, 2.11.18 08:53:59  
   

  list pa

  listopad - (listí) padá

 • HStulc
  HStulc, 2.11.18 07:25:21  
   

  če syn

  čelist - synkopa