Poslední slabika

Otevřená diskuze | Kategorie: Zábava
Allegretto (2019-11-22 23:44:35)HStulc (2019-11-22 09:07:44)IRacek74 (2018-12-30 23:16:14)Pontia.Daplidice (2018-04-02 13:19:46)
Poslední slabika
Založeno: 11. 10. 2013 | Příspěvků: 10 214 | Členů: 4
Správci: Allegretto (hlavní)

navazujeme plynulým řetězcem bez klikání na pokyn reagovat - tvoříme slova navazující na poslední slabiku slova předešlého - je to velmi jednoduché a zábavné.Dbáme na správné dělení slov na slabiky a pokud to nelze udělat, tvoříme slovo , které začne poslední hláskou předešlého.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • Allegretto
  Allegretto, 22.11.19 23:44:34  
   

  čí mi

  čísi milenka

 • HStulc
  HStulc, 22.11.19 09:07:44  
   

  ni ze

  ničí zemi

 • Allegretto
  Allegretto, 22.11.19 06:46:42  
   

  tal nou

  taliáni (pouze z) nouze

 • HStulc
  HStulc, 22.11.19 06:21:34  
   

  na ští

  nahmatal štítnou (žlázu)

 • Allegretto
  Allegretto, 21.11.19 20:49:30  
   

  že lu

  žena (ráda) luští (křížovky).

 • HStulc
  HStulc, 21.11.19 20:40:20  
   

  bi dem

  obr.: demontáže bicyklu

 • Allegretto
  Allegretto, 21.11.19 18:18:04  
   

  ba pří

  babi (jde) příkladem

 • HStulc
  HStulc, 21.11.19 13:34:43  
   

  ři ky

  řimbaba kypří (zeminu)

 • Allegretto
  Allegretto, 21.11.19 13:30:52  
   

  pek lou

  pekaři (pečou) loupáčky

 • HStulc
  HStulc, 21.11.19 10:49:32  
   

  chlá ce

  chlápek celou (cestu spal)

 • Allegretto
  Allegretto, 21.11.19 10:43:14  
   

  ry dru

  rychlá družice

 • HStulc
  HStulc, 21.11.19 10:38:22  
   

  že te

  žentoury (v) tendru

 • Allegretto
  Allegretto, 21.11.19 09:28:54  
   

  pak ka

  pakliže - karate

 • HStulc
  HStulc, 21.11.19 09:19:43  
   

  čí zda

  čípak zdaleka

 • Allegretto
  Allegretto, 21.11.19 09:16:37  
   

  sy jí

  syčí - jízda

 • HStulc
  HStulc, 21.11.19 08:21:52  
   

  hu ro

  husy roztahují (křídla)

 • Allegretto
  Allegretto, 21.11.19 08:11:01  
   

  ji še

  (na) jihu (je) šero

 • HStulc
  HStulc, 21.11.19 07:23:09  
   

  ra če

  raději češe (panenku)

 • Allegretto
  Allegretto, 21.11.19 07:07:34  
   

  ská vě

  obr.: Věra skáče (přes švihadlo).

 • HStulc
  HStulc, 20.11.19 15:50:16  
   

  tle vých

  tleská - výchově

 • Allegretto
  Allegretto, 20.11.19 12:40:16  
   

  py rů

  pytle růžových (květů)

 • HStulc
  HStulc, 20.11.19 10:14:54  
   

  ná hev

  nákupy heverů

 • Allegretto
  Allegretto, 20.11.19 08:57:56  
   

  ko mo

  obr.: mosazná korouhev

 • HStulc
  HStulc, 20.11.19 08:47:22  
   

  ma mi

  maličko mimo

 • Allegretto
  Allegretto, 19.11.19 21:35:06  
   

  dá la

  dáma (s) labutěmi

 • HStulc
  HStulc, 19.11.19 20:56:30  
   

  še ka

  šedá kabela

 • Allegretto
  Allegretto, 19.11.19 20:50:45  
   

  čí ta

  číše (pro) tatínka

 • HStulc
  HStulc, 19.11.19 20:31:22  
   

  le var

  lehčí varianta

 • Allegretto
  Allegretto, 19.11.19 20:27:21  
   

  ta ká

  tabule - kávovar

 • HStulc
  HStulc, 19.11.19 19:26:17  
   

  ka ní

  kapota - nízká

 • Allegretto
  Allegretto, 19.11.19 19:15:02  
   

  ře vů

  řeka (plná) vůní

 • HStulc
  HStulc, 19.11.19 18:54:26  
   

  mo če

  moře červů

 • Allegretto
  Allegretto, 19.11.19 18:23:57  
   

  za ty

  zadarmo (rozmísťují orientační)) tyče

 • HStulc
  HStulc, 19.11.19 18:16:34  
   

  tra pat

  traverza (u) paty (budovy)

 • Allegretto
  Allegretto, 19.11.19 14:17:35  
   

  zí kou

  zítra (se půjdeme)koupat

 • HStulc
  HStulc, 19.11.19 14:10:37  
   

  há ru

  hází (levou) rukou

 • Allegretto
  Allegretto, 19.11.19 13:28:07  
   

  vá men

  váhá (v) menhiru

 • HStulc
  HStulc, 19.11.19 12:25:59  
   

  zí hy

  zívá - hymen

 • Allegretto
  Allegretto, 19.11.19 12:15:29  
   

  ci lu

  cizí luhy

 • HStulc
  HStulc, 19.11.19 10:44:15  
   

  di sí

  divočáci (mají velkou i početní) sílu.

 • Allegretto
  Allegretto, 19.11.19 10:38:32  
   

  lo mu

  logopedi musí (napravovat vady řeči)

 • HStulc
  HStulc, 19.11.19 10:16:43  
   

  cha nik

  chapadlo nikomu (nechybí)

 • Allegretto
  Allegretto, 19.11.19 09:20:05  
   

  brá tech

  brácha (je) technik

 • HStulc
  HStulc, 19.11.19 09:11:34  
   

  že by

  žebrá (po) bytech

 • Allegretto
  Allegretto, 19.11.19 07:46:56  
   

  ní chu

  níže chudoby

 • HStulc
  HStulc, 18.11.19 10:37:21  
   

  ble ho

  obr.: honí blechu

 • Allegretto
  Allegretto, 18.11.19 07:55:58  
   

  tra le

  trable letošního (podzimu)

 • HStulc
  HStulc, 17.11.19 21:06:01  
   

  zí dé

  zítra (budu tady) déle

 • Allegretto
  Allegretto, 17.11.19 20:57:53  
   

  ci sou

  cizí sousedé

 • HStulc
  HStulc, 17.11.19 20:51:23  
   

  si pu

  situaci (vyřešil) pusou.

 • Allegretto
  Allegretto, 17.11.19 20:22:50  
   

  kem kdo

  obr.: kdosi (přijel do) kempu.