Svědkové Jehovovi

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
Alam (2019-07-22 00:23:26)m.argo (2019-07-21 23:15:59)abuka (2019-07-21 23:08:22)sirStanley (2019-07-21 22:58:02)DalkoT23 (2019-07-21 21:39:00)radkojaga (2019-07-21 19:42:17)rose66 (2019-07-21 18:20:54)slavidan (2019-07-21 15:33:09)rudla (2019-07-20 04:44:44)9marie04 (2019-07-19 21:42:56)lupino (2019-06-17 20:16:43)radiac (2019-05-27 19:19:00)Carbon.de.Castel-Jaloux (2019-05-05 13:35:01)Divobyj (2019-04-28 21:53:59)Green (2019-04-19 14:32:39)jonatan (2019-04-11 22:15:42)paravan (2019-03-28 23:19:01)poko (2019-01-30 09:28:17)chenrezig777 (2019-01-01 22:27:24)ab.ba (2019-01-01 12:43:45)harodd (2019-01-01 09:40:08)tank (2018-12-21 00:35:42)czjhdlkjhbfdhndjgbdhsdgcj (2018-12-08 20:10:37)
Svědkové Jehovovi
Založeno: 29. 9. 2013 | Příspěvků: 238 359 | Členů: 44
Správci: abuka (hlavní), m.argo

Oficiální stránky:
https://www.jw.org/cs/

Prosíme žádné odkazy na stránky odpadlíků.

Čemu svědkové Jehovovi věří?
https://www.jw.org/finder?wtlocale=B&docid=502015242&srcid=share
15 otázek a stručných odpovědí

LÁSKA NIKDY NESELHÁVÁ
Sjezd svědků Jehovových 2019
https://www.jw.org/cs/publikace/knihy/program-sjezdu-2019/
5.-7.7. Ostrava, OSTRAVAR ARENA
26.-28.7. Praha, TIPSPORT ARENA
2.-4.8. Praha, TIPSPORT ARENA

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • kontrhel
  kontrhel, 2.6.16 10:15:50  
   

  kontrhel:
  Ke kolika křtům dochází při křtu člověka? Odtud bychom asi měli začít. Jestli dochází k jednomu křtu, pak se jedná o jedno jméno, tedy o jednu entitu. Pokud by se jednalo o tři křty, pak by se jednalo o tři různé entity.

  m.argo:
  Promiň, ale to, co jsi napsal, už je pěkný logický kotrmelec. Jak jsi k tomu vůbec došel? Proč by kvůli třem "entitám" musely proběhnout tři křty? Už několikrát jsme tady vysvětlovali, že můžeš vyjmenovat třeba deset entit ve JMÉNU čehokoliv jednoho.

  abuka:
  To je stále stejné nepochopení stylistiky věty.
  KDYBY se jednalo o křest ve jméno několika různých jmen, stále by tam bylo jednotné číslo (jméno), a stále by stačil jeden křest.

  A s McClintockovou a Strongovou Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature polemizovat nebudeš?

  CEP uvádí tento text: Matouš 28:19 Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.
  PNS uvádí tento text: Matouš 28:19 Jděte proto a čiňte učedníky z lidí všech národů, křtěte je ve jménu Otce a Syna a svatého ducha.

  Oba texty tedy vysílají křtít. Co je to ten křest? Židé prováděli rituální očistné koupele. Jan Křtitel na tyhle koupele navazuje ponořováním lidí do vod Jordánu. I kdyby tam Jan někoho ponořil pod hladinu stokrát, stále by se jednalo o jeden očistný rituál, o jeden křest vodou. U křesťanského křtu došlo k té změně, že voda, pokud je použitá, tak jen jako symbol. Ve skutečnosti se nekřtí vodou, ale Duchem svatým. Co však zůstalo, je očistný účinek a tedy smysl křtu a také způsob, jakým je toho účinku dosaženo. Křtěná, křtěný, je vnořena, vnořen, ovšem ne do vody, ale do jména. Pokud by se jméno Otce lišilo od jména Syna a Jméno Ducha svatého by se rovněž lišilo od obou předchozích jmen, měli bychom tři jména, do kterých by bylo nutné křtěnou, křtěného, ponořit a proběhly by tedy tři křty, trojí ponoření. Má-li tedy proběhnout jeden křest je nutné, křtěnou, křtěného, nořit do jediného jména.

  V tom vám nepomůže ani McClintockova a Strongova Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature.

  • m.argo
   m.argo, 2.6.16 10:36:11  
    

   Tak to si nechám napotom. :1: Kávičku jsem dopila, a teď musím k vážné práci. No ale těším se. :4:

  • m.argo
   m.argo, 2.6.16 14:54:10  
    

   Křest se opravdu provádí ponořením do vody.

   Filip otevřel ústa, začal tímto [textem] Písma a oznámil mu dobrou zprávu o Ježíšovi. Jak jeli po cestě, dojeli k nějaké vodě a eunuch řekl: „Pohleď, voda; co mi brání být pokřtěn?“ —— A tak přikázal zastavit dvoukolý vůz a oba sestoupili do vody, Filip i eunuch; a pokřtil ho. Když vystoupili z vody, Jehovův duch rychle odvedl Filipa a eunuch ho již neviděl, neboť jel dál a radoval se.

   Řecký kořen výrazu „ponořen“ je ba·ptiʹzo, což znamená „potopit“. Myslí se jím tedy úplné ponoření.

   • kontrhel
    kontrhel, 2.6.16 15:44:12  
     

    m.argo:
    Křest se opravdu provádí ponořením do vody.

    kontrhel:
    Co ti mám na tohle napsat? :2: Výše popisuji, co to křest je, a jaký má význam. Můžeš se to pokusit na základě Písma zpochybnit nebo zcela vyvrátit, můžeš to v lepším případě přijmout. Ale degradovat křest takovým výrokem, jaký jsi použila, to přece snad není ani polemika?

    m.argo:
    Řecký kořen výrazu „ponořen“ je ba•ptiʹzo, což znamená „potopit“. Myslí se jím tedy úplné ponoření.

    kontrhel:
    Ano, a při křtu se jedná o úplné ponoření do Božího Jména, které je pouze jediné. Jaké je to jméno a jak je nutné slovo „jméno“ v těchto souvislostech chápat, to jsem obšírněji, přiznávám, že ne zcela vyčerpávajícím způsobem, psal možná včera, možná předevčírem. Nemusím to psát doufám znovu? :2:

    • 31.1.Marika
     31.1.Marika, 2.6.16 16:40:04  
      

     neměl jsi být alchemilla vulgaris? :2:

     • kontrhel
      kontrhel, 2.6.16 17:31:25  
       

      Nemám léčivé účinky. Alespoň zatím to nepozoruji. :1:

      • m.argo
       m.argo, 3.6.16 07:31:37  
        

       Kontryhelje léčivý hlavně pro ženy. Tak nevím... :1:

       • kontrhel
        kontrhel, 3.6.16 08:23:15  
         

        No právě, a to já asi nebudu. :1: Proto jsem se zdráhal zvolit nick kontryhel a ani tužebník se mi nezdál být vhodný.:1:

        • 31.1.Marika
         31.1.Marika, 3.6.16 09:01:13  
          

         :1: :1: :1: a co svízel přítula?

         • kontrhel
          kontrhel, 3.6.16 09:25:32  
           

          To bych zvážit mohl. :1:

     • m.argo
      m.argo, 3.6.16 07:30:18  
       

      Vulgární není. :8: :1:

      • kontrhel
       kontrhel, 3.6.16 08:23:59  
        

       Mám se "polepšit"? :1:

       • m.argo
        m.argo, 3.6.16 13:16:50  
         

        To nezkoušej. Skončil bys na BL. :1:

        • m.argo
         m.argo, 3.6.16 13:17:08  
          

         A byla by tě škoda. :6:

         • kontrhel
          kontrhel, 3.6.16 14:24:41  
           

          Škoda je prý dobrého člověka. A to já nejsem zcela jistě, protože je psáno: (Matouš 19:17) On mu řekl: „Proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý! A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání!“ :2:

         • m.argo
          m.argo, 3.6.16 16:52:54  
           

          No tak nebyla, no... :8:

    • m.argo
     m.argo, 3.6.16 07:18:36  
      

     Křest ponořením do vody je degradace? :7:

     • kontrhel
      kontrhel, 3.6.16 08:25:29  
       

      Pokud neprobíhá při té koupeli křest Duchem svatým, tak je to degradace zcela nepochybně.

      • m.argo
       m.argo, 3.6.16 13:21:47  
        

       Pro křest vodou se přece člověk rozhoduje sám. Vyjadřuje tím veřejně, že svůj život dává Bohu.

       (1. Petra 3:18–21)
       Ano, i Kristus zemřel jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby vás vedl k Bohu, [on,] který byl usmrcen v těle, ale oživen v duchu. V tomto [stavu] také odešel a kázal duchům ve vězení, kteří byli kdysi neposlušní, když Boží trpělivost čekala v Noemových dnech, zatímco byla stavěna archa, ve které bylo několik lidí, totiž osm duší, bezpečně neseno vodou. To, co tomu odpovídá, vás také nyní zachraňuje, totiž křest (ne odstranění tělesné špíny, ale žádost o dobré svědomí, vznesená k Bohu) skrze vzkříšení Ježíše Krista.

      • kontrhel
       kontrhel, 3.6.16 14:06:43  
        

       I pro křest Duchem svatým by se měl člověk rozhodnout sám. Ale platný je i křest malých dětí, je to podobné, jako když vy rozhodujete o malých dětech v případě jejích transfuze krve. Zde přikládám dva verše, které poukazují na vypršení platnosti křtu vodou a na nastolení křtu Duchem svatým.
       Marek 1:8 Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým.“
       Skutky apoštolské 1:5 Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní.“
       Další verš pak popisuje křest, který sice není slovem křest nazván v Písmu, ale v podstatě naplňuje přesně to, oč při křtu Duchem svatým kráčí.
       Skutky apoštolské 9:17 Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: „Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán – ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým.“

       • m.argo
        m.argo, 3.6.16 16:55:50  
         

        Kontrhel:
        I pro křest Duchem svatým by se měl člověk rozhodnout sám.

        m.argo:
        Nemyslím si. Z popisu křtů v NZ to nevyplývá. Duchem křtí Bůh sám, tedy pomazává ty, kteří mají spoluvládu s Kristem. Pomazávalo se olejem za krále a za kněží. Tedy pomazáni duchem Božím jsou ti, kteří mají být králové a kněží spolu s Ježíšem. A ty vybírá Bůh, nikoli oni sami.

       • m.argo
        m.argo, 3.6.16 16:57:53  
         

        Ale naše řeč byla o křest ponořením do jakéhosi jména. Do jména Božího, za něž považuješ Lásku. Můžeme toto téma opustit jakožto překonané?

       • m.argo
        m.argo, 3.6.16 17:00:13  
         

        Pokud čteš v Písmu, tak tam nikde není případ, že by se křtila mimina, ale naopak - každý nejprve přijal Krista, projevil víru, a pak teprve na základě vlastního rozhodnutí byl pokřtěn. Znáš-li jiný biblický příklad, prosím pošli odkaz.

    • m.argo
     m.argo, 3.6.16 07:24:22  
      

     Vypadá to tedy honosně, a přiznám se, že o ponoření do Božího jména čtu poprvé, Ale Faktem zůstává, že Kristovi následovníci křtili ponořením do vody. A Bůh k tomu pomazával duchem.

     (Skutky 10:30–48)
     Kornélius na to řekl: „Před čtyřmi dny, počítáno od této hodiny, jsem se modlil ve svém domě o deváté hodině, když, pohleďme, stál přede mnou muž ve světlém hávu a řekl: ‚Kornélie, tvá modlitba byla příznivě vyslyšena a tvé dary z milosrdenství byly připomenuty před Bohem. Pošli tedy do Joppe a zavolej Šimona, který má příjmení Petr. Ten je hostem v domě koželuha Šimona, u moře.‘ Proto jsem k tobě ihned poslal, a udělal jsi dobře, že jsi sem přišel. A tak jsme nyní všichni zde před Bohem, abychom vyslechli všechno, co ti Jehova přikázal, abys řekl.“ Na to Petr otevřel ústa a řekl: „S určitostí si uvědomuji, že Bůh není stranický, ale v každém národu je mu přijatelný ten, kdo se ho bojí a působí spravedlnost. Vyslal slovo k izraelským synům, aby jim oznámil dobrou zprávu o pokoji prostřednictvím Ježíše Krista: Ten je Pánem všech [ostatních]. Znáte námět, o němž se mluvilo po celé Judeji, a začalo se od Galileje, po křtu, který kázal Jan, totiž o Ježíšovi, který byl z Nazaretu, jak ho Bůh pomazal svatým duchem a mocí, a procházel zemí, činil dobro a uzdravoval všechny, které utlačoval Ďábel; protože Bůh byl s ním. A my jsme svědkové všeho, co dělal v zemi Židů i v Jeruzalémě; ale také ho usmrtili tím, že ho pověsili na kůl. Toho Bůh vzbudil třetí den a umožnil mu, aby se stal zjevným, ne všem lidem, ale svědkům předem ustanoveným Bohem, nám, kteří jsme s ním jedli a pili potom, co vstal z mrtvých. Nařídil nám také, abychom kázali lidem a dávali důkladné svědectví, že to je On, koho Bůh pověřil, aby byl soudcem živých a mrtvých. O něm vydávají svědectví všichni proroci, že každý, kdo v něj věří, získává odpuštění hříchů prostřednictvím jeho jména.“ Zatímco Petr ještě mluvil o těch záležitostech, svatý duch padl na všechny, kdo slyšeli to slovo. A věrní, kteří přišli s Petrem [a] kteří byli z obřezaných, byli ohromeni, protože velkorysý dar svatého ducha byl vyléván také na lidi z národů. Slyšeli je totiž mluvit jazyky a velebit Boha. Potom Petr odpověděl: „Může někdo zakázat vodu, aby nebyli pokřtěni ti, kdo přijali svatého ducha právě jako my?“ A tak přikázal, aby byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista. Pak ho poprosili, aby zůstal několik dnů.

     • kontrhel
      kontrhel, 3.6.16 08:34:07  
       

      m.argo:
      Vypadá to tedy honosně, a přiznám se, že o ponoření do Božího jména čtu poprvé, Ale Faktem zůstává, že Kristovi následovníci křtili ponořením do vody. A Bůh k tomu pomazával duchem.

      kontrhel:
      To nelze popřít, že je to tak jak píšeš. Jedmalo se a dosud se jedná o obřad a ten je provázen vždy nějakými úkony. Bez těch úkonu by obřad nebyl přece možný. Bylo potřeba a v případech, kdy to umožňuje situace je tomu tak dodnes, aby byl tento obřad veřejný, tedy před lidmi. Proto a pak i z důvodů symbolických je křest prováděn do dnešních dnů v souvislosti s vodou. Křest, který by se konal na poušti nebo v období extremního sucha či v jiných podobných situacích a případech, by se bez problému bez vody mohl uskutečnit.

      • m.argo
       m.argo, 3.6.16 13:25:11  
        

       Nejsme na poušti. :6: A proč se tedy nekřtí úplným ponořením do vody?
       Kde máš jaký podklad pro ponoření do jména?

       • kontrhel
        kontrhel, 3.6.16 15:06:20  
         

        Já přece netvrdím, že na poušti jsme. Uvedl jsem příklady, kdy může dojít k vynuceným změnám v obřadech a to jsem zdaleka neuvedl ty příklady všechny. Mělo to sloužit pouze jako slovní ilustrace. Rovněž nevidím důvod, proč by se nemohlo křtít úplným ponořením do vody. Mám na to sice svůj názor, ale úplné ponoření do vody nemůže zabránit křtu ve Jméno Boží. S tím ponořením do jména to pak je zhruba tak:

        Pokud jsme se shodli, a já chci věřit, že ano, že křtít znamená ponořit, a pokud se původně křtilo (ponořovalo) do vody, a my čteme že, „Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem svatým.“ (Marek 1:8), a dále čteme „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého“ (Matouš 28:19) pak úkon zvaný křest (ponoření) zůstává a mění se „prostředí“ do kterého se má ponořovat, tedy křtít. Ponoření do vody, případně pokropení vodou, není samotným křtem, stává se pouhou, ale vhodnou, kulisou obřadu. Teprve slovní formulace ve smyslu, křtím tě ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého je tím pravým křtem, protože máme ponořovat ve jméno. Je to zcela legitimní požadavek. Bůh přece ví, že ponořením do vody se lidská provinění nesmyjí, že hříchy se ve vodě nerozpustí. Toho lze dosáhnout pouze ponořením do Božího Jména. A aby si Boží jméno někdo nevysvětloval špatně, tak je uvedeno o kterého Boha se jedná. Jde o jednoho Boha, který se nám dal poznat jako Otec, Syn a Duch svatý. Podobně jako Smíchov, Karlín a Vršovice jsou v jedné Praze, je Otec, Syn a Duch svatý jeden a týž Bůh. Vím, je v tom rozdíl. Smíchov není celá Praha. Ale Otec je celý Bůh. Karlín není celá Praha, ale Syn je celý Bůh a Vršovice nejsou celá Praha, ale Duch svatý je celý Bůh. Inu, nelze tak úplně a zcela, srovnávat město s Bohem. Je to pouze chromé přirovnání.

        • m.argo
         m.argo, 3.6.16 17:04:13  
          

         Kontryhel:
         Bůh přece ví, že ponořením do vody se lidská provinění nesmyjí, že hříchy se ve vodě nerozpustí. Toho lze dosáhnout pouze ponořením do Božího Jména.

         m.argo:
         Křest přece nesmývá hříchy - křest je projevem oddanosti Bohu. Ani vodou, ani duchem, ani Božím jménem.

         • kontrhel
          kontrhel, 3.6.16 21:22:06  
           

          Mám psát znovu a dokola, že křest je odvozen od očistné starozákonní koupele? Ty jsi to nečetla, zapomněla, nebo jen zamítla proto, abys mohla tu otázku položit znovu? Mám popisovat jak se z očistné koupele přes křest vodou dospělo ke křtu Duchem svatým a proč se to vše událo, jaký to má smysl? A když zde setrvám abys mi mohla položit stejné otázky zítra a pozítří? Proč ti odpovídám, když mé odpovědi neregistruješ? Ne, já se nezlobím. Jen ti předkládám vysvětlení toho, proč pokládám svou přítomnost zde za naprosto zbytečnou.

         • m.argo
          m.argo, 3.6.16 21:42:07  
           

          No, to by mě právě zajímalo, jak jsi dospěl k poznání, že se z očistné koupele přes křest vodou dospělo ke křtu Duchem svatým a proč se to vše událo, jaký to má smysl. Kdyby to šlo podložit biblickými texty, no, to bych brala. Ale jestli to bude plavat na vodě jako trojice, tak to by mě fakt nenadchlo... :8:

   • wwwJIRI.cz
    wwwJIRI.cz, 2.6.16 16:38:05  
     

    neznamená to jen ponoření, znamená to i namočení

    • kontrhel
     kontrhel, 2.6.16 17:34:31  
      

     Ale to ponoření je přiléhavější. Proto jsme ponoření ve jméno, a ne namočení ve jménu. :2:

     • m.argo
      m.argo, 3.6.16 07:32:14  
       

      Máš pro tuhle svoji teorii nějaký biblický základ?

      • kontrhel
       kontrhel, 3.6.16 08:43:40  
        

       Nerozumím přesně, nač se ptáš. V písmu je napsáno, abychom křtili ve jméno. Může však být myšleno tohle, posílám vás ve jménU Otce i Syna i Ducha svatého abyste křtili ve jménO Otce i Syny i Ducha svatého. Pak je smysl řečeného, posílám vás ve jménu Boha, abyste očišťovali hříšníky Božím Jménem, protože voda hříchy nerozpouští, ale Boží jméno ano.

       • nikdoinic
        nikdoinic, 3.6.16 08:59:51  
         

        "posílám vás ve jménu Boha"

        A kdo posílá ve jménu Boha?

        Ježíš se takto nevyjadřoval, zní to dost moc pompézně, to asi někdo jinej .. tak to zvolal:-).

       • m.argo
        m.argo, 3.6.16 13:27:30  
         

        Ve jméno i ve jménu má stejný význam, přičemž tvar "ve jméno" je poněkud archaický. Křtěte je ve jménu Otce, Syny a ducha svatého.

        • nikdoinic
         nikdoinic, 3.6.16 13:41:58  
          

         No tak to nemá stejný význam, ve jméno je že se tak taky bude jmenovat a ve jménu je v zastoupení.

        • nikdoinic
         nikdoinic, 3.6.16 13:53:55  
          

         Možná by to šlo diferencovat až tak že mocichtiví křtějí ve jménu a pokorní ve jméno.

        • nikdoinic
         nikdoinic, 3.6.16 13:55:03  
          

         To i v biblenetu je ve jméno to není archajičnost.

         • m.argo
          m.argo, 3.6.16 17:05:44  
           

          Projdi si všechny překlady, které máš k dispozici - nkde je "ve jméno", někde je "ve jménu".

         • nikdoinic
          nikdoinic, 3.6.16 17:20:28  
           

          Jo asi jenom v jedné je ve jménu, ale už si nepamatují ve které, nejdu to z nova projíždět, chybička se může vloudit: dobře je ve jméno.

         • m.argo
          m.argo, 3.6.16 17:21:41  
           

          Ne. Obojí znamená to samé.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 3.6.16 17:24:13  
           

          Hm to by jsme se hádali do nekonečna, to nejde.
          Ja nepolevím:-)

         • m.argo
          m.argo, 3.6.16 17:54:38  
           

          Tvoje ztráta. :8:

         • wwwJIRI.cz
          wwwJIRI.cz, 4.6.16 09:07:01  
           

          Mt 28:19

          NBK Proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů; křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého

          BKR1 Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého,

          PMP odeberte se (tedy) a všechny národy získávejte za učedníky, křtěte je ve jméno Otce a Syna a Svatého Ducha

          ŽP Jděte tedy, získávejte všecky národy za učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého,

          PNS Jděte proto a čiňte učedníky1 z lidí všech národů,2 křtěte3 je ve jménu Otce4 a Syna5 a svatého ducha6 (1Sk 14:21 Sk 21:16 2Sk 1:8 Ř 10:18 Ř 11:13 Zj 14:6 3Sk 2:38 Sk 8:12 4Ž 83:18 Iz 64:8 5Fp 2:9 Zj 19:16 6J 14:16)

          CEP Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého

          99% překladů je : ve jméno

         • m.argo
          m.argo, 4.6.16 18:03:14  
           

          Petrů:
          19Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého

          Bible 21:
          19Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého 2

          Rudolf Col:
          19Jděte tedy, učte všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého!

          KATOLICKÝ LITURGICKÝ PŘEKLAD!:
          19Jděte tedy, získejte za učedníky všechny národy, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. :4:

          SLOVENSKÝ KATOPLICKÝ PŘEKLAD! :4: :
          9Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna, i Ducha Svätého

          Slovenský ekumenický překlad:
          19Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha

          Slovenská Jeruzalémská Bible:
          9Choďte teda, zo všetkých národov robte učeníkov a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého

          :2: :2: :2:

          Škrabal:
          19Jděte tedy, vyučujte všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého;

         • nikdoinic
          nikdoinic, 4.6.16 18:11:24  
           

          A teť co je správně, co je překladatelskej šotek:-).

         • nikdoinic
          nikdoinic, 4.6.16 18:12:15  
           

          ja by jsem tedy řekla že "ve jméno" je správně.

         • m.argo
          m.argo, 4.6.16 18:28:45  
           

          A já jsem si jista že správně jsou všechny překlady, protože jde skutečně o totéž. Souhlasit s tím nebudou ti, kteří mají s textem nějaké "postranní úmysly" :6: :4: :15:

         • nikdoinic
          nikdoinic, 4.6.16 18:39:18  
           

          No právě.
          Jedno to není, ty oficiálnější, věrohodnější překlady mají ve jméno.
          Ty jsi sem dodala výběr ne moc používanejch biblickejch překladů, navíc většinou slovenskej a to není směrodatné, co si kde kdo usmyslí:-).

         • abuka
          abuka, 4.6.16 18:45:22  
           

          To je pořád starostí. :8:
          Budeš líp spát, když si přečteš, že PNS uvádí tvar ve jméno jako variantu v poznámce pod čarou?
          https://www.jw.org/cs/publikace/bible-online/bi12/knihy/Matou%C5%A1/28/

         • nikdoinic
          nikdoinic, 4.6.16 18:47:22  
           

          Jo jste v tomto tolerantí :-)

          Ve většině překladů je ve jméno http://www.obohu.cz/bible/index.php?por[]=CSP&k=Mt&styl=PR&kap=28&vyberpor=porovnat
          Slováky se mi fakt nechce řešit stačí mi tu jeden slováčisko a mám dost:-).

         • nikdoinic
          nikdoinic, 4.6.16 18:50:08  
           

          Jo Poláci mají:
          "Chrzcijcie je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego."

         • m.argo
          m.argo, 4.6.16 18:51:43  
           

          Máš taky pocit, že výraz "ve jméno" je směrodatný pro důkaz trojjedinosti boží?

         • nikdoinic
          nikdoinic, 4.6.16 18:59:07  
           

          No to vůbec ne, ale v to je to že se tak mají jmenovat ti pokřtění taky tak, tak jako Otec i Syn i Duch Svatý, tedy že Kristovo tělo jsou mnozí..

         • m.argo
          m.argo, 4.6.16 19:13:49  
           

          Otec i Syn i Duch Svatý se jmenují stejně?

         • nikdoinic
          nikdoinic, 4.6.16 19:26:36  
           

          Jo a ti pokřtění také se tak po křtu jmenují, všichni se tak jmenují: JSEM.

          Začíná se tak i desatero: Ja jsem..
          a potom dál v desateru je co by jsme měli a nebo neměli dělat, že, to proto je správně křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého.

         • wwwJIRI.cz
          wwwJIRI.cz, 4.6.16 19:54:05  
           

          kdybych to vzal na procenta, tak to odhaduj,i tak 80 ku 20% ve prospěch Trojice

         • nikdoinic
          nikdoinic, 4.6.16 20:06:13  
           

          Ve jméno je v mnohost, tedy ne ve prospěch trojice ale ve prospěch mnohých..

  • m.argo
   m.argo, 2.6.16 14:59:31  
    

   kontrhel:
   Otce lišilo od jména Syna a Jméno Ducha svatého by se rovněž lišilo od obou předchozích jmen, měli bychom tři jména, do kterých by bylo nutné křtěnou, křtěného, ponořit a proběhly by tedy tři křty, trojí ponoření.

   m.argo:
   Ty tři osoby mají jen jedno společné jméno? Jaké?

   • kontrhel
    kontrhel, 2.6.16 15:46:02  
     

    A také jsem psal svůj názor, že se domnívám, že jméno, do kterého je člověk při křtu nořen je jméno Láska. K tomu jsem dospěl na základě toho, že jsou tři, víra, naděje a láska a láska je z nich největší.

    • wwwJIRI.cz
     wwwJIRI.cz, 2.6.16 16:43:34  
      

     pěkné !
     zároveň je láska nejvyšším poznáním, co je nad to, je jen vítr

    • visitor77
     visitor77, 2.6.16 18:34:01  
      

     Boh je sám v sebe (ako entita) láska, ale nie je to jeho jméno. Jeho jméno je v SZ JHVH/Jahve, v NZ neužívame jeho jméno, v NZ (iste sa to takto dá chápať aj v SZ, ale Židom to ešte nebolo výslovne zjavené) ho poznáme ako jednotu troch božských osôb - Otec, Syn a Duch Svätý. Ježiš preto hovoril len o svojom Otci, ak použil všeobecne "Boh", tak hovoril len v kontexte tejto jednoty troch božských sôb (teda aj o sebe)...toto je ťažko pochopiteľné v nekresťanských spoločenstvách, alebo v spoločenstvách na "hrane" kresťanstva. i.e. u SJ, mormonov, unitárov, a i.

     • visitor77
      visitor77, 2.6.16 19:15:36  
       

      add: ak Ježiš nehovoril o sebe ako "súčasti" jednoty troch božských osôb v jednom Bohu (ale vedel o tom, bol si toho vedomý vzhľadom na svoju božskú podstatu), tak to nerobil (pred Otcom) len z pokory vo svojej prirodzenosti človeka...

      • m.argo
       m.argo, 3.6.16 07:29:09  
        

       Prostě Ježéš chtěl svoje následovníky dokonale zmást, že? :1:

     • kontrhel
      kontrhel, 2.6.16 19:52:46  
       

      visitor77:
      Boh je sám v sebe (ako entita) láska, ale nie je to jeho jméno.

      kontrhel:
      Už jsem to sem někdy někde psal, a tak se omlouvám, že se opakuji. Jméno mělo ve starozákonní době mnohem větší význam, nežli má dnes. Je to však ke škodě věci. Jakou moci v té době jméno vládlo, naznačují například rozbory hesel Jméno, Jméno Hospodinovo, Jméno Ježíše Krista a Jmenovati v Biblickém slovníku Adolfa Novotného. Když si uvědomíme, že například Jménu Božímu vystavěl Šalomoun chrám, snadno odvodíme, že jméno nebylo pouhým názvem. My se sice řídíme Novým zákonem, ten však přece vznikal ve starozákonní době, tedy podle starozákonních zvyklostí. Podle mne bychom měli i dnes hledět na Jméno Boží se starozákonní úctou. I dnes bychom Božímu Jménu neměli upírat Jeho pravý, původní význam. Proto se opovažuji tvrdit, že Láska je Božím Jménem, protože Láska, kterou mám na mysli je charakteristikou Boha. Všechny charakteristiky Boha tvoří společně Boží Jméno a jakýmsi uhelným kamenem Božího Jména, je Jméno Jsem. Protože kdyby Bůh nebyl, Jméno Jsem by neplatilo, a Bůh by neměl vůbec žádnou charakteristiku. Tak vnímám Boží Jméno já.
      S ostatním, ve tvém komentáři souhlasím a ne jen v tomhle komentáři.

      • m.argo
       m.argo, 3.6.16 17:11:42  
        

       Ale Kontrheli, Bůh se přece nejmenuje Jsem... :8:

     • m.argo
      m.argo, 3.6.16 07:27:42  
       

      Visitor:
      Ježiš preto hovoril len o svojom Otci, ak použil všeobecne "Boh"

      m.argo:
      Ale, ale, Visitore, až tak daleko musíš zajít kvůli obhajobě trojice? :8:

    • m.argo
     m.argo, 3.6.16 07:35:56  
      

     To je opravdu jen tvůj názor, Kontrheli. A pokud chceme poznat Boha a věci kolem něj, nemůžeme si vyrábět svoje teorie ze svých názorů, ale ptát se Boha. Tedy ano, vlastní názory si utvářet na základě pečlivého studia Písma.

     • m.argo
      m.argo, 3.6.16 07:37:18  
       

      Ještě bych ráda dodala, že tenhle názor není z nejlepších. Bůh sice je Láska, ale jedná se o vlastnost, nikoli o jméno.

      • kontrhel
       kontrhel, 3.6.16 12:04:22  
        

       No vidíš. A tohle je tvůj názor. :2:

       • m.argo
        m.argo, 3.6.16 17:10:00  
         

        To je názor vytvoření na základě pečlivého zkoumání Bible. Jak se Bůh jmenuje, zjevil on sám a z textu Písem je velmi markantní, jak si za svým jménem Jehova stojí. Láska je jeho dominantní vlastnost, hodná k napodobení. Snad nemusím své tvrzení podkládat příslušnými texty? Předpokládám, že Písma dobře znáš.

   • wwwJIRI.cz
    wwwJIRI.cz, 2.6.16 16:41:52  
     

    JHVH

    • m.argo
     m.argo, 3.6.16 07:39:50  
      

     JHVH se tedy jmenuje trojjediný bůh? A jak to, že z této trojice má ještě svoje vlastní jméno Ježíš (či Logos), a ostatní dva už ne? Nebo jak se jmenuje Otec a jak se jmenuje Duch svatý?

     • wwwJIRI.cz
      wwwJIRI.cz, 4.6.16 08:54:52  
       

      margo, odpovídáš si sama, přeci Otec a Duch svatý, jejich hlavní jméno je nevyslovitelné, tedy JHVH

      • m.argo
       m.argo, 4.6.16 17:50:01  
        

       Boží jméno není nevyslovitelné. Lidé víry ve starověku ho vyslovovali úplně běžné, neměli s tím žádný problém. :4:

      • m.argo
       m.argo, 4.6.16 17:51:30  
        

       Jak se tedy jmenuje Otec a jak se jmenuje Duch svatý?

       • wwwJIRI.cz
        wwwJIRI.cz, 4.6.16 19:57:43  
         

        tak ještě jednou, kdybych to přirovnal, tak Otec je jméno a JHVH je příjmení, ale ber to jako přirovnání

        už nebudu reagovat, je to příliš dole

  • wwwJIRI.cz
   wwwJIRI.cz, 2.6.16 16:39:01  
    

   je jeden křest, v jedno jméno, třech osob ;)

   • kontrhel
    kontrhel, 2.6.16 17:56:41  
     

    Podle mě to jinak ani být nemůže. :2:

   • visitor77
    visitor77, 2.6.16 18:37:54  
     

    tu je kardinálny dôkaz tej jednoty troch božských ôsob (s tou istou podstatou - podstatou Boha) v jednom Bohu, ktorý rozmetáva každú inú predstavu o Bohu (ako blud)...

    • abuka
     abuka, 2.6.16 19:54:21  
      

     Můžeš nám to "rozmetání" nějak blíže specifikovat?

   • nikdoinic
    nikdoinic, 3.6.16 07:07:45  
     

    wwwJIRI.cz, 2.6.16 16:39:01
    "je jeden křest, v jedno jméno, třech osob"

    Pokřtěný přijímá jejich jméno.

    • nikdoinic
     nikdoinic, 3.6.16 07:09:25  
      

     Efezským 4
     4 Je jedno tělo a jeden Duch, tak jako jste také povoláni v jedné naději svého povolání;
     5 jeden Pán, jedna víra, jeden křest,
     6 jeden Bůh a Otec všech, který je nade všechny a skrze všechny a ve vás všech.

    • m.argo
     m.argo, 3.6.16 07:42:30  
      

     To se, Nikdonic, taky nezakládá na pravdě. Možná tě zmátl zvyk při křtu dávat miminu i jméno, ale tak to opravdu nebylo myšleno.

     • nikdoinic
      nikdoinic, 3.6.16 07:50:34  
       

      Ja nevím jaké jsou zvyky při pokřtění, jsem z ateistické rodiny a pokřtěná jsem nikdy nikde nebyla u žádné církve, tedy do zvyků křtů v církvích vůbec nevidím ani sem se tím nezabývala tudíž mne nic nezmátlo:-)..

     • nikdoinic
      nikdoinic, 3.6.16 07:52:00  
       

      Jo ty myslíš že z Aničky udělají Marušku?
      Tak to ne:-) , všicnni by měli mít jedno jméno a to: JSEM.

      • m.argo
       m.argo, 3.6.16 17:14:06  
        

       Néééééééé!!! Prosím, Nikdoinic, já chápu, že je to taková romantická představa, do které ses zamilovala, ale Písmo fakt říká něco jiného. :9:

       • wwwJIRI.cz
        wwwJIRI.cz, 3.6.16 17:21:19  
         

        Exodus 3, 14 Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.

        Genesis 17, 4„Já jsem! A toto je má smlouva s tebou: Staneš se praotcem hlučícího davu pronárodů.

        • nikdoinic
         nikdoinic, 3.6.16 17:25:28  
          

         Jo jo JSEM ale tady raději, pšt:-).

         • wwwJIRI.cz
          wwwJIRI.cz, 4.6.16 08:58:08  
           

          to jo, ještě by se někdo dozvěděl, že Jsem je Bůh

        • m.argo
         m.argo, 3.6.16 17:55:50  
          

         Prosím, přečti si někdy celou Bibli. :8: :8: :8:

       • nikdoinic
        nikdoinic, 3.6.16 17:21:42  
         

        ja vím :-) tady na této diskuzi se jménej Bohe JSEM nepochodím, mně je to jasný:-)

        • wwwJIRI.cz
         wwwJIRI.cz, 4.6.16 08:59:45  
          

         tady nepochodíš nikdy s ničím, co není v jejich brožurkách

         • m.argo
          m.argo, 4.6.16 18:06:57  
           

          Formuluj přesně: nepochodíš s tím, co není v Písmu. :6:

         • wwwJIRI.cz
          wwwJIRI.cz, 4.6.16 19:58:32  
           

          :8:

    • wwwJIRI.cz
     wwwJIRI.cz, 4.6.16 08:56:35  
      

     nepřijímá, ale řekl bych, že jsou ve jméně

   • m.argo
    m.argo, 3.6.16 07:40:49  
     

    Nikde nemáš psáno, že jde o tři osoby.

  • visitor77
   visitor77, 2.6.16 19:07:10  
    

   je rozdiel "ve jméno" vs "ve jménu"...prvé (EP a všetky preklady) je správne, lebo vyjadruje jednotu troch božských osôb v jednom Bohu (v jedno jméno), druhé (PNS) je nesprávne, lebo popiera túto jednotu...aj takto sa dá "slovíčkárením" (gramatickými "kličkami") obhájiť v pravde, resp. zapierať/odmietnuť jednotu Boha v troch božských osobách:-)...

   • visitor77
    visitor77, 2.6.16 19:12:39  
     

    add: tá slovná klička "ve jménu" (mení význam) je skutočne unikátna a účelová ako zaprieť jednotu Boha v troch božských osobách - je to neuveriteľné, priam "geniálne", čo sa dá urobiť gramatickými fintami (skloňovaním podstatných mien) jazyka českého/slovenského :-)

   • abuka
    abuka, 2.6.16 19:53:08  
     

    Pořád jsi ale nevyvrátil tvrzení, že dotyčný verš svou stylistickou skladbou nijak nedokazuje trojici. :4:

    • kontrhel
     kontrhel, 3.6.16 05:35:52  
      

     Je to „horší“. On ten verš, jak jsme si právě předvedli, to dokazuje svým obsahem. :4:

     • abuka
      abuka, 3.6.16 05:50:59  
       

      Myslíš tím úvahy kolikrát a v co má být člověk pokřtěn?
      To jsou ale jen vaše spekulace, ve kterých neřešíte to podstatné:
      Jednotné číslo ve jméno neukazuje, že Otec, Syn a Duch svatý tvoří jeden subjekt.
      Jednotné číslo by tam totiž bylo i při výčtu jakýchkoli jiných podstatných jmen.

      • nikdoinic
       nikdoinic, 3.6.16 06:01:37  
        

       Ale jo jednotné číslo je na místě ale takto:
       Jan 17
       21 aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli jedno v nás, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal.
       22 A já jsem jim dal slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno.
       23 Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonáni v jedno a aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mě.

      • kontrhel
       kontrhel, 3.6.16 06:43:29  
        

       Nevím, co je podstatné pro tebe. Sice to naznačuješ, ale zdráhám se tomu uvěřit. Pro mne je podstatné to, že Bůh je jediný, avšak ve třech osobách. Pokud tohle označuješ jako jen mou nepodstatnou spekulaci, zdá se, že ti došly argumenty, kterými bys trojiční učení nadále zpochybňoval. Proto se snažíš držet jakéhokoli pseudoproblému. Jsi v situaci, ve které jsem tě chtěl mít, jenže se stejně obávám, že tobě to oči neotevře. Inu satan je mocný a dokáže mnohým zatemnit zrak. Nezbývá, než modlitba. Pane můj, Ježíši Kriste, dej, aby i tito naši sourozenci, se kterými se zde přeme o Tebou zjevenou pravdu, prozřeli. Vždyť o cokoli Tě v lásce poprosíme, to nám splníš. Děkuji!

       • abuka
        abuka, 3.6.16 06:51:36  
         

        OK, dám ti názorný příklad, o co jde:
        Nová britská loď byla pokřtěna ve JMÉNO krále, královny a britské admirality.
        Jsou král, královna a admiralita v jednotě trojice?
        Jednotné číslo výrazu "ve jméno" na to přece ukazuje, nebo ne?

        • kontrhel
         kontrhel, 3.6.16 07:26:52  
          

         Jak chceš diskutovat na téma, jehož podstatu vůbec nechápeš? Když tu loď křtili ve jméno krále, královny a britské admirality, jak to provedli? Vzali ta jména, napustili jimi nějaký dok a v těch zkapalněných jménech tu loď vykoupali? Vždyť ty vůbec nevíš, o čem je řeč?
         To, zda právě teď v Madridu prší nebo neprší, nezmění nic na tom, že dnes je Madrid hlavním městem Španělska. To, zda užití slova „jméno“ v daném textu lze pojmout v jednotném, v možném nebo v obou číslech, nic nemění na tom, že obsah textu potvrzuje pravdivost trojičního učení. Proto ti klidně mohu přiznat, že gramatická skladba toho tvrzení nic neřeší. Zamysli se nad tím, zda i ty nemáš, co bys přiznal. Pokud ti to ovšem někdo nezakazuje.

         • abuka
          abuka, 3.6.16 07:32:55  
           

          Asi opravdu nevím, o čem je řeč.
          Mám to totiž zakázáno chápat. :11:

         • m.argo
          m.argo, 3.6.16 07:45:03  
           

          Kontrheli, ale tohle už je silná demagogie. :8: :8: :8:

         • kontrhel
          kontrhel, 3.6.16 08:53:55  
           

          Vždyť mě to můžete vysvětlit, jak se křtí ve jméno krále, královny a co já vím čeho? Dokud jsem zde nezačal vysvětlovat, co to křest je, tak se zdá, že jste o tom neměli tušení. Jsem si vědom toho, že některé pravdy, které vám předestírám, neznějí příliš "společenský". Ale když vám je píši a snažím se o jemnou a kultivovanější dikci, nechápete. Nechtěl jsem se nikoho z vás osobně dotknout a pokud se tak stalo, omlouvám se. Neznamená to však můj souhlas s kličkováním mezi nepodstatnými pseudoargumenty.

         • abuka
          abuka, 3.6.16 12:40:30  
           

          Ale jdi. Přece by ses neomlouval.
          Podívej se na visitora, ten se neomlouvá zásadně.
          Ta vaše přezíravá povýšenost se prostě občas vyvalí na povrch. A co má být. Víme, že tam je. :4:

         • kontrhel
          kontrhel, 3.6.16 13:25:26  
           

          Ano, rozumím. Když já napíšu, že z vašich slov lze odvodit, že o křtu víte jen to, že ho lze provést, ale v jeho smyslu plavete, když to doložím, tak jsem přezíravý a povýšenecký. Když ty mi napíšeš, že jsem přezíravý a povýšenecký, tak to dokládat ničím nemusíš, protože je to prostě pravda. To není špatná vlastnost, to se může v životě hodit. :2:

         • abuka
          abuka, 3.6.16 13:29:12  
           

          Velmi správně.
          K "odvození" závěru, že nechápeme smysl křtu je zapotřebí notná dávka přezíravosti. :4:
          Víc k tomu nemám co říct.

         • kontrhel
          kontrhel, 3.6.16 14:18:30  
           

          Ale kdepak! K tomu úplně stačí si představit, jak se snažíte britskou loď ponořit do jména krále. K tomu žádnou přezíravost nepotřebuji. To téma se zdá být vyčerpané i z mého pohledu. Jdu zavařovat ten hrách. Mám ho tady pěkné kopice. :1:

         • m.argo
          m.argo, 3.6.16 17:21:01  
           

          Ale, ale, Kontrheli, na co ten útok? Proč by Abukovi měl někdo zakazovat něco si přiznávat? Stejně tak bychom si mohli myslet my, že ty máš zakázáíno přemýšlet o církevním dogmatu... :8: :8: :8: Když vám něco nejde, hned si vezmete na pomoc nějaké to sižující klišé - to je laciné, Kontrheli. :8: :8: :8: To jsem si o tobě nemyslela. :9:

       • nikdoinic
        nikdoinic, 3.6.16 07:03:24  
         

        V Bibli se nikde nepíše že by byl Bůh ve třech osobách, tedy takovéto učení nemusíme přijímat.
        Kdyby Ježíš vyučoval že Bůh jsou tři osoby bylo by to tak, ale Jeho učení je o jiné, o jiném..

        • kontrhel
         kontrhel, 3.6.16 07:29:59  
          

         V bibli se nikde nepíše nic o objevení Ameriky a co se nestalo, Amerika byla objevená.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 3.6.16 07:47:27  
           

          Ale jo glabalita je zde :

          Skutkové 17
          26 A učinil z jedné krve všecko lidské pokolení, aby přebývalo na tváři vší země, vyměřiv jim uložené časy a cíle přebývání jejich,

         • kontrhel
          kontrhel, 3.6.16 08:56:33  
           

          No, konečně jsi na dobré cestě. Když budeš pokračovat stejnou dedukční metodou, s Trojici se v Písmu nemůžeš minout.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 3.6.16 09:07:28  
           

          Jo to jako myslíš si že neumím počítat do tří :-)
          Ale ono jde o jinej matematickej vzorec:-)

          Jan 17
          21 aby všichni byli jedno..

          Efezským 4
          3 - 7

         • nikdoinic
          nikdoinic, 3.6.16 09:20:42  
           

          http://www.gymkh.cz/student/Matematika/V%C5%A0EM%20V%C5%A0EM%20V%C5%A0EM/Vzorce%20pro%20test%20z%20Maturitn%C3%ADho%20minima.pdf :6:

         • kontrhel
          kontrhel, 3.6.16 09:36:59  
           

          nikdoinic:
          Jo to jako myslíš si že neumím počítat do tří :-)

          Kontrhel:
          Ne, nemyslím si to. Myslím si, že někdy předstíráš, že to neumíš. Podle toho, jak se ti to hodí. To si myslím.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 3.6.16 09:50:39  
           

          No ono to spíž bude tak že se to nehodí Tobě, to co se nalézá v mé mysli:-)

         • kontrhel
          kontrhel, 3.6.16 13:33:34  
           

          Víš, že máš asi pravdu? Ale netrap se tím. Co se mi nehodí, to prostě nepoužívám. Alespoň ti z tvého moudra neubude. Na všechno se dá přece podívat z té lepší stránky. :1:

   • a.l.tereza
    a.l.tereza, 2.6.16 21:45:53  
     

    A kněz - srovnej viz. odkaz na předobraz Krista Melchizedecha - křtí ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

    http://catholica.cz/?id=3929

    • nikdoinic
     nikdoinic, 3.6.16 04:38:31  
      

     Akorád že křtít by se mělo ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého:

     Proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů; křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého.
     http://www.fit.vutbr.cz/~michal/kr/kkwww/kk_show.php?txt=KR&b=39&k=28&v=0

     Nikoliv tedy ve jménu, ale ve jméno.

     • m.argo
      m.argo, 4.6.16 18:08:52  
       

      Význam je stejný. Ale asi nemá cenu ro pořád dokola opakuvat, viď?

    • abuka
     abuka, 3.6.16 06:07:38  
      

     Melchisedech byl předobrazem Krista především v tom, že byl současně králem i veleknězem. Podobně jako Ježíš.

 • 31.1.Marika
  31.1.Marika, 2.6.16 09:35:11  
   

  Králem Božího království je Ježíš. Začal panovat v roce 1914. (Zjevení 11:15)

  http://www.jw.org/cs/svedkove-jehovovi/caste-otazky/cemu-svedkove-jehovovi-veri/

  jak jste došli k roku 1914?

  • m.argo
   m.argo, 2.6.16 10:02:47  
    

   Na základě Danielova proroctví. Je to dost obsáhlé - chceš do toho jít? :4:

   • 31.1.Marika
    31.1.Marika, 2.6.16 12:00:41  
     

    říkáš dlouhé? žádné, dvě až tři věty a jednoduchý výpočet? :5: :1:

    • m.argo
     m.argo, 2.6.16 14:39:00  
      

     No to určitě ne. :15:

  • Balu11
   Balu11, 2.6.16 17:37:43  
    

   Zdravím.
   Já se o to pokusím. když tak Margo nebo Abuka to uvedou na správnou míru.
   Pokud se chcete dopočítat roku 1914, musíte si přečíst Daniela 4:10-16, kde vysvětluje sen babylonského krále Nebukadnecara. Jedná se o podetnutí stromu, tedy pád a dobytí Jeruzalema Babyloňany v roce 607. Zároveň se tam zmiňuje období "sedm časů", po které to bude trvat.
   Pak musíme opět zapátrat v Bibli, abychom dokázali specifikovat výraz "sedm časů" do nějakého, nám pochopitelného časového úseku. Pokud nalistujete v Bibli Zjevení 12:6 a 14, tak tam se praví žena byla v pustině živena "čas a časy a půl času" což může představovat součet 3,5 času. Pokud se podíváte do Zj 12:6, tak tam se praví, že žena byly v pustině 1260 dnů. To tedy znamená, že ekvivalentem k 3,5 času je počet 1260 dní.
   Pokud se vrátíte zpět k Danielovi, kde se mluví o sedmi časech, pak ekvivalentem je 3,5 času x 2 = 7 časů, což znamená 1260 dní(3,5 času) x 2 = 2520 dní(7 časů). Ovšem 2520 dní by byl velmi krátký časový úsek vzhledem k proroctví, necelých sedm let. Proto se musíme ještě obrátit zpět až k Mojžíšovi, kde zaznělo pravidlo, že za jeden den je dán rok, viz Exodus. Pak už se tedy dostaneme k období dlouhému 2 520 let. Nu a pak už jen zbývá odečíst od čísla 2 520 datum pádu Jeruzalema, tedy 606, protože neplatí rok označen jako "nula", a výsledkem je číslo 1914, tedy letopočet 1914 n.l. V tomto roce mělo dojít k bitvě, kdy byl Satan poražen a svržen na Zem, a panování v Božím králoství se ujal Ježíš Kristus, který Satana porazil. Zjevení ve 12 kapitole, ve 12 verši říká v závěru, "Běda zemi a moři, protože k vám sestoupil Ďábel a má velký hněv, neboť ví, že má krátké časové období. Ten rok začala 1. světová válka, první z nejhroznějších válečných konfliktů, které lidstvo do té doby nezažilo. Uff, snad je to dobře. :4:

   • Balu11
    Balu11, 2.6.16 17:50:56  
     

    Podobně je předpovězen i příchod Mesiáše. Jen tam pro změnu nejsou "časy" ale "týdny". :1:

   • abuka
    abuka, 2.6.16 18:54:11  
     

    Není co uvádět na správnou míru. Ten výpočet je správný. :4:
    Ano, ve 4. Mo je uvedeno "den za rok".
    Protože ale mluvíme o proroctví, je zajímavější Ez 4:6. Tady je "přepočet" rovněž použit přímo v proroctví.
    ...A v druhém případě si lehneš na pravý bok a poneseš provinění judského domu čtyřicet dnů. Den za rok, den za rok jsem ti dal.

    • m.argo
     m.argo, 3.6.16 17:58:22  
      

     Ó, děkuju, mládenci, že jste se toho ujali! :4: :4: :4: Škoda jen, že Mariku už opustil zájem. :9: