Svědkové Jehovovi

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
DalkoT23 (2017-05-29 12:20:54)sirStanley (2017-05-29 11:06:20)m.argo (2017-05-29 11:01:54)Divobyj (2017-05-29 09:45:08)9marie04 (2017-05-29 00:05:11)Bergamp (2017-05-28 23:09:22)Balu11 (2017-05-28 18:58:45)poko (2017-05-28 16:38:49)abuka (2017-05-28 15:58:56)Alam (2017-05-26 08:56:01)MimVig123 (2017-05-25 05:13:58)ceskypepa (2017-05-21 17:47:52)paravan (2017-05-18 20:40:05)tank (2017-05-18 17:26:05)Martin (2017-05-18 01:45:11)eremir (2017-05-09 18:19:31)IGNACIUS-mec.pravdy (2017-05-01 21:39:12)kasino (2017-04-28 06:21:04)Derxina (2017-04-20 20:05:56)2442 (2017-04-17 20:48:21)stihac (2017-04-17 19:25:34)grande-moravia (2017-04-17 16:54:12)2012 (2017-04-15 00:09:05)
Svědkové Jehovovi
Založeno: 29. 9. 2013 | Příspěvků: 129 039 | Členů: 46
Správci: abuka (hlavní), m.argo

Zde můžete diskutovat o svědcích Jehovových se svědky Jehovovými, nikoli tedy "o nás bez nás". Za SJ tady jsou m.argo a abuka. Zkusme debatovat věcně, bez urážek.
Prosíme, žádné odkazy na stránky odpadlíků.
Oficiální stránky: http://www.jw.org/cs

********************************************
Čemu svědkové Jehovovi věří?
http://www.jw.org/cs/svedkove-jehovovi/caste-otazky/cemu-svedkove-jehovovi-veri/

STRÁŽNÁ VĚŽ č. 3 uvádí jako hlavní námět
Jezdci z Apokalypsy – přináší zkázu, nebo naději?
Dále tam najdeme článek o dalším archeologickém důkazu o pravdivosti Bible.
https://www.jw.org/finder?wtlocale=B&docid=2017085&srcid=share

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • soucet
  soucet, 28.5.17 12:53:54  
   

  Kamarád mi říkal, že když byl na shromáždění u SJ, tak v ohláškách starší OZNÁMIL (nikoliv poprosil či navrhnul), že každý člen sboru zaplatí 50 Kč na opravu střech sálů zničených větrem někde v zahraničí.
  Tak tedy DOBROVOLNÉ dary do anonymní pokladničky?

  • abuka
   abuka, 28.5.17 13:41:10  
    

   Jistě, PetrHovado je autorem mnoha "veselých historek z natáčení".
   Před časem se s jednou blamoval takovým způsobem, že na nějaký čas diskusní fóra opustil. :1:

   Na vysvětlenou:
   Peníze vybrané ze schránek jsou rozdělené na dvě části. Jedna slouží k celosvětové činnosti, a odesílá se pobočce, která s nimi nakládá podle pevně stanoveného schématu.
   Druhá je určena pro potřeby sboru, a hradí se z ní především náklady na provoz sálu, a další PRAVIDELNÉ výdaje.
   Pokud se objeví nějaký MIMOŘÁDNÝ výdaj, předkládá se sboru návrh USNESENÍ, o kterém se hlasuje. Usnesení předem schvaluje rada starších a dbá se na to, aby bylo jednoznačné a korektní. To usnesení se týká peněz, které jsou na sborovém účtu. Naposledy jsme dělali usnesení přeposlání určité jednorázové částky ze sborového účtu na účet splečnosti. Bylo vysvětleno kolik a proč.

   Sbírky na konkrétní účel se už minimálně 20 let nedělají, protože se může stát, že vybrané prostředky nestačí, nebo je jich naopak nadbytek, a stejně se to pak musí přerozdělovat. Řeší se to tak, že z prostředků vybraných na rozvoj kazatelské činnosti je vyčleněn fond pro případ katastrof apod.

   Nicméně částka 50 Kč je mi povědomá. Existuje program, který zajišťuje pojištění sálů Království, je to v podstatě pojištění majetku a odpovědnosti majitele nemovitosti. Výše roční splátky je stanovena podle počtu členů sboru a činí právě těch 50 Kč na osobu. Ta částka se nevybírá zvlášť, ale prostě se převede ze sborového účtu. Při počtu členů sboru 50 osob je to 2500 ročně. Na to se skutečně nemusí dělat nějaká sbírka. :1:

   Tancovat nebudu...

   • soucet
    soucet, 28.5.17 13:58:27  
     

    Takže to co popsal Petr se u vás už 20 let nepraktikuje?

    • abuka
     abuka, 28.5.17 14:17:43  
      

     Oznámit, kolik kdo má dát, tak se nedělalo nikdy.
     Jak dlouho se nedělají sbírky na konkrétní pomoc, to nevím přesně, jen to odhaduji. Ale vím, že při povodních v roce 2002 bylo jasně řečeno, že nemáme dělat sbírky věcí, a pokud někdo CHCE přispět finančně, má dát obnos do schránky v obálce s nápisem "Povodně". Samozřejmě anonymně, že.
     Později se ustoupilo i od toho. Když se totiž vybere víc, než je třeba, peníze pak leží na nějakém zvláštním účtu a musí se složitě rozhodovat, co s nimi, a není to z účetního hlediska úplně průhledné.

     • soucet
      soucet, 28.5.17 15:24:21  
       

      hm, takže se Petr asi přeslechl, co?

      • abuka
       abuka, 28.5.17 15:38:46  
        

       Ptal ses na moji verzi, tak jsem ti ji napsal.

       • soucet
        soucet, 28.5.17 15:46:05  
         

        OK a díky.

        • abuka
         abuka, 28.5.17 15:56:34  
          

         Není zač.

   • gombur
    gombur, 29.5.17 11:12:31  
     

    " Jedna slouží k celosvětové činnosti, a odesílá se pobočce, která s nimi nakládá podle pevně stanoveného schématu."

    je to schéma někde dostupné?

 • abuka
  abuka, 28.5.17 10:42:15  
   

  Denní text 28. 5. 2017
  [Boží] neviditelné vlastnosti jsou ... jasně patrné od stvoření světa, protože je lze pochopit z učiněných věcí, dokonce i jeho věčnou moc a Božství. (Řím. 1:20)


  Jehova nám svou lásku projevil mnoha způsoby. Uvažuj například o velkolepém vesmíru. Jsou v něm miliardy galaxií a v každé z nich miliardy hvězd a planet. Jednou z hvězd v naší galaxii Mléčná dráha je Slunce, bez kterého by všechny ty rozmanité formy života na Zemi vůbec nemohly existovat. Tyto výtvory svědčí nejen o Boží existenci, ale také o jeho vlastnostech, jako je moc, moudrost a láska. Jehova Zemi vytvořil jako krásné místo pro život. Připravil pro lidi nádherný ráj a dal jim dokonalou mysl a tělo. Měli možnost žít věčně. (Zjev. 4:11) Kromě toho „dává potravu všemu tělu: vždyť jeho milující laskavost je na neurčitý čas“. (Žalm 136:25)

  https://www.jw.org/finder?wtlocale=B&docid=2015841&srcid=share

  • visitor77
   visitor77, 28.5.17 11:11:07  
    

   Boh nám prejavil svoju lásku!

   • abuka
    abuka, 28.5.17 11:42:41  
     

    Ano, Bůh, který si vymínil, že jeho vlastní jméno JEHOVA si máme připomínat "po generaci za generací".

    • nikdoinic
     nikdoinic, 28.5.17 11:44:48  
      

     No ale ja jsem toho názoru že jméno Boha živých je náš přitomný čas: JSEM.

     • m.argo
      m.argo, 28.5.17 17:44:37  
       

      To není dobrý názor. :4:

    • visitor77
     visitor77, 28.5.17 13:18:50  
      

     nikdy sa tak nepredstavil, Ježiš ho predstavil ako svojho Otca, a tak s ním komunikujeme...

     • abuka
      abuka, 28.5.17 13:27:09  
       

      (2. Mojžíšova 3:15)
      Potom Bůh ještě jednou řekl Mojžíšovi:
      „Tak máš říci izraelským synům: ‚Jehova, BŮH vašich praotců, BŮH Abrahamův, BŮH Izákův a BŮH Jákobův, mě k vám poslal.‘ To je mé jméno na neurčitý čas a to je má památka pro generaci za generací.

      • visitor77
       visitor77, 28.5.17 14:16:16  
        

       to vieme, ale menoval ho svojím Otcom, a tak máme to robiť aj my...

       • nikdoinic
        nikdoinic, 28.5.17 14:39:45  
         

        Bůh rodu mužského je otcovský a Bůh rodu ženského je mateřský..

        • nikdoinic
         nikdoinic, 28.5.17 14:41:05  
          

         Izaiáš 66
         10 Veselte se s Jeruzalémem, a plésejte v něm všickni, kteříž jej milujete. Radujte se s ním velice, kteříž jste koli kvílili nad ním,
         11 Proto že ssáti budete, a sytiti se z prs potěšení jeho, ssáti budete, a rozkoš míti v blesku slávy jeho.
         12 Nebo takto praví Hospodin: Aj, já obrátím na něj jako řeku pokoj, a jako potok rozvodnilý slávu národů. I budete ssáti, na rukou pěstováni a na klíně rozkošně chováni budete.
         13 Jako ten, kteréhož matka jeho těší, tak já vás těšiti budu, a tak v Jeruzalémě potěšováni budete.

        • nikdoinic
         nikdoinic, 28.5.17 15:08:14  
          

         Kristovo tělo jsou totiž mužové, ale i ženy k obrazu Boha podle podobenství Boha.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 28.5.17 15:16:53  
           

          Římanům 12
          5 tak my, ačkoli je nás mnoho, jsme jedno tělo ve spojení s Kristem, ale jednotlivě [jsme] údy, které patří k sobě navzájem.

          1. Korinťanům 12
          19 Kdyby všechny byly jedním údem,+ kde by bylo tělo? 20 Je však mnoho údů,+ a přece jedno tělo.

          1. Korinťanům 12
          27 Jste tedy Kristovým tělem a jednotlivě údy.

         • m.argo
          m.argo, 29.5.17 10:59:51  
           

          Což ovšem neznamená, že Kristus je zároveň mužského a ženského rodu. Nakonec, Danuš, všude v Bibli se píše jak o Bohu, tak o Kristu v rodě mužském. Tak to, prosím, respektuj.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 29.5.17 11:55:28  
           

          Kristovo tělo je mužského a ženského rodu.

          By jsem to ráda respektovala, ale máme si býti všichni jedno: Jan 17/21-23 "Aby všichni jedno byli, Ty Otče ve mně ja v nich oni v nás"

        • m.argo
         m.argo, 28.5.17 17:45:36  
          

         Už zase? :8: :8: :8:

        • visitor77
         visitor77, 28.5.17 22:02:14  
          

         nikdoinic, myslím, že ľudí už dávno nebaví čítať tie taraniny o mužskom a ženskom princípe Boha, tak s tým skončite, nie sme tu v zábavnom programe...

        • nikdoinic
         nikdoinic, 29.5.17 06:13:42  
          

         Jenomže mám pravdu, že se Vám nelíbí za to ja Vám nemůžu:-).

         Aby byl Bůh jenom muž je vyloženě nesmysl, muž není nějaká nadřazená rasa, muž může být hlavou těla i je Kristus Pánem těla, to jo, ale tělem je i žena, hlava bez těla nemůže být živá:-)..

         A nebo takto se to dá říct, bez ženy by Ježíš na svět nikdy nepřišel, nikdy by se nenarodil.
         A vy by jste rádi ženu amputovat?
         To nejde:-).

         Ja jsem Izaiáš 66/10, 11, 12, 13 nenapsala.
         Pod Písmo Svaté se jenom pokořuji, Písmo Svaté je dobré přijímat.

         • m.argo
          m.argo, 29.5.17 10:53:05  
           

          Ano, bez ženy by Ježíš na zem jako člověk nepřišel, ale proto nemusí být Bůh rodu ženského.

         • m.argo
          m.argo, 29.5.17 10:56:33  
           

          Ano, muž není nadřazená rasa, ale je Bohem určen jakožto hlava ženy. Muž sám je ale podřízen Kristu a zodpovídá se mu za to, jak svou ženu vede, stejně jako Kristus je podřízen Bohu. Být hlavou znamená taky míz větší zodpovědnost.

          1. Korinťanům 11:3: „Hlavou každého muže je Kristus; hlavou ženy je zase muž; hlavou Krista je zase Bůh.“

         • nikdoinic
          nikdoinic, 29.5.17 11:56:46  
           

          Kristovo tělo je mužského a ženského rodu:

          Jan 17/21-23 "Aby všichni jedno byli, Ty Otče ve mně ja v nich oni v nás"

         • nikdoinic
          nikdoinic, 29.5.17 12:06:47  
           

          A obraz Boha a podobenství Boha je muž a žena.(Genezis 1/26,27)

         • nikdoinic
          nikdoinic, 29.5.17 12:09:22  
           

          26 A Bůh* přikročil k tomu, aby řekl: „Udělejme*+ člověka* k našemu obrazu,*+ podle naší podoby,+..
          27 A Bůh přistoupil k tomu, aby stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu;+ stvořil je [jako] muže a ženu.

        • nikdoinic
         nikdoinic, 29.5.17 06:16:17  
          

         Davidova hvězda:
         Trojúhelník s vrcholem vzhůru značí oheň a mužskou energii.
         Trojúhelník opačně položený pak vodu a ženskou energii.
         Jejich základny symbolizují vzduch a zemi.
         https://cs.wikipedia.org/wiki/Davidova_hv%C4%9Bzda

        • nikdoinic
         nikdoinic, 29.5.17 06:19:51  
          

         Skutkové 15
         15 A s tím se shodují slova proroků, jak je napsáno:
         16 'Potom se navrátím a znovu postavím stánek Davidův, který padl. Jeho trosky znovu postavím a pozdvihnu jej.

         Amos 9
         11 V ten den zdvihnu stánek Davidův, kterýž klesá, a zahradím mezery jeho, a zbořeniny jeho opravím, a vzdělám jej jako za dnů starodávních,

        • nikdoinic
         nikdoinic, 29.5.17 06:25:39  
          

         Že to zvěstuji zrovna ja může být tím že mi bylo dáno pojíst z Kristova těla, ze skutečného Kristova těla ne z nějaké oplatky.

         A o tom je psáno:
         Jan 6
         48 Já jsem ten chléb života.
         49 Vaši otcové jedli na poušti manu, a zemřeli.
         50 Toto je ten chléb sestupující z nebe, aby ten, kdo z něho jí, nezemřel.
         51 Já jsem ten živý chléb, který sestoupil z nebe. Bude-li někdo jíst ten chléb, bude žít na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, které dám za život světa."
         52 Židé se tedy hádali mezi sebou a říkali: "Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?"
         53 Ježíš jim řekl: "Amen, amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život.
         54 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má věčný život a já ho vzkřísím v poslední den.
         55 Neboť mé tělo je opravdu pokrm a má krev je opravdu nápoj.
         56 Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.
         57 Jako mě poslal ten živý Otec a já žiji skrze Otce, tak ten, kdo jí mne, bude žít skrze mne.
         58 Toto je ten chléb, který sestoupil z nebe. Ne jako vaši otcové jedli manu, a zemřeli. Kdo jí tento chléb, bude žít na věky."

        • nikdoinic
         nikdoinic, 29.5.17 06:32:19  
          

         Kristovo tělo je Kristovo tělo a Písmo Svaté je Písmo svaté, přes to nejede nijaký vlak, nemůžete to převálcovat jako že nic takového neexistuje - není.

        • nikdoinic
         nikdoinic, 29.5.17 06:46:08  
          

         Genezis 1
         26 Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k obrazu našemu, podlé podobenství našeho..
         27 I stvořil Bůh člověka k obrazu svému, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.

         Zjevení 22
         19 A kdyby někdo ubral ze slov knihy tohoto proroctví, Bůh odejme jeho díl z knihy života a ze svatého města a z těch věcí, které jsou zapsány v této knize.
         20 Ten, který vydává svědectví o těchto věcech, říká: "Jistě, přijdu brzy. Amen." Ano, přijď, Pane Ježíši!
         21 Milost našeho Pána Ježíše Krista s vámi všemi. Amen.

       • abuka
        abuka, 28.5.17 15:05:54  
         

        Ano, nazýval Boha svým Otcem.
        Kvůli tomu Bůh neztratil své vlastní jméno.

        • soucet
         soucet, 28.5.17 15:37:54  
          

         Neztratil, ale přestalo se používat.

         • nikdoinic
          nikdoinic, 28.5.17 15:41:53  
           

          Ale vždyť se každej nějako jmenujeme.

         • soucet
          soucet, 28.5.17 15:45:21  
           

          To nepopíram.

       • m.argo
        m.argo, 29.5.17 10:50:57  
         

        Ano, jmenoval ho svým otcem a jediným pravým Bohem. Držme se toho tedy: Jehova je naším Otcem a jediným pravým Bohem. :4:

        • visitor77
         visitor77, 29.5.17 11:01:17  
          

         Jehova nie je naším Otcom, to Ježiš nepovedal...naším Otcom je Boh-Otec...

  • Divobyj
   Divobyj, 28.5.17 18:39:34  
    

   Ahoj.
   Tohle je představa Vzniku všeho od S.Hawkinga.
   https://www.youtube.com/watch?v=YWVzV_44iXQ

   Já věřím kombinaci obého :2:

   • m.argo
    m.argo, 28.5.17 23:01:16  
     

    Jak bys to chtěl kombinovat? (Promiň, veiděla jsem to celé. jen kousky.)

    • Divobyj
     Divobyj, 29.5.17 05:42:40  
      

     Věda a víra se přece tak nádherně doplňují!
     Nevím,zda jsi viděla třeba ten pokus s kuličkami na podlaze.Znázorňoval prvotní impulz.Vznik složitějších forem hmoty z naprosto pravidelného energetického pole.
     Pominu-li otázky,které okamžitě vyvstanou-tedy-kde se ono energetické pole vzalo,kdo mu určil právě ty vlastnosti,které mělo a kde se vzal ten,který ze systému vyjmul těch pět kuliček,pak zde naši milí vědci krásně názorně demonstrovali záměr a konkrétní čin Stvořitele. :2:

     • m.argo
      m.argo, 29.5.17 10:49:25  
       

      S tím ráda souhlasím, Divobyji.
      Nějaké kapky jsem tam zahlédla, ale nezaregistrovala jsem, co ktomu vykládal. Už bylo pozdě a já děsně ztahaná. Ráda bych si našla čas to zhlédnout celé, ale bojím se, že jak zasednu, tak usnu.

 • VMerhaut
  VMerhaut, 27.5.17 22:33:54  
   

  stojí za to si toto poslechnout:
  https://www.youtube.com/watch?v=zl-sp_-Kvj4

  • m.argo
   m.argo, 28.5.17 00:23:51  
    

   Dík. Až bude čas. :4:

  • VMerhaut
   VMerhaut, 28.5.17 08:11:03  
    

   Jen k poznámce o genech, která zazní ve videu. Podle mne není přesná. Proto uvádím citaci o dědičnosti z viki:
   "Je-li gen uložen na Y chromozómu, znamená to, že znak je vyhrazen pouze mužům a dědí se z otce na syna. Vzhledem k velikosti chromozómu Y je těchto znaků dost málo (vlastně se u člověka ví jistě o jednom a v podezření je jen pár dalších, veskrze se netýkajících důležitých věcí)."

  • visitor77
   visitor77, 28.5.17 10:09:31  
    

   ...je tam podsunutý aj antikatolicizmus - prý sa katolíci modlia k- a klaňajú sochám, čo je lož (nikdy som sa nemodlil k- a neklaňal k žiadnej soche...každý príspevok VMerhauta má (v rámci mnohých právd) aj antikatolícky podtext - väčšinou neznášam jeho príspevky, a už som mu to mnohokrát povedal (také naoko "dobré anjelske", ale s nádychom dychu zlého anjela)...

   • abuka
    abuka, 28.5.17 11:05:52  
     

    Jen jestli ty nejsi "precitlivelý". :1:

    • visitor77
     visitor77, 28.5.17 14:19:51  
      

     to nie je prectivelosť, ale antikatolícka podsunutá lož ma však vytáča...

     • abuka
      abuka, 28.5.17 14:28:39  
       

      Zato ty tvoje "antijehovistické" průpovídky jsou roztomilost sama. :1: :1:

      • m.argo
       m.argo, 28.5.17 17:51:07  
        

       :15: :15: :15:

      • visitor77
       visitor77, 28.5.17 22:30:33  
        

       problém je v tom, že RKC sa tu podsúvajú vieroučné lži...naproti tomu náuka SJ je dokonale prečítaná, a SJ sa v tomto zmysle (vierouky) nepodsúva nič, čo nie je pravda (aspoň nie z mojej strany)...

       • m.argo
        m.argo, 29.5.17 11:01:53  
         

        Prosím, vyjmenuj ty věroučné lži. Já bych ti pak mohla vyjmenovat pát lží, které prezentuje ta tvoje parta na tvém fóru Versus. To není jen jejich zodpovědnost, ale taky tvoje.

   • VMerhaut
    VMerhaut, 28.5.17 15:36:39  
     

    Pane visitor já se katolickou organizací nezabývám. Je mi jedno co učíte. ten příspěvek dělal někdo jiný a mne na něm zaujal fakt že krev mého Pána spočinula opravdu na truhle smlouvy jako předtím krev beránků. A že se opravdu naplnilo že Bůh vylil svou krev na oltář. To že tam byly vyvozeny i jiné úvahy za to nemohu a je mi to celkem jedno. Přestal jsem se zabývat lží a zabývám se pravdou.
    Protože pokud se člověk začne zabývat lží dopadne to s ním jako s Evou v zahradě Eden. Ona se začala zabývat lží co jí Ďábel nastrčil skrze hada a víme kam to vedlo. pokud se domníváte že video je vedeno proti katolické církvi tak se omlouvám nebyl to můj úmysl. Ale pokud si pamatuji tak tam ŘKC zmíněna nebyla, nebo mi to uniklo, protože jsem tento směr nesledoval.

    • visitor77
     visitor77, 28.5.17 21:56:21  
      

     pane Merhaute, vy píšete všetko, len nie pravdu, podsúvate katolíkom svoje lži, a tak som indisponovaný s vami debatovať...

     • m.argo
      m.argo, 28.5.17 23:02:07  
       

      Prosím, o jaké ži právě jde?

   • m.argo
    m.argo, 28.5.17 23:07:51  
     

    Áno, katolíci sa modlia k- a klaňajú sochám. Ty to nevíš?