Svědkové Jehovovi

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
abuka (2016-12-03 23:39:46)m.argo (2016-12-03 23:06:41)poko (2016-12-03 22:43:03)Divobyj (2016-12-03 22:38:30)sirStanley (2016-12-03 22:04:08)Balu11 (2016-12-03 21:13:13)DalkoT23 (2016-12-03 20:57:35)Alam (2016-12-03 19:29:21)MimVig123 (2016-12-03 19:23:31)SAMAN47 (2016-12-03 15:03:42)paravan (2016-12-03 13:37:12)Bergamp (2016-12-02 21:46:52)Wiola123 (2016-12-02 12:25:26)Motreno (2016-12-01 22:09:28)czjhdlkjhbfdhndjgbdhsdgcj (2016-12-01 20:11:07)eremir (2016-12-01 18:24:04)9marie04 (2016-12-01 00:12:26)honza55 (2016-11-28 18:17:55)Xyz123 (2016-11-26 13:58:32)Derxina (2016-11-24 19:34:12)grande-moravia (2016-11-24 09:56:53)stihac (2016-11-23 12:02:39)tank (2016-11-22 15:51:47)
Svědkové Jehovovi
Založeno: 29. 9. 2013 | Příspěvků: 103 246 | Členů: 44
Správci: abuka (hlavní), m.argo

Zde můžete diskutovat o svědcích Jehovových se svědky Jehovovými, nikoli tedy "o nás bez nás". Za SJ tady jsou m.argo a abuka. Zkusme debatovat věcně, bez urážek.
Prosíme, žádné odkazy na stránky odpadlíků.
Oficiální stránky: http://www.jw.org/cs

********************************************
Čemu svědkové Jehovovi věří?
http://www.jw.org/cs/svedkove-jehovovi/caste-otazky/cemu-svedkove-jehovovi-veri/

Infekční onemocnění – jak snížit riziko nákazy?
Kromě hlavního námětu naleznete v tomto vydání PROBUĎTE SE m.j. článek o Desideru Erasmovi (Rotterdamském) a článek k zamyšlení o dochvilnosti.
https://www.jw.org/finder?docid=102016204&wtlocale=B&srcid=share

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • Divobyj
  Divobyj, 3.12.16 20:24:34  
   

  :7: tady taky nebyl? :7:

  • m.argo
   m.argo, 3.12.16 20:25:04  
    

   Kdo?? :7:

   • Divobyj
    Divobyj, 3.12.16 20:41:47  
     

    Ále,ztratil se Hrdoš a neví se,jestli je pod zemí,nebo na dovče.
    Všichni jej na "versus"hledají a jak plyne čas,mají o něj stále větší obavy.
    I když nejsme zrovna kámoši,jednu variantu bych mu snad ani nepřál.Tzn.dovču pod zemí.... :9:

    • m.argo
     m.argo, 3.12.16 20:45:39  
      

     To nic. Asi se hledá. Až se najde, přijde k nám. :1:

     • Divobyj
      Divobyj, 3.12.16 20:50:33  
       

      Jo,taky doufám,že se najde. :1:
      Fakt bych nerad,aby byl nalezen. :9:

      • m.argo
       m.argo, 3.12.16 21:07:13  
        

       ?

       • Divobyj
        Divobyj, 3.12.16 21:20:46  
         

        můžeš-li,podívej se na "versus",nic nemusíš hledat,je to hned nahoře.

        • m.argo
         m.argo, 3.12.16 21:25:11  
          

         No jo. Trapný. :11:

         • Divobyj
          Divobyj, 3.12.16 21:33:09  
           

          Vidíš to celé jako šaškárnu?
          I tak možno.Jsi optimistka.Proč ne? :4:

         • m.argo
          m.argo, 3.12.16 22:01:43  
           

          A jak jinak by se to dalo brát? :7:

         • Divobyj
          Divobyj, 3.12.16 22:04:52  
           

          Já nevím.Prostě nevím,no.

         • m.argo
          m.argo, 3.12.16 22:19:29  
           

          Já vím jen jedno, že není příjemné je číst. Nic chytrého, jen samé výtlemky. :8:

         • Divobyj
          Divobyj, 3.12.16 22:22:51  
           

          :5:

         • nikdoinic
          nikdoinic, 3.12.16 22:33:00  
           

          hrdy.moravak
          Naposled aktivní: 3. 12. 2016 11:28:57

         • Divobyj
          Divobyj, 3.12.16 22:38:29  
           

          Jo,šaškárna,dík :4:

         • m.argo
          m.argo, 3.12.16 22:52:57  
           

          Asi jsme si nerozuměli. To moje "Asi se hledá. Až se najde, přijde k nám. :1:" byla legrace, myslela jsem to tak, že on sám sebe hledá, tedy duchovně. No, a až se najde, přijde na naše fórum. :1:

 • abuka
  abuka, 3.12.16 14:39:35  
   

  Denní text 3. 12. 2016
  Bojte se Boha a oslavujte jej, protože přišla hodina jeho soudu. (Zjev. 14:7)


  To je zpráva, kterou lidé potřebují slyšet právě teď. Musíme své bližní varovat, že je nejvyšší čas vyjít z Velkého Babylónu, aby neobdrželi „část z jeho ran“. (Zjev. 18:4) Pomazaní křesťané se společně s „jinými ovcemi“ obracejí na lidi, kteří jsou odcizení Bohu, a prosí je: „Smiřte se s Bohem.“ (Jan 10:16; 2. Kor. 5:20) Jsme přesvědčení, že „hodina [Božího] soudu“ už přišla a že v ní žijeme. Také pevně věříme, že naše kazatelská a vyučovací činnost je opravdu tak naléhavá, jak Jehova říká. Apoštol Jan „viděl čtyři anděly, jak stojí na čtyřech rozích země a drží pevně čtyři zemské větry“. (Zjev. 7:1) Vidíš i ty očima víry čtyři anděly, kteří jsou připravení uvolnit ničivé vichry velkého soužení? Pokud ano, pomůže ti to, abys s přesvědčením předával dobrou zprávu druhým.

  https://www.jw.org/finder?docid=2014283&wtlocale=B&srcid=share

  • abuka
   abuka, 3.12.16 14:40:11  
    

   (Zjevení 18:4)
   A slyšel jsem jiný hlas z nebe, který řekl: „Vyjděte z něho, můj lide, jestliže se s ním nechcete podílet na jeho hříších a jestliže nechcete obdržet část z jeho ran.

   (Jan 10:16)
   A mám jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince; i ty musím přivést a budou naslouchat mému hlasu a stanou se jedním stádem jednoho pastýře.

   (2. Korinťanům 5:20)
   Jsme tudíž vyslanci, kteří zastupují Krista, jako by Bůh skrze nás snažně prosil. Jako zástupci Krista prosíme: „Smiřte se s Bohem.“

   (Zjevení 7:1)
   Potom jsem viděl čtyři anděly, jak stojí na čtyřech rozích země a drží pevně čtyři zemské větry, aby nevál žádný vítr na zem ani na moře ani na žádný strom.

 • poko
  poko, 3.12.16 10:44:26  
   

  Nejlepší předavač informací z Bible je přece Bible samotná.
  Biblické verše se týkají pojetí Bible,
  ne lidských představ a výkladů, těm se Bible nepřizpůsobuje Bible je svá, jedinečná, Boží slovo se nepokořuje pod člověka, je to přesně naopak, člověk se má pokořit pod Boží slovo

  Jan 3:1 Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady.
  2 Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním."
  3 Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží."
  4 Nikodém mu řekl: "Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit."
  5 Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího.
  6 Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.
  7 Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu.
  8 Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha."

  voda = životodárná voda pro ducha = Boží slovo, nejde o H2O = NARODIT SE Z BOŽÍHO DUCHA A BOŽÍHO SLOVA

  KAŽDÝ KDO SI NEPROŠEL ZNOVUZROZENÍM JE NEZNOVUZROZENÝ A PRO BOHA je stále jeho duch ODDĚLENÝ = MRTVÝ = ne zaniklý, ale oddělený..

  těchto duchovně mrtvých = duchem oddělených od Boha se týká tento verš.
  (nejde o lidi tělesně mrtvé = duch oddělený od těla, tělesná nebo zaniká mrtvola ta neuzvedne ani sama sebe, natož aby mohla vůbec někoho pohřbívat.

  Matouš 8:22 Ale Ježíš mu řekl: "Následuj mě a nech mrtvé, ať pochovávají své mrtvé."

  nejde tady o tělesně mrtvé jejichž tělo můžeme v rakvi vidět nezaniklé, přesto je mrtvé je oddělené od ducha nebo dokonce zaniklé,
  jde o lidi jejichž duch je oddělený od Boha, o lidi duchovně mrtvé, smrt je vnímána jako oddělení, ne zánik i mrtvolu lze v rakvi uvidět, než se oddělí na prach chemických prvků které zůstávají dál hmotou na Zemi a i ve vesmíru, ani ta voda co se odpaří z těla nezaniká.

  • poko
   poko, 3.12.16 11:05:22  
    

   to že je něco v Bibli napsano jako smrt nebo mrtvé neznamená nutně že je zaniklé, znamená ODDĚLENÉ např, duch od tělsa nebo duch od Boha i když mrtvé neplní původní funkci přesto to neznamená, že smrt je zánik nebo nicota..
   I mrtvé tělo můžeme v rakvi vidět, akorát neplní původní funkci

  • poko
   poko, 3.12.16 11:15:14  
    

   To že si Mojžíš prošel smrtí a byl mrtvý neznamená že byl zaniklý a znamená, že byl stále při vědomí jen někde v oddělení od Otce, protože nikdo nemohl k Otci předběhnout Ježíše, Ježíš byl první kdo otevřel cestu k Otci,

   Matouš 17:1 Po šesti dnech vzal s sebou Ježíš Petra a Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami.
   2 A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý.
   3 A hle, zjevil se jim Mojžíš a Eliáš, jak s ním rozmlouvají.

   Ani to neznamená že Bůh poslal apoštolům falešné vidění kdy byl Mojžíš realně mrtvý / zaniklý a přesto dal Bůh vidět Mojžíše jak rozmlouvá s Ježíšem.
   Náš Bůh se nechová falešně , pokud někdo má Boha falešného, pak to není náš problém.

   • abuka
    abuka, 3.12.16 11:24:25  
     

    Ano, Bůh se nechová falešně.
    Jedním ze způsobů, jak předává informace, jsou vidění (nejznámější bude asi Ezekielovo).
    Kdxž odcházeli z hory, Ježíš jasně svým učedníkům řekl, aby nikomu neříkali o tom vidění.

    A kde vlastně Mojžíš s Eliášem byli? V nebi?
    To těžko.

    • poko
     poko, 3.12.16 12:22:00  
      

     Už je po Ježíšově oběti už nějaké místo ani řešit nemusíme ...Nějaké místo vyhrazené to prostě bylo , protože před Ježíšem nikdo k Otci nemohl. Bible takové místo označuje jako LŮNO ABRAHÁMOVO, tam byl i Lazar kterého prosil boháč o pomoc.

     Pozor neplést si LŮNO ABRAHÁMOVO s Očistcem, Očistec byl vymyšlen jako místo na očištění , ten degraduje dokonalou oběť Ježíše, jak by mohla být dokonaná když by bylo třeba se dodatečně očistit, Pásmo nezná Očistec ale zná DOKONÁNO JEST, ne jako čekárna dokonce i po Ježíšově oběti.

     Lukáš 16:20 A byl jeden žebrák, jménem Lazar, kterýž ležel u vrat jeho vředovitý,
     21 Žádaje nasycen býti těmi drobty, kteříž padali z stolu bohatce. Ale i psi přicházejíce, lízali vředy jeho.
     22 I stalo se, že ten žebrák umřel, a nesen jest od andělů do lůna Abrahamova. Umřel pak i bohatec, a pohřben jest.
     23 Potom v pekle pozdvih očí svých, v mukách jsa, uzřel Abrahama zdaleka, a Lazara v lůnu jeho.

     Protože nikdo nemohl Ježíše k Otci předběhnout měl Otec v zásobě nějaké místo, kde museli čekat, až Ježíš jako první otevře cestu k Otci

     • SAMAN47
      SAMAN47, 3.12.16 12:25:25  
       

      LŮNO ABRAHAMOVO si přece může s Očistcem splést pouze totální ignorant. :9:

      • poko
       poko, 3.12.16 12:32:26  
        

       Takových se najdou celé řady kde místo po smrti před nebem nazývají Očistec od toho přece pochází odpustky dříve placené dnes PLNOMOCNÉ v podobě modliteb , zádušní mše, a návštěva hřbitova, a jiné ptákoviny kde se údajně pomáhá zemřelým k Otci

       • SAMAN47
        SAMAN47, 3.12.16 12:35:14  
         

        Návštěvu hřbitova si spojuji se vzpomínkami na své blízké, rozhodně jim nepomáhám k Tátovi. :6: :6:

        • poko
         poko, 3.12.16 12:38:22  
          

         Např. ŘKC je návštěva hřbitova zahrnuta do PLNOMOCNÝCH ODPUSTKŮ a odpustky souvisí s učením om Očistci

         • SAMAN47
          SAMAN47, 3.12.16 12:39:55  
           

          To se mně netýká :7: . Venku je hezky, jdu meditovat do místních hvozdů. :6: :6: :6:

         • poko
          poko, 3.12.16 12:55:47  
           

          To se týká doby DUŠIČEK tam se u ŘKC vyhlašují ty odpustky pro zemřelé.

         • poko
          poko, 3.12.16 13:10:44  
           

          Náboženské mozky potřebovali z lidí tahat penízky na kostel a aby se měli dobře, tak si náboženské mozky vymysleli Očistec který Bible nezná a ani Ježíš nezmínil a tím i ty odpustky, zádušní mše, modlitby za mrtvé a jiné ptákoviny na údajnou pomoc.
          Hlavně u toho člověka který přijal Ježíše ,aby se dostal tam, kde už je díky Ježíšově oběti, to mu moc pomůže pomáhat, aby se dostal tam, kde už je.
          A kdo v pořádku nebyl Ježíše nepřijal tak ani Bůh nepůjde proti slovu které už dal
          .
          KDYŽ ZAZVONÍ POKLADNIČKA, DUŠE LETÍ DO NEBÍČKA,
          Jenže jim uniklo, že Očistcem budou degradovat dokonanou oběť Ježíše, jak by mohla být dokonaná, když je potřeba další očištění v nějaké vymyšlené mezistanici zvané Očistec?
          Boží slovo v Bibli slovo Očistec nezná, ale za to zná výrok Ježíše DOKONÁNO JEST.

        • m.argo
         m.argo, 3.12.16 15:13:20  
          

         A spéčí o místo jejich odpočinku.

         • poko
          poko, 3.12.16 15:30:13  
           

          Ano to jim přece hodně pomáhá, víš jak je jim příjemná zapálená svíčka vedne, oni pak vidí a mohou lépe zkontrolovat, kdo za nimi chodí a jak často.

         • m.argo
          m.argo, 3.12.16 20:14:48  
           

          Poko, co třeba úcta k předkům? Není to důvod, proč pečovat o jejich hroby? Tím vůbec nemyslím svíčky, ale udržovat to místo čisté a důstojné.

         • poko
          poko, 3.12.16 20:43:08  
           

          Jistě i takto se ta z nouze ctnost dá zdůvodnit, to jim taky hodně pomáhá. Kdo tak asi ví kde má všechny svoje předky aby mohl všem udržovat, já vím tak akorát kde má praděda a prababička ale kde jsou jejich dědečci už stejně nevím, tak jak by mohl udržovat někdo něco o čem nemá ani páru ??..My máme na hrobech mramor, ten není potřeba udržovat, ten ani nereziví.

         • m.argo
          m.argo, 3.12.16 21:08:48  
           

          Nemusíš z toho být tak nervní. Hroby předků, které si už nikdo nepamatuje, se většinou ruší. :4:

         • poko
          poko, 3.12.16 22:17:27  
           

          A to není neúcta k zemřelým kterou se lidi ohání když si vyrábí z nouze ctnost?

         • m.argo
          m.argo, 3.12.16 22:20:17  
           

          Jakou z nouze ctnost máš na mysli?

         • poko
          poko, 3.12.16 22:43:02  
           

          přece každé KONÁNÍ které neumí člověk z nouze myšlenek obhájit, tak z toho vyrábí účelově CTNOST.aby to dostalo větší kvalitu pro okolí

          např. ženská nebo chlap kterého nikdo nechtěl a sám byl neschopný SI NAJÍT a proto nemohl najít manžela si ten celibát okecá , že zůstal/la sam/a jen pro Ježíše, aby jeho blbost získala větší kvalitu. A to stejné se děje na hřbitovech neumí vysvětlit jak pomáhá mrtvým zapálená svíčka tak z toho vyrobí ÚCTU K ZEMŘELÝM, tak pro koho to dělají, pro mrtvého nebo pro sebe a okolí?

         • m.argo
          m.argo, 3.12.16 23:03:16  
           

          No teď jsi uhodil hřebíček na hlavičku!

          Každé KONÁNÍ, které neumí člověk z nouze myšlenek obhájit, tak z toho vyrábí účelově CTNOST, aby to dostalo větší kvalitu pro okolí? Třeba takový vánoční stromeček? "Vyrobí" třeba "radost pro děti"? Aháááá!

       • m.argo
        m.argo, 3.12.16 15:12:39  
         

        Místo před nebem? Tam se stojí třeba několik století fronta ne nebe? Ach, Poko, kde jsi to vzal?

        • poko
         poko, 3.12.16 15:27:58  
          

         Ano jsou nábožensští jedinci pro které je právě ten vymyšlený Očistec místo nebo mezistanice před nebem je to místo co není ani peklo ani nebe, to nevíš že některé náboženské mozky za takové místo považují právě ten Očistec?

         • m.argo
          m.argo, 3.12.16 20:18:58  
           

          Ale ty jsi napsal: "...měl Otec v zásobě nějaké místo, kde museli čekat, až Ježíš jako první otevře cestu k Otci."
          Jaké místo?

         • poko
          poko, 3.12.16 20:45:06  
           

          22 I stalo se, že ten žebrák umřel, a nesen jest od andělů do lůna Abrahamova. Umřel pak i bohatec, a pohřben jest.
          23 Potom v pekle pozdvih očí svých, v mukách jsa, uzřel Abrahama zdaleka, a Lazara v lůnu jeho.

         • m.argo
          m.argo, 3.12.16 20:49:49  
           

          OK, takže všichni, co zemřeli před Ježíšem, stojí tu frontu v lůně Abrahamově? To je tedy pořádná fronta! A ti, co zemřeli před Abrahamem, čekali na Abrahamovo lůno kde?

         • poko
          poko, 3.12.16 21:01:40  
           

          To tam napsané není zda stáli nebo seděli nebo leželi, třeba se to místo jen tak jmenuje a mohlo být nachystané dávno už před Abrahámem. Jisté je, že k Otci nemohli to by pak nebylo pravdivé, že byl Ježíš první.

         • m.argo
          m.argo, 3.12.16 21:10:40  
           

          No a co tedy spíš vzít v úvahu to, co je psáno v Bibli? Třeba taková velmi známá věta "prach jsi a v prach se obrátíš"?

         • poko
          poko, 3.12.16 22:22:08  
           

          To se přece týká těla, jen tělo je prach chemických prvků ,ale člověk přece není jenom tělo, právě v té Bibli je vedle těla i duše a duch, co tak opravdu vzít to tak jak je v Bibli, to by nešlo?

          1 Tesalonickým 5:23 Sám Bůh pokoje nechť vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

         • m.argo
          m.argo, 3.12.16 22:49:43  
           

          O ničem takovém Jehova nemluvil. "Zemřeš" znamenalo "v prach se obrátíš". A nemluvil ani o nebi, ani o pekle, do nichž by se měla ubírat jejich "duše".

         • m.argo
          m.argo, 3.12.16 22:59:15  
           

          A z čeho se skládá tenhle člověk?

          (Marek 12:30)
          a budeš milovat Jehovu, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou myslí a celou svou silou.‘

     • abuka
      abuka, 3.12.16 14:36:52  
       

      Tohle už jsme tady řešili tolikrát, že se k tomu opravdu nebudu vracet.
      Jen jeden text:
      (Kazatel 9:10)
      Všechno, co chce činit tvá ruka, konej právě svou silou, protože není práce ani vymýšlení ani poznání ani moudrost v šeolu, v místě, k němuž jdeš.

      Nevšiml jsem si, kdy to bylo v Písmu zrušeno. :4:

      • poko
       poko, 3.12.16 15:24:23  
        

       To se některým náboženským lidem stává, že si nevšimnou že s Ježíšem už přišla smlouva Nová protože už je po Jeho oběti a proto setrvačně čerpají ve Staré.
       A to co bylo řečeno jiné skupině lidí vztahují i na sebe.
       Některým ani nedošlo třeba toto.
       Židům 10:9 Potom však řekne: 'Zde jsem, abych konal tvou vůli.' Tak ruší prvé, aby ustanovil druhé.

       a nebo i toto.
       Jan 1:1 Na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to Slovo byl Bůh. Kdopak asi má jméno Slovo?
       Zjevení Janovo 19:13 Má na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je Slovo Boží.

       a nebo dokonce i toto? To už pro ně vypadá na rouhání .
       1 Janův 5:20 Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.

       Který pravý Bůh to asi říká že je život?
       Jan 14:6 Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život.

       to se prostě stává že někdo i něčeho nevšiml a tak ani nevidí.

       • abuka
        abuka, 3.12.16 16:56:48  
         

        To se tak některým náboženským lidem stává, že si nevšimnou, kdy to podobenství Ježíš vyprávěl.
        Bylo to PŘED uzavřením nové smlouvy.
        Nebo se pletu? :4:

        • poko
         poko, 3.12.16 20:10:10  
          

         Záleží kam to patří a čeho se týká, než to, kdy to bylo výslovené to se i u proroctví stává.

         • m.argo
          m.argo, 3.12.16 20:19:47  
           

          A kam to patří a čeho se týká?

         • poko
          poko, 3.12.16 20:48:49  
           

          Záleží který verš, těch je tam v Bibli celá řada a každý se něčeho týká a někam patří.

         • m.argo
          m.argo, 3.12.16 21:11:40  
           

          (Kazatel 9:10)
          Všechno, co chce činit tvá ruka, konej právě svou silou, protože není práce ani vymýšlení ani poznání ani moudrost v šeolu, v místě, k němuž jdeš.

         • poko
          poko, 3.12.16 22:31:49  
           

          To třeba bylo určeno lidem před Ježíšovou obětí, ale my už žijeme po ní. Nás se týká smlouva Nová ne Stará.
          Víš vůbec něco o tom, že ne všechno se vztahuje na všechny i v Bibli?
          A že i Bible mluví ke třem druhům lidí a pro každého platí to jeho a vztahovat na sebe něco co platí pro jiného je hlůoupost?
          1, Starozákonní
          2, pohané , jinověrci a neznovuzrození
          3 , -znovuzrození následovníci
          a každému je určeno to jeho,
          Mě třeba vůbec nemusí zajímat toto Boží slovo a dokonce z Nové smlouvy.
          Lukáš 1:31 Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.
          To je taky Boží slovo, ani já o tom nepochybuji, ale určené pouze pro Marii, já jako chlap nikdy stejně rodit nemohu.

      • Alam
       Alam, 3.12.16 19:03:04  
        

       Dan.12:2 - . . . spia v prachu zeme . . .
       Mal prísť čas keď budú prebudení. (Podobne spal Lazar kým ho neprebudil Ježiš - teda nevzkriesil)
       Vzkriesenie málo nastať Ján5:28,29 - 28 Nedivte sa tomu, lebo prichádza hodina, keď všetci v pamätných hrobkách budú počuť jeho hlas 29 a vyjdú, tí, ktorí konali dobro, na vzkriesenie života, a tí, ktorí konali hanebne, na vzkriesenie súdu.
       Odkiaľ mali výjsť z očistca či z nejakej "čakárne"? Ich stav jasne vystihuje hrobka, teda miesto kde je prach teda to, čo zvykne zostať po niekom kto zomrel.
       1.Moj.37:35 - A všetci jeho synovia a všetky jeho dcéry vstávali, aby ho utešili, ale on odmietal prijať útechu a hovoril: „Veď v smútku zostúpim k svojmu synovi do šeolu!“
       Šeol je v zemi, vždy sa vyskytuje v súvislosti s mŕtvymi a zjavne označuje všeobecný hrob ľudstva alebo pozemskú oblasť mŕtvych.
       Zo Skutkov 2:27-" lebo nenecháš moju dušu v hádese, ani nepripustíš, aby tvoj verne oddaný videl porušenie", kde Peter cituje Žalm 16:10, je zjavné, že hádes je rovnocenný šeolu a označuje všeobecný hrob ľudstva.
       V inšpirovaných písmach sú slová „šeol“ a „hádes“ spojené so smrťou a mŕtvymi, nie so životom a živými. (Zj 20:13) -" A more vydalo mŕtvych, ktorí [boli] v ňom, a smrť a hádes vydali mŕtvych, ktorí [boli] v nich, a tí boli jednotlivo súdení...."
       Žalm6:5 - Veď v smrti niet o tebe zmienky;
       kto ťa bude chváliť v šeole?
       (Izaiáš 38:18) Veď to nie je šeol, čo ti môže chválorečiť; smrť ťa nemôže chváliť. Tí, ktorí schádzajú do jamy, nemôžu s nádejou vzhliadať k tvojej pravosti.

       • m.argo
        m.argo, 3.12.16 19:06:38  
         

        Máš to dobře srovnané, Alame. Dík. :4:

       • poko
        poko, 3.12.16 20:56:55  
         

        Někde ten duch Lazara byl než se opět vrátil do těla, stejně jako Mojžíš kdyby zanikl ve smrti musel by se narodit nový Mojžíš aby se vůbec ještě mohl ukázat. Jaké to bylo místo to nevím, možná takové.

        22 I stalo se, že ten žebrák umřel, a nesen jest od andělů do lůna Abrahamova. Umřel pak i bohatec, a pohřben jest.
        23 Potom v pekle pozdvih očí svých, v mukách jsa, uzřel Abrahama zdaleka, a Lazara v lůnu jeho.

        • m.argo
         m.argo, 3.12.16 21:13:34  
          

         Jo? A podle té rvé teorie jak by se mohli ukázat jako skuteční, když byli jen duchové a neměli hmotná těla???

         • Divobyj
          Divobyj, 3.12.16 21:27:02  
           

          S tímhle Lazarem je fakt potíž. :9:

         • m.argo
          m.argo, 3.12.16 21:28:01  
           

          Jaká?

         • Divobyj
          Divobyj, 3.12.16 21:35:38  
           

          Velká.Byl-li opravdu několik dní mrtev,pak si fakt nedokážu představit proces jeho "oživení" :9:

         • m.argo
          m.argo, 3.12.16 22:02:48  
           

          To e o jiném Lazarovi.

         • m.argo
          m.argo, 3.12.16 22:05:58  
           

          A co se týče toho Lazara, co byl čtyři dny mrtev a pak vzkříšen - co je na tom nepochopitelného? Vždyť to vzkříšení nebylo lidskou silou. Co potom bys řekl na to, že mají být vzkříšeni lidi, kteří se dávno rozpadli v prach?

         • Divobyj
          Divobyj, 3.12.16 22:06:24  
           

          Fakt? Kolik těch Lazarů v tý Bibli máte? :7: :7:

         • m.argo
          m.argo, 3.12.16 22:08:47  
           

          Dva. Jednoho skutečného (toho, kterého Ježíš vzkřísil), a jednoho z podobenství o boháči a Lazarovi.

         • Divobyj
          Divobyj, 3.12.16 22:18:18  
           

          Když já si pořád myslím,že nějaký takovýhle zasahování do všech těch pravidel a zákonitostí,které přicházejí přímo od Všemohoucího je prostě nepřijatelné.
          Víš,mě ty "zázraky"všeho druhu prostě nijak neoslovují.Dá se dokonce říct,že je odmítám podobně,jako unfair hru.Jak Ti to jen vysvětlit.....
          Prostě-když hraju šachy,tak mám svou dřevěnou armádu stejnou,jako protivník.Když jsem fakt dobrej,rozsekám protivníka i s černými figurkami.Jenomže je to o tom,že oba ctíme pravidla.Nikdo v šachu nevyhrává s pomocí kouzel a zázraků ! :10:

         • m.argo
          m.argo, 3.12.16 22:21:40  
           

          Život holt nejsou šachy.

         • Divobyj
          Divobyj, 3.12.16 22:21:57  
           

          Jo táák!
          A já jsem se před časem divil,že Ty se divíš,že by byl Lazar nějak bohatý.Hmmm.A jsme u jádra pudla. :4:

         • m.argo
          m.argo, 3.12.16 22:24:15  
           

          I když ti rozumím - taky se mi ze všech her nejvíc líbí čachy, protože tam nehraje náhoda, ale prostě jen a jen tvoje inteligence. Tedy MOJE inteligence. :1:

         • Divobyj
          Divobyj, 3.12.16 22:34:47  
           

          :4:

       • Divobyj
        Divobyj, 3.12.16 21:24:19  
         

        Hádes je přece řecký "správce"podsvětí.

        • m.argo
         m.argo, 3.12.16 21:30:43  
          

         wiki:
         Říše mrtvých se také někdy podle svého vládce nazývá Hádés. Skrývá se v hlubinách země a nepronikne do ní paprsek slunečního světla. Tvoří ji bezútěšná rovina a protéká jí pět řek...

         • m.argo
          m.argo, 3.12.16 21:31:52  
           

          Prostě si křesťané půjčili řecký výraz pro říši mrtvých.

        • Divobyj
         Divobyj, 3.12.16 21:54:28  
          

         Četl jsem jedno apokr.evangelium,kde byl popisován rozhovor Ďábla s Hádem,bohem podsvětí.Ďábel Hádése žádá,aby Ježíše za každou cenu udržel po jeho smrti na kříži v podsvětí.Hádes toto odmítá s tím,že vzhledem k tomu,jaké dokáže Ježíš dělat na Zemi zázraky,tak jej Hádés nemá sílu v podsvětí udržet.
         Samozřejmě teď nemůžu najít,o jaké evangelium se jedná :10:

         • m.argo
          m.argo, 3.12.16 22:07:13  
           

          No právě že apokryfní. :8:

         • Divobyj
          Divobyj, 3.12.16 22:30:26  
           

          Tak mám z těch dnešních rozhovorů zase hlavu jako meloun :8:
          Ještě,že existuje dobrá hudba,která dokáže pohladit duši.
          Takže-prosím:https://www.youtube.com/watch?v=VCtUlhfMK4k

         • Divobyj
          Divobyj, 3.12.16 22:32:37  
           

          https://www.youtube.com/watch?v=06H_6oI4EK4

         • Divobyj
          Divobyj, 3.12.16 22:33:43  
           

          Jo,takhle to je dobře,už jsem chtěl zase nadávat :1: :4:

         • m.argo
          m.argo, 3.12.16 23:06:40  
           

          Nic moc. :9:

    • m.argo
     m.argo, 3.12.16 15:11:02  
      

     V očistci přece. :8:

     • poko
      poko, 3.12.16 15:33:56  
       

      já bych napsal přímo od plic KDE ?
      kdyby neproběhla Ježíéšova oběť, ale to už by bylo na BL

      • m.argo
       m.argo, 3.12.16 22:09:33  
        

       Šetři plíce. :8: :8: :8:

   • SAMAN47
    SAMAN47, 3.12.16 12:19:04  
     

    Je to fakt :7: . Tohle by se nechalo tesat do kamene!!! :7: :7:

    • poko
     poko, 3.12.16 12:26:03  
      

     Máme dost papírových překladů Biblí nepotřebujeme se ještě tahat s kamenem kde by bylo vytesáno a v době internetu už ani papír není potřeba.

     • SAMAN47
      SAMAN47, 3.12.16 12:28:07  
       

      Kámen je kámen :7: . Ale určitě máš pravdu!! :1:

      • poko
       poko, 3.12.16 12:36:25  
        

       u nás se říká grIml nebo šutr.

       Přikládám překlad do HANTECU o cizoložné ženě.
       3 Doklapala k šefovi sajtna s jakósi koc
       4 a hlásí"Šéfe, tudle tu fuchtlu jsme lapli, jak kysala s cizím konópkem.
       5 Od Mojžíša máme gebír ju umlátit šutrama. Co ty na to?
       6 (Splichtili na něj flignu, aby ho mohli nabonzovat)
       7 Šéf si čupl a čmrdlikal do písku.
       Když do něj furt vandrovali, hókl ně:
       Kdo seš čisté , migni ju grimlem!
       8 A zase si čupl a čmrdlikal.
       9 Celá sajtna se zdekovala a pila pali.
       10 Šéf nasísl na koc" Kde só všeci, kocóre?
       Žádný tě nevodemlel?
       11 Ani rana, Šéfe, hlásí koc.
       A Šéf na to, Ani já tě nevodemelu.
       Sypé pali a už žádný levoty!

  • m.argo
   m.argo, 3.12.16 15:10:22  
    

   To je dlouhé - to nečtu! :9:

   • poko
    poko, 3.12.16 15:39:48  
     

    To taky není určeno Tobě, to už tady několikrát proběhlo, Ty už by jsi to moje měla znát zpaměti.
    To je pro ty, kteří to ještě nečetli.
    Ty dokonce nemusíš číst dokonce ani to krátké, i to už tady bylo a ne jednou, pro Tebe co píši není nic nového pod sluncem, Ty nemusíš ani na krátké reagovat. Nic z toho se Tě netýká a není ani určeno Tobě.

    • m.argo
     m.argo, 3.12.16 20:20:52  
      

     To je fakt - tebe už mám dávno přečteného! :1:

     • poko
      poko, 3.12.16 21:05:30  
       

      Tak neřeš co máš číst a co nemáš, dokonce ani co je krátké nebo dlouhé, když se nic z toho Tebe stejně netýká, Ty to normálně přeskakuj, něco o tom vím, že se to i dá.