Svědkové Jehovovi

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
Bergamp (2019-07-16 10:38:30)DalkoT23 (2019-07-16 10:33:27)abuka (2019-07-16 10:13:42)m.argo (2019-07-16 10:13:32)9marie04 (2019-07-15 22:27:53)sirStanley (2019-07-15 21:14:04)rose66 (2019-07-15 20:09:19)Alam (2019-07-15 11:37:58)rudla (2019-07-15 06:28:57)slavidan (2019-07-14 23:45:04)radkojaga (2019-07-13 21:26:47)lupino (2019-06-17 20:16:43)radiac (2019-05-27 19:19:00)Carbon.de.Castel-Jaloux (2019-05-05 13:35:01)Divobyj (2019-04-28 21:53:59)Green (2019-04-19 14:32:39)jonatan (2019-04-11 22:15:42)paravan (2019-03-28 23:19:01)poko (2019-01-30 09:28:17)chenrezig777 (2019-01-01 22:27:24)ab.ba (2019-01-01 12:43:45)harodd (2019-01-01 09:40:08)tank (2018-12-21 00:35:42)
Svědkové Jehovovi
Založeno: 29. 9. 2013 | Příspěvků: 237 562 | Členů: 45
Správci: abuka (hlavní), m.argo

Oficiální stránky:
https://www.jw.org/cs/

Prosíme žádné odkazy na stránky odpadlíků.

Čemu svědkové Jehovovi věří?
https://www.jw.org/finder?wtlocale=B&docid=502015242&srcid=share
15 otázek a stručných odpovědí

LÁSKA NIKDY NESELHÁVÁ
Sjezd svědků Jehovových 2019
https://www.jw.org/cs/publikace/knihy/program-sjezdu-2019/
5.-7.7. Ostrava, OSTRAVAR ARENA
26.-28.7. Praha, TIPSPORT ARENA
2.-4.8. Praha, TIPSPORT ARENA

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • gombur
  gombur, 16.7.19 11:04:06  
   

  v jakém roce byli založeni SJ v současné podobě?

  • gombur
   gombur, 16.7.19 11:04:13  
    

   1918?

 • abuka
  abuka, 16.7.19 09:46:32  
   

  Prohlídky muzejních výstav ve Warwicku: „Světové ústředí – víra v praxi“

  https://tv.jw.org/#cs/mediaitems/LatestVideos/pub-wmt_1_VIDEO

 • m.argo
  m.argo, 16.7.19 08:52:32  
   

  K zamyšlení:

  Najdeš ... poznání Boha. (Přísl. 2:5)

  Čas od času se ti, kdo byli u moci, snažili, aby obyčejní lidé neměli k Bibli přístup. Upřímní jednotlivci se ale proti tomu postavili. Byl jím například teolog ze 14. století Jan Viklef. Byl silně přesvědčen, že z Božího Slova by měl mít užitek každý člověk. Tehdy ale obyvatelé Anglie přístup k Bibli vlastně neměli. V roce 1382 vyšel v angličtině překlad, který byl později nazýván Viklefova Bible. Kazatelé známí jako lolardi, kteří po celé Anglii cestovali pěšky z vesnice do vesnice, toužili, aby se Boží Slovo dostalo do mysli a srdce obyčejných lidí. Těm, které potkali, často četli pasáže z Viklefovy Bible a její ručně opsané části jim nechávali. V dalších stoletích mnozí v Evropě a v jiných částech světa začali Bibli překládat do běžných jazyků a tisknout ji. w17.09 20, 21 ¶10–12

  • m.argo
   m.argo, 16.7.19 08:54:30  
    

   Přísloví 2
   1 Můj synu, přijmeš-li mé řeči a budeš-li u sebe chovat má vlastní přikázání jako poklad, 2 abys svým uchem věnoval pozornost moudrosti, abys naklonil své srdce k rozlišovací schopnosti, 3 budeš-li kromě toho volat po porozumění a vydávat svůj hlas pro rozlišovací schopnost, 4 budeš-li to stále hledat jako stříbro a stále po tom pátrat jako po schovaných pokladech, 5 v tom případě porozumíš bázni před Jehovou a najdeš i poznání Boha. 6 Jehova sám totiž dává moudrost; z jeho úst je poznání a rozlišovací schopnost. 7 A pro přímé bude jako poklad chovat praktickou moudrost; pro ty, kdo chodí v ryzosti, je štítem 8 v tom, že zachovává stezky soudu, a cestu svých věrně oddaných, tu bude střežit. 9 V tom případě porozumíš spravedlnosti a soudu a přímosti, celému běhu toho, co je dobré.

  • abuka
   abuka, 16.7.19 09:23:21  
    

   Obhájci zákazu překládat Bibli do živých jazyků často argumentují vysokou mírou negramotnosti. Ano, většina obyvatel skutečně neuměla číst.
   Proč ale z kazatelen zněla latina, to vysvětlit nedokážou.

  • diky
   diky, 16.7.19 09:35:02  
    

   A kde jste tehdy byli vy, svědci? Proč jste neopisovali a nešířili Bibli mezi obyčejné lidi? Proč jste ve dvojicích nechodili dům od domu jako teď? Proč jste na frekventovaných místech nestáli u áček? Proč jste nepořádali sjezdy? Proč jste veřejně nekřtili?

   • abuka
    abuka, 16.7.19 09:45:18  
     

    V tom příspěvku nahoře je zmíka o lorardech.
    Ti to dělali.
    A byli za to pronásledováni.
    Vždy byli lidé, kteří brali Bibli vážně a vyučovali z ní ostatní, a lidé, kteří jim v tom bránili a perzekvovali je.

    • diky
     diky, 16.7.19 09:48:47  
      

     Já se ale ptám,kde byli svědci a proč neevangelizovali. Nebo jsou lorardi svědkové? To jako myslíš vážně?

     • abuka
      abuka, 16.7.19 09:54:27  
       

      Svědkové tehdy nebyli, katolická církev byla.
      Na které straně stála?
      Vyučovala z Bible v jazyce lidu, nebo pronásledovala ty, kdo to dělali?

      • diky
       diky, 16.7.19 09:55:20  
        

       Svědkové nebyli, to mě stačí.

       • diky
        diky, 16.7.19 10:21:52  
         

        Církev založil Ježíš na Petrovi, na skále jak víme. A protože "tehdy svědci nebyli" není a nemůže být jejich náboženská společnost společenstvím pravých křesťanů, jak o sobě s oblibou říkáte.
        Nikdo není před Bohem lepším, větším, pravějším. Kdo chce být první ať je ze všech poslední a služebníkem všech,čteme v Písmu.
        Před Bohem jsme si všichni rovni.

    • abuka
     abuka, 16.7.19 10:05:47  
      

     Ještě dvě informace k lolardům:

     Viklefovy spisy a části Bible byly šířeny po celé Anglii sborem kazatelů, jimž se často říkalo „chudí kněží“, protože chodili v prostém oblečení, bosi a bez hmotného majetku. Také se jim posměšně říkalo lollardi, podle holandského slova lollaerd neboli „ten, kdo mumlá modlitby nebo náboženské písně“. (Brewer’s Dictionary of Phrase and Fable [Brewerův slovník úsloví a bajek]) „Za několik let jich byl velmi značný počet,“ říká kniha The Lollards. „Počítalo se, že nejméně čtvrtina národa byla skutečně nebo nominálně nakloněna tomuto cítění.“ To vše samozřejmě nezůstalo nepovšimnuto církví. Viklefa nechali dík jeho významnému postavení u vládnoucích a učeneckých kruhů pokojně zemřít poslední den roku 1384. Jeho následovníci takové štěstí neměli. Za vlády anglického Jindřicha IV. byli označeni jako kacíři a mnozí byli vězněni, mučeni nebo upáleni.

     Parlament se jejich činnost snažil zastavit a v roce 1401 vydal nařízení, které biskupům dávalo oprávnění uvěznit, mučit a upálit kacíře.

 • abuka
  abuka, 15.7.19 18:19:29  
   

  Památná slavnost se po celém Uzbekistánu konala veřejně

  https://www.jw.org/finder?wtlocale=B&docid=702019147&srcid=share

  Z článku:
  Svědkové Jehovovi jsou v Uzbekistánu oficiálně zaregistrovaní jenom v Čirčiku, což je město nedaleko Taškentu. V předchozích letech museli bratři žijící mimo Čirčik slavit Památnou slavnost tajně, aby se vyhnuli případnému policejnímu zásahu. Letos ale bratři informovali policii o Památné slavnosti dopředu a všechny policisty na ni pozvali. Policejní úředníci zareagovali velmi přátelsky, a dokonce se postarali o bezpečnost návštěvníků. V některých oblastech Památnou slavnost i navštívili.

  • diky
   diky, 15.7.19 20:00:38  
    

   Ježíš jako žid slavil všechny židovské svátky, není to tedy jak učíte, že se nesmí slavit nic.
   Slavil tedy také pesach, židovské velikonoce. Neustanovil žádný nový svátek, který by se nazýval památná slavnost.

   • diky
    diky, 15.7.19 20:08:12  
     

    Při večeři ustanovil eucharistickou oběť a zdůraznil přikázání lásky, služby a pokory.

    • abuka
     abuka, 15.7.19 20:47:07  
      

     Ježíš zavedl slavnost jako PŘIPOMÍNKU jeho oběti, svůj život položil jako oběť až následující den.

   • abuka
    abuka, 15.7.19 20:43:16  
     

    Ježíš slavil všechny svátky vyplývající ze Zákona + možná chanuku. S Kristovou obětí tyto svátky ztratily svůj význam společně se Zákonem.
    V závěru večeře pasach Ježíš zavedl jednoduchý obřad, který jeho následovníci měli "činit na jeho památku".
    Tato připomínka hodnoty Kristovy oběti a uzavření "smlouvy o Království" nahradila večeři pasach. Jednalo se tedy o novou záležitost.

    • diky
     diky, 16.7.19 08:08:14  
      

     Jestli si myslíš, že mazáním ošálíš svědomí, jsi na omylu.

     • m.argo
      m.argo, 16.7.19 08:45:24  
       

      Co ti tu kdo smazal, Diky? Tady se nic takového nedělo.

      Možná by bylo dobré, kdyby ses nějak vyjádřil dřívějším tématům, od nichž jsi utekl. Je škoda, když si dáme práci s odpověďmi, a ty se k nim už nevrátíš.

     • abuka
      abuka, 16.7.19 08:52:51  
       

      Jestli si myslíš, že budeš ignorovat psani do vlákna, jsi na omylu.
      Ty na to prostě prezirave kasles. :11:

      • m.argo
       m.argo, 16.7.19 08:59:10  
        

       Diky, prosím, zkus tohle pravidlo respektovat, snad po tobě nechcemě zase tak moc. Fakt je pro diskuzi dobré, když si přečteš příspěvek a můžeš se mrknout směrem nehoru a zjistit, na co navazuješ, jaký je smysl celé debaty a tak. Nemůžeme si tady plácat jedno přes druhé, jak koho co napadne. To pak není doiskuze. A opravdu bych byla ráda, kdyby ses radši vrátil k tomu, co jsi nedokončil.

       • DalkoT23
        DalkoT23, 16.7.19 09:04:54  
         

        Taky ti nějak "nevyšlo" zavěšení.
        A co budeš smazána??
        :14: :14:

        • m.argo
         m.argo, 16.7.19 09:07:33  
          

         Já jsem promýšlela, kam to mám zavěsit, ale vlastně se přidávám k Abukovi, navazuju na něj. Proto jsem Dikyho oslovila, aby mu bylo jasné, že je to prp něj. Nemyslím si tedy, že je to špatně zavěšené.

         • DalkoT23
          DalkoT23, 16.7.19 09:21:52  
           

          No pokud oslovuješ Díky,tak se to "věší" na jeho nick.
          Mě to neva,jenom je zde důkaz toho,že v tom "zavěšování" není Díky sám.
          :14:
          Mě se to taky stává a "nikdo" z toho nedělá "vědu".
          Pokud je už vlákno úplně na kraji a nedá se přímo reagovat,tak na tom nevidím nic zlého.To spíš by se měli diskutníci nsučit na tom posledním okraji oslovovat přímo toho na koho reagují,protože někdy je to už fakt "nepřehledný".
          :13:

     • abuka
      abuka, 16.7.19 08:56:02  
       

      Je zajímave, že ted ses do vlákna trefil.

      • m.argo
       m.argo, 16.7.19 09:04:38  
        

       Netrefil, Sem tahle poznámka vůbec nepatří, protože tady o žádné mazání nejde.

       • abuka
        abuka, 16.7.19 09:16:07  
         

        Trefil se na místo, kam měl jeho příspěvek přijít. :4:
        Je to přesně tak, jak tvrdím.
        On se přece nebude podřizovat nějakým pravidlům. :6: :11:

      • DalkoT23
       DalkoT23, 16.7.19 09:06:46  
        

       Někdo se trefí,někdo ne.
       Hlavně,že vy jste "neomylní".
       :14:

       • m.argo
        m.argo, 16.7.19 09:10:31  
         

        U Dikyho to není otázka trefit-netrefit. Notoricky dává svoje příspěvky nahoru, přetrhává nit a mate. K našim odpovědím na své otázky se naopak nevrací.

        • DalkoT23
         DalkoT23, 16.7.19 09:22:59  
          

         :5:
         Viz. trochu výš.
         :8:

         • abuka
          abuka, 16.7.19 09:24:36  
           

          Viz trochu výše.
          U dikyho to není nedopatření, ale přezíravost.

 • diky
  diky, 15.7.19 17:52:00  
   

  Kdyby náhodou někdo neznalý věci na tyto stránky zavítal vězte, že KC nikdy neučila a neučí, že Bůh na některých místech slyší líp než na jiných, nikdy neučila, že modlit se má člověk k obrazu nebo soše.
  Kdyby vám to někdo tvrdil, tak lže.

 • diky
  diky, 15.7.19 17:24:13  
   

  No a tím jste to zpečetili. Všechny chcete poučovat a sami máte základní neznalosti.

  • m.argo
   m.argo, 15.7.19 21:00:04  
    

   A to je zase k čemu? Tak dlouho chodíš na diskuze, a ještě ses nenaučil navazovat do příslušného vlákna? :8:

 • abuka
  abuka, 15.7.19 17:23:19  
   

  Smazán diky.
  Začít nové vlákno těsně nad příspěvkem, na který reaguješ, je prostě schválnost a přezíravost.
  A řeči o vlastní hlouposti si odpusť.

  Gomburovi se omlouvám za smazání jeho reakce.

  • diky
   diky, 15.7.19 17:27:15  
    

   Já jsem na žádný příspěvek nereagoval, ale ohodnotil vaše /ne/znalosti jako celku. Vidím že sis ale tu práci s pochopením nedal!

   • abuka
    abuka, 15.7.19 17:39:03  
     

    diky, 15.7.19 16:04:53
    Tady zas někdo hledá hůl na toho pověstného psa!

    a:
    No jo, fakt. Opravdu nereagoval. :1: :1: :1: :1:

    • rose66
     rose66, 15.7.19 20:06:01  
      

     A kdyz zareagujes dostanes vztekly vzkaz!

 • abuka
  abuka, 15.7.19 12:27:04  
   

  Jaký vztah by měli mít křesťané k posvátným místům?

  https://www.jw.org/finder?wtlocale=B&docid=2016165&srcid=share

  Z článku:
  Je větší pravděpodobnost, že Bůh někoho uslyší a odpoví mu, když se modlí na posvátném místě? Má Bůh radost, když vidí zbožnost těch, kdo vykonávají náboženské poutě? A co je důležitější, měli by křesťané na takových místech Boha uctívat? Odpovědi na tyto otázky nám nejen pomůžou zjistit, jak bychom se měli na uctívání ve svatyních dívat, ale také nám ukážou, z jakého uctívání má Bůh opravdu radost.

  • Kolenik
   Kolenik, 15.7.19 13:12:07  
    

   A jak poznám, že ten Bůh opravdu existuje?

   • m.argo
    m.argo, 15.7.19 13:14:02  
     

    Nepoznáš. :1:

  • m.argo
   m.argo, 15.7.19 13:13:17  
    

   Pěkně postavené myšlenky. To musí pochopit snad každý. :4:

 • diky
  diky, 15.7.19 11:19:00  
   

  :1: :1: :1:
  Tak katolický kněz tu jistě není od toho, aby hříchy posuzoval a sortýroval! To je vidět,že fakt neznáte nic!

  • Alam
   Alam, 15.7.19 11:33:44  
    

   Sme radi, že to vieš aspoň ty.
   III. Rozmanitosť hriechov
   1852Rozmanitosť hriechov je veľká. Sväté písmo uvádza viaceré zoznamy hriechov. List Galaťanom stavia skutky tela proti ovociu Ducha: „A skutky tela sú zjavné; je to smilstvo, nečistota, chlipnosť, modloslužba, čary, nepriateľstvá, sváry, žiarlivosť, hnevy, zvady, rozbroje, rozkoly, závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné. O tomto vám vopred hovorím, ako som už povedal, že tí, čo robia také veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo“ (Gal 5, 19-21).91

   1853Hriechy možno rozlišovať podľa ich predmetu,1751 ako sa to robí pri každom ľudskom čine, alebo podľa čností, ktorým protirečia či už nadmierou, alebo nedostatkom, alebo podľa prikázaní, s ktorými sú v rozpore. Možno ich zoradiť aj podľa toho, či sa týkajú Boha, blížneho, alebo samého hriešnika.2067 Možno ich rozdeliť na hriechy duchovné a telesné alebo aj na hriechy spáchané myšlienkami, slovami, skutkami alebo zanedbaním. Koreň hriechu je v srdci človeka,368 v jeho slobodnej vôli, ako to učí Pán: „Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie. Toto poškvrňuje človeka“ (Mt 15, 19-20). V srdci sídli aj láska, prameň dobrých a čistých skutkov, ktorú hriech zraňuje.

  • Alam
   Alam, 15.7.19 11:37:57  
    

   IV. Veľkosť hriechu: smrteľný a všedný hriech
   1854Hriechy treba hodnotiť podľa ich veľkosti. V tradícii Cirkvi sa uplatnilo rozlišovanie medzi smrteľným a všedným hriechom, ktoré je naznačené už v Písme.92 Skúsenosť ľudí toto rozlišovanie potvrdzuje.

   1855Smrteľný hriech – vážnym prestúpením Božieho zákona – ničí v srdci človeka lásku.1395 Odvracia človeka od Boha, ktorý je jeho posledným cieľom a jeho blaženosťou, a to tým, že človek dáva prednosť nejakému nižšiemu dobru pred Bohom.

   Všedný hriech ponecháva v človekovi lásku, hoci ju uráža a zraňuje.

   1856Keďže smrteľný hriech napáda v nás životný princíp, ktorým je láska, je potrebná nová iniciatíva Božieho milosrdenstva1446 a obrátenie srdca, ktoré sa normálne uskutočňuje v rámci sviatosti pokánia.

   „Keď ... vôľa ide za niečím, čo samo osebe odporuje láske, ktorou je človek zameraný na posledný cieľ, je hriech vzhľadom na svoj predmet smrteľný ... či už je proti Božej láske, ako je rúhanie, krivá prísaha a podobne, alebo proti láske k blížnemu, ako je vražda, cudzoložstvo a podobne... Niekedy však vôľa hriešnika ide za niečím, čo v sebe obsahuje určitú nezriadenosť, ale nie je v rozpore s láskou k Bohu a k blížnemu, ako napríklad prázdne reči, zbytočný smiech a podobne. To sú hriechy všedné.“93

   1857Smrteľný hriech predpokladá súčasne tri podmienky: „Smrteľný je každý hriech, ktorého predmetom je vážna vec a okrem toho je spáchaný s plným vedomím a uváženým súhlasom.“94

   1858Vážna vec (materia gravis) je spresnená2072 v Božích prikázaniach podľa Ježišovej odpovede bohatému mládencovi: „Nezabiješ! Nescudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku!“ (Mk 10, 19). Závažnosť hriechov môže byť väčšia alebo menšia: vražda je závažnejšia ako krádež. Treba brať do úvahy aj to, aké osoby hriech postihuje: násilie spáchané na príbuzných2214 je samo osebe závažnejšie ako násilie spáchané na cudzom človekovi.

   1859Smrteľný hriech predpokladá plné vedomie a plný súhlas.1734 Predpokladá poznanie, že čin je hriešny, že je v rozpore s Božím zákonom. Zahŕňa v sebe aj dostatočne uvážený súhlas, aby to bola osobná voľba. Predstieraná nevedomosť a zatvrdnutosť srdca95 nezmenšujú, ale naopak, zväčšujú dobrovoľný ráz hriechu.

   1860Nedobrovoľná nevedomosť1735 môže znížiť, ba aj zrušiť pričítateľnosť ťažkého previnenia. Ale o nikom sa nepredpokladá, že by nepoznal zásady morálneho zákona, ktoré sú vpísané do svedomia každého človeka. Citové popudy, vášne môžu takisto oslabiť1767 dobrovoľný a slobodný ráz priestupku, podobne ako vonkajší nátlak alebo patologické poruchy. Najťažší je hriech spáchaný zo zlomyseľnosti, z uváženej voľby zla.

   1861Smrteľný hriech je radikálna možnosť ľudskej slobody,1742 podobne ako láska. Má za následok stratu Božej lásky a zbavuje posväcujúcej milosti čiže stavu milosti. Ak nie je napravený ľútosťou a Božím odpustením, spôsobuje vylúčenie z Božieho kráľovstva a večnú smrť1033 v pekle, ......

   • m.argo
    m.argo, 15.7.19 12:09:03  
     

    "Dostals ho, padoucha!" :1: :1: :1:

   • m.argo
    m.argo, 15.7.19 12:10:16  
     

    Takhle pěkně roztříděné to nemáme ani my. A to je co říííct! :1:

    • rose66
     rose66, 15.7.19 13:27:31  
      

     Hezky sortirujou, ze?

     • m.argo
      m.argo, 15.7.19 21:04:20  
       

      :15:

  • m.argo
   m.argo, 15.7.19 21:05:21  
    

   Co ty na ty výpisky z Katechisnmu, Diky? Dobré, že? :4: