Svědkové Jehovovi

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
m.argo (2017-04-29 12:53:21)DalkoT23 (2017-04-29 12:30:18)sirStanley (2017-04-29 12:19:05)Bergamp (2017-04-29 12:15:26)poko (2017-04-29 10:40:15)Martin (2017-04-28 19:09:37)MimVig123 (2017-04-28 08:24:28)kasino (2017-04-28 06:21:04)abuka (2017-04-26 17:04:00)IGNACIUS-mec.pravdy (2017-04-26 15:53:19)paravan (2017-04-26 11:59:50)Balu11 (2017-04-25 16:13:31)9marie04 (2017-04-23 23:52:40)Alam (2017-04-22 11:09:23)Derxina (2017-04-20 20:05:56)tank (2017-04-18 01:05:28)2442 (2017-04-17 20:48:21)stihac (2017-04-17 19:25:34)grande-moravia (2017-04-17 16:54:12)2012 (2017-04-15 00:09:05)9876 (2017-04-13 14:42:54)osoba (2017-04-07 13:08:35)Wiola123 (2017-04-06 13:13:48)
Svědkové Jehovovi
Založeno: 29. 9. 2013 | Příspěvků: 126 331 | Členů: 44
Správci: abuka (hlavní), m.argo

Zde můžete diskutovat o svědcích Jehovových se svědky Jehovovými, nikoli tedy "o nás bez nás". Za SJ tady jsou m.argo a abuka. Zkusme debatovat věcně, bez urážek.
Prosíme, žádné odkazy na stránky odpadlíků.
Oficiální stránky: http://www.jw.org/cs

********************************************
Čemu svědkové Jehovovi věří?
http://www.jw.org/cs/svedkove-jehovovi/caste-otazky/cemu-svedkove-jehovovi-veri/

PROBUĎTE SE č. 2 uvádí jako hlavní námět
Proč nás fascinují nadpřirozené věci?
Déle je tam rozebráno citlivé téma úmrtí rodičů.
https://www.jw.org/finder?pub=g17&issue=201704&wtlocale=B&srcid=share

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • DalkoT23
  DalkoT23, 29.4.17 10:33:04  
   

  :4: Otázka pro SJ:"Nešlo by to všechno vykonávat bez "vrchnosti" jen tak z vlastní iniciatívy??"(mysleno šíření evangélii a učení Ježíše)
  K čemu vlastně potřebujete "vedení"?
  :6:

  • poko
   poko, 29.4.17 10:40:14  
    

   Samozřejmě že šlo, misionáři učí daleko od vrchnosti, která jim do toho nekecá a navíc ani oni neslyší stejně její rady. Spousta toho co je v silách jde,
   když se chce.
   Proč by nešlo?

   • DalkoT23
    DalkoT23, 29.4.17 10:42:37  
     

    Vážně neposlouchají?? :14:
    Propagují jejich "vedení" přes časopisy a pod. - a pochybuji,že je jim nedávají "instrukce". :13:
    :4:
    Já si taky myslím,že by to šlo - k slovům propagačný časopis nepotřebuji.
    :13: :14:

 • poko
  poko, 29.4.17 08:16:08  
   

  KDO MYSLÍTE, ŽE NAPSAL TYTO TÉZE?????

  Jak bojovat proti Židům. (kde se rodí, antisemitismus?) Tam kde teologii VYVOLENÍ nahradili teologií NAHRAZENÍ.

  1. Vypalte jejich synagogy a školy, a co neshoří, zasypte zemí, aby po nich nezůstal ani kámen, ani troska.
  2. Zbořte jejich domy a zničte je.
  3. Seberte jim jejich modlitební knížky a talmudy, v nichž není nic jiného než samá bezbožnost, lži, kletby a přísahy.
  4. Zakažte jejich rabínům učit pod hrozbou trestem smrti a zmrzačení.
  5. Zakažte jim cestovat. Nejsou přece páni nebo úřednici, či obchodníci, ať tedy sedí doma.
  6. Zakažte jim všechno lichvaření. Nejsme jejich poddaní, ale oni naši.
  7. Do rukou mladých Židů a Židovek patří cepy, sekyry, kolovraty a přeslice. Ať si tak v potu tváře vydělávají na živobytí, jak mají dělat všechny děti Abrahamovy.
  Neboť Boží rozhněvání proti nim je veliké, že vlídným milosrdenstvím jsou jen horší a horší, ale přísností se stanou lepšími. Proto jen vždycky pryč s nimi!!!

  To nebyl Adolf Hitler, to byl křesťanský reformátor
  římskokatolík Martin Luther, v té době byl aktivní římskokatolík a tak se i choval.

  Martin Luther (1483 – 1546) byl nejdříve Židům příznivě nakloněn.
  Doufal, že je učením získá pro křesťanství. Chválil je dokonce jako „bratrance a bratry Páně“. Když však poznal, že se neobracejí, úplně obrátil.
  Ve svém traktátu O židech a jejich lžích píše Luther

  „Nepochybujte, v Kristu milovaní, že po ďáblovi nemáte žádného zavilejšího a krutějšího nepřítele, než opravdového Žida… Židé jsou praví lháři a krvaví psi… jedovatí hadi, úkladní vrahové a děti satanovy.“
  Není pak nic překvapujícího, že Hitler a nacisté našli v zákonodárství středověku vzor pro své záměry. A nebyla to jistě ani náhoda, že přesně v noci ke 455 výročí Lutherova narození 9/10 listopadu 1938 vešla do dějin „Křišťálová noc“ pogromy na Židy

 • poko
  poko, 28.4.17 21:32:09  
   

  Římanům 11:14 abych vzbudil žárlivost svých pokrevních bratří a některé z nich přivedl ke spasení.
  15 Jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa s Bohem, co jiného bude znamenat jejich přijetí než vzkříšení mrtvých!
  16 Je-li první chléb zasvěcen, je svatý všechen chléb; je-li kořen svatý, jsou svaté i větve.
  17 Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy,
  18 nevynášej se nad ty větve! Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen nese tebe!
  19 Řekneš snad: Ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován.
  20 Dobře. Byly vylomeny pro svou nevěru, ty však stojíš vírou. Nepovyšuj se, ale boj se!
  21 Jestliže Bůh neušetřil přirozených větví, tím spíše neušetří tebe!
  22 Považ dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. Jinak i ty budeš vyťat,
  23 oni však, nesetrvají-li v nevěře, budou naroubováni, neboť Bůh má moc naroubovat je znovu.
  24 Jestliže tys byl vyťat ze své plané olivy a proti přírodě naroubován na ušlechtilou olivu, tím spíše budou na svou vlastní olivu naroubováni ti, kteří k ní od přírody patří!
  25 Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratří, abyste věděli o tomto tajemství: Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů.
  26 Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno: 'Přijde ze Sióna vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost;
  27 to bude má smlouva s nimi, až sejmu jejich hříchy.'
  28 Pokud jde o evangelium, stali se Božími nepřáteli, ale vám to přineslo prospěch; pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce.
  29 Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná.


  NIKDO NEZRUŠIL TOTO BOŽÍ SLOVO .

  Genesis 12:2 Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!
  3 Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země."

  Zacharjáš 2:12 Toto praví Hospodin zástupů, který mě poslal pro svoji slávu k pronárodům, které vás plenily: Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka.

  dotknutí se oka je bolestivé.

  • poko
   poko, 29.4.17 07:24:37  
    

   Pozor tam je uvedený budoucí čas.
   Tady se píše o tělesném Izraeli.
   Duchovní Izrael už spásy došel,
   ten se obracet už nemusí.
   Duchovní Izrael už obrácený je,

   25 Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratří, abyste věděli o tomto tajemství: Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů.
   26 Pak bude spasen všechen Izrael,
   jak je psáno: 'Přijde ze Sióna vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost;

  • poko
   poko, 29.4.17 07:34:42  
    

   Tento národ tito potomci Jákoba nejsou odepsaní jsou jenom dočasně pozastavení aby se dostalo na vyvolené pohany.

   28 Pokud jde o evangelium, stali se Božími nepřáteli, ale vám to přineslo prospěch; pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce.
   29 Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná.

 • poko
  poko, 28.4.17 21:10:55  
   

  DNES jsem v noci opět nespal, nemohl jsem usnout , ale už bezbolestně díky posunutému životu v noci nespím a doháním pak přes den , ale už se začínám aklimatizovat do normálu.

  • m.argo
   m.argo, 28.4.17 21:12:09  
    

   No to nám jistě všem spadl kámen ze srdce! :1:

   • poko
    poko, 28.4.17 21:15:32  
     

    Mě spadl na nohu, když jsem rovnal na zahradě chodník :1: :1:

    • m.argo
     m.argo, 28.4.17 21:36:17  
      

     Další horor? :7:

     • poko
      poko, 28.4.17 21:38:58  
       

      :1: :1: Ne ne ne Boží milost, že nespadl na hlavu.. :1: :1:

      • m.argo
       m.argo, 28.4.17 22:15:58  
        

       Skutečně ne? :7:

       • poko
        poko, 29.4.17 06:35:43  
         

        Skutečně na hlavu nespadl, česný pionýrský. :1: :1:

        • m.argo
         m.argo, 29.4.17 09:34:31  
          

         Kecáš. :8:

         • poko
          poko, 29.4.17 10:02:17  
           

          Nekecám když píši, mám zavřená ústa.

      • DalkoT23
       DalkoT23, 29.4.17 08:18:59  
        

       No to bys musel ty kameny,při úpravě chodníku,zvedat nad hlavu,že?
       Ale tím bys se tady asi nechlubil,žejo??
       :13: :14:

       • poko
        poko, 29.4.17 10:29:16  
         

        Nemusíš je ani zvedat stačí když budou nachystané na dvorku který je o 2 metry výše než chodník zahrady a jeden se uvolní a navíc si u toho klekneš

        • DalkoT23
         DalkoT23, 29.4.17 12:17:58  
          

         :1: jo :1:

 • gombur
  gombur, 28.4.17 19:47:56  
   

  je to tu poněkud chaotické

  • poko
   poko, 28.4.17 20:31:08  
    

   Už čekáme jenom na Tebe, aby jsi tomu dal řád a patřičně to zvelebil :1: :1: .

  • m.argo
   m.argo, 28.4.17 21:00:16  
    

   Jdu se na to mrknout, dlouho jsem tu nebyla. :4:

   • poko
    poko, 28.4.17 21:12:06  
     

    Raději moc nemrkéj a nech to žít.

    • m.argo
     m.argo, 28.4.17 21:36:51  
      

     Žít nechám. :4:

 • f.farniente
  f.farniente, 28.4.17 14:01:42  
   

  Něco podobného už kdysi řešil nějaký Adolf Hitler s židy, komunisty, jehovisty, homosexuály. Kupodivu také to bylo pro dobro lidu.

  • hrdy.moravak
   hrdy.moravak, 28.4.17 15:19:29  
    

   A že tě napadl zrovna ten Áda! To už je přece nejakých roků. To já sem si zpomněl na bolševika, ten sa snažil víru v lidech zničit celkem nedávno, si to pamatuju docela dobře.

   • DalkoT23
    DalkoT23, 28.4.17 16:33:08  
     

    Kdyby ji chtěl zničit tak ji zakáže. :14: Ale co se já pamatuji,tak lidi chodili do kostela,na Vánoce bylo volno,Velikonoce to samé.Nebyl jsem přívrzencem "dávneho věku",ale nepíšeš pravdu.Ti magoři jen "odstrnovali" ty kteří "mluvili" až "moc".

   • Divobyj
    Divobyj, 28.4.17 19:04:33  
     

    Bolševici vás,katolíky podporovali a vy je za to dnes nenávidíte?

    • m.argo
     m.argo, 28.4.17 21:03:15  
      

     No, a třeba s nimi spolupracovali ve věci udávání svědků Jehovových. :11: Něco o tom vím. :8:

     • Divobyj
      Divobyj, 28.4.17 21:08:07  
       

      Vy jste tu byli už za socíku? Ach jo,to to letí....

      • m.argo
       m.argo, 28.4.17 21:09:18  
        

       Dávno před socíkem!

       • m.argo
        m.argo, 28.4.17 21:09:57  
         

        Tedy máš na mysli svědky Jehovovy, a ne třeba mě nebo Abuku? :7: :1:

        • Divobyj
         Divobyj, 28.4.17 21:15:13  
          

         :1: :1: Tak to jsem netušil.A jak jste se projevovali? To jste asi nemohli veřejně působit...nebo ano?

         • m.argo
          m.argo, 28.4.17 21:22:48  
           

          Scházeli jsme se po bytech v menších skupinkách do povolených 12 dospělých. Literatura se překládala, tiskla (či přepisovala na stroji) a rozvážela tajně, svědectví se vydávalo opatrně při různých příležitostech a kdo projevil zájem, tomu jsme PŮJČILI :4: něco ke čtení. Bylo to trochu nebezpečné, ale na druhou stranu moc pěkné, protože jsme všichni měli k sobě velmi blízko a úzce spolupracovali, řekla bych, že i duchovně jsme na tom mnozí byli líp. Člověk si musel hodně dobře rozmyslet, jestli mu stojí za to do toho jít.

         • Divobyj
          Divobyj, 28.4.17 21:30:45  
           

          :4: Já to musím neustále opakovat:Všechno špatné bývá taky někdy k něčemu dobré. :2:

         • m.argo
          m.argo, 28.4.17 21:34:05  
           

          Určitě. Rádi na tu dobu vzpomínáme.I když zpátky bychom ji asi nechtěli.Ale on už se někdo postará, jako se postaral v Rusku. :4:

         • Divobyj
          Divobyj, 28.4.17 21:39:28  
           

          U nás to nehrozí.Naše společnost je sice do značné míry ateistická,ale církve občané přímo milují.Důkazem jsou štědré restituce,které církvím všichni jistě z celého srdce přejí :1:

    • hrdy.moravak
     hrdy.moravak, 28.4.17 21:23:27  
      

     Podporovali??? Aha, ty máš ten zdravý rozum, já sem zapomněl!

     • Divobyj
      Divobyj, 28.4.17 21:29:03  
       

      Tak nezapomínej.

      • m.argo
       m.argo, 28.4.17 21:34:35  
        

       :1:

  • poko
   poko, 28.4.17 16:43:14  
    

   Dokud Adolf dával lidem práci a možnost vydělat, tak vyhrával.
   Jak sáhl Bohu na Jeho národ, už to měl spočítaný.
   Boží slovo nikdo nezrušil ani Hitler. Nepoučitelní Arabové už si to taky vyzkoušeli hned po založení státu Izrael, už prohráli 2 války.

   Genesis 12:2 Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!
   3 Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země."

   Zacharjáš 2:12 Toto praví Hospodin zástupů, který mě poslal pro svoji slávu k pronárodům, které vás plenily: Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka.
   (dotknout se oka, to je hooooooooodně bolestivé, po zkušenostech bych tam jako překladatel, klidně dal i ZUBY )

   • DalkoT23
    DalkoT23, 28.4.17 16:53:08  
     

    No "zasáhl" jen tak-tak.
    Nebo že by zasáhlo komunistické,ateismem "protkané" Rusko??
    :4: :13: :14: :15:

    • poko
     poko, 28.4.17 17:04:43  
      

     Bůh má jednu vynikající vlastnost. I když se to někomu jeví jinak , přesto '¨Bůh nechodí nikdy pozdě-

    • poko
     poko, 28.4.17 17:08:57  
      

     Bůh je na straně vítězů.

     • m.argo
      m.argo, 28.4.17 21:11:27  
       

      Jako že se vždycky přidá k přesile? To snad nééééé. :8:

      • poko
       poko, 28.4.17 21:13:47  
        

       Opačně pomáhá tak, aby se přesila přesilou stala.

       • m.argo
        m.argo, 28.4.17 21:35:53  
         

        Proto je na světě líp a líp? :1:

        • poko
         poko, 28.4.17 21:41:03  
          

         Jak kdy a jak u koho. Doma a v církvi se máme lépe, ani zuby už mě nebolí

    • m.argo
     m.argo, 28.4.17 21:10:30  
      

     :1:

   • Divobyj
    Divobyj, 28.4.17 19:07:08  
     

    Faktem je,že samo ubránění se takové přesile arabských armád bylo takovým malým zázrakem :2:

    • poko
     poko, 28.4.17 20:46:45  
      

     v první válce stálo 750 000 Židů s převážně pěchotními zbraněmi
     proti 2 500 000 Arabů vycvičených britskými poradci s těžkou technikou.
     A přesto je Židé porazili.
     To byl svět v úžasu a ve druhé to už byl v šoku.
     To bylo jako zápas Davida s Goliášem.

     Na konferenci četli svědectví Izraelského vojáka . Kdy přímo k předsunutým hlídkám přijížděla kolona arabských tanků, která se zastavila 300 metrů před nimi a tankisté najednou vyskakovali a opouštěly tanky.
     Pak se zjistilo, že je napadly roje včel.

     • Divobyj
      Divobyj, 28.4.17 20:59:01  
       

      O té příhodě se včelami jsem neslyšel. :2:

     • poko
      poko, 28.4.17 21:05:55  
       

      Když Společnost národů dnešní OSN odhlasovalo území pro Židy a byl vyhlášen stát Izrael 1948 .
      Bylo rozhodnuto o dvou státech jeden pro Židy druhý pro Palestince kteří nejsou národ jsou to přistěhovaní Arabové.
      Židé souhlasili.
      Palestinci odmítli a chtěli jeden stát, protože kalkulovali s tím, že ve válce Židy zlikvidují a budou tam sami vládnout. Arabové jim doporučili aby válečnou oblast opustili s tím že Židé budou určitě poraženi a že se tam pak vrátí.
      Židé poraženi nebyli a Palestinci kteří to opustili už zůstali mimo, nemohli se vrátit a mají Izrael za okupanta.
      Přesto to bylo historické území krále Davida a Šalamouna ÚZEMÍ dané Židům Bohem

      • Divobyj
       Divobyj, 28.4.17 21:34:23  
        

       Zajímavé je,že i když USA vždy otevřeně deklarovaly svou podporu státu Izrael,podporovaly jak Židy,tak Palestince.
       Židy proto,aby se ubránili okolní přesile a Palestince proto,aby nepomřeli hlady.

       • poko
        poko, 28.4.17 21:45:15  
         

        Na politiku USA působili právě vyhnaní a přesunutí úspěšní Židé. Židé chtějí to svoje. Nechtějí zlikvidovat Palestince přesto že oni mají stále v ústavě likvidaci státu Izrael.

        • Divobyj
         Divobyj, 28.4.17 22:25:51  
          

         PROČ??? Vždyť je Palestinci neustále ohrožují,žalují na ně v OSN a neustále něco požadují?

         Nebudu čekat a odpovím si sám:Protože jsou pro Židy levnou pracovní silou.Žid je Žid.Přes to vlak nejede. :6:

         • poko
          poko, 29.4.17 06:40:03  
           

          To jsi si odpověděl sam, jen ke svému obrazu, já si to nemyslím.

         • poko
          poko, 29.4.17 06:51:21  
           

          Jsou úspěšní než ostatní, protože jsou Bohem požehnaní a jsou i požehnáním pro svět i světu mají právě Židé co nabízet.
          ŽIDOVŠTÍ NOSITELÉ NOBELOVÝCH CEN

          http://jdl.czechian.net/nobel.html

          Genesis 12:2 Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!
          3 Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země."
          Jan 4:22 Vy uctíváte, co neznáte; my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů.

         • poko
          poko, 29.4.17 06:58:57  
           

          Kdo není pyšný náboženský mozek ten se nepovyšuje naopak Židům žehná, pomáhá a za právě za Židy se modlí, protože sám dochází požehnání a i on má z Židů užitek.

          To jenom náboženské mozky opustili teologii VYVOLENÍ a přijali teologii NÁHRADY s tím, že Židé selhali a štafetový kolík přešel na církev ale to je jen dočasné než vejdou vyvolení pohané pak opět přijdou na řadu Židé. v knize Římanům to je.

         • poko
          poko, 29.4.17 07:31:45  
           

          Tento národ tito potomci Jákoba nejsou odepsaní jsou jenom dočasně pozastavení aby se dostalo na vyvolené pohany.

          28 Pokud jde o evangelium, stali se Božími nepřáteli, ale vám to přineslo prospěch; pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce.
          29 Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná.

   • m.argo
    m.argo, 28.4.17 21:08:52  
     

    Ty jsi přece novozákonní! Snad nevíš, že teď Bůh jedná s novým Izraelem?

    (Galaťanům 6:16)
    A všichni, kdo budou řádně chodit podle tohoto pravidla chování, nad nimi ať je pokoj a milosrdenství, i nad Božím Izraelem.

    (Římanům 9:6)
    Avšak není to tak, jako by Boží slovo selhalo. Ne všichni, kdo [pocházejí] z Izraele, jsou totiž skutečně „Izrael“.

    (Římanům 2:28)
    Židem totiž není ten, kdo jím je zevně, ani obřízka není to, co je zevně na těle.

    (Zjevení 2:9)
    ‚Znám tvé soužení a chudobu — ale jsi bohatý — a rouhání těch, kdo říkají, že oni jsou Židé, a přece nejsou, ale jsou synagógou Satanovou.

    • poko
     poko, 28.4.17 21:20:45  
      

     Ano jsem novosmluvní a proto vím velice dobře z knihy Římanům z Nové smlouvy že Bůh se Židy počítá až vejdou vyvolení pohané a že Židé tělesní nejsou vůbec odepsaní a i oni dojdou obrácení a spásy.
     Duchovní Izrael přece nepotřebuje obrácení, on už je a v Římanům se píše právě o tělesném Izraeli

     • poko
      poko, 28.4.17 21:37:34  
       

      Římanům 11:14 abych vzbudil žárlivost svých pokrevních bratří a některé z nich přivedl ke spasení.
      15 Jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa s Bohem, co jiného bude znamenat jejich přijetí než vzkříšení mrtvých!
      16 Je-li první chléb zasvěcen, je svatý všechen chléb; je-li kořen svatý, jsou svaté i větve.
      17 Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován na jejich místo a bereš sílu z kořene ušlechtilé olivy,
      18 nevynášej se nad ty větve! Začneš-li se vynášet, vzpomeň si, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen nese tebe!
      19 Řekneš snad: Ty větve byly vylomeny, abych já byl naroubován.
      20 Dobře. Byly vylomeny pro svou nevěru, ty však stojíš vírou. Nepovyšuj se, ale boj se!
      21 Jestliže Bůh neušetřil přirozených větví, tím spíše neušetří tebe!
      22 Považ dobrotu i přísnost Boží: přísnost k těm, kteří odpadli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet. Jinak i ty budeš vyťat,
      23 oni však, nesetrvají-li v nevěře, budou naroubováni, neboť Bůh má moc naroubovat je znovu.
      24 Jestliže tys byl vyťat ze své plané olivy a proti přírodě naroubován na ušlechtilou olivu, tím spíše budou na svou vlastní olivu naroubováni ti, kteří k ní od přírody patří!
      25 Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratří, abyste věděli o tomto tajemství: Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů.
      26 Pak bude spasen všechen Izrael, jak je psáno: 'Přijde ze Sióna vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnost;
      27 to bude má smlouva s nimi, až sejmu jejich hříchy.'
      28 Pokud jde o evangelium, stali se Božími nepřáteli, ale vám to přineslo prospěch; pokud jde o vyvolení, zůstávají Bohu milí pro své otce.
      29 Vždyť Boží dary a jeho povolání jsou neodvolatelná.


      NIKDO NEZRUŠIL TOTO BOŽÍ SLOVO .

      Genesis 12:2 Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!
      3 Požehnám těm, kdo žehnají tobě, prokleji ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země."

      Zacharjáš 2:12 Toto praví Hospodin zástupů, který mě poslal pro svoji slávu k pronárodům, které vás plenily: Kdo se vás dotkne, dotkne se zřítelnice mého oka.

      dotknutí se oka je bolestivé.

  • m.argo
   m.argo, 28.4.17 21:01:37  
    

   Prosím, farniente, piš do vlákna, takhle musím zkoumat, k čemu to vlastně patří. :4: