Úvahy o živote

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
osoba (2017-08-28 14:52:35)ATID12 (2014-02-20 15:15:06)Yasminn.Vi (2013-12-10 20:33:18)christin (2013-01-13 11:53:08)
Úvahy o živote
Založeno: 5. 7. 2012 | Příspěvků: 411 | Členů: 4
Správci: smilan (hlavní)

Všetko, čo sa nás dotýka...

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • smilan
  smilan, 13.11.17 19:21:29  
   

  O hodnotnom filme, akých nie je veľa a o asociáciách, s ním súvisiacich

  Ide o film, ktorý osloví najmä mužov. Ale v tom najčistejšom a najpozitívnejšom slova zmysle. Je to totiž film najmä o hrdinstve. O hrdinstve, o cti, o láske, o boji za dobro a o pevnej viere v Stvoriteľa. Je to teda tiež film o kresťanstve. Ale o kresťanstve inom, než na aké sme zvyknutí. Hlavný hrdina reprezentuje kresťanstvo pravé a plnokrvné. Nie to zmäkčilé, slabošské a zženštilé, aké je dnes.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1711/o-hodnotnom-filme-akych-nie-je-vela-a-o-asociaciach-s-nim-suvisiacich

 • smilan
  smilan, 6.11.17 18:32:20  
   

  Požehnanie, alebo kliatba? Je to na tebe, človeče!

  Život, alebo smrť! Dobro, alebo zlo! Pokoj, alebo nepokoj! Múdrosť, alebo hlúposť! To prvé je neoddeliteľne spojené s rešpektovaním Vôle Najvyššieho a jeho Zákonov, kým to druhé je naopak spojené s ignorovaním jeho Vôle a jeho Zákonov. To prvé je spojené s bohatým požehnaním všetkého dobrého, kým to druhé s cestou zla a nešťastia. Svojho času riekol Mojžiš ľudu: „Hľa, predkladám pred vás dnes požehnanie i kliatbu. Požehnanie, ak budete poslušní príkazom Hospodina, nášho Pána, kliatbu však, keď nebudete poslušní jeho príkazom a zanecháte cestu, ktorú vám ukázal.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1711/pozehnanie-alebo-kliatba-je-to-na-tebe-clovece

 • smilan
  smilan, 30.10.17 19:13:57  
   

  Holá pravda o vojnových štváčoch! Neuveríte, kto medzi nich patrí

  Dnes už asi málokto pozerá ruské filmy o boji proti nemeckému fašizmu v období druhej svetovej vojny. Filmy na túto tému vznikajú v Rusku aj v súčasnosti, a napriek určitým veciam, ktoré by sa im dali vytknúť, pretože nakoniec každému filmu sa dá niečo vytknúť, sú vo všeobecnosti nositeľmi jedného veľmi hlbokého posolstva. Ukazujú nám totiž, ako obyčajní ľudia, dovtedy žijúci predovšetkým v zmysle nižšieho dobra, zameraného hlavne na vlastný prospech, dokázali prekonať sami seba.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1710/hola-pravda-o-vojnovych-stvacoch-neuverite-kto-medzi-nich-patri

 • smilan
  smilan, 23.10.17 19:30:52  
   

  Teória enviromentálnej neudržateľnosti nemeckých platov

  Milióny ľudí celého sveta obdivujú výšku životnej úrovne západnej Európy a USA. Milióny ľudí by chceli žiť v rovnakom blahobyte a mať rovnako vysoké mzdy. Čo si však neuvedomujú je skutočnosť, že tento blahobytný spôsob života nie je trvalo enviromentálne udržateľný. O vyslovenom drancovaní našej planéty výškou životnej úrovne predovšetkým západného sveta svedčí smutná skutočnosť, že v roku 2017 boli už druhého augusta vyčerpané všetky obnoviteľné prírodné zdroje, čo znamená, že od tohto dátumu až do konca roka budeme žiť na takzvaný enviromentálny dlh. Z prírodných zdrojov budeme teda odčerpávať oveľa viac, než sú nám schopné reálne dať.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1710/teoria-enviromentalnej-neudrzatelnosti-nemeckych-platov

 • smilan
  smilan, 16.10.17 19:26:20  
   

  Zrkadlenie múdrosti a vznešenosti ducha

  Ako hore, tak i dolu! Ako na nebesiach, tak i na zemi! Ako sa v noci na nehybnej hladine jazera zrkadlí celá veľkoleposť hviezdnej oblohy, presne tak sa môže v našom vnútri a mysli zrkadliť múdrosť ducha. Áno, v tichu a v pokoji svojho vnútra môžeme ako v otvorenej knihe vnímať posolstvá, ktoré práve pre nás píše vznešená ruka ducha. Môžeme tam nájsť odpovede takmer na všetky otázky, ktoré nás trápia. Môžeme tam nájsť vnútorné prežitie a hlboké pochopenie najrozličnejších súvislostí. Môžeme tam nájsť vyriešenie našich problémov, ako i poznanie smeru našej osobnej cesty, ktorou máme ďalej vo svojom živote kráčať.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1710/zrkadlenie-mudrosti-a-vznesenosti-ducha

 • smilan
  smilan, 9.10.17 18:08:17  
   

  O antipatii stúpencov slovanskej kultúry a spirituality voči kresťanstvu

  Existujú ľudia, ktorí sú veľkými priaznivcami Slovanov a slovanstva v jeho najautentickejšej podobe, s ktorou je neoddeliteľne spojené naše pôvodné, dávne duchovno. Avšak žiaľ, mnohí z nich majú jednu neblahú črtu. A síce, priam neprekonateľnú antipatiu voči kresťanstvu. Majú na to samozrejme mnoho oprávnených dôvodov, ale treba si uvedomiť, že tým veci Slovanstva v skutočnosti veľmi škodia. A my si teraz ukážme, v čom konkrétne spočíva táto škoda.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1710/o-antipatii-stupencov-slovanskej-kultury-a-spirituality-voci-krestanstvu

 • smilan
  smilan, 2.10.17 17:41:46  
   

  Človeče nešťastný, neodsudzuj kresťanstvo!

  Je žiaľ objektívnym faktom, že kresťanstvo spôsobilo počas svojej dlhej histórie veľké množstvo zla. Má na svedomí veľa bolesti, nešťastia a dokonca i ľudských životov. Viď križiacke vojny, inkvizícia a podobne. A práve kvôli všetkej tejto historicky objektívne dokazateľnej negativite dnes veľa ľudí na kresťanstvo zanevrelo. Odvrhujú ho ako celok, pričom si ale neuvedomujú, že tým zároveň odvrhujú i vysoké duchovné učenie, ktoré by im mohlo výrazne pomôcť v ich osobnom, čisto ľudskom vývoji, ale predovšetkým v ich vývoji duchovnom.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1710/clovece-nestastny-neodsudzuj-krestanstvo

 • smilan
  smilan, 25.9.17 18:35:07  
   

  Človeče otvor oči! Príroda sa ti prihovára!

  Existujú ľudia ktorí tvrdia, že mechanizmus fungovania prírody je riadený určitým druhom vedomej inteligencie. Že jednoducho všetko, čo sa v prírode deje sa nedeje len tak samo od seba. Stojí za tým inteligencia a tá to spravuje. No a niektorí jedinci, schopní vnímať i veci, bežným okom neviditeľné, ju môžu aj reálne vidieť a komunikovať s ňou. My ostatní však nie sme absolútne v ničom ukrátení. Ak totiž dokážeme byť voči prírode čo i len trochu otvorení, môžeme v jej pôsobení zachytiť určité posolstvá.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1709/clovece-otvor-oci-priroda-sa-ti-prihovara

 • smilan
  smilan, 18.9.17 18:07:58  
   

  Až po hlavnom má nasledovať po - hlavné!

  Skutočná pravda o veciach sa neraz skrýva v samotných slovách, ktoré tieto veci označujú. A presne tak je to aj s pojmom pohlavný a so všetkým, čo sa za ním skrýva. Toto slovo samotné nám totiž naznačuje, že to po - hlavné má nasledovať až po čomsi hlavnom. Že pohlavné nemá v človeku stáť nikdy vyššie, ako to hlavné. V samotnom slove po - hlavné je zároveň skrytá aj výstraha! Výstraha pred tým, že pohlavné je naozaj tak mocné, že sa nám môže stať na nejaký čas, alebo hoci aj na celý život hlavným. Avšak naša osobnosť musí byť tak silná, aby sa tým nedala uniesť. Aby sme to v hodnotovej hierarchii vždy radili iba za to hlavné.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1709/az-po-hlavnom-ma-nasledovat-po-hlavne

 • smilan
  smilan, 12.9.17 18:12:55  
   

  Katastrofálne horúčavy ako varovanie ľudstvu!

  Absolútne nikomu nebolo možné prehliadnuť mimoriadne, až doslova africké horúčavy tohto leta. Boli najväčšími za celú dobu hydrometeorolgických meraní na našom území. Sucho, doprevádzajúce horúčavy negatívne poznačilo množstvo i kvalitu obilovín v tohtoročnej žatve a s najväčšou pravdepodobnosťou negatívne poznačí i úrodu jesenných plodín. A práve počas jeden z vĺn týchto obrovských horúčav sa v médiách objavila správa, že 2. augusta sme vyčerpali ekologický limit našej planéty na rok 2017 a od tohto dňa začíname žiť na takzvaný enviromentálny dlh. To znamená, že spotrebujeme viac prírodných zdrojov, než koľko je biosféra schopná nahradiť za dobu jedného roka.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1709/katastrofalne-horucavy-ako-varovanie-ludstvu

 • smilan
  smilan, 4.9.17 19:31:07  
   

  Nadbytok informácií zabíja! I tých duchovných!

  Nadbytok informácií z duchovnej oblasti môže mať za následok až dokonca čosi takého, ako je duchovná smrť. Ale presne rovnako je to aj s ich fatálnym nedostatkom. Kvôli lepšiemu pochopeniu môžeme použiť príklad výživy nášho fyzického tela. Ak dlho trpíme hladom, môžeme zomrieť. Ale rovnako môžeme zomrieť i vtedy, ak sa dlhodobo prejedáme. Každý extrém je totiž škodlivý.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1709/nadbytok-informacii-zabija-i-tych-duchovnych

  • rose66
   rose66, 7.9.17 12:28:23  
    

   John Barrow, který je profesorem na Cambridgeské univerzitě, napsal, že „vývoj života a psychiky může na každém stadiu skončit v evoluční slepé uličce“. Podle něj je „tolik způsobů, které by mohly v složitém a nepřátelském prostředí zabránit životu ve vývoji, že by bylo čirou domýšlivostí tvrdit, že cokoli se může uskutečnit, jakmile prostě máme dostatek uhlíku a dostatek času“. (Teorie všeho, přeložil Jan Novotný)

 • smilan
  smilan, 28.8.17 18:20:13  
   

  O civilizačnom strete kresťanstva a pôvodného slovanského duchovna. Poučme sa!

  Pri pohľade do histórie zisťujeme, že nevyhnutná vzájomná konfrontácia medzi kresťanstvom a pôvodnou duchovnosťou Slovanov prebehla v podstate tým najhorším spôsobom, akým vôbec prebehnúť mohla. Duchovno dávnych Slovanov bolo totiž kresťanmi vnímané ako čisté pohanstvo, čiže ako čosi, čo nemá žiadneho práva na existenciu. To reálne znamenalo rôzne sankcie, perzekúcie, potláčanie, prenasledovanie, či dokonca priamu fyzickú likvidáciu.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1708/o-civilizacnom-strete-krestanstva-a-povodneho-slovanskeho-duchovna-poucme-sa

 • smilan
  smilan, 21.8.17 18:15:17  
   

  Otvorená konfrontácia s negatívnym názorom čitateľa

  „Vážený pán bloger. Patrím k ľuďom s duchovným zameraním, ale mnohé Vaše príspevky vnímam ako samú negáciu. Preto Vaše jednostranné názory („čo je zlé“) väčšinou už ani nečítam. Avšak nedávno som to opäť skúsil … a tá energia, ktorá z toho vychádza je len negatívnou reakciou na to, čo práve je ... čo asi ťažko niekomu pomôže. Vaše pohľady postrádajú zameranie pozornosti na to, čo pomáha a čo by sa mohlo urobiť pre zlepšenie situácie.“ Odpoveď: Žiaľ, Vaše slová vnímam ako krivé obvinenie. Zdá sa mi totiž, akoby ste moje texty vôbec nečítali a ak ich aj čítate, ste v nich schopný vidieť iba veci negatívne.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1708/otvorena-konfrontacia-s-negativnym-nazorom-citatela

 • smilan
  smilan, 14.8.17 18:25:29  
   

  Neuveriteľná je spravodlivosť Stvoriteľa

  Táto jeho spravodlivosť spočíva v tom, že dosiahnutie toho najvyššieho a najvznešenejšieho, čo v ľudskom živote vôbec jestvuje je prístupné každému z nás absolútne rovnako. Každý z nás môže totiž dosiahnuť spojenia so Svetlom svojho Pána a Vládcu. Každý z nás má k tomu všetky predpoklady. Každý z nás je schopný získať prostredníctvom vlastného prežitia neotrasiteľné presvedčenie o jeho súcnosti.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1708/neuveritelna-je-spravodlivost-stvoritela

  • osoba
   osoba, 28.8.17 14:52:35  
    

   Šíříš tu bludy New age, to nemá s pravým Bohem NIC společného.

 • smilan
  smilan, 11.8.17 19:43:40  
   

  Menejcennosť Slovanov z hľadiska anglosasko pangermánskej nadradenosti

  Existujú veci, ktoré podvedome tušíte až do chvíle, kedy sa stretnete s ich jasnou verbálnou formuláciu. Presne takto som sa nedávno stretol s názorom istého mladého človeka, ktorý pracoval v troch západných krajinách a tvrdil, že všade cítil určitú nadradenosť voči nám. Voči Slovanom z východnej Európy. Dá sa samozrejme namietnuť, že ide iba o názor čisto subjektívny, avšak ako pádny protiargument voči všetkým potencionálnym obhajcom západu by som predostrel voľne pretlmočené, mimoriadne silné posolstvo slovenského filozofa histórie Viktora Timuru:

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1708/menejcennost-slovanov-z-hladiska-anglosasko-pangermanskej-nadradenosti

 • smilan
  smilan, 1.8.17 19:08:04  
   

  Spopolniť alebo pochovať? Čo plánujete?

  Ľudia asi veľmi neuvažujú nad tým, akým spôsobom bude naložené s ich fyzickým telom po ich smrti. Veď napokon, potom im to môže byť jedno, pretože podľa ich názoru už nebudú aj tak nič cítiť. Omyl! Zásadný a osudný! Ide o omyl, spôsobený našim bezduchým materializmom, ktorý žiaľ prinesie mnohým ľuďom obrovské utrpenie. Kto je materialistom a myslí si, že po smrti už nič nie je, ten nemusí ďalej čítať. Ten nech vo svojej nevedomosti pokojne kráča v ústrety osudu, aký by sme nepriali ani svojim najväčším nepriateľom.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1707/spopolnit-alebo-pochovat-co-planujete

 • smilan
  smilan, 24.7.17 19:26:27  
   

  Čím odrádza chovanie kresťanov od kresťanstva?

  Skúsme sa na chvíľu vžiť do postavenia človeka, pokúšajúceho sa zorientovať v súčasnej nepriehľadnej spleti rôznych duchovných smerov a učení. Do postavenia človeka, ktorý sa v zmesi toho všetkého snaží nájsť to pravé. Ak bude mať šťastie, po mnohých peripetiách napokon narazí na kresťanstvo a jeho hodnoty. Pozná ho, ako vrchol všetkých duchovných snáh a začne so záujmom skúmať základy tohto, pre neho úplne nového učenia.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1707/cim-odradza-chovanie-krestanov-od-krestanstva

 • rose66
  rose66, 22.7.17 18:20:10  
   

  az na to, ze Vanoce a velikonoce nemaji s Bohem nic spolecneho, kide ctete Bibli a necpete do hlavy lecos, uvazujte sami!

 • rose66
  rose66, 21.7.17 11:25:58  
   

  Mohou se konstruktéři letadel něco naučit od keporkaků? Zdá se, že hodně. Dospělý keporkak váží asi 30 tun, tedy přibližně stejně jako naložený kamion. Má poměrně neohebné tělo a dlouhé křídlovité ploutve. Tento dvanáctimetrový kytovec je velmi obratným plavcem.
  Vědce zvláště zajímalo, jak je možné, že tvor s tak neohebným tělem dokáže snadno a rychle změnit směr. Zjistili, že tajemství spočívá v ploutvích této velryby. Náběžná hrana ploutví není hladká, jako je tomu u křídel letadla, ale je hrbolatá. Jsou na ní výrůstky, které se podobají bradavicím.
  Když keporkak pluje rychle, výrůstky zvyšují vztlak a snižují odpor. Jak je to možné? Časopis Natural History vysvětluje, že díky výrůstkům proudí voda přes ploutve rychleji a plynuleji, a to i tehdy, když keporkak stoupá ve velmi ostrém úhlu.10
  Jaké praktické uplatnění může tento objev mít? Pokud by křídla letadel byla zkonstruována podobně jako ploutve keporkaka, mohla by být vybavena menším počtem klapek či jiných mechanických zařízení, která ovlivňují proudění vzduchu. Taková křídla by přispívala k bezpečnějšímu provozu letadel a snadněji by se udržovala v dobrém technickém stavu. John Long, odborník na biomechaniku, věří, že nebude trvat dlouho a „každé proudové letadlo bude mít výrůstky, jaké jsou na ploutvích keporkaka“.

 • rose66
  rose66, 21.7.17 11:25:09  
   

  Kdo to vlastně vymyslel?
  V posledních letech se vědci i konstruktéři obrátili k rostlinám a zvířatům, aby se obrazně řečeno od nich nechali poučovat. (Job 12:7, 8) Studují a napodobují různá konstrukční řešení, která jsou patrná u živočichů i rostlin, a na základě toho se snaží vyrobit nové produkty nebo vylepšit ty existující. Tomuto oboru se říká biomimetika. Zkuste si při čtení následujících příkladů položit otázku: Komu za taková díla patří uznání?

 • smilan
  smilan, 17.7.17 19:16:30  
   

  Iný, nový, oveľa drsnejší pohľad na podstatu Stvoriteľa

  Existujú obdobia v roku, ako napríklad Vianoce, alebo Veľká Noc, kedy sa v Európe, ako nejaký archaický pozostatok jej kresťanskej minulosti zvykne oveľa intenzívnejšie vyslovovať slovné spojenie: Božia Láska. A táto Láska vraj miluje absolútne všetkých bez rozdielu, čím v pohodlných a konzumných ľuďoch dneška vytvára ilúziu akejsi neobmedzenej láskyplnosti, prúdiacej ku ním od Stvoriteľa.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1707/iny-novy-ovela-drsnejsi-pohlad-na-podstatu-stvoritela

 • smilan
  smilan, 10.7.17 19:30:25  
   

  Nijaký zapadákov neexistuje!

  To je ale zapadákov! To je ale nuda! Veď sa tu vôbec nedá kam ísť a niet čo robiť! Takto hovoria a uvažujú mnohí mladí ľudia na dedinách, alebo v malých mestečkách. Skutočný, pravý a plnohodnotný život je podľa nich iba vo veľkých mestách so všetkými ich možnosťami, zábavou a rozptýlením. A preto neraz natrvalo odchádzajú zo „zapadákova“ svojho rodiska, aby si užili svojho života tam, kde to naozaj žije.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1707/nijaky-zapadakov-neexistuje

 • smilan
  smilan, 3.7.17 19:19:59  
   

  Macron! Ďalší úspešný krok k svetovláde elít!

  Neuveriteľná je naivita ľudí, ktorí sa dali opäť zmanipulovať v prospech zámerov oligarchie. Za francúzskeho prezidenta totiž zvolili Emmanuela Macrona, čiže bábku v rukách elity, ktorá bude poslušne plniť jej vôľu a uskutočňovať jej zámery. Bude stáť nie v službách francúzskeho ľudu, ale v službách oligarchie a nenásytných globalistických elít, čo sa s najväčšou pravdepodobnosťou prejaví divokým a neriadeným pokračovaním prisťahovalectva, rozpredávaním francúzskych strategických podnikov Nemecku a USA, alebo tvorbou zákonov v prospech najbohatších a v neprospech obyčajných ľudí. To povedie k ďalšiemu ožobračovaniu tých, čo nemajú mnoho a k ďalšiemu bohatnutiu tých, čo majú veľa.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1707/macron-dalsi-uspesny-krok-k-svetovlade-elit

 • smilan
  smilan, 26.6.17 17:48:30  
   

  Prečo je ľudská smrť krutá?

  Kto prežil stratu niekoho veľmi blízkeho bude asi vedieť, o čom je reč. Kto totiž stratil človeka, ktorého si vážil, ktorému rozumel, ktorý bol jeho oporou, ktorého miloval a ktorý bol preňho nepostrádateľný, ten určite pozná ten pocit, akoby sa náhle zrútil svet. Akoby náhle zastal čas a všetko stratilo svoj zmysel. Akoby dostal ťažký úder. Nikomu z nás sa takéto niečo nevyhne, pretože každý je určitým citovým putom naviazaný buď na svojho manžela, manželku, deti, otca, matku, priateľa, priateľku a podobne.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1706/preco-je-ludska-smrt-kruta

 • smilan
  smilan, 19.6.17 17:58:52  
   

  O bezprecedentnom evolučnom úpadku súčasnej Európy

  Žijeme v univerze, ktoré má duchovný rozmer. Život v ňom podlieha evolúcii, čiže vývoju od jednoduchšieho k čoraz dokonalejšiemu, ako nám o tom hovorí Darwinova teória. Zároveň v ňom však prebieha i veľká evolúcia ducha, čiže postupný vývoj od duchovne nevedomého k duchovne čoraz vedomejšiemu a od duchovne nezrelého k duchovne čoraz zrelšiemu. Toto dianie je možné považovať za prirodzený proces, podporovaný všetkými zákonitosťami univerza.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1706/o-bezprecedentnom-evolucnom-upadku-sucasnej-europy

 • smilan
  smilan, 12.6.17 18:27:09  
   

  Len do žatvy priatelia! Pamätajte na to!

  Len do žatvy! Tieto slová visia nad ľudstvom ako Damoklov meč! Sú výstrahou! Sú upozornením na to, že na zemi nebude pospolu dobro a zlo donekonečna, čo znamená definitívny koniec pre všetkých, ktorí stoja na strane zla. Znamená to ich záhubu! Ich zničenie!

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1706/len-do-zatvy-priatelia-pamatajte-na-to

 • smilan
  smilan, 5.6.17 19:02:48  
   

  Pohoda socializmu a stres kapitalizmu!

  Existujú výskumy ktoré dokazujú, že medzi zvyšovaním príjmov a rastom prežívania šťastia nevládne priama úmera. Že jednoducho jedno automaticky nevyplýva z druhého. Vôbec to teda nefunguje tak, že čím budeme bohatší, tým budeme šťastnejší. Je štatisticky dokázané, že takéto niečo je iba mýtus. Mýtus, veľmi intenzívne podporovaný súčasnou konzumnou spoločnosťou.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1706/pohoda-socializmu-a-stres-kapitalizmu

 • smilan
  smilan, 28.5.17 18:33:52  
   

  Ako sa dopracovať k veľkosti a moci?

  Jednou z prvoradých povinností človeka je poznať svoje miesto vo stvorení. Poznať kam presne patrí a akú pozíciu má zaujímať vo vzťahu ku skutočnej Moci, Sile a Veľkosti, to jest voči Bohu. Vo vzťahu k Najvyššiemu, vo vzťahu k jeho prenesmiernej velebnosti je naše miesto na kolenách a tvárou v prachu, pretože my ako ľudia sme tak nesmierne nepatrnými, že už len pri vyslovení tohto vznešeného pojmu sa nás musí zmocniť posvätná bázeň a najhlbšia úcta.

  Viac sa dozviete na:
  http://smilan.bloger.cz/_/O-vyskach-lidstvi-a-o-moznostech-jejich-dosahovani

 • smilan
  smilan, 22.5.17 19:06:04  
   

  Neuveriteľné, ale doba temna stále trvá!

  Čím viac sa človek zaoberá históriou, tým viac si uvedomuje, ako sa až neuveriteľným spôsobom opakuje. A opakuje sa preto, lebo ľudia zostávajú vnútorne stále takými istými. To, čo vykazuje zmenu sú iba vonkajšie reálie, vonkajšie kulisy a kostýmy. Ale podstata je stále rovnaká. Súčasné dianie je možno trochu kultivovanejšie, jemnejšie a nie až tak prvoplánové, ale rozhodne také isté. O stredoveku sa zvykne hovoriť, ako o dobe temna. Pozrime sa však teraz na jednu z temných udalostí temného stredoveku, ktorá je mimoriadne zaujímavá tým, že je vo svojej podstate plne analogickou s najsúčasnejším a najaktuálnejším dianím.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1705/neuveritelne-ale-doba-temna-stale-trva

 • smilan
  smilan, 14.5.17 18:36:51  
   

  Fascinujúce tajomstvá: láska a vzostup ducha!

  V jednom z predchádzajúcich článkov sme hovorili o fatálnej osobnostnej tragédii väčšiny ľudí, ktorí vo svojej nevedomosti premrhávajú zásadný zlomový moment vlastného života. Je ním obdobie rannej mladosti, kedy sa v nich začína prebúdzať pohlavná sila. Jej pravým účelom je pozdvihnutie a povznesenie ducha! Má sa stať mocnou podporou našej duchovnej osobnosti, aby sa prostredníctvom nej mohla ako na krídlách vyšvihnúť k výšinám čistoty a ušľachtilosti. Tam nás to totiž práve v období rannej mladosti podvedome ťahá.

  Viac sa dozviete na:
  http://smeromkzivotu.blogspot.sk/2017/05/fascinujuce-tajomstva-laska-vzostup.html

  • chenrezig777
   chenrezig777, 17.5.17 02:11:46  
    

   laska by nic nestvorila. Nebyti je idealni stav.

 • smilan
  smilan, 8.5.17 19:06:29  
   

  Chcú nám ukradnúť ešte aj pôdu!

  Na bezodnej chamtivosti postavený súčasný systém, v ktorom chcú mať bohatí stále viac začína zákerne siahať na pôdny fond krajín strednej Európy. Keď sa už totiž úspešne podarilo rozkradnúť, alebo vzletnejšie povedané predať do rúk zahraničných investorov takmer všetky strategické podniky, prichádza na rad pôda. Zvýrazniť je však treba fakt, že krajiny vyšehradskej štvorky sa snažia tomuto trendu zabrániť. Napríklad Poľsko zadefinovalo pôdu ako najcennejšie národné bohatstvo s odôvodnením, že predsa národy kedysi viedli vojny o územia, čiže o pôdu, pretože im poskytovala obživu.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1705/chcu-nam-ukradnut-este-aj-podu

 • smilan
  smilan, 1.5.17 19:05:50  
   

  Fascinujúce tajomstvá: pohlavná sila a vzostup ducha!

  Žijeme v univerze, ktoré je duchovné. A preto absolútne všetko, čo sa v ňom nachádza má slúžiť a má byť nápomocné rozvoju ducha. No a nie inak je tomu i v prípade takej intenzívnej sily, akou je sila pohlavná. Ale keďže ľudstvo skutočný účel pohlavnej sily nikdy nepoznalo, iba máloktorí jedinci boli schopní využiť jej potenciálu k vzostupu vlastného ducha, zatiaľ čo absolútna väčšina ním iba plytvá a vybíja ho v pohlavnom pude.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1705/fascinujuce-tajomstva-pohlavna-sila-a-vzostup-ducha

 • smilan
  smilan, 24.4.17 17:36:08  
   

  Prečo Stvoriteľ dopúšťa vojny a iné nešťastia?

  Ako to vôbec môže Stvoriteľ dopustiť!? Ako sa vôbec môže na niečo takéhoto hrozného dívať!? Veď keby existoval, nebolo by možné, aby sa diali takéto veci! Ľudia, ba dokonca aj takí, ktorí nikdy neverili v Boha často vyslovujú podobné slová, keď bývajú vystavení nešťastiu a rozličným tragédiám. Ako je to ale v skutočnosti? Prečo Stvoriteľ dopúšťa mnohé hrozné veci a prečo sa na ne pokojne díva? Skúsme si objasniť tieto vážne otázky, ktoré si ľudia kladú a ktoré si ešte dlho klásť budú.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1704/preco-stvoritel-dopusta-vojny-a-ine-nestastia

  • chenrezig777
   chenrezig777, 2.5.17 01:40:24  
    

   protoze je to chudak, co si nestacil sam. Je otrokem sve touhy tvorit

   • rose66
    rose66, 29.10.17 10:47:50  
     

    jses mimo

 • smilan
  smilan, 16.4.17 18:11:59  
   

  Žijeme ve svobodě, nebo v kapitalismu se socialistickou tváří?

  Na současném kapitalismu středoevropského typu leží temný stín socialismu. Je totiž až fascinující, jak se historie opakuje. Neboť pokud jsme v minulosti byli vazaly východu, dnes jsme vazaly západu. Pokud jsme se v minulosti skláněli před diktátem Moskvy, dnes se skláníme před diktátem Bruselu. Pokud za minulého režimu bylo odsuzováno vše, co k nám přicházelo ze západu, dnes je odsuzováno vše, co k nám přichází z východu.

  Více se dozvíte na:
  http://smilan.bloger.cz/_/Zijeme-ve-svobode-nebo-v-kapitalismu-se-socialistickou-tvari

 • smilan
  smilan, 10.4.17 18:54:19  
   

  Zobuďme sa! Otčenáš nikdy nebol len modlitbou!

  Modlitba Otčenáš nebola nikdy tým, za čo ju ľudia po celé stáročia považovali. Nikdy totiž nebola iba modlitbou, to jest niečím, čo má byť odriekané v domnení, že práve používaním týchto slov sa správne modlíme. Otčenáš je v skutočnosti niečím oveľa väčším! Je to praktický návod, ako má človek žiť a o aké hodnoty má vo svojom živote usilovať.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1704/zobudme-sa-otcenas-nikdy-nebol-len-modlitbou

 • smilan
  smilan, 3.4.17 19:19:34  
   

  Ako možno predvídať budúcnosť?

  Mnohých ľudí zaujíma politické, spoločenské a svetové dianie. Sledujú spravodajstvo i rôzne diskusné relácie v televízii a v rozhlase. Čítajú noviny, surfujú na internete, pričom jedni uprednostňujú väčšinové médiá a iní zase médiá menšinové a alternatívne. Informácií je však v súčasnosti tak veľké množstvo, že ten, kto chce mať aspoň určitý prehľad, musí pomerne intenzívne sledovať svoje zdroje, čo neraz zaberie dosť času. Existuje však ešte aj iná cesta, ako byť v obraze.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1704/ako-mozno-predvidat-buducnost

 • smilan
  smilan, 27.3.17 19:36:11  
   

  Spamätajme sa! Všednosť neexistuje!

  Duchovne usilujúci ľudia zvyknú navštevovať pobožnosti, zúčastňovať sa rôznych stretnutí, čítať hodnotné duchovné texty, alebo sa inak duchovne vzdelávať. Všetky tieto užitočné a potrebné podnety však v skutočnosti vypĺňajú iba nepatrný zlomok celkového času ich pozemského bytia, pretože jeho absolútnu väčšinu tvorí najobyčajnejšia, každodenná všednosť.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1703/spamatajme-sa-vsednost-neexistuje

 • smilan
  smilan, 20.3.17 19:13:18  
   

  Bratia Slovania! Nemajú nás za nič!

  Viete o tom, že existuje plán elity najbohatších a najmocnejších nášho sveta na zredukovanie ľudstva na zlatú miliardu? A viete, aká má byť rasová a národnostná skladba tejto miliardy, ktorá má slúžiť elite? Viete o tom, že jej najväčšiu časť majú tvoriť predovšetkým národy západného sveta, pričom mnohé slovanské národy majú byť úplne vyhladené? Alebo z nich má byť ponechaný iba nepatrný zlomok, určený na zabezpečovanie základnej obslužnosti území, ktoré pôvodne osídľovali.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1703/bratia-slovania-nemaju-nas-za-nic

 • smilan
  smilan, 13.3.17 19:09:54  
   

  Pohlavné uspokojenie a naplnenie duchovné

  Možno neuveríte, ale tieto dva druhy našej potreby po uspokojení majú k sebe veľmi blízko. Tak veľmi blízko, že väčšine ľudí sa zlievajú dokopy, čoho dôsledkom však je, že práve kvôli tomu zostávajú po celý svoj život nenaplnení a neuspokojení. Svojim priam horúčkovitým a nadmerným uspokojovaním telesnosti sa totiž nevedome snažia uspokojiť i svoje potreby duchovné. To ale možné nie je a preto ich duchovná zložka osobnosti zostáva trvalo nenaplnená, čoho nevyhnutným dôsledkom je pociťovanie nenaplnenia celého bytia.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1703/pohlavne-uspokojenie-a-naplnenie-duchovne

 • smilan
  smilan, 6.3.17 18:04:31  
   

  Jasnovidci a nástrahy s nimi súvisiace 2

  Všetci, vrátane jasnovidných ľudí samotných by si mali uvedomiť, že ak je niekto vidiaci, nie je zároveň vševediaci. Lebo vidieť a mať určitú schopnosť zrenia do jemnejších úrovní je jedna vec a vedieť, čiže blížiť sa k poznaniu Pravdy a k poznaniu Zákonov vo stvorení je vec druhá. Medzi najtragickejšie omyly jasnozrivých ľudí však patrí falošná domnienka, že s videním sa im zároveň dostalo aj vedenia a že oni osobne sa teda už nemusia až tak veľmi duchovne usilovať nahor.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1703/jasnovidci-a-nastrahy-s-nimi-suvisiace-2

 • smilan
  smilan, 27.2.17 19:18:58  
   

  Jasnovidci a nástrahy s nimi súvisiace 1

  To, čo by malo byť ako prvé odstránené zo vzťahu k takto obdarovaným ľuďom je gloriola niečoho výnimočného a nadprirodzeného. Vidieť jemnejšiu realitu nie je totiž vôbec nič nadprirodzeného. Je úplne normálne, že určití jedinci majú túto schopnosť. Treba však podotknúť, že je to úplne normálne iba pre ľudí, pre ktorých je prirodzenosťou neviditeľný, alebo inak povedané, duchovný rozmer bytia. Pre ľudí, ktorí dokážu akceptovať aj niečo viac, ako onú dôverne známu, hmotnú realitu, v ktorej žijeme.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1702/jasnovidci-a-nastrahy-s-nimi-suvisiace-1

 • smilan
  smilan, 20.2.17 18:13:41  
   

  Človeče buď človekom! Aj v intimite!

  Vopred upozorňujem, že tento text je určený iba ľuďom, ktorí akceptujú duchovný rozmer bytia. Mnohí z nich sa totiž domnievajú, že ak uzavrú cirkvou posvätený manželský zväzok znamená to, že pri uspokojovaní svojej telesnosti môžu v rámci neho robiť absolútne čokoľvek. Že úplne všetko, čo činia pri plnení svojich manželských povinností je tým pádom prípustné a počestné.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1702/clovece-bud-clovekom-aj-v-intimite

 • smilan
  smilan, 13.2.17 18:29:49  
   

  Problémy, strasti a rany osudu

  Každý z nás sa vo svojom živote sporadicky stretáva s rôznymi väčšími, alebo menšími strasťami a ťažkosťami. A keď sa práve nachádzame v takom období, býva nám neraz veľmi ťažko. Často si potom prajeme, aby nás nič podobného nebolo bývalo nikdy postretlo. Veľmi zaujímavé však je, že ak sa pozrieme spätne do svojej vlastnej, dávnejšej minulosti zistíme, že práve vtedajšie strasti a bolesti boli tým, čo nás osobnostne posunulo dopredu a prostredníctvom čoho sme sa stali silnejšími a zrelšími.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1702/problemy-strasti-a-rany-osudu

 • smilan
  smilan, 6.2.17 19:09:57  
   

  Trump! Svet dostal šancu! Využije ju?

  Koncom roka 2016 balansoval náš svet takmer na pokraji vojenského konfliktu USA a Ruska, s tendenciou jeho eskalácie až do jadrovej konfrontácie. Atmosféra priam hmatateľného napätia, s podtextom blízkeho svetového konfliktu mocností však povolila okamžite po zvolení Trumpa za prezidenta USA a v súčasnosti je možné badať v tomto smere naozaj značné uvoľnenie. To samozrejme neznamená, že by bolo zrazu všetko absolútne bezproblémové, ale minimálne o vojne mocností sa už ako o skoro hotovej veci prestalo hovoriť.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1702/trump-svet-dostal-sancu-vyuzije-ju

 • smilan
  smilan, 30.1.17 18:09:35  
   

  Úder do tváre bezohľadnej západnej Európy

  Hoci je Európa materialistická a ateistická, je nanajvýš paradoxné, že práve to, čo vo svojej anti duchovnosti považuje za výmysel a za báchorky sa na nej samotnej naplňuje pred očami celého sveta. Za výmysel a za báchorky je totiž modernými Európanmi považovaná Biblia, ako i to, čo sa v nej píše. Avšak práve všetky dôsledky imigrácie, s ktorými sa v súčasnosti Európa potýka a ešte len bude potýkať sú priam očividným naplnením tvrdých starozákonných slov: oko za oko, zub za zub. Čiže teror za teror, vraždenie za vraždenie, bolesť za bolesť a ničenie za ničenie.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1701/uder-do-tvare-bezohladnej-zapadnej-europy

 • smilan
  smilan, 23.1.17 19:16:48  
   

  Postkoitálna depresia z duchovného hľadiska

  Žijeme v dobe prepiateho nadhodnocovania telesnosti, v ktorej na nás to pudovo zmyselné dolieha takmer zo všetkých strán. Z filmov, z reklamy, z internetu, z novín, z časopisov, prostredníctvom módy, a tak ďalej, a tak ďalej. No a zavŕšením všetkého tohto nie je samozrejme nič iného, ako telesné spojenie. Ako akt telesného spojenia dvoch pohlaví, ktorý je ľuďmi vo všeobecnosti považovaný za určitý vrcholný a veľmi príjemný zážitok.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1701/postkoitalna-depresia-z-duchovneho-hladiska