Úvahy o živote

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
osoba (2017-08-28 14:52:35)ATID12 (2014-02-20 15:15:06)Yasminn.Vi (2013-12-10 20:33:18)christin (2013-01-13 11:53:08)
Úvahy o živote
Založeno: 5. 7. 2012 | Příspěvků: 431 | Členů: 4
Správci: smilan (hlavní)

Všetko, čo sa nás dotýka...

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • smilan
  smilan, 22.1.18 18:09:49  
   

  Človeče, vieš akým máš byť v skutočnosti?

  Ľudská bytosť má byť bytosťou citu. Jedine to citové v nás z nás totiž robí ľudí. Preto sa skutočný a pravý človek, to jest človek citu, vyznačuje srdečnosťou a ľudským teplom. Pravý človek filtruje citom všetky veci okolo seba, ale i v sebe samotnom. A to vrátane svojho vlastného rozumu. I jeho rozum musí byť predchnutý, poľudštený a kultivovaný citom.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1801/clovece-vies-akym-mas-byt-v-skutocnosti

 • smilan
  smilan, 8.1.18 18:36:57  
   

  Kde sa vzal duch človeka? Poznajme sami seba, svoj pôvod a svoju cestu!

  Duch človeka je iskra nesmrteľnosti, ktorá sa skrýva v každom z nás. Ale pozor! Táto iskra je iba potenciálom nesmrteľnosti! Iba možnosťou jej rozvinutia, čo znamená, že ak v sebe tento potenciál plne neaktivujeme a nezrealizujeme, zahrabeme to najdrahocennejšie, čo máme. Premrháme totiž svoju šancu na dosiahnutie nesmrteľnosti ducha tým, že svoj život premárnime honbou za vecami druhoradými a podružnými. Za vecami hmotnými.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1801/kde-sa-vzal-duch-cloveka-poznajme-sami-seba-svoj-povod-a-svoju-cestu

 • smilan
  smilan, 2.1.18 19:29:47  
   

  Demaskovanie pokrytectva charity, prijímania migrantov a ekológie

  Žijeme v dobe maximálneho rozkvetu pokrytectva a tento fakt nebude žiadnou novinkou pre nikoho, kto je len trochu vnímavý. A jedným z mnohých pokrytectiev je napríklad to, že ľudia, ktorí svojim bezohľadným jednaním spôsobujú iným zlo sa zároveň stavajú do úlohy humanistov a dobrodincov. Vždy ale riešia len dôsledky a nikdy sa nezamerajú na samotnú podstatu problému. To by totiž znamenalo nevyhnutnú zmenu správania sa ich samotných, čo doteraz nikto z týchto takzvaných dobrodincov neurobil.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1801/demaskovanie-pokrytectva-charity-prijimania-migrantov-a-ekologie

 • rose66
  rose66, 25.12.17 20:37:57  
   

  Fakta poukazují na to, že Ježíš se narodil zhruba na začátku října, kdy pastýři se svými stády ještě trávili noci na pastvinách. V prosinci a lednu bývá v krajině kolem Betléma nejchladnější počasí. V tu dobu jsou ovce ustájeny, aby byly přes noc v teple.

 • smilan
  smilan, 25.12.17 18:07:35  
   

  Prírodu spravuje ľuďom neznáma, vedomá inteligencia!

  Absolútne nič v prírode sa nedeje samo od seba! Všetko v nej je dokonale riadené! No a inteligencia, ktorá to riadi bola starovekými národmi, či už Slovanmi, Germánmi, Grékmi, alebo Rimanmi personifikovaná a zosobnená do podoby „bohov“, ktorých uctievali. Každý z nich mal na starosti celkom konkrétny druh prírodného diania, pričom dávne národy túto inteligenciu naozaj reálne vnímali a dokázali s ňou aj komunikovať.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1712/prirodu-spravuje-ludom-neznama-vedoma-inteligencia

 • smilan
  smilan, 18.12.17 18:16:34  
   

  Vianoce! Výzva k pravým hodnotám v bahne sveta bez hodnôt

  Ľudia sa točia stále iba dookola, slepo upriamení iba na hmotné. Ich zásadný hodnotový omyl sa všade okolo nich prejavuje hromadiacim sa bahnom nemorálnosti, bezcharakternosti a bezohľadnosti. Ale oni sú slepí a hluchí! Nechcú vidieť hlbokú mravnú a ľudskú devastáciu spoločnosti, ku ktorej prispievajú aj oni sami svojou vlastnou honbou za falošnými hodnotami. Tí bohatí prispievajú bohato a tí chudobnejší chudobnejšie. Každý sám podľa svojich možností prikladá do stále rastúceho bahna vlastný diel nečistoty. A do tohto neuveriteľne hlbokého marazmu úpadku mravnosti a tej najelementárnejšej ľudskosti prichádza svetlo Vianoc, ukazujúce ľudstvu i všetkým jednotlivcom úplne inú cestu. Cestu naozaj hodnú toho, kto sám seba nazýva človekom.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1712/cas-vianoc-zablesk-svetla-v-temnote-vytvorenej-ludmi

  • rose66
   rose66, 25.12.17 20:36:26  
    

   Zaprvé, v Bibli se nikde nepíše o oslavách Ježíšových narozenin ani narozenin nějakého jiného Božího služebníka. Je tam pouze o dvou lidech, kteří svoje narozeniny slavili. Ani jeden z nich ale neuctíval Boha Jehovu a Bible navíc o těchto oslavách nemluví moc pozitivně. (1. Mojžíšova 40:20; Marek 6:21) Encyclopædia Britannica uvádí, že první křesťané byli proti „pohanskému zvyku slavení narozenin“.

   Bible taky neříká, kdy přesně se Ježíš narodil. McClintockova a Strongova Cyclopedia uvádí: „Den Kristova narození nemůžeme zjistit z N[ového] Z[ákona] a vlastně ani z žádného jiného zdroje.“ Kdyby Ježíš chtěl, aby jeho učedníci slavili jeho narozeniny, určitě by jim datum svého narození řekl.

   • rose66
    rose66, 25.12.17 20:37:14  
     

    Zadruhé, z Bible se nedozvídáme, že by Vánoce slavil Ježíš nebo některý z jeho učedníků. Podle New Catholic Encyclopedia najdeme první zmínku o slavení Vánoc „ve Filocalově kalendáři, což je římský almanach vycházející z materiálů, které můžeme datovat do roku 336 [n. l.]“. To bylo poměrně dlouho po dokončení Bible i po tom, co byl Ježíš na zemi. McClintockova a Strongova Cyclopedia dále uvádí, že „slavení Vánoc nemá božský původ ani oporu v N[ovém] Z[ákoně]“.

    • rose66
     rose66, 25.12.17 20:38:39  
      

     Třetím důvodem je, že neexistuje žádný historický důkaz, že by první křesťané narození Ježíše Krista slavili. Jeho smrt si však připomínali. (1. Korinťanům 11:23–26) Církev začala oficiálně slavit Vánoce 25. prosince až zhruba 300 let po Ježíšově narození. Je zajímavé, že v polovině 17. století parlament v Anglii schválil zákon, který vánoční oslavy zakazoval. To samé nařízení vešlo v platnost v Massachusetts ve Spojených státech. Proč? Kniha The Battle for Christmas (Bitva za Vánoce) vysvětluje: „Není žádný biblický ani historický podklad pro stanovení data Ježíšova narození na 25. prosince.“ Dílo dodává, že pro puritány „nebyly Vánoce ničím jiným než pohanským svátkem oděným do křesťanského hávu“.

     To nás přivádí ke čtvrtému důvodu a tím je odpudivý původ Vánoc. Kořeny sahají až do pohanského Říma s jeho směsicí svátků oslavujících boha zemědělství Saturna a slunečního boha nazývaného Sol Invictus nebo také Mithra. Antropologové Christian Rätsch a Claudia Müllerová Ebelingová ve své knize Pagan Christmas (Pohanské Vánoce) píšou: „Jako mnoho předkřesťanských zvyků a nauk, i starodávné svátky oslavující slunovrat byly využity k oslavě Kristova narození.“

 • smilan
  smilan, 11.12.17 18:24:10  
   

  Čo bolo podstatou pôvodnej duchovnosti dávnych Slovanov?

  Aká bola duchovnosť našich slovanských predkov pred príchodom Cyrila a Metoda? Je naozaj iba nejakými bájami to, v čo verili, čo uctievali a čo považovali za realitu? Kým boli v skutočnosti ich takzvaní „bohovia“? Všetkým nám je jasné, že ľudia v minulosti žili v úplne inom vzťahu k prírode, ako my dnes. Môžeme to vidieť trebárs na živote našich slovenských predkov spred sto rokov. A to samozrejme už ani nehovoriac o ľuďoch spred vyše tisíc rokov, čiže v období veľkej Moravy, o ktorom budeme hovoriť.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1712/co-bolo-podstatou-povodnej-duchovnosti-davnych-slovanov

  • rose66
   rose66, 17.12.17 20:45:17  
    

   kdeze, byl tam neptun a podobne pohanske veci!

 • smilan
  smilan, 4.12.17 19:16:28  
   

  Človeče, bez Pána nie si ničím!

  Hľa, Svetlo a Sila veľkého, jediného a vševládneho Boha prúdia stvorením! A ty, nepatrný a malý človiečik, ktorý si iba zrnkom prachu pred nezmernosťou majestátu Najvyššieho môžeš i napriek všetkej svojej nepatrnosti stáť v žiare jeho Svetla a v prúde jeho Sily. Ak len trochu chceš, môžu ťa podporovať, ochraňovať a pomáhať ti. Môžu prepožičať večné trvanie všetkým tvojim dielam. Môžu ti priniesť víťazstvo a zdar vo všetkom, čo činíš. Upri preto človeče svoj zrak k Pánovi a snaž sa byť čistý! Snaž sa o čistotu a ušľachtilosť svojho vnútra! O čistotu a ušľachtilosť svojho chcenia a svojho myslenia, aby čisté Svetlo Najvyššieho a Jeho čistá Sila mohli tebou prúdiť bez prekážky.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1712/clovece-bez-pana-nie-si-nicim

 • smilan
  smilan, 27.11.17 19:25:19  
   

  Nedajme sebou manipulovať a nebuďme ovcami!

  Aby sme sa mohli slobodne rozhodovať, musíme mať objektívne informácie. Žiaľ, realita je iná! V reálnom živote je vyvíjaná snaha, aby sme objektívne informácie nemali. Snaha, aby sme ich mali skreslené, jednostranné a neobjektívne, na základe čoho sa budeme síce rozhodovať slobodne, ale silne ovplyvnení zámerným informačným skreslením reality. Vládnuca elita totiž vždy a v každej dobe potrebuje masy ovládať a manipulovať nimi podľa svojich vlastných potrieb. Skutočná moc má podľa predstáv mocných vždy patriť iba elite, stojacej na vrchole spoločnosti.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1711/nedajme-sebou-manipulovat-a-nebudme-ovcami

 • smilan
  smilan, 21.11.17 19:09:27  
   

  Nachádzajú sa rozpory vo výrokoch Krista?

  Ježiš hovoril, že máme nastaviť aj druhé líce, ak nás niekto udrie po jednom. On sám sa však podľa tejto zásady nezachoval. Keď bol totiž vypočúvaný pred veľkňazom, jeden zo sluhov ho udrel, ale on nenastavil druhé líce, ale ohradil sa: „Ak som zle hovoril, usvedč ma z toho! Ak však správne, potom prečo ma biješ?!“ Ako vysvetliť tento rozpor? Prečo Ježiš nerešpektoval vlastné slová?

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1711/nachadzaju-sa-rozpory-vo-vyrokoch-krista

  • rose66
   rose66, 22.11.17 09:39:01  
    

   nic si nepochopil, JK mluvil o pokusu vyprovokovat a ne doslovne udereni do tvare. Cti a uvazuj, snad pochopis! nadeje je!

 • smilan
  smilan, 13.11.17 19:21:29  
   

  O hodnotnom filme, akých nie je veľa a o asociáciách, s ním súvisiacich

  Ide o film, ktorý osloví najmä mužov. Ale v tom najčistejšom a najpozitívnejšom slova zmysle. Je to totiž film najmä o hrdinstve. O hrdinstve, o cti, o láske, o boji za dobro a o pevnej viere v Stvoriteľa. Je to teda tiež film o kresťanstve. Ale o kresťanstve inom, než na aké sme zvyknutí. Hlavný hrdina reprezentuje kresťanstvo pravé a plnokrvné. Nie to zmäkčilé, slabošské a zženštilé, aké je dnes.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1711/o-hodnotnom-filme-akych-nie-je-vela-a-o-asociaciach-s-nim-suvisiacich

 • smilan
  smilan, 6.11.17 18:32:20  
   

  Požehnanie, alebo kliatba? Je to na tebe, človeče!

  Život, alebo smrť! Dobro, alebo zlo! Pokoj, alebo nepokoj! Múdrosť, alebo hlúposť! To prvé je neoddeliteľne spojené s rešpektovaním Vôle Najvyššieho a jeho Zákonov, kým to druhé je naopak spojené s ignorovaním jeho Vôle a jeho Zákonov. To prvé je spojené s bohatým požehnaním všetkého dobrého, kým to druhé s cestou zla a nešťastia. Svojho času riekol Mojžiš ľudu: „Hľa, predkladám pred vás dnes požehnanie i kliatbu. Požehnanie, ak budete poslušní príkazom Hospodina, nášho Pána, kliatbu však, keď nebudete poslušní jeho príkazom a zanecháte cestu, ktorú vám ukázal.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1711/pozehnanie-alebo-kliatba-je-to-na-tebe-clovece

 • smilan
  smilan, 30.10.17 19:13:57  
   

  Holá pravda o vojnových štváčoch! Neuveríte, kto medzi nich patrí

  Dnes už asi málokto pozerá ruské filmy o boji proti nemeckému fašizmu v období druhej svetovej vojny. Filmy na túto tému vznikajú v Rusku aj v súčasnosti, a napriek určitým veciam, ktoré by sa im dali vytknúť, pretože nakoniec každému filmu sa dá niečo vytknúť, sú vo všeobecnosti nositeľmi jedného veľmi hlbokého posolstva. Ukazujú nám totiž, ako obyčajní ľudia, dovtedy žijúci predovšetkým v zmysle nižšieho dobra, zameraného hlavne na vlastný prospech, dokázali prekonať sami seba.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1710/hola-pravda-o-vojnovych-stvacoch-neuverite-kto-medzi-nich-patri

 • smilan
  smilan, 23.10.17 19:30:52  
   

  Teória enviromentálnej neudržateľnosti nemeckých platov

  Milióny ľudí celého sveta obdivujú výšku životnej úrovne západnej Európy a USA. Milióny ľudí by chceli žiť v rovnakom blahobyte a mať rovnako vysoké mzdy. Čo si však neuvedomujú je skutočnosť, že tento blahobytný spôsob života nie je trvalo enviromentálne udržateľný. O vyslovenom drancovaní našej planéty výškou životnej úrovne predovšetkým západného sveta svedčí smutná skutočnosť, že v roku 2017 boli už druhého augusta vyčerpané všetky obnoviteľné prírodné zdroje, čo znamená, že od tohto dátumu až do konca roka budeme žiť na takzvaný enviromentálny dlh. Z prírodných zdrojov budeme teda odčerpávať oveľa viac, než sú nám schopné reálne dať.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1710/teoria-enviromentalnej-neudrzatelnosti-nemeckych-platov

 • smilan
  smilan, 16.10.17 19:26:20  
   

  Zrkadlenie múdrosti a vznešenosti ducha

  Ako hore, tak i dolu! Ako na nebesiach, tak i na zemi! Ako sa v noci na nehybnej hladine jazera zrkadlí celá veľkoleposť hviezdnej oblohy, presne tak sa môže v našom vnútri a mysli zrkadliť múdrosť ducha. Áno, v tichu a v pokoji svojho vnútra môžeme ako v otvorenej knihe vnímať posolstvá, ktoré práve pre nás píše vznešená ruka ducha. Môžeme tam nájsť odpovede takmer na všetky otázky, ktoré nás trápia. Môžeme tam nájsť vnútorné prežitie a hlboké pochopenie najrozličnejších súvislostí. Môžeme tam nájsť vyriešenie našich problémov, ako i poznanie smeru našej osobnej cesty, ktorou máme ďalej vo svojom živote kráčať.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1710/zrkadlenie-mudrosti-a-vznesenosti-ducha

 • smilan
  smilan, 9.10.17 18:08:17  
   

  O antipatii stúpencov slovanskej kultúry a spirituality voči kresťanstvu

  Existujú ľudia, ktorí sú veľkými priaznivcami Slovanov a slovanstva v jeho najautentickejšej podobe, s ktorou je neoddeliteľne spojené naše pôvodné, dávne duchovno. Avšak žiaľ, mnohí z nich majú jednu neblahú črtu. A síce, priam neprekonateľnú antipatiu voči kresťanstvu. Majú na to samozrejme mnoho oprávnených dôvodov, ale treba si uvedomiť, že tým veci Slovanstva v skutočnosti veľmi škodia. A my si teraz ukážme, v čom konkrétne spočíva táto škoda.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1710/o-antipatii-stupencov-slovanskej-kultury-a-spirituality-voci-krestanstvu

 • smilan
  smilan, 2.10.17 17:41:46  
   

  Človeče nešťastný, neodsudzuj kresťanstvo!

  Je žiaľ objektívnym faktom, že kresťanstvo spôsobilo počas svojej dlhej histórie veľké množstvo zla. Má na svedomí veľa bolesti, nešťastia a dokonca i ľudských životov. Viď križiacke vojny, inkvizícia a podobne. A práve kvôli všetkej tejto historicky objektívne dokazateľnej negativite dnes veľa ľudí na kresťanstvo zanevrelo. Odvrhujú ho ako celok, pričom si ale neuvedomujú, že tým zároveň odvrhujú i vysoké duchovné učenie, ktoré by im mohlo výrazne pomôcť v ich osobnom, čisto ľudskom vývoji, ale predovšetkým v ich vývoji duchovnom.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1710/clovece-nestastny-neodsudzuj-krestanstvo

 • smilan
  smilan, 25.9.17 18:35:07  
   

  Človeče otvor oči! Príroda sa ti prihovára!

  Existujú ľudia ktorí tvrdia, že mechanizmus fungovania prírody je riadený určitým druhom vedomej inteligencie. Že jednoducho všetko, čo sa v prírode deje sa nedeje len tak samo od seba. Stojí za tým inteligencia a tá to spravuje. No a niektorí jedinci, schopní vnímať i veci, bežným okom neviditeľné, ju môžu aj reálne vidieť a komunikovať s ňou. My ostatní však nie sme absolútne v ničom ukrátení. Ak totiž dokážeme byť voči prírode čo i len trochu otvorení, môžeme v jej pôsobení zachytiť určité posolstvá.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1709/clovece-otvor-oci-priroda-sa-ti-prihovara

  • rose66
   rose66, 17.12.17 20:46:24  
    

   moc kecas a smysl to postrada, bavis se sam se sebou

 • smilan
  smilan, 18.9.17 18:07:58  
   

  Až po hlavnom má nasledovať po - hlavné!

  Skutočná pravda o veciach sa neraz skrýva v samotných slovách, ktoré tieto veci označujú. A presne tak je to aj s pojmom pohlavný a so všetkým, čo sa za ním skrýva. Toto slovo samotné nám totiž naznačuje, že to po - hlavné má nasledovať až po čomsi hlavnom. Že pohlavné nemá v človeku stáť nikdy vyššie, ako to hlavné. V samotnom slove po - hlavné je zároveň skrytá aj výstraha! Výstraha pred tým, že pohlavné je naozaj tak mocné, že sa nám môže stať na nejaký čas, alebo hoci aj na celý život hlavným. Avšak naša osobnosť musí byť tak silná, aby sa tým nedala uniesť. Aby sme to v hodnotovej hierarchii vždy radili iba za to hlavné.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1709/az-po-hlavnom-ma-nasledovat-po-hlavne

 • smilan
  smilan, 12.9.17 18:12:55  
   

  Katastrofálne horúčavy ako varovanie ľudstvu!

  Absolútne nikomu nebolo možné prehliadnuť mimoriadne, až doslova africké horúčavy tohto leta. Boli najväčšími za celú dobu hydrometeorolgických meraní na našom území. Sucho, doprevádzajúce horúčavy negatívne poznačilo množstvo i kvalitu obilovín v tohtoročnej žatve a s najväčšou pravdepodobnosťou negatívne poznačí i úrodu jesenných plodín. A práve počas jeden z vĺn týchto obrovských horúčav sa v médiách objavila správa, že 2. augusta sme vyčerpali ekologický limit našej planéty na rok 2017 a od tohto dňa začíname žiť na takzvaný enviromentálny dlh. To znamená, že spotrebujeme viac prírodných zdrojov, než koľko je biosféra schopná nahradiť za dobu jedného roka.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1709/katastrofalne-horucavy-ako-varovanie-ludstvu

 • smilan
  smilan, 4.9.17 19:31:07  
   

  Nadbytok informácií zabíja! I tých duchovných!

  Nadbytok informácií z duchovnej oblasti môže mať za následok až dokonca čosi takého, ako je duchovná smrť. Ale presne rovnako je to aj s ich fatálnym nedostatkom. Kvôli lepšiemu pochopeniu môžeme použiť príklad výživy nášho fyzického tela. Ak dlho trpíme hladom, môžeme zomrieť. Ale rovnako môžeme zomrieť i vtedy, ak sa dlhodobo prejedáme. Každý extrém je totiž škodlivý.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1709/nadbytok-informacii-zabija-i-tych-duchovnych

  • rose66
   rose66, 7.9.17 12:28:23  
    

   John Barrow, který je profesorem na Cambridgeské univerzitě, napsal, že „vývoj života a psychiky může na každém stadiu skončit v evoluční slepé uličce“. Podle něj je „tolik způsobů, které by mohly v složitém a nepřátelském prostředí zabránit životu ve vývoji, že by bylo čirou domýšlivostí tvrdit, že cokoli se může uskutečnit, jakmile prostě máme dostatek uhlíku a dostatek času“. (Teorie všeho, přeložil Jan Novotný)

 • smilan
  smilan, 28.8.17 18:20:13  
   

  O civilizačnom strete kresťanstva a pôvodného slovanského duchovna. Poučme sa!

  Pri pohľade do histórie zisťujeme, že nevyhnutná vzájomná konfrontácia medzi kresťanstvom a pôvodnou duchovnosťou Slovanov prebehla v podstate tým najhorším spôsobom, akým vôbec prebehnúť mohla. Duchovno dávnych Slovanov bolo totiž kresťanmi vnímané ako čisté pohanstvo, čiže ako čosi, čo nemá žiadneho práva na existenciu. To reálne znamenalo rôzne sankcie, perzekúcie, potláčanie, prenasledovanie, či dokonca priamu fyzickú likvidáciu.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1708/o-civilizacnom-strete-krestanstva-a-povodneho-slovanskeho-duchovna-poucme-sa

 • smilan
  smilan, 21.8.17 18:15:17  
   

  Otvorená konfrontácia s negatívnym názorom čitateľa

  „Vážený pán bloger. Patrím k ľuďom s duchovným zameraním, ale mnohé Vaše príspevky vnímam ako samú negáciu. Preto Vaše jednostranné názory („čo je zlé“) väčšinou už ani nečítam. Avšak nedávno som to opäť skúsil … a tá energia, ktorá z toho vychádza je len negatívnou reakciou na to, čo práve je ... čo asi ťažko niekomu pomôže. Vaše pohľady postrádajú zameranie pozornosti na to, čo pomáha a čo by sa mohlo urobiť pre zlepšenie situácie.“ Odpoveď: Žiaľ, Vaše slová vnímam ako krivé obvinenie. Zdá sa mi totiž, akoby ste moje texty vôbec nečítali a ak ich aj čítate, ste v nich schopný vidieť iba veci negatívne.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1708/otvorena-konfrontacia-s-negativnym-nazorom-citatela

 • smilan
  smilan, 14.8.17 18:25:29  
   

  Neuveriteľná je spravodlivosť Stvoriteľa

  Táto jeho spravodlivosť spočíva v tom, že dosiahnutie toho najvyššieho a najvznešenejšieho, čo v ľudskom živote vôbec jestvuje je prístupné každému z nás absolútne rovnako. Každý z nás môže totiž dosiahnuť spojenia so Svetlom svojho Pána a Vládcu. Každý z nás má k tomu všetky predpoklady. Každý z nás je schopný získať prostredníctvom vlastného prežitia neotrasiteľné presvedčenie o jeho súcnosti.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1708/neuveritelna-je-spravodlivost-stvoritela

  • osoba
   osoba, 28.8.17 14:52:35  
    

   Šíříš tu bludy New age, to nemá s pravým Bohem NIC společného.

 • smilan
  smilan, 11.8.17 19:43:40  
   

  Menejcennosť Slovanov z hľadiska anglosasko pangermánskej nadradenosti

  Existujú veci, ktoré podvedome tušíte až do chvíle, kedy sa stretnete s ich jasnou verbálnou formuláciu. Presne takto som sa nedávno stretol s názorom istého mladého človeka, ktorý pracoval v troch západných krajinách a tvrdil, že všade cítil určitú nadradenosť voči nám. Voči Slovanom z východnej Európy. Dá sa samozrejme namietnuť, že ide iba o názor čisto subjektívny, avšak ako pádny protiargument voči všetkým potencionálnym obhajcom západu by som predostrel voľne pretlmočené, mimoriadne silné posolstvo slovenského filozofa histórie Viktora Timuru:

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1708/menejcennost-slovanov-z-hladiska-anglosasko-pangermanskej-nadradenosti

  • rose66
   rose66, 17.12.17 20:46:54  
    

   kecas a kecas!

 • smilan
  smilan, 1.8.17 19:08:04  
   

  Spopolniť alebo pochovať? Čo plánujete?

  Ľudia asi veľmi neuvažujú nad tým, akým spôsobom bude naložené s ich fyzickým telom po ich smrti. Veď napokon, potom im to môže byť jedno, pretože podľa ich názoru už nebudú aj tak nič cítiť. Omyl! Zásadný a osudný! Ide o omyl, spôsobený našim bezduchým materializmom, ktorý žiaľ prinesie mnohým ľuďom obrovské utrpenie. Kto je materialistom a myslí si, že po smrti už nič nie je, ten nemusí ďalej čítať. Ten nech vo svojej nevedomosti pokojne kráča v ústrety osudu, aký by sme nepriali ani svojim najväčším nepriateľom.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1707/spopolnit-alebo-pochovat-co-planujete

 • smilan
  smilan, 24.7.17 19:26:27  
   

  Čím odrádza chovanie kresťanov od kresťanstva?

  Skúsme sa na chvíľu vžiť do postavenia človeka, pokúšajúceho sa zorientovať v súčasnej nepriehľadnej spleti rôznych duchovných smerov a učení. Do postavenia človeka, ktorý sa v zmesi toho všetkého snaží nájsť to pravé. Ak bude mať šťastie, po mnohých peripetiách napokon narazí na kresťanstvo a jeho hodnoty. Pozná ho, ako vrchol všetkých duchovných snáh a začne so záujmom skúmať základy tohto, pre neho úplne nového učenia.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1707/cim-odradza-chovanie-krestanov-od-krestanstva

 • rose66
  rose66, 22.7.17 18:20:10  
   

  az na to, ze Vanoce a velikonoce nemaji s Bohem nic spolecneho, kide ctete Bibli a necpete do hlavy lecos, uvazujte sami!

 • rose66
  rose66, 21.7.17 11:25:58  
   

  Mohou se konstruktéři letadel něco naučit od keporkaků? Zdá se, že hodně. Dospělý keporkak váží asi 30 tun, tedy přibližně stejně jako naložený kamion. Má poměrně neohebné tělo a dlouhé křídlovité ploutve. Tento dvanáctimetrový kytovec je velmi obratným plavcem.
  Vědce zvláště zajímalo, jak je možné, že tvor s tak neohebným tělem dokáže snadno a rychle změnit směr. Zjistili, že tajemství spočívá v ploutvích této velryby. Náběžná hrana ploutví není hladká, jako je tomu u křídel letadla, ale je hrbolatá. Jsou na ní výrůstky, které se podobají bradavicím.
  Když keporkak pluje rychle, výrůstky zvyšují vztlak a snižují odpor. Jak je to možné? Časopis Natural History vysvětluje, že díky výrůstkům proudí voda přes ploutve rychleji a plynuleji, a to i tehdy, když keporkak stoupá ve velmi ostrém úhlu.10
  Jaké praktické uplatnění může tento objev mít? Pokud by křídla letadel byla zkonstruována podobně jako ploutve keporkaka, mohla by být vybavena menším počtem klapek či jiných mechanických zařízení, která ovlivňují proudění vzduchu. Taková křídla by přispívala k bezpečnějšímu provozu letadel a snadněji by se udržovala v dobrém technickém stavu. John Long, odborník na biomechaniku, věří, že nebude trvat dlouho a „každé proudové letadlo bude mít výrůstky, jaké jsou na ploutvích keporkaka“.

 • rose66
  rose66, 21.7.17 11:25:09  
   

  Kdo to vlastně vymyslel?
  V posledních letech se vědci i konstruktéři obrátili k rostlinám a zvířatům, aby se obrazně řečeno od nich nechali poučovat. (Job 12:7, 8) Studují a napodobují různá konstrukční řešení, která jsou patrná u živočichů i rostlin, a na základě toho se snaží vyrobit nové produkty nebo vylepšit ty existující. Tomuto oboru se říká biomimetika. Zkuste si při čtení následujících příkladů položit otázku: Komu za taková díla patří uznání?

 • smilan
  smilan, 17.7.17 19:16:30  
   

  Iný, nový, oveľa drsnejší pohľad na podstatu Stvoriteľa

  Existujú obdobia v roku, ako napríklad Vianoce, alebo Veľká Noc, kedy sa v Európe, ako nejaký archaický pozostatok jej kresťanskej minulosti zvykne oveľa intenzívnejšie vyslovovať slovné spojenie: Božia Láska. A táto Láska vraj miluje absolútne všetkých bez rozdielu, čím v pohodlných a konzumných ľuďoch dneška vytvára ilúziu akejsi neobmedzenej láskyplnosti, prúdiacej ku ním od Stvoriteľa.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1707/iny-novy-ovela-drsnejsi-pohlad-na-podstatu-stvoritela

 • smilan
  smilan, 10.7.17 19:30:25  
   

  Nijaký zapadákov neexistuje!

  To je ale zapadákov! To je ale nuda! Veď sa tu vôbec nedá kam ísť a niet čo robiť! Takto hovoria a uvažujú mnohí mladí ľudia na dedinách, alebo v malých mestečkách. Skutočný, pravý a plnohodnotný život je podľa nich iba vo veľkých mestách so všetkými ich možnosťami, zábavou a rozptýlením. A preto neraz natrvalo odchádzajú zo „zapadákova“ svojho rodiska, aby si užili svojho života tam, kde to naozaj žije.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1707/nijaky-zapadakov-neexistuje

 • smilan
  smilan, 3.7.17 19:19:59  
   

  Macron! Ďalší úspešný krok k svetovláde elít!

  Neuveriteľná je naivita ľudí, ktorí sa dali opäť zmanipulovať v prospech zámerov oligarchie. Za francúzskeho prezidenta totiž zvolili Emmanuela Macrona, čiže bábku v rukách elity, ktorá bude poslušne plniť jej vôľu a uskutočňovať jej zámery. Bude stáť nie v službách francúzskeho ľudu, ale v službách oligarchie a nenásytných globalistických elít, čo sa s najväčšou pravdepodobnosťou prejaví divokým a neriadeným pokračovaním prisťahovalectva, rozpredávaním francúzskych strategických podnikov Nemecku a USA, alebo tvorbou zákonov v prospech najbohatších a v neprospech obyčajných ľudí. To povedie k ďalšiemu ožobračovaniu tých, čo nemajú mnoho a k ďalšiemu bohatnutiu tých, čo majú veľa.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1707/macron-dalsi-uspesny-krok-k-svetovlade-elit

 • smilan
  smilan, 26.6.17 17:48:30  
   

  Prečo je ľudská smrť krutá?

  Kto prežil stratu niekoho veľmi blízkeho bude asi vedieť, o čom je reč. Kto totiž stratil človeka, ktorého si vážil, ktorému rozumel, ktorý bol jeho oporou, ktorého miloval a ktorý bol preňho nepostrádateľný, ten určite pozná ten pocit, akoby sa náhle zrútil svet. Akoby náhle zastal čas a všetko stratilo svoj zmysel. Akoby dostal ťažký úder. Nikomu z nás sa takéto niečo nevyhne, pretože každý je určitým citovým putom naviazaný buď na svojho manžela, manželku, deti, otca, matku, priateľa, priateľku a podobne.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1706/preco-je-ludska-smrt-kruta

 • smilan
  smilan, 19.6.17 17:58:52  
   

  O bezprecedentnom evolučnom úpadku súčasnej Európy

  Žijeme v univerze, ktoré má duchovný rozmer. Život v ňom podlieha evolúcii, čiže vývoju od jednoduchšieho k čoraz dokonalejšiemu, ako nám o tom hovorí Darwinova teória. Zároveň v ňom však prebieha i veľká evolúcia ducha, čiže postupný vývoj od duchovne nevedomého k duchovne čoraz vedomejšiemu a od duchovne nezrelého k duchovne čoraz zrelšiemu. Toto dianie je možné považovať za prirodzený proces, podporovaný všetkými zákonitosťami univerza.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1706/o-bezprecedentnom-evolucnom-upadku-sucasnej-europy

 • smilan
  smilan, 12.6.17 18:27:09  
   

  Len do žatvy priatelia! Pamätajte na to!

  Len do žatvy! Tieto slová visia nad ľudstvom ako Damoklov meč! Sú výstrahou! Sú upozornením na to, že na zemi nebude pospolu dobro a zlo donekonečna, čo znamená definitívny koniec pre všetkých, ktorí stoja na strane zla. Znamená to ich záhubu! Ich zničenie!

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1706/len-do-zatvy-priatelia-pamatajte-na-to

 • smilan
  smilan, 5.6.17 19:02:48  
   

  Pohoda socializmu a stres kapitalizmu!

  Existujú výskumy ktoré dokazujú, že medzi zvyšovaním príjmov a rastom prežívania šťastia nevládne priama úmera. Že jednoducho jedno automaticky nevyplýva z druhého. Vôbec to teda nefunguje tak, že čím budeme bohatší, tým budeme šťastnejší. Je štatisticky dokázané, že takéto niečo je iba mýtus. Mýtus, veľmi intenzívne podporovaný súčasnou konzumnou spoločnosťou.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1706/pohoda-socializmu-a-stres-kapitalizmu

 • smilan
  smilan, 28.5.17 18:33:52  
   

  Ako sa dopracovať k veľkosti a moci?

  Jednou z prvoradých povinností človeka je poznať svoje miesto vo stvorení. Poznať kam presne patrí a akú pozíciu má zaujímať vo vzťahu ku skutočnej Moci, Sile a Veľkosti, to jest voči Bohu. Vo vzťahu k Najvyššiemu, vo vzťahu k jeho prenesmiernej velebnosti je naše miesto na kolenách a tvárou v prachu, pretože my ako ľudia sme tak nesmierne nepatrnými, že už len pri vyslovení tohto vznešeného pojmu sa nás musí zmocniť posvätná bázeň a najhlbšia úcta.

  Viac sa dozviete na:
  http://smilan.bloger.cz/_/O-vyskach-lidstvi-a-o-moznostech-jejich-dosahovani

 • smilan
  smilan, 22.5.17 19:06:04  
   

  Neuveriteľné, ale doba temna stále trvá!

  Čím viac sa človek zaoberá históriou, tým viac si uvedomuje, ako sa až neuveriteľným spôsobom opakuje. A opakuje sa preto, lebo ľudia zostávajú vnútorne stále takými istými. To, čo vykazuje zmenu sú iba vonkajšie reálie, vonkajšie kulisy a kostýmy. Ale podstata je stále rovnaká. Súčasné dianie je možno trochu kultivovanejšie, jemnejšie a nie až tak prvoplánové, ale rozhodne také isté. O stredoveku sa zvykne hovoriť, ako o dobe temna. Pozrime sa však teraz na jednu z temných udalostí temného stredoveku, ktorá je mimoriadne zaujímavá tým, že je vo svojej podstate plne analogickou s najsúčasnejším a najaktuálnejším dianím.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1705/neuveritelne-ale-doba-temna-stale-trva

 • smilan
  smilan, 14.5.17 18:36:51  
   

  Fascinujúce tajomstvá: láska a vzostup ducha!

  V jednom z predchádzajúcich článkov sme hovorili o fatálnej osobnostnej tragédii väčšiny ľudí, ktorí vo svojej nevedomosti premrhávajú zásadný zlomový moment vlastného života. Je ním obdobie rannej mladosti, kedy sa v nich začína prebúdzať pohlavná sila. Jej pravým účelom je pozdvihnutie a povznesenie ducha! Má sa stať mocnou podporou našej duchovnej osobnosti, aby sa prostredníctvom nej mohla ako na krídlách vyšvihnúť k výšinám čistoty a ušľachtilosti. Tam nás to totiž práve v období rannej mladosti podvedome ťahá.

  Viac sa dozviete na:
  http://smeromkzivotu.blogspot.sk/2017/05/fascinujuce-tajomstva-laska-vzostup.html

  • chenrezig777
   chenrezig777, 17.5.17 02:11:46  
    

   laska by nic nestvorila. Nebyti je idealni stav.

 • smilan
  smilan, 8.5.17 19:06:29  
   

  Chcú nám ukradnúť ešte aj pôdu!

  Na bezodnej chamtivosti postavený súčasný systém, v ktorom chcú mať bohatí stále viac začína zákerne siahať na pôdny fond krajín strednej Európy. Keď sa už totiž úspešne podarilo rozkradnúť, alebo vzletnejšie povedané predať do rúk zahraničných investorov takmer všetky strategické podniky, prichádza na rad pôda. Zvýrazniť je však treba fakt, že krajiny vyšehradskej štvorky sa snažia tomuto trendu zabrániť. Napríklad Poľsko zadefinovalo pôdu ako najcennejšie národné bohatstvo s odôvodnením, že predsa národy kedysi viedli vojny o územia, čiže o pôdu, pretože im poskytovala obživu.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1705/chcu-nam-ukradnut-este-aj-podu