Úvahy o živote

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
chenrezig777 (2019-01-03 09:28:40)janelka5 (2018-10-26 14:01:14)
Úvahy o živote
Založeno: 5. 7. 2012 | Příspěvků: 482 | Členů: 2

Všetko, čo sa nás dotýka...

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • smilan
  smilan, 31.12.18 19:20:02  
   

  Ako sa stať pravým človekom, vnímajúcim svoj čistý cit?

  Je človek skutočne duchovnou bytosťou? Má v sebe naozaj duchovné jadro, ktoré sa v ňom prejavuje citom? Má sa preto riadiť hlavne podnetmi svojho citu a podriadiť im rozumovú zložku svojej osobnosti? Je náš cit, ako hlas nášho ducha skutočne natoľko spoľahlivý, aby sme ho mohli vo všetkom poslúchať? Ak áno, ako sa potom vyrovnať s tým, že v človeku vznikajú aj city negatívne? Trebárs city nenávisti, závisti, strachu a podobne? Ako sa máme pozerať na tieto negatívne city a aký postoj máme k tomuto všetkému vlastne zaujať?

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1812/ako-sa-stat-pravym-clovekom-vnimajucim-svoj-cisty-cit

 • smilan
  smilan, 25.12.18 18:21:12  
   

  O troch posvätných dňoch v roku

  Ľudia vedia o mnohých druhoch energií, ktoré jestvujú v našom univerze, alebo ním prúdia. Z tých najhmatateľnejších je to trebárs elektrická energia, alebo atómová energia. Ale existujú aj energie jemnejšieho druhu. Medzi ne patrí napríklad známa možnosť načerpať liečivú silu zo stromov, keď ich objímeme a poprosíme. Ale k tomuto druhu liečivých energií môžeme v podstate priradiť akýkoľvek pobyt v prírode, pretože príroda má na nás vo všeobecnosti veľmi osviežujúce a regeneračné účinky. Existujú tiež energie, využívané rôznymi liečiteľmi za účelom zlepšenia zdravotného stavu, a takto by sa dalo ďalej pokračovať. Žiaľ, ľudia však vo všeobecnosti vôbec nič nevedia o každoročnom prílive tých najvznešenejších energií Svetla, ku ktorým dochádza v troch posvätných dňoch v roku.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1812/o-troch-posvatnych-dnoch-v-roku

 • smilan
  smilan, 17.12.18 19:41:02  
   

  Nenažranosť ako princíp bytia!

  Nedá mi nevyjadriť svoju reakciu na jednu rozhlasovú reláciu, ktorú som si nedávno vypočul. Išlo o krátke zamyslenie, postavené na vzájomnom kontraste. Na kontraste hladu na jednej strane a nenažranosti na strane druhej. Najskôr redaktorka uviedla, že v minulom roku trpelo na celom svete hladom 80 miliónov ľudí, zatiaľ čo v roku 2018 to bolo už 120 miliónov. No a v protipóle s touto smutnou skutočnosťou spomenula svoj osobný zážitok z dovolenky. Išlo o dovolenku „all inclusive“, to znamená: máte v cene všetko, čo hotel ponúka.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1812/nenazranost-ako-princip-bytia

 • smilan
  smilan, 10.12.18 19:22:34  
   

  Manuál na úspešne vyriešenie všetkých problémov

  Ľudia dneška riešia obrovské množstvo problémov. Problémov svetových i domácich. Z tých celosvetových sú to napríklad problémy ekologického charakteru, súvisiace s potrebou obmedzenia emisií a skleníkových plynov, pričom paradoxne, takzvané emisné kvóty sa stali zaujímavým obchodným artiklom. Okrem toho sú tu trebárs mocensko politické problémy v Sýrii, ktoré hrozia prepuknúť až do priameho konfliktu mocností. No a mnohé iné väčšie, alebo menšie problémy globálneho charakteru by sme mohli menovať snáď donekonečna.

  Viac sa dozviete na:

  http://kusvetlu.blog.cz/1812/manual-na-uspesne-vyriesenie-vsetkych-problemov

 • smilan
  smilan, 3.12.18 18:30:28  
   

  Slušné Slovensko! Strata morálneho práva organizovať protesty!

  Som si vedomý toho, že v dnešnej dobe bezohľadnej nemorálnosti je zvláštne apelovať čímsi takým, ako je morálne právo. Ale predsa len tak činím, lebo verím, že ešte existuje dostatočné množstvo ľudí, pre ktorých slovo morálka niečo znamená. Jedine títo ľudia sú si totiž ešte schopní uvedomiť do očí bijúcu nemorálnosť každého nového protestu, organizovaného pod hlavičkou „Za slušné Slovensko“. A my si teraz v plnej nahote ukážme, v čom konkrétne spočíva táto strata morálneho práva.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1812/slusne-slovensko-strata-moralneho-prava-organizovat-protesty

 • smilan
  smilan, 30.11.18 19:22:52  
   

  Neplnohodnotné potraviny oslabujú ducha!

  Žijeme v realite, v ktorej ľudia svojim prístupom a svojim konaním pokrivili tisíce vecí, čo napokon musí mať veľmi negatívny dopad na nich samotných. A tento negatívny dopad sa prejavuje trebárs aj v nekvalite potravín, ktoré konzumujeme. Všetko, čo jestvuje v našom univerze má svoje vyžarovanie. Je to vec všeobecne známa a dokonca už aj vizuálne zachytená na princípe kirlianovej fotografie. Svoje špecifické vyžarovanie má každý kameň, každá rastlina, každé zviera, každý človek, ale aj každá potravina.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1811/neplnohodnotne-potraviny-oslabuju-ducha

 • smilan
  smilan, 19.11.18 19:17:39  
   

  Výsostne praktické dôsledky dodržiavania mravnosti pre život

  Podľa názoru mnohých ateistov a materialistov je mravnosť len nejakým abstraktným pojmom, bez reálneho dopadu na praktický život. Je to podľa nich len prázdny pojem, ktorý má význam iba pre ľudí, zaoberajúcimi sa takými zbytočnosťami, ako je duchovno. Veď predsa podnikať sa dá aj bez mravnosti! Zarábať veľa peňazí sa dá aj bez mravnosti! A bez mravnosti sa dá stať aj všeobecne spoločensky uznávanou osobnosťou. Na všetko toto a na mnohé iné veci v súčasnosti mravnosť vôbec netreba. Práve naopak! Mravnosť a morálka často iba prekážajú! Iba zbytočne zväzujú ruky a v dnešnej dobe ostrých lakťov znemožňujú byť dostatočne flexibilným.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1811/vysostne-prakticke-dosledky-dodrziavania-mravnosti-pre-zivot

 • smilan
  smilan, 12.11.18 19:32:02  
   

  Niečo zásadného o Stvoriteľovi, určené ateistom

  Milí ateisti, materialisti a všetci ostatní, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu staviate proti existencii Stvoriteľa viete, prečo nie ste schopní ho vnímať? Viete, prečo sa domnievate že neexistuje, a svojej mylnej domnienky sa tak vehementne držíte? Tento text vám dá odpoveď. Pochopenie sa skrýva v poznaní princípu klasického rozhlasového vysielania. Existuje veľa rôznych typov rádií, ktoré vysielajú v rozhlasovom éteri na rozličných vlnových dĺžkach. Alebo inak povedané, na rozličných frekvenciách. Kto chce počúvať rádio podľa vlastného výberu, musí vlastniť rozhlasový prijímač a na ňom si naladiť príslušnú frekvenciu.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1811/nieco-zasadneho-o-stvoritelovi-urcene-ateistom

 • smilan
  smilan, 6.11.18 19:39:48  
   

  Koľko máme pozemských životov? Veľa, alebo len jeden jediný?

  Všetky východné učenia, či už Védy, hinduizmus, alebo budhizmus sú toho názoru, že človek sa rodí v hmotnej úrovni univerza nespočetne veľa krát a počas každého svojho pozemského života prežíva ako radosť, tak aj utrpenie. Počas mnohých životov prežíva biedu, hlad, strach, bolesť, smútok, úzkosť, nenaplnenie a mnoho iného. A to sa opakuje pri každom jeho zrodení v rozličnej miere, až napokon človek zatúži uniknúť z tohto, neustále sa opakujúceho kolobehu.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1811/kolko-mame-pozemskych-zivotov-vela-alebo-len-jeden-jediny

 • smilan
  smilan, 31.10.18 19:32:42  
   

  Láska k Pánovi povznáša! Láska k hmote ubíja!

  Malým je ten, kto pozná iba malé ciele! Veľkosť našich cieľov a ideálov nás robí veľkými a naopak, malosť našich cieľov a ideálov nás robí malými. Človek totiž formuje seba samého, ale aj svoje okolie do podoby toho, aké vysoké, alebo naopak nízke sú jeho ideály. Ak teda človek verí iba hmote a iba v hmotu, formuje sám seba i svoje okolie do podoby života, aký žijeme v súčasnosti. Do podoby života plného závisti, nenávisti, bezohľadnosti, podvodu, klamstva, chamtivosti, nečestnosti, zištnosti, nespravodlivosti, nemravnosti, skazenosti, zvrhlosti, duševnej plytkosti, a tak ďalej, a tak ďalej.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1810/laska-k-panovi-povznasa-laska-k-hmote-ubija

 • smilan
  smilan, 22.10.18 19:24:00  
   

  Tragické dôsledky nepochopenia skutočnej podstaty vzkriesenia Krista

  Ak ľudia vnímajú určité zásadné veci nesprávne a podľa toho sa potom vo svojom živote riadia, musia nevyhnutne kráčať nesprávnou cestou, na ktorej konci ich čaká tragédia. A presne tak je tomu aj s pohľadom na vzkriesenia Krista. Viera kresťanov totiž v tomto prípade nekorešponduje so zákonmi univerza, to jest s tým, ako v skutočnosti vstal Ježiš z mŕtvych.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1810/tragicke-dosledky-nepochopenia-skutocnej-podstaty-vzkriesenia-krista

  • rose66
   rose66, 28.10.18 10:31:35  
    

   Pavel říká: „Tak je také vzkříšení mrtvých. Zaseto je v porušenosti, vzbuzeno je v neporušenosti.“ (1. Korinťanům 15:42) Lidské tělo, i když je dokonalé, je porušitelné. Může být usmrceno. Pavel například řekl, že Ježíš byl vzkříšen „s určením, aby se již nevrátil do porušení“. (Skutky 13:34) Již nikdy se neměl vrátit k životu v porušitelném, i když dokonalém, lidském těle. Tělo, které Bůh dává vzkříšeným pomazaným křesťanům, je neporušitelné — nepodléhá smrti ani chátrání. Pavel pokračuje: „Zaseto je v necti, vzbuzeno je ve slávě. Zaseto je v slabosti, vzbuzeno je v síle. Zaseto je hmotné tělo, vzbuzeno je duchovní tělo.“ (1. Korinťanům 15:43, 44) Pavel dále říká: „Co je smrtelné, musí obléci nesmrtelnost.“ Nesmrtelnost znamená nekonečný, nezničitelný život. (1. Korinťanům 15:53; Hebrejcům 7:16) V tomto smyslu vzkříšení lidé nesou „obraz toho nebeského“, Ježíše, který jim umožnil vzkříšení. (1. Korinťanům 15:45–49)

 • smilan
  smilan, 15.10.18 18:31:40  
   

  Štyri druhy modlitby – štyri stupne veľkosti človečenstva

  Modlitba je prostriedok, umožňujúci spojenie človeka s veľkosťou Najvyššieho, pričom odpoveďou na modlitbu môže byť odlesk tejto veľkosti, ktorý na nás spočinie. Odpoveďou býva požehnanie Pána, ktoré sa nás dotkne, aby nás viedlo k výšinám našej ľudskosti. Lebo jedine v spojení s veľkosťou Najvyššieho sa môže stať človek skutočne veľkým. Bez tohto spojenia zostáva nepatrným, malým a úbohým. A to vo svojom konaní, vo svojich hodnotách, i vo svojom myslení.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1810/styri-druhy-modlitby-styri-stupne-velkosti-clovecenstva

 • smilan
  smilan, 9.10.18 19:46:52  
   

  Dva obrazy posledného súdu

  Poslednému súdu, spojenému s nevyhnutným rozkladom hmotného sveta neunikne absolútne nikto z nás, pričom posledný súd bude predstavovať nekompromisnú hraničnú čiaru, prebiehajúcu naprieč všetkými ľuďmi. Hraničnú čiaru, rozdeľujúcu ľudí na dostatočne duchovne zrelých, a teda schopných povzniesť sa z hmotného sveta do večného kráľovstva ducha, a na duchovne nezrelých, zviazaných prostredníctvom svojich chýb, nedostatkov, vášní, sklonov, nemravnosti, alebo dogiem s hmotným svetom, smerujúcim do rozkladu. Nevyhnutný osud rozkladu hmoty sa potom stane osudom každého jednotlivca, s hmotným svetom pevne spojeného.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1810/dva-obrazy-posledneho-sudu

 • smilan
  smilan, 1.10.18 18:33:20  
   

  O rozdiele v jednaní na Zemi a v kráľovstve nebeskom

  Všetko, čo sa robí na Zemi sa robí len ku cti ľudí, zatiaľ čo všetko, čo sa robí v kráľovstve nebeskom sa robí ku cti Najvyššieho. Všetko, čo sa robí na Zemi je iba oslavou veľkosti človeka. Oslavou jeho dôvtipu, rozumu, moci a šikovnosti, zatiaľ čo v kráľovstve nebeskom je naopak všetko oslavou veľkosti Stvoriteľa. Oslavou jeho Spravodlivosti, Dokonalosti, Múdrosti, Vznešenosti a Moci. A teraz skúsme spoločne uvažovať.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1810/o-rozdiele-v-jednani-na-zemi-a-v-kralovstve-nebeskom

 • smilan
  smilan, 24.9.18 19:26:21  
   

  Nemravnosť - zákerný jed, ktorý otravuje našu osobnosť

  Nemravnosť je ako kvapka jedu v pohári dobrého vína. A hoci môže ísť o víno vynikajúceho ročníka, hoci môže lahodne chutiť, nepatrná kvapka jedu v ňom nás otrávi. A čím viac budeme piť takéto víno pre jeho dobrú chuť, tým viac si budeme otravovať svoj organizmus, až nás to napokon zabije. Milí priatelia, hoci to vôbec netušíte, aj váš vlastný vnútorný život už v dnešný deň prijal svoju kvapku jedu rozkladnej nemravnosti, či už prostredníctvom internetu, prostredníctvom filmov, kníh, časopisov, vtipov, rečí, piesní, alebo dokonca módy, ktorá dnes letí.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1809/nemravnost-zakerny-jed-ktory-otravuje-nasu-osobnost

 • smilan
  smilan, 17.9.18 18:33:06  
   

  Ako začať meniť spoločnosť k lepšiemu? Od seba samého!

  Mnohí sa pýtajú, čo konkrétneho by mali začať oni sami robiť, aby budúcnosť, ktorá nás očakáva, naozaj stála za to. Odpoveď je jednoduchá. Možno až príliš jednoduchá na to, aby bola ľahko pochopiteľná ľuďom dnešnej komplikovanej doby. Svetlá budúcnosť nás totiž môže očakávať len vtedy, ak pretransformujeme svoj vnútorný život, čiže svoje myslenie a cítenie do súladu s hodnotami Svetla. Práve toto je prvý konkrétny krok, ktorým môže začať každý z nás tu a teraz, v tejto chvíli formovať budúcnosť tak, aby naozaj stála za to.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1809/ako-zacat-menit-spolocnost-k-lepsiemu-od-seba-sameho

 • smilan
  smilan, 9.9.18 19:27:08  
   

  Kresťanstvo ako terč!

  V súčasnosti sa stalo veľmi moderným útočiť na kresťanstvo. A útočí sa naň z tých najprotichodnejších strán, a to či už skryto, alebo otvorene. Zo strany EU je kresťanstvo vnímané ako nebezpečný formotvorný prvok silnej morálnej integrity osobnosti, s ktorou sa už nedá tak ľahko manipulovať. Preto je nepohodlné. Zo strany Slovanstva ide o neprekonateľnú nevraživosť, až nenávisť za krivdy, ktoré sa nastupujúce kresťanstvo dopustilo na dávnych Slovanoch a ich kultúre. Zo strany stúpencov Véd ide zase o nenávisť na základe paušálneho odsúdenia kresťanstva, ako chtonického, materialistického a krvavého padlého kultu.

  Viac sa dozviete na: http://smeromkzivotu.blogspot.com/2018/09/krestanstvo-ako-terc.html

 • smilan
  smilan, 2.9.18 19:37:22  
   

  Americkí filmoví hrdinovia odporúčajú: dajte na svoj inštinkt! A majú pravdu!

  Ak sledujete filmy americkej produkcie, môžete sa často stretnúť s týmto odporúčaním. Vždy totiž, keď ide o nejaké závažné rozhodnutie o živote a smrti, koná hlavný hrdina na základe svojich inštinktov. A koná na základe nich aj z toho dôvodu, že niet času veci premyslieť a zvážiť, ale je treba jednať okamžite. A aj napriek absencii racionality, ktorá by to jednoducho nestihla, je toto inštinktívne jednanie správne a prináša zdar.

  Viac sa dozviete na:
  http://smeromkzivotu.blogspot.com/2018/09/americki-filmovi-hrdinovia-odporucaju.html

 • smilan
  smilan, 27.8.18 19:29:11  
   

  Odstraňovanie duchovných nezmyslov

  Jedným zo závažných omylov v duchovnej oblasti je tvrdenie, že medzi zákony univerza patrí princíp duality, na základe ktorého nie je bez zla možné ani dobro a naopak. Presne rovnako, ako nie je bez tmy možné ani svetlo, alebo bez výdychu nádych. Ani jeden z týchto duálnych prvkov nie je preto možné odstrániť a je nesprávne sa o to vôbec pokúšať. Správne je zobrať to na vedomie a naučiť sa s tým patrične zaobchádzať. Tento názor je neuveriteľne duchovne škodlivým, pretože pravda je úplne iná!

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1808/odstranovanie-duchovnych-nezmyslov

 • smilan
  smilan, 19.8.18 18:29:49  
   

  O katastrofálnom rozkladnom vplyve nemravnosti na ľudskú osobnosť

  Základné princípy bytia sú jednoduché. Preto sú pochopiteľné každému. Stačí na ne logika desaťročného dieťaťa. Veľkým paradoxom našej civilizácie je však skutočnosť, že tieto jednoduché súvislosti nie je schopná pochopiť väčšina vzdelaných, inteligentných, moderných a rozhľadených ľudí dnešnej doby. Naše univerzum je miestom ustavičného pnutia medzi dvomi protichodnými princípmi. Medzi dobrom a zlom! Dobro je princíp konštruktívny, budujúci a harmonizujúci. Zlo je princíp úpadkový, deštruktívny a všetko smerujúci k zničeniu.

  Viac sa dozviete na:
  http://smeromkzivotu.blogspot.com/2018/08/o-katastrofalnom-rozkladnom-vplyve.html

 • smilan
  smilan, 13.8.18 19:36:00  
   

  O príčine zlyhávania štandardnej politiky

  Žijeme v demokracii a tá je zložená na demokratických voľbách. Vo voľbách môžeme zvoliť svojich osobných politických nominantov, ako aj stranu, s ktorej programom sa najviac stotožňujeme. Pri naozaj hlbokom pohľade však zistíme, že všetky strany majú predsa len čosi spoločné. Že sa v určitej zásadnej veci takmer vôbec od seba nelíšia. Tým spoločným menovateľom sú totiž vždy iba sľuby, smerujúce k pozdvihnutiu hmotnej, materiálnej a ekonomickej úrovne. Všetci svorne vidia práve v tomto jedinom liek na všetky naše problémy.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1808/o-pricine-zlyhavania-standardnej-politiky

 • smilan
  smilan, 6.8.18 19:28:17  
   

  Horúčavy odhaľujú obludný egoizmus našej civilizácie

  Vonku, v prírode vládnu extrémne horúčavy a medzi ľuďmi vládne zase extrémna hlúposť, ktorá pramení z ich nekonečného sebectva. Chcete dôkaz? Na vlastné uši si ho môžete vypočuť takmer vždy, keď si naladíte nejaké komerčné hudobné rádio. Súčasťou tohto typu rádií totiž bývajú krátke správy s predpoveďou počasia. No a práve o predpoveď počasia ide! Jednu z nich som si vypočul a musel som okamžite napísať tento text.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1808/horucavy-odhaluju-obludny-egoizmus-nasej-civilizacie

 • smilan
  smilan, 30.7.18 19:29:54  
   

  Slovanstvo! Je naozaj možný návrat ku koreňom?

  Priaznivci Slovanstva tvrdia, že už dávno pred príchodom kresťanstva na naše územie sme mali svoju vlastnú, vysoko rozvinutú duchovnosť a kultúru, ktoré dokonale vyhovovali slovanskej duši a veľmi pozitívne rozvíjali osobnosť jednotlivcov i celé spoločenstvo. Súčasní priaznivci Slovanstva preto vnímajú kresťanstvo len ako zámernú indoktrináciu vtedajších Slovanov, s cieľom odstaviť ich od vlastnej, pôvodnej kultúry a duchovnosti, a tým zabrániť ich rozvoju a rozkvetu. Násilným vnútením kresťanstva došlo potom skutočne k strate spojenia s vlastnými koreňmi, čím boli Slovania oslabení, následne ovládnutí a držaní v područí po celé stáročia.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1807/slovanstvo-je-naozaj-mozny-navrat-ku-korenom

 • smilan
  smilan, 24.7.18 19:38:33  
   

  Vyznanie budúcich obyvateľov Zeme (tých, ktorí prežijú veľkú očistu)

  Ďakujeme, že môžeme už tu na Zemi, tak nesmierne vzdialenej od Stvoriteľa všetkého, svojim každodenným bytím nepretržite uctievať jeho nesmiernu velebnosť. Ďakujeme, že môžeme každej svojej myšlienke, každému svojmu pohybu, každému svojmu činu a každému svojmu nádychu vnútorne, vo svojom vedomí, prepožičať rozmer uctievania Pána. Ďakujeme, že môžeme prostredníctvom svojich radostných činov spievať veľký oslavný chorál ku cti Jediného a Najvznešenejšieho.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1807/vyznanie-buducich-obyvatelov-zeme-tych-ktori-preziju-velku-ocistu

 • smilan
  smilan, 16.7.18 19:21:52  
   

  O ideále nepoškvrneného počatia a iných fascinujúcich skutočnostiach

  Osobnostne a duchovne vysoko stojaci, kvalitní jedinci, môžu prichádzať na svet len prostredníctvom nepoškvrneného počatia! Nepoškvrnené počatie totiž nie je dej, ktorý sa stal len jediný krát v dejinách! Ideál nepoškvrneného počatia môže byť dosiahnutý každou ženou, ktorá splní dve podmienky. A síce, ak k počatiu dôjde z čistej lásky, a zároveň s vrúcnym pohľadom, upretým k Stvoriteľovi. Takýmto spôsobom bolo totiž Máriou z Nazareta počaté fyzické telo Kristovo a podobným, telesnou zmyselnosťou nepoškvrneným počatím by mali prichádzať na svet všetci ľudia.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1807/o-ideale-neposkvrneneho-pocatia-a-inych-fascinujucich-skutocnostiach

 • smilan
  smilan, 9.7.18 19:43:05  
   

  Minulosť a súčasnosť ovládania más elitou. Zmenilo sa len málo!

  Už v dávnej minulosti ľudstva sa vyprofilovali tri základné spoločenské vrstvy, pretrvávajúce až dodnes. Prvou je na vrchole stojaca, úzka elita. Treťou sú masy, ktoré sa elita snaží čo najefektívnejšie ovládať a držať v područí, ba až v otroctve, najlepšie s možnosťou rozhodovania o živote a smrti. No a druhou, medzi nimi stojacou vrstvou je spoločenská vrstva výkonnej moci elity, reprezentujúca rôzne stupne riadenia spoločnosti, ktorá reálne uskutočňuje tu najšpinavšiu prácu smerom k ovládaniu a zotročovaniu más. Odmenou za to je vyšší príjem a vyššie spoločenské postavenie.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1807/minulost-a-sucasnost-ovladania-mas-elitou-zmenilo-sa-len-malo

 • rose66
  rose66, 26.6.18 10:49:57  
   

  Mít opravdový smysl života znamená mít pro co žít — stanovit si v životě jasný cíl, tedy něco, nač se můžeme zaměřit. Mohou ale lidé pravý smysl života skutečně najít? To rozhodně! Z toho, že jsme obdařeni inteligencí, svědomím a rozumovými schopnostmi, vyplývá, že Stvořitel nás sem postavil s určitým záměrem. Je tedy nabíledni, že skutečný smysl své existence můžeme zjistit a naplnit pouze tehdy, když v souladu s tímto záměrem žijeme.

 • smilan
  smilan, 25.6.18 19:31:15  
   

  Duchovné posolstvo ruských matriošiek

  Naši predkovia vlastnili značnú múdrosť, ktorá nám už žiaľ dnes chýba. A túto múdrosť si odovzdávali rôznymi formami z generácie na generáciu. Trebárs rozprávkami, povesťami, bájami, ale aj inými, neverbálnymi spôsobmi. Medzi ne môžeme zaradiť ruské matriošky. Malo to však predsa len jeden háčik, pretože táto múdrosť bola vždy určitým spôsobom zašifrovaná, pričom na každom jednotlivom poslucháčovi záležalo, či si dá námahu dešifrovať ju a pochopiť ju, alebo bude brať všetko len ako nejaké zaujímavé rozprávanie na skrátenie dlhej chvíle.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1806/duchovne-posolstvo-ruskych-matriosiek

 • smilan
  smilan, 18.6.18 19:20:48  
   

  Odkaz všetkým starým ľuďom: nie ste zbytoční!

  Staroba so sebou prináša mnoho problémov. Ako fyzických, tak aj psychických. No a jedným zo zásadných psychických problémov býva to, že mnohí starí ľudia sa po ukončení svojho aktívneho života nedokážu dlhodobo vyporiadať so silným pocitom zbytočnosti. S pocitom, ešte navyše podporovaným charakterom súčasnej doby, ktorá vidí celý zmysel ľudského bytia jedine v schopnosti vytvárania materiálnych hodnôt. Je potom samozrejme ľahko pochopiteľné, že ak niekto túto schopnosť stratí, cíti sa zbytočný. Cíti sa na obtiaž. Cíti sa, ako sa vraví, už len do počtu. Toto trápi mnohých starých ľudí a vnútorne ich to zožiera.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1806/odkaz-vsetkym-starym-ludom-nie-ste-zbytocni

 • smilan
  smilan, 11.6.18 19:21:40  
   

  Zmena vesmírnej paradigmy likviduje západnú civilizáciu!

  Nie je nijaká náhoda, že v Čechách i na Slovensku sa spoločnosť výrazne polarizuje. Že sa vytvárajú dve skupiny ľudí, stojace proti sebe až v nepriateľstve. Že jedni sú za Zemana a druhí proti Zemanovi. Že jedni sú za protesty za slušné Slovensko a druhí zase proti nim. Že jedni sú za Rusko a Putina, a druhí zase proti Rusku a Putinovi. Vo všetkom tomto ide o niečo oveľa hlbšie, než by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Ide tu totiž o vzájomné pnutie medzi dvomi typmi myslenia a cítenia, ktoré úzko súvisia so súčasnou zmenou charakteru vesmírneho žiarenia.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1806/zmena-vesmirnej-paradigmy-likviduje-zapadnu-civilizaciu

 • smilan
  smilan, 4.6.18 17:36:05  
   

  O dosiahnutí nepochopiteľného ideálu radostného prijímania utrpenia

  Poznáte ten vtip, ako sedí chlapík v obývačke, pozerá televíziu, a zrazu mu niekto tichúčko zaklope na dvere? Chlapík vstane a otvorí. Pred dverami stojí malá kostrička a hovorí: „Svieca života vášho škrečka dohorela. Prišla som si po jeho dušu“. Chlapík neveriaco pozerá a potom s hnevom kopne do kostričky, ktorá zhrkoce dolu schodmi. Vráti sa do obývačky, sadne si a znovu pozerá televíziu. O chvíľu sa ale ozve strašný buchot na dvere. Chlapík vstane, otvorí, a pred dverami stojí obrovská smrtka s kosou. A vedľa nej tá malá kostrička, ktorá hovorí: „Mama, tento to bol“.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1806/o-dosiahnuti-nepochopitelneho-idealu-radostneho-prijimania-utrpenia

 • smilan
  smilan, 28.5.18 19:14:19  
   

  Supermarkety a konzum menia vidiek k horšiemu. Hlbší pohľad na vidiecku realitu

  Charakter našich obcí sa očividne mení. Nie sú to už totiž obce ako v minulosti, ktorých obyvatelia využívali svoje pozemky predovšetkým na pestovanie rôznych produktov pre vlastnú spotrebu. To znamená, že väčšinu celkovej rozlohy pozemku tvorila záhrada užitková a iba nepatrná časť bola vyhradená záhrade okrasnej. V súčasnosti, i z dôvodu príchodu mnohých ľudí z miest na vidiek, sa však tento pomer obrátil. Dnes tvorí väčšinu pozemku záhrada okrasná, s veľkými zatrávnenými plochami. Len menšiu, zanedbateľnú časť tvorí záhrada úžitková, ktorá niekedy často úplne chýba.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1805/supermarkety-a-konzum-menia-vidiek-k-horsiemu-hlbsi-pohlad-na-vidiecku-realitu

 • smilan
  smilan, 21.5.18 18:35:54  
   

  O tajomstve podstaty človeka, ale aj podstaty Stvoriteľa

  Človek musí mať jasno v týchto dvoch zásadných veciach preto, aby mohol správne kráčať životom. Ich neznalosť a nejasnosť má totiž nevyhnutne za následok nesprávne nasmerovanie celého nášho bytia. Má za následok jeho nenaplnenie a nakoniec i jeho celkovú stratu. Aby sme teda raz svoje bytie úplne nestratili, poznajme kým v skutočnosti sme, aká je naša pravá podstata a aký má súvis s podstatou samotného Stvoriteľa?

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1805/o-tajomstve-podstaty-cloveka-ale-aj-podstaty-stvoritela

 • smilan
  smilan, 14.5.18 19:24:49  
   

  Veľké svetové dianie končí posledným súdom!

  Každému, kto len trochu uvažuje musí byť jasné, že všetko, čo je hmotné raz vzniklo a raz musí zaniknúť. Inými slovami povedané, že všetko hmotné podlieha nevyhnutnému kolobehu vzniku a zániku. Týka sa to každej rastliny, každého zvieraťa, každého človeka, ale v širšom meradle i našej planéty, našej slnečnej sústavy i celého nášho okolitého hmotného vesmíru. Ale týka sa to dokonca aj jeho jemnohmotnej časti, kam odchádzame ako duše po fyzickej smrti. Aj táto úroveň je totiž hmotná a preto aj ona podlieha kolobehu vzniku a zániku. Toto je realita, ktorej musíme čeliť ako ľudské bytosti, nachádzajúce sa v hmotnej úrovni univerza.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1805/velke-svetove-dianie-konci-poslednym-sudom

 • smilan
  smilan, 7.5.18 19:35:42  
   

  Slušní ľudia nepotrebujú robiť žiadne revolúcie! Vyjadrenie k situácii na Slovensku

  Tento článok je hĺbkovou analýzou toho, prečo sú aj z duchovného hľadiska všetky protesty za slušné Slovensko kontraproduktívne a nikdy nemôžu priniesť nijaké zlepšenie situácie. Je už totiž najvyšší čas, aby konečne padol ustavične živený mýtus o tom, že hlavnú zodpovednosť za všetko zlé, čo prežívame u nás doma, alebo aj vo svete môžu politici, potom veľké nadnárodné korporácie a nakoniec svetová elita najmocnejších a najbohatších.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1805/slusni-ludia-nepotrebuju-robit-ziadne-revolucie-vyjadrenie-k-situacii-na-slovensku

 • smilan
  smilan, 3.5.18 18:29:06  
   

  Paradoxy bytia! Čo je dobré materiálne, môže duchovne neuveriteľne škodiť!

  Nie všetko, čo sa nám z nášho subjektívneho hľadiska javí ako dobré, je pre nás dobré aj z hľadiska duchovného. Z hľadiska záujmov našej duše. Mali by sme preto už konečne pochopiť, že univerzum podlieha duchovným zákonitostiam a že pre ľudí, ktorých podstata je duchovná, majú byť práve tieto zákonitosti rozhodujúce. Znamená to teda, že jedine na ich rešpektovaní má byť postavené naše jednanie v hmotnom svete, čím by sa reálne to duchovné dostalo do súladu s hmotným a bolo by s ním v jednote.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1804/paradoxy-bytia-co-je-dobre-materialne-moze-duchovne-neuveritelne-skodit

 • smilan
  smilan, 23.4.18 17:05:24  
   

  Odhalenie činnosti mimovládnych organizácií, ako profesionálnych provokatérov protestov

  Ten, kto nepripúšťa manipuláciu vo svete manipulácií je samovražedne naivný, a preto sa stáva ľahkou obeťou manipulácií. Presne tak, ako sme toho svedkami pri protestoch za slušné Slovensko. Poučme sa preto a poznajme onen zákerný mechanizmus manipulácie, lebo ak to nedokážeme, budeme aj naďalej manipulovaní podľa potrieb mocných. Budeme im slúžiť svojou naivitou a prvoplánovým bojom za ušľachtilé ideály. Budeme bojovať na námestiach, ale nie za naše, ale za ich ciele.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1804/odhalenie-cinnosti-mimovladnych-organizacii-ako-profesionalnych-provokaterov-protestov

 • smilan
  smilan, 16.4.18 19:42:41  
   

  Poznávajme nebezpečenstvá druhého sveta 3

  Dávne civilizácie si uvedomovali veľké nebezpečenstvo nekonečného blúdenia ľudských duší v záhrobí. Z tohto dôvodu vznikali knihy mŕtvych, ktorých účelom mala byť akási základná orientácia na druhom svete.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1804/poznavajme-nebezpecenstva-druheho-sveta-3

 • smilan
  smilan, 9.4.18 19:37:05  
   

  Poznávajme nebezpečenstvá druhého sveta 2

  V predchádzajúcom článku sme hovorili o nástrahách, ktoré na nás číhajú po smrti na takzvanom druhom svete. Ale keďže tých nástrah je viac, ako obsiahne jediný text, budeme pokračovať a ukážeme si ďalšie nebezpečenstvá, aby sme ich poznali už teraz, aby sme ich mohli na druhom svete šťastne prekonať a aby pre nás nemuseli znamenať naše tragické zdržanie na celé tisícročia.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1804/poznavajme-nebezpecenstva-druheho-sveta-2

 • smilan
  smilan, 2.4.18 19:22:01  
   

  Poznávajme nebezpečenstvá druhého sveta 1

  Ľudia by už počas svojho života na zemi mali začať nadobúdať určitú znalosť o druhom svete, kam raz odídu po svojej fyzickej smrti, aby nemuseli v jeho najrozličnejších úrovniach zbytočne stráviť celé stáročia. A nakoniec aby tam, ako ryby chytené do siete, nemuseli prísť v nevyhnutnom rozklade hrubej i jemnej hmoty o celé svoje bytie. Kto sme? Odkiaľ pochádzame? Kam smerujeme? To nie sú len nejaké teoreticko filozofické otázky. To sú pre každého z nás základné otázky života a smrti! Otázky bytia, alebo nebytia!

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1804/poznavajme-nebezpecenstva-druheho-sveta-1

 • smilan
  smilan, 26.3.18 19:00:12  
   

  Matrix! Hodnotný film s hlbokým a silným posolstvom

  Nedávno som si opäť pozrel známy kultový film Matrix. Jeho skryté posolstvo má nám všetkým určite čo povedať, len ho je treba správne dešifrovať. A práve o toto dešifrovanie sa teraz pokúsme, aby sme aj my nemuseli celý svoj život prežiť len ako ozubené, nevedomé kolieska v iluzórnej realite matrixu, predstierajúcej skutočný život, zatiaľ čo skutočnou, nedôstojnou realitou je realita nášho zotročenia.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1803/matrix-hodnotny-film-s-hlbokym-a-silnym-posolstvom

 • smilan
  smilan, 12.3.18 18:17:06  
   

  O plánovaní budúcnosti až za hranice smrti

  Súčasný človek je nútený plánovať do ďalekej budúcnosti. Týka sa to trebárs sporenia na dôchodok, čo pre mnohých mladých znamená budúcnosť, vzdialenú celé desaťročia. Je určite správne, že človek uvažuje a koná takto zodpovedne. Žiaľ, nie je však veľa takých, ktorí sú schopní plánovať a myslieť na vlastnú budúcnosť v ešte oveľa vzdialenejšom horizonte. V horizonte toho, čo sa s nimi stane po smrti, čiže po opustení fyzického tela. Len naozaj málokto sa snaží predvídavo zabezpečiť aj tam, na druhom svete podobne, ako sa pravidelným sporením zabezpečujeme na svoj dôchodok.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1803/o-planovani-buducnosti-az-za-hranice-smrti

 • smilan
  smilan, 5.3.18 19:41:07  
   

  Aká nás čaká budúcnosť?

  Istý pán, ktorý sa volá Karel Kříž, vo svojej knihe „Tajemství a síla slova“ hovorí o spôsobe, akým je možné dešifrovať skrytý a hlboký význam slov. Za pomoci využitia jeho metódy sa teraz spoločne pozrime na nesmierne zásadné posolstvo, skrývajúce sa pre nás všetkých v slove „budúcnosť“. Toto zložené slovo sa skladá z dvoch slov. Zo slova „budú“ a zo slova „cnosť“. Môžeme to teda významovo chápať tak, že našou budúcnosťou budú cnosti. Že budúcnosť ľudstva spočíva v cnostiach. V návrate ku cnostiam a v znovu obnovení cnostného života.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1803/fragment-cislo-1-aka-nas-caka-buducnost

 • smilan
  smilan, 26.2.18 18:08:07  
   

  Česko slovenský mravnostný konflikt

  Správa z tlače: Mesto Piešťany siahlo po cenzúre umenia a spôsobilo škandál medzinárodných rozmerov. Primátor mesta Miloš Tamajka a nová riaditeľka galérie Fontána Marta Jurčová dali z hlavnej siene zvesiť obrazy legendárneho českého maliara Jiřího Načeradského a presunuli ich do bočného vestibulu. Prekážalo im zobrazenie nahých ľudských tiel.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1802/cesko-slovensky-mravnostny-konflikt

 • smilan
  smilan, 19.2.18 19:32:29  
   

  Védy a kresťanstvo 4. Ježiš ako čisto literárne vytvorená postava!

  Jedným z najradikálnejších tvrdení stúpencov Véd je, že Ježiš Nazaretský nikdy fyzicky neexistoval. Ide vraj len o židmi čisto literárne vytvorenú postavu, ktorej učenie bolo odkopírované a prebraté od gnostika Šimona Mága. Keďže ide naozaj o závažné tvrdenie, pozrime sa podrobnejšie na argumentáciu priaznivcov Véd, ale zároveň i na protiargumenty, ktoré ich teóriu vyvracajú.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1802/vedy-a-krestanstvo-4-jezis-ako-cisto-literarne-vytvorena-postava

 • smilan
  smilan, 12.2.18 18:33:14  
   

  Kresťanstvo versus Védy 3. O rozpoznaní príčiny pádu všetkých náboženstiev

  Priaznivci Véd považujú židokresťanstvo za padlé náboženstvo. Veľké rozšírenie tohto náboženstva má podľa nich na svedomí takmer všetko zlo na svete. A to nie len vojny a vraždenie, ktoré sú v podstate prinášaním hromadných rituálnych krvavých obetí, ale má na svedomí i rozkvet všetkých ostatných negatívnych a nízkych vlastností, ku ktorým sú veriaci nabádaní priamo v Biblii.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1802/krestanstvo-versus-vedy-3-o-rozpoznani-priciny-padu-vsetkych-nabozenstiev

 • rose66
  rose66, 6.2.18 12:44:06  
   

  Jeden muž, který pochází z hinduistického prostředí, byl přesvědčen, že pokud by mělo poselství od Boha přinést užitek celému lidstvu, muselo by vzniknout už na úsvitu civilizace. Když zjistil, že některé části Bible jsou starší než védy, nejstarší spisy hinduismu, rozhodl se Bibli si přečíst a prozkoumat její obsah. I jeden univerzitní profesor ze Spojených států pochopil, že by si měl tuto nejrozšířenější knihu na světě nejprve přečíst, než si na ni vytvoří názor.

 • rose66
  rose66, 6.2.18 12:42:28  
   

  falesne krestanstvo urcite je pricinou zla

 • smilan
  smilan, 5.2.18 19:19:47  
   

  Védy a kresťanstvo 2. Trpká pravda o dvoch líniách kresťanstva: svetlej a skrivenej!

  V predchádzajúcom článku sme dali priestor zdrvujúcej kritike židokresťanstva z pohľadu priaznivcov Véd, ktorí tvrdia, že ide o nízky kult uctievania božstva zeme a hmoty. Spoločným charakteristickým znakom všetkých takýchto chtonických náboženstiev je prinášanie krvavých obetí. Nájdeme ich v židovstve i v kresťanstve, v krvavej obeti Krista na kríži. Dôkazom orientácie na hmotu je i viera v telesné zmŕtvychvstanie Krista, čím sa kresťanstvo stáva náboženským kultom uctievania hmotného tela, ktoré vstalo z mŕtvych.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1802/vedy-a-krestanstvo-2-trpka-pravda-o-dvoch-liniach-krestanstva-svetlej-a-skrivenej

 • smilan
  smilan, 29.1.18 18:13:23  
   

  Védy a kresťanstvo 1. Kresťanstvo ako príčina všetkého zla vo svete!

  Ak sa stretnete so stúpencami Véd, či už pôvodných staro indických, alebo od nich odvodených staro slovanských, ich nápadným spoločným rysom je tvrdo odmietavý postoj voči kresťanstvu. Práve v takzvanom židokresťanstve, ako to oni nazývajú, vidia hlavnú príčinu všetkého dnešného duchovného úpadku a zároveň i príčinu nebývalého rozkvetu ľudstvo devalvujúceho konzumu a materializmu. Čo sú to vlastne Védy a prečo ich stúpenci hladia s takým odporom na kresťanstvo?

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1801/vedy-a-krestanstvo-1-krestanstvo-ako-pricina-vsetkeho-zla-vo-svete