Úvahy o živote

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
janelka5 (2018-05-11 18:22:50)osoba (2018-04-22 12:03:24)
Úvahy o živote
Založeno: 5. 7. 2012 | Příspěvků: 449 | Členů: 2
Správci: smilan (hlavní)

Všetko, čo sa nás dotýka...

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • smilan
  smilan, 21.5.18 18:35:54  
   

  O tajomstve podstaty človeka, ale aj podstaty Stvoriteľa

  Človek musí mať jasno v týchto dvoch zásadných veciach preto, aby mohol správne kráčať životom. Ich neznalosť a nejasnosť má totiž nevyhnutne za následok nesprávne nasmerovanie celého nášho bytia. Má za následok jeho nenaplnenie a nakoniec i jeho celkovú stratu. Aby sme teda raz svoje bytie úplne nestratili, poznajme kým v skutočnosti sme, aká je naša pravá podstata a aký má súvis s podstatou samotného Stvoriteľa?

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1805/o-tajomstve-podstaty-cloveka-ale-aj-podstaty-stvoritela

 • smilan
  smilan, 14.5.18 19:24:49  
   

  Veľké svetové dianie končí posledným súdom!

  Každému, kto len trochu uvažuje musí byť jasné, že všetko, čo je hmotné raz vzniklo a raz musí zaniknúť. Inými slovami povedané, že všetko hmotné podlieha nevyhnutnému kolobehu vzniku a zániku. Týka sa to každej rastliny, každého zvieraťa, každého človeka, ale v širšom meradle i našej planéty, našej slnečnej sústavy i celého nášho okolitého hmotného vesmíru. Ale týka sa to dokonca aj jeho jemnohmotnej časti, kam odchádzame ako duše po fyzickej smrti. Aj táto úroveň je totiž hmotná a preto aj ona podlieha kolobehu vzniku a zániku. Toto je realita, ktorej musíme čeliť ako ľudské bytosti, nachádzajúce sa v hmotnej úrovni univerza.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1805/velke-svetove-dianie-konci-poslednym-sudom

 • smilan
  smilan, 7.5.18 19:35:42  
   

  Slušní ľudia nepotrebujú robiť žiadne revolúcie! Vyjadrenie k situácii na Slovensku

  Tento článok je hĺbkovou analýzou toho, prečo sú aj z duchovného hľadiska všetky protesty za slušné Slovensko kontraproduktívne a nikdy nemôžu priniesť nijaké zlepšenie situácie. Je už totiž najvyšší čas, aby konečne padol ustavične živený mýtus o tom, že hlavnú zodpovednosť za všetko zlé, čo prežívame u nás doma, alebo aj vo svete môžu politici, potom veľké nadnárodné korporácie a nakoniec svetová elita najmocnejších a najbohatších.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1805/slusni-ludia-nepotrebuju-robit-ziadne-revolucie-vyjadrenie-k-situacii-na-slovensku

 • smilan
  smilan, 3.5.18 18:29:06  
   

  Paradoxy bytia! Čo je dobré materiálne, môže duchovne neuveriteľne škodiť!

  Nie všetko, čo sa nám z nášho subjektívneho hľadiska javí ako dobré, je pre nás dobré aj z hľadiska duchovného. Z hľadiska záujmov našej duše. Mali by sme preto už konečne pochopiť, že univerzum podlieha duchovným zákonitostiam a že pre ľudí, ktorých podstata je duchovná, majú byť práve tieto zákonitosti rozhodujúce. Znamená to teda, že jedine na ich rešpektovaní má byť postavené naše jednanie v hmotnom svete, čím by sa reálne to duchovné dostalo do súladu s hmotným a bolo by s ním v jednote.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1804/paradoxy-bytia-co-je-dobre-materialne-moze-duchovne-neuveritelne-skodit

 • smilan
  smilan, 23.4.18 17:05:24  
   

  Odhalenie činnosti mimovládnych organizácií, ako profesionálnych provokatérov protestov

  Ten, kto nepripúšťa manipuláciu vo svete manipulácií je samovražedne naivný, a preto sa stáva ľahkou obeťou manipulácií. Presne tak, ako sme toho svedkami pri protestoch za slušné Slovensko. Poučme sa preto a poznajme onen zákerný mechanizmus manipulácie, lebo ak to nedokážeme, budeme aj naďalej manipulovaní podľa potrieb mocných. Budeme im slúžiť svojou naivitou a prvoplánovým bojom za ušľachtilé ideály. Budeme bojovať na námestiach, ale nie za naše, ale za ich ciele.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1804/odhalenie-cinnosti-mimovladnych-organizacii-ako-profesionalnych-provokaterov-protestov

 • smilan
  smilan, 16.4.18 19:42:41  
   

  Poznávajme nebezpečenstvá druhého sveta 3

  Dávne civilizácie si uvedomovali veľké nebezpečenstvo nekonečného blúdenia ľudských duší v záhrobí. Z tohto dôvodu vznikali knihy mŕtvych, ktorých účelom mala byť akási základná orientácia na druhom svete.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1804/poznavajme-nebezpecenstva-druheho-sveta-3

 • smilan
  smilan, 9.4.18 19:37:05  
   

  Poznávajme nebezpečenstvá druhého sveta 2

  V predchádzajúcom článku sme hovorili o nástrahách, ktoré na nás číhajú po smrti na takzvanom druhom svete. Ale keďže tých nástrah je viac, ako obsiahne jediný text, budeme pokračovať a ukážeme si ďalšie nebezpečenstvá, aby sme ich poznali už teraz, aby sme ich mohli na druhom svete šťastne prekonať a aby pre nás nemuseli znamenať naše tragické zdržanie na celé tisícročia.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1804/poznavajme-nebezpecenstva-druheho-sveta-2

 • smilan
  smilan, 2.4.18 19:22:01  
   

  Poznávajme nebezpečenstvá druhého sveta 1

  Ľudia by už počas svojho života na zemi mali začať nadobúdať určitú znalosť o druhom svete, kam raz odídu po svojej fyzickej smrti, aby nemuseli v jeho najrozličnejších úrovniach zbytočne stráviť celé stáročia. A nakoniec aby tam, ako ryby chytené do siete, nemuseli prísť v nevyhnutnom rozklade hrubej i jemnej hmoty o celé svoje bytie. Kto sme? Odkiaľ pochádzame? Kam smerujeme? To nie sú len nejaké teoreticko filozofické otázky. To sú pre každého z nás základné otázky života a smrti! Otázky bytia, alebo nebytia!

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1804/poznavajme-nebezpecenstva-druheho-sveta-1

 • smilan
  smilan, 26.3.18 19:00:12  
   

  Matrix! Hodnotný film s hlbokým a silným posolstvom

  Nedávno som si opäť pozrel známy kultový film Matrix. Jeho skryté posolstvo má nám všetkým určite čo povedať, len ho je treba správne dešifrovať. A práve o toto dešifrovanie sa teraz pokúsme, aby sme aj my nemuseli celý svoj život prežiť len ako ozubené, nevedomé kolieska v iluzórnej realite matrixu, predstierajúcej skutočný život, zatiaľ čo skutočnou, nedôstojnou realitou je realita nášho zotročenia.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1803/matrix-hodnotny-film-s-hlbokym-a-silnym-posolstvom

 • smilan
  smilan, 12.3.18 18:17:06  
   

  O plánovaní budúcnosti až za hranice smrti

  Súčasný človek je nútený plánovať do ďalekej budúcnosti. Týka sa to trebárs sporenia na dôchodok, čo pre mnohých mladých znamená budúcnosť, vzdialenú celé desaťročia. Je určite správne, že človek uvažuje a koná takto zodpovedne. Žiaľ, nie je však veľa takých, ktorí sú schopní plánovať a myslieť na vlastnú budúcnosť v ešte oveľa vzdialenejšom horizonte. V horizonte toho, čo sa s nimi stane po smrti, čiže po opustení fyzického tela. Len naozaj málokto sa snaží predvídavo zabezpečiť aj tam, na druhom svete podobne, ako sa pravidelným sporením zabezpečujeme na svoj dôchodok.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1803/o-planovani-buducnosti-az-za-hranice-smrti

 • smilan
  smilan, 5.3.18 19:41:07  
   

  Aká nás čaká budúcnosť?

  Istý pán, ktorý sa volá Karel Kříž, vo svojej knihe „Tajemství a síla slova“ hovorí o spôsobe, akým je možné dešifrovať skrytý a hlboký význam slov. Za pomoci využitia jeho metódy sa teraz spoločne pozrime na nesmierne zásadné posolstvo, skrývajúce sa pre nás všetkých v slove „budúcnosť“. Toto zložené slovo sa skladá z dvoch slov. Zo slova „budú“ a zo slova „cnosť“. Môžeme to teda významovo chápať tak, že našou budúcnosťou budú cnosti. Že budúcnosť ľudstva spočíva v cnostiach. V návrate ku cnostiam a v znovu obnovení cnostného života.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1803/fragment-cislo-1-aka-nas-caka-buducnost

 • smilan
  smilan, 26.2.18 18:08:07  
   

  Česko slovenský mravnostný konflikt

  Správa z tlače: Mesto Piešťany siahlo po cenzúre umenia a spôsobilo škandál medzinárodných rozmerov. Primátor mesta Miloš Tamajka a nová riaditeľka galérie Fontána Marta Jurčová dali z hlavnej siene zvesiť obrazy legendárneho českého maliara Jiřího Načeradského a presunuli ich do bočného vestibulu. Prekážalo im zobrazenie nahých ľudských tiel.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1802/cesko-slovensky-mravnostny-konflikt

 • smilan
  smilan, 19.2.18 19:32:29  
   

  Védy a kresťanstvo 4. Ježiš ako čisto literárne vytvorená postava!

  Jedným z najradikálnejších tvrdení stúpencov Véd je, že Ježiš Nazaretský nikdy fyzicky neexistoval. Ide vraj len o židmi čisto literárne vytvorenú postavu, ktorej učenie bolo odkopírované a prebraté od gnostika Šimona Mága. Keďže ide naozaj o závažné tvrdenie, pozrime sa podrobnejšie na argumentáciu priaznivcov Véd, ale zároveň i na protiargumenty, ktoré ich teóriu vyvracajú.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1802/vedy-a-krestanstvo-4-jezis-ako-cisto-literarne-vytvorena-postava

 • smilan
  smilan, 12.2.18 18:33:14  
   

  Kresťanstvo versus Védy 3. O rozpoznaní príčiny pádu všetkých náboženstiev

  Priaznivci Véd považujú židokresťanstvo za padlé náboženstvo. Veľké rozšírenie tohto náboženstva má podľa nich na svedomí takmer všetko zlo na svete. A to nie len vojny a vraždenie, ktoré sú v podstate prinášaním hromadných rituálnych krvavých obetí, ale má na svedomí i rozkvet všetkých ostatných negatívnych a nízkych vlastností, ku ktorým sú veriaci nabádaní priamo v Biblii.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1802/krestanstvo-versus-vedy-3-o-rozpoznani-priciny-padu-vsetkych-nabozenstiev

 • rose66
  rose66, 6.2.18 12:44:06  
   

  Jeden muž, který pochází z hinduistického prostředí, byl přesvědčen, že pokud by mělo poselství od Boha přinést užitek celému lidstvu, muselo by vzniknout už na úsvitu civilizace. Když zjistil, že některé části Bible jsou starší než védy, nejstarší spisy hinduismu, rozhodl se Bibli si přečíst a prozkoumat její obsah. I jeden univerzitní profesor ze Spojených států pochopil, že by si měl tuto nejrozšířenější knihu na světě nejprve přečíst, než si na ni vytvoří názor.

 • rose66
  rose66, 6.2.18 12:42:28  
   

  falesne krestanstvo urcite je pricinou zla

 • smilan
  smilan, 5.2.18 19:19:47  
   

  Védy a kresťanstvo 2. Trpká pravda o dvoch líniách kresťanstva: svetlej a skrivenej!

  V predchádzajúcom článku sme dali priestor zdrvujúcej kritike židokresťanstva z pohľadu priaznivcov Véd, ktorí tvrdia, že ide o nízky kult uctievania božstva zeme a hmoty. Spoločným charakteristickým znakom všetkých takýchto chtonických náboženstiev je prinášanie krvavých obetí. Nájdeme ich v židovstve i v kresťanstve, v krvavej obeti Krista na kríži. Dôkazom orientácie na hmotu je i viera v telesné zmŕtvychvstanie Krista, čím sa kresťanstvo stáva náboženským kultom uctievania hmotného tela, ktoré vstalo z mŕtvych.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1802/vedy-a-krestanstvo-2-trpka-pravda-o-dvoch-liniach-krestanstva-svetlej-a-skrivenej

 • smilan
  smilan, 29.1.18 18:13:23  
   

  Védy a kresťanstvo 1. Kresťanstvo ako príčina všetkého zla vo svete!

  Ak sa stretnete so stúpencami Véd, či už pôvodných staro indických, alebo od nich odvodených staro slovanských, ich nápadným spoločným rysom je tvrdo odmietavý postoj voči kresťanstvu. Práve v takzvanom židokresťanstve, ako to oni nazývajú, vidia hlavnú príčinu všetkého dnešného duchovného úpadku a zároveň i príčinu nebývalého rozkvetu ľudstvo devalvujúceho konzumu a materializmu. Čo sú to vlastne Védy a prečo ich stúpenci hladia s takým odporom na kresťanstvo?

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1801/vedy-a-krestanstvo-1-krestanstvo-ako-pricina-vsetkeho-zla-vo-svete

 • smilan
  smilan, 22.1.18 18:09:49  
   

  Človeče, vieš akým máš byť v skutočnosti?

  Ľudská bytosť má byť bytosťou citu. Jedine to citové v nás z nás totiž robí ľudí. Preto sa skutočný a pravý človek, to jest človek citu, vyznačuje srdečnosťou a ľudským teplom. Pravý človek filtruje citom všetky veci okolo seba, ale i v sebe samotnom. A to vrátane svojho vlastného rozumu. I jeho rozum musí byť predchnutý, poľudštený a kultivovaný citom.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1801/clovece-vies-akym-mas-byt-v-skutocnosti

 • smilan
  smilan, 8.1.18 18:36:57  
   

  Kde sa vzal duch človeka? Poznajme sami seba, svoj pôvod a svoju cestu!

  Duch človeka je iskra nesmrteľnosti, ktorá sa skrýva v každom z nás. Ale pozor! Táto iskra je iba potenciálom nesmrteľnosti! Iba možnosťou jej rozvinutia, čo znamená, že ak v sebe tento potenciál plne neaktivujeme a nezrealizujeme, zahrabeme to najdrahocennejšie, čo máme. Premrháme totiž svoju šancu na dosiahnutie nesmrteľnosti ducha tým, že svoj život premárnime honbou za vecami druhoradými a podružnými. Za vecami hmotnými.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1801/kde-sa-vzal-duch-cloveka-poznajme-sami-seba-svoj-povod-a-svoju-cestu

 • smilan
  smilan, 2.1.18 19:29:47  
   

  Demaskovanie pokrytectva charity, prijímania migrantov a ekológie

  Žijeme v dobe maximálneho rozkvetu pokrytectva a tento fakt nebude žiadnou novinkou pre nikoho, kto je len trochu vnímavý. A jedným z mnohých pokrytectiev je napríklad to, že ľudia, ktorí svojim bezohľadným jednaním spôsobujú iným zlo sa zároveň stavajú do úlohy humanistov a dobrodincov. Vždy ale riešia len dôsledky a nikdy sa nezamerajú na samotnú podstatu problému. To by totiž znamenalo nevyhnutnú zmenu správania sa ich samotných, čo doteraz nikto z týchto takzvaných dobrodincov neurobil.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1801/demaskovanie-pokrytectva-charity-prijimania-migrantov-a-ekologie

 • rose66
  rose66, 25.12.17 20:37:57  
   

  Fakta poukazují na to, že Ježíš se narodil zhruba na začátku října, kdy pastýři se svými stády ještě trávili noci na pastvinách. V prosinci a lednu bývá v krajině kolem Betléma nejchladnější počasí. V tu dobu jsou ovce ustájeny, aby byly přes noc v teple.

 • smilan
  smilan, 25.12.17 18:07:35  
   

  Prírodu spravuje ľuďom neznáma, vedomá inteligencia!

  Absolútne nič v prírode sa nedeje samo od seba! Všetko v nej je dokonale riadené! No a inteligencia, ktorá to riadi bola starovekými národmi, či už Slovanmi, Germánmi, Grékmi, alebo Rimanmi personifikovaná a zosobnená do podoby „bohov“, ktorých uctievali. Každý z nich mal na starosti celkom konkrétny druh prírodného diania, pričom dávne národy túto inteligenciu naozaj reálne vnímali a dokázali s ňou aj komunikovať.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1712/prirodu-spravuje-ludom-neznama-vedoma-inteligencia

 • smilan
  smilan, 18.12.17 18:16:34  
   

  Vianoce! Výzva k pravým hodnotám v bahne sveta bez hodnôt

  Ľudia sa točia stále iba dookola, slepo upriamení iba na hmotné. Ich zásadný hodnotový omyl sa všade okolo nich prejavuje hromadiacim sa bahnom nemorálnosti, bezcharakternosti a bezohľadnosti. Ale oni sú slepí a hluchí! Nechcú vidieť hlbokú mravnú a ľudskú devastáciu spoločnosti, ku ktorej prispievajú aj oni sami svojou vlastnou honbou za falošnými hodnotami. Tí bohatí prispievajú bohato a tí chudobnejší chudobnejšie. Každý sám podľa svojich možností prikladá do stále rastúceho bahna vlastný diel nečistoty. A do tohto neuveriteľne hlbokého marazmu úpadku mravnosti a tej najelementárnejšej ľudskosti prichádza svetlo Vianoc, ukazujúce ľudstvu i všetkým jednotlivcom úplne inú cestu. Cestu naozaj hodnú toho, kto sám seba nazýva človekom.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1712/cas-vianoc-zablesk-svetla-v-temnote-vytvorenej-ludmi

  • rose66
   rose66, 25.12.17 20:36:26  
    

   Zaprvé, v Bibli se nikde nepíše o oslavách Ježíšových narozenin ani narozenin nějakého jiného Božího služebníka. Je tam pouze o dvou lidech, kteří svoje narozeniny slavili. Ani jeden z nich ale neuctíval Boha Jehovu a Bible navíc o těchto oslavách nemluví moc pozitivně. (1. Mojžíšova 40:20; Marek 6:21) Encyclopædia Britannica uvádí, že první křesťané byli proti „pohanskému zvyku slavení narozenin“.

   Bible taky neříká, kdy přesně se Ježíš narodil. McClintockova a Strongova Cyclopedia uvádí: „Den Kristova narození nemůžeme zjistit z N[ového] Z[ákona] a vlastně ani z žádného jiného zdroje.“ Kdyby Ježíš chtěl, aby jeho učedníci slavili jeho narozeniny, určitě by jim datum svého narození řekl.

   • rose66
    rose66, 25.12.17 20:37:14  
     

    Zadruhé, z Bible se nedozvídáme, že by Vánoce slavil Ježíš nebo některý z jeho učedníků. Podle New Catholic Encyclopedia najdeme první zmínku o slavení Vánoc „ve Filocalově kalendáři, což je římský almanach vycházející z materiálů, které můžeme datovat do roku 336 [n. l.]“. To bylo poměrně dlouho po dokončení Bible i po tom, co byl Ježíš na zemi. McClintockova a Strongova Cyclopedia dále uvádí, že „slavení Vánoc nemá božský původ ani oporu v N[ovém] Z[ákoně]“.

    • rose66
     rose66, 25.12.17 20:38:39  
      

     Třetím důvodem je, že neexistuje žádný historický důkaz, že by první křesťané narození Ježíše Krista slavili. Jeho smrt si však připomínali. (1. Korinťanům 11:23–26) Církev začala oficiálně slavit Vánoce 25. prosince až zhruba 300 let po Ježíšově narození. Je zajímavé, že v polovině 17. století parlament v Anglii schválil zákon, který vánoční oslavy zakazoval. To samé nařízení vešlo v platnost v Massachusetts ve Spojených státech. Proč? Kniha The Battle for Christmas (Bitva za Vánoce) vysvětluje: „Není žádný biblický ani historický podklad pro stanovení data Ježíšova narození na 25. prosince.“ Dílo dodává, že pro puritány „nebyly Vánoce ničím jiným než pohanským svátkem oděným do křesťanského hávu“.

     To nás přivádí ke čtvrtému důvodu a tím je odpudivý původ Vánoc. Kořeny sahají až do pohanského Říma s jeho směsicí svátků oslavujících boha zemědělství Saturna a slunečního boha nazývaného Sol Invictus nebo také Mithra. Antropologové Christian Rätsch a Claudia Müllerová Ebelingová ve své knize Pagan Christmas (Pohanské Vánoce) píšou: „Jako mnoho předkřesťanských zvyků a nauk, i starodávné svátky oslavující slunovrat byly využity k oslavě Kristova narození.“

 • smilan
  smilan, 11.12.17 18:24:10  
   

  Čo bolo podstatou pôvodnej duchovnosti dávnych Slovanov?

  Aká bola duchovnosť našich slovanských predkov pred príchodom Cyrila a Metoda? Je naozaj iba nejakými bájami to, v čo verili, čo uctievali a čo považovali za realitu? Kým boli v skutočnosti ich takzvaní „bohovia“? Všetkým nám je jasné, že ľudia v minulosti žili v úplne inom vzťahu k prírode, ako my dnes. Môžeme to vidieť trebárs na živote našich slovenských predkov spred sto rokov. A to samozrejme už ani nehovoriac o ľuďoch spred vyše tisíc rokov, čiže v období veľkej Moravy, o ktorom budeme hovoriť.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1712/co-bolo-podstatou-povodnej-duchovnosti-davnych-slovanov

  • rose66
   rose66, 17.12.17 20:45:17  
    

   kdeze, byl tam neptun a podobne pohanske veci!

 • smilan
  smilan, 4.12.17 19:16:28  
   

  Človeče, bez Pána nie si ničím!

  Hľa, Svetlo a Sila veľkého, jediného a vševládneho Boha prúdia stvorením! A ty, nepatrný a malý človiečik, ktorý si iba zrnkom prachu pred nezmernosťou majestátu Najvyššieho môžeš i napriek všetkej svojej nepatrnosti stáť v žiare jeho Svetla a v prúde jeho Sily. Ak len trochu chceš, môžu ťa podporovať, ochraňovať a pomáhať ti. Môžu prepožičať večné trvanie všetkým tvojim dielam. Môžu ti priniesť víťazstvo a zdar vo všetkom, čo činíš. Upri preto človeče svoj zrak k Pánovi a snaž sa byť čistý! Snaž sa o čistotu a ušľachtilosť svojho vnútra! O čistotu a ušľachtilosť svojho chcenia a svojho myslenia, aby čisté Svetlo Najvyššieho a Jeho čistá Sila mohli tebou prúdiť bez prekážky.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1712/clovece-bez-pana-nie-si-nicim

 • smilan
  smilan, 27.11.17 19:25:19  
   

  Nedajme sebou manipulovať a nebuďme ovcami!

  Aby sme sa mohli slobodne rozhodovať, musíme mať objektívne informácie. Žiaľ, realita je iná! V reálnom živote je vyvíjaná snaha, aby sme objektívne informácie nemali. Snaha, aby sme ich mali skreslené, jednostranné a neobjektívne, na základe čoho sa budeme síce rozhodovať slobodne, ale silne ovplyvnení zámerným informačným skreslením reality. Vládnuca elita totiž vždy a v každej dobe potrebuje masy ovládať a manipulovať nimi podľa svojich vlastných potrieb. Skutočná moc má podľa predstáv mocných vždy patriť iba elite, stojacej na vrchole spoločnosti.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1711/nedajme-sebou-manipulovat-a-nebudme-ovcami

 • smilan
  smilan, 21.11.17 19:09:27  
   

  Nachádzajú sa rozpory vo výrokoch Krista?

  Ježiš hovoril, že máme nastaviť aj druhé líce, ak nás niekto udrie po jednom. On sám sa však podľa tejto zásady nezachoval. Keď bol totiž vypočúvaný pred veľkňazom, jeden zo sluhov ho udrel, ale on nenastavil druhé líce, ale ohradil sa: „Ak som zle hovoril, usvedč ma z toho! Ak však správne, potom prečo ma biješ?!“ Ako vysvetliť tento rozpor? Prečo Ježiš nerešpektoval vlastné slová?

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1711/nachadzaju-sa-rozpory-vo-vyrokoch-krista

  • rose66
   rose66, 22.11.17 09:39:01  
    

   nic si nepochopil, JK mluvil o pokusu vyprovokovat a ne doslovne udereni do tvare. Cti a uvazuj, snad pochopis! nadeje je!

 • smilan
  smilan, 13.11.17 19:21:29  
   

  O hodnotnom filme, akých nie je veľa a o asociáciách, s ním súvisiacich

  Ide o film, ktorý osloví najmä mužov. Ale v tom najčistejšom a najpozitívnejšom slova zmysle. Je to totiž film najmä o hrdinstve. O hrdinstve, o cti, o láske, o boji za dobro a o pevnej viere v Stvoriteľa. Je to teda tiež film o kresťanstve. Ale o kresťanstve inom, než na aké sme zvyknutí. Hlavný hrdina reprezentuje kresťanstvo pravé a plnokrvné. Nie to zmäkčilé, slabošské a zženštilé, aké je dnes.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1711/o-hodnotnom-filme-akych-nie-je-vela-a-o-asociaciach-s-nim-suvisiacich

 • smilan
  smilan, 6.11.17 18:32:20  
   

  Požehnanie, alebo kliatba? Je to na tebe, človeče!

  Život, alebo smrť! Dobro, alebo zlo! Pokoj, alebo nepokoj! Múdrosť, alebo hlúposť! To prvé je neoddeliteľne spojené s rešpektovaním Vôle Najvyššieho a jeho Zákonov, kým to druhé je naopak spojené s ignorovaním jeho Vôle a jeho Zákonov. To prvé je spojené s bohatým požehnaním všetkého dobrého, kým to druhé s cestou zla a nešťastia. Svojho času riekol Mojžiš ľudu: „Hľa, predkladám pred vás dnes požehnanie i kliatbu. Požehnanie, ak budete poslušní príkazom Hospodina, nášho Pána, kliatbu však, keď nebudete poslušní jeho príkazom a zanecháte cestu, ktorú vám ukázal.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1711/pozehnanie-alebo-kliatba-je-to-na-tebe-clovece

 • smilan
  smilan, 30.10.17 19:13:57  
   

  Holá pravda o vojnových štváčoch! Neuveríte, kto medzi nich patrí

  Dnes už asi málokto pozerá ruské filmy o boji proti nemeckému fašizmu v období druhej svetovej vojny. Filmy na túto tému vznikajú v Rusku aj v súčasnosti, a napriek určitým veciam, ktoré by sa im dali vytknúť, pretože nakoniec každému filmu sa dá niečo vytknúť, sú vo všeobecnosti nositeľmi jedného veľmi hlbokého posolstva. Ukazujú nám totiž, ako obyčajní ľudia, dovtedy žijúci predovšetkým v zmysle nižšieho dobra, zameraného hlavne na vlastný prospech, dokázali prekonať sami seba.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1710/hola-pravda-o-vojnovych-stvacoch-neuverite-kto-medzi-nich-patri

 • smilan
  smilan, 23.10.17 19:30:52  
   

  Teória enviromentálnej neudržateľnosti nemeckých platov

  Milióny ľudí celého sveta obdivujú výšku životnej úrovne západnej Európy a USA. Milióny ľudí by chceli žiť v rovnakom blahobyte a mať rovnako vysoké mzdy. Čo si však neuvedomujú je skutočnosť, že tento blahobytný spôsob života nie je trvalo enviromentálne udržateľný. O vyslovenom drancovaní našej planéty výškou životnej úrovne predovšetkým západného sveta svedčí smutná skutočnosť, že v roku 2017 boli už druhého augusta vyčerpané všetky obnoviteľné prírodné zdroje, čo znamená, že od tohto dátumu až do konca roka budeme žiť na takzvaný enviromentálny dlh. Z prírodných zdrojov budeme teda odčerpávať oveľa viac, než sú nám schopné reálne dať.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1710/teoria-enviromentalnej-neudrzatelnosti-nemeckych-platov

 • smilan
  smilan, 16.10.17 19:26:20  
   

  Zrkadlenie múdrosti a vznešenosti ducha

  Ako hore, tak i dolu! Ako na nebesiach, tak i na zemi! Ako sa v noci na nehybnej hladine jazera zrkadlí celá veľkoleposť hviezdnej oblohy, presne tak sa môže v našom vnútri a mysli zrkadliť múdrosť ducha. Áno, v tichu a v pokoji svojho vnútra môžeme ako v otvorenej knihe vnímať posolstvá, ktoré práve pre nás píše vznešená ruka ducha. Môžeme tam nájsť odpovede takmer na všetky otázky, ktoré nás trápia. Môžeme tam nájsť vnútorné prežitie a hlboké pochopenie najrozličnejších súvislostí. Môžeme tam nájsť vyriešenie našich problémov, ako i poznanie smeru našej osobnej cesty, ktorou máme ďalej vo svojom živote kráčať.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1710/zrkadlenie-mudrosti-a-vznesenosti-ducha

 • smilan
  smilan, 9.10.17 18:08:17  
   

  O antipatii stúpencov slovanskej kultúry a spirituality voči kresťanstvu

  Existujú ľudia, ktorí sú veľkými priaznivcami Slovanov a slovanstva v jeho najautentickejšej podobe, s ktorou je neoddeliteľne spojené naše pôvodné, dávne duchovno. Avšak žiaľ, mnohí z nich majú jednu neblahú črtu. A síce, priam neprekonateľnú antipatiu voči kresťanstvu. Majú na to samozrejme mnoho oprávnených dôvodov, ale treba si uvedomiť, že tým veci Slovanstva v skutočnosti veľmi škodia. A my si teraz ukážme, v čom konkrétne spočíva táto škoda.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1710/o-antipatii-stupencov-slovanskej-kultury-a-spirituality-voci-krestanstvu

 • smilan
  smilan, 2.10.17 17:41:46  
   

  Človeče nešťastný, neodsudzuj kresťanstvo!

  Je žiaľ objektívnym faktom, že kresťanstvo spôsobilo počas svojej dlhej histórie veľké množstvo zla. Má na svedomí veľa bolesti, nešťastia a dokonca i ľudských životov. Viď križiacke vojny, inkvizícia a podobne. A práve kvôli všetkej tejto historicky objektívne dokazateľnej negativite dnes veľa ľudí na kresťanstvo zanevrelo. Odvrhujú ho ako celok, pričom si ale neuvedomujú, že tým zároveň odvrhujú i vysoké duchovné učenie, ktoré by im mohlo výrazne pomôcť v ich osobnom, čisto ľudskom vývoji, ale predovšetkým v ich vývoji duchovnom.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1710/clovece-nestastny-neodsudzuj-krestanstvo

 • smilan
  smilan, 25.9.17 18:35:07  
   

  Človeče otvor oči! Príroda sa ti prihovára!

  Existujú ľudia ktorí tvrdia, že mechanizmus fungovania prírody je riadený určitým druhom vedomej inteligencie. Že jednoducho všetko, čo sa v prírode deje sa nedeje len tak samo od seba. Stojí za tým inteligencia a tá to spravuje. No a niektorí jedinci, schopní vnímať i veci, bežným okom neviditeľné, ju môžu aj reálne vidieť a komunikovať s ňou. My ostatní však nie sme absolútne v ničom ukrátení. Ak totiž dokážeme byť voči prírode čo i len trochu otvorení, môžeme v jej pôsobení zachytiť určité posolstvá.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1709/clovece-otvor-oci-priroda-sa-ti-prihovara

  • rose66
   rose66, 17.12.17 20:46:24  
    

   moc kecas a smysl to postrada, bavis se sam se sebou

 • smilan
  smilan, 18.9.17 18:07:58  
   

  Až po hlavnom má nasledovať po - hlavné!

  Skutočná pravda o veciach sa neraz skrýva v samotných slovách, ktoré tieto veci označujú. A presne tak je to aj s pojmom pohlavný a so všetkým, čo sa za ním skrýva. Toto slovo samotné nám totiž naznačuje, že to po - hlavné má nasledovať až po čomsi hlavnom. Že pohlavné nemá v človeku stáť nikdy vyššie, ako to hlavné. V samotnom slove po - hlavné je zároveň skrytá aj výstraha! Výstraha pred tým, že pohlavné je naozaj tak mocné, že sa nám môže stať na nejaký čas, alebo hoci aj na celý život hlavným. Avšak naša osobnosť musí byť tak silná, aby sa tým nedala uniesť. Aby sme to v hodnotovej hierarchii vždy radili iba za to hlavné.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1709/az-po-hlavnom-ma-nasledovat-po-hlavne

 • smilan
  smilan, 12.9.17 18:12:55  
   

  Katastrofálne horúčavy ako varovanie ľudstvu!

  Absolútne nikomu nebolo možné prehliadnuť mimoriadne, až doslova africké horúčavy tohto leta. Boli najväčšími za celú dobu hydrometeorolgických meraní na našom území. Sucho, doprevádzajúce horúčavy negatívne poznačilo množstvo i kvalitu obilovín v tohtoročnej žatve a s najväčšou pravdepodobnosťou negatívne poznačí i úrodu jesenných plodín. A práve počas jeden z vĺn týchto obrovských horúčav sa v médiách objavila správa, že 2. augusta sme vyčerpali ekologický limit našej planéty na rok 2017 a od tohto dňa začíname žiť na takzvaný enviromentálny dlh. To znamená, že spotrebujeme viac prírodných zdrojov, než koľko je biosféra schopná nahradiť za dobu jedného roka.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1709/katastrofalne-horucavy-ako-varovanie-ludstvu

 • smilan
  smilan, 4.9.17 19:31:07  
   

  Nadbytok informácií zabíja! I tých duchovných!

  Nadbytok informácií z duchovnej oblasti môže mať za následok až dokonca čosi takého, ako je duchovná smrť. Ale presne rovnako je to aj s ich fatálnym nedostatkom. Kvôli lepšiemu pochopeniu môžeme použiť príklad výživy nášho fyzického tela. Ak dlho trpíme hladom, môžeme zomrieť. Ale rovnako môžeme zomrieť i vtedy, ak sa dlhodobo prejedáme. Každý extrém je totiž škodlivý.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1709/nadbytok-informacii-zabija-i-tych-duchovnych

  • rose66
   rose66, 7.9.17 12:28:23  
    

   John Barrow, který je profesorem na Cambridgeské univerzitě, napsal, že „vývoj života a psychiky může na každém stadiu skončit v evoluční slepé uličce“. Podle něj je „tolik způsobů, které by mohly v složitém a nepřátelském prostředí zabránit životu ve vývoji, že by bylo čirou domýšlivostí tvrdit, že cokoli se může uskutečnit, jakmile prostě máme dostatek uhlíku a dostatek času“. (Teorie všeho, přeložil Jan Novotný)

 • smilan
  smilan, 28.8.17 18:20:13  
   

  O civilizačnom strete kresťanstva a pôvodného slovanského duchovna. Poučme sa!

  Pri pohľade do histórie zisťujeme, že nevyhnutná vzájomná konfrontácia medzi kresťanstvom a pôvodnou duchovnosťou Slovanov prebehla v podstate tým najhorším spôsobom, akým vôbec prebehnúť mohla. Duchovno dávnych Slovanov bolo totiž kresťanmi vnímané ako čisté pohanstvo, čiže ako čosi, čo nemá žiadneho práva na existenciu. To reálne znamenalo rôzne sankcie, perzekúcie, potláčanie, prenasledovanie, či dokonca priamu fyzickú likvidáciu.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1708/o-civilizacnom-strete-krestanstva-a-povodneho-slovanskeho-duchovna-poucme-sa

 • smilan
  smilan, 21.8.17 18:15:17  
   

  Otvorená konfrontácia s negatívnym názorom čitateľa

  „Vážený pán bloger. Patrím k ľuďom s duchovným zameraním, ale mnohé Vaše príspevky vnímam ako samú negáciu. Preto Vaše jednostranné názory („čo je zlé“) väčšinou už ani nečítam. Avšak nedávno som to opäť skúsil … a tá energia, ktorá z toho vychádza je len negatívnou reakciou na to, čo práve je ... čo asi ťažko niekomu pomôže. Vaše pohľady postrádajú zameranie pozornosti na to, čo pomáha a čo by sa mohlo urobiť pre zlepšenie situácie.“ Odpoveď: Žiaľ, Vaše slová vnímam ako krivé obvinenie. Zdá sa mi totiž, akoby ste moje texty vôbec nečítali a ak ich aj čítate, ste v nich schopný vidieť iba veci negatívne.

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1708/otvorena-konfrontacia-s-negativnym-nazorom-citatela

 • smilan
  smilan, 14.8.17 18:25:29  
   

  Neuveriteľná je spravodlivosť Stvoriteľa

  Táto jeho spravodlivosť spočíva v tom, že dosiahnutie toho najvyššieho a najvznešenejšieho, čo v ľudskom živote vôbec jestvuje je prístupné každému z nás absolútne rovnako. Každý z nás môže totiž dosiahnuť spojenia so Svetlom svojho Pána a Vládcu. Každý z nás má k tomu všetky predpoklady. Každý z nás je schopný získať prostredníctvom vlastného prežitia neotrasiteľné presvedčenie o jeho súcnosti.

  Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1708/neuveritelna-je-spravodlivost-stvoritela

  • osoba
   osoba, 28.8.17 14:52:35  
    

   Šíříš tu bludy New age, to nemá s pravým Bohem NIC společného.

 • smilan
  smilan, 11.8.17 19:43:40  
   

  Menejcennosť Slovanov z hľadiska anglosasko pangermánskej nadradenosti

  Existujú veci, ktoré podvedome tušíte až do chvíle, kedy sa stretnete s ich jasnou verbálnou formuláciu. Presne takto som sa nedávno stretol s názorom istého mladého človeka, ktorý pracoval v troch západných krajinách a tvrdil, že všade cítil určitú nadradenosť voči nám. Voči Slovanom z východnej Európy. Dá sa samozrejme namietnuť, že ide iba o názor čisto subjektívny, avšak ako pádny protiargument voči všetkým potencionálnym obhajcom západu by som predostrel voľne pretlmočené, mimoriadne silné posolstvo slovenského filozofa histórie Viktora Timuru:

  Viac sa dozviete na:
  http://kusvetlu.blog.cz/1708/menejcennost-slovanov-z-hladiska-anglosasko-pangermanskej-nadradenosti

  • rose66
   rose66, 17.12.17 20:46:54  
    

   kecas a kecas!