Kaple

Otevřená diskuze | Kategorie: Náboženství a filosofie
DalkoT23 (2020-01-20 21:07:17)k.vosmak (2020-01-20 14:12:02)Alam (2020-01-20 09:47:58)slavidan (2020-01-19 19:06:14)mack-the-knife (2020-01-16 22:07:30)Carbon.de.Castel-Jaloux (2019-12-29 18:15:33)a.l.tereza (2019-11-24 03:01:33)Kostic33 (2019-04-10 21:29:38)paravan (2019-04-09 11:49:43)RybarJosef (2019-02-04 07:12:24)chenrezig777 (2019-01-01 19:17:20)poko (2018-12-31 18:35:09)tank (2018-12-20 20:26:04)2442 (2018-10-12 18:41:23)radiac (2018-01-01 20:45:56)poko2 (2017-10-25 00:52:06)Xyz123 (2017-07-04 11:15:35)qwer (2017-03-08 07:34:32)stihac (2016-10-07 13:23:04)9876 (2016-10-05 20:14:09)
Kaple
Založeno: 22. 1. 2012 | Příspěvků: 38 701 | Členů: 20
Správci: slavidan (hlavní)

Kdo se dává, ten přijímá, kdo na sebe zapomíná, ten je nalézán, kdo odpouští, tomu se odpouští, kdo umírá, ten povstává k věčnému životu.
- Sv František z Assisi -

------------------
Chovejme se tady podle názvu diskuze.

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!

 • Alam
  Alam, 20.1.20 09:47:57  
   

  https://www.blisty.cz/art/98445-nove-klimaticke-modely-naznacuji-ze-cile-parizske-dohody-mohou-byt-nedosazitelne.html
  Nové klimatické modely ukazují, že oxid uhličitý je účinnějším skleníkovým plynem, než se dosud mělo za to.....
  Po většinu z posledních 10 000 let se koncentrace oxidu uhličitého pohybovala kolem 280 částic na milion (ppm).

  Avšak počátkem 19. století se startem průmyslové revoluce počet molekul oxidu uhličitého v důsledku spalování ropy, plynu a zejména uhlí začal rychle růst.
  Dnešní koncentrace činí 412 ppm, .... Polovina tohoto nárůstu připadá na poslední tři dekády.
  Jen vloni lidská aktivita přidala do atmosféry více než 41 miliard tun oxidu uhličitého, což znamená zhruba 5 milionů tun za hodinu.....
  Nejambicióznější z nich odpovídá cílům Pařížské klimatické konference a omezuje vzestup teploty "pod 2 stupně". Vyžadoval by snižování emisí oxidu uhličitého o více jak 10 % ročně, a to ihned.

  Na opačném extrému leží scénář "jako obvykle" s růstem využití fosilních paliv. Ten by znamenal, že koncem století budou rozsáhlé části planety neobyvatelné.

  Z prvního scénáře se podle řady vědců stalo zbožné přání, zatímco černý scénář je nepravděpodobný, pokud Země sama nezačne uvolňovat přírodní zásoby skleníkových plynů například z tající trvale zmrzlé půdy (permafrostu).

  Zbývají tedy dva prostřední scénáře známé jako RCP4,5 a RCP6,0, které nejpravděpodobněji odpovídají budoucnosti.

  Podle IPCC by první odpovídalo atmosférické koncentraci oxidu uhličitého na úrovni 538 ppm, zatímco oteplení o 6 stupňů koncentraci 670 ppm....

 • Alam
  Alam, 18.1.20 12:24:59  
   

  https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/v-polsku-pranyruji-papeze-frantiska-maji-ho-za-zradce-40310346

  Ačkoliv Polsko platí za jednu z nejkatoličtějších zemí Evropy, vztahy mezi tamním konzervativním duchovenstvem a liberálnějším papežem Františkem byly od začátku napjaté. Chladný vztah v poslední době začíná přerůstat v otevřené nepřátelství......
  Věci došly tak daleko, že známý krakovský duchovní, profesor a bývalý rektor katolického semináře Edward Staniek před časem prohlásil papeže Františka za kacíře, který podkopává základy katolické církve a je zodpovědný za hlubokou krizi, jakou prochází. Zároveň se veřejně modlil za jeho rychlou smrt, respektive „aby ho Pán urychleně povolal do svého domu“.
  Jak je možné, že mnozí polští biskupové i řadoví duchovní nechali bizarní modlitbu víceméně bez povšimnutí? Právě proto, že většina z nich uvažuje stejně jako krakovský kněz. František je irituje, považují ho za zrádce, jehož učení třeba ignorovat, a nejraději by ho viděli planoucího na hranici,“ míní portál Onet.pl.

  • Alam
   Alam, 18.1.20 12:46:36  
    

   Papež František zároveň představil 15 největších hříchů církve, v jejímž čele stojí. Zařadil mezi ně patologie moci církevními hodnostáři, ale i kněžími, pýchu a amorálnost spojenou s bohatstvím či byrokracií, kterou se obklopili.
   „Pokud bychom nevěděli, že tato trpká slova vyšla z úst papeže, mohlo by se zdát, že je vyslovil zarytý nepřítel katolické církve,“ komentoval to publicista a právník Artur Nowak. Papežova vyjádření, že „nejzarytějšími nepřáteli obnovy katolické církve nejsou nevěřící, ale často samotní duchovní, kteří se obávají ztráty moci“, - "(Ján11:48 )" - vyvolala mezi značnou častí polských církevních hodnostářů, ale i běžných kněží nenávist k jejich autorovi.
   „Mezi papežem Františkem a polským episkopátem neexistuje příznivá chemie. Většina biskupů v Polsku zastává jiné zásady. Mají strach z transformace církve, o kterou usiluje nejvyšší představitel Vatikánu a jež by je připravila o množství privilegií. Navíc hierarchie nechce přiznat, že závažný problém pedofilie existuje i v polské katolické církvi a plnění pokynů, které dostávají z Říma, jen předstírá,“ tvrdí Nowak.

  • slavidan
   slavidan, 19.1.20 15:29:50  
    

   A jak to vidíš ty?

 • Alam
  Alam, 17.1.20 11:45:05  
   

  https://www.stoplusjednicka.cz/nepoddajny-spanel-jak-se-stal-z-alonsa-borgia-papez-kalixt-iii
  .... Příslušnice těchto rodů rodily po staletí nemanželské děti římským duchovním, které pak díky protekci v církevní kariéře mohly usednout i na svatopetrský stolec.

  Nepotismus: škodlivá protekce
  Slib celibátu (života bez ženy) byl mnoha kněžími po celý středověk dodržován velmi laxně a výjimkou nebýval ani sám svatý otec. Pokud měl papež kupu dětí, v oficiální terminologii byl obklopen synovci – tedy nepoty. Protežování příbuzenstva při obsazování úřadů a funkcí známe ostatně velmi dobře i dnes.

  Protekce pokrevních potomků a příbuzných v katolické církvi nazývaná nepotismus, byla v pozdním středověku běžná a stala se velkým nešvarem římského papežského dvora. Nepotismus škodil především proto, že žádný papež se nemohl chovat jako světský panovník v tom smyslu, že by předal vládu potomkovi dědičným právem. Každý byl odkázán na kardinálské kolegium, které volilo papeže. Ani tehdy, když nový pontifex maximus vyšel vítězně z konkláve, nevěděl, kolik dní nebo let mu bude v doživotním úřadu popřáno. Proto hromadil statky a úřady pro svou rodinu často velmi nevybíravým a nedůstojným způsobem. Není divu, že si tento svět sám pro sebe střežil velmi žárlivě mocenskou rovnováhu a letití odpůrci se stávali spojenci pouze v obraně proti vetřelcům zvenčí. Pokud se některý papež po svém zvolení začal jevit jako hrozba, vždy se pro něj našlo nějaké to otrávené sousto. V této souvislosti je příznačné, že lze na prstech spočítat papeže, kteří pocházeli odjinud než z Itálie. Dva z nich byli Španělé Kalixt III. a Alexandr VI. .....

 • Alam
  Alam, 14.1.20 16:38:59  
   

  https://www.blisty.cz/art/98390-globalni-oteplovani-teplota-oceanu-dosahla-rekordni-vysky-klimaticka-krize-akceleruje.html
  .... Množství tepla přidávaného do oceánů je totéž, kolik tepla by vzniklo, kdyby všichni obyvatelé planety měli trvale ve dne v noci zapnutou 100 mikrovlnných troub.

  Teplejší oceány vyvolávají vážnější bouře a narušují vodní cyklus, což znamená více povodní, sucha a divokých lesních požárů, stejně jako nezadržitelné stoupání hladiny oceánů.

 • Alam
  Alam, 13.1.20 13:09:07  
   

  https://svet.sme.sk/c/22300660/benedikt-varoval-papeza-frantiska-pred-uvolnenim-celibatu.html?ref=w_neprehl

  • Alam
   Alam, 13.1.20 13:31:30  
    

   1.Tim.3:2 - SKP Ale biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy,...
   Tit.1:6 - CSP ... muž jedné ženy, jenž má věřící děti...
   JB .... muž jediné ženy, musí mít věřící děti,..

  • Alam
   Alam, 14.1.20 11:13:45  
    

   https://www.youtube.com/watch?v=agvt03ufx-A

   • Alam
    Alam, 14.1.20 11:47:28  
     

    1.Tim. 4:3

 • Alam
  Alam, 7.1.20 10:26:51  
   

  https://www.stoplusjednicka.cz/alexandr-makedonsky-romanticky-hrdina-ci-megalomansky-dobyvatel

  Splnilo sa tak Danielovo proroctvo:
  Dan.2:32.....brucho a stehná z medi,
  39....tretie, medené, ktoré bude vládnuť nad celou zemou
  (Daniel 7:6) A videl som ďalšie zviera. Vyzeralo ako leopard, ale na chrbte malo štyri vtáčie krídla. Malo štyri hlavy a dostalo právomoc vládnuť.
  (Daniel 8:5) Keď som sa pozeral ďalej, uvidel som, ako od západu cez celú zem prichádza cap a nedotýka sa zeme. Medzi očami mal nápadný roh.
  . 6 Blížil sa k dvojrohému baranovi, ktorého som videl stáť pred riekou. Bežal k nemu celý rozzúrený.
  7 Videl som, ako sa prihnal k baranovi, zúrivo ho napadol a zlomil mu oba rohy. Baran nemal silu postaviť sa mu na odpor. Cap ho zrazil na zem a podupal ho. Nikto nemohol zachrániť barana z jeho moci.
  8 Cap sa veľmi povyšoval, ale keď zmocnel, jeho veľký roh sa zlomil a na jeho mieste vyrástli štyri nápadné rohy na štyri svetové strany.

  (Daniel 8:20,21)... Dvojrohý baran, ktorého si videl, predstavuje médskych a perzských kráľov.
  Chlpatý cap predstavuje gréckeho kráľa a veľký roh, ktorý mal medzi očami, predstavuje prvého kráľa.
  22 To, že sa roh zlomil a na jeho mieste vyrástli štyri, znamená, že z jeho národa povstanú štyri kráľovstvá, ale nebudú také silné ako on.

  11:2 ..., zburcuje všetkých proti gréckemu kráľovstvu.
  3 Potom povstane mocný kráľ. Bude vládnuť s veľkou mocou a bude si robiť, čo sa mu zachce. 4 Ale keď bude na vrchole moci, jeho kráľovstvo sa rozpadne a bude rozdelené do štyroch svetových strán. Nepripadne však jeho potomkom a nebude už také mocné, ako keď vládol on. Jeho kráľovstvo bude rozvrátené a prejde na iných.

 • Alam
  Alam, 6.1.20 19:49:03  
   

  Pápež vyzval veriacich, aby odmietli boha peňazí
  Viera nie je len súbor doktrín, ale výzva milovať Boha, povedal pápež.
  VATIKÁN. Pápež František vo svojej pondelňajšej omši pri príležitosti sviatku Zjavenia Pána (Troch kráľov) v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne ľudí vyzval, aby odmietli boha peňazí, konzumu, rozkoše a úspechu. Veriacich zároveň povzbudzoval k tomu, aby slúžili iným ľuďom, a nielen samým sebe, informovala agentúra AP.
  Pápež vyzval ľudí, aby sa sústredili na podstatné veci v živote a zbavili sa toho, čo nazýva "zbytočnými vecami a závislosťami", ktoré otupujú srdce a mätú myseľ.
  https://svet.sme.sk/c/22296225/papez-vyzval-veriacich-aby-odmietli-boha-penazi-a-pomahali-inym.html

 • Alam
  Alam, 6.1.20 10:40:18  
   

  https://www.blisty.cz/art/98298-americti-evangelikalove-se-v-patek-modlili-k-trumpovi.html

 • Alam
  Alam, 6.1.20 09:24:24  
   

  https://www.blisty.cz/art/98317-termalni-kamera-zaznamenala-neuveritelny-rozsah-pozaru-v-australii.html

 • Alam
  Alam, 3.1.20 01:00:50  
   

  https://www.blisty.cz/art/98259-sokujici-udaje-o-australskych-divokych-pozarech-zpusobenych-globalnim-oteplovanim.html

 • slavidan
  slavidan, 31.12.19 23:10:32  
   

  dnes.cz/zpravy/zahranicni/jezisovi-vojaci-krestanstvi-extremismus-evangelik-evangelici-nabozenstvi-evangelikalismus-brazilie-l.A191209_153544_zahranicni_dtt

 • slavidan
  slavidan, 28.12.19 21:44:21  
   

  https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/cerna-hora-parlament-hlasovani-rvacka-bitka-zakon-cirkev-nabozenstvi-srbska-pravoslavna-majetek.A191227_165700_zahranicni_pmk

 • Alam
  Alam, 21.12.19 11:21:05  
   

  https://svet.sme.sk/c/22288721/papez-a-sef-osn-zverejnili-spolocne-koncorocne-videoposolstvo.html

  Predstavitelia upriamili pozornosť na to, že v niektorých krajinách stále umierajú deti od hladu.
  VATIKÁN. Pápež František a šéf OSN António Guterres zverejnili v piatok spoločné koncoročné videoposolstvo, v ktorom hovoria o hladujúcich deťoch, utečencoch a hrozbe klimatických zmien a jadrových zbraní.
  Informovala o tom agentúra AP.
  Hlava katolíckej cirkvi sa v piatok stretla s generálnym tajomníkom OSN na audiencii vo Vatikáne.
  Pri tejto príležitosti zverejnili spoločné videoposolstvo nakrútené v pápežovej súkromnej knižnici.
  Obaja predstavitelia vo videu upriamili pozornosť na to, že v niektorých krajinách sveta ešte stále umierajú deti od hladu.
  Hovorili o utrpení utečencov, ktorí opúšťajú svoje krajiny v dôsledku konfliktov, globálneho otepľovania či náboženského prenasledovania.
  Pápež a šéf OSN odsúdili ako "nemorálne" vlastníctvo a používanie jadrových zbraní a prisľúbili, že budú bojovať proti zneužívaniu detí vo všetkých jeho podobách.

  Guterres počas audiencie, ktorá sa konala pri príležitosti blížiaceho sa 75. výročia vzniku OSN, ocenil podporu svetovej organizácie zo strany Svätej stolice.
  Pápež zase vyzdvihol úsilie OSN v prospech zaistenia mieru vo svete, informoval server Vatican News.

  Zbližovanie postojov
  Od nástupu Františka - prvého pápeža z tzv. globálneho juhu (rozvojového sveta) _ dochádza k zbližovaniu postojov Vatikánu a OSN vo viacerých otázkach.
  Práve tieto témy sa podľa agentúry AP objavili v piatkovom videoposolstve.
  Vzťahy medzi Vatikánom a OSN v minulosti dlhodobo komplikovali napríklad rozdielne prístupy k otázke sexuálneho a reprodukčného zdravia.
  František sa podľa AP snaží o spoluprácu s predstaviteľmi OSN a osvojil si aj niektoré z hlavných priorít svetovej organizácie.

 • Alam
  Alam, 11.12.19 18:09:35  
   

  https://tech.sme.sk/c/22280960/gronsko-stratilo-takmer-styri-biliony-ton-ladu-od-roku-1992.html?ref=trz
  Grónsko sa topí najrýchlejšie. Stratilo už štyri bilióny ton ľadu

 • Alam
  Alam, 11.12.19 10:37:35  
   

  https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/ohnive-peklo-v-australii-zahubilo-pres-dva-tisice-koal-40306550
  ...V Austrálii nyní hoří 87 požárů na ploše 2,1 milionu hektarů, celkem 2,7 milionu hektarů půdy už přitom živel zničil.
  Dnes se čeká další zhoršení situace – teploty se mají pohybovat kolem 40 stupňů Celsia a má foukat silný vítr.

 • Alam
  Alam, 10.12.19 14:13:41  
   

  https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/virus-nipah-muze-vyvolat-velkou-epidemii-svet-na-ni-neni-pripraven-40306423?seq-no=2&dop-ab-variant=100&source=article-detail
  Virus nipah může vyvolat velkou epidemii, svět na ni není připraven
  ....

 • DalkoT23
  DalkoT23, 5.12.19 10:47:35  
   

  :1: :1: :1: :1:
  ONE MAN SHOW
  :14: :14: :14: :4:

 • Alam
  Alam, 4.12.19 19:29:06  
   

  https://svet.sme.sk/c/22275670/celime-civilizacnej-vyzve-tvrdi-papez-o-snahe-spomalit-zmeny-klimy.html
  VATIKÁN. Pápež František pri príležitosti prebiehajúcej konferencie OSN o zmene klímy (COP25) v Madride v stredu uviedol, že svet čelí "civilizačnej výzve" v súvislosti s globálnym úsilím zameraným na zmiernenie klimatickej zmeny.
  "Čelíme 'civilizačnej výzve' v prospech spoločného dobra a zmeny perspektívy," povedal pápež.
  Podľa jeho slov stále existuje príležitosť, ktorú musí ľudstvo "využiť prostredníctvom zodpovedných krokov v hospodárskej, technologickej, sociálnej a vzdelávacej oblasti".
  Pápež taktiež podotkol, že "mladí ľudia dnes prejavujú zvýšenú citlivosť na komplexné problémy, ktoré vznikajú z tohto 'stavu (klimatickej) núdze'", čím podľa DPA poukazoval na celosvetové hnutie Piatky za budúcnosť.
  "Nesmieme zaťažiť ďalšie generácie problémami, ktoré spôsobila predchádzajúca generácia. Namiesto toho by sme im mali dať možnosť zapamätať si našu generáciu ako tú, ktorá konala - čestne, zodpovedne a rozvážne - v súlade so základnou potrebou spolupracovať, aby sme sa zachovali a kultivovali náš domov," dodal pápež na margo klimatickej otázky.

 • Alam
  Alam, 1.12.19 19:06:52  
   

  https://www.stoplusjednicka.cz/planety-jako-magnety-aneb-kde-se-bere-tajemna-magnetosfera-1
  Magnetickými poli a nabitými částicemi je protkána přinejmenším celá Galaxie a dost možná mnohem rozlehlejší kosmický prostor. Vlastní magnetické pole mají i některé planety, přičemž to zemské nás navíc chrání před „škodlivým“ vesmírem
  Magnetická pole ve vesmírných tělesech existují ze dvou příčin. Může jít o tzv. fosilní magnetismus, tedy obvykle komplikované, avšak slabé magnetické pole, které vzniká v horninách, z nichž těleso sestává. Tyto horniny byly magnetickými už v době zrodu tělesa a zmíněný stav přetrval dodnes. Jako příklad může posloužit třeba Měsíc.

  Druhou možností je, že se v daném tělese magnetické pole neustále obnovuje a vytváří – odborně říkáme, že v něm funguje dynamo. V takovém případě je nezbytná přítomnost pohyblivých vodivých látek, tedy nejčastěji vodivé tekutiny, v hvězdách plazmatu, v nitrech plynných obrů například kovového vodíku, v terestrických planetách natavených hornin. Zároveň se zmíněné látky musejí vůči sobě pohybovat s určitým střihem, což znamená, že rychlost jejich pohybu v prostoru není konstantní a mění se s pozicí. Tento vzájemný „relativní“ pohyb je velmi důležitý pro zesilování magnetismu. V nitrech těles obvykle pro vznik střižného proudění dostačuje diferenciální rotace nebo konvekce, případně jejich kombinace.

  Magnetické pole v tomto případě vzniká ve smyčce s pozitivní zpětnou vazbou: Pohyby vodivých částic mají charakter makroskopického elektrického proudu, který vytváří magnetické pole. Měnící se magnetické pole indukuje elektrické pole a obě společně ovlivňují pohyby nabitých částic. Uvedený proces lze popsat jedinou – diferenciální – rovnicí, jež se někdy označuje jako základní rovnice magnetohydrodynamiky.
  Rychlá rotace Země

  I zemské magnetické pole vzniká v samotném středu planety, kde najdeme pevné vnitřní jádro a tekuté jádro vnější. Zdá se, že se tyto dvě komponenty otáčejí proti sobě, navíc ve vnějším jádře probíhá konvekce vybuzená separací chemických prvků: s unikajícím teplem roztavené železo postupně tuhne, padá na vnitřní jádro, a nechává tak za sebou taveninu z lehčích prvků.

  Do procesu vstupuje tzv. Coriolisova síla, jež má původ v rotaci planety a ovlivňuje pohyb konvektivních buněk, přičemž je odchyluje z radiálního směru do směru podél rotační osy. Geofyzikové se domnívají, že působením těchto efektů má konvekce v zemském jádře charakter konvektivních trubic. Rotace Země je dostatečně rychlá, aby mohla Coriolisova síla v odpovídající míře působit a aby mohlo v nitru planety vzniknout významné střižné proudění důležité pro vytvoření podstatného magnetického pole. .....

 • Alam
  Alam, 1.12.19 17:36:06  
   

  https://finweb.hnonline.sk/zahranicna-ekonomika/2050502-hrozba-cenoveho-soku-je-realna-zakladne-potraviny-v-rozvojovom-svete-prudko-drazeju
  Globálne ceny potravín vzrástli minulý mesiac najstrmšie za viac ako dva roky......

 • Alam
  Alam, 28.11.19 12:50:32  
   

  https://www.blisty.cz/art/97892-mladi-lide-kdo-zachrani-nasi-planetu.html
  ...Klimatická změna ovlivní ekonomiku, ovlivní bydlení, ovlivní infrastrukturu, dopravu, školství, zdravotnictví, všechny ty věci, které jsou pro všechny tak důležité
  ....Tohle je možná naše poslední šance.

 • Alam
  Alam, 28.11.19 12:47:44  
   

  https://www.blisty.cz/art/97878-klimaticka-krize-svet-je-mozna-uz-za-body-zvratu.html
  Svět se pravděpodobně v klimatické krizi už posunul za celou řadu nevratných bodů zvratu, vážně varují vědci. Toto riziko je "existenční hrozbou civilizaci". "Jsme ve stavu planetární nouze."
  K nevratným bodům zvratu dochází, když se určité dopady globálního oteplování stanou nezastavitelné, jako například neblokovatelná ztráta ledové pokrývky či lesů. V minulosti se vědci domnívali, že k posunu za nevratné body zvratu je zapotřebí extremního oteplení Zeměkoule až o 5 stupňů Celsia, z nejnovějších důkazů však vyplývá, že k nim může dojít už po oteplení o 1 nebo 2 stupně Celsia.....

 • Alam
  Alam, 26.11.19 12:24:12  
   

  https://www.blisty.cz/art/97854-osn-koncentrace-sklenikovych-plynu-dosahla-rekordniho-maxima.html
  Koncentrace skleníkových plynů, vyvolávající globální ekologickou krizi, dosáhla rekordní výšky. Vyplývá to ze zprávy Světové meteorologické organizace OSN.

  Nárůst klíčových plynů měřený r. 2018 byl vyšší než veškerý průměr za poslední desetiletí. Znamená to, že jakékoliv dosavadní akce proti klimatické krizi nemají v atmosféře vůbec žádný dopad. Světová meteorologická organizace varuje, že propast mezi cíli a realitou je "obrovská a dále roste"......

 • Alam
  Alam, 21.11.19 11:36:24  
   

  https://svet.sme.sk/c/22265324/tropy-v-afrike-vymieraju-tretine-rastlin-hrozi-zanik.html

 • Alam
  Alam, 18.11.19 14:18:50  
   

  https://www.blisty.cz/art/97749-papez-obvinil-globalni-financni-kapital-ze-zlocinu-proti-lidskosti.html

  • Alam
   Alam, 18.11.19 14:37:01  
    

   ....„Podívejme se na dvě výrazná hlediska ze současného kontextu. Za prvé – idolatrie trhu. Slabý a zranitelný člověk je zcela bezbranný vůči zájmům zbožněného trhu, které se staly absolutním pravidlem. Některé hospodářské sektory dnes uplatňují větší moc než samy státy a tato realita je ještě evidentnější v době globalizace spekulativního kapitálu. Princip maximalizace zisku, oproštěný od jakéhokoli jiného zřetele, vede k automatické exkluzi, která násilně a krutě dopadá na lidi strádající její sociální a hospodářskou cenou a zároveň odsuzuje budoucí pokolení k tomu, že budou platit náklady vyžádané na životním prostředí. ....
   Globální finanční kapitál stojí u původu závažných deliktů namířených nejenom proti vlastnictví, nýbrž také proti lidem a životnímu prostředí. Jedná se o organizovanou kriminalitu, zodpovědnou, mimo jiné, za předluženost států a plenění přírodních zdrojů naší planety. Trestní právo nemůže odhlížet od chování, které těží z asymetrických situací a využívá svého dominantního postavení na úkor kolektivního blahobytu. To se kupříkladu děje, když se spekulativně vyvolá umělé snížení cen státních dluhopisů, bez ohledu na to, že to může ovlivnit či zhoršit ekonomickou situaci celého národa. Pokud tyto delikty vedou k hladu, bídě, nucené migraci, smrti na léčitelné nemoci, ničení životního prostředí a genocidě domorodých národů, jejich závažnost je na úrovni zločinů proti lidskosti.“...
   Elementární smysl pro spravedlnost by naopak napovídal, že takovéto chování, za něž většinou nesou odpovědnost nadnárodní korporace, nezůstane bez trestu, poznamenal papež. Zejména pak veškeré jejich činy, které lze nazvat skutečnou „ekocidou“, zdůraznil.
   „V tomto smyslu nedávno otcové na synodě pro panamazonský region navrhli definici ekologického hříchu jako úkonu anebo zanedbání, namířeného proti Bohu, bližnímu, komunitě anebo životnímu prostředí. Hřeší proti budoucím generacím a projevuje se skutky, kterými se znečišťuje životní prostředí, narušuje se jeho harmonie, zasahuje se do principů provázanosti v rámci stvoření a trhají se jeho solidární sítě. Je to hřích proti ctnosti spravedlnosti.....
   František dále zmínil nátlakové užití práva (lawfare), jehož pomocí se manipuluje s bojem proti údajné korupci s cílem sesadit nepohodlné vlády, zredukovat sociální práva a přiživovat znechucení politikou, z něhož čerpají ti, kdo touží po autoritativním výkonu moci.

   „Zároveň je zajímavé, že využívání daňových rájů, což je vynález sloužící k zakrytí všech druhů deliktů, není vnímáno jako korupce a organizovaná kriminalita. Obdobně masový fenomén přivlastňování veřejných fondů prochází bez povšimnutí anebo je považován za pouhý střet zájmů. Vyzývám všechny, aby se nad tím zamysleli.“....

   15. listopadu 2019, 14:49

 • Alam
  Alam, 17.11.19 16:49:02  
   

  https://svet.sme.sk/c/22261498/papez-sa-zastal-gejov-ich-diskriminaciu-prirovnal-k-nacizmu.html?ref=njctse

 • Alam
  Alam, 5.11.19 21:49:39  
   

  https://www.blisty.cz/art/97587-britanie-s-okamzitou-platnosti-zakazala-hydraulicke-stepeni.html
  Nová vědecká studie zjistila, že technologie hydraulického štěpení způsobuje nepředvídatelné otřesy půdy. Britská vláda reagovala zákazem této technologie.....

 • Alam
  Alam, 5.11.19 21:21:46  
   

  https://www.blisty.cz/art/97605-11-000-vedcu-v-dusledku-klimaticke-krize-celi-svet-neuveritelnemu-utrpeni.html

  "Prohlašujeme jasně a jednoznačně, že planeta Země čelí klimatické nouzové situaci," praví se v jejich prohlášení. "Máme-li zajistit udržitelnou budoucnost, musíme změnit způsob jak žijeme. To znamená podstatné změny způsobů, jak naše globální společnost funguje a vstupuje do interreakce s přírodními ekosystémy."
  Už nezbývá času nazbyt: "Klimatická krize už nastala a prohlubuje se rychleji, než většina vědců očekávala. JE vážnější, než se čekalo, ohrožuje přírodní ekosystémy a osud lidstva."

  Toto prohlášení bylo vydáno v časopise BioScience ke čtyřicátému výročí první světové klimatické konference, která se konala v Ženevě r. 1979. Prohlášení je výsledkem spolupráce desítek vědců a podpořilo ho 11 000 vědců ze 153 zemí světa. Vědci upozorňují, že je zapotřebí naléhavých změn jako ukončení růstu populace, zastavení dobývání fosilních paliv, zastavení odlesňování a drastického omezení konzumace masa.

  Znepokojující je rychlý růst letecké dopravy a růst světového HDP. "Klimatická krize je těsně spojena s přehnaným spotřebitelstvím bohatého životního stylu," varují vědci.

  V důsledku lidské činnosti dochází k zvyšování teploty země i moří, ke stoupání mořské hladiny a k extremnímu popčasí. "Navzdory 40 letům globálního vyjednávání o klimatu jsme víceméně vůbec nedospěli k žádnému řešení této situace. Zvlášť nebezpečné jsou potenciálně nezvratitelné body zvratu. Tyto řetězové reakce klimatu mohou vést k podstatné destabilizaci ekosystémů, společnosti a ekonomik a mohou učinit velké oblasti Zeměkoule neobyvatelnými."

  Naléhavě je zapotřebí:

  - Používat energie daleko efektivněji a zavést přísné uhlíkové daně proti užívání fosilních paliv.
  - Stabilizovat globální počet obyvatel, který v současnosti roste o 200 000 lidí denně.
  - Zastavit ničení přírody, obnovit lesy a mangrovníky, aby absorbovaly CO2
  - Konzumovat většinou rostlinné potraviny a méně masa a omezit plýtvání potravinami
  - Nezaměřovat ekonomiku na hospodářský růst.

  Tak toto sa nezvládne

  • Carbon.de.Castel-Jaloux
   Carbon.de.Castel-Jaloux, 6.11.19 09:26:32  
    

   To se samozřejmě nezvládne, nemuseli mařit časem a námahou :14:

 • Alam
  Alam, 5.11.19 07:36:15  
   

  https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/mamuti-vyhynuli-na-odlehlem-ostrove-40301518
  ...definitivně vyhynuli před 15 000, resp. 5 600 lety, naznačují izotopy, že se prostředí výrazně změnilo krátce předtím, než vymřeli....
  po mamutech zcela slehla zem právě v důsledku kombinace výrazných změn podnebí ...

 • Alam
  Alam, 5.11.19 07:13:16  
   

  https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/brnenske-planetarium-patri-k-nejkrasnejsim-v-evrope-rozhodl-mezinarodni-casopis-40302256
  Hvězdárnu a planetárium Brno zařadil mezinárodní časopis GEO mezi deset nejkrásnějších hvězdáren a planetárií v Evropě. ....

 • Alam
  Alam, 20.10.19 12:15:38  
   

  https://tech.sme.sk/c/22234112/osidlime-inu-planetu-ked-znicime-zem-absolutne-sialene-hovori-laureat-nobelovky.html?ref=trz
  Ak by sa z človeka stal medzihviezdny druh, zvýšil by šance na svoje prežitie v prípade katastrofy na Zemi. O presídlenie ľudí sa snaží aj Elon Musk. No nie všetci sú presvedčení, že je to možné.

  Dokonca aj laureát tohtoročnej Nobelovej ceny za fyziku Michel Mayor si myslí, že ľudstvo sa nikdy nedostane k planétam mimo slnečnej sústavy.
  "Ak sa bavíme o exoplanétach, treba veci pomenovať jasne: nikam sa nepresídlime," povedal pre tlačovú agentúru AFP Mayor. Švajčiarsky astrofyzik sa v roku 1995 podieľal na objave vôbec prvej planéty obiehajúcej cudziu hviezdu.
  Súvisiaci článok Objavili prvú planétu v obývateľnej zóne a zároveň s vodou Čítajte

  Ľudia sa na exoplanéty nedostanú jednoducho preto, že sú príliš ďaleko, myslí si Mayor.

  Aj v optimistickom prípade, keby sme našli obývateľný svet vo vzdialenosti pár desiatok svetelných rokov, by cesta trvala neúmerne dlho.
  "Hovoríme o stovkách miliónov dní pomocou prostriedkov, ktoré teraz máme k dispozícii. O našu planétu sa musíme postarať, je krásna a rozhodne sa na nej dá žiť," doplnil.

  Laureát tak reagoval na názory, že keď sa naša planéta stane neobývateľnou napríklad v dôsledku klimatickej zmeny, nájdeme inú a presťahujeme sa. Myšlienku nazval "absolútne šialenou"....
  https://tech.sme.sk/c/22234112/osidlime-inu-planetu-ked-znicime-zem-absolutne-sialene-hovori-laureat-nobelovky.html#ixzz62t7CIdKA

  • Carbon.de.Castel-Jaloux
   Carbon.de.Castel-Jaloux, 31.10.19 21:33:28  
    

   Naprosto souhlasím.

  • slavidan
   slavidan, 4.11.19 15:31:22  
    

   no možná by šlo něco udělat s Marsem :)

  • Carbon.de.Castel-Jaloux
   Carbon.de.Castel-Jaloux, 6.11.19 09:28:19  
    

   Lákají tě marsovské kanály? :) Pořád nemůžu uvěřit, že to byl omyl. Určitě se tam Marťané projíždějí na plachetnicích ... :1: :1:

 • slavidan
  slavidan, 24.9.19 13:32:59  
   

  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nemate-manzela-mate-padaka-polska-cirkev-propustila-zeny-samozivitelky-79284?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

 • Alam
  Alam, 21.9.19 21:27:14  
   

  https://www.novinky.cz/cestovani/clanek/oblohu-do-20-let-zaplni-dvojnasobne-mnozstvi-letadel-40297028?seq-no=7&dop-ab-variant=7&source=article-detail
  Počet letadel, která budou křižovat oblohu, se během dalších 20 let více než zdvojnásobí. Do roku 2038 má flotila osobních i nákladních letounů vzrůst ze současných 23 tisíc na téměř 48 tisíc. Ve své předpovědi to uvádí společnost Airbus.
  .....Predikce společnosti Airbus jsou v rozporu s přesvědčením mnoha lidí zajímajících se o klima.

 • Alam
  Alam, 20.9.19 14:53:43  
   

  V polovici mája vedci namerali rekordnú hladinu oxidu uhličitého v ovzduší v jeden deň. Monitorovacie stanice ukázali koncentráciu plynu 415,26 čiastočky na milión.

  Znamená to, že jeden milión molekúl vzduchu obsahoval 415 molekúl oxidu uhličitého. Pred priemyselnou revolúciou bola táto koncentrácia 280 čiastočiek na milión, teda o 135 čiastočiek nižšia než pri kritickom meraní.

  Klimatická zmena
  Denník SME spúšťa špeciálnu podstránku Klimatická zmena - na klimatickazmena.sme.sk. Nájdete tam všetky podstatné informácie o klimatickej zmene a kríze.
  Bolo to po prvýkrát v dejinách ľudstva, čo sa hladina plynu dostala nad takúto úroveň....

  https://tech.sme.sk/c/22215669/klimaticka-zmena-co-sa-udialo-za-posledny-rok.html#ixzz604LFq9Cu

 • Alam
  Alam, 20.9.19 14:48:41  
   

  https://tech.sme.sk/c/22002062/vonku-je-zima-globalne-oteplovanie-neexistuje-preco-to-nie-je-pravda.html?ref=trz

 • Alam
  Alam, 20.9.19 10:12:05  
   

  https://komentare.sme.sk/c/22215823/kaslite-na-vieru-aj-svetonazor-klima-sa-na-ne-pytat-nebude.html
  Zabudnite na všetky doterajšie utopické aj apokalyptické vízie.....Klimatická zmena, ktorá práve prebieha, prinesie budúcnosť, ktorú sme si doteraz nedokázali predstaviť prostredníctvom žiadnej vedeckej fantastiky.....V stredu zverejnil francúzsky klimatologický inštitút IPSL najnovšiu prognózu oteplenia do konca 21. storočia, ktorá počíta s výrazne rýchlejším a intenzívnejším otepľovaním ako doterajšie modely.......
  Klimatická zmena, ktorá práve prebieha, prinesie budúcnosť, ktorú sme si doteraz nedokázali predstaviť prostredníctvom žiadnej vedeckej fantastiky.

  Rozdiel medzi apokalypsou a skutočnosťou sa zotrie, podobne ako sa zotrel rozdiel medzi extrémnymi horúčavami našich rodičov a bežnými letami súčasnosti.
  ........

 • Alam
  Alam, 19.9.19 16:35:05  
   

  https://www.blisty.cz/art/97039-vedci-vysvetlili-jak-snizit-do-roku-2030-emise-uhliku-o-polovinu.html
  Ekonomický prospěch z nízkouhlíkové ekonomiky dosáhne do roku 2030 26 bilionů dolarů

  Emise CO2 je možné v nadcházejícím desetiletí snížit o polovinu, pokud se zintenzivní práce na celé řadě současných technologií a lidé se začnou chovat jinak, zjistili vědci. Poukazují na to, že je ale zapotřebí silné občanské společnosti, aby tyto změny prosadila.

  Je nutno rychle přejít na solární a větrnou energii, která je nyní v mnoha regionech levnější než fosilní paliva. Jen přechod od fosilních paliv na solární a větrnou energii sníží emise z výroby elektřiny do roku 2030 o polovinu. Vyplývá to z analýzy Exponential Roadmap, kterou vypracovala mezinárodní skupina vědců.

  Pokud by došlo v určitých částech světa k rychlému přechodu na elektromobily tak, aby jich do roku 2030 bylo 90 procent, to by dramatickým způsobem snížilo emise uhlíku z dopravy.
  Zastavení likvidace lesů a zlepšení správy pozemků by do roku 2030 snížilo emise uhlíku o 9 miliard tun CO2 ročně. Brání tomu však kontroverzní dotace, špatné plánování a soukromé zájmy.

  Klíčem pro veškeré změny bude muset být rostoucí společenské hnutí, které naléhavě požaduje akce proti globálnímu oteplování. Občanské hnutí povede k ústupu obyvatelstva od přehnané konzumace masa a vyvine nátlak na vlády a firmy. Občanské hnutí má sílu dosáhnout potřebných změn, konstatuje studie.

  Christiana Figueres, klimatoložka v OSN, konstatovala: "Vidím nyní všechny důkazy, že konvergují všechny společenské a ekonomické body zvratu. Nyní vidíme, že následující desetiletí má potenciál nejrychlejších hospodářských změn v historii."

  Experti definovali 36 akcí, které by vedly k potřebnému snížení emisí CO2, od obnovitelné energie až po změny ve výrobě potravin, v designu měst a mezinárodní dopravy, jako je loďařství. Všech těchto změn je možno dosáhnout do roku 2030. Program nyní musejí přijmout vlády.

 • slavidan
  slavidan, 16.9.19 14:19:49  
   

  https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/hindruras-jizni-amerika-drogovy-kartel-gang-nasili-vykoupeni-spasa-cirkev-katolici-protestanti-odcho.A190912_140115_zahranicni_dtt

  Řeč je teď o vedení gangů (co je v nich a rozhodně z nich neodchází) Oni se bojí pekla za útok na církev? A pekla za několik set vražd se nebojí? Divní duševní mrzáci.

 • Alam
  Alam, 15.9.19 17:36:17  
   

  https://komentare.sme.sk/c/22208509/toto-bude-ina-kriza-ako-minula.html
  Svet dnes čelí trom potenciálnym otrasom v oblasti ponuky, ktoré môžu do roku 2020 vyvolať globálnu recesiu. Všetky odzrkadľujú, ako do medzinárodných vzťahov zasahujú politické faktory, dva sa týkajú Číny a v centre všetkých sú Spojené štáty. Navyše, ani jeden z nich nie je riešiteľný tradičnými typmi proticyklickej politiky....

 • Alam
  Alam, 12.9.19 17:43:54  
   

  https://profit.sme.sk/c/22184744/rastie-sila-ekosocialistov-ktori-si-myslia-ze-klimaticku-krizu-vyriesi-koniec-kapitalizmu.html?ref=trz

 • slavidan
  slavidan, 27.8.19 14:50:34  
   

  https://www.dotyk.cz/magazin/katharina-wilhelmine-maria-josepha-von-hohenzollern-sigmaringen-20190826.html?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu