Čumící fórum

Otevřená diskuze | Kategorie: Nezařazeno
poko (2018-01-02 05:22:34)MimVig123 (2017-12-31 14:27:15)qwer (2017-12-15 09:20:25)tank (2017-12-14 02:15:27)oovenka (2017-11-05 17:25:21)9876 (2017-07-03 13:00:35)czjhdlkjhbfdhndjgbdhsdgcj (2015-06-21 08:10:12)xxxxxxx777 (2014-06-16 11:00:11)drobek (2012-04-12 08:58:32)
Čumící fórum
Založeno: 30. 10. 2009 | Příspěvků: 6 205 | Členů: 9
Správci: poko (hlavní)

Vítejte na tomto foru, není můj nápad tento název,
( nerad bych pravému zakladateli sebral jeho autorská práva a slávu)
a přesto zde ode dneška už můžete čumět úplně na všechno i na to, že jsem sem byl přidělen jako správce.

Protože tady nelze jednoznačně říci o čem to tady je, o čem je ten guláš o to více pak na to všechno můžete jen čumět

pokorný

Nemůžete přispívat - nejste přihlášen!


 • poko
  poko, 2.1.18 05:21:03  
   

  Není co řešit a a už vůbec ne se ptát, zda někdy vyslovil Ježíš jméno Boha. Když právě Bible už odpověď dává.
  V Bibli je přece dávno odpověď.
  Jan 17:5 A nyní ty, Otče, oslav mne svou slávou, kterou jsem měl u tebe, dříve, než byl svět.
  6 Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a mně jsi je dal; a tvoje slovo zachovali.

  Když uděláme podvodně to, co udělali vedoucí SJ, kdy ze záznamu JHVH které označuje Boha jako takového ,účelově přidají samohlásky a ustanoví si a sami odhlasují z toho na Jehova , pak to tak mají, ale pak sami mají problém, kde je v Bibli vůbec někde záznam, že by Ježíš použil jako jméno Boha Jehova? NIKDE Je naletěli svým vedoucím.

  Když ale přijmeme s pokorou Boží slovo ,právě to, kde se ptal Mojžíš na jméno Boha, který dal o Sobě vědět.

  Exodus 3:13 Avšak Mojžíš Bohu namítl: "Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?"
  14 Bůh řekl Mojžíšovi: "JSEM, KTERÝ JSEM." A pokračoval: "Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.

  Pak právě u Ježíše je spousta výroků kde použil právě JSEM. Aby naplnil ono....6 Zjevil jsem tvé jméno lidem,

  Biblická jména jsou většinou zároveň slovesa a slovesa vyjadřují lépe identitu osoby a slovesa v Bibli u osob vyjadřují právě ta jména.. Např. U Božího Ducha je použito PŘÍMLUVCE.

  Jan 14:6 Ježíš mu odpověděl: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

  Jan 8:58 Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, já jsem."

  poko
  poko, 1.1.18 23:30:56 reagovat@!!!
  Chce to vykašlat se na rádoby nábožné vedoucí a raději ve věcech víry s velkou pokorou přijmout Boží slovo a Písmo , to má podle Guinessovy knihy prvenství jako ty jejich účelově zavádějící nesmysly a různé Katechismy a Strašné věže.

  poko
  poko, 2.1.18 05:10:16 reagovatsmazat@!!!
  Z biblického označení Boha JHVH které označuje Boha jako takového si účelově tak vyrobili Jeho jméno a vylepšili na Jehova, aby naprosto zatajili a popřeli právě to místo ve většině Biblí ,kde se ptal Mojžíš Boha na jméno a samozřejmě i ve svých překladech Bible patřičně upravili, aby to nemělo nic společného s tím, kde právě Ježíš ve svých výrocích odhaluje jméno Boha.

  krudox
  krudox, 1.1.18 23:02:53 reagovat@!!!
  Není náhoda, že Mojžíš byl z Egypta, měsíční kalendář převzali Izraelité z Egypta a egyptský bůh Měsíce se jmenoval Jah?
  https://cs.wikipedia.org/wiki/Jah_(b%C5%AFh)

  poko
  poko, 1.1.18 23:15:37 reagovatsmazat@!!!
  Mojžíš se ptal logicky na jméno Boha, protože vyrostl a a byl vychován v prostředí kde měli a uctívali spousty bohů. Tak se domníval, mže je to jen některý z nich. Kdyby věděl hned od počátku, že je jenom jeden a ostatní jsou falešní, takový logický dotaz na jméno by odpadl, proto i Ježíš učil oslovovat Boha slovem Otče ne jménem.

  • poko
   poko, 2.1.18 05:22:33  
    

   krudox, 1.1.18 23:02:53 reagovat@!!!
   Není náhoda, že Mojžíš byl z Egypta, měsíční kalendář převzali Izraelité z Egypta a egyptský bůh Měsíce se jmenoval Jah?
   https://cs.wikipedia.org/wiki/Jah_(b%C5%AFh)

   poko
   poko, 1.1.18 23:15:37 reagovatsmazat@!!!
   Mojžíš se ptal logicky na jméno Boha, protože vyrostl a a byl vychován v prostředí kde měli a uctívali spousty bohů. Tak se domníval, mže je to jen některý z nich. Kdyby věděl hned od počátku, že je jenom jeden a ostatní jsou falešní, takový logický dotaz na jméno by odpadl, proto i Ježíš učil oslovovat Boha slovem Otče ne jménem.

   krudox
   krudox, 1.1.18 23:16:32 reagovat@!!!
   a co tohle:

   Původ biblického boha Yahweho tedy můžeme sledovat od kanaánského Yawa (Yaha) přes staroegyptského měsíčního boha Jah (Yah), akkadského boha Měsíce Sína a sumerského Suena (Nanna) až k pradávnému bohu či bohyni měsíce starověkého Elamu.

   S Měsícem může být původ židovského boha svázán i skrze ženský element. Podle mytologa R. Gravese pocházela starořecká bohyně úplňku Eurynomé ze sumerské bohyně Iahu (Vznešená holubice). Tento sumerský titul (Iahu) přešel později na biblického boha v roli Stvořitele.
   http://www.myty.info/view.php?nazevclanku=buh-bible-i-identita-nejvyssiho-boha&cisloclanku=2006010001

   poko
   poko, 1.1.18 23:36:53 reagovat@!!!
   I toto je názor. Takových je celá řada. Jenže kam se hrabou takové názory co do počtu vydání a překladů podle Guinessovy knihy rekordů na Bibli. To odhaluje že ti jiní duchové jiných názorů než ma Bible nestojí za nic když si nechávají vyfouknout prvenství i když mohou mít větší historický náskok, o to je to horší.

   krudox
   krudox, 1.1.18 23:46:28 reagovat@!!!
   počet vydaných Biblí je dost infantilní argument, často tebou opakovaný, ale zcela irelevantní :5:

   poko
   poko, 2.1.18 05:04:01 reagovatsmazat@!!!
   To pro mne není důležité jak si to pojmenuješ a kolik cizích slov na to použiješ aby ne všichni rozuměli .
   Pro mne Je to zatím skutečnost že Bible vede, nebo už víš o nějaké jiné knize zdroji duchovních informací ,která by Bibli j už předběhla?

   Mě z toho stále vychází že to Boží vítězí nakonec mezi námi děvčaty, co by to bylo za Boha a Božího Ducha který by prohrával?

   Proč bych si měl vybrat informace z prohrávajících zdrojů?
   Svůj k svému a co je doma, to se počítá.

 • poko
  poko, 31.12.17 04:56:04  
   

  abuka, 31.12.17 01:20:19 reagovat@!!!
  Proč musel být např. císař římské říše schválen papežem?

  soucet
  soucet, 31.12.17 01:23:15 reagovat@!!!
  Já nevim

  poko
  poko, 31.12.17 04:37:26 smazat@!!!
  Protože se kamaradili a světska moc a duchovní byli spolu kamoši. Smilnili

  poko
  poko, 31.12.17 04:42:13 smazat@!!!
  Za komunistů to bylo stejně jen opačně tam zase rozhodoval stat komu da souhlas

  poko
  poko, 31.12.17 04:48:08 smazat@!!!
  https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Sdružení_katolických_duchovních_Pacem_in_terris.

  Tady je taky takové smilstvo

  poko
  poko, 31.12.17 04:49:48 smazat@!!!
  Sdružení katolických duchovních Pacem in terris (SKD-PIT) bylo komunistickými úřady iniciované a podporované sdružení katolických duchovních kolaborujících s režimem.

 • poko
  poko, 28.12.17 02:58:17  
   

  Nic není osobní, pouze jsem přilepil jak to vidím já...

  Jan 1:1 Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.

  Platí obojí byl u Boha rozumím, že byl u Otce a Otec je přece Bůh a byl Bůh tomu rozumím ,že byl stejné podstaty a způsobu bytí jako Jeho Otec.

  Platí proto pro mne obojí, nepopírá se to ani nevylučuje. platí byl u Boha a stejně tak byl Bůh a nejde zdůrazňovat jen něco a jiné účelově hloupě vynechávat.

 • poko
  poko, 28.12.17 00:00:33  
   

  Slovo, tedy Ten jehož další jméno je právě to SLOVO, které zatím nikdo nezrušil..
  Zjevení Janovo 19:13 Má na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je Slovo Boží.
  byl u Boha a byl Bůh je naprosto v pořádku a není potřeba to oddělovat a účelově vyzdvihovat jen jedno.
  Když měl Otec podstatu bytí a způsob to čemu říkáme Bůh pak je to v pořádku že když byl u Otce s Otcem že byl u Boha když je právě tak Bohem Otec.
  A jestli je napsáno byl Bůh pak je to zase v pořádku že i Boží Syn je stejného způsobu bytí a podstaty Bůh jako Otec-.
  Jde o jednu nejvyšší podstatu a způsob bytí, které říkáme Bůh, proto jeden Bůh protože není více takových stejných podstat a způsobu bytí.

  Problém nastává až tehdy, kdy se nejvyšší způsob a podstata bytí Bůh účelově zamění za osobu.
  Pak vychází, že i osoba jako Bůh musí být jenom jedna a všechno jiné se musí účelově degradovat na jiný způsob bytí a podstatu.
  Pak musí nejen Syna i Ducha degradovat na nižší způsob a podstatu bytí

  Pokud se jedná o různé osoby stejného způsobu bytí a podstaty které říkáme Bůh . pak platí, toto Boží slovo, že Otec je mezi nimi větší a platí toto.
  Jan 14:28 Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím - a přijdu k vám. Jestliže mě milujete, měli byste se radovat, že jdu k Otci; neboť Otec je větší než já.

  Tam není použité slovo Bůh, tam je jasně použité slovo Otec.
  Není napsáno Bůh je větší, je napsáno Otec je větší.

  Pokud se oprostíme od slova OSOBA jako Bůh a přijmeme skutečnost , že Bůh je nejvyšší způsob a podstata bytí.
  Pak je tam rovnost.
  A platí u slova Bůh zase toto.
  Tam není napsáno slovo Otec = roven Otci, tam je slovo Bůh = roven Bohu
  Filipským 2:6 Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,

  V kom jiném může být plnost božství, než zas a jenom v Bohu, tam není napsáno plnost Otcovství, tam je napsáno plnost božství.

  Koloským 2:9 V něm je přece vtělena všechna plnost božství;

 • poko
  poko, 15.12.17 13:44:37  
   

  Kdo to je Ježíš Kristus?
  https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=0SNL6w6CkwM&app=desktop
  *************************************
  Tady je jak náboženští lidi překrucovali to skutečně původní a překroucené začali vydávat za pravé i když to už není křesťanství ale blud a úlet
  https://www.youtube.com/watch?v=YmM-fjcRtfI

 • poko
  poko, 11.12.17 14:45:11  
   

  visitor77, 10.12.17 22:12:09 reagovat@!!!
  tak, tak, najprv SJ náuky, a potom ich napasovanie na Písmo (na tradičné preklady to nejde, tak treba vyrobiť také Písmo/PNS, aby to šlo):-)
  poko
  poko, 11.12.17 06:17:23 reagovat@!!!
  To se deje i jinde ja se setkal u krtu kojencu ze taky rikaji Nechte malickych prijiti ke mě a vubec jim nevadi ze to Jezis vubec nerekl u křtu ale v jine souvislosti
  visitor77
  visitor77, 11.12.17 09:13:43 reagovat@!!!
  ste posadlý a pomýlený vlastnými sektárskymi predstavami, vlastnými výkladmi Písma, nepoznáte Písmov kontexte, nemáte za sebou Cirkev, - Cirkev rozhoduje o vierouke, čo sa praktikuje v kresťanstve, ona vykladá Písmo, nie vy (mimo Cirkvi)...vráťte sa do Cirkvi a budete mať pokoj, nebudete musieť neustále protestovať z vašej obývačky/pracovne proti- a spochybňovať Cirkev...
  poko
  poko, 11.12.17 14:38:55 reagovatsmazat@!!!
  Já se s tím opravdu setkal, opravdu jsem slyšel a ne jednou , jak kněz opíral u křtu kojence svoji činnost výrokem Ježíše z Bible.

  Lukáš 18:16 Ježíš si je zavolal k sobě a řekl: "Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží.

  To že to vůbec nebylo řečeno u křtu kojenců, ale týkalo se už dětí,které už uměli chodit, mu vůbec nevadilo. Prostě znásilnil Boží slovo a zmanipuloval do naprosto jiné situace . I mě vadí různé účelové manipulace.

  A vrátit se kam ? Do skupiny který překrucuje nebo k Božímu slovu které říká?

  Zjevení Janovo 18:4 A slyšel jsem jiný hlas z nebe: "Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy.
  poko
  poko, 11.12.17 14:42:38 reagovatsmazat@!!!
  Ty se klidně snížíš k tomu, aby jsi jiné kritizoval i se svým máslem na hlavě, ale jak Ti někdo ukáže, že i jinde mají něco podobného, tak se chováš jako potrefená husa jak někdo komu se právě šláplo na kuří oko. Nejsi z toho nakonec i celéj vopupínkovanéj?

 • poko
  poko, 29.11.17 13:20:44  
   

  visitor77, 28.11.17 15:17:34 reagovat@!!!
  nie je to tak, viera a nádej sú rozličné božské cnosti, - bez skutkov je jednoducho prázdna (nepravá) viera (nie nádej):-)
  ************************************
  poko

  Právě proto přece zmiňuji obě víru a naději kdyby to bylo pro mne jedno a totéž, pak by mi na to přece stačilo jedno slovo.

  U nás je to takto.

  naděje je doufání to je oblast bez skutků, oblast vizí, snů, vnuknutí, nápadů, poučení , rad

  .víra živá = věření, tam už skutky potřeba jsou, víra bez skutků je mrtvá
  ,
  vírou(činěním) se ta naděje(nápad, vize, vnuknutí atd. uskutečňuje a přivádí do cíle.

  člověk s nadějí, ale bez víry je jen snílek.
  člověk s vírou, ale bez naděje, kličkuje a zkouší všechno možné protože mu chybí ta vize, ten nápad, kterého by se chytil a vírou přivedl do cíle-

  Příklad
  cíl = uzdravení
  naděje = rada lékaře použít správný lék
  víra = užívat ten lék.

  cíl = návštěva města
  naděje = nápad použít vlak
  víra = nastoupit do vlaku

  cíl = obecenství s Bohem
  naděje =učení Ježíše
  víra = uskutečňování v životě

  Samotná naděje nestačí a ani Ježíš nekladl důraz na naději kladl na víru.
  Ani té nemocné ženě v Bibli nestačilo žít v doufání a myslet si a snít o tom, že ji může Ježíš uzdravit..
  Teprve až projevila víru, dotkla se Ježíše byla uzdravena.

  Naděje nestačí a naděje ještě není víra.

 • poko
  poko, 28.11.17 16:00:03  
   

  např. 144 000 se netýká žen, ale i ženy budou přece spasené a vyvolené pro spásu.

  144 000 kteří budou vládnout s Ježíšem přece lze spočítat, to přece není zas až tak velké číslo.
  Navíc jsou přesně definováni budou to panici z pokolení Izraele.

  Zjevení Janovo 14:3 Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi bytostmi a před starci. Nikdo nebyl schopen naučit se té písni, než těch sto čtyřicet čtyři tisíce z obyvatel země, kteří byli vykoupeni.
  4 To jsou ti, kdo neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici. Ti následují Beránka, kamkoli jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a Beránkovi.

  Zjevení Janovo 7:4 Pak jsem slyšel počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc označených ze všech pokolení Izraele:
  5 z pokolení Juda dvanáct tisíc, z pokolení Rúben dvanáct tisíc, z pokolení Gád dvanáct tisíc,
  6 z pokolení Ašer dvanáct tisíc, z pokolení Neftalím dvanáct tisíc, z pokolení Manase dvanáct tisíc,
  7 z pokolení Šimeón dvanáct tisíc, z pokolení Levi dvanáct tisíc, z pokolení Isachar dvanáct tisíc,
  8 z pokolení Zabulón dvanáct tisíc, z pokolení Josef dvanáct tisíc, z pokolení Benjamín dvanáct tisíc označených.

  Toto se týká jen 144 000, ale pak jsou tady další, které by nikdo nedokázal spočítat, to jsou ti další spasení a vykoupení.

  9 Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou.
  10 A volali velikým hlasem: "Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi."

  144 000 paniců je z pokolení Izraele, ale ti další které nikdo nespočítal jsou
  ze všech ras, kmenů, národů a jazyků,

 • poko
  poko, 25.11.17 18:44:17  
   

  poko, 24.11.17 16:17:57 reagovat@!!!
  Je tady i mezi vámi někdo kdo taky pochybuje o DOKONALÉ oběti Ježíše?
  https://www.diskutnici.cz/forum/3461-svedkove-jehovovi-vs-bible/

  Jak velké vzdělání je potřeba k tomu vyprodukovat tento názor?
  visitor77, 24.11.17 15:41:32 @!!!
  iste, Boh robí veci dokonale, ale Ježišova obeť nie je "dokonalá" .....
  .........................
  Díky Bože veliké díky Tobě ,že jsi mě uchránil a nedostalo se mě takového vzdělání
  visitor77
  visitor77, 24.11.17 17:17:05 reagovat@!!!
  iste, Boh robí veci dokonale, ale Ježišova obeť nie je "dokonalá

  • poko
   poko, 25.11.17 18:45:26  
    

   Alam, 25.11.17 08:31:02 reagovat@!!!
   Katechizmus: 2100..... Jediná dokonalá obeta je tá, ktorú priniesol Ježiš Kristus na kríži .....

 • poko
  poko, 25.11.17 15:43:01  
   

  wwwJIRI.cz, 25.11.17 13:41:41 reagovat@!!!
  Tam patří všichni spasení, ne jenom 144000 pošahaných jehovistů
  poko
  poko, 25.11.17 15:06:50 reagovat@!!!
  144 000 vybraných se týká paniců z pokolení Izraele.
  Nepatří tam ženy a ti co měli s nimi styk.
  Jestli si to někdo účelově přivlastní, je jeho problém přesto tam podle Božího slova nepatří akorát svému okolí lže..

  Zjevení Janovo 14:3 Zpívali novou píseň před trůnem, před těmi čtyřmi bytostmi a před starci. Nikdo nebyl schopen naučit se té písni, než těch sto čtyřicet čtyři tisíce z obyvatel země, kteří byli vykoupeni.
  4 To jsou ti, kdo neporušili svou čistotu se ženami a zůstali panici. Ti následují Beránka, kamkoli jde. Ti jako první z lidstva byli vykoupeni Bohu a Beránkovi.

  Zjevení Janovo 7:4 Pak jsem slyšel počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc označených ze všech pokolení Izraele:
  Zjevení Janovo 7:5 z pokolení Juda dvanáct tisíc, z pokolení Rúben dvanáct tisíc, z pokolení Gád dvanáct tisíc,
  Zjevení Janovo 7:6 z pokolení Ašer dvanáct tisíc, z pokolení Neftalím dvanáct tisíc, z pokolení Manase dvanáct tisíc,
  Zjevení Janovo 7:7 z pokolení Šimeón dvanáct tisíc, z pokolení Levi dvanáct tisíc, z pokolení Isachar dvanáct tisíc,
  Zjevení Janovo 7:8 z pokolení Zabulón dvanáct tisíc, z pokolení Josef dvanáct tisíc, z pokolení Benjamín dvanáct tisíc označených.

  Pozor Židé jsou z pokolení Juda, jedná se o pokolení Jákoba kterého Bůh přejmenoval na Izrael.
  sto čtyřicet čtyři tisíce z obyvatel země,
  poko
  poko, 25.11.17 15:40:26 reagovatsmazat@!!!
  Židé jsou z pokolení JUDA
  pokolení Jákob = Izrael má širší záběr a Juda Židé jsou jenom jeho části.
  poko
  poko, 25.11.17 15:16:11 reagovatsmazat@!!!
  Všichni znovuzrození z Božího Ducha. ne nějakého náboženského Boží království souvisí s Božím Duchem.

  Jan 3:1 Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, člen židovské rady.
  2 Ten přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu: "Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže činit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním."
  3 Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží."
  4 Nikodém mu řekl: "Jak se může člověk narodit, když už je starý? Nemůže přece vstoupit do těla své matky a podruhé se narodit."
  5 Ježíš odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího.
  6 Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch.
  7 Nediv se, že jsem ti řekl: Musíte se narodit znovu.
  8 Vítr vane kam chce, jeho zvuk slyšíš, ale nevíš, odkud přichází a kam směřuje. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha."

  Pozor u Božího Ducha není co řešit, ale zmíněná voda není H2O ale životodárná voda pro ducha Boží slovo.
  Spousta lidí bylo u křtu polito vodou H2O a nezažívají Boží království, chybělo jim narození z Boží Slovo a Boží Duch.

 • poko
  poko, 25.11.17 15:41:51  
   

  poko, 25.11.17 14:45:58 reagovat@!!!
  Není co řešit.
  Tady je definice Božího království .
  Římanům 14:17 Království zajisté Boží není pokrm a nápoj, ale spravedlnost a pokoj a radost v Duchu svatém.

  Všude ať na zemi nebo mimo zemi tam kde je přítomnost Božího Ducha kde je v nitru/duchu/srdci správedlnost = správné vedení , pokoj a radost, všude tam lze zažít Boží království. Je do stav nitra..

  radost může žíznivý zažít i po 5 pivech, ale protože tam chybí Boží Duch tak taková radost Boží království není.
  poko
  poko, 25.11.17 15:30:41 reagovatsmazat@!!!
  Boží království souvisí s Božím Duchem a to mohli zažít i apoštolové po odchodu Ježíše k Otci o LETNICÍCH , kdy na ně sestoupil Boží Duch a naplnilo se toto.
  Marek 9:1 Řekl jim také: "Amen, pravím vám, že někteří z těch, kteří tu stojí, neokusí smrti, dokud nespatří Boží království, přicházející v moci."

  Právě tam asi měli ti apoštolové té radosti která je průvodní znak asi tolik, že se asi chovali nepřirozeně samou radostí po po zemi až si okolí myslelo že jsou opití.
  Skutky apoštolské 2:15 Tito lidé nejsou, jak se domníváte, opilí - vždyť je teprve devět hodin ráno.
  16 Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele:
  17 'A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha .......
  Každý znovuzrozený z Božího Ducha může tento stav zažívat i za života v přítomnosti Boha = Otec Syn Duch

 • poko
  poko, 24.11.17 23:30:51  
   

  Jan 19:30 Když Ježíš okusil octa, řekl: "Dokonáno jest." A nakloniv hlavu, skonal.

  Židům 10:14 Tak jedinou obětí navždy přivedl k dokonalosti ty, které posvěcuje.

 • poko
  poko, 23.11.17 13:02:27  
   

  hrdy.moravak, 23.11.17 11:31:02 reagovat@!!!
  Jo, abuko, včera jsme nedořešili ten první Petrův list.
  Sa tam píše:
  Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem.
  Tehdy také přišel vyhlásit zvěst duchům ve vězení...

  Kdo sů podle tebe ti "duchové ve vězení"?
  Dík.
  abuka
  abuka, 23.11.17 11:43:04 reagovat@!!!
  Petr to vysvětluje hned v následujícím verši:
  (1. Petra 3:20)
  kteří byli kdysi neposlušní, když Boží trpělivost čekala v Noemových dnech, zatímco byla stavěna archa, ve které bylo několik lidí, totiž osm duší, bezpečně neseno vodou.

  Jedná se o padlé anděly, kteří v době před potopou na sebe brali hmotná těla, a plodili na zemi nefilim.
  poko
  poko, 23.11.17 12:30:13 reagovatsmazat@!!!
  vŠICHNI lidé, kteří museli čekat až bude Ježíš jako první vzkříšen. Nikdo nemohl Ježíše předběhnout
  poko
  poko, 23.11.17 12:46:22 reagovatsmazat@!!!
  Aby mohl Ježíš přebít ďáblovu zbraň smrt vzkříšením, musel zemřít, ještě jsem nepřišel na to a to už hooooooooodně dlouho studuji, jak by se dalo ještě vzkřísit a překonat smrt vzkříšením a přitom nezemřít.
  Nenarazil jsem ani na jednoho teologa který by to věděl.
  Aby mohl někdo zemřít a podléhat Božímu zákonu že odplata za hřích je smrt, musel mít svůj hřích. Jenže Ježíš svůj neměl. hřích už měl ďábel, jeho andělé a člověk.
  Tak vzal Otec hřích z člověka a vložil na Syna a ďáblovi a jeho andělům = démonům = duchům hřích zůstal. Jediný člověk byl osvobozen a pokud přinesl Ježíš osvobození tak zemřelým lidem ne andělům.
  poko
  poko, 23.11.17 12:53:31 reagovatsmazat@!!!
  Ježíš na sebe nevzal a nenesl hřích andělů, ale lidí. A protože mrtví lidé před Ježíšem nemohli k Otci a ani Mojžíš na to nestačil s desaterem, museli někde čekat, až bude Ježíš jako první vzkříšen a až Ježíš jako první otevře cestu k Otci.

  Koloským 1:18 on jest hlavou těla - totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých - takže je to on, jenž má prvenství ve všem.

 • poko
  poko, 23.11.17 11:54:09  
   

  Ekumenismus = falešná jednota.

  Dílo lidské a představy lidské nemají a nemohou mít šanci na úspěch.
  Jednota u různých náboženství s různými náboženskými duchy fungovat nikdy nebude,
  může fungovat až všichni opustí svoje náboženství i s jejich náboženskými duchy , které učí věci a obřady , které Písmo nezná a ani Ježíš neučil a začnou se chovat podle Božího slova, ne podle náboženských duchů a svých lidských představ.
  Sami přece musí cítit, že jim to nefunguje a představy se nenaplňují a asi proto už ty původní záměry sami vzdávají. Celé to jejich chování a jejich snahy byly vůči
  ostatním naprosto falešné a i ostatní to vycítí a cítí.
  Protože oni sami nejsou ochotni to svoje náboženství opustit a přijmout to, co učí Boží slovo a Ježíš Kristus.
  Jak mohou jiní přijmout takovou jejich účelovou rádobyjednotu, pod jejich taktovkou, když oni sami nechtějí svoje náboženství kterého se drží zuby nechty opustit a přijmout Boží slovo a učení Ježíše.

  • poko
   poko, 23.11.17 13:25:57  
    

   čo je biblické, určuje apoštolská Cirkev, a tou je hlavne rímsko-katolícka, nie názory bossov 40000 náboženských denominácií a siekt, fragmenov odpadu od RKC...kto okrem Biblie zavrhuje aj tradíciu viery, zákonite padá do marazmu týchto štiepnych produktov...preto je ekumenizmus mŕtvy, lebo rozpad a guláš vier týchto fragmentov nemá koniec!...RKC je jediná, pôvodná, apoštolská (s apoštolskou postupnosťou od apoštolov), univerzálna (pre všetky národy, rasy, etniká, vzdelaných i nevzdelaných), svätá (lebo ju založil svätý zakladateľ Ježiš Kristus) Cirkev (s "C")...
   poko
   poko, 23.11.17 13:13:31 reagovatsmazat@!!!
   Co je biblické určuje Duch Boží který to nechal do té Bible zapsat, proto je to biblické, protože je to v Bibli. O tom nerozhoduje žádná církev ale Duch ze kterého Písmo pochází. To že si nějaká církev něco přivlastnila neznamená že je toho autorem.

   Přečti si pozorně zda je tam slovo církev nebo Boží Duch aby si se nevznášel a vypadl z omylu,
   2 Timoteovi 3:16 Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,
   visitor77
   visitor77, 23.11.17 12:08:55 reagovat@!!!
   hoci ekumenizmus je v záveroch II. Vatikánskeho koncilu, zo strany RKC je prakticky mŕtve äi zo strany protestantov, lebo katolíci sa nechcú stretávať), lebo nesplňuje tie predsavzatia, ktoré boli do neho za posledných 50 rokov vkladané.
   Zúčastnil som sa v priebehu života na 2 takýchto veľkých ekumenických stretnutiach, ktoré nesplnili očakávaný zámer: - včetko čo sa tam uskutočnilo, bol spoločný "Otče náš" (pochopiteľne z vynechaním "Zdravas Mária" :-) - účastníci asi 7 protestantských cirkví si predniesli svoje interné prejavy, kde chválili Husa a Luthera:-), katolíci si predniesli tiež len to svoje, a skončilo to znova "Otčenášom"...ekumenické hnutie nenaplĺňa to, čo si s celého srdca prial Jan Pavel II: "aby sme sa všetci stretli pri jednom eucharistickom stole"...skutočný ekumenizmus nastane až potom, keď sa zjednotie hlavné protestantské cirkvi pod jednou pozemskou "hlavou" (spoločným predstaviteľom), s ktorý môže pápež vecne jednať a uzatvárať dohody, dnes takýto predstaviteľ u protestantov neexistuje, RKC predsa nemôže jednať so 40000 predstaviteľmi protestantských denominácií...RKC vo vierouke (ani mravouke) nikdy ustupovať nebude, je apoštolskou cirkvou, ktorú založil Ježiš, - a protestanti nikdy neustúpia zo svojich vieroučných pozícií (protestov proti RKC)...áno, ekumenizmus je pokus o falošnú jednotu zo strany protestantov, v RKC je už takmer mŕtvy!...
   poko
   poko, 23.11.17 13:19:14 reagovatsmazat@!!!
   Co jiného jim zbývá než svoje původní zbožná přání opustit
   když to není dílo Boží, možná jim časem i dojde, že nemá smysl si hrát na Boha a rozhodovat za Boha a stejně podle sebe , že asi bude fakt lepší se pokořit pod Boží slovo a to co učil Ježíš a nechat svoje účelové náboženské obřady podle náboženských duchů nechat plavat.

 • poko
  poko, 22.11.17 15:12:52  
   

  poko, 22.11.17 14:28:35 reagovat@!!!
  Nesouhlasím s tímto výrokem.
  Poznaním sa stráca viera -

  Leda tak nějaká falešná, ale poznání pravdivou víru přece utvrzuje, dává ji přece jistotu.

  Víra ta stojí na skutcích které naplní naději aby došla do cíle. Víra bez skutků je mrtvá = není to víra.
  Naopak naděje to je jenom oblast snů, vizí, náopadů, vnuknutí, rad, poučování atd.

  Např.
  Cíl = návštěva města
  Naděje = nápad použít vlak (samotná naděje nestačí)
  Víra = nastoupit a cestovat

  Cíl = uzdravení
  Naděje = rada lékaře použít správný lék
  Víra = začít užívat ten lék

  Cíl = obecenství s Otcem
  Naděje = učení Ježíše
  Víra = uvádění učení do života

  Člověk s nadějí ale bez víry je jenom snílek, to do cíle nestačí.

  Ony existují i falešné naděje a falešné víry. Každá nevyhraná loterie je toho důkazem.
  DalkoT23
  DalkoT23, 22.11.17 14:30:30 reagovat@!!!
  :1: :1:
  Divné příklady.
  Pokud víš - nemusíš už věřit - protože už víš.
  :14:
  Věříš,že ti lék pomůže - pomohl - poznání - už nemušíš věřit,ale už VÍŠ,že ti lék pomohl - jenže taky věříš,že ti může pomoct i podruhé - to ale ještě neznáš - nemáš to poznání.
  :14: :14:
  Takže když něco poznáš už nevěříš už víš - víra se vytratila :6:
  poko
  poko, 22.11.17 14:44:05 reagovat@!!!
  To je divné jenom pro tu skupinu lídí kteří ještě nepochopili co to je víra kterou přinesl a o které učil Ježíš.

  To co uvádíš přece není víra o jaké mluví Písmo a učil Ježíš, to je víra v chápání světa, který nemá jasno jaký je rozdíl mezi nadějí a vírou.

  to co je obyčejná naděje oni už vidí jako víru, což je blbost.
  Proto jsou to přece dvě různá slova a ne jedno, aby se házelo obojí do jednoho pytle.

  Ani té nemocné ženě přece nestačilo si na Ježíše myslet v naději. Ona byla uzdravena proto, že přišla a dotkla se Ježíše Až projevila víru = skutek

  Ani setníkovi nestačilo si na Ježíše v naději myslet, teprve až projevil živou víru a přišel skutkem k Ježíši byl jeho sluha uzdraven
  poko
  poko, 22.11.17 14:54:06 smazat@!!!
  možná že to byl právě dočasný vládce světa kdo tyto pojmy účelově zaměňuje, aby si pak i lidí mysleli, že když si na něco jen myslí, že to už je jako víra a aby skutečnou víru, která je vedle milosti potřeba už neprojevili. Aby nedošli k Otci, aby o toto byli okradeni.
  poko
  poko, 22.11.17 14:57:02 smazat@!!!
  Jan 14:30 Již s vámi nebudu mnoho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Proti mně nic nezmůže.
  Jan 16:11 soud v tom, že vládce tohoto světa je již odsouzen.
  Ruslana
  Ruslana, 22.11.17 15:00:05 reagovat@!!!
  DalkoT23, 22.11.17 14:30:30
  :1: :1:
  Divné příklady.
  Pokud víš - nemusíš už věřit - protože už víš.

  Heb. 11:1
  "1Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme."
  poko
  poko, 22.11.17 15:05:17 smazat@!!!
  Díky za verš,
  přesto mám raději překlad kralický který, který je přesnější a lépe vystihuje to, o čem píši že víra dává naději základ.

  Židům 11:1 Víra pak jest nadějných věcí podstata, a důvod neviditelných.
  2 Pro ni zajisté svědectví došli předkové.

  • poko
   poko, 22.11.17 15:14:30  
    

   poko, 22.11.17 14:30:43 reagovatsmazat@!!!
   Poznáním že existuje např. Ježíš přece neztratíme v Něho víru, ale naopak upevníme.

 • poko
  poko, 15.11.17 21:21:59  
   

  Jan 8:57 Židé mu řekli: "Ještě ti není padesát a viděl jsi Abrahama?"
  58 Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, JÁ JSEM"

  Exodus 3:13 Avšak Mojžíš Bohu namítl: "Hle, já přijdu k Izraelcům a řeknu jim: Posílá mě k vám Bůh vašich otců. Až se mě však zeptají, jaké je jeho jméno, co jim odpovím?"
  14 Bůh řekl Mojžíšovi: "JSEM, KTERÝ JSEM." A pokračoval: "Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám."

  Jan 17:6 Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi ze světa dal. Byli tvoji a mně jsi je dal; a tvoje slovo zachovali.

  58 Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, JÁ JSEM"
  poko
  poko, 15.11.17 21:18:04 reagovat@!!!
  Kdyby Ježíš použil Jehova, tak by byli Židé v klídku, ale že použil JSEM, to je hoooodně mooooooc vytočilo. Asi to s tím Jehova jako jméno Boha nebude zas až tak horké.

  Jan 8:57 Židé mu řekli: "Ještě ti není padesát a viděl jsi Abrahama?"
  58 Ježíš jim odpověděl: "Amen, amen, pravím vám, dříve než se Abraham narodil, JÁ JSEM."
  59 Tu se chopili kamenů a chtěli je po něm házet. Ježíš se však ukryl v zástupu a vyšel z chrámu.
  poko
  poko, 15.11.17 21:20:17 reagovatsmazat@!!!
  Jan 10:32 Ježíš jim řekl: "Ukázal jsem vám mnoho dobrých skutků od Otce. Pro který z nich mne chcete kamenovat?"
  33 Židé mu odpověděli: "Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh."

 • poko
  poko, 12.11.17 13:39:11  
   

  https://www.youtube.com/watch?v=AJVwGuNSHrk&feature=youtu.be

 • poko
  poko, 9.11.17 10:53:08  
   

  31.1.Marika, 9.11.17 08:03:12 reagovat@!!!
  visitor77, 8.11.17 18:23:33 reagovat@!!!
  prikladanie "republika" k názvu štátu znamená niečo nedokonalé, sporné...Česko je jediný štát vo svete, ktorý potrebuje "republika":-)
  poko
  poko, 9.11.17 08:20:48 reagovat@!!!
  Copak Ti ještě nedošlo že klidně sníží i k lhaní??? Proč kopíruji reakce i jinam? Proto aby si mohli jiní ověřit co skutečně maže a potřebuje zatajit. Aby věděli jak to je.
  31.1.Marika
  31.1.Marika, 9.11.17 08:27:39 reagovat@!!!
  ty nekopíruješ jinam proto, aby ses mu mohl vysmívat?
  poko
  poko, 9.11.17 08:49:53 reagovatsmazat@!!!
  Ne to není potřeba, on se přece zesměšní sám dokonale, nakonec co to bylo s tou republikou? Kopíruji proto jinam aby bylo jasné co mazal.
  poko
  poko, 9.11.17 10:50:05 reagovatsmazat@!!!
  :1: :1: :1: Už zase zabodoval.. :1: :1:
  visitor77, 9.11.17 10:21:32 @!!!
  "Slovo" nie je dalším jménem Syna/Krista, je to blud!

  Ten jeho náboženský duch, kterému otročí mu našeptal, že v Písmu je blud.
  On si nalhává a klame ostatní, že je křesťan, copak by mohl jít křesťan proto Božímu slovu? To dělají náboženští fanatici

  Zjevení Janovo 19:13 Má na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je Slovo Boží.

 • poko
  poko, 8.11.17 13:46:55  
   

  visitor77, 8.11.17 12:30:32 reagovat@!!!
  abuka, 8.11.17 07:38:29
  Souhlasím.
  Duše člověka (živý člověk, nebo jeho osobnost) si skutečně uvědomuje svoji smrtelnost.
  V:
  duše človeka nie je živý človek - živý človek je jednota tela a duše (s duchom), a takýto (v tele a s dušou a duchom) si uvedomuje svoju smrteľnosť...duša po smrti človeka je živá, nesmrteľná, uvedomuje si samu seba - po smrti tela ide k Bohu, do očisca alebo do pekla...
  poko
  poko, 8.11.17 13:45:15 reagovatsmazat@!!!
  Co by dělala ve vymyšleném Očistci, který Boží slovo v Písmu nezná a ani Ježíš o něm nic neučil, byl snad Ježíš Kristus fušerák aby tu oběť odflákl a muselo se dodatečně očišťovat, protože Jeho oběť na to nestačila?

  • poko
   poko, 8.11.17 18:15:08  
    

   visitor77, 8.11.17 14:40:48 reagovat@!!!
   jeho obeť je na odpustenie hriechov, nie na zadosťučinenie za hriechy - tie si každý zo spravdlivosti odkrúti sám (iste, skutky lásky a skrze Božie milosrdenstvo, máme mnoho zahladených aj trestov za hriechy, ale nie všetky)...zlato sa čistí v ohni...

   ******************************
   poko...Tak něco takového mohl vymyslet jen nějaký náboženský duch , jak tahat z lidí peníze za pomoc dušičkám z vymyšleného Očistce ale Boží Duch ze kterého pochází Písmo to tedy rozhodně nebyl.

   když zazvoní pokladnička, duše letí do nebíčka..
   poko
   poko, 8.11.17 18:11:56 reagovatsmazat@!!!
   Ježíš přece nebyl nějaký fušerák, aby očištění od hříchu odflákl a to se muselo dokončovat v nějaké účelově vymyšlené mezistanici zvané Očistec. Ten kdo věří na Očistec dává okolí najevo, že to asi Ježíš odflákl a nebylo dokonáno. Zatím co náš Ježíš sám zvolal DOKONÁNO JEST.

 • oovenka
  oovenka, 5.11.17 17:25:20  
   

  :1: :1: :1:

 • poko
  poko, 3.11.17 09:16:16  
   

  31.1.Marika, 2.11.17 11:36:57 reagovat@!!!
  no tak proč chceš po ostatních, aby dělali jen to, co praktikoval ježíš...všichni víme, že halloween není žádné náboženství, je to s odpuštěním pakárna
  ******************************
  poko, 2.11.17 11:43:58 reagovat@!!!
  každé náboženství je pakárna, ani Ježíš nepřinesl nové náboženství, přinesl EVANGELIUM .
  Jen přidávám názor který tady chyběl aby měli jiní z čeho vybírat.
  Copak to lze něco po někom něco chtít, to musí chtít i druhá strana.

  Koně můžeš i s láskou přivést k řece, ale když kůň nechce stejně se dobrovolně nenapije.

  To nevíš? Že dáváš takové zbytečné otázkxy.
  poko
  poko, 2.11.17 11:47:56 reagovat@!!!
  Náboženství učí, že je třeba se pro bohy obětovat, ale EVANGELIUM se kterým přišel Ježíš učí naprostý opak.
  Že to byl naopak Bůh kdo se obětoval pro člověka.

  I víra může mát v sobě víc náboženství jak evangelia. vír jsou celé řady, některé i falešné do cíle nedojdou. Každá nevyhraná loterie je důkaz falešné víry

  Proč Ježíš? Pro toto.

  Jan 14:6 Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

  Můžeš si vybrat.

  1 není to pravda a já tomu nevěřím
  2 není to pravda a já tomu věřím
  3 je to pravda a já tomu věřím
  4 je to pravda a já tomu nevěřím.

  Každé má svoje výhody ale i tragedie

  I u tak šíleně egocentrického výroku jsou tři možnosti.

  1 Ježíš lhal a pak by to musel být dokonce větší lhář jak ďábel. Ďábel netvrdil, že je Boží Syn

  2,- Ježíš byl blázen, protože jenom blázni se obětují naprosto zbytečně a neodvolají.

  3, Ježíš MÁ PRAVDU realitu a měl to velice dobře spočítaný.

  Tak akorát záleží jakého Ježíše si vybereš a pak není o čem diskutovat.

 • poko
  poko, 27.10.17 10:41:54  
   

  Visitor jednou napsal.

  visitor77 - 24.03.11 18:26:34
  RE: len...
  v:
  Ja mám za sebou Magistérium Cirkvi, biblických vzdelancov, Pápežskú akadémiu vied, čo máte vy?

  Zřejmě se chtějí SJ dovědět co právě z něho vypadne..

  Ani nevím komu už to tenkrát napsal, ale takovou perlu se nedalo jen tak přejít a neuložit.

  Já jsem děkoval Bohu, že mě něčeho takového uchránil, a on si to dokonce považoval.

  První co mě napadlo u té otázky, co máte vy?
  Tak kule a uši. :1: :1:

 • poko
  poko, 26.10.17 13:30:28  
   

  31.1.Marika, 26.10.17 13:18:39 reagovat@!!!
  Všimli jste si, že katolické svátky mají své kouzlo?

  • poko
   poko, 26.10.17 13:32:27  
    

   Ano mají kouzlo. Tam se dokonce čáry máry fuk promění pečivo v dýmu kadidlového kouče na Ježíše A ani nechci domyslet kam takového Ježíše posílají přes břicho

 • poko
  poko, 26.10.17 10:50:24  
   

  31.1.Marika, 26.10.17 08:30:11 reagovat@!!!
  Visitor te na sve forum opakovane nelaka.
  Visitor te neprovokuje.
  Visitor nechodi provokovat jehovisty na jejich forum jako ty.
  Visitor nekyva jednou na versus a podruhe na jehovistech.
  A kdy naposledy te visitor zablokoval?

  • poko
   poko, 26.10.17 10:50:48  
    

   včera poko2

 • poko
  poko, 20.10.17 20:36:00  
   

  https://www.youtube.com/watch?v=IFxs4SCg-ko

  • poko
   poko, 23.10.17 03:55:16  
    

   Máme čtyři možnosti.

   1,- NENÍ to pravda a já tomu nevěřím.
   2,- NENÍ to pravda a já tomu přesto věřím.
   3,- JE to pravda a já tomu věřím.
   4,- JE to pravda a já tomu nevěřím

 • poko
  poko, 19.10.17 05:32:59  
   

  Ještě něco k očištění od hříchu, nechci zakládat nové vlákno
  .
  Díky tomu , že trval Ježíš na svém křtu, protože Jan se bránil Ježíše pokřtít, nám sám odpověděl na otázku a upozornil na zakořeněný blud.

  Věřící člověk k ať chce, nebo nechce , stejně narazí v životě na dva výklady očištění od hříchu.

  První, je že je člověk u křtu očištěn od údajného dědičného hříchu
  adruhý, v Bibli že od hříchu nás očistila Ježíšova oběť krve, tak ať věřící člověk chce nebo nechce narazí na otázku , tak co tedy z obou platí.?

  Díky tomu, že se nechal moudře pokřtít právě Ježíš Kristus a že na Svém křtu dokonce trval, asi věděl proč a co přijde o kterém je psáno, že byl bez hříchu,

  2 Korintským 5:21 Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.

  tak vyvrátil právě svým křtem léta zakořeněný blud, který se vloudil do církve...
  Ježíš Kristus který byl bez hříchu se neměl z čeho očišťovat.
  Možná třeba proto se tam dostal tento blud, aby se odsunula Ježíšova oběť krve.. Na úkor toho ,aby si církev podchytila co nejdříve další ovečky..
  A lidi se spokojili s tím , že už byli pokřtěni aniž se sami rozhodli a měli u křtu svoji víru která je uvedená jasně jako první a musí křtu předcházet
  Marek 16:16 Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.

  a dál už se v životě o Ježíše nezajímali

 • poko
  poko, 15.10.17 04:45:48  
   

  PetrHovado, 14.10.17 23:06:19 reagovat@!!!
  m.argo: Zajímavý článek:

  https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/451905-vetsina-polskych-knezi-nechce-celibat.html

  Co tomu říkáte? Já bych jim ženění povolila, aby jich takové obrovské procentu nežilo v těžkém hříchu. :4:

  Já: Zajímavý ano, hlavně bulvární. Přečtěte si tu diskusi pod článkem. To je chlívek. A pak prý že nenávist je jen vůči jehovistům. Šéfovat tam Abuka, tak nestíhá podávat trestní oznámení.
  poko
  poko, 15.10.17 02:43:52 reagovat@!!!
  Není co řešit.
  Pavel prosazoval svobodu, ale Pavel nebyl biskup na stálém místě, byl to cestovatel, misionář a věděl ,že tahat rodinu po nebezpečích cestování není moc výhodné.
  Ale Pavel jasně upozornil na to, že tento názor není z Boha ,ale jeho vlastní.

  1 Korintským 7:25 Co se týká neprovdaných, nemám žádný rozkaz Páně, ale dávám jen radu jako ten, kdo je pro milosrdenství Páně hoden důvěry.

  Naopak Boží slovo na jiných místech tvrdí, že vedoucí biskup tak jahen (pomocník) má být jasně ženatý, protože takový vedoucí pak ženatým i lépe rozumí.

  1 Timoteovi 3:2 Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit,
  3 ne pijan, ne rváč, nýbrž vlídný, smířlivý, nezištný.
  4 Má dobře vést svou rodinu a mít děti poslušné a počestné;
  5 nedovede-li někdo vést svou rodinu, jak se bude starat o Boží církev?

  1 Timoteovi 3:12 Jáhni ať jsou jen jednou ženatí, ať dobře vedou své děti a celou rodinu.

  Dát si do předpisů a vyžadovat jenom svobodné = nucený celibát je proti Božímu slovu i proti tomu proč takto stvořil Bůh člověka.

  Jsou církve kde naopak nemůže být vedoucí sboru ten kdo není ženatý, protože tak to chce Boží slovo.

  U židů se kněžská služba dědila z otce na prvorozeného syna. Takže musel být ženatý Např. otec Jana Křtitele byl kněz.

  Petr kterého si přivlastňuje jistá církev jako prvního římského biskupa/papeže měl tchýni, tak taky musel být ženatý
  poko
  poko, 15.10.17 03:11:35 reagovatsmazat@!!!
  Kdyby to povolili, mohl by se jim rozkutálet majetek a museli by se starat o případné sirotky a vdovy. Dokonce řešit i případné rozvody, Tak proč si dělat vrásky.
  Boží slovo sem, Boží slovo tam, hlavně mít klid.
  poko
  poko, 15.10.17 03:14:52 reagovatsmazat@!!!
  Boží slovo kritizuje tyto náboženské lidi, kteří se objeví v historii, m takže nic nového to není.
  1Tm 4,3 Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu.
  poko
  poko, 15.10.17 04:44:02 reagovatsmazat@!!!
  To, že si nábožní pokrytci vytvoří taková pravidla, tomu se nedivím, když otročí takovému falešnému náboženskému duchu kterého si účelově pojmenovali Duchem svatým, přesto že Boží Duch ze kterého pochází Písmo má jiný názor.

  Divím se ale těm, kdo tam mezi takové dobrovolně vůbec lezou.
  Proč raději neposlouchají Boží slovo, jako je samotné?.

  Zj 18,4 A slyšel jsem jiný hlas z nebe: „Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy.

  • poko
   poko, 15.10.17 04:46:55  
    

   Pozor pozor nechci zbytečně kopírovat spousty dalších , to hlavní tam mám, název knihy a čísla kapitol a veršů, tak se dá podle toho najít to další i v jiných překladech.

   Vůbec mi nejde o napsané verše,
   jde o jména knih, čísla kapitol a čísla veršů a doufám že tady nejsou jen pohodlní, aby se nekoukli i do jiných překladů a na to další a okolo.

   To hlavní tam mám a lenochy nepodporuji.

   Jde hlavně o toto.
   1 Korintským 7:25
   1 Timoteovi 3:2
   1 Timoteovi 3:12
   1Tm 4,3
   Zj 18,4

 • poko
  poko, 13.10.17 06:00:55  
   

  Nábožný lidé kam to kráčíš? Copak nevíš co říká Boží Duch skrze Písmo?

  Jan 14:6 Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne..

  1 Timoteovi 2:5 Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, Kristus Ježíš,


  Místo samotného Stvořitele porušuješ samotné Boží slovo a odbočuješ ke stvoření ze kterého si dělají nábožní lidé kteří otročí falešnému náboženskému duchu MODLY k uctívání., aby lidi odbočili z pravé cesty víry.

  Tady je v záznamu co se to děje, můžete začít počítat kolikrát tam skutečně zaznělo jméno Ježíš Kristus který je jediný Spasitel.

  - http://www.tvnoe.cz/video/14087

 • poko
  poko, 12.10.17 21:20:43  
   

  kiwiboy, 12.10.17 20:24:32 reagovat@!!!
  poko -- kde jsi prosimte prisel natu hloupost, ze se musis pri krtu ponorit a vynorit jako z mrtvych vstani?? Nepripada ti to jako nepodarena fraska a komedie? Divadelni hra nebo neco takoveho? Proc si mame pri krtu hrat na smrt Jezise jeho pohrbeni a zmrtvych vstani -- to nema co s krestem nic spolecneho nebo ma?

  *****************************************
  poko
  poko, 12.10.17 20:56:42 reagovat@!!!
  Biblický druh křtu se opírá o Boží slovo v Bibli. Jiné křty vymyslel někdo jiný.
  kiwiboy
  kiwiboy, 12.10.17 21:01:55 reagovat@!!!
  tak jinak -- jaky casovy rozdil byl mezi krtem Jezise a jeho jeho zmrtvych vstani? Podle mne je tam od tebe chyba ve vykladu Bible. Nerikam, ze to delas schvane ale je to spatne pochopeni Bible a krtu.
  poko
  poko, 12.10.17 21:08:03 reagovat@!!!
  Jsou dvě možnosti,
  1,- buď se nechal Ježíš pokřtít na očištění od údajného dědičného hříchu , protože náboženští lidé učí, že křtem se očištujeme od dědičného hříchu a nebo

  2,-
  druhá možnost , Ježíš žádný hřích neměl a jenom dával najevo symbolikou svého křtu prorocky budoucí události, které přijdou později, třeba až za několik měsíců jako realné.
  poko
  poko, 12.10.17 21:15:45 reagovatsmazat@!!!
  2 Korintským 5:21 Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti.
  poko
  poko, 12.10.17 21:09:28 reagovatsmazat@!!!
  Bible učí, že od hříchu nás očistila Ježíšova oběť krve, žádná voda
  poko
  poko, 12.10.17 21:12:24 reagovat@!!!
  Jak jinak chceš symbolicky u biblického křtu kde bylo potřeba dost vody, vyjádřit pohřbení? Jenom hlavu? U vás pohřbívají jenom hlavy, u nás celého člověka.

  Jan 3:23 Také Jan křtil v Ainon, blízko Salim, protože tam byl dostatek vody;lidé přicházeli a dávali se křtít.

  Jak jinak chceš vyjádřit v souvislosti s biblickým křtem který se opírá o Boží slovo kde jde o symbolické pohřbení a vzkříšení, snad ne v písku, zahrabat a vyhrabat?

  Římanům 6:4 Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom - jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života.

  U jiných křtů nepotřebuješ hodně vody, např. u křtu lodě stačí flaška šampusu.

  Zaleží jakým křtem má bát kdo pokřtěn zda biblickým podle příkladu Jana a Ježíše , podle Bible, nebo nějakým náboženským podle výmyslu náboženských vedoucích
  poko
  poko, 12.10.17 21:19:05 reagovatsmazat@!!!
  U náboženského druhu křtu, nepotřebuješ hodně vody , tam stačí hrnek, a polit jenom hlavu, protože tento křest symbolizuje očištění od údajného dědičného hříchu.

 • poko
  poko, 12.10.17 17:20:48  
   

  Náboženské modlářství v přímém přenosu Je i tady Bůh v uctívání na prvním místě ??? :1: - http://www.tvnoe.cz/video/14087 :1:

 • poko
  poko, 10.10.17 19:36:40  
   

  pro visitora
  Není co řešit, Tvůj účelově zavádějící navíc údajně hloupý výklad o nějakém očištění a omytí od hříchu u křtu právě Ježíš svým křtem naprosto vyvrátil.

  Ježíš byl bez hříchu, nebylo by to o Něm napsané a nebyl by s hříchem Boží Syn a je jedině dobře, že Bůh dopustil a i Ježíš na tom Svém křtu trval i když samotný Jan se tomu bránil, Ježíš asi věděl že přijde doba a bude se význam křtu překrucovat,

  Na očištění od hříchu byla potřeba Ježíšova oběť krve.
  A právě Ježíš vyvrátil svým křtem teorie o očištění od hříchu.
  Kdyby se toto nestalo a právě Ježíš na tom svém křtu netrval a nešel do toho i přes výhrady Jana Křtitele , tak se takové ujeté teorie budou dál šířit a bude se zapomínat na to hlavní na Ježíšovu oběť na očištění od hříchu.

  Není co řešit.
  Díky Ježíš za Tvůj křest a hlavně oběť a teorie náboženských mozků ty nás stejně moc neberou...

  • poko
   poko, 10.10.17 20:11:38  
    

   krudox, 10.10.17 15:10:48 reagovat@!!!
   vím, akorát bazénky by v kostele vypadaly blbě...
   .................................
   rudla
   rudla, 10.10.17 18:15:49 reagovat@!!!
   Mohly by být zakryté. Tak jak to mají SJ ve sjezdových halách.
   ...................................
   poko
   poko, 10.10.17 20:09:42 reagovatsmazat@!!!
   Nemohly, oni je nepotřebují, oni nepraktikují stejný křest jaký příklad dal Ježíš. Jim stačí hrnek, jejich křest symbolizuje očištění od hříchu .

   Biblický křest naopak pohřbení = ponoření + vzkříšení = vynoření a právě Boží slovo tvrdí že od hříchu očišťuje Ježíšova oběť krve.

   Jde o dva naprosto jiné křty i symbolikou. Oni bazén nepotřebují a nám zase hrnek na ponoření celého těla nestačí.

   • poko
    poko, 10.10.17 20:32:48  
     

    poko, 10.10.17 20:29:07 smazat@!!!
    Jejich člověk nemá např. v Brně ani problém s tím, polít tramvaj a říkat tomu křest, náš člověk by se k takové degradaci skutečného významu slova křest a divadlu nikdy nesnížil i postoj církví je proto i jiný.

 • poko
  poko, 10.10.17 19:30:56  
   

  Pro Visitora,

  Tvoje účelově zavádějící teorie z náboženských mozků na podporu toho, že křest je na očištění od hříchu právě Ježíš Kristus vyvrátil , že se Sám nechal pokřtít a trval na tom i když se Jan Křtitel tomu bránil.

  Asi věděl že přijde doba, že se bude překrucovat význam křtu a je jedině dobře že to Bůh dopustil, a Ježíš na tom u Jana trval..

  Od jakého hříchu by měl být očištěn právě Ježíš když je psané že Svůj hřích neměl a dokonce je psané že od hříchu nás očistila Ježíšova oběť.
  Právě teorie že křtem se očišťuje hřích neupřednostňují informaci že od hříchu očišťuje Ježíšova oběť krve.

  Díky Bohu že dopustil křest Ježíše a Ježíš na něm u Jana trval.

 • poko
  poko, 9.10.17 23:50:36  
   

  Pro Mariku.

  31.1.Marika, 9.10.17 17:02:17 @!!!
  jak chtějí kristovci patrit kristovi, kdyz se nerídí tím základním, co udělal on? proč suplují reku bazénem?
  ********************************
  poko
  poko, 9.10.17 23:45:41 smazat@!!!
  nejde přece o řeku, jde o dost vody.
  Přečti si toto Boží slovo, tam není ,že Jan křtil v Jordánu protože to byla řeka, ale proto ,že tam bylodost vody.
  Jde o pomoření a ponořit se dá i ve vaně.
  Víš proč se budovala baptisteria? = křtitelnice? Baptist = řecky ponořit, přeloženo křest.
  Tam to taky nebyla řeka a křtilo se tam.

  Jan 3:23 Také Jan křtil v Ainon, blízko Salim, protože tam byl dostatek vody; lidé přicházeli a dávali se křtít.

 • poko
  poko, 9.10.17 16:56:42  
   

  poko, 9.10.17 16:46:12 reagovat@!!!
  Visitor zase řádí, účelově smazal moji reakci na toto aby se nikdo nemohl dovědět
  poko
  poko, 9.10.17 16:46:36 reagovat@!!!
  hrdy.moravak
  hrdy.moravak, 9.10.17 16:27:12 reagovat@!!!
  Nejdůležitějším argumentem pro křest dětí je uvědomnění si prvního důsledku křtu. Křtem se odpouští dědičná vina - hřích prvních lidí! Křest disponuje člověka ke spáse.
  Polemika o tom kdy, jak, kolik vody a podobně, to je nedůležité, nepodstatné.
  poko
  poko, 9.10.17 16:52:14 reagovatsmazat@!!!
  To je přesně to ,co náboženské mozky postrašili aby si ovečku co nejdříve podchytili tak nakukali rodičům a ti místo aby se podívali do Božího slova, tak jim to sežrali i s navijákem. Ježíš taky potřeboval očistit vodou? Když voda očišťuje hřích. Od hříchu nás očistila Ježíšova oběť žádná voda u křtu. Kdyby stačil křest Jana ani Ježíš by se nemusel obětovat.

 • poko
  poko, 17.9.17 22:56:29  
   

  Zjevení Janovo 22:17 A Duch i nevěsta praví: "Přijď!" A kdokoli to slyší, ať řekne: "Přijď!" Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.

  Zjevení Janovo 22:20 Ten, od něhož je to svědectví, praví: "Ano, přijdu brzo." Amen, přijď, Pane Ježíši!

 • poko
  poko, 15.9.17 00:28:51  
   

  https://www.youtube.com/channel/UCdjHnRFa6SdV4qTmglnGk0w/videos

  https://www.youtube.com/channel/UCyTXjjdW1mdSBWUWHrt5mYg/videos

 • poko
  poko, 11.9.17 17:00:45  
   

  Zjevení Janovo 22:17 A Duch i nevěsta praví: "Přijď!" A kdokoli to slyší, ať řekne: "Přijď!" Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života.

  • poko
   poko, 11.9.17 17:01:52  
    

   Zjevení Janovo 22:20 Ten, od něhož je to svědectví, praví: "Ano, přijdu brzo." Amen, přijď, Pane Ježíši!

 • poko
  poko, 10.9.17 00:00:41  
   

  https://www.youtube.com/watch?v=Lzzv3Unpiys&feature=youtu.be

 • poko
  poko, 30.8.17 12:30:46  
   

  https://www.youtube.com/watch?v=TX-3QOdg9TY&feature=youtu.be