Časté dotazy

Proč bylo zrušeno / nebylo schváleno fórum?

Fórum může být zrušeno z důvodů duplicity, malé aktivity nebo častého porušování pravidel. Provozovatel si také vyhrazuje právo provádět drobné korekce názvu fóra, zařazení do kategorie, popisu fóra nebo jeho ikony.

Proč byl zablokován uživatel XY?

Důvodem blokace bývá vždy porušení pravidel webu. Každý zablokovaný uživatel obdrží důvod a trvání blokace na svoji e-mailovou adresu. Důvod ani trvání blokace ostatním uživatelům nesdělujeme. Blokace účtu je nepřenosná. Na žádosti o prominutí či zkrácení doby blokace (ať už žádá blokovaný uživatel či ostatní uživatelé) není brán zřetel.

Proč mi nebylo odpovězeno na můj dotaz?

Na dotazy se snažíme odpovídat co nejdříve. Může se ale stát, že odpověď přijde až na druhý den, ve vyjímečném případě může dojít ke zpoždění 2-3 dny. Rovněž zkontrolujte, zda naše odpověď neskončila ve složce se spamem. Zásadně neodpovídáme na vzkazy vulgární, útočné, dále na dotazy týkající se identity ostatních uživatelů, na dotazy týkající se blokovaného účtu jiného uživatele, na žádosti o prominutí nebo zmírnění délky blokace účtu či na nabídky úplaty jakéhokoliv druhu.

Proč jste společně s mým účtem zablokovali i ostatní členy mojí rodiny?

Účelem blokace účtu je zabránit uživateli v porušování pravidel. Z tohoto důvodu jsou blokovány všechny účty s blokovaným uživatelem spojené (typicky účty se stejnou IP adresou). Není totiž možné rozlišit, která osoba účet skutečně používá. Respektive - zda účet jiného člena domácnosti není používán blokovaným uživatelem.

Proč jsou Diskutníci za poplatek?

Diskutníci jsou od roku 2019 financováni samotnými uživateli, plošně a jednotně, za symbolický příspěvek 120 Kč / rok. Důvodem je jednodušší a stabilnější financování pro další rozvoj webu a také odstranění rušivých reklam. Uživatelé, kteří neprovedou platbu, se můžou přihlásit a číst příspěvky a vzkazy, ale nemůžou příspěvky a vzkazy odesílat.

Proč jste pustili uživatele X, když má zablokovaný účet Y?

Skutečnost, že dva nicky patří jedné osobě nemusí být vždy zřejmá. Shodu vyhodnocuje automat, který pracuje s různými proměnnými, které porovnává. Pokud automat vyhodnotí, že nejde o shodu, není možné prokázat, že účet X a Y patří stejnému uživateli.

Proč mi správce maže příspěvky, které neporušují pravidla?

Správce rozhoduje o chodu fóra, jeho povinností je odstraňovat z fóra závadné příspěvky. Jinak ale může řídit fórum dle svého uvážení. Může mazat příspěvky, které pravidla neporušují a může blokovat uživatele, kteří pravidla neporušují.

Proč nebyl smazán nahlášený příspěvek?

Nahlášený příspěvek je odeslán k posouzení závadnosti. Pokud příspěvek není do 24 hodin smazán a uživatel zablokován, znamená to, že takový příspěvek neporušuje pravidla webu.